model deviz general

Upload: stefan-raluca-asavoae

Post on 14-Oct-2015

482 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Deviz general-faza SFDEVIZ GENERALprivind cheltuielile necesare realizarii investitieiCURS EURO - LEI/EURO4.5769Nr. Crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fr TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)Mii LeiMii EUROMii LeiMii LeiMii EURO1234567CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului1.1Obinerea terenului0.000.000.000.000.001.2Amenajarea terenului0.000.000.000.000.001.3Amenajri pentru protecia mediului i aducerea lastarea iniial0.000.000.000.000.00TOTAL CAPITOLUL 10.000.000.000.000.00CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului0.000.000.000.000.00TOTAL CAPITOLUL 20.000.000.000.000.00CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic3.1Studii de teren0.000.000.000.000.003.2Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii0.000.000.000.000.003.3Proiectare i inginerie15.003.283.6018.604.063.4Organizarea procedurilor de achiziie0.000.000.000.000.003.5Consultan0.000.000.000.000.003.6Asisten tehnic8.251.801.9810.232.24TOTAL CAPITOL 323.255.085.5828.836.30CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiia de baz4.1Construcii i instalaii550.28120.23132.07682.35149.094.2Montaj utilaje tehnologice0.000.000.000.000.004.3Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj19.854.344.7624.615.384.4Utilaje fr montaj i echipamente de transport0.000.000.000.000.004.5Dotri0.000.000.000.000.004.6Active necorporale0.000.000.000.000.00TOTAL CAPITOL 4570.13124.57136.83706.96154.46CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli5.1Organizare de antier5.1.1. Lucrri de construcii11.012.402.6413.652.985.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului0.000.000.000.000.005.2Comisioane, cote, taxe, costul creditului0.000.000.000.000.009.255.3Cheltuieli diverse i neprevzute0.000.000.000.000.00TOTAL CAPITOL 511.012.402.6413.652.98CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar6.1Pregtirea personalului de exploatare0.000.000.000.000.006.2Probe tehnologice i teste0.000.000.000.00TOTAL CAPITOL 60.000.000.000.000.00TOTAL GENERAL604.39132.05145.05749.45163.75Din care C+M561.29122.64134.71696.00152.07ntocmit,

Deviz financiarBeneficiar:Cap.1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenuluiDeviz financiarCodDescriere articolU/MQP.U.Valoare fara TVATVAValoarea totala1.1.Obtinerea terenuluilei000Cumpararea terenuluilei00.000.000.000.00Exproprierilei00.000.000.000.00Scoaterea din circuitul agricollei00.000.000.000.00Despagubirilei00.000.000.000.001.2.Amenajarea terenuluilei000Demolari, demontari,evacuari materialelei10.000.000.00Defrisari, drenaje, epuismente,lei00.000.000.000.00Devieri retele si utilitatilei10.000.000.00Devieri cursuri de apa, stramutari localitati sau monumente istoricelei00.000.000.000.001.3.Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilorlei000Lucrari pentru protectia mediuluilei00.000.000.000.00Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilorlei00.000.000.000.00Total Capitol 1000Beneficiar:Cap.2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivuluiDeviz financiarCodDescriere articolU/MQP.U.Valoare fara TVATVAValoarea totala2Utilitati necesare obiectivuluilei000Alimentare cu apalei10.000.000.00Canalizarelei10.000.000.00Gaze naturalelei10.000.000.00Agent termiclei0.000.000.00Energie electricalei10.000.000.00Telefonielei10.000.000.00Radiolei0.000.000.00TVlei0.000.000.00Drumuri de acceslei0.000.000.00Cai ferate industrialelei0.000.000.00Cheltuieli aferente bransariilei10.000.000.00Total Capitol 2000Beneficiar:Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnicDeviz financiarCodDescriere articolU/MQP.U.Valoare fara TVATVAValoarea totala3.1.Studii de terenlei000Studiu geotehnic + Ridicare topolei10.000.000.00Elaborare PUZlei10.000.000.00Studiu topografic, fotogrammetriclei10.000.000.00Studii de stabilitate a terenului, alte studiilei00.000.000.000.003.2.Obtinerea de avize, acorduri, autorizatiilei000Obtinerea/prelungirea CertificatuluideUrbanismlei10.000.00Obtinerea/prelungirea AutorizatieideConstruirelei10.000.00Obtinerea de avize si acorduri de amplasament si bransamentlei10.000.00Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciaralei00.000.00Obtinerea acordului de mediu, avizului PSI, avizul de la drumuri, alte avize si acorduri prevazute in acte normativelei10.000.003.3.Proiectare si engineeringlei15,0002,85017,850550,28316,508Elaborare Studiu de Prefezabilitatelei10.000.000.000.00Elaborare Studiu de Fezabilitatelei10.000.000.00Elaborare Documentatii necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferentelei0.000.000.00Proiect tehniclei115,000.0015,000.002,850.0017,850.00Verificare proiect tehniclei10.000.000.00Caiete de sarcinilei10.000.000.00Expertiza tehnicalei10.000.000.00Detalii de executielei10.000.000.00Documentatii de licitatielei10.000.000.003.4.Organizarea procedurilor de achizitie publicalei060Organizarea procedurilor de achizitii publicelei10.005.700.003.5.Consultantalei000Consultanta la elaborarea SF sau studii de piata, evaluarelei0.000.000.00Consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrare contract de executielei0.000.000.003.6.Asistenta tehnicalei8,2541,5689,8228,254Asistenta din partea proiectantuluilei14,100.00779.004,879.00Dirigintie de santierlei14,154.00789.264,943.26Total Capitol 323,2544,42427,672Beneficiar:Cap.5 Alte cheltuieliEvaluareCodDescriere articolU/MQ%Valoare fara TVATVAValoarea totala5.1.Organizare de santierlei11,0062,09113,0975.1.1. Org.santier-lucrari de constructiilei550,2832.00%11,005.652,091.0713,096.725.1.2. Cheltuieli conexe org.de santierlei00.00%0.000.000.005.2.Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantarelei000Comision bancalei00.00%0.000.000.00Alte comisioanelei00.00%0.000.000.00Taxa Inspectia de Stat in Constructiilei0.80%0.000.000.00Taxa Controlul Amenajarii Teritoriuluilei0.000.000.005.3.Cheltuieli diverse si neprevazutelei000Cheltuieli diverse si neprevazutelei010.00%0.000.000.00Total Capitol 511,0062,09113,097Beneficiar:Cap.6. Cheltuieli pentru darea in exploatareEvaluareCodDescriere articolU/MQ%Valoare fara TVATVAValoarea totala6.1.Pregatirea personalului de exploatarelei000Pregatirea personalului de exploatarelei00.00%0.000.000.006.2.Probe tehnologicelei000Probe tehnologicelei00.00%0.000.000.00Total Capitol 6000

