miercuri | 6 septembrie 2017 | anul xx, nr. 162 (5111 ... primăria huedin 0264-351.548 prefectura...

of 16 /16
Foto: Arhivă Monitorul MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111) | 12 + 4 pagini | 1,50 lei ACTUALITATE Câţi bani încasează Boc de la Primărie. E în top 3 cele mai mari salarii. Legea salarizării le-a permis primarilor să devină „bugetari de lux”. Pagina 4 ACTUALITATE Proces la CEDO câștigat de un angajat român Un român a câştigat la CEDO, după ce a fost concediat pe nedrept. Pagina 2 Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa [email protected] Primarul muncipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, cere directorilor de la şcolile din zona centrală a oraşului să înceapă cursurile la ore diferite, între 7.30 şi 9.00 pentru a reduce astfel aglomeraţia. Pagina 3 EDUCAŢIE Bacalaureat 2018: probele orale vor avea loc în luna februarie SOCIAL Vizionarea excesivă a programelor TV poate declanşa autismul Prima sesiune a examenu- lui de bacalaureat 2018 va în- cepe în 12 februarie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare ora- lă în Limba română (proba A), potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţio- nale (MEN). Conform calendarului apro- bat prin ordin de ministru, pro- ba va continua în data de 13 februarie şi va fi urmată de eva- luarea competenţelor lingvisti- ce de comunicare orală în lim- ba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 şi 20 februa- rie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 fe- bruarie se va desfăşura evalu- area competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie inter- naţională (proba C). Prima probă scrisă – Limba si literatura română – Ea) – va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă – Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obli- gatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă – la alegere a profilului şi speciali- zării – proba Ed) – se va desfă- şura vineri, 28 iunie. Afişarea primelor rezultate a- re ca termen data de 4 iulie (pâ- nă la ora 12:00) şi e urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00). Între 5 şi 8 iu- lie vor fi soluţionate contestaţi- ile, în timp ce afişarea rezulta- telor finale este prevăzută pen- tru data de 9 iulie 2018. Un studiu făcut de Centrul pentru Copii cu Autism arată că în cazul a 90% dintre copiii de 2-3 ani, care sunt diagnosticaţi cu o formă de autism, factorul declanşator este vizionarea exce- sivă a programelor TV sau a al- tor forme de realitatea virtuală. „Dacă aparent 5 ore pe zi de vizionare ar trebui “să nu fie” un fapt îngrijorător, în ca- zul copiilor şi mai ales al co- piilor mici de 0-2 ani, consu- mul TV este foarte dăunător, ajungându-se în marea majo- ritate a cazurilor în care cei mici au fost lăsaţi în medie peste 5 ore/zi în faţa mediilor virtuale, la diagnostice de în- târziere în dezvoltarea psi- ho-motrica, întârziere în apa- riţia şi dezvoltarea limbajului, tulburare de opoziţie şi/sau comportament, şi, mai grav, de ADHD sau chiar de autism”, a declarat Marius Zamfir, psi- holog şi coordonator Centru pentru Copii cu Autism. Psihologul a explicat că aces- ta este un fenoment în creştere şi că în 90% din cazuri, părin- ţii au recunoscut că cei mici pe- trec câte 4-5 ore pe zi în faţa te- levizorului. În anul 2008, Academia Ame- ricană de Pediatrie a recomandat ca accesul la tehnologiile şi dis- pozitivele multimedia pentru co- piii între 0-2 ani să fie restricţio- nat complet, pentru copiii între 3 şi 6 ani, să fie limitat la maximum o oră pe zi, iar cei între 6 şi 12 ani să vizualizeze programele TV maximum două ore pe zi. PUBLICITATE Tel 0264-414076 www.hotelonix.ro, [email protected] Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca 1 = 4.5959 LEI Telefon Monitorul : 0264/59.77.00 CLUJ-NAPOCA 19 0 C Detalii în pagina 2 METEO PUBLICITATE PUBLICITATE șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară. secretară Se oferă salariu atractiv. Telefon: 0744-637391, email: [email protected]; [email protected] ANGAJEAZĂ Începe sesiunea de toamnă la Universitatea „Babeș Bolyai” UBB îşi deschide astăzi, 6 septembrie, porţile pentru candidaţii din sesiunea de toamnă a admiterii. Pagina 11 Conţine săptămânalul ediție de ARIEȘ La Cluj, clopoțelul sună de patru ori Teama de haosul din trafic impune măsuri disperate

Upload: tranlien

Post on 30-Jun-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

Foto

: A

rhiv

ă M

on

ito

rul

MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111) | 12 + 4 pagini | 1,50 lei

ACTUALITATE

Câţi bani încasează Boc de la Primărie. E în top 3 cele mai mari salarii.Legea salarizării le-a permis primarilor să

devină „bugetari de lux”. Pagina 4

ACTUALITATE

Proces la CEDO câștigat de un angajat românUn român a câştigat la CEDO, după ce a

fost concediat pe nedrept. Pagina 2

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa [email protected]

Primarul muncipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, cere directorilor de la şcolile din zona centrală a oraşului să înceapă cursurile la ore diferite, între 7.30 şi 9.00 pentru a reduce astfel aglomeraţia. Pagina 3

EDUCAŢIE

Bacalaureat 2018: probele orale vor avea loc în luna februarie

SOCIAL

Vizionarea excesivă a programelor TV poate declanşa autismul

Prima sesiune a examenu-lui de bacalaureat 2018 va în-cepe în 12 februarie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare ora-lă în Limba română (proba A), potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţio-nale (MEN).

Conform calendarului apro-bat prin ordin de ministru, pro-ba va continua în data de 13 februarie şi va fi urmată de eva-luarea competenţelor lingvisti-ce de comunicare orală în lim-ba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 şi 20 februa-rie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 fe-bruarie se va desfăşura evalu-area competenţelor lingvistice

într-o limbă de circulaţie inter-naţională (proba C).

Prima probă scrisă – Limba si literatura română – Ea) – va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă – Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obli-gatorie a profi lului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă – la alegere a profi lului şi speciali-zării – proba Ed) – se va desfă-şura vineri, 28 iunie.

Afi şarea primelor rezultate a-re ca termen data de 4 iulie (pâ-nă la ora 12:00) şi e urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00). Între 5 şi 8 iu-lie vor fi soluţionate contestaţi-ile, în timp ce afi şarea rezulta-telor fi nale este prevăzută pen-tru data de 9 iulie 2018.

Un studiu făcut de Centrul pentru Copii cu Autism arată că în cazul a 90% dintre copiii de 2-3 ani, care sunt diagnosticaţi cu o formă de autism, factorul declanşator este vizionarea exce-sivă a programelor TV sau a al-tor forme de realitatea virtuală.

„Dacă aparent 5 ore pe zi de vizionare ar trebui “să nu fi e” un fapt îngrijorător, în ca-zul copiilor şi mai ales al co-piilor mici de 0-2 ani, consu-mul TV este foarte dăunător, ajungându-se în marea majo-ritate a cazurilor în care cei mici au fost lăsaţi în medie peste 5 ore/zi în faţa mediilor virtuale, la diagnostice de în-târziere în dezvoltarea psi-ho-motrica, întârziere în apa-riţia şi dezvoltarea limbajului,

tulburare de opoziţie şi/sau comportament, şi, mai grav, de ADHD sau chiar de autism”, a declarat Marius Zamfi r, psi-holog şi coordonator Centru pentru Copii cu Autism.

Psihologul a explicat că aces-ta este un fenoment în creştere şi că în 90% din cazuri, părin-ţii au recunoscut că cei mici pe-trec câte 4-5 ore pe zi în faţa te-levizorului.

În anul 2008, Academia Ame-ricană de Pediatrie a recomandat ca accesul la tehnologiile şi dis-pozitivele multimedia pentru co-piii între 0-2 ani să fi e restricţio-nat complet, pentru copiii între 3 şi 6 ani, să fi e limitat la maximum o oră pe zi, iar cei între 6 şi 12 ani să vizualizeze programele TV maximum două ore pe zi.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076www.hotelonix.ro, [email protected]. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1 = 4.5959 LEI

Telefon Monitorul: 0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

190C Detalii în pagina 2MET

EO

PUBLICITATE

PUBLICITATE

• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.

• secretară

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,

email: [email protected];[email protected]

ANGAJEAZĂ

Începe sesiunea de toamnă la Universitatea „Babeș Bolyai”UBB îşi deschide astăzi, 6 septembrie, porţile pentru candidaţii din sesiunea de toamnă a admiterii. Pagina 11

Conţine săptămânalulediție de

ARIEȘ ANUL III, Serie NR. 106

19 - 25 IULIE Se distribuie GTelefonul citit

0371/177.3www.monitor

La Cluj, clopoțelul sună de patru ori

Teama de haosul din trafic impune măsuri disperate

Page 2: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

Poliţia 112Pompieri 112Salvarea 112Jandarmeria 956Protecţia civilă, Salvamont 982Salvamont Băișoara0264-777.867 Salvamont Vlădeasa 0264-624.967Asistenţă socială 979Informaţii C.F.R. 952Deranjamente Gaz 928 Protecţia Consumatorului0264-431.368 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)0264-432.727 Poliţia Secţia 2 (Mărăști) 0264-450.043Poliţia Secţia 3 (GheorgheniBună Ziua) 0264-414.006 Poliţia Secţia 4 (Mănăștur) 0264-452.190Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu)0264-582.777 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397 Poliţia Secţia 7 (Someșeni)0264-416.646Agenţia C.F.R. 0264-432.001Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca 0264-416.702Primăria Cluj 0264-596.030Telefonul primarului 948 Primăria Mănăștur0264-480.627Primăria Mărăști0264-413.355Primăria Iris 0264-435.040Primăria Someșeni0264-435.050Primăria Grigorescu0264-585.831Primăria Turda0264-313.160Primăria Dej 0264-211.790Primăria Gherla0264-241.926Primăria Huedin0264-351.548Prefectura 0264-591.637Consiliul local 0264-503.300Serviciul Stare Civilă0264-596.030Ridicări auto 0264-444571RATCJ 0264-503.700Electrica Cluj 0264-595.721RAJAC 0264-591.444Spitalul Judeţean0264-597.852Spitalul CFR 0264-598.270Spitalul Militar 0264-598.381

telefoane utile

2 actualitate.monitorulcj.ro miercuri, 6 septembrie 2017

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢIAbonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română,

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 0264/59.77.03 sau prin email, la adresa [email protected].

PUBLICITATE

120/19

0C

Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

12°/19° Înnorat

12°/18° Înnorat

11°/17° Ploaie

13°/17°Înnorat

11°/18° Ploaie

7°/13° Ploaie

9°/16° Ploaie

8°/14°Înnorat

CLUJ-NAPOCA

ISSN 2065 – 6408Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%[email protected], tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIARedactor-șef I Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și fotoale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEISIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03E-mail: [email protected]; [email protected];

[email protected]: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.Articolele marcate cu reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Anca M. Colibășanu – politicăAngelica Teocan – economieRaluca Sas – sportMonica Ostașuc – social

Cosmina Măcicășan, Eliza Lucaciu, – dtpDaciana Derda – corespondent Turda,

Câmpia Turzii

Director Marketing – Mihaela FleșariuMica publicitate – Iuliana NagyConsilier Marketing – Călin TanțăuIT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia TodeaContabilitate – Camelia PetreanDistribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Anca M. Colibăș[email protected], tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Monitorul – ediție de Florești și Ziarul Popular ediție de Huedin

Bătrân căzut de la etajul 3 în MănăşturUn bătrân de 79 de ani a căzut ieri la prânz de la etajul 3 al unui bloc situat pe strada Parâng din cartierul Mănăștur. Potrivit marto-rilor, bătrânul se afl a pe balcon. Incidentul a avut loc pe strada Parâng la numărul 8. Potrivit autorităţilor, bătrânul nu a supravieţu-it căzăturii. „În jurul orei 12.40, Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat a că-zut de la balconul locuinţei afl ată la etajul 3. Poliţiștii s-au deplasat la faţa locului și au sta-bilit că este vorba despre un bărbat în vârstă de 79 de ani care locuia în acea locuinţă. I s-a acordat îngrijiri medicale la faţa locului, dar ulterior, a fost constatat decesul. Urmează să se efectueaze cercetarea la faţa locului și să se stabilească împrejurările în care a căzut băr-batul”, au declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

Cuţitarul din Sânnicoară a fost arestat preventivMinorul de 16 ani din Sânnicoară, cercetat pentru tentativă la omor după ce a înjun-ghiat un tânăr, a fost arestat preventiv.

Luni seara, magistraţii Tribunalului Cluj au decis să îl trimită după gratii pentru 30 de zile. Tânărul în vârstă de 16 ani din Sânnicoară este cercetat pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor. „La data de 2 septembrie, în jurul orei 22:00, poli-ţiștii din Apahida au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană, care se afl a la o manifestare publică de pe raza localităţii Sânnicoară, a fost rănită în urma unui scandal. Poliţiștii au identifi cat persoana vătămată, fi ind vorba despre un bărbat, de 24 de ani, din Sânnicoară. Acestuia i se acordau îngrijiri de către echipajul medi-cal, ulterior fi ind transportat la spital”, spun reprezentanţii IPJ Cluj. În urma verifi -cărilor efectuate la faţa locului, poliţiștii au stabilit că bărbatul a fost implicat într-o al-tercaţie, în urma căreia a fost „înţepat, cu un corp ascuţit, în zona spatelui și a ante-braţului, de către o persoană a cărei iden-titate nu a putut fi indicată”. Poliţiștii au descoperit, în apropierea zonei în care a avut loc altercaţia, un briceag. „În urma investigaţiilor efectuate, poliţiștii au stabi-lit identitatea celui suspectat de comiterea faptei, fi ind vorba despre un tânăr, de 16 ani, din Sânnicoară. S-a reușit localizarea

tânărului într-o cultură de lucernă, pe un hotar între localităţile Pata și Boju”, mai spun reprezentanţii IPJ Cluj.

Accident grav pe DN1 spre Oradea. Viteza şi carosabilul ud au băgat un bărbat în spital.O persoană a fost rănită grav și două mașini avariate în urma unui accident de circulaţie ca-re a avut loc luni la prânz pe DN1 E60 pe raza localităţii Bucea. Conform primelor informaţii, un bărbat de 67 de ani din judeţul Sălaj, în timp ce conducea un autoturism pe DN1 E60, pe raza comunei Negreni, localitatea Bucea, dinspre Oradea înspre Cluj-Napoca, pe fondul neadaptării vitezei la carosabilul umed, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta a pierdut controlul direcţiei de deplasare și a pă-truns pe sensul opus de mers. „Astfel, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de către o femeie de 50 de ani din judeţul Bihor. Accidentul s-a soldat cu rănirea gravă a conducătorului auto. Poliţiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs coliziu-nea”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

Curtea Europeană a

Drepturilor Omului

(CEDO) au decis, marţi,

că instanţele româneşti

nu au respectat dreptul la

viaţă şi corespondenţă

privată în cazul unui

cetăţean român, fi ind

încălcat articolul 8 al

Convenţiei Europene pen-

tru Drepturile Omului, se

arată într-un comunicat

al CEDO.

Bogdan Mihai Bărbules-

cu, în vârstă de 38 de ani, a

fost concediat în 2007, de

compania la care lucra pe

postul de inginer însărcinat

cu atribuţii în vânzări. Fir-

ma îşi avea sediul la Cluj. În

cei trei ani în care a lucrat

aici, a creat un cont de mail

pentru a comunica cu clien-

ţii. Ulterior, a fost informat

de către angajator că este

concediat deoarece a folosit

serviciul de mesagerie virtu-

ală şi în scopuri personale.

Bărbulescu a primit şi un

transcript al comunicaţiilor

sale, inclusiv a unor mesaje

schimbate cu logodnica sa

şi cu fratele său.

Bărbulescu a atacat deci-

zia demiterii invocând încăl-

carea dreptului la intimitate,

însă instanţele naţionale nu

i-au dat câştig de cauză. Ast-

fel, a luat decizia de a se adre-

sa CEDO. În primă fază, CE-

DO stabilise că angajatorul

are dreptul să supravegheze

comunicaţiile pe Internet ale

salariaţilor, însă Bărbulescu

a atacat decizia. Astăzi, Ma-

rea Cameră a CEDO a anun-

ţat decizia defi nitivă. Astfel,

instanţele din România nu au

respectat dreptul la viaţă şi

corespondeţă privată, încăl-

când articolul 8 al Convenţi-

ei Europene pentru Dreptu-

rile Omului.

Dreptul la intimitate, încălcat

Bărbulescu a atacat deci-

zia demiterii invocând în-

călcarea dreptului la intimi-

tate, însă instanţele naţio-

nale nu i-au dat câştig de

cauză. Astfel, a luat decizia

de a se adresa CEDO. În pri-

mă fază, CEDO stabilise că

angajatorul are dreptul să

supravegheze comunicaţii-

le pe Internet ale salariaţi-

lor, însă Bărbulescu a ata-

cat decizia. Astăzi, Marea

Cameră a CEDO a anunţat

decizia definitivă. Astfel, in-

stanţele din România nu au

respectat dreptul la viaţă şi

corespondeţă privată, încăl-

când articolul 8 al Conven-

ţiei Europene pentru Drep-

turile Omului.

Bărbulescu a pierdut pro-

cesul deschis în ţară atât la

Tribunal, cât şi la Curtea de

Apel. În primă instanţă, nici

CEDO nu i-a dat câştig de

cauză. La începutul anului

2016, un complet de şapte

judecător în secţia a patra

de la CEDO i-au respins

plângerea românului. Ca-

zul a ajuns în faţa Marii Ca-

mere a Curţii Europene a

Drepturilor Omului, iar în

favoarea românului au in-

tervenit în mod excepţional

statul francez şi cel mai ma-

re sindicat din Europa. De-

cizia în acest caz lămureş-

te dacă discuţiile private,

purtate de angajaţi în tim-

pul serviciului de pe calcu-

latoarele firmei, pot fi su-

pravegheate sau nu.

Decizia CEDO vine după

ce judecătorii au analizat

dosarul Bărbulescu versus

România, care se referea la

decizia unei societăţi priva-

te de a concedia un angaja-

tor după ce a monitorizat

mesajele electronice ale an-

gajatului, precum şi presu-

pusul eşec al instanţelor na-

ţionale de a proteja dreptul

la viaţă privată.

Monitorizarea nu a fost transparentă

Emeric Domokos Hancu,

unul dintre cei doi avocaţi ai

reclamantului, a susţinut în fa-

ţa completului Marii Camere

CEDO: „În acest caz, monito-

rizarea domnlui Bărbulescu nu

a fost transparentă, nu a fost

necesară şi nici corectă sau

proporţională cu orice interes.”

Proces la CEDO câștigat de un angajat românUn român a câştigat la CEDO după ce a fost concediat pe nedrept: Instanţele româneşti nu au respectat dreptul la viaţă privată.

Page 3: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

miercuri, 6 septembrie 2017 actualitate.monitorulcj.ro 3

Foto

: M

on

ito

rul

ARS OPINIÆ

Îndărăt și de-a-ndoaselea

Viorel [email protected]

Am tot mai clar impresia că în România lucrurile o iau înapoi, că paşii progresului sunt iluzo-rii şi că trebuie să socotim bine unde suntem şi încotro ne în-dreptăm. Și nu mă refer aici (în registru tragi-comic) la toată is-toria noastră, nu mă refer (în registru dramatic) la ultima su-tă de ani, nu mă refer (în regis-tru bășcălios) nici la viaţa noas-tră de ieri până azi (când avem/n-avem șanse de califi care cu echipa de fotbal). Mă refer explicit la ultimii zeci de ani (demo-cratici), ce ne-au stat la îndemână să-i trăim, să-i construim și să-i înţelegem.Sigur că da, se pot face cercetări laborioase, se pot efectua sondaje amănunţite, se pot întocmi statistici temeinice, care să ne conducă către concluzii fundamentate știinţifi c și fără puţin-tă de a fi tăgăduite. Nu zic că nu se fac și-or fi existând rezulta-te, dar pe cine interesează, cine să le popularizeze, cine să le susţină și cine să le creadă? Dar nu trebui cine știe ce criterii pentru a înţelege niște lucruri simple. Ar fi de ajuns (zic eu) şi la îndemâna bunului simţ să observăm evoluţia câtorva lu-cruri din România, cum ar fi democraţia, politica, presa, spor-tul, funcţionarea instituţiilor şi altele.Cu democraţia, în anii ‘90 aveam niște scuze, că n-o știm, n-o înţelegem, trebuie s-o învăţăm. Ei bine, am deprins-o cât de cât, am început să-i pricepem rostul, să-i simţim gustul și să tragem foloasele, dar de-o vreme încoace parcă a început dezvăţul şi mersul îndărăt. Nu mai preţuim libertatea și oportunităţile, care ne-au lipsit zeci de ani, ne-am pierdut în-crederea unii în alţii, nu mai suntem interesaţi de viaţa cetăţii și, mai nou, absentăm masiv de la vot, care este însăși chint-esenţa democraţiei. În anii ‘90, mergeam la vot sub 70% din-tre noi, după zece ani, am ajuns la sub 60% și apoi la sub 50%, iar acum suntem la sub 40%, ceea ce arată (după trei-zeci de ani de democraţie) o slabă înţelegere a lumii de as-tăzi, un nivel redus de instruire democratică și o educaţie po-litică precară. N-am excelat noi la primele alegeri, dar, după doar șase ani, în 1996, s-a produs prima schimbare democra-tică de putere, după o guvernare ștearsă și conformistă a lui Nicolae Văcăroiu. Azi, nici nu știm cum și nici de ce, ne-am trezit cu un nea Nicu Văcăroiu reloaded, varianta retrogra-dă, în persoana lui nea Mişu Tudose, la fel de şters şi de conformist, dar despre care, prin ce spune şi arată, nu ştii dacă face pe „prostul“ sau chiar e ceea ce pare, că are o „misiune“ murdară sau că le scoate din capul lui.Ciudată întoarcere în timp!La începuturile democratice, politica o făceau partidele împăr-ţite formal în două, cele pro-occidentale și pro-democratice și cele formate din foștii comuniști, conservând interese și relaţii din vechiul regim. Nu era cine ştie ce, dar oamenii pricepeau atâta şi votau măcar, cu speranţă, în virtutea acestor idei po-litice minimale. Azi, lucrurile sunt mult mai confuze și ameste-cate, partidele nu mai reprezintă idei şi concepţii politice, ci s-au transformat într-un fel de remorchere de interese, mai mult sau mai puţin reale/simbolice: de-o parte şi mai mulţi, par a fi dependenţii social, de diverse tipuri, de alta, mai pu-ţini şi mai diverşi, emancipaţii social. Dar faptul de a fi repre-zentaţi (și unii și alţii) e cea mai mare iluzie și cea mai groazni-că înfrângere a democraţiei reprezentative. Clasa politică ro-mânească, după 30 de ani, a ajuns să se reprezinte numai și numai pe sine, interesele personale, pecuniare, cele de partid, relaţiile privilegiate și, mai nou și imperativ, propria libertate și slobozenie discreţionară de face ce vrea. Unele partide, pe drept cuvânt, au dispărut, cele supravieţuitoare sunt epuizate şi reprezintă cupluri inerte, formate din politicieni mumifi caţi şi electorat captiv.Acum douăzeci și cinci de ani, instituţiile democratice erau în formare și transformare, se căutau variante și modele. Funcţionau discutabil, dar era speranţa și orizontul schimbării, al reformelor și tranziţiei, până când toate acestea s-au golit de conţinut. În loc de-a fi devenit solide, stabile și independen-te, instituţiile statului român se înfi inţează, se fac şi se desfac, azi, după voia unor persoane, după interese fi nanciare şi de partid, cu unicul ţel de a putea fi controlate şi exploatate în scopuri individuale sau de grup. Unde e progresul, unde e emanciparea, unde e maturitatea, indepedenţa și puterea acestora? Soliditatea unui stat este dată de tăria și funcţionali-tatea instituţiilor sale.Despre presă n-o să spun multe (nimeni nu-I profet în ţara lui) ca să nu mă apuce durerea de cap, nervii sau nostalgia. Totuși, cum e posibil ca după aproape cincizeci de ani de „închidere“ comunistă şi treizeci de ani de „deschidere“ democratică, principalul post TV de ştiri (ca fereastră către lume) să fi e România TV, cel care nu face altceva decât să exploateze la maximum slăbiciunea (prostia), cea omenească și pe cea a so-cietăţii. E un simplu exemplu, nu un studiu de caz!Și-am ajuns la sport ca la o încununare a mersului de-a-ndoa-selea și mă tot întreb, de pildă, cum e posibil ca în cea mai bă-noasă ocupaţie (şi afacere) de pe pământ (care este fotbalul) suntem capabili de un atât de mare şi de înfi orător regres. Când poţi avea oamenii la picioare și posibilitatea de a face bani mulţi (cultivând serios și asumat un fenomen), cum poţi să ratezi în halul acesta? Nu o califi care la un campionat (euro-pean sau mondial), ci însăși chintesenţa rânduielii lumii de azi.Dreaptă sau strâmbă!

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Primarul muncipiului

Cluj-Napoca, Emil Boc, cere

directorilor de la şcolile din

zona centrală a oraşului să

înceapă cursurile la ore dife-

rite, între 7.30 şi 9.00 dimi-

neaţa, pentru a reduce astfel

aglomeraţia care se creează

şi care blochează oraşul.

Primarul i-a cerut astfel in-

spectorului şcolar general al ju-

deţului Cluj, Valentin Cuibus,

ieri, în cadrul şedinţei de Con-

siliu Local, să se implice în re-

zolvarea acestei situaţii.

Boc: Benzile dedicate nu sunt totul

„Avem nevoie de a ne con-

juga eforturile şi de a încerca

până la 1 octombrie să impu-

nem conducerii şcolilor şi lice-

elor din zona centrală a oraşu-

lui să-şi modifi ce ora de începe-

re a cursurilor 8, 8.30, 9.00. Doar

în această modalitate vom reu-

şi să degrevăm, atât cât este po-

sibil, din aglomeraţia existentă

la începutul anului şcolar din

centrul Clujului. Cred că stă la

mâna noastră impunerea aces-

tei politici educaţionale şi publi-

că de transport. Noi am făcut

tot ce a ţinut de noi cu liniile

dedicate pentru a încuraja trans-

portul în comun şi le-am dat în

funcţiune cu mult înainte de 1

septembrie. Facem în continu-

are eforturi la nivel de infrastruc-

tură pentru amenjarea unor sen-

suri giratorii, lărgirea unor in-

tersecţii pentru a facilita acce-

sul şi a elevilor şi a pietonilor,

dar şi a autobuzelor şi a circu-

laţiei în ansamblu. Este în be-

nefi ciul tuturor, de bun simţ, şi

cred că nu este greu să solici-

tăm, după un program pe care

dumneavoastră să îl gândiţi cu

conducerea şcolilor, să-şi grade-

ze sosirea la şcoală dimineaţa,

7.30, 8, 8.30 şi 9.00. Ar fi un lu-

cru care s-ar vedea în concret

în circulaţia din centrul Cluju-

lui. Nu mă refer la şcolile din

cartier. Mă refer la şcolile şi li-

ceele din centrul Clujului”, a de-

clarat Emil Boc.

Problema: părinţii

La rândul său, Valentin Cui-

bus a declarat că va discuta cu

directorii şcolilor, dar problema

este la părinţi.

„Evidem că vom fi deschişi,

nici nu se pune problema. Noi

am început în urmă cu doi ani

de zile când structurile prima-

re de la Racoviţă şi Şincai au

fost mutate în apropierea cen-

trului. Încă de anul trecut, am

început să începem cursurile la

7.30, 8, 8.30 pe zona Şincai,

Racoviţă, Reformaţi. Vom în-

cerca să mergem în continua-

re, sigur, aici e o reţinere seri-

oasă din partea părinţilor. Dar

va trebui să impunem aceste

lucruri. Cred că lucrurile se pot

aşeza”, a spus Cuibus.

El spune că lucrul cel mai

important este învăţătorul, nu

locaţia.

„Pentru prima dată am su-

plimentat clasele pregătitoare

pe zona cartierelor, indiferent

că a fost vorba de Grigorescu,

de şcolile din Mănăştur, Crean-

gă, Haţeganu sau chiar Rebrea-

nu, cât şi în Gheorgheni la Ti-

tulescu, cât şi în Mărăşti la Agâr-

biceanu. Deci a fost un mare

pas înainte în condiţiile în care,

de exemplu, la Bălcescu nu am

avut nicio suplimentare de cla-

se. Am avut pe Şcoala Bob un-

de cererea continuă să fi e foar-

te, foarte mare. Oricum, lucru-

rile au intrat, după părerea mea

pe un făgaş normal. Lumea a

început să înţeleagă că la învă-

ţământul primar cel mai impor-

tant lucru este învăţătorul. E

mai puţin importantă locaţia

pentru că avem şcoli foarte fru-

moase şi foarte bune şi în Ghe-

orgheni, Mănăştur, Mărăşti şi

peste tot. Problema cea mai im-

portantă este învăţătorul, să adu-

cem oameni cât se poate de

competenţi şi marea majoritate

a profesorilor pe care îi avem

sunt dedicaţi şcolii lucru care se

vede din rezultatele şcolilor. Nu

avem nicio problemă din acest

punct de vedere, vom încerca

cu directorii şcolilor să avem o

discuţie pentru că e o nebunie

ce se întâmplă în zona centra-

lă, acesta este adevărul, şi tre-

buie să găsim soluţii. Încă mai

trebuie făcute câteva lucruri”, a

mai spus Cuibus.

PREGĂTIRI PENTRU ÎNCEPEREA NOULUI AN ȘCOLAR

La Cluj, şcoala începe cu orare diferenţiatePrimarul Emil Boc le transmite directorilor de la şcolile din centrul oraşului să găsească soluţii pentru descongestionarea traficului.

Emil Boc cere directorilor de la şcolile din centru să înceapă cursurile la ore diferite pentru a reduce aglomeraţia

În zona centrală a orașului Cluj-Napoca func-ţionează peste 10 școli cu clasele 0-XII, însu-mând aproximativ 12.000 de elevi. Mulţi dintre copiii care merg la aceste școli, mai ales cei din ciclul primar, sunt aduși la școa-lă de părinţi cu mașina. În condiţiile în care adresabilitatea către aceste școli a fost foar-te mare în ultimii ani, părinţii de multe ori și-au făcut viză de fl otant pentru a putea în-scrie copiii la școli din zona centrală, consi-derate mai bune decât cele de cartier. Nu în

ultimul rând, clase cu predare în limbi străi-ne sau cu profi l artistic (muzică, dans) se afl ă în cadrul școlilor din zona centrală.Faptul că toate clasele încep orele la ora 08.00 determină, în fi ecare dimineaţă a anului școlar, o aglomerare a zonei centrale a orașului și blo-carea circulaţiei. În plus, faptul că unii dintre pă-rinţi doresc să își conducă copiii până în curtea școlii sau în clasă determină o supraaglomera-re atât a locurilor de parcare, cât și blocarea unora dintre benzile de circulaţie.

12.000 de elevi învaţă în centrul oraşului

Ministerul Educaţiei a

publicat calendarul pen-

tru desfăşurarea Evaluării

Naţionale pentru absol-

venţii clasei a VIII-a în

anul şcolar 2017-2018, ast-

fel, prima probă, cea la

Limba română urmând să

aibă loc pe 11 iunie 2018,

iar la Matematică, pe 13

iunie 2018.

Potrivit calendarului aprobat

de Ministerul Educaţiei, prima

probă scrisă din cadrul Evaluă-

rii Naţionale pentru clasa a VI-

II-a, cea la Limba şi literatura

română, va avea loc în data de

11 iunie 2018. Următoarea pro-

bă scrisă, cea la Matematică, se

va desfăşura în data de 13 iu-

nie 2018, iar ultima, Limba şi li-

teratura maternă, va fi organi-

zată în 14 iunie 2018.

„Afi şarea primelor rezultate

este prevăzută pentru data de 19

iunie (până la ora 12:00). Sub-

secvent, în aceeaşi zi, intervalul

orar 14:00 – 19:00 este rezervat

înregistrării contestaţiilor. Aces-

tea vor fi soluţionate în perioa-

da 20 – 22 iunie. Examenul se

va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu

afi şarea rezultatelor fi nale”, re-

iese dintr-un comunicat trasmis

de ministerul Educaţiei.

Înscrierea absolvenţilor cla-

sei a VIII-a în vederea participă-

rii la Evaluarea Naţională se fa-

ce în perioada 4 – 8 iunie 2018.

A fost stabilit calendarul pentru Evaluarea Naţională în anul şcolar 2017-2018

Page 4: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

4 economie.monitorulcj.ro miercuri, 6 septembrie 2017

Sancţionarea celor care

pleacă la muncă în străi-

nătate şi care nu depun la

timp chestionarul de rezi-

denţă fi scal, dar şi identi-

fi carea de noi soluţii pen-

tru suspendarea executării

silite în anumite situaţii,

sunt câteva din prevederi-

le noii ordonanţe 30, ce

modifi că Codul de proce-

dură fi scală.

„Modifi cările din Codul de

procedură fi scală aduc şi une-

le prevederi rezonabile şi aş-

teptate de către contribuabili,

dar şi unele măsuri de sancţi-

onare pentru că aşa se simte

autoritatea coercitivă a statu-

lui. Dintre măsurile pe care le

consider bune, regăsim faptul

că s-au găsit noi soluţii pentru

suspendarea executării silite şi

în perioada în care contribua-

bilul face demersul să obţină

garanţii bancare sau caută so-

luţii să prezinte scrisori de a-

sigurare, sau când discutăm

de deschiderea unor sedii se-

cundare, termenul de depune-

re al declaraţiei se prelungeş-

te de la 15 la 30 de zile”, a pre-

cizat, pentru Mediafax, con-

sultantul fi scal Adrian Benţa.

Acesta spune că, în confor-

mitate cu noile prevederi, nu

sunt sechestrabile bunurile

pentru care cheltuielile cu se-

chestrarea silită sunt mai ma-

ri decât veniturile realizate şi

când valoarea bunurilor este

mai mică de 1% din creanţe-

le bugetare.

Pe de altă parte, Benţa sub-

liniază tendinţa din ce în ce mai

accentuată a autorităţii fi scale

de a da amenzi.

„De data aceasta, principalii

contravenienţi sunt românii ca-

re lucrează în străinătate şi care

nu şi-au anunţat plecarea la Fisc.

Astfel, un cetăţean român ce pă-

răseşte teritoriul ţării pentru o

perioadă mai mare de 183 de zi-

le trebuie să deţină chestionarul

de rezidenţă fi scală. Acesta se

depune cu minim 30 de zile î-

naintea plecării din România.

Prevederea a fost reglemen-

tată de la 1 ianuarie 2016 prin

noul Cod fi scal. Ordonanţa re-

cent publicată introduce

amenzi pentru cei ce nu res-

pectă această procedură. Amen-

da este între 50 de lei -100 de

lei, nu este o sumă mare, în-

să gestul în sine este unul ne-

agreabil atâta timp cât nimeni

nu a făcut vreo informare pu-

blică cu privire la obligaţia

acestor cetăţeni”, arată con-

sultantul fi scal.

Printre alte modifi cări pe

care le aduce recenta ordonan-

ţă se mai numără obligativita-

tea notarilor şi a executorilor

judecătoreşti de a transmite

organelor fi scale informaţii,

dar şi extinderea utilizării ser-

viciului electronic de comuni-

care cu contribuabilii – Spa-

ţiul Privat Virtual şi la alte au-

torităţi fi scale în afară de ANAF,

„în scopul comunicării actelor

emise către contribuabili/plă-

titori cât şi în scopul depune-

rii de cereri, înscrisuri sau o-

rice alte documente de către

contribuabili/ plătitori”.

Cu ce vine nou ordonanţa care schimbă Codul de procedură fiscală

Federaţia Operatorilor

Români de Transport –

FORT – a transmis marţi,

Guvernului, o solicitare în

vederea rambursării unei

cote din acciza încasată

din carburanţi către

transporturile comerciale.

„În cazul în care şi aceas-

tă solicitare va fi tratată cu

aceeaşi lipsă de interes, ne

vom afl a în situaţia în care,

la solicitarea transportatorilor

să organizăm ample manifes-

taţii de protest”, se precizea-

ză într-un comunicat al FORT.

Reprezentanţii operatorilor

de transport consideră că „nu-

mai o astfel de măsură (n.n.-

returnarea unei cote din acci-

za pe carburanţi) poate redre-

sa încasările la bugetul de stat,

menţinând totodată competi-

tivitatea sectorului de trans-

porturi româneşti, sector afl at

pe locul 6 în topul contribui-

torilor, în raport cu ceilalţi

transportatori europeni”.

În scrisoarea transmisă pre-

mierului, FORT arată că trans-

portatorii rutieri din România

„sunt din nou puşi într-o si-

tuaţie difi cilă odată cu adop-

tarea modifi cărilor privind ac-

ciza la carburant, în principal

din cauza faptului că nu pot

transfera în tarifele prestate/

km, infl uenţa în costul ope-

raţional”.

„Ne vom afla, astfel, în

aceeaşi situaţie din perioa-

da 2015-2017, respectiv cea

în care transporturile rutie-

re internaţionale îşi vor re-

loca alimentările în afara Ro-

mâniei (unde recuperează şi

TVA, şi parte din acciză),

piaţa de consum captivă ur-

mând să diminueze investi-

ţii în flotă, resursa umană şi

dezvoltare. Prin piaţă capti-

vă înţelegem transportul li-

cenţiat de mărfuri desfăşu-

rat exclusiv pe teritoriul na-

ţional cu vehicule mai gre-

le de 3,5 tone, transportul

regulat de pasageri în trafic

judeţean, transportul regu-

lat de pasageri în trafic in-

terjudeţean, transportul re-

gulat special şi cursele oca-

zionale (turistice)”, preci-

zează FORT.

Federaţia cere „consituti-

rea unui grup de lucru format

din specialişti ai Ministerului

Finanţelor şi reprezentanţi ai

patronatelor din transporturi,

care să elaboreze un proiect

de act normativ pentru ram-

bursarea unei cote din acciza

pe motorină către companii-

le de transport mărfuri şi pa-

sageri ce alimentează pe teri-

toriul României, după mode-

lul practicat în Belgia, Fran-

ţa, Ungaria, Slovenia şi Spa-

nia”. Prin adoptarea unei ast-

fel de măsuri, „bugetul de stat

urmează să benefi cieze de în-

casări mai mari, transporta-

torii români vor continua să

fi e competitivi şi să alimente-

ze pe teritoriul ţării noastre,

concurenţa loială urmează să

crească, iar evaziunea fi scală

şi comerţul ilicit cu motorină

să scadă”, se mai menţionea-

ză în documentul citat.

Transportatorii cer returnarea unei cote din acciză şi ameninţă cu proteste

Dacă iniţial era de

aşteptat ca Primarul

General al Capitalei,

Gabriela Firea, să aibă

cel mai mare salariu

din ţară, primarul de la

Alba Iulia, Mircea

Hava, a demonstrat că

mereu se poate mai

mult, scrie capital.ro.

Salariul lui brut: 16.313

lei pe lună (12.265 de

lei net/lună), este cu

aproape două mii lei

peste indemnizaţia

lunară a edilului-şef al

Bucureştiului.

Capitala are un regim spe-

cial stabilit prin definiţie.

Primarul Gabriela Firea are

un salariu brut de 14.500 lei

(10902 lei net/lună), cu un

coeficient 10 de calcul. Un

punct din coeficient este e-

gal cu salariul minim brut,

respectiv 1.450 de lei.

Cele mai mari salarii

Cu cifrele în mână, sare în

ochi salariul primarului mu-

nicipiului Alba Iulia, Mircea

Hava: 16.313 lei brut (12.265

de lei net/lună), mai mare,

aşa cum am menţionat, de-

cât cel la Gabrielei Firea.

Un salariu similar celui al

primarului Gabriela Firea în-

casează şi fostul premier Emil

Boc, primar al Clujului. Su-

ma: 14.500 lei brut pe lună.

Topul salariilor

• Primar Alba Iulia, Mircea

Hava: 16.313 lei brut

• Primar Cluj-Napoca, Emil

Boc: 14.500 lei brut

• Primar Bistriţa, Ovidiu

Creţu: 13.050 lei brut

• Primar Zalău, Ionel Ciunt:

13.050 lei brut

• Primar Iaşi, Mihai Chiri-

ca: 13.000 lei brut

• Primar Timişoara, Nico-

lae Robu: 13.000 lei brut

De cealaltă parte, preşe-

dintele Consiliului Judeţean

Cluj Alin Tişe şi preşedinte-

le Consiliului Judeţean Iaşi

Maricel Popa sunt printre cei

mai bogaţi şefi de CJ, con-

form declaraţiilor de avere

postate pe paginile de inter-

net ale acestor instituţii,

Alin Tişe, preşedintele

Consiliului Judeţean Cluj,

are o casă în Cluj-Napoca şi

două autoturisme de lux,

plus o autoutilitară, conform

celei mai recente declaraţii

de avere postate pe pagina

de internet a instituţiei. Fa-

milia Tişe mai deţine biju-

terii în valoare de 16.000 de

euro şi depozite bancare în

valoare de 156.000 de lei şi

2.700 de euro.

Soţii Tişe au însă investi-

ţii de milioane de lei în pro-

iectul imobiliar Central Bu-

siness Plaza din Cluj-Napo-

ca, care se ocupă cu vânzări

sau închirieri spaţii comer-

ciale, birouri şi apartamen-

te. Suma de bani se ridică la

aproape trei milioane de lei.

Tişe are însă şi datorii la

bănci, în valoare de 326.000

de euro. A câştigat anul tre-

cut din salariul de senator

32.406 lei, iar din salariul de

preşedinte de Consiliu Jude-

ţean suma de 29.553 lei.

Bugetar de lux. Câţi bani încasează Emil Boc de la Primărie. E în top 3 cele mai mari salarii.Legea salarizării le-a permis primarilor să devină „bugetari de lux“.

Emil Boc încasează un salariu similar cu cel al Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea

14,500este suma brută pe care primarul Clujului o încasează lunar

SUMĂ

16.313este salariul brut cel mai mare pe care un primar din România îl încasează. Acesta este obținut de primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava

Page 5: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

miercuri, 6 septembrie 2017 politica.monitorulcj.ro 5

PUBLICITATE

Fostul premier, Dacian

Cioloş, a fost surprins de

paparazzi în compania

unei tinere, în aeroport.

Cine e misterioasa apa-

riţie feminină? Contactat

de o revistă mondenă,

Cioloş a spus că este o

prietenă din Zalău.

Tânăra misterioasă este

Andrada Morar şi este mem-

bră a staffului celebrei şi pu-

ternicei companii america-

ne de consultanţă politică

Ketchum. Are 30 de ani şi

este din Zalău, oraşul natal

al fostului premier. Lucrea-

ză de peste şapte ani în ca-

drul companiei Ketchum,

ocupând diverse funcţii, iar

din ianuarie 2016 este vice-

preşedinte şi director pen-

tru strategie digitală, con-

form sursazilei,ro, scrie sti-

ripesurse.ro.

Kentchum este cea mai

veche agenţie de relaţii pu-

blice din America, înfiinţa-

tă în 1919. Are 23 de agen-

ţii deschise în toată lumea

şi 46 de firme afiliate (prin-

tre care una şi în România).

Ketchum Worldwide aparţi-

ne grupului mondial Omni-

com, companie care a lucrat

pentru Vladimir Putin şi

Gazprom, dar care apare şi

într-o relaţie cu firme din

România care au lucrat pen-

tru SRI şi Laura Codruţa Ko-

vesi. Firma The Group, con-

dusă de Mihaela Nicola, cu-

noscută pentru faptul că a

oferit consultanţă de imagi-

ne şi comunicare Laurei Co-

druţa Kovesi, a intrat în 2012

în parteneriat cu firma Om-

nicom Group, care, între

2006-2015, s-a ocupat de

PR-ul lui Vladimir Putin în

Statele Unite şi Uniunea Eu-

ropeană, mai spune sursa

citată.

Dacian Cioloş nu s-a fe-

rit să se afişeze, în trecut,

în compania acestei tine-

re. Chiar când era prim-mi-

nistru, în cadrul unei vizi-

te la New York, s-a întâl-

nit, pe 21 septembrie 2016,

cu Andrada Morar, chiar la

solicitarea lui, după cum

afirma chiar „prietena din

Zalău”.

Se pregăteşte revenirea lui Cioloş?

România nu a ridicat

nicio obiecţie faţă de fap-

tul că unele partide

maghiare desfăşoară o

campanie electorală în

Transilvania, în perioada

premergătoare alegerilor

generale din 2018, a

declarat ministrul ungar

de Externe, Peter Szijjarto

(foto), relatează

agenţia MTI.

Szijjarto a precizat că a dis-

cutat cu omologul său român,

Teodor Meleşcanu, despre

acest subiect sensibil.

„Mi-a spus: «Depinde de

voi cât de bine vă adresaţi

membrilor comunităţii etnice

maghiare din România în tim-

pul campaniei electorale din

Ungaria»; Sper că această abor-

dare sobră va fi menţinută.

România a recunoscut, de a-

semenea, cetăţenia dublă şi a

acordat-o multor etnici români

dincolo de frontierele sale.

Acesta este motivul pentru ca-

re România nu a făcut nicio-

dată remarci critice grave des-

pre faptul că Ungaria a acor-

dat rapid cetăţenie pentru et-

nicii săi”, a declarat Peter S-

zijjarto.

Referindu-se la centenarul

unirii Transilvaniei cu Româ-

nia, şeful diplomaţiei de la

Budapesta speră că „partide-

le politice din Ungaria vor fi

destul de înţelepte să nu re-

curgă la metode care ar pu-

tea expune comunitatea etni-

că maghiară la atacurile for-

ţelor extremiste sau naţiona-

liste; vom face tot posibilul

pentru a evita acest lucru, cu

atât mai mult cu cât, din mo-

tive istorice, 2018 va fi un an

de importanţă majoră pentru

România”.

Întrebat despre interdicţia

aplicată anul trecut diploma-

ţilor ungari de a participa la

ceremoniile din România de

1 decembrie, Peter Szijjarto a

declarat că nu vede niciun

motiv să revizuiască această

decizie.

Diplomatul a adăugat în-

să că guvernul ungar respec-

tă mereu poziţia comunită-

ţilor etnice maghiare în pri-

vinţa acestui subiect. În con-

secinţă, decizia de anul tre-

cut a fost motivată de pozi-

ţia partidului etnic maghiar

RMDSZ privind aniversarea

din România.

Vă reamintim, în ultima pe-

rioadă, preşedintele UDMR,

Kelemen Hunor, a declarat de

mai multe ori că maghiarii nu

au nicio problemă cu Cente-

narul pe care România îl mar-

chează în anul 2018, că res-

pectă şi acceptă Ziua Naţio-

nală a României, dar că nu

pot sărbători această zi.

„Deci, noi am acceptat Zi-

ua Naţională a României, noi

respectăm istoria şi zilele na-

ţionale sau sărbătorile impor-

tante ale majorităţii, dar nu

înseamnă că putem sărbători

1 Decembrie şi am dat foarte

multe argumente. Cei care

m-au criticat de fi ecare dată

au uitat să spună că eu nici-

odată nu am zis că noi nu ac-

ceptăm Ziua Naţională sau că

nu o respectăm. Eu am spus

că respectăm şi acceptăm, dar

nu putem să sărbătorim a-

ceastă zi”, a spus Kelemen.

Liderul Uniunii a punctat

însă că acceptă că pentru ro-

mâni aceasta este o mare săr-

bătoare şi că nu are nicio pro-

blemă cu Centenarul.

„Partidele maghiare fac campanie electorală în Transilvania”Ministrul ungar de Externe acuză că România nu a ridicat nicio obiecţie.

Reprezentanţii PSD Cluj

susţin că cele două

chioşcuri „luxury” din

Piaţa Unirii, care au cos-

tat peste 65.000 euro,

sunt „goale şi complet

neutilate”.

„Din seria rich & famo-

us cele două chioşcuri lu-

xury din Piaţa Unirii, la va-

loarea unui apartament,

goale, sunt încă o dovadă

a dilentantismului manage-

rial din Primăria Cluj-Na-

poca. În loc să ţineţi goale

două chioşcuri luxury în

centrul Clujului, de ce nu

aţi achiziţionat aparatură

medicală performantă ne-

cesară unei unităţi medica-

le din oraş, domnule Emil

Boc?”, a declarat deputatul

Horia Nasra, preşedintele

PSD Cluj.

„Care a fost necesitatea

achiziţiei acestor obiecte de

mobilier stradal dacă nu sunt

utilizate,nu generează veni-

turi din chirii şi nu deser-

vesc Piaţa Unirii cu absolut

nimic?

În acest ritm îi solicit

domnului Emil Boc să ne

precizeze câţi ani vor tre-

bui ca această investiţie

să fie amortizată şi de ce

u t i l a rea respec t ive lor

chioşcuri nu s-a realizat

până la capăt, conform pre-

vederilor contractuale”, a

declarat şi liderul de grup

al consilierilor PSD, Dan

Morar, vicepreşedinte PSD

Cluj-Napoca.

Reprezentanţii Primăriei

Cluj-Napoca nu au putut fi

contactaţi pentru un punct

de vedere.

Chioşcurile luxury din Piaţa Unirii, la valoarea unui apartament, sunt goale

Page 6: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

6 IT&C monitorulcj.ro | miercuri, 6 septembrie 2017

IFA, cel mai mare salon

dedicat produselor electro-

nice din Europa, care dă

tonul în cursa pentru cum-

părăturile de Crăciun, se

încheie miercuri la Berlin.

Jurnaliştii de la AFP au rea-

lizat un material în care prezin-

tă un bilanţ – cu plusuri şi mi-

nusuri – al celor mai noi ten-

dinţe din industria tehnologii-

lor moderne.

Se vorbeşte mai puţin despre:

Tablete: Au dispărut com-

plet de pe aleile IFA, cel mai

mare salon dedicat produse-

lor electronice din Europa.

După primul model Ipad al

grupului Apple, lansat în 2010,

pasiunea internauţilor faţă de

acest produs hibrid între

smartphone şi calculator por-

tabil s-a diminuat. Ecranele

telefoanelor mobile devin tot

mai mari, iar modelele care

operează sub sistemul Andro-

id sunt aproape toate fi abile.

Economia de energie: „A

fost marele subiect al IFA din

2008, este încă un subiect im-

portant şi astăzi, dar cele mai

multe dintre dispozitvele ac-

tuale sunt conforme norme-

lor, ne gândim că ar trebui să

ne interesăm de alte lucruri”,

a declarat Rheinard Zinkann,

directorul general al compa-

niei Miele. În ceea ce priveş-

te telefoanele mobile, „a de-

venit un fapt acceptat ca ele

să fi e puse la încărcat în fi e-

care noapte, ideea care se pu-

ne în prezent este ca oamenii

să nu mai aibă nevoie în tim-

pul zilei să meargă să caute

un încărcător”, a completat

Raoul de Gelis, reprezentant

al Sony Mobiles.

Realitatea virtuală: Entu-

ziasmul faţă de căştile de rea-

litate virtuală, vedetele ediţii-

lor din 2015 şi 2016, a scăzut.

Încă foarte scumpe (aproxima-

tiv 500 de euro), ele rămân

mai ales un fel de pasiune a

iubitorilor de jocuri video. „Pia-

ţa a încetinit în 2017, iar în pri-

vinţa telefoanelor mobile, foar-

te puţine au fost compatibile,

fapt care a frânat enorm adop-

tarea acestei tehnologii”, a ex-

plicat Ian Fogg, reprezentant

al cabinetului IHS Market.

Fotografi a: Devenite înve-

chite din cauza performanţe-

lor obţinute de camerele

smartphone-urilor şi a moda-

lităţilor facile de partajare a tu-

turor conţinuturilor pe reţele-

le de socializare, camerele fo-

to digitale, în pofi da unei foar-

te rapide „ore de glorie” şi din

cauza câtorva avarii ale lenti-

lelor în timpul celei mai recen-

te eclipse lunare, sunt pe cale

de dispariţie la IFA.

Se vorbeşte tot mai mult

despre:

Realitate mixtă: Etapă in-

termediară către realitatea vir-

tuală, este vorba despre a fa-

ce să coexiste obiecte virtua-

le în mediul înconjurător re-

al, prin intermediul unor oche-

lari sau căşti. Realitatea mix-

tă s-a impus la IFA printr-o

ofertă vastă de căşti speciale,

precum cele fabricate de Acer,

Asus, Dell şi Lenovo, în timp

ce Windows a anunţat o ver-

siune a propriului sistem de

operare ce va fi compatibilă

cu o cască de realitate mixtă,

potrivit Agerpres.

Dispozitive de monitori-zare a activităţilor: Brăţările

conectate, care a adresează pa-

sionaţilor de sport, numără pa-

şii făcuţi în timpul mersului

sau alergării, rotaţiile braţelor

în timpul înotului, paharele de

apă băute şi caloriile îngurgi-

tate într-o zi şi sunt conside-

rate un veritabil „antrenor de

sănătate” ultra-exigent. Sam-

sung şi Fitbit au făcut din pro-

dusele lor vedetele ediţiei din

2017 la IFA Berlin.

Boxele conectate: Echo de

la Amazon, Google Home şi Ho-

mePod de la Apple, boxe conec-

tate, care răspund comenzilor

vocale, vor reprezenta în curând

o piaţă uriaşă, afi rmă cabinete-

le americane specializate în stu-

dii de marketing. În domeniul

muzical, ele se impun, de ase-

menea, în calitate de cititor pre-

ferat al fi şierelor de mâine. Sony

a lansat un model, fără butoa-

ne, căruia utilizatorul poate să

îi ceară – prin grai viu – să di-

fuzeze o piesă anume sau o lis-

tă întreagă de piese aparţinând

genului muzical preferat.

Frumuseţea bărbaţilor: