municipiul piteşti suprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · municipiul piteşti suprafaŃă: 4.073 ha...

of 38 /38
Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti Telefon: 0248-223.030, 223.416, 220.210 E-mail: [email protected] www.bjarges.ro Director: Sachelarie Octavian Mihail An înfiinŃare: 1880 Personal: 65 (51 spec.) SuprafaŃă: 4.700 m² UnităŃi de bibliotecă: 423.383 Număr utilizatori activi: 18.320 Servicii oferite publicului: Împrumut la domiciliu; Împrumut la sala de lectură; Împrumut interbibliotecar; Catalog informatizat pentru public; Catalog on-line; Punct de informare legislativă. Filiale: Piteşti, cart.Prundu, Bulevardul Petrochimiştilor, Bl. B31, Parter.; Piteşti, cart.Craiovei, str.Craiovei, Complex Comercial Lucrări monografice: Mavrodin, Teodor. Istoria Primăriei Piteşti. – Piteşti : Editura Pământul, 1996.- 261 p. Mavrodin, Teodor. Piteşti. Mărturii documentare.- Bucureşti : DirecŃia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1998.- 488 p. Popa Petre. Piteşti – 600. Istorie, economie, cultură, urbanism. Memento.- EdiŃia I.- Piteşti : [S.n.], 1983.- 193 p. Popa, Petre; Dicu, Paul; Voinescu, Silvestru. Istoria Municipiului Piteşti.- Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1998.- 360 p. Municipiul Câmpulung Muscel SuprafaŃă: 3.559 ha PopulaŃie: 39.111 locuitori Biblioteca Municipală „Ion Barbu” Câmpulung Muscel Telefon: 0248-512.626 E-mail: [email protected] Director: Ştefănescu Ştefan An înfiinŃare: 1950 SuprafaŃa: 722 m² UnităŃi de bibliotecă: 106.690 Număr utilizatori activi: 7.215 Servicii oferite publicului : Împrumut la domiciliu;

Upload: others

Post on 07-Sep-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti Telefon: 0248-223.030, 223.416, 220.210 E-mail: [email protected] www.bjarges.ro Director: Sachelarie Octavian Mihail An înfiinŃare: 1880 Personal: 65 (51 spec.) SuprafaŃă: 4.700 m² UnităŃi de bibliotecă: 423.383 Număr utilizatori activi: 18.320 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură; � Împrumut interbibliotecar; � Catalog informatizat pentru public; � Catalog on-line; � Punct de informare legislativă.

Filiale:

• Piteşti, cart.Prundu, Bulevardul Petrochimiştilor, Bl. B31, Parter.; • Piteşti, cart.Craiovei, str.Craiovei, Complex Comercial

Lucrări monografice: Mavrodin, Teodor. Istoria Primăriei Piteşti. – Piteşti : Editura Pământul, 1996.- 261 p. Mavrodin, Teodor. Piteşti. Mărturii documentare.- Bucureşti : DirecŃia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1998.- 488 p. Popa Petre. Piteşti – 600. Istorie, economie, cultură, urbanism. Memento.- EdiŃia I.- Piteşti : [S.n.], 1983.- 193 p. Popa, Petre; Dicu, Paul; Voinescu, Silvestru. Istoria Municipiului Piteşti.- Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1998.- 360 p. Municipiul Câmpulung Muscel SuprafaŃă: 3.559 ha PopulaŃie: 39.111 locuitori Biblioteca Municipală „Ion Barbu” Câmpulung Muscel Telefon: 0248-512.626 E-mail: [email protected] Director: Ştefănescu Ştefan An înfiinŃare: 1950 SuprafaŃa: 722 m² UnităŃi de bibliotecă: 106.690 Număr utilizatori activi: 7.215 Servicii oferite publicului :

� Împrumut la domiciliu;

Page 2: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

� Împrumut la sala de lectură; � Împrumut interbibliotecar.

Filiale: o Câmpulung Muscel, str. Dr. Nicolae Fălcoianu, bl. Tineretului,

Rotunda-Parter; o Câmpulung Muscel. str.Ion Ticăloiu, bl. Tineretului, Grui-Parter

Lucrări monografice:

Baciu, Dumitru. Lumini muscelene. Oameni şi locuri din Câmpulung-Muscel.- Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1978.- 272 p.

Mavrodin, Teodor; Cristocea, Spiridon. Câmpulung. Mic îndreptar turistic.- Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1983.- 100 p.

Rădulescu-Codin, Constantin. Câmpulungul Muscelului. Istoric şi legendar. Privire asupra trecutului.- Câmpulung-Muscel : Editura Librăriei Ioan N. Staicu, 1925.- 228 p.

RăuŃescu, Ioan. Câmpulung-Muscel. Monografie istorică.- Câmpulung-Muscel : Tipografia Gh. Gh. Vlădescu, 1943.- 426 p. Municipiul Curtea de Argeş SuprafaŃă: 6.952 ha PopulaŃie: 33.902 locuitori Biblioteca Municipală Curtea de Argeş Telefon: 0248-726.334 Bibliotecar responsabil: GhiŃă Marian An înfiinŃare: 1950 SuprafaŃa: 76 m² UnităŃi de bibliotecă: 62.085 Număr utilizatori activi: 5.351 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură; � Împrumut interbibliotecar.

Lucrări monografice: Brătulescu, Victor. Curtea de Argeş.- Bucureşti : Institutul de Artă Grafică „Marvan”, 1941.- 56 p. Constantinescu, Nicolae. Curtea de Argeş (1200-1400) : Asupra începuturilor łării Româneşti.- Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984.- 171 p. Marinescu, Valerian. Monografia aşezării Argeşului Curtea de Argeş.- Piteşti : Editura Europroduct, 1999.- 480 p. Moisescu, Nicolae. Curtea de Argeş : Minimonografie.-[S.l.] : [S.n.], 1998.-143 p. Moisescu, Nicolae; Teodorescu, Elena. Curtea de Argeş.- Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1980.- 55 p. Şerban, Constantin. Curtea de Argeş în documente. Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1980.- 34 p.

Page 3: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Oraşul Costeşti SuprafaŃă: 10.864 ha PopulaŃie: 10.993 locuitori Biblioteca Orăşenească Costeşti Telefon: 0248-672.394 Bibliotecar: Mănătuică Viorica An înfiinŃare: 1949 SuprafaŃa: 76 m²

UnităŃi de bibliotecă: 16.628 Număr utilizatori activi: 2.810 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură; � Împrumut interbibliotecar.

