modul de utilizare - depanare dacă apar probleme dacă apar probleme. depanare [288] depanare...

Click here to load reader

Post on 27-Dec-2019

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Cameră foto digitală fixă DSC-RX10M3

  Modul de utilizare

  Înainte de utilizare

  Denumirile componentelor

  Verificarea camerei şi a elementelor furnizate [1]

  Identificarea componentelor [2]

  Pictograme şi indicatoare

  Lista de pictograme de pe ecran [3]

  Panoul de afişaj [4]

  Utilizarea curelei

  Utilizarea curelei de umăr [5]

  Ataşarea capacului pentru ocular

  Ataşarea capacului pentru ocular [6]

  Reglarea vizorului

  Reglarea vizorului (reglarea dioptriei) [7]

  Ghid integrat în ap.

 • Despre [Ghid integrat în ap.] [8]

  Pregătirea camerei

  Încărcarea acumulatorului

  Introducerea acumulatorului în cameră [9]

  Încărcarea acumulatorului atunci când se află în interiorul camerei [10]

  Încărcare prin conectarea la computer [11]

  Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care pot fi înregistrate/redate folosind un acumulator [12]

  Alimentarea de la o priză de perete (mufă de perete) (mufă de perete) [13]

  Îndepărtarea acumulatorului [14]

  Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)

  Introducerea unui card de memorie [15]

  Îndepărtarea cardului de memorie [16]

  Carduri de memorie care pot fi folosite [17]

  Ataşarea obiectivului

  Ataşarea parasolarului [18]

  Setarea limbii, datei şi a orei

  Setarea limbii, datei şi a orei [19]

  Confirmarea metodei de operare

  Confirmarea metodei de operare

  Utilizarea rotiţei de control [20]

  Utilizarea inelului obiectivului [21]

 • Utilizarea selectorului de control [22]

  Utilizarea elementelor din MENU [23]

  Utilizarea tastei Fn (funcţională) [24]

  Utilizarea „Quick Navi” [25]

  Înregistrarea de imagini

  Înregistrarea de imagini statice/filme

  Înregistrarea de imagini statice [26]

  Înregistrarea de filme [27]

  Selectarea unui mod de înregistrare de imagini

  Lista funcţiilor butonului rotativ pentru mod [28]

  Auto inteligent [29]

  Auto superior [30]

  Despre Recunoaşterea scenei [31]

  Avantajele înregistrării automate de imagini [32]

  Auto programat [33]

  Panor. prin balans [34]

  Selectare scenă [35]

  Prioritate declanş. [36]

  Prioritate diafragmă [37]

  Expunere manuală [38]

  BULB [39]

  Reapelare memorie [40]

  Film [41]

  Înregistrarea filmelor cu încetinitorul (Setări HFR) [42]

  Utilizarea funcţiilor de înregistrare de imagini

 • Utilizarea zoomului

  Zoom [43]

  Caracteristicile de zoom disponibile pentru acest produs [44]

  Setare zoom [45]

  Despre scala de zoom [46]

  Viteză zoom [47]

  Asistent zoom [48]

  Interval asist. zoom [49]

  Telecon. inteligent [50]

  Funcţie zoom pe inel [51]

  Rotire inel zoom [52]

  Utilizarea bliţului

  Utilizarea bliţului [53]

  Note cu privire la utilizarea bliţului [54]

  Mod bliţ [55]

  Compensare bliţ [56]

  Selectarea unui mod de afişaj pe ecran

  Comutarea afişajului pe ecran (Înregistrarea de imagini) [57]

  Buton DISP (Identificator) [58]

  Buton DISP (Monitor) [59]

  Buton afişaj TC/UB [60]

  Selectarea dimensiunii/calităţii pentru imagini statice

  Dimens. imag. (imagine statică) [61]

  Format imagine (imagine statică) [62]

  Calitate (imagine statică) [63]

  Panoramă: dimensiune [64]

 • Panoramă: direcţie [65]

  Reglarea focalizării

  Modificarea metodei de focalizare cu ajutorul butonului rotativ pentru modul de focalizare [66]

  Zonă de focalizare [67]

  Centrare AF cu bloc. [68]

  Blocare focalizare [69]

  Focalizare manuală [70]

  Focalizare manuală directă (DMF) [71]

  Asistent MF (imagine statică) [72]

  Amplificator focaliz. [73]

  Timp mărire focalizare [74]

  Amplific. foc. iniţ. (imagine statică) [75]

  Nivel de vârf [76]

  Culoare de vârf [77]

  Pre-AF (imagine statică) [78]

  Control AF/MF [79]

  Iluminator AF (imagine statică) [80]

  AF pe ochi [81]

  Menţinere focalizare [82]

  Măsurarea distanţei exacte până la subiect [83]

  Rotire inel focalizare [84]

  Reglarea expunerii

  Comp. expunere [85]

  Selector de compensare a expunerii [86]

  Mod măsurare [87]

  Blocare AE [88]

  AEL cu declanş. (imagine statică) [89]

  Setare comp. exp. [90]

 • Haşură [91]

  Ghid setări expunere [92]

  Resetare compen. EV [93]

  Selectarea unui mod de acţionare (Fotograf. continuă/Temporizator)

  Mod acţionare [94]

  Fotografiere cont. [95]

  Prior. vit. înreg. cont. [96]

  Temporizator [97]

  Temporizator(cont.) [98]

  Variaţie continuă [99]

  O singură variaţie [100]

  Variaţie echilibru alb [101]

  Variaţie DRO [102]

  Setări de înregistrare cu variaţie [103]

  Indicator în timpul înregistrării cu variaţie [104]

  Selectarea sensibilităţii ISO

  ISO [105]

  V ob min ISO AUTO [106]

  NR cadre multiple [107]

  Corectarea luminozităţii sau a contrastului

  Optimizator interv. D (DRO) [108]

  HDR auto [109]

  Reglarea tonurilor de culoare

  Echilibru de alb [110]

  Capturarea unei culori alb de bază în modul [Setare personalizată] [111]

 • Selectarea unui mod de efect

  Efect imagine [112]

  Stil creativ [113]

  Înregistrarea filmelor

  Formate de înregistrare filme [114]

  Format fişier (film) [115]

  Setare înreg. (film) [116]

  REC video duală [117]

  Capturarea de imagini statice în timpul înregistrării de filme (Dual Rec) [118]

  Dual Rec automată [119]

  Dim. im.(Dual Rec) [120]

  Calitate(Dual Rec) [121]

  Afişaj marcaj (film) [122]

  Setări marcaj (film) [123]

  SteadyShot (film) [124]

  Înregistrare audio [125]

  Afiş. niv. audio [126]

  Nivel înreg. audio [127]

  Cronom. ieşire audio [128]

  Red. zgomot vânt [129]

  Decl. auto lent (film) [130]

  Buton MOVIE [131]

  Profil imagine [132]

  Mod lumină video [133]

  Viteză rid. a cadrelor [134]

  Personalizarea funcţiilor de înregistrare de imagini pentru un confort de utilizare sporit

  Memorie [135]

 • Setări meniu funcţii [136]

  Cheie pers.(înreg.) / Cheie person.(red.) [137]

  Funcţia rotiţei de control [138]

  Funcţia butonului de menţinere a focalizării [139]

  Funcţia butonului AEL [140]

  Funcţia butonului personalizat [141]

  Funcţia butonului central [142]

  Funcţia butonului stânga [143]

  Funcţia butonului dreapta [144]

  Funcţia butonului jos [145]

  Funcţia butonului Trimitere la tel. int. [146]

  Setare inel obiectiv [147]

  Setarea celorlalte funcţii ale acestui produs

  Detecţie zâmbet/faţă [148]

  Efect piele fină (imagine statică) [149]

  Înregistrare feţe (Înregistrare nouă) [150]

  Înregistrare feţe (Schimbare ordine) [151]

  Înregistrare feţe (Ştergere) [152]

  Reducere ochi roşii [153]

  Încadrare auto ob. (imagine statică) [154]

  SteadyShot (imagine statică) [155]

  NR exp. lungă (imagine statică) [156]

  NR ISO ridicat (imagine statică) [157]

  Scriere dată (imagine statică) [158]

  Spaţiu culoare (imagine statică) [159]

  Caroiaj [160]

  Revizuire auto [161]

  Afiş. viz. timp real [162]

  Monit. luminozitate [163]

 • FINDER/MONITOR [164]

  Declanşare fără card [165]

  Tip declanşator (imagine statică) [166]

  Blocare sel./rot. [167]

  Dezactivare monitor [168]

  Vizualizare

  Vizualizarea imaginilor statice

  Redarea imaginilor [169]

  Zoom de redare [170]

  Index imagine [171]

  Comutarea afişajului pe ecran (în timpul redării) [172]

  Ştergerea imaginilor

  Ştergerea unei imagini afişate [173]

  Ştergerea mai multor imagini selectate [174]

  Redarea filmelor

  Redarea filmelor [175]

  Video în mişcare [176]

  Captură imagine [177]

  Vizualizarea imaginilor panoramice

  Redarea imaginilor panoramice [178]

  Imprimare

  Specif. imprimare [179]

 • Utilizarea funcţiilor de vizualizare

  Mod vizualizare [180]

  Rotire afişaj [181]

  Prezen. diapozitive [182]

  Rotire [183]

  Mărire mărire iniţ. [184]

  Mărire poz. iniţială [185]

  Protejează [186]

  Vizualizarea imaginilor pe un televizor

  Vizualizarea imaginilor pe un televizor HD [187]

  Vizualizarea imaginilor pe un televizor compatibil „BRAVIA” Sync [188]

  Modificarea setărilor

  Meniul de setare

  Luminozit. monitor [189]

  Luminozitate vizor. [190]

  Temp. culoare vizor [191]

  Asist. afişaj gamma [192]

  Setări volum [193]

  Semnale audio [194]

  Setări încărcare(Eye-Fi) [195]

  Meniu fragment [196]

  Ghid selector moduri [197]

  Confirmare ştergere [198]

  Calitate afişaj [199]

  Timp pornire ec. en. [200]

  Selector NTSC/PAL [201]

 • Mod demo [202]

  Setări TC/UB [203]