în vederea evaluării periodice - senat uvt

of 66 /66
.. FACULTATEA DE DREPT. . Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de DREPT Raport de autoevaluare în vederea evaluării periodice Programul de studii DREPT Ciclul de studii LICENŢĂ Domeniul DREPT Forma de învăţământ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ Timişoara Martie 2017 PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/ 1 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .

Author: others

Post on 06-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NrFacultatea de DREPT
Raport de autoevaluare
Timioara Martie 2017
1 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
DATE DE CONTACT Facultatea de Drept Adresa: Timioara, Bd. Eroilor nr. 9A, jud. Timi Date de contact: tel: +40256592400; fax: +40256592442; e-mail: [email protected]; web: www.drept.uvt.ro Persoane de contact: Decan Prof. Univ. dr. Lucian BERCEA e-mail:[email protected] +40256592401 Director Departament Lect. Univ. dr. Sergiu POPOVICI, e-mail [email protected] +40256592410 Director program de studii Conf. Univ. dr. Florentina O. MUIU, [email protected] uvt.rotel. +0256592409
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
2 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
Date prezentate Departamentului de acreditare evaluare din A.R.A.C.I.S. de ctre:
Universitatea de Vest din Timioara B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223, Timioara Tel: 0256592168; fax: 0256592310; e-mail: [email protected]e-uvt.ro
Programul de studii:IFR Domeniul de licen DREPT
Datele cuprinse în prezentul Raport sunt complete, corecte i conforme cu principiile
eticii profesionale. Rector, Director Departament,
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA Lect. univ. dr. Sergiu POPOVICI
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
3 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
Nr. înregistrare ARACIS Nr. înregistrare UVT ….…………./………….…. ...………./……………. Rectorat Codul universitii: Ctre, Consiliul A.R.A.CI.S. Bucureti Instituia de învmânt superior: Universitatea de Vest din Timioara Adresa: B-dul Vasile Pârvan, nr.4, 300233 Tel.+40256592111, fax+40256592310 E-mail: [email protected] Web: www.uvt.ro SENATUL
Universitii de Vest din Timioara a hotrât ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei, aa cum a fost aprobat de Legea 87/2006, s solicite îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru:
Evaluarea periodic a urmtorului program de studii de licen
- Facultatea de Drept
- Limba de desfurare a activitilor din programul respectiv: Român
- Numr de credite cuprins în programul pentru care se solicit evaluarea 240
Menionm c am luat la cunotin de valoarea tarifelor stabilite prin H.G. nr. 1731/2006 pentru activitile întreprinse de A.R.A.C.I.S. RECTOR, Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
4 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
Extras din procesul verbal al edinei Senatului din data de 16.03.2017
Omis cele de omis.
1. Senatul Universitii de Vest din Timioara a aprobat Rapoartele de autoevaluare ale urmtoarelor programe de studii universitare de licen/master, care s fie transmise ctre ARACIS în vederea evalurii periodice.
Universitatea de Vest din Timioara
Facultatea Domeniul de studii de licen
/ master
Statutul Forma de învmânt
Omis cele de omis.
Prof. univ. dr. Viorel Negru
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
5 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
Cuprins PARTEA I - PREZENTAREA GENERAL A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA ........................... 8
A. CAPACITATE INSTITUIONAL ................................................................................................... 9
A2. Conducere i administraie ............................................................................................... 11
A3. Baza material ................................................................................................................... 11
B. EFICACITATE EDUCAIONAL .................................................................................................. 12
B1. Admiterea studenilor ....................................................................................................... 12
B3. Valorificarea calificrii universitare obinute .................................................................... 17
B4. Activitatea de cercetare tiinific ..................................................................................... 18
C. MANAGEMENTUL CALITII .................................................................................................... 22
C.1. Structuri i politici pentru asigurarea calitii .................................................................. 22
C.2. Aprobarea, monitorizarea i evaluarea periodic a programelor de studii i diplomelor ce corespund calificrilor ......................................................................................................... 23
C.3. Evaluarea studenilor ....................................................................................................... 24
C.5. Sisteme de informaii ....................................................................................................... 25
PARTEA a II-a - PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII .............................................................. 27
II. A. PREAMBUL ........................................................................................................................... 27
1. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A FACULTII DE DREPT A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA ................................................................................. 28
2. MISIUNEA I OBIECTIVELE FACULTII DE DREPT A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA ............................................................................................................................... 30
2.1. Misiunea Facultii de Drept a Universitii de Vest din Timioara ............................. 30
2.2. Obiectivele asumate de Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara .... 30
3. PERSONALUL DIDACTIC AL FACULTII DE DREPT A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA ........................................................................................................................... 32
4. CONINUTUL PROCESULUI DE ÎNVMÂNT ..................................................................... 33
4.1 Activitatea academic i structurile sale instituionalizate ........................................... 33
4.2. Procesul de învmânt la programul de studii Drept, forma de învmânt IFR, din cadrul Facultii de Drept a Universitii de Vest din Timioara ......................................... 34
5. STUDENII FACULTII DE DREPT A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA ................... 34
6. CERCETAREA TIINIFIC ÎN FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA ............................................................................................................................... 36
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
6 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
II. B. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII CONFORM CERINELOR NORMATIVE, CRITERIILOR, STANDARDELOR I INDICATORILOR DE PERFORMAN ....................................... 40
DOMENIUL A. CAPACITATE INSTITUIONAL ......................................................................... 40
A. 1. STRUCTURILE INSTITUIONALE, ADMINISTRATIVE I MANAGERIALE ........................ 40
S.A.1.1. Departamentul ID i IFR: misiune i obiective .................................................... 40 IP.A.1.1.1. Misiune i obiective ........................................................................................ 41 IP.A.1.1.2. Centrele de studiu ID i IFR ............................................................................ 42 S.A.1.2. Conducere i administraie ................................................................................. 43 IP.A.1.3.1. Colaborri ....................................................................................................... 44
A.2. BAZA MATERIAL ......................................................................................................... 44
S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare .............................................................. 44 IP.A.2.1.1. Spaii si dotri pentru activiti educaionale ................................................ 45 IP.A.2.1.2. Resurse financiare .......................................................................................... 47 IP.A.2.1.3. Taxe si rambursri .......................................................................................... 48
DOMENIUL B. EFICACITATE EDUCAIONAL ........................................................................... 49
B.1. CONINUTUL PROGRAMELOR DE STUDIU ................................................................... 49
S.B.1.1. Admiterea studenilor ........................................................................................ 49 S.B. 1.2. Structura i prezentarea programelor de studiu ............................................... 51 IP.B. 1.2.2. Difereniere în realizarea programelor de studiu ......................................... 52 IP.B. 1.2.3. Relevana proceselor de instruire i evaluare ............................................... 53 IP.B. 1.2.4. Proiectarea materialelor de studiu ............................................................... 54
DOMENIUL C. MANAGEMENTUL CALITII ............................................................................ 56
C.2. - PROCEDURI PRIVIND INIIEREA, MONITORIZAREA SI REVIZUIREA PERIODIC A PROGRAMELOR I ACTIVITILOR DESFURATE .............................................................. 58
S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodic a programelor de studiu si diplomelor ce corespund calificrilor .............................................................................. 59
C.4. - PROCEDURI DE EVALUARE PERIODIC A CALITII CORPULUI PROFESORAL ........... 59
S.C.4.1. Calitatea personalului didactic i de cercetare ................................................... 59 I.P.C.4.1.1 Raportul dintre numrul de cadre didactice i studeni ................................ 61
C.7. - TRANSPARENA INFORMAIILOR DE INTERES PUBLIC CU PRIVIRE LA PROGRAMELE DE STUDII SI, DUP CAZ, CERTIFICATELE, DIPLOMELE SI CALIFICRILE OFERITE ................ 61
S.C.7.1. Informaie public .............................................................................................. 61 I.P.C. 7.1.1. Oferta de informaii publice ......................................................................... 61
PARTEA a III-a - ANEXE ..................................................................................................................... 62
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
7 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
PARTEA I - PREZENTAREA GENERAL A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA Scurt istoric i prezentare general La baza înfiinrii Universitii de Vest din Timioara (UVT) st Decretul Regal nr. 660, semnat la 30 decembrie 1944. Acest act istoric prevedea ca institutul nou înfiinat s funcioneze începând cu anul universitar 1944-1945 cu urmtoarele specializri: Drept, Litere i Filosofie, tiine, Medicin uman, Medicin veterinar, Farmacie i Teologie. Universitatea devine o instituie de învmânt superior de stat acreditat prin Hotrârea Consiliului de Minitri nr. 999/27.09.1962 (Anexa IPA 1.2 a Hotrâre înfiinare UVT; Anexa IPA 1.2 b M.O. Înfiinare UVT). Prin adresa Ministerului Învmântului nr. 9874 din 09.10.1994, Universitatea dobândete confirmarea actualei sale denumiri de Universitatea de Vest din Timioara (Anexa IPA 1.3 M.O. Confirmare schimbare denumire UVT). Primele specializri ale Universitii fie au devenit instituii independente (Universitatea de Medicin i Farmacie), fie au disprut în timpul perioadei comuniste. Începând cu anul 1990, Universitatea de Vest din Timioara i-a asumat o direcie de dezvoltare similar cu modelele clasice ale universitilor europene, ajungând în scurt timp un important centru de învmânt, tiin i cultur de referin la nivel naional i internaional. Consolidându-i succesiv profilul tiinific, filologic, economic, juridic, artistic i pedagogic, structura Universitii de Vest a cunoscut o diversificare accentuat, rspunzând nevoilor de instruire ale tinerilor, precum i ateptrilor i cerinelor manifeste pe piaa forei de munc. În prezent Universitatea de Vest din Timioara cuprinde 11 faculti: Arte i Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; Economie i Administrare a Afacerilor; Educaie Fizic i Sport; Fizic; Litere, Istorie i Teologie; Matematic i Informatic; Muzic i Teatru; Sociologie i Psihologie; tiine Politice, Filosofie i tiine ale Comunicrii. Viaa academic este dinamic i se bazeaz pe o evaluare continu a sustenabilitii derulrii tuturor programelor de studii din Universitate, în baza unor criterii, între care menionm: compatibilitatea programului de studii cu altele similare din UE, solicitrile regionale i naionale existente, numrul de candidai la admitere, numrul de studeni care au promovat anul I, formarea unor linii de educaie Licen – Masterat – Doctorat, compatibilitatea cu direciile de cercetare ale departamentelor coordonatoare, etc. Departamentele administrative ale Universitii de Vest din Timioara – de-a lungul timpului au fost înfiinate o serie de departamente administrative de support, cu un rol bine definit pentru asigurarea unui grad ridicat de funcionalitate a întregii universiti: Biroul de Audit Public Intern; Departamentul de Accesare i Implementare Proiecte (DAIP); Departamentul de Comunicare, Imagine i Marketing Instituional (DCIMI); Departamentul Economico-Financiar (DEF); Departamentul de Eviden Patrimoniu, Achiziii i Monitorizare Investiii (DEPAMI); Departament Sisteme Informatice i Comunicaii Digitale (DSICD); Departamentul pentru Managementul Calitii (DMC); Departamentul de Relaii Internaionale (DRI); Departamentul de Resurse Umane (DRU); Departamentul pentru relaia cu mediul preuniversitar (DRMP);
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
8 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
A. CAPACITATE INSTITUIONAL
Întreaga activitate din Universitatea de Vest din Timioara se desfoar în acord cu exigenele Cartei universitare ale crei prevederi sunt în concordan cu legislaia naional i cu principiile Spaiului European al Învmântului Superior i sunt cunoscute de ctre membri comunitii UVT (Anexa IPA 1.1Carta UVT). Conform art. 6-8 din Cart,UVT îi asum misiunea general de cercetare tiinific avansat i educaie, generând i transferând cunoatere ctre societate prin: a). cercetare tiinific, dezvoltare, inovare i transfer tehnologic, prin creaie individual i colectiv, în domeniul tiinelor, al literelor, al artelor, prin asigurarea performanelor i dezvoltrii fizice i sportive, precum i valorificarea i diseminarea rezultatelor acestora; b). formare iniial i continu, la nivel universitar, în scopul dezvoltrii personale, al inseriei profesionale a individului i al satisfacerii nevoilor de competene ale mediului socio-economic. UVT îi asum misiunea proprie de catalizator al dezvoltrii societii româneti prin crearea unui mediu inovativ i participativ de cercetare tiinific, de învare i de creaie cultural-artistic, transferând spre comunitate competene i cunotine prin serviciile de educaie, cercetare i de consultan pe care le ofer partenerilor din mediul economic i socio-cultural. Realizarea misiunii UVT se concretizeaz în: (i). promovarea cercetrii tiinifice, a creaiei literar-artistice i a performanei sportive; (ii). formarea iniial i continu a resurselor umane calificate i înalt calificate; (iii). dezvoltarea gândirii critice i a potenialului creativ al membrilor comunitii universitare; (iv). crearea, tezaurizarea i rspândirea valorilor culturii i civilizaiei umane; (v). promovarea interferenelor multiculturale, plurilingvistice i interconfesionale; (vi). afirmarea culturii i tiinei româneti în circuitul mondial de valori; (vii). dezvoltarea societii româneti în cadrul unui stat de drept, liber i democrat. Pentru îndeplinirea misiunii sale, UVT îi propune realizarea urmtoarelor obiective: a) organizarea i desfurarea cercetrii tiinifice la un nivel avansat i competitiv pe plan naional i internaional; b) stimularea i susinerea cercetrilor avansate ale cror rezultate sunt diseminate prin articole publicate în revistele de cercetare tiinific de prestigiu, a creaiei universitare ale crei rezultate
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
9 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
sunt diseminate în reviste reputate de art i cultur, precum i a performanei sportive obinute la concursuri naionale i internaionale de referin; c) proiectarea, desfurarea i dezvoltarea programelor de studii universitare conform prevederilor sistemului european al calificrilor din învmântul superior; d) organizarea i desfurarea unor programe postuniversitare de specializare, perfecionare, de formare continu, de conversie i reconversie profesional a specialitilor cu studii universitare, care s le asigure noi competene, capabiliti, precum i dezvoltarea personal; e) crearea unui mediu de învare i cercetare care s asigure membrilor comunitii universitare dobândirea cunotinelor i capabilitilor necesare desfurrii activitii de ctre specialitii cu studii superioare din educaie, cercetare, mediul economico-social, cultur, arte i sport; f) editarea de reviste periodice, publicaii neperiodice, monografii, incluse în schimburile naionale i internaionale cu alte biblioteci, organizarea de congrese, conferine, simpozioane, colocvii, expoziii, spectacole i concursuri naionale i internaionale, în scopul creterii vizibilitii i consolidrii prestigiului tiinific, cultural, artistic i sportiv al UVT în plan naional i internaional; g) promovarea relaiilor de cooperare internaional i integrarea în spaiul european al învmântului superior i al cercetrii din punct de vedere structural i calitativ; h) asumarea i promovarea principiului calitii în toate activitile desfurate, prin dezvoltarea i aplicarea procedurilor de evaluare a acestor activiti; i) asigurarea bazei materiale corespunztoare pentru desfurarea activitii i a condiiilor de munc i via adecvate tuturor membrilor comunitii universitare; j) asigurarea condiiilor de manifestare a libertii de gândire, de contiin, de exprimare, de asociere tiinific i profesional a tuturor membrilor comunitii universitare; k) asigurarea accesului neîngrdit la informaiile de interes public pentru toi membrii comunitii universitare; l) promovarea manifestrii pluralismului ideilor i opiunilor academice, i a dialogului între toi membrii comunitii universitare; m) aprarea cadrului democratic întemeiat pe respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului într-un stat de drept; n) promovarea manifestrii unui comportament responsabil din punct de vedere social al universitii ca organizaie i al tuturor membrilor comunitii universitare; o) dezvoltarea sustenabil a UVT în ansamblul su i a tuturor componentelor sale organizatorice. Universitatea de Vest din Timioara are un Cod de Etic i integritate academic (Anexa IPC 1.3 Cod de Etic, pag.59-69) prin care apr valorile libertii academice, autonomiei universitare i integritii etice. Pentru promovarea eticii profesionale în UVT, a luat fiin Comisia de EticUniversitar (Regulamentul Comisiei de Etic se afl inclus în Codul de Etic). Aceast comisie reunete cadre didactice cu prestigiu în spaiul academic i îi desfoar activitatea independent (Anexa IPC 1.4 Membri Comisiei de Etic), i funcioneaz dup un regulament aprobat de Senat. UVT dispune de practici de auditare intern cu privire la principalele domenii ale activitii universitare, asigurându-se astfel c angajamentele pe care i le-a asumat sunt respectate
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
10 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
riguros, în condiii de transparen public (Anexa IPC 8.1 Carta Auditorului intern,Anexa IPC 8.2 Manual de proceduri de audit intern, Anexa IPC 8.3 Regulament de audit intern). Rezultatele i observaiile auditului academic se public într-un raport anual de audit.
A2. Conducere i administraie
Universitatea de Vest din Timioara are un sistem de conducere, un regulament de organizare si funcionare i un regulament de ordine interioar elaborate în baza reglementrilor legale (Anexa IPC 1.5 Regulamentul de ordine interioar; IPC 1.6 Regulament de organizare si funcionare al UVT). Structura de conducere a Universitii este Senatul Universitii (Anexa IPA 1.5 Regulamentul de organizare i funcionare Senat; Anexa IPA 1.8 Membri Senat; Anexa IPA 1.9 Comisiile Senatului), care cuprinde cadre didactice i studeni alei în mod democratic din toate colectivele facultilor, precum i reprezentantul Sindicatului. Conducerea executiv a activitii Universitii este asigurat de ctre Consiliul de Administraie (Anexa IPA 1.10 Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului de Administraie, Anexa IPA 1.11 Organigrama Consiliului de Administraie; Anexa IPA 1.7 Organigrama tehnico-administrativa; Anexa IPA 1.4 Organigrama de invatamant i cercetare). Toate informaiile de interes public sunt accesibile pe site-ul UVT la adresa www.uvt.ro. UVT dispune de un plan strategic cu obiective formulate pe termen mediu i lung (Anexa IPA 1.6 Plan Strategic 2016-2020)care prevede inclusiv mecanisme de adaptare la modificrile structurale ce pot surveni în evoluia învmântului superior. Gradul de îndeplinire a acestor planuri reprezint criteriu de apreciere în evaluarea performanelor conducerii i administraiei universitii. Universitatea de Vest din Timioara dispune de o structur administrativ a crei activitate se bazeaz pe reglementrile legale în vigoare, urmrind pstrarea unor standarde ridicate de eficien i calitate în toate serviciile oferite comunitii academice. Funcionalitatea acestei structuri este asigurat i de încadrarea ei armonioas în fluxul decizional i în organigrama UVT. Comunicarea instituional respect fluxul decizional, iar toate informaiile de interes pentru comunitatea UVT se regsesc actualizate în timp real pe website-ul Universitii www.uvt.ro. Pentru eficientizarea comunicrii interne toate cadrele didactice i toi studenii beneficiaz gratuit din partea universitii de o adres instituional de e-mail (cu formatul @e-uvt.ro), alocat cu titlul permanent i dispunând de spaiu de stocare nelimitat.
A3. Baza material
UVT dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii i obiectivelor sale. UVT asigur spaii de învmânt i cercetare corespunztoare specificului su de dezvoltare prin sli de predare, laboratoare didactice, centre de cercetare, în concordan cu normele tehnice, de siguran i igienico-sanitare în vigoare i respectând diferenele dintre formele de învmânt (la zi, cu frecven redus i la distan) i, respectiv, obiectivele activitilor de
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
11 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
cercetare. Calitatea acestora este evaluat în funcie de suprafa, volum, stare tehnic, numrul total de studeni, numrul personalului didactic i de cercetare, în funcie de domenii, programe de studii i la nivel instituional prin raportare la normele în vigoare. UVT ofer spaii de cazare i spaii pentru activitile sociale, culturale sau sportive ale studenilor (Anexa IPA 2.1 Cmine). UVT dispune de planuri de dezvoltare i de investiii realiste, pe baza veniturilor previzionate. În UVT slile de predare /seminarizare dispun de echipamente tehnice de învare, predare i comunicare care faciliteaz activitatea cadrului didactic i receptivitatea studentului; laboratoarele didactice i de cercetare dispun de echipamente i mijloace de funcionare corespunztoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaterii tiinifice, fiind comparabile cu cele utilizate în universitile dezvoltate din Europa i cu bunele practici internaionale (Anexa IPA 2.2 Spaii). UVT dispune de resurse financiare suficiente pe termen scurt (anual) i de surse de finanare adecvate în perspectiva urmtorilor trei ani, care permit realizarea în mod sustenabil a misiunii i obiectivelor fixate. UVT are o politic financiar actualizat prin planurile de dezvoltare a bazei materiale i de investiii susinute de existena surse diversificate de finanare. Planificarea i definirea politicilor de investiii i de gestiune financiar se face în mod riguros. Bugetul anual i bugetul previzionat pentru urmtorii trei ani justific politicile financiare pe termen scurt i mediu i demonstreaz sustenabilitatea financiar a acestora (Anexa IPB 4.1 Buget de venituri i cheltuieli). UVT are un Regulament de acordare a burselor pe care îl aplic în mod consecvent (Anexa IPB 2.1 Regulament de acordare a burselor) i acord sprijin material pentru studeni atât din alocaii de la bugetul de stat cât i din resurse proprii (Anexa IPB 2.2 Burse UVT).
B. EFICACITATE EDUCAIONAL UVT organizeaz activitile de predare acordând o atenie deosebit rezultatelor învrii, iar activitile de cercetare prin raportare direct la performanele de dezvoltare i de transfer de cunoatere i de tehnologie.
B1. Admiterea studenilor
UVT are o politic de recrutare i admitere a studenilor, aplicat în mod transparent i riguros, pe principiul egalitii anselor tuturor candidailor. UVT anun condiiile i domeniile de admitere, precum i coninutul programelor de studii prin mijloace de promovare specifice (campanii radio, pres scris, TV) i de comunicare la distan (Internet). Activitatea de promovare a concursului de admitere demareaz la începutul fiecrui an calendaristic prin diseminarea informaiilor cu privire la oferta educaional a universitii ctre cel puin opt inspectorate colare judeene (Timi, Arad, Cara-Severin, Hunedoara, Mehedini, Gorj, Bihor, Alba). Complementar, au loc aciuni directe ale cadrelor didactice din universitate
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
12 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
concretizate în întâlniri directe cu elevii claselor terminale din licee, colegii naionale, precum i evenimente de tip Zilele Porilor Deschise i Caravana UVT. Admiterea se bazeaz exclusiv pe competenele academice ale candidatului i nu aplic nici un fel de criterii discriminatorii. Admiterea într-un ciclu de studii universitare în cadrul UVT are la baz regulamentul de admitere (Anexa IPB 1.1 Regulament admitere ciclul licen; Anexa IPB 1.2Regulament admitere ciclul master).+-
Evoluia numrului de studeni pentru ultimii 5 ani universitari (la începutul fiecrui an universitar - octombrie) evideniaz un trend descresctor al numrului de studeni, în special în privina celor de la licen i master (Anexa IPA 3.5 Evoluia numrului de studeni). Dinamica descresctoare a numrului de studeni reflect o situaie specific societii româneti, determinat de un cumul de cauze: declin demografic ca urmare a scderii natalitii în perioada postdecembrist, rata de emigrare ridicat pentru populaia supus riscului, apariia universitilor din strintate în calitate de furnizori ai educaiei universitare, devalorizarea diplomelor, ratele de promovare la examenele de bacalaureat ca urmare a creterii exigenelor în evaluare etc. Raportându-ne la statutul studenilor (student bugetat / student cu tax) putem remarca faptul c trendul descresctor al numrului de studeni este asociat cu precdere cu categoria studenilor cu tax, a cror evoluie înregistreaz un declin pentru toate formele de învmânt: licen, master i studii doctorale:
16 98
Total studeni Studeni licena Studeni master Doctoranzi
8753 8740 8835 9088 89498580 7306
5982 5071 4856
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
13 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
B2. Structura i prezentarea programelor de studii
Oferta educaional a Universitii de Vest din Timioara acoper toate palierele de organizare a programelor de studii: licen, master i studii doctorale, respectiv include atât programe de studii care se desfoar cu frecven, frecven redus precum i învmânt la distan. Evoluia numrului de programe de studii pentru perioada 2009/2010 – 2014/2015 ce se desfoar în Universitatea de Vest din Timioara este sintetizat în figura urmtoare: Pentru a crete posibilitile de inserie profesional ale absolvenilor de programe de studii de licen i de master i pentru a demara procesul de internaionalizare al universitii au fost organizate programe de studii în limbi de circulaie internaional (în anul universitar 2014-2015 sunt în derulare 5 programe de studii de licen i 6 programe masterale). Raportat la forma de organizare a programelor de studii în anul universitar 2014-2015, în Universitatea de Vest din Timioara se deruleaz 4 programe de tip învmânt la distan (IDD), 2 programe de studii cu frecven redus (IFR) i 76 de programe de învmânt cu frecven (IF). Atractivitatea limitat, numrul redus al studenilor i performanele economice deficitare ale unor programe de studii, au constituit câteva dintre argumentele care au fundamentat decizia Senatului UVT de a propune eliminarea unor programe de studii din oferta educaional a UVT. Fiecare program de studii din cadrul UVT se bazeaz pe corespondena dintre rezultatele în învare, respectiv cercetare în cazul masteratului sau doctoratului i calificarea universitar. Fiecare program de studii specific:
86
116
8
86
114
9
89
112
9
87
115
9
83
127
9
14 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
• obiectivele generale i specifice ale programului; • planul de învmânt cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS; • disciplinele ordonate succesiv în timpul de colarizare; • programele tematice sau fiele disciplinelor incluse în planul de învmânt; • rezultatele în învare exprimate în forma competenelor cognitive, tehnice sau
profesionale i afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplin; • modul de examinare i evaluare la fiecare disciplin, în funcie de rezultatele planificate; • modul de organizare i coninuturile examenului de finalizare a studiilor, ca examen
sumativ care certific asimilarea competenelor cognitive i profesionale care corespund calificrii universitare.