Filială:

o Sat Broşteni, comuna Costeşti Lucrări monografice: Savovici, Ştefan. Pagini de istorie la Costeşti, 1452-2002, 550 de ani de la prima atestare a localităŃii Costeşti-Argeş.- Piteşti, 2002.- 56 p. Oraşul Mioveni SuprafaŃă: 5.097 ha PopulaŃie: 34.114 locuitori Biblioteca Orăşenească Mioveni Telefon: 0248-260.500 Bibliotecar: Calotă Daniela An înfiinŃare: 1989 SuprafaŃa: 221 m² UnităŃi de bibliotecă: 16.696 Număr utilizatori activi: 1.201 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură; � Împrumut interbibliotecar.

Lucrări monografice:

Săvulescu, Gheorghe C. Comuna Colibaşi, judeŃul Argeş cu satele RacoviŃa, Mioveni, Coloibaşi, Clucereasa, Făgetul (Vieroş). Pagini de istorie.- Piteşti : [S.n.], 1973.- 244 p. Oraşul Ştefăneşti SuprafaŃă: 5.665 ha PopulaŃie: 12.433 locuitori

Page 4: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Biblioteca Orăşenească Ştefăneşti Telefon: 0248-266.752 Bibliotecar: Dumitrescu Maria An înfiinŃare: 1953 SuprafaŃa: 90 m² UnităŃi de bibliotecă: 19.453 Număr utilizatori activi: 1.514 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură; � Împrumut interbibliotecar.

Filială:

o Ştefăneşti , Str. Blocuri, nr.1 Oraşul Topoloveni SuprafaŃă: 3.303 ha PopulaŃie: 10.547 locuitori Biblioteca Orăşenească Topoloveni Telefon:0248-666.259 Bibliotecar: Trică Daniela An înfiinŃare: 1952 SuprafaŃa: 110 m² UnităŃi de bibliotecă: 25.553 Număr utilizatori activi: 1.097 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut interbibliotecar.

Lucrări monografice:

Boalcă, Ion. File din istoria oraşului Topoloveni-Argeş. 575 de ani de la prima atestare documentară. Monografie jubiliară.- Piteşti : Editura Argeş-Press, 1996.- 96 p.

RăuŃescu, Ioan. Monografia satului Topoloveni.- Bucureşti : [S.n.], 1939 .- 239 p. Comuna Albeştii de Argeş SuprafaŃă: 4.343 ha PopulaŃie: 5.961 locuitori Biblioteca Comunală Albeştii de Argeş Telefon: 0248-735.005 Bibliotecar: Rădulescu Marilena An înfiinŃare: 1908 SuprafaŃa: 66 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.392 Număr utilizatori activi: 538 Servicii oferite publicului:

Page 5: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură;

Comuna Albeştii de Muscel SuprafaŃă: 15.613 ha PopulaŃie: 4.577 locuitori Biblioteca Comunală Albeştii de Muscel Telefon: 0248-555.300 Bibliotecar: Năftanailă LuminiŃa An înfiinŃare: 1953 SuprafaŃa: 50 m² UnităŃi de bibliotecă: 1.728 Număr utilizatori activi: 95 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Albota SuprafaŃă: 5.849 ha PopulaŃie: 3.683 locuitori Biblioteca Comunală Albota Telefon: 0248-233.187 Bibliotecar: Costache Ioana Ionela An înfiinŃare: 1962 SuprafaŃa: 100 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.372 Număr utilizatori activi: 386 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice:

Barbu, Gheorghe. Monografia comunei Albota (1497-1997).- Bucureşti : [S.n], 1997.- 117 p. Comuna Aninoasa SuprafaŃă: 5.757 ha PopulaŃie: 3.298 locuitori Biblioteca Comunală Aninoasa Telefon: 0248-577.101 Bibliotecar: Mămularu Izabela An înfiinŃare: 1963 SuprafaŃa: 56 m²

Page 6: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

UnităŃi de bibliotecă: 5.692 Număr utilizatori activi: 416 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice:

Lima, Mihaela. Monografia comunei Aninoasa din JudeŃul Argeş – contribuŃii - .- Piteşti : Paralela 45, 2002.- 106 p.

RăuŃescu, Ioan. Mănăstirea Aninoasa din JudeŃul Muscel.- Câmpulung : [S.n.], 1933.- 258 p. Comuna Arefu SuprafaŃă: 42.025 ha

PopulaŃie: 2.789 locuitori Biblioteca Comunală Arefu Telefon: 0248-730.210 Bibliotecar: Hodos Elena An înfiinŃare: 1945 SuprafaŃa: 32 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.624 Număr utilizatori activi: 532 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură;

Lucrări monografice:

Ciobanu, Maria; Moisescu, Nicolae; Ciobanu, Radu Ştefan. Cetatea Poienari.- Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1984.- 139 p.

Comuna Bascov SuprafaŃă: 4.096 ha PopulaŃie: 8.655 locuitori Biblioteca Comunală Bascov Telefon: 0248-270.525 Bibliotecar: Barbu Mihaela An înfiinŃare: 1925 SuprafaŃa: 22 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.920 Număr utilizatori activi: 647 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice: Deaconu, Gheorghe; Găiseanu SevastiŃa. Comuna Bascov la 550 de ani de existenŃă 1421-1971.- Piteşti : [S.n.], 1971.- 132 p.

Page 7: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Deaconu, Gheorghe; Găiseanu SevastiŃa. SchiŃă monografică a comunei suburbane Bascov, judetul Argeş.- Piteşti : [S.n.], 136 p.

Găiseanu, SevastiŃa C.; Moiceanu, Sever I. Bascovul de-a lungul vremii (1421-2001). EdiŃia a 2-a adăugită şi revizuită.- Piteşti : Paralela 45, 2001.- 304 p.

Comuna Băbana

SuprafaŃă: 3.932 ha

PopulaŃie: 2.650 locuitori Biblioteca Comunală Băbana Telefon: 0248-767.001

Bibliotecar: Nichita Elena An înfiinŃare: 1960 SuprafaŃa: 24 m² UnităŃi de bibliotecă: 4.571 Număr utilizatori activi: 142 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Băiculeşti SuprafaŃă: 7.648 ha PopulaŃie: 6.191 locuitori Biblioteca Comunală Băiculeşti Telefon: 0248-760.204 Bibliotecar: Popescu Emanuela An înfiinŃare: 1956 SuprafaŃa: 32 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.916 Număr utilizatori activi: 392 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Bălileşti SuprafaŃă: 5.993 ha PopulaŃie: 4.382 locuitori Biblioteca Comunală Bălileşti Telefon:0248-562.070 Bibliotecar: Deaconu Elena An înfiinŃare: 1934 SuprafaŃa: 70 m² UnităŃi de bibliotecă: 6052 Număr utilizatori activi: 397 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu;

Page 8: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

� Împrumut la sala de lectură. Comuna Bârla SuprafaŃă: 10.563 ha PopulaŃie: 5.780 locuitori Biblioteca Comunală Bârla Telefon:-0248-678.141 Bibliotecar: Iliescu Emilia An înfiinŃare: 1947

SuprafaŃa: 60 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.775 Număr utilizatori activi: 531 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu.

