model fisa post - muncitor necalificat la asamblarea montarea pieselor

of 26 /26
[NOTA INTRODUCTIVĂ – A NU SE INTRODUCE ÎN FIŞELE CONCRETE Modelele de fişa postului sunt standard pentru ocupaţiile respective, şi respectă reglementările legale în vigoare (codul muncii, normele generale de securitatea şi sănătatea muncii, standarde ocupaţionale şi de pregătire emise de diverse instituţii de stat, dar şi diverşi indicatori statistici internaţionali care în mod normal sunt relevanţi pentru ocupaţiile respective). Ele trebuie adaptate specificului organizaţiei dvs. pentru a deveni cu adevărat funcţionale. Modificaţi sau adăugaţi orice element consideraţi că este necesar, având însă în vedere contextul mai larg al organizaţiei, nu doar ocupaţia respectivă. Punctajele sugerate - Este posibil ca nu toate punctajele sugerate să fie adecvate specificului organizaţiei dvs., şi să fie necesar să le modificaţi în funcţie de necesităţi. Punctajele respective reflectă importanţa elementului, şi frecvenţa cu care acesta apare în activitatea ocupantului postului. Ele sunt extrem de importante deoarece sunt singurele, alături de obiectivele individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor, cu ajutorul cărora se poate evalua un post sau un ocupant al acestuia. Dacă doriţi să le folosiţi pentru grila de salarizare, toate elementele care au punctaje (cum ar fi abilităţile, aptitudinile, cunoştinţele, contextul muncii etc.) trebuie să apară în toate fişele de post ale organizaţiei, pentru a se realiza comparabilitatea posturilor. Punctajele urmează a fi ponderate în aşa fel încât să capete o anumită greutate în construirea gradului profesional şi salarial. Spre exemplu, există o diferenţă de importanţă între un punctaj de 90 din 100 pentru activitatea de luare a deciziilor şi rezolvare a problemelor, şi unul de 90 din 100 pentru activitatea de procesare a informaţiilor. Deci în acest caz ar trebui să acordaţi, în contextul calculării gradului profesional şi salarial, o pondere mai mare activităţilor de judecare şi luare a deciziilor, şi o pondere mai mică activităţilor de procesare a datelor şi informaţiilor. Astfel, spre exemplu, o secretară (care are un punctaj mai mare la procesarea informaţiilor dar mai mic pentru luarea deciziilor) va avea un grad profesional şi un salariu mai mic decât un director IT (care are un punctaj mai mic la procesarea informaţiilor dar mai mare la luarea deciziilor).

Upload: iustin-serban

Post on 27-Nov-2015

3.081 views

Category:

Documents


193 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

[NOTA INTRODUCTIVĂ – A NU SE INTRODUCE ÎN FIŞELE CONCRETE

Modelele de fişa postului sunt standard pentru ocupaţiile respective, şi respectă reglementările legale în vigoare (codul muncii, normele generale de securitatea şi sănătatea muncii, standarde ocupaţionale şi de pregătire emise de diverse instituţii de stat, dar şi diverşi indicatori statistici internaţionali care în mod normal sunt relevanţi pentru ocupaţiile respective). Ele trebuie adaptate specificului organizaţiei dvs. pentru a deveni cu adevărat funcţionale. Modificaţi sau adăugaţi orice element consideraţi că este necesar, având însă în vedere contextul mai larg al organizaţiei, nu doar ocupaţia respectivă.

Punctajele sugerate - Este posibil ca nu toate punctajele sugerate să fie adecvate specificului organizaţiei dvs., şi să fie necesar să le modificaţi în funcţie de necesităţi. Punctajele respective reflectă importanţa elementului, şi frecvenţa cu care acesta apare în activitatea ocupantului postului. Ele sunt extrem de importante deoarece sunt singurele, alături de obiectivele individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor, cu ajutorul cărora se poate evalua un post sau un ocupant al acestuia. Dacă doriţi să le folosiţi pentru grila de salarizare, toate elementele care au punctaje (cum ar fi abilităţile, aptitudinile, cunoştinţele, contextul muncii etc.) trebuie să apară în toate fişele de post ale organizaţiei, pentru a se realiza comparabilitatea posturilor.

Punctajele urmează a fi ponderate în aşa fel încât să capete o anumită greutate în construirea gradului profesional şi salarial. Spre exemplu, există o diferenţă de importanţă între un punctaj de 90 din 100 pentru activitatea de luare a deciziilor şi rezolvare a problemelor, şi unul de 90 din 100 pentru activitatea de procesare a informaţiilor. Deci în acest caz ar trebui să acordaţi, în contextul calculării gradului profesional şi salarial, o pondere mai mare activităţilor de judecare şi luare a deciziilor, şi o pondere mai mică activităţilor de procesare a datelor şi informaţiilor. Astfel, spre exemplu, o secretară (care are un punctaj mai mare la procesarea informaţiilor dar mai mic pentru luarea deciziilor) va avea un grad profesional şi un salariu mai mic decât un director IT (care are un punctaj mai mic la procesarea informaţiilor dar mai mare la luarea deciziilor).

Spaţiile lăsate libere în cadrul modelului sunt specifice organizaţiei dvs., şi nu pot fi nicicum standardizate. Uneori am completat exemplificativ aceste spaţii. Completaţi-le sau ştergeţi-le în funcţie de necesităţi. Nu lăsaţi elemente necompletate sau cu opţiuni. Conţinutul fişei de post este bine să fie cât mai ferm. Păstraţi abrevierea "etc." acolo unde există posibilitatea ca ceva să se schimbe mai des de-a lungul timpului, altfel înlocuiţi-o cu elemente concrete. Înlocuiţi elementele de incertitudine cum ar fi "poate avea în subordine alţi angajaţi", cu "are în subordine alţi angajaţi" sau "nu are în subordine alţi angajaţi". Dacă însă în viitor este posibil ca acel post să aibă în subordine alte posturi, păstraţi formula "poate avea". Eliminaţi antetele şi orice referire la firma Rubinian în interiorul fişelor concrete (funcţionale) întocmite de către organizaţia dvs. pe baza modelelor achiziţionate.

Căutaţi un echilibru cât mai bun între detaliile trecute în fişa postului şi cele trecute în regulamente, proceduri şi instrucţiuni de lucru. Fişa postului trebuie semnată de către angajat ori de câte ori este modificată (fiind un document anexă la contractul de muncă), pe când celelalte se modifică cel mult cu CONSULTAREA sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor (art. 241 Codul Muncii - http://www.rubinian.com/codul_muncii_11.php#Cap1).

Cu cât este mai detaliată şi mai atentă la variaţiile dintre posturi, cu atât pot fi realizate mai eficient recrutarea, selectarea şi integrarea personalului, evaluarea posturilor şi angajaţilor, gradarea profesională şi salarială, stimularea performanţelor.]

Page 2: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

Organizaţia:Cod document:Număr de ordine (AAAA/LL/ZZ): Situaţia postului: ocupat / vacantDepartament: Întocmit de: (funcţia, nume, prenume)Anexa nr.__ din data de_______ la Contractul Individual de Muncă nr.__ din data de_______

Fişa de post- Model -

<Muncitor Necalificat la Asamblarea, Montarea Pieselor><Cod C.O.R. (Republicat): 932906>

<Cod intern>

Baza legală - Legislaţia în vigoare, Actele statutare ale organizaţiei, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Contractul individual de muncă (specificaţi-le inclusiv cu date de identificare)

Data primei întocmiri - AAAA / LL / ZZ Data ultimei actualizări - AAAA / LL / ZZ Nr. revizuire - 1 Data următoarei actualizări - AAAA / LL / ZZ Motivul actualizării - întocmire

1 – Descrierea postului

1.1 – Identificarea postului

1.1.1 - Denumire post: (denumirea asimilată unui post de Muncitor Necalificat la Asamblarea, Montarea Pieselor);

1.1.2 - Cod C.O.R. (Republicat): 932906;1.1.3 - Cod intern: (codul specific postului, în cadrul organizaţiei, dacă este cazul);1.1.4 - Nivelul de instruire: 1 (generală);1.1.5 - Departamentul: Producţie / Asamblare etc.;1.1.6 - Nivelul ierarhic (organigrama): 3 (sau mai mult; specificaţi nivelul exact);1.1.7 - Nivelul postului: de execuţie;

1.1.8 - Obiectivele postului: Muncitorul Necalificat la Asamblarea, Montarea Pieselor se ocupă în principal cu lucrări simple de asamblare a componentelor pentru obţinerea unei game variate de piese / componente.

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 2 din 18

Page 3: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.2 – Sarcinile postului(Este posibil ca nu toate sarcinile trecute în modele să se regăsească în activitatea organizaţiei dvs. Este de asemenea posibil ca obiectivele individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor să difere într-o oarecare măsură în cazul dvs. Ştergeţi, adăugaţi sau modificaţi acolo unde consideraţi că este necesar. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Tipul sarcinii poate fi „bază” sau „suplimentar” în funcţie de specificul organizaţiei dvs.

Punctajul şi tipul sarcinii nu este obligatoriu să fie trecute în fişa postului. Obiectivele individuale de performanţă pot fi trecute în regulamente, proceduri sau instrucţiuni de lucru pentru a le putea modifica mai uşor la nevoie (fără a fi necesară urmarea procedurii de modificare a fişei de post ca anexă la contractul individual de muncă). Achiziţionează ghidul complet al fişei de post ce conţine peste 55 de pagini de explicaţii suplimentare, de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Tip Denumire

1. Asamblarea şi montarea pieselor1.1. Pregăteşte piesele/componentele necesare montăriiObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:1.1.1. Pregătirea pieselor/componentelor în vederea montării este realizată respectând documentaţia tehnică şi procedurile de lucru;1.1.2. Piesele/componentele se pregătesc în vederea montării în conformitate cu tehnologia de execuţie şi succesiunea operaţiilor;1.1.3. Piesele/componentele necesare montării sunt pregătite pentru montare şi printr-o verificare vizuală în scopul identificării eventualelor defecte de conformitate;1.1.4. Piesele/componentele sunt distribuite la diferite posturi de muncă în vederea asamblării;1.2. Montează piesele/componentele pe subansambleObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:1.2.1. Piesele/ componentele sunt montate în conformitate cu documentaţia tehnologică, folosind proceduri specifice;1.2.2. Montarea pieselor/ componentelor se execută conform procesului tehnologic folosind scule/dispozitive specifice operaţiilor prevăzute în fişa tehnologică;1.2.3. Piesele/componentele sunt montate respectând cerinţele de calitate impuse de normele şi procedurile de asigurare a calităţii;1.3. Verifică piesele/componentele realizateObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:1.3.1. Verificarea pieselor / componentelor realizate este efectuată conform documentaţiei, prin control manual şi vizual, respectând cerinţele de calitate prevăzute;1.3.2. Verificarea pieselor / componentelor realizate se face cu instrumente de măsură uzuale şi verificatoare specifice, avizate metrologic;1.3.3. Verificarea pieselor / componentelor realizate este făcută prin efectuarea probelor finale de funcţionare;1.3.4. Piesele / componentele realizate sunt verificate în vederea identificării celor neconforme, conform procedurilor de calitate;1.3.5. Piesele / componentele realizate sunt verificate prin efectuarea rodajelor;1.4. Remediază neconformităţileObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 3 din 18

Page 4: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.4.1. Remedierea eventualelor neconformităţi constatate se realizează conform procedurilor de lucru;1.4.2. Remedierea neconformităţilor se execută în funcţie de tipul de lucrări efectuate şi caracteristicile tehnice urmărite;1.4.3. Remedierea neconformităţilor se face până la funcţionarea corectă a pieselor / componentelor cu încadrarea în parametrii de funcţionare specifici/optimi;

2. Depozitarea pieselor / componentelor2.1. Efectuează transportul de piese / componente între posturile de lucruObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:2.1.1. Efectuarea transportului pieselor / componentelor între posturile de lucru se face după identificarea corespunzătoare a acestora;2.1.2. Piesele / componentele se transportă în punctele de lucru respectând procedurile specifice referitoare la manipularea, traseul şi securitatea în transport;2.1.3. Utilizarea echipamentelor de transport se efectuează funcţie de configuraţia pieselor, de dotarea atelierului şi a procedurilor de lucru interne;2.2. Transportă piesele / componentele în spaţiile special amenajateObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:2.2.1. Transportul pieselor / componentelor în spaţii special amenajate se face în funcţie de configuraţia lor (dimensiuni, gabarit, greutate);2.2.2. Transportul pieselor / componentelor în spaţii special amenajate se face prin aşezarea/ fixarea acestora conform documentaţiei tehnice;2.2.3. Piesele / componentele se depozitează şi stochează conform programului de livrare;

3. Întreţinerea echipamentelor de lucru3.1. Verifică starea SDV-urilor /utilajelor de bazăObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:3.1.1. Starea SDV-urilor/utilajelor de bază este verificată conform instrucţiunilor de lucru sau cu o anumită frecvenţă conform procedurilor speciale;3.1.2. Verificarea stării SDV-rilor/utilajelor de bază se realizează utilizând machete de control, echipamente specifice, urmărind parametrii funcţionali;3.1.3. Starea SDV-urilor/utilajelor de bază este verificată avându-se în vedere scurtarea timpului de staţionare prin remedierea deficienţelor în timp util;3.1.4. SDV – urile care nu se pot remedia se repară / înlocuiesc;3.2. Aplică procedurile de mentenanţă specificeObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:3.2.1. Procedurile de mentenanţă specifice sunt aplicate având în vedere menţinerea duratei de funcţionare a SDV-urilor/utilajelor în procesul de fabricaţie;3.2.2. Procedurile de întreţinere sunt aplicate în condiţii de siguranţă, în funcţie de tipul echipamentului;3.2.3. Aplicarea procedurilor de mentenanţă se face în concordanţă cu cerinţele de calitate şi întreţinere impuse de producător;

4. Organizarea locului de muncă4.1. Identifică locul de muncăObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:4.1.1. Particularităţile locului de muncă sunt identificate avându-se în vedere toate aspectele care scot în evidenţă modul de desfăşurare a activităţilor şi de realizare al operaţiilor;4.1.2. Spaţiul de derulare al activităţilor este identificat respectând normele din domeniu, funcţie

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 4 din 18

Page 5: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

de tipul operaţiei efectuate şi de metoda de lucru utilizată;4.1.3. Mărimea şi numărul posturilor de lucru sunt identificate în corelaţie cu metoda de lucru dată de prevederile documentaţiei;4.2. Identifică mijloacele de muncă necesareObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:4.2.1. SDV-urile sunt identificate conform documentaţiei şi a fişelor cu planificarea reviziilor/ intervenţiilor actualizate;4.2.2. Utilajele şi echipamentele de lucru sunt identificate avându-se în vedere activităţile şi operaţiile ce trebuiesc efectuate;4.3. Efectuează curăţenia la sfârşitul programului de lucruObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:4.3.1. Efectuarea curăţeniei la sfârşitul programului de lucru este realizată prin depozitarea ordonată a deşeurilor rezultate în locuri special amenajate;4.3.2. Curăţenia este efectuată asigurându-se cadrul necesar pentru realizarea operaţiilor în condiţii de siguranţă şi igienă;4.3.3. Curăţenia este efectuată aplicând metodele adecvate în corelaţie cu starea frontului de lucru;

5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă5.1. Aplică prevederile legale, referitoare la sănătatea şi securitatea în muncăObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:5.1.1. Prevederile NSSM sunt aplicate în urma însuşirii acestora prin participarea la instruiri periodice, pe teme specifice locului de muncă;5.1.2. Prevederile NSSM sunt aplicate utilizând echipamentul individual de lucru şi protecţie, specific activităţilor de la locul de muncă, conform prevederilor legale;5.1.3. Prevederile NSSM sunt aplicate prin verificarea mijloacelor de protecţie şi intervenţie, în ceea ce priveşte starea lor tehnică şi modul de păstrare, conform cu recomandările producătorului şi adecvat procedurilor şi instrucţiunilor de lucru specifice;5.2. Rezolvă situaţiile de urgenţăObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:5.2.1. Situaţiile de urgenţă se rezolvă prin identificarea şi analizarea promptă a acestora, în vederea eliminării imediate;5.2.2. Situaţiile de urgenţă ,care nu pot fi eliminate imediat se rezolvă prin raportarea acestora şefului ierarhic sau persoanelor abilitate să ia măsuri;5.3. Reduce factorii de riscObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:5.3.1. Reducerea factorilor de risc se realizează prin identificarea acestora în funcţie de particularităţile locului de muncă;5.3.2. Reducerea factorilor de risc se realizează prin raportarea acestora pe cale orală sau scrisă, pe suporţi specifici, conform procedurilor interne;5.3.3. Factorii de risc sunt reduşi prin înlăturarea lor, conform normelor şi reglementărilor în vigoare;5.4. Aplică procedurile de urgenţă şi de evacuareObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:5.4.1. Aplicarea procedurilor de urgenţă şi evacuare este realizată, în caz de accident, prin semnalarea accidentului personalului specializat şi serviciilor de urgenţă;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 5 din 18

Page 6: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

5.4.2. Măsurile de evacuare în situaţii de urgenţă sunt aplicate respectând legislaţia şi procedurile specifice;5.4.3. Măsurile de prim ajutor sunt aplicate în funcţie de tipul accidentului;

6. Aplicarea normelor de protecţie a mediului6.1. Aplică normele de protecţie a mediuluiObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:6.1.1. Aplicarea normelor de protecţie a mediului se realizează prin însuşirea acestora din instructaje periodice, specifice locului de muncă, pe tot parcursul executării lucrărilor;6.1.2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului se face identificând adecvat situaţiilor de la locul de muncă, toate problemele de mediu asociate activităţilor desfăşurate;6.1.3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului şi de utilizare a produselor chimice, se realizează evitându-se impactul nociv asupra mediului înconjurător zonei de lucru;6.2. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de mediuObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:6.2.1. Diminuarea/eliminarea riscurilor de mediu se realizează prin identificarea şi analiza acestora, respectând legislaţia în vigoare;6.2.2. Diminuarea riscurilor de mediu este realizată prin manipularea şi depozitarea reziduurilor rezultate din activităţile de la locul de muncă, conform procedurilor interne, fără afectarea mediului înconjurător;6.2.3. Diminuarea riscurilor de mediu este realizată prin aplicarea de măsuri reparatorii ale mediului înconjurător, evitând agravarea unei situaţii deja create, în conformitate cu procedurile de urgenţă;6.3. Acţionează pentru diminuarea consumului de resurse naturaleObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:6.3.1. Diminuarea consumului de resurse naturale este realizată prin utilizarea resurselor naturale în mod judicios, în funcţie de specificul locului de muncă;6.3.2. Pentru diminuarea consumului de resurse naturale se acţionează în mod permanent, conform procedurilor specifice;6.3.3. Diminuarea consumului de resurse naturale se realizează prin aplicarea de proceduri de recuperare a materialelor refolosibile adecvat specificului activităţilor derulate;

7. Comunicarea la locul de muncă7.1. Primeşte şi transmite informaţiiObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:7.1.1. Metoda de comunicare este utilizată corespunzător situaţiei date pentru transmiterea şi primirea corectă şi rapidă a informaţiilor;7.1.2. Transmiterea şi primirea informaţiilor este efectuată permanent cu respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale;7.1.3. Limbajul utilizat este specializat, specific locului de muncă pentru primirea şi transmiterea informaţiilor cu corectitudine şi claritate;7.1.4. Modul de adresare utilizat este concis şi politicos;7.1.5. Formele de comunicare sunt utilizate în funcţie de activitatea desfăşurată;7.1.6. Întrebările utilizate sunt pertinente şi logice pentru obţinerea de răspunsuri relevante;7.2. Participă la discuţii în grup în vederea obţinerii soluţiilor optimeObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:7.2.1. Atribuţiile concrete sunt preluate în funcţie de normele interne şi indicaţiile şefului direct;7.2.2. Deciziile, dispoziţiile şi ordinele conducerii sunt interpretate corect şi precis;7.2.3. Sugestiile sunt comunicate sau redactate cu claritate, concizie, cu respectarea raporturilor

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 6 din 18

Page 7: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

ierarhice şi funcţionale;7.2.4. Participarea la discuţii în grup este efectuată prin sprijinirea şi respectarea opiniilor şi drepturilor celorlalţi colegi;7.2.5. Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil, printr-un proces agreat şi acceptat de toţi membrii grupului;7.2.6. Divergenţele apărute sunt comunicate deschis şefului direct pentru rezolvarea cu promptitudine a acestora în scopul desfăşurării fluente a activităţii;7.3. Diseminează informaţiiObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:7.3.1. Informaţiile de interes general sunt sintetizate cu rigurozitate, pentru a asigura un impact pozitiv asupra întregii echipe;7.3.2. Diseminarea informaţiilor către ceilalţi membri ai echipei se face cu operativitate;7.3.3. Informaţia diseminată este clar structurată şi sintetizată;

8. Munca în echipă8.1. Identifică rolul şi sarcinile în cadrul echipeiObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:8.1.1. Rolul în cadrul echipei este identificat corect, în conformitate cu tipul lucrării de executat;8.1.2. Atribuţiile individuale în cadrul echipei sunt identificate în funcţie de sarcinile de realizat;8.1.3. Sarcinile comunicate sunt clarificate cu promptitudine în scopul evitării unor eventuale neînţelegeri;8.1.4. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util;8.2. Desfăşoară munca în echipăObiective individuale de performanţă:(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)Criterii de evaluare a performanţelor:8.2.1. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite prin intermediul surselor autorizate;8.2.2. Munca proprie este corelată cu a celorlalţi membri ai echipei pentru încadrarea în termenele prestabilite;8.2.3. Lucrul în echipă se realizează respectând raporturile ierarhice şi funcţionale;8.2.4. Asistenţa este solicitată / acordată argumentat şi prompt;8.2.5. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manieră de lucru unanim acceptată;8.2.6. Eventualele necorelări ale activităţii proprii cu activitatea celorlalţi membrii ai echipei sunt soluţionate în timp util;8.2.7. Responsabilităţile sunt îndeplinite evitându-se declanşarea oricărui conflict în cadrul echipei;

9. Alte sarcini9.1. La solicitarea superiorului (sau altor persoane stabilite de către acesta, ori prin regulamente şi norme interne), poate realiza şi alte sarcini sau poate prelua sarcinile altor angajaţi din cadrul organizaţiei;

(alte sarcini stabilite prin lege, acte statutare, sau regulamente; eliminaţi părţile care nu sunt relevante în totalitate pentru specificul postului)

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 7 din 18

Page 8: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.3 – Activităţile postului(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire46 Colectarea de informaţii46 Căutarea şi obţinerea informaţiilor relevante postului56 Obţinerea informaţiilor36 Monitorizarea proceselor, materialelor şi împrejurimilor45 Identificarea şi evaluarea informaţiilor relevante postului59 Identificarea obiectelor, acţiunilor şi evenimentelor48 Inspectarea echipamentelor, structurilor şi materialelor28 Estimarea caracteristicilor cuantificabile ale produselor, evenimentelor sau informaţiilor32 Procesele mentale34 Procesarea datelor şi informaţiilor55 Judecarea calităţilor obiectelor, serviciilor sau persoanelor34 Evaluarea informaţiilor pentru a determina respectarea standardelor24 Procesarea informaţiilor22 Analizarea datelor sau informaţiilor30 Judecarea şi luarea deciziilor47 Luarea deciziilor sau rezolvarea problemelor44 Organizarea, planificarea şi prioritizarea muncii28 Actualizarea sau utilizarea cunoştinţelor relevante25 Gândirea creativă22 Programarea muncii şi activităţilor12 Dezvoltarea obiectivelor şi strategiilor34 Munca efectuată51 Efectuarea de activităţi productive fizice sau manuale75 Manevrarea şi mişcarea obiectelor70 Efectuarea în general de activităţi fizice43 Controlarea maşinilor şi proceselor15 Utilizarea vehiculelor, instrumentelor mecanice sau a echipamentelor17 Efectuarea de activităţi complexe şi tehnice28 Documentarea / Înregistrarea informaţiilor23 Utilizarea calculatoarelor18 Repararea şi întreţinerea echipamentelor mecanice8 Schiţarea, definirea şi specificarea instrumentelor tehnice, componentelor şi echipamentelor6 Repararea şi întreţinerea echipamentelor electronice

29 Interacţionarea cu alte persoane39 Comunicarea şi interacţionarea69 Comunicarea cu superiorii, egalii şi subordonaţii59 Stabilirea şi întreţinerea relaţiilor interpersonale52 Asistenţa şi îngrijirea altor persoane39 Munca pentru public sau cu publicul30 Interpretarea înţelesului informaţiilor pentru alţii28 Rezolvarea conflictelor şi negocierea cu alte persoane21 Comunicarea cu alte persoane din afara organizaţiei16 Vânzări sau influenţarea altor persoane32 Coordonare, dezvoltare, management şi consiliere40 Tutelarea şi ajutorul privind dezvoltarea altor persoane36 Dezvoltarea şi construirea echipelor

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 8 din 18

Page 9: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

34 Coordonarea muncii sau activităţilor altor persoane34 Instruirea şi educarea altor persoane26 Consultanţă pentru alte persoane20 Ghidarea, direcţionarea şi motivarea subordonaţilor16 Administrare29 Activităţi administrative15 Monitorizarea şi controlul resurselor3 Recrutarea, selectarea, angajarea şi promovarea angajaţilor

1.4 – Recompensarea muncii1.4.1 – Recompensarea directă1.4.1.1 – Salariul

Forma de salarizare: în acord;Intervalul de salarizare: (format în raport cu gradul profesional)

Minim Mediu Maxim

Salariul de bază:

1.4.1.2 – Adaosurile la salariu

1.4.2 – Recompensarea indirectăConcedii cu plată:

- pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, indemnizaţie care reprezintă media zilnică a drepturilor salariale menţionate din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicat cu numărul de zile de concediu; indemnizaţia se plăteşte cu 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu; în cazul rechemării din concediu, organizaţia are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;

- concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav;- concedii cu plată pentru formarea profesională;

Concedii fără plată:- 30 de zile de concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea

lucrării de diplomă în învăţământul superior;- concediu fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale;

Alte recompense indirecte:- masa de prânz gratuită;- plata transportului de la şi până la servici;- etc.

(Cele prezentate sunt în general recompense legale sau sugerate. Modificaţi-le sau adăugaţi-le pe cele specifice dvs.)

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 9 din 18

Page 10: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.5 – Condiţiile de muncă1.5.1 - Statutul angajatului: (X) Permanent ( ) Temporar1.5.2 - Locul desfăşurării muncii: 1.5.3 - Resurse disponibile

Spaţiul disponibil:Dotarea materială (detaliaţi cât mai mult, fără denumirea efectivă a produselor):

- Utilaje şi echipamente de lucru: banda transportoare etc.;- Componentele/ piesele necesare montării: repere din metal, aluminiu, mase plastice,

cauciuc, cablaje de diferite tipuri, materiale textile, etc.;- Utilaje de transport: transpalete, stivuitoare, etc.;- Materiale de protejare: ulei, vaselină, folie, dopuri de cauciuc, hârtie, PE, ceară,

hârtie, polistiren expandat etc.- Obiecte de inventar şi documente diverse: etichete, ştampile, instrucţiunile de

montare şi de folosire, registru de tură, caiet personal, fişe de urmărire, formulare diverse (bonuri / note de predare, caiete de evidenţă a predărilor, avize de expediţie, procese verbale) etc.;

- Materialele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu: stingătoare cu praf şi CO2;

- Materiale şi mijloace de sănătatea şi securitatea muncii: halat, mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie, cizme de protecţie etc.;

- Materiale folosite pentru curăţarea postului de lucru: găleţi, perii, mături, bureţi, lavete etc.;

- Substanţe folosite pentru curăţarea postului de lucru: detergenţi, solvenţi organici etc.

- Materiale igienico-sanitare:- Alimentaţie de protecţie:

Echipamente software:Resurse financiare:Alte resurse:Accesul la informaţii confidenţiale: are acces la informaţiile confidenţiale (altele decât cele necesare desfăşurării sarcinilor postului) doar cu acordul personalului responsabil cu paza şi protecţia informaţiilor respective, sau conform regulamentelor organizaţiei.

1.5.4 - Timpul de muncă:Tipul de normă: (X) Normă întreagă ( ) Normă redusăNr. ore muncă / zi: 8;Nr. ore muncă suplimentară / zi: 2-4 (în funcţie de necesităţi);Tipul programului de lucru: program normal;Programul de lucru: 8:00 – 16:00;Pauze: 10 minute o dată la două ore;Zilele lucrătoare: Luni – Vineri;Zilele libere plătite:

- Sâmbătă şi Duminică, - Sărbătorile legale (1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, prima şi a doua zi

de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun, precum şi 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora); în cazul în care angajatul lucrează în timpul sărbătorilor legale, i

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 10 din 18

Page 11: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

se va oferi compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, sau un spor la salariul de bază de ___% (100%?) din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru;

- Căsătoria angajatului – cinci zile;Concedii: concediul de odihnă de bază plătit este de __ (21?) de zile lucrătoare, în afara sărbătorilor legale şi a celorlalte zile libere plătite;

(Cele prezentate sunt în general zile libere şi concedii legale sau sugerate. Modificaţi-le sau adăugaţi-le pe cele specifice dvs., precum şi dacă legislaţia muncii se modifică; alternativ, puteţi să nu treceţi zilele specifice, ci doar să scrieţi „sărbătorile legale”)

1.5.5 – Contextul muncii:(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire35 Relaţii interpersonale39 Metode de comunicare81 Comunicare prin contactul cu alte persoane81 Comunicare faţă în faţă30 Comunicare prin telefon16 Comunicare prin scrisori şi memorii16 Comunicare prin vorbirea în public7 Comunicare prin e-mail

53 Relaţiile cu alte persoane57 Munca în grupe de lucru sau echipe52 Comunicare cu clienţi, furnizori şi intermediari externi50 Coordonarea sau conducerea altor persoane31 Responsabilitatea faţă de ceilalţi31 Răspunderea pentru sănătatea şi siguranţa celorlalţi31 Răspunderea pentru efectele muncii şi rezultatele altor angajaţi19 Contactele conflictuale30 Comunicare cu persoane neplăcute sau nervoase26 Frecvenţa situaţiilor conflictuale0 Comunicare cu persoane agresive din punct de vedere fizic

30 Condiţii fizice de muncă34 Locaţia muncii82 Mediu interior, controlat74 Proximitatea fizică39 Mediu interior, necontrolat30 Mediu exterior, neprotejat8 Munca în vehicule sau echipamente descoperite7 Mediu exterior, protejat1 Munca în vehicule sau echipamente acoperite

29 Condiţiile de mediu52 Expunerea la sunete şi zgomote neplăcute sau de distragere44 Expunerea la factori contaminanţi35 Expunerea la temperaturi extreme22 Spaţiul înghesuit, poziţii neplăcute22 Expunerea la lumină neadecvată

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 11 din 18

Page 12: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

0 Expunerea la vibraţii ale întregului corp17 Expunerea la riscuri32 Expunerea la echipamente periculoase26 Expunerea la condiţii periculoase20 Expunerea la arsuri, tăieturi, muşcături sau înţepături minore16 Expunerea la boli şi infecţii6 Expunerea la locuri înalte0 Expunerea la radiaţii

44 Poziţia corporală87 Statul în picioare

85Utilizarea mâinilor pentru manevrarea, controlul sau simţirea obiectelor, instrumentelor sau

butoanelor77 Mişcări repetitive54 Mersul sau alergarea41 Îndoirea şi răsucirea corpului19 Şederea15 Păstrarea sau recâştigarea echilibrului12 Îngenuncherea, ghemuirea, aplecarea sau târârea3 Urcarea pe scări, schele sau stâlpi

29 Îmbrăcămintea de lucru45 Utilizarea echipamentelor obişnuite de protecţie şi siguranţă12 Utilizarea echipamentelor speciale de protecţie şi siguranţă35 Caracteristici structurale ale postului36 Impactul poziţiei postului43 Libertatea luării deciziilor41 Impactul luării deciziilor asupra colegilor şi rezultatelor organizaţiei40 Frecvenţa luării deciziilor20 Gravitatea consecinţelor erorilor38 Rutina versus provocările postului49 Exactitate şi acurateţe45 Sarcini repetitive44 Structurarea muncii13 Gradul de automatizare a activităţilor21 Competiţia21 Competitivitatea45 Ritmul şi programarea activităţilor56 Presiunea timpului33 Ritmul determinat de viteza echipamentelor

1.5.6 - Efortul depus

Punctaj Denumire35 Efortul psihic şi mental30 Efortul fizic

1.5.7 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului în cadrul organizaţiei(exemplificativ; menţionaţi doar cursurile posibile sau existente aplicabile organizaţiei dvs.)Angajatul va beneficia de cursuri periodice şi neperiodice de pregătire în domenii conexe activităţii, cum ar fi legislaţie în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii şi situaţiilor de urgenţă, proceduri de lucru, tehnologii moderne, aprofundarea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi îndemânării în conducerea maşinilor şi echipamentelor din dotare etc.;

Angajatul are obligaţia de a participa la toate cursurile, stagiile şi alte forme de pregătire şi perfecţionare necesare postului, organizate sau cerute de organizaţie.

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 12 din 18

Page 13: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

(Conform articolului 196 (2) din Codul Muncii Rubinian, modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.)

1.5.8 - Sistemul de promovarePosturile în care poate avansa angajatul din postul actual:Criteriile de promovare:Periodicitatea evaluării performanţelor individuale (dacă este cazul):Periodicitatea promovării:

1.6 – Relaţiile cu celelalte posturi1.6.1 - Nivelul de supervizare: (X) Minim ( ) Mediu ( ) Maxim

Explicaţii: nu supervizează alţi angajaţi;

1.6.2 - Posturi subordonate ierarhic1.6.3 - Posturi subordonate funcţional1.6.4 - Posturi superioare ierarhic: ingineri, tehnicieni, maiştri etc. (enumeraţi exact ocupaţiile existente dar şi cele necesare din cadrul organizaţiei dvs.);1.6.5 - Posturi superioare funcţional1.6.6 - Relaţii de reprezentare personală1.6.7 - Relaţii de reprezentare organizaţională1.6.8 - Relaţii de coordonare1.6.9 - Relaţii de cooperare: diverşi operatori, încărcători-descărcători, etc. (enumeraţi exact ocupaţiile existente dar şi cele necesare din cadrul organizaţiei dvs.);1.6.10 - Relaţii de control

1.7 – Stilul de muncă(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire76 Atenţie la detalii70 Cooperare70 Respectarea obligaţiilor64 Auto-control63 Rezistenţa la stres62 Grija pentru alte persoane59 Integritate58 Adaptabilitate / Flexibilitate58 Independenţă57 Gândire analitică53 Orientare socială

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 13 din 18

Page 14: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

52 Iniţiativă50 Inovare49 Realizare / Efort45 Perseverenţă37 Conducere

1.8 – Valorile şi nevoile ataşate muncii(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire21 Realizarea25 Realizarea16 Utilizarea abilităţilor 13 Independenţa22 Autonomie12 Responsabilitatea6 Creativitatea

23 Recunoaşterea44 Avansarea22 Recunoaştere19 Statutul social6 Autoritate

48 Relaţionarea78 Valorile morale53 Colegii12 Serviciul social56 Oferirea de asistenţă56 Politicile şi Practicile Organizaţiei56 Supervizare privind Relaţiile Umane56 Supervizare tehnică45 Condiţii de muncă66 Activitatea53 Independenţa53 Siguranţa locului de muncă47 Condiţiile de muncă31 Recompensarea19 Varietatea

2 – Specificaţiile (cerinţele) postului

2.1 – Studii2.1.1 – Pregătirea profesională de specialitate (PPS – SVP): < 4 (este necesară o pregătire de cel mult trei luni inclusiv);2.1.2 - Studii superioare: conform codificării COR, nu sunt necesare;2.1.3 - Studii medii / postliceale: conform codificării COR, nu sunt necesare;2.1.4 - Studii generale: şcoala generală;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 14 din 18

Page 15: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

2.1.5 - Alte studii, cursuri şi specializări:

2.2 – Cunoştinţe(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire52 Producţie şi procesare46 Servicii personale şi orientate către clienţi44 Matematică40 Educaţie şi Training39 Limba maternă38 Siguranţa şi Securitatea Publică37 Administraţie şi Management36 Secretariat35 Producţie alimentară31 Transporturi29 Mecanică25 Design24 Vânzări şi Marketing22 Comunicaţii şi media21 Resurse umane20 Construcţii18 Economie şi contabilitate18 Legislaţie şi Guvernare17 Psihologie15 Calculatoare şi electronică15 Inginerie şi tehnologie15 Geografie14 Fizică13 Chimie13 Telecomunicaţii12 Limbi străine12 Sociologie şi Antropologie10 Biologie10 Istorie şi Arheologie9 Filozofie şi Teologie7 Artă şi Cultură7 Terapie şi Consiliere4 Medicină

2.3 – Aptitudini(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 15 din 18

Page 16: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

Punctaj Denumire46 Aptitudini de bază63 Ascultare activă60 Vorbire58 Strategii de învăţare57 Înţelegerea textelor citite48 Învăţare activă48 Monitorizare45 Matematică38 Gândire critică29 Scriere18 Ştiinţă24 Aptitudini de rezolvare a problemelor complexe24 Rezolvarea problemelor complexe27 Aptitudini de management al resurselor46 Managementul timpului34 Managementul resurselor umane18 Managementul resurselor materiale11 Managementul resurselor financiare45 Aptitudini sociale62 Coordonare52 Sensibilitate socială47 Orientare spre servicii42 Instruire36 Persuasiune32 Negociere25 Aptitudini sistemice32 Analiza şi luarea deciziilor22 Evaluarea sistemelor21 Analiza sistemelor25 Aptitudini tehnice41 Analiza controlului calităţii32 Operare şi control31 Întreţinerea echipamentelor30 Selectarea echipamentelor30 Monitorizarea operaţiunilor30 Rezolvarea problemelor23 Reparaţii21 Instalare17 Design tehnologic14 Analiza operaţiunilor9 Programare

2.4 – Abilităţi(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire25 Abilităţi cognitive50 Înţelegerea verbală

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 16 din 18

Page 17: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

50 Expresivitatea verbală47 Organizarea informaţiilor47 Identificarea problemelor38 Analiza deductivă38 Atenţia selectivă38 Expresivitatea scrisă34 Capacitatea de clasificare28 Analiza inductivă28 Înţelegerea textele scrise25 Procesarea numerelor19 Viteza de comparare16 Capacitatea de concluzionare12 Memorarea12 Viteza de concluzionare12 Împărţirea timpului9 Vizualizarea imaginară3 Fluenţa ideilor3 Analiza matematică3 Originalitatea3 Orientarea în spaţiu

28 Abilităţi fizice53 Rezistenţa trunchiului corporal47 Forţa statică41 Vigoarea38 Flexibilitatea extensiilor31 Coordonarea întregului corp28 Forţa dinamică6 Echilibrul întregului corp3 Flexibilitatea dinamică3 Forţa explozivă

29 Abilităţi psihomotorii56 Dexteritatea manuală53 Coordonarea simultană a mai multor membre47 Siguranţa braţelor34 Dexteritatea digitală28 Precizia controlului25 Viteza de mişcare a membrelor22 Viteza încheieturilor şi degetelor16 Gradul de control6 Timpul de reacţie3 Reacţia de orientare

18 Abilităţi senzoriale53 Vederea de aproape50 Claritatea vorbirii50 Recunoaşterea vorbirii unei persoane28 Percepţia adâncimii16 Atenţia auditivă12 Vederea la distanţă6 Diferenţierea vizuală a culorilor3 Sensibilitatea auzului0 Sensibilitatea la lumina orbitoare0 Vederea de noapte0 Vederea periferică0 Localizarea sunetelor

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 17 din 18

Page 18: Model Fisa Post - Muncitor Necalificat La Asamblarea Montarea Pieselor

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

2.5 – Experienţa2.5.1 - Experienţa în muncă: cel puţin un an (exemplificativ);2.5.2 - Experienţa în specialitate: cel puţin un an (exemplificativ);2.5.3 - Experienţa în organizaţie:2.5.4 - Experienţa în domenii conexe:

2.6 – Resurse personale disponibile2.6.1 - Spaţiul disponibil:2.6.2 - Echipamente materiale:2.6.3 - Echipamente software:2.6.4 - Resurse financiare:2.6.5 - Alte resurse:

Data întocmirii (ZZ/LL/AAAA)_______________________

Data luării la cunoştinţă(ZZ/LL/AAAA)

Data avizării (ZZ/LL/AAAA)_______________________

Numele şi prenumele_______________________

_______________________Numele şi prenumele angajatului

Numele şi prenumele_______________________

Funcţia_______________________ _______________________

Funcţia_______________________

Semnătura_______________________

Semnătura_______________________

Semnătura şi ştampila unităţii_______________________

(Dacă persoana care întocmeşte fişa postului este una şi aceeaşi cu persoana care avizează, treceţi ştampila în dreptul persoanei care întocmeşte documentul şi ştergeţi coloana persoanei care avizează)

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 18 din 18