Programele de studii desfurate în UVT sunt relevante din punct de vedere didactic i profesional, fiind adaptate cunoaterii tiinifice i tehnologiei din domeniu i sunt conforme cu cerinele pieei muncii i ale calificrilor. Programele de studii din cadrul UVT sunt revizuite periodic (Anexa IPB 1.5 Macheta fiei disciplinei; Anexa IPB 1.6 a Macheta plan de învmânt) i au fost publicate informaii specifice în Registrul Naional al Calificrilor din Învmântul Superior. Începând cu anul universitar 2013-2014, în Universitatea de Vest din Timioara sunt funcionale structuri consultativ – decizionale pentru fiecare program de studii care au în componen cadre didactice, studeni i reprezentani ai angajatorilor. Acest board este coordonat de ctre coordonatorul specializrii i are ca scop adaptarea permanent a planului de învmânt i a coninutului disciplinelor la nevoile societii aflate într-o dinamic accelerat. UVT dispune de un regulament propriu de elaborare a planurilor de învmânt care permite studenilor s-i aleag parcursul educaional prin alegerea unor discipline care s le genereze competene transversale, care la rândul lor le vor permite o mai bun adaptare la exigenele sociale (Anexa IPB 1.6 b Regulament elaborare plan de învmânt). Sub aspectul resursei umane i a staff-ului academic, evoluia corpului profesoral (Anexa IPA 3.1 Personal didactic-grade didactice; Anexa IPA 3.2 Personal didactic-vârst; Anexa IPA 3.3 Personal didactic-gen) pe perioada ultimilor 5 ani universitari (la 1 ianuarie al fiecrui an) evideniaz un trend descresctor pentru posturilor didactice de profesor, în detrimentul unui efect de consolidare a poziiilor academice de confereniar i lector:
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
15 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
Politica de resurse umane implementat de Universitate pe parcursul ultimilor ani a vizat cu precdere consolidarea staff-ului academic, situaie concretizat prin creterea considerabil a posturilor didactice ocupate de titulari, în detrimentul posturilor didactice vacante. Figura urmtoare evideniaz dinamica numrului de posturi didactice, pentru ambele categorii, pentru ultimii 5 ani universitari.
Deblocarea posturilor didactice i posibilitatea organizrii concursurilor de ocupare a posturilor didactice i de cercetare vacante a permis universitii ca în ultimii 3 ani s organizeze concursuri ce au avut drept scop atragerea unor specialiti i consolidarea corpului profesoral al universitii. Astfel, pentrul intervalul 2013-2015 au fost scoase la concurs 183 de posturi didactice, dintre care 61 de posturi (33,3%) au fost ocupate de cadre didactice noi intrate în sistem, iar 122 au reprezentat promovri ale staff-ului academic.
151 163
Profesor Conferentiar Lector Asistent Preparator
Structura posturilor didactice ocupate, 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015
53.1 51.3 53.9 61.4 63.0 63.4
46.9 48.7 46.1 38.6 37.0 36.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Ponderea posturilor didactice ocupate / vacante, 2010 - 2015 posturi did. ocupate % posturi did. vacante %
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
16 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
Pentru meninerea unor standarde ridicate de promovare i de selecie a cadrelor didactice, Universitatea de Vest din Timioara, prin decizia Consiliului de administraie i Hotrârea Senatului UVT a consemnat drept condiie obligatorie de participare la concursurile didactice de ocuparea a posturilor de profesor universitar deinerea atestatului de abilitare a candidatului. Drept urmare, în 2015 23 cadre didactice au susinut abilitarea, din care 19 au fost deja confirmate de CNATDCU, iar 4 cadre didactice au tezele trimise spre validare. Exist un raport optim stabilit de UVT pentru fiecare program de studii între numrul de cadre didactice titulare cu norma de baz în universitate i numrul total de studeni înmatriculai (Anexa IPA 3.4 Raport cadre didactice-studeni). Raportul este stabilit în funcie de specificul fiecrui program de studii, obiectivele i nivelul calitii academice, calitatea predrii i învrii, calitatea cercetrii. Cadrele didactice considerate în stabilirea raportului sunt cele care au norma de baz în universitate.
B3. Valorificarea calificrii universitare obinute
Cunotinele, competenele i abilitile dobândite pe parcursul colarizrii universitare permit absolvenilor universitii s se angajeze pe piaa muncii, s dezvolte o afacere proprie, s continue studiile universitare în ciclul urmtor i s învee permanent. Pentru c exist numeroase dificulti de evaluare a capacitii de angajare a absolvenilor pe piaa muncii, Universitatea de Vest din Timioara a înfiinat Centrul de comunicare cu alumni care dispune de o baz de date cu contactele absolvenilor din ultimele promoii i care va valorifica aceste informaii în realizarea unor studii proprii despre inseria absolvenilor pe piaa muncii. Valorificarea calificrii universitare de ctre absolvenii UVT prin activarea pe piaa muncii înregistreaz valori difereniate de momentul absolvirii i de specificul domeniului de studii. Astfel, pân în prezent UVT a participat la proiecte naionale care au vizat realizarea unor anchete sociologice care s ofere informaii despre activitatea absolvenilor i integrarea lor pe piaa muncii. Principalele concluzii au evideniat faptul c peste 2/3 din absolveni erau angajai i desfurau activiti în domeniul în care s-au format. Principalele strategii de cutare a unui loc
14
35
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
17 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
de munc utilizate de ctre absolvenii universitii au vizat utilizarea portalurilor online de locuri de munc, valorificarea reelei de suport relaional (familie, prieteni, cunotine etc.) i practicile de depunere direct a CV-ului atunci când exist un loc de munc vacant. Programele de studii se bazeaz pe utilizarea unor metode i medii de învare centrate pe student, în care relaia dintre student i cadru didactic converge ctre un parteneriat, cu responsabiliti egale de ambele pri în ceea ce privete atingerea rezultatelor învrii. Rezultatele învrii sunt explicate i discutate cu studenii din perspectiva relevanei acestora pentru dezvoltarea lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina personal web pentru tematic, bibliografie, resurse în format electronic i dialog cu studenii) i materiale auxiliare variate (tabl, flipchart, videoproiector). Complementar competenelor de instruire i predare, cadrele didactice dispun i de competene de consiliere, monitorizare i facilitare a proceselor de învare (Anexa IPC 4.6 Tutori/decani de an). Programele de studii sunt integrate cu stagii de practic (Anexa IPC 2.3 Procedur desfurare practic de specialitate), plasament i internship i cu implicarea studenilor în proiecte de cercetare. Cadrele didactice implic studenii în activitatea de predare (prin întrebri din sal, scurte prezentri, experimente demonstrative), iar procesul de predare este orientat dup ritmul i modul de învare al studenilor. Universitatea de Vest din Timioara dispune de un Centru de Consiliere Psihologic i Orientare în Carier, CCPOC, deschis studenilor, cu atribuii în consiliere psihologic i orientare profesional. În cadrul CCPOC funcioneaz 3 departamente: Departamentul de Cercetare i Relaii cu Publicul, Departamentul de Orientare în Carier, Asisten Educaional i Antreprenorial, Departamentul de Consiliere i Dezvoltare Personal (Anexa IPC 2.4 a Statut i Regulament CCPOC; Anexa IPC 2.4 b Raport activitate CCPOC).
B4. Activitatea de cercetare tiinific
Activitatea de cercetare tiinific i de creaie universitar din cadrul UVT urmrete strategiile i direciile prioritare la nivel regional, naional i internaional, precum i strategia la nivel instituional. Prin realizarea unei cercetri tiinifice i de creaie universitare avansate se au în vedere: creterea contribuiei UVT la dezvoltarea cunoaterii; creterea vizibilitii UVT la nivel regional, naional i internaional; creterea contribuiei UVT la dezvoltarea socio-economic la nivel regional i naional. Scopul Departamentului pentru Cercetare tiinific i Creaie Universitar (DCSCU) este de a contribui la dezvoltarea cercetrii tiinifice i creaiei artistice în cadrul UVT, instituie de învmânt superior care îi asum misiunea proprie de catalizator al dezvoltrii societii româneti prin crearea unui mediu inovativ i participativ de cercetare tiinific, de învare i de creaie cultural - artistic, transferând spre comunitate competene i cunotine prin serviciile de educaie, cercetare i de consultan pe care le ofer partenerilor din mediul economic i socio-cultural. (Anexa IPB 1.7 Structura DCSCU).
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
18 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
UVT are o strategie de cercetare pe termen lung i programe de cercetare pe termen mediu i scurt care se refer la obiectivele, proiectele i rezultatele ateptate ale cercetrii, precum i la resursele de realizare (Anexa IPB 1.8 Strategie cercetare, Anexa IPB 1.9 UVT - instituie important de educaie i cercetare). Exist o cultur a cercetrii i preocupri pentru valorificarea rezultatelor cercetrii. Strategia pe termen lung i programele pe termen mediu i scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat i Consiliile facultilor, odat cu specificarea practicilor de obinere i de alocare ale resurselor de realizare i a modalitilor de valorificare. Interesele de cercetare sunt instituionale, cercetarea realizându-se în cadrul unor centre de cercetare acreditate i fiind relevant în cadrul naional, în privina programrii, competitivitii i valorificrii. În numeroase domenii, cercetarea este relevant pe plan european i internaional (Anexa IPB 1.10 Centre de cercetare, Anexa IPB 1.11 Domenii de cercetare). În UVT cercetarea dispune de resurse financiare, logistice i umane adecvate pentru a realiza obiectivele propuse (Anexa IPB 1.12 Atragerea de fonduri pentru cercetare i creaie universitar). Exist un climat i o cultur academic puternic centrate pe activitatea de cercetare, atestate de numrul granturilor de cercetare, de publicaii i de transferul cognitiv i tehnologic prin consultana acordat de personalul academic unor foruri i asociaii tiinifice, participarea în comisii de lucru la nivel local, naional i internaional în domeniul academic. Cercetarea este valorificat prin publicaii pentru scopuri didactice, publicaii tiinifice, transfer tehnologic prin centre de consultan, parcuri tiinifice sau alte structuri de valorificare, realizarea unor produse noi etc. (Anexa IPB 1.13 Reviste-Publicaii UVT). Exist coli doctorale pentru formarea tinerilor cercettori (Anexa IPB 1.3 Conductori doctorat; Anexa IPB 1.4 Teze de doctorat finalizate). Rezultatele cercetrii tiinifice derulate în UVT pot fi sintetizate i prin poziia ocupat de Universitate în diversele clasificri internaionale pe parcursul anului 2016: QS World University Rankings: UVT menine o poziie constant în acest ranking (701+), clasându- se i în acest an în topul celor mai bune peste 900 de universiti din lume (916 universiti din 81 de ri), alturi de universitile din Consoriul Universitaria UB, UBB i UAIC. La nivel mondial au fost evaluate peste 3.800 de universiti, dintre acestea doar 916 fiind incluse în top. Din România, doar 4 universiti sunt prezente în aceast clasificare internaional realizat de QS. Din punct de vedere al performanei dup indicatori, UVT a obinut urmtoarele valori:
QS Rankings 2016-2017
Student-to- faculty ratio
Citations per faculty
International faculty ratio
International student ratio
UVT 13.5 12.9 10.4 4.4 5.5 1.2 QS World University Rankings by Subject: Comparativ cu anul precedent, în anul 2016, pe lâng domeniul de studii Modern Langauages (top 151-200), UVT s-a clasificat i cu un nou domeniu de studii, Computer Science (top 401-500). În tabelul de mai jos, se regsete clasamentul pe domenii i scorul obinut la cei 4 indicatori de performan:
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
19 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
Employer Reputation
Computer Science 44.6 58.5 55.5 45.3
Emerging Europe and Central Asia University Rankings (EECA): Clasat pe locul 4, UVT ocup aceeai poziie ca i în anul precedent, în topul celor 11 universiti evaluate din România. La nivelul rilor din regiunile crora li s-a dedicat acest clasament, Europa i Asia Central, UVT a sczut doar cu o poziie fa de anul trecut, ocupând locul 59 dintr-un total de 200 de universiti evaluate, cele mai bune din aceste dou regiuni. Rezultatele la indicatorii de performan ai EECA se regsesc mai jos:
EECA 2016
Overall Rank
Overall Score
Academic Reputation
Employer Reputation
Faculty Student
Web Impact
UVT 59 59.3 75.5 66.7 15 100 58 68.3 2.6 14.5 35.4
Times Higher Education (THE) World University Rankings: Conform ediiei cu numrul 13 a clasificrii THE WUR pentru 2016-2017, UVT s-a clasat în topul celor mai bune aproape 1000 de universiti din lume (980 universiti din 79 de ri) ocupând poziia a 2- a la nivel naional în topul celor 4 instituii evaluate din România. La nivel mondial au fost evaluate peste 1300 de universiti, dintre acestea doar 980 fiind incluse în clasament. Alturi de UVT, poziia 601-800 la nivel mondial, sunt prezente în aceast clasificare i UB, UBB i UAIC. Din punct de vedere al indicatorilor de performan, UVT a obinut urmtoarele rezultate:
THE World University Rankings 2016-2017 Teaching International
outlook Research Citations Industry income
UVT 18.1 29.8 7.9 29.2 32.1 U-Multirank: UVT a intrat în clasificarea U-Multirank din 2016 cu urmtoarele domenii de studii: Biologie, Chimie, Matematic, Istorie, Sociologie i Asisten social, alturi de domeniile evaluate în anii precedeni: Fizic, tiine Economice, Psihologie i Informatic. Rezultatele obinute la nivel instituional se pot vedea în tabelul de mai jos:
O realizare pentru România o reprezint faptul c doar 2 universiti din ar sunt prezente în topul 25 special al U - Multirank care prezint universitile cele mai bune, selectate pe baza mai multor
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
20 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
criterii organizate pe 5 dimensiuni: cercetare, transfer de, deschidere internaional, angajament regional, predare i învare. Cele 2 universiti din România sunt: Universitatea de Vest din Timioara (criteriul raport cadre didactice / studeni) i Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar din Iai (criteriul publicaii interdisciplinare). Criteriul raport cadre didactice / studeni, în domeniile Matematic, Chimie i Biologie reprezint o msurare a intensitii activitii de consiliere i tutoriat i a contactului realizat între cadre didactice i studeni. O poziionare bun în aceast clasificare este un indiciu al eforturilor universitilor de a oferi condiii de învare optime studenilor si. Dintre universitile participate la procesul de clasificare internaional U-Multirank, doar 16 au îndeplinit condiiile pentru acest criteriu, între care se numr i UVT. University Ranking by Academic Performance (URAP): În 2016-2017, UVT a obinut cea mai bun clasificare dintre universitile din vestul rii, ocupând poziia 9 în topul celor 12 instituii de învmânt superior evaluate din România, poziia 586 în topul celor 716 universiti din Europa i locul 1555 la nivel mondial, din 2000 de universiti din lume. În evaluare au intrat 3500 de universiti, îns doar 2000 au rmas în clasamentul final. Din punct de vedere al performanei dup indicatori, UVT a obinut urmtoarele valori: URAP 2016- 2017 Article Citation Total
Document AIT CIT Internationl Collaboration Total
UVT 18.46 20.91 11.15 55.21 46.47 21.44 173.63
Ranking Web of Universities (Webometrics): Constituit în 2004 de ctre Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) din Spania, Webometrics este un sistem de clasificare pentru universitile din întreaga lume fiind bazat pe indicatori care iau în calcul atât volumul coninutului web (numrul de pagini web i fiiere), cât i vizibilitatea i impactul acestor publicatii web în funcie de numrul de inlinks externe (citri ale site-ului). Gradul de prezen pe Internet al UVT, msurat de Webometrics este mai mare comparativ cu anul precedent însemnând c performana i vizibilitatea universitii noastre a crescut în 2016. Din cele 108, respectiv 106 universiti evaluate din România, UVT se plaseaz pe locul 6 în ambele ediii din 2016 (ianuarie i iulie). International Colleges and Universities (4 ICU): Publicat înc din 2005 de site-ul4icu.org (Australia),clasific instituiile în funcie de popularitatea web. Acest ranking poate fi util potenialilor studeni i cadrelor didactice în înelegerea popularitii unei instituii de învmânt superior dintr-o ar strin. Rezultatele obinute de UVT în clasamentul 4ICU pot cunoate îmbuntiri în viitor în contextul dezvoltrii continue a domeniului www.uvt.ro. Scimago Institutions Rankings (SIR):Conform clasificrii SIR din 2016, UVT ocup poziia 9, în topul celor 19 universiti evaluate din România. În ranking-ul pentru Europa Central, UVT ocup poziia 114 în topul celor 213 de universiti clasificate, iar la nivel mondial, ocup locul 1916 în topul celor 2894 de instituii de învmânt superior evaluate. În tabelul de mai jos, se pot observa scorurile obinute la cele 3 criterii de evaluare ale SIR. Menionm c rezultatele cele mai bune le au universitile cu scorul cel mai apropiat de valoarea 0.
SIR 2016 Overall Research Innovation Societal impact
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
21 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
UVT 71 60 99 98
Astfel, Universitatea de Vest din Timioara se regsete într-o serie de clasificri internaionale de referin, ocupând poziii onorabile în cadrul acestora, alturi de cele mai bune universiti din România. Evoluia numrului de articole tiinifice (articole indexate ISI, proceedings-uri indexate ISI i articole indexate BDI) i a publicaiilor în ultimii trei ani este redat în figura urmtoare:
C. MANAGEMENTUL CALITII
C.1. Structuri i politici pentru asigurarea calitii
UVT dispune de structuri, politici, strategii i procedee concrete pentru managementul i asigurarea calitii activitilor de predare, învare i cercetare i pentru dezvoltarea unei culturi proprii a calitii (Anexa IPC 1.1 Manualul calitii). La nivelul UVT exist Departamentul pentru Managementul Calitii (Anexa IPC 1.2 Regulament de organizare i funcionare DMC) care promoveaz o cultur a calitii prin angrenarea întregii comuniti academice din UVT (personal didactic, personal de suport i studeni). Politicile de calitate ale UVT se refer la scopurile i obiectivele asigurrii calitii i la mijloacele de realizare a acestora. Strategiile sunt focalizate pe obiective i se refer la modul de mobilizare a resurselor pentru realizarea la timp a obiectivelor propuse la nivel de instituie i pe programe de studii. Cultura calitii se refer la valorile, normele i activitile practicate în UVT pentru iniierea, aprobarea, evaluarea i monitorizarea calitii activitilor didactice i de cercetare.
0 50
2011 2012 2013 2014 2015
Articole indexate ISI
Proceedings indexate ISI
Articole indexate BDI
22 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
Structurile, politicile i strategiile creeaz cadrul instituional în UVT pentru dezvoltarea i monitorizarea efectiv a calitii, pentru consacrarea unei culturi a calitii i pentru îmbuntirea continu a standardelor de calitate. Evaluarea colegial este organizat periodic, fiind bazat pe criterii generale i pe preferine colegiale. Evaluarea colegial este obligatorie i anual (Anexa IPC 4.2 Machet evaluare colegial). Exist un formular de evaluare de ctre studeni a tuturor cadrelor didactice, aprobat de Senat, care se aplic dup fiecare ciclu semestrial de instruire i ale crui rezultate sunt confideniale, fiind accesibile directorului de departament, decanului, rectorului i persoanei evaluate. Rezultatele evalurii cadrelor didactice de ctre studeni sunt prelucrate statistic, pe departamente, faculti i universitate i analizate la nivel de facultate i universitate, în vederea transparenei i a formulrii de politici privind calitatea instruirii (Anexa IPC 4.3 Machet evaluarea cadrelor didactice de ctre studeni). Cadrul didactic se autoevalueaz (Anexa IPC 4.1Machet autoevaluare) i este evaluat anual de ctre directorul de departament (Anexa IPC 4.4 Machet evaluarea de ctre directorul de departament; Anexa IPC 4.5 Machet evaluarea de ctre decan a directorului de departament). Exist un sistem de clasificare a performanelor în predare, cercetare i servicii aduse instituiei i comunitii, alturi de care sunt incluse i rezultatele evalurii colegiale i ale celei realizate de studeni. În UVT exist, la nivelul fiecrei faculti, o Comisie pentru Managementul Calitii (CMC), care particip la elaborarea instrumentelor de evaluare i de asigurare a calitii programelor educaionale i la stabilirea standardelor de calitate la nivel de faculti (http://www.dmc.uvt.ro/sistemul-de-management-al-calitatii/comisiile-pentru-managementul- calitatii-cmc). În conformitate cu art. 192 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, asigurarea calitii învmântului i cercetrii este o obligaie asumat a Universitii de Vest din Timioara, manifestat prin eforturi concertate de promovare a calitii activitilor universitare. Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii (CEAC) a fost înfiinat, are structur i desfoar activitile prevzute prin reglementrile în vigoare (http://www.dmc.uvt.ro/sistemul-de-management-al-calitatii/comisia-pentru-evaluarea-si- asigurarea-calitatii-a-universitatii-de-vest-din-timisoara/). Procedurile i activitile de evaluare privind calitatea educaiei au fost elaborate i aprobate de Senatul universitar. Comisia elaboreaz Raportul anual de evaluare intern a calitii, îl face public în format electronic pe site-ul Universitii i formuleaz propuneri de îmbuntire a calitii educaiei în Universitatea de Vest din Timioara.
C.2. Aprobarea, monitorizarea i evaluarea periodic a programelor de studii i diplomelor ce corespund calificrilor
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
23 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
În UVT exist o procedur cu privire la iniierea (autorizarea), acreditarea i evaluarea periodic a programelor de studii i o procedur cu privire la monitorizarea i revizuirea periodic a programelor de studii, aplicate în mod riguros i consecvent (Anexa IPC 2.1 Procedur iniiere (autorizare), acreditare i evaluare periodic; Anexa IPC 2.2 Procedur monitorizare i revizuire periodic). Programele de studii i diplomele emise de UVT sunt în conformitate cu cerinele calificrii universitare. Pentru toate programele de studii de licen au fost elaborate documente care specific competenele specifice i cele transversale, respectiv descriptorii de nivel ai elementelor structurale ale competenelor profesionale (Grila 1) i au fost postate în Registrul Naional al Calificrilor din Învmântul Superior.
C.3. Evaluarea studenilor
Examinarea i notarea studenilor se fac pe baz de criterii, regulamente i tehnici riguros i consecvent aplicate. UVT dispune de o procedur i de un regulament care precizeaz procedeele, tehnicile i metodele de aplicare ale acestora în activitatea de examinare i notare a studenilor (Anexa IPC 2.6 Regulamentul privind sistemul de credite transferabile pentru studii de licen i master; Anexa IPC 2.5 Codul drepturilor si obligaiilor studentului de la ciclurile de licena i master din UVT).Acest regulament este aplicat în mod riguros i consecvent. La examinare particip, pe lâng titularul cursului, cel puin înc un alt cadru didactic de specialitate, implicându-se, în situaiile relevante i un examinator din afara instituiei. Fiecare disciplin desfurat în UVT este proiectat pentru a îmbina predarea, învarea i examinarea. Procedeele de examinare i evaluare a studenilor sunt centrate pe rezultatele învrii i anunate studenilor din timp i în detaliu, prin afiare la sediile facultilor i/sau pe paginile de Internet ale facultii / UVT. Disciplinele prevd evaluri diagnostice, formative i sumative, care asigur continuitatea i consecvena în învare. Evaluarea stimuleaz studenii pentru învarea creativ, manifestat prin elaborarea de lucrri independente bazate pe cunotinele însuite.
C.4. Resurse de învare i servicii pentru studeni
Resursele i serviciile oferite studenilor UVT sunt adecvate i relevante pentru facilitarea învrii i pentru asigurarea unei viei studeneti de calitate. Universitatea de Vest din Timioara are în patrimoniul su un centru de editare i tipografie, cmine, care stau la dispoziia studenilor i a profesorilor. Biblioteca Central Universitar (B.C.U.) „Eugen Todoran” este, conform Legii bibliotecilor 334/2002, o bibliotec de drept public, de importan naional, cu personalitate juridic, situându-se, alturi de B.C.U. „Carol I” din Bucureti, B.C.U. „M. Eminescu” din Iai i B.C.U. „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, între primele patru biblioteci universitare din România. În prezent, B.C.U. „Eugen Todoran” deservete Universitatea de Vest din Timioara i dispune de 1.002.603 documente, din care 672.121 cri, 6.685 titluri de publicaii seriale (260.929 fascicule) i 69.553 alte uniti bibliotecare. B.C.U. „Eugen Todoran” este complet informatizat, utilizând unul dintre cele mai performante softuri de bibliotec (ALEPH-500), precum i 99 calculatoare, dintre care 38 sunt la dispoziia utilizatorilor. Catalogul electronic
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
24 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
(OPAC) al B.C.U. „Eugen Todoran” conine 334.656 uniti bibliografice, ceea ce reprezint peste 90% din fondul uzual de documente. Editura Universitii de Vest este o editur cu caracter academic, universitar. A luat fiin în anul 2001, în baza Cartei Universitare, ca departament al UVT i a publicat, pân în prezent circa 1000 de titluri. Profilul crilor cuprinde o arie larg i se regsete în structura academic a Universitii de Vest. Editura este acreditat CNCSIS i particip constant, din 2004, la cele mai importante Târguri de Carte din România: Târgul de Carte ,,Gaudeamus”, organizat de Societatea Român de Radiodifuziune, i ,,Bookfest”, tutelat de Asociaia Editorilor din România. A fost distins cu premiul ,,Educaia” la Târgul de Carte ,,Gaudeamus”, Craiova (2005) i Timioara (2008). Editura are un consiliu de coordonare tiinific, aprobat de Senatul Universitii, cu rolul de a aviza tiinific producia de carte i o structur proprie de personal specializat în activitatea editorial. Volumele EUV, organizate în colecii (9 pân în prezent), sunt distribuite prin intermediul unei librrii proprii din Timioara sau, nemijlocit, prin comenzi ferme înaintate Editurii. Raportul dintre resursele de învare disponibile i studeni este astfel stabilit încât fiecare student s aib acces liber la orice resurs, conform obiectivelor i cerinelor programelor de studii. Fiecare cadru didactic din UVT dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul de studii, caracteristicile studenilor, forma de învmânt i criteriile de calitate predefinite. Universitatea dispune de programe de stimulare a studenilor cu performane înalte în învare i de recuperare a celor cu dificulti în învare. În UVT exist programe de tutoriat suplimentare, prin sistemul de consultaii sptmânale, oferite de toate cadrele didactice din universitate, la care studenii se pot înscrie (Anexa IPC 4.7 Regulament de tutoriat). UVT ofer studenilor servicii sociale, culturale, sportive i dispune de programe speciale pentru asigurarea unei viei studeneti de calitate, pe care le monitorizeaz i le evalueaz periodic. UVT dispune de spaii de cazare pentru un important numr de studeni, baz sportiv, diferite servicii de consiliere.
C.5. Sisteme de informaii
UVT are un sistem informatic care faciliteaz colectarea, prelucrarea i analiza datelor i informaiilor specifice. În cadrul UVT funcioneaz Departamentul de Informatizare i Comunicaii (http://www.dict.uvt.ro/) al cruiprincipal obiectiv este asigurarea unor comunicaii performante printr-un acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, studenii i personalul UVT.
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
25 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
Realizarea i implementarea conturilor de e-mail în cloud, pe domeniul e-uvt.ro, pentru toi studenii, i implementarea autentificrii unice la serviciile informatice din UVT (e-mail, laboratoare, e-learning – ID, dreamspark etc.), creeaz premisele unei comunicri mai eficiente i rapide cu toi studenii (Premiul de excelen pentru cea mai modern platform IT din învmântul superior la Gala Edumanager.ro 2013). În plus, se are în vedere implementarea unui sistem de transmitere a mesajelor de tip SMS, în parteneriat cu ORANGE, pentru toi studenii înscrii în acest proiect, autentificarea utilizând aceleai conturi unice de e-mail ale studenilor. În cadrul serviciilor informatice oferite studenilor, menionm serviciul STUDENTWEB pentru accesul studenilor pe web la situaia colar i financiar personal. Utilizarea platformelor specifice de gestiune a studenilor i a informaii ce vizeaz planurile de învmânt, statele de funcii (tip UMS i ACADEMIS) este posibil i ca urmare a suportului oferit de DIC în formarea i dobândirea deprinderile de folosire a acestor instrumente dedicate. UVT ofer informaii i date actuale i corecte despre calificrile, programele de studii, diplomele, personalul didactic i de cercetare, facilitile oferite studenilor (www.uvt.ro).
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
26 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
PARTEA a II-a - PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII
II. A. PREAMBUL Programul de studiu supus evalurii este oferit de ctre Facultatea de Drept, prin ambele sale departamente funcionale: Departamentul de Drept privat i Departamentul de Drept public. Obiectivul general al Facultii de Drept îl reprezint consolidarea poziiei Facultii în învmântul superior juridic naional i regional. Obiectivele specifice sunt grupate în funcie de ariile de interes în care activitatea Facultii se desfoar: cercetare tiinific, proces educaional, managementul calitii, resurse umane, relaia cu studenii i serviciile oferite acestora, internaionalizare, rolul Facultii în societate, relaia cu alumni, gestiunea patrimoniului, investiii, comunicare i imagine instituional. Înc de la înfiinarea sa – în anul 1992 –Facultatea de Drept s-a dorit a fi un centru de activ i pragmatic interaciune între învmânt (cu cele dou majore componente ale sale – predare i seminarizare), cercetare i practic. Facultatea îi propune s îi menin poziia unei prestigioase instituii de învmânt superior juridic în zona de vest a României. Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara îi asum misiunea de: a forma, dintre cei mai buni absolveni de liceu, specialiti de prim rang în domeniile tiinelor juridice, având o solid educaie profesional, în spiritul valorilor fundamentale naionale i a acelor valori îmbriate de civilizaia european; a fi un factor activ în actualizarea i îmbogirea orizontului profesional i de cunoatere al absolvenilor Facultiii al altor categorii de specialiti, desfurând activiti de educaie permanent în acest sens; a contribui la dezvoltarea academic de înalt complexitate a zonei de vest a României, asigurând transferul de cunotine i competene, în ambele sensuri, între Facultatei diversele instituii, organizaii, societi locale, regionale, naionale i internaionale; a fi un centru de excelen în domeniul juridic. Ambele programe de studiu:Drept IF i Drept IFR, aflate în oferta educaional a Facultii de Drept din cadrul Universitii de Vest din Timioara i-au dovedit atractivitatea pe piaa absolvenilor de liceu de la înfiinarea sa pân în prezent, numrul studenilor fiind într-o permanent cretere pân în momentul în care reculul demografic al începtului anilor ‘90 a fost resimit în întreg învmântul superior din ar. Chiar i din acest moment, interesul pentru aceste programe de studiu a rmas constant atât la nivel local, cât i regional, în raport cu numrul absolvenilor de liceu cu bacalaureat i cu dinamica demografic. În perspectiv, având în vedere faptul c evoluia societii permite o dezvoltare i o diversificare permanente ale panopliei profesiilor care pot fi îmbriate de ctre absolvenii acestui program de studiu, opinm c atractivitatea sa pe pia va rmâne cel puin la fel de ridicat ca i pân în prezent.
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
27 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
Programele de studiu Drept IF i IFR se adreseaz absolvenilor de liceu, interesai în dobândirea de competene în domeniu, absolvenilor altor programe de studii interesai în creterea anvergurii domeniului de specializare, altor beneficiari interesai dintr-un bazin de recrutare semnificativ situat în vestul României.
1. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A FACULTII DE DREPT A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA
Specializarea Drept a fost creat la Universitatea de Vest din Timioara în anul 1992, în cadrul Facultii de tiine Economice, Socio-psiho-pedagogie i Drept, prin eforturile unui grup de dascli care au vzut în înfiinarea acestei noi specializri universitare un rspuns firesc la noile realiti politice i economice din ara noastr, în contextul angajrii societii româneti pe drumul construirii unei societi democratice. Legitimarea academic a venit, iniial, prin autorizarea provizorie de funcionare, acordat noii specializri prin Hotrârea Guvernului cu nr. 568/1995. În anul 1996, specializarea Drept din cadrul Facultii de tiine Economice, Socio-psiho- pedagogice i Drept devine Facultatea de Drept din cadrul Universitii de Vest din Timioara, instituie de stat, public i non-profit, funcionând pe baza prevederilor Constituiei României, ale Legii învmântului nr. 84/1995, republicat i ale Cartei Universitare proprii. Acreditarea specializrii Drept a fost acordat cinci ani mai târziu, ca semn al recunoaterii performanelor profesorilor i a studenilor facultii, prin Hotrârea Guvernului nr. 696/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000 (Anexa IPA 1.12 M. Of. H.G. acreditare Drept IF FD). Prin Hotrârea Guvernului României cu nr. 676/2007 (publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 481/18.07.2007), Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara a devenit Facultatea de Drept i tiine Administrative. Aceast schimbare de denumire a fost determinat de înfiinarea în cadrul facultii a unei noi specializri, aceea de Administraie Public, în cadrul domeniului tiine Administrative, specializare autorizat s funcioneze provizoriu prin Hotrârea nr. 2300/22.11.2005 a Consiliului Naional de Evaluare Academic i Acreditare. Din anul 2008, în cadrul Facultii de Drept i tiine Administrative a Universitii de Vest din Timioara a fost înfiinat i Specializarea Poliie Comunitar, în cadrul Domeniului tiine Administrative, specializare autorizat s funcioneze provizoriu prin Hotrârea Guvernului nr. 635/2008. Facultatea a renunat, ulterior, la specializrile aferente domeniului tiine Administrative. În prezent, singurul program de studiu pe care Facultatea de Drept îl are în oferta educaional la ciclul de licen este programul de studiu Drept, atât la forma de învmânt cu frecven, cât i la cea cu frecven redus.
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
28 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara funcioneaz în forma unei comuniti academice ai crei membri îi desfoar activitatea în deplin autonomie i libertate, într-un spaiu universitar propriu. Membrii comunitii universitare aparinând Facultii de Drept a Universitii de Vest din Timioara sunt cadrele didactice, studenii, masteranzii, doctoranzii, alte persoane angajate în programele de pregtire postuniversitar, la care se adaug personalul administrativ i auxiliar folosit de facultate în activitatea sa. Pentru buna funcionare i realizare a activitilor didactice, de cercetare tiinific, practic i de perfecionare profesional, facultatea este organizat pe departamente, uniti structurale de baz, care administreaz resursele umane i materiale ale facultii, participarea personalului academic la programele de studii i implicarea acestora în activiti de cercetare tiinific. Aceste departamente sunt:
a) Departamentul de Drept Public, respectiv b) Departamentul de Drept Privat.
În anul 2006, a fost înfiinat la nivelul Facultii de Drept a Universitii de Vest din Timioara i un Departament de tiine Administrative, al crui rol, printre altele, a fost i acela de a asigura implementarea politicilor de promovare i îmbuntire a calitii actului academic la nivelul noilor specializri înfiinate (Administraie Public i, respectiv, Poliie Comunitar), politici promovate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, Agenia Român pentru Asigurarea Calitii în Învmântul Superior, Universitatea de Vest din Timioara, alte autoriti i instituii având competene în a asigura i menine calitatea în activitatea universitar. Urmare a intrrii în vigoare a noii Legi a educaiei, cu nr. 1/2011, acest Departament de tiine Administrative a fost desfiinat, facultatea reorganizându-se în cele dou departamente mai sus evocate. În cadrul noii organizri, Departamentul de Drept Public i-a asumat, pân la lichidarea acesteia, gestiunea academic a Specializrii Administraie Public. Fiecare departament din cadrul facultii este condus de ctre un Director de Departament, având titlul tiinific de doctor în tiine juridice, ales în condiiile stabilite de Legea educaiei naionale nr. 1/2011, precum i de actele normative chemate s pun în aplicare aceast lege. Documentele cuprinzând actele juridice cu caracter normativ sau individual care atest înfiinarea i ulterioara dezvoltare instituional a Facultii de Drept a Universitii de Vest din Timioara sunt cuprinse în Anexa IPA 1.12 M. Of. Hot. acreditare Drept IF FD. Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara funcioneaz în baza unui Regulament propriu, adoptat de ctre Consiliul Facultii i adus la cunotina întregului personal al acesteia. Acest Regulament încorporeaz organigrama Facultii de Drept a Universitii de Vest din Timioara i este integral reprodus în Anexa IPA 1.13 Regulamentul de organizare i funcionare FD.
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
29 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
2. MISIUNEA I OBIECTIVELE FACULTII DE DREPT A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA
2.1. Misiunea Facultii de Drept a Universitii de Vest din Timioara Înc de la înfiinarea sa – în anul 1992 – Facultatea de Drept s-a dorit a fi un centru de activ i pragmatic interaciune între învmânt (cu cele dou majore componente ale sale – predare i seminarizare), cercetare i practic. Facultatea îi propune s îi menin poziia unei prestigioase instituii de învmânt superior juridic în zona de vest a României. Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara îi asum misiunea de: 1. a forma, dintre cei mai buni absolveni de liceu, specialiti de prim rang în domeniile tiinelor
juridice, având o solid educaie profesional, în spiritul valorilor fundamentale naionale i a acelor valori îmbriate de civilizaia european;
2. a fi un factor activ în actualizarea i îmbogirea orizontului profesional i de cunoatere al absolvenilor Facultii de Drept i al altor categorii de specialiti, desfurând activiti de educaie permanent în acest sens;
3. a contribui la dezvoltarea academic de înalt complexitate a zonei de vest a României, asigurând transferul de cunotine i competene, în ambele sensuri, între Facultatea de Drept i diversele instituii, organizaii, societi locale, regionale, naionale i internaionale;
4. a fi un centru de excelen în domeniul juridic.
2.2. Obiectivele asumate de Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara Obiectivul general al Facultii de Drept îl reprezint consolidarea poziiei Facultii în învmântul superior juridic naional i regional. Obiectivele specifice sunt grupate în funcie de ariile de interes în care activitatea Facultii se desfoar: cercetare tiinific, proces educaional, managementul calitii, resurse umane, relaia cu studenii i serviciile oferite acestora, internaionalizare, rolul Facultii în societate, relaia cu alumni, gestiunea patrimoniului, investiii, comunicare i imagine instituional. În privina cercetrii tiinifice, principalele obiective propuse sunt: stabilirea unor direcii de cercetare care s valorifice competenele specifice ale cadrelor didactice ale facultii; optimizarea cadrului organizatoric pentru desfurarea activitii de cercetare tiinific în domeniul tiinelor juridice; definirea acelor forme de valorificare a rezultatelor cercetrii care s asigure creterea vizibilitii facultii i îmbuntirea poziiei acesteia în ierarhizarea programelor de studiu; consolidarea colii doctorale a facultii; elaborarea i implementarea de standarde minimale privind activitatea de cercetare tiinific a cadrelor didactice.
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
30 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
Cu privire la procesul educaional, cele mai importante obiectrive propuse sunt: definitivarea planului de învmânt al programului de studii universitare de licen în Drept, armonizat cu planurile de învmânt aplicate în facultile de drept din Hexagonul Facultilor de Drept, asigurarea coerenei curriculare; îmbuntirea cadrului instituional de desfurare a procesului educaional, prin implementarea noilor metode de predare i evaluare; diversificarea i optimizarea ofertei educaionale; sprijinirea mobilitilor cadrelor didactice i ale studenilor, incoming i outgoing, în scopul îmbuntirii experienelor de predare i învare i al creterii vizibilitii naionale i internaionale a facultii; optimizarea i eficientizarea componentei de practic de specialitate din planurile de învmânt ale programelor de studii universitare de licen i masterat. Referitor la managementul calitii, obiectivele strategice sunt: aplicarea unui management participativ i transparent; optimizarea i simplificarea procedurilor i a fluxurilor informaionale între facultate i cadrele didactice; îmbuntirea serviciilor de secretariat i tehnico- administrative. Cu privire la politica de resurse umane, principalele obiective sunt: dezvoltarea unei politici coerente i exigente de dezvoltare a resurselor umane ale facultii; susinerea evoluiei academice a cadrelor didactice ale facultii; reconsiderarea metodologic i funcional a sistemului de evaluare a personalului academic. În privina relaiei cu studenii i a serviciilor oferite acestora, obiectivele cele mai însemnate sunt: crearea unui cadru instituional eficient pentru atragerea viitorilor studeni i asigurarea unei selecii calitative a acestora; promovarea învmântului centrat pe student i a posibilitii efective a studenilor de a beneficia de serviciile educaionale i îndrumare individualizat; asigurarea unui parcurs academic complex al studenilor performani; sprijinirea participrii studenilor în procesul decizional (consiliul facultii, comisiile de calitate pe programe de studii etc.) i în activitile academice, curriculare i extra-curriculare, colective i asociative ale studenilor, desfurate prin intermediul Asociaiei Europene a Studenilor în Drept – ELSA Timioara i a altor organizaii, încurajarea iniiativelor acestora în domeniul voluntariatului i acordarea de scutiri de tax i a altor forme de susinere pentru studenii implicai în activiti de cercetare, administrative sau de promovare a facultii; îmbuntirea serviciilor asigurate studenilor. Referitor la internaionalizare, obiectivele principale sunt: definirea politicilor de afiliere la parteneriate regionale, europene i internaionale i dezvoltarea relaiilor de cooperare internaional cu facultile de profil din Europa; iniierea de oferte educaionale adresate studenilor strini; sprijinirea mobilitilor cadrelor didactice, incoming i outgoing, în scopul creterii vizibilitii naionale i internaionale a facultii; sprijinirea mobilitilor studenilor, incoming i outgoing; dezvoltarea componentei internaionale a cercetrii tiinifice. Cu privire la rolul facultii în societate, obiectivele stragegice sunt: creterea interaciunii facultii cu autoritile, instituiile i organizaiile profesionale (Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naional al Magistraturii, Uniunea Naional a Barourilor din România,
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
31 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
Uniunea Naional a Notarilor Publici din România, Uniunea Naional a Executorilor Judectoreti, Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România etc.) precum i cu autoritile, instituiile i organizaiile profesionale locale sau regionale, în scopul optimizrii programelor de studii ale facultii, al desfurrii de aciuni de cooperare academic i profesional, al derulrii unor programe de practic pentru studeni i al urmririi evoluiei profesionale a comunitii alumni a facultii; dezvoltarea de parteneriate funcionale cu autoritile i instituiile publice locale i regionale, cu mediul economic, social i cultural i cu societatea civil, în scopul valorificrii competenelor profesionale ale cadrelor didactice i al atragerii unor surse de finanare privat a proiectelor de cercetare tiinific; creterea vizibilitii facultii în societate i promovarea responsabilitii sale sociale. Referitor la relaia cu alumni, cele mai semnificative obiective propuse sunt: instituirea i operaionalizarea unor proceduri de urmrire a situaiei absolvenilor facultii, în scopul elaborrii rapoartelor necesare în procedurile de evaluare academic i acreditare a programelor de studii; instituionalizarea relaiilor cu comunitatea alumni; creterea gradului de implicare a membrilor comunitii alumni în activitile educaionale i de cercetare ale facultii. În privina patrimoniului, principalele obiective sunt: gestionarea eficient i transparent a unui patrimoniu bine conturat în primii 20 de ani de funcionare a facultii, continuarea unor investiii necesare punerii în valoare a acestuia (cu titlu exemplificativ: reproiectarea reelei informatice a facultii i crearea unei reele wireless; operaionalizarea programelor informatice destinate activitilor administrative; punerea în funciune a restaurantului studenesc, dezvoltarea spaiilor de cazare pentru studeni i cadrele didactice asociate) i atragerea unor surse de finanare din fonduri europene pentru dezvoltarea bazei de cercetare (achiziii de cri, abonamente la reviste, echipamente informatice i de birotic etc.); optimizarea surselor de finanare; optimizarea gestionrii resurselor financiare. Cu privire la componenta comunicare i imagine instituional, cele mai importante obiective sunt: crearea unei identiti de imagine a facultii, integrat în procesul instituional de creare a unei identiti vizuale unitare a Universitii de Vest din Timioara, precum i a unor proceduri de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare intern i extern; elaborarea i aplicarea unei strategii de comunicare între conducerea facultii, cadrele didactice, personalul administrativ i studeni; creterea vizibilitii i promovarea imaginii facultii i a performanelor cadrelor didactice i ale studenilor.
3. PERSONALUL DIDACTIC AL FACULTII DE DREPT A UNIVERSITII DE VEST DIN TIMIOARA În cadrul Facultii de Drept a Universitii de Vest din Timioara îi desfoar activitatea un numr de 58 (cincizeci i opt) de cadre didactice, dintre care 41 (patruzeci i una) au norma de baz la Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara i 17 (aptesprezece) sunt cadre didactice asociate, 7 (apte) fiind angajate cu norma de baz la Universitatea de Vest din Timioara sau cadre didactice pensionate ale Universitii de Vest din Timioara crora Senatul UVT le-a aprobat continuarea activitii, iar restul fiind cadre didactice la alte universiti
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/
32 Blvd. Eroilor, Nr. 9A, 300575 Timioara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.400 (42), www.drept.uvt.ro. .
.
(Universitatea de Medicin i Farmacie ”Victor Babe” Timioara, Universitatea Politehnica Timioara etc.) sau desfurându-i activitatea în alte instituii(Anexa IPC 4.8 Lista titularilor de discipline). Toate