newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

14
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 17, Decembrie 2012

Upload: imi-pq-net-romania

Post on 13-Aug-2015

411 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132   

NEWSLETTERNr. 17, Decembrie 2012

Page 2: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

Proiectul strategic„Reţeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din

România(IMI PQ NET România)”

NOUTĂȚI

Comisia Europeană intenționează să modernizeze dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă

UE evită o criză de finanțare pentru programul Erasmus

Comisia va finanța catedre de cercetare de nivel înalt în regiuni mai puțin dezvoltate

Produse din tutun: avertismente de sănătate mai mari și interzicerea aromelor puternice

EVENIMENT

Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro - Sibiu, 13-14 decembrie 2012

Conferința de Promovare a Sistemului IMI PQ în România - Sibiu, 15-16 decembrie 2012

             

Lista de acțiuni de întreprins în domeniul digital: noi priorități digitale pentru 2013-2014

Drepturile pasagerilor: o mai bună protecție pentru europenii care călătoresc cu vaporul

• Alte informații utile

                www.imipqnet.ro 

              

Page 3: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

NOUTĂȚIComisia Europeană intenționează să modernizeze dreptul european al societăților comerciale și

guvernanța corporativă

Comisia Europeană a adoptat pe 12 decembrie un plan de acțiune în care sunt prezentate viitoarele inițiative în domeniul dreptului societăților comerciale și al guvernanței corporative. Dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă trebuie să garanteze că societățile sunt competitive și sustenabile.  Analiza  Comisiei  și  consultările  realizate  în  ultimii  doi  ani  indică  în  mod  clar  că  se  pot  face  îmbunătățiri suplimentare, prin încurajarea și facilitarea implicării acționarilor pe termen lung, prin creșterea nivelului de transparență între societăți și acționarii lor și prin simplificarea operațiunilor transfrontaliere ale societăților europene.

Pe baza acestei  reflecții  și  a  rezultatelor  consultărilor, Comisia a  identificat mai multe  linii de acțiune  în domeniul dreptului societăților  comerciale  și  al  guvernanței  corporative,  care  sunt  fundamentale  pentru  punerea  în  aplicare  a  unei  legislații moderne pentru societăți sustenabile și competitive.Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: „Acest plan de acțiune privind dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă stabilește calea de urmat: acționarii trebuie să primească drepturi suplimentare, dar și să își asume pe deplin responsabilitățile, pentru a se asigura că societatea rămâne competitivă pe termen lung. De asemenea, societățile trebuie să devină mai transparente în mai multe privințe. Aceasta va contribui la o guvernanță eficientă a societăților.”

Sursa: Comisia Europeană Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12122012_modernizare_drept_european_societati_comerciale_guvernanta_corporativa_ro.htm 

Page 4: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

NOUTĂȚIUE evită o criză de finanțare pentru programul Erasmus

      Actualii și viitorii studenți Erasmus nu mai trebuie să își facă griji: statele membre și Parlamentul European au reușit să evite o criză de finanțare care amenința binecunoscutul program de schimb, în urma încheierii unui acord de ultim moment care a permis Uniunii Europene să acopere un deficit în bugetul pentru 2012 și să înlăture incertitudinile cu privire la finanțarea pentru 2013. Datorită acordului, Comisia va fi în măsură să furnizeze aproximativ 280 000 de burse de studii Erasmus în anul universitar 2013-2014.

De  asemenea,  acordul  previne  apariția  unor probleme  și  în  cazul  altor  programe  de  schimb derulate  în  cadrul  programului  de învățare pe tot parcursul vieții (Leonardo pentru ucenici, Comenius pentru școli, Grundtvig pentru educația adulților), care permit tinerilor  și  personalului  didactic  să  își  extindă  gama  de  competențe  și  perspectivele  de  carieră,  prin  studiu  sau  formare  în străinătate.  În  plus,  acordul  bugetar  elimină  incertitudinile  cu  privire  la  acțiunile  Marie  Curie,  care  sprijină  mobilitatea internațională a cercetătorilor.

