notĂ de fundamentare - gov.rogov.ro/fisiere/subpagini_fisiere/nf_hg_135-2018.pdf · srp triumf...

34
1 Hotărâre 135 2018- 03-21 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Monitorul Oficial al României nr 265 din 2018-03- 26 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 135/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Secțiunea 1 Titlul prezentului act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situației actuale: În conformitate cu prevederile HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, cu modificarile si completarile ulterioare, CAP V - Bugetul și administrarea acestuia, art.18, alin (2) - Bugetele de venituri și cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigura funcționarea corecta și dezvoltarea tehnologică, la nivelul standardelor, ale activităților de producție, prestări de servicii, întreținere, protejare și conservare a bunurilor pe care le administrează, si (3) Sucursalele își organizează și își conduc evidenta contabila în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, ca părți integrante din bugetul, respectiv din bilanțul regiei. Pe langa activitatile specifice sucursalelor, asa cum sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al regiei aprobat prin HG 60/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, regia mai desfasoara urmatoarele activitati: - activitatea de emitere documente speciale (permise de conducere, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie) - prin HG. Nr. 12/2012 privind adoptarea unor masuri pentru eficientizarea activitatii Salii Palatului si pentru modificarea unor acte normative, s-a aprobat transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului, impreuna cu bunurile mobile si dotarile aferente acestor imobile, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului’’ in administratea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”. In acest imobil regia desfasoara spectacole, concerte, simpozioane, diverse intalniri, expozitii interne si externe, inchirieri spatii, etc. Activitatea sucursalelor este axata pe obtinerea de venituri din administrarea bazei

Upload: vungoc

Post on 12-Sep-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

Hotărâre 135

2018-03-21

Guvernul României

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Monitorul Oficial al României nr 265 din 2018-03-26

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 135/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului

General al Guvernului

Secțiunea 1 Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale: În conformitate cu prevederile HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, cu modificarile si completarile ulterioare, CAP V - Bugetul și administrarea acestuia, art.18, alin (2) - Bugetele de venituri și cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigura funcționarea corecta și dezvoltarea tehnologică, la nivelul standardelor, ale activităților de producție, prestări de servicii, întreținere, protejare și conservare a bunurilor pe care le administrează, si (3) Sucursalele își organizează și își conduc evidenta contabila în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, ca părți integrante din bugetul, respectiv din bilanțul regiei. Pe langa activitatile specifice sucursalelor, asa cum sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al regiei aprobat prin HG 60/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, regia mai desfasoara urmatoarele activitati: - activitatea de emitere documente speciale (permise de conducere, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie) - prin HG. Nr. 12/2012 privind adoptarea unor masuri pentru eficientizarea activitatii Salii Palatului si pentru modificarea unor acte normative, s-a aprobat transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului, impreuna cu bunurile mobile si dotarile aferente acestor imobile, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului’’ in administratea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”. In acest imobil regia desfasoara spectacole, concerte, simpozioane, diverse intalniri, expozitii interne si externe, inchirieri spatii, etc. Activitatea sucursalelor este axata pe obtinerea de venituri din administrarea bazei

2

materiale din domeniul public si privat al statului sau propriu al regiei. SAIFI – sucursala care administreaza cea mai mare parte a fondului imobiliar, inchiriaza spatii pentru demnitari, fundatii, asociatii, partide politice, societati comerciale, ambasade si diverse asociatii precum si pentru persoane fizice, altele decat demnitarii. Sucursala a programat profit. SRP Neptun administreaza complexul Doina, cu hotel, restaurant si baza de tratament, cateva vile pe activitate economica in Neptun, restaurantul din Constanta precum si baza materiala de reprezentare si protocol. Veniturile obtinute din exploatarea acestor imobile nu acopera cheltuielile inregistrate, motivul principal fiind perioada scurta de desfasurare a activitatii, respectiv 4-5 luni. Imobilele necesita anual cheltuieli de intretinere si reparatii, deoarece climatul specific afecteaza starea acestora. SRP Triumf administreaza hotelul Triumf, vila Palatul Primaverii, baza materiala de reprezentare si protocol obtinand de asemenea venituri si din activitatea desfasurata in bufetele special organizate in institutii mari, gen: Palatul Victoria, Curtea de conturi. Deoarece activitatea principala este de alimentatie publica si tinand cont de concurenta in acest domeniu, sucursala nu obtine venituri care sa acopere cheltuielile. SAA Scrovistea administreaza vile din baza materiala de reprezentare si protocol, Palatul Snagov si Complexul Snagov, obtinand venituri si din inchirierea palatului si complexului din Snagov pentru diverse evenimente (conferinte, nunti, botezuri). De asemenea, conform Legii codului silvic, sucursala este autorizata sa exploateze masa lemnoasa, ca atare s-a infiintat ocolul silvic fara de care nu ar putea desfasura acest gen de activitate. SRP Sinaia administreaza hotelul Mara din Sinaia (restaurante, hotel, agrement) , 4 vile din Predeal, dintre care 3 in baza materiala de reprezentare si protocol, precum si complexul Foisor din Sinaia. Desi situatia financiara a sucursalei s-a imbunatatit in ultima perioada datorita cursurilor care se organizeaza in hotelul Mara din fonduri europene, totusi sucursala nu inregistreaza profit. STBN administreaza Club Floreasca, un imobil-service in care se intretine/repara parcul de masini pus la dispozitia Secretariatului General al Guvernului si altor ministere sau agentii, in baza unor contracte de prestari-servicii, precum si un imobil – garaj plus spalatorie care efectueaza servicii tot pentru parcul de masini din dotare. De asemenea, mai are activitati de scoala de soferi ai verificarea periodica RAR si activitate de alimentatie publica si activitate de recreere prin Club Floreasca. SRP Victoria Cluj administreaza hotelul Victoria din Cluj, pe langa alte active mai mici, insa fara importanta economica. Sucursala se sustine din activitatea desfasurata la hotel (restaurant, Sali de conferinte), insa o mare deficienta o reprezinta lipsa unui spatiu pentru parcare. Hotelul are o parcare pentru 6-8 masini, cateva pe trotuar, insa desi este situat in centrul orasului, lipsa locurilor de parcare reprezinta un mare inconvenient. Sucursala nu inregistreaza profit, datorita cheltuielilor cu amortizarea, insa trezoreria este pozitiva si reuseste sa se autofinanteze. Activitatea proprie a regiei consta in emiterea de documente speciale (permise de conducere, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie) prin vanzarea catre beneficiarul final populatie, organizarea de spectacole, concerte, conferinte prin Sala Palatului, activitate turistica si alimentatie publica prin hotelul Cindrel din Paltinis (ambele

3

organizate ca departamente in cadrul regiei-activitate proprie), servicii de cazare prin hotelul Casa LOCATO precum si administrarea bazei de reprezentare si protocol si resedinta oficiala a Presedintelui Romaniei. De asemenea, tot la nivelul regiei – activitate proprie se coordoneaza si inregistreaza activitatea de vanzare de imobile in baza OUG 101/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Principalii indicatori economico-financiari programati a se realiza in anul 2018, se prezinta astfel: mii lei Nr. crt

indicatori Aprobat 2017 Preliminat 2017

Propus 2018 2018/2017 Propus/preliminat

1. Venituri totale, din care:

260.578,91 293.945,25 293.945,25 100.00

- din exploatare 252.195,65 284.657,77 289.931,10 101.85 - financiare 8.383,26 9.287,48 4.014,15 43.22 2 Cheltuieli totale,

din care: 333.787,12 365.640,28 365.553,93 99.98

- din exploatare 323.074,42 359.027,04 359.656,33 100.18 - financiare 10.712,70 6.613,24 5.897,60 89.18 Rezultat brut (73.208,21) (71.695,03) (71.608,68) 99.88 3 Numar mediu de

personal 2079 2079 2079 100.00

4 Fond salarii 71.822.42 71.822,42 103.642,97 144.30 5 Productivitatea

muncii 121.31 136.92 139.46 101.85

6 Castig mediu salarial

3065,27 3043,71 4356,67 143.14

Fondul de salarii La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut prevederile Legii 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 precum si ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Astfel, operatorii economici care aplica prevederile OG 26/2013, pot sa procedeze la majorarea cheltuielilor de natura salariala, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: Art.9 - (1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici; RA APPS respecta prevederile legale in vigoare. b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; RA APPS respecta prevederile Legii 2/2018 privind Bugetul de stat.

4

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; RA APPS nu are management cu contract de mandat. d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; Programele de achizitii de bunuri si servicii sunt fundamentate pe posibilitatea reala de plata e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora; Programele de investitii sunt in limita surselor legale de finantare f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante. RA APPS nu are plati restante Creantele nu pot fi reduse deoarece in cadrul evidentei clientilor incerti sunt cuprinse debite restante ale misiunilor diplomatice printre care si Ambasada Ungariei, debite facturate in valuta si neachitate de catre acestia, iar cursul valutar a fost si este in continua crestere, ceea ce determina cresterea valorii creantelor in LEI. In privinta debitelor inregistrate de catre misiunile diplomatice, RA APPS nu poate face decat incercari pe cale amiabila de recuperare a debitelor. Corespondenta purtata cu acestia nu s-a soldat cu plata debitelor. (2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale. RA APPS nu are 90% realizate veniturile totale in fiecare dintre ultimii 2 ani. Prin urmare veniturile totale in BVC-ul anului 2018 sunt prevazute la acelasi nivel cu preliminatul anului 2017. (3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat. RA APPS respecta prevederile art.58 din L.2/2018 si legislatia cu impact asupra acestui aspect. (3^1) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare. La RA APPS pentru aproximativ 42% din total personal (844 persoane), are influenta majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata. In aplicarea art 58 din Legea nr 2/2018, (1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit.

5

b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel: a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz; RA APPS nu are plati restante. b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale. RA APPS nu are plati restante. (2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli: a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări; b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017; c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii. RA APPS respecta prevederile alin (2), lit a) si lit c), nu aplica si nu se incadreaza la lit b). (3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează: a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent; La calculul productivitatii muncii, pentru comparabilitate intre anul 2017 si anul 2018, la anul 2017 au fost diminuate veniturile totale cu veniturile realizate din vanzari imobile conform OUG 101/2011, venituri care in anul 2018 nu se mai regasesc prevazute in buget. b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor. Nu este cazul. (4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct

6

sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli. Nu este cazul. Anexa cu productivitatea muncii. (5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale. RA APPS a avut in vedere respectarea nivelului indicatorilor de performanta, prin propunerea unei pierderi sub nivelul pierderii (73.208,21 mii lei) aprobate in BVC-ul anului 2017 si sub nivelul pierderii (71.695,03 mii lei) preliminate pentru anul 2017, pierdere de 71.608,68 mii lei, pe anul 2018.

S.A.A. SCROVISTEA Proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput pornind de la

bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru 2017 si realizarile preliminate la 31 decembrie 2017.

Aprobat 2017 Propus

2018 %

Venituri totale 2.953,01 4.725,47 160.02 Venitrui din exploatare 2.951,00 4.703,47 159,39 Venituri financiare 2.01 22,00 1094,53 Cheltuieli totale 6.062,55 7.567,71 124,83 d.c. chelt. De exploatare 6.062,55 7.567,71 124,83 Rezultat pierdere -3.109,54 -2.842,24 91,40

1.FUNDAMENTAREA VENITURILOR La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 s-a adoptat o

maniera conservatoare in ceea ce privesc veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare. De asemenea s-a mai avut in vedere ca dinamica veniturilor sa fie corelata cu cea a cheltuielilor.

Pentru anul 2018, veniturile sucursalei cresc cu 60,02%, sucursala a luat in calcul veniturile aferente Ocolului Silvic, tinand seama ca in prezent avem in derulare contractul pentru elaborarea unui nou amenajament silvic, iar dupa Conferinta a II a de aprobarea a acestuia, se pot demara actiunile privind obtinerea aprobarilor necesare in vederea demararii procedurilor de exploatare forestiera.

Avand in vedere natura activitatii desfasurate in cadrul sucursalei (cca. 80% din activitate este activitate de reprezentare si protocol) volumul veniturilor este egal cu cel al cheltuielilor aprobate si efectuate pentru activitatea de reprezentare si protocol, ce se datoreaza decontarii lunare prin NDC. Activitatea economica de la Complex Hotel Snagov si Palat Snagov, este influentata de cererea beneficiarilor. Prin urmare, aceasta activitate nu are caracter permanent pentru a putea fi valorificata la capacitate. 2.FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Cheltuielile totale prevazute a se realiza in 2018, vor fi de 7.567,88 mii lei, fiind cu

7

24,83% mai mari, fata de anul 2017. CHELTUIELI MATERIALE

Acestea sunt in valoare de 1.957,64 mii lei, avand o crestere cu 55,37% fata de nivelul cheltuielilor din 2017 aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. Aceasta crestere a materialelor provine din demararea activitatii de exploatare a fondului forestier care genereaza cheltuieli cu materialele consumabile (carburanti si piese de schimb). CHELTUIELI CU ENERGIA, APA SI GAZELE NATURALE Pentru aceasta categorie de cheltuieli a fost prevazut un nivel de 720 mii lei, egal cu bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2017.

CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA SI PROVIZIOANELE Cheltuielile privind amortizarea sunt in suma de 1.500,27 mii lei, avand o crestere de

5,37% , majorarea provine din achizitia de active corporale la nivelul anului 2017. Cheltuielile cu provizioanele sunt 2.565,10 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere fata de

anul 2017 cu 17,53% . Veniturile din anularea provizioanele in suma de 771,66 mii lei, se mentin la

nivelul anului 2016 aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, ca urmare a terminarii procesului pe Legea 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu S.C. BO-NA-CO S.R.L., urmand a se intocmi Nota de Consiliu pentru anularea provizioanelor, conform art.23 litera d din legea 227/2015.

CHELTUIELI CU PRESTATIILE EXTERNE Cheltuielile cu prestatiile de servicii sunt in suma de de 171,66 mii lei raman la nivelul

celor aprobate pentru anul 2017 prin bugetul de venituri si cheltuieli. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE Pentru anul 2018 au fost previzionate cheltuieli cu impozitele si taxele locale in suma

de 800 mii lei, si raman la nivelul anului 2017 aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. 3.DIMENSIONAREA ACTIVITATII DE REPREZENTARE SI PROTOCOL Pentru anul 2018, cheltuielile privind activitatea de protocol cresc fata de anul 2017 cu

un procent de 9,86%, avand in vedere faptul ca a fost introdusa amortizarea in decontul de case de oaspeti.

Fata de anul 2017 au crescut cheltuielile materiale aferente bazei de reprezentare si protocol cu 42,86%.

Cheltuielile cu salariile au crescut fata de anul 2017 cu 25,20% procent ce rezulta din trecerea contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, influenta din cresterea salariului minim pe economie conform O.U.G. 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cheltuielile cu contributiile sociale ale angajatorului scad datorita trecerii acestora in salariul de incadrare al salariatului.

Estimarile pentru anii 2019 si 2020 au pornit de la propunerile BVC 2018 influentate cu o rata anuala a inflatiei de 5%. SRP SINAIA Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Sucursalei de Reprezentare si Protocol Sinaia pentru anul 2018 a fost intocmit avand cerintele prevazute in proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2018, precum si modificarile si completarile aduse de OUG nr. 79/ 2017

8

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aplicabil in anul 2018.Hotelul Mara si-a propus mentinerea si stimularea turismului de afaceri, participarile la diverse manifestari organizate de intreprinderile economice sau organisme administrative pentru reprezentantii lor. In anul 2017 sucursala si-a propus sa dezvolte segmentul de turism reprezentat de clientii individuali datorita faptului ca serviciile prestate catre acestia produc venituri mai mari. Astfel am atras acest segment cu oferte speciale, iar pentru anul 2018 unul din obiectivele sucursalei este dezvoltarea acestui segment de clientela. In anul 2017 am obtinut un venit in valoare de 7035.48 mii lei, mai scazut fata de anul 2016, iar in anul 2018 preconizam sa realizam un venit de 8180,64 mii lei. Veniturile anului 2017 au scazut comparativ cu anul 2016 datorita punctelor slabe pe care le prezinta hotelul Mara:hotelul a fost construit in anul 1996, sucursala a exploatat hotelul la maximum prin turismul de conferinta, iar echipamentele sunt vechi, uzate fizic si moral. Baza materiala este invechita si necesita investitiile propuse in Programul de investitii pentru anul 2018. Clientii de afaceri care, in general, sunt foarte pretentiosi in ceea ce priveste calitatea serviciilor s-au orientat catre alte hoteluri din zona. Camerele etajului 8 un mai pot fi folosite deoarece mobilierul si instalatiile sunt deteriorate. Pentru a creste statisfactia clientilor si a diminua riscul pierderii clientilor reali sau potentiali este imperios necesar sa investim in reparatii acoperis, termopane, exteriorul hotelului, in inlocuirea mobilierului hotelier, a mochetei, repararea, modernizarea, inlocuirea echipamentului necesar desfasurarii activitatilor turistice. Venituri totale estimate pentru anul 2018 sunt ca si in anul 2017 in valoare de 8.180,64 mii lei, respectiv: - venituri din exploatare – 8.158,64 mii lei - venituri financiare –22,00 mii lei Veniturile aferente productiei vandute - realizate din servicii turistice prestate , venituri din chirii si alte venituri (inchirieri sali conferinte, piscina), au fost estimate la 4013,64 mii lei, astfel:

- 3519.50 mii lei - venituri din servicii prestate. Hotel Mara are un numar de 141 camere pentru care se previzioneaza un grad de ocupare de 40%.

- 150,00 mii lei - venituri din chirii (inchirieri sali conferinte, inchirieri locuinte, inchirieri spatii pentru antene;

- 344,14 mii lei – alte venituri, respectiv, venituri din baza de tratament, venituri din piscina, etc.);

Venituri din vanzarea marfurilor au fost previzionate cu suma de 4045,00 mii lei – venituri din alimentatie publica. Fundamentarea veniturilor din vanzarea marfurilor are la baza numarul locurilor din cadrul celor doua restaurante si un grad de ocupare de aproximativ 50%.

Alte venituri din exploatare aceste venituri au previzionare la 100,00 mii lei. In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2018 s-a avut in vedere,

in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Astfel, cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de maxima

9

eficienta, nefiind prevazute chetuieli cu donatii si sponsorizari. Cheltuieli totale au fost previzionate cu suma 13.230,83 mii lei. Cheltuieli cu bunuri si servicii au fost estimate la 4.723,78 mii lei, astfel : cheltuielile privind stocurile au fost previzionate la 6829.40 mii lei din care : - 1107.80 mii lei - cheltuieli cu materialele consumabile, reprezentand contravaloarea

materialelor necesare igienizarii si reparatiilor Hotelului Mara si a Caselor de protocol; - 25 mii lei - cheltuilei cu piesele de schimb pentru parcul auto, spalatoria Mara,

centralele termice ; - 116.25 mii lei - cheltuieli cu combustibilii pentru masinile institutiei) ;

Combustibilul auto se foloseste la autoturismele din dotare pentru achizitionarea marfurilor si a materialelor pentru generatoarele de energie. Cheltuielile cu gazul metan, cheltuielile cu energia si apa, variaza in functie de conditiile meteo din perioada respectiva si de gradul de ocupare al hotelului.Cheltuieli cu apa se efectueaza si in momentul curatarii piscinei.Cu toate ca in apa din piscina se pun diverse solutii pentru pastrarea acesteia la un PH recomandat de normele de sanatate, apa se schimba periodic. - 2600.00 mii lei – cheltuieli privind energia si apa ; - 921.60 mii lei – cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ( prosoape, halate, vesela, lenjerie hotel, echipamente de bucatarie) ; - 2200.00 mii lei – cheltuieli privind marfurile reprezentand costul marfurilor vandute. Costul marfii reprezinta totalitatea cheltuielilor determinate de realizarea marfurilor, sunt cheltuielile ce apar in relatia aprovizionare – productie – desfacere cheltuielile privind serviciile executate de terti au fost previzionate la 185.00 mii lei (Rd.40), din care :

- 111,00 mii lei – cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, constand in intretinerea si reparatiile autovehiculelor din dotare (toate autoturismele sunt mai vechi de 10 ani si necesita reparatii tot mai des, intretinerea si reparatiile lifturilor, intretinerea si reparatiile echipamentului hotelier si pentru restaurante, intretinere case de marcat, intretinere aparatura medicala, reparare si intretinerea echipamentelor pentru stingerea incendiilor ;

- 58,00 mii lei – prime de asigurare, constand in : asigurare facultativa pentru imobile, asigurare obilgatorie pentru imobile, asigurare CASCO autovehicule, servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA) ;

- cheltuilei de protocol, reclama si publicitate au fost previzionate la 27 mii lei din care cheltuieli de protocol in valoare 15,00 mii lei;

- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane au fost previzionate la 80 mii lei, aceste cheltuieli constand in decontarea transportului pentru salariatii care fac naveta de la mai mult de 20 km conform Contractului Colectiv de Munca si s-a stabilit in functie de numarul persoanelor, distanta si tariful pe km.

- cheltuielile cu deplasarile in interes de serviciu au fost prognozate la 5 mii lei, s-a previzionat tinandu-se seama de numarul mediu de personal in deplasare, determinat in functie de cerintele compartimentelor de specialitate ; durata medie a unei deplasari, valoarea diurnei conform reglementarilor in vigoare;

- cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii au fost propuse in suma de 142 mii lei ; - cheltuielile cu paza au fost preconizate la suma de 500 mii lei, estimarea a fost facuta

10

conform structurii obiectivelor din Planul de paza si a cresterii salariului minim pe economie; Cheltuieli cu impozitele si taxele au fost previzionate la 617.55 mii lei, din care:

20,00 mii lei- cheltuieli cu taxa de autorizare, acestea constand in reinnoirea autorizatiilor existente si emiterea lor ;

- 597.55 mii lei – cheltuieli cu alte taxe si impozite- impozite pe cladiri, impozit pe constructii speciale si taxe teren.

Alte cheltuieli de exploatare se estimeaza la 1857,00 mii lei. Rezultatul brut este previzionat cu o pierdere de 5050.19 mii lei. Sucursala de Reprezentare si Protocol Sinaia previzioneaza pierdere la data de

31.12.2018, cheltuielile sunt ocazionate pentru desfasurarea curenta a activitatii sucursalei, iar obiectivul principal al sucursalei este acela de a reduce costurile.

Costurile constante sunt generate de necesitatea mentinerii sucursalei in stare de functionare, indiferent de manifestarea cererii si volumul acesteia. Cele mai mari cheltuieli sunt cele cu utilitatile (apa, gaze, canal, energie electrica), motiv pentru care sucursala face investitii pentru modernizarea instalatiilor si stoparea pierderilor. Ca productivitatea muncii sa aiba tendinta crescatoare se impune in primul rand motivarea personalului. Dimensiunile si calitatea activitatii sucursalei sunt, in buna masura, conditionate de gradul de echipare cu miijloace specifice, dar si de dotare tehnica a sectoarelor adiacente acelor care concura, intr-o proportie mai mare sau mai mica, la comercializarea si consumul produselor . Pe de alta parte baza tehnico-materiala, prin natura proprie, este supusa unui proces de uzura, fizica si morala, ceea ce impune, pentru continuarea activitatii inlocuirea permanenta a componentelor sale. Sucursala avand ca obiect de activitate turismul si pe masura ce cresc exigentele turistilor fata de calitatea serviciilor si nivelul de confort, apar mutatii in criteriile de selectie a destinatiilor de vacanta, are loc o sporire a importantei bazei tehnico-materiale. Resursele materiale in turism sunt o componenta a ofertei turistice, deoarece prin intermediul echipamentelor, utilajelor, mobilierului se satisface cererea turistica. Pentru cresterea eficientei resurselor materiale se au in vedere urmatoarele aspecte: - modernizarea echipamentelor, utilajelor, mobilierului , pentru adaptarea ofertei la cererea clientilor; - dotarea unitatii cu echipamente noi care sa asigure oferira unor servicii suplimentare catre clienti; - imbunatatirea echipamentelor de bucatarie; - mentinerea echipamentelor, utilajelor si a mobilierului deja existent in stare de functionare pe o perioada cat mai indelungata. Pentru a schimba aceasta situatie este necesara cresterea veniturilor totale, diminuarea cheltuielilor prin investitii in infrastructura, investitii pentru cresterea gradului de confort, prin responsabilizarea personalului in vederea folosirii eficiente a resurselor, diminuarea impozitelor prin vanzarea obiectivelor care nu aduc venituri, pregatirea si motivarea personalului pentru a crea servicii de calitate, prin achizitia de produse la cel mai bun raport calitate-pret.

11

STBN Fundamentarea veniturilor din productia vanduta a avut în vedere tarifele practicate in anul 2017 în relatia contractuala cu Secretariatul General al Guvernului, pentru cea mai mare parte a veniturilor obtinute de sucursala si cu celelalte institutii. 515 lei/zi/auto x 21,00 zile/ luna x 70 auto x 12 luni = 9.085 mii lei 517 lei/zi/auto x 180zile/auto/luna x 12 luni = 1.112 mii lei Deconturi deplasare = 50 mii lei Total SGG = 10.247 mii lei Venituri facturate alte institutii = 975 mii lei Prestatiii estimate pentru SGG si alte institutii = 126 mii lei Total = 11. 348 mii lei Activitatea de service = 1.933 mii lei Manopera: 12muncit. x 8ore x 19 lei/ora x 21,00 zile x 12 luni = 460 mii lei vinzare piese de schimb = 1.131 mii lei SC. Soferi = 150 mii lei 16 elevi/luna x 745,32 lei/curs x 12 luni = 142 mii lei 250 ore x 33,62 lei = 8 mii lei ITP 120 lei/ inspectie x 8 insp./zi x 21.00 zile x 12luni= 242 mii lei Club Floreasca 2604 mii lei Agrement 900 mii lei Alimentatie 1704 mii lei Total = 15.935 mii lei Cheltuielile au fost fundamentate avandu-se in vedere sustinerea realizarii activitatii desfasurate de sucursala aferente volumului veniturilor previzionate. Conducerea sucursalei va lua masuri de reducere a cheltuielilor materiale, a cheltuielilor privind prestatiile externe si altor cheltuieli aferente activitatii de exploatare, astfel încat sa asigure necesarul pentru intretinerea bazei materiale si desfasurarea în bune conditii a activitatilor realizate de S.T.B.N. De asemenea se vor lua masuri privind reducerea cheltuielilor cu utilitatile care vor fi urmarite in permanenta pentru mentinerea lor la un nivel cat mai scazut. SRP TRIUMF

Derularea activitatii celor 2 unitati – Complexul Hotelier Triumf si Expozitia Permanenta Casa Ceausescu – in conditii de continuitate ceea ce va asigura derularea in bune conditii a:

- contractelor pentru cazarea turistilor ; - conventiilor de prestari servicii pentru activitatea de agrement ; - contractelor de asigurare a meselor festive in cadrul Complexului Triumf. Derularea celor 4 contracte de asociere in participatiune precum si a celor 7 contracte de

inchiriere si prestari servicii incheiate cu diversi beneficiari precum contractele de inchiriere cu chiriasi din blocurile de locuinte;

Previziunile au la baza un curs mediu de 4.60lei/euro.

12

VENITURI

In totalul veniturilor preconizate a fi realizate in anul 2018, se are in vedere utilizarea tuturor capacitatilor de productie astfel:

a) Derularea celor 4 Contracte de Asociere in Participatiune in valoare totala de 17.420 Euro/luna, ceea ce ar reprezenta pe total an venituri in valoare de 962mii lei, plus deconturile privind taxele si impozitele in suma de 1.020mii lei.

b) Derularea contractelor de inchiriere si prestari servicii in valoare totala de 656mii lei.

c)Venituri din vanzarea produselor (cofetarie) in valoare de 90miilei. d) Derularea contractelor de inchiriere pentru suprafetele din blocurile de locuinta in

valoare totala de 700mii lei. e) Venituri din cazare si agrement aferente Hotelului Triumf si Expozitiei Permanenta

Casa Ceausescu 1.544mii lei. f) Venituri din alimentatie publica Restaurant Triumf si bufete 2.100.mii lei. g) Venituri aferente utilitatilor refacturate catre clienti 300mii lei. h)Alte venituri din exploatare (penalitati) in valoare de 2.818miilei. Totalul veniturilor din exploatare estimate a se realiza este in valoare de 10.190mii

lei, la care se adauga veniturile financiare in valoare de 9mii lei. CHELTUIELI Pentru buna desfasurare a activitatii sucursalei s-au estimat efectuarea de cheltuieli totale in valoare de 21.684,13mii lei, tinandu-se cont de fluctuatia cursului valutar si de posibilele majorari de preturi la energie electrica, carburanti, materiale de consum, impozite si taxe locale dupa cum urmeaza:

Cheltuielile materiale in valoare de 653mii lei reprezinta materii prime, materialele consumabile, obiecte de inventar.

Cheltuieli cu energia electrica, combustibili, apa in valoare de 2.250mii lei. Majorarea previziunilor pentru acest articol de cheltuiala este generata de cresterile succesive de pret anuntate pentru anul in curs.

Cheltuieli privind marfurile in valoare de 1.300mii lei. Cheltuieli din ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale in valoare

de 2.500 mii lei. Provizioane 4.100mii lei (debite in proces SC Relational Trading , SC Euro Construct

Trading, SC Asera Constant SRL, R’ons Land Green –contracte in participatiune ). Decont cheltuieli Case Oaspeti = -2.550mii lei Cheltuieli cu protocolul si publicitate 17mii lei. Cheltuielile cu prestatiile externe in valoare de 3.623mii lei. - Impozite taxe locale in valoare de 1.300mii lei. - Cheltuieli financiare - 1,5 mii lei. Pierderea rezultata este in suma de 11.485,13 mii lei.

Pentru anul 2018 conducerea sucursalei urmarind eficientizarea activitatii economice propune urmatoarele obiective:

Valorificarea prin inchiriere sau vanzare a activelor Buftea, Vlasia, Baneasa, Magurele,

13

active preluate din desfiintarea unor foste sucursale neexploatate la acest moment. Cheltuielile generate de aceste active, reprezinta contravaloare impozite, taxe, amortizare, paza, energie.

Conducerea sucursalei s-a preocupat permanent pentru valorificare pe premise economice astfel:

Imobil Buftea- au avut loc intalniri cu potentiali parteneri in vederea incheierii unor contracte de inchiriere.

Imobil Vlasia – exista solicitari primite la sucursala si transmise la RA-APPS in vederea acordului demararii procedurilor de inchiriere sau arendare a terenurilor agricole.

Imobil Baneasa – exista contracte de inchiriere, in desfasurare, pentru o parte din cladirile acestui imobil dar si cereri de inchiriere transmise la RA-APPS (impreuna cu raportul de evaluare) in vederea aprobarii procedurii de organizarea licitatiei de inchiriere pentru alte cladiri.

Scoaterea la licitatie publica de vanzare a terenurilor ramase in urma retrocedarilor sau vanzarilor vilelor de la fosta sucursala Snagov.

Exploatarea activelor Acumulare Pipera 1 si acumulare Pipera 2 prin inchirierea acestor imobile. Precizam ca, sucursala a demarat documentatia in vederea aprobarii organizarii licitatiei de inchiriere.

Referitor la Complexul Hotelier Triumf, din cauza gradului scazut de confort a spatiilor de cazare, dar si de incertitudinea destinatiei imobilului din ultimii doi ani (vanzare sau transfer la o alta institutie a statului), sucursala nu a mai avut posibilitatea efectuarii lucrarilor de reparatii, investitii pentru acest imobil.

Conducerea sucursalei propune, pentru anul 2018, realizarea unui minim de investitii si modernizari, respectiv:

Amenajare terasa sezoniera; Lucrari reparatii si zugraveli interioare , instalatii sanitare,electrice si climatizare; Modernizare tronson III Hotel Triumf; Echiparea bucatariei cu o linie noua de utilaje profesionale specifice activitatii

desfasurate. Obiectivele propuse de conducerea sucursalei vor duce la cresterea gradului de ocupare

a activitatii de cazare respectiv, cresterea veniturilor si implicit, la reducerea cheltuielilor inregistrate de acest imobil.

Sucursala a incheiat deasemenea documentatii in vederea aprobarii si demararii licitatiei publice de inchiriere pentru 8 imobile aflate in patrimoniu.

Realizarile inregistrate la cele 3 (trei) blocuri de locuinte: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 107 (11 contracte), Sos. Pipera nr. 79-81 (32 contracte), Str. Av. Serbanescu (24 contracte) si Case Vlasia (5 contracte) se datoreaza chiriilor relativ mici, deoarece tarifele practicate sunt calculate in functie de veniturile medii nete pe familie si nu la suprafata totala ocupata. Ponderea mare a cheltuielilor directe inregistrate aferente acestor imobile o au cheltuielile cu amortizare si impozitele.

