nec parte i_ ro interventii

of 208 /208
Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009 NEC RO_Rev 0 1/208 NOMENCLATOR PREŢURI CONVENŢIONALE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR LA REŢEAUA ELECTRICĂ A INSTALAŢIILOR MT-JT PARTEA I INTERVENŢII Proprietate intelectuală - Toate drepturile rezervate Toate procedurile, fişele de proces şi instrucţiunile ce descriu activităţi şi procese proprii sunt proprietatea exclusivă a ENEL ROMANIA . Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parţială sau totală a acestor documente, fără aprobarea Directorului Achizitii al societăţii, este interzisă. Romania – Ediţia Iunie 2009

Upload: urziceanunorne

Post on 26-Jun-2015

233 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 1/208

NOMENCLATOR PRE ŢURI CONVENŢIONALE

PENTRU EXECUTAREA LUCR ĂRILOR LA REŢEAUA ELECTRIC Ă

A INSTALA ŢIILOR MT-JT

PARTEA I

INTERVEN ŢII

Proprietate intelectuală - Toate drepturile rezervate Toate procedurile, fişele de proces şi instrucţiunile ce descriu activităţi şi procese proprii sunt proprietatea exclusivă a ENEL ROMANIA . Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parţială

sau totală a acestor documente, fără aprobarea Directorului Achizitii al societăţii, este interzisă.

Romania – Ediţia Iunie 2009

Page 2: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 2/208

ISTORICUL REVIZUIRILOR

Nr.

revizie Descrierea modificărilor

1

2

3

4

5

Page 3: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 3/208

CUPRINS Sec Cap Sub Descriere Pagina

PARTEA I - INTERVEN ŢII Generalitati

5

Legendă 10 1

Secţiunea 1 – Grup merciologic LELE0501 Intervenţii la Reţeaua Electrica Aeriană

13

1 1 Norme de Preţ BAZĂ 13 2 Norme de Preţ SUPLIMENT 23

3

Norme de Preţ SUPLIMENT Avizarea Clientelei pentru Intreruperile Programate

24

2 0 Norme de Preţ SUPLIMENT Pentru Preturi Forfetare privind defectele

26

2 Secţiunea 2 – Grup merciologic LELE0502 Intervenţii la Reţeaua Electrica Subterana

28

1 1 Norme de Preţ BAZĂ 28 2 Norme de Preţ SUPLIMENT 32

3 Norme de Preţ SUPLIMENT Avizarea Clientelei pentru Intreruperea Programata

35

2 0 Norme de Preţ SUPLIMENT Pentru Preturi Forfetare privind defectele

36

3 Secţiunea 3 – Grup merciologic FECE0800 Intervenţii la Posturile de Transformare

39

1 1 Norme de Preţ BAZĂ 39 2 Norme de Preţ SUPLIMENT 40

3 Norme de Preţ SUPLIMENT Avizarea Clientelei pentru Intreruperea Programata

42

2 0 Norme de Preţ SUPLIMENT Pentru Preturi Forfetare privind defectele

43

4 Secţiunea 4 – Grup merciologic LEII1000 Intervenţii la Bransamente

46

1 1 Bransamente Individuale - Norme de Preţ BAZĂ 46 2 Bransamente Individuale - Norme de Preţ SUPLIMENT 50

2 1 Bransamente Colective – Tablouri Centralizate Norme de Preţ BAZĂ

53

2 Bransamente Colective – Tablouri Centralizate Norme de Preţ SUPLIMENT

55

3 Norme de Preţ SUPLIMENT Avizarea Clientelei pentru Intreruperea Programata

56

3 0 Norme de Preţ SUPLIMENT Pentru Preturi Forfetare privind defectele

58

5 Secţiunea 5 – Grup merciologic LEII1000 MĂSURĂ

60

Page 4: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 4/208

1 1 Activităţi numai la Grupurile de Măsură Norme de Preţ BAZĂ

60

2 Activităţi numai la Grupurile de Măsură Norme de Preţ SUPLIMENT

61

2 2 Activităţi la Grupurile de Măsură relaţionate cu Lucrările la bransamente Norme de Preţ SUPLIMENT

61

Fişe asociate cu Normele de Preţ 63 Cod FISA 64

Grup merciologic LELE0501 Reţea Electrica Aeriană – Fişe BAZĂ

65

Grup merciologic LELE0501 Reţea Electrica Aeriană – Fişe SUPLIMENT

93

Grup merciologic LELE0502 Reţea Electrica Subterana – Fişe BAZĂ

102

Grup merciologic LELE0502 Reţea Electrica Subterana – Fişe SUPLIMENT

109

Grup merciologic FECE0800 Intervenţii la Posturile de Transformare – Fişe BAZĂ

125

Grup merciologic FECE0800 Intervenţii la Posturile de Transformare – Fişe SUPLIMENT

133

Grup merciologic LEII1000 Bransamente - Fişe BAZĂ

144

Grup merciologic LEII1000 Bransamente - Fişe SUPLIMENT

161

Grup merciologic LEII1000 Măsură - Fişe BAZĂ

183

Grup merciologic LEII1000 Măsură - Fişe SUPLIMENT

186

Ghid pentru identificarea Normei de Preţ– Fişe BAZĂ 191 Prospect de cumul între Fişe Bază- Supliment 194

Ghid pentru identificarea lucrărilor, privind liniile electrice aeriene cu utilizarea de stâlpi, care pot fi executate în baza Normelor de Preţ A-B03 – A-B04 – A-B02

197

Page 5: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 5/208

PARTEA I

INTERVEN ŢII LA RE ŢEAUA ELECTRIC Ă DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

GENERALITATI

Prezenta PARTE I - INTERVENŢII cuprinde Normele de Preţ pentru compensarea lucrărilor, cu un conţinut economic redus (microsantier), de acelas tip repetitive în domeniul de distribuţie a energiei electrice; sunt definite “microsantiere” lucrările de realizare a instalatiilor declarate terminate, în termeni exemplificaţi cu unicul scop de a clarifica lucrările care trebuie realizate, în cadrul Normelorde Preţ definite “BAZĂ” şi în cadrul Normelor de Preţ definite “SUPLIMENT” enumerate în prezenta PARTEA I – INTERVENŢII.

Atribuirea prin contract a lucrărilor din cadrul Normelor de Preţ din prezenta PARTEA I – INTERVENŢII este efectuată prin identificarea lucrării pe baza FIŞELOR BAZĂ verificând limitele de aplicabilitate; in caz contrar atribuirea trebuie efectuată în baza Normelor de Preţ din PARTEA L – LUCRĂRI.

Normele de Preţ din prezenta PARTE I – INTERVENŢII nu pot fi aplicate în cadrul lucrărilor de amploare sau oricum mai mari de limitele de aplicabilitate indicate în documentele explicative ale Normelor de Preţ.

Nu este deci permisă divizarea lucrarilor din Proiectele/Devizele redactate în baza Normelor de Preţ descrise în PARTEA L – LUCRĂRI şi atribuirea lor prin contracte conform Normelor de Preţ din prezenta PARTEA I – INTERVENŢII.

Exemplul 1: într-un Proiect/Deviz pentru racordarea unuia sau a mai multor utilizatori care cuprind lucrări la reţeaua MT, JT, pentru racordarea unui utilizator şi/sau a celor colective şi centralizarea Grupurilor de Măsură, nu este posibil ca lucrările privind Racordurile s ă fie divizate pentru a fi încredinţate prin contract în baza Normelor de Preţ din prezenta PARTE I – INTERVENŢII;

Exemplul 2: într-un Proiect/Deviz pentru echiparea electromecanică a unui Post de Transformare, nu pot fi excluse lucrările cu privire la montarea Transformatorului MT/JT şi/sau a tabloului JT pentru a fi atribuite prin contract în baza Normelor de Preţ din prezenta PARTE I – INTERVENŢII.

De asemenea, nu este permisă fracţionarea în mai multe părţi a lucrărilor cu dimensiuni care depăşesc limitele indicate în Normele de Preţ BAZĂ şi fi şele BAZĂ pentru a fi încredinţată prin contract singura PARTE L în baza PARTE I – INTERVENŢII.

Exemplul 3: dacă o lucrare necesită îndreptarea a mai mult de 3 (trei) stâlpi de pe aceeaşi linie, sau mutarea a mai mult de 3 (trei) stâlpi fixaţi direct, sau înlocuirea izolatoarelor pe mai mult de 3 (trei) stâlpi de linie MT, nu este permisă fracţionarea intervenţiei în două sau mai multe părţi cu scopul de a încredinţa lucrarea prin contract pe baza prezentei PĂRŢII I - INTERVENŢII.

Prezenta PARTE I – INTERVEN ŢII este parte integrantă a Nomenclatorului de Preturi Convenţionale

Page 6: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 6/208

Ediţia Iunie 2009, denumită în continuare “Nomenclator de Preturi”, şi este împărţită în 5 Secţiuni; Fiecare Secţiune include Normele de Preţ pentru remunerarea lucrărilor din Normele de Preţ definite ca “Intervenţii” la reţeaua de Distribuţie a Energiei Electrice, denumite în continuare “Intervenţii”, aferente următoarelor Grupe Merceologice:

· Secţiunea 1: Grup merciologic LELE0501

Intervenţii la Reţeaua Electrica Aeriana MT-JT şi Posturi de Transformare pe Stâlp;

· Secţiunea 2: Grup merciologic LELE0502 Intervenţii la Reţeaua Electrica Subterană JT;

· Secţiunea 3: Grup merciologic FECE0800 Intervenţii la Posturile de transformare;

· Secţiunea 4: Grup merciologic LEII1000 Intervenţii la Bransamente Individuale şi Colective, Centralizatoare pentru Grupurile de Măsură

· Secţiunea 5: Grup merciologic LEII1000 Intervenţii la Grupurile de Măsură

Normele de Preţ, din fiecare sectiune, sunt împărţite în 2 categorii:

· Norme de Preţ BAZĂ;

· Norme de Preţ SUPLIMENT

Pentru intervenţiile de executat, la fiecare Norma de Preţ este asociată o “Fisă” explicativă, dar care nu este exhaustivă cu privire la lucrările necesare; Fişele sunt denumite Fişe BAZĂ dacă sunt asociate Normelor de Preţ BAZĂ sau Fişe SUPLIMENT dacă sunt asociate Normelor de Preţ SUPLIMENT; acestea ultime au fost prevăzute pentru a da flexibilitate lucrărilor prevăzute în Normele de Preţ şi Fişele BAZĂ aferente în funcţie de obiectivul care trebuie realizat şi de realitatea operativă de pe şantier.

Fişele BAZĂ şi Fişele SUPLIMENT ofera informatii si nu inlocuiesc cele conţinute în Normele de Preţ BAZĂ şi SUPLIMENT.

Normele de Preţ SUPLIMENT sunt recunoscute Executantului doar dacă au fost expres indicate în Fişa BAZĂ şi în măsura în care au fost efectiv efectuate.

Sunt cumulabile, in mod normal, Preturile prevăzute în Normele de Preţ BAZĂ cu Preturile prevăzute în Normele de Preţ SUPLIMENT indicate expres în Normele de Preţ BAZĂ şi Fişele BAZĂ aferente; excepţiile, care admit adunarea între Normele de Preţ BAZĂ, sunt indicate în aceleaşi Norme de Preţ şi Fişele BAZĂ aferente.

Pentru a facilita interpretarea corectă a lucrărilor de efectuat în baza contravalorii prevăzute în prezenta PARTE I – Intervenţii, prezentul document conţine un “Ghid de identificare a lucrărilor aferente liniilor aeriene, cu utilizarea stâlpilor de susţinere, comisionabili în contract…omis” în care sunt identificate configuraţiile instalaţiilor realizabile cu respectarea limitelor de utilizare a Normelor de preţ inerente pozării de noi stâlpi de susţinere pentru liniile aeriene JT.

Compensaţia prevăzută pentru fiecare Norma de Preţ este exprimată în puncte şi reprezintă contravaloarea “În bloc” pentru a preda lucrăriile/intervenţile finalizate conform standardelor, cu instalaţia electrică realizată data in exploatare sau gata pentru a fi data în exploatare.

Valorificarea echivalentului exprimat în Puncte este obţinuta prin produsul Punctelor cu valoarea Punctului exprimată în LEI, indicat în Contractul de executie lucrari.

Page 7: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 7/208

Normele de Preţ, fie BAZĂ fie SUPLIMENT, din prezenta PARTE I – INTERVENŢII cuprind furnizarea franco şantier, a materialelor indicate în documentul “Lista materialelor furnizate de societate” in responsabilitatea EXECUTANTULUI, dacă se face referire la acesta, ca document contractual, în Contractul de executie lucrari; singura excepţie o reprezintă Norma de Preţ I 21106 (Fişa Bază IB06) care admite o contravaloare separată pentru furniarea capacului care este compensată cu Norma de Preţ I 21205 (Fişa Supliment I-S05).

Normele de Preţ, fie BAZĂ fie SUPLIMENT mai compensează fiecare şi orice cheltuială indicată de documente contractuale ulterioare, dacă acestea sunt menţionate, şi în special:

· prestaţia personalului necesar, cu orice calificare [conform Normei SR EN 50110-1 pentru categoria de persoane experte şi persoane autorizate pentru Tipologia Instalaţiei la care personalul trebuie să intervină (Linii Electrice Aeriene, Linii Electrice Subterane, Posturi de Transformare, Bransamente, Colective şi Grupuri de Măsură) care posedă certificat de competenţe în efectuarea de lucrări sub tensiune la sisteme de categoria 0 şi 1, atestat şi eliberat de către propriul Angajator), inclusiv orice cheltuială aferentă personalului cu orice titlu (deplasări, diurne, călătorii, ore suplimentare, de noapte, zile de sărbătoare, formare profesională, etc.);

· toate cele necesare siguranţei şi protejarii sănătăţii muncitorilor, conform celor prevăzute de legislaţia şi normativele în vigoare în materie;

· taxe şi alte cheltuieli necesare şi solicitate de către Administraţiile competente sau Terţi pentru toate mijloacele pe care Executantul le consideră a fi utilizate pentru execuţia lucrărilor, chiar şi în zone istorice şi/sau neautorizate pentru tranzitul mijloacelor de transport;

· legarea şi/sau dezlegarea bransamentelor de la casetele de separaţie şi cutiile de derivaţie, a bransamentelor de la linia din cablu, amplasarea/îndepărtarea protecţiilor izolante şi a învelişurilor pentru activitatea lucrativa in apropirea partilor active, inserarea şi scoaterea punţilor de separare, înlocuirea sau instalarea GdM;

· operaţiunile de activare/dezactivare a Grupurilor de Măsură prin intermediul Hand-Unit (Palmare) sau alt instrument informatic, proprietatea Executantului, conform, fie ca Hardware fie ca şi Software, la prescripţiile Enel şi în modalităţile definite de acesta;

· actualizarea hărţilor, conform modalităţilor prevăzute în PARTEA L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale;

· transportul, mutarea, transferul, furnizarea, utilizarea şi montarea tuturor utilajelor, mijloacelor speciale şi a aparatajelor necesare, precum şi execuţia lucrărilor necesare deschiderii şi menţinerii şantierului şi/sau locului de desfăşurare a activităţilor chiar şi în mai multe faze de lucru;

· eliminarea materialului provenind din excavări pentru reţeaua de canale in străzi cu pavaj (asfaltate etc.);

· eliminarea materialului provenind din excavări dacă acestea sunt solicitate de către Enel pentru reţeaua de canale la străzi fără paviment/fără asfalt şi fundaţiile pentru stâlpii de susţinere;

· elaborarea “Cererilor de Lucru” conform dispoziţiilor date de către Enel;

· stabilirea, la divergente cu Clienţii Enel sau cei în cauză, a citirii măsurătorilor de energie electrice atât în faza de activare cât şi în faza dezactivării Grupurilor de Măsură;

Page 8: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 8/208

· luarea în primire şi predarea zilnică a instalaţiilor scoase de sub tensiune sau în siguranţă;

· amplasarea regulamentară a delimitărilor, blocajelor şi indicatoarelor inclusiv cele stradale, pentru pregătirea şantierului conform legislaţiei şi normativelor în vigoare;

· gestionarea informatizată a documentelor conform procedurilor de gestionare a antreprizei indicate de către Enel;

· sigilarea Grupurilor de Măsură şi a casetelor sau dozelor de derivaţie conform indicaţiilor Enel, cu sigilii furnizate de către acesta;

· gestionarea materialelor conform celor stabilite în Contractul de executie lucrari;

· transportul aparatajelor/ materialelor recuperate de la instalaţie la depozitele proprii sau ale ENEL.

· compensarea daunelor inevitabile şi cele care nu pot fi evitate, cauzate pe durata lucrărilor Clienţilor Enel şi Terţilor, în general;

· gestionarea deşeurilor conform celor stabilite în Contractul de executie lucrari;

· cheltuielile de încărcare/descărcare inerente transportului de materiale;

Cheltuielile ulterioare specifice făcute de Executant sunt enumerate la începutul fiecărei Secţiuni şi Capitol precum şi separat la fiecare Norma de Preţ.

ROTUNJIREA M ĂSURILOR

Cu scopul de a determina corect fiecare Norma de Preţ care se atribuie activităţii comandate şi efectiv executată, se stabileşte limita care va fi luată în considerare pentru toate lungimile expuse pentru reţelele de conducte şi pozarea cablului.

Valoarea Limitei definite: 0,50

Lungimea totală efectivă se va rotunji în minus dacă fracţiunea zecimală este mai mică sau egală cu limita susmenţionată sau în plus dacă valoarea este mai mare.

De exemplu:

5,50 devine 5; 5,49 devine 5; 5,51 devine 6.

Exemplu de aplicare la o fişă bază şi supliment în prezenţa următoarelor indicaţii “Pentru o lungime a reţelei de conducte (LC): 0 < LC <= 5 metri – lungime maximă totală a reţelei de conducte, egală cu 30,00 (treizeci) metri”:

Măsură efectiv realizată: 5,50 m

- fişă bază: cantitate 1 (primii 5 metri)

- fişă supliment: nicio aplicaţie

Măsură efectiv realizată: 5,51 m

Page 9: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 9/208

- fişă bază: cantitate 1 (primii 5 m)

- fişă supliment: cantitate 1 (porţiune 5 m)

Măsură efectiv realizată: 10,50 m

- fişă bază: cantitate 1 (primii 5 m)

- fişă supliment: cantitate 1 (porţiune 5 m)

Măsură efectiv realizată: 10,51 m

- fişă bază: cantitate 1 (primii 5 m)

- fişă supliment: cantitate 2 (porţiune 5 m)

DEFINI ŢIA PRINCIPALELOR PRESCURT ĂRI

DC: lungimea în linie dreaptă a reţelei de canale de la cofret la punctul de derivaţie;

LC: lungimea reţelei de canale realizată;

SLC: supliment de lungime a reţelei de canale realizată în plus faţă de cea prevăzută în Fişa Bază plus limită:

_ în linie dreaptă dacă derivă de la o fişă definită cu codul “DC”;

_ totală, în restul cazurilor.

LP: lungimea bransamentului; metri de cablu “la/de la stâlpul de susţinere, la perete, în tub existent, în diferitele combinaţii precedente aprobate” până la cofret;

LPC: lungimea bransamentului colectiv: metri de cablu pozat până la tabloul centralizat sau nodul de centralizare;

SLP: supliment de lungime pentru bransament individual sau colectiv.

“GdM” sau “gdm”:

Grup de Măsură pentru furnizarea energiei electrice de joasă tensiune (JT) pentru orice tip de utilizare, monofazată sau trifazată, cu eventuale limite precizate în documentele tehnice sau în Contractul de executare lucrari, în orice caz de: tip electronic, de tip tradiţional cu Norme discrete, de tip integrat.

“MT”: Medie Tensiune conform normei SR-EN 50160

“JT”: Joasă Tensiune conform normei SR-EN 50160

“LO”: Contract de executare lucrari ;

“IMS”: Întrerupător de Manevră Separator,

“PTA”: Post de Transformare Aerian pe Stâlp,

Page 10: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 10/208

“C.JT”: concentrator JT,

“TC”: Transformator de curent“TT”: Transformator de Tensiune,

“LCL”: Comanda de executare a lucrarii

“PdL”: Planuri de Lucru pregătite de către Enel

LEGENDA

Pentru o mai bună înţelegere a textelor din prezentul document se defineşte semnificaţia unor termeni utilizaţi:

“Instalatie electrica”

Cuprinde toate elementele electrice corespunzătoare pentru producerea, transportul, transformarea, distribuţia şi utilizarea energiei electrice.

Acestea pot face referire la instalaţiile Enelului sau ale unor terţi.

Pentru definiţii ulterioare în acest sens se face trimitere la documentele tehnice enumerate în Comanda de executie a lucrarii drept documente contractuale.

"Grup de trei conductoare“:

Sistem alcătuit din trei conductoare neizolate sau “înveliţi” pentru liniile aeriene.

În cazul activităţilor pe aparaturi sau pe Norme ale canalelor electrice, prin “grup” se înţelege grup de trei conductoare.

“Forma ţie”:

Ansamblu de unu, două, trei sau patru cabluri electrice pentru instalare aeriană sau subterană şi care alcătuiesc linia de MT sau JT, inclusiv eventuala coardă de susţinere pentru conductoare aeriene.

"Comisionat”:

Prin prestaţii încredinţate se înţeleg cele indicate în Comanda de executare a lucrari (LCL) şi la care fac referire eventuale prescripţii şi/sau analize tehnice (antecalculaţii), furnizate din când în când de către Enel, şi/sau alte documente tehnice de proiect contractuale.

“Reţea de canale”

Sintagma defineşte lucrarea completă care cuprinde toate activităţile, inclusiv furnizarea materialelor necesare, cu cablul/cablurile electric/e MT sau JT, furnizare asumată prin contract de către Enel, la adâncimea solicitată (de obicei, până la 1,50 m) in tub de PVC rigid sau din polietilenă rigidă sau flexibilă; activităţile incluse sunt următoarele: excavare şi/sau demolarea pavajului stradal şi a stratului de susţinere de orice consistenţă, transportul şi descărcarea materialului rezultat (inclusiv predarea acestuia la instalaţia de recuperare/eliminare finală autorizată) şi/sau păstrarea, dacă acest lucru este prevăzut, furnizarea şi amplasarea tuburilor de protecţie având caracteristicile şi dimensiunile indicate în fiecare Norma de Preţ, acoperirea cu materialul prescris, furnizarea materialului de umplere, refacerea stratului

Page 11: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 11/208

de susţinere a drumului şi a pavajului, inclusiv borduri, borne, marginile trotuarului cu excluderea frezării şi a stratului de uzură (covor) sau al masticului bituminos.

Prin “pavare” se înţelege stratul superficial (de acoperire) alcătuit dintr-un produs consistent, de orice tip, şi formaţiune (cu asfalt, ciment, cu pavele, etc.).

Umplerea gropilor rezultate în urma excavărilor pentru susţinerea pavajului, pentru canalizare şi gropi se poate realiza cu materiale inerte stabilizate şi nestabilizate, cu beton armat sau conglomerat fluid sau alt material special similar, etc., sau chiar cu materialul excavat denumit şi “material de umplere”.

Pentru umplerea gropilor în zone nepavate (de ex. nivelate, etc.) de obicei se prevede umplerea cu materialele provenite din aceeaşi săpătură, în cazul în care acestea sunt reutilizabile şi/sau cu excepţia cazului în care Enel dispune altceva în materialele de proiect sau în alte documente contractuale.

Se precizează faptul că pentru umpleri (straturi de suport), amestecul de materiale inerte (în special referitor la amestecul de piatră spartă cu granulometrie stabilizată) amestecate cu liant (var hidratat, ciment, etc.) pentru stabilizare nu este considerat “beton” sau “conglomerat fluid” sau “material special”, indiferent de modalităţile şi mijloacele utilizate (chiar si pentru umezire) pentru amestec şi turnare.

“Bransament”:

Porţiune de conductoare de joasă tensiune, cu punct de plecare de la un nod de reţea existent sau de constituit, care indiferent de lungime, alimentează un singur consumator, sau un grup de consumatori şi a căror Grupuri de Măsură sunt aliniate şi cablate direct între ele.

Bransamentul se defineşte:

“Bransament individual ”: în cazul în care alimentează un singur consumator;

“Bransament colectiv”: în cazul în care alimentează un nod de centralizare

“Centralizatoare grupuri de masura” :

Este constituit din unul sau mai multe Grupuri de Măsură instalate pe Panoul Centralizat amplasat într-un loc special sau în gol pentru contor sau într-un cofret corespunzător.

“Panou centralizator” :

Este constituit dintr-un ansamblu de materiale de susţinere care permit instalarea mai multor Grupuri de Măsură în acelaşi loc (de obicei în interiorul unui compartiment pentru cronometre) în vederea alimentării punctelor de furnizare a energiei electrice. Grupurile de Măsură cu privire la furnizare sunt alimentate prin cablaj intern la Panoul Centralizat.

“Nod JT”:

Este punctul din circuit la care sunt conectate din punct de vedere electric un număr mai mare sau egal cu trei conductoare; la un punct terminal al reţelei JT numărul de conductoare poate fi egal cu doi.

“Nod de retea JT”:

Punct de derivaţie de la o linie de distribuţie de joasă tensiune; este denumit şi “ Nod de Alimentare”; În general, Nodul de Reţea de JT este alcătuit dintr-un şir de cleme de derivaţie sau dintr-o legătură rigidă.

“Nod de centralizare”

Page 12: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 12/208

Este nodul funcţional la realizarea unui panou centralizat sau la alimentarea a două sau mai multe grupuri de măsură separate (alcătuite din cofrete cu şir de cleme sau cuti de derivaţie) , amplasat în acelaşi compartiment sau chiar în locul unde este amplasată centralizatorul. Nodurile de centralizare nu constituie Noduri de Reţea JT.

“Activare”

Configurarea Grupului de Măsură se poate efectua prin Hand Unit (PalmTop) şi software conform modalităţilor prescrise de către Enel; punerea în exerciţiu a Grupului de Măsură, verificarea dacă la bornele de ieşire ale Grupului de Măsură pus la dispoziţia Clientului tensiunea este prezentă; întrerupătorul integrat în Grupul de Măsură trebuie să fie în poziţia “deschis”.

“Autoactivare”:

Operaţiunea de activare a furnizării de energie electrică, va fi efectuată de către Clientul, titular al acesteia, la autorizaţia zonei Clienţi eliberată în baza unui Contract de furnizare; se poate face prin îndepărtarea sigiliului pus de către Enel sau Executant pe întrerupătorul care limitează puterea şi care permite închiderea acestuia şi alimentarea aparatelor utilizate de către Client.

“Citirea pentru impartire”:

Citirea cadranului de numărare al dispozitivului de măsurare a energiei electrice efectuată cu ocazia schimbării titularului contractului de furnizare a energiei electrice şi reprezintă citirea finală pentru Clientul care încheie contractul şi prima citire pentru noul Client.

“Unificarea furnizarii”:

Intervenţie de recuperare şi amplasare a Grupurilor de Măsură cu scopul de contorizare a consumului prin intermediul unui singur Grup de Măsură a furnizarii în curs realizate cu mai multe Grupuri de Măsură..

Page 13: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 13/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

SECŢIUNEA 1

GRUP MERCIOLOGIC LELE0501

INTERVEN ŢII LA RE ŢEAUA ELECTRICA AERIAN Ă

Prezenta Secţiune 1 nu este aplicabilă încredinţării prin contracte a Proiectelor /Antecalculaţiilor reprezentate de Normele de Preţ, dacă lucrările de executat sunt mai mari de limitele de aplicabilitate impuse de Normele de Preţ; în particular nu sunt aplicabile Normele de Preţ I11103 şi I11104 în cazul în care lucrarea de executat prevede pozarea a mai mult de 2 (doi) noi stâlpi de susţinere, fie dacă aceştia sunt fixaţi direct, sau cu fundaţie, sau unul direct fixat şi unul cu fundaţie. Prezentul document conţine un “Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de susţinere ……” în care sunt descrise principalele configuraţii ale instalaţiilor, cu utilizarea a 2 (doi) noi stâlpi, realizabile în funcţie de limita susmenţionată.

În cazurile în care nu este aplicabil prezenta Secţiune 1, Proiectul/Antecalculaţia trebuie redactat în funcţie de Normele de Preţ prevăzute în PARTEA L – Lucrări din Nomenclatorul de Preturi Convenţionale

CAPITOLUL 1

NORME DE PREŢ “BAZ Ă”

I11101 Îndreptarea stâlpului mişcat JT sau MT. n 20

Norma de Preţ este aplicabilă până la 3 (trei) stâlpi pentru aceeaşi linie JT sau MT.

Pentru fiecare stâlp îndreptat:

Fişă BAZĂ de referinţă: A-B01

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

Page 14: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 14/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11102 Mutarea stâlpului JT sau MT, de orice tip, fixat direct cu reutilizarea stâlpului de mutat; în cazul stâlpului MT trebuie utilizate aceleaşi materiale şi izolatie.

n 60

Pentru fiecare stâlp mutat.

Norma de Preţ este aplicabilă până la 3 (trei) stâlpi pentru aceeaşi linie JT sau MT.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· eventuala coborâre la sol a conductoarelor chiar şi pentru deschiderile adiacente;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişă BAZĂ de referinţă: A-B02

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

Page 15: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 15/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· Fişa prezentă poate fi cumulată cu alte Fişe de Bază reprezentate în „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de susţinere …omis” inclus în prezentul document PARTEA I - Intervenţii.

I11103 Plantarea unui nou stâlp, fixat direct, pentru linia aeriană JT cu conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat, pentru realizarea configuraţiilor de instalaţie care necesită utilizarea a maxim 2 (doi) noi stâlpi exemplu: 2 cu fundaţie, sau 1 cu fundaţie + 1 fixat, sau 2 doi fixaţi direct]; este admisă cumularea demolării stâlpilor direct fixaţi sau pe fundaţie şi recuperarea şi reutilizarea de stâlpi fixaţi direct în noua poziţie, conform reprezentării din „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de susţinere …omis” din prezentul document PARTEA I - Intervenţii.

n 53

Pentru fiecare stâlp nou direct fixat, instalat:

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de curatare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă;

· eventuala coborâre la sol a conductoarelor chiar şi pentru deschiderile adiacente

· eventuala predare Enel a stâlpilor care nu mai pot fi reutiliza ţi în intervenţie.

Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe BAZĂ pentru realizarea configuraţiilor maxime de instalaţie conform reprezentării din „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de susţinere …omis” din prezentul document PARTEA I - Intervenţii.

Fişă BAZĂ de referinţă: A-B03

Norme de Preţ Supliment şi Bază cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11201 (Fişă Supliment A-S01)

· I11202 (Fişă Supliment A-S02)

· I21103 (Fişă Bază I-B03)

Page 16: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 16/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I41102 (Fişă Bază PSB02)

· I41104 (Fişă Bază PSB04)

· I41106 (Fişă Bază PSB06)

· I11102 (Fişă Bază A-B02)

· I11104 (Fişă Bază A-B04)

· I11113 (Fişă Bază A-B13)

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11104 Montare stâlp tip B sau C sau D sau E, complet, cu fundaţie subterană sau la suprafaţă, din orice material, pentru linia aeriană JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat, pentru realizarea configuraţiilor de instalaţie care necesită utilizarea a maxim 2 (doi) noi stâlpi exemplu: 2 cu fundaţie, sau 1 cu fundaţie + 1 fixat, sau 2 doi fixaţi direct]; este admisă cumularea demolării stâlpilor direct fixaţi sau pe fundaţie şi recuperarea şi reutilizarea de stâlpi fixaţi direct în noua poziţie, conform reprezentării din „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de susţinere …omis” din prezentul document PARTEA I - Intervenţii.

n 89

Pentru fiecare stâlp nou pentru linia aeriană JT tip B sau C sau D sau E, complet, cu fundaţia aferentă, montat:

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata plantarii, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletate şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă;

· eventuala coborâre la sol a conductoarelor chiar şi pentru deschiderile adiacente

· eventuala predare Enelului a stâlpilor care nu mai pot fi reutiliza ţi în intervenţie.

Page 17: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 17/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe BAZĂ pentru realizarea configuraţiilor maxime de instalaţie conform reprezentării din „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de susţinere …omis” din prezentul document PARTEA I - Intervenţii.

Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment şi Bază indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B04

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11201 (Fişă Supliment A-S01)

· I11202 (Fişă Supliment A-S02)

· I21103 (Fişă Bază I-B03)

· I41102 (Fişă Bază PSB02)

· I41104 (Fişă Bază PSB04)

· I41106 (Fişă Bază PSB06)

· I11102 (Fişă Bază A-B02)

· I11103 (Fişă Bază A-B03)

· I11113 (Fişă Bază A-B13)

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11105 Înlocuirea Transformatorului de pe Postul de Transformare pe Stâlp (PTA), cu o putere de până la 250 kVA, în urma unui defect sau pentru adecvarea puterii instalate.

n 60

Pentru fiecare Transformator pe Stâlp înlocuit.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

Page 18: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 18/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· intervenţie eventuală de toaletate şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă;.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B05

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11106 Înlocuirea tabloului JT pe stâlp pentru PTA sau pe stâlp JT limitrof, inclusiv întrerupător.

n 20

Pentru fiecare Tablou JT înlocuit, inclusiv întrerupător.

Prezenta Norma de Preţ Bază se aplică, pentru fiecare Tablou JT, la toate eventualele Tablouri JT în serviciul unui PTA.

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi pentru înlocuirea unui singur întrerupător din interiorul tabloului.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B06

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11107 Înlocuirea Separatorului cu izolatie in aer montat pe stâlp, de orice tip şi în orice poziţie de montare (orizontală sau verticală).

n 49

Pentru fiecare Separator cu izloatie in aer înlocuit.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

Page 19: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 19/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B07

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11108 Înlocuirea Separatorului în SF6 pe Stâlp (cu comandă manuală, sau motorizat şi telecomandat), instalat pe linia aeriană MT cu conductoare neizolate, sau cu cablu aerian cu linie elicoidala pe coardă portantă.

n 50

Pentru fiecare Separator în SF6, cu comandă manuală, sau motorizata şi telecomandata, instalat pe Stâlp, înlocuit:

Prezenta Norma de Preţ se aplică şi pentru înlocuirea Separatorului în SF6 cu comandă manuală cu Separator cu comandă motorizată şi telecomanda aferentă.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B08

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11109 Înlocuirea Descărcătorilor SCS pe stâlp MT. n 21

Page 20: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 20/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Pentru fiecare grup de trei Descărcători SCS înlocuiţi:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul înlocuirii unui singur Descărcător SCS.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B09

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11110 Înlocuirea unui grup de trei Descărcători MT cu oxizi metalici şi cu dispozitiv de decalare - 5~10 kA, de tip normal sau pentru medii saline.

n 33

Pentru fiecare grup de trei Descărcători înlocuiţi:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul înlocuirii unui singur Descărcător.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocui rii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B10

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

Page 21: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 21/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11111 Înlocuirea izolatoarelor rigide din sticlă de orice tip sau din orice tip de compoziţie, fie pentru legatura simplă sau legarura cu coarbe, cu eventuala înlocuire a tijelor port-izolator şi/sau inserarea unei prelungiri la tijă. Pentru fiecare stâlp la care se efectuează intervenţia:

n 30

Norma de preţ este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) stâlpi pentru linia MT.

Prezenta Norma de Preţ Bază se aplică şi în cazul:

- înlocuirii unui singur Izolator;

- înlocuirii unuia sau mai multe izolatoare rigide pe stâlp armat cu întindere dublă/triplă cu izolatoare suspendate.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B11

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11112 Înlocuirea lanţului de izolatoare din sticla capă-tijă de orice tip sau a izolatorului din orice fel de compoziţie, sau a lanţului durificat cu coarne de descărcare cu/fără descărcătoare SCS, fie cu armătură simplă fie cu armare cu lanţ dublu, suspendat sau întins; este inclusă înlocuirea izolatoarelor rigide la supratrecerea conductoarelor pe consolă sau capul de stâlp, a eventualelor tije port-izolatoare şi eventual inserarea unei prelungirii la tijă.

n 38

Pentru fiecare grup de trei conductoare.

Norma de Preţ se aplică până la un maxim de 3 (trei) stâlpi pentru linia MT.

Page 22: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 22/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Norma de Preţ este aplicabilă si în cazul înlocuirii unui singur lanţ de izolatoare din sticlă cu capă-tijă sau a unui singur izolator din compozit, sau a unui singur lanţ durificat cu coarne de descărcare cu /fără descărcătoare SCS.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B12

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11113 Realizarea unei linii de Reţea JT (nu bransament) in cablu aerian, de orice tip şi secţiune, derivată de la stâlpul JT, şi realizată o parte de la stâlp la perete iar o parte în perete până la Cofretul pentru Nodul de reţea JT sau Doza de Derivaţie pe perete.

n 51

Pentru lungimea Liniei (Cablului) până la 80 (optzeci) metri: pentru fiecare Linie:

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, în locuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de oricefel fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B13

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

Page 23: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 23/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I21203 (Fişă Supliment I-S03)

· I21204 (Fişă Supliment I-S04)

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11114 Înlocuirea dozei de derivaţie JT, de orice tip şi secţiune, pe cablu la perete, sau pe stâlp.

n 18

Pentru fiecare doză de derivaţie înlocuită:

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de oricefel fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;

· intervenţie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie, şi eliminarea aferentă.

Fişa BAZĂ de referinţă: A-B14

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT”

I11201 Demolare stâlp de orice tip, in linie aeriană JT cu conductoare neizolate şi/sau cu cablu aerian torsadat, fixat direct.

n 6

Pentru fiecare stâlp de susţinere fixat direct demolat.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;

Fişă SUPLIMENT de referinţă: A-S01

Page 24: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 24/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Norma de Preţ ulterioară cumulabilă cu prezenta Norma de Preţ:

· I11203 (Fişă Supliment A-S03)

I11202 Demolarea stâlpului de orice tip, din linie aeriană JT cu conductoare neizolate şi/sau cu cablu aerian torsadat, cu blocul de fundaţie aferent.

n 38

Pentru fiecare stâlp de susţinere şi blocul de fundaţie aferent demolat:

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: A-S02

Norme de Preţ ulterioare cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11203 (Fişă Supliment A-S03)

· I11204 (Fişă Supliment A-S04)

I11203 Eliminare stâlp, pentru linia aeriană JT, de orice tip, a liniei aeriene JT, inclusiv transportul şi predarea la gropile de gunoi autorizate legal sau la societati abilitate pentru tratarea deşeurilor.

n 5.4

Pentru fiecare stâlp eliminat conform legislaţiei în vigoare.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuir ii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;.

Fişă SUPLIMENT de referinţă:: A-S03

I11204 Eliminare bloc de fundaţie pentru linia aeriană JT, inclusiv transportul şi predarea la gropile de gunoi autorizate legal sau la societatile abilitate pentru tratarea deşeurilor.

n 6.6

Pentru fiecare bloc de fundaţie din beton aferent stâlpului de linie aeriană eliminat conform legislaţiei în vigoare.

Page 25: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 25/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

· eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiilor, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării, înlocuirii (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperării de stâlpii, sau în caz de intervenţie la stâlp de acelaşi fel, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: A-S04

Subcapitolul 3 Avizarea clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de

furnizare a energiei electrice

Printre altele, norma cuprinde:

- reproducerea pe suport de hârtie în format A4 (chiar şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularelor indicate local de către Enel;

- - afişarea şi recuperarea avizelor;

- - transmiterea avizelor individuale clienţilor indicaţi de către Enel.

- Enel comunică necesitatea efectuării activităţii prin solicitarea corespunzătoare (inerentă lucrărilor solicitate).

- Lipirea şi transmiterea individuală clientului trebuie să aibă loc conform modalităţii şi formulării utilizate de către Unităţile care gestionează contractul cu Enel şi, în orice caz, trebuie efectuată în perioada fixată de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE; în acest timp Executantul trebuie să transmită prin fax Enel confirmarea primirii serviciului. În orice caz, Enel poate încredinţa prestarea chiar şi cu o zi înainte de termenul prevăzut pentru lipirea avizelor prescrise de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

- Lipirea avizelor, în locuri vizibile, trebuie efectuată în toată zona unde este localizată clientela vizată de suspendarea programată, pe clădiri publice, pe porţiunile de drum care dau înspre construcţii, şi în cazul blocurilor de apartamente sau clădirilor unde sunt desfăşurate activităţi comerciale, artizanale sau industriale, în zona de acces sau în interiorul acestora.

- Pentru fiecare aviz individual înmânat trebuie luată şi o copie cu semnătura destinatarului, cu data şi ora completate.

- Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enel, copia avizului care include data şi ora

Page 26: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 26/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat această activitate ştampila şi semnătura Executantului.

- Recuperarea avizelor, pe durata efectuării lucrărilor, trebuie efectuată în termen de 5 zile de la executarea lucrărilor.

I11301 Activitatea de preavizare a clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice în condiţiile susmenţionate.

n 7

Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se fac exclusiv clientelei interesate de execuţia lucrării.

În bloc pentru Plan de lucrare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: A-S08

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11302 (Fişă Supliment A-S09)

I11302 Ca şi în cazul Normei I11301 dar pentru singurul client MT sau JT anunţat individual la cererea Enelului.

n 1

Norma se cumulează cu cea precedentă I11301.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: A-S09

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I11301 (Fişă Supliment A-S08)

Page 27: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 27/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE UNITAR Ă ÎN

PUNCTE SECTIUNEA 1 - CAPITOLUL 2

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT

Normele de preţ din prezentul Subcapitol sunt recunoscute, ca şi compensaţie forfetară, cumulabile cu alte Norme aplicabile, numai în cazul asolicitarii făcute de Executant din partea Enelului pentru execuţia de intervenţii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor la reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, în timpul indicat în Comanda de executie a lucrarii, pentru chemarea efectuată prin intermediul fonogramei sau telefax sau în orarul (dacă diferit) prescris de către Enel în comunicarea de mai sus, cu echipa pregătită pentru intervenţie.

Normele de Preţ nu sunt recunoscute în cazul încredinţării efectuate prin Comanda de executare a lucrari (LCL), dacă data emiterii acesteia se face în prealabil, cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

În cazul în care reparaţiile trebuie efectuate în mai multe perioade orare se aplică norma de preţ cu valoarea cea mai ridicată.

I12001 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme, pentru responsabilitatea Executantului privind execuţia de intervenţii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 20

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral în perioada orară 8,00 şi 20,00, în zi normală de lucru, fiind excluse sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.

În bloc pentru fiecare solicitare:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zi lucrătoare pentru a fi executată la începutul uneia din cele două zile lucrătoare imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: A-S05

I12002 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme, pentru responsabilitatea Executantului privind execuţia de intervenţii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 30

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral sau parţial:

• în intervalul orar cuprins între orele 20,00 şi orele 24,00 din zilele normale de lucru;

• în intervalul orar cuprins între orele 08,00 şi orele 20,00, în zilele de

Page 28: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 28/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE UNITAR Ă ÎN

PUNCTE

sâmbătă:

În mod global pentru fiecare solicitare:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de vineri pentru a începe execuţia în ziua de sâmbătă, imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: A-S06

I12003 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu celelalte Norme care se pot aplica, pentru cheltuielile Executantului privind execuţia de intervenţii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 50

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral sau parţial:

• în intervalul orar cuprins între orele 00,00 şi orele 08,00 în zilele normale de lucru;

• în intervalul orar cuprins între orele 00,00 şi orele 08,00 şi în intervalul orar cuprins între orele 20,00 şi orele 24,00 în zilele de sâmbătă;

50• în zilele întregi de duminică şi sărbători legale.

În bloc, pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zile de sâmbătă sau în zilele precedente pentru a fi efectuată la începutul zilei de duminică, imediat următoare, sau în ziua de sărbătoare imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: A-S07

Page 29: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 29/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

SECŢIUNEA 2

GRUP MERCIOLOGIC LELE0502

INTERVEN ŢII LA RE ŢEAUA ELECTRICA

SUBTERANĂ

Prezenta Secţiune 2 nu se aplică pentru încredinţarea pe un contract a Proiectelor /Antecalculaţiilor, reprezentate de Normele de Preţ, dacă lucrările care trebuie efectuate sunt mai mari de limitele de aplicabilitate impuse în unele din Normele de Preţ.

În cazul în care nu se aplică prezenta Secţiune 2, Proiectul/Antecalculaţia trebuie redactată în corespondenţă cu Normele de Preţ din PARTEA L – Lucrări din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale

Toate măsurile de lungime de referinţă, în cele ce urmează sunt supuse rotunjirii în limita prevăzută

SECTIUNEA 2 - CAPITOLUL 1

NORME DE PREŢ “BAZ Ă”

I21101 Realizare de reţea de canale cu 2 tuburi alăturate, pozarea de cabluri JT, manşonare/i JT pentru realizarea unui nou Nod de Reţea JT, realizata prin secţionarea unui cablu subteran JT existent la o distanţa de la Cofret la Cablul Existent (DC): până la 2 metri.

Pentru fiecare nou Nod de reţea JT cu distanţa de la Cofret la Cablul Existent (DC): până la 2 metri. Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

n 62

- eventuale extinderi ale excavării necesare pentru realizarea mansoanelor;

- indicatoarele provizorii şi definitive.

Sunt excluse: frezarea, mantaua de uzură (covor), masticul bituminos, toate remunerate separat.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-B01

Norme de Preţ Supliment comisionabile şi cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I41203 (Fişă Supliment PSS03)

Page 30: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 30/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I42203 (Fişă Supliment PCS03)

· I21203 (Fişă Supliment I-S03)

· I21204 (Fişă Supliment I-S04)

· I21206 (Fişă Supliment I-S06)

· I21207 (Fişă Supliment I-S07)

· I21208 (Fişă Supliment I-S08)

· I21209 (Fişă Supliment I-S14)

· I21301 (Fişă Supliment I-S12)

· I21302 (Fişă Supliment I-S13)

I21102 Realizare de reţea de canale cu 2 tuburi alăturate, pozarea cablurilor JT, manşonare/i JT pentru un nou Nod de Reţea JT, care se va realizeaza prin secţionarea unui cablu subteran JT existent la o distanţa de la Cofret la Cablul Existent (DC): 2 < DC <= 5 metri.

n 90

Pentru fiecare nou Nod de reţea JT cu distanţa de la Cofret la Cablul Existent (DC): 2 < DC <= 5 metri:

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

- eventuale extinderi ale excavării necesare pentru realizarea mansoanelor;

- indicatoarele provizorii şi definitive pentru toată porţiunea vizată (bază şi supliment).

Sunt excluse: frezarea, mantaua de uzură (covor), masticul bituminos, toate remunerate separat.

Fişă BAZĂ de referinţă: I-B02

Norme de Preţ Supliment comisionabile şi cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I21201 (Fişă Supliment I-S01)

· I41203 (Fişă Supliment PSS03)

· I42203 (Fişă Supliment PCS03)

· I21203 (Fişă Supliment I-S03)

· I21204 (Fişă Supliment I-S04)

Page 31: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 31/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I21206 (Fişă Supliment I-S06)

· I21207 (Fişă Supliment I-S07)

· I21208 (Fişă Supliment I-S08)

· I21209 (Fişă Supliment I-S14)

· I21301 (Fişă Supliment I-S12)

· I21302 (Fişă Supliment I-S13)

I21103 Realizarea Reţelei de canale pentru pozarea cablului JT pentru alimentarea unui nou Nod de Reţea JT in derivatie:

n 46

- de la un Nod de reţea JT existent;

- de la un stâlp JT (de la linie cu cleme şi cu perforare a izolaţiei, sau de la doza de derivaţie)

- de la linia JT din cablu subteran prin manşoane de derivaţie la puţ existent.

Pentru o lungime a reţelei de canale (LC): 0 < LC <= 5 metri

Acolo unde noua reţea de canalizare, prevăzută în prezenta Norma de Preţ, trebuie să se racordeze la o tubulatură existentă realizată de Terţi, pentru pozarea cablului în tubulatura existentă este recunoscută Norma de Preţ Supliment I41201 (Fişa PSS01) pentru porţiunea de cablu aferentă tubulaturii existente.

Prezenta Norma de Preţ, în plus faţă de cele descrise în Fişa aferentă, în Generalitati şi în Documentele Contractuale, include:

- eventuale extinderi ale excavării necesare pentru realizarea mansoanelor;

- indicatoarele provizorii şi definitive pentru toată porţiunea vizată (bază şi supliment).

Sunt excluse: frezarea, mantaua de uzură (covor), masticul bituminos, toate remunerate separat.

Fişă BAZĂ de referinţă: I-B03

Norme de Preţ Supliment comisionabile şi cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I21202 (Fişa Supliment I-S02)

· I41203 (Fişa Supliment PSS03)

Page 32: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 32/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I41201 (Fişa Supliment PSS01)

· I42203 (Fişa Supliment PCS03)

· I21203 (Fişa Supliment I-S03)

· I21204 (Fişa Supliment I-S04)

· I21206 (Fişa Supliment I-S06)

· I21207 (Fişa Supliment I-S07)

· I21208 (Fişa Supliment I-S08)

· I21209 (Fişa Supliment I-S14)

· I21301 (Fişa Supliment I-S12)

· I21302 (Fişa Supliment I-S13)

I21104 Înlocuirea Şirului de Cleme de orice tip la Nodul de Reţea JT. n 11

Pentru fiecare Şir de Cleme înlocuit, până la maxim 3 (trei), inserate în Nodurile de reţea JT alimentate de Postul de Transfomare.

Fişă BAZĂ de referinţă: I-B04

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

I21105 Înlocuirea Cofretului pentru Nodul de reţea JT cu soclu, pe bloc de fundaţie din beton, afectat în urma unui accident sau defect.

n 30

Pentru fiecare Cofret înlocuit integral, sau parte din acesta:

Fişă BAZĂ de referinţă: I-B05

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I21301 (Fişa Supliment I-S12)

· I21302 (Fişa Supliment I-S13)

I21106 Recuperarea şi pozarea capacului de tip carosabil de orice tip pentru poziţionarea la noua cotă stradală, pe reţeaua de canale Enel existentă, cu stelaj şi capac, inclusiv: cofrajele şi armăturile din fier, toate cheltuielile care derivă din rupturi, modificări şi restructurarea şi supraînălţarea puţului.

n 19

Pentru fiecare capac carosabil adecvat cotei stradale sau cotei indicate de către Enel.

Prezenta Norma de Preţ este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) capace la canalele de cabluri care pot fi vizitate.

Page 33: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 33/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Este exclusă furnizarea capacului, atât din beton cât şi din fontă; pentru furnitura capacului din fontă se aplică Norma de Preţ I21205 - Fişa Supliment I-S05.

Fişă BAZĂ de referinţă: I-B06

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de:

· I21205 (Fişa Supliment I-S05)

· I21209 (Fişa Supliment I-S14)

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT”

I21201 Supliment pentru executarea reţelei de canale, cu 2 (două) tuburi alăturate, cu o lungime mai mare de 5,00 (cinci) metri pentru realizarea unui nou Nod de Reţea JT cu secţionarea unui cablu JT existent, pe teren cu orice fel de paviment.

n 28

Pentru fiecare porţiune de reţea de canale cu lungime mai mare (SLC), în plus faţă de primii 5,00 (cinci) metri, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri.

Norma de Preţ este recunoscută pentru un număr de porţiuni până la o lungime maximă totală a reţelei de canale cu 2 (două tuburi alăturate, egală cu 30,00 (treizeci) metri.

Sunt excluse: frezarea, mantaua de uzură (covorul), masticul bituminos, toate remunerate separat.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S01

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I21206 (Fişa Supliment I-S06)

· I21207 (Fişa Supliment I-S07)

· I21208 (Fişa Supliment I-S08)

I21202 Supliment pentru realizarea unei lungimi mai mari de reţea de canale pentru Reţea electrica JT subterană pe teren cu orice pavaj.

n 18

Pentru fiecare porţiune de lungime mai mare a reţelei de canale (SLC) cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri.

Norma de Preţ este recunoscută pentru un număr de porţiuni până la o lungime maximă totală a reţelei de canale, pentru Reţeaua JT, egală cu 30,00 (treizeci) metri.

Sunt excluse: frezarea, mantaua de uzură (covorul), masticul bituminos,

Page 34: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 34/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

toate remunerate separat.

Fişă SUPLIMENT de referinţă:: I-S02

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I21206 (Fişa Supliment I-S06)

· I21207 (Fişa Supliment I-S07)

· I21208 (Fişa Supliment I-S08)

I21203 Instalarea Cofretului pentru Nodul de Reţea JT, de orice dimensiune, de orice tip, incastrata în perete.

n 13

Pentru fiecare Cofret de reţea JT incastrat în perete:

Prezenta Norma de preţ cuprinde şi instalarea în perete a Cofretului pentru Nodul de reţea JT, complet cu soclu.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S03

I21204 Instalarea Cofretului pentru Nodul de Reţea JT cu soclu, pe bloc de fundaţie din beton subterană sau la suprafaţă.

n 15

Pentru fiecare Cofret pe coloană pentru Nodul de Reţea JT instalat:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S04

I21205 Furnizarea la şantier a capacului din fontă de orice tip, chiar şi nestandardizat de către Enel, conform normei UNI EN 124 de orice clasă comandată, chiar şi cu semi-capace triunghiulare.

kg 0.23

Pentru fiecare Capac de fontă furnizat, evaluat în kilograme:

Greutatea capacului care trebuie contabilizată se extrage din catalogul oficial al Furnizorului pe baza tipului şi caracteristicilor capacului stradal comandat.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S05

I21206 Frezare la rece, cu un echipament autopropulsat, a straturilor de pavaje din conglomerat bituminos, cu scopul de a crea o cavitate rectilinie egală cu lăţimea solicitată, până la o adâncime de 10 cm, pregătită pentru a primi noi straturi de uzură, care, împreună, vor trebuie realizate în linie la cele existente; sunt incluse încărcarea, transportul şi predarea la societati autorizaţi privind activităţile de recuperare sau eliminare a materialului produs în urma operaţiunii de frezare, măturarea şi curăţarea cavităţii definitivate;

m² 0.44

Page 35: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 35/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Prezenta Norma de Preţ este aplicată pentru suprafeţele de restructurare de până la 150 (osutăcincizeci) m2 încredinţaţi şi aferenţi unui singur şantier.

Pentru fiecare metru pătrat:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S06

I21207 Realizarea sau refacerea stratului de uzură de tip tradiţional cu o grosime egală cu 1 (un) cm; este inclusă aşternerea stratului de emulsie bituminoasă corespunzătoare, netezirea precum şi orice altă cheltuială pentru straturile bitumate şi refacerea indicatoarelor rutiere orizontale de orice tip

m² 0.25

Prezenta Norma de Preţ este aplicată pentru suprafeţele de restructurare de până la 150 (osutăcincizeci) m2 încredinţaţi şi aferenţi unui singur şantier.

Cantitatea luată în calcul este raportată la produsul între metrii pătraţi de suprafaţă de restructurat pentru grosimea mantalei de uzură exprimată în centimetri.

Pentru fiecare m2 echivalent (metrii pătraţi de restructurat x cm grosime):

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S07

I21208 Realizarea sau refacerea pavajului pentru trotuarul din mastic de asfalt de orice culoare, turnat la cald pentru o grosime de până la 2 (doi) cm cu suprafaţa acoperită de granule de marmură sau drişcuită cu nisip fin; este inclusă şi eventuala execuţie a unui înveliş din var, extirparea, pentru zona solicitată, a stratului existent şi încărcarea, transportul şi descărcarea la societati autorizate privind activităţile de recuperare sau eliminare a materialului provenind din restructurare.

m² 1.1

Pentru fiecare metru pătrat:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S08

I21209 Furnizarea şi montarea a unui puţ construit oricum inclusiv excavarea în orice tip de teren, restructurare totală, şi eventual, inserarea acestuia.

n 15

Norma cuprinde:

_ Excavare în orice tip de teren sau paviment, corespunzător şi destinat să primească capacele stradale simple sau în partidă dublă din fontă sau din oţel de orice tip şi dimensiune.

_ Cofraje şi armături din fier, refacerea pavajului, acoperirea, toate cheltuielile care derivă din rupturi, opere complementare şi accesorii pentru a preda produsul finit conform celor mai înalte standarde.

_ Este exclusă furnizarea capacului de orice tip.

Page 36: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 36/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Norma se aplică şi pentru inserarea puţului în reţeaua de canale existentă.

Pentru fiecare puţ montat

Prezenta Norma de preţ este aplicabilă până la un număr de 3 (trei) puţuri

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S14

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I21205 (Fişa Supliment I-S05)

Subcapitolul 3

Avizarea clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice

Printre altele, norma cuprinde:

- reproducerea pe suport de hârtie în format A4 (chiar şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularelor indicate local de către Enel;

- afişarea şi recuperarea avizelor;

- transmiterea avizelor individuale clienţilor indicaţi de către Enel.

Enel comunică necesitatea efectuării activităţii prin solicitarea corespunzătoare (inerentă lucrărilor solicitate).

Lipirea şi transmiterea individuală clientului trebuie să aibă loc conform modalităţii şi formulării utilizate de către Unităţile care gestionează contractul cu Enel şi, în orice caz, trebuie efectuată în perioada fixată de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE; în acest timp Executantul trebuie să transmită prin fax Enel confirmarea primirii serviciului. În orice caz, Enel poate încredinţa prestarea chiar şi cu o zi înainte de termenul prevăzut pentru lipirea avizelor prescrise de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Lipirea avizelor, în locuri vizibile, trebuie efectuată în toată zona unde este localizată clientela vizată de suspendarea programată, pe clădiri publice, pe porţiunile de drum care dau înspre construcţii, şi în cazul blocurilor de apartamente sau clădirilor unde sunt desfăşurate activităţi comerciale, artizanale sau industriale, în zona de acces sau în interiorul acestora.

Pentru fiecare aviz individual înmânat trebuie luată şi o copie cu semnătura destinatarului, cu data şi ora completată.

Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enel, copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau

Page 37: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 37/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat această activitate ştampila şi semnătura Executantului.

Recuperarea avizelor, pe durata efectuării lucrărilor, trebuie efectuată în termen de 5 zile de la executarea lucrărilor.

I21301 Activitatea de preaviz a clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice în condiţiile susmenţionate.

n 7

Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se fac exclusiv clientelei interesate de execuţia lucrării.

În bloc pentru Plan de lucrare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S12

I21302 Idem Norma I21301 dar pentru singurul client MT sau JT anunţat individual la cererea Enelui.

n 1

Norma se cumulează cu cea precedentă I21301.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S13

SECTIUNEA 2 - CAPITOLUL 2

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT”

Normele de preţ din prezentul Subcapitol sunt recunoscute, ca şi compensaţie forfetară, cumulabile cu alte Norme aplicabile, numai în cazul solicitarii făcute de Executant din partea Enel pentru execuţia de intervenţii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor la reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, în timpul indicat în Contractul de executie a lucrarii, pentru chemarea efectuată prin intermediul fonogramei sau telefax sau în orarul (dacă diferit) prescris de către Enel în comunicarea de mai sus, cu echipa pregătită pentru intervenţie..

Normele de Preţ nu sunt recunoscute în cazul încredinţării efectuate prin Comanda de executare a lucrarii (LCL), dacă data emiterii acesteia se face în prealabil, cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

În cazul în care reparaţiile trebuie efectuate în mai multe perioade orare se aplică norma de preţ cu valoarea cea mai ridicată.

I22001 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme, pentru responsabilitatea Executantului privind execuţia de intervenţii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 20

Page 38: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 38/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral în perioada orară 8,00 şi 20,00, în zi normală de lucru, fiind excluse sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.

În bloc pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zi lucrătoare pentru a fi executată la începutul uneia din cele două zile lucrătoare imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S09

I22002 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme, pentru responsabilitatea Executantului privind execuţia de intervenţii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 30

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral sau parţial:

• în intervalul orar cuprins între orele 20,00 şi orele 24,00 din zilele normale de lucru;

• în intervalul orar cuprins între orele 08,00 şi orele 20,00, în zilele de sâmbătă:

În mod global pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de vineri pentru a începe execuţia în ziua de sâmbătă, imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S10

I22003 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu celelalte Norme care se pot aplica, pentru cheltuielile Executantului privind execuţia de intervenţii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 50

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral sau parţial:

• în intervalul orar cuprins între orele 00,00 şi orele 08,00 în zilele normale de lucru;

• în intervalul orar cuprins între orele 00,00 şi orele 08,00 şi în intervalul orar cuprins între orele 20,00 şi orele 24,00 în zilele de sâmbătă;

• în zilele întregi de duminică şi sărbători legale.

Page 39: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 39/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

În bloc, pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zile de sâmbătă sau în zilele precedente pentru a fi efectuată la începutul zilei de duminică, imediat următoare, sau în ziua de sărbătoare imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: I-S11

Page 40: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 40/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

SECŢIUNEA 3

GRUP MERCIOLOGIC FECE0800

INTERVEN ŢII LA POSTURILE DE TRANSFORMARE

SECŢIUNEA 3 - CAPITOLUL 1

NORME DE PREŢ “BAZ Ă”

I31101 Înlocuirea celulei MT de orice tip (celula linie sau celula Protecţie Transformator, motorizat sau nemotorizat), sau de la perete amplasat sub bara perimetrală orizontală, în Postul de Transformare MT/JT.

n 37

Pentru fiecare Celula MT, motorizat şi nemotorizat, înlocuit (sunt incluse atât recuperarea cât şi pozarea):

Fişă BAZĂ de referinţă: C-B01

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31301 (Fişa Supliment C-S08)

· I31302 (Fişa Supliment C-S09)

I31102 Înlocuirea, din Postul de Transformare, a transformatorului MT/JT cu o putere de până la 250 kVA, din Postul de Transformare MT/JT, în urma unui defect sau pentru modificarea puterii instalate.

n 48

Pentru fiecare Transformator de putere până la 250 kVA înlocuit (sunt incluse recuperarea şi montarea).

Fişă BAZĂ de referinţă: C-B02

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31203 (Fişa Supliment C-S03)

· I31204 (Fişa Supliment C-S04)

· I31301 (Fişa Supliment C-S08)

· I31302 (Fişa Supliment C-S09)

I31103 Înlocuirea, in Postul de Transformare, a transformatorului MT/JT cu o putere mai mare de 250 kVA până la 1000 kVA, în urma unui defect sau pentru modificarea puterii instalate.

n 60

Page 41: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 41/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Pentru fiecare Transformator cu o putere mai mare de 250 kVA până la 1000 kVA înlocuit (sunt incluse recuperarea şi montarea).

Fişă BAZĂ de referinţă: C-B03

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31203 (Fişa Supliment C-S03)

· I31204 (Fişa Supliment C-S04)

· I31301 (Fişa Supliment C-S08)

· I31302 (Fişa Supliment C-S09)

I31104 Înlocuirea/Mutarea – Modificarea Tabloului JT anti-accident, a pentru 2 linii JT în ieşire, complet cu întrerupătore de linie.

n 25

Pentru fiecare Tablou JT pentru 2 linii JT în ieşire, complet cu întrerupătore şi/sau plăci de închidere.

Prezenta Norma de Preţ este aplicabilă şi pentru înlocuirea unui singur întrerupător JT .

Fişă BAZĂ de referinţă: C-B04

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31204 (Fişa Supliment C-S04)

· I31301 (Fişa Supliment C-S08)

· I31302 (Fişa Supliment C-S09)

I31201 Înlocuirea unui grup de trei cabluri unipolare MT de legatura între Transformatorul MT/JT şi Tabloul MT cu terminale corespunzătoare preconfecţionate.

n 12

Pentru fiecare grup de trei cabluri MT cu terminale preconfecţionate, sau fracţiune din acestea:

Prezenta Norma de Preţ este aplicabilă chiar şi în cazul înlocuirii unui singur cablu din grupul de trei.

Fişă BAZĂ de referinţă: C-B05

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31301 (Fişa Supliment C-S08)

· I31302 (Fişa Supliment C-S09)

Page 42: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 42/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

I31202 Execuţia de trei terminale la cablurile unipolare MT de legatura între Transformatorul MT/JT şi Tabloul MT cu dotări de orice tip.

n 24

Pentru fiecare grup de trei Terminale MT cu dotări de orice tip la cablurile unipolare MT, sau fracţiune din acesta.

Prezenta Norma de Preţ este aplicabilă chiar şi în cazul execuţiei unui singur Terminal din grup.

Prezenta Norma de Preţ NU este aplicabilă dacă cablurile unipolare MT sunt dotate cu terminalei preconfecţionate.

Fişă BAZĂ de referinţă: C-B06

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31301 (Fişa Supliment C-S08)

· I31302 (Fişa Supliment C-S09)

I31204 Înlocuirea cablurilor unipolare JT, de orice tip şi secţiune, legatura de la Transformatorul MT/JT, al tabloului JT, pentru 2 (două) linii JT în ieşire.

n 10

Pentru fiecare grup de cabluri unipolare JT compuse din patru cabluri, sau fracţiuni din acesta.

Fişă BAZĂ de referinţă: C-B07

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31301 (Fişa Supliment C-S08)

· I31302 (Fişa Supliment C-S09)

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT

I31203 Compensaţie "în bloc" pentru operaţi provizorii (montare schelă, ancoraje efectuate cu utilaje/mijloace de transport şi/sau ridicare) pentru manipularea Transformatorului MT/JT din tir, amplasat în poziţia cea mai bună, în apropierea Postului de Transformare şi viceversa.

n 0.01

Cantitatea de contabilizat "Q" este exprimată în unitatea de măsură echivalentă dată de produsul dintre coeficientul "K" atribuit oricărui grad de putere al Transformatorului şi distanţa "D" exprimată în metri, măsurată în lungul traseului urmat de Transformator: Q=K x D.

Pentru fiecare Cantitate Echivalentă exprimată de produsul K x D:

Page 43: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 43/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

În cazul manipulării Transformatoarelor cu niveluri diferite de putere, se consideră coeficientul "K" pentru nivelul de putere cel mai apropiat dintre cele indicate, în plus sau în minus, între cele indicate.

TR 50 kVA K=5 TR 250 kVA K=12

TR 100 kVA K=6 TR 400 kVA K=15

TR 160 kVA K=9 TR 630 kVA K=20

Fişa SUPLIMENTARĂ de referinţă: C-S03

Subcapitolul 3 Avizarea clientelei pentru suspendarea programată a

serviciului de furnizare a energiei electrice

Printre altele, norma cuprinde:

- reproducerea pe suport de hârtie în format A4 (chiar şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularelor indicate local de către Enel;

- afişarea şi recuperarea avizelor;

- transmiterea avizelor individuale clienţilor indicaţi de către Enel.

Enel comunică necesitatea efectuării activităţii prin solicitarea corespunzătoare (inerentă lucrărilor solicitate).

Lipirea şi transmiterea individuală clientului trebuie să aibă loc conform modalităţii şi formulării utilizate de către Unităţile care gestionează contractul cu Enel şi, în orice caz, trebuie efectuată în perioada fixată de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE; în acest timp Executantul trebuie să transmită prin fax Enel confirmarea primirii serviciului. În orice caz, Enel poate încredinţa prestarea chiar şi cu o zi înainte de termenul prevăzut pentru lipirea avizelor prescrise de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Lipirea avizelor, în locuri vizibile, trebuie efectuată în toată zona unde este localizată clientela vizată de suspendarea programată, pe clădiri publice, pe porţiunile de drum care dau înspre construcţii, şi în cazul blocurilor de apartamente sau clădirilor unde sunt desfăşurate activităţi comerciale, artizanale sau industriale, în zona de acces sau în interiorul acestora.

Pentru fiecare aviz individual înmânat trebuie luată şi o copie cu semnătura destinatarului, cu data şi ora completată.

Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enel, copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat această

Page 44: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 44/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

activitate ştampila şi semnătura Executantului.

Recuperarea avizelor, pe durata efectuării lucrărilor, trebuie efectuată în termen de 5 zile de la executarea lucrărilor.

I31301 Activitatea de preaviz a clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice în condiţiile susmenţionate.

n 7

Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se fac exclusiv clientelei interesate de execuţia lucrării. În bloc pentru fiecare Solicitare. Fişă SUPLIMENT de referinţă: C-S08

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31302 (Fişa Supliment C-S09)

I31302 Idem Norma I31301 dar pentru un singur client MT sau JT anunţat individual la cererea Enelui.

n 1

Norma se cumulează cu cea precedentă I31301.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: C-S09

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I31301 (Fişa Supliment C-S08)

SECŢIUNEA 3 - CAPITOLUL 2 NORME DE PREŢ “SUPLIMENT”

Normele de preţ din prezentul Subcapitol sunt recunoscute, ca şi compensaţie forfetară, cumulabile cu alte Norme aplicabile, numai în cazul solicitarii făcut de Executant din partea Enel pentru execuţia de intervenţii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor la reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, în timpul indicat în Contractul de executie a lucrarii, pentru chemarea efectuată prin intermediul fonogramei sau telefax sau în orarul (dacă diferit) prescris de către Enel în comunicarea de mai sus, cu echipa pregătită pentru intervenţie.

Normele de Preţ nu sunt recunoscute în cazul încredinţării efectuate prin Comanda de executare a lucrărilor (LCL), dacă data emiterii acesteia se face în prealabil, cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

În cazul în care reparaţiile trebuie efectuate în mai multe perioade orare se aplică norma de preţ cu valoarea cea mai ridicată.

Page 45: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 45/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

I32001 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme, pentru responsabilitatea Executantului privind execuţia de intervenţii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 20

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral în perioada orară 8,00 şi 20,00, în zi normală de lucru, fiind excluse sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.

În bloc pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zi lucrătoare pentru a fi executată la începutul uneia din cele două zile lucrătoare imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: C-S05

I32002 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme, pentru responsabilitatea Executantului privind execuţia de intervenţii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 30

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral sau parţial:

• în intervalul orar cuprins între orele 20,00 şi orele 24,00 din zilele normale de lucru;

• în intervalul orar cuprins între orele 08,00 şi orele 20,00, în zilele de sâmbătă:

În mod global pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de vineri pentru a începe execuţia în ziua de sâmbătă, imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: C-S06

I32003 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu celelalte Norme care se pot aplica, pentru cheltuielile Executantului privind execuţia de intervenţii în urma apelului pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 50

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral sau parţial:

• în intervalul orar cuprins între orele 00,00 şi orele 08,00 în zilele normale

Page 46: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 46/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

de lucru;

• în intervalul orar cuprins între orele 00,00 şi orele 08,00 şi în intervalul orar cuprins între orele 20,00 şi orele 24,00 în zilele de sâmbătă;

• în zilele întregi de duminică şi sărbători legale.

În bloc, pentru fiecare solicitare:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zile de sâmbătă sau în zilele precedente pentru a fi efectuată la începutul zilei de duminică, imediat următoare, sau în ziua de sărbătoare imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: C-S07

Page 47: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 47/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

SECŢIUNEA 4

GRUP MERCIOLOGIC LEII1000

INTERVEN ŢII LA BRANSAMENTE

Prezenta Secţiune 4 nu se aplică pentru încredinţarea în contract a Proiectelor /Antecalculaţiilor, reprezentate de Normele de Preţ, dacă lucrările care trebuie efectuate sunt mai mari de limitele de aplicabilitate impuse în unele din Normele de Preţ.

În cazul în care nu se aplică prezenta Secţiune 4, Proiectul/Antecalculaţia trebuie redactată în corespondenţă cu Normele de Preţ din PARTEA L – Lucrări din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale.

Toate măsurile de lungime de referinţă, în cele ce urmează sunt supuse rotunjirii în limita prevăzută.

SECŢIUNEA 4 - CAPITOLUL 1 BRANSAMENTE INDIVIDUALE

NORME DE PREŢ “BAZ Ă”

I41101 Realizarea Bransamentului Individual pentru furnizarea monofazată/trifazată, derivată de la Nodul de Reţea JT, în tubulatură existentă până la cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate introdus în perete sau în compartiment predispus special.

n 11

Pentru fiecare Bransament (Cablu), de lungime (LP): 0 < LP <= 10,00 m:

Fişă BAZĂ de referinţă: PSB01

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I41201 (Fişă Supliment PSS01)

· I52201 (Fişă Supliment M-S02)

· I41204 (Fişă Supliment PSS04)

· I41205 (Fişă Supliment PSS05)

· I41206 (Fişă Supliment PSS06)

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

· I42302 (Fişă Supliment P-S05)

· I41210 (Fişă Supliment PSS10)

Page 48: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 48/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I21209 (Fişă Supliment I-S14)

· I41202 (Fişă Supliment PSS02)

Norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzută de aceeaşi fi şă. Cantităţi mai mari vor fi recunoscute cu norma de preţ I41202 (Fişă Supliment PSS02)

I41102 Realizarea Bransamentului Individual pentru racordare monofazată/trifazată, derivată de la linia aeriană JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian torsadat sau de la doza de derivaţie pe stâlp, până la cofretul pentru Grupurile de Măsură fixat pe stâlp.

n 20

Pentru fiecare Bransament (Cablu), de lungime (LP): LP <= 20,00 metri:

Fişă BAZĂ de referinţă: PSB02

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I52201 (Fişă Supliment M-S02)

· I41205 (Fişă Supliment PSS05)

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

· I42302 (Fişă Supliment P-S05)

I41103 Realizarea Bransamentului Individual pentru racordare monofazată/trifazată, derivată de la linia aeriană JT la perete sau de doza de derivaţie, până la cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate.

n 22

Pentru fiecare Bransament (Cablu), de lungime (LP): LP <= 20,00 metri

Fişă BAZĂ de referinţă: PSB03

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I41201 (Fişă Supliment PSS01)

· I52201 (Fişă Supliment M-S02)

· I41204 (Fişă Supliment PSS04)

· I41206 (Fişă Supliment PSS06)

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

· I42302 (Fişă Supliment P-S05)

Page 49: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 49/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

I41104 Realizarea Bransamentului Individual pentru racordare monofazată/trifazată, în noua reţea de canale pe teren cu acelaşi tip de paviment, derivată de la:

n 48

- linie aeriană JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian sau de la doza de derivaţie pe stâlp;

- linie aeriană JT din cablu torsadat la perete sau de doza de derivaţie la perete;

- linie JT din cablu subteran în interiorul puţului existent;

- Nod de Reţea JT inserat la linia din cablu subteran.

Pentru o lungime a reţelei de canale (LC): 0 < LC <= 5,00 metri:

Acolo unde noua reţea de canale, prevăzută în prezenta Fişă, trebuie racordată la o tubulatură existentă realizată de Terţi, pentru montarea Bransamentului (Cablului) în tubulatura existentă este recunoscută Norma de Preţ Supliment I41201 (Fişa PSS01) pentru porţiunea de bransament (Cablu) aferentă tubulaturii existente. În cazul tubulaturii construite norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de aceeaşi fil ă. Cantităţi mai mari vor fi recunoscute cu normanorma de preţ I41202 (fişa supliment PSS02)

Fişa BAZĂ de referinţă: PSB04

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I41202 (Fişă Supliment PSS02)

· I52201 (Fişă Supliment M-S02)

· I41204 (Fişă Supliment PSS04)

· I41206 (Fişă Supliment PSS06)

· I41201 (Fişă Supliment PSS01)

· I41207 (Fişă Supliment PSS07)

· I41208 (Fişă Supliment PSS08)

· I41209 (Fişă Supliment PSS09)

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

· I42302 (Fişă Supliment P-S05)

· I41210 (Fişă Supliment PSS10)

Page 50: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 50/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

I41105 Mutarea traseului, parţial sau total cu extinderea /reducerea traseului însuşi, aparţinând bransamentului individual, pentru a modifica punctul de racordare la reteaua electrica, la cererea înaintată de Clientul Enel sau pentru nevoi tehnice.

n 13

Pentru fiecare Bransament mutat de pe traseu, total sau parţial:

În caz de prelungire a Bransamentului este recunoscută Norma de Preţ I41201 (Fişă Supliment PSS01) în funcţie de lungimea prelungirii.

Fişa BAZĂ de referinţă: PSB05

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I41201 (Fişă Supliment PSS01);

· I52203 (Fişă Supliment M-S04), în cazul mutării Grupului de Măsură existent;

· I52202 (Fişă Supliment M-S03), în cazul recuperării, prin înlocuire, a Grupului de Măsură existent;

· I52201 (Fişă Supliment M-S02), în cazul instalării unui nou Grup de Măsură amplasat în locul celui recuperat;

· I41204 (Fişă Supliment PSS04)

· I41206 (Fişă Supliment PSS06)

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

· I42302 (Fişă Supliment P-S05)

· I41210 (Fişă Supliment PSS10)

· I21209 (Fişă Supliment I-S14)

I41106 Realizarea unui bransament in cablu aerian, de orice tip şi secţiune, derivat de la stâlpul JT, şi realizată de la stâlp pana la perete, si partea în perete până la Cofretul pentru Grupurile de măsură monofazate/trifazate.

n 55

Pentru lungimea Bransamentului (Cablului) până la 80,00 (optzeci/00) metri: pentru fiecare Bransament:

Fişa BAZĂ de referinţă: PSB06

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I41201 (Fişă Supliment PSS01)

· I52201 (Fişă Supliment M-S02), în cazul instalării unui nou Grup de

Page 51: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 51/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Măsură amplasat;

· I52202 (Fişă Supliment M-S03), în cazul recuperării, prin înlocuire, a Grupului de Măsură existent;

· I52203 (Fişă Supliment M-S04), în cazul mutării Grupului de Măsură în nouul Bransament;

· I41204 (Fişă Supliment PSS04)

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

· I42302 (Fişă Supliment P-S05)

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT”

I41201 Supliment pentru execuţia Bransamentului(Cablu): n 2.1

· cu o lungime mai mare de 10,00 (zece) metri, în tubulatura existentă (conform fişei PSB01 şi PSS03);

· cu o lungime mai mare de 20,00 (douăzeci) metri, de la perete sau stâlp (conform fişelor PSB02-PSB03);

· de orice lungime dacă prezenta Norma de Preţ este cumulată cu Norma de Preţ I41104 - Fişa PSB04.

Pentru fiecare porţiune ulterioară cu lungime mai mare decât cea a Bransamentului (Cablu) (SLP), cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS01

I41202 Supliment pentru execuţia de reţea de canale mai mare de 5,00 (cinci) m. pentru realizarea Bransamentului subterane in teren cu orice paviment.

n 18

Pentru fiecare porţiune cu lungime mai mare a reţelei de canalizare (SLC), în plus faţă de primii 5,00 (cinci) metri, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri.

Norma de Preţ este recunoscută pentru un număr de porţiuni până la o lungime maximă totală a reţelei de canale, pentru Bransament, egală cu 30,00 (treizeci) metri.

În caz de supliment la Fişa Bază I-B03 (Norma de Preţ I21103), pentru execuţia bransamentului cu reţea de canale de până la 5 metri, aplicarea următoarei fişe compensează toate cele indicate în Fişa Bază PSB04 (Norma de Preţ I41104) pentru intervenţii de până la cei 5 metri.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS02

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

Page 52: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 52/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I41207 (Fişă Supliment PSS07)

· I41208 (Fişă Supliment PSS08)

· I41209 (Fişă Supliment PSS09)

I41203 Realizarea Bransamentului individual pentru furnitură monofazată/trifazată, derivată de la Nodul de Reţea JT, în tubulatură predispusă până la cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate în perete, pe ţăruşi sau în compartimentul predispus special.

n 6.3

Pentru fiecare Bransament (Cablu), de lungime (LP): 0,00 < LP <= 10,00 metri:

Prezenta Norma de Preţ Supliment este aplicabilă exclusiv în cazul atribuirii asociate cu lucrări la Reţeaua Electrică de joasă tensiune.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS03

Ulterioare Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I41201 (Fişă Supliment PSS01)

· I52201 (Fişă Supliment M-S02)

· I41210 (Fişă Supliment PSS10)

· I41202 (Fişă Supliment PSS02)

Norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de aceeaşi fisă. Cantităţi mai mari sunt recunoscute cu norma de preţ I41202 (fişa supliment PSS02)

I41204 Execuţie firidă în zid de orice tip şi instalarea în aceasta a Cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate.

n 8

Pentru fiecare Cofret pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate instalat în firidă:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS04

I41205 Instalarea Cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate pe stâlp (prin armătură corespunzătoare) sau la perete.

n 4

Pentru fiecare Cofret pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate instalat pe stâlp (prin armătură corespunzătoare) sau la perete:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS05

I41206 Instalarea Cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate pe ţăruş cu soclu.

n 12

Page 53: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 53/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Pentru fiecare Cofret pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate pe ţăruş cu soclu instalat:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS06

I41207 Frezare la rece, cu stivuitor autopropulsat, a straturilor de pavaje din conglomerat bituminos, cu scopul de a crea o cavitate rectilinie egală cu lăţimea solicitată, până la o adâncime de 10 cm, pregătită pentru a primi noi straturi de uzură, care, împreună, vor trebuie realizate în linie la cele existente; sunt incluse încărcarea, transportul şi predarea la societati autorizaţi privind activităţile de recuperare sau eliminare a materialului produs în urma operaţiunii de frezare, măturarea şi curăţarea cavităţii definitivate;

m² 0.44

Pentru fiecare metru pătrat

Prezenta Norma de Preţ este aplicată pentru suprafeţele de restructurare de până la 150 (osutăcincizeci) m2 încredinţaţi şi aferenţi unui singur şantier.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS07

I41208 Construcţia sau reconstrucţia stratului de uzură de tip tradiţional cu o grosime egală cu 1 (un) cm; este inclusă aşternerea stratului de emulsie bituminoasă corespunzătoare, netezirea precum şi orice altă cheltuială pentru straturile bitumate şi refacerea indicatoarelor rutiere orizontale de orice tip.

m² 0.25

Pentru fiecare m2 echivalent (metrii pătraţi de restructurat x cm grosime):

Prezenta Norma de Preţ este aplicată pentru suprafeţele de restructurare de până la 150 (osutăcincizeci) m2 încredinţaţi şi aferenţi unui singur şantier.

Cantitatea luată în calcul este raportată la produsul între metrii pătraţi de suprafaţă de restructurat pentru grosimea mantalei de uzură exprimată în centimetri.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS08

I41209 Construcţia şi reconstrucţia pavajului pentru trotuarul din mastic de asfalt de orice culoare, turnat la cald pentru o grosime de până la 2 (doi) cm cu suprafaţa acoperită de granule de marmură sau drişcuită cu nisip fin; este inclusă şi eventuala execuţie a unui înveliş din var, extirparea, pentru zona solicitată, a stratului existent şi încărcarea, transportul şi descărcarea la societati autorizaţi privind activităţile de recuperare sau eliminare a materialului provenind din restructurare.

m² 1.1

Pentru fiecare metru pătrat:

Page 54: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 54/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS09

I41210 Redeschiderea şi reînchiderea porţiunilor de reţea de canale preexistentă, realizată de Terţi, pentru îndepărtarea eventualelor obstrucţii prezente în reţeaua de canale pentru a continua lucrările.

m² 8

Lungime: LC<5 metri (axa longitudinală a reţelei de canale).

Este inclusă demolarea pavajului şi a stratului de susţinere, constituite oricum, excavarea până la o adâncime de 1,50 m pe terenul de aceeaşi natură şi consistenţă (inclusiv roca, betonul armat şi nearmat şi în prezenţa apei), eliminarea tuturor materialelor rezultate, furnizarea şi pozarea/racordul tubului până la 145 mm2 necesară pentru a relua continuitatea canalelor, umplerea cu materiale inerte (rocă eruptivă, amestec de pietriş, nisip) stabilizate cu orice dozaj de var hidratata sau ciment de tip 325/425 sau liant de alt tip, refacerea stratului de suport şi a pavajului superficial, constituite oricum, fiind exclusă eventuala frezare şi restructurare a mantalei de uzură şi/sau a pavajului din mastic de asfalt care sunt compensate separat, execuţia în prealabil a sondajelor de investigaţie, pozare protecţiilor pe cabluri şi pe manşoane înainte de acoperire.

De asemenea, este prevăzută execuţia în mai multe faze a lucrărilor, necesare pentru finisarea produsului conform celor mai înalte standarde şi descrise în Normele următoare (şi mai mult efectuate în perioade decalate), chiar şi pentru aprobarea de executare a unor lucrări electrice care le revin personalului angajat de către Enel.

Pentru fiecare metru pătrat:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PSS10

SECŢIUNEA 4 - CAPITOLUL 2 BRANSAMENTE COLECTIVE

NORME DE PREŢ “BAZ Ă”

I42101 Pozarea de Bransamente colective în tubulatură existenta, derivatie de la Nodul de Reţea JT, pentru alimentarea Tabloului Centralizat a până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate.

n 24

Construcţie Centralizată pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate.

Pentru fiecare Bransament colectiv (Cablu) de lungime LPC: 0 < LPC <= 20,00 (douăzeci) metri inclusiv doisprezece Grupuri de Măsură monofazate/trifazate.

Page 55: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 55/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

Fişă BAZĂ de referinţă: PCB01

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I41201 (Fişă Supliment PSS01)

· I52201 (Fişă Supliment M-S02)

· I42201 (Fişă Supliment PCS01)

· I42202 (Fişă Supliment PCS02)

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

· I42302 (Fişă Supliment P-S05)

· I41210 (Fişă Supliment PSS10)

· I41202 (Fişă Supliment PSS02)

Norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de aceeaşi fi şă, altfel se va aplica Norma de Preţ I41104 (Fişa PSB04) şi Normele de preţ Supliment aferente la care se face referire.

I42102 Refacerea Tabloului Centralizator constituit oricum cu până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate.

n 22

Pentru fiecare Tablou Centralizator până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură reconstruit.

În cazul instalării unui nou tablou centralizat pentru Grupurile de Măsură recuperate este recunoscută norma de preţ I52203 (Fişa M-S04).

În cazul instalării unui nou tablou centralizat pentru noile Grupurile de Măsură este recunoscută norma de preţ I52201 (Fişa M-S02) şi norma de preţ I52202 (Fişa M-S03) pentru Grupurile de Măsură recuperate de demolat.

În cazul în care bransamentul colectiv este refăcută integral este recunoscută norma de preţ I41203 (Fişa PSS03).

În cazul în care bransamentul colectiv existentă este prelungită este recunoscută norma de preţ I41201 (Fişa PSS01) în măsura în care prelungirea este executată efectiv.

În cazul instalării unui nou Nod de centralizare este recunoscută norma de preţ I42202 (Fişa PCS02).

Fişă BAZĂ de referinţă: PCB02

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

Page 56: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 56/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

· I41203 (Fişă Supliment PSS03)

· I41201 (Fişă Supliment PSS01)

· I42201 (Fişă Supliment PCS01)

· I42202 (Fişă Supliment PCS02)

· I52201 (Fişă Supliment M-S02)

· I52202 (Fişă Supliment M-S03)

· I52203 (Fişă Supliment M-S04)

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

· I42302 (Fişă Supliment P-S05)

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT”

I42201 Supliment pentru instalarea unui nou Tablou Centralizator, a unui nou Modul B3M, inclusiv legăturile la Tabloul Centralizat sau la Bransament sau la Nodul de Centralizare şi la Grupurile de Măsură.

n 3

Pentru fiecare Modul B3M ulterior instalat.

Norma de preţ este aplicabilă şi în cazul instalării unui Modul pentru montarea suplimentară a 1 sau 2 Grupuri de Măsură.

În cazul montării de Module adiţionale pentru montarea suplimentară a 4 sau 5 Grupuri de Măsură, Norma de Preţ este recunoscută de 2 (două) ori.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PCS01

I42202 Montarea/Recuperarea Nodului de Centralizare complet, inclusiv cablul necesar legării de la nodul la centralizare, amplasat în interiorul localului/compartimentului în care se realizează centralizarea Grupurilor de Măsură (Cofret, Casetă sau Doză de Derivaţie, de orice tip inclusiv şirul de cleme intern).

n 3

Pentru fiecare Nod de Centralizare.

În cazul execuţiei de firidă în perete pentru Caseta sau doza de Derivaţie se aplică Norma de Preţ I41204 (Fişa PSS04);

În cazul execuţiei de firidă în perete pentru Cofretul aferent Nodului de Reţea JT se aplică Norma de Preţ I21204 (Fişa I-S04);

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PCS02

Page 57: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 57/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

I42203 Pozarea Bransamentului colectiv în tubulatură existenta, derivată de la Nodul de Reţea JT, pentru alimentarea Tabloului Centralizator pentru până la 6 (şase) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate.

n 17

Construcţie Centralizata pentru până la 6 (şase) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate.

Pentru fiecare Bransament colectiv (Cablu) de lungime LPC: 0 < LPC <= 20,00 (douăzeci) metri inclusiv Tabloul Centralizator pentru până la 6 (şase) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: PCS03

Ulterioare Norme de Preţ cumulabile cu Prezenta Norma de Preţ:

· I41201 (Fişă Supliment PSS01)

· I52201 (Fişă Supliment M-S02)

· I42201 (Fişă Supliment PCS01)

· I42202 (Fişă Supliment PCS02)

· I41210 (Fişă Supliment PSS10)

· I41202 (Fişă Supliment PSS02)

Norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de aceasta. Cantităţile mai mari vor fi recunoscute cu norma de preţ I41202 (fişa supliment PSS02)

Subcapitolul 3 Avizarea clientelei pentru suspendarea programată a

serviciului de furnizare a energiei electrice

Printre altele, norma cuprinde:

- reproducerea pe suport de hârtie în format A4 (chiar şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularelor indicate local de către Enel;

- - afişarea şi recuperarea avizelor; - - transmiterea avizelor individuale clienţilor indicaţi de către Enel. - Enel comunică necesitatea efectuării activităţii prin solicitarea

corespunzătoare (inerentă lucrărilor solicitate). - Lipirea şi transmiterea individuală clientului trebuie să aibă loc

conform modalităţii şi formulării utilizate de către Unităţile care gestionează contractul cu Enel şi, în orice caz, trebuie efectuată în perioada fixată de către Autoritatea Nationala de reglementare in

Page 58: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 58/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

domeniul energiei ANRE; în acest timp Executantul trebuie să transmită prin fax Enelui confirmarea primirii serviciului. În orice caz, Enel poate încredinţa prestarea chiar şi cu o zi înainte de termenul prevăzut pentru lipirea avizelor prescrise de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

- Lipirea avizelor, în locuri vizibile, trebuie efectuată în toată zona unde este localizată clientela vizată de suspendarea programată, pe clădiri publice, pe porţiunile de drum care dau înspre construcţii, şi în cazul blocurilor de apartamente sau clădirilor unde sunt desfăşurate activităţi comerciale, artizanale sau industriale, în zona de acces sau în interiorul acestora.

- Pentru fiecare aviz individual înmânat trebuie luată şi o copie cu semnătura destinatarului, cu data şi ora completată.

- Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat această activitate ştampila şi semnătura Executantului.

- Recuperarea avizelor, pe durata efectuării lucrărilor, trebuie efectuată în termen de 5 zile de la executarea lucrărilor.

I42301 Activitatea de preavizare a clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice în condiţiile susmenţionate.

n 7

Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se fac exclusiv clientelei interesate de execuţia lucrării.

În bloc pentru Plan de lucrare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: P-S05

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

I42302 (Fişă Supliment P-S05)

I42302 Ca şi în cazul Normei I42301 dar pentru un client MT sau JT anunţat individual la cererea Enel.

n 1

Norma se cumulează cu cea precedentă I42301

Fişă SUPLIMENT de referinţă: P-S04

Norme de Preţ Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Preţ:

· I42301 (Fişă Supliment P-S04)

Page 59: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 59/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

SECŢIUNEA 4 - CAPITOLUL 3 NORME DE PRET “SUPLIMENTE”

Normele de preţ din prezentul Subcapitol sunt recunoscute, ca şi compensaţie forfetară, cumulabile cu alte Norme aplicabile, numai în cazul solicitarii făcute de Executant din partea Enel pentru execuţia de intervenţii în urma apelului pentru remedierea defectelor la reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, în timpul indicat în Contractul de executie a lucrarii, pentru chemarea efectuată prin intermediul fonogramei sau telefax sau în orarul (dacă diferit) prescris de către Enel în comunicarea de mai sus, cu echipa pregătită pentru intervenţie.

Normele de Preţ nu sunt recunoscute în cazul încredinţării efectuate prin Comanda de executie a lucrarii, (LCL), dacă data emiterii acesteia se face în prealabil, cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

În cazul în care reparaţiile trebuie efectuate în mai multe perioade orare se aplică norma de preţ cu valoarea cea mai ridicată.

I43001 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme, pentru responsabilitatea Executantului privind execuţia de intervenţii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 20

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral în perioada orară 8,00 şi 20,00, în zi normală de lucru, fiind excluse sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.

În bloc pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zi lucrătoare pentru a fi executată la începutul uneia din cele două zile lucrătoare imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: P-S01

I43002 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme, pentru responsabilitatea Executantului privind execuţia de intervenţii în urma apelului pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 30

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral sau parţial:

• în intervalul orar cuprins între orele 20,00 şi orele 24,00 din zilele normale de lucru;

Page 60: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 60/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

• în intervalul orar cuprins între orele 08,00 şi orele 20,00, în zilele de sâmbătă:

În mod global pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de vineri pentru a începe execuţia în ziua de sâmbătă, imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: P-S02

I43003 Compensaţie forfetară, cumulabilă cu celelalte Norme care se pot aplica, pentru cheltuielile Executantului privind execuţia de intervenţii în urma apelului pentru remedierea defectelor apărute la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol.

n 50

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii efectuate integral sau parţial:

• în intervalul orar cuprins între orele 00,00 şi orele 08,00 în zilele normale de lucru;

• în intervalul orar cuprins între orele 00,00 şi orele 08,00 şi în intervalul orar cuprins între orele 20,00 şi orele 24,00 în zilele de sâmbătă;

• în zilele întregi de duminică şi sărbători legale.

În bloc, pentru fiecare apel:

Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zile de sâmbătă sau în zilele precedente pentru a fi efectuată la începutul zilei de duminică, imediat următoare, sau în ziua de sărbătoare imediat următoare.

Fişă SUPLIMENT de referinţă: P-S03

Page 61: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 61/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

SECŢIUNEA 5

GRUP MERCIOLOGICLEII1000

MĂSURĂ

SECŢIUNEA 5 - CAPITOLUL 1 ACTIVIT ĂŢI LA GRUPURILE DE M ĂSURĂ ALE

ENERGIEI ELECTRICE CU ACTIVAREA /DEZACTIVAREA

NORMELE DE PREŢ ALE PREZENTEI SECŢIUNI 5 – CAPITOLUL 1 SUNT APLICABILE ÎN CAZUL ATRIBUIRII

SEPARATE A ACTIVIT ĂŢI NUMAI LA GRUPURILE DE MĂSURĂ

Normele de Preţ din prezenta Secţiune 5 - Capitolul 1, compensează, de asemenea, execuţia activităţilor de activare/ dezactivare a Grupurilor de M ăsură prin Hand-Unit (PalmTop), sau alt instrument informatic conform, proprietatea/sau în posesia Executantului, atât ca Hardware cât şi ca Software, la prescripţiile Enel.

Normele de Preţ din prezenta Secţiune 5 – Capitolul 1 – se aplică tuturor intervenţiilor la grupuri monofazata sau trifazate (cu eventualele limite precizate în documentele tehnice sau în Contractul de executie a lucrarii), alimentate prin Bransamentele Individuale sau la Centralizarea Grupurilor de Măsură care necesită, montarea, recuperarea sau înlocuirea Grupurilor de Măsură sau componente din acestea, precum (de exemplu: opriri cu îndepărtarea Grupului de Măsură , furnizare noua numai prin montarea Grupului de Măsură, unificarea Grupurilor de Măsură, înlocuirea Grupurilor de Măsură sau a componentelor acestora), fie pentru tranziţia comercială generată de cererea Clientelei fie din iniţiativa Enel, şi compensează şi eventuala montare sau înlocuire, la lucrări existente, a cofretelor pentru Grupurile de Măsură. În cazul unificării sau înlocuirii Grupurilor de Măsură active , preţurile compensează eventualele cheltuieli pentru realizarea de prelungiri rezonabile ale instalaţiei Clientului şi conectarea acesteia la Grupul de Măsură.

Page 62: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 62/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

NORME DE PREŢ “BAZ Ă”

I51101 Execuţia de Intervenţii numai la Grupul de Măsură, constituit oricum, care necesită montarea şi/sau recuperarea, unificarea, înlocuirea de Grupuri de Măsură sau a unor componente din acestea, sau montarea individuală a Grupurilor de Măsură alături de cele existente sau montarea limitatoarelor amperometrici pentru furnizare forfetara sau extraordinara.

n 6

Pentru fiecare intervenţie executată la furnitur ă, dacă numărul de intervenţii zilnice, comisionate de fiecare Unitate Operativă de Zonă, este mai mic sau egal cu 5 (cinci):

Fişă BAZĂ de referinţă: M-B01

În alternativă la prezenta Norma de preţ este recunoscută şi dacă este necesară aplicarea acesteia, Norma de Preţ Supliment, mai jos indicată, în măsura în care este efectiv executată:

· I51201 (Fişa Supliment M-S01)

· I52201 (Fişa Supliment M-S02)

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT”

I51201 Neexecutarea intervenţiei solicitate din cauza unor anomalii descoperite la Grupurile de Măsură existente, precum: neconcordanţă datelor privind măsurătoriile sau a sigiliilor conform celor indicate în “Solicitarea de Lucrare”, descoperirea unor efracţii sau deschiderea neautorizată a Grupurilor de Măsură, etc.; prezenta Norma de Preţ include, în orice caz, citirea contorului.

n 4

Pentru neefectuarea intervenţiei la furnitură:

Prezenta Norma de Preţ Supliment este recunoscută ca alternativă la Normele de Preţ Bază care sunt aplicabile, dacă sunt conform condiţiilor prevăzute pentru recunoaştere; nu este recunoscută, în caz de executarea parţială a unei activităţi (Ex. intervenţie la un singur GdM decât la cele două solicitate).

Fişă SUPLIMENT de referinţă: M-S01

Page 63: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 63/208

COD NORMĂ

DESCRIERE UM COMPENSAŢIE

UNITAR Ă ÎN PUNCTE

SECŢIUNEA 5 - CAPITOLUL 2

Normele de Preţ din Secţiunea 5 - Capitolul 2 sunt cumulabile cu Normele de Preţ din Secţiunea 4 – Intervenţii la bransamente din prezenta PARTE I – Intervenţii deoarece sunt relaţionate cu Lucrările/Intervenţiile la Bransamente Individuale, Bransamente Colective şi Tablouri Centralizatoare

NORME DE PREŢ “SUPLIMENT”

I52201 Montarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat. n 2.5

Pentru fiecare Grup de Măsură montat şi activat:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: M-S02

I52202 Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat, constituit oricum.

n 2

Pentru fiecare Grup de Măsură dezactivat şi recuperat:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: M-S03

I52203 Mutarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat, constituit oricum, fără înlocuirea acestuia, pentru înlocuirea punctului de furnizare la cererea Clientului sau pentru exigenţe tehnice.

n 3.5

Pentru fiecare Grup de Măsură mutat, constituit oricum:

Fişă SUPLIMENT de referinţă: M-S04

Page 64: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 64/208

FIŞE ASOCIATE LA NORMELE DE PRE Ţ

Grup Tip Tip Merciologic Instalaţie Fişă LELE0501 REŢEA ELECTRICA AERIAN Ă BAZĂ LELE0501 REŢEA ELECTRICA AERIAN Ă SUPLIMENT LELE0502 REŢEA ELECTRICA SUBTERAN Ă BAZĂ LELE0502 REŢEA ELECTRICA SUBTERAN Ă SUPLIMENT FECE0800 POSTURI DE TRANSFORMARE BAZĂ FECE0800 POSTURI DE TRANSFORMARE SUPLIMENT LEII1000 BRANSAMENTE BAZĂ LEII1000 BRANSAMENTE SUPLIMENT LEII1000 MĂSURĂ BAZĂ LEII1000 MĂSURĂ SUPLIMENT

Page 65: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 65/208

COD FIŞE ASOCIATE COMPONENTELOR DE PRE Ţ

Secţiune instalaţie Tip Fi şă Num. Progr.

P Bransamente electrice S Individuale B FIŞĂ BAZĂ

S FIŞĂ SUPLIMENT

01 Progresiv P Bransamente electrice C Colective B FIŞĂ BAZĂ

S FIŞĂ SUPLIMENT

01 Progresiv I Reţea electrica subterană - ---------------- B FIŞĂ BAZĂ

S FIŞĂ SUPLIMENT

01 Progresiv A Reţea electrica Aeriană - ---------------- B FIŞĂ BAZĂ

S FIŞĂ SUPLIMENT

01 Progresiv C Posturi de transformare - ---------------- B FIŞĂ BAZĂ

S FIŞĂ SUPLIMENT

01 Progresiv M Măsură - ---------------- B FIŞĂ BAZĂ

S FIŞĂ SUPLIMENT

01 Progresiv

Page 66: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 66/208

FIŞE

GRUP MERCIOLOGIC LELE0501

LINII ELECTRICE AERIENE PTA

FIŞE BAZĂ

Page 67: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 67/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECŢIUNE INSTALA ŢIE: 46.1, 46.2, 45.1, 45.2

Fişă privind Norma de Preţ: A-B01 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de preţ recunoscută pentru executarea Intervenţiei exemplificată în prezenta Fisă: Norma de Preţ: I11101 Compensaţie în bloc - Puncte: 20,00

Ulterioare Intervenţii, în combinaţie la prezenta Fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, a una sau mai multe din Normele de Preţ redate mai jos: � Norma de preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare stâlp îndreptat. Norma de Preţ este aplicabilă pentru un număr maxim de 3 (trei) stâlpi care constituie aceeaşi lini JT sau MT. Obiectivul exemplificat de Intervenţie Îndreptarea de stâlp separat, JT sau MT. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - - Contravântuirea stâlpului, excavare în jurul acestuia, îndreptarea stâlpului, pozarea coronamentelor necesare din piatră, acoperirea şi tasarea; - Lucrări complementare şi accesorii pentru a predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

SCHEMĂ ILUSTRATIV Ă

IMAGINE EXEMPLIFICATIVA

Stâlpi din beton armat centrifugat Stâlpi din oţel sau lemn

Stâlp de îndreptat

Coronamente din pietre

strat de piatra

Page 68: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 68/208

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. Imagine exemplificativă În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual.

Page 69: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 69/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.1, 46.2,

45.1, 45.2

Fişă privind Norma de Preţ: A-B02 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de preţ recunoscută pentru executarea Intervenţiei exemplificată în prezenta Fisă: Norma de Preţ: I11102 Compensaţie în bloc - Puncte: 6 0,00

Ulterioare Intervenţii, în combinaţie la prezenta Fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, a una sau mai multe din Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I11301 Fişa: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 Fişa: A-S09 Puncte 1,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare stâlp direct fixat, mutat. Norma de Preţ este aplicabilă pentru un număr maxim de 3 (trei) stâlpi care constituie aceeaşi lini JT sau MT. Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe Bază pentru realizarea de configuraţii maxime privind instalaţiile reprezentate în reprezentate în “Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene, cu utilizarea de stâlpi, comisionabili în contract, …omis cele de omis”. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Mutare stâlp JT sau MT, de orice tip, fixat direct prin reutilizarea stâlpului care trebuie mutat; în cazul stâlpului MT trebuie utilizat ă aceeaşi armătur ă şi izolaţie. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Execuţie groapă în teren pentru noua poziţie de instalare al stâlpului şi introducerea stratului de piatra în fundul gropii ; - Contravântuirea stâlpului de mutat; - Deconectarea liniei de la stâlpul de mutat; - Scoaterea terenului din jurul stâlpului de mutat până la baza acestuia; - Scoaterea stâlpului de mutat din rând şi fixarea acestuia în noua groapă; îndreptarea stâlpului; - Execuţia de coronamente din piatră în jurul stâlpului, acoperirea şi tasarea terenului din jurul acestuia; - Numai în cazul stâlpului JT: eventual, înlocuirea armăturii stâlpului, furnizarea la fa ţa locului a materialelor pentru armătura acestuia, dacă sunt prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul "Lista Materialelor de Livrat - Societate " do cument contractual, citat în Comanda de executie a lucrarii; - Reconectarea şi eventual, reîntinderea liniei; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, unde consideră a fi necesară Enel, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, coborârea la sol a conductoarelor precum şi a liniilor adiacente; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

Page 70: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 70/208

CONFIGURAŢIE MAXIM Ă REALIZABILĂ

IMAGINE EXEMPLIFICATIVĂ

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT Încercuit – Stâlp fixat direct Încadrat+Încercuit – Stâlp cu fundaţie

Stâlpi de mutat Stâlpi mutaţi Mutarea a până la 3 stâlpi JT sau MT, direct fixaţi, fără înlocuirea stâlpului. În cazul stâlpului MT trebuie reutilizată aceeaşi armătură şi izolaţie

Stâlpi Stâlpi oţel sau lemn

Coronamente din piatră

strat de piatra

Page 71: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 71/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.1, 46.2,

Fişă privind Norma de Preţ: A-B03 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de preţ BAZĂ recunoscută pentru executarea Intervenţiei exemplificată în prezenta Fisă: Norma de Preţ: I11103 Compensaţie în bloc - Puncte: 53,00

Ulterioare Intervenţii, în combinaţie la prezenta Fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, a una sau mai multe din Normele de Preţ Supliment şi Bază: � Norma de Preţ: I11201 Fişă: A-S01 Puncte 6,00 � Norma de Preţ: I11202 Fişă: A-S02 Puncte 38,00

� Norma de Preţ: I21103 Fişă: I-B03 Puncte 46,00 � Norma de Preţ: I41102 Fişă: PSB02 Puncte 20,00 � Norma de Preţ: I41104 Fişă: PSB04 Puncte 48,00 � Norma de Preţ: I41106 Fişă: PSB06 Puncte 55,00 � Norma de Preţ: I11102 Fişă: A-B02 Puncte 60,00 � Norma de Preţ: I11113 Fişă: A-B13 Puncte 51,00 � Norma de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 � Norma de Preţ: I11104 Fişă: A-B04 Puncte 89,00 - Modalit ăţi de remunerare: Pentru fiecare stâlp instalat, direct fixat. Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe Bază pentru realizarea configuraţiilor maxime privind instala ţia reprezentate în “Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene, cu utilizarea de stâlpi, comisionabili în contract, …omis cele de omis” inclus în prezentul document PARTEA I - Intervenţii. Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment şi Bază indicate în prezenta Fişă, în măsura în care acestea sunt efectuate. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Instalarea unui nou stâlp, direct fixat, de orice tip, pentru linia JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat, pentru realizarea de configuraţii de instalaţie care necesită utilizarea a maxim 2 (doi) noi stâlpi [exemplu; 2 cu fundaţie, sau 1 cu fundaţie + 1 fixat direct, sau 2 fixaţi direct]; este admisă cumularea demolarea stâlpilor fixaţi direct sau cu fundaţie şi recuperarea şi utilizarea stâlpilor direct fixa ţi în noua poziţie, conform Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene, cu utilizarea de stâlpi, comisionabili în contract, …omis cele de omis” inclus în prezentul document PARTEA I - Intervenţii. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Execuţie groapă în teren pentru noua poziţie de instalare a stâlpului şi introducerea stratului de piatra în fundul gropii ; - Introducerea directă a stâlpului; îndreptarea acestuia; - Execuţia de coronamente din piatră în jurul stâlpului, acoperirea şi tasarea terenului din jurul acestuia; - Furnizarea la faţa locului a materialelor aferente armăturii stâlpului, dacă sunt prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Comanda de executie a lucrarii; - pozarea armăturii şi a eventualei izolaţii; - Conectarea deschiderilor adiacente la stâlpul de linie şi tensionarea; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, unde consideră a fi necesară Enel, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. - Eventual, coborârea la sol a conductoarelor precum şi a liniilor adiacente; - Eventuala predare către Enel a stâlpilor care nu pot fi reutilizaţi în intervenţie.

Page 72: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 72/208

CONFIGURAŢIE MAXIM Ă REALIZABILĂ

IMAGINE EXEMPLIFICATIVĂ

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT Încercuit – Stâlp fixat direct Încadrat+Încercuit – Stâlp cu fundaţie

Instalare de nou stâlp JT, direct introdus cu eventuala demolare a stâlpului direct fixat

Instalare de nou stâlp JT, direct introdus

cu eventuala demolare a stâlpului şi fundaţia aferentă.

Stâlpi Stâlpi din oţel

Coronamente din piatră

strat de piatra

Page 73: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 73/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.1, 46.2,

Fişă privind Normele de Preţ: A-B04 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preş recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11104 Compensaţie în bloc - Puncte: 89,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Norme de Preţ Supliment sau Bază: � Norma de preţ: I11201 Fişă: A-S01 Puncte 6,00 � Norma de preţ: I11202 Fişă: A-S02 Puncte 38,00

� Norma de preţ: I21103 Fişă: I-B03 Puncte 46,00 � Norma de preţ: I41102 Fişă: PSB02 Puncte 20,00 � Norma de preţ: I41104 Fişă: PSB04 Puncte 48,00 � Norma de preţ: I41106 Fişă: PSB06 Puncte55,00 � Norma de preţ: I11102 Fişă: A-B02 Puncte 60,00 � Norma de preţ: I11113 Fişă: A-B13 Puncte 51,00 � Norma de preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 � Norma de preţ: I11103 Fişă: A-B03 Puncte 53,00 - Modalitate de remunerare: Pentru fiecare stâlp nou, pentru linie aeriană JT, tip B sau C sau D sau E cu fundaţia aferentă, instalat. Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe Bază pentru realizarea configuraţiilor maxime privind instala ţia reprezentate în “Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene, cu utilizarea de stâlpi, comisionabili în contract, …omis cele de omis” inclus în prezentul document PARTEA I - Intervenţii. Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment şi Bază indicate în prezenta Fişă, în măsura în care acestea sunt efectuate.

Obiectiv exemplificat de Intervenţie Instalare tip stâlp B sau C sau D sau E, complet cu fundaţie subterană sau la vedere, din orice material, pentru linia aeriană JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat, pentru realizarea de configura ţii care necesită utilizarea a maxim 2 stâlpi: 2 cu fundaţie, sau 1 cu fundaţie + 1 introdus direct, sau 2 direct fixaţi]; se admite cumularea demolării de stâlpi direct fixa ţi sau cu fundaţie şi recuperarea şi reutilizarea de stâlpi direct fixaţi în noua poziţie, conform reprezentării din “Ghid pentru identificarea lucr ărilor privind liniile aeriene, cu utilizarea de stâlpi, comisionabili în contract, …omis cele de omis” inclus în prezentul document PARTEA I - Intervenţii.

Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Execuţie excavare pentru fundaţie; - execuţia turnării betonului; - Introducerea noului stâlpului; îndreptarea acestuia; - Furnizarea la faţa locului a materialelor aferente armăturii stâlpului şi a conductoarelor de linie, dacă sunt prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - pozarea armăturii şi a eventualei izolaţii, precum şi a aparatajelor aferente iluminatului public; - în cazul în mutării liniei: conexiunile la deschiderile a cel puţin două linii adiacente stâlpului co eventuala prelungire a conductoarelor de linie şi tensionarea; - în cazul construcţiei unei noi linii: pozarea noii linii; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, unde consideră a fi necesară Enel, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. - Eventual, coborârea la sol a conductoarelor precum şi a liniilor adiacente; - Eventuala predare către Enel a stâlpilor care nu pot fi reutilizaţi în intervenţie.

Page 74: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 74/208

CONFIGURAŢIE MAXIM Ă REALIZABILĂ

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT Încercuit – Stâlp fixat direct Încadrat+Încercuit – Stâlp cu fundaţie

Mutare stâlpi în linie dreaptă, care necesita instalarea a maxim doi stâlpi, tip B, C, D, E cu fundaţia aferentă, şi eventual demolarea stâlpului direct fixat sau cu fundaţia aferentă

Mutare stâlpi în linie dreaptă, care necesita instalarea a maxim doi stâlpi, tip B, C, D, E cu fundaţia aferentă, şi eventual demolarea stâlpului direct fixat sau cu fundaţia aferentă

Mutare linie care necesită instalarea a maxim doi stâlpi, (tip B, C, D, E cu fundaţia aferentă şi fixarea directă) şi eventual demolarea stâlpului direct fixat sau cu fundaţia aferentă

Deschidere în derivaţia liniei existente care necesita instalarea a maxim 2 stâlpi, tip B, C, D, E cu fundaţia aferentă şi eventuala demolare a stâlpului fixat direct sau cu fundaţia aferentă

Deschidere în derivaţia liniei existente care necesita instalarea în total a 2 stâlpi (tip B, C, D, E cu fundaţia aferentă şi fixarea directă)

Deschidere în derivaţia liniei existente care necesita instalarea în total a 2 stâlpi tip B, C, D, E cu fundaţia aferentă)

Page 75: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 75/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 41.1

Fişă privind Normele de Preţ: A-B05 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I11105 Compensaţie în bloc - Puncte: 60,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment sau Bază mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11301 fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Transformator pe Stâlp înlocuit; este inclusă recuperarea şi pozarea. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă individual şi nu în legătur ă cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". Sunt recunoscute Normele de Preţ indicate în prezenta Fişă, în măsura în care acestea sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuire Transformator pe Stâlp (PTA), cu o putere de până la 250 kVA, în urma unui defect sau pentru adaptarea la puterea instalată. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Deconectarea transformatorului latura MT, derivaţia BT şi instalaţia de pământ. - Recuperarea transformatorului. - Instalarea unui nou transformator. - Conectarea la noul transformator derivaţia MT, derivaţia JT şi instalaţia de pământ. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

Page 76: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 76/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 77: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 77/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 41.1

Fişă privind Normele de Preţ: A-B06 Norma de Preţ: BASE

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11106 Compensaţie în bloc - Puncte: 2 0,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment sau Bază mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare tablou JT înlocuit, inclusiv întrerupător. Prezenta Norma de Preţ nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte fişă "BAZ Ă". Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă, pentru fiecare Tablou JT, tuturor eventualelor Tablouri JT în serviciul unui PTA. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi pentru numai pentru înlocuirea întrerupătorului din interiorul Tabloului. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuire tablou JT pe stâlp pentru PTA sau pe stâlp BT limitrof, inclusiv întrerup ător. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Deconectarea cablurilor JT de conectare la întrerupătorul transformatorului, la re ţeaua JT şi la instalaţia de pământ. - Recuperarea Tabloului JT existent. - Instalarea unui nou Tabloul JT. - Reconectarea cablurilor JT care au fost anterior deconectate. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă

Page 78: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 78/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 79: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 79/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 41.1

Fişă privind Normele de Preţ: A-B07 Norma de Preţ: BASE

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11107 Compensaţie în bloc - Puncte 49,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate:: � Norma de preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitate de remunerare: Pentru Separator în aer liber înlocuit. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată individual şi care nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuirea de Separator pe stâlp în aer liber, de orice tip şi în orice poziţie de instalare (orizontală sau verticală). Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor, cu referinţă în special la armătura pentru instalarea Separatorului în aer liber, prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Deconectarea conductoarelor neizolate MT de la Separatorul în aer liber. - Deconectarea Separatorului în aer liber de la instalaţi de pământ; - Luarea în primire a conductoarelor de linie, deconectarea de la armătura de întindere şi coborârea la sol a conductoarelor şi izolatoarelor - Recuperarea Separatorul în aer liber existent. - Eventual, adaptarea armăturii pentru instalarea unui nou Separator în aer liber; - Instalarea unui nou Separator în aer liber. - reîntinderea cablurilor de coborâre şi refixarea armăturilor de întindere; - Reconectarea conductoarelor neizolate MT la Separatorul în aer liber. - Reconectarea conexiunilor la instalaţia de pământ; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă

Page 80: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 80/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Dispersor cu inel (Masa C1.6)

Bor

nă c

u cu

zine

t

Suport cu bandă din inox

Dispersor cu inel (Masa C1.3)

Page 81: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 81/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 45.1

Fişă privind Normele de Preţ: A-B08 Norma de Preţ: BASE

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11108 Compensaţie în bloc - Puncte: 5 0,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norme de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norme de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitate de remunerare: Pentru fiecare Separator în SF6, cu comandă manuală sau motorizat şi telecomandat, instalat pe stâlp, înlocuit. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată individual şi care nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Prezenta Norma de Preţ este aplicabilă şi pentru înlocuirea de separator în Sf6 cu comandă manuală, cu Separator cu comandă motorizat si telecomanda aferentă. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuirea de Separator pe Stâlp în SF6 (cu comandă manuală, sau motorizată şi telecomandat), instalat pe linia aeriană MT din conductoare neizolate, sau din cablu aerian torsadat pe conductor portant. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor, cu referinţă în special la armătura pentru instalarea Separatorului în SF6, prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Deconectarea conductoarelor neizolate MT de la Separatorul în SF6. - Deconectarea terminalelor de cablu aerian cordat pe conductor portant de la Separatorului în SF6; - Deconectarea legăturilor aferente aparatajelor inerente, motorizarea şi telecomanda; - Deconectarea Separatorului în SF6 de la instalaţia de pământ a conductoarelor de linie, deconectarea de la armătura de întindere şi coborârea la sol a conductoarelor şi izolatoarelor - Recuperarea Separatorul în SF6 existent. - Eventual, adaptarea armăturii pentru instalarea unui nou Separator în SF6; - Instalarea unui nou Separator în SF6. - Reconectarea conductoarelor neizolate MT la Separatorul în SF6; - reconectarea terminalelor de cablu aerian cordat pe conductor portant la Separatorului în SF6 - reîntinderea cablurilor de coborâre şi refixarea armăturilor de întindere; - Conectarea\reconectarea conexiunilor aferente la aparatajele inerente, motorizarea şi telecomanda; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

Page 82: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 82/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Electrod de legare la pământ cu inel

Page 83: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 83/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 45.1

Fişă privind Normele de Preţ: A-B09 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11109 Compensaţie în bloc - Puncte: 21,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare grup de trei Descărcătoare SCS înlocuit. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată individual şi care nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul înlocuirii unui singur Descărcător SCS. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuire de grup de trei Descărcătoare SCS pe stâlp MT Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Deconectarea cablurilor de conectare aparţinând Descărcătoarelor SCS la instalaţia de pământ. - Recuperarea Descărcătoarelor SCS existente. - Instalarea de noi Descărcătoare SCS. - Reconectarea cablurilor de conectare aparţinând Descărcătoarelor SCS la instalaţia de pământ; - reconectarea terminalelor de cablu aerian cordat pe conductor portant la Separatorului în SF6 - Controlul şi reglarea distanţelor de descărcare - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

Page 84: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 84/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 85: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 85/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 45.1

Fişă privind Normele de Preţ: A-B10 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11110 Compensaţie în bloc - Puncte: 33,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare grup de trei Descărcătoare înlocuite. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată individual şi care nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul înlocuirii unui singur Descărcător.

Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuire de grup de trei Descărcătoare MT cu oxid metalic şi dispozitiv de decuplare - 5~10 kA, de tip normal sau antisare. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Deconectarea Descărcătoarelor de înlocuit în derivaţia liniei şi în lateralul instalaţiei de pământ. - Recuperarea Descărcătoarelor şi dacă este necesar şi a armăturilor de sprijin. - Instalarea de noi Descărcătoare şi eventual a unei noi armături de sprijin. - Reconectarea Descărcătoarelor la derivaţia liniei; - Reconectarea Descărcătoarelor la instalaţia de pământ; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

Page 86: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 86/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 87: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 87/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 45.1

Fişă privind Normele de Preţ: A-B11 Norma de Preţ: BASE

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11111 Compensaţie în bloc - Puncte: 30,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norme de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norme de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitate de remunerare: Pentru fiecare stâlp la care se efectuează intervenţia. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată individual şi care nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Norma de Preţ este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) stâlpi pentru linia MT. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă şi în cazul: - înlocuirii unui singur Izolator; - înlocuirii unuia sau a mai multo izolatoare rigide pe stâlp armat cu armătur ă dublă/tripl ă şi izolatoare suspendate. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuire de Izolatoare Rigide din sticlă, de orice tip şi cu compoziţie de orice tip, fie pentru armătur ă simplă fie pentru cea întărit ă cu corbe, cu eventuala înlocuire a tijelor port-izolatoare şi/sau introducerea unei prelungiri la tijă. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Desfacerea legăturilor - Amplasarea conductoarelor de linie pe consola sau traversă; - Recuperarea izolatoarelor rigide; - Eventuala înlocuire a tijelor port-izolatoare; - Eventual instalarea unor prelungiri pentru tijele port-izolatoare; - Instalarea de noi Izolatoare rigide; - Execuţia legăturilor pentru conductoare la Izolatoarele rigide utilizând legăturile preformate; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; Nu este prevăzută înlocuirea consolei sau traversei şi a capului de stâlp - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

Page 88: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 88/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Prelungire pentru tijă portizolator

tijă portizolator

IZOLATOARE RIGIDE

Din sticlă din compozit

Partea care strânge izolatorul trebuie să aibă firele blocate

Legături preformate

Page 89: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 89/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 45.1

Fişă privind Normele de Preţ: A-B12 Norma de Preţ: BASE

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11112 Compensaţie în bloc - puncte: 3 8,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalit ăţi de remunerare: Pentru fiecare grup de trei conductoare. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată individual şi care nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Norma de Preţ este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) stâlpi pentru linia MT. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă şi în cazul înlocuirii unui singur lanţ de izolatoare din sticlă cu capă-tij ă, a unui singur izolator din compozit, sau a unui singur lanţ armat cu coarne de descărcare cu/sau fără descărcători SCS. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuirea unui lanţ de izolatoare din sticlă capă-tij ă de orice tip sau de izolator din compozit de orice tip, sau de lanţ armat cu coarne de descărcare cu/sau fără descărcători SCS, fie pentru armătura simplă sau ranforsată cu lanţ dublu, în suspendare sau în întindere; este inclusă şi înlocuirea izolatoarelor rigide pentru trecerea pe deasupra a conductoarelor la consolă şi capul de stâlp, a eventualelor tije portizolatoare şi , eventual introducerea unei prelungiri la tij ă. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; Lucr ările difer ă în funcţie de armătura stâlpului: Pentru conductoareconductoare suspendaţi principalele lucrări ar putea fi: - Luarea în custodie a conductoarelor; - Dezlegarea armăturii de întindere şi coborârea la sol a conductoarelor, cu lanţurile de izolatoare; - Înlocuirea lanţului/lan ţurilor de izolatoare din sticlă sau compozit; - Tensionarea conductoarelor şi legarea la armăturile de întindere; Pentru conductoareconductoare fixaţi la izolatoarele rigide, în principiu, lucrările ar putea fi următoarele: - Desfacerea legăturilor şi amplasarea conductoarelor de linie la consolă sau traversă; - Recuperarea Izolatoarelor rigide; - Eventuala înlocuire a tijelor portizolatoare; - Eventuala instalare a unei prelungiri pentru tijele portizolatoare; - Instalarea de noi Izolatoare rigide; - Execuţia legăturilor pentru conductoare la Izolatoare utilizând legăturile preformate; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; nu este prevăzută înlocuirea consolei sau traversei şi a capului de stâlp - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

Page 90: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 90/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

IZOLATOARE SUSPENDATE

Capă-tijă Din compozit

IZOLATOARE RIGIDE Din sticlă din compozit

Legături

Tijă

port

izol

atoa

re

Pre

lun

gire

p

entr

u ti

jă p

ort

zila

toar

e

Page 91: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 91/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-B13 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11113 Compensaţie în bloc - puncte: 51,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norma de Preţ: I21203 Fişă: I-S03 Puncte 13,00 � Norma de Preţ: I21204 Fişă: I-S04 Puncte 15,00 � Norma de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru lungimea Liniei (Cablului) până la 80 (optzeci) metri: pentru fiecare Linie. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată individual şi care nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Realizarea de linie pentru Reţea JT (nu Bransament) din cablu aerian, de orice tip şi secţiune, derivată de la stâlp JT, şi realizată o partea în deschiderea dintre stâlp şi perete şi o parte la perete până la Cofretul pentru Nodul de Reţea JT sau Doza de Derivaţie la perete. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip, pentru furnitur i de până la 30 (treizeci) kW, dacă sunt prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Furnizarea la faţa locului: a armăturii corespunzătoare pentru stâlp şi armătur ă pentru pozarea şi/sau întinderea cablului aerian la perete; - Pozarea, sau adaptarea armăturii pentru stâlp şi a armăturii pentru pozarea şi/sau reîntinderea cablului aerian la perete; - Pozarea unei eventuale Doze de Derivaţie la perete; - Pozarea de cablu aerian, de orice şi secţiune, tensionat în deschiderea dintre stâlp şi perete şi pozarea şi/sau tensionarea cablului aerian la perete; - Pozarea şirului de cleme; - Execuţia conexiunilor electrice; - Lucrări complementare şi accesorii inclusiv: trasări, găuri, refacerea peretelui, tencuirea şi refacerea varului, pentru a preda lucrarea la cele mai înalte standarde; - Actualizare cartografică; - Este exclusă pozarea Cofretului pentru Nodul de Reţea JT; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă

Page 92: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 92/208

Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT

Nouă linie aeriană, o parte din cablu aerian la deschidere şi o partea la perete

Alimentare, în alternativă la Nodul de Reţea JT, a unei noi Doze de derivaţie la perete

Alimentare, în alternativă la Nodul de Reţea JT, a unei noi Doze de derivaţie la perete

Nou nod de reţea JT

Stâlp de la care derivă noua linie

Cofret pentru noul nod de reţea JT

Page 93: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 93/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-B14 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11114 Compensaţie în bloc - puncte: 18,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Doză de derivaţie înlocuită. Prezenta Norma de preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată individual şi care nu este relaţionată cu activităţile prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă".

Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuire doză de derivaţie JT, de orice tip şi secţiune, pe cablu la perete sau pe stâlp. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii; - Deconectarea cablurilor JT în interiorul dozei de derivaţie; - Recuperarea dozei de derivaţie existente; - Pozarea unei noi doze de derivaţie; - Reconectarea cablurilor JT care anterior au fost deconectate; Lucr ări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;; - Eventual, intervenţie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. Schemă indicativă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

NU ESTE DISPONIBILĂ

Page 94: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 94/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC LELE0501

LINII ELECTRICE AERIENE PTA

FIŞE SUPLIMENT

Page 95: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 95/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.1, 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-S01 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11201 Compensaţie în bloc - puncte: 6 ,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11203 Fişă: A-S03 Puncte 5,40 - Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare stâlp direct fixat demolat. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ bază care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Demolarea stâlpului de orice tip, de linie aeriană JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat, direct fixat. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Contravântuirea stâlpului; - Deconectarea liniei aeriene JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian torsadat; - Excavarea terenului din jurul stâlpului de recuperat până la baza stâlpului; - Scoaterea din rând a stâlpului de demolat - Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită conform celor mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 96: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 96/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.1, 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-S02 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11202 Compensaţie în bloc - puncte: 3 8,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11203 Fişă: A-S03 Puncte 5,40 � Norma de Preţ: I11204 Fişă: A-S04 Puncte 6,60

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare stâlp şi fundaţia aferentă demolat. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ bază care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Demolarea stâlpului de orice tip, pentru linie aeriană JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat, cu blocul de fundaţie aferent. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Excavare în jurul stâlpului pentru a ajunge la armătura de ciment între stâlp şi blocul de fundaţie; - Demolarea armăturii de ciment; - Scoaterea materialul de umplere dintre stâlp şi blocul de fundaţie; - Deconectarea liniei de la stâlp; - Scoaterea din rând a stâlpului de demolat; - Demolarea blocului de fundaţie din beton - Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită conform celor mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

SCHEMA ŞI IMAGINEA EXEMPLIFICATIVA NU SUNT NECESARE

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 97: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 97/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.1, 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-S03 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11203 Compensaţie în bloc - puncte: 5 ,40

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare stâlp eliminat conform legislaţiei în vigoare. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ bază care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Eliminare stâlp, pentru linia aeriană JT, de orice tip, de linie aeriană JT inclusiv transport şi descărcarea la gropile de gunoi autorizate sau abilitate legal pentru tratamentul deşeurilor. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Transportul stâlpului demolat, întreg sau fracţionat în trunchiuri; - Predarea la gropile de gunoi autorizate sau abilitate legal pentru tratamentul deşeurilor; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

SCHEMA ŞI IMAGINEA EXEMPLIFICATIVA NU SUNT NECESARE

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: -------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 98: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 98/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.1, 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-S04 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11204 Compensaţie în bloc - puncte: 6 ,60

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare bloc de fundaţie din beton pentru stâlp de linie aeriană JT eliminat conform legislaţiei în vigoare. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ bază care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţie Eliminarea blocului de fundaţie al stâlpului pentru linia aeriană JT, inclusiv transportul şi predarea la gropile de gunoi autorizate sau abilitate legal pentru tratamentul deşeurilor. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Transportul blocului de fundaţie din beton spart cu dalta; - Predarea la gropile de gunoi autorizate sau abilitate legal pentru tratamentul deşeurilor; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate terţilor pe durata construcţiei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi fundaţie) sau recuperarea de stâlpi, sau intervenţii la stâlp de orice tip, inclusiv intervenţia la stalpii adiacenti;;

SCHEMA SI IMAGINEA EXEMPLIFICATIVA NU SUNT NECESARE

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: -------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 99: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 99/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE:

Fişă privind Normele de Preţ: A-S08 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11301

Compensaţie în bloc - puncte: 7,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment mai jos indicate: � Norma de Preţ: I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1,00 -

Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Tipică din Prezenta Fişă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribuţie a energiei electrice. În bloc pentru fiecare Plan de lucru. Norma se aplică în cazurile de preaviz care se face exclusiv clientelei vizate de execuţia lucrărilor.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Norma cuprinde, printre altele: - reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel; - lipirea şi apoi recuperarea avizelor; - predarea avizelor individuale la clienţi indicaţi de Enel. Enel comunică necesitatea de efectuare a activităţii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalităţii şi formularisticii utilizate de Unit ăţile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG); în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredinţa prestaţia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Modalitatea de execuţie:

Lipirea afişelor, de efectuat în locuri vizibile, trebuie să aibă loc, pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată, pe căile publice, pe porţiunile de stradă din apropierea construcţiilor, sau în cazul locuinţelor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, la zona de acces sau în interiorul zonei.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului, inclusiv data şi ora. Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care

include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat activitatea, ştampila şi semnătura Executantului.

Recuperarea avizelor, pe durata terminării lucrărilor, trebuie efectuată în termen 5 zile de la execuţia acestor lucrări. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Page 100: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 100/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE:

Fişă privind Normele de Preţ: A-S09 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I11302

Compensaţie în bloc - puncte: 1,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7,00

-

Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru fiecare client MT sau JT avizat individual.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Norma cuprinde, printre altele: - reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel; - lipirea şi apoi recuperarea avizelor; - predarea avizelor individuale la clienţi indicaţi de Enel. Enel comunică necesitatea de efectuare a activităţii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalităţii şi formularisticii utilizate de Unit ăţile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG); în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredinţa prestaţia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Modalitatea de execuție :

Lipirea afişelor, de efectuat în locuri vizibile, trebuie să aibă loc, pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată, pe căile publice, pe porţiunile de stradă din apropierea construcţiilor, sau în cazul locuinţelor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, la zona de acces sau în interiorul zonei.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului, inclusiv data şi ora. Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care

include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat activitatea, ştampila şi semnătura Executantului.

Recuperarea avizelor, pe durata terminării lucrărilor, trebuie efectuată în termen 5 zile de la execuţia acestor lucrări. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 101: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 101/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 45.1, 45.2

46.1, 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-S05 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I12001 Compensaţie în bloc - puncte: 20,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţie ---------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: Informa ţiile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele conţinute de Nomenclatorul de Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au valoare contractuală. Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Component de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate în totalitate în perioada orară cuprinsă între orele 8,00 şi orele 20,00, în zile normale de lucru, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi sărbătorilor legale. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zi lucrătoare pentru a începe lucrarea în una din zilele lucrătoare imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale. Schema indicativă si imaginea exemplificativă nu sunt necesare Informa ţiile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale – PARTEA I şi au aceeaşi valoare contractuală Modalitatea de execuţie: -------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: -------------------------------------- .

Page 102: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 102/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 45.1, 45.2

46.1, 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-S06 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I12002 Compensaţie în bloc - puncte: 30,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţie ---------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: Informa ţiile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele conţinute de Nomenclatorul de Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au valoare contractuală. Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate, total sau parţial: • în perioada orară cuprinsă între orele 20,00 şi orele 24,00 din zilele normale de lucru; • în perioada orară cuprinsă între orele 08,00 şi orele 20,00 în zilele de sâmbătă; Prezenta Norma de preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de vineri pentru a începe execuţia în ziua de sâmbătă imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale.

Schema indicativă si imaginea exemplificativă nu sunt necesare Informa ţiile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale – PARTEA I şi au aceeaşi valoare contractuală. Modalitatea de execuţie: -------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: -------------------------------------- .

Page 103: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 103/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 45.1, 45.2

46.1, 46.2

Fişă privind Normele de Preţ: A-S07

Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I12003 Compensaţie în bloc - puncte: 50,00 Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate, total sau parţial: • în perioada orară cuprinsă între orele 0,00 şi orele 08,00 în zilele normale de lucru; • în perioada orară cuprinsă între orele 00,00 şi orele 08,00 şi în perioada orară cuprinsă între orele 20,00 şi orele 24,00 în zilele de sâmbătă; • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de sâmbătă sau în zilele precedente sărbătorilor recunoscute legal pentru a începe execuţia în ziua de duminică imediat următoare sau în ziua de sărbătoare imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale.

Schema indicativă si imaginea exemplificativă nu sunt necesare Informa ţiile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale – PARTEA I şi au aceeaşi valoare contractuală. Modalitatea de execuţie: -------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: -------------------------------------- .

Page 104: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 104/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

LINII ELECTICE SUBTERANE

FIŞE BAZĂ

Page 105: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 105/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-B01 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I21101 Compensaţie în bloc - puncte: 62,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41203 Fişă: PSS03 Puncte 6,30 � Norma de Preţ: I42203 Fişă: PCS03 Puncte 17,00

� Norma de Preţ: I21203 Fişă: I-S03 Puncte 13,00 � Norma de Preţ: I21204 Fişă: I-S04 Puncte 15,00

� Norma de Preţ: I21206 Fişă: I-S06 Puncte 0,44 � Norma de Preţ: I21207 Fişă: I-S07 Puncte 0,25

� Norma de Preţ: I21208 Fişă: I-S08 Puncte 1,10 � Norma de Preţ: I21301 Fişă: I-S12 Puncte 7,00

� Norma de Preţ: I21302 Fişă: I-S13 Puncte 1,00 � Norma de Preţ: I21209 Fişă: I-S14 Puncte 15,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Nod de Reţea JT cu distanţa de la Cofret la Cablul existent (DC): de până la 2 metri. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată separat şi care nu are legătur ă cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate Obiectiv exemplificat de Intervenţie Execuţia a 2 reţele de canale cu 2 tuburi alăturate, pozarea de cabluri JT, manşon/manşoane JT pentru realizarea unui Nod de Reţea JT, de realizat secţionând un cablu subteran JT existent cu distanţa de la Cofret la Cablul existent (DC): de până la 2 metri Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Execuţia de reţele de canale, pentru Cablu JT, la adâncimea solicitată (Max=1,50 m) pe pavaj de orice tip şi cu reutilizarea materialelor prescrise de orice tip, refacerea pavajului de orice tip în zonele publice şi/sau private. Este exclusă: frezarea, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate compensate separat. - Furnizarea la faţa locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi secţiune),dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizat de către Societate " solicita în Contract de executie a lucrarii. - Instalare şir de cleme. - Execuţie de manşoane şi terminaţii cabluri, precum şi legături electrice. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrarea conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale; - Eventuale extensii ale excavării necesare pentru executarea mansoanelor; - Indicatoare provizorii şi temporare. Este exclusă pozarea Cofretului pentru Nodul de Reţea JT, pe soclu sau în perete. Sunt cuprinse şi eventualele extensii necesare pentru executarea mansoanelor.

Page 106: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 106/208

Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Roşu- nou negru-existent

Noi cabluri JT manşon JT

Nod de Reţea JT

Până la 2 metri

Cablu de reţea JT existent

Nod de Reţea JT Cablu de reţea JT

Până la 2 metri

Cablu rezistent redirecţionat

Cablu de reţea JT existent Manşon JT

Cablu JT existent

Cablu JT existent

Page 107: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 107/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECŢIUNI INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-B02 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Componentă de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Componentă de Preţ: I21102 Compensaţie în bloc - puncte: 90,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Componentele de Preţ Supliment: � Componentă de Preţ: I21201 Fişă: I-S01 Puncte 28,00 � Componentă de Preţ: I41203 Fişă: PSS03 Puncte 6,30

� Componentă de Preţ: I42203 Fişă: PCS03 Puncte 17,00 �Componentă de Preţ: I21203 Fişă: I-S03 Puncte 13,00 � Componentă de Preţ: I21204 Fişă: I-S04 Puncte 15,00 � Componentă de Preţ: I21206 Fişă: I-S06 Puncte 0,44 � Componentă de Preţ: I21207 Fişă: I-S07 Puncte 0,25 � Componentă de Preţ: I21208 Fişă: I-S08 Puncte 1,10 � Componentă de Preţ: I21301 Fişă: I-S12 Puncte 7,00 � Componentă de Preţ: I21302 Fişă: I-S13 Puncte 1,00 � Componentă de Preţ: I21209 Fişă: I-S14 Puncte 15,00 � Componentă de Preţ: --------- Fişă: -------- Puncte --------- Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Nod de Reţea JT cu distanţa de la Cofret la Cablul existent (DC): 2 <DC<=5metri. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată separat şi care nu are legătur ă cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate Obiectiv exemplificat de Intervenţie Execuţie reţea de canale cu 2 tuburi alăturate, pozarea de cabluri JT, manşoane JT pentru realizarea unui Nod de Reţea JT, de realizat secţionând un cablu subteran JT existent cu distanţa de la Cofret la Cablul existent (DC): 2 <DC<=5metri Prestaţii principale incluse în Normele de Preţ - Execuţia de reţele de canale, pentru Cablu JT, la adâncimea solicitată (Max=1,50 m) pe pavaj de orice tip şi cu reutilizarea materialelor prescrise de orice tip, refacerea pavajului de orice tip în zonele publice şi/sau private. Este exclusă: frezarea, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate compensate separat. - furnizare la faţa locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi secţiune),dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizate de către Societate " menţionat, în calitate de document contractual, în Contractul de executare lucrari. - Instalare şir de cleme. -Pozare cabluri. - Manşonări şi Terminaţii cabluri şi legături electrice. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Compensaţiilor Convenţionale; - Eventuale extensii ale excavării necesare pentru executarea manşoane; - Indicatoare provizorii şi definitive pentru toată porţiunea afectată (bază şi supliment). Este exclusă pozarea Cofretului pentru Nodul de Reţea JT, pe soclu sau în perete. Sunt cuprinse şi eventualele extensii necesare pentru executarea manşoanelor.

Page 108: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 108/208

Schemă topoelectrică în linii mari imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt complementare şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator PreturilorConvenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contractul de executare lucrari, ca document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contractul de executare lucrari.

Roşu- nou negru-existent

Nod de reţea JT

Noi cabluri JT

Manşon JT

Cablu de reţea JT existent

Cablu de reţea JT existent

DC=mai mare de 2,00 metri şi până la 6,00 metri

Page 109: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 109/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECŢIUNI INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-B03 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Componentă de Preţ: I21103 Compensaţie în bloc - puncte: 46,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Componentele de Preţ Supliment: � Componentă de Preţ: I21202 Fişă: I-S02 Puncte 18,00 � Componentă de Preţ: I41203 Fişă: PSS03 Puncte 6,30

� Componentă de Preţ: I42203 Fişă: PCS03 Puncte 17,00 � Componentă de Preţ: I21203 Fişă: I-S03 Puncte 13,00

� Componentă de Preţ: I21204 Fişă: I-S04 Puncte 15,00 � Componentă de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10

� Componentă de Preţ: I21206 Fişă: I-S06 Puncte 0,44 � Componentă de Preţ: I21207 Fişă: I-S07 Puncte 0,25

� Componentă de Preţ: I21208 Fişă: I-S08 Puncte 1,10 � Componentă de Preţ: I21301 Fişă: I-S12 Puncte 7,00

� Componentă de Preţ: I21302 Fişă: I-S13 Puncte 1,00 � Componentă de Preţ: I21209 Fişă: I-S14 Puncte 15,00

� Componentă de Preţ: I41202 Fişă: PSS02 Puncte 18,00 � Componentă de Preţ: --------- Fişă: -------- Puncte --------- Modalitatea de remunerare: Pentru o lungime a reţelei de canale (LC): 0 < LC <= 5 metri Atunci când noua reţea de canalizare, prevăzută în prezenta Norma de Preţ, trebuie să se racordeze la o tubulatură existentă realizată de Terţi, pentru pozarea cablului în tubulatura existentă este recunoscută Norma de Preţ Supliment I41201 (Fişa PSS01) pentru porţiunea de cablu aferentă tubulaturii existente. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată separat şi care nu are legătur ă cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute noemele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate Obiectiv exemplificat de Intervenţie Executarea Reţelei de canale pentru pozarea cablului JT pentru alimentarea unui nou Nod de Reţea JT derivat: - de la un Nod de reţea JT existent; - de la un stâlp JT (de la linie cu cleme şi cu perforare a izolaţiei, sau de la cutia de derivaţie) - de la linia JT din cablu subteran prin manşonare de derivaţie în puţ existent sau de construit.

Prestaţii principale incluse în Componenta de Preţ - Execuţia de reţele de canale pentru Cablu JT, la adâncimea solicitată (Max=1,50 m) pe pavaj de orice tip şi cu reutilizarea materialelor prescrise de orice tip, refacerea pavajului de orice tip în zonele publice şi/sau private. Este exclusă: frezarea, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate compensate separat. - Furnizarea la faţa locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi secţiune),dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizate de către Societate " menţionat, în calitate de document contractual, în Contractul de executare lucrari - Pozare cablu în reţeaua de canale - Instalare şir de cleme. - Terminaţii cabluri şi legături electrice, eventuala derivaţie din cablu subteran cu manşon de derivaţie sau cleme cu perforaţie a izolaţiei. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării conform celor mai înalte standarde profesionale; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale; - Eventuale extensii ale excavării necesare pentru executarea manşonărilor; - Indicatoare provizorii şi definitive pe întreaga porţiune afectată (bază şi supliment). Este exclusă pozarea Cofretului pentru Nodul de Reţea JT în perete sau pe soclu cu fundaţie.

Page 110: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 110/208

Schemă topoelectrică în linii mari imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt complementare şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentaţia Tehnică emisă de Enel şi aflată în posesia Executant În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi executate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contractul de executare lucrari, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contractul de executare lucrari.

Roşu- nou negru-existent

Nod Nou de reţea JT

Nou Cablu JT

Cablu JT existent

Reţea aeriană JT cu conductorare neizolate sau în cablu aerian, cu/fără cutie de derivaţie

Cablu JT existent

Manşon de derivaţie nou

Nod Nou de reţea JT

Nou de reţea JT

Stâlp

Cablu JT existent

Nou cablu JT

Page 111: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 111/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-B04

Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I21104 Compensaţie în bloc - puncte: 11,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Şir de cleme înlocuit, până la un maxim de 3 (trei), inserate în Noduri de reţea JT alimentate de la Staţia de Transformare. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată separat şi care nu are legătur ă cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZĂ". Obiect exemplificat de Intervenţie Înlocuire Şir de cleme de orice tip în Nodul de Reţea JT Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Furnizarea la faţa locului a materialelor inscripţionate ENEL, care pot fi necesare, dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizat de către Societate " solicita în Contract de executie a lucrarii - Deconectarea cablurilor JT de la şirul de cleme care trebuie înlocuit; - Recuperarea şirului de cleme de înlocuit; - Instalarea unui nou şir de cleme; - Reconectarea cablurilor JT ; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrarea conform celor mai înalte standarde. Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Nu este necesară

Page 112: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 112/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-B05 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I21105 Compensaţie în bloc - puncte: 30,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I21301 Fişă: I-S12 Puncte 7,00 Norma de Preţ: I21302 Fişă: I-S13 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Cofret înlocuit integral, sau parte din acesta. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată separat şi care nu are legătur ă cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZ Ă".. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuire cofret pentru Nod de Reţea JT cu soclu, pe bloc de fundaţie din beton defect afectat ca urmare a unui accident sau defect. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Furnizarea la faţa locului a materialelor inscripţionate ENEL, care pot fi necesare, dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizat de către Societate " solicita în Contract de executie a lucrarii - Deconectarea cablurilor JT de la şirul de cleme care trebuie înlocuit; - Recuperarea şirului de cleme; - Recuperarea Cofretului şi a soclului aferent; - Execuţia excavării necesare pentru execuţia sau adaptarea blocului de fundaţie din beton, instalarea sau aranjarea stelajului din oţel pentru soclu, instalarea soclului din răşină sintetică cu fibră de sticlă şi a Cofretului pentru Nodul de Reţea JT; - Reinstalarea şirului de cleme recuperat dacă este corespunzătoare, sau instalarea unui nou şir de cleme; - Reconectarea cablurilor JT (şi/sau eventuale prelungiri); - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrarea conform celor mai înalte standarde.

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Bloc de fundaţie la vedere

Bloc de fundaţie subteran

NU este necesar

Page 113: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 113/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-B06 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I21106 Compensaţie în bloc - puncte: 19,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I21205 Fişă: I-S05 Puncte 0,23 Norma de Preţ: I21209 Fişă: I21209 Puncte 15,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare capac carosabil adecvat cotei stradale sau la cota indicată de Enel. Prezenta Norma de Preţ este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) capace pe canale de cablu care pot fi vizitate. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia încredinţată separat şi care nu are legătur ă cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZ Ă".. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Recuperarea şi pozarea capacului stradal de tip carosabil de orice tip pentru poziţionarea la noua cotă stradală, pe reţeaua de canale Enel existentă, cu ramă şi acoperitoare, inclusiv: cofrajele, armăturile din fier, toate cheltuielile care derivă din rupturi, modific ări sau refaceri şi supra-ridicarea puţului. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Recuperarea capacului stradal de tip carosabil de orice tip cu ramă şi acoperitoare la reţeaua de canale Enel; - Execuţia de lucrări edilitare pentru pozi ţionarea capacului la noua cotă stradală, inclusiv cofrajele şi armăturile din fier; - pozarea capacului recuperat cu ramă şi acoperitoare sau pozarea unui nou capac; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrarea conform celor mai înalte standarde. Este exclusă furnizarea capacului, fie din beton fie din fontă: - pentru furnizarea capacului din fontă este aplicabilă Norma de Preţ I21205 – Fişa Supliment I-S05; - pentru refacerea totală a puţului este aplicabilă Norma de Preţ I21209 - Fişa Supliment I-S09.

Page 114: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 114/208

Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Nu este necesară Nu este necesară

Page 115: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 115/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

LINII ELECTRICE SUBTERANE

FIŞE SUPLIMENT

Page 116: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 116/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S01 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I21201 Compensaţie în bloc - puncte: 28,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I21207 Fişă: I-S07 Puncte 0,25 Norma de Preţ: I21209 Fişă: I21209 Puncte 15,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare porţiune cu lungime mai mare decât a reţelei de canale (SLC), în plus faţă de primii 5,00 (cinci) metri, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri. Norma de Preţ este recunoscută pentru un număr de porţiuni de până la lungimea maximă totală a reţelei de canale, cu 2 (două) tuburi al ăturate, egale cu 30,00 (treizeci) metri. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Supliment pentru execuţia reţelei de canale, cu 2 (două) tuburi al ăturate, cu o lungime mai mare de 5,00 (cinci) metri pentru realizarea unui nou Nod de Reţea JT secţionând un cablu JT existent, pe teren cu orice paviment. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Execuţie de porţiune suplimentară, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri, de reţea de canale, cu 2 (două) tuburi al ăturate, la adâncimea solicitată (Max=1,50 m) pentru 2 (două) cabluri JT, pe paviment de orice tip şi cu îngroparea materialelor prescrise de orice tip, restructurarea pavajului de orice tip din zonele publice şi/sau private. Este exclusă frezare, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate remunerate separat. - Furnizarea la faţa locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi secţiune), dacă operaţiunea este prevăzută a fi responsabilitatea Executantului în documentul "Lista Materialelor de furnizat de către Societate" , document contractual citat în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului în reţeaua de canale. - Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită la cele mai înalte standarde. Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT

Nod de reţea JT

Noi cabluri JT

DC= Mai mare de 5 metri

Dacă DC = 5m Porţiune suplimentară

Manşonare JT

Cablu de reţea JT existent

Page 117: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 117/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S02 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I21202 Compensaţie în bloc - puncte: 18,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I21206 Fişă: I-S06 Puncte 0,44 Norma de Preţ: I21207 Fişă: I-S07 Puncte 0,25

� Norma de Preţ: I21208 Fişă: I-S08 Puncte 1,10 -

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare porţiune cu o lungime mai mare decât a reţelei de canale (SLC) cuprinsă între 0,01şi 5,00 metri. Norma de Preţ este recunoscută pentru un număr de porţiuni până la lungimea maximă totală a reţelei de canale, pentru reţeaua JT, egale cu 30,00 (treizeci) metri. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Supliment pentru execuţia unei lungimi mai mari de reţea de canale în vederea realizării de Reţea JT subterană pe teren cu orice tip de pavaj. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Execuţia de porţiune suplimentară pentru reţeaua de canale la adâncimea solicitată (Max=1,50 m) pentru cablu JT, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri, pe paviment de orice tip şi cu îngroparea materialelor prescrise de orice tip, restructurarea pavajului de orice tip din zonele publice şi/sau private. Este exclusă frezare, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate remunerate separat. - Furnizarea la faţa locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi secţiune), dacă operaţiunea este prevăzută a fi responsabilitatea Executantului în documentul "Lista Materialelor de furnizat de către Societate" , document contractual citat în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului în reţeaua de canale. - Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită la cele mai înalte standarde

Page 118: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 118/208

Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT

Cablu JT existent Nod de reţea JT

Reţea aeriană JT din conductori neizolaţi, sau din cablu aerian cu/fără doză de derivaţie

Stâlp Nod de

reţea JT SLC Porţiune ulterioară (SLC) cuprinsă între 0,01 şi 5,00 m pentru lungime de canalizare mai mare de 5,00 până la un total de 30,00m.

Cablu JT existent

Nou cablu JT

Page 119: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 119/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S03 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I21203 Compensaţie în bloc - puncte: 13,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Cofret de Reţea JT inserat în perete. Prezenta Norma de Preţ cuprinde şi instalarea în perete a Cofretului pentru Nodul de Reţea JT, cu tot cu soclu. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Instalare Cofret pentru Nodul de Reţea JT, de orice dimensiune, inserat în perete de orice tip. Prestaţii principale dar care oricum nu sunt exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală.

Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Vedere frontală Vedere din lateral

Co

fret

pen

tru

n

od d

e reţ

ea J

T

Fantă sub cofret

Sol

Ocheţ sub cofret

Perete

Page 120: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 120/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S04 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I21204 Compensaţie în bloc - puncte: 15,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Cofret cu coloană pentru Nod de Reţea JT instalat. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Instalarea Cofretului pentru Nodul de Reţea JT cu soclu, pe bloc de fundaţie din beton, subteran sau la vedere. Prestaţii principale dar care oricum nu sunt exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Cofret pentru nod de reţea JT

Soclu din răşină sintetică cu fibră de sticlă

Stelaj pentru fixarea soclului

Fundaţie din beton pentru Cofretul unde va fi amplasat nodul de Reţea JT

sol

Bloc de fundaţie la vedere

Bloc de fundaţie subteran

Page 121: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 121/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3, 45.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S05 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I21205 Compensaţie în bloc - puncte: 0,23 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Capac din fontă furnizat. Greutatea capacului de contabilizat este preluată din catalogul oficial al Furnizorului pe baza tipului şi caracteristicilor capacului stradal solicitat. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Furnizarea la faţa locului a capacului din fontă de orice tip, chiar şi dacă nu standardizat de Enel, conform Normei UNI EN 124 de orice clasă comandată, chiar şi cu semi-capace triunghiulare. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Nu este disponibilă

Page 122: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 122/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S06 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I21206 Compensaţie în bloc - puncte: 0,44 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Preţ este aplicată suprafeţelor de restructurat de până la 150 (osutăcincizeci) m2 atribuite prin una sau mai multe antecalculaţii privind un singur şantier. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Frezare la rece, cu maşină autopropulsată, a straturilor de pavaj din conglomerat bituminos, cu scopul de a crea o cavitate rectilinie egală cu lăţimea comisionată, până la 10 (zece) cm adâncime, pentru a susţine noi mantale de uzură care, împreună, vor trebuie să fie în rând cu cele existente; este inclusă încărcarea, transportul, predarea la subiecţii autorizaţi pentru activit ăţile de recuperare sau de eliminarea a materialului produs în urma frezării, f ărâmi ţarea şi curăţarea cavităţii finit. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Nu este necesară Nu este necesară

Page 123: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 123/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S07 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I21207 Compensaţie în bloc - puncte: 0,25 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare m2 echivalent (metri pătra ţi de restructurat x cm grosime). Prezenta Norma de Preţ este aplicată suprafeţelor de restructurat de până la 150 (osutăcincizeci) m2 atribuite prin una sau mai multe antecalculaţii privind un singur şantier. Cantitatea care trebuie contabilizată este raportată la produs dintre metri pătra ţi de suprafaţă care trebuie restructuraţi cu grosimea mantalei de uzură exprimată în centimetri. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Realizare sau refacerea mantalei de uzură de tip tradiţional cu o grosime egală cu 1 (unu) cm; este inclusă stratul de amplasare cu emulsie bituminoasă corespunzătoare, rularea precum şi orice altă cheltuială pentru mantalele de uzură şi restructurarea indicatoarelor stradale orizontale de orice tip. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Nu este necesară

Nu este necesară

Page 124: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 124/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502

SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S08 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă:

Norma de Preţ: I21208 Compensaţie în bloc - puncte: 1,10 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţie Construcţia şi reconstrucţia pavajului pentru trotuarul din mastic de asfalt de orice culoare, turnat la cald pentru o grosime de 2 (doi) cm, şi cu suprafaţa acoperită de granule de marmură sau drişcuită cu nisip fin; este inclusă şi eventuala execuţie a unui înveliş din var, extirparea, pentru zona solicitată, a stratului existent şi încărcarea, transportul şi descărcarea la societati autorizaţi privind activit ăţile de recuperare sau eliminare a materialului provenind din restructurare. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Nu este necesar Nu este necesar

Page 125: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 125/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 ECTIUNE INSTALA ŢIE: 46.3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S14 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I21209

Compensaţie în bloc - puncte: 15,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I21205 Fişă: I-S05 Puncte 0,23 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţie Furnizarea şi pozarea puţului construit oricum, inclusiv excavarea în orice tip de teren, restructurarea totală şi eventual inserarea în reţeaua de canale existentă. Pentru fiecare puţ amplasat. Prezenta Norma de Preţ este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) puţuri.

Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive Excavarea în orice tip de teren sau paviment, corespunzătoare şi creată pentru a adăposti capace carosabile simple sau din două păr ţi din fontă sau din oţel, de orice tip şi dimensiune. Cofraje şi armături din fier, refacerea pavajului, tencuirea, toate cheltuielile care derivă din rupturi, lucr ări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită conform celor mai înalte standarde. Norma se aplică şi pentru introducerea puţului în reţeaua de canale existentă. Este exclusă furnizarea capacului de orice tip.

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 126: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 126/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE:

Fişă privind Normele de Preţ: I-S12 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I21301

Compensaţie în bloc - puncte: 7,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I21302 Fişă: I-S13 Puncte 1,00

-

Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţie Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribuţie a energiei electrice. În bloc pentru fiecare Plan de lucru. Norma se aplică în cazurile de preaviz care se face exclusiv clientelei vizate de execuţia lucrărilor

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Norma cuprinde, printre altele: - reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel; - lipirea şi apoi recuperarea avizelor; - predarea avizelor individuale la clienţi indicaţi de Enel. Enel comunică necesitatea de efectuare a activităţii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalităţii şi formularisticii utilizate de Unit ăţile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG); în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredinţa prestaţia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. Modalit ăţi de execuţie: Modalitatea de execuţie:

Lipirea afişelor, de efectuat în locuri vizibile, trebuie să aibă loc, pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată, pe căile publice, pe porţiunile de stradă din apropierea construcţiilor, sau în cazul locuinţelor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, la zona de acces sau în interiorul zonei.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului, inclusiv data şi ora. Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care

include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat activitatea, ştampila şi semnătura Executantului.

Recuperarea avizelor, pe durata terminării lucrărilor, trebuie efectuată în termen 5 zile de la execuţia acestor lucrări. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 127: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 127/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE:

Fişă privind Normele de Preţ: I-S13 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I21302

Compensaţie în bloc - puncte: 1,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I21301 Fişă: I-S14 Puncte 7,00

-

Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru fiecare client MT sau JT avizat individual.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Norma cuprinde, printre altele: - reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel; - lipirea şi apoi recuperarea avizelor; - predarea avizelor individuale la clienţi indicaţi de Enel. Enel comunică necesitatea de efectuare a activităţii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalităţii şi formularisticii utilizate de Unit ăţile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG); în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredinţa prestaţia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Modalitatea de execuție :

Lipirea afişelor, de efectuat în locuri vizibile, trebuie să aibă loc, pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată, pe căile publice, pe porţiunile de stradă din apropierea construcţiilor, sau în cazul locuinţelor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, la zona de acces sau în interiorul zonei.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului, inclusiv data şi ora. Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care

include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat activitatea, ştampila şi semnătura Executantului.

Recuperarea avizelor, pe durata terminării lucrărilor, trebuie efectuată în termen 5 zile de la execuţia acestor lucrări. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 128: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 128/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46,3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S09 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I22001 Compensaţie în bloc - puncte: 20,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu sunt menţionate în Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Component de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate în totalitate în perioada orară cuprinsă între orele 8,00 şi orele 20,00, în zile normale de lucru, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi sărbătorilor legale. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zi lucrătoare pentru a începe lucrarea în una din zilele lucrătoare imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale -

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalitatea de execuţie: ---------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: ---------------------------------------

Nu este necesară Nu este necesară

Page 129: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 129/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46,3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S10 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I22002 Compensaţie în bloc - puncte: 30,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu sunt menţionate în Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate, total sau parţial: • în perioada orară cuprinsă între orele 20,00 şi orele 24,00 din zilele normale de lucru; • în perioada orară cuprinsă între orele 08,00 şi orele 20,00 în zilele de sâmbătă; Prezenta Norma de preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de vineri pentru a începe execuţia în ziua de sâmbătă imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalitatea de execuţie: ---------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: ---------------------------------------

Nu este necesară Nu este necesară

Page 130: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 130/208

GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 46,3

Fişă privind Normele de Preţ: I-S11 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I22003 Compensaţie în bloc - puncte: 50,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate, total sau parţial: • în perioada orară cuprinsă între orele 0,00 şi orele 08,00 în zilele normale de lucru; • în perioada orară cuprinsă între orele 00,00 şi orele 08,00 şi în perioada orară cuprinsă între orele 20,00 şi orele 24,00 în zilele de sâmbătă; • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de sâmbătă sau în zilele precedente sărbătorilor recunoscute legal pentru a începe execuţia în ziua de duminică imediat următoare sau în ziua de sărbătoare imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale -

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalitatea de execuţie: ---------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: ---------------------------------------

Nu este necesară

Nu este necesară

Page 131: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 131/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC FECE0800

POSTURI DE TRANSFORMARE

FIŞE BAZĂ

Page 132: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 132/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-B01 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31101 Compensaţie în bloc - puncte: 37,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7,00 Norma de Preţ: I31302 Fişă: C-S09 Puncte 15,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Compartiment MT, motorizat şi nemotorizat, înlocuit (este inclusă atât recuperarea cât şi pozarea): Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuirea Compartimentului MT de orice tip (Compar timent linie sau Compartiment Protecţie Transformator, motorizat sau nemotorizat) sau de IMS într-un singur înveli ş la perete amplasat sub barele perimetrale orizontale, în Port de Transformare MT/JT. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesar, dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant, în documentul corespunzător, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii. - Deconectarea barelor de linie de la sistemul de bare MT al Tabloului MT existent; - Deconectarea conexiunilor privind telecomanda şi a eventualelor dispozitive posibil prezente (reductoare toroidale, etc.); - Deconectarea Terminalului MT; - Deconectarea conexiunilor la instalaţia de pământ; - Recuperarea Compartimentului MT de înlocuit; - Poziţionarea şi Instalarea noului Compartiment MT; - Legarea barelor la sistemul de bare MT al Tabloului MT existent; - Legarea conexiunilor la instalaţia de pământ; - Legarea la Terminalul MT - Legarea conexiunilor privind telecomanda şi a eventualelor dispozitive posibil prezente (reductoare toroidale, etc.); - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 133: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 133/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-B02 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31102 Compensaţie în bloc - puncte: 48,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31201 Fişă: C-S01 Puncte 12,00 �Norma de Preţ: I31202 Fişă: C-S02 Puncte 24,00

� Norma de Preţ: I31203 Fişă: C-S03 Puncte 0,01 �Norma de Preţ: I31204 Fişă: C-S04 Puncte 10,00

� Norma de Preţ: I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7,00 �Norma de Preţ: I31302 Fişă: C-S09 Puncte 1,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Transformator de putere până la 250 kVA înlocuit. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuirea, în Staţia de Transformare, a transformatorului MT/JT cu o putere de până la 250 kVA, din Staţia de Transformare MT/JT, în urma unui defect sau pentru adaptarea la puterea instalată. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesar, dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant, în documentul corespunzător, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii. - Deconectarea Terminalelor MT de la Transformator şi de la instalaţia de pământ; - Deconectarea cablurilor JT de la Transformator; - Deconectarea conexiunilor de la instalaţia de pământ; - Recuperarea transformatorului MT/JT existent de orice putere până la 250 kVA; - Poziţionarea şi Instalarea unui nou transformator de Putere de până la 250 kVA; - Legarea conexiunilor la instalaţia de pământ; - Legarea cablurilor JT de la Transformator; - Legarea Terminalelor MT la instalaţia de pământ şi la Transformator; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Este inclusă orice lucrare provizorie/mijloace pentru manipularea aparatajelor de instalat în staţie cu tir amplasat în poziţia cea mai apropiată de staţia de transformare până la uşa staţie şi viceversa.

Page 134: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 134/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 135: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 135/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-B03 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31103 Compensaţie în bloc - puncte: 60,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31203 Fişă: C-S03 Puncte 0,01 � Norma de Preţ: I31302 Fişă: C-S09 Puncte 1,00

� Norma de Preţ: I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Transformator cu putere mai mare de 250 kVA şi până la 1000 kVA înlocuit. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuirea, în Staţia de Transformare, a transformatorului MT/JT cu o putere mai mare de 250 kVA şi până la 1000kVA , în urma unui defect sau pentru adaptarea la puterea instalată. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesar, dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant, în documentul corespunzător, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii. - Deconectarea Terminalelor MT de la Transformator şi de la instalaţia de pământ; - Deconectarea cablurilor JT de la Transformator; - Deconectarea conexiunilor de la instalaţia de pământ; - Recuperarea transformatorului MT/JT existent cu putere mai mare de 250 kVA şi până la 1000kVA - Poziţionarea şi Instalarea unui nou transformator de Putere mai mare de 250 kVA şi până la 1000 kVA; - Legarea conexiunilor la instalaţia de pământ; - Legarea cablurilor JT de la Transformator; - Legarea Terminalelor MT la instalaţia de pământ şi la Transformator; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Este inclusă orice lucrare provizorie/mijloace pentru manipularea aparatajelor de instalat în staţie cu tir amplasat în poziţia cea mai apropiată de staţia de transformare până la uşa staţie şi viceversa.

Page 136: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 136/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 137: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 137/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-B04 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31104 Compensaţie în bloc - puncte: 25,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31302 Fişă: C-S09 Puncte 1,00Norma de � Norma de Preţ: I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Tablou JT pentru 2 linii JT în ieşire, complet cu întrerupător/oare şi/sau plăci de închidere. Prezenta Norma de Preţ este aplicabilă şi pentru înlocuirea unui singur întrerupător JT. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuire/Mutare – Adaptarea la dispozitive anti-accident, a Tabloului JT pentru 2 linii JT în ieşire, cu întrerupătoare de linie. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesar, dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant, în documentul corespunzător, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii. - Deconectarea cablurilor de alimentare de la Transformatorul MT/JT; - Deconectarea cablurilor JT ale liniilor în ieşire; - Recuperarea Tabloului JT şi întrerup ătoarelor de linie aferente; - Instalarea unui nou Tablou JT pentru 2 linii în ieşire/ Adaptarea la dispozitive anti-accident, a Tabloului JT pentru 2 linii JT în ie şire, cu întrerup ătoare de linie; - Reconectarea cablurilor de alimentare de la Transformatorul MT/JT cu prelungirea/scurtarea cabluril or; - Reconectarea cablurilor BT ale liniilor în ieşire; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Este inclusă orice lucrare provizorie/mijloace pentru manipularea aparatajelor de instalat în staţie cu tir amplasat în poziţia cea mai apropiată de staţia de transformare până la uşa staţie şi viceversa.

Page 138: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 138/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 139: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 139/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-B05 Norma de Preţ: BAZA

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31201 Compensaţie în bloc - puncte: 12,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7,00 -� Norma de Preţ: I31302 Fişă: C-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare grup de trei cabluri MT cu terminale preconfecţionate, sau fracţiune din acesta. Prezenta Norma de Preţ Supliment este aplicabilă şi în cazul înlocuirii unui singur cablu din cele trei. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuirea grupului de trei cabluri unipolare MT de conectare între Transformator MT/JT şi Tabloul MT cu termina ţii corespunzătoare preconfecţionate. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesar, dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant, în documentul corespunzător, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii. - Deconectarea, derivaţiei Compartimentului MT şi derivaţiei Transformatorului, conexiunilor apar ţinând Terminalelor de la instalaţia de pământ; - Deconectarea Terminalelor MT, derivaţia Compartimentului MT şi derivaţia Transformatorului; - Recuperarea grupului de trei cabluri unipolare MT de înlocuit; - Pozarea noului grup de trei cabluri unipolare MT cu Terminaţiile preconfecţionate; - Conectarea Terminalelor MT la derivaţia Transformatorului şi la derivaţia Compartimentului MT; - Conectarea, derivaţiei Compartimentului MT şi derivaţiei Transformatorului, a legăturilor noilor Terminale la instala ţia de pământ; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde.

Page 140: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 140/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Grup de trei cabluri unipolare de conectare între Transformator şi Tabloul MT

cabluri unipolare de conectare între Transformator şi Tabloul MT, preconfecţionate şi presetate.

Grup de trei cabluri unipolare de conectare între Transformator

Page 141: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 141/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:

Fişă privind Normele de Preţ: C-B06 Norma de Preţ: Baza

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31202 Compensaţie în bloc - puncte: 24,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7,00 -� Norma de Preţ: I31302 Fişă: C-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare grup de trei Terminale MT, de orice tip pentru cabluri unipolare MT, sau frac ţiune din acesta. Prezenta Norma de Preţ Supliment este aplicabilă şi în cazul execuţiei unui singur Terminal din grupul de trei. Prezenta Norma de Preţ NU este aplicabilă în cazul în care cablurile unipolare MT sunt dotate cu terminaţii preconfecţionate. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia Obiectiv exemplificat de Intervenţie Execuţie de grup de trei terminale pentru cabluri unipolare MT de conexiune între Transformator MT/JT şi Tabloul MT cu dotări de orice tip.

Prestaţii principale, care oricum nu sunt exhaustive Execuţie de teri terminale pentru cablurile unipolare MT de conectarea între Transformatorul MT/JT şi tabloul MT.

Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Trei terminale pentru cabluri unipolare MT de conectare între Transformator şi Tabloul MT,

Trei terminale pentru cabluri unipolare MT de conectare între Transformator şi Tabloul MT,

Page 142: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 142/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-B07 Norma de Preţ: BAZA

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31204 Compensaţie în bloc - puncte: 10,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7,00 -� Norma de Preţ: I31302 Fişă: C-S09 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare circuit de cabluri unipolare JT compus din patru cabluri, sau fracţiune din acesta. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Înlocuirea de cabluri unipolare JT, de orice tip şi secţiune, pentru conectarea la Transformatorul MT/JT al Tabloului JT, pentru 2 (două) linii JT în ieşire. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesar, dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant, în documentul corespunzător, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii. - Deconectarea cablurilor JT existente, a derivaţiei Transformatorului şi derivaţiei Tabloului JT; - Recuperarea cablurilor unipolare existente; - Pozarea noilor cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 (două) linii în ieşire; - Legături electrice la derivaţia Transformatorului, cu pozarea calotei de protecţie împotriva contactelor directe, şi derivaţia Tabloului JT; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde.

Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 linii JT în ieşire

Cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 linii JT în ieşire

Exemplu de calote de protecţie împotriva contactelor directe, la derivaţia transformatorului

Protecţie izolator Piuliță antideşurubare

Clemă Protecţie izolator Bandă din poliamidă

Izolator pasant JT Calote de protecţie împotriva contactelor directe, la derivaţia transformatorului

Page 143: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 143/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC FECE0800

POSTURI DE TRANSFORMARE

FIŞE SUPLIMENT

Page 144: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 144/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-S03 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31203 Compensaţie în bloc - puncte: 0,01

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Cantitate Echivalentă exprimată de produsul K x D. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia Obiectiv exemplificat de Intervenţie Compensaţie "în bloc" pentru lucr ări provizorii (împrejmuiri, ancoraje, completate cu echipamente/mijloace de transport şi/sau ridicare) pentru manipularea Transformatorului MT/JT de la tir, pozi ţionat în ceam mai bună poziţie în apropierea Staţiei de Transformare, până la uşa Staţiei de Transformare şi viceversa.. " Cantitate Echivalentă " de contabilizat "Q" este exprimată în unitatea de măsură echivalentă dată de produsul dintre coeficientul "K" atribuit fiecărei categorii de putere a Transformatorului pentru distanţa "D" exprimat ă în metri, măsurată de-a lungul traseului parcurs de Transformator: Q=K x D. În cazul manipulării Transformatoarelor cu puteri diferite, este considerat coeficientul "K" al categoriei de putere cea mai apropiată, în plus sau în minus, dintre cele indicate. TR 50 kVA K=5 TR 250 kVA K=12 TR 100 kVA K=6 TR 400 kVA K=15 TR 160 kVA K=9 TR 630 kVA K=20

Prestaţii principale, care oricum nu sunt exhaustive Realizarea de opere provizorii precum împrejmuiri, ancoraje, etc., efectuate cu echipamente/mijloace de transport şi/sau ridicare.

Schemă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare circuit de cabluri unipolare JT compus din patru cabluri, sau fracţiune din acesta. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţie

Nu este necesară

Page 145: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 145/208

Înlocuirea de cabluri unipolare JT, de orice tip şi secţiune, pentru conectarea la Transformatorul MT/JT al Tabloului JT, pentru 2 (două) linii JT în ieşire. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesar, dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant, în documentul corespunzător, document contractual, citat în Contract de executie a lucrarii. - Deconectarea cablurilor JT existente, a derivaţiei Transformatorului şi derivaţiei Tabloului JT; - Recuperarea cablurilor unipolare existente; - Pozarea noilor cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 (două) linii în ieşire; - Legături electrice la derivaţia Transformatorului, cu pozarea calotei de protecţie împotriva contactelor directe, şi derivaţia Tabloului JT; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde.

Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 linii JT în ieşire

Cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 linii JT în ieşire

Exemplu de calote de protecţie împotriva contactelor directe, la derivaţia transformatorului

Protecţie izolator Piuliță antideşurubare

Clemă Protecţie izolator Bandă din poliamidă

Izolator pasant JT Calote de protecţie împotriva contactelor directe, la derivaţia transformatorului

Page 146: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 146/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-S08 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31301

Compensaţie în bloc - puncte: 7,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31302 Fişă: C-S09 Puncte 1,00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţia tipică din prezenta Fişă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribuţie a energiei electrice. În bloc pentru fiecare Plan de lucru. Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se face exclusiv clientelei vizate de execuţia lucrărilor Prestaţii principale, oricum neexhaustive Norma cuprinde, printre altele: - reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel; - lipirea şi apoi recuperarea avizelor; - predarea avizelor individuale la clienţi indicaţi de Enel. Enel comunică necesitatea de efectuare a activităţii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Lipirea sau înmânarea individual ă către client conform modalităţii şi formularisticii utilizate de Unit ăţile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG); în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredinţa prestaţia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Modalit ăţi de execuţie:

Lipirea afişelor, de efectuat în locuri vizibile, trebuie să aibă loc, pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată, pe căile publice, pe porţiunile de stradă din apropierea construcţiilor, sau în cazul locuinţelor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, la zona de acces sau în interiorul zonei.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului, inclusiv data şi ora. Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care include data şi ora ultimei afişări

şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat activitatea, ştampila şi semnătura Executantului. Recuperarea avizelor, pe durata terminării lucrărilor, trebuie efectuată în termen 5 zile de la execuţia acestor lucrări.

Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 147: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 147/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-S09 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I31302

Compensaţie în bloc - puncte: 1,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7,00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţia tipică din prezenta Fişă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru fiecare client MT sau JT anunţat individual. . Prestaţii principale, oricum neexhaustive Norma cuprinde, printre altele: - reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel; - lipirea şi apoi recuperarea avizelor; - predarea avizelor individuale la clienţi indicaţi de Enel. Enel comunică necesitatea de efectuare a activităţii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Lipirea sau înmânarea individual ă către client conform modalităţii şi formularisticii utilizate de Unit ăţile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG); în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredinţa prestaţia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Modalit ăţi de execuţie:

Lipirea afişelor, de efectuat în locuri vizibile, trebuie să aibă loc, pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată, pe căile publice, pe porţiunile de stradă din apropierea construcţiilor, sau în cazul locuinţelor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, la zona de acces sau în interiorul zonei.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului, inclusiv data şi ora. Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care include data şi ora ultimei afişări

şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat activitatea, ştampila şi semnătura Executantului. Recuperarea avizelor, pe durata terminării lucrărilor, trebuie efectuată în termen 5 zile de la execuţia acestor lucrări.

Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 148: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 148/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:41.2, 41.3

Fişă privind Normele de Preţ: C-S05 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I32001 Compensaţie în bloc - puncte: 20,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu sunt menţionate în Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat al Intervenției Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Component de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate în totalitate în perioada orară cuprinsă între orele 8,00 şi orele 20,00, în zile normale de lucru, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi sărbătorilor legale. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zi lucrătoare pentru a începe lucrarea în una din zilele lucrătoare imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale.

Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: ------------------------ Gestionarea deşeurilor: ------------------------

Nu este necesară Nu este necesară

Page 149: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 149/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:41,2;41,3

Fişă privind Normele de Preţ: C-S06 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I32002 Compensaţie în bloc - puncte: 30,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate, total sau parţial: • în perioada orară cuprinsă între orele 20,00 şi orele 24,00 din zilele normale de lucru; • în perioada orară cuprinsă între orele 08,00 şi orele 20,00 în zilele de sâmbătă; Prezenta Norma de preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de vineri pentru a începe execuţia în ziua de sâmbătă imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale.

Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: ------------------------ Gestionarea deşeurilor: ------------------------

Nu este necesară

Nu este necesară

Page 150: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 150/208

GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA ŢIE:41,2;41,3

Fişă privind Normele de Preţ: C-S07 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I32003 Compensaţie în bloc - puncte: 50,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate, total sau parţial: • în perioada orară cuprinsă între orele 0,00 şi orele 08,00 în zilele normale de lucru; • în perioada orară cuprinsă între orele 00,00 şi orele 08,00 şi în perioada orară cuprinsă între orele 20,00 şi orele 24,00 în zilele de sâmbătă; • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de sâmbătă sau în zilele precedente sărbătorilor recunoscute legal pentru a începe execuţia în ziua de duminică imediat următoare sau în ziua de sărbătoare imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale.

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: ------------------------ Gestionarea deşeurilor: ------------------------

Nu este necesar Nu este necesară

Page 151: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 151/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC LEII1000

BRANSAMENTE INDIVIDUALE COLECTIVE

TABLOURI CENTRALIZATOARE

FIŞE BAZĂ

Page 152: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 152/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSB01 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41101 Compensaţie în bloc - puncte: 11,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50

� Norma de Preţ: I41204 Fişă: PSS04 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I41205 Fişă: PSS05 Puncte 4,00

� Norma de Preţ: I41206 Fişă: PSS06 Puncte 12,00 � Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00 � Norma de Preţ: I41210 Fişă: PSS10 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I21209 Fişă: I-S14 Puncte 15,00 - Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament (Cablu), de lungime (LP): 0 < LP <= 10,00 m. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Realizarea de Bransamente individuale pentru furnitură monofazată/trifazat ă, derivată de la Nodul de Reţea JT, în tubulatură existentă până la Cofretul Grupurilor de M ăsură monofazate/trifazate fixat în perete, pe ţăruş sau în compartiment special predispus. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, în prezenţa tensiunii la joasă tensiune. - Curăţarea tubulaturii existente - Eventuale trasări, găuri şi restructurarea aferentă. - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului. - Instalarea plăcuţei/lor de sprijin GdM monofazat/trifazat. - Terminaţii cabluri şi conexiuni electrice. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate şi a Grupului de Măsură. Norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de această fişă, altfel se va aplica Norma de Preţ I41104 (Fişa PSB04) şi Normele de Preţ Supliment aferente, citate.

Page 153: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 153/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT

Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat sau trifazat Nod de reţea JT

Priză JT

Page 154: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 154/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSB02 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41102 Compensaţie în bloc - puncte: 20,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50 � Norma de Preţ: I41205 Fişă: PSS05 Puncte 4,00

� Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament (Cablu), de lungime (LP): LP <= 20,00 metri Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Realizarea de Bransament individual, pentru furnitură monofazată/trifazat ă, derivată de linia aeriană JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian torsadat sau de la doza de derivaţie pe stâlp, până la Cofretul pentru Grupurile de M ăsură, fixat pe stâlp. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, în prezenţa joasei tensiunii. - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului în deschiderea de la stâlp cu plintă de protecţie a cablului. - Instalarea plăcuţei/lor de sprijin GdM monofazat/trifazat. - Terminaţii cabluri şi conexiuni electrice, chiar şi cu cleme cu dinți de perforat izolația. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate şi a Grupului de Măsură.

Page 155: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 155/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT

Stâlp şi linie JT existente

Cofret pentru Gdm

Page 156: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 156/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSB03 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41103 Compensaţie în bloc - puncte: 22,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50

� Norma de Preţ: I41204 Fişă: PSS04 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I41206 Fişă: PSS06 Puncte 12,00

� Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament (Cablu), de lungime (LP): LP <= 20,00 metri Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Realizarea de Bransament individual, pentru furnitură monofazată/trifazat ă, derivată de la linia aeriană JT la perete sau de la doza de derivaţie pe stâlp, până la Cofretul pentru Grupurile de M ăsură monofazate/trifazate.. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, în prezenţa joasei tensiunii. - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului la perete cu protecţia aferentă. - Instalarea plăcuţei/lor de sprijin GdM monofazat/trifazat. - Terminaţii cabluri şi conexiuni electrice, chiar şi cu cleme cu din si pentru perforat izolatia. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate şi a Grupului de Măsură.

Page 157: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 157/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT

Linie JT la perete

Doză de derivaţie din exterior

Cofret pentru GdM monofazate sau trifazate

Conexiune cu clemă perforatoare de izolator

Page 158: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 158/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSB04 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41104 Compensaţie în bloc - puncte: 48,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41202 Fişă: PSS02 Puncte 18,00 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50

� Norma de Preţ: I41204 Fişă: PSS04 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I41206 Fişă: PSS06 Puncte 12,00

� Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10 � Norma de Preţ: I41207 Fişă: PSS07 Puncte 0,44 � Norma de Preţ: I41208 Fişă: PSS08 Puncte 0,25 � Norma de Preţ: I41209 Fişă: PSS09 Puncte 1,10 � Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00 � Norma de Preţ: I41210 Fişă: PSS10 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I21209 Fişă: I-S14 Puncte 15,00 Modalitatea de remunerare: Pentru o lungime a reţelei de canale (LC): 0 < LC <= 5,00 metri Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Realizare de Bransament individual subterană pentru furnitur ă monofazată/trifazat ă, în noua reţea de canale pe teren cu orice tip de paviment, derivată de la: - linia aeriană JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian sau de la doza de derivaţie pe stâlp; - linia aeriană JT din cablu torsadat la perete sau de la doza de derivaţie la perete; - linie JT din cablu subteran în interiorul puţul existent; - Nod de reţea JT inserat la linia din cablu subteran. Acolo unde noua reţea de canale, prevăzută în prezenta Fişă, trebuie să fie racordată la o tubulatură deja existentă, realizată de Terţi, pentru pozarea BransamentuluiBransamentului (Cablului) în tubulatura existentă este recunoscută Norma de Preţ Supliment I41201 (Fişa PSS01) pentru porţiunea de Bransament (Cablu) aferentă tubulaturii existente. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, în prezenţa joasei tensiunii. - Curăţarea tubulaturii existente. - Execuţia reţelei de canale, pentru cablu JT, la adâncimea solicitată (Max.=1,50 m), pe pavaj de orice tip şi cu folosirea materialelor prescrise de orice tip, restructurarea pavajului de orice tip în zone publice şi/sau private. Este exclusă frezarea, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate acestea fiind retribuite separat. - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului în deschiderea stâlpului, cu plintă de protecţie a cablului, în noua reţea de canale şi eventual în tubulatura existentă, la perete cu protecţia aferentă. - Instalarea plăcuţei/lor de sprijin GdM monofazat/trifazat. - Terminaţii cabluri şi/sau manşonări cabluri, chiar cu cleme cu dinți de perforat izolația sau dotare cu manşon pentru derivaţie şi legături electrice. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură, încastrat în zid, fixat la perete sau pe ţăruş şi pozarea Grupului de Măsură. În cazul unei tubulaturi obstrucţionate, Norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de această fişă, altfel se va aplica Norma de preţ Supliment I41202 (Fişa PSS02). În acest ultim caz, aplicarea Normei de Preţ Supliment I41201 (Fişa PSS01) este permisă numai pentru porţiunea de tubulatur ă existentă, care nu este supusă restructurării.

Page 159: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 159/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU- NOU REŢEA AERIANĂ JT DIN CONDUCTORI NEIZOLAŢI SAU DIN CABLU AERIAN, CU/FĂRĂ DOZĂ DE DERIVAŢIE

COFRET PENTRU GRUP DE MĂSURĂ MONOFAZAT/TRIFAZAT

STÂLP

Reţea JT din cablu subteran

Nod de reţea JT Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat

Tubulatură preexistentă

Manşon JT Puţ

Cablu de reţea JT

Priză JT Reţea de conducte de realizat

Cofret pentru GdM monofazate sau trifazate

Page 160: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 160/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSB05 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41105 Compensaţie în bloc - puncte: 13,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10 � Norma de Preţ: I52203 Fişă: M-S04 Puncte 3,50

� Norma de Preţ: I52202 Fişă: M-S03 Puncte 2,00 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50

� Norma de Preţ: I41204 Fişă: PSS04 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I41206 Fişă: PSS06 Puncte 12,00 � Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00 � Norma de Preţ: I41210 Fişă: PSS10 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I21209 Fişă: I-S14 Puncte 15,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament mutat, total sau parţial. In caz prelungirii Bransamentului este recunoscută Norma de Preţ I41201 (Fişa Supliment PSS01) în funcţie de lungimea prelungirii. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Mutarea traseului, parţial sau total, cu alungirea/scurtarea traseului, a BransamentuluiBransamentului Individuale pentru a varia punctul de furnizare a energiei electrice, la cererea Clientului din partea Enelui sau din motive tehnice. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Deconectarea/reconectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, a se face în prezenţa joasei tensiuni. - Eventuale urme, găuri şi restructurarea aferentă. - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii, în cazul alungirii traseului de Bransament. - Mutarea cablului , alungirea acestuia sau scurtarea. - Instalarea (chiar şi conform vechii poziţii) a plăcuţei de sprijin GdM monofazat/trifazat în noul punct de furnitur ă. - Terminaţii şi/sau manşonări cabluri şi legături electrice. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, dacă sunt solicitate de către Enel, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură, fixat în perete sau pe ţăruş şi a pozarea Grupului de Măsură.

Page 161: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 161/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contractul de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT Posibile noi puncte de furnitură

Punct de furnitură MOD DE ALIMENTARE

Priză JT existentă Scurtare

Prelungire Cabluri de reţea

Nu este disponibilă

Page 162: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 162/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSB06 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41106 Compensaţie în bloc - puncte: 55,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50

� Norma de Preţ: I52202 Fişă: M-S03 Puncte 2,00 � Norma de Preţ: I52203 Fişă: M-S04 Puncte 3,50

� Norma de Preţ: I41204 Fişă: PSS04 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00 - Modalitatea de remunerare: Pentru lungimea Bransamentului (Cablului) până la 80 (optzeci) metri: pentru fiecare Bransament. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Realizarea de Bransament din cablu aerian, de orice tip şi secţiune, derivată de la stâlp JT, şi realizată o parte între deschiderea dintre stâlp şi perete, iar o parte la perete până la Cofretul pentru Grupurile de M ăsură monofazate/trifazate. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Deconectarea/reconectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, a se face în prezenţa joasei tensiuni. - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contractul de executie a lucrarii. - Furnizarea la faţa locului a: armăturii pentru stâlp şi echipamentului de pozare şi/sau tensionare a cablului aerian la perete. - pozarea sau adaptarea armăturii pentru stâlp şi pozare şi/sau tensionarea a cablului aerian la perete - Pozarea cablului aerian de orice tip şi secţiune, tensionat în deschiderea dintre stâlp şi perete şi pozarea şi/sau tensionarea cablului aerian la perete; - Mutarea cablului , alungirea acestuia sau scurtarea. - Instalarea (chiar şi conform vechii poziţii) a plăcuţei de sprijin GdM monofazat/trifazat în noul punct de furnitur ă. - Execuţia legăturilor electrice. - Lucrări complementare şi accesorii inclusiv:urme, găuri, restructurarea zidurilor, tencuirea şi refacerea culorii, pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură, fixat în perete sau pe ţăruş şi a pozarea Grupului de Măsură.

Page 163: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 163/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU-NOU NEGRU=EXISTENT

Priză nouă, o parte din cablu aerian în deschiderea iar o parte la perete

Stâlp de a care derivă noua Priză

Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat

Priză nouă, o parte din cablu aerian în deschiderea iar o parte la perete

Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat

Page 164: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 164/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PCB01 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I42101 Compensaţie în bloc - puncte: 24,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50

� Norma de Preţ: I42201 Fişă: PCS01 Puncte 3,00 � Norma de Preţ: I42202 Fişă: PCS02 Puncte 3,00

� Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 � Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00 � Norma de Preţ: I41210 Fişă: PSS10 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I41202 Fişă: PSS02 Puncte 18,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament colectiv (Cablu) de lungime LPC: 0 < LPC <= 20,00 (douăzeci) metri inclusiv Tablou Centralizat pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate. Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte activităţi prevăzute în alte Fişe "BAZ Ă". Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Pozarea de Bransament colectiv în tubulatură predispusă, derivată de la Nodul de Reţea JT, pentru alimentarea Tabloului Centralizat de până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate. Construcţie Centralizată pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, a se face în prezenţa joasei tensiuni. - Instalarea şi cablarea Modulelor B3M pentru realizarea configuraţiei solicitate, însă până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate; - Pozarea cablului, în tubulatura predispusă, de la Nodul de Reţea JT la şirul de cleme pentru alimentarea Tabloului Centralizat; - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Terminaţii cabluri şi conexiuni electrice. - Mutarea cablului , alungirea acestuia sau scurtarea. - Instalarea (plăcilor sau capacelor de închidere unde nu este instalat Grupul de Măsură. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, dacă este solicitată de către Enel, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea Grupurilor de Măsură.

Page 165: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 165/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU-NOU NEGRU=EXISTENT

Centralizare Grupuri de măsură în local corespunzător sau compartiment

Priză centralizată

Şosea Nod de Reţea JT Cablu JT existent Exemple

Page 166: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 166/208

GRUP MERIOLOGICL EII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PCB02 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I42102 Compensaţie în bloc - puncte: 22,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41203 Fişă: PSS03 Puncte 6,30 � Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10

� Norma de Preţ: I42201 Fişă: PCS01 Puncte 3,00 � Norma de Preţ: I42202 Fişă: PCS02 Puncte 3,00

� Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50 � Norma de Preţ: I52202 Fişă: M-S03 Puncte 2,00 � Norma de Preţ: I52203 Fişă: M-S04 Puncte 3,50 � Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00 - Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament colectiv de până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură, reconstruiră. În cazul reinstalării în noul Centralizator de Grupuri de M ăsură recuperate este recunoscută norma de Preţ I52203 (Fişa M-S04). În cazul reinstalării în noul Centralizator de nou Grupuri de M ăsură este recunoscută norma de Preţ I51201 (Fişa M-S02) şi norma de Preţ I52202 (Fişa MS03) pentru Grupurile de M ăsură recuperate de demolat. În cazul restructurării integrale a bransamentuluibransamentului colectiv este recunoscută norma de preţ I41203 (Fişa PSS03). În cazul prelungirii bransamentuluibransamentului colectiv existente este recunoscută norma de Preţ I41201 (Fişa PSS01) în măsura în care prelungirea chiar este efectuată. În cazul instalării nodului de centralizare este recunoscută norma de Preţ I42202 (Fişa PCS02). Sunt recunoscute Normele de Preţ Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Refacerea Tabloului Centralizat constituit oricum pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, a se face în prezenţa joasei tensiuni. - Furnizarea la faţa locului a materialelor, dacă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Recuperarea Grupurilor de Măsură monofazate/trifazate de orice tip existente; - Demolarea Centralizatului vechi, constituit oricum; - Instalarea modulelor B3M pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate; - Pozarea noului tablou centralizat pentru GdM recuperate; - ca alternativă la punctul precedent este posibilă montarea de GdM şi demolarea GdM-urilor recuperate - Eventuala înlocuire totală a bransamentului (cablului) centralizat; - Eventuala prelungirea a bransamentului (cablului) existente; - Eventuala instalare a Nodului de Centralizare; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; Este exclusă pozarea Grupurilor de Măsură.

Page 167: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 167/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU-NOU NEGRU=EXISTENT

Tablou Centralizat existent

Bransamentcolectiv existentă

Priză centralizată

Refacerea Tabloului Centralizat de până la 12 Grupuri de Măsură

Cablu JT existent Nod de Reţea existent

Şosea Exemple

Page 168: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 168/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC LEII1000

BRANSAMENTE INDIVIDUALE COLECTIVE

TABLOURI CENTRALIZATE

FIŞE SUPLIMENT

Page 169: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 169/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSS01 Norma de Preţ: SUPLIMENTO

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41201 Compensaţie în bloc - puncte: 2,10

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare porţiune ulterioară cu lungime mai mare decât a BransamentuluiBransamentului (Cablu) (SLP), cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Supliment pentru execuţia Bransamentului (Cablu): • cu o lungime mai mare de 10,00 (zece) metri, dacă se face în tubulatură existentă (conform fişei PSB01); • cu o lungime mai mare de 20,00 (douăzeci) metri, dacă se face la perete sau pe stâlp (conform fişelor PSB02-PSB03); • de orice lungime dacă prezenta Norma de Preţ este cumulată cu Norma de preţ I41104 - Fişa PSB04, privind porţiunea de tubulură deja existentă. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, dacă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii - Pozarea cablului în tubulatura predispusă sau la perete cu armătura aferentă sau în tubulatura preexistentă realizată de Terţi. - Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea conform celor mai înalte standarde. - Curăţarea tubulaturii existente Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT

Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat sau trifazat

Nod de Reţea JT existent

Supliment pentru porţiunea de priză, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri

Priză JT

Cabluri de reţea JT

Page 170: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 170/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSS02 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41202 Compensaţie în bloc - puncte: 18,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41207 Fişă: PSS07 Puncte 0,44 � Norma de Preţ: I41208 Fişă: PSS08 Puncte 0,25

� Norma de Preţ: I41209 Fişă: PSS09 Puncte 1,10 � Norma de Preţ: I42202 Fişă: PCS02 Puncte 3,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare porţiune cu lungime mai mare decât a reţelei de canale (SLC), în plus faţă de cei 5,00 (cinci) metri, cuprinsă între 0,01 e 5,00 metri. Norma de Preţ este recunoscută pentru un număr de porţiuni de până la lungimea totală maximă a reţelei de canale, pentru Bransament, egală cu 30,00 (treizeci) metri. În caz de supliment la Fişa Bază I-B03 (Norma de Preţ I21103), pentru execuţia unei prize cu reţea de canale de până la 5 metri, aplicarea următoarei fişe compensează toate cele indicate în Fişa Bază PSB04 (Norma de Preţ I41104) pentru intervenţii de până la cei 5 metri. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Supliment pentru execuţia reţelei de canale cu o lungime mai mare de 5,00 (cinci) m. pentru realizarea bransamentului subterane pe teren cu price tip de paviment Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Execuţie de porţiune suplimentară, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri, de reţea de canale la adâncimea solicitată (Max. =1,50 m) pentru cablu JT pe pavaj de orice tip şi cu nivelare cu materiale prescrise de orice tip, refacerea pavajului de orice tip în zone private şi/sau publice. Este exclusă: frezarea, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate compensate separat. - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă sunt prevăzute ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul "Lista Materialelor DE furnizat de către Societate, citat în Contract de executie a lucrarii, document contractuale. - Pozarea cablului în reţeaua de canale. - Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită conform celor mai înalte standarde.

Page 171: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 171/208

Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT

REŢEA AERIANĂ JT DIN CONDUCTOR NEIZOLAŢI SAU DIN CABLU AERIAN, CU/FĂRĂ CUTIE DE DERIVAŢIE

Cofret pentru Grup de Măsură monofazate/trifazate

Stâlp

Supliment pentru porţiunea cuprinsă între 0,01 şi 5,00 m pentru o lungime a reţelei de conducte pentru Priză > 5,00 m, până la 30m

Page 172: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 172/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSS03 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41203 Compensaţie în bloc - puncte: 6,30

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50

� Norma de Preţ: I41210 Fişă: PSS10 Puncte 8,00 � Norma de Preţ: I41202 Fişă: PSS02 Puncte 18,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament (Cablu), cu lungimea (LP): 0,00 < LP <= 10,00 metri. Prezenta Norma de Preţ Supliment este aplicabilă exclusiv în cazul atribuirii asociată cu lucrări la Reţeaua Electrică de joasă tensiune. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Realizarea de Bransament individual pentru furnitură monofazată/trifazat ă, derivată de la Nodul de Reţea JT, în tubulatură predispusă până la Cofretul pentru Grupurile de M ăsură monofazate/trifazate fixat în perete, pe ţăruş sau în compartiment special predispus. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, în prezenţa joasei tensiunii. - Eventuale semne, găuri şi restructurarea aferentă. - Furnizarea la faţa locului a cablului, de orice tip şi secţiune, pentru furnituri, dac ă această operaţiune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului. - Instalarea plăcuţe de sprijin GdM monofazat/trifazat. - Terminaţii cabluri şi conexiuni electrice. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate şi a Grupului de Măsură. Norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de această fişă, altfel se va aplica Norma de Preţ I41203 (Fişa PSS03) , În acest ultim caz aplicarea Normei de Preţ Suplimentare I41203 (Fişa PSS03) este permisă numai pentru porţiunea de tubulatură existentă care nu este supusă restructurării,.

Page 173: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 173/208

Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu- nou Negru-existent

Cofret pentru Grupul de Măsură monofazate/trifazate

Nod de reţea JT

Bransament JT

Cabluri de reţea JT

Page 174: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 174/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSS04 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41204 Compensaţie în bloc - puncte: 8 ,00

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare cofret pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate fixat în firidă. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Execuţie firid ă în zidărie de orice tip şi instalarea în aceasta a Cofretului pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Execuţia firidei în zidărie de orice tip pentru fixarea cofretului care adăposteşte Grupul de Măsură monofazat/trifazat şi montarea cofretului. - Este inclusă execuţia santului sau ochetului pentru pozarea tubului corespunzător din PVC sau PE pentru introducerea cablului de alimentare al grupului de Măsură. - Lucrări complementare şi accesorii, precum restructurarea zidului, tencuiala şi refacerea culorii, pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Vedere din faţă

Perete

Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat

Tub PVC/EPR fixat pentru cablu

sol Tub PVC/EPR fixat pentru cablu

Page 175: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 175/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSS05 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41205 Compensaţie în bloc - puncte: 4,00

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare Cofret dedicat Grupului de Măsură monofazat/trifazat instalat pe stâlp (prin armătur ă corespunzătoare) sau la perete. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Instalarea de Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat pe stâlp (prin armătur ă corespunzătoare) sau la perete. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesare, dacă operaţiunea este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul contractual "Lista Materialelor de furnizat de către Societate " citat în Contract de executie a lucrarii; - Instalarea de Cofret pentru Grupului de Măsură monofazat/trifazat instalat pe stâlp cu bandă de oţel sau la perete prin sistem de fixare corespunzător tipului de perete; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării conform celor mai înalte standarde. Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

SUPORT PENTRU FIXAREA PE STÂLP A COFRETULUI PENTRU EXTERIOR FURNITURI DE PÂNĂ LA 30kW

Page 176: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 176/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1

Fişă privind Normele de Preţ: PSS06 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41206 Compensaţie în bloc - puncte: 12,00

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare Cofret destinat Grupului de Măsură monofazate/trifazate pe ţăruş cu soclu, instalat. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Instalarea de Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat pe ţăruş cu soclu. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ - Furnizarea la faţa locului a materialelor necesare, dacă operaţiunea este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul contractual "Lista Materialelor de furnizat de către Societate " citat în Contract de executie a lucrarii; - Execuţia excavării, a soclului din beton, instalarea ţăruşului şi a cofretului pentru Grupul de M ăsură monofazat/trifazat; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării conform celor mai înalte standarde.

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Ţăruş din răşină sintetică cu fibră de sticlă

Nisip tasat

Getto din beton Mortar din ciment

Page 177: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 177/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1; 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PSS07 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41207 Compensaţie în m2 - puncte: 0 ,44

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Preţ este aplicată suprafeţelor de restructurat de până la 150 (osutăcincizeci) m2 atribuite prin una sau mai multe antecalculaţii privind un singur şantier. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţia Frezare la rece, cu maşină autopropulsată, a straturilor de pavaj din conglomerat bituminos, cu scopul de a crea o cavitate rectilinie egală cu lăţimea comisionată, până la 10 (zece) cm adâncime, pentru a susţine noi mantale de uzură care, împreună, vor trebuie să fie în rând cu cele existente; este inclusă încărcarea, transportul, predarea la subiecţii autorizaţi pentru activit ăţile de recuperare sau de eliminarea a materialului produs în urma frezării, f ărâmi ţarea şi curăţarea cavităţii finite. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Nu este necesară

Nu este necesară

Page 178: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 178/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1; 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PSS08 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41208 Compensaţie în m2 x cm - puncte: 0 ,25

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare m2 echivalent (metri pătra ţi de restructurat x cm grosime). Prezenta Norma de Preţ este aplicată suprafeţelor de restructurat de până la 150 (osutăcincizeci) m2 atribuite prin una sau mai multe antecalculaţii privind un singur şantier. Cantitatea care trebuie contabilizată este raportată la produs dintre metri pătra ţi de suprafaţă care trebuie restructuraţi cu grosimea mantalei de uzură exprimată în centimetri. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţia Realizare sau refacerea mantalei de uzură de tip tradiţional cu o grosime egală cu 1 (unu) cm; este inclusă stratul de amplasare cu emulsie bituminoasă corespunzătoare, rularea precum şi orice altă cheltuială pentru mantalele de uzură şi restructurarea indicatoarelor stradale orizontale de orice tip. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Nu este necesară

Nu este necesară

Page 179: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 179/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1; 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PSS09 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41209 Compensaţie în m2 - puncte: 1,10

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţia Construcţia şi reconstrucţia pavajului pentru trotuarul din mastic de asfalt de orice culoare, turnat la cald pentru o grosime de 2 (doi) cm, şi cu suprafaţa acoperită de granule de marmură sau drişcuită cu nisip fin; este inclusă şi eventuala execuţie a unui înveliş din var, extirparea, pentru zona solicitată, a stratului existent şi încărcarea, transportul şi descărcarea la societati autorizaţi privind activit ăţile de recuperare sau eliminare a materialului provenind din restructurar e. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale -- Schemă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Nu este necesară

Nu este necesară

Page 180: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 180/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,1; 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PSS10 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I41210 Compensaţie în m2 - puncte: 8,00

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţia Realizarea de groapă pentru deschiderea şi închiderea porţiunilor din re ţeaua de canale preexistentă, realizată de Terţi, pentru îndepărtarea eventualelor obstrucţii prezente în aceasta cu scopul de a relua continuitatea. Lungime: LC < 4 m (axa longitudinală a reţelei de canale) Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Demolarea pavajului şi stratului de susţinere constituite oricum - Excavarea până la o adâncime de 1,50 m în teren de orice natură şi consistenţă (inclusiv rocă, beton arma sau nearmat şi în prezenţa apei) – eliminarea materialelor rezultate – furnizarea şi pozarea tubului de până la 145 mm2 necesare pentru reluarea continuităţii canalei – umplerea cu materiale inerte (rocă vulcanică, amestec de pietriş, nisip) stabilizate cu orice doză de var hidratat sau de ciment tip 325/425 sau liant de orice tip – refacerea stratului de susţinere şi a pavajului superficial, constituite oricum, fiind exclusă frezarea şi restructurarea mantalei de uzură (covoraşului) şi sau a pavajului din mastic ce asfalt care sunt compensate separat - execuţia preventivă a sondajelor de investigaţie, pozarea protecţiilor pe cabluri şi manşoane înainte de umplere. În plus, mai este cuprinsă şi execuţia în mai multe faze a lucrărilor necesare pentru predarea produsului finit conform celor mai înalte standarde şi descrise în Normele următoare (chiar şi dacă efectuate în perioade decalate), pentru a permite execuţia eventualelor lucrări electrice de către personalul Enelui. Schemă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

NU este necesară

NU este necesară

Page 181: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 181/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PCS01 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I42201 Compensaţie în bloc - puncte: 3,00

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare Modul instalat. Norma de Preţ este aplicabilă şi în cazul instalării Modulului pentru montarea suplimentar ă a unui sau două Grupuri de M ăsură. În cazul instalării de Module adiţionale pentru pozarea suplimentară de 4 sau 5 Grupuri de Măsură, Norma de Preţ este recunoscută de (două) ori. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Supliment pentru instalarea unui nou Tablou Centralizat, a unui ulterior Modul B3M, inclusiv conexiunile la Tabloul Centralizat sau la Bransament sau la Nodul de Centralizare şi la Grupurile de M ăsură. Prestaţii principale care nu sunt oricum exhaustive Conectarea BransamentuluiBransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, în prezenţa joasei tensiunii. - Instalarea Modulului B3M sau unul similar adiţional. - Cablarea Modulului B3M sau unul similar şi conexiunile electrice. - Instalarea de plăci sau capace de închidere în poziţiile unde nu sunt instalate Grupurile de Măsură. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea Grupurilor de Măsură. Norma de Preţ Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de această fişă, altfel se va aplica Norma de Preţ I41203 (Fişa PSS03) , În acest ultim caz aplicarea Normei de Preţ Suplimentare I41203 (Fişa PSS03) este permisă numai pentru porţiunea de tubulatură existentă care nu este supusă restructurării.

Schemă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu – nou negru-existent

Centralizat existent

Priză centralizată existentă

Centralizare Grupuri de Măsură în local sau compartiment corespunzător

Module adiţionale 3 montate Montate 54 sau 5

Priză centralizată

Modul B3M Adiţional pentru 3 GdM

Modul B3M Adiţional pentru 12 GdM de integrat

Soluţie pentru 4-5 Gdm În acest caz sunt amplasate 2 Module B3M

Exemple

Page 182: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 182/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PCS02 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I42202 Compensaţie în bloc - puncte: 3,00

Modalitatea de remunerare Pentru fiecare Nod de Centralizare. În cazul execuţiei de firidă fixată în perete pentru Casetă sau Doză de Derivaţie este aplicabilă Norma de Preţ I41204 (Fişa PSS04); În cazul execuţiei de firidă fixată în perete pentru Cofret de tip destinat Nodului de reţea JT este aplicabilă Norma de Preţ I21204 (Fişa I-S04); Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Pozarea/Recuperarea Nodului de Centralizare complet, inclusiv cablul necesar de conexiune de la nodul de centralizare, amplasat în interiorul localului /compartimentului unde este realizată centralizarea Grupurilor de M ăsură (Cofret, casetă sau Doză de Derivaţie de orice tip inclusiv şirul de cleme intern). Principalele prestaţii care oricum nu sunt exhaustive Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, în prezenţa joasei tensiunii. - Furnizarea la faţa locului a materialelor prevăzute ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul contractual "Lista materialelor de furnizat de către Societate" citat în Contract de executie a lucrarii. - Instalarea Cofretului, casetei sau Dozei de Derivaţie de orice tip inclusiv şirul de cleme intern; este exclusă numai execuţiei firidei în perete pentru instalarea Cofretului, Casetei Dozei de Derivaţie care sunt compensate separat. - Conexiunile electrice ale cablurilor în intrare şi ieşire. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Schemă imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu – nou negru-existent

Local sau compartiment pentru centralizarea Grupurilor de Măsură

Nod de centralizare

Priză centralizată

Cablu JT existent Nod de reţea JT Şosea

Nu este disponibilă

Page 183: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 183/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: PCS03 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I42203 Compensaţie în bloc - puncte: 17,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2,10 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50

� Norma de Preţ: I42201 Fişă: PCS01 Puncte 3,00 � Norma de Preţ: I42202 Fişă: PCS02 Puncte 3,00

� Norma de Preţ: I41202 Fişă: PSS02 Puncte 18,00 � Norma de Preţ: I41210 Fişă: PSS10 Puncte 8,00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament colectiv (Cablu) de lungimea LPC: 0 < LPC <= 20,00 (douăzeci) metri inclusiv Tablou Centralizat până la 6 (şase) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază sau Supliment, care necesită aplicabilitatea acesteia.. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Pozarea de Bransament Colectiv în tubulatura predispusă, derivată de la Nodul de Reţea JT, pentru alimentarea Tabloului Centralizat până la 6 (şase) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate. Construcţie Centralizat până la 6 (şase) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate.. Prestaţii principale incluse în Norma de Preţ Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, în prezenţa joasei tensiunii. - instalarea şi cablarea Modulelor B3M sau altele similare pentru realizarea configuraţiei solicitate, oricum până la 6 (şase) Grupuri de Măsură - Pozarea cablului, în tubulatura predispusă, a cavo, de la Nodul de Reţea JT la şirul de cleme de alimentare a Tabloului Centralizat. - Furnizarea la faţa locului a cablului care constituie Bransament centralizat ă, de orice tip şi secţiune precum şi a altor materiale, prevăzute ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul contractual "Lista materialelor de furnizat de către Societate" citat în Contract de executie a lucrarii. - Terminaţii cabluri şi conexiuni electrice. - Instalarea plăcilor sau capacelor de închidere în poziţiile unde nu este instalat Grupul de Măsură. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, dacă este solicitată de către Enel, conform modalităţilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Convenţionale. Este exclusă pozarea Grupurilor de Măsură.

Page 184: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 184/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu – nou negru-existent

centralizarea Grupurilor de Măsură în local sau compartiment

Bransament colectiv

Centralizator existent

Bransament colectiv existentă

Cablu JT existent Nod de Reţea JT Şosea

Exemple

Page 185: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 185/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE:

Fişă privind Normele de Preţ: P-S04 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I42301

Compensaţie în bloc - puncte: 7,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1,00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Intervenţia Tipică din prezenta Schemă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribuţie a energiei electrice. În bloc pentru fiecare Plan de lucru. Norma se aplică în cazurile de preaviz care se face exclusiv clientelei vizate de execuţia lucrărilor

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Norma cuprinde, printre altele: - reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel; - lipirea şi apoi recuperarea avizelor; - predarea avizelor individuale la clienţi indicaţi de Enel. Enel comunică necesitatea de efectuare a activităţii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalităţii şi formularisticii utilizate de Unit ăţile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG); în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredinţa prestaţia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Modalitatea de execuţie:

Lipirea afişelor, de efectuat în locuri vizibile, trebuie să aibă loc, pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată, pe căile publice, pe porţiunile de stradă din apropierea construcţiilor, sau în cazul locuinţelor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, la zona de acces sau în interiorul zonei.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului, inclusiv data şi ora. Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care

include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat activitatea, ştampila şi semnătura Executantului.

Recuperarea avizelor, pe durata terminării lucrărilor, trebuie efectuată în termen 5 zile de la execuţia acestor lucrări. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 186: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 186/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE:

Fişă privind Normele de Preţ: P-S05 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I42302

Compensaţie în bloc - puncte: 1,00 Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7,00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, care necesită aplicabilitatea. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Tipică din prezenta Schemă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru fiecare client MT sau JT avizat individual.

Prestaţii principale, oricum neexhaustive Norma cuprinde, printre altele: - reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel; - lipirea şi apoi recuperarea avizelor; - predarea avizelor individuale la clienţi indicaţi de Enel. Enel comunică necesitatea de efectuare a activităţii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalităţii şi formularisticii utilizate de Unit ăţile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG); în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredinţa prestaţia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.

Modalitatea de execuţie:

Lipirea afişelor, de efectuat în locuri vizibile, trebuie să aibă loc, pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată, pe căile publice, pe porţiunile de stradă din apropierea construcţiilor, sau în cazul locuinţelor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, la zona de acces sau în interiorul zonei.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului, inclusiv data şi ora. Concomitent cu prezentarea contabilităţii lucrărilor, Executantul trebuie să restituie Enelui, copia avizului care

include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual, numele persoanei care a efectuat activitatea, ştampila şi semnătura Executantului.

Recuperarea avizelor, pe durata terminării lucrărilor, trebuie efectuată în termen 5 zile de la execuţia acestor lucrări. .

Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Page 187: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 187/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE:47,1; 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: P-S01 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I43001 Compensaţie în bloc - puncte: 20,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu sunt menţionate în Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţie Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Component de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate în totalitate în perioada orară cuprinsă între orele 8,00 şi orele 20,00, în zile normale de lucru, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi sărbătorilor legale. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zi lucrătoare pentru a începe lucrarea în una din zilele lucrătoare imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalitatea de execuţie: ---------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: ---------------------------------------

Nu este necesară

Nu este necesară

Page 188: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 188/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE:47,1; 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: P-S02 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I43002 Compensaţie în bloc - puncte: 3 0,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu sunt menţionate în Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate, total sau parţial: • în perioada orară cuprinsă între orele 20,00 şi orele 24,00 din zilele normale de lucru; • în perioada orară cuprinsă între orele 08,00 şi orele 20,00 în zilele de sâmbătă; Prezenta Norma de preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de vineri pentru a începe execuţia în ziua de sâmbătă imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalitatea de execuţie: ---------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: ---------------------------------------

Nu este necesară Nu este necesară

Page 189: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 189/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE:47,1; 47,2

Fişă privind Normele de Preţ: P-S03 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I43003 Compensaţie în bloc - puncte: 50,00

Modalitatea de remunerare: În bloc, pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază, acolo unde aplică, chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Preţ Bază. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Compensaţie forfetară, cumulabilă cu alte Norme aplicabile, pentru cheltuielile Executantului, privind execuţia intervenţiilor în urma apelurilor pentru reparaţia defectelor la Reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul solicitării de intervenţie, din partea Enelui, în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). Prezenta Norma de Preţ este recunoscută pentru intervenţii care sunt efectuate, total sau parţial: • în perioada orară cuprinsă între orele 0,00 şi orele 08,00 în zilele normale de lucru; • în perioada orară cuprinsă între orele 00,00 şi orele 08,00 şi în perioada orară cuprinsă între orele 20,00 şi orele 24,00 în zilele de sâmbătă; • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. Prezenta Norma de Preţ este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită intervenţia în zilele de sâmbătă sau în zilele precedente sărbătorilor recunoscute legal pentru a începe execuţia în ziua de duminică imediat următoare sau în ziua de sărbătoare imediat următoare; nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredinţare Lucrări (LCL) dac ă data emiterii LCL se face cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execuţia intervenţiei. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive - Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalitatea de execuţie: ---------------------------------------- Gestionarea deşeurilor: ---------------------------------------

Nu este necesară

Nu este necesară

Page 190: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 190/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC LEII1000

MĂSURĂ

FIŞĂ BAZĂ

Page 191: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 191/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE: 48,1

Fişă privind Normele de Preţ: M-B01 Norma de Preţ: BAZĂ

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ bază recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I51101 Compensaţie în bloc - puncte: 6,00

Intervenţii ulterioare, în combinaţie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Preţ Supliment: � Norma de Preţ: I51201 Fişă: M-S01 Puncte 4,00 � Norma de Preţ: I52201 Fişă: M-S02 Puncte 2,50 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare intervenţie efectuată la furnitur ă, dacă numărul de intervenţii zilnice, solicitate de Unitatea Operativă de Zonă, este mai mic sau egal cu 5 (cinci). Prezenta Norma de Preţ Bază este aplicabilă pentru Intervenţia atribuit ă separat şi care nu este relaţionată cu alte fişe "BAZĂ". Este recunoscută, ca alternativă la prezenta Norma de preţ şi dacă este necesară aplicabilitatea, Norma de Preţ Supliment indicată în prezenta Fişă, în măsura în care este efectiv executată. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Execuţia de intervenţii numai la Grupul de Măsură constituit oricum, care necesită pozarea şi/sau recuperarea, unificarea, substituirea Grupurilor de Măsură alături de furniturile existente, sau pozarea limitatoarelor amperometrice pentru furnituri a forfait sau extraordinare. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive Conectarea grupului de măsură este prevăzută, de obicei, a se face în prezenţa joasei tensiuni. Pozarea/recuperarea şi activarea/dezactivarea Grupului de Măsură monofazate/trifazate

Page 192: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 192/208

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu=Nou Negru=Existent

Instalarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat sau trifazat

Nod de reţea JT

Bransament de reţea JT

Cabluri de reţea JT

Page 193: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 193/208

FIŞE

GRUP MERIOLOGIC LEII1000

MĂSURĂ

FIŞE SUPLIMENT

Page 194: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 194/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE:48,1

Fişă privind Normele de Preţ: M-S01 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I51201 Compensaţie în bloc - puncte: 4,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare intervenţie neefectuată la furnitur ă. Prezenta Norma de Preţ Supliment este recunoscută ca alternativă la Normele de Preţ care solicită aplicabilitatea acesteia dacă se respectă condiţiile prevăzute pentru recunoaştere; nu este recunoscută în caz de execuţie parţială a unei lucrări (de exemplu: intervenţie la un singur Grup de Măsură şi nu la cele două comandate). Obiectiv exemplificat de Intervenţia Neefectuarea intervenţiei solicitate din cauza unor anomalii detectate la Grupurile de Măsură existente precum: neconcordanţa datelor privind măsurătorile sau sigiliile conform celor indicate în “Solicitarea de Lucrare”, detectarea de efracţii sau omisiuni la Grupurile de Măsură, etc.; prezenta Norma de Preţ cuprinde, în orice caz, citirea contorului. Prestaţii principale, care nu sunt oricum exhaustive Conectarea grupului de măsură este prevăzută, de obicei, a se face în prezenţa joasei tensiuni. Este prevăzută şi necesară elaborarea Raportului privind Interven ţia Neefectuată'. Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu- nou negru-existent

Neinstalarea Grupului de Măsură datorită anomaliilor detectate la GdM existente

Nod de reţea existent

Priză JT

Cabluri de reţea JT

Page 195: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 195/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000

SECTIUNE INSTALA ŢIE:48,1

Fişă privind Normele de Preţ: M-S02 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I52201 Compensaţie în bloc - puncte: 2,50

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Grup de Măsură montat şi activat. Prezenta Norma de Preţ Supliment este recunoscută ca alternativă la Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Pozarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat. Prestaţii principale, care nu sunt oricum neexhaustive Conectarea grupului de măsură este prevăzută, de obicei, a se face în prezenţa joasei tensiuni. - Pozarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu- nou negru-existent

Nod de reţea JT

Priză JT

Cabluri de reţea JT

Instalarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat-trifazat în cofret corespunzător

Page 196: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 196/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE:48,1

Fişă privind Normele de Preţ: M-S03 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I52202 Compensaţie în bloc - puncte: 2,00

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Grup de Măsură dezactivat şi recuperat. Prezenta Norma de Preţ Supliment este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat constituit oricum Prestaţii principale, care nu sunt oricum neexhaustive Nealimentarea Bransamentului pentru a proceda la recuperarea Grupului de Măsură este prevăzută, de obicei, a se efectua în prezenţa joasei tensiuni. Contactele electrice ale Bransamentului, din Nodul de Alimentare, trebuie să fie atent izolate şi dispuse în aşa fel încât să nu intre în contact cu părţi sub tensiune. - Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat constituit oricum. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde.. Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu- nou negru-existent

Nod de reţea JT

Cabluri de reţea JT

Priză JT

Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat-trifazat chiar şi de tip tradiţional

Page 197: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 197/208

GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA ŢIE:48,1

Fişă privind Normele de Preţ: M-S04 Norma de Preţ: SUPLIMENT

INTERVEN ŢII

LA REŢEAUA DE DISTRIBU ŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Norma de Preţ supliment recunoscută pentru execuţia Intervenţiei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Preţ: I52203 Compensaţie în bloc - puncte: 3,50

Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Grup de Măsură mutat, constituit oricum. Prezenta Norma de Preţ este cumulabilă cu Normele de Preţ Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Intervenţia Mutarea Grupului de M ăsură monofazat/trifazat constituit oricum, fără înlocuirea Grupului de Măsură, pentru varierea punctului de predare la cererea Clientului sau din motive tehnice. Prestaţii principale, care nu sunt oricum neexhaustive Nealimentarea/realimentarea Bransamentului pentru a proceda la mutarea Grupului de Măsură este prevăzută, de obicei, a se efectua în prezenţa joasei tensiuni. - Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat constituit oricum, pozarea şi activarea grupului de Măsură recuperat în noul punct de distribuţie. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă

Informa ţiile conţinute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Convenţionale - PARTEA I şi au aceeaşi valenţă contractuală. Modalit ăţi de execuţie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezenţa joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescripţiilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

Roşu- nou negru-existent

Noi posibile puncte de furnitură

Punct de furnitură existent

Nod de alimentare

Priza JT existentă Scurtarea prizei

Prelungirea prizei

Cablu de reţea JT

Nu este disponibilă

Page 198: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 198/208

GHID PENTRU IDENTIFICAREA NORMELOR DE PRE Ţ – FIŞĂ BAZĂ PILOT

Prezentul ghid este înţeles ca material auxiliar pentru identificarea Normelor de Preţ şi

Fişa Bază pilot aferentă. Fiecare fişă asociată cu Norma de Preţ aferentă constituie Antecalculaţie de Lucrări de

încredinţat pentru execuţia în contract şi definită de Fişa Bază Pilot. Normele de Preţ Bază şi Supliment citate în Fişa Bază pilot sunt cumulabile cu Norma de Preţ pilot şi garantează posibilitatea de execuţie, având în vedere PARTEA I – Intervenţii din Nomenclatorul de Preturi Convenţionale, a unei game variate de lucrări necesare unei realităţi operative; limitele de aplicaţie Normele de Preţ /Fişe trebuie respectate. În plus fată de aceste limite Antecalculaţiile de Lucrări trebuie să fie redactate şi date în contract având în Normele de Preţ din PARTE L - Lucr ări.

Identificarea Normei de Preţ Bază/Fişă Bază pilot trebuie se face utilizând următoarele două tabele:

• primul indic ă Norma de Bază pilot în funcţie de obiectivul care trebuie atins şi a Nodului de Reţea JT/Linie pentru alimentare aeriană sau din cablu subteran;

• cel de-al doilea indică Norma de Bază pilot pentru activit ăţile privind numai un singur Grup de Măsură (Gestiune Utilizare pură).

Normele de Preţ Bază şi/sau Supliment, începând de la Norma de Preţ Bază/Fişă Bază pilot sunt cumulabile succesiv.

De asemenea, sunt incluse în ceea ce urmează, 4 Prospecte de Cumul pentru Grupurile de Mărfuri, între Fi şele Bază pilot şi Fişele Bază/Supliment citate, în care, pentru simplificare, sunt indicate primele Norme de Preţ Bază/Supliment citate în Fişele Bază pilot, fiind valabil ă caracteristica de cumul chiar şi Normele de Preţ Supliment/Fişe Supliment citate succesiv.

În aceste prospecte sunt indicate toate Fişele Bază pilot chiar dacă acestea nu necesită Fişe Bază/Supliment cumulabile.

Se precizează faptul că Fişele Supliment care prevăd, pentru fiecare sectiune, cu excepţia GRUP MERIOLOGIC LEII1000 MĂSURĂ la care nu se aplică, recunoaşterea compensaţiilor forfetare pentru execuţia intervenţiilor în urma unei solicitari pentru repararea defectelor la reţeaua Electrică sau pentru eliminarea unui potenţial pericol, numai în cazul de solicitare a intervenţiei, de către Enel, în 4 ore de la efectuarea apelului, prin fonogramă, sau telefax, sunt cumulabile, chiar dacă nu citate în Fişa Bază pilot, însă numai unde sunt necesare pentru aplicare.

Page 199: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 199/208

Obiectivul lucrării Punct de derivaţie a energiei electrice Norme de Preţ Bază Fişă Bază Pilot

Derivaţie de la nodul de Reţea JT cu pozarea Bransamentului individual în tubulatura predispusă

PSB01

Derivaţie de la stâlpul de linei aeriane existentă cu punct de distribuţie pe acelaşi stâlp

PSB02

Derivaţie de la doza de derivaţie la perete PSB03 Derivaţie de la stâlp de linia aeriană existentă cu realizarea reţelei de canale

PSB04

Derivaţie de la linia aeriană cu pozarea Bransamentului în deschidere şi o parte la perete

PSB06

Derivaţie de la linia aeriană cu utilizarea a maxim 2 noi stâlpi

A-B03, A-B04

Derivaţie de la nodul de Reţea JT cu pozarea Bransamentului în reţeaua de canale de realizat, plecând de la stâlpul sau nodul de Reţea JT existent

I-B03

Racordarea Clientului cu Bransament Individual

Derivaţie de la de la cablu subteran cu realizarea unui nod de Reţea JT

I-B01, I-B02

Derivaţie de la nodul de Reţea JT cu pozarea Bransamentului colectiv în tubulatura predispusă

PCB01

Derivaţie de la nodul de Reţea JT cu pozarea Bransamentului în reţeaua de canale de realizat, plecând de la stâlpul sau nodul de Reţea JT existent

I-B03

Racordarea Clienţilor cu Bransament Colectiv

Derivaţie de la cablul subteran cu realizarea de nou Nod de Reţea JT

I-B01, I-B02

Mutarea traseului, parţial/ total cu prelungirea/ scurtarea traseului, a Bransamentului Individual pentru a muta punctul de furnizare al energiei electrice, la cererea Clientului sau pentru motive tehnice

Derivaţie de la nodul de Reţea JT sau Nod de Alimentare existent, ca urmare a mutării traseului, punctul de derivaţie poate fi modificat

PSB05

Crearea unui Nod de Reţea JT din motive tehnice Derivaţie de la cablul subteran urmărind secţionarea I-B01, I-B02

Page 200: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 200/208

acestuia Crearea unui Nod de Reţea JT din motive tehnice Derivaţie de la nodul de Reţea JT existent sau de la stâlp

existent cu realizarea reţelei de canale I-B03

Crearea unui Nod de Reţea JT din motive tehnice Derivaţie de la stâlp existent cu pozarea conductoarelor parte în deschidere şi parte la perete.

A-I13

Intervenţie Descriere Norme de Preţ Bază Fişă Bază Pilot

Activitate efectuată numai la Grupul de Măsură Pentru fiecare intervenţie la grup de furnizare, dacă numărul de intervenţii zilnice, solicitate de Unitatea Operativă Zonală, este mai mic sau egal cu 5 (cinci), pentru furnizare de până la 15 (cincisprezece) kW:

M-B01

Page 201: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 201/208

PROSPECT DE CUMULARE PENTRU GRUPURILE DE MĂRFURI, ÎNTRE FIŞELE BAZĂ PILOT ŞI FIŞELE BAZĂ\SUPLIMENT CITATE Sunt indicate Fişele Bază PILOT şi Fişele BAză\Supliment care pot fi cumulate şi direct necesare pentru Fişele Bază PILOT

De asemenea sunt cumulabile, în cascadă, Fişele Bază Supliment citate în Fişele BAză\Supliment cumulabile de mai sus

Fişe „Bază” Pilot (care pot fi date în antrepriză)

Linii aeriene Linii subterane Linii staţii de transformare Prize Individuale\Centralizate

Tablouri Centralizate Măsură

Aviz clientelei pentru suspendarea programată a distribuţiei de energie electrică

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Compensaţii Cumulabile cu toate fişele Bază Pilot Pentru Toate Grupurile de Mărfuri în măsura în care sunt necesare

GR

UP

ME

RIO

LOG

IC L

ELE

0501

Li

nii E

lect

rice

Aer

ine

Page 202: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 202/208

Prize Individuale\Centralizate Tablouri Centralizate

Aviz clientelei pentru suspendarea programată a distribuţiei de energie electrică

Compensaţii forfetare

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pi

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Compensaţii Cumulabile cu toate fişele Bază Pilot Pentru Toate Grupurile de Mărfuri în măsura în care sunt necesare

Pos

turi

de T

rans

form

are

Fişe „Bază” Pilot (care pot fi date în antrepriză)

Aviz clientelei pentru suspendarea programată a distribuţiei de energie electrică

Compensaţii forfetare

GR

UP

ME

RIO

LOG

IC L

ELE

0502

Li

nii E

lect

rice

Sub

tera

ne

Page 203: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 203/208

PROSPECT DE CUMULARE PENTRU TIPURILE DE INSTALATII, ÎNTRE FIŞELE BAZĂ PILOT ŞI FIŞELE BAZĂ\SUPLIMENT CITATE Sunt indicate Fişele Bază PILOT şi Fişele BAză\Supliment care pot fi cumulate şi direct necesare pentru Fişele Bază PILOT

De asemenea sunt cumulabile, în cascadă, Fişele Bază Supliment citate în Fişele BAză\Supliment cumulabile de mai sus

Fişe „Bază” Pilot (care pot fi date în antrepriză)

Linii aeriene

Linii subterane

Linii staţii de transformare

Prize Individuale\Centralizate Tablouri Centralizate

Măsură

Compensaţii Cumulabile cu toate fişele Bază Pilot Pentru Toate Grupurile de Mărfuri în măsura în care sunt necesare

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

G

RU

P M

ER

IOLO

GIC

LE

LE05

01

(B

rans

amen

te I

ND

IVID

UA

LE C

olec

tive –

TA

BLO

UR

I CE

NT

RA

LIZ

AT

E)

SU

RA

Page 204: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 204/208

GHID

PENTRU IDENTIFICAREA LUCR ĂRILOR PRIVIND LINIILE ELECTRICE AERIENE,

CU UTILIZAREA DE STÂLPI, SOLICITATE PRIN COMANDA

AVÂND ÎN VEDERE:

NORMA DE PREŢ BAZĂ FIŞĂ BAZĂ FIŞĂ SUPLIMENT I11103 A- B03 Citate în Fişa Bază I11104 A-B04 Citate în Fişa Bază I11102 A-B02 ---------------------------

DIN PREZENTA PARTE I – INTERVEN ŢII

CONFIGURAŢII MAXIME ADMISIBILE CU NOI STÂLPI tip B-C-D-E (cu fundaţie sau direct fixaţi) În baza limitelor prevăzute în Fişa A-B03 şi A-B04

Page 205: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 205/208

Contravaloare – Fişe aplicabile

Lucrarea necesită instalarea UNUI SINGUR NOU stâlp cu demolare de stâlp

Pozarea de noi stâlpi cu demolarea stâlpilor existenţi

Noul stâlp este direct fixat

Noul stâlp are fundaţie

Stâlp JT de demolat inclusiv fundaţia

Stâlp JT de demolat inclusiv fundaţia

Instalare stâlp JT direct fixat

Stâlp JT de demolat direct fixat

Instalare stâlp JT în noua fundaţie

Stâlp JT de demolat direct fixat

Instalare stâlp JT direct fixat

Noul stâlp are fundaţie

Noul stâlp este direct fixat

Stâlpul de demolat are fundatie

Stâlpul de demolat este direct fixat

Page 206: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 206/208

Continuare pagina precedentă

Pozare de noi stâlpi cu demolarea celor existenţi

Lucrarea necesită instalarea de NOI STÂLPI cu fundaţie

Lucrarea necesită demolarea stâlpilor din rectilinie

Lucrarea necesită eventuala prelungire a liniei şi demolarea stâlpilor

Lucrarea necesită demolarea stâlpilor din rectilinie

Lucrarea necesită instalarea a DOI NOI stâlpi cu demolarea stâlpilor existenţă

Lucrarea necesită instalarea de DOI STÂLPI noi unul cu fundaţie şi unul direct fixat

Lucrarea necesită instalarea de DOI STÂLPI direct fixaţi

Lucrarea necesită eventuala prelungire a liniei şi demolarea stâlpilor

Lucrarea necesită demolarea stâlpilor din aliniament

Stâlpii de demolat sunt direct fixaţi

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat şi unul cu fundaţie

Stâlpii de demolat sunt cu fundaţie

Stâlpii de demolat sunt direct fixaţi

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat şi unul cu fundaţie

Stâlpii de demolat sunt cu fundaţie

Stâlpii de demolat sunt direct fixaţi

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat şi unul cu fundaţie

Stâlpii de demolat sunt cu fundaţie

Stâlpii de demolat sunt direct fixaţi

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat

Stâlpii de demolat sunt cu fundaţie

Stâlpii de demolat sunt direct fixaţi

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat şi unul cu fundaţie

Stâlpii de demolat sunt cu fundaţie

Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Stâlpi direct fixaţi de demolat Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu fundaţie ) de demolat Noi stâlpi cu fundaţia de instalat

Stâlpi cu fundaţie de demolat Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Stâlpi direct fixaţi de demolat Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu fundaţie ) de demolat Noi stâlpi cu fundaţia de instalat

Stâlpi cu fundaţie de demolat Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Noi stâlpi de instalat (unul cu fundaţia unul direct fixat Stâlpi direct fixaţi de demolat

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu fundaţie ) de demolat Noi stâlpi de instalat (unul cu fundaţia unul direct fixat

Stâlpi cu fundaţie de de,olat Noi stâlpi de instalat (unul cu fundaţia unul direct fixat

Stâlpi fixaţi direct de demolat Noi stâlpi de instalat (unul cu fundaţia unul direct fixat

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu fundaţie ) de demolat Noi stâlpi de instalat (unul cu fundaţia unul direct fixat

Stâlpi cu fundaţie de demolat Noi stâlpi direct fixaţi de instalat

Stâlpi direct fixaţi de demolat Noi stâlpi direct fixaţi de instalat

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu fundaţie) de demolat Noi stâlpi direct fixaţi de instalat

Stâlpi cu fundaţie de molat

CONFIGURAŢII MAXIME ADMISIBILE CU NOI STÂLPI tip B-C-D-E (cu fundaţie sau direct fixaţi) În baza limitelor prevăzute în Fişa A-B03 şi A-B04

Ipoteză de lucru Contravaloare – Fişe aplicabile

Page 207: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

NEC RO_Rev 0 207/208

CONFIGURAŢII MAXIME ADMISIBILE CU NOI STÂLPI tip B-C-D-E (cu fundaţie sau direct fixaţi)

În baza limitelor prevăzute în Fişa A-B03 şi A-B04 (Maxim DOI NOI STÂLPI pentru proiect/antecalcula ţie de lucrare)

IPOTEZĂ DE LUCRU

CONTRAVALOARE – FIŞE APLICABILE

Nouă linie în derivaţie pentru alimentarea prizei

Lucrarea necesită instalarea a DOI STÂLPI cu fundaţie

Lucrarea nu necesită demolarea stâlpului, ci doar construcţia liniei în derivaţie de la un stâlpul corespunzător aparţinând liniei existente.

Lucrarea necesită demolarea stâlpului existent

Lucrarea necesită instalarea a DOI STÂLPI unul cu fundaţie şi unul direct fixat

Lucrarea nu necesită demolarea stâlpului, ci doar construcţia liniei în derivaţie de la un stâlpul corespunzător aparţinând liniei existente.

Stâlpul de demolat este cu fundaţie.

Stâlpul de demolat este direct fixat

Stâlp corespunzător de derivaţie de linia existentă

Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Noi stâlpi direct fixaţi de demolat

Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Stâlp cu fundaţie de demolat

Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Noi stâlpi (unul direct fixat şi unul cu fundaţie) de instalat

Stâlp corespunzător de derivaţie de linia existentă

Page 208: NEC Parte I_ RO Interventii

Nomenclator Preţuri Convenţionale MT-JT – Partea I – Ediţie Iunie 2009

LUCRĂRI DE REALIZAT AVÂND ÎN VEDERE PARTEA I INTERVENŢII UTILIZÂND FI ŞELE A-B03, A-B04 ŞI A-B02, RESPECTÂND LIMITELE INDICATE ÎN FIŞE (maxim DOI NOI STÂLPI pe

proiect/antecalculaţie/lucrare)

Ipoteză de lucrare Schemă CONTRAVALOARE – FIŞE APLICABILE

Nouă linie în derivaţie pentru alimentarea prizei

Mutarea liniei cu prelungirea acesteia

Mutarea liniei cu prelungirea acesteia

Mutarea liniei cu prelungirea acesteia

Mutarea liniei cu prelungirea acesteia

Mutarea liniei cu prelungirea acesteia

Lucrarea necesită instalarea a DOI NOI STÂLPI CU FUNDAŢIE

Lucrarea necesită instalarea UNUI NOU STÂLP CU FUNDAŢIE ŞI UNUL NOU DIRECT FIXAT

Lucrarea necesită instalarea UNUI NOU STÂLP CU FUNDAŢIE

Lucrarea necesită instalarea a DOI NOI STÂLPI CU FUNDAŢIE

Lucrarea necesită instalarea UNUI NOU STÂLP CU FUNDAŢIE

Lucrarea nu necesită instalarea de NOI STÂLPI

Lucrarea necesită; - instalarea unui stâlp pentru derivaţia noii linii; - recuperarea unui stâlp direct fixat existent pentru a fi reutilizat în noua poziţie; - Pozarea unui nou stâlp cap de linie

Lucrarea necesită; - instalarea unui stâlp cu fundaţie de ungi - pozarea unui stâlp direct fixat în linie dreaptă - Utilizarea în lie dreaptă a stâlpului direct fixat recuperat cu ocazia lucrării - Demolarea unui stâlp direct fixat

Lucrarea necesită; - instalarea a doi noi stâlpi cu fundaţie de

unghi - reutilizarea în linie dreaptă a a doi stâlpi

recuperaţi

Lucrarea necesită; - instalarea unui nou stâlp cu fundaţie de

unghi - reutilizarea unui nou stâlp cu fundaţie ,

recuperat în lucrare - demolarea unui stâlp direct fixat - demolarea fundaţiei stâlpului recuperat

Lucrarea necesită; - instalarea unui nou stâlp cu fundaţie de

unghi - reutilizarea unui nou stâlp cu fundaţie ,

recuperat în lucrare - reutilizarea în linie dreaptă a unui stâlp

direct fixat recuperat - demolarea fundaţiei stâlpului recuperat

Lucrarea necesită; - instalarea unui nou stâlp cu fundaţie de unghi - reutilizarea în linie dreaptă a, în noua fundaţie

, a unui stâlp direct fixat, recuperat - reutilizarea în linie dreaptă a unui stâlp direct

fixat recuperat

Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Stâlp direct fixat de mutat

Nou stâlp cu fundaţie de instalat

Stâlp direct fixat de mutat Nou stâlp direct fixat de instalat

Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Stâlpi direct fixaţi de mutat

Noi stâlpi cu fundaţie de instalat

Stâlp direct fixat de mutat

Stâlp cu fundaţie (de demolat fundaţia) de reutilizat în noua fundaţie

Stâlp cu fundaţie (de demolat fundaţia) de reutilizat în noua fundaţie Nou stâlp cu fundaţie de instalat

Stâlpi direct fixaţi de reutilizat pentru stâlpul cu fundaţie (trebuie realizat blocul de fundaţie)

Stâlp direct fixat de mutat