normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri indicativ np...

Click here to load reader

Post on 31-Jul-2015

57 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BULETINULCONSTRUCIILORNR.10/2003 MINISTERULLUCRRILORPUBLICE.TRANSPORTURILORlLOCUINEI ORDINULNr.939 din02.07.2002 pentruaprobareareglementariitehnice Normativpentruproiectareatexecuiasistemelor deiluminatartificialdincldiri", indicativNP06102

n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,cumodificrileulterioare. n temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 i ale art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, AvndnvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonareGeneralanr.52/23.04.2002, Ministrullucrrilorpublice,transporturilorilocuineiemiteurmtorul ORDIN: Art. 1. Se aproba reglementarea tehnic Normativ pentru proiectarea i execuia sistemelor de iluminat artificial din cldiri", indicativ NP06102, elaborat de Universitatea Tehnica de Construcii Bucureti (UTCBFI) i prevazut n anexa care face parte integrant din prezentulordin. Art. 2. Prezentul ordin se publica n Buletinul Construciilor, i n brour tiprit de SocietateadeInstalaiiElectriceiAutomatizridinRomnia(SIEAR),pringrijaDirecieiGenerale TehnicenConstrucii. Art.3. PrezentulordinintranvigoareladatapublicriiluinBuletinulConstruciilor. Art.4. Prezentulordinconineofil,iaranexaconine91pagini. Art. 5. Direcia Generala Tehnic n Construcii va aduce la ndeplinire prevederile prezentuluiordin. MINISTRU, MIRONTUDORMITREA

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILOR lLOCUINEI

NORMATIVPENTRUPROIECTAREA lEXECUTAREASISTEMELORDEILUMINAT ARTIFICIALDINCLDIRI INDICATIVNP06102

Elaboratde: UNIVERSITATEATEHNICDECONSTRUCII Bucureti FACULTATEADEINSTALAII Redactor: Responsabildelucrare iautor: Colaboratori: prof.univ.dr.ing.PetrePTRU prof.univ.dr.ing.NiculaeMIRA prof.univ.dr.ing.CornelBIANCHI prof.univ.dr.ing.DanMOROLDO eflucr.univ.dr.ing.HrisiaMOROLDO asist.univ.ing.SimonaPTRUNOIU

Avizatde: DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCII MLPTL Directorgeneral: ing.IonSTNESCU Responsabiltem: ing.LigiaFORSEA Coordonatde: SOCIETATEADEINSTALAIIELECTRICElAUTOMATIZRIDIN ROMNIA Preedinteexecutiv: prof.univ.dr.Constantin IONESCU

CUPRINS 1.OBIECT,DOMENIUDEAPLICARE 2.TERMINOLOGIE 3.CONDIIICANTITATIVEICALITATIVEPENTRU REALIZAREAMEDIULUILUMINOSNINTERIORULCLDIRILOR 4.ALEGEREASURSELORDELUMIN(LMPILOR 5.ALEGEREACORPURILORDEILUMINAT 6.SISTEMEIINSTALAIIDEILUMINAT 7.PROIECTAREASISTEMELORDEILUMINATNORMAL 8.SISTEMEDEILUMINATLOCAL 9.ILUMINATULSPAIILORDENVMNT 10.ILUMINATULNSPITALEISPAIIDESTINATE ACTIVITIIMEDICALE 11.ILUMINATULSPAIILORDESTINATE ACTIVITIILORDELUCRUINTELECTUAL 12.ILUMINATULINDUSTRIAL 13.REALIZAREALUCRRILORPENTRUSISTEMELE IINSTALAIILEDEILUMINAT 14.MSURIDEPREVENIREAINCENDIILORI EXPLOZIILOR ANEXA1.Reglementriprivindproiectareaiexecutarea instalaiilordeiluminatdincldiri

ANEXA2.Valorirecomandatepentruproiectareasistemelor deiluminatnormal general ANEXA3.Valorirecomandatepentruproiectareasistemelor deiluminatdesiguran

NORMATIVPENTRUPROIECTAREAI EXECUTAREASISTEMELORDE ILUMINATARTIFICIALDINCLDIRI

IndicativNP06102

1.OBIECT,DOMENIUDEAPLICARE 1.1. Prevederile prezentului normativ se aplic la proiectarea i executarea sistemelor i instalaiilor de iluminat din construciile civile, industriale (de producie, depozitare etc.) ct i productorilordesurseicorpurideiluminat. 1.2. Prevederilenormativuluiseaplicla: instalaiilenoi instalaiilecaresemodernizeazsausetransformprinschimbareadestinaiei instalaiileefectuatenurmareparaiilorcapitale. 1.3. Prin proiectarea i executarea instalaiilor de iluminat se va asigura realizarea 1 urmtoarelorcerinedecalitate : A.Rezistenistabilitate. B.Sigurananexploatare. C.Siguranalafoc. D.Igiena,sntateaoamenilor,refacereaiproteciamediului. E.Izolaiatermic,hidrofugieconomiadeenergie F.Proteciampotrivazgomotului. 1.4. La proiectarea i executarea instalaiilor de iluminat se vor respecta i prevederile cuprinsenreglementrilemenionatenANEXA1anormativului.

Elaboratde: UNIVERSITATEATEHNICDE CONSTRUCIIBUCURETI FACULTATEADEINSTALAII ________________________________ 'PrevzutedeLegeacalitiilucrrilordeconstrucii,L10/1995.

Aprobatde:MINISTRUL LUCRRILORPUBLICE, TRANSPORTURILORI LOCUINEI,cuordinul nr.939din02.07.2002

1.5. Nu fac obiectul prezentului normativ instalaiile speciale de iluminat cum ar fi instalaiile tehnologice de iluminat ce fac parte integrant din alte instalaii i echipamente (de exemplu:iluminatulspaiilordinmijloaceledetransport,iluminatultehnologicdincresctoriilede animalemicietc). 2.TERMINOLOGIE

2.1.Termenifolosiinprezentulnormativ: a. sarcinvizual:obiectulsaudetaliilesaleasupracroraseefectueazoactivitatevizual (exemple:litereicifre,fibre,filete,cri,notemuzicalepeportativ,tablourietc) b.zonasarciniivizuale:zonaparinndzoneidemuncncareestelocalizatiefectuat (ndeplinit)sarcinavizual c. zonnvecinat/apropiatsarciniivizuale:obandculimeade0,5mcareestealturat zoneisarciniivizualeiseaflncmpulvizual d. iluminare meninut (Em n x): valoare sub care iluminarea medie pe suprafaa consideratnutrebuiescoboare iluminareminim(Emin):iluminareminimpeosuprafa(planutil,planefectivdelucru etc) iluminaremaxim(Emax):iluminaremaximpeosuprafa(planutil,planefectivdelucru etc) iluminaremedie(Emed):iluminaremediepeosuprafa fluxinferior :fluxulluminosemisdeunsistemdeiluminatnsemispaiulinferior(n procente)fadeplanuldemontare fluxsuperior :fluxulluminosemisdeunsistemdeiluminatnsemispaiulsuperior (nprocente)fadeplanuldemontare e. indice global de evaluare a orbirii (UGR): valoarea indicelui de evaluare a orbirii psihologicedatdeunsistemdeiluminat f. indice global limit de evaluare a orbirii (UGR1): valoarea maxim a UGR pentru un sistemdeiluminat g. contrastpozitiv:seproducecndluminanaobiectuluiestemaimaredectceaafondului (zonaalturat) h.contrastnegativ:seproducecndluminanaobiectuluiestemaimicdectceaafondului (zonaalturat) i. plan de munc (plan util): plan de referin pe care se desfoar activitatea dintro ncpere(pecareseaflsarcinilevizualeprincipale) j. plan efectiv de lucru: suprafaa, din planul util, pe care se afl sarcina vizual (banc colar,masadebirou,masabancului delucruetc) k. culoare aparent: senzaia vizual prin care observatorul este capabil s disting difereneledintredouobiectesausurse identice cadimensiune, form,structur,diferenele fiind produsedecompoziiaspectralaradiaiiloremise

l.temperaturadeculoare(T):temperatura(nK)pecarearaveaocorpulnegrucasemit olumindeocompoziiecromaticsimilarcuasurseiconsiderate(aunuistimuldeculoaredat) temperatura de culoare corelat (Tep): temperatura (n K) corpului negru a crui culoare perceputseaseamncelmaimult(ncondiiideobservareprecizate)cuculoareaperceputaunui stimuldeculoaredat,deaceiaistrlucire(utilizatnspecialpentrusurselecuradiaiiproduseprin agitaiemolecularcudescrcringazei/sauvaporimetalici,cuinducie) m. indice de redare a culorilor (Ra): este expresia obiectiv a redrii culorii obiectelor de ctre lumina lmpilor electrice. Variaz de la 0 100, Ra = 100 exprimnd o redare natural a culorilor.Ra descretepemsurcescadecalitateaderedareaculorilor n.orbirea:esteefectulasupravederiincareseproduceosenzaiedejensauoreducerea capacitii de a distinge detalii sau obiecte, datorat distribuiei necorespunztoare a luminanelor saucontrastelorexcesivedincmpulvizual(directesauprinreflexiidevoal) orbirefiziologic(deincapacitate):orbirecaretulburvederea,fraprovoca(obligatoriu) o senzaie dezagreabil i care se manifest direct, prin efectul su fiziologic asupra sistemului vizual orbirepsihologic(deinconfori):orbirecareproduceosenzaiedezagreabilfradegrada (obligatoriu) vederea normal i care se manifest n special n timp, prin efectul su psihologic asuprasistemuluivizual orbire direct: orbire produs de obiecte luminoase situate n cmpul vizual, de regul apropiatededireciadeprivire orbire indirect: orbire produs prin reflexii ale luminii, de regul atunci cnd imaginile reflectatesuntsituatenaceiaidireciesaudirecieapropiatcuobiectulprivit. 2.2.nprezentul normativeste folosit iterminologiadindomeniile iluminatului,stabilit prin: STAS3687/1...6 Tehnicailuminatului.Terminologie STAS2849/1...6 Radiometrie,fotometrie,colorimetrie.Terminologie SR6646/1...5Iluminatartificial STAS11621 Metoddecalculailuminriimediincldiri SR12294 Iluminatuldesigurannindustrie STAS6221 Iluminatulnaturalalncperilor STAS8313 Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Iluminatul n cldiri i n spaiileexterioare.Metodademsurareailuminrii SREN60529 Grade normale de protecie asigurate prin carcase. Clasificare i metode de verificare STAS3009 STAS6824 STAS7290 STAS7832 Lmpi electrice cu incandescen de format normal. Tensiuni i puteri nominale Lmpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. Condiii tehnice generaledecalitate Lmpielectricecudescrcringaze.Clasificareiterminologie Lmpi electrice cu descrcri n gaze. Lmpi cu vapori de mercur de nalt presiune. Condiiitehnicegeneraledecalitate

STAS10515 STAS8114/1 4 CEI50(845) SRCEI598222 SRCEI364 STAS10515

Lmpicuvaporidesodiudenaltpresiune Corpurideiluminat Vocabularelectrotehnicinternaional.Luminotehnic Corpurideiluminat.Corpurideiluminatdesiguran.Condiiitehnicespeciale Instalaiielectricealecldirilor Lmpicuvaporidesodiudenaltpresiune

SRCEI50(826)+Al Vocabularelectrotehnicinternaional.Instalaiielectricenconstrucii

3.CONDIIICANTITATIVEICALITATIVE PENTRUREALIZAREAMEDIULUI LUMINOS NINTERIORULCLDIRILOR 3.1. Iluminatul dintro ncpere sau zon de lucru trebuie s asigure vizibilitatea bun a sarcinilorvizualeirealizareaacesteiancondiiideconfortvizual. 3.2.Iluminatuldintroncperetrebuiesasigure: confortul vizual al persoanelor ce lucreaz n ncpere: lucrtori, operatori, prin inducereaacestoradesenzaii pozitiventimpulactivitii performanavizual,caredeterminefectuareasaupercepereasarciniivizualecurapiditate iacuratee,chiarin condiiidificileipentruperioadendelungate sigurana vizual, astfel nct lucrtorii s fie capabili de a percepe vizual spaiul nconjurtor. 3.3.Pentrurealizareaunui sistem de iluminatce sofere n ncpereun mediu luminos confortabil,estenecesarsseacordeatenieurmtorilorfactori: niveluluideiluminareiuniformitiiacesteia culoriiluminiiiredriiculorilor direcionriifluxuluiluminos distribuieiluminanelor orbirii fenomenuluideplpire prezeneiluminiidezi consideraiilorenergetice menineriisistemuluideiluminatntimp. 3.4.Performana vizual (a lucrtorilor, observatorilor) este influenat i de ali factori cumarfi: a) proprietile intrinseci ale sarcinii vizuale: mrimea, forma, poziia, culoarea, reflectantadetaliilorifondului b)capacitateavizualalucrtorilor(operatorilor):acuitateavizual,percepiaculorilor. Ateniaacordatiacestorfactoripoateduce lacretereaperformaneivizualetaramri niveluldeiluminare. Niveluldeiluminare

3.5.Iluminarea sarcinii vizuale i distribuia ei n jurul acesteia decid ct derepede, sigur i confortabil opersoanpercepe,distingei efectueazosarcinvizual. 3.6.Toate valorile iluminrii specificate n acest normativ reprezint valori minime necesare obinerii siguranei vizuale i necesarului obinerii performanei vizuale n activitile de munc. 3.7.ValorilespecificatenAnexa2 reprezintiluminrile necesarenzonasarciniivizuale pe suprafaa de referin (planul util) care poate fi orizontal (mas, birou), vertical (raft, oglind)saunclinat(planet,pupitru). 3.8.Iluminarea medie pentru fiecare sarcin nu trebuie s coboare sub aceste valori, indiferentdedurataidecondiiiledefuncionarealesistemuluiiinstalaieideiluminat. 3.9.n Anexa 3 sunt date nivelurile de iluminare ce trebuie s fieasiguratedesistemelede iluminatdesiguran. 3.10. Valorileiluminriimediisuntvalabilepentrucondiiivizualenormaleiinseamade urmtoriifactori: cerinelesarcinilorvizuale siguran aspectelepsihofiziologice(confortulvizual) economiedeenergie experienpractic.3.11. Valoareailuminriipoatefiajustatcucelpuinotreaptpescara iluminrilor(Anexa 2)daccondiiilevizualespecifice(reale)diferfadecondiiilenormaleconsideratela3.10. Niveluldeiluminarepoatefiridicatatuncicnd: sarcinavizualprezintcontrastesaureflectantefoartesczute activitateavizualestefoarteimportant erorilenactivitateademuncsuntgreuicostisitorderectificat acurateeasauproductivitatearidicatsuntdemareimportan capacitateavizualalucrtoruluiestesubnivelulnormal.

Niveluldeiluminarepoatefidiminuatcuotreaptatuncicnd: detaliilesarciniivizualeaudimensiunineobinuitdemarisauauuncontrastridicat sarcina vizual este ocazional sau necesar a fi urmrit sau efectuat o perioad neobinuitdescurt. 3.12. Atunci cnd condiiile prezentate la pct. 3.11. nu sunt cunoscute la proiectare ajustareaniveluluideiluminaresevafacelapunereanfunciune. 3.13. In spaiile n care activitatea de lucru este continu nivelul de iluminare nu trebuie s scadsub200lx.1 3.14.Scarailuminrilorrecomandate nlucieste: 20305075100150 200 300 500 750 1000 1500 2000 3000 5000

n tabelul 3.1 se indic nivelurile de iluminare recomandate n funciede felulactivitiii sarcinilevizuale:

1

ConformNormeiCIE008/E2001Iluminatulinteriorallocurilordemunc

Tabelul3.1. Niveluride iluminare (x) 1 203050 50100150 Tipdeactivitate/sarcin vizual Exemplededestinaii

2

3

Zonedestinatecirculaiei,depozitrii Coridoaresecundare, usctoriin 1 industrie Zonepentrucirculaie,orientare simplsaucuvizitetemporare ncperincareactivitateade muncnuestecontinu Sarcinivizualesimple Coridoare,holuri,depozite,magazii

100150200

Holuriprincipale,scri,scrirulante

200300500

Slideteatru,concert, cantine,sala mainilordinindustrie,iluminatgeneral nfabric Slidegimnastic,sli declas,pe rafturilebibliotecilor,spaiipentru asamblare Birouri(scris,citit, cutehnicde calcul), laboratoare(undesefac msurriprecise)

300500750

Sarcinivizualemedii

5007501000

Sarcinivizualeimpuse

75010001500

Sarcinivizualedificile

Asamblarefin(mecanic, electronic),slipentrucusut,tricotat, controlfinal

100015002000 Sarcinivizualespeciale

Lucrudeprecizie(electronic),controlul culorilor,atelierconfecionatbijuterii

Peste2000

Sarcinivizualefoarte exacteiunde secerperformanemari

Ringuridebox,mas pentruoperaii medicale

1

Undenuestenecesaridentificareaculorilor

3.15.Niveluldeiluminarepentruzonelenvecinatetrebuiesfienconcordancunivelulde iluminare din zona sarcinii vizuale i trebuie s asigure o distribuie bine echilibrat a luminanelorncmpulvizual. Nivelul de iluminare recomandat pentru zonele nvecinate poate fi mai sczut dect cel din zonasarciniivizuale,darnusubvaloriledintabelul3.2. Tabelul3.2. Iluminareanzonasarciniivizuale (nx) 750 500 300 200 Iluminareazoneinvecinate cusarcina vizual(n x) 500 300 200 aceiaiiluminarecuceaa zonei sarciniivizuale

3.16. Uniformitatea iluminrii peosuprafa seevalueaz cu ajutorulcoeficienilorde uniformitate: Emin/E med pentrusuprafaaplanuluiutili E min /E max pentrusuprafaaefectivdelucru(zonasarciniivizuale), undeEmim,Emed iEmax suntiluminrileminim,medieimaximdepeaceasuprafa. 3.17. Iluminarea pe o suprafa trebuie s varieze treptat, pentru a nu produce stres vizual i inconfort. Aceastcondiiesendeplinetecndcoeficieniideuniformitatenusevoraflasubvalorile dintabelul3.3. Tabelul3.3.