Devizul obiectuluiDEVIZUL OBIECTULUICURS EURO - LEI/EURO4.5769Nr. Crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fr TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)LEIMii LeiMii EUROMii LeiMii LeiMii EURO7/1/0924 luni1234567ILUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAIIAdc300mpcorp nouCONSTRUCII404euro/mp1REZISTENTA232,982.52232.9850.9055.92288.9063.1242.00%50,904.00ValoareARHITECTURA260,718.53260.7256.9662.57323.2970.6447.00%56,964.00INSTALAII DE NCLZIRE0.000.000.000.000.000.00Demolareeuro03INSTALATII INTERIOARE DE INCALZIRE16,641.6116.643.643.9920.644.513.00%3,636.00Constructiieuro121200INSTALATII SANITARE0.000.000.000.000.000.005INSTALATII SANITARE INTERIOARE11,094.4111.092.422.6613.763.012.00%2,424.006INSTALATII SANITARE EXTERIOARE2,773.602.770.610.673.440.750.50%606.00INSTALATII ELECTRICE- CURENTI TARI0.000.000.000.000.000.009INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE ILUMINAT, PRIZE SI FORTA24,962.4124.965.455.9930.956.764.50%5,454.0010INSTALATII DE PARATRAZNET SI PRIZA DE PAMANT1,109.441.110.240.271.380.300.20%242.40INSTALATII ELECTRICE- CURENTI SLABI0.000.000.000.000.000.0011SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCEPUT DE INCENDIU0.000.000.000.000.000.0012SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS0.000.000.000.000.000.0013SISTEM DE CONTROL ACCES0.000.000.000.000.000.0014SISTEM BMS0.000.000.000.000.000.0015RETEA DATE / VOCE - CABLARE STRUCTURATA0.000.000.000.000.000.0016SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE EFRACTIE0.000.000.000.000.000.0017CENTRALA TELEFONICA0.000.000.000.000.000.0018SISTEM CATV0.000.000.000.000.000.0019SISTEM INTERFONIE0.000.000.000.000.80%969.6020SISTEM ACTIONARE TRAPE FUM0.000.000.000.00TOTAL I550,282.52550.28120.23132.07682.35149.09100.00%121,200.00554720.28IIMONTAJ1Montaj utilaje i echipamente tehnologice0.000.000.000.00TOTAL II0.000.000.000.000.00IIIPROCURARE1Utilaje i echipamente tehnologice19,850.0019.854.344.7624.615.382Utilaje i echipamente de transport0.000.000.000.003Dotri0.000.000.000.00TOTAL III19,850.0019.854.344.7624.615.38TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)570,132.52570.13124.57136.83706.96154.46ntocmit,706.96154.46

ECHIPAMENTELISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICENrDescriereCANTITATEPRET UNITARValoareUNITUMLEILEIEUROCENTRALA TERMICA 25 KW1.00BUC.2,500.002,500.00546.22VAS EXPANSIUNE1.00BUC.350.00350.0076.47POMPE3.00BUC.300.00900.00196.64BOILER 200 L1.00BUC.600.00600.00131.09TABLOU+FIRIDA BRANSAMENT CURENT ELECTRIC1.00BUC.6,500.006,500.001,420.18ECHIPAMENT INST.PARATRASNET2.00BUC.4,500.009,000.001,966.40TOTAL9.000.0019,850.004,337.00Intocmit

CENTRALIZATOR ECHIPAMENTELISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICENrDescriereValoare (fr TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)Mii LeiMii EUROMii LeiMii LeiMii EUROASCENSOR PERSOANE (5 buc., 7 statii)425.0092.8680.75505.75110.50INSTALATII DE INCALZIRE0.000.000.000.000.00INSTALATII CLIMATIZARE SI VENTILARE0.000.000.000.000.00INSTALATII SANITARE INTERIOARE0.000.000.000.000.00INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI0.000.000.000.000.00INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI0.000.000.000.000.00TOTAL425.0092.8680.75505.75110.50Intocmit

DETALIERE ECHIPAMENTELISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICECURS EURO - LEI/EURO4.5769NrDescriereUMCantPret unitar (EURO)Pret unitar (LEI)Valoare (fr TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)Mii LeiMii EUROMii LeiMii LeiMii EURO1234567891011INSTALATII DE INCALZIRE1CAZAN 350 KW + ARZATOR GAZ METANBUC20.000.000.000.000.000.002BOILER 2000 LITRIBUC10.000.000.000.000.000.003VAS DE EXPANSIUNE INCALZIRE 300 LBUC30.000.000.000.000.000.004VAS DE EXPANSIUNE INCALZIRE 50 LBUC10.000.000.000.000.000.005VAS DE EXPANSIUNE BOILER 35 LBUC10.000.000.000.000.000.006POMPA DE CIRCULATIE CAZAN 15 MC/H 6 MCABUC20.000.000.000.000.000.007POMPA DE CIRCULATIE + CONVERTIZOR FRECVENTA 30 MC/H 12 MCABUC20.000.000.000.000.000.008POMPA DE CIRCULATIE BOILER 5 MCH 6 MCABUC20.000.000.000.000.000.009SUPAPAPE DE SIGURANTA 1 1/4BUC90.000.000.000.000.000.0010SUPAPA DIFERENTIALA 1 1/4 "BUC20.000.000.000.000.000.0011COLECTOR DISTRIBUITOR Dn 300 L=1500 mm ,3 racorduri dn 150BUC20.000.000.000.000.000.0012Butelie de egalizare presiuni DN 500,H =3mBUC10.000.000.000.000.000.0013Cos de fum Di=300,l =30 ml + canal de fum Dn 300 8mlBUC20.000.000.000.000.000.0014Vane de echilibrare dn 50 KOMBI 2 PLUS -MARKUSBUC100.000.000.000.000.000.0015Vana cu trei cai baterii recupperator de caldura dn 1" + servotorBUC140.000.000.000.000.000.0016Vane cu trei cai ventilonvectoare dn 3/4"BUC1350.000.000.000.000.000.0017Radiatoare otel 600x800BUC250.000.000.000.000.000.0018Radiator port-prosop bai 450x900BUC180.000.000.000.000.000.0019Ventiloconvector cu 2 baterii 4 kw incalzire 4,5 kw racire necarcasatBUC1350.000.000.000.000.000.0020Statie de dedurizare a apei 5 mc/h volum -timpBUC10.000.000.000.000.000.0021Pompa de recirculare acm 1 mc/h 4 mCABUC10.000.000.000.000.000.0022AUTOMATIZARE PORNIRE IN CASCDA CAZANE INCALZIREBUC10.000.000.000.000.000.0023BMSBUC10.000.000.000.000.000.0024INCALZIRE ELECTRICA RAMPEBUC10.000.000.000.000.000.0025INCALZIRE ELECTRICA TERASEBUC10.000.000.000.000.000.0026GICACALORIMETRU 1 1/4 INCAZIREBUC80.000.000.000.000.000.0027Perdea de aer cald cu agent termic L=2000 mm 20 KwBUC50.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00INSTALATII CLIMATIZARE SI VENTILARE1CHILLER 260 KW MODEL EWLD-MBYN 260BUC20.000.000.000.000.000.002CONDENSATOR LA DISTANTA 400 KW LUVEBUC20.000.000.000.000.000.003VAS DE EXPANSIUNE RACIRE 100 LBUC20.000.000.000.000.000.004POMPA DE CIRCULATIE CHILLER BUTELIE 45 MC/H 8 MCABUC20.000.000.000.000.000.005POMPA DE CIRCULATIE + CONVERTIZOR FRECVENTA 90 MC/H 12 MCABUC20.000.000.000.000.000.006SUPAPAPE DE SIGURANTA 1 1/4BUC20.000.000.000.000.000.007SUPAPA DIFERENTIALA 1 1/4 "BUC20.000.000.000.000.000.008COLECTOR DISTRIBUITOR Dn 400 L=1500 mm ,3 racorduri dn 150BUC20.000.000.000.000.000.009Butelie de egalizare presiuni DN 500,H =3mBUC10.000.000.000.000.000.0010Vane de echilibrare dn 50 KOMBI 2 PLUS -MARKUSBUC100.000.000.000.000.000.0011Vane cu doua cai ventilonvectoare dn 3/4"BUC1350.000.000.000.000.000.0012RECUPERATOR DE CALDURA DUBLU FLUX 3000 MC/H 200 Pa si baterie de incalzireBUC100.000.000.000.000.000.0013VENTILATOR DESFUMARE 400 C 2 H AXIAL 15000 MC/H 100 PaBUC80.000.000.000.000.000.0014VENTILATOR INTRODUCERE AER CASA SCARII 8000 MC/H H=200PABUC40.000.000.000.000.000.0015TRAPA DESFUMARE CASA SCARIIBUC20.000.000.000.000.000.0016VOLET DE DESUMARE 1000X500BUC100.000.000.000.000.000.0017VENTILATOR EVACUARE AXIAL BAI 2000MC/H 120 PaBUC150.000.000.000.000.000.0018VENTILATOR INTRODUCERE PARCAJ 24000 MC/HBUC20.000.000.000.000.000.0019AUTOMATIZARE PORNIRE IN CASCDA CHILLERBUC10.000.000.000.000.000.0020AUTOMATIZARE RECUPERATOR DE CALDURA IN PLACIBUC100.000.000.000.000.000.0021AUTOMATIZARE VENTILOCONVECTORBUC1350.000.000.000.000.000.0022AUTOMATIZARE VENTILATOARE BAIBUC150.000.000.000.000.000.0023AUTOMATIZARI POMPE SUBMERSIBILEBUC60.000.000.000.000.000.0024GICACALORIMETRU 2 RACIREBUC80.000.000.000.000.000.0025INSTALATIE FILTROVENTILATIE ADAPOST APC 750 MC/HBUC40.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00INSTALATII SANITARE INTERIOARE1Hidranti interior complet echipat 5 l/s furfun semirigid 20 mlBUC340.000.000.000.000.000.002Hidranti exteriori dublu 10 l/s subteran complet echipatBUC100.000.000.000.000.000.003Grup pompe hidranti ext 25 l/s H =50 mCABUC10.000.000.000.000.000.004Grup hidrofor 5 l/s H =55 mCABUC10.000.000.000.000.000.005Grup pompe hidranti int 10 l/s H =55 mCABUC10.000.000.000.000.000.006Pompa submersibila cu tocator 3 l/s 10 mCABUC30.000.000.000.000.000.007Pompa submersibila ape convetional curate 10 l/s 10 mCABUC30.000.000.000.000.000.008Separator de hidrocarburi 10 mcBUC10.000.000.000.000.000.009Separator de grasimi 5 l/sBUC10.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABISISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCEPUT DE INCENDIU1Centrala de incendiu analog adresabila, 4 buclebuc10.000.000.000.000.000.002Acumulator compact acid-Pb 12V/17Ahbuc10.000.000.000.000.000.003Repetor pentru centrala de incendiubuc20.000.000.000.000.000.004Detector fum optic adresabilbuc3500.000.000.000.000.000.005Detector de temperaturabuc300.000.000.000.000.000.006Soclu standard pt. detectori adresabilibuc3800.000.000.000.000.000.007Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbonbuc50.000.000.000.000.000.008Detector analog adresabil multisenzor (optic si temperatura)buc200.000.000.000.000.000.009Placa de extensie de la 1 bucla la 2 buclebuc40.000.000.000.000.000.0010Sursa alimentare 12 V cu backupbuc10.000.000.000.000.000.0011Modul izolator, protejeaz bucla la scurt-circuitbuc80.000.000.000.000.000.0012Buton incendiu adresabilbuc350.000.000.000.000.000.0013Sirena adresabila 5 tonalitati, 3 niveluri de sunet selectabile, alimentare pe buclabuc320.000.000.000.000.000.0014Soclu pentru sirena adresabila pentru montaj aparent, IP54buc320.000.000.000.000.000.0015Sirena adresabila cu flash de exteriorbuc20.000.000.000.000.000.0016Acumulator compact acid -Pb 12V/7Ahbuc30.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS1Camera supravegherebuc1120.000.000.000.000.000.004Sursa alimentare (9 canale) + trafobuc150.000.000.000.000.000.005Sursa alimentare + trafobuc40.000.000.000.000.000.006DVR 32 canale videobuc40.000.000.000.000.000.007Monitor TFT 22"buc40.000.000.000.000.000.008Upsbuc20.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00SISTEM DE CONTROL ACCES1Yala inteligenta cu cititor de smart cardbuc1010.000.000.000.000.000.002Cartele inteligente de inalta siguranta cu CIP digitalbuc1010.000.000.000.000.000.003Receptor de datebuc10.000.000.000.000.000.004Unitate exterioara de codare a smart cardurilorbuc10.000.000.000.000.000.005Economizator de energie pentru camere, dispozitiv de comanda a instalatiei electricebuc1010.000.000.000.000.000.006Soft de gestiune a cheilor de accesbuc10.