Comuna BeleŃi-Negreşti SuprafaŃă: 4.810 ha PopulaŃie: 1.936 locuitori Biblioteca Comunală BeleŃi-Negreşti Telefon: 0248-657.225 Bibliotecar: Roşescu Roxana An înfiinŃare: 1969 SuprafaŃa: 54 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.584 Număr utilizatori activi: 442 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Berevoeşti SuprafaŃă: 10.178 ha PopulaŃie: 3.466 locuitori Biblioteca Comunală Berevoieşti Telefon: 0248-572.020 An înfiinŃare: 1936 Bibliotecar: Caramelea Nicoleta SuprafaŃa: 42 m² UnităŃi de bibliotecă: 6642 Număr utilizatori activi: 406 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Page 9: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Lucrări monografice: Caramelea, Vasile V. Satul Berevoieşti (Muscel). I. Obştea moşnenilor.- Câmpulung-Muscel : [S.n.], 1946.- 124 p. Hera-Bucur, Ion C. Monografia comunei Berevoieşti-Muscel.- Bucureşti : Editura Tehnică, 1996.- 106 p. Marinoiu, Costea; Berevoescu, Titu Napoleon. File din cronica Berevoeştiului.- Râmnicu-Vâlcea : [S.n.], 2002.- 271 p. Comuna BogaŃi SuprafaŃă: 7.046 ha PopulaŃie: 4.997 locuitori Biblioteca Comunală BogaŃi Telefon: 0248-655.003

Bibliotecar: Armeanu Maria An înfiinŃare: 1875 SuprafaŃa: 45 m² UnităŃi de bibliotecă: 12.197 Număr utilizatori activi: 536 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Udrescu, Grigore. Monografia comunei BogaŃi.- Piteşti : Editura Didactica Nova, 1995.- 95 p. Comuna Boteni SuprafaŃă: 2.406 ha PopulaŃie: 2.711 locuitori Biblioteca Comunală Boteni Telefon:-0248-295.299

Bibliotecar: Deliu Mihaela An înfiinŃare: 1921 SuprafaŃa: 51 m² UnităŃi de bibliotecă: 8.724 Număr utilizatori activi: 304 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Vasilache-Bidilică, Georgeta. Incursiune: Destin colectiv şi destin individual.- [S.l.] : Editura Scrisul Prahovean, 2004.

Page 10: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Comuna BoŃeşti SuprafaŃă: 3.577 ha PopulaŃie: 1.261 locuitori Biblioteca Comunală BoŃeşti Telefon: 0248-658.133 Bibliotecar: Vasilescu Adriana An înfiinŃare: 1958 SuprafaŃa: 44 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.981 Număr utilizatori activi: 432 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Dinu, Gheorghe; Dinu, Niculina N.; Stănescu, Elena C.. BoŃeşti-Argeş - pagini din istoria unei vechi aşezări de moşneni.- Piteşti : Editura Tiparg, 2000.- 231 p. Comuna Bradu SuprafaŃă: 4.031 ha PopulaŃie: 4.934 locuitori Biblioteca Comunală Bradu Telefon:-0248-279.412 Bibliotecar: Argeşanu Gabriela An înfiinŃare: 1960 SuprafaŃa: 36 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.651 Număr utilizatori activi: 321 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna BrăduleŃ SuprafaŃă: 4.852 ha PopulaŃie: 2.052 locuitori Biblioteca Comunală BrăduleŃ Telefon:-0248-267.910 Bibliotecar: Panaitescu Alexandru An înfiinŃare: 1963 SuprafaŃa: 80 m² UnităŃi de bibliotecă: 8.051 Număr utilizatori activi: 238 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu;

Page 11: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

� Împrumut la sala de lectură. Lucrări monografice: Alicu, Dorin; Pintilie, Mariana. Comuna BrăduleŃ - Studiu monografic complex.- 2003. Bobacu, Tatiana N. Monografia satului şi staŃiunii BrăduleŃ-Argeş.- Bucureşti : Tiparul „Cartea Românească”, 1937.- 57 p.

State Florea. Galeşu de Argeş – istorie şi contemporaneitate. Bucureşti : [S.n.], 1984.- 30 p. Comuna Budeasa SuprafaŃă: 4.228 ha PopulaŃie: 3.741 locuitori

Biblioteca Comunală Budeasa Telefon: 0248-236.457

Bibliotecar: Minescu Emilia Nadia An înfiinŃare: 1964 SuprafaŃa: 20 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.532 Număr utilizatori activi: 348 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Bughea de Jos SuprafaŃă: 2.410 ha PopulaŃie: 2.950 locuitori Biblioteca Comunală Bughea de Jos Telefon: 0248-537.480 Bibliotecar: Găină Veronica An înfiinŃare: 1964 SuprafaŃa: 35 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.559 Număr utilizatori activi: 416 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Bughea de Sus SuprafaŃă: 3.316 ha PopulaŃie: 2.847 locuitori Biblioteca Comunală Bughea de Sus Telefon: 0248- 555.095

Page 12: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Bibliotecar: CreŃu Georgeta

An înfiinŃare: 1953 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 4.632 Număr utilizatori activi: 412 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Constantinescu, Mircea; Dobrescu, Ion. StaŃiunea balneo-climatică Bughea de Sus.- Bucureşti : [S.n.], 1958.- 88 p. Comuna Buzoeşti SuprafaŃă: 16.027 ha PopulaŃie: 6.221 locuitori Biblioteca Comunală Buzoeşti Telefon: 0248-690.004 Bibliotecar: Păduroiu Elisabeta An înfiinŃare: 1967 SuprafaŃa: 55 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.108 Număr utilizatori activi: 602 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu.

Comuna Căldăraru SuprafaŃă: 6.011 ha PopulaŃie: 2.845 locuitori Biblioteca Comunală Căldăraru Telefon:0248-692.008 Bibliotecar: Ioan Cristina An înfiinŃare: 1949 SuprafaŃa: 26 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.321 Număr utilizatori activi: 314 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Călineşti SuprafaŃă: 10.816 ha PopulaŃie: 10.734 locuitori

Biblioteca Comunală Călineşti Telefon: 0248-651.893

Page 13: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Bibliotecar: Ilina Ioana An înfiinŃare: 1955 SuprafaŃa: 33 m² UnităŃi de bibliotecă: 10.364 Număr utilizatori activi: 506 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice: Voinescu, Silvestru. Călineşti-Argeş: 1388-1988; 600 de ani de la prima atestare documentară.- Piteşti : Tipografia Argeş, 1989.- 16 p. Comuna Căteasca SuprafaŃă: 8.006 ha PopulaŃie: 3.690 locuitori Biblioteca Comunală Căteasca Telefon: 0248-661.006 Bibliotecar: Aldea Marcela An înfiinŃare: 1956 SuprafaŃa: 60 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.836 Număr utilizatori activi: 375 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Cepari SuprafaŃă: 3.862 ha PopulaŃie: 2.526 locuitori Biblioteca Comunală Cepari Telefon: 0248-545.043 Bibliotecar: Stănică Elena An înfiinŃare: 1960 SuprafaŃa: 20 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.715 Număr utilizatori activi: 488 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna CetăŃeni SuprafaŃă: 3.400 ha PopulaŃie: 3.105 locuitori Biblioteca Comunală CetăŃeni Telefon: 0248-544.090

Page 14: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Bibliotecar: Ologu Claudia An înfiinŃare: 1970 SuprafaŃa: 30 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.320 Număr utilizatori activi: 324 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură;

Comuna Cicăneşti SuprafaŃă: 2.896 ha PopulaŃie: 2.287 locuitori Biblioteca Comunală Cicăneşti Telefon: 0248-735.058 Bibliotecar: Bîrlogeanu Florina An înfiinŃare: 1961 SuprafaŃa: 32 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.803 Număr utilizatori activi: 637 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; Comuna Ciofrângeni SuprafaŃă: 4.335 ha PopulaŃie: 2.541 locuitori Biblioteca Comunală Ciofrîngeni Telefon: 0248-747.155 Bibliotecar: Frujină Georgeta An înfiinŃare: 1968 SuprafaŃa: 25 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.768 Număr utilizatori activi: 304 Servicii oferite publicului: 304

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Ştefan, Nicu. Piatra – un sat din Argeş. Monografie. Râmnicu-Vâlcea : Editura Almarom, 2001.- 432 p. Comuna Ciomăgeşti SuprafaŃă: 3.768 ha PopulaŃie: 1.233 locuitori Biblioteca Comunală Ciomăgeşti

Page 15: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Telefon: 0248-245.008 Bibliotecar: Ionescu Elena An înfiinŃare: 1959 SuprafaŃa: 50 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.577 Număr utilizatori activi: 316 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Cocu SuprafaŃă: 5.898 ha PopulaŃie: 2.530 locuitori Biblioteca Comunală Cocu Telefon: 0248-246.450 Bibliotecar: Andrei Georgeta An înfiinŃare: 1966 SuprafaŃa: 16 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.301 Număr utilizatori activi: 380 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Corbeni SuprafaŃă: 6.184 ha PopulaŃie: 5.714 locuitori Biblioteca Comunală Corbeni Telefon: 0248-730.236 Bibliotecar: Văcaru Silvia An înfiinŃare: 1936 SuprafaŃa: 45 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.722 Număr utilizatori activi: 908 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Teodorescu, Nicolae Gh. Pe Argeş în sus: Oeşti - din hronicul satului.- Bucureşti : Editura Litera, 1988.- 212 p. Comuna Corbi SuprafaŃă: 5.652 ha PopulaŃie: 4.433 locuitori Biblioteca Comunală Corbi

Page 16: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Telefon: 0248-580.005 Bibliotecar: Badea Maria An înfiinŃare: 1936 SuprafaŃa: 25 m² UnităŃi de bibliotecă: 8.387 Număr utilizatori activi: 469 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Andreescu, Ion N. Monografia comunei Corbi, JudeŃul Argeş.- Piteşti : [S.n.], 1971.- 155 p. Iliescu, Ion I. Corbi - mândru plai ciobănesc (album-cronică).- Bucureşti : [S.n.], 1973.- 155 p.

Iliescu, Ion I. Corbi, tradiŃie şi contemporaneitate.- Piteşti : [S.n.], 2004.- 198 p. Comuna Coşeşti SuprafaŃă: 6.439 ha PopulaŃie: 5.445 locuitori Biblioteca Comunală Coşeşti Telefon: 0248-230.099 Bibliotecar: Popescu Elena An înfiinŃare: 1933 SuprafaŃa: 23 m² UnităŃi de bibliotecă: 8.048 Număr utilizatori activi: 456 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Cotmeana SuprafaŃă: 7.372 ha PopulaŃie: 2.114 locuitori Biblioteca Comunală Cotmeana Telefon: 0248-242.044 Bibliotecar: Bărbulescu Eduard-Gabriel An înfiinŃare: 1970 SuprafaŃa: 28 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.743 Număr utilizatori activi: 306 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu.

Page 17: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Comuna Cuca SuprafaŃă: 4.958 ha PopulaŃie: 2.272 locuitori Biblioteca Comunală Cuca Telefon: 0248-241.001 Bibliotecar: Circiu E. Constantin An înfiinŃare: 1962 SuprafaŃa: 110 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.611 Număr utilizatori activi: 343 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Davideşti SuprafaŃă: 4.181 ha PopulaŃie: 2.836 locuitori Biblioteca Comunală Davideşti Telefon: 0248-298.024 Bibliotecar: Popescu Minodora An înfiinŃare: 1952 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.051 Număr utilizatori activi: 420 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice:

Băcanu,I. S. Monografia comunei Davideşti JudeŃul Argeş.- Piteşti : Editura Cultura.- 282 p. Comuna Dâmbovicioara SuprafaŃă: 6.307 ha PopulaŃie: 1.033 locuitori Biblioteca Comunală Dâmbovicioara Telefon: 0248-544.204 Bibliotecar: TenŃu Cătălina An înfiinŃare: 1992 SuprafaŃa: 25 m² UnităŃi de bibliotecă: 4.874 Număr utilizatori activi: 124 Servicii oferite publicului:

Page 18: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

� Împrumut la domiciliu. Comuna Dârmăneşti SuprafaŃă: 3.415 ha PopulaŃie: 3.569 locuitori Biblioteca Comunală Dârmăneşti Telefon: 0248-232.106 Bibliotecar: Boboc Carmen An înfiinŃare: 1965 SuprafaŃa: 73 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.256 Număr utilizatori activi: 350 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice:

Dina, Teodor A. Piscani- file de istorie. Istoricul unor neamuri.- [S.l.] : [S.n.], 2001.- 110 p.

Dina, Teodor A. Piscani-Negreni, JudeŃul Argeş : File de istorie (1526-1986).- Bucureşti : Editura A&1, [S.a.].- 129 p.

Dina, Teodor A. Piscani-Negreni. Vechi sate argeşene de pe valea Râului Doamnei. File de istorie.- Piteşti : [S.n.], 1998.- 180 p.

Dina, Teodor A. Să cunoaştem satul Piscani, judeŃul Argeş.- Mioveni-Colibaşi : [S.n.], 2001.- 79 p. Comuna Dobreşti SuprafaŃă: 3.911 ha PopulaŃie: 1.797 locuitori Biblioteca Comunală Dobreşti Telefon: 0248-657.431 Bibliotecar: Necula M. Elena An înfiinŃare: 1947 SuprafaŃa: 36 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.788 Număr utilizatori activi: 425 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Domneşti SuprafaŃă: 1.984 ha PopulaŃie: 3.284 locuitori Biblioteca Comunală Domneşti Telefon: 0248-269.625

Page 19: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Bibliotecar: Toader Ion An înfiinŃare: 1878 SuprafaŃa: 100 m² UnităŃi de bibliotecă: 10.037 Număr utilizatori activi: 1.295 Servicii oferite publicului

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice:

Ionescu-Muscel, Petre. Albumul istoric al comunei Domneşti, judeŃul Muscel.- Bucureşti : [S.n.], 1942.- 47 p.

Ionescu-Muscel, Petre. Documente din istoria veche şi nouă a comunei Domneşti, judeŃul Muscel. Formarea numelor de familie.- Bucureşti : [S.n.], 1941.- 67 p. Comuna Dragoslavele SuprafaŃă: 11.145 ha PopulaŃie: 2.436 locuitori Biblioteca Comunală Dragoslavele Telefon: 0248-542.510 Bibliotecar: Buşoiu Maria An înfiinŃare: 1962 SuprafaŃa: 20 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.528 Număr utilizatori activi: 268 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: RăuŃescu, Ioan. Dragoslavele. Trecutul satului. Descrierea fizică. PopulaŃiunea. InstituŃii locale. Regiunea Dragoslavele (Luptele din 1916…) Câmpulung-Muscel : [S.n.], 1937.- 553 p. Rădulescu–Codin, Constantin; RăuŃescu, Ioan. Dragoslavele. Trecutul comunei.- Câmpulung : [S.n.], 1923.- 432 p. Comuna Drăganu SuprafaŃă: 3.523 ha PopulaŃie: 1.812 locuitori Biblioteca Comunală Drăganu Telefon: 0248-663.310 Bibliotecar: Drăghici Elena An înfiinŃare: 1960

Page 20: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

SuprafaŃa: 36 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.273 Număr utilizatori activi: 322 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Godeni SuprafaŃă: 3.163 ha PopulaŃie: 3.322 locuitori Biblioteca Comunală Godeni Telefon: 0248-544.901 Bibliotecar: Iorga C. Elena An înfiinŃare: 1950 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 11.579 Număr utilizatori activi: 272 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice:

Dragomirescu, Nichita; Soare, Nicolae Gh. Monografia istorică a comunei Capul Piscului, JudeŃul Muscel.- Câmpulung : [S.n.], 1941.- 56 p.

Dumitrache, Ion. Monografia comunei Godeni.-Vol.1-2.- Piteşti, 1978.- 2 vol. [Vol.1].- 1978.- 151 p. [Vol.2].- 1978.- 151 p. Voican, Ion O.; Voican Angela I. Monografia comunei Godeni.- Piteşti : Editura Argeş Press, 1999.- 192 p. Comuna Hârşeşti SuprafaŃă: 5.164 ha PopulaŃie: 2.547 locuitori Biblioteca Comunală Hârşeşti Telefon: 0248-677.374 Bibliotecar: Ursu Ileana An înfiinŃare: 1965 SuprafaŃa: 100 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.613 Număr utilizatori activi: 420 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Hârtieşti SuprafaŃă: 4.882 ha

Page 21: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

PopulaŃie: 5.073 locuitori Biblioteca Comunală Hârtieşti Telefon: 0248-297.050 Bibliotecar: Pătru Florina An înfiinŃare: 1996 SuprafaŃa: 48 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.706 Număr utilizatori activi: 646 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Popescu, Titus. ContribuŃii la monografia Comunei Hârtieşti.- [S.l] : [S.n], 1978. Comuna Izvoru SuprafaŃă: 6.118 ha PopulaŃie: 2.649 locuitori Biblioteca Comunală Izvoru Telefon: 0248-695.020 Bibliotecar: Vamanu Gabriela An înfiinŃare: 1931 SuprafaŃa: 48 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.034 Număr utilizatori activi: 345 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Leordeni SuprafaŃă: 6.301 ha PopulaŃie: 5.796 locuitori Biblioteca Comunală Leordeni Telefon: 0248-653.101 Bibliotecar: Petrescu Nicoleta An înfiinŃare:1955 SuprafaŃa: 47 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.848 Număr utilizatori activi: 526 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice:

Ciucă, Alexandru; Călin, Gheorghe. Monografia Comunei Leordeni.

Page 22: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Comuna Lereşti SuprafaŃă: 14.219 ha PopulaŃie: 4.964 locuitori Biblioteca Comunală Lereşti Telefon: 0248-549.201 Bibliotecar: Tudor Iuliana An înfiinŃare: 1963 SuprafaŃa: 42 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.777 Număr utilizatori activi: 468 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice: Oană, Rodica; Oană, Ion. Istorie şi cultură în Lereşti-Muscel.- Bucureşti : Editura Ars Docendi, 2004. Comuna Lunca Corbului SuprafaŃă: 10.358 ha PopulaŃie: 2.986 locuitori Biblioteca Comunală Lunca Corbului Telefon: 0248-688.501 Bibliotecar: Ciocîrlan Niculina An înfiinŃare: 1930 SuprafaŃa: 65 m² UnităŃi de bibliotecă: 11.511 Număr utilizatori activi: 398 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Stănescu, Badea I. Monografia comunei Silişteni (fostă Bumbeni) din judeŃul Argeş.- Râmnicu-Vâlcea : Institutul de Arte Grafice „Gutenberg”, 1930.- 23 p. Comuna Mălureni SuprafaŃă: 10.704 ha PopulaŃie: 4.542 locuitori Biblioteca Comunală Mălureni Telefon: 0248-765.049 Bibliotecar: Cîrstea Maria An înfiinŃare: 1955 SuprafaŃa: 64 m²

Page 23: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

UnităŃi de bibliotecă: 10.369 Număr utilizatori activi: 469 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice: Iancu, Nicolae I. Monografia comunei Buneşti din judeŃul Argeş.- Piteşti : Tipografia „Transilvania” J.J. Şreier, 1934.- 99 p. Comuna Mărăcineni SuprafaŃă: 2.155 ha PopulaŃie: 4.475 locuitori Biblioteca Comunală Mărăcineni Telefon: 0248-278.893 Bibliotecar: Piscanu Angela An înfiinŃare: 1967 SuprafaŃa: 23 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.561 Număr utilizatori activi: 638 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Monografia parohiei Borleşti din comuna Borleşti.- Piteşti : Tipografia şi Librăria „Artistica” P. Mitu, 1936.- 35 p. Comuna Merişani SuprafaŃă: 6.370 ha PopulaŃie: 4.623 locuitori Biblioteca Comunală Merişani Telefon: 0248-763.201 Bibliotecar: Ionescu Marilena An înfiinŃare: 1981 SuprafaŃa: 64 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.523 Număr utilizatori activi: 415 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Miceşti SuprafaŃă: 4.322 ha PopulaŃie: 4.140 locuitori

Page 24: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Biblioteca Comunală Miceşti Telefon: 0248-234.020 Bibliotecar: Miu Irina An înfiinŃare: 1956 SuprafaŃa: 62 m² UnităŃi de bibliotecă: 8.194 Număr utilizatori activi: 436 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Mihăeşti SuprafaŃă: 6.433 ha PopulaŃie: 5.940 locuitori Biblioteca Comunală Mihăeşti Telefon: 0248-560.002 Bibliotecar: Brădeanu Livia An înfiinŃare: 1960 SuprafaŃa: 60 m² UnităŃi de bibliotecă: 10.359 Număr utilizatori activi: 415 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Mioarele SuprafaŃă: 3.310 ha PopulaŃie: 1.764 locuitori Biblioteca Comunală Mioarele Telefon: 0248-512.474 Bibliotecar: Deca Petra An înfiinŃare: 1963 SuprafaŃa: 42 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.383 Număr utilizatori activi: 289 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Şucu, Ion I.; Popescu, Ion N.; Tomescu, I. Petre. Monografia comunei Mioarele.- Bucureşti : [S.n.], 1976.- 324 p. Comuna Miroşi SuprafaŃă: 4.811 ha

Page 25: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

PopulaŃie: 2.800 locuitori Biblioteca Comunală Miroşi Telefon: 0248-694.509 Bibliotecar: GhiŃă Gherghina An înfiinŃare: 1956 SuprafaŃa: 20 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.781 Număr utilizatori activi: 321 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Morăreşti SuprafaŃă: 4.800 ha PopulaŃie: 2.008 locuitori Biblioteca Comunală Morăreşti Telefon: 0248-240.011 Bibliotecar: Sbîrnac Tatiana An înfiinŃare: 1974 SuprafaŃa: 20 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.410 Număr utilizatori activi: 250 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Moşoaia SuprafaŃă: 4.432 ha PopulaŃie: 3.924 locuitori Biblioteca Comunală Moşoaia Telefon: 0248-294.001 Bibliotecar: Enache Mirela An înfiinŃare: 1964 SuprafaŃa: 21 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.337 Număr utilizatori activi: 252 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Localitate Mozăceni SuprafaŃă: 7.054 ha PopulaŃie: 2.646 locuitori Biblioteca Comunală Mozăceni Telefon: 0248-697.116

Page 26: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Bibliotecar: Georgescu Aurelia An înfiinŃare: 1955 SuprafaŃa: 150 m² UnităŃi de bibliotecă: 10.489 Număr utilizatori activi: 560 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Musicescu, Ion. Monografia Comunei Mozăceni, Plasa Mozăceni, JudeŃul Argeş. Muşăteşti-Argeş : [S.n.], 1905.- 27 p.

Nania, Ion. Mozăceni - o veche aşezare din fosta Ńară Vlaşca.- Piteşti : Editura Paralela 45, 2004.- 790 p. Comuna Muşăteşti SuprafaŃă: 9.892 ha PopulaŃie: 4.152 locuitori Biblioteca Comunală Muşăteşti Telefon: 0248-268.622 Bibliotecar: Şendroiu Gabriela An înfiinŃare: 1886 SuprafaŃa: 54 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.497 Număr utilizatori activi: 415 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice: Leonăchescu-Năndraşu, Nicolae. Stroeşti - Argeş. Documente şi mărturii.- Bucureşti, 1971/ Craiova, 1981/ Bucureşti, 2000.

Teodarescu, Nicolae Gh.. Muşăteşti - altar de lumină. Predoslovie. Oameni aleşi. Ctitorii. Chipuri şi icoane.- Piteşti : Librăria şi Tipografia Artiştilor, 1947.- 47 p.

Teodarescu, Nicolae Gh.. Muşăteşti- file de cronică.- Bucureşti : Editura C.S.C.A., 1970.- 196 p. Comuna Negraşi SuprafaŃă: 7.525 ha PopulaŃie: 2.699 locuitori Biblioteca Comunală Negraşi Telefon: 0248-687.522 Bibliotecar: Ciocan Gherghina An înfiinŃare: 1968 SuprafaŃa: 18 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.481

Page 27: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Număr utilizatori activi: 392 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice:

Iordache Argeş(eanu), Preda; Marinescu, Elena D. Istoricul comunei Negraşi- Argeş.- Bucureşti : [S.n.], 1941.- 40 p. Comuna Nucşoara SuprafaŃă: 43.709 ha PopulaŃie: 1.705 locuitori Biblioteca Comunală Nucşoara Telefon: 0248-582.013 Bibliotecar: Mihai Elena An înfiinŃare: 1968 SuprafaŃa: 42 m² UnităŃi de bibliotecă: 8.494 Număr utilizatori activi: 282 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Oarja SuprafaŃă: 3.857 ha PopulaŃie: 2.797 locuitori Biblioteca Comunală Oarja Telefon: 0248-660.341 Bibliotecar: LeŃu Ionela An înfiinŃare: 1958 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 4.761 Număr utilizatori activi: 93 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Pietroşani SuprafaŃă: 4.989 ha PopulaŃie: 5.997 locuitori Biblioteca Comunală Pietroşani Telefon: 0248-267.267 Bibliotecar: Căvescu Gabriel An înfiinŃare: 1960

Page 28: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

SuprafaŃa: 45 m² UnităŃi de bibliotecă: 11.212 Număr utilizatori activi: 636 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice: Drăguşanu, Eugeniu. Monografia satului Bădeşti, comuna Pietroşani-Argeş. 1352-2002. 650 de ani de dăinuire.- Baia Mare: [S.n.], 2002.- 254 p. Popescu, Vasile A. Biserica din Retevoeşti – monografie.- Bucureşti : [S.n.], 2003.- 111 p. Stănescu, Petre P. Pietroşani-Argeş (Pietroşani, Bădeşti, Retevoieşti, Vărzăroaia, Găneşti), monografie, 1352-1964. 622 de ani de vechime documentară. Studii, documente, mărturii, obiceiuri, legende, tradiŃii, grai specific.- Bucureşti : [S.n.], 1974.- 715 p. Comuna Poiana Lacului SuprafaŃă: 5.851 ha PopulaŃie: 6.750 locuitori Biblioteca Comunală Poiana Lacului Telefon: 0248-293.046 Bibliotecar: Neacşu Adela An înfiinŃare: 1990 SuprafaŃa: 50 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.027 Număr utilizatori activi: 484 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Tudor, Sebastian. Monografia Comunei Poiana Lacului.- 1995 Comuna Poienarii de Argeş SuprafaŃă: 2.125 ha PopulaŃie: 1.251 locuitori Biblioteca Comunală Poienarii de Argeş Telefon: 0248-747.140 Bibliotecar: Mircea Georgeta An înfiinŃare: 1967 SuprafaŃa: 32 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.050 Număr utilizatori activi: 229 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu.

Page 29: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Comuna Poienarii de Muscel SuprafaŃă: 3.860 ha PopulaŃie: 3.667 locuitori Biblioteca Comunală Poienarii de Muscel Telefon: 0248-566.160 Bibliotecar: Ceauşu Sorina An înfiinŃare: 1962 SuprafaŃa: 36 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.110 Număr utilizatori activi: 362 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Popeşti SuprafaŃă: 5.167 ha PopulaŃie: 2.451 locuitori Biblioteca Comunală Popeşti Telefon: 0248-693.109 Bibliotecar: Mihai Felicia An înfiinŃare: 1940 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.019 Număr utilizatori activi: 572 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu.

Comuna Priboieni SuprafaŃă: 2.302 ha PopulaŃie: 3.511 locuitori Biblioteca Comunală Priboieni Telefon: 0248-656.001 Bibliotecar: Stancu-Sanda Norica An înfiinŃare: 1897 SuprafaŃa: 50 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.010 Număr utilizatori activi: 437 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Popescu, Maria-Liana. Monografia Comunei Priboieni.- Piteşti : Editura UniversităŃii Piteşti, 2004.

Page 30: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Comuna Răteşti SuprafaŃă: 7.900 ha PopulaŃie: 3.394 locuitori Biblioteca Comunală Răteşti Telefon: 0248-664.066 Bibliotecar: Ungureanu Costel An înfiinŃare: 1972 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.421 Număr utilizatori activi: 370 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Recea SuprafaŃă: 6.338 ha PopulaŃie: 3.153 locuitori Biblioteca Comunală Recea Telefon: 0248-696.143 Bibliotecar: Negru Ion An înfiinŃare: 1962 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.421 Număr utilizatori activi: 370 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Rociu SuprafaŃă: 7.851 ha PopulaŃie: 2.777 locuitori Biblioteca Comunală Rociu Telefon: 0248-688.115 Bibliotecar: Diaconescu Elena An înfiinŃare: 1965 SuprafaŃa: 70 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.261 Număr utilizatori activi: 422 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Page 31: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Comuna Rucăr SuprafaŃă: 28.362 ha PopulaŃie: 6.237 locuitori Biblioteca Comunală Rucăr Telefon: 0248-542.830 Bibliotecar: Nicolescu Maria An înfiinŃare: 1928 SuprafaŃa: 16 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.918 Număr utilizatori activi: 377 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice:

PârnuŃă, Gheorghe. Rucăr. Monografie sociologică.- Bucureşti : Editura ŞtiinŃifică, 1972.- 363 p.

PârnuŃă, Gheorghe. Rucăr-Muscel- istoric. Case memoriale. Amintiri.- Bucureşti : Editura Vasile Cârlovă, 1996.- 322 p. Comuna Sălătrucu SuprafaŃă: 13.787 ha PopulaŃie: 2.229 locuitori Biblioteca Comunală Sălătrucu Telefon: 0248-545.013 Bibliotecar: Toma Maria An înfiinŃare: 1957 SuprafaŃa: 31 m² UnităŃi de bibliotecă: 8006 Număr utilizatori activi: 434 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Comuna Săpata SuprafaŃă: 4.727 ha PopulaŃie: 1.952 locuitori Biblioteca Comunală Săpata Telefon: 0248-617.009 Bibliotecar: TruŃă Teona An înfiinŃare: 1957 SuprafaŃa: 60 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.082 Număr utilizatori activi: 281 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu;

Page 32: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

� Împrumut la sala de lectură. Comuna Schitu-Goleşti SuprafaŃă: 2.579 ha PopulaŃie: 5.064 locuitori Biblioteca Comunală Schitu-Goleşti Telefon: 0248-566.500 Bibliotecar: Radu Angelina An înfiinŃare: 1962 SuprafaŃa: 9 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.645 Număr utilizatori activi: 286 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice: Poştoacă, Doina Felicia. 475 de ani de la prima atestare documentară a comunei Schitu-Goleşti. Piteşti : Editura Tiparg, 2001.- 95 p. Comuna Slobozia SuprafaŃă: 6.201 ha PopulaŃie: 5.088 locuitori Biblioteca Comunală Slobozia Telefon: 0248-698.002 Bibliotecar: Neagoe Elena An înfiinŃare: 1960 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 9.053 Număr utilizatori activi: 432 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Stîlpeni SuprafaŃă: 3.626 ha PopulaŃie: 4.971 locuitori Biblioteca Comunală Stîlpeni Telefon: 0248-565.537 Bibliotecar: Stănescu Florin An înfiinŃare: 1970 SuprafaŃa: 20 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.964 Număr utilizatori activi: 324

Page 33: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Servicii oferite publicului: � Împrumut la domiciliu.

Comuna Stoeneşti SuprafaŃă: 10.921 ha PopulaŃie: 4.634 locuitori Biblioteca Comunală Stoeneşti Telefon: 0248-550.020 Bibliotecar: Vlad Maria An înfiinŃare: 1948 SuprafaŃa: 28 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.829 Număr utilizatori activi: 390 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Raşcu, G. M. Stoeneşti-Muscel, cu valea superioară a DâmboviŃei. Descriere şi călăuză practică. Chişinău : [S.n.], 1931.- 35 p. Comuna Stolnici SuprafaŃă: 7.362 ha PopulaŃie: 3.636 locuitori Biblioteca Comunală Stolnici Telefon: 0248-676.201 Bibliotecar: Cârjan Georgeta An înfiinŃare: 1970 SuprafaŃa: 32 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.684 Număr utilizatori activi: 150 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Suseni SuprafaŃă: 5.110 ha PopulaŃie: 3.190 locuitori Biblioteca Comunală Suseni Telefon: 0248-699.397 Bibliotecar: TiŃă Camelia An înfiinŃare: 1990

Page 34: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

SuprafaŃa: 36 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.424 Număr utilizatori activi: 397 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Ştefan cel Mare SuprafaŃă: 3.429 ha PopulaŃie: 2.537 locuitori Biblioteca Comunală Ştefan cel Mare Telefon: 0248-696.704 Bibliotecar: Ciobanu Ioana An înfiinŃare: 1969 SuprafaŃa: 40 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.810 Număr utilizatori activi: 450 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Şuici SuprafaŃă: 3.428 ha PopulaŃie: 2.820 locuitori Biblioteca Comunală Şuici Telefon: 0248-545.003 Bibliotecar: Matei PetruŃa An înfiinŃare: 1966 SuprafaŃa: 46 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.041 Număr utilizatori activi: 441 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice:

Frujină, Gheorghe. Monografia Comunei Şuici.- 1984. Georgescu, Gheorghe D.; Georgescu, Dumitru V. Carte despre Şuici.- [S.l] :

[S.n.], 1997.- 172 p. Comuna Teiu SuprafaŃă: 4.466 ha PopulaŃie: 1.665 locuitori Biblioteca Comunală Teiu Telefon: 0248-689.605

Page 35: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Bibliotecar: Bărbieru Amalia An înfiinŃare: 1954 SuprafaŃa: 32 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.279 Număr utilizatori activi: 310 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Lucrări monografice: Fălcescu, Vasile. Teiu - Cuibul părăsit al lui Vladimir Streinu.- Piteşti : Editura Didactica Nova, 1998.- 248 p. Comuna Tigveni SuprafaŃă: 4.934 ha PopulaŃie: 3.226 locuitori Biblioteca Comunală Tigveni Telefon: 0248-742.010 Bibliotecar: Filip Kristina Diana An înfiinŃare: 1958 SuprafaŃa: 51 m² UnităŃi de bibliotecă: 10.653 Număr utilizatori activi: 531 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna łiŃeşti SuprafaŃă: 2.350 ha PopulaŃie: 4.735 locuitori Biblioteca Comunală łiŃeşti Telefon: 0248-299.012 Bibliotecar: NiŃu Tatiana An înfiinŃare: 1915 SuprafaŃa: 48 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.741 Număr utilizatori activi: 502 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Uda SuprafaŃă: 7.936 ha PopulaŃie: 2.338 locuitori

Page 36: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Biblioteca Comunală Uda Telefon: 0248-243.021 Bibliotecar: Cazan Ioana An înfiinŃare: 1959 SuprafaŃa: 48 m² UnităŃi de bibliotecă: 7.666 Număr utilizatori activi: 364 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură;

Lucrări monografice: Ionescu, Dumitru I. Satul meu.- 1998 Comuna Ungheni SuprafaŃă: 7.479 ha PopulaŃie: 3.622 locuitori Biblioteca Comunală Ungheni Telefon: 0248-674.063 Bibliotecar: Molea Cristian An înfiinŃare: 1970 SuprafaŃa: 50 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.421 Număr utilizatori activi: 510 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Valea Danului SuprafaŃă: 3.136 ha PopulaŃie: 3.003 locuitori Biblioteca Comunală Valea Danului Telefon: 0248-724.458 Bibliotecar: Dina Mihaela An înfiinŃare: 1964 SuprafaŃa: 36 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.005 Număr utilizatori activi: 509 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Valea Iaşului SuprafaŃă: 2.030 ha PopulaŃie: 2.782 locuitori

Page 37: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Biblioteca Comunală Valea Iaşului Telefon: 0248-724.411 Bibliotecar: Dragomir Mirela An înfiinŃare: 1960 SuprafaŃa: 50 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.682 Număr utilizatori activi: 358 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Comuna Valea Mare-PravăŃ SuprafaŃă: 6.040 ha PopulaŃie: 4.306 locuitori Biblioteca Comunală Valea Mare-PravăŃ Telefon: 0248-557.112 Bibliotecar: Stănescu Simina-Gabriela An înfiinŃare: 1962 SuprafaŃa: 42 m² UnităŃi de bibliotecă: 5.635 Număr utilizatori activi: 248 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu. Lucrări monografice: CornăŃeanu, Sevastian. Monografia Valea-Mare-PravăŃ.- Piteşti : Editura Didactica Nova, 1996. Ulieru, George. Mănăstirea Nămăeşti.- Câmpulung : [S.n.], 1931.- 31 p. Comuna Vedea SuprafaŃă: 6.844 ha PopulaŃie: 4.079 locuitori Biblioteca Comunală Vedea Telefon: 0248-248.179 Bibliotecar: Bondoc LenuŃa An înfiinŃare: 1955 SuprafaŃa: 106 m² UnităŃi de bibliotecă: 19.941 Număr utilizatori activi: 549 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.

Page 38: Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha - bjarges.ro · Municipiul Piteşti SuprafaŃă: 4.073 ha PopulaŃie: 173.739 locuitori Biblioteca JudeŃeană „Dinicu Golescu” Piteşti

Comuna Vlădeşti SuprafaŃă: 3.894 ha PopulaŃie: 3.187 Biblioteca Comunală Vlădeşti Telefon: 0248-577.040 Bibliotecar: Jugănaru SteluŃa An înfiinŃare: 1949 SuprafaŃa: 84 m² UnităŃi de bibliotecă: 6.873 Număr utilizatori activi: 483 Servicii oferite publicului:

� Împrumut la domiciliu; � Împrumut la sala de lectură.