Rezultatul negocierilor a  fost salutat de către Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. „Mă bucură faptul că statele membre și parlamentarii au ajuns la un acord care este un stimulent considerabil pentru studenții Erasmus și alți beneficiari ai programelor noastre. Acesta este un semnal pozitiv că Europa este hotărâtă să investească în educație și competențe.”

  Sursa: Comisia Europeană                                                             Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/14122012_eu_evita_criza_de_finantare_erasmus_ro.htm 

Page 5: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

NOUTĂȚI  

Comisia va finanța catedre de cercetare de nivel înalt în regiuni mai puțin dezvoltate

Universitățile sau institutele de cercetare din regiunile mai puțin dezvoltate vor beneficia de granturi în valoare de până la 2,4 milioane EUR în cadrul unui program-pilot al Comisiei Europene. Scopul așa-numitei inițiative „Catedrele ERA” ( ERA Chairs) este de a atrage academicieni de excepție în instituții care doresc să pătrundă în mediul internațional al cercetării de vârf.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Multe regiuni din Europa au performanțe slabe în domeniul cercetării în ceea ce privește atât productivitatea generală, cât și participarea la proiecte de cercetare finanțate de UE. Doresc să mă asigur că nu rămâne nimeni în urmă, nu din motive caritabile, ci pentru că este foarte logic din punct de vedere economic și al cercetării ca participarea la programele noastre să fie largă. Acesta este motivul pentru care lansăm inițiativa ‹‹Catedrele ERA››.”

Inițiativa „Catedrele ERA” va sprijini universități și alte organizații eligibile să atingă nivelul de excelență necesar în domeniul cercetării pentru a fi competitive la nivel internațional. Aceste instituții vor trebui să demonstreze că pot oferi mediul și dotările necesare pentru cercetarea de excelență, în concordanță cu Spațiul european de cercetare (ERA). Odată selecționate, instituțiile respective vor acorda catedre ERA unor academicieni de excepție care au capacitatea de a ridica standardele și de a atrage mai mult personal de nivel înalt, precum și fonduri din alte surse, cum ar fi fondurile UE pentru cercetare sau fondurile regionale ale UE.

Sursa: Comisia EuropeanăMai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/17122012_ce_finanteaza_cercetare_la_nivel_inalt_in_regiuni_subdezvoltate_ro.htm 

Page 6: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

NOUTĂȚIProduse din tutun: avertismente de sănătate mai mari și interzicerea aromelor

puterniceComisia Europeană a adoptat pe 19 decembrie, după ani de pregătire, propunerea de revizuire a directivei privind produsele din tutun. Actul legislativ propus constă în norme noi și mai stricte privind modul în care pot fi fabricate, prezentate și comercializate produsele  din  tutun.  Mai  precis,  el  interzice  utilizarea  de  țigarete,  tutun  de  rulat  și  produse  din  tutun  nefumigene  cu arome  caracteristice  și  prevede  utilizarea  obligatorie  a  avertismentelor  de  sănătate  ilustrate  de  dimensiuni  mari  pe ambalajele  țigaretelor  și  ale  tutunului  de  rulat.  Propunerea  reglementează  vânzarea  transfrontalieră  prin  internet  și prevede modalități  tehnice de combatere a comerțului  ilicit.  În plus,  sunt propuse măsuri pentru produsele care nu au fost până în prezent reglementate în mod specific, cum ar fi țigaretele electronice și produsele din plante pentru fumat. Tutunul pentru mestecat  și  tutunul pentru uz nazal  vor  face obiectul  unor  reglementări  specifice privind etichetarea  și ingredientele. Este menținută interdicția existentă privind tutunul pentru uz oral (tutunul snus).Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/19122012_tutun_avertismente_mai_mari_interzicere_arome_puternice_ro.htm 

Lista de acțiuni de întreprins în domeniul digital: noi priorități digitale pentru 2013-2014

Comisia Europeană a adoptat pe 18 decembrie o serie de șapte noi priorități pentru economia și societatea digitală. Rata de creștere înregistrată de economia digitală este de șapte ori mai mare față de cea pentru restul economiei, însă acest potențial este în prezent estompat de o fragmentare a cadrului de politici la nivel paneuropean. Prioritățile actuale sunt rezultatul unei ample revizuiri a politicilor și plasează un accent suplimentar asupra elementelor cu cel mai ridicat potențial de transformare din cadrul versiunii inițiale a Agendei digitale pentru Europa 2010.Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat: „2013 va fi anul cel mai aglomerat de până acum pentru agenda digitală. Principalele mele priorități sunt creșterea investițiilor în serviciile în bandă largă și maximizarea contribuțiilor sectorului digital la redresarea Europei.”

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/19122012_prioritati_digitale_2013-2014_ro.htm  

Page 7: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

NOUTĂȚIDrepturile pasagerilor: o mai bună protecție pentru europenii care călătoresc cu

vaporul  Până la sfârșitul anului, vor intra în vigoare noi norme ale UE — un set de drepturi minime – care vor ameliora protecția persoanelor ce călătoresc pe mare sau pe căile navigabile interioare. Începând cu data de 31 decembrie, persoanele care călătoresc pe mare vor avea dreptul să solicite despăgubiri pentru pierderile sau daunele suferite în caz de accidente.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru transporturi, a declarat: „Ne respectăm promisiunea.Suntem pe punctul de a finaliza ceea ce am început cu câțiva ani în urmă:o politică coerentă în domeniul drepturilor pasagerilor în Europa pentru toate modurile de transport.De acum înainte, cele 200 de milioane de persoane care călătoresc anual cu vaporul vor beneficia de protecție în temeiul noului set de norme.”

Începând  cu  18  decembrie,  persoanele  care  călătoresc  pe  mare  și  pe  căile  navigabile  interioare  din  UE,  în  special persoanele  cu  handicap  și  cele  cu  mobilitate  redusă,  vor  beneficia  de  drepturi  similare  cu  cele  ale  persoanelor  care călătoresc cu avionul sau cu trenul. Printre noile drepturi se numără:•informații  adecvate  și  accesibile  pentru  toți  pasagerii  înaintea  călătoriei  și  în  timpul  acesteia,  precum  și  informații  cu caracter general privind drepturile pe care le au în terminalele porturilor și la bordul navelor;•asistență  corespunzătoare  (precum  gustări,  mese,  băuturi  răcoritoare  și,  dacă  este  necesar,  asigurarea  cazării  pentru maximum trei nopți, la o valoare de până la 80 EUR pe noapte) în cazul anulării cursei sau al întârzierii plecării cu mai mult de 90 de minute;•garantarea alegerii  între rambursarea prețului călătoriei sau oferirea unei rute alternative în cazul anulării cursei sau al întârzierii plecării cu mai mult de 90 de minute;•despăgubiri, între 25% și 50% din prețul biletelor, în cazul sosirii cu întârziere;

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/18122012_drepturile_pasagerilor_protectie_pentru_calatorii_cu_vaporul_ro.htm  Sursă: Comisia Europeană

Page 8: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

EVENIMENT

Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro, Sibiu, 13-14 decembrie 2012

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) organizează în perioada 13-14 decembrie a.c. la Sibiu în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Calificări și Asociația Institutul pentru Politici Sociale, reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET România.

      Evenimentul este organizat în cadrul proiectului strategic POSDRU ”Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”, ID 53132.Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET România se află la cea de a 3 a ediție, fiind organizată în contextul împlinirii a 2 a ani de implementare a proiectului.Pe  agenda  grupului  de  lucru  figurează  teme  de  interes  pentru  reprezentanții  Autorităților  competente,  precum:  stadiul implementării proiectului-atingerea indicatorilor de proiect, raportul      asupra activității Grupului de lucru până în prezent, rezultatele analizei privind oportunitatea dezvoltării  și  implementării Platformei Suport TIC și  schimbul de bune practici și experiență pe domeniul Calificărilor profesionale.      Evenimentul se bucură de prezența unei delegații spaniole în persoana dnei. Raquel Rodriquez Lopez, Director în cadrul Direcției  Desemnarea  calificărilor  și  dlui.  Carlos  Garcia  Director  Zonal  din  cadrul  Institutului  Național  pentru  Calificări (INCUAL,Spania).  Invitații  spanioli  vor  realiza prezentarea  instituțională a  Institutului Național pentru Calificări – Catalogul Național  a  Calificărilor  Profesionale  (dna.  Raquel  Rodriquez  Lopez)  și  o  prezentare  privind  recunoașterea  competențelor dobândite prin experieța în muncă (dl. Carlos Garcia).            Din  partea  Autorității  Naționale  pentru  Calificări  dna  Ana  Maria  Nisioiu  va  susține  o  expunere  pe  tema  organizării instituționale,  respectiv  priorități  legislative  și  operaționale  privind  Cadrul  Național  al  Calificărilor/  Registrul  Național  al Calificărilor.                 Mai multe detalii: www.imipqnet.ro 

Page 9: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

EVENIMENT Conferința de Promovare a Sistemului IMI PQ în România, Sibiu, 15-16 decembrie 2012

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) organizează în perioada 15-16 decembrie a.c. la Sibiu în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Calificări și Asociația Institutul pentru Politici Sociale, conferința de promovare a sistemului IMI PQ.               Conferința de promovare a sistemului  IMI se află  la cea de a 2 a ediție, această ediție fiind dedicată  în exclusivitate extinderii  de  anul  acesta  a  sistemului.  Evenimentul  se  desfășoară  în  cadrul  proiectului  POSDRU  ”Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”,  ID 53132. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Evenimentul  se  adresează  factorilor  de  decizie  și  actorilor  relevanți  din  domeniul  calificărilor  profesionale,  asociații profesionale,  comitete  sectoriale,  ministere,  ONG-uri  și  agenții  cu  atribuții  în  recunoașterea,  validarea  și  certificarea calificărilor profesionale din România.                Printre  participanții  la  acest  eveniment  se  numără  reprezentanți  ai:  Ministerului  Justiției,  Ministerului  Educației, Cercetării,  Tineretului  și  Sportului,  Autorității  Naționale  pentru  Calificări,  Ministerului  Administrației  și  Internelor, Ministerului  Muncii,  Familiei  și  Protecției  Sociale,  Comitetului  sectorial  pentru  Cultură,  Comitetului  sectorial  Mass  media, Comitetului  sectorial  Protecția  mediului,  Ordinului  Arhitecților  din  România,  Fundației  Institutul  pentru  Asigurări,  Uniunii Naționale  a  Notarilor  Publici,  Centrului  de  Scafandri  din  Constanța,  Comitetului  sectorial  Turism,  Hoteluri,  Restaurante, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învământului Superior și alții.       Printre temele ce vor fi dezbatute se numără: stadiul implementării sistemului IMI – componenta PQ, la nivel european și național, prezentarea instituțională a Ordinului Arhitecților din România și a Ministerului Justiției, precum și o expunere a studiului  de  caz  privind  aspectele  legate  de  analiza  legislației  comparative  cu  alte  State  membre  UE  din  domeniul recunoașterii calificărilor, validării și certificării competențelor-Italia.                 Mai multe detalii: www.imipqnet.ro 

Page 10: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

DIVERSE Vezi ce posturi de televiziune sunt campioane la greșeli de limba română!

Consiliul Naţional al Audiovizualului dă publicităţii rezultatele raportului de monitorizare a greşelilor de limba română în audiovizual. Raportul  este  întocmit  de Institutul de Lingvistică al Academiei Române ca  urmare  a  contractului  de consultanţă  încheiat  cu  CNA,monitorizarea fiind făcută în luna octombrie 2012 şi  cuprinzând 12 posturi de televiziune(TVR 1, TVR 2, Antena 1, Antena 3, Pro TV, Prima TV, B1 TV, Realitatea TV, România TV, OTV, Kanal D şi Digi 24)  şi două posturi de radio (Radio România Actualităţi şi Europa FM),  alese  în  funcţie  de  audienţă,  de  acoperirea naţională, de ponderea emisiunilor informative şi de dezbatere şi de asumarea unui rol cultural şi educativ.  Pentru prima dată, posturilor de radio li s-a alocat un număr de ore de monitorizare egal cu cel al posturilor TV.

      Institutul Naţional de Lingvistică a efectuat, la fel ca în etapele anterioare,  300 de ore de monitorizare, urmărindu-se în primul  rând  transmisiunile de  la orele de vârf,  în  special emisiunile de ştiri  şi dezbateri. Au  fost monitorizate sub aspect lingvistic doar intervenţiile verbale şi mesajele scrise (titrări, crawluri) pentru care îşi asumă responsabilitatea redactorii şi colaboratorii posturilor respective, nu şi  intervenţiile aparţinând invitaţilor  în studio. De asemenea, a fost monitorizată şi calitatea limbii folosite în mesajele publicitare.              Rezultatele monitorizării  se  regăsesc  în  tabelele de erori  pentru fiecare post monitorizat  (greşelile  semnalate  sunt însoţite de forma corectă şi de explicaţii) şi în lista de recomandări. Conform precizărilor făcute de Institutul de Lingvistică, erorile elementare, clare, indiscutabile, care pot fi verificate cu uşurinţă cu ajutorul instrumentelor normative existente au fost  notate  în  tabele,  în  timp  ce  greşelile  mai  puţin  evidente,  mai  puţin  importante  sau  în  cazul  cărora  sunt  posibile controverse au fost semnalate la capitolul Recomandări.

Sursa: Radar de MediaMai multe detalii: http://www.radardemedia.ro/2012/12/21/vezi-ce-posturi-de-televiziune-sunt-campioane-la-greseli-de-

limba-romana/ 

Page 11: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

DIVERSE STUDIU: Piața instrumentelor de scris, în creștere!

În perioada iulie – septembrie 2012, în hypermarket-uri şi în magazinele tip cash&carry, piața de instrumente de scris a înregistrat o creştere de 2% în volum faţă de aceleaşi luni ale anului trecut. În ceea ce priveşte valoarea în lei a vânzărilor în aceste două canale, piaţa creşte cu 3%, totalizând suma de aproximativ 12 milioane lei.

             Potrivit datelor de cercetare GfK Retail and Technology România,  lunile de Back  to School  (BTS)  reprezintă cea mai favorabilă  perioadă  a  anului  pentru  producătorii  de  instrumente  de  scris,  cererea  pentru  rechizite  crescând  aproape exponenţial.“Nu este neglijabilă nici creşterea valorică a vânzărilor,  indicând o piaţă mai profitabilă decât cea din 2011, o veste bună pentru producătorii  instrumentelor de scris care văd acum roadele investiţiilor  în activităţile de marketing şi promovare”, afirmă Ileana Tîlvan, Client Service GfK Retail and Technology România.

      Structura în volum a pieţei a rămas similară anului trecut: instrumentele de scris (pixuri clasice, stilouri, creioane grafit şi mecanice, rollere si finelinere) ocupă 50% din total piaţă, ele fiind urmate de categoria instrumentelor de colorat (creioane colorate, carioci şi creioane cerate), cu o pondere de 44% din totalul pieţei instrumentelor de scris în perioada BTS în 2012.Analizând  creşterile  în  volum  şi  valoare  din  perioada  analizată  comparative  cu  anul  anterior,  categoriile  de  succes  sunt instrumentele  de  colorat,  cu  o  creştere  de  4%  în  volum  şi  14%  în  valoare,  urmate  de  instrumentele  de  scris,  care  au înregistrat creşteri de 1% în volum şi 2% în valoare.             Cea mai mare creştere de preţ pe bucată  în perioada premergătoare  începerii  şcolii  în 2012 a  fost vizibilă  în cazul produselor de  corectat  textele  scrise,  şi  anume 11%  faţă de 2011,  ceea  ce  justifică  şi  scăderea  semnificativă  în  volum a acestei categorii – 15%.

 Sursa: Radar de Media

Page 12: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

                Carte

„Trupul lunii” de Flavia Cosma       Duminică, 16 decembrie 2012, ora 18.00,  la  Bucureşti,  în  Sala  Oglinzilor de  la  Uniunea  Scriitorilor  din Bucureşti,  a  avut  loc  lansarea volumului  de  poeme  Trupul lunii de Flavia Cosma (Editura Ars Longa),  carte  tradusă  deja  în  limbile engleză  şi  spaniolă  şi  pe  cale  de  a  fi publicată  în  Peru  şi  Statele  Unite.  A prezintat: Victoriţa Duţu, Clelia Ifrim şi Costin  Tuchilă.  Cu  participarea atașatului  cultural  de  la  Ambasada Canadei    la  Bucureşti,  doamna  Ligia Marincus.Prima lansare a acestui volum prefațat de  Clelia  Ifrim  a  avut  loc  pe  27 noiembrie 2012, la Oradea, a doua pe 5 decembrie  la Baia Mare, apoi  la  Iași (12  decembrie),  în  cadrul unui turneu al scriitoarei Flavia Cosma în  Franța  și  România.  

                 Teatru

STRĂINI ÎN NOAPTE cu Florin Piersic, regia Radu Beligan

Va place  Piersic? Dar Radu Beligan? Atunci obligatoriu  trebui  sa vedeti piesa "Straini  in  Noapte',  un  spectacol  ce  se claseaza  si  in  prezent  pe  primele  pozitii in  topul  preferintelor  iubitorilor  de teatru,  o  adevarata  opera  de  arta regizata  de  marele  maestru  Radu Beligan. Protagonistii  sunt  Florin  Piersic,  care  nu mai  are  nevoie  de  nicio  prezentare,  si Medeea Marinescu - o actrita extrem de valoroasa  pentru  generatia  sa,  a  carei interpretare  se  va  contopi  perfect  cu jocul  actoricesc  unic  si  remarcabil  al maestrului 'Margelatu'. 

Duminică, 27 ianuarie 2013, orele 19:00 Teatrul Tineretului - (Palatul Național al Copiilor)

Concert

Concert Alexandru Tomescu – “Obsesii” la Opera Naţională Bucureşti

            Luni,  14  ianuarie  2013,  de  la  ora 19:00, Alexandru Tomescu va  concerta la Opera Naţională Bucureşti. “Obsesiile”  faimosului  violonist  vor prinde  viaţă  într-un  spectacol  pe  care  îl va  susţine  alături  de  actorii Ana Pepine şi Paul Cimpoieru în sprijinul Fundaţiei Special Olympics din România.“Obsesii” este  un  spectacol  conceput special  în  jurul  obsesiilor  muzicale  ale artistului  ce  par  să  prindă  formă  sub acordurile  fascinante  ale viorii Stradivarius  Elder-Voicu.  Cu  o scenografie  specială  ce  pare  să  se adapteze  la  stările de  spirit  ale artiştilor ce  trec  de  la  dragoste  la  ură  sau  de  la bucurie la nesiguranţă. 

Page 13: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

Despre Reţeaua IMI PQ NEThttp://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-imi/ 

 

Despre Proiect http://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/  

Despre Grupul de Lucru http://www.imipqnet.ro/ro/grupul-de-lucru/  

www.imipqnet.ro 

Page 14: Newsletter 17 imi-pq-net 2012-12

SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET RomâniaE-mail: [email protected]: www.imipqnet.roTelefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

IMI PQ NET ROMÂNIA