modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

of 18 /18
Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova, Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Upload: buiquynh

Post on 30-Jan-2017

226 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 2: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Schema de bază a referinței bibliografice pentru monografii (cărți): elemente principalepentru monografii (cărți): elemente principale

AUTOR(I). Titlu. Loc apariţie: Editura, an apariţie. Paginaţia (opţional). Număr standardizat (ISBN).

Note:Note:Paginația în cazul cărților este un element opțional;Pentru publicațiile prezentate în Raportul Ştiințific anual, paginația este

un element obligatoriu.g

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 3: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Exemplul 1 (un autor)

1. MOLDOVANU, Dumitru. Doctrine şi economişti celebri. Chişinău: ARC, 2011. ISBN 978-9975-61-634-8.ISBN 978 9975 61 634 8.

2. HARCENCO, Dorina. Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordare investiţională prin prisma globalizării. Chişinău: ASEM, 2012. ISBN 978-9975-75-592-4.

3. СОЛОМОН, Д. И. Дробное программирование и недифференцируемая оптимизация. Кишинев: Эврика, 2010. ISBN 978-9975-941-53-2.

4. TALEB, Nassim Nicholas. The Black Swan: the impact of highly improbable. 2nd ed. London: Pengium Books, 2010. ISBN 978-0-141-03459-1.

5 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Codul de etică5. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova. Chişinău: ASEM, 2007.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 4: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Exemplul 2 (doi autori)

1. BĂNCILĂ, Natalia, GANEA, Victoria. Constrângeri şi posibilităţi de optimizare a activităţii de finanţare în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Chişinău: IEFS, 2012 ISBN 978 9975 4326 8 92012. ISBN 978-9975-4326-8-9.

2. BORCOMAN, Raisa şi Maria MANCAŞ. Oportunitatea implementării tehnologiilor moderne de comunicare în activitatea managerială din Republica Moldova.g pChişinău: ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-560-3-4.

3. GRANE, Andrew and Dirk MATTEN. Business ethics: a European perspective. M i t iti hi d t i bilit i th f l b li tiManaging corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-925515-6.

4. ODUGHEMI, Sina and Taeku LEE, eds. Accountability through public opinion:4. ODUGHEMI, Sina and Taeku LEE, eds. Accountability through public opinion: from inertia to public action. Washington: The World Bank, 2011. ISBN 978-0-8213-8505-0.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 5: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Exemplul 3 (trei autori)

1. BELOSTECINIC, Gr., SAKOVICI, V., MOISEENCO, E. Securitatea economică a statului: teorie, metodologie, practică. Chişinău: ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-574-0.

2. STARIŢÂNA, L., CUHAL, R., TIMUŞ, A. Instrumentarul de estimare a influenţei sistemului financiar-monetar asupra economiei reale. Chişinău: IEFS, 2010. ISBN 978 9975 4176 2 4978-9975-4176-2-4.

3. HANGANU, Aurelia, Elena VARZARI şi Valentina NEGRU. Elemente latineşti şigreceşti în limbile moderne. Chişinău: [s. n.], 2010. ISBN 978-9975-78-869-4.g ş ş [ ],

4. BRUNS, Barbara, Alain MINGAT and Ramahatra RAKOTOMALALA. Achieving universal primery education by 2015: a chance for every child. Washington: The W ld B k 2003 ISBN 0 8213 5345 4World Bank, 2003. ISBN 0-8213-5345-4.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 6: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Exemplul 4 (patru autori şi mai mulți)

1. CHISTRUGA, B., PISANIUC; M., SÎRBU, O., DODU-GUCEA, L., BRAŞOVSCHI-VELENCIUC, V., HARCENCO, D. Integrarea şi cooperarea economică regională Chişinău: ASEM 2010 ISBN 978 9975 75 545 0economică regională. Chişinău: ASEM, 2010. ISBN 978-9975-75-545-0.

2. SCHADLER, Susan, Paulo DRUMMOND, Louis KUIJS, ZuzanaMURGASOVA, Rashel ELKAN. Adopting the euro in Central Europe. , p g pChallenges of the next step in european integration. Washington: International Monetary Fund, 2005. (Occasional paper; no. 234). ISBN 1-58906-350-3.

3 NEDERIŢA Al d C bili fi i ă Ed 2 i l3. NEDERIŢA, Alexandru ş. a. Contabilitate financiară. Ed. a 2-a, rev. şi compl. Chişinău: ACAP, 2003. ISBN 9975-9702-1-4.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 7: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Exemplul 5 (fără autori)

1. Anuarul statistic al Republicii Moldova 2012. Chişinău: Statistică, 2012. ISBN 978-9975-78-932-5.

2. Production: yearbook 2003. Rome: FAO, 2004. ISBN 92-5-005216-2.

3. Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor: conf. şt. intern., 4 apr. 2012 Chi i ă ASEM 2012 ISBN 978 9979 75 619 82012. Chişinău: ASEM, 2012. ISBN 978-9979-75-619-8.

4. VARO Moldova 2013: Producători de mărfuri şi servicii: catalog. Chişinău: Varo-Inform, 2013. ISSN 1857-0542.,

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 8: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Manuale, dicționare, lucrări didactice şi metodice 1. BACAL, Petru, COCOŞ, Iacob. Geografia turismului: note de curs. Chişinău:

ASEM 2012 ISBN 978 9975 75 599 3ASEM, 2012. ISBN 978-9975-75-599-3.

2. HÎNCU, Rodica, Victoria IORDACHI, Nina MUNTEANU, Marcelina ROŞCA, Olga CONENCOV şi Tatiana BAXAN. Bazele funcţionării pieţei de capital:Olga CONENCOV şi Tatiana BAXAN. Bazele funcţionării pieţei de capital: manual. Chişinău: ASEM, 2012. ISBN 978-9975-75-526-9.

3. ЧЕРНЯК, В.З. Финансовый анализ: учебник. Москва: Экзамен, 2005. (Серия б )„Учебник для вузов”). ISBN 5-472-01090-X.

4. CHICUŞ, N., CIUBOTARU, N., GONŢA, Gh., NEGREI, I., DOBZEU, M., GAVRILIŢĂ G Istoria Românilor Epoca modernă: manual pentru cl a 11-aGAVRILIŢĂ G. Istoria Românilor. Epoca modernă: manual pentru cl. a 11 a. Chişinău: Ştiinţa, 2011. ISBN 978-9975-67-766-0.

5. GUCEAC, I. Drepturile omului pe interesul tuturor: dicţionar. Ch.: Ştiinţa, 2010. ISBN 978-9975-67-742-4.

6. КУШНЕРЁВ, А. Экономика и бизнес в сфере физической культуры и спорта: учеб пособие Кишинев: Primex Com SRL 2011 ISBN 978 9975 4147 9 1учеб. пособие. Кишинев: Primex-Com SRL, 2011. ISBN 978-9975-4147-9-1.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 9: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Teze, autoreferate

1. DAVID, Constantin. Raţionalizarea sistemului informaţional din Republica Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană: autoref. al tz. de doct. în economie. Chişinău, 2013. 30 p.Chişinău, 2013. 30 p.

2. ЗАКЕРНИЧНАЯ, Анна. Вухгалтерский учет финансовых инструментов: дис. … д- ра экон. наук. Кишинэу, 2011. 161 с.

Brevete de invenții1. KOHANOVSCHI, Gh., BAJURA, T. Instalaţie pentru întreţinerea scroafei şi

purceilor (variante) şi procedeu de creştere a lor. Brevet de invenţie de scurtă durată47 Z (MD), A01K 1/02. Data depozit 19.05.2008. Publicat 31.07.2009. BOPI. 2009,nr. 7, 47-48.

Preprinturi1. POPA, M.N., PRICOP, V.V. Aplicaţiile algebrelor la problema centrului şi focarului.

Ch 2011 59 (P i t I t d M t ti ă i I f ti ă l AŞM 0007)Ch., 2011. 59 p. (Preprint. Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM; nr. 0007).

2. ГУЦУЛ, И. Геометрия пополнения неполных гиперболических многообразий. Ch., 2011. 59 c. (Preprint. Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM; nr. 0008).Ch., 2011. 59 c. (Preprint. Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM; nr. 0008).

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 10: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

ContribuțiiContribuție – text independent şi unitar care formează o parte a unui ț p ş f pdocument.

Schemă generalăDate de indentificare a părţii componente. Elementul de devizare: Date despredocumentul gazdă (documentul de identificare). Localizarea părţii componente îndocument Numărul standardizat (ISSN ISBN - în dependenţă de faptul unde este

Contribuţii în monografii culegeri

document. Numărul standardizat (ISSN, ISBN în dependenţă de faptul unde esteplasată contribuţia).

Contribuţii în monografii, culegeri

AUTOR(i). Titlu. In: AUTOR(i). Titlu. Loc apariţie: Editura, an apariţie, paginaţia.( ) ( ) p ţ , p ţ , p g ţNumăr standardizat (ISBN).

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 11: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Contribuții în monografii, culegeri

1. ŢURCAN, Galina. Responsabilitatea socială a întreprinderilor din Republica Moldova: actualitate şi perspective. In: Filosofia şi cunoaşterea economică: aspecte p p f pteoretice, etice şi politice: culeg. de lucrări şt. Coord. T. DUMITRAŞ. Chişinău: ASEM, 2012, pp. 133-142. ISBN 978-9975-75-607-5.

2 HARCENCO D C i fi i ă i t ţi lă I2. HARCENCO, D. Cooperarea economico-financiară internaţională. In: CHISTRUGA, B. ş. a. Integrarea şi cooperarea economică regională. Chişinău: ASEM, 2010, cap. 6, pp. 266-311. ISBN 978-9975-75-545-0.

3. BHIMANI, Alnoor and Kazbi SOONAWALLA. Sustainability and organizational connectivity at NSBC. In: Anthony HOPWOOD, Jeffrey UNERMAN and Jessica FRIES, eds. Accounting for sustainability. London: Earthscan, 2010, pp. 173-190. S, eds. ccounting fo sustainability. o do : a t sca , 0 0, pp. 73 90.ISBN 978-1-84971-067-1.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 12: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Contribuții în materialele conferințelor, simpozioanelor

1. SAVCIUC, Oxana. Marketingul inovaţional ca instrument de promovare a parteneriatului dintre economie şi ştiinţă. In: Competitivitatea şi inovarea în

i t ii f t i t 28 29 t 2012 Ch ASEM 2012 l 1economia cunoaşterii: conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. Ch.: ASEM, 2012, vol.1, pp. 163-167. ISBN 978-9975-75-627-3.

2. NEDERIŢA, Alexandru. Aspecte generale privind tranziţia la noile standarde2. NEDERIŢA, Alexandru. Aspecte generale privind tranziţia la noile standarde naţionale de contabilitate. In: Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări: conf. şt. inter., 5 apr. 2013. Chişinău: ASEM, 2013, pp. 13-16. ISBN 978-9975-4242-7-1.ASEM, 2013, pp. 13 16. ISBN 978 9975 4242 7 1.

3. ŢURCANU, Viorel. Rolul contabilităţii în procesul integrării economice. In: Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării: conf. intern., 15-16 apr. 2005. Chişinău: ASEM, 2005, pp. 8-10. ISBN 9975-75-289-6.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 13: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Articole în publicații seriale

AUTOR(i). Titlul articolului. Titlul publicaţiei seriale. Anul, volumul, numărulserialului, paginile unde este amplasată lucrarea. Numărul standardizat (ISSN).

1. TĂTĂRESCU, Iulia. Elemente de cultură a informaţiei: referinţe, citări. Intellectus. 2012, nr. 3, 86-90. ISSN 1810-7079.

2. PÂRŢACHI, Ion., ŞIŞCAN, Natalia. Evoluţia schimbărilor structurale din comerţul exterior al Republicii Moldova. Economica. 2012, nr. 3, 39-46. ISSN 1810-9136.

3. SÂRBU, Ion, DUŢĂ, Sergiu. Evoluţia managementului ştiinţific şi implementarea lui în dezvoltarea întreprinderilor. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 49-57. ISSN 0236 -3070.

4. COTELNIC, Ala. Quality in higher education: current situation and perspectives (case of the Republic of Moldova). Review of General Management. 2012, 16(2), 76 86 ISSN 1841 818x76-86. ISSN 1841-818x.Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, 

finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 14: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

5. KORRES, George M. An approach on spatial integration and diffusion process. Journal of Settlement and Spacial Planning. 2012, vol. 3, nr. 2, 57-61. ISSN 2069-3419.

6 АНДРЮШИН С КУЗНЕЦОВА В Инструменты макропруденциальной6. АНДРЮШИН, С., КУЗНЕЦОВА, В. Инструменты макропруденциальнойполитики центральных банков. Вопросы экономики. 2012, nr. 8, 32-47.

7. HOLMSTROM, B., MILGROM, P. The firm as an incentive system. American Economic Review. 1994. 84(4), 972-991. ISSN 0002-8282.

8. WITT, U. Firms as realizations of entrepreneurial visions. Journal of Management St di 2007 44(7) 1125 1140 ISSN 1467 6486Studies. 2007, 44(7), 1125-1140. ISSN 1467-6486.

9. BIILAŞ, Ludmila, DOROGAIA, Irina. Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii. Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei.p ţ p2013, ed. a 11-a, nr. 1, 50-56. ISSN 1857-1433.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 15: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Contribuții în publicații oficialeț p ț

1. Lege cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie: nr. 1104-XV din 06.06.2002. 1. Lege cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie: nr. 1104 XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012, nr. 209-211, 6-13.

2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea şi funcţionarea2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei: nr. 736 din 03.10.2012. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012, nr. 212-215, 13-16.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova , finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 16: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Resurse electronice

1. KAFKA, Franz. The Trial [online]. Translated by David WYLLIE. Project Gutenberg, 2005. Updated 2006-03-08 15:35:09 [viewed 5 June 2006]. Plain text format, 462 KB. Disponibil: http://www.gutenberg.org/dirs/etext05/ktria11.txt, p p g g g

2. ŞIŞCAN, Nadejda. Evoluţia concepţiilor privind avuţia naţională şi problema competitivităţii. Economica [online]. 2012, nr. 4, 7-14 [citat 30 apr. 2013]. ISSN 1810 9136 Di ibil h // d/fil / i /2012/ 2012 41 df1810-9136. Disponibil: http://ase.md/files/economica/2012/ec_2012_41.pdf

3. NATIONAL RESEARCH COUNCIL [U.S.], Committee on the Training Needs of Health Professionals to Respond to Family Violence. Current Educational ActivitiesHealth Professionals to Respond to Family Violence. Current Educational Activities in the Health Professions. In: Confronting Chronic Neglect: The Education and Training of Health Professionals on Family Violence [online]. Washington, DC: National Academy Press 2002 pp 35-44 [citat 23 June 2006] Disponibil:National Academy Press, 2002, pp. 35 44 [citat 23 June 2006]. Disponibil: http://darwin.nap.edu/openbook.php?record id=10127&page=35

4. STRINGER, John A. Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance [online]. 2005, vol. 173(1), 40-48 [citat 18 July 2006]. Disponibil: DOI:10.1016/j.jmr.2004.11.015Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, 

finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 17: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Bibliografie:

1. LAU, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi. Chişinău: Gunivas, 2010.

2 MATLAC I M l i f i i i i ii i2. MATLAC, Ioan. Managementrul informatiei si comunicarii in cercetarea stiintifica. Brasov: Editura Universitatii Transilvania, 2006. 250 p. ISBN 13 978-973-635-679-7.p

3. REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informaţiei. Bucureşti : ABR, 2012. 115 p. ISBN 978-973-85962-9-0.

4. SM ISO 690: 2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informareinformare.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 18: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu

Vă mulțumim pentru atenție!Realizatori:Realizatori: Ala IarovaiaSilvia Habasescu,,Svetlana Studzinschi

Informații de contact:Tel: 022 40 89 67Web: http://lib ase md/Web: http://lib.ase.md/E‐mail: [email protected]

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia