modalitati de armare

of 13 /13
RC: J23/1917/2003; CUI: RO 15983405; CONT IBAN: RO 12 BRDE 441SV81178704410; BANCA: BRD Vacaresti Sos. Alexandriei nr. 298, Bragadiru, Ilfov, Web: www.amvic.ro , eMail: [email protected] Tel.: +40 21-369.33.99; Fax: +40 21-369.33.88; Mobil: +40 372 722 700 - 703 Elemente ale structurii de rezistenŃă prezente în cazul unei construcŃii P+1 folosind cofraje AMVIC: Grinzi de fundare; ElevaŃie; Centuri la cota ± 0,00; Placă la cota ± 0,00; PereŃii parterului; Centuri peste parter; Placă peste parter; PereŃi etaj (mansardă); Centuri la partea superioară a structurii; Stâlpi.

Upload: vophuc

Post on 30-Dec-2016

347 views

Category:

Documents


15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Modalitati de armare

RC: J23/1917/2003; CUI: RO 15983405; CONT IBAN: RO 12 BRDE 441SV81178704410; BANCA: BRD Vacaresti

Sos. Alexandriei nr. 298, Bragadiru, Ilfov, Web: www.amvic.ro, eMail: [email protected]

Tel.: +40 21-369.33.99; Fax: +40 21-369.33.88; Mobil: +40 372 722 700 - 703

Elemente ale structurii de rezistenŃă prezente în cazul unei construcŃii P+1 folosind cofraje AMVIC:

� Grinzi de fundare;

� ElevaŃie;

� Centuri la cota ± 0,00;

� Placă la cota ± 0,00;

� PereŃii parterului;

� Centuri peste parter;

� Placă peste parter;

� PereŃi etaj (mansardă);

� Centuri la partea superioară a structurii;

� Stâlpi.

Page 2: Modalitati de armare

NE VEDEM IN FIECARE DUMINICA LA OTV

RC: J23/1917/2003; CUI: RO 15983405; CONT IBAN: RO 12 BRDE 441SV81178704410; BANCA: BRD Vacaresti

Sos. Alexandriei nr. 298, Bragadiru, Ilfov, Web: www.amvic.ro, eMail: [email protected]

Tel.: +40 21-369.33.99; Fax: +40 21-369.33.88; Mobil: +40 372 722 700 - 703

Cadru legislativ:

� CR 2-1-1, 1-05: Cod de proiectare a construcŃiilor cu

pereŃi structurali din beton armat;

� Codul de proiectare CR 1-1-3-2005: „Evaluarea

acŃiunii zăpezii asupra construcŃiilor”;

� Codul de proiectare seismică P100-1/2006 „Prevederi

de proiectare pentru clădiri”;

� STAS 10107/0-90 “ConstrucŃii civile şi industriale.

Calculul şi alcătuirea elementelor din beton, beton

armat şi beton precomprimat”;

� STAS 10101/1-78 „AcŃiuni în construcŃii. GreutăŃi

tehnice şi încărcări permanente”;

� Codul de proiectare CR 0-2005: “Bazele proiectării

structurilor în construcŃii”;

� Normativul NP 112-04: “Normativ pentru proiectarea

structurilor de fundare directă”.

Page 3: Modalitati de armare
Page 4: Modalitati de armare
Page 5: Modalitati de armare

NE VEDEM IN FIECARE DUMINICA LA OTV

RC: J23/1917/2003; CUI: RO 15983405; CONT IBAN: RO 12 BRDE 441SV81178704410; BANCA: BRD Vacaresti

Sos. Alexandriei nr. 298, Bragadiru, Ilfov, Web: www.amvic.ro, eMail: [email protected]

Tel.: +40 21-369.33.99; Fax: +40 21-369.33.88; Mobil: +40 372 722 700 - 703

Placă la cota ±0,00

ModalităŃi de armare:

� Armare cu plase sudate;

� Armare cu bare independente;

� Armare cu fibre polimerice;

Avantaje ale armării cu fibre poliamidice:

� Rapiditate (eliminarea timpului de armare);

� RezistenŃă (la fisurare în perioada de priză a

betonului);

� Financiar: - eliminarea manoperei cu armarea;

- eliminarea preŃului fierului beton.

Page 6: Modalitati de armare
Page 7: Modalitati de armare

NE VEDEM IN FIECARE DUMINICA LA OTV

RC: J23/1917/2003; CUI: RO 15983405; CONT IBAN: RO 12 BRDE 441SV81178704410; BANCA: BRD Vacaresti

Sos. Alexandriei nr. 298, Bragadiru, Ilfov, Web: www.amvic.ro, eMail: [email protected]

Tel.: +40 21-369.33.99; Fax: +40 21-369.33.88; Mobil: +40 372 722 700 - 703

Placă peste parter

La alegerea formei plăcii peste parter se Ńine cont

de forma şi locul în care este amplasat golul de scară,

golurile pentru coloanele de instalaŃii, coşul de fum al

şemineului.

Page 8: Modalitati de armare
Page 9: Modalitati de armare

NE VEDEM IN FIECARE DUMINICA LA OTV

RC: J23/1917/2003; CUI: RO 15983405; CONT IBAN: RO 12 BRDE 441SV81178704410; BANCA: BRD Vacaresti

Sos. Alexandriei nr. 298, Bragadiru, Ilfov, Web: www.amvic.ro, eMail: [email protected]

Tel.: +40 21-369.33.99; Fax: +40 21-369.33.88; Mobil: +40 372 722 700 - 703

PereŃi etaj (mansardă)

� La alegerea formei pereŃilor mansardei se Ńine

cont de conformaŃia spaŃială a casei;

� Golurile (pentru ferestre şi uşi) se bordează.

Page 10: Modalitati de armare
Page 11: Modalitati de armare
Page 12: Modalitati de armare
Page 13: Modalitati de armare