Tinand cont de imposibilitatea sucursalei de a creste veniturile lunare rezultate din chiriile incasate, sucursala a facut demersuri la regie:

pentru modificarea legislatiei in vigoare (OUG 9/2008 si OUG 47/2008) astfel incat cuantumul tarifelor de inchiriere sa fie stabilit prin raport de evaluare.

14

vanzarea imobilelor: Bloc Baneasa a fost propus pentru introducere in OUG 101/2011; Bloc locuinte Pipera si Aviator Serbanescu sunt cuprinse in ordonanta dar fara sa se demareze procedura de vanzare a acestora.

Expozitia permanenta “Casa Ceausescu” a fost deschisa in martie 2016 a inregistrat venituri pe baza clientilor care si-au facut rezervari on-line, la receptia expozitiei, avand si parteneriate incheiate cu agentiile de turism.

In cursul anului a fost deschis un magazin de suveniruri unde au fost comercializate produse personalizate care au generat venituri suplimentare.

Pentru anul 2018 SRP Triumf a demarat negocieri in vederea incheierii unor contracte de prestari servicii cu 9 touroperatori printre care TUI, estimand o crestere a numarului de vizitatori cu aproximativ 2.500. De asemenea, sucursala prevede a modifica programul de vizitare a Expozitiei Permanenta “Casa Ceausescu”cu inca una zi respectiv marti-duminica , masura ce va duce la majorarea incasarilor. Obiectivele propuse de realizat pentru acest imobil vor conduce la cresterea veniturilor si diminuarea cheltuielilor. Conducerea SRP Triumf are in vedere ca in anul 2018 sa reduca pe cat posibil cheltuielile aferente activitatilor economice si de protocol, cat si realizarea veniturilor, sa depuna eforturi pentru incadrarea in indicatorii economici prognozati. SRP NEPTUN SINTEZA INDICATORILOR PREVAZUTI IN BUGET : mii lei

indicator BVC 2017 PRELIM. 2017

% BVC 2018 %

VENITURI

Totale din care : 7.950,00 7.965,00 100,19 8.100,00 101,69

- exploatare 7.900,00 7.920,00 100,25 8.050,00 101,64 - financiare 50 45 90,00 50 111,11 - extraordinare CHELTUIELI

Totale din care : 25.814,00 25.020,00 96,92 20.168,00 80,61

- exploatare 25.724,00 24.970,00 97,07 20.118,00 80,57

- financiare 90 50 55,56 50 100,00 - extraordinare

REZULTAT

Totale din care : -17.864,00 -17.055,00 95,47 -12.068,00 70,76

- exploatare -17.824,00 -17.050,00 95,66 -12.068,00 70,76

- financiare -40 -5 12,50 0 0,00

- extraordinare B. Justificarea propunerilor pentru buget – 2018

15

mii lei Situatia rezultatului financiar prevazut in B.V.C. - 2018 Nr. crt INDICATOR SUMA (MII LEI) 0 1 2

A VENITURI DIN EXPLOATARE 8.050

B CHELTUIELI EXPLOATARE din care: 20.118

C PIERDERE CONTABILA -12.068 amortizare 7.750

D PIERDERE FINANCIARA din care: -4.318

Datele ce au stat la baza intocmirii B.V.C. - 2018, sunt: - realizarile preliminare ale prevederilor bugetare ale anului 2017; - legislatia in vigoare privind salariul minim, si trecerea contributiilor la angajat; - necesarul de achizitii produse, servicii, investitii intocmit pentru anul 2018; In conformitate cu prevederile actelor normative de mai sus, pentru anul 2018 s-au prevazut: Venituri : La venituri s-a prevazut o crestere de 1.69% fata de realizarile anului 2017, a carui repartizare pe unitatile principale este: H. DOINA 1. Nr. zile turist estimat: 53.000, din care: CNPAS : 200 locuri/serie x 10 serii x 16 zile/sejur x 95 % = 30.400 ZT Turism intern: 200 locuri x 122 zile x 50 % ( grad realizare contracte) = 12.200 ZT Contracte turism extern: 100 locuri x 122 zile x 30% ( grad realizare contracte) = 3.700 ZT Turisti pe cont propriu, grupuri : 6.700 ZT 2. Venituri estimate: 2.600 mii lei, din care: - CNPAS : 30.400 ZT x 35 lei/zi = 1.100 mii lei - Turism intern: 12.200 ZT x 60 lei/ZT incasare medie = 732 mii lei - Turism extern : 3.700 ZT x 50 lei/ZT incasare medie = 185 mii lei - Venituri din incasari receptie: 583 mii lei H. DACIA 1. Nr. zile turist estimat: 4.300 Turism intern: 124 locuri x 70 zile x 50 % ( grad mediu ocupare a capacitatii pe sezon) = 4.300 ZT 2. Venituri estimate: 670 mii lei, din care: - Turism intern: 4.300 ZT x 60 lei/ZT incasare medie = 260 mii lei VILE 1. Nr. zile turist estimat: 2.500, din care: Valorificari sezon, conform rezervari APPS = 2.500 ZT 2. Venituri estimate: 250 mii lei : - 2.500 ZT x 100 lei/ZT incasare medie = 250 mii lei

16

REST. DOINA Venituri estimate: 2.500 mii lei, din care: Venituri din contracte interne : 12.200 ZT x 68 lei/ZT = 830 mii lei - Venituri din contracte externe ( demipensiune): 3.700 ZT x 68 lei/ZT = 250 mii lei Venituri din contract CNPAS : 30.400 ZT x 38,50 lei/ZT = 1.200 mii lei Venituri din mic dejun cont propriu :7.700 ZT x 27.50 = 220 mii lei POL. DOINA Venituri estimate: 1.500 mii lei, din care: Venituri din contract CNPAS : 30.400 ZT x 21 lei/ZT = 640 mii lei Venituri din contracte externe : 3.700 ZT x 60 lei/ZT incasare medie = 220 mii lei Venituri din contracte interne : 12.200 x 45 lei/ZT X 50% = 280 mii lei Venituri din incasari la receptie : 360 mii lei Pentru celelalte unitati, veniturile 2018 au fost estimate pornind de la nivelul realizat in 2017 la care s-a adaugat o crestere medie de 10%, fiind vorba de activitati care sunt influentate, in principal, de fluxul de turisti din sezon si de vanzarile la „liber” ( rest. Ambasador, rest. Oueen Elisabeth, baruri). Cresterea veniturilor cu aprox. 1.69% fata de preliminat 2017, se sustine si de solicitarile diverselor agentii, ca si a politicii tarifare pe care sucursala o adopta pentru sezonul 2018, in sensul mentinerii tarifelor la nivelul anului trecut, iar daca se justifica, chiar diminuarea acestora in timpul sezonului. Cheltuieli : Pe elemente de cheltuieli situatia se prezinta astfel : cheltuieli materiale (materiale gospodaresti, de natura obiectelor de inventar, tehnice de reparatii si intretinere, combustibil pentru centrale si parcul auto) – crestere cu 6.77% fata de 2017 urmare a programului de dotari cu bunuri de natura obiectelor de inventar a unitatilor. energie-apa – mentinere la nivelul realizat in 2017. cheltuielile cu marfurile – cresterii cu 6.96% urmare a prognozarii cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor. cheltuielile cu amortizarea – diminuare cu 29% fata de 2017, urmare amortizarii integrale a unor active. cheltuielile cu impozitele – diminuare cu 25% fata de 2017, datorita faptului ca in 2018, sucursala va beneficia de reducerea de 50% a impozitelor locale, urmare a perioadei redusa de functionare din 2017. Sucursala a prevazut la cheltuieli cu impozitele locale suma in conditiile in care va avea loc reevaluarea prevazuta in Codul Fiscal. In cazul in care nu va avea loc reevaluarea suma se va reconsidera, ca si intregul rezultat. cheltuielile privind lucrari de reparatii si intretinere cu tertii – o diminuare cu 20% fata de 2017, urmare a efectuarii acestora cu forte proprii sau cu SAIFI. cheltuielile cu primele de asigurare – crestere cu 25%, urmare a suplimentarii parcului auto, ca si a majorarii primelor de asigurare. 2. CASE OASPETI

In bugetul « Caselor de Oaspeti » pe total, s-a prevazut o crestere cu 50.83% fata de realizarile anului 2017, si anume : la cheltuielile de personal - suplimentarea fondului de

17

salarii cu 25.35% urmare cresterii salariului minim si a trecerii contributiilor sociale la angajat.

Cheltuieli cu amortizarea – crestere cu 169.23% fata de 2017. In 2017 s-a decontat cheltuiala cu amortizarea numai pentru perioada septembrie-decembrie.

cheltuieli privind intretinerea spatiilor verzi – valoarea prevazuta in 2018 este de 30 mii lei si reprezinta o crestere de 316% fata de 2017.

cheltuieli privind prevenirea incendiilor – crestere cu 300 % urmare lucrarilor de reparatii necesare la Complex Uzlina privind acoperisul din stuf al imobilelor.

celelalte cheltuieli din B.V.C.-C.O.-2018 sunt propuse la nivelul BVC realizat 2017, sau au abateri nesemnificative. Rezultatul : pierderea de 12.068 mii ron prevazuta a se realiza in anul 2018 este rezultatul activitatii economice, reprezinta 70.78% fata de pierderea anului 2017 si este aferenta : cheltuielilor cu imobilele : 8.900 mii lei, din care : amortizare : 7.750 mii lei impozite locale 1.150 mii lei alte cheltuieli : 3.168 mii lei ; Totodata, cheltuielile din activitatea economica de 20.118 mii ron au urmatoarea structura: cheltuieli constante (aferente activelor) – 15.323 mii lei, reprezinta 76.16% din totalul cheltuielilor activitatii economice, si anume: - amortisment si impoz. locale - 8.900 mii ron (44.23% din total chelt. activ. ec.) ; cheltuieli variabile (aferente turistilor) – 4.795 mii lei, reprezinta 23.84% din totalul cheltuielilor activitatii economice. Date de mai sus reflecta clar ca ponderea cheltuielile aferente activelor in total cheltuieli de exploatare, este de 76.16% din care 44.79% sunt amortizari si impozite locale. Acest tip de cheltuiala este independenta de venituri iar recuperarea acestora este practic imposibila si mai ales intr-o activitate sezoniera. Cuantumul acestora creste de la un an la altul, legea fiscala permitind acest lucru consiliilor locale, referitor la stabilirea cuantumului taxelor si impozitelor locale. PROPUNERI de eficientizare si rentabilizare a activitatii sucursalei Activitatea sucursalei este structurată pe 2 sectoare importante: A. sector ”reprezentare și protocol” B. sector ”prestări servicii turistice”

Sectorul ”reprezentare și protocol” cuprinde 11 vile și un restaurant: amplasate la Neptun (7 vile) și Uzlina (4 vile și un restaurant), cu o capacitate de cazare de 94 locuri.

Sectorul ”prestări servicii” cuprinde în principal: 2 hoteluri (807 locuri), 11 vile (106 locuri), baza de tratament (1000 locuri), 2 restaurante (800 locuri) și 2 baruri de zi.

Sucursala stabileste propriile politici comerciale (tarife, cote de adaos comercial, facilități, prețuri etc.).

Pe baza politicilor comerciale adoptate se fac oferte și se încheie contracte, convenții, înțelegeri cu agenții de turism, instituții publice, societăți comerciale, tour – operatori etc., atât pentru turiștii români, cât și pentru turiștii străini.

Activele isi desfasoara activitatea pe baza graficelor de deschidere (închidere) care se stabilesc în funcție de contractele încheiate.

18

Tot în baza acestor grafice se angajează și personalul sezonier, în funcție de afluirea turistică și numărul mediu scriptic.

Având în vedere baza materială existentă, specificul activității S.R.P. Neptun (caracter sezonier) și eventualul potențial de valorificare, propunem următoarele măsuri de eficientizare și rentabilizare: A. La sectorul ”reprezentare și protocol”:

- continuarea procesului investițional început în anii din urmă și punerea la punct a tuturor activelor (vile) din acest sector pentru a răspunde exigențelor reprezentanților instituțiilor pentru care sunt destinate, conform H.G.nr.60/2005 și O.U.G.nr.101/2011;

- stabilirea cu exactitate a destinației fiecărui activ în parte (nominalizarea instituțiilor pe vile), valorificarea cu acordul R.A.-A.P.P.S. sau S.G.G. a acestor active și către alte instituții sau firme contra cost în perioadele în care nu sunt ocupate;

- respectarea cu strictețe a bugetelor de venituri și cheltuieli pentru ”case oaspeți”; - elaborarea unui regulament special pentru organizarea și funcționarea ”caselor de

oaspeți” în care să fie prevăzute drepturile celor ce le sunt destinate dar și obligațiile prestatorului.

Din experiența acțiunilor organizate la diverse nivele (Guvern, Președinție, Parlament etc.) se desprinde necesitatea existenței unei unități de alimentație publică în sectorul ”case oaspeți” la Neptun.

Această unitate există (Restaurant Ambasador), este folosită în acest scop, însă face parte din sector ”prestări servicii” – deci se supune regulilor acestui sector încărcând inutil costurile. O astfel de unitate există doar la Uzlina. B. La sectorul ”prestări servicii turistice”:

Eliminarea prin vânzare sau transfer a Complexului Dunarea format din Rest. Dunărea, Bras. Dunărea, Cofetăria Victoria, Discoteca Intim, aflat in conservare si care grevează costurile cu paza, impozite locale, etc. inutil. Varianta reabilitării lor este costisitoare și inoportună. Totodata exista riscul sa fie incadrate de catre consiliul local la “ruine” pentru care se aplica un impozit de 500%, adica suma de 150.000 lei fata de 30.000 lei pe an. Precizam ca, din suprafata totala a acestui activ de 6.808 m.p. cuprinsa in cadastru, 2.128 m.p. sunt alipiti Hotelului Dacia conform masuratorilor topo, iar instrainarea acestui activ sa se faca fara suprafata respectiva de teren.

Necesitatea adoptării, în colaborare cu R.A.-A.P.P.S. a unei metodologii de valorificare a vilelor din acest sector cu stabilirea nivelelor de competență privind aprobarea valorificării lor, etc.;

Pentru a elimina costurile cu chiria terenului aferent vilelor Cerna si Egreta din Mamaia (5.500 lei/an conform contract) propunem achizitia acestuia prin cumparare sau transfer de la S.C. Mamaia S.A., societate cu capital majoritar de stat. Aceasta, trebuie sa aibe loc cat mai repede datorita faptului ca S.C. Mamaia S.A. solicita majorarea chiriei la aprox. 40.000 euro pe an. Desigur, sucursala nu a fost de acord cu aceasta solicitare, urmand ca litigiul sa fie solutionat in instanta. Si totusi, daca instanta da drept de cauza lui S.C. Mamaia S.A., sucursala va trebui sa plateasca 40.000 euro pe an chirie pentru terenul aferent celor doua vile, suma de care sucursala nu dispune.

Dată fiind criza acută de personal calificat în special pentru sectorul de alimentație publică (bucătari, ospătari) să se găsească o soluție pentru ca la nivel de sucursală să se

19

suporte contravaloarea scolarizării pentru astfel de meserii, pentru personal de pe plan local. Se vor diminua astfel costurile cu personalul detașat din țară (cazare, transport).

Nu in ultimul rand, eforturile pe care le depune sucursala pentru permanentizarea activitatii, se pot concretiza in infiintarea unei unitati sanatoriale in cadrul Policlinicii Doina. Se considera a fi singura structura ce ar justifica functionarea Complexului Doina intregul an. Necesitatea permanentizarii activitatii sucursalei a fost prezentata pe larg in nota de fundamentare privind infiintarea acestei structuri, si a fost determinata, in primul rind, de permanentizarea personalul specializat. Mentinerea unui nucleu de personal loial, fara de care chiar nu se poate desfasura o activitate, nu se poate face decat daca are un contract de munca permanent. Acest lucru este deja dovedit de-a lungul timpului, deci nu este o noutate ca nu poti face performanta cu personal de sezon, calificat angajat 4-5 luni pe an si apoi trimis in somaj. SRP VICTORIA CLUJ In urma programului amplu de restructurare, din perioada 2006 – 2008, avand la baza OG 28/2006, la SRP VICTORIA s-au externalizat o serie de imobile si activitati, prin punere in posesie, vanzare, transferuri catre alte institutii, sau punere in conservare. Prin HG 793/2007, s-a hotarat efectuarea demersurilor pentru vanzarea tuturor imobilelor din cadrul SRP VICTORIA CLUJ ,cu situatia juridica clara. In baza OUG 101/2011 s-a continuat procesul vanzarii imobilelor din cadrul sucursalei. Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului ramase in administrarea sucursalei in anul 2016, conform anexei 6 la HG 265/2005 este urmatoarea: Nr. Temei Denumirea imobilului si adresa Teren Crt. Legal mp. 71 “ Complex hotel-restaurant “Victoria” cu teren aferent 2.470 din Cluj Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud. Cluj 73 “ Teren agricol- tarlaua Ploton din com. Apahida, 210.000 jud. Cluj 74 “ Complex agroindustrial “Apahida”din com. Apahida, 41.967 str. Libertatii, nr. 63, jud. Cluj, compus din: 75 “ Teren agricol- tarlaua Budustau din com. Apahida, 200.000 jud. Cluj 76 “ Sector agroindustrial Huedin – casa de oaspeti 245 Prezentam in continuare activitatile structurate pe aceste imobile, modificarile si problemele mai deosebite cu care ne-am confruntat, pana la aceasta data. a). Complex Hotel – Restaurant Victoria Cluj. Este singurul activ administrat de S.R.P. Victoria unde se desfasoara activitate. El a fost scos la vanzare in serii de cate 3 licitatii in anii 2007, 2014 si 2015 fara a prezenta interes pentru cumparare, deoarece oferta de cazare in Cluj- Napoca a crescut continu in acesti ani. A fost scos la vanzare in baza HG 793/2007. S-au parcurs toate etapele de vanzare prin licitatie si nu s-a vindut. Incepand cu anul 2014 s-a reluat vanzarea complexului in baza OUG 101 /2011,

20

neexistand nici un cumparator, iar dupa reevaluarile de la 31.12.2014, incepand cu luna martie 2015, s-au reluat procedurile de vanzare, parcurgandu-se toate etapele, si figureaza pe Lista imobilelor care pot fi vandute in conditiile art.8, alin 5-7 din OUG 15/2013 incepand cu 27.08.2015. Fiind scos la vanzare, in aceasta perioada nu am putut efectua investitii care sa mentina nivelul de confort in spatiile de cazare si calitatea serviciilor in spatiile de alimentatie publica. Ultima modernizare ampla a C.H.R. Victoria a avut loc in intervalul 2002-2005. In urma solicitarii noastre o echipa tehnica din partea RA APPS a analizat investitiile necesare legate de C.H.R VICTORIA, iar, CA a RA APPS a aprobat in data de 08.11.2016 suspendarea procedurii de vanzare. b). Complexul Agroindustrial Apahida. Prin HG 793/2007, anexa 2, punctul 16 si 17, s-a aprobat vanzarea prin licitatie a suprafetei construite de 41.562 mp si tarlaua Ploton in suprafata de 210.000 mp. Prin dosarul 2064/33/2007, aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj, SABAU GAVRIL si STEVAR MARIANA solicita anularea dispozitiilor din HG 793/2007, privitoare la aceste imobile si revendica terenul in baza legii fondului funciar, astfel ca nu s-au mai putut efectua procedurile de vanzare. In acest complex s-au inchis activitatile inainte de scoaterea la vanzare, imobilele s-au trecut in conservare si nu s-a mai aprobat inchirierea spatiilor ramase neutilizate. In anul 2013, in baza aprobarii Notei de fundamentare nr.101/15.07.2011,aprobata de CA a RA APPS, s-au demolat aproape in totalitate cladirile cu destinatie zootehnica. Singurul imobil utilizat este Magazia de cereale de 1000.to, inchiriata unei societati comerciale. c). Terenul agricol – Tarlaua PLOTON, com. Apahida, jud. Cluj, teren in suprafata de 210.000,00 mp. In Dosarul nr.4241/211/2006 a Judecatoriei Cluj-Napoca, s-a judecat actiunea formulata de reclamantii SABOU GAVRIL CORNEL si STEVAR MARIANA in contradictoriu cu parata Comisia Locala de Aplicare a Legii 18/1991 a Comunei Apahida, Comisia judeteana de aplicare a Legii 18/1991, RA APPS SRP VICTORIA CLUJ, avand ca obiect sa restituie in favoarea lor in natura terenurile in suprafata de 21 ha, situate in localitatea Apahida, tarlaua 31 Ploton. In baza Sentintei civile nr. 16529/2009 pronuntata de Judecatoria Cluj si Decizia civila nr. 1105/R/2010, pronuntata de Tribunalul Cluj, admite actiunea civila , iar, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate a terenurilor Cluj, emite Hotararea nr. 4 din 19.01.2011, care valideaza tabelul-anaxa nr.22 intocmit de Comisia Locala pentru stabilirea Dreptului de Proprietae Privata a Terenurilor Apahida pentru suprafata de 20,362ha. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor emite Titlul de proprietate nr. 21744/27.01.2011 pe numele SABOU GAVRIL CORNEL si STEVAR MARIANA. Punerea in posesie a titlului de proprietate s-a facut fara ca SRP VICTORIA CLUJ sa fie instiintata. Prin Nota de fundamentare nr. 289/03.04.2013, inregistrata la RA APPS sub nr. 7961/02.07.2013, am solicitat scoaterea din patrimoniu a terenului in suprafata de 210.000,00 mp.

21

Prin Raportul de control al Camerei de Conturi a judetului Cluj este constatata aceasta situatie ca abatere in organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, iar, prin Decizia nr. 26/23.05.2014 stabileste ca masura : “Conducerea entitatii verificate va proceda la armonizarea posturilor din bilantul contabil cu situatia reala a patrimoniului supus inventarierii si corelarea acestora cu raspunsul care va fi comunicat de catre Serviciul gestionare bunuri patrimoniu si Biroul Cadastral al regiei, ca urmare a solicitarii formulate prin nota de fundamentare nr. 289/03.04.2013.” Prin decizia nr. 26/2 Camera de conturi Cluj da un ultim termen de indeplinire a acestei masuri pana la 31.05.2017. CA a RA APPS in sedinta din 03.10.2017 a amanat aprobarea propunerii de scoatere din patrimoniu a terenului, pana la efectuarea modificarilor corespunzatoare in Cartea Funciara , la OCPI CLUJ, conform Sentintei si Deciziei civile. SRP VICTORIA a depus la OCPI CLUJ toata documentatia necesara inscrierilor in Cartea Funciara. d).Teren agricol – tarlaua Budustau din com. Apahida, 200.000 mp. Exist pe rolul Tribunalului Cluj dosarul nr. 2927/211/2007 in care Parohia Greco Catolica Apahida a chemat in judecata Comisia locala de fond funciar Apahida si revendica acest teren. La termenul din data de 19.01.2017, in dosarul civil nr. 2927/211/2007, având ca obiect fond funciar, Tribunalul Cluj a respins recursul formulat de Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Apahida. Decizia este definitiva si irevocabila. e). Casa de oaspeti HUEDIN. Casa de locuit situata in Huedin, Str. Fildului FN, jud. Cluj, ocupata fara drept de Okos Miclos. S-a formulat somatie de evacuare, insa dl. Okos nu a procedat conform somatiei. S-au efectuat adrese catre Primaria Huedin in vederea comunicarii existentei eventualelor autorizatii de constructie cu privire la acel imobil si cerere de extras CF nr. 268 Huedin. Imobilul in cauza se afla intabulat pe vechiul proprietar, respectiv dr. Pasca Vasile, intrucat Statul Roman, in urma exproprierii nu si-a intabulat dreptul de proprietate in evidentele de carte funciara. De aici deriva o serie de probleme privind evacuarea debitorului din imobil. S-a depus pe rolul judecatoriei Huedin in dosarul 1968/242/2016 actiune de evacuare. Cauza se afla in apel. S-a suspendat cauza pentru solutionarea pe cale amiabila in anul 2018. La bugetarea veniturilor si cheltuielilor pe anul 2018 am luat in considerare activitatea economica din cadrul Complexului Hotel-restaurant Victoria si inchirierea spatiilor libere existente atat din cadrul Complexului Hotel-restaurant Victoria , cat si cele pretabile la inchiriere, existente, dupa inchiderea activitatilor din cadrul Complexului Agr. Apahida. Complexul Hotel-restaurant Victoria dispune de o capacitate de cazare de 132 locuri distribuite in 8 apartamente ,50 camere duble si 16 camere single. Restaurantul este compus din trei sali cu o capacitate de 240 locuri. Mai dispune de doua sali de conferinte de 120 respectiv 240 locuri perfect dotate tehnic pentru activitati specifice.Turistii au acces gratuit la internet, tv cablu si o mica parcare proprie cu 10 locuri. La fundamentare veniturilor pe anul 2018, am avut in vedere realizarile anului 2017, nivelul veniturilor programate au modificari nesemnificative. Redam mai jos veniturile propuse comparativ cu anul 2017. Mii lei Nr crt

Natura venitului Activitate Progr. 2017

Prelim. 2017

Propun. 2018

% fata de prelim

22

1 Prestariservicii (cont 704)

1.005,00 1.081,34 1.203,00 111,25

Din care: -cazare 945,00 1.029,75 1.140,00 110,71 -sala conf 60,00 51,59 63,00 121,39 2 Chirii (cont 706) 145,00 141,06 150,00 106,34 Din care: -spatii cazare 20,00 15,29 19,00 124,26 -spatii alim. Publica 77,00 74,98 77,00 102,69 -spatii C. Apahida 48,00 48,50 49,00 101,03 3 Marfuri (cont 707) 920,00 842,70 920,00 109,17 Din care: - restaurant 910,00 837,20 913,00 109,05 - receptie 10,00 5,50 7,00 127,27 4 Rec. Cheltuieli (cont

708) 20,00 19,98 25,00 125,13

Din dare: -spatii cazare inchiriate

7,00 8,05 11,00 136,65

-spatii al.publ.inchiriate

4,00 5,08 6,00 118,11

-spatii inchiriate C Apahida

9,00 6,85 8,00 116,79

5 Alte venituri (cont 758)

3,00 2,25 4,00 177,78

6 Total exploatare 2.093,00 2.087,04 2.302,00 110,28 7 Venituri financiare 7,00 8,01 8,00 99,88 6 TOTAL

SUCURSALA 2.100,00 2.095,38 2.310,00 110,24

La veniturile din prestari servicii s-a propus o crestere de 11,25 %, prin cresterea veniturilor la cazare cu 10,71% , urmare a aplicarii in 2018 a unor tarife majorate in medie cu 8%, diferentiate in zlele lucratoare si weekend , a cresterii gradului de ocupare cu 2%, si crestere veniturilor din inchirierea salilor de conferinte. La veniturile din chirii s-a tinut cont de spatiile inchiriate la aceasta data si inchirierea celor disponibile. La marfuri s-a propus o crestere a veniturilor cu 9,17 %, prinintroducerea unei noi activitati cea de catering La veniturile din recuperari de cheltuieli s-a tinut cont de spatiile inchiriate. Veniturile financiare raman la nivelul din 2017. Scade volumul depozitelor in 2018,dar, s-a tinut cont de cresterea nivelului procentual al dobanzii. In ce privesc cheltuielile pe 2018, acestea cresc in anul 2018 cu 7.09%,in valori absolute cu 284,98 mii lei din care:- la bunuri si servicii cu 25,73 mii lei; la impozite cu 6,17 mii lei; la cheltuieli cu personalul cu 251,16 mii lei. Se vor realiza venituri totale de 2.310,00 mii lei si cheltuieli totale de 4.303,00 mii lei . Ca rezultat financiar previzionam o pierdere de 1.993,00 mii lei.

23

Consideram ca exista urmatoarele cauze principale care au dus la desfasurarea activitatii sucursalei, cu rezultate financiare negative incepant cu anul 2009:

Criza economica instalata la nivelul intregii economii incepand cu sfarsitul anului 2008. Concurenta foarte mare in acest domeniu de activitate.Pana la sfarsitul anului 2008 s-au

construit in centrul orasului Cluj-Napoca,inca 4 imobile cu destinatie de cazare si alimentative publica, clasificate la nivel de trei si patru stele.

Nesiguranta continuitatii activitatii prin scoaterea la vanzare a Complexului Hotel-restaurant Victoria in perioada 2007-2016.

Acestea au dus la scaderea continua a gradului de ocupare la activitatea de cazare de la 38% in anul 2007, la 22,45% in 2012, dupa care a inceput sa creasca la 25,5% in 2013,la 31.13% in 2014 , 34,5% in 2015 , 34,85% in 2016 si 31,55% in 2017

La alimentatie publica a scazut foarte mult numarul de actiuni si numarul mediu de personae pe actiuni. Daca in 2008 media era de 170 persoane, si aveam nunti in aproape in fiecare sambata si duminica, in 2012 s-a ajuns la 105 persoane iar rezervarile pentru nunti s-au redus cu doua treimi.

Pentru a contracara efectele economice negative aparute si pentru a imbunatati nivelul incasarilor ,conducerea sucursalei a luat urmatoerele masuri de redresare a activitatii. 1.Rducerea cheltuielilor cu combustibilul. A ramas in exploatare un singur autoturism si o utilitara pentru transport marfa. S-au stabilit proceduri de verificare a consumurilor de materiale consumabile, pentru a fi corelate cu gradul de ocupare la spatiile de cazare si cu volumul veniturilor din sectorul de alimentatie publica. S-au luat masuri de intrerupere a incalzirii spatiilor de cazare care nu sant ocupate. S-au renegociat tarifele la serviciile contractate (intretinere ascensoare si sisteme de climatizare, servicii de deratizare, salubritate). 2.Revederea normativului de personal la activitatea de cazare si alimentatie publica , in corelatie cu gradul de ocupare a spatiilor de cazare si cu nivelul solicitarilor de servicii la restaurant. Personalul TESA s-a redus continu, astfel la unele servicii(tehnic, commercial)lucram cu o singura persoana. O alta parte din personal are cumul de activitati (contabil- casier, secretariat-activitate de personal). 3.Comercial-marketing. Promovarea serviciilor de cazare si alimentatie publica pe site-ul propriu, incheierea de contracte de prestatii turistice cu cati mai multi tour operatori, s-au incasat avansuri pentru organizarea de mese festive, nunti. In anul 2010 am solicitat si obtinut certificarea sistemului de Management al Calitatii conform standardui International ISO 9001:2008 pentru domeniul de activitate “servicii de cazare si alimentatie publica”. Prin aceasta reusim sa participam la licitatii pentru servicii oferite clientilor care au obtinut fonduri euopene.Prin realizarea abonamentului la “e-licitatii.ro”, santem informati in permanenta si in timp util despre achizitiile publice de servicii hoteliere. 4.Tehnic, investitii: Desi nu au existat fonduri pentru investitii asigurate de regie, incepand cu 2009, am demarat investitii din fonduri proprii ale sucursalei, numai la complex hotel-restaurant Victoria. Realizarea unei Sali de conferinte de 120 locuri cu toate dotarile necesare. Extinderea grupului sanitar pentru sala de conferinte. Sisteme de aer conditionat in spatiile de cazare.

24

Modernizarea holului si receptiei hotelului. Urmare celor aratate, prezentam evolutia catorva indicatori in perioada 2008-2016:

MII lei.

Din prezentarea acestor indicatori reiese clar ca rezultatele financiare negative se datoreaza diminuarii semnificative a veniturilor dupa anul 2008, deoarece principalele categorii de cheltuieli au scazut , cu exceptia amortizarii, cheltuielilor cu personalul incepand cu anul 2015 si impozitelor influientate de reevaluarea cladirilor. Complexul Hotel-restaurant Victoria, fiind scos la vanzare, in aceasta perioda nu am putut efectua investitii care sa mentina nivelul de confort in spatiile de cazare si calitatea serviciilor in spatiile de alimentative publica. Ultima modernizare ampla a Complexului Victoria a avut loc in intervalul 2002-2005. Totusi prin aplicarea unei politici de stabilire a tarifelor in functie de starea de intretinere a imobilului si piata din domeniu, gradul de ocupare a inceput sa creasca iar veniturile din exploatare au crescut cu 12,9% in 2014 fata de 2013, cu 3.37% in 2015 fata de 2014 , cu0,35 % in 2016 fata de 2015si cu 4,02% in 2017 fata de 2016.

Neexistand posibilitatea efectuarii de investitii procesul de degradare a imobilului este evident, ceea ce determina aparitia riscului declasificarii de la 3 stele.

Este necesara executarea unor lucrari ample de reparatii, igienizare, inlocuirea mochetei , pentru a pastra gradul de confort.

Se pot introduce la vanzare alte active care au situatia juridica clara, cum sant; Blocul de locuinte din complexul Apahida si terenul agricol ”Tarlaua Budustau” in suprafata de 200.000 mp.

Programul de investitii pe anul 2018 s-a fundamentat tinand cont de precizarile conducerii RA APPS, prin faptul soaterii de la vanzare a Complexului Hotel Restaurant Victoria si demararea unor lucrari de reabilitare la acest comlex in valoare de 1.727,50 mii lei.

Prin aplicarea acestor masuri si a realizarii programelor de investitii vom avea posibilitatea sa intreprindem urmatoarele actiuni care sa duca la cresterea semnificativa a

SPECIFICARE 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 VENIT. TOTALE 3582 2811 1930 1972 2036 2014 2095 -Exploatere 3384 2640 1807 1927 2014 2003 2087 -Financiare 198 171 123 45 22 11 8 CHELT.TOTALE 3580 3263 3302 3115 3376 3710 4018 -materiale 176 165 120 123 105 101 176 -energ. si apa 405 359 362 346 364 341 313 -amortizare 398 474 529 524 678 666 658 -Ch.cu personalul

1643 1357 1356 1287 1424 1831 1997

-Prestatii externe 293 233 236 230 249 244 318 -Imp. Si taxe 116 134 170 188 182 183 229 REZ.FINANCIARE 2 -452 -1372 -1143 -1340 -1696 -1923

25

veniturilor si la reducerea unor cheltuieli in urmatorii 4 ani -Cresterea treptata a gradului de ocupare la cazare in urma modernizarii hotelului de la

31,55% la 40%, cu influienta in cresterea veniturilor de 550 mii lei. -Cresterea tarifelor de cazare cu 60% , ca urmare a cresterii nivelului de confort, cu

influenta in venituri de 500 mii lei. -Cresterea numarului de actiuni(nunti,banchete, mese festive cu influenta in venituri de

250 mii lei. -Crestere veniturilor din actiunile la salile de conferinte ca nr. zile utilizare cu influenta de

90 mii lei. - Inchirierea spatiilor libere din cadrul complexului Victoria cu influenta in venituri de

45 mii lei. -Externalizarea activelor din cadrul Complexului Apahida (Bloc locuinte si teren tarlaua

Budustau, cu influenta in reducerea cheltuielilor cu 150 mii lei. SAIFI VENITURI TOTALE AN 2018 114.314,00 MII LEI, din care: 1. Veniturile din exploatare: 114.040,00 mii lei.

a) Veniturile din servicii prestate in 2018 se preconizeaza a fi realizate in suma de 38.300 mii lei si au fost dimensionate avându-se în vedere următoarele :

- se preconizeaza o crestere a utilitatilor cu 25% la energie electrica si o crestere cu 10% la pretul de gaze naturale ajungand de la 13.000 mii lei la 15.500 mii lei;

- majorarea tarifelor de prestari servicii datorita majorarii salariului minim pe economie de la 1450 lei la 1900 lei conform H.G. nr. 846/2017;

- majorarea cotei de cheltuieli indirecte de la 22% la 29%. Veniturile din chirii in 2018 se preconizeaza a fi realizate in suma de 56.500 mii lei si

au fost dimensionate avându-se în vedere următoarele : - majorarea cotei de cheltuieli indirecte de la 22% la 29% aplicata la inchirierea pentru

spatii administrative; - majorarea cotei de cheltuieli indirecte de la 6% la 10% aplicata la inchirierea de

imobile pentru demnitari; cresterea tarifelor de inchiriere datorita investitiilor puse in functiune, cheltuieli care se

regasesc atat in amortizare cat si in impozit / taxa pe imobil; - veniturile au fost dimensionate tinandu-se cont si de contractele ce urmeaza sa fie

incheiate; - la dimensionarea chiriilor in valuta s-a folosit un curs de 4,70 lei/ euro. c) Alte venituri din exploatare in 2018 se preconizeaza a se realiza in suma de

8.790,00 mii lei, din care : - suma de 1.650,00 mii lei reprezentand penalitati calculate la creantele neincasate

la termenul de plata ; - suma de 7.000,00 mii lei venituri aferente contractului de asociere in

participatiune; - suma de 140,00 mii lei venituri aferente subventiilor. La dimensionarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor aferente contractului de

26

asociere in participatiune s-a folosit un curs de 4,70 lei/ euro. 2. Venituri financiare in 2018 se preconizeaza a se realiza in suma de 274,00 mii lei CHELTUIELI TOTALE AN 2018: 114.285,00 MII LEI Cheltuieli din exploatare:114.010,00 mii lei, din care: Cheltuieli privind stocurile in 2018 se preconizeaza a se realiza in suma de 22.469,00 mii lei, dupa cum urmeaza: Cheltuieli cu materialele consumabile si utilitatile 20.000 mii lei; Materiale consumabile sunt necesare reparatiilor in vederea mentinerii in stare de functionare si exploatare normala a imobilelor SAIFI executandu-se lucrari de reparatii cu forte proprii (santier si sectia de interventii). Cheltuieli cu obiectele de inventar 1.469,00 mii lei;

Cheltuieli privind energia si apa suportate de SAIFI 1.000,00 mii lei. INDICATORI

BVC APROBAT 2017

BVC PRELIMINAT 2017

BVC 2018 PROPUS

VENITURI TOTALE din care:

99.201,78 93.659,56 114.314,00

- Venituri din exploatare

99.069,78 93.402,58 114.040,00

- Venituri financiare

132,00 256.98 274,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

99.168,80 108.125,75

114.285

- Cheltuieli din exploatare

98.893,80 107.746,66

114.010,00

- Cheltuieli financiare

275,00 359,29 275,00

PROFIT 32,98 -14.466,19 29 Cheltuielile cu serviciile executate de terti in 2018 se preconizeaza a se realiza in suma de 670,00 mii lei, din care:500,00 mii lei pentru cheltuieli cu intretinerea si reparatiile. Aceste cheltuieli s-au dimensionat tinandu-se cont de imposibilitatea SAIFI de a efectua anumite lucrari (fatade, acoperisuri, punere in stare de folosinta, hidroizolatii, reparatii diverse alpinisti etc.), fapt care a dus la propunerea, prin planul de reparatii majore de natura investitiilor, de efectuare a lucrarilor cu furnizori externi. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in 2018 se preconizeaza a se realiza in

27

suma de 11.904,00 mii lei – s-au dimensionat pe baza planului de achizitii servicii pentru anul 2018, servicii care sunt indispensabile functionarii corecte si in legalitate a SAIFI (ex. Intretinere centrale telefonice,servicii de medicina muncii, inspectare si verificare a constructiilor, asigurarea imobilelor, servicii de vrificare tehnica, servicii de paza (6.325,00 mii lei),etc.); Cheltuieli cu impozitele si taxele : 4.501 mii lei; Cheltuieli cu personalul total 38.066,00 mii lei Fond actiuni sociale( 5%) : 1.663,93 mii lei; Tichete de masa in valoare totala de 1.928,62 mii lei; Cheltuieli cu contributia asiguratorie de 2,25% si fondul de handicapati : 1.194,81 mii lei. Alte cheltuieli din exploatare in suma de 36.400,00 mii lei - s-a dimensionat tinandu-se cont de: - 400, mii lei cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli privind activele imobilizate; - 30.000,00 mii lei amortizare (a fost luata in calcul si amortizare aferenta investitiilor ce se vor efectua); - 4.000,00 mii lei cheltuielile cu contractul de asociere in participatiune; - 4.000,00 mii lei provizioanele s-au dimensionat in functie de gradul de neincasare a creantelor. - 2.000,00 mii lei venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare. Cheltuielile financiare au fost dimensionate la 275,00 mii lei, sume care reprezinta diferente de curs la contractele incheiate in valuta. Profitul propus spre aprobare pentru anul 2018 este de 29,00 mii lei.

Fundamentare BVC 2018 Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

este 103.642,97 mii lei, astfel: - fond salarii aprobat 2017 71.822,42 mii lei - influienta salariului minim(11.1859%) 8.033,98 mii lei -trecere contributii la angajat(20%) 14.364,48 mii lei - reasezare salarii calificati/necalificati(13.1186%) 9.422,09 mii lei TOTAL FOND SALARII 103.642,97 mii lei - numar mediu personal 2.079 salariati - castig mediu 103.642,97 mii lei / 2.079 salariati / 12 luni = 4154,36 lei ; - indicele de crestere a castigului mediu 4154.36 lei / 2878.88 lei = 144.30 %. Numarul mediu este influentat de activitatea sezoniera desfasurata in sucursale. Cheltuielile sociale sunt in procent de 5% din fondul de salarii, respectiv 4.622,23

mii lei. Pentru indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie, s-a prevazut suma de

461,57 mii lei, conform Ordin SGG inregistrat la RA APPS cu nr. 836/18.01.2018, 4100 lei net, pentru fiecare membru CA(1 presedinte si 4 membri conform HG 60/2005 si OG 26/2013) , adica 7009 lei brut, cuprinde si trecerea contributiilor in brut si este compusa din:

- parte fixa: 420.54 mii lei;

28

- secretar CA: 41.03 mii lei. Cresterea

Tichetele de masa - prevedere in BVC 5.047,20 mii lei - perioada ianuarie- decembrie 2018 = 2079 pers x 21 zile x 10,5095 luni x 11 lei/tichet = 5.047,20 mii lei. Cheltuiala cu tichetele de masa inregistreaza o crestere de 22,27% fata de preliminat 2017. Aceasta crestere este determinata de diferenta valoarica a tichetului de masa (11 lei) fata de anul anterior cand valoarea acestuiia ( la buget ) a fost luata in calcul cu valoarea de 9,57 lei pentru perioada ianuarie-septembrie 2017.

Cheltuielile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli sunt aferente realizarii veniturilor sau in conformitate cu actele normative ce guverneaza activitatea RA APPS si a sucursalelor sale. - Regia administreaza , conserva si intretine baza materiala de reprezentare si protocol pusa la dispozitia institutiilor publice centrale ale statului, respectiv pentru Guvernul Romaniei, Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala si Curtea Constitutionala. Bugetul acestei activitati pentru anul 2018 este prognozat la suma de 29.124,74 mii lei.

Conform HG 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, cu modificarile si completarile ulterioare, la prezentarea spre aprobare, în condiţiile legii, a bugetului de venituri şi cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activităţii de reprezentare şi protocol. Cheltuielile prevazute pentru baza de reprezentare si protocol se recupereaza prin bugetul de venituri si cheltuieli al SGG, conform OG 12/2017, pe baza de contract de prestari servicii si factura, iar in buget sunt prevazute venituri la nivelul cheltuielilor, influenta in rezultat fiind nula. Prin OUG 109/20.12.2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia, se prevede transferarea activitatii de la Sala Palatului catre Ministerul Culturii la Centrul Cultural "Sala Palatului". Art. 3 prevede: (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural „Sala Palatului“ personalul care asigură funcţionarea imobilului „Sala Palatului“, din cadrul Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, se preia şi se încadrează în cadrul Centrului Cultural „Sala Palatului“, cu respectarea prevederilor şi procedurilor legale. (4) Centrul Cultural „Sala Palatului“ preia de la Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ imobilul prevăzut la alin. (1), precum şi patrimoniul aferent acestuia, inclusiv activele fixe, obiectele de inventar, bunurile mobile şi dotările aferente acestui imobil, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2). Art.6 alin(3), prevede ca:"Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 3 alin. (4), cheltuielile cu utilităţile, precum şi plata drepturilor salariale ale personalului aferent imobilului „Sala Palatului“ rămân în sarcina Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“. Deoarece nu se cunoaste data aparitiei Hotararii de Guvern, conform prevederilor art.3 si art. 6, pentru activitatea desfasurata la Departamentul Sala Palatului activitatea a fost bugetata pe intregul an 2018.

29

In cazul aparitiei Hotararii de Guvern se va proceda la predare,conform prevederilor OUG 109/2017, iar Bugetul de Venituri si Cheltuieli va fi redus cu veniturile si cheltuielile aferente perioadei ramase dupa predare.

Tinand cont de nerealizarea vanzarilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli in anii anteriori, in bugetul pentru anul 2018 nu au fost programate venituri si cheltuieli din vanzari de active in baza OUG nr. 101/2011, deoarece nu se poate prevedea realizarea programului din vanzari imobile.

Necuprinderea acestora in buget nu va mai denatura, ca in anii anteriori, realizarea BVC-ului aprobat. In conditiile in care se vor efectua vanzari, acestea vor influenta realizarea BVC-ului aprobat atat pe venituri cat si pe cheltuieli.

Veniturile au fost prevazute la nivelul preliminarii anului 2017, deoarece nu este indeplinita cerinta de realizare in procent de 90% a veniturilor in fiecare din ultimii doi ani.

Sunt prognozate venituri mai mari din prestarea de servicii cu o crestere de 146.42% fata de anul 2017, venituri din redevente si chirii cu o crestere de 132.29% si au fost prognozate venituri mai mici la vanzarea de produse in procent 71.13%, alte venituri 83.11%, alte venituri din exploatare 60.99% si venituri financiare 43.22%.

Cresterea veniturilor din servicii este determinata si de cuprinderea la acest rand a sumei de 29.124,74 mii lei reprezentand contravaloarea cheltuielilor pentru baza de reprezentare si protocol care se deconteaza in baza unui contract de servicii si pe baza de factura de catre SGG. La rd 141 este prevazuta suma de 34.728,06mii lei, venituri neimpozabile, care reprezinta: - reluare provizioane pentru clienti incerti - 5.608,42 mii lei; - venituri aferente impozit activitati specifice - 29.119,64 mii lei La rd 142 este prevazuta suma de 84.118,18 mii lei, cheltuieli nedeductibile, cu urmatoarea componenta:

mii lei Natura cheltuielii nedeductibile suma

provizioane create pentru clientii incerti 8.938,02 amortizare nedeductibila conform cod fiscal 39.248,10 pierderi din creante 1.000,00 cheltuieli cu autoturisme nedeductibile, conform Codului Fiscal

789,00

cheltuieli aferente imobilelor in care nu se desfasoara activitate economica producatoare de venituri (impozite si taxe, paza, etc)

4.823,40

Cheltuieli de judecata 100,00 Cheltuieli protocol 185,00 Cheltuieli aferente impozit activitati specifice L 170/2016

29.034,66

TOTAL 84.118,18 COMPONENTA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL

2018 Bugetul de venituri si cheltuieli al RA APPS pentru anul 2018 are in structura urmatorii

30

indicatori:

mii lei Nr. crt

indicatori Preliminat 2017

Propus 2018 2018/2017 Propus/preliminat

1. Venituri totale, din care: 293.945,25 293.945,25 100 - din exploatare 284.657,77 289.931,10 101.85 - financiare 9.287,48 4.014,15 43.22 2 Cheltuieli totale 365.640,28 365.553,93 99.98 Cheltuieli de exploatare, din

care: 359.027,04 359.656,33 100.18

-cheltuieli cu bunurile si serviciile

166.072,48 157.304,85 94.72

-cheltuieli cu impozite si taxe

14.273,22 14.885,55 104.29

-cheltuieli cu personalul 95.099,10 117.755,22 123.82 -alte cheltuieli de exploatare 83.582,24 69.710,71 83.40 Cheltuieli financiare 6.613,24 5.897,60 89.18 Rezultat brut (71.695,03) (71.608,68) 99.88 3 Numar mediu de personal 2079 2079 100 4 Fond salarii 71.822.42 103.642,97 144.30 5 Productivitatea muncii 136.92 139.46 101.85 6 Castig mediu salarial 3.043,71 4.356,67 143.14

Fundamentarea cheltuielilor care au inregistrat cresteri importante:

Cheltuielile totale in suma de 365.553,25 mii lei, prevazute in proiectul de buget pe

anul 2018, se mentine la nivelul cheltuielilor preliminate in anul 2017 de 365.640,28 mii lei. Cheltuielile pe anul 2018 se prezinta astfel: Cheltuieli cu bunuri si servicii: - cheltuielile cu bunurile si serviciile scad pe total cu 5.23 % cu toate ca unele cheltuieli inregistreaza cresteri - cheltuielilor cu piesele de schimb : cresc cu 35.30% ca efect al uzurii avansate a utilajelor si tehnicii de calcul - cresterea cheltuielilor cu energia si apa cu 9.82%, ca urmare a estimarii cresterii preturilor anuntate incepand cu 01.01.2018. - scaderea cheltuielilor privind serviciile executate de terti , cu 16.14% fata de anul 2017, ca urmare a lucrarilor ce vor fi necesare a se efectua, prevazute in detaliu in programul de reparatii la sucursale, datorita efectuarii acestora cu forte proprii. - cresterea cheltuielilor cu primele de asigurare, cu 60.76% , pe seama incheierii unor asigurari facultative la imobile, prinse in programul de achizitii servicii pe anul 2018. La politele RCA s-au prevazut majorari ale preturilor acestora.

31

- cheltuieli cu asigurarea si paza, inregistreaza o crestere de 25.41%. La sucursala SAIFI exista contracte de paza atat pentru imobilele inchiriate cat si pentru cele care nu au fost inca inchiriate, la sucursala SRP Triumf pentru Sere Pipera. Valoarea acestora a crescut, intrucat a crescut si numarul de posturi cat si ca efect al cresterii salariului minim pe economie. - Alte cheltuieli de exploatare, scad cu 16.60% - Cursuri de pregatire profesionala cursuri necesare datorita modificarilor legislative. Randul 78 in valoare de 72.177,22 mii lei propus pentru anul 2018 cuprinde in principal urmatoarele cheltuieli: - cheltuieli cu baza de reprezentare si protocol: - 29.124,74 mii lei: - cheltuieli privind activitatea de emitere documente cu regim special (permise de conducere, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie): - 42.052,48 mii lei. Rezultatul financiar prognozat pentru anul 2018 este pierdere in suma de 71.608,68 mii lei, a carei structura aproximativa este formata din: - provizioane in suma de 11.221,10 mii lei; amortizare datorata reevaluarilor aproximativ 30.000 mii lei, aferenta imobilelor sedii ale regiei si sucursalelor sale, aferenta imobilelor neocupate sau aferenta hotelurilor si restaurantelor, si care nu se poate recupera integral deoarece tarifele trebuie sa se incadreze in preturile pietei concurentiale. Bugetul de venituri si cheltuieli pe total RA APPS este insotit de bugetul activitatii de reprezentare si protocol care este inclus in acesta precum si de anexele corespunzatoare. Bugetul propus pentru baza de reprezentare si protocol este in valoare de 29.124,74 mii lei, fata de realizarea anului 2017 care este de 23.516,20 mii lei. Cresterea este de 5.608,54 lei si se datoreaza programarii de reparatii la imobilele din baza.

Pierderea anului 2017 va fi acoperita din rezerve din reevaluare, rezerva deja impozitata si care la sfarsitul anului 2017 este de 73.838,95 mii lei ceea ce permite acoperirea integrala a pierderii anului 2017. Pierderile anilor anteriori au fost acoperite integral din aceleasi fonduri. Investitii

Pentru anul 2018, lucrările de investiţii se vor mai realiza ţinându-se cont de programarea unor investiţii care sunt strict necesare şi care reclamă urgenţă.

Referitor la structura surselor de finantare a investitiilor- 57.160,27 mii lei reprezinta sursa proprie rezultata din amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale. Structura cheltuielilor pentru investitii este prezentata in anexa 4.

În acest sens, ținând cont de vechimea imobilelor și a dotărilor aflate în baza de reprezentare și protocol a regiei și pentru aducerea acestora la standardele actuale, capitolul Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) conține bunuri și dotări necesare bazei de reprezentare și protocol în valoare de 24.181.943 lei, reprezentând 42,31% din dotările independente și imobilizările corporale la nivel regie.

Restul de 57,69% din dotările independente și imobilizările corporale la nivel regie reprezintă dotări, servicii și lucrări necesare desfășurării în bune condiții a activității economice și administrative a regiei și a menținerii în stare de funcționare a bazei materiale,facem precizarea ca obiectivele noi de investitii au fost introduse in program dupa

32

asigurarea angajamentelor contractate in anii anteriori pe seama surselor de finantare a investitiilor pe anul in curs si anii urmatori. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost acceptat de sindicate. 2. Schimbări preconizate: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RA APPS pentru anul 2018. S-a prevazut cresterea fondului de salarii in conformitate cu prevederile art.58 din Legea bugetului de stat pentru anul 2018, nr. 2/2018, rezultand un indice de crestere de 144.30% fata de fondul de salarii aprobat in bugetul anului 2017. Indicele de crestere al castigului mediu salarial cuprinde si cresterea determinata de majorarea castigului minim pe economie de la 1450 lei la 1900 lei(11.1859%) incepand cu ianuarie 2018, reasezarea salariilor la muncitori calificati/necalificati(13.1186%), precum si trecerea contributiilor la angajat(20%). 3. Alte informații:

Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impact macro-economic: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 2. Impact asupra mediului de afaceri Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 3. Impact social: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 4. Impact asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) Nu are impact asupra bugetului general consolidat.

Secțiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 2. Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislația comunitară în materie: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 4. Evaluarea conformității: Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării și data publicării

Gradul de conformitate (se conformează / nu se conformează)

Comentarii

5. Alte acte normative și sau documente internaționale din care decurg angajamente Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

33

Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi Nu este cazul.

Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea

și implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice: Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea a 8-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente Punerea în aplicare a prevederilor actului normativ se va asigura de R.A.-A.P.P.S. 2. Alte informații:

34

Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.

Secretarul general al Guvernului Ioana-Andreea Lambru