Destinaiaspaiului Coeficientuldeuniformitate peplanulefectiv delucru(zonasarciniivizuale) Emin /Emax Coeficientuldeuniformitatepeplanulutil Emin /Emed

Spaii industriale 0,7

Spaii neindustriale 0,8

0,5

0,8

Culoarealuminiiiredareaculorilor 3.18.Culoareaaparentitemperaturadeculoarecorelatseaflntrolegturprezentat ntabelul3.4. Tabelul3.4. Culoarea aparent cald neutr rece1

Temperaturadeculoarecorelat(K) 3300 33005300 5300

1

Neutrcald3300 4000Kneutrrece4000 5300K

3.19.Culoareaaparentareimportanestetic,funcionali psihologicpentruobservatorii dintroncpere.Astfel,serecomandlmpideculoare: cald pentruncperiamplasatectrenordipuinvitrate pentruncperiledestinateodihnei neutrcald pentruncperiledemuncintelectuali ncarevitrareaestenormal neutr neutrrece rece pentruncperiledemuncintelectualdarncarevitrareaestemare pentruncperiledemuncfizic,cuvitrarenormal pentru ncperile de munc fizic, cu vitrare mare i unde se lucreaz numaintimpulzilei pentruncperileplasatespresudi puternicvitrate ncperincareactivitateacereatenieiconcentraremrit.

3.20. Redarea corect, natural, a culorii obiectelor i pielii umane este important att pentruobinereasenzaieideconfortcti pentruomaibunperformanvizual. 3.21. n ncperile unde se lucreaz permanent sau perioade mari de timp se vor utiliza numailmpicuRa >80.

3.22. Principalele grupe de redare a culorilor de ctre lmpile electrice sunt prezentate n tabelul4.1.

Direcionareafluxuluiluminos 3.23. Pentru distingerea sarcinii (sarcinilor) vizuale, modelarea i reliefarea acesteia, fluxul luminos trebuie direcionat ctre acesta (acestea) n mod corespunztor. n acest fel detaliile sarcinii vizuale sunt accentuate, se mrete vizibilitatea acestora i sarcina vizual este maiuorderealizat. 3.24. Modelarea (reliefarea) se realizeaz prin proporia de flux direcionat i flux difuz. Fluxuldirecionattrebuie s fiedirijat ntro singurdirecie, fr ns a fi exagerat,caproporie fadeceldifuz,pentruanucreaumbreicontrasteputernice. 3.25. Direcionareafluxuluiluminosesteimportantnncperile (spaiile)ncaresedesfoar activiti de mare finee. De exemplu: iluminatul tablei dintro clas colar, iluminatul exponatelordintrovitrin(maialesatuncicndsuntutilizatemanechine). Distribuialuminanelor 3.26. Distribuiaechilibrataluminanelorncmpulvizualestenecesarpentruamri: acuitateavizual(preciziaiclaritateavederii) sensibilitatealacontrast(deosebireadiferenelorrelativmicideluminane) eficiena funciilor oculare (acomodarea, convergenacontracia pupilei, micrile ochiuluietc). 3.27. Pentruarealizaconfortvizualestenecesarsseevite: luminaneprearidicate,cepotducelaapariiaorbirii contraste prea mari de luminan, ce pot duce la oboseal vizual, datorit necesitii adaptriiineadaptriipermanente luminanele sau contrastele de iuminane prea mici ce au ca rezultat nedistingerea corectasarciniivizualesauadetaliiloracesteia. 3.28. Luminanele suprafeelor din ncpere sunt determinate de iluminrile i reflectantele acestora. Pentru a realiza distribuii echilibrate a luminanelor se recomand urmtoarelereflectantepentru suprafeelencperii: plafon perei planutil pardoseal uzual 0,60,9 0,30,8 0,20,6 0,10,5 recomandat 0,9 0,7 0,8 0,40,6 0,30,5

Cu ct reflectantele acestor suprafee sunt mai mari cu att iluminrile lor pot fi reduse, obinnduseeconomiilainvestiie,consumuldeenergieelectricetc. Orbirea 3.29. Orbireafiziologic(direct)trebuieevitatpentruanuducelaoboseal,accidentesau erorinmunc.

Aceastaserealizeazprin: folosirea dispozitivelor de protecie vizual a aparatelor de iluminat (prin mascarea lmpiilavedereadirect) utilizarea unor corpuri de iluminat cu luminan adecvat n funcie de unghiul de protecie(tabelul3.6.),dimensiunilorncperii,destinaieiacesteiaiamplasriilocurilor demunc. Tabelul3.6. Luminanlmpii 2 (kcd/m) 1 20 2 0 5 050500 500 Unghiuldeprotecieminim alcorpuluide iluminat

10 15 20 30

Valoriledintabelul3.6.nuseaplicpentrucorpuriledeiluminatcarenuseaflncmpul vizualalobservatoruluintimpul activitiisalenormale(npicioaresauezndpescaun). 3.30.Pentru a evita orbirea fiziologic (direct) ce poate fi produs de ferestre se utilizeazelementedeecranare,detipuljaluzelelorsaudraperiilor. 3.31.Evaluarea cantitativ a calitii sistemelor de iluminat din punctul de vedere al orbirii 1 fiziologice(directe)sefaceprinmetodacurbelorlimitdeluminan" . 3.32.Orbireapsihologic(deinconfort)sepoateevaluafolosindsistemulunificatalCIEde 2 evaluareaorbirii(UGR)"

2 unde: Lb esteluminanfondului(cd/m ) 1 2

ConformSTAS6646/8 EvaluareaesteopionalisepoaterealizautilizndpublicaiaCIE1171995 L luminana prilor luminoase ale fiecrui corp de iluminat n direcia ochiului 2 observatorului(cd/m ) unghiulsolidsubcaresevdprileluminoasealefiecruicorpde iluminatdinochiul observatorului(str) p indiceledepoziieGuthpentrufiecarecorpdeiluminatn raportculiniavederii.

Unsistemdeiluminatesteapreciatcorespunztordinpunctuldevederealorbiriipsihologice (de inconfort), dac valoarea UGR determinat pentru acesta este mai mic dect o valoare de referincorespunztoaredestinaieincperii(veziAnexa2). 3.33. Orbireareflectatsepoateprevenisaureduceprin: amplasarea corespunztoare a corpurilor de iluminat fa de locurile de munc (sau invers)

finisajectmaidifuzanteimaipuinstrlucitoarealesuprafeelordelucru limitarealuminanelorcorpurilordeiluminat(vezi tabelul3.6.) utilizareaunoraparatedeiluminatcusuprafeedeemisiemari(deschiderimari) zugrvireapereiloriplafonuluinculoricureflectantemari. Fenomenuldeplpire 3.34. Plpirea lmpilor cauzeaz distragerea ateniei i poate provoca diverse efecte fiziologice,cumarfidureriledecap. Esteobligatoriucanncperilencareexistmecanismenmicareperiodicsauobiectece sedeplaseazcuvitezmaresistemul deiluminatsfieastfelconceputnctsseeviteplpirilei nacestfelposibilitateaapariieifenomenuluistroboscopic. 3.35. Efectuldeplpirepoatefievitatprin: alimentarea sistemului de iluminat pe mai mult de una din fazele reelei de alimentare utilizareadefrecvenenalte(aproximativ30kHz)nalimentarealmpilor. Prezenaluminiidezi 3.36. Ferestrele ncperilor asigur contactul vizual cu lumea exterioar ceea ce constituieunaspectpsihologicfoarteimportantpentrumareamajoritateaoamenilor. 3.37. n ncperile n care lumina de zi este prezent n cantitatemare i pe durate mari din zi, sistemele de iluminat se prevd cu instalaii adecvate pentru acionarea i reglarea fluxului luminos al acestora, astfel nct cele dou sisteme de iluminat s se integreze armoniospentrurealizareamediuluiluminosconfortabil. Consideraiienergetice 3.38. Sistemele de iluminat trebuie s asigure climatul luminos confortabil corespunztor cerinelor spaiului respectiv, sarcinii vizuale i activitilor din acesta. Aceasta trebuie s se realizeze frpierderi de energie, fr ns a favoriza aspectele de reducere a consumului deenergiendetrimentulaspectelorvizualealesistemului deiluminat. 3.39. Sistemele de iluminat devin eficiente energetic dac n utilizarea acestora se folosete ct mai favorabil lumina natural disponibil i echipamentele manuale sau automatedeacionare,controli variaieafluxuluiluminos. Meninereasistemelordeiluminat 3.40. Nivelurile de iluminare recomandate pentru fiecare destinaie, activitate i sarcin vizualsuntconsideratecavalorisubcareiluminareamedienplanulutilnutrebuiesscadn timp. 3.41.Sistemul de iluminat trebuie conceput lund n considerare un factor global de meninerecenutrebuiesfiemaimicde0,7. 3.42.Factoruldemeninereceseiancalculsestabiletenfunciedeechipamentulde

iluminatales(lmpi,aparatedeiluminat),mediulambiental(degajareadeprafdinncpere,gradul de murdrireaplafonului,pereiloretc.)iprogramulde meninereal ntreguluisistem (durata ntredoucuriri,zugrveliconsecutive),conformSTAS6646.

4.ALEGEREASURSELORDELUMIN (LMPILOR) 4.1. Productorii de surse de lumin (lmpi) au obligaia de a indica urmtoarele caracteristicipentruacestea: tensiuneanominal(n V) putereanominal(putereaabsorbitdelampapropriuzis,frechipamentul auxiliar, nW) puterea total absorbit (puterea lmpii la care se adaug puterea echipamentului auxiliar,nW) fluxulluminosnominal(fluxulduposutdeoredefuncionare,cndseapreciaz cfluxullmpiiestestabilizatpentruperioadaimediaturmtoare,n m) fluxuliniial(n m) eficacitatealuminoas(n m/W) duratadevia(nore) duratadefuncionare(nore) indicelederedareaculorilor,nraportculuminanatural(Ra) temperaturadeculoaresautemperaturadeculoarecorelat(T) culoareaaparent echipamentulauxiliarpentruconectarelareea condiiispecialedemontare variaia principalelor caracteristici cu tensiunea de alimentare: durata de via, fluxul luminos,putereanominali putereatotalabsorbit posibilitatea reglrii fluxului luminos prin variaiatensiunii de alimentare (utiliznd un variatordetensiune) modulncarefrecvenantreruperilorafecteazduratade funcionare dimensiunigeometrice. 4.2. Laalegereasurselordelumin(lmpilor)proiectaniitrebuiesinseamade: necesitatearedriicorecteaculorilor:astfel, n ncperile ncareredareaculorilorse impune n modnecesarsealeg lmpicu indicele de redare a culorilor din grupa IA sau1B(tabelul4.1.)nfunciededestinaie

Tabelul4.1. Recomandriprivindalegerealmpilor1 nfunciedeindicelederedareaculorilor

Grupade redareaa

Domeniul valorilor indiceluideredare

Culoare aparent

Exempledeutilizare

preferabil 0 1A 1 R a 90 2 cald intermediar rece 3 Examinri clinice, galerii deart,indus triacoloranilor i vopselelor,industria alimentar Hoteluri, restaurante, magazine,birouri, coli,spitale, locuine Tipografii, industria textilelor, controlul de calitatedin industrie Industrie (ngeneral)

acceptabil 4

cald intermediar

1B

90> Ra 80

intermediar rece

2

80> Ra 60

cald intermediar rece

3 4

60> Ra 40 40> Ra 20

Industriegrea Industrie grea metalurgie, siderurgie

DupnormaCIE29/21986 eficacitatea luminoas (n m/W): astfel, se prefer lmpile cu eficacitate luminoas ridicatpentruareduceputereainstalatasistemuluideiluminat. Aceast recomandare trebuie corelat cu tipul corpului de iluminat n care se monteaz lampa,pentruanudiminuaefectuldatdeeficacitatealuminoasmareprinutilizareaunuicorpcu randamentluminosmic. nalegerealmpilorsepotutilizarecomandriledintabelul4.2.

Tabelul4.2. Recomandriprivindalegerealmpilor

Tipullmpii 1

Domeniideutilizare 2

cldirisocialadministrative(birouri,coli,spitale, policlinici,laboratoareetc) spaiiindustrialencaresecernivelurimarideiluminare Fluorescente dejoas (industriaoptic,mecanicfin,electrotehnic, presiune(tuburi electronic,laboratoare) fluorescente) nncpericenudepesc6m spaiicomerciale slidespectacol,cinematografe,slidesport locuine Fluorescente ncpericunlimisub3m compacte hoteluri niluminatullocal Fluorescentedenalt spaiiindustrialecunivelurideiluminaremici (industriile presiune(baloane siderurgic,metalurgicetc) fluorescente) spaiidedepozitare spaiiindustrialecunivelurimarideiluminarei ncarenu Cudescrcri nvaporide estenecesarredareaculorilor sodiudejoassaunalt platformeindustriale presiune halecunlimemare(peste6m) spaiincareexistceasaudegajridefum locuine ncpericufrecvenmareaacionrii(grupurisanitare Incandescente mici,debarale) spaiicomerciale expoziiidesculptur Cuhalogeni hoteluri,restaurante,cofetrii locuine Cudescrcri nvapori spaiicomerciale demercuricuadaosde slidespectacole halogenurimetalice cldirisocialadministrative,nncpericunlime Cuinducie 1 mare1

Corpurile de iluminat prevzute cu astfel de lmpi au dimensiuni mari pentru a se evita apropierea de generatorul de frecven nalt astfel nct fenomenele de inducie n corpurile metalicesnuduclaaccidente.

5.ALEGEREACORPURILORDEILUMINAT 5.1. Productorii de corpuri de iluminat au obligaia de a indica urmtoarele caracteristicipentruacestea: moduldeechipare:numrde lmpiiputerinominalealeacestora pentru aparatele ce au o distribuie uniform n spaiu fluxului luminos, curba de distribuieaintensitiiluminoase,pentruoechiparecuolampetalonde1000lm.Estedeprefe ratcaaceastasfieredatncoordonatepolare pentru aparatele ce au o distribuie neuniform n spaiu a fluxului luminos, curbele de distribuieaintensitii luminoasepentrudiferiteplaneuniformplasatefadeplanuldereferin 0180(depreferatplanele:4522590270135315). Curbele de distribuie a intensitii luminoase vor fi redate, de preferin, n coordonate polare distribuia intensitii luminoase i sub form tabelar din 5 n 5 (sau din 10 n 10) pentruaceleaiplanemenionatemaisus distribuia zonal a fluxului luminos sub form grafic,pentru situaia n care aparatul este echipat cu lampa etalon (cu fluxul de 1000 lm). Aceasta va fi redat n coordonate carteziene=f ()sau=f()11

estesemiunghiulplancecorespundeunghiuluisolid indiciiNI,N2,N3,N4iN5corespunztoridistribuieizonaleafluxului,conformSTAS 11621 randamentulluminosalaparatului distribuia luminanelor n spaiu, sub form tabelar i sub form grafic, suprapuse peste curbele limit de luminan (conform STAS 6646) att pentru axa de privire n lungul corpuluictipentruaxadeprivireperpendicularpeacesta(n cazulcorpurilorliniare) valorile factorilor de utilizare. Acestea vor fi date pentru indici ai ncperii cu valoarea minim0,6ireflectantepentruplafon,perei,planutil(deregulcuvalorintre0,8i0,1) unghiuldeprotecie poziiile de montare i influena acestora asupra caracteristicilor aparatului (atunci cnd estecazul:lmpicudescrcri etc) dimensiunilegeometriceimasa dispozitiveledeprindere:peplafon,peperete(dezidriedincrmid,beton,BCAsaudin metal) graduldeprotecielaptrundereacorpurilorsolide,apei ilaocurimecanice clasadeprotecieantiexploziv",cndestecazulpecarcaselecorpurilordeiluminatse vamarcavizibiltensiuneadeutilizareiputereamaximalmpilor caracteristicileechipamentuluiauxiliarpentrufuncionarealmpilordincorpuldeiluminat cnd sunt montate n corpul acestuia: balast, condensator, starter, generator sau convertor de frecven, igniter etc. Cnd aceste echipamente nu se monteaz n aparat se indic condiiile de montare caracteristicile condensatorului pentru ameliorarea factorului de putere. Nu se prevd corpurifrechipamentdeameliorareafactoruluideputere

caracteristicile echipamentelor de limitare a perturbaiilor electromagnetice att asupra altor instalaii (de telefonie, de transmitere a datelor etc.) ct i asupra instalaiilor furnizorului deenergieelectric. 5.2. nalegereacorpurilordeiluminatseineseamade: distribuia fluxului luminos, n emisfera inferioar i respectiv superioar, astfel ca aceastasseaflenconcordancudestinaiancperii,aacumserecomandntabelul5.1. randamentulluminos,recomandnduseaparatecurandamentectmaimari luminanaaparatului,corelatcupoziiaceamaidezavantajoasncaresarputeaaflaun observatornncpere unghiul deprotecie, astfel nct n cmpul vizual alpersoanelor din ncpere s se reduc ct mai mult posibil prezena luminanelor ridicate, pentru a evita fenomenele de orbirefiziologic(direct)ipsihologic graduldeprotecie(laptrundereacorpurilormetalice(strine),aapeictirezistenala ocurile mecanice) corespunztor mediului n care se monteaz: normal, cu degajri de praf (bun sau ru combustibil), prezena umezelii sau apei, prezena vaporilor corozivi, n atmosfer potenialexplozivetc. Tabelul5.1. Distribuia fluxului luminos 0 Destinaii recomandate 1 2 Observaii 3

Direct

010% 10090%

iluminat industrialfrsarcini n planul util se formeaz vizualepretenioase umbrefoartepronunate iluminat n care prezena contrastul dintre suprafaa umbrelor nu influeneaz luminoasacorpuluide iluminat negativactivitatea iplafonestefoartemare iluminat n ncperi cu nli conduce la un iluminat memareastfel nctplafonulnu economic: numr mic de corpuri seaflncmpul vizual n sistem i consum redus de spaii dedepozitare energieelectric birouri,spaii administrative laboratoare, spaii din nvmnt cidecirculaieimportantedin cldire umbrelesuntpronunate contrastul corp de iluminat plafon esteridicat crete costul sistemului de iluminat i costul energiei electrice, confortmaibundectncazul iluminatuluidirect

Semidirect

1040% 9060%

Direct indirect

4060% 6040%

Semi indirect

6090% 4010%

umbremaipuin remarcate contrastul corp de iluminat iluminatul spaiilor mari, plafon scade cu candelabre (sli de confortluminosbun crete i costul sistemului de oper) birouri iluminat i al energiei electrice darsistemulcel maiapreciatdin punct de vedere al raportului confort/cost umbrereduse hoteluri, restaurante, contrastulcorpiluminatplafon cofetrii spaiideodihn redus confortluminosfoartebun locuine costuriridicate

Indirect

90100% 100%

umbrele lipsesccomplet,fluxul ajungnd pe planul util din toate direciileprin reflexie spaiideodihn spaii cu cerine de confort plafon foarte bine iluminat, elimincontrastul corpplafon deosebitdebune confortulluminosestedeosebit costurilesuntmaxime

5.3. Utilizarea unor sisteme de ventilare sau condiionare ntro ncpere permite utilizarea unorcorpuride iluminat integratecuacestesisteme.Fluxuldeaerprincorpulde iluminatvaavea sensulnfunciedefelulncaresedoreteutilizareaclduriidegajatdelmpiledinacestea:dea fievacuatsauutilizatnncpere. 5.4. Lmpile din corpurile de iluminat integrate n sistemele de ventilare/climatizare au o eficacitate luminoas cu cea. 10% mai mare dect cele utilizate normal, prin reducerea depunerilordepraf,iatemperaturiilmpii. 5.5. Corpurilede iluminatdin ncperilepentrubi,grupurisanitareetc,sealegconform prevederilordinNormativul I7. 5.6. n ncperile cu aglomerri de persoane se prevd corpuri de iluminat executate din materialeincombustibiledeclasCA1(Co) saugreucombustibiledeclasCA2a(Ci). 5.7. Inncperilencareexistdegajridepraf,scamesaufibrecombustibile(dinclasaAE5 (PC)) se prevd corpuri de iluminat la care temperatura pe suprafaa lor exterioar nu depete 200C. 5.8.Corpuriledeiluminatcesemonteaznspaiidedepozitareamaterialelorcombustibile vorfiprevzutecugrtardeprotecieirezistentelaocurimecanice.

5.9. n spaiile cu atmosfere potenial explozive corpurile de iluminat i aparatura aferent sistemelordeiluminatsealegconform normelornvigoare,SREN50.014iSRCEI61.241.

6.SISTEMEIINSTALAIIDEILUMINAT 6.1. Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele luminotehnice (lmpi i corpuri de iluminat), arhitecturale (perei, tavan) i tehnologice (puncte de lucru, destinaie, sarcini vizuale, echipamente ale altor instalaii etc.) ale unei ncperi cu rolul de a asigura, cel puin, condiiile de confort luminos n conformitate cu destinaia i activitile importantedinncpere. 6.2. Intoatencperile(delucru,dedepozitare,detrecereetc.)seprevdsistemedeiluminat normaladecvate. 6.3. Sistemele de iluminat de siguran se prevd n conformitate cu recomandrile din NormativulNPI72002. 6.4. Sistemul pentru iluminatul artificial normal dintro ncpere se proiecteaz n concordan cu sistemul de iluminat natural al acesteia pentru utilizarea lor n paralel (n completare)ctmaimulttimpdinduratazilei. 6.5. Instalaiiledeiluminatseconcepastfelnctspoatrealiza: iluminatul sectorizat astfel nct acesta s poat funciona n completarea iluminatului natural(iluminatintegrat) variaia fluxului luminos pentru obinerea unui nivel de iluminare corespunztor tipului de activitate, atunci cnd n ncpere se desfoar mai multe feluri de activiti ce necesitnivelurideiluminarediferite economisirea energiei electrice prin utilizarea iluminatului integrat, fr a diminua condiiilecantitativeicalitativecorespunztoaremediuluiluminosdinncpere mobilitatenmodificareapoziiilordeamplasareacorpurilordeiluminat,oridecteori seschimbdestinaiancperiisausarcinavizual. 6.6. Instalaiile aferente sistemelor de iluminat se proiecteaz astfel nct s se asigure respectareacerinelordecalitateprevzutede L10/1995. 6.7. Sistemeledeprinderealecorpurilorde iluminatsedimensioneaz astfel nct s poat susine o mas de 5 ori mai mare dect cea a corpului (sau corpurilor atunci cnd acestea sunt montatenbaterii decorpuri)darnumaipuinde10kg(pentrufiecarecorp). 6.8. Sistemelede acionaresedimensioneazastfel nct la deconectarearculelectrics fieruptnsiguran. 6.9. Sistemeledeprotecielasuprasarciniscurtcircuitsedimensioneazastfelncts oferesigurannfuncionare:stabilitate termiciselectivitatenprotecie.

1 6.10. nlimea de montaj a corpurilor de iluminat montate la plafon (sau pe elemente deconstrucieorizontale)estemaimarede2,5m.Facexcepiecorpuriledeiluminatmontaten cldiriledelocuit. 1

Distanadelapardoseallaplanullimitinferioralcorpurilordeiluminat

6.11. Corpuriledeiluminatmontatepeelementeledeconstrucieverticale(perei,stlpi)se potmontalaoricecot.Dacaucorpulmetalicisuntmontatesub2,5m,seleaglaconductorulde protecie (PE) i vor fi de clas II de protecie. Fac excepie corpurile de iluminatmontatencldiriledelocuit. 6.12.Tijele sau alte sisteme de suspendare se aleg astfel nct corpurile de iluminat s rmnfixenplanuldemontare.Snuoscilezencondiiinormaledefuncionare. 6.13. Conductorul de faz necesar alimentrii corpului de iluminat trece obligatoriu prin ntreruptorsauntreruptoaredupcaz. 6.14. Corpurile de iluminat i sistemele de iluminat aferente se aleg cugraduldeprotecie adecvatmediuluincaresemonteaz. 6.15. Pe circuitele de alimentare ale corpurilor de iluminat se prevd echipamente cu proteciediferenialconformNormativuluiNPI 72002. 6.16. Acionarea sistemelor de iluminat se face astfel nct acestea s poat fi puse n funciunepeiruriparalelecuperetelevitratsaucuferestrele,pentruapermiteointegrareuoar cuiluminatulnatural. 7.PROIECTAREASISTEMELORDEILUMINAT NORMAL 7.1. Iluminatul artificial se prevede n toate ncperile locurile i spaiile din interiorul cldirilor n care se desfoar activiti sau se pot afla persoane, atunci cnd lumina natural lipsetesauaceastaeste subvalorilerecomandatenAnexa2. 7.2. La proiectarea sistemelor de iluminat se respect cerinele cantitative i calitative necesarepentru realizareamediuluiluminosi menionatencap.3. 7.3. Pentru situaiile n care nivelurile de iluminare nu sunt nominalizate n prezentul normativ (Anexa 2) acestea se pot stabili pe baza recomandrilor din STAS 6646/2 sau prin asimilarea cudestinaii,activitisausarcinivizualesimilaredinprezentulnormativ. In funcie de destinaia i tipul sarcinii vizuale, se poate alege nivelul iluminrii medii pe planulutil(sauefectivdelucru)folosindi recomandriledintabelul7.1. Tabelul7.1. Nivelurideiluminare 1 recomandate (Ix) 203050 Tipuridedestinaiisausarcini vizuale Suprafeedecirculaie

50100150 100150200 200300500 300500750 5007501000 75010001500 100015002000 Peste2000

2 Suprafeedecirculaie ,orientaresimpl,ncpericuedere temporar ncperineutilizatecontinuupentru munc

Sarcinivizualecucerinevizualesimple Sarcinivizualecucerinevizualemedii Sarcinivizualecucerinevizualeimpuse Sarcinivizualecucerinevizualedificile Sarcinivizualecucerinevizualespeciale Sarcinivizualencaresecerefoartemareprecizieiexactitate

1

Primadintrevaloriarecaracterdevaloareminimposibil.Adouavaloare esterecomandat pentrumareamajoritateasituaiilor.Atreiavaloareseadoptatuncicndseurmreteobinerea unuimediuluminoscuun confortsporit. 2 Pentruzoneledecirculaievaloareaniveluluideiluminaresevaalegencorelaiecuiluminrile recomandatepentruncperiledemunccecomuniccuacestea. 7.4.Iluminatulgeneralserealizeazprintrodistribuieuniformacorpurilordeiluminatpe plafonulncperiiastfelnctsserealizezeuniformitateailuminriiattpeplanulutil,ctipe suprafeeleefectivedelucru(v.cap.3.),canfigura7.1.

7.5.Deregul,ncalcululiluminatuluigeneralplanulutilesteparalelcupardosealalao distancevariazde la0 m la1,0 m.Aceasta poate ocupa ntreaga suprafa sau o parte din aceasta(fig.7.2.).

Delimitarea ct mai corect a planului util permite realizarea unui sistem de iluminat funcionalieconomicdinpunctdevedere energetic. 7.6. Iluminatul general se poate realiza i cu amplasri asimetricealecorpurilorde iluminat(fig.7.3.),cucondiiarespectriiiluminriimediiiuniformitiiiluminrilornplanul util.

7.7.nproiectareasistemuluideiluminatseineseamaidecondiiilerealedeamplasare acorpurilordeiluminat: cndplafonulestedivizatncasete,maialescndacestea audimensiunimici cndgrinzile(grinzioarele)suntaparente prezenalaplafonaunorluminatoare prezenaunorutilajemari,tuburisaucanaletehnologiceetc prezenaunormobilenaltesauelementedeseparareazonelordelucrudinplanulutil cepotobturafluxulluminos posibilitiledeacceslacorpuriledeiluminatattpentrumontaredarmaialespentru ntreinereireparaie,pentrucaacesteoperaiisnuajungfoartecostisitoare. 7.8. Toateaparateleiechipamentelepentrusistemeleiinstalaiiledeiluminattrebuiesfie omologateiagrementatetehnic. 7.9. Proiectareasistemuluideiluminatdintroncperevaurmriurmtoareleetape: 1) Identificareadestinaieincperii,activitiledebazdinacesteaisarcinilevizualece lecorespund. 2) nfunciedeelementeledelapunctul1sestabilesc: nivelul iluminrii medii (Anexa 2 pentru iluminatul normal i Anexa 3 pentru iluminatuldesiguran) nlimea planului util pe care trebuie realizat iluminarea medie i uniformitateaacesteia indicelederedareaculorilordectrelmpilesistemuluideiluminat indiceleUGRL corespunztordestinaiei(opionalpnladefinitivareastandardului privindcalcululacestuia). 3) Seidentific,dinplanuriledearhitectur: dimensiunilegeometricealencperii reflectantele:plafonului,pereiloriplanuluiutil nlimea de montare a corpurilor de iluminat innd seama de condiiile reale de montare(vezipct.7.7.). 4) Sealeg: lmpile pentru sistemul de iluminat, respectnd recomandrile menionate n cap.4 corpurile de iluminat pentru sistemul de iluminat, respectnd recomandrile menionatencap.5. 5) Se stabiletefactoruldemeninerepentrusistemulde iluminat(STAS6646)nfuncie de: tipulsurselordelumin(punctualesauliniare) degajareadeprafdinncpere duratantredoucuririconsecutivealecorpurilordeiluminat. 6) Se calculeaz fluxul luminos necesar pentru sistemul de iluminat. Aceasta se poate faceprintrometodglobal: 1 metodafactoruluideutilizare sau metodareflexiilormultiple(STAS11621). 7)Se stabilete numrul de corpuri de iluminat al sistemului, cunoscnd fluxul luminos necesar,fluxuluneilmpiinumruldelmpicucareseechipeazcorpul.

Acestasestabileteastfel nctfluxulrealalsistemuluisfie maimaredectcelnecesar pentru ca iluminarea medie real s depeasc iluminarea medie de calcul, aceasta avnd caracterul de iluminare minim. Pot fi admise i diferene negative (max. 5%) atunci cnd iluminareamediedepete400lx. 8) Sefixeazpoziiacorpurilordeiluminatpeplafon.

1

Valorile factorilor de utilizare se stabilesc n funcie de tipul corpului de iluminat, reflectantele plafonului, pereilor i planului util i indicele ncperii (ce ine seama de geometria ncperii i poziia sistemului de iluminat fa de planul util). Acetia sunt dai de furnizorii (fabricanii) de corpurideiluminat. 9)Severificparametriicantitativiai sistemuluide iluminat determinatutilizndmetoda punctcupunct"pentrucalcululiluminrilor directe punctuale i medii (pe planul util, perei i plafon) i metoda reflexilor multiple" pentru calculul iluminrilor medii 1 reflectate(peplanulutil,pereiiplafon) . Verificareacantitativsefaceprincalculul: iluminri medii pe planul util, ca media aritmetic a iluminrilor punctuale din planulutil uniformitii iluminrii pe planul util, ca raportul dintre iluminarea minim i cea medie uniformitii iluminrii pe planurile efective de lucru aflate n planul util, atunci cnd se cunosc poziiile acestora. Cnd nu se cunosc poziiile lor, acestea pot fi sugerate tehnologuluioferinduiohartcuzoneledeegaliluminare(izolux)dinplanulutil. 10) Severificparametriicalitativiaisistemuluideiluminat: 2 prin metoda curbelor limit de luminan" (STAS 6646 ) se apreciaz dac sistemul de iluminat provoac orbire fiziologic (direct) observatorilor aflai n punctele de lucru. Cnd acestea nu se cunosc se face verificarea numai pentru observatorul cel mai dezavantajatplasat(STAS6646) urmrind distribuia luminanelor n cmpul vizual, considernd c suprafeele pereiloritavanuluisuntperfectdifuzante(L=/E)1

Programe de calcul foarte performante pot utiliza metoda reflexiilor multiple" ca metod punctual pentru obinerea iluminrilor reflectate. Fiecare suprafa se mparte ntrun numr mare (2501000) de suprafee elementare suficient de mici nct iluminarea punctual din centrul unei astfel de suprafee s se confunde cu iluminarea medie a acesteia. Pentru fiecare din suprafeeleelementaresevaindicareflectanta. 2 Se impune mbuntirea metodei prin amplificarea categoriilor de confort delatrei lacinci sau asepentruacorespundeunorexigenemaiapropiatede normeleeuropene.1 calculnd coeficientul UGR pentru a aprecia dac sistemul de iluminat provoac orbirepsihologic. 1

AceastdeterminareesteopionalpnlacompletareaSTASului6646 saulainiiereaunuianou.

7.10. Dacunulsaumai mulidinparametriiceseverific, menionailapunctele9i 10n7.9,nucorespund,secorecteazsoluiasistemuluideiluminatpncndacetiandeplinesc condiiileprevzutepentrudestinaiancperii.

7.11. Calculul luminotehnic (de dimensionare i verificare) pentru stabilirea soluiilor pentrusistemeledeiluminatdinprincipalelencperide lucrudintrocldire(deexemplu:clasele, laboratoarele, cancelaria dintro coal, birourile, atelierele de lucru dintrun institut deproiectarecercetare,haladeproducieetc.)esteobligatoriudeafiprezentatnnoteledecalcul aleproiectuluideinstalaiielectricealcldirii.

8.SISTEMEDEILUMINATLOCAL 8.1.Sarcinilevizualedificile(speciale)cerfieoiluminare,fieocalitateailuminatuluicenu potfidatenmodobinuitdesistemul deiluminatgeneral. Pentruastfeldesarcinivizualeseutilizeaz,suplimentar,unsistemdeiluminatlocal.Acesta secompunedinunulsaumaimultecorpurideiluminataleseiamplasatenmodspecial. 8.2. Prin iluminatul local se urmrete realizarea uneia sau mai multe din urmtoarele funciuni: oiluminaremaimarepesarcinilevizualesaupesuprafeeledinimediatavecintate oanumitluminansauculoareasarciniivizuale umbrecapabilesevideniezedetaliilesarciniivizuale. 8.3. nproiectareailuminatului localseineseamadenecesitatearealizriiconfortului vizual attpentrulucrtoriicarebeneficiazdirectdeacestactipentruceicareseaflnzonelenvecinate (adiacente). 8.4. Corpurilepentruiluminatullocalpotfi: fixe,atuncicndauopoziiepermanent flexibile, cnd poziia lor se modific n timp pentru fixare se utilizeaz brae i pivoireglabili mobile,cndpoziialorsemodificfoartedes,chiarntimpullucrului. 8.5. n tabelul 8.1. se indic sistemele de iluminat recomandate n funcie de principalele tipuridesarcinivizualespeciale. Tabelul8.1. Exemplificri Descrierea Cerinele sarcinii sistemuluide iluminat 1 2 Iluminatullocal Tipulcorpuluide Reprezentatn fig. 1 iluminat 8.1. 3 4

0 A.Materialeopace 1.Detaliui fonddifuz a)Suprafee Citirea continue palturilor gazetelor b)Suprafeecu Zgrieturile ntreruperi depeplci (dale) nesmluite

Vizibilitatea ridicati confortul Accentuarea limitelor suprafeelor

SMsau SH CH

Da,b

Fa,b

c)Obiecte tridimensionale

Murdria Accentuarea depepiese detaliilorcu turnate, contrastmic orificiilen pieseleturnate

SM,SH sauCH

Aa,c Ab

2.Detaliusau fondlucios (oglind) a)Suprafee continue b)Suprafee cuntreruperi

c)nveli luciospeste fondlucios d)Obiecte tridimen sionale

Zimii, deformrile, suprafeelecu asperiti Zgrieturile iurmelede acedetrasat, suprafeele: gravate, marcateprin tanare Inspectarea placriifinale pestestratul suport Zimii, crestturilepe obiecte deargint (v.2,c) Placarea final Zgrieturile

Accentuarea neregularit ilor Realizarea contrastului seciunii

PL SM SauUL, PL

E Bc Da,b E

Vederea feelor neacoperite Accentuarea suprafeelor neregulate

UL

E

PL UL

E E

Accentuarea suprafeelorcu ntreruperi

UL

E

3.Suprafee mixte (lucioasei difuze) a)Detalii lucioasepe fonddifuz iluminat b)Detalii lucioasepe fonddifuz ntunecat

Cerneal lucioassau nsemnrile cucreionul pehrtiemat Marcarea printanare saugravare fcutdeacul detrasatpe metalmat

Producerea contrastului maximfr reflexiivoalate Realizarea reflexiei strlucitoarepe detaliu

SM, UL

D

SHsau SM

A bi Bb

c)Detalii difuzepefond luciosiluminat

Gradaiile peoscalde oel(scala microme trului) Urmele decear, parafinpe pieseauto

d)Detalii difuzepe fondlucios ntunecat

Realizarea uneireflexii uniforme,de strlucire redus,dela fondullucios Producerea uneistrluciri directea detaliului fadefondul ntunecat Vizibilitate maxima suprafeei detaliului Vizibilitatea maxima detaliului dininteriorul materialului Arat imperfeciuni nmaterial

ULsau SM

BbsauE

SMsau SH

Aa,c C,D

B.Materialeopale l.Cu suprafee difuze Sticlasau plasticul gravatsau givrat, mecanismele, structurile uoare (galanterie) Abajur Tratatca Al Iluminat prin transpa rencu SM, SH, UL Iluminat prin transpa rencu SH Tratatca A2 VeziAl

Ha,b

Hb

2.Cu suprafee lucioase

Zgrieturile Vizibilitate pesticlopal maximpe sauplastic suprafaa detaliului Vizibilitate maxima detaliului dininteriorul materialului Bulele Accentuarea nglobaten neregularitii sticl suprafeei C.Materialetransparente

VeziA2

Iluminat prin transpa rencu SM, SH, UL PL

H a,b

E

Materialclar cusuprafaa lucioas

Sticlaplat

Sticlelesau obiecteledin sticl,goale sauumplute culichid

Realizeaz vizualizarea detaliilor inclusen material(de exemplubule idetaliipe suprafaca zgrieturile) Pentru accentuarea neregularitil orsuprafeei Pentru punerean evidena crpturilor,a particulelori aciupiturilor

PLiar dac fondul este nchis CH

Hb C F

CH

F C

ULsau PL (Iluminat prin trans paren)

Hb n micare

D.Materialetransparentepeste materialeopace 1.Material Aparatele transparent demsurare pesteunfond (orizontale) difuz Partea desusa biroului (lcuit) 2.Material Oglinda transparent desticl pesteunfond lucios Vizibilitatea maxima scaleii indicatorului Vizibilitatea maxima detaliului, asuprafeelor cuasperiti Vizibilitate maxima detaliului pe/saun materialul transparent Vizibilitate maxima detaliuluipe fondlucios CH,SH C,D

PL

E

CH, fondul negru reflectat de oglind PL

C

E

1

Prima liter caracterizeaz tipul distribuiei fluxului luminos: C concentrat S larg U uniformP uniformcugrtar,lameleetc.Adoualiter reprezinttipulluminanei:Hmare, Mmoderat,L sczut.GrupulCHincludetipuriledecorpuricufluxulluminosconcentraticu luminanmarecumarfireflectoareledetipspoturisaureflectoareculentile.

Grupul SH include corpuri de iluminat cu o distribuie larg a fluxului luminos i cu luminan mare,cum ar fireflectoarele adnci, deschise laparteainferioariechipatecusursecu descrcridemareintensitate. Grupul SM include corpuri de iluminat cu o distribuie larg a fluxului luminos i cu luminanmoderat,cumarficeleechipatecusursefluorescentedejoaspresiune. GrupulULincludecorpurideiluminatcuodistribuieuniformiluminansczut,cumar fiunaranjamentdelmpiprotejatedeunpanoudifuzant. GrupulPL includecorpurisimilaregrupuluiULlacareseutilizeazstructuridifuzantecu grtaresaulamelepentrumascareasurselor. 8.6. Sarcinile vizuale/obiectele foarte mici pot fi privite prin lentile, fie direct, fie prin proiecia imaginii pe un ecran. Reflexiile pe ecran, orbirea i contrastele excesive dintre ecran i fonduladiacentse potevitaprincretereailuminriipeacestesuprafee. 8.7. Sarcinile tridimensionale sunt mai bine percepute dac fluxul este direcionat formndumbreadecvate. Prindirecionareafluxuluisepotevideniaidefecteledepe suprafeelecurelief. 8.8. Pentru verificarea conturului unei structuri standard se poate utiliza efectul de siluet (fig. 8.1 H). Iluminatul din spatele acestora va evidenia diferenele dintre conturul structuriistandardi conturulstructuriicareseverific. 8.9. Culoarea sarcinii vizuale ct i culoarea luminii sunt folosite (separat sau mpreun) la creterea contrastului, prin intensificarea sau diminuarea unora din culorile eseniale ale sarcinii vizuale. Spre exemplu, imperfeciunile de cromare peste suprafeele nichelate pot fi evideniate uor prin utilizarea unei lumini albalbastre (surse fluorescente de joas presiune, de culoarerece). 8.10. Defectele de pe suprafeele metalice, din mas plastic neporoase sau ceramice sunt detectate utiliznd surse cu radiaii ultraviolete. nacestecazuri se iau msurideprotecie (pentru a evita inflamarea ochilor) utiliznd ecrane sau ochelari de protecie speciali pentruaevitaprivireadirectasurselor. 8.11. Detectarea imperfeciunilor interioare n sticle, lentile, n globul de protecie al lmpilor,nmaterialeleplasticetransparenteseface utilizndun fascicolde lumin polarizat. n zona cu defect spectrul luminos este deformat i determin schimbri de culoare vizibile pentruverificator. 8.12. Atuncicndseurmrescsarcini vizuale n micare,seutilizeaz lmpistroboscopice astfelnctacesteaaparpentruverificatorfiecstaioneaz,fiecsemicmultmailentipotfi analizate.

Fig.8.1.Exempledetehnicideiluminatlocalpentrusarcinivizuale menionatentabelul8.1. ADpoziiacorpurilordeiluminatsuplimentare estealeaspentrucaseviteorbirea EHluminanaestesczutpentruaseevita orbirea.

9.ILUMINATULSPAIILORDENVMNT 9.1. Iluminatul are efecte importante asupra performanei intelectuale. Astfel, odat cu cretereacalitiimediuluiluminosseproducmbuntiriimportantenmemorare,gndirelogic, concentrareiniveldeinteligen. 9.2.Sarcinilevizualedinsliledenvmnt(clase,laboratoare,amfiteatre) suntcititul i scrisul din/n cri, caiete, cititul scrierilor de pe tabl, cititul dup hri i de pe panouri montate pe perei, privitul timp ndelungat la profesor, la ecranul televizorului, la ecranuldeproieciepentrufilmsaudiapozitive. 9.3.Caracteristic este faptul c sarcinile vizuale menionate la 9.2 implic schimbri permanenteisuccesivenacomodare,adaptarevizual. 9.4.Sarcinilevizualealeprofesoruluiconstauncitireadincri,caiete,scrisullatabl iobservareaelevilor/studenilor.

9.5.n proiectarea sistemelor de iluminat din clase, amfiteatre trebuie s se acorde o ateniedeosebitrespectriiniveluluide iluminareidistribuieiluminanelornncpere. 9.6.Sistemuldeiluminatseamplaseaznaafelnctfluxulluminoss fie direcionat astfel nct s sugereze ct mai bine iluminatul natural. n fig. 9.1. se prezint un astfel de sistempentruoclascutreiiruride bnci. Acesta secompleteazcuun iluminat localpentru tabl(depreferincucorpuricudistribuieasimetric).

Fig.9.1.Sistemdeiluminatpentruoclasconvenional 1.Sistempentruiluminatullocalaltablei 2i3Sistempentruiluminatulgeneral (2.utilizatntimpulzilei3.utilizatlalsareantunericului) 9.7. namfiteatre,undeexistmaimulteculoaredetreceresepotfolosicorpurideiluminat cuodistribuiedefluxcaresrealizezeluminanesczute. Serecomanddoutipuridedistribuiipentrucorpurilede iluminat: cudistribuiearipideliliac"(fig.9.2.), poziionateparalelcudireciaprincipal devedere Fig.9.2.Curbadedistribuiesimetrictip aripideliliac

cudistribuieasimetric(fig.9.3.), dar poziionateperpendicularpedirecia principalarazeivizualeicudistribuia defluxnacelaisenscudireciadeprivire. Fig.9.3. Curbadedistribuieasimetric1 9.8. Clasele sau slile puternic vitrate se prevd cu ecrane (jaluzele etc.) pentru a preveniorbireaprovocatdeluminanaturalctideinsolaiafoarteputernicpetimpulverii. 1

Utilizarea acestora se va face n concordan cu utilizarea instalaiei de nclzire (sau climatizareacoloundeaceastaexist) 9.9. Pentru aprecierea orbirii directe (prin metoda curbelor limit de luminane") clasele i amfiteatrele se ncadreaz n clase de calitate superioare, deoarece direcia razei vizualeaelevilor/studeniloresteorizontalpentruomarepartedintimp. 10.ILUMINATULINSPITALEISPAII DESTINATEACTIVITIIMEDICALE 10.1.Sistemeledeiluminattrebuiesaibunrolterapeuticpentrubolnavicontribuind lainfluenareapozitivapsihicului acestora,dnduleunsentimentdelinite,sigurani ncrederenaciuneamedicalinacelaitimpspermitactivitateapersonalului ncelemaibune condiii. 10.2.nspaiilencaresarcinilevizualesuntdiversesepotprevedeamaimultesisteme deiluminat.Unsistemgeneralpentruactivitilecurenteiunullocal,suplimentar,pentrusarcinile speciale(controlulbolnavuluilapatetc.). 10.3. nncperile(saloanele)pentrubolnaviseprevdurmtoarelesisteme de iluminat: iluminat general, realizat cu corpuri amplasate uniform la plafon. Acestea vor fi cu sistemedeprotecie(depreferatcuecranedifuzante)iluminanredus iluminatlocaldeasuprapatuluiculmpipentru: examinareaingrijireabolnavuluii lectur iluminatdecirculaiepetimpulnopii,realizatcuaparatemontatepeperetela1520cm depardoseal(ncazulncarenncperesuntmaimultdedoupaturi) iluminatdeveghe. 10.4.Corpuldeiluminatlocalpentrulecturtrebuiesasigureoiluminaremediede200lx 2 peosuprafade0,3x0,3m nplanuln caresefacelectura(fig.10.1.i10.2.).

2 10.5. Luminanacorpuluipentruiluminatullocaldeasupra patuluinuvadepi200cd/m .

10.6.Corpurile pentru iluminatul local pot fi fixe sau mobile. Se amplaseaz (sau manevreaz) astfel nct s nu provoace orbire personalului medical n timpul examinrii / ngrijirii. 10.7. Iluminatuldeveghe,petimpulnopii,serealizeazastfelnct: sasigureminim5lxpepatulbolnavilor 2 snuderanjezebolnavii,avndluminanereduse,sub200cd/m. Iluminatuldeveghedincamereleundeseaflnounscuitrebuiesasigureoiluminare mediede20lx. 10.8. Iluminatuldesigurandincldiresevaalimentaconform NormativuluiI7.

10.9. Corpurile de iluminat din camerele pentru bolnavi se echipeaz cu lmpi de culoarecald(30005000K)iunindicederedareaculorilorridicat Ra = 80 90. 10.10.NiveluriledeiluminarenutrebuiescoboaresubvalorilemenionatenAnexele2i 3. 10.11. n cabinetele de consultaii planul efectiv de lucru (pentru examinare, consultaie)seconsiderplanulparalelcusuprafaapatuluiila0,15deasupraacestuia. 10.12. Lmpilecorpurilordeiluminatdincabinetelemedicalesaudeconsultaiitrebuiesaib unindicederedareaculoriide90 100. 10.13. Iluminareapesuprafaadeconsultaieestedeminim1000lx.Aceastaseasigur cuuniluminatlocalsuplimentarceluigeneral. 10.14. ncabinetelencaresefacinvestigaiicurazeRontgenseprevedesuplimentarun iluminatdeculoareroienecesarpeperioadainvestigaiei. 10.15. n cabinetele speciale, sistemul de iluminat (corpuri, lmpi etc.) se realizeaz n concordancutipulinvestigaieiceseefectueaz. 10.16. n ncperile de terapie, n care bolnavul are o poziie relativ fix o perioad lungdetimp,seacordoateniedeosebitevitriiorbiriifiedirecte,fieprinreflexie. 10.17. n ncperile pentru efectuarea operaiilor se realizeaz urmtoarele sisteme de iluminat: uniluminatgeneral 2 iluminatul zonei mesei de operaie (o suprafa de 3 x 3 m avnd n centru masa de operaie) iluminatullocalalcmpuluioperator. NiveluriledeiluminaresuntceleprevzutenAnexele2i3. 10.18. Iluminatul local al cmpului operator se realizeaz cu aparate specializate (cu dubl alimentare pentru continuarea lucrului n caz de avarie a sursei de baz) astfel nct s nu duclanclzireaesuturilorumanepeperioadaoperaiei. 10.19. Reflectantele suprafeelordin sala deoperaie se recomandaavea valori ridicate: 0,70,8pentruplafon0,50,7pentruperei0,2pentrupardoseal. 10.20. Lmpiledinsaladeoperaii seprevdcuun indicede redareaculorilor Ra = 90 100. 10.21. Iluminareadinslileadiacentesliideoperaiiare niveluldeiluminarede500lx pentruapermiteoadaptarerapiddelanivelulmarealiluminriidinsaladeoperaiectrenivelurile normaledincelelaltencperi.

10.22. nncperiledereanimareseprevddousistemedeiluminat: un sistem pentru o iluminare medie de 100 lx pentru perioada imediat, postoperatoriei un sistem pentru o iluminare medie de cel puin 1000 lx la patul bolnavului pentru supraveghereicontrol. 10.23. nslilepentruoperaii,sliledenateri,depozitelede haine,lenjerieseprevd i lmpi cu radiaii ultraviolete pentru dezinfecie i sterilizare. Fluxul acestoraeste dirijat ctre plafon sau partea superioar a pereilor pentru a evita pericolul de expunere a personalului la astfelderadiaii.

11.ILUMINATULSPAIILORDESTINATE ACTIVITILORDELUCRUINTELECTUAL 11.1.Inastfel de ncperi activitatea de baz se desfoarpeplanorizontal.Estenecesar caprinamplasareacorpurilordeiluminatsseevitereflexiiledirecte(ctreochi)cepotfiproduse desuprafaadelucrupecareseaflsarcinavizual. 11.2.nbirourilemari,cumultecorpurideiluminat,serecomandodirijareafluxului luminosctremasadelucrucanfig.11.1.

Fig.11.1.Dirijareafluxuluiluminosctremasadelucru pentruaevitareflexiadirectspreochi 11.3. Reflexiadirectctreochiseevitiprin: utilizarea unui iluminat general indirect, combinat cu un iluminat local amplasat corespunztor(vezicap.8) utilizarea unor materiale difuzante pentru suprafaa de lucru pe care se afl sarcina vizual. 11.4. Luminanele suprafeelor adiacente sarcinii vizuale se recomand a fi mai mici dectluminanasarciniidarnumaimicide1/3dinvaloareaacesteia.Cndcalcululluminanelor este greu sau imposibil de efectuat se urmrete ca reflectantele fondului din zona apropiat sarciniivizualesseaflendomeniuldevalori0,30,5. 11.5.Reflectantelesczutealesuprafeeibiroului(mesei), atunci cnd se lucreaz pe hrtiealb,creeazunmediuluminosinconfortabilireduceeficienaactivitii. 11.6.Luminanamedieacmpuluivizualperifericserecomandsnufiemaimicde1/10 dinluminanasarciniivizuale.

11.7.Iluminatul birourilor de proiectare/desen se realizeaz astfel nct pe planeta de desensnusecreezeumbre.Sepoaterealiza: 1. prinutilizareaunuiiluminatindirect.Soluiaestedeosebitdinpunctuldevedere tehnic,darscumpattlainvestiiectilantreinere 2. prinutilizareaunui iluminatgeneraldirectindirect combinatcu un iluminat local cuuncorpdeiluminatmobilcesfieacionatdeproiectant,dirijndui lumina (iformareaumbrelor)dupnecesiti 3. prin amplasarea planetelor lng ferestre, lumina fiind dirijat din stnga (pentru dreptaci). n lipsa luminii naturale se poate utiliza un iluminat ce s direcioneze fluxulnmodasemntorceluinatural. Corpuriledeiluminatseprevdcudistribuieasimetric(fig.9.3.) 11.8. n birourile sau slile cu calculatoare sarcinile vizuale pentruunoperatorconstau nacionareatastaturii,cititulpeecrani cititulunornote(texte,documente)anexe. 11.9. Factoriicareinflueneazeficienaactivitiiunuioperator,celucreazcucalculatorul sunt: vizibilitateaecranului,dimensiunileacestuia,strlucirea,contrastuliclaritateaconturului caracterelor de pe ecran, culoarea, reflexia ecranului (ca o oglind dup anumite direcii de privire),densitateainformaiilor,plpirea

prezena imaginii mediului pe ecranul calculatorului, reflexia de voal, raportul luminanelorntreecran,documentei fondulacestora organizarealoculuidemunc(poziie,distaneiunghiuri) pentrudiferiteactiviti capacitateasistemuluivizualaloperatoruluideacomodare isensibilitateasalaplpire. 11.10. Launpunctdelucrucucalculatorulluminanatrebuie luatnconsiderarendou situaiialeoperatorului: unastatic,ncareoperatorulseuitlaecran,tastatursaudocumenti unadinamicncareoperatorulischimbprivireantre ecran,tastaturidocument. 11.11. Insituaiastaticaoperatorului,confortulvizualserealizeazatuncicnd: luminanaecranuluiestemaimaredectceaafonduluiimediatdinmediu.Acestlucruse realizeaz dac sunt utilizate ecrane cu contrast pozitiv (caractere strlucitoare pe un fond mai nchis) tastaturaidocumenteleseaflpefonduriculuminanamaimic,darnumaimicde1/3 dinluminanaacestora operatorul nu vede pe ecran imagini ale ferestrelor (acesteaseacopercuperdele, draperiietc),corpurilordeiluminatsaualtecorpuriculuminanemari. 11.12. In situaia dinamic a operatorului confortul vizual se realizeaz atunci cnd luminanelepecarealterneazprivirea(ecran,tastaturidocumente)nusuntfoartediferite. Luminanelepotficomparatecuproduseledintrereflectantei iluminri.ngeneral,diferene mari exist ntre luminanele documentelor i tastaturii n raport cu cea a ecranului, aceasta din urmfiindmultmaimic.Esteexplicabilprinaceeacreflectantaecranuluiarevaloride0,20,3iar documenteleitastareaaureflectantecuvaloride0,30,5.Totodatecranulseaflnplanvertical

undeiluminareaestemaimicdectceadinplanorizontal(undeseafldocumentelesautastatura). Estenecesarsseutilizezeunecrancuoluminiscenctmaimare. 11.13.Ecranelecalculatoarelorsecomportcaooglindastfelcobiecteculuminanmare potfivzutedeoperatorpeecran,avndcaefectdistragereaateniei,scdereaacuitiivizualei ostaregeneraldeinconfort.Acesteasepotevita: prinamplasareadeecrane(perei)matenspateleoperatorului utilizareaunorcorpurideiluminatdeluminanredus(cuecranedifuzantesauunghi deproteciecorespunztor). Limitele luminanei medii a corpului de iluminat, care poate fi reflectat pe ecranele calculatoarelor,pentrudireciinormaledeprivire,suntprevzutentabelul11.1. Tabelul11.1. Clasaecranuluidup ISO92417 Calitateaecranului Limita luminanei medii a corpuluideiluminat I bun2