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00SISTEM BMS1Automatizare usibuc10.000.000.000.000.000.002Automatizare / Sincronizare Climatizarebuc10.000.000.000.000.000.003Automatizare sistem iluminat interiorbuc10.000.000.000.000.000.004Centralizator Date-voce, CA, CCTV, Efractie si rapoartebuc10.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00RETEA DATE / VOCE - CABLARE STRUCTURATA1Rack 19"buc70.000.000.000.000.000.002Priza dubla aplicata neecranata, 2xRJ45, CAT 5buc2600.000.000.000.000.000.003Switch 24 porturibuc140.000.000.000.000.000.004Patch panel 24 porturi UTP, cat 6buc300.000.000.000.000.000.005Patch panel telefonie 50 porturi RJ45buc100.000.000.000.000.000.006Routerbuc100.000.000.000.000.000.007UPSbuc70.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE EFRACTIE1Centrala alarmarebuc10.000.000.000.000.000.002Tastatura LCDbuc10.000.000.000.000.000.003Extensie de 8 zone pentru centrala de alarmarebuc60.000.000.000.000.000.004Detector PIRbuc250.000.000.000.000.000.004Detector Geam spartbuc300.000.000.000.000.000.005Sursa alimentare 12 V cu back-upbuc60.000.000.000.000.000.006Buton de panica cu retinere, deblocare cu cheiebuc60.000.000.000.000.000.007Contact magnetic ingropatbuc300.000.000.000.000.000.008Sirena de interiorbuc120.000.000.000.000.000.009Sirena de exteriorbuc20.000.000.000.000.000.0010Acumulator 7Ah/12Vbuc60.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00CENTRALA TELEFONICA1Centrala telefonicabuc10.000.000.000.000.000.002Sursa alimentare tip L pentru centralabuc10.000.000.000.000.000.003Cartela 16 linii externebuc10.000.000.000.000.000.004Cartela 16 porturi digitalebuc10.000.000.000.000.000.005Cartela 16 porturi analogicebuc40.000.000.000.000.000.006Cartela ISDN_PRIbuc10.000.000.000.000.000.007Telefon digitalbuc60.000.000.000.000.000.008Telefon analogicbuc600.000.000.000.000.000.009Cablu 50p de interiorm500.000.000.000.000.000.0010Repartitor telefonic 200 pbuc10.000.000.000.000.000.0011Conectori amphenol 50 pinibuc60.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00SISTEM CATV1Priza TV simplabuc2350.000.000.000.000.000.002Splitter pasiv 1/4buc630.000.000.000.000.000.003Splitter pasiv 1/8buc120.000.000.000.000.000.004Splitter activbuc100.000.000.000.000.000.005Amplificatorbuc20.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00SISTEM INTERFONIE1Video interfon de interiorbuc100.000.000.000.000.000.002Video interfon de exteriorbuc30.000.000.000.000.000.003Electromagnetbuc100.000.000.000.000.000.004Amortizor usabuc100.000.000.000.000.000.005Sursa alimentarebuc100.000.000.000.000.000.006Acumulatorbuc100.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00SISTEM ELECTRONIC DE ACTIONARE TRAPE FUM1Mecanism electric actionare trape fumbuc60.000.000.000.000.000.002Sursa liniara de curent continu de 24Vcc/2.5Abuc60.000.000.000.000.000.003Acumulator capsulat, fara intretinere, 12V-7 Ah.buc120.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00TOTAL GENERAL ECHIPAMENTE INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI0.000.000.000.000.00INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARIINSTALATII ELECTRICE DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE1Grup electrogen cu putere de 400kVAbuc10.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.00Intocmit,

Page &P