moldcell- mg

25
Analiza companiei S.A Moldcell borat : Burlacu Aliona n-137

Upload: mariana-pachevici

Post on 13-Apr-2018

252 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 1/25

Analiza companiei S.A Moldcell

borat : Burlacu Aliona

n-137

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 2/25

Scurt istoric:① MOLDCELL si-a inceput activitatea in Moldova pe 28 aprilie

2. !rin intermediul companiei MOLDCELL" #intur marc$eazauna din reusitele sale de patrunderi pe piata Europei de Est.

Actionarii MOLDCELL sunt: Mol#intur S%L cu &' actiuni si #intur(oldin)s *+ cu ,, ' de actiuni.

MOLDCELL este un operator dinamic in domeniul teleoniei /SM"are drept scop satisacerea consumatorilor sai oerindu-leproduse si servicii de calitate inalta.

0 1nrastructura" te$nolo)iile avansate" precum si inaltulproesionalism al an)aatilor sai ii permit sa oere produse siservicii potrivite necesitatilor 3ecarui a4onat.

5 Aria de acoperire a companiei Moldcell la & iunie 2, cuprinde,6"7& la suta din teritoritoriul %epu4licii Moldova.

MOLDCELL a ost primul operator in Moldova care a inceput saoere servicii precum mesae scurte 9SMS" %oamin) pentruserviciul !repaid" ta;area la secunda" <A!=1nternet Access"/!%S si ED/E" ceea ce presupune o a4ordare inovativa inavoarea utilizatorilor /SM.

> 1nrastructura si ec$ipamentul $i)$ tec$" personalul cali3cat"e;perienta si suportul actionarilor contri4uie la aceea ca

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 3/25

Slo)an""O nou? lume a comunic?rii@@

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 4/25

Misiunea Moldcell

A oeri soluii de comunicaresimple" inteli)ente Bi

atractive prin standarde nalte de deservire aclienilor Bi a consolida

4randul" n scopul ad?u)?riivalorii ma;ime tuturor

parilor cointeresate

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 5/25

Viziunea Moldcell  Moldcell este o companiecare oer? servicii de

standard internaional"lider n industria n careactiveaz?.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 6/25

&. Orientare c?tre clientul intern Bi e;tern2. Activitate" e3cien? Bi eza4ilitateF. !rezen? a4solut?" calitate Bi serviciiG. Simplitate" comunicare e3cient?H. Companie cu o 4un? reputaie

r or c e eMoldcell

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 7/25

""A #1 IJ #%KJE nseamn? pentru noi%ES!OJSA*1L1AE n aa clienilor"acionarilor" partenerilor.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 8/25

Credem n valorile dezvolt?rii dura4ile aaacerii" 4azate pe etic? Bi transparen?"credem c? putem contri4ui la crearea unei

lumi cu oportunit?i mai 4une. De aceea" aminte)rat valorile %SC 9de %esponsa4ilitateSocial? Corporativ? n strate)ia noastr? dedezvoltare Bi activitate. Credem c? doar

respectarea Bi promovarea unei aaceri corecteva duce la prosperarea sectorului Bi ?rii ncare activ?m.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 9/25

Compania Moldcell nu se lasa indierenta atade pro4lemele aparute in societate.Astelidenti3cam implicarea ei in diverse proiecte ca:• +iaa merit? tr?it?. (ai s? d?ruim speran?

copiilor 4olnaviN•

Danseaz? cu noi Salveaz? viaPaN• MarQul +iePii• Riua mondial? a donatorului de sn)e• Copiii orani din Moldova deseneaz? pentru

MoB Cr?ciun din Laponia• Aciunea de caritate TMama" tata" eu o

amilie activ?• Save lie" etc.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 10/25

Moldcell te ajută să creştimare şi deştet

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 11/25

!ndici ai er"ormantei

Conorm rapoartelor statistice prezentate AJ%CE1

*aza de clieni ai SA TMoldcell a crescut cu circa &F&mii Bi a atins cira de & mil. G,", mii In perioada de raport" volumul total al veniturilor dinvnzarea serviciilor de comunicaii mo4ile a crescut"

a? de primul semestru al anului trecut" cu &",' Bi a nsumat & mld. 7G&"6 mil. lei.+eniturile SA TMoldcellau sporit cu 2"G' Bi au nsumat GGF"2 mil. LeiIn acelaBi timp" venitul mediu lunar per utilizator9A%!K s-a redus" a? de 3nalul anului 2&&" cu 8"6'

Bi a constituit 8"&, lei. a nre)istrat un A%!K de HG",leiIn prima um?tate a anului curent" valoarea cotei depia? nu au suerit modi3c?ri semni3cative. SA

TMoldcell astel SA UMoldtelecom ia revenit o cotade ia ? estimate la 2H 6' .

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 12/25

Mediul e;terior direct• Furnizorii de marfuri:  Samsun)"JOV1A"Lenovo"Apple"SonW "(C"(uaXei"L/"etcY• Furnizorii fortei de munca:  Kniversitatile"Cole)ii"Scolile proesionale.• Consumatorii 

  Consumatorii care intra su4 aria de acoperire a retelei si4ene3ciaza de produsele si serviciile companiei• Concurentii:  Compania Oran)e"Knite.• Organismele publice: statul sta4ileste le)ile"care

re)lementeaza activitatea companiei" sistemul impozitar"salariul minim" durata zileide munca" durata concediuluipersonalului

  Sindicate"or)anizatii ale consumatorilor"mass media.Organizatii gurvernamentale-" depatamentul statistica"3scal" vamal etc.Organizatii neguvernamentale

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 13/25

• #urnizori de maruri  e$nica inormationala 9calculatoare ACE%"*anca Comerciala+ictoria*anZ"Compania 1nternationala de Asi)urari AS1O.• #urni$orii "ortei de munca:

  Compania se 4azeaza mai mult pe an)aarea tinerilorspecialist"astel ei detin parteneriat cu KM"ASEM"KSM.Deasemeneacola4oreaza si cu *ursa Muncii.• Concurentii directi:  !e piata nationala Compania de elecomunicatiiOran)e"Knite"StarJet"Moldtelecom etc.Mass media:

 +"radio"presa etcY• /rupuri de interese:  A!C Bi !A!E+.• Marele pu4lic:

  Consumatorii Moldcell si deasemenea consumatorii Companiilorconcurente.• !ersonalul propriu al 3rmei:  !ersoane cali3cate cu studii suprioare" cu cunostinte in te$nolo)iilenoi si in comunicarea cu clientii.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 14/25

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 15/25

Mediul demo%ra&c- cuprinde populatia dinzona de activitate a ntreprinderii Datoritanumarului populatiei de FHH,.H miioameni"natalitatii &&.H .speranta de viata la

nastere de 7.88 cit si a numarului clientilorCompaniei Moldcell atins cira de & mil.G,", miiputem deduce aptul ca serviicilecompaniei sunt destul dde raspindite in

cadrul populatiei 9conorm datelor statisticede la inceputul anului 2&2.

Mediul e'terior %eneral

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 16/25

Mediul macroeconomic 1n anul 2&2 avem inre)istrata o rata a

in[atiei de H.7, '"indicele preturilor deconsum &H.7,'" populatia ocupata &&GF.Gmii persoane.Aceste date dovedesc aptul cadesi numarul populatiei ocupate este de

aproape trei ori mai mic decit numarulpopulatiei %.M "preturile variaza intr-uncoe3cient scazut ata de anii de raspindire inmasa a serviciilor prestate de Compania

Moldcell.1n cosecinta cererea la serviciileprestate creste in permanenta "piataprodusului se raspindeste considera4il "decisi oerta este la un nivel ridicat.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 17/25

Mediul tehnolo%ic are un rol important natin)erea scopurilor si o4iectivelor propuse.Conditiile de piata in care activeaza companiaimpune o modi3care periodica a produselor

sale .An)aatii sunt creativi si receptivi lacerintele clientilor "creind produse pentru3ecare de consumatori

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 18/25

Mediul oliticDreptul de a derula aaceri in %.M este)arantat prin actele normative in vi)oare"prin deciziile )uvernamentale si prin vointa

politica a ortelor de conducere.Deasemeneasi rolul in societate a claselor si )rupurilorsociale ")radul de implicare a statului ineconomie ")radul de sta4ilitate politica si

multi alti actori provoaca modi3cari inpsi$olo)ia consumatorilor "in stilul lor deviata"in moda si alte valori sociale.Anumeaceste modi3cari sunt luate in considerare inela4orarea politicii companiei.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 19/25

Mediul socio- cultural Compania Moldcell aadoptat strate)ia de cucerire a consumatorilor

oerindu-le 4onusuri"cadouri si premiimateriale.otodata la sar4atorile de iarna si de!asti acestea oera aceleasi privile)ii.Aceastatraditie este orientata in atra)ereaconsumatorilor " lar)irea pietii produsului simodi3carea comportamentelor de cumparare siconsum.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 20/25

.

#iind o companie care apreciaz? rumosul Bi

valori3c? talentul" Moldcell a susinut" de-alun)ul timpului" numeroase evenimenteculturale de e;cepie. Datorit? contri4uiei saleactive Bi constante la des?Burarea

estivalurilor de muzic? Bi teatru" e;poziiilor Bisimpozioanelor de art? plastic?" concertelor Bispectacolelor" la descoperirea Bi promovareatinerilor artiBti" Moldcell a cBti)at" pe 4un?

dreptate" statutul de TAm4asador alculturii.De asemenea Moldcell oera *ursaMoldcell celor mai 4uni studeni a4solveni aiinstituiilor din Moldova" n domeniile apropiatede activitatea companiei

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 21/25

  Mediul natural:Moldcell susine campania naional? /O /%EEJ . %espectarea Biprotearea mediului am4iant au o importan? deose4it? n

activitatea noastr? cotidian?" iar eorturile ntreprinse n aceast?direcie in att de standardele de utilizare raional? a resurseloraplicate n interiorul companiei" ct Bi de implicarea an)aailorpe 4az? de voluntariat n aciuni pro-ecolo)ice.!rin aplicarea cerinelor de 4az? ale Codului" companiile se

an)aeaz? s?: promoveze o cultur? corporativ? pro-ecolo)ic?" inclusiv n

rndurile an)aailor"oloseasc? principiile TF-%: T%educe" %eutilizeaz?" %ecicleaz?

popularizeze iniiativa printre parteneri" concureni Bi altep?ri" precum Bi s?raporteze pro)resele o4inute n domeniul proteciei mediului nconur?tor n raportul anual al or)anizaiei.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 22/25

Suntem cei care oer? soluii simple pentru utilizarea te$nolo)iilorperormante. Aducem clienii mai aproape unul de cel?lalt" oerindcomunicare divers? Bi personalizat?.

Je perecion?m continuu pentru a r?spunde cerinelor clienilor" caresunt prioritatea de 4az? n tot ceea ce acem.

!entru a atin)e scopurile propuse avem nevoie de talente. De spiritedinamice Bi cu iniiativ?. De oameni curaoBi" capa4ili s? )enereze ideiinovatoare Bi s? produc? sc$im4?ri.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 23/25

Anali$a ()*+ 

Puncte tari (Strenght) Puncte slabe(Weakness)

1.Asigurarea cunostintelor si abilitatilor prof

esionale, de care intreprinderea are

nevoie pentru desfasurarea activitatii.

2.Resursele umane sunt unice in ceea ce

priveste potentialul de crestere si dezvoltare.

3.Amplasarea excelenta a intreprinderii.

4.Un manager performant.

5.Capacitatea oferirii de servicii inalte.

1.Lipsa bazei tehnico-materiala pentru

instruirea si dezvoltarea profesionala a

personalului in cadrul intreprinderii.

2.Lipsa unor planuri de dezvoltare

manageriala a angajatilor care ocupa

posturile-cheie in cadrul intreprinderii.

3.Cheltuieli inalte la producerea unor

noi produse pe piata.

Opurtunitati(Opportunities) Pericole/ Amenintari(Threats)

1.Cresterea nivelului de pregatire

profesionala.

2.Sporirea valorii capitalului uman si a celui

intelectual al intreprinderii.

3.Facilitati fiscale.

4.Cucerirea unei noi pieti de

desfacere.9.Diversificarea gamei de produse

si servicii.

1.Dificultati in elaborarea si

implementarea strategiilor

2.Stagnare economica.

3.Cresterea pretului la servicii.

4.Puterea de cumparare a

consumatorului este scazuta.

5.Patrunderea pe piata a unui

concurent puternic.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 24/25

Identicarea riscurilor si electele

acestora.

Identificarea riscurilor Efectele acestora

1.Imbolnavirea personalului(a unei functiide baza).2.Disfunctie in baza tehnico-materiala.3.Promovarea de catre concurenti atehnicii mai performante.4.Marketingul slab a firmei.5.Lispa de resurse financiare pentruinovatii noi.6.Cresterea preturilor.

7.Aparitia pe piata a unor concurenti

1.Scade eficienta si capacitatea ofeririiservicilor.2.Reduce capacitatea serviciilor sauinformatiilor care trebuie oferite inpermanenta clientilor.3.Pierderea potentialilor clienti.4.Pierdera imaginii companiei, scaderea

 vinzarilor.5.Dificultati in elaborarea sau

implementarea unor tehnologii sauservicii.6.Scade vinzarea unor servicii.7.Scade profitul intreprinderii,si aparenevoia de a crea un produs nou.

7/24/2019 Moldcell- MG

http://slidepdf.com/reader/full/moldcell-mg 25/25

,a multumesc

entru atentie