new microsoft word document2

Upload: fanica-calmuc

Post on 05-Jan-2016

269 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROBLEMA PERSOANELOR CU DIZABILITATI

http://mobilitateanph.ro/Sursa: http://www.scritube.com/economie/STUDIU-DE-CAZ7222191610.php ora 16.51 data 22.11STUDIU DE CAZ

Antohe George este persoana cu handicap conform certificatului medical emis de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap Braila.Certificatul medical l-a obtinut in urma examinarii acestuia de catre comisia mai sus mentionata . Medicii comisiei au procedat la examinarea acestuia in urma dosarului depus la secretariatul comisiei, dosar ce trebuia sa cuprinda urmatoarele acte :

- acte doveditoare ale dobandirii handicapului ( ale ivirii bolii ) inainte de varsta de 20 de ani ;

- referat de la medicul specialist care sa ateste evolutia bolii ;

- trimitere de la medicul de familie care il are in evidenta;

- copie act identitate, act nastere, eventual casatorie;

- cerere prin care solicita examinarea si emiterea unui certificat medical.

Conform criteriilor de incadrare in grad de handicap susnumitului i s-a eliberat un certificat de persoana cu handicap , beneficiind astfel de prevederile Legii 519 / 2 22222t1916w 002 ce modifica si completeaza Ordonanta de Urgenta nr. 102/ 1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.( Anexa .).

In baza certificatului medical astfel obtinut , persoana in cauza sau o persoana care se poate deplasa in numele acestuia, se va prezenta la sediul Serviciului Public Judetean de Asistenta Sociala Braila pentru a putea fi luat in evidenta in vederea acordarii drepturilor stabilite de legislatia in vigoare.

Dosarul va trebui sa contina urmatoarele acte:

- copie certificat nastere ;

- copie certificat casatorie ;

- copie act identitate ;

- copie legalizata la notar dupa certificatul de incadrare in grad de handicap ( anexa ..) ;

- declaratie de venit autentificata la notar ( Anexa ) ;

- adeverinta ajutor social de la primarie catre S.P.J.A.S. Braila

( Anexa ..) ;

- adeverinta teren agricol de la primarie catre S.P.J.A.S. Braila

( Anexa.) ;

- adeverinta venituri impozabile de la Administratia Financiara catre S.P.J.A.S. Braila ( Anexa ) ;

- copie decizie pensie / cupon pensie / adeverinta salarizare ( dupa caz ) ;

- cerere tip care se va completa la ghiseu ( Anexa ).

Dosarul intocmit cu actele de mai sus se verifica la biroul de asistenta sociala fiind inaintat apoi asistentului social pentru a i se efectua ancheta sociala la domiciliul lui Antohe George (mutatia specificata in buletinul de identitate )- Anexa.

Referentul social va intocmi referatul de punere in drepturi a prestatiilor in natura . Conform adeverintei de la Primaria Braila d-l Antohe George beneficiaza de un venit agricol anual in suma de 750.000 lei. Avand in vedere prevederile art. 119 alin ( 1) lit. a) adultii cu handicap grav , daca nu au alte venituri cu exceptia pensiei de urmas, beneficiaza de o indemnizatie lunara n procent de 50% din salariul minim brut pe tara, pe toata durata handicapului; cei cu venituri pna la acest cuantum primesc diferenta pna la nivelul indemnizatiei lunare.

Astfel, d-l Antohe George va beneficia de suma de 1.337.500 lei obtinuta ca diferenta intre ajutorul special lunar la data de 01 ianuarie 2004

( 50 % * 2.800.000 salariul minim brut pe tara ) si suma obtinuta din venitul pe teren agricol ( 750.000 : 12 luni = 67.500 lei / luna ) .

Referatul intocmit va fi vizat de catre contabilul institutiei cu viza de control financiar preventiv , si de care conducatorul institutiei care va emite o decizie de punere in plata ( Anexa .. si Anexa .)decizia si referatul.

I PROPUNERI

Romnia si-a creat bazele legale si organele de putere necesare pentru implementarea Programului Mondial de Actiune privind Persoanele cu Handicap. Rezultatele reformei sunt vizibile:

Reforma administrativa s-a ncheiat avnd drept efect:

1. nfiintarea ANPH ca structura centrala n cadrul administratiei guvernamentale cu competente de coordonare, metodologie, monitorizare si evaluare;

2. descentralizarea sistemului de protectie la nivel judetean si local.

Reforma institutionala se desfasoara conform Planului National de Actiune, avnd ca obiectiv central dezinstitutionalizarea si crearea de servicii alternative.

n Raportul de tara s-au facut remarci bune despre activitatea referitoare la protectia persoanelor cu handicap.

Schimbarile care s-au produs n ultima perioada privesc mai multe domenii:

Consultarea persoanelor cu handicap sau a persoanelor care au n ngrijire o persoana cu handicap n toate deciziile care le privesc viata;

Participarea reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale la construirea politicilor sociale. De exemplu, Romnia are un reprezentant n Grupul de lucru pentru Conventia privind protectia si promovarea drepturilor si demnitatii persoanelor cu handicap n persoana doamnei Laila Onu, vicepresedinte al Ligii Nationale pentru Sprijinirea Handicapatilor Mintal din Romnia. Doua persoane cu handicap: Ecaterina-Ani Jager (secretar general al Asociatiei Handicapatilor Neuromotor din Romnia) si Radu-Sergiu Ruba (vicepresedinte al Asociatiei Nevazatorilor din Romnia) fac parte din Parlamentul European al Persoanelor cu Handicap;[1]

Acceptarea din ce n ce mai mult de catre comunitate a persoanelor cu handicap;

Trecerea de la protectia pasiva la protectia activa, de valorizare a potentialului persoanelor cu handicap;

ntarirea colaborarii dintre organizatiile neguvernamentale si autoritatile locale n mod deosebit n vederea dezvoltarii de servicii comunitare;

Promovarea de masuri si actiuni n concordanta cu rezolutiile si documentele Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite;

Pornind de la seria de aspecte semnalate in procesul de asistare a persoanelor cu handicap s-a ajuns la identificarea prioritatilor , la nivelul judetului Braila, in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati. Prioritatile stipulate si identificate in strategia judeteana de protectie speciala sunt :

Dezvoltarea unui set de masuri si mecanisme care sa faca posibila egalizarea sanselor pentru combaterea discriminarii si a excluziunii sociale a persoanelor cu handicap ;

Evaluarea persoanelor cu handicap ( institutionalizate, neinstitutinalizate), elaborarea de planuri individuale de interventie pentru acestea si stabilirea nevoilor acestora ;

Dezvoltarea si implementarea unui sistem de monitorizare a programelor de protectie speciala a persoanelor cu handicap

Dezvoltarea unui program de pregatire profesionala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap ( utilitatea organizarii de cursuri de instruire profesionala, de calificare si perfectionare prin credite specifice ;

Dezvoltarea sistemului activitatii de munca la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile.

n concluzie, putem spune ca Romnia a creat premisele din punct de vedere legal, administrativ si institutional si a obtinut progrese semnificative n implementarea reformei sistemului de protectie al persoanelor cu handicap, n scopul atingerii obiectivelor stabilite prin Programul Mondial de Actiune al Natiunilor Unite privind Persoanele cu Handicap.

BIBLIOGRAFIE

1. Constantin Stoenescu, Liviu Teodorescu, Ovidiu Mihaescu-Sistemul de protectie speciala a persoanelor cu handicap din Romania-Editura ALL BECK,2003.

2. Sanda Ghimpu, Alexandru |iclea, Constantin Tufan-Dreptul securitatii sociale-Editura ALL BECK,1998.

3. Alexandru Athanasiu-Dreptul securitatii sociale-Editura ACTAMI,1995.

4. Leontin Stanciu, Liliana Stanciu Finante publice-Editura Academiei Fortelor Terestre, 2001.

5. Florentina Moisescu-Contabilitatea bugetara- Editura Mongabit , 2003.

6. Virginia Greceanu- Cocos- Practica auditului la institutiile publice sI legislatia utila- Societatea Adevarul S.A., 1997

7. Violeta Isai- Contabilitatea financiara- Editura Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti-2000

8. Florentina Moisescu Bazele contabilitatii- Editura VOX, 2001

9. Monica Susanu- Finante publice- Editura Mongabit, 2002

10. Cristian Georgescu- Analiza si proiectarea sistemelor informatice- Editura RADIAL,1999

11. *** Ghidul asistentului personal al persoanei cu handicap-Bucuresti 2002

12. *** Revista de asistenta sociala, Colectia 2003

13. *** Seminarul Contabilitatea in partida dubla la instititiile publice , - Asociatia directorilor economici din cadrul consiliilor judetene din Romania, 2003

14. *** www. anph.ro- Situatii statistice

15. *** www. mfinante.ro- Raport proiect buget stat pe anul 2003

16. *** www. mmssf.ro- Situatia persoanei cu handicap la nivelul Romaniei

17. *** www. insse.ro- Produsul Intern Brut

18. *** Instructiuni nr. 10121 /1999-privind inregistrarea in contabilitae a unor operatiuni specifice Fondului Special de Solidaritate Sociala pentru persoanele cu handicap.

19. *** Ordonanta de urgenta nr. 45 / 05.06.2003 privind finantele publice locale- publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 431 din 19.06.2003

20. *** Ordonanta nr. 14 / 30.01.2003 privind infiintarea , organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap , Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 63 / 01.02.2003

21. *** Hotararea Guvernului nr. 90 / 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala- publicta in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 81 / 07.02.2003.

22. *** Hotararea Guvernului nr. 769 / 03.07.2003 privind aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 486 / 07.07.2003

23. *** Hotararea Guvernului nr. 737 / 03.07.2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Municii ,Solidaritatii Sociale si Familiei- publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 483 / 07.07.2003.

24. *** O.U.G. nr.147 / 31.10.2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative-publicata in Monitorul Oficial al Romanie, Partea I, nr.821 / 13.10.2002.

25. *** Legea 53 / 01.06.1992- privind protectia speciala a persoanelor handicapate-publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.119 / 04.06.1992.

26. *** Legea 57 / 09.06.1992-privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate-publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.131 / 12.06.2003

27. *** O.U.G. 102 / 29.06.1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap-publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.310 / 30.06.1999.

28. *** O.U.G. nr.40 / 25.04.2000 privind modificarea si completarea OUG 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap-publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr181 / 27.04.2000.

29. *** Legea 519 / 2002-pentru aprobarea OUG 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap-publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.555 / 29.07.2002.

30. *** Legea nr.10/09.01.2003- pentru modificarea OUG 102/1999-publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.32 / 22.01.2003.

31. *** Ordin nr.124 / 15.10.2002 al secretarului de stat al Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap -pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de plata a alocatiei de stat pentru copii cu handicap.

32. *** Constitutia Romniei publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233 din 21.11.1991, modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romniei, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr.758 din 29.11.2003;

33. *** Legea nr. 189/1998-privind finantele publice locale, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 404 din 22.10.1998;

34. *** Legea nr. 783/2001-pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, n mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute n legi speciale, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 39 din 21.01.2002;

35. *** Legea nr. 487/2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr.589 din 08.08.2002;

36. *** Legea nr. 19/2000-privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 140 din 01.04.2000;

37. *** Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103 din 06.02.2002;

38. *** Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670 din 10.09.2002;

39. *** Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 838 din 20.11.2002;

40. *** Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 110 din 05.03.2001;

41. *** Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 798 din 13.12.2001;

42. *** Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 821 din 13.11.2002;

43. *** Hotarrea Guvernului nr. 1.215/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romnia, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 853 din 26.11.2002;

44. *** Hotarrea Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de ncadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din 07.05.2001;

45. *** Hotarrea Guvernului nr. 696/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor n domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitatilor finantate n comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 437 din 06.08.2001;

46. *** Hotarrea Guvernului nr. 285/2002 privind nfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 238 din 09.04.2002;

47. *** Hotarrea Guvernului nr. 773/2002 pentru organizarea si functionarea Comisiei interministeriale privind asistenta sociala, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 554 din 29.07.2002;

48. *** Ordinul ministrului sanatatii si familiei si secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 781 din 28.10.2002;

49. *** Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 775 din 24.10.2002;

50. *** Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 741/2002 pentru aprobarea Contractului - cadru de asociere privind nfiintarea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si modul de administrare a acestora, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 775 din 24.10.2002;

51. *** Ordinul ministrului sanatatii si familiei si ministrului administratiei publice nr. 794/380 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 929 din 18.12.2002;

52. *** Ordinul ministrului sanatatii si familiei si ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 748/460 pentru aprobarea Criteriilor de ncadrare si a modului de autorizare a unitatilor protejate, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 908 din 13.12.2002;

53. *** Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr.125/1999 privind constituirea Consiliului National de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 570 din 23.11.1999;

54. *** Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr.313/2001 privind stabilirea Criteriilor pe baza carora se efectueaza selectia proiectelor n domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 786 din 12.12.2001;

55. *** Decizia Curtii Constitutionale nr. 2 din 15 ianuarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si ncadrarea n munca a persoanelor cu handicap, publicata n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 din 22.01.2002.Sursa: http://www.monitoruloficial.ro/magazin/product--Protecia_legala_a_persoanelor_cu_handicap--6531.html ora 16.58 data 22Protecia legala a persoanelor cu handicap

Odat cu apariia L. nr. 448/2006 a fost creat cadrul legislativ in vederea asigurrii unui sistem real de protecie a drepturilor persoanelor cu handicap. Aceasta promoveaz cu prioritate:

asigurarea accesului la toate serviciile din comunitate

independena personal fa de ajutoarele instituionale, prin introducerea bugetului personal complementar, care d posibilitatea alegerii serviciului necesar

dezinstituionalizarea, prin crearea de servicii alternative:

acordarea de sprijin familiei persoanei cu handicap

introducerea ocupaiei de asistent personal profesionist

Mai cuprinde i o serie de prevederi referitoare la acordarea indemnizaiei lunare, orientarea profesional i stabilirea capacitii de munc, acordarea de faciliti pentru angajatori. In principal, normele metodologice stabilesc:

modalitatea efectiv de acordare a anumitor drepturi i implementarea msurilor de protecie

modul de organizare i funcionare a centrelor rezideniale pentru persoanele cu handicap

modul de acordare a gratuitii transportului interurban

http://www.causes.com/causes/198449-drepturi-reale-persoanelor-cu-dizabilitatihttp://www.adevarul.ro/locale/sibiu/Intarzieri_la_platile_pentru_persoanele_cu_handicap_si_insotitorii_lor_0_365963766.html ora 17.47ntrzieri la plile pentru persoanele cu handicap i nsoitorii lor

Drago Popescu

Joi 4 nov 2010

Aproximativ 688.000 de lei ar trebui s ajung lunar la persoanele cu handicap i nsoitorii lor

Persoanele cu handicap grav i asistenii acestora nu i-au mai primit n ntregime indemnizaiile aferente, de aproape dou luni. Peste 1000 de persoane sunt afectate de ntrzierea pus de primrie pe seama Guvernului, cel care trebuia s vireze aceti bani n conturile sale.

Iarna care st s nceap va fi cu siguran una problematic cel puin pentru persoanele care sufer de un handicap i existena lor depinde de veniturile pe care le ncaseaz lun de lun de la administraiile locale. O astfel de problem a aprut de ceva vreme n privina persoanelor cu handicap grav care locuiesc n municipiul Sibiu. Preedinta asociaiei persoanelor cu handicap neuro-locomotor, Marcela Brad, a mers n crje n faa primarului i a viceprimarilor Sibiului i a cerut ajutorul disperat administraiei locale, legat de problema achitrii indemnizailor aferente acestei categorii sociale de oameni.

Mai exact hiba ar fi aceea c municipalitatea sibian a achitat pn n prezent doar 40 la sut din valoarea indemnizaiilor pentru luna septembrie, iar pentru octombrie nici un leu. Rugm primria s ne ajute. Facei acest lucru mcar pentru sumele aferente pn la finele anului. Altfel murim cu zile iarna asta oameni buni. Murim i de frig i foame i din cauza unor astfel de probleme a spus aproape cu lacrimi n ochi Marcela Brad. n municipiul Sibiu sunt 747 de persoane cu handicap care beneficiaza de indemnizaii i 253 de asisteni personali.

Primria cheltuie cu un asistent personal 765 de lei pe lun, iar indemnizaia persoanei cu handicap grav este de 461 lei pe lun.

Cheltuial important

Primria a achitat lunar apoape 700.000 de lei pentru indemnizaiile cu pricina. Municipalitatea s-a artat sensibilizat de problema persoanelor cu handicap. Municipalitatea va achita diferena de la bugetul local pn se vor primi banii de la bugetul de stat. S-a ntrziat pentru c banii acetia vin de la Guvern din cota defalcat din TVA, a explicat Carmen Chi, de la biroul de pres al primriei.

Faceti loc persoanelor cu dizabilitati in Romania !

October 25, 2010 by Departamentul Buna guvernareFiled under: Antidiscriminare

Unii veti spune ca au loc, altii ca nu stiti cum sa le faceti loc, altii ca nu prea sunt oameni cu dizabilitati. Toti aveti dreptate. Au loc acasa la ei, departe de vazul si stima noastra. Nu s-au inventat inca niste modele standard care sa mearga pentru orice situatie si in orice societate si, oficial, sunt prea putini cu dizabilitati ca sa ne ingrijoram. Pentru ca statul spune in statistici ca numai 4% din populatie sunt oameni cu dizabilitati, desi media internationala si europeana este intre 10% si 12 %.

Noi, cei de la ActiveWatch-AMP si de la Fundatia Motivation, credem ca Romania nu-i mult diferita decat toate celelalte state ale lumii, ci ca avem o traditie in a-i ascunde pe cei despre care credem ca ne creeaza prea multe probleme. Comunismul a inchegat perfect un sistem in care copiii cu handicap sever erau tinuti in institutii dedicate uitarii si mortii. Familia avea de construit socialismul, deci piedicile trebuiau eliminate. Cei orbi sau fara auz au intrat in scoli speciale in care s-a creat ghetoizarea perfecta: invatau numai anumite lucruri, anumite munci, asa incat singura lor sansa era sa traiasca si sa munceasca departe de ceilalti, in structuri ale cooperativelor comuniste. Pe cei in scaune rulante nu i-am vazut deloc pe strada, din cauza gropilor si a lipsei de accesibilizare. Asa am invatat sa-i ascundem, apoi sa-i uitam la socotelile importante.

Au trecut peste 20 de ani de la cele povestite si inca suntem in faza in care numaram gresit. Stiati, de pilda, ca numarul autistilor din Romania variaza intre 300 si 30.000? In lipsa unor statistici corecte si date fiind slabele politici de incluziune ale statului, ne-am gandit ca am putea sa incepem sa-i numaram printre noi pe cei cu dizabilitati pornind altfel. Am pornit de la teoria masei critice, care spune ca in orice societate, daca se unesc energiile si credintele unei mase de oameni destul de consistente, schimbarea poate fi generata mai rapid. Asadar ne-am gandit sa luam, alaturi de noi, cat mai multi oameni si sa formam o comunitate a celor carora le pasa de persoanele cu dizabilitati si care au decis sa le acorde increderea ca pot fi ca noi toti: oameni activi in societate.Misiunea acestei comunitati este sa creeze o societate in care cei cu dizabilitati vor putea merge oriunde pe strada, vor putea intra in orice teatru, cinema, institutie, vor avea locuri de munca fara a le fi teama de privirile celor din jur si unde vor putea fi multumiti de sine, pentru ca vor fi devenit parteneri egali.

Asa ca incepem prin a face un eveniment public, anual: Gala Persoanelor cu Dizabilitati. Un eveniment care nu este caritabil, ci care pune in prim plan potentialul celor cu dizabilitati de a oferi societatii in care traiesc creativitate, talent, studii, experiente. Si in Romania sunt persoane in scaun rulant, cu Sindrom Down, cu deficiente de vaz sau auz, cu probleme psihice, cu HIV/SIDA sau cu un coeficient de inteligenta scazut care incearca sa-si descopere abilitatile ingramadite sub etichete puse de altii. Si reusesc sa mearga mai departe decat o facem noi, cei fara dizabilitati. Noi ii vom promova si ii vom premia. La fel vom face cu acele companii, inca putine la numar, dar care au inteles ca isi pot deschide portile catre cei cu dizabilitati, fie ca i-au angajat, fie ca au avut grija sa fie accesibile tuturor. Si premiati vor fi si jurnalistii care trec dincolo de ispita senzationalului si ofera perspectiva unei schimbari de atitudine.

Pana acum s-au inscris in competitia Galei Persoanelor cu Dizabilitati Angajeaza Abilitatea! 38 de persoane si organizatii, la cele patru sectiuni: Oameni cu desavarsire, Angajatorii abilitatii, Porti deschise si Promoveaza abilitatea. Puteti citi propunerile lor pe http://www.incluziune.activewatch.ro. Daca va conving, va asteptam alaturi de noi in comunitate. Puteti sa ne sustineti scriind despre noi, punand un e-banner pe blogurile voastre, dand mai departe vestea ca asteptam inscrieri sau propunandu-ne candidati.

Gala Persoanelor cu Dizabilitati Angajeaza Abilitatea! va avea loc in data de 16 noiembrie si va fi difuzat de TVR la o data ulterioara, pe care o vom anunta curand.

Din comunitatea Galei fac parte organizatorii: ActiveWatch Agentia de Monitorizare a Presei si Fundatia Motivation, Reprezentanta Comisiei Europene, coproducatorul TVR, partenerii media City FM, Radio Romania Regional, Radio Bucuresti, Adevarul, Dilema Veche, Forbes, Elle, Avantaje, Psychologies, AutoBuild, Babyonline, Viva, Hotnews, SmartWoman, WebPR, BestJobs, 24FUN, Kamikaze, Oops Media, Salon Style, sustinatorii: Dragos Bucurenci, Simona Tache, Semper Excelsius, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Romania Pozitiva, Revista Cariere, Hotelul Mariott,Toalete Ecologice SRL,juriul: Cristina Simion, Anne-Marie Martin, Lucian Negoita, Stela Giurgeanu, Anca Harasim, Radu Teodorescu, Suzana Dobre, Monica Stanciu, Georgiana Iorgulescu, Laila Onu, Cristian Lupsa, Cristina Hurdubaia, Andreea Cojocaru, Mircea Bucur, Ioana Avadani, Elena Iorga, Excelenta Sa Dl. John Morahan, cei care au comunicat din partea comunitatii: Crina Tugui, Adela Salceanu, Elena Pana, Cristian Ispas, Mugur Ciumageanu si Mircea Toma, voluntarii: Iulian Craciun, Lucian Onisor, Alexandra Blaj, Ionut Codreanu, Irina Zamfirescu, Maria Popa precum si toti cei inscrisi, toti cei care i-au ajutat pe altii sa se inscrie pana acum in competitie, cei care ne viziteaza si ne scriu pe pagina Galei de pe Facebook.Dintre persoanele cu handicap din Romnia, 97% se afl n ngrijirea familiilor

11 apr 2009, 15:02 | Actualizat Smbt, 11 Aprilie 2009 15:04

NewsIn

Din totalul de 631.199 de persoane cu handicap din Romnia, 97% se afl n ngrijirea familiilor i doar 4% sunt ncadrate n munc, potrivit datelor prezentate de preedintele Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH), Doina Drecanu. Potrivit datelor statistice prezentate de ANPH, cele mai multe persoane cu handicap (52%) se afl n mediul urban, iar cea mai mare pondere din totalul persoanelor cu handicap o reprezint populaia feminin (54,5%).

Doar 3% din totalul persoanelor cu handicap din Romnia (17.275) se afl n instituiile rezideniale publice coordonate de ANPH, restul fiind n ngrijirea familiilor sau triesc independent.

Ponderea persoanelor cu handicap din populaia Romniei este de 2,93%, fa de 2,63% la sfritul anului 2007. n comparaie, ponderea medie la nivelul rilor din Uniunea European este de 10%, diferena fiind dat de abordrile diferite - nRomnia se vorbete de persoane cu handicap, iar n restul Uniunii Europene de persoane cu dizabiliti.

n funcie de gradul de handicap, cele mai multe persoane se ncadreaz la categoria de handicap accentuat (334.045). Numrul de instituii publice rezideniale este de 297, la care se adaug 52 de instituii nerezideniale (de zi).

Potrivit preedintelui ANPH, din analiza situaiei actuale a sistemului de protecie a persoanelor cu handicap se evideniaz cteva zone n care intervenia trebuie s fie asigurat cu prioritate:familiile care au n ngrijire copii i persoane adulte cu handicap au nevoie de sprijin sub form de servicii sociale i o legislaie care s le asigure un trai decent.

O alt prioritate este integrarea social a persoanelor cu handicap, activitate nc redus, din cauza barierelor de mediu fizic sau comunicaional, a prejudecilor i a lipsei de servicii de pregtire pentru piaa muncii.Organizatii: Liga pentru promovarea i aprarea drepturilor persoanelor cu handicap din Romnia, a organizat, pe data de 30 noiembrie 2007, spectacolul omagial "Din suflet pentru suflet" cu ocazia Zilei Internaionale a Persoanelor cu Handicap" n parteneriat cu Centrul Cultural al Ministerului Internelor i Reformei Administrative, la sediul acestuia din strada Mihai Vod nr. 17 (Izvor).Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania

Organizaia Naional a Persoanelor cu Handicap din Romnia (ONPHR), nfiinat n 1994, este o organizaie neguvernamental, umanitar, pentru drepturile omului, apolitic i non-profit. Este constituit din organizaii neguvernamentale ale persoanelor cu dizabiliti pentru persoanele cu dizabiliti, care dezvolt programe viznd egalizarea anselor, integrarea i incluziunea acestora n societate. In prezent, Federaia ONPHR are 30 de organizaii membre, reunete peste 75 de asociaii i fundaii i reprezint interesele a peste 150.000 de persoane cu dizabiliti. ONPHR este membru plin al Disabled Peoples International (DPI) i are reprezentant n Consiliul Regional (DPI-Europa) i este unul din iniiatorii i membrii fondatori ai Consiliului Naional al Dizabilitii din Romnia (CNDR).

Echipamentele medicale folosite de persoanele cu dizabilitati din Romania, situatie valabila inclusiv in judetul Prahova, sunt neadaptate nevoilor sociale si particularitatilor fiecarei persoane, a declarat Elena Filip, directorul adjunct al Fundatiei Motivation Romania (care are un centru si in Ploiesti), cu ocazia lansarii unui ghid privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuala elaborat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Directorul Fundatiei a mai precizat ca persoanele cu...

Doar 12% din persoanele cu dizabilitati au loc de munca in Romania, tara noastra plasandu-se astfel pe ultimul loc in Europa, unde media de angajare a acestor persoane este de 50%.

Suzana Dobre, director executiv la Societatea Academica Romana, a discutat cu cititorii Ziare.com despre situatia persoanelor cu dizabilitati in Romania, despre sistemul de stimulente si penalitati pentru firmele care au obligatia de a angaja persoane cu dizabilitati si despre atitudinea acestora in raport cu societatea.

Urmareste AICI inregistrarea emisiunii cu Suzana Dobre

"Principalele concluzii nu sunt deloc imbucuratoare, rata ocuparii persoanelor cu dizabilitati este foarte scazuta, doar 12,7% din persoanele cu dizabilitati au un loc de munca, in timp ce in Uniunea Europeana rata de ocupare este de 50% deci suntem foarte departe de ce se intampla in restul Europei. (...) Suntem departe chiar si de statele vecine, unde vorbim de 20-30%, noi ramanem iarasi in coada clasamentului", a declarat Suzana Dobre.

Suzana Dobre subliniaza ca, desi legea prevede ca firmele cu peste 50 de angajati trebuie sa angajeze in proportie de 4% persoane cu dizabilitati, cele mai multe firme prefera sa plateasca penalitati pentru nerespectarea prevederii.

Angajatorii exclud din start persoanele cu dizabilitati

Studiul mai arata ca 38% dintre angajatori exclud din start ideea de a angaja persoane cu dizabilitati, sustinand ca aceste persoane au o productivitate scazuta. Cu toate acestea, unele persoane care sunt capabile de munca pot fi descurajate de astfel de atitudini.

Directorul SAR subliniaza ca, evaluarea persoanelor cu dizabilitati se face de multe ori doar pe baza diagnosticului medical, ceea ce este incorect: persoanele care simt ca pot munci primesc un ajutor social sau o pensie si nu sunt incurajate sa gaseasca un loc de munca.

Discriminarea prezenta la nivelul societatii afecteaza atitudinea persoanelor cu dizabilitati, sustine Suzana Dobre. Acestea nu se mai simt motivate sa isi ceara drepturile si sa isi caute loc de munca, crezand ca problemele de sanatate le impiedica sa munceasca.

"87% dintre persoanele cu dizabilitati nu au un loc de munca, dar din acest grup 85% nici nu isi cauta un loc de munca, invocand in principal problemele de sanatate. Insa cand am analizat persoanele cu dizabilitati, am aflat ca acestea considera ca daca nu pot cobori o bordura acest lucru se datoreaza problemelor de sanatate, ci nu faptului ca bordura nu este coborata.

Aceste persoane isi asuma vina societatii, in acest lucru trebuie asteptata o schimbare chiar din partea persoanelor cu dizabilitati, acestea trebuie sa fie proactive si sa isi ceara drepturile mai bine, sa fie vocale", a declarat Suzana Dobre.

Persoanele cu dizabilitati, intre excludere totala si sentimente de mila

Persoanele cu dizabilitati au tendinta sa fie descurajate si ies cat mai putin in public pentru a-si cere drepturile, adauga directorul SAR, precizand ca mentalitatea la nivelul societatii duce la crearea unui cerc vicios.

"Mentalitatea in Romania este retrograda, atitudinea fata de persoanele cu dizabilitti nu este deloc buna, oscileaza intre excludere totala si sentimente de mila", explica Suzana Dobre, dand exemplul show-ului "Dansez pentru tine", unde se prezinta cazuri de persoane cu dizabilitati fara sa se promoveze o abordare demna, ci se incurajeaza sentimentele de mila.

Directorul executiv al SAR adauga ca, pentru cresterea vizibilitatii persoanelor cu dizabilitati, ar trebui facute eforturi in special la nivelul institutiilor publice, care ar trebui sa fie primele care sa angajeze astfel de persoane, insa acest lucru nu se intampla.

INCLUDEPICTURE "http://www.hotnews.ro/images/new/article/font_size_bar.gif" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://www.hotnews.ro/images/new/article/font_size_smaller.gif" \* MERGEFORMATINET MedLive.ro - Transforma dizabilitatea in abilitate

Persoanele cu dizabilitati pot face aceleasi lucruri ca si tine. Bariere in calea integrarii persoanelor cu handicap

de Raluca Motei MedLive.ro

Mari, 16 noiembrie 2010, 8:54 DoctorH - DoctorH Actualitate

Transforma dizabilitatea in abilitate

Foto: Agerpres

Tu poti sa mergi, sa privesti, sa reciti poezii. Ca sa poata face aceleasi lucruri ca si tine, multi copii au nevoie de un scaun cu rotile sau de profesori speciali care sa ii invete nu doar limba romana, dar si limbajul semnelor sau alfabetul Braille. In Romania, asistenta acordata persoanei cu handicap se bazeaza aproape in totalitate pe solidaritatea familiala, nu pe specializare si pe asistenti personali profesionisti. Spatiile publice sunt de multe ori neaccesibilizate; daca exista accesibilizari, ele sunt de slaba calitate sau impracticabile. Doar 5% din tinerii cu handicap fizic sunt integrati profesional si intampina atitudini discriminatorii din partea angajatorilor si a colegilor. Acestea sunt cateva dintre concluziile unui studiu realizat de Asociatia de sprijin a copiilor handicapati fizic din Romania (ASCHF-R), in cadrul campaniei Transforma dizabilitatea in abilitate.

Citeste tot articolul si comenteaza pe MedLive.ro.

38% dintre tinerii cu handicap de 19 ani si peste si 23% din copiii cu varsta cuprinsa intre 7 si 18 ani nu au urmat nici o forma de scolarizare.

Pentru copiii cu handicap fizic principalele bariere ale integrarii scolare sunt:

dificultatea transportului;

neadaptarea programei scolare la problemele lor specifice;

lipsa accesibilitatilor;

lipsa profesorului de sprijin.

In ceea ce priveste asistenta medicala: serviciile medicale destinate persoanelor cu handicap fizic este slaba;

asistenta medicala de care beneficiaza in acest moment copiii si tinerii cu dizabilitati este insuficienta;

parintii si copiii cu handicap fizic au nevoie de informare, consiliere si indrumare specializata in domeniul medica

Servicii gratuite pentru persoanele cu dizabiliti

Ai o singur poz la acest articol. Click pentru a o mri!

Alte materiale de Actual:

Servicii gratuite pentru persoanele cu dizabiliti Colegiul Naional Carol I, la a 182-a aniversare Lista interzis n slile de fitness Primul centru de pres de vacan pentru tineri Ieri a avut loc inaugurarea Modulului Sfntul Dumitru Filiai compus din dou centre moderne de recuperare medical destinate persoanelor cu dizabiliti grave ce provin din familii srace. Serviciile oferite n cadrul Modulului sunt gratuite iar nscrierea beneficiarilor se face printr-o cerere nsoit de dosarul n funcie de care vor fi selectai.

MODULUL SFNTUL DUMITRU FILIAI CUPRINDE CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE de Tip Ambulatoriu i Centrul de Recuperare i Reabilitare a Persoanelor cu Handicap. Acestea ofer noi servicii de recuperare i reabilitare att persoanelor adulte cu dizabiliti din comunitate, ct i celor instituionalizate. Fondurile pentru lucrrile de recompartimentare i amenajare a imobilului fostului Centru de plasament nr. 15 (actualul sediu al Modulului depesc 2.200.000 RON i vin din dou surse: 136.139 RON din fonduri PHARE i 2.072.000 RON de la Consiliul Judeean Dolj (Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dolj).

CELE DOU CENTRE DISPUN DE O ECHIP DE PROFESIONITI I DE O BAZ MATERIAL MODERN pentru intervenii de recuperare la cele mai nalte standarde de calitate, n msur s creasc gradul de autonomie a persoanei n dificultate, s promoveze ncadrarea n munc i reinseria social a persoanelor cu handicap. Valoarea alocat achiziiei dotrilor a fost n cuantum de aproximativ 209.000 euro, D.G.A.S.P.C Dolj asigurnd cofinanarea de 41.800 euro.

ACTIVITILE DE RECUPERARE MEDICAL COMPLEX VOR FI OFERITE, la Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, pentru minim 200 de persoane pe an. nfiinarea unui astfel de centru era necesar ntruct n Oltenia exist extrem de puine servicii alternative de recuperare medical complex oferite de instituii publice sau private care s fie funcionale i accesibile tuturor categoriilor de persoane cu dizabiliti neuromotorii, indiferent de statutul social. Aceste servicii sunt oferite de o echip de specialiti format din medic specialist recuperare, psiholog, kinetoterapeut, asistent social i medic generalist. Acest centru dispune i de mijloc de transport propriu n vederea accesului beneficiarilor la toate resursele din comunitate (sntate, educaie, cultur).

N JUDEUL DOLJ SUNT 12.171 DE PERSOANE CU HANDICAP, DINTRE CARE, APROAPE 90% NU SUNT INSTITUIONALIZATE i nu beneficiaz de servicii de recuperare medical. Astfel, nfiinarea Centrului de Recuperare i Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Handicap i extinderea n viitor a acestui tip de servicii va permite accesul unui numr ct mai mare de beneficiari (provenii din familii cu venituri mici) la servicii de recuperare i reabilitare. Centrul, cu o capacitate de 50 de locuri, cuprinde spaii pentru activiti de recuperare, spaii destinate efecturii activitilor recreative, spaii de locuit, spaii administrative care au fost adaptate la nevoile persoanelor adulte cu handicap grav i accentuat. Prin proiectul O via deschis, D.G.A.S.P.C Dolj a urmrit nfiinarea acestui centru pentru a diversifica serviciile sociale de calitate n contextul deficitului de servicii sociale. Personalul care asigur desfurarea activitilor centrului este compus din medic specialist de recuperare, kinetoterapeut, fizioterapeut, asistent social, asistent medical, personal administrativ i de ntreinere precum i de infirmerie.

SELECIA BENEFICIARILOR ACESTOR SERVICII GRATUITE PUSE LA DISPOZIIE DE MODULUL Sfntul Dumitru Filiai, prin cele dou centre, se face n funcie de mai muli factori precum gravitatea dizabilitii i situaia material. nscrierea la unul dintre aceste centre se face pe baza unei cereri nsoit de un dosar ce trebuie s conin acte doveditoare, n funcie centrul la care se dorete nscrierea. Informaii suplimentare despre nscriere i servicii se gsesc la Sediul D.G.A.S.P.C Dolj precum i la sediul Modulului Sfntul Dumitru Filiai.

Anca Iordache, 20 mai 2008

Angajatorii romani fug de persoanele cu dizabilitati - Tv Ziare.com

Ceas LED Lava Red - Ecran incroporat in cureaua metalica- 98 Lei

HYPERLINK "http://ads.okazii.ro/view/10224374/52" \o "Ceas LED Lava Red - Ecran incroporat in cureaua metalica- 98 Lei - 98 RON" \t "_parent" 98 RON

Doar 12% din persoanele cu dizabilitati au loc de munca in Romania, tara noastra plasandu-se astfel pe ultimul loc in Europa, unde media de angajare a acestor persoane este de 50%.

Suzana Dobre, director executiv la Societatea Academica Romana, a discutat cu cititorii Ziare.com despre situatia persoanelor cu dizabilitati in Romania, despre sistemul de stimulente si penalitati pentru firmele care au obligatia de a angaja persoane cu dizabilitati si despre atitudinea acestora in raport cu societatea.

Urmareste AICI inregistrarea emisiunii cu Suzana Dobre

"Principalele concluzii nu sunt deloc imbucuratoare, rata ocuparii persoanelor cu dizabilitati este foarte scazuta, doar 12,7% din persoanele cu dizabilitati au un loc de munca, in timp ce in Uniunea Europeana rata de ocupare este de 50% deci suntem foarte departe de ce se intampla in restul Europei. (...) Suntem departe chiar si de statele vecine, unde vorbim de 20-30%, noi ramanem iarasi in coada clasamentului", a declarat Suzana Dobre.

Suzana Dobre subliniaza ca, desi legea prevede ca firmele cu peste 50 de angajati trebuie sa angajeze in proportie de 4% persoane cu dizabilitati, cele mai multe firme prefera sa plateasca penalitati pentru nerespectarea prevederii.

Angajatorii exclud din start persoanele cu dizabilitati

Studiul mai arata ca 38% dintre angajatori exclud din start ideea de a angaja persoane cu dizabilitati, sustinand ca aceste persoane au o productivitate scazuta. Cu toate acestea, unele persoane care sunt capabile de munca pot fi descurajate de astfel de atitudini.

Directorul SAR subliniaza ca, evaluarea persoanelor cu dizabilitati se face de multe ori doar pe baza diagnosticului medical, ceea ce este incorect: persoanele care simt ca pot munci primesc un ajutor social sau o pensie si nu sunt incurajate sa gaseasca un loc de munca.

Discriminarea prezenta la nivelul societatii afecteaza atitudinea persoanelor cu dizabilitati, sustine Suzana Dobre. Acestea nu se mai simt motivate sa isi ceara drepturile si sa isi caute loc de munca, crezand ca problemele de sanatate le impiedica sa munceasca.

"87% dintre persoanele cu dizabilitati nu au un loc de munca, dar din acest grup 85% nici nu isi cauta un loc de munca, invocand in principal problemele de sanatate. Insa cand am analizat persoanele cu dizabilitati, am aflat ca acestea considera ca daca nu pot cobori o bordura acest lucru se datoreaza problemelor de sanatate, ci nu faptului ca bordura nu este coborata.

Aceste persoane isi asuma vina societatii, in acest lucru trebuie asteptata o schimbare chiar din partea persoanelor cu dizabilitati, acestea trebuie sa fie proactive si sa isi ceara drepturile mai bine, sa fie vocale", a declarat Suzana Dobre.

Persoanele cu dizabilitati, intre excludere totala si sentimente de mila

Persoanele cu dizabilitati au tendinta sa fie descurajate si ies cat mai putin in public pentru a-si cere drepturile, adauga directorul SAR, precizand ca mentalitatea la nivelul societatii duce la crearea unui cerc vicios.

"Mentalitatea in Romania este retrograda, atitudinea fata de persoanele cu dizabilitti nu este deloc buna, oscileaza intre excludere totala si sentimente de mila", explica Suzana Dobre, dand exemplul show-ului "Dansez pentru tine", unde se prezinta cazuri de persoane cu dizabilitati fara sa se promoveze o abordare demna, ci se incurajeaza sentimentele de mila.

Directorul executiv al SAR adauga ca, pentru cresterea vizibilitatii persoanelor cu dizabilitati, ar trebui facute eforturi in special la nivelul institutiilor publice, care ar trebui sa fie primele care sa angajeze astfel de persoane, insa acest lucru nu se intampla.

Marti, 02 Noiembrie 2010, ora 17:07

Sursa: Ziare.comAutor: Livia Stroie

SUA: Persoanele cu dizabilitati sunt discriminate in Romania

Vand Mingi Replica Oficiala Jabulani Adidas....40RON.

HYPERLINK "http://ads.okazii.ro/view/10164471/51" \o "Vand Mingi Replica Oficiala Jabulani Adidas....40RON. - 40 RON" \t "_parent" 40 RON

Discriminarea persoanelor cu dizabilitati este in continuare o problema in Romania, guvernul nereusind sa puna on practica legile care interzic acest lucru.

Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului arata ca legea din Romania cere ca persoanele cu dizabilitati sa aiba conditii speciale de acces in institutii si transportul in comun, dar tara are foarte putine facilitati. Raportul precizeaza, insa, ca numarul acestora este in crestere.

De asemenea, organizatiile neguvernamentale au observat ca plasarea, conditiile de viata si tratamentul pacientilor in multe spitale psihiatrice nu respecta standardele internationale cu privire la drepturile omului.

Autoritatile americane spun ca Centrul pentru Resurse Juridice a vizitat, de doua ori, 16 institutii de stat pentru persoane cu dizabilizati mintale, pentru a evalua situatia acestora. In raport se precizeaza ca unele vizite au fost aprobate cu greu de conducerea institutiilor.

Raportul arata ca aceste institutii erau supraaglomerate, aveau personal insuficient calificat, care nu cunostea legea pentru aceste persoane, iar medicatia era insuficienta. Mai mult, pacientii erau neglijati, aveau conditii de igiena precare si lipseau activitatile recreationale.

Unul dintre cazurile prezentate de raportul Departamentului de Stat este cel al unui pacient de la Spitalul din Poiana Mare care a murit dupa ce a inghitit dezinfectant. Desi spitalul este cunoscut pentru conditiile precare care au dus la decesul a 150 de pacienti intre 2002 si 2004, situatia in aceasta institutie a ramas aproape neschimbata.

Si BBC a prezentat situatia pacientilor din spitalele psihiatrice romanesti, intr-un documentar difuzat in luna decembrie. In raportul autoritatilor americane, se precizeaza ca reportajul filmat cu camera ascunsa a surprins camere si paturi murdare, reci, portii de mancare insuficiente si de proasta calitate, supraaglomerare, pacienti sedati, legati de pat, lipsa personalului medical si a tratamentului.

In replica, guvernul Romaniei a afirmat ca cele prezentate de BBC nu sunt reprezentative pentru sistemul medical al persoanelor cu dizabilitati, se mai arata in raportul Departamentului de stat american.

Vineri, 12 Martie 2010, ora 13:58

Sursa: Ziare.comAutor: Alexandru Toreanik