note curs iru

of 91 /91
Curs INSPECTOR RESURSE UMANE FUNCTIA DE PERSONAL SI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Problemele relatiilor umane in cadrul unitatatilor economice erau considerate ca accesorii, ele fiind incredintate unui sef de personal care se ocupa in acest sens de aspectele administrative, juridice si disciplinare a fortelor de munca. Treptat, domeniile de activitate si tipul preocuparilor compartimentelor de personal s-au extins, conturandu-se tot mai mult finalitatea sociala a intreprinderii, fapt care a determinat si schimbarea locului si rolului lucratorului respectiv in cadrul unitatii. In consecinta, functia de personal a crescut, determinand modificarea chiar in structura compartimenetelor respective. Serviciul/biroul de personal a devenit directia relatiilor sociale sau directia RU, subordonata conducatorului de unitate. Evolutia functie de personal a fost determinata de factori tehnici, economici si sociologici. Factori tehnici au contribuit la evolutia functiei de personal si la constituirea MRU prin preocuparile pe care le-au determinat, legate de : - organizarea stiintifica a muncii - evolutia calificarilor - organizarea programului de lucru al lucratorilor - existenta supraefectivelor de lucratori Factorii economici au determinat necesitatea unei flexibilitati privind efectivele de salariati, programul lor de lucru, individualizarea profesiilor si salariilor, dezvoltarea 1

Upload: protopmagda

Post on 13-Jun-2015

1.334 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

FUNCTIA DE PERSONAL SI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Problemele relatiilor umane in cadrul unitatatilor economice erau considerate ca accesorii, ele fiind incredintate unui sef de personal care se ocupa in acest sens de aspectele administrative, juridice si disciplinare a fortelor de munca. Treptat, domeniile de activitate si tipul preocuparilor compartimentelor de personal s-au extins, conturandu-se tot mai mult finalitatea sociala a intreprinderii, fapt care a determinat si schimbarea locului si rolului lucratorului respectiv in cadrul unitatii. In consecinta, functia de personal a crescut, determinand modificarea chiar in structura compartimenetelor respective. Serviciul/biroul de personal a devenit directia relatiilor sociale sau directia RU, subordonata conducatorului de unitate.

Evolutia functie de personal a fost determinata de factori tehnici, economici si sociologici.

Factori tehnici au contribuit la evolutia functiei de personal si la constituirea MRU prin preocuparile pe care le-au determinat, legate de :

- organizarea stiintifica a muncii- evolutia calificarilor- organizarea programului de lucru al lucratorilor- existenta supraefectivelor de lucratori

Factorii economici au determinat necesitatea unei flexibilitati privind efectivele de salariati, programul lor de lucru, individualizarea profesiilor si salariilor, dezvoltarea negocierilor si ocupatiilor diversificate (COR = nomenclator de functii si ocupatii)

Factori sociologici:- factori de ambianta si relatiile lor cu productivitatea muncii si

climatul social- comunicatiile interpersonale prin prisma efectelor diferitelor retele

de comunicatii, a obstacolelor ce intervin- fenomene de natura psihosociala care apar in grupuri mici- relatii informale, respectiv cele care nu sunt prevazute in

organizarea oficiala- conflictele sociale, cauzele lor, tipuri specifice, modalitati de

desfasurare si cai de rezolvare

1

Page 2: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

ETAPE IN EVOLUTIA FUNCTIEI DE PERSONAL SI DEFINITIVAREA MANAGEMENTUL RESURSELOR

UMANE

1. Faza liberala – se caracterizeaza printr-o abordare individualista din punct de vedere economic, juridic si social

Din punct de vedere economic – mecanismele de piata erau suverane in sensul ca muncitorul isi inchiriaza forta sa de munca ce este supusa cererii si ofertei ca orice marfaDin punct de vedere social – lucratorii sunt considerati ca avand in mod exclusiv caractere fiziologice, iar motivatiile sunt de natura nemateriala (exclusiv material)Din punct de vedere juridic – se utiliza CIM negociat intre salariat si angajator

2. Faza psihosociala - are ca scop elaborarea unor politici de personal prin care se umanizeaza munca, acordandu-se un interes deosebit caracterelor psihologice ale indivizilor

Procedee utilizate: Constituirea grupelor de lucru, astfel incat sa existe o viata sociala in

unitatea economica Studiul factorilor de ambianta Determinarea ritmurilor de lucru si a regimurilor pauzelor Adoptarea unui stil de conducere participativ (consultarea lucratorului) Cresterea autonomiei grupelor de lucru Evolutia rolului sefului a carui autoritate se bazeaza preponderent pe

antrenarea echipei

3. Etapa contractelor – acordul se stabileste intre angajator si sindicat; apar acorduri cu caracter temporar

4. Etapa de integrare – totalitatea procedeelor, metodelor si tehnicilor prin care se urmareste apropierea saiu coincidenta in continutul lor compatibil si complementar a intereselor individuale ale lucratorilor cu ale societatii

Metode tehnice referitoare la salariati Conducerea prin obiective Actionariatul salariatilor Sistemul de cointeresare a lucratorilor

2

Page 3: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Cercuri de calitate Elaborarea unui proiect al intreprinderii Formarea sistemelor de promovare profesionala

CONTINUTUL FUNCTIEI DE PERSONAL IN CONCEPTIA MANAGERULUI DE RESURSE UMANE

Exista o dubla finalitate:

1. Realizeaza integrarea obiectivelor sociale in obiectivele generale ale intreprinderii2. Coordoneaza diferitele aspecte ale gestiunii propriu-zise a RU cu subdomeniile:

2.1. Administrarea personalului- inregistrarea personalului- intocmirea dosarelor individuale, a fiselor de baza- intocmirea statisticilor aferente- inregistrarea miscarilor de personal- aplicarea dispozitiilor legale si ale regulamentelor- administrarea de personal- calculul cheltuielilor sociale (somaj, pensii)- calculul si repartizarea unos avantaje sociale propuse de salariati

2.2. Gestiunea personalului- intocmirea necesarului privind necesarul de forta de munca- recrutarea personalului- incadrarea persoanelor- proceduri de evolutie a postului de lucru si evolutia salariatilor- elaborarea unor lucrari de recrutare si promovare a personalului

2.3. Calculul costurilor de personal determina cheltuieli cu personalul in functie de sistemul de remunerare si elaborarea bugetului costului personalului

2.4. Formarea profesionala- Stabilirea nevoilor pentru formarea profesionala- Elaborarea planului de pregatire profesionala- Aplicarea prevederilor acestui plan- Evolutia profesionala

2.5. Dezvoltarea sociala- Organizarea muncii in cadrul locurilor de munca- Definirea postului de lucru

3

Page 4: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

- Adaptarea fortei de munca la cerintele noilor tehnologii- Aplicarea unor metode participative- Actionariatul din partea salariatilor

2.6. Informarea si comunicarea2.7. Imbunatatirea conditiilor de munca2.8. Relatiile sociale2.9. Conducerea functiei de personal la nivelul unitatii economice2.10. Relatiile externe cu organizatiile si organismele care se ocupa de problematica muncii si ocrotirii sociale, precum si organizatiile de sindicat

Activitatea de RU poate fi organizată in compartimente de RU care sunt conduse de un sef serviciu RU, şi în cadrul căruia pot fi desfăşurate următoarele activităţi :

1) Administrarea personalului2) Salarizarea personalului3) Efective de personal si incadrarea acestuia4) Asigurari sociale si somaj

In organizaţiile cu peste 300 de salariati poate fi organizată o directie de RU , în cadrul căreia pot fi desfăşurate următoarele activităţi:

1. Recrutarea personalului2. Plan social si studii 3. Relatiile cu reprezentantii salariatilor4. Conducerea perspectivei profesionale5. Tablou de bord/ statistici efective6. Centrul de formare7. Salarizarea personalului8. Administrarea personalului9. Asigurari sociale si somaj10.Diverse

4

Page 5: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Model organigrama

1

1 1+2 1 1+2 1 1

1+3 1+3 1+3

1+7 1+4 1+5

1+3

2+200

5

AGA

CA (Consiliu Director)

CD (Comitet Director)

Director

Inginer Sef

RU Director Comercial(Executiv)

Compartiment Administrativ

Contabil Sef

ServiciuJuridic

CompartimentProductie

CompartimentCercetare

CTC

UnitatiTeritoriate(sectii)

Inspector RU

Aprovizionare

Desfacere

Financiar- 1+2Contabil 1+3

Informatica

Page 6: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

- pentru statul de functiuni

Directorul

Cerinte: - studii + standarde de salarizarePoate avea :

- SST (Studii superioare tehnice)- SSE (Studii superioare economice)

Salariul:- minim: - maxim:

Inginer Sef- SST- Salariu: - minim .

- maxim

Director Comercial- SST/SSE- Salariu min/max

Contabil Sef- SSE- Salariu min/max

RU- SS / studii medii

Inspector RU- SS/ studii medii

Consilier juridicSS juridice

6

Page 7: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

MOTIVATIA SI PARTICIPAREA LUCRATORILOR SI STILUL DE COMPORTAMENT AL LUCRATORILOR

Un domeniu important in managementul resurselor umane il reprezinta studiul relatiilor sociale dintr-o intreprindere. In acest sens se acrediteaza ideea conform careia calitatea relatiilor sociale reflecta locul pe care il ocupa lucratorul in unitatea respectiva, iar pe de alta parte, pentru a evolua nivelul acestor relatii, trebuie sa se tina cont de motivatia si participarea lucratorilor si de stilul de comportament al lor.

Conceptul de motivatie are diferite sensuri: Aspect economic: reprezinta ansamblul factorilor ce determina

comportamentul unui agent economic Aspect psihologic: actiunea fortelor constiente sau inconstiente care

determina comportamentul fara nici o consideratie morala

Participarea reprezinta dreptul lucratorilor de a avea discutii libere, de a interveni in cadrul unei comunitati respectand legea (regulamentul)Indiferent de opiniile exprimate de specialisti, elementul comun in anumite motivatii il reprezinta nevoile lucratorilor.Exista o teorie a nivelurilor ierarhice (Abraham Maslow) care a clasificat pe 5 niveluri:

Nevoie personala

Nevoi sociale

Nevoi Economice

Se impune o analiza a motivatiilor percepute sau exprimate de om in munca, astfel:1. Motivatii economice si profesionale (om economic)2. Motivatii sociale (om social)3. Motivatii legate de autorealizare (om care se realizeaza)

7

Nevoi fiziologice

Siguranta economica

Apartenenta la grup

Stima de sine

Autorealizarea

Page 8: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

4. Motivatii complexe (om psihologic)5. Motivatii de implicare / mobilizare (om participativ)

Participarea salariatilor implica luarea unor masuri din partea conducatorului intreprinderii pentru delegarea si descentralizarea activitatii in cadrul unitatii. Delegarea presupune largirea responsabilitatilor lucratorilor subordonati prin incredintarea unor competente in luarea anumitor initiative, decizia luandu-se la niveluri ierarhice superioare.

Din acest motiv delegarea nu implica schimbari structurale importante, dar motiveaza personalul in implicarea sa pentru realizarea anumitor activitati.

Descentralizarea presupune cresterea autonomiei autoritatilor din componenta unei intreprinderi/sectii/ateliere/compartimente de munca, din aceasta cauza aparand necesitatea efectuarii unor schimbari structurale astfel incat sa creasca gradul de participare a salariatilor la luarea deciziilor.

Printre primele domenii de participare a salariatilor la activitatile de organizare si gestionare, se numara:

- Ameliorarea conditiilor de lucru- Flexibilitatea programului de lucru- Organizarea timpilor de lucru- Largirea si imbogatirea sarcinilor de la diferite posturi de lucru

(conducere prin obiective)

STILUL DE COMPORTAMENT AL CONDUCATORULUI

Prin aceasta se intelege modul in care conducatorul isi exercita responsabilitatile ce ii revin prin conducerea, organizarea si gestiunea intreprinderii.

Stiluri cunoscute :1. Cel caracterizat printr-o guvernare despotica conducator = exploatator2. Trebuie sa existe relatii umane, caracteristica fiind bunavointa

8

Page 9: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

3. Se incurajeaza delegarea si comunicarea = conducator consultativ4. Bazat pe o conceptie participativa din partea salariatilor = stil participativ

Un interes deosebit pentru MRU il prezinta abordarea stilurilor de conducere in functie de 2 elemente:

1. interesul conducatorului in realizarea productiei, obtinerea unor rezultate, indeplinirea unor obiectice

2. interesul conducatorului privind personalul unitatii

Stilul de conducere care ar trebui sa caracterizeze comportamentul managerului de azi trebuie sa imbine prioritatea realizarii productiei si obiectivele unitatii cu interesul maxim pentru elementul uman in conditii de incredere si respect pentru lucratorii unitatii. El presupune abordarea managementului unei intreprinderi ca fiind:

un management al restrictiilor (pentru competitivitate) management calitativ management al intreprinderilor pluridimensionale management al concertarilor (intreprinderea are nevoie de toate ideile

salariatilor sai) management al datoriei conducatorului pentru valorificarea potentialului

subordonatilor sai management al participarii ce solicita mobilizarea inteligentei (cercuri de

calitate) management cooperativ pentru asigurarea muncii in echipa.

Managementul conducatorului trebuie sa fie al unui intreprinzator performant, creator, gestionar, care sa stie sa asculte, sa dialogheze, sa anime grupurile de lucratori.

9

Page 10: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Specialistii in resurse umane

La asigurarea unui management performant al RU, o contributie majora o au specialistii in RU. In functie de sfera cunostintelor, aptitudinilor si deprinderilor si de zona de manifestare, acestea se divid la fel ca toti specialistii in management, in 2 categorii :

generalisti specializati

Generalistii sunt acei specialisti in domeniul RU care poseda cunostinte si abilitati cuprinzatoare referitoare la toate activitatile din domeniul RU. Acestia colaboreaza strans cu managerii de RU. Interventiile lor constau in :

efectuarea de analize de ansamblu ale activitatilor de RU sau a majoritatii acestora

participarea intensa la elaborarea proiectelor de strategii si politici de RU participarea intensa la proiectarea subsistemului de management al RU acordarea de asistenta de specialitate celorlalti manageri din firma in

abordarea si solutionarea principalelor probleme de RU cu care se confrunta in compartimentele pe care le conduc

monitorizarea, coordonarea si evolutia implementarii strategiei si politicilor de RU

initierea si derularea diverselor activitati ce alcatuiesc domeniul RU

Ultimele categorii se practica mai ales in firmele mici unde MRU, fiind de o complexitate si amploare redusa, nu se diferentiaza in activitati distincte, consistente, de sine statatoare.

In firmele mari, din randul generalistilor, se recruteaza de regula managerii de RU.

Specialistii in RU profilati pe anumite activitati se intalnesc predominant in firmele de dimensiuni mari, cel mai frecvent utilizati in practica manageriala fiind:

specialisti in determinarea necesarului de personal si in previzionarea resurselor umane

specialisti in selectia si recrutarea personalului specialisti in evaluarea personalului specialisti in dezvoltarea personalului specialisti in relatiile publice specialisti in relatiile de munca si in relatiile cu sindicatul

Realizarea unui management performant al RU necesita o conlucrarea stransa intre managerii generalisti si specialistii in RU, focalizarea pe obiective strategice ale fiecarei unitati economice.

10

Page 11: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Abilitatile managerului de resurse umane

Cadranul 1. o cunoasterea aprofundata a afaceriio intelegerea aspectelor financiare si economiceo capacitatea de a cultiva relatiile externe ale firmei

Cadranul 2. o Abilitati in RUo Inzestrarea cu personalo Evaluarea performanteloro Recompensareao Comunicareao Proiectarea organizatorica

Cadranul 3. o Abilitati de influentare si schimbareo Abilitati interpersonaleo Abilitati de rezolvare a problemeloro Abilitati de recompensareo Capacitate inovationala si creativitate

Cadranul 4. – comun cadranelor 1,2 si 3o Credibilitatea personalao Cultivarea si stabilirea credibilitatiio Dezvoltarea de relatii personaleo Punerea in valoare a intereselor firmei

11

1

2 4 3

Page 12: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

o Manifestarea constanta a anumitor valorio Corectitudine in relatiile cu celelalte persoane

SELECTIE SI INCADRARE DE PERSONAL

Selectia este este un proces care trebuie sa parcurga, in general, urmatoarele etape:1. stabilirea nevoii de recrutare2. analiza cererii de recrutare3. definirea continutului postului4. perspectiva interna a posibilitatilor de angajare5. perspectiva externa a posibilitatilor de angajare6. trierea candidatilor7. intocmirea chestionarelor8. interviuri, teste etc.9. decizia finala

1. Stabilirea nevoii de recrutare poate fi facuta de o sectie de productie (compartiment de lucru, directie). Ea poate fi determinata de crearea unui nou post sau de aparitia unui post vacant, in urma plecarii persoanei titulare sau datorat existentei unui post vacant efectiv.

2. Analiza cererii de recrutare se face de catre compartimentul ierarhic superior impreuna cu serviciul/directia de RU si care are ca scop stabilirea oportunitatilor respectivei solicitari si daca persoana corespunde postului respectiv.

3. Definirea continutului postului stabileste sarcinile si atributiile care vor reveni noului angajat, cuprinse in fisa postului

4. Perspectiva interna a posibilitatilor de angajare se face prin informarea salariatilor unitatii, folosirea fiselor salariatilor in scopul gasirii potentialilor candidati si adresarea ofertelor acestora sau utilizarea planurilor privind perspectiva profesionala a intreprinderii.Informarea salariatilor referitor la crearea unui nou post – ex.: la avizier, predarea pe semnatura la fiecare compartiment

5. Perspectiva externa a posibilitatilor de angajare are loc datorita unei serii de ratiuni:

a. Dorinta de a compara candidaturile interne cu cele externeb. Necesitatea cunoasterii candidaturilor existente pe piata munciic. Cerinta de integrare a potentialului uman intern si de imbogatire a acestuia

cu potentialul adus de alti specialisti in unitated. Angajatorul se poate afla in imposibilitatea de a gasi in unitate candidati

pentru postul vacant

12

Page 13: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

6. Trierea candidatilor – se parcurge CV-ul si scisoarea de intentie si apoi, conform unor chestionare standard, se trece la etapa urmatoare

7. Intocmirea chestionarelor – este un instrument ajutator si cuprinde:a. Statutul familial si pregatirea profesionala a candidatului (se vor trece

observatii satisfacator/favorabil/nefavorabil)b. Statutul economic (se trec observatii si aprecieri generale)c. Experienta profesionala

Ex.: a mai indeplinit sarcini/atributii/raspunderi analoage celor ce urmeaza sa i se incredintezeSe trec observatii/aprecieri generale: favorabil/nefavorabil/incerte

d. Aptitudini si trasaturi aparute in timpul interviului (observatii privind atitudinea celui intervievat + aprecieri generale)

e. Rezumatul acestor notitef. Observatii : recomandat/nerecomandat

Dosar de candidatura :

Nume, prenume Adresa, telefon Data nasterii Nationalitate Situatia familiala, copii (varsta) Profesia Situatia militara (daca e cazul) Pregatirea profesionala Studii, diplome obtinute Pregatire complementara Stagii si experienta profesionala (date despre firma: nume, adresa, activitate

desfasurata efectiv)Recomandarile se verifica numai cu incunoştiinţarea candidatului

Denumirea functiei detinute anterior Limbi straine cunoscute, nivel Deplasari in strainatate, locul, durata Motivul parasirii postului Perspective profesionale avute in vedere Se poate solicita indicarea motivelor depunerii candidaturii si puntiile pe

care credeti ca sunteti in masura sa le indepliniti Ce orientare doriti sa dati carierei Dvs. profesionale, in perspectiva

imediata ? Care sunt preocuparile Dvs. majore in afara activitatii profesionale ? Daca au rude in firma vizata Cum a intrat in legatura cu firma respectiva

13

Page 14: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Eventuale deplasari Remuneratia anuala bruta actuala/solicitata

8. Interviuri, teste – pot fi:a. Psihometrice – au in vedere aptitudini particulare ale angajatilor

(inteligenta, calitati vizuale)b. Clinice – urmaresc sa concretizeze personalitatea candidatuluic. De situatie - presupun verificarea candidatului in ceea ce priveste modul in

care ar proceda in situatia confruntarii cu probleme specifice postului pentru care candideaza

9. Decizia finalaCandidatii care au fost retinuti vor fi prezentati conducatorului ierarhic al compartimentului unde se afla postul in scopul unor discutii/interviuri. Decizia de incadrare este luata de catre responsabilul ierarhic al postului vacant, dupa care urmeaza incheierea contractului de munca.

Angajarea unui salariat implica o investitie din partea intreprinderii respective, reflectată de:

1. cheltuieli facute pentru onorariile cabinetelor specializate in recrutarea fortei de munca

2. anunturile privind oferta de incadrare3. materiale de birou folosite pentru examinare, testare si/sau corespondenta4. salariile si celelate cheltuieli legate de salarii sunt, de asemenea, costuri de

intrare in intreprindere a unei persoane5. cheltuieli pentru integrarea salariatuui

- faza de informare - faza de insusire a meseriei - faza de contributie personala

Pentru a caracteriza proportiile dintre costurile de integrare si cele de selectie si incadrare, se poate calcula un coeficient al postului noului salariat ca raport intre [costurile integrarii si (costurile selectiei + incadrarii)].

Managementul Resurselor Umane trebuie sa tina seama de adoptarea unor politici de personal care sa conduca la scaderea marimii acestui coeficient. Aceasta cerinta este cu atat mai actuala cu cat urmatorii ani se vor caracteriza printr-o crestere a cheltuielilor legate de folosirea resurselor umane.

14

Page 15: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

APRECIEREA PERSONALULUI. PERSPECTIVA PROFESIONALA SI PROMOVAREA

PROFESIONALA

Aprecierea personala – este o coordonata permanenta a activităţii resurselor umane .Sistemul de apreciere a personalului salariat trebuie sa aiba ca obiect de baza imbunatatirea comunicarii intre salariati si conducerea unitatii, precum si asigurarea unui climat cat mai favorabil desfasurarii activitatii normale.

In raport de rezultatele aprecierii salariatilor, conducerea unitatii trebuie sa ia masuri privind:

stabilirea unor forme de imbunatatire a pregatirii profesionale pentru anumiti salariati

efectuarea unor modalitati privind nivelul si modul de salarizare schimbarea locului de munca sau promovarea unor angajati

In acelasi timp, fiecare salariat este interesat pentru o apreciere cat mai obiectiva a activitatii si potentialului sau, deoarece astfel poate sa cunoasca mai bine oportunitatile oferite de unitate, cerintele si posibilitatile de imbunatatire a pregatirii sale profesionale, perspectivele carierei sale profesionale in respectiva unitate, sansele de sporire a castigurilor salariale.

Sistemele de apreciere trebuie sa se particularizeze in raport de specificul activitatii desfasurate de fiecare salariat in parte, in acest sens fiind necesar sa se efectueze:

aprecierea lucratorului in raport de cerintele, particularitatile locului de munca sau postului pe care este incadrat

aprecierea diferentiala in functie de responsabilitatile respective pentru anumite categorii de salariati (muncitori, tehnicieni), pe de o parte, si cadre de conducere, pe de alta parte.

Aprecierea salariatilor in raport cu cerintele si particularitatile locului de munca

Pentru efectuarea unor aprecieri realiste, trebuie sa se caracterizeze mai intai locul de munca pe care acesta este incadrat, sub aspectul cerintelor si a particularitatilor specifice, urmand sa se stabileasca in ce masura calitatile lucratorului respectiv il fac apt sa ocupe acel post. Masura calitatilor va fi data de rezultatul final al evaluarii.

Studiul unui post de lucru de face:

15

Page 16: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

1. Un specialist in analiza locurilor de munca, care va efectua o serie de observatii si va intocmi un raport descriptiv al cerintelor postului, in care va include :

a. Aspecte materiale (mijloace tehnice din dotare)b. Cerinte privind calitatile fizice solicitate lucratorului, riscuri ce trebuie

asumatec. Activitati ce trebuie executated. Relatii ce trebuie intretinute conform specificului postuluie. Activitati de conducere, coordonare sau controlf. Cerinte privind calitatile intelectuale solicitate salariatului

2. Titularul postului – se va intocmi un chestionar care trebuie sa cuprinda o serie de intrebari legate de cerintele locului de munca

3. O comisie de experti

Aprecierea salariatilor in functie de responsabilitatile pe care le au se face de catre seful acestora si se prezinta apoi de catre evaluator sefului ierarhic superior. Acesta, dupa analiza elementelor prezentate si efectuarea unor observatii, retransmite forma finala a aprecierii, sefului nemijlocit al salariatului.

In cadrul aprecierilor facute sunt urmarite o serie de elemente:

- Rezultatele obtinute in postul pe care il ocupa- Orientarea profesionala- Potentialul salariatului- Perspectiva de dezvoltare profesionala

Sistemul de notare trebuie sa fie cunoscut de toti salariatii, pentru a sti criteriile si modalitatile conform carora sunt apreciati in unitatea respectiva.

Aprecierile facute asupra fiecarui salariat sunt cuprinse in fisa de apreciere a personalului (FAP)

FAP pentru muncitori (tehnicieni si functionari)- anul pentru care se intocmeste fisa- numele, varsta- vechimea in unitate- calificarea actuala- locul de munca

16

Page 17: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

- de cat timp este cunoscut salariatul de seful sau (perioada de evaluare)

Aprecierea performantelor se face pe o scala de la 1 la 5.

a) cunoasterea lucrarii de executat (daca salariatul cunoaste integral lucarea) – de la 1 la 5

1. care sunt cunostintele complementare necesare a fi asimilate2. calitatea lucrului prestat (corespunzator/necorespunzator)3. volumul de lucrari (corespunzator/necorespunzator)4. respectul privind instructiunile5. capacitatea de asimilare si apreciere6. capacitatea de adaptare7. calitati personale

b) orientarea profesionala1. salariatul este incadrat corespunzator postului pe care il ocupa?2. este calificat pentru alte lucrari (care, de ce)3.

c) potentialul profesional1. potentialul de conducere2. potentialul de promovare

d) Discutiile cu salariatul – sunt conduse de seful direct al salariatului si permit stabilirea urmatoarelor elemente:

1. salariatul este satisfacut de postul pe care il ocupa2. salariatul nu este satisfacut ce functie isi doreste si de ce

e) Plan de pregatire profesionala – rezulta din elementele de la b) si c)

Pentru cadrele care ocupa posturi de conducere, metodologia de apreciere are anumite elemente comune cu fisa de apreciere mai-sus mentionata. Difera insa unele aspecte din continutul ei, tinand cont tocmai de specificul responsabilitatilor pe care le au aceste persoane (cu functii de conducere) si de calitatile solicitate in acest sens.

Extras din fisa de apreciere pentru cadrele de conducere

Factori de dificultate in evaluarea salariatului cu functie de conducere Stie sa isi organizeze propria activitate in mod metodic, precis si cu

spirit de prevedere Stie sa studieze problemele de fond

17

Page 18: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Stie sa stabileasca punctele importante Da dovada de urmatoarele caracteristici : dinamism, constiinta

profesionala, continuitate de efort, stie sa se conduca pe el insusi etc. Care sunt cele mai marcante calitati ale salariatului?

Capacitatea de conducereSalariatul trebuie sa aiba anumite calitati, iar evaluatorul sa le identifice

Judecata, initiativa, spirit de cooperare, capacitate de comunicare, usurinta in exprimare

Aceste calitati ii permit: Sa repartizeze sarcinile conform aptitudinilor fiecarui salariat din

subordine Sa organizeze munca subordonatilor sai Sa formeze si sa stimuleze subordonatii pe care ii are Sa controleze lucrul (individual sau in echipa) si sa stabileasca

posibilitatile de imbunatatire pe baza observatiilor sale Sa anime grupul social pe care il conduce

Recomandari:

Dupa intocmirea aprecierilor pentru angajati, compartimentul de RU trebuie sa primeasca pe cale ierarhica fisele de evaluare. Se procedeaza, apoi, la stabilirea masurilor ce se impun pentru formarea profesionala sau pentru schimbarea locului de munca, ori a promovarii lor.

Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca.

Potrivit normelor generale de protectie a muncii, sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare trebuie organizate astfel incat exigentele profesionale determinate de natura si caracteristicile sarcinilor de munca, de specificul mediului de munca (inclusiv mediul psiho-social), de interactiunea operator-echipament tehnic si de relatiile interumane, sa corespunda capacitatilor fizice, fiziologice si psihologice ale angajatilor, asigurandu-se astfel solicitarile profesionale in limite normale, comfort fizic si psihic, conditii de securitate si sanatate in munca.

Organizarea timpului de munca si de odihna. Munca in schimburi.

18

Page 19: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi, precum si intensitatea ei, se vor stabili potrivit reglementarilor in vigoare, in cadrum CCM, luand in considerare particularitatile activitatilor profesionale, existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a personalului angajat. Stabilirea acestor elemente se va face cu sprijinul serviciilor medicale de intreprindere si a specialistilor in medicina muncii din teritoriu.

Activitatea angajatiilor, lucatori de noapte, sau a caror activitate se desfasoara in conditii speciale/deosebite ori care implica eforturi fizice ori mentale deosebite, trebuie definita in CCm sau in acordurile incheiate, intre partenerii sociali, luand in considerare efectele si riscurile inerente muncii de noapte / conditii speciale/deosebite

Lucratorii de noapte, precum si lucratorii in schimburi trebuie sa beneficieze de asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca, corespunzator naturii activitatii desfasurate.

Angajatorul care intentioneaza sa organizeze activitatea dupa un anumit ritm, trebuie sa tina seama de principiul general de adaptare a muncii la om, in special in vederea evitarii activitatilor monotone si a celor desfasurate intr-o cadenta predeterminata, in functie de tipul de activitate si de cerintele de securitate si sanatate.

Efortul fizic

Din punct de vedere al efortului fizic, activitatile profesionale se clasifica in functie de metabolismul energetic. Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate pozitiile vicioase si/sau fixe, miscarile extreme, bruste ori cele repetitive. In acest sens, angajatorul trebuie sa sigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea salariatilor, respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de munca si a activitatii, precum si instruirea si formarea adecvata a salariatilor privind modul de desfasurare a activitatii profesionale, apeland la specialistii din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

In activitatile profesionale cu efort fizic mare, repartizarea angajatilor cu varsta peste 45 de ani se va face numai cu avizul medicului de medicina muncii.

Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice pentru evitarea/reducerea riscurilor de accidentare si/sau de afectare a sanatatii determinate de manipularea manuala a maselor, luand in considerare ca elemente de referinta caracteristicile masei manipulate, efortul fizic necesar, caracteristicile mediului de munca, precum si factorii individuali de resc, considerandu-se ca salariatul poate fi expus riscului daca este necorespunzator din punct de vedere fizic sa realizeze sarcinile respective, poarta haine,

19

Page 20: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

incaltaminte sau alte lucruri personale necorespunzatoare ori nu are cunostintele/instructajul adecvat/necesar.

Efortul mental

Continutul si intensitatea efortului mental in activitate depind de continutul si natura sarcinii de munca, de volumul si complexitatea informatiilor necesare de receptionat si prelucrat, de complexitatea si responsabilitatea deciziilor necesare a fi elaborate, de natura, complexitatea si dificultatea raspunsurilor efectuate.

Angajatorul trebuie sa tina seama ca efortul mental in activitate difera in functie de raportul dintre variabile profesionale (exigente, conditii de munca, riscuri profesionale)si variabile individuale (capacitati profesionale individuale) si se reflecta in niveluri diferite de solicitare (subsolicitare, solicitare optima, solicitare maxima, suprasolicitare) a organismului, a diferitelor sale sisteme, functii si capacitati.

Consecintele solicitarii psihice si psiho-fiziologice si a efortului mental in activitate, ca urmare a interactiunii factorilor profesionali cu cei individuali si extra-profesionali, se urmaresc stadial: de la primele faze ale unor modificari sau tulburari localizabile si reversibile, pana la cele cu caracter ireversibil, patologic, cu instalarea bolilor profesionale sau legate de profesie.

Munca femeilor

La repartizarea in munca a femeilor, se va tine seama de caracteristicile lor morfo-functionale si de starile fiziologice specifice.

Pentru femeile gravide, lauze si care alapteaza, angajate in activitati susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procese sau conditii de munca, angajatorul trebuie sa evalueze natura, gradul si durata de expunere a angajatelor in unitatea respectiva, pentru a depista orice risc pentru securitatea si sanatatea salariatelor si orice efect posibil asupra sarcinii sau alaptarii si pentru a stabili masurile care trebuie luate.

Munca tinerilor

Potrivit normelor generale de protectie si securitate a muncii, tinerii trebuie protejati impotriva oricarei munci susceptibile sa dauneze securitatii, sanatatii sau dezvoltarii lor fizice, psihologice, morale sau sociale sau sa pericliteze educatia acestora. In acest sens, angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate varstei lor,

20

Page 21: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

normele referindu-se la toate persoanele in varsta de pana la 18 ani, care au un contract sau un raport de munca, definit astfel prin legislatia in vigoare. Angajatorii trebuie sa informeze tinerii asupra eventualelor riscuri si asupra tuturor masurilor luate in ceea ce ii priveste.

Se interzice munca tinerilor in activitati care depasesc capacitatile lor fizice sau psihologice, care implica o expunere nocova la agenti toxici, cancerigeni, care determina alterari genetice ereditare; care implica o expunere nociva la radiatii sau care prezinta riscuri de accidentare pe care se presupune ca tinerii nu le pot identifica sau preveni din cauza absentei simtului lor de securitate sau a lipsei lor de experienta sau pregatire.

Este interzisa munca in program de noapte a tinerilor care nu au implinit 18 ani.

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

Potrivit art 40 din Codul Muncii, angajatorul are dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii, precum si atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, emiterea de dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, constatarea savarsirii abaterilor disciplinare, precum si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare. In acest sens, angajatorul are posibilitatea de a intocmi un regulament intern, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, act normativ intern pe care toti angajatii unitatii sunt obligati sa il respecte.

Reglementarile legale in vigoare nu prevad obligatia elaborarii si emiterii regulamentului intern, nefiind stabilite sanctiuni aplicabile angajatorului.

Articolele din Codul Muncii referitoare la regulament, cuprind doar prevederi referitoare la dispozitiile minimale ce trebuie inserate si obligatiile angajatorului de a informa salariatii cu privire la regulamentul intern, in cazul in care ar fi incheiat un asemenea act.

Avand insa in vedere faptul ca Legea 53/2003 cuprinde relativ putine prevederi favorabile angajatorului, este indicat sa se intocmeasca un regulament de ordine interna, aplicabil tuturor salariatilor, in care sa fie stabilite foarte clar indatoririle angajatilor si masurile ce se impun in vederea asigurarii disciplinei in munca.

Regulamentul intern este un act normativ intern aplicabil tuturor salariatilor, incalcarea sa constituind abatere disciplinara ce poate fi sanctionata cu oricare dintre sanctiunile prevazute de Codul Muncii.

21

Page 22: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Intocmirea Regulamentului Intern la nivelul fiecarui angajator se realizeaza in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice. Regulamentul Intern trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele clauze si categorii de dispozitii:

Dispozitii generale. In acest capitol se vor preciza ca regulile stabilite prin Regulamentul Intern sunt aplicabile tuturor persoanelor angajate in unitate, indiferent de felul CIM sau de durata acestuia. In ceea ce priveste persoanele care lucreaza in unitate, ori detasati, se va face mentiunea ca sunt obligate sa respecte, pe langa regulamentul unitatii care i-a angajat si delegat/detasat, si regulile de disciplina specifice locului de munca unde isi desfasoara activitatea pe timpul delegarii/detasarii.

o Drepturile si obligatiile angajatoruluio Drepturile si obligatiile salariatiloro Organizarea timpului de lucru

Se considera necesar ca, in raport de profilul si specificul unitatii, sa fie prevazute urmatoarele clauze:

o Ora inceperii si terminarii programului de lucru; posibilitatea existentei unui program de lucru inegal sau individualizat; modul de organizare a lucrului (tura, schimb etc.); durata pauzei de masa si a altor pauze si orele la care se acorda; modul de organizare a serviciului pe unitate si, eventual, a orelor de garda, modul in care se tine evidenta prezentei angajatilor (pontaj, condica etc.); reguli privind accesul in unitate; modul in care se face programarea concediilor de odihna si cel in care se tine evidenta acestora, a concediilor medicale, fara plata, de studii, precum si evidenta absentelor nemotivate; modul de acordare si numarul de zile libere platite; durata concediului fara plata

Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul

unitatii Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si a

oricarei alte forme de incalcare a demnitatii Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale

ale salariatilor Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, precum si reguli

referitoare la procedura disciplinara. In acest capitol se va prevede ca

22

Page 23: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o.Se vor preciza sanctiunile cu caracter disciplinar (conform Codului Muncii) cu precizarea ca sanctiunea se aplica numai dupa cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, ascultarea persoanei in cauza si verificarea sustinerilor facute de aceasta in apararea sa. Se vor mentiona, de asemenea, persoanele care raspund de indeplinirea acestei obligatii legale.

Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice

Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostiintarii acestora, obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern fiind in sarcina angajatorului.

De asemenea, regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului. Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin CCM aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern.

Obligatia legala a angajatorului, de informare, poate fi considerata ca indeplinita daca in CIM se insereaza clauza conform careia regulamentul intern (anexa la CIM) face parte integrală din contract, fiind adus la cunostinta persoanei care va semna CIM, dupa citirea sa si a anexelor.

In acelasi mod se va proceda si in cazul in care intervin modificari in continutul regulamentului intern existent.

Salariatii interesati pot sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care fac dovada incalcarii unor drepturi ale lor, controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulament fiind de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate de salariat.

CARNETUL DE MUNCA

Intocmirea si pastrarea CM

23

Page 24: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

CM este actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea in functie sau specialitate, timpul lucrat in conditii de munca deosebite, salariul tarifar de incadrare, precum si alte drepturi. De asemenea, in CM se inscriu date referitoare la pregatirea si formarea profesionala si pregatirea scolara, precum si alte situatii care, potrivit dispozitiilor legale, se mentioneaza in CM.

CM se intocmeste, se completeaza si se pastreaza de unitatea/societatea care functioneaza pe teritoriul Romaniei, unde cel in cauza (titularul carnetului( s-a incadrat pentru prima data in munca, la persoane juridice, altele decat unitatile economice, sau la persoane fizice, inclusiv la mestesugari cu ateliere proprii.

CM este un act personal al titularului si nu poate fi cedat sau instrainat. CM se pastreaza la unitate atat timp cat titularul este incadrat in munca, acesta avand dreptul sa verifice exactitatea datelor inscrise in carnet. La incetarea activitatii, CM se inmaneaza titularului, completat cu toate inscrisurile la zi. La incadrarea in munca, unitatea este obligata sa ceara, iar cel in cauza – sa depuna, CM.

CM poate fi retinut numai de organul de urmarire penala pentru cercetari in legatura cu datele pe care le cuprinde. Organul de urmarire penala este obligat sa elibereze unitatii sau titularului dovada de retinere a CM.

Modificarile intervenite in executarea CIM dupa intocmirea CM, se inscriu in acesta in termen de 15 zile de la producerea lor. In acest termen socotit de la data prezentarii actului se inscriu si schimbarile intervenite in ceea ce priveste starea civila, pregatirea scolara, pregatirea profesionala a titularului.

Personalul insarcinat cu intocmirea si completarea CM este obligat sa efectueze inscrierile la termenul specificat, sa le certifice prin semnatura si prin aplicarea parafei cu numele si functia detinuta si sa le pastreze in bune conditii. In caz de schimbare a acestui personal, cel in cauza este descarcat de gestiune, numai dupa aprobarea procesului verbal de catre conducatorul unitatii sau de persoana delegata in acest sens de conducerea unitatii.

In cazul in care exista indoieli asupra unor date scrise in CM sau in actele prezentate de titular, unitatea va cere prezentarea actelor originale in baza carora au fost facute inscrierile sau, dupa caz, va cere informatii de la unitatea care a inscris datele in CM sau care a emis actele respective. Inscrierile eronate sau efectuate fara respectarea prevederilor legale, vor fi rectificate de catre unitatea care le pastreaza sau, daca cel interesat nu mai este incadrat, in ultima unitate in baza actelor oficiale care atesta alte situatii decat cele inscrise, rectificarile certificandu-se in CM. Rectificarea din oficiu a inscrierilor efectuate, precum si refuzul de a inscrie in CM unele date rezultate din acte

24

Page 25: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

oficiale, se comunica celui in cauza in scris si motivat, in termen de 15 zile de la data luarii masurii. Impotriva masurii de rectificare din oficiu, precum si in cazul neeliberarii CM la incetarea activitatii, titularul carnetului se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea, in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Plangerile se vor solutiona de catre judecatorie, iar hotararile pronuntate sunt definitive. In caz de furt/ pierdere/ distrugere a CM, se va elibera celui in cauza un CM duplicat de catre unitatea in care acesta a lucrat/ lucreaza.

Daca unitatea a fost supusa reorganizarii, duplicatul se va elibera de catre unitatea care detine scriptele unitatii reorganizate. Eliberarea duplicatului in caz de furt/ pierdere a CM se face numai dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Evidenta activitatii desfasurate de salariat se va tine pe CM, conform Decretului 92/1976 privind CM, pana la data de 31 dec 2003, decret abrogat de Legea 53/2003 (Noul Cod al Muncii).

Actele pe baza carora se intocmeste CM;stabilirea vechimii in munca si a altor situatii privind activitatea desfasurata in cazul lipsei actelor oficiale

Datele privind activitatea depusa pe baza unui contract de munca se inscriu in CM, asa cum acestea rezulta din contract sau din actele originale eliberate de unitati pe baza scriptelor pe care le detin. Actele pe baza carora se fac inscrierile in carnet, privind activitatea desfasurata de salariat, vor cuprinde:

- Denumirea unitatii si perioada in care s-a lucrat (cu indicarea datei de incepere/incetare a raportului de munca), precum si precizarea modului de incadrare in toate cazurile, cu mentionarea temeiului legal pe baza caruia a avut loc modificarea/ incadrarea/ incetarea CM.

- Functia / meseria/ specialitatea exercitata, salariul de baza brut (retributia tarifara de incadrare), precum si alte drepturi care se includ in aceasta si, dupa caz, locurile de munca cu conditii deosebite care dau dreptul de incadrare in gradul I si II de pensii

Datele vor putea numarul de inregistrare, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau semnatura persoanei delegate in acest sens de conducatorul unitatii.

Perioadele de timp lucrate in strainatate se dovedesc cu actele originale emise de unitatile la care au functionat, in afara cazurilor in care in conventiile semnate de statul roman cu alte state, se prevede altfel.

25

Page 26: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Perioadele de activitate desfasurate in Romania se dovedesc prin mijloacele prevazute in conventiile incheiate intre Romania si statele respective.

Pregatirea scolara si cea profesionala se dovedeste si se inscrie in CM cu actele originale de studiu si calificare.

Actele de calificare se considera a fi, dupa caz:1. diplomele/ certificatele de absolvire a scolilor profesionale si a uceniciei la locul

de munca2. adeverintele eliberate pe baza procesului verbal al comisiei tehnice de incadrare si

promovare pentru cei calificati prin practica la locul de munca, precum si cele eliberate pentru pregatirea tehnico-productiva prevazuta in planurile de invatamant ale liceelor de cultura generala

3. certificatul de calificare pentru absolventii cursurilor de calificare4. diploma/certificat de absolvire a liceelor de specialitate5. diploma de absolvire a scolilor de specializare post-liceala si a scolilor de maistri6. diploma/certificat eliberat de institutiile de invatamant superior

Actele originale pe baza carora se fac inscrierile in CM vor fi verificate in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor legale de valabilitate, inainte de inregistrarea in CM si vor fi vizate de catre jurist-consultul care asigura asistenta juridica a unitatii sau de o alta persoana cu pregatire corespunzatoare, delegata pentru aceasta de catre conducerea unitatii. Actele originale de studii si calificare, precum si actele de stare civila si livretul militar nu se vizeaza. Actele originale in baza carora s-au facut inscrierile in CM se restituie titularului.

Copiile ce se fac dupa aceste acte, certificatele de conformitate cu originalul, se pastreaza de catre unitate (stampila unitatii, parafa, conform cu originalul).

In cazul in care se dovedeste cu acte ca arhivele unei unitati au fost distruse, se va putea reconstitui in conditiile legii, activitatea desfasurata de titular, pe baza unui CIM, functia acestuia, meseria sau specializarea. Pot cere reconstituirea situatiilor mai-sus mentionate numai persoanele care desfasoara/ au desfasurat activitati pe baza unui CIM, cadrele militare ale MAPN si MI si membrii cooperativelor mestesugaresti.

Obligatiile unitatilor in legatura cu intocmirea, completarea si evidenta CM

Aceasta activitate va fi desfasurata in cadrul compartimentului care are in sarcina evidenta personalului, de catre persoane cu pregatire corespunzatoare, desemnate in acest scop de conducerea unitatii.

26

Page 27: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Conducerile unitatilor au obligatia sa asigure organizarea corespunzatoare a arhivelor si compartimentelor de lucru respective, in vederea satisfacerii operative a cererilor pentru eliberarea actelor referitoare la activitatea desfasurata in cadrul raporturilor de munca.

In vederea pastrarii in bune conditii a CM, conducerea unitatii este obligata sa ia masuri pentru organizarea in mod special a locului unde se pastreaza aceste carnete, locul trebuind sa indeplineasca conditiile necesare pentru pastrarea lor indelungata si corespunzatoare.

La incetarea raporturilor de munca se verifica de catre seful compartimentului care are in sarcina evidenta personalului din unitate sau, in unitatea in care nu exista acest compartiment, de catre persoana care indeplineste atributii de evidenta a personalului, valabilitatea tuturor inregistrarilor facute in CM in perioada cat acesta s-a aflat in pastrarea unitatii. Persoana care a efectuat verificarea, va semna dupa ultima mentiune facuta in carnet, capitolul inchizandu-se apoi prin semnatura conducatorului unitatii sau a persoanei delegate in acest sens.

Ministerul Muncii, prin directiile judetene si/sau Directia Municipiului Bucuresti, exercita indrumarea si controlul aplicarii dispozitiilor legale in vigoare (in dreapta – “verificat valabilitatea inregistrarilor efectuate in cadrul unitatii: .......(semnatura).....; in stanga – semnatura directorului unitatii)

Raspunderi si sanctiuni

Persoanele care elibereaza acte pentru dovedirea vechimii in munca si a altor situatii decurgand din executarea raporturilor de munca; cele care efectueaza inscrieri in CM sau in fisele de pensii ori vizeaza acte in vederea inscrierii datelor in CM, precum si cele care au obligatia de control in legatura cu aceste operatii, raspund dupa caz, astfel:

- disciplinar- administrativ- material in conditiile legii, pentru neindeplinirea sau- civi/penal executarea defectuoasa a sarcinilor ce le revin.

Titularul CM sau oricare alta persoana care falsifica CM sau fisa de pensii prin contrafacerea scrierii/subscrierii, prin alterarea lor in orice mod, ori scriu in acesta date privind atestarea unor fapte/ imprejurari care nu corespund realitatii, se pedepsesc in conformitate cu dispozitiile codului penal. Pierderea/ degradarea/ distrugerea de catrec titular a CM constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Constituie contraventie si:

27

Page 28: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

- incheierea CIM in cazul persoanelor care au mai fost incadrate in munca, precum si neintocmirea CM in termenul legal pentru cei care se integreaza prima data in munca

- degradarea si distrugerea CM de catre persoana desemnata cu pastrarea acestui document

- neinregistrarea in CM fara motive temeinice a schimbarilor intervenite in situatia titularului CM, precum si neeliberarea acestuia la data incetarii raporturilor de munca.

Metodologia de intocmire, completare, pastrare si evidenta a CM

Situatiile prevazute in capitolele formularului CM se inscriu in limba romana, cu tus negru sau cerneala tipografica, citet, fara stersaturi, pe baza dovezilor prevazute de lege, aplicandu-se, la locul aratat in forpular, parafa cu nume, prenume si functia persoanei care intocmeste si completeaza CM.

Pe prima pagina a CM se inscriu:- nume, prenume- CNP- Unitatea emitenta- Localitatea unde se afla unitatea emitenta- Data intocmirii CM (poate fi sau nu identica cu data incadrarii)

Se stampileaza si se semneaza de catre conducatorul unitatii.

Capitolele CM

Capitolul I va cuprindenumarul si data actului de stare civila, nume si prenume parinti si date legate de certificatul de nastere. Daca persoana pentru care se intocmeste CM nu este casatorita la data intocmirii acestuia, se trage linie (nu se scrie “NU”). Daca este casatorita, rubrica se completeaza cu nume, prenume si data nasterii sotului/sotiei.

Capitolul II – schimbari privind starea civila si numele titularului dupa intocmirea CMSe va inregistra modificarea privind starea civila intervenita dupa intocmirea CM.

Capitolul III – pregatirea scolaraSe inscriu actele de studii si chiar cele eliberate de statele straine, daca acestea au fost recunoscute de Ministerul Educatiei, dupa aceste acte prezentandu-se copii legalizate.

28

Page 29: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Capitolul IV – pregatirea profesionalaPe langa calificari si specializari se mentioneaza si formele de perfectionare a pregatirii profesionale a caror absolvire este certificata in conditiile legii.

Capitolul V – recompense

Capitolul VI – date privitoare la activitatea in munca Nr. crt Angajator, persoana juridica/fizica Mutatia intervenita Data Meseria/functia si locul de munca cu conditii deosebite Salariul de baza Denumire angajat, nume si data activitatii pe baza careia se face inscrierea Parafa, semnatura persoanei care face inscrierea

Coloana II – La inceperea raporturilor de munca se inscriu denumirea completa a unitatii si localitatea in care aceasta isi are sediul, coloana ramanand libera in cazul inregistrarii privind schimbarile intervenite in executarea aceluiasi CM.

Capitolul VI – Coloana 2

Se trece denumirea completa a societatiiLa inceperea raporturilor de munca se inscriu denumirea completa a unitatii si localitatea unde isi are sediul, coloana ramanand libera in cazul inregistrarii privind schimbarile intervenite in executarea aceluiasi CM. Daca unitatea si-a schimbat denumirea, se va scrie noua denumire cu ocazia primei schimbari intervenite in situatia profesionala a titularului, mentionandu-se in continuare denumirea veche a unitatii (“fosta..........”)

Coloana 3Incadrarea, schimbarea functiei si a retributiei tarifare cu mentinerea functiei, schimbarea locului de munca in baza aceluiasi contract cand aceasta determina si schimbarea locului de munca; transfer, detasare, intreruperea si incetarea activitatii, desfacerea contractului de munca se inscriu precizandu-se dupa caz temeiul legal in baza caruia au avut loc acestea, precum si mentionarea situatiilor prevazute de lege, care confera titularului vechimea in munca sau in specialitate (fidelitate, stabilitate), asa cum rezulta din actul organului competent in baza caruia s-a facut inscrierea.

Pentru personalul care si-a desfasurat activitatea in calitate de cooperator, in cadrul Cooperatiei Mestesugaresti, la inceperea activitatii se va mentiona “Cooptat”, iar la incetarea acesteia se va mentiona, dupa caz, “Retras/Exclus din cooperativa”

29

Page 30: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Daca persoana nu a activat din cauza desfacerii contractului de munca, iar organele competente au constatat ilegalitatea desfacerii contractului de munca, pe baza actului care a hotarat anularea acestei masuri, se va inscrie pe primul rand liber “Anulat decizia nr.......... de desfacere a contractului de munca de la pozitia nr........”

Coloana 4De la acea data se aplica situatiile din coloana 3.

Coloana 5Se precizeaza pentru muncitori meseria / categoria / treapta retributiei, iar pentru personalul TESA – functia / clasa / gradul.

Evidentierea perioadelor ce se incadreaza in grupele I si II de pensie, se face cu precizarea locului de munca, a grupei de munca si a punctului din tabelul anexa la Ordinul 50/90 al Ministrului Muncii si Ministrului Sanatatii, la care figureaza acest loc si cu precizarea timpului cat cel in cauza se afla in aceasta situatie in raport cu programul de lucru. Cand se produc schimbari ale locului de munca in cadrul aceleiasi grupe sau de la o grupa de munca la alta, se fac inscrieri corespunzatoare situatiei nou create,

Atunci cand activitatea titularului CM nu semai incadreaza in grupele I si II de munca, la coloana 3 se va inregistra “Incetat incadrarea in grupa......”, iar urmatoarele se completeaza cu datele necesare. Dupa efectuarea acestei inmregistrari, pe randul imediat urmator din CM se precizeaza timpul cat s-a lucrat in grupa I sau II de munca, in raport cu programul zilnic, saptamanal sau lunar de lucru, folosindu-se intregul spatiu de la coloana 3 la coloana 7 inclusiv, astfel: “In perioada de la ............ pana la.........a lucrat in grupa.......(I sau II)......, pozitia nr...........din anexa nr..........la ordinul nr...........din data de.........al Ministrului Muncii si Ministrului Sanatatii, in total.......ani........luni.........zile (adica.....(in litere).......)

Coloana 6Se inscrie retributia tarifara de incadrare, asa cum rezulta din actul organului competent care a stabilit aceasta.

Coloana 5 Coloana 6Strungar ICategoria 5Clasa 2Spor vechimeSpor stabilitateSpor noxe

2.800 +

15%5%15%

30

Page 31: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

In cazul in care persoana incadrata in munca beneficiaza de o indemnizatie care se include in retributia tarifara de incadrare, aceasta se mentioneaza corespunzator si se face mentiunea corespunzatoare in rubrica 6, iar atunci cand aceasta va inceta, se va face mentiunea corespunzatoare la coloana 3

Exemplu:Coloana 3

Indemnizatia de baza Strngar I 2.800 promovare in functia de conducere: Sef Atelier, beneficiind de o indemnizatie de conducere de 15%.

2.800indemnizatie conducere

15% +spor vechime 15%spor stabilitate 5%spor noxe 15%

Demisie din functie de conducere

Cei carora nu li s-a putut completa CM din diferite motive, vor prezenta in original actele legale prin care va fi dovedita vechimea in munca, inclusiv livretul militar sau orice alta dovada eliberata de autoritatile militare, pentru a fi inscrise in CM mentiunile cuvenite de catre unitatea in care se incadreaza sau care i-a incadrat.

Coloana 7Se inscrie denumirea angajatorului, numarul si data actului pe baza caruia se face inscrierea (nr. CIM, nr act aditional)

Coloana 8Nume, functie, semnatura, parafa Certificarea verificarilor se va face inscriinu-se de la coloana 5 la coloana 7: “Verificat valabilitate inregistrari facute in cadrul unitatii”, dupa care se va semna si se va specifica functia persoanei care a facut aceasta certificare. Dupa aceasta mentiune, CM va fi prezentat conducerii unitatii care va semna si va aplica stampila unitatii (regula 1-4).

Daca se greseste, se traseaza o linie rosie pe diagonala, de la un capat la altul si se scrie “ANULAT”

Capitolul VII – Certificarea rectificarilor facute pentru eventuale date inscrise gresit sau incomplet

31

Page 32: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Daca se anuleaza tot randul: “Se anuleaza toate mentiunile de la..........la.........”

Daca rectificarea este la pagina suplimentara, scriem: “1 supl”

Daca e gresit scris salariul, de exemplu, taiem cu rosu si trecem deasupra salariul corect (nu se ma scrie ANULAT). Se trece la rectificare : “Se va citi corect ..........(inginer, salariu de baza) ...................”

Eliberarea formularelor de CM si a CM duplicat. Evidenta si pastrarea CM.

La solicitarea angajatorului, directiile judetene pentru probleme de munca vor distribui unitatilor formularele solicitate, iar acestea vor face dovada platii lor, justificand de fiecare data intocmirea celor ridicate.

Dosarele cu actele pentru CM se pastreaza separat de CM, in aceeasi ordine cu acestea, ordine rezultata din registrul de evidenta.

Aprobarea eliberarii CM duplicat se face de unitate pe baza aprobarii date de Directiile pentru probleme de munca, ca urmare a cererii titularului sau a unitatii, din care sa rezulte cauzele din care s-a produs pierderea/degradarea/distrugerea CM.

CM duplicat se intocmeste la fel ca si cel nou, insa pe prima pagina a acestuia se mentioneaza “DUPLICAT”, precum si seria si numarul CM original.

Evidenta CM se tine in unitate, in Registru Numar Matricol.

CM neridicate de titulari se predau cu proces verbal la arhiva unitatii, cu termen de pastrare permanent, in situatia in care nu se cunoaste locul de munca al titularului, unde sa poata fi transmis.

32

Page 33: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

De retinut Cf. dispoziţiilor Legii 130/1996 – referitor la locul de pastrare a CM

Art. 9 din aceasta lege CM ale salariatilor incadrati la angajatorii prevazuti la art. 8: ( - persoane fizice - societati comerciale cu capital privat - asociatii cooperatiste - asociatii familiale - asociatii, fundatii, organizatii sindicale si patronale - orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane )

se patreaza si se completeaza de catre Directiile Generale de Munca si Protectie Sociala.

Art. 10 – la solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa Cmale salariatilor, Directiile Generale de Munca si Protectie Sociala pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acestia sau de catre societatile comerciale specializate, acreditate in conditiile legii. De asemenea, angajatorii au obligatia sa prezinte CM ale salariatilor la Directiile Generale de Munca si Protectie Sociala, la incetarea CIM ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

PERSOANE CU HANDICAP. PROTECTIE. ANGAJARE IN MUNCA

Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază următoarele

principii:

   a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;

   b) prevenirea şi combaterea discriminării;

   c) egalizarea şanselor;

   d) egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de

muncă;

33

Page 34: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

   e) solidaritatea socială;

   f) responsabilizarea comunităţii;

   g) subsidiaritatea;

   h) adaptarea societăţii la persoana cu handicap;

   i) interesul persoanei cu handicap;

   j) abordarea integrată;

   k) parteneriatul;

   l) libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra propriei vieţi, a serviciilor şi

formelor de suport de care beneficiază;

   m) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

   n) protecţie împotriva neglijării şi abuzului;

   o) alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi

asistenţei necesare;

   p) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii

egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii

Orice persoană cu handicap care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă

are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul

de handicap.

34

Page 35: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi

exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de muncă,

precum şi pentru a promova profesional.

   În realizarea drepturilor autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri

specifice:

   a) să promoveze conceptul potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă

reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea căreia

aparţine;

   b) să promoveze un mediu de muncă deschis, inclusiv şi accesibil persoanelor cu

handicap;

   c) să creeze condiţiile şi serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap să poată

alege forma de conversie/reconversie profesională şi locul de muncă, în conformitate cu

potenţialul ei funcţional;

   d) să înfiinţeze şi să susţină complexe de servicii, formate din unităţi protejate

autorizate şi locuinţe protejate;

   e) să iniţieze şi să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării şi

păstrării în muncă a persoanelor cu handicap;

   f) să acorde sprijin pentru organizarea unei pieţe de desfacere pentru produsul muncii

persoanei cu handicap;

   g) să diversifice şi să susţină diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru

persoana cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistată şi

altele asemenea;

   h) să promoveze serviciile de mediere pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap;

35

Page 36: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

   i) să realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidenţierea ofertei de muncă

din rândul persoanelor cu handicap;

   j) să dezvolte colaborări cu mass-media, în vederea creşterii gradului de

conştientizare/sensibilizare a comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia

persoanelor cu handicap la piaţa muncii;

   k) să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private,

programe şi proiecte având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare;

   l) să iniţieze şi să susţină campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor

asupra abilităţilor persoanelor cu handicap;

   m) să iniţieze programe specifice care stimulează creşterea participării pe piaţa muncii

a forţei de muncă din rândul grupurilor supuse riscului major de excluziune socială.

   Persoanele cu handicap au dreptul de a munci şi de a realiza venituri în conformitate

cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu dispoziţiile speciale din prezenta lege.

Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi

capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de

comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel

puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de

cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu

angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin de mai sus pot opta pentru

îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

36

Page 37: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

   a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază

minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat

persoane cu handicap;

   b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de

parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile

prevăzute la lit. a).

   Fac excepţie de la aceste prevederi instituţiile publice de apărare naţională, ordine

publică şi siguranţă naţională.

Angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează în următoarele forme:

   a) pe piaţa liberă a muncii;

   b) la domiciliu;

   c) în forme protejate.

   

Formele protejate de angajare în muncă sunt:

   a) loc de muncă protejat;

   b) unitate protejată autorizată.

   Unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept

public sau privat, care angajează persoane cu handicap.

  Unităţile protejate pot fi:  

  a) cu personalitate juridică;   

37

Page 38: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte

structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul

organizaţiilor neguvernamentale, precum şi cele organizate de persoana cu handicap

autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi economice independente.

Unităţile protejate autorizate beneficiază de următoarele drepturi:

   a) scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare;

   b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul

obţinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea de

echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor de

muncă protejate, în condiţiile prevăzute de Legea 571/2003 , cu modificările şi

completările ulterioare;

   c) alte drepturi acordate de autorităţile administraţiei publice locale finanţate din

fondurile proprii.

   (2) La începutul fiecărui an, unităţile protejate autorizate au obligaţia să prezinte

raportul de activitate pentru anul precedent Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu

Handicap.

   (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu suspendarea

autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată sau, după caz, cu retragerea acesteia şi cu

obligaţia rambursării integrale a facilităţilor de care a beneficiat pe durata funcţionării ca

unitate protejată autorizată.

Persoanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate în muncă

beneficiază de următoarele drepturi:

   a) cursuri de formare profesională;

38

Page 39: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

   b) adaptare rezonabilă la locul de muncă;

   c) consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în

perioada de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;

   d) o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare;

   e) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea

contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile

acestuia;

   f) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care

beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;

   g) scutirea de plata impozitului pe salariu.

    Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

   a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării locurilor de

muncă protejate şi achiziţionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de

producţie de către persoana cu handicap;

   b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor

cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum şi a cheltuielilor cu transportul

materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap,

angajată pentru muncă la domiciliu;

   c) decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de

pregătire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a persoanelor cu

handicap;

39

Page 40: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

   d) o subvenţie de la stat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi

completările ulterioare.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

CCM este o conventie incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatie patronala, pe de o parte, si salariati reprezentati prin sindicate sau reprezentanti alesi ai acestora prin vot scris si secret, pe de alta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, alte drepturi si obligatii ce decurg din raportul de munca.

Negocierea colectiva este obligatorie cu exceptia situatiei cans angajatorul are incadrati mai putin de 21 salariati.

CCM nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractul de munca incheiat la nivel superior.

La incheierea CCM prevederile legale referitoare la drepturile salariale au un caracter minimal.

CCM se pot incheia la nivel de angajatori ai ramurilor de activitate si la nivel national, precum si la nivelulul unor grupuri de angajatori.

Clauzele CCM pot produce efecte, astfel:- pentrutoti salariatii angajatorului daca ele sunt incheiate la acest nivel, pentru toti salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentrucare s-a incheiat un CCM la acest nivel- pentrutoti salariatii incadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a incheiat CCM la acest nivel- pentrutoti salariatii incadrati la toti angajatorii din tara in cazul CCM la nivel national.

CCM se incheie pe o durata determinata ce nu poate fi mai mare de 12 luni sau pe durata unei lucrari.

CCM se incheie in forma scrisa, se semneaza de catre parti, se depune si se inregistreaza la Directia de Munca si Protectie Sociala sau Dir. Gen. A Mun. Bucuresti, dupa caz, Ministerul Muncii, si se aplica de la data inregistrarii.

40

Page 41: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

CCM nu poate fi inregistrat daca:- nu este incheiat legal;- partile nu fac dovada indeplinirii cerintelor de a reprezenta activitatea care face obiectul contractului;- nu sunt semnate de toti reprezentantii partilor la negociere. EXCEPTIE! CCM vor fi inregistrate fara semnatura tuturor partilor daca:- unele asociatii patronale reprezentative sau organizatii sindicale reprezentative au fost invitate la negociere si nu s-au prezentat- unele asociatii patronale reprezentative sau organizatii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza semnarea CCM.

Executarea CCM este obligatorie pentru parti.

Neindeplinirea sarcinilor atrage raspunderea celor vinovati.

Clauzele contractului pot fi modificate pe parcursul executarii lui ori de cate ori partile convin asupra acestui lucru, iar modificarile sunt aduse la cunostinta organului care pastreaza contractele si devin aplicabile de la data inregistrarii sau la o data ulterioara.CCM inceteaza:- la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentrucare a fost incheiat daca partile nu convin asupra prelungirii acestuia.- la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a angajatorului- prin acordul partilorAplicarea CCM poate fi suspendata prin acordul de vointa al partilor ori in caz de forta majora.

Incetarea sau suspendarea CCM se notifica in termen de 5 zile la organul la care a fost depus pentruinregistrare.

In cazul in care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramura nu exista CCM se aplica CCM incheiat la nivel superior.

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

41

Page 42: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

CIM este un contract in temeiul caruia o persoana fizica denumita SALARIAT se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui ANGAJATOR, pers. Fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumita SALARIU.

Clauzele CIM nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul stabilit prin acte normative sau prin contractele colective de munca.

CIM se incheie pe durata nedeterminata si ca exceptie pe durata determinata.

Pers. Fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani, iar cu acordul parintilor poate incheia CIM si la varsta de 15 ani, dar numai pentru activ.ce nu ii pericliteaza activitatea.

Incadrarea in munca a persoanelor aflate sub interdictie judecatoareasca este interzisa. De asemenea, incadrarea in munca in locuri periculoase, dure se face numai dupa 18 ani.CIM se incheie pe baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in lb.romana. Daca nu a fost in forma scrisa se presupune ca a fost incheiat pe durata nedeterminata iar partile vor face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

Munca prestata in baza unui CIM = vechime in munca.

Inainte de incheierea CIM si/sau de modificarea acestuia angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea, sau salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.Informarea va cuprinde:

identitatea partilor locul de munca sediul angajatorului atributiile postului riscurile specifice postului data de la care se incheie contractul sau data la care acesta intra in vigoare durata contractelor de munca daca nu sunt incheiate pe perioada nedeterminata durata concediului de odihna salariul de baza si alte componenete salariale, precum si data platii lui durata normala a zilei de munca durata perioadei de proba, daca este cazul.

Orice modificare a CIM se face printr-un act aditional la contract in termen de 15 zile de la informarea in scris a salariatului.

42

Page 43: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

In cazul in care salariatul urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul il va informa in plus punanadu-i la dispozitie urmatoarele date:

o Durata perioadei de munca desfasurate in strainatateo Moneda in care vor fi platite drepturile salariale si modul de platao Prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatateo Conditiile de climao Obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau

siguranta personalao Reglementarile principale din legislatia muncii a tarii respective.

Pe langa aceste claze generale in CIM pot fi prevazute si clauze speciale. Ele sunt:a.) clauza cu privire la formarea profesionalab.) clauza de neconcurentac.) clauza de mobilitated.) clauza de confidentialitate

Angajarea se face pe baza unui certificat medical din care sa rezulte ca cel angajat este apt pentru desfasurarea acelei munci.

Solicitarea testelor de graviditate la angajare este interzisa.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului la incheierea CIM se poate stabili o perioada de 30 zile calendaristice pentru functii de executie si 90 zile calendaristice pentru functii de conducere.

O categorie aparte o reprezinta absolventii institutiilor de invatamant care se incadreaza la debutul lor in profesie pe baza unei perioade de proba intre 3-6 luni.In cazul muncitorilor necalificati perioada de proba nu poate depasi 5 zile.

Pe durata executarii unui CIM nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba prin exceptie salariatul putand fi supus altei perioade de proba intr-o noua functie sau meserie ori cand urmeaza sa isi desfasoare activitatea in locuri de munca in conditii grele, vatamatoare, periculoase.Perioada de proba = vechime in munca

Orice salariat poate cumula mai multe functii in baza unor contracte individuale de munca cu conditia sa declare locul unde isi exercita functia pe care o considera de baza (exista exceptii-incompatibilitati ale unor profesii).

CIM poate fi:

43

Page 44: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

1. CIM pe durata nedeterminata2. CIM pe durata determinata3. Contract prin agent de munca temporara4. CIM cu timp partial5. CIM la domiciliu (munca la domiciliu)

PROTECTIA MATERNITATII LA LOCURILE DE MUNCA

Se refera la reglementarea protectiei sociale pentru : salariatele gravide si mame lauze sau care alapteaza, de cetatenie romana sau

stat membru al UE si spatiul economic european, care au raporturi de munca sau serviciu cu un angajator

cetatenii altor state si apatrizii care au, conform legii, domiciliul/resedinta in Romania

Termeni si expresii :

1. Protectia maternitatii = protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide (mame) la locurile de munca

2. Loc de munca = zona delimitata in spatiu in functie de spatiul muncii, inzestrata cu mijloace si materiale necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru indeplinirea unei actiuni de unul sau mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in conditiile tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din care se obtin venituri in baza unui raport de munca cu un angajator.

3. Salariata gravida = femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau specialist, care sa ii ateste starea

4. Salariata care a nascut recent = femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita in scris angajatorului masuri de protectie

44

Page 45: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut

5. Salariata care alapteaza = femeia care la reluarea activitatii, dupa efectuarea concediului de lauzie, alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale

6. Dispensa pentru consultatii prenatale = numarul de ore libere platite salariatei de angajator, pe durata programului normal de lucru pentru efectuarea consultatiilor si examenelor medicale, pe baza recomandarii medicului de familie (specialist)

7. Concediul prenatal obligatoriu = concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa le efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie, cu durata de 126 de zile de care beneficiaza salariatele in conditiile legii.

Concediu de risc maternal = concediul de care beneficiaza salariatele gravide, lauze, care alapteaza, pentru protectia sanatatii lor, a fatului, copilului lor.

Se acorda dupa cum urmeaza : Inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit conform legii

19/2000, pentru salariatele gravide Dupa data revenirii din concediul post-natal obligatoriu, in cazul in care

salariata nu solicita concediu de maternitate si indemnizatia pentru crestere si ingrijire copil

Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime (sau fractionat) pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, la recomandarea medicului de familie (specialistului), care va elibera un certificat medical. Acest concediu nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute.

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raportului de munca in cazul : Salariatei gravide, lauze, care alapteaza, care a anuntat in scris angajatorul de

situatia in care se afla si probeaza cu documente medicale Salariata in concediu de risc maternal Salariata in concediu de maternitate Salariata in concediu de ingrijire si crestere copil Salariata in concediu de ingrijire copil pana la 7 ani sau 18 ani, dupa caz,

45

Page 46: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Dispozitia de interdictie nu se aplica in situatia concedierii pe motive economice ce rezulta din desfiintarea postului ocupat, a transpormarilor tehnice sau a reorganizarii angajatorului.

GESTIONARI – GARANTII – GESTIUNI

Gestionarul este un angajat al unei unitati care are ca atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara a unei unitati, indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile.

Conditiile de incadrare pentru a fi gestionar

O persoana trebuie sa : Aiba 21 ani impliniti Sa fi absolvit scoala generala sau o scoala echivalenta Sa aiba cunostintele generale pentru a indeplini aceasta functie

In functie de complexitatea gestiunii, de natura si valoarea bunurilor si de cunostintele pe care le implica gestionarea lor, sunt obligatii pe care gestionarul trebuie sa le execute, si anume

1. sa fi absolvit liceul ori o scoala profesionala, in specialitatea corespunzatoare gestiunii si sa aiba un anumit stagiu in munca de gestionar

2. functia de gestionar sa fie indeplinita si de cel care a implinit 18 ani (numai pentru anumite categorii de gestiune)

Alaturi de varsta si pregatire, exista si conditii de corectitudine si comportament anterior al persoanei. In acest sens, unitatile sunt obligate sa ceara dovada antecedentelor penale, daca exista, pentru gestionari. Organele politiei sunt obligate sa comunice aceste relatii in maxim 30 de zile de la primirea cererii.

Cel ce urmeaza a fi gestionar, va prezenta o dovada eliberata de unitatea in care a fost incadrat anterior, din care sa rezulte daca a produs pagube, natura acestora si daca ele au fost acoperite. Unitatile sunt obligate sa elibereze sau sa comunice dovada ca cel in cauza nu a produs pagube, in termen de 10 zile de la primirea cererii. Fata de cele aratate in dovada, conducerea unitatii va hotara angajarea sau trecerea pe o alta functie, adica de gestionar.

In cazul in care gestiunea este incredintata mai multor persoane, incadrarea (trecerea pe o alta functie, adica de gestionar) se va face numai cu avizul scris al celorlalti gestionari.

46

Page 47: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

La fel se procedeaza la angajarea unei persoane in subordinea gestionarului (se face cu avizul scris al acestuia).

Nu poate fi gestionar   : cel condamnat pentru savarsirea infractiunii care il face incompatibil cu

calitatea de gestionar, stabilita astfel de Legea 22/1969, chiar daca a fost gratiat cel aflat in curs de urmarire penala sau judecata pentru savarsirea infractiunilor

prevazute in anexa la lege conducatorul unitatii, respectiv cei incadrati cu atributii de control financiar

si/sau contabil, cu exceptia celor incadrati in unitatile mici

Daca in cursul urmaririi penale, judecatii sau dupa condamnare, a intervenit amnistia, cel care a savarsit una din infractiunile savarsite de lege, nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la abnistie.

Cel caruia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei, nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la expirarea acestui termen.

Infractiunile sunt , de exemplu *ele apar in anexa la lege; infractiunile contra pacii si omenirii delapidarea remuneratia injusta neglijenta in serviciu abuzul de serviciu darea si luarea de mita tainuirea sau favorizarea infractorului provocarea de pericol public incendiul falsificarea de moneda, de titluri de credit, marci, timbre si hartii timbrate falsul in acte si intrebuintarea de acte false furtul talharia abuzul de incredere inselaciunea distrugerea de acte

Gestionarul are obligatia de a constitui o garantie in numerar. Se poate hotara si constituirea unor garantii suplimentare (afectarea unor bunuri mobile si imobile de folosinta indelungata, proprietatea gestionarului sau a unor terti) pentru garantarea fata de firma a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar, obligatii asumate de terti fata de firma, de a acoperi pagubele cauzate de gestionari fie integral, fie pentru o suma determinata.

47

Page 48: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Garantia suplimentara poate fi constituita si in numerar. Se poate extinde in functie de natura si valoarea bunurilor, obligatia de a constitui, si asupra altor categorii de salariati care manuiesc bunuri, insa cu exceptia celor care primesc bunuri pentru a le folosi in indeplinirea atributiilor de serviciu.

In situatia valorilor mari, se constituie garantie suplimentara   ; legea prevede ca in vederea constituirii unor astfel de garantii, imobilele proprietatea gestionarului, sau terti, se evalueaza in conformitate cu dispozitiile legale si modul de stabilire pentru terenuri si constructii.

Bunurile mobile se evaluaeaza la 50% din pretul de vanzare cu amanuntul. Pentru bunurile imobile, unitatea va cere inscrierea ipotecii care se va dispune pe baza cererii si a contractului de garantie.

Bunurile raman in folosinta gestionarului sau a tertului si nu vor putea fi instrainate fara instiintarea prealabila a unitatii.

In cazul in care bunurile sunt urmarite silit de alti creditori, gestionarul (tertul garant) e obligat sa instiinteze unitatea.

Cu privire la executarea garantiilor suplimentare, legea stabileste ca acestea se executa silit, pe baza contractelor de garantie si a titlului executoriu definitiv, obtinut impotriva gestionarului. In cazul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi creditori, unitatea in favoarea careia s-a realizat ipoteca are drept de preferinta pentru bunurile constituite ca garantie, prin valorificarea acestora, conform dispozitiilor legale.

Cuantumul garantiilor in numerar

- minim un salariu de incadrare- maxim 3 salarii

dar nu poate depasi valoarea bunurilor incredintate. Pentru gestionarii retribuiti pe baza de cota procentuala, cuantumul minim este egal cu castigul mediu pe o luna, iar cel maxim este egal cu castigul mediu pe 3 luni.

Constituirea garantiei in numerar se realizeaza prin retinerea in rate lunare de 1/10 (10%) din salariul tarifar lunar, respectiv castigul mediu lunar.In situatia in care din cauza altor retineri cotele de garantii nu pot fi retinute, gestionarul este obligat sa le depuna. Constituirea garantiei se face prin contract incheiat in scris.Garantiile intre gestionari nu sunt admise si, de asemenea, nu e admis nici ca o singura persoana sa constituie garantii pentru mai multi gestionari.

48

Page 49: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Garantiile suplimentare se constituie insa inainte de incredintarea gestiunii.

Garantia va fi depusa de unitate la CEC, inscriindu-se intr-un carnet de consemnare pe numele gestionarului, dar se retine carnetul de catre unitate (cea la care s-a constituit garantia).

Pentru garantie se acorda dobanda. Garantia si dobanda pot fi ridicate de gestionar la incetarea CIM sau la trecerea intr-o alta functie pentru care nu se mai cere garantie, dar si in situati ain care, existand paguba in gestiune, aceasta a fost acoperita in intregime.

In aceasta situatie firma este obligata sa elibereze in 10 zile carnetul CEC, impreuna cu o comunicare catre CEC (banca) in care sa se arate ca titularul are dreptul sa ridice garantia. In cazul transferului gestionarului intr-o functie pentru care se cere garantie, in cadrul altui angajator, carnetul CEC va fi trecut la noul loc de munca.

Cand gestionarul a cauzat o paguba si ea nu se acopera integral in termen de o luna de la obtinerea titlului executoriu definitiv, unitatea se va despagubi din garantia in numerar constituita. Cand sumele depuse ca si garantie au fost ridicate in intregime sau in parte de unitate pentru a se despagubi, gestionarul este obligat sa reintregeasca garantia in rate lunare de ½ din salariul lunar (castigul mediu lunar). Pentru cei incadrati temporar ca inlocuitor si cei sezonieri, se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii la incredintarea gestiunii a garantiei integrale.

Recalcularea garantiei

Prin lege, garantiile vor fi recalculate periodic, in functie de schimbarile intervenite la salariul tarifar, precum si in specificul si valoarea bunurilor gestionate, procedandu-se la modificarea contractului de garantie.

In cazul in care este necesara completarea garantiei, aceasta se face la fel ca si constituirea. Cand garantia este mai mare, se restituie diferenta in termen de 10 zile.

Daca in urma recalcularii este necesara completarea, aceasta se face in termen de 60 de zile de la recalculare. In situatia in care gestionarul nu constituie (nu completeaza) garantia in numerar sau cea suplimentara, din motive independente de vointa lui, ii inceteaza CIM pe motive ce nu tin de persoana salariatului sau il trece in alta functie.

Legea 22 /1969 este modificata de legea 54/1994 (garantia in numerar va fi depusa si la banci)

49

Page 50: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA

Fiecarei personae ii sunt garantate dreptul de a-si alege profesia, precum si dreptul la asigurarea pentru somaj.

Masurile prevazute de legea somajului au drept scop realizarea urmatoarelor obiective:1. prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia2. incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor aflate in cautarea unui

loc de munca3. sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale

populatiei4. asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii (bursa locurilor de munca,

nediscriminarea, concurs, examen)5. stimularea somerilor in vederea ocuparii de catre acestia a unui loc de

munca6. stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor aflate in cautarea

unui loc de munca7. cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale

care se produc in economia nationala8. protejarea persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj

In aplicarea legii somajului sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta.

Categoriile de beneficiari ai somajului:1. persoanele care au devenit someri neavand un loc de munca, nerealizand venituri

sau relizand venituri sub nivelul indemnizatiei de somaj2. nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant

sau dupa satisfacerea stagiului militar3. au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala4. strainii care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania5. nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau eliberarea din detentie6. le-a incetat CIM din motive neimputabile lor7. le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor8. le-a incetat mandatul pentru care au fost alesi/numiti9. le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator din motive

neimputabile lor

50

Page 51: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

10.au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-a convenit (cea convenita legal)

11.au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care in cazul recuperarii capacitatii de munca nu mai pot fi incadrati in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau datorita lipsei unui post vacant de natura celui ocupat anterior

12.la incetarea concediului platit pentru crestere si ingrijire copil minor pana la 2 ani, respectiv pentru crestere copil cu handicap, cand nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului

13.nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar obligatoriu, daca angajatorul si-a incetat definitiv activitatea

Sunt asimilati somerilor:1. absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minim 18 ani care intr-o

perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca conform pregatirii profesionale

2. sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap, sau sunt absolventi ai institutiilor d einvatamant in varsta de 16 ani care in cazuri justificate sunt lipsite de sustinatori legali sau cei ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor

3. persoanele care inainte de satisfacerea stagiului militar nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca

Ca sa beneficieze de indemnizatia de somaj, somerii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

1. au un stagiu de cotizare minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii

2. nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj

3. nu indeplinesc conditiile de pensionare4. sunt inregistrati la ANOFM in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa

caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localotate.

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat in functie de stagiul de cotizare

Persoanele care beneficiaza de somaj au obligatia sa se prezinte lunar la ANOFM pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca si, de asemenea, sa comunice in termen de 3 zile orice modificare referitoare la situatia sa; sa participe la servicii pentru stimularea

51

Page 52: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

ocuparii si formarii profesionale oferite de agentie; sa caute si sa depuna toata diligenta necesara in vederea gasirii unui loc de munca.Nu beneficiaza de somaj persoanele care la data solicitarii drepturilor refuza un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50km de localitatea de domiciliu, precum si cei care urmeaza o forma de invatamant.

ACORDAREA TICHETELOR DE MASA

Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane fizice sau juridice care incadreaza personal prin incheierea unui CIM, pot primi o alocatie individuala de masa suportata integral de angajator.

Tichetele de masa se emit de unitatile cu activitate specializata in domeniu, numite unitati emitente sau de catre angajatorii care au organizate cantine restaurant sau bufet.

Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare acordata de Ministerul Finantelor.

Fiecare tichet de masa este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de unitatea emitenta si daca cuprinde cel putin urmatoarele mentiuni :

- numele si adresa emitentului- valoarea nominala a tichetului de masa- date referitoare la perioada de valabilitate- interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau bauturi alcoolice- spatiu destinat inscrierii datei si a aplicarii stampilei unitatii la care tichetul

de masa este utilizat- spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in

drept sa utilizeze tichetul de masa

Angajatorul care achizitioneaza direct de la unitatea emitenta necesarul de tichete de masa achita atat contravaloarea nominala a tichetelor de masa, cat si costul imprimatului reprezentand tichetul de masa.

Angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, corespunzator numarului de zile lucrate din luna.

Tichetul de masa poate fi utilizat numai pentru achizitionarea de produse alimentare ; in cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai

52

Page 53: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

mica decat valoarea nominala a tichetelor de masa, este considerata integral. Se interzice acordarea de rest de bani la tichetele de masa.

Angajatorul, impreuna cu organele sindicale, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de mjasa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare.

Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatilor (angajatorilor) lista unitatilor de alimentatie publica corespunzatoare retelei utilizate la care salariatii pot folosi tichetele de masa.

Salariatii au obligatia sa restituie angajatorilor la finele fiecarei luni, precum si la incetarea CIM, tichetele de masa neutilizate.

POLITICA SALARIALA

Interesul tot mai mare pentru o politica salariala eficienta izvoraste din convingerea tot mai evidenta ca remuneratia este nu numai o consecinta, ci si o premisa a unei activitati economico-sociale eficienta.

O politica eficienta in domeniul salarizarii presupune ca este necesar ca in primul rand sa se inscrie in politica de ansamblu a intreprinderii si sa raspunda pe de o parte cerintelor generale obiective ale cresterii eficientei activitatii desfasurate, iar pe de alta parte sa asigure accentuarea cointeresarii salariatilor pentru realizarea de performante individuale, in deosebi pentru un aport sporit la performanta globala a intreprinderii pe termen mediu sau lung.

O politica salariala eficienta si un sistem de remunerare adecvat trebuie sa raspunda la multe intrebari:

1. Sistemul de salarizare adoptat permite partenerilor sociali sa ajunga la un acord stabil si satisfacator care sa faciliteze coeziunea intregului personal la politica de salarizare promovata? Agentii economici dispun de libertatea necesara pentru elaborarea propriului sistem de salarizare in raport cu forma de organizare, modul de finantare si caracterul activitatii.

2. Politica salariala favorizeaza cat mai rational posibil utilizarea resurselor organizatiei, stimuland comportamentele dorite? Sistemele de salarizare trebuie

53

Page 54: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

fondate pe rezultatele individuale ale agajatilor, pe rezultatele echipei sau colectivului din care fac parte sau pe realizarile de ansamblu are intreprinderii?

3. In ce masura sistemul de salarizare adoptat este corect si echitabil, iar salariatii percep acest lucru?

4. Care sunt factorii care au determinat alegerea sistemelor de salarizare adoptate?5. Criteriile pe baza carora se realizeaza diferentierea salariatilor; care este salariul pe

care organizatia isi permite si este dispusa sa il plateasca?6. Este necesar ca in cadrul sistemelor de salarizare sa se asocieze nivelului minim

garantat al salariului si un nivel maxim?7. Cat de mare trebuie sa fie salariul minim incat sa fie in concordanta cu politica

salariala adoptata?8. Cand masa salariala este modesta, cum trebuie sa se procedeze pentru ca sumele sa

fie motivante pentru performantele bune?9. Ce norme sau standarde trebuie avute in vedere pentru masurarea sau aprecierea

performantelor in munca?10.Pentru a fi eficient sistemul de salarizare permite sa se recunoasca diferentele intre

nevoile angajatilor si cele ale organizatiei, conducere sau consiliu de administratie, dorind sa negocieze nemultumirile sau revendicarile privind sistemul de salarizare?

11.Cel mai important lucru privind salariul pentru cei mai multi este cat de mult castigam sau este mai bine sa preferam in afara recompenselor in bani si alte mijloace de motivare a personalului?

Principiile generale ale sistemului de salarizare

1. Formarea salariului este supusa mecanismelor pietei muncii si implicarii agentilor economico-sociali

2. Principiul negocierii salariilor3. Principiul existentei sau fixarii salariilor minime4. La munca egala, salariu egal5. Principiul salarizarii dupa cantitatea muncii6. Principiul salarizarii in functie de nivelul de calificare profesionala7. Principiul salarizarii in functie de conditiile de munca8. Principiul salarizarii in functie de calitatea muncii9. Principiul liberalizarii salariilor10.Caracterul confidential al salariilor

La stabilirea salariului se are in vedere importanta postului ocupat. De aceea, un rol important revine evaluarii posturilor. Evaluarea posturilor este procedeul prin care se exprima valoarea relativa a posturilor dintr-o organizatie, fara a se tine seama de performantele salariatilor pe posturile respective. Aceasta serveste:

1. realizarii unei structuri mai functionale a salariului intern54

Page 55: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

2. reprezinta o baza de masura sau de referinta a performantelor individuale3. reducerea numarului conflictelor de munca, datorita cresterii gradului de intelegere

a diferentelor dintre posturi4. permite stimularea angajatilor care se straduiesc sa ajunga la un nivel superior in

ierarhia posturilor5. furnizarea informatilor referitoare la relatiile dintre posturi pentru folosirea lor in

activitatea de selectie si promovare a personalului

Aplicarea principiilor privind salarizarea

Sistemul de salarizare pe baza caruia se fixeaza salariile individuale se stabileste potrivit dispozitiilor legale in vigoare in raport cu forma de organizare a unitatii, modul de finantare si caracterul activitatii. Salariile se stabilesc prin negociere colectiva sau individuala, intre persoane juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentatii acestora, in functie de posibilitatile financiare ale persoanei care angajeaza. Fac exceptie:

- Salariile personalului unitatilor bugetare, care se stabilesc de guvern cu consultarea sindicatelor, precum si salariile personalului organului puterii legisalative, executive si judecatoresti, care se stabileste prin lege.

- Salariile personalului regiilor autonome cu specific deosebit, nominalizate de guvern, care se stabilesc in acelasi mod ca cel de la unitatile bugetare.

- Salariile conducatorilor de societati comerciale si regii autonome, care se stabilesc de organele imputernicite sa numeasca aceste persoane.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata corespunde programului normal de munca si se stabileste prin HG, dupa consultarea sindicatelor si patronatelor.

Salariile de baza determinate prin negocieri, precum si cele stabilite prin legi nu pot fi mai mici decat salariul de baza minim pe tara pentru programul normal de lucru.

In CCM unic la nivel national, un capitol special se refera la salarizare si alte drepturi salariale astfel:

- formele de organizare a muncii si sistemele de salarizare, coeficientii minimi de ierarhizare pe categorii de salariati, sporuri minime ce se pot acorda pentru conditii deosebite de munca, grele sau periculoase, penibile, nocive, pentru vechime in munca, de lucru in timpul noptii, de santier, de izolare, adausurile la salariul de baza.

Toate persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salarizat cu contract de munca, sunt obligate sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara. Aceste prevederi se aplica in conditiile in care salariatul este prezent la lucru in norma intreaga.

55

Page 56: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Salarizarea personalului din regiile autonome cu regim specific se stabileste in acelasi mod ca la unitatile bugetare unde se tine seama de aceste aspecte:

1. salarizarea personalului se face tinandu-se seama de specificul fiecarui domeniu de activitate (unitatile de invatamant, sanitare, de asistenta sociala, de informatica, de cultura, sport si alte unitati finantate de bugetul public national)

2. salariile personalului din acest domeniu cuprind:a. salariul de baza care se stabileste in raport cu raspunderea si complexitatea

lucrarilor, sarcinilor, precum si cu nivelul de pregatire necesar functiei ocupate

b. sporurile la salariul de baza pentru vechimea in munca si in functie de rezultatele obtinute, pentru conditiile in care se desfasoara activitatea, pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru, pentru munca desfasurata in timpul noptii

c. premii pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblul unitatii

d. premii speciale stabilite in valoare fixa pentru 2-3 marimi de premii in raport cu valoarea sau importanta realizarilor obtinute

Pe langa drepturile de salarii, personalul unitatilor bugetare mai poate beneficia si de alte drepturi ce se pot acorda in natura (masa gratuita, transport de la domiciliu la locul de munca, suportate integral sau partial de unitate, locuinta de serviciu etc)statul de functii al unitatilor bugetare din care cel putin 2/3 va fi utilizat pentru personalul cu functie de executie.

In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate sporuri:- spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare corespunzator timpului lucrat la

locurile de munca respective- spor pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau pentru cei

care-si desfasoara activitatea in conditii de munca deosebite - spor pentru conditii grele de munca - spor pentru activitati desfasurate de nevazatori , - spor pentru zone rurale izolate sau unde atragerea persoanelor se face cu greutate- spor de scufundare pentru cei care desfasoara activitati de imersiune, sau

indemnizatie de scufundare

Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator sau cu un spor pentru munca suplimentara.

Pentru activitate deosebita, personalul unitatilor bugetare beneficiaza dupa caz la sfarsitul anului calendaristic, scolar, stagiunii, de un premiu annual de pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul in care se face plata.

56

Page 57: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

Pe durata detasarii si/sau delegarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia si salariul de baza avuta anterior, iar in conditiile in care este trecuta intr-o alta activitate la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana in cauza are dreptul la acel salariu.

Conditiile concrete de acordare a sporurilor si a adaosurilor, calculate la salariul de baza sunt cele stabilite prin CCM. Salariul salariatilor din unitatile particulare este stabilit potrivit CCM si/sau CIM.

Salariul.

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza CIM si este exprimat in lei.

La stabilirea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori afinitate sindicala.

Salariul cuprinde:- salariul de baza- indemnizatii- sporuri - alte adaosuri

El se plateste inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorului. Salariul este confidential, mai putin fata de sindicate sau reprezentantii salariatilor, dupa caz.

Salariul este de doua feluri:- nominal- real

Salariul nominal consta in numarul de unitati monetare legale aflate in circulatie (suma de bani pe care o persoana o primeste ca pret al fortei de munca pe care a vandut-o utilizatorului in baza CIM ). Baza obiectiva a salariului nominal este valoarea fortei de munca. Indiferent de urcarea sau scaderea acestei baze, pretul fortei de munca este supus oscilatiilor.

Spre deosebire de celelalte marfuri care oscileaza in jurul valorii, pretul fortei de munca se abate in jos de la valoare. Aceasta se datoreaza faptului ca marfa forta de munca, fiind

57

Page 58: Note Curs Iru

Curs INSPECTOR RESURSE UMANE

un mijloc zilnic de intretinere a muncitorilor si familiilor lor, nu poate fi stocata in asteptarea unor vremuri mai bune si a unui pret mai mare.

In cadrul aceleiasi tari, cu economie de piata identica, valoarea fortei de munca nu este aceeasi pentru toti muncitorii, deci nici salariile nu sunt egale. Variatia in marime depinde de ramurile economice de calificare, de gradul folosirii muncii femeilor si chiar a copiilor, evolutia concreta a fortei de munca avand loc in functie de raportul dintre cerere si oferta existent pe piata muncii. Acest raport nu trebui inteles pe ansamblu, ci la nivelul fiecarei meserii sau specialitati sau la nivelul unei localitati ori zone limitate. In general, in afara unor exceptii, oferta de munca este mai mare decat cererea, pentru valorificarea capitalului, ceea ce preseaza asupra salariilor nominale, coborandu-le uneori sub valoarea fortei de munca.

Cel real reprezinta de fapt partea din salariu care ramane salariatului dupa ce achita contribuţiile datorate, impozitul pe venit, s.a

Tipurile de salarizare utilizate în România sunt cele care se regasesc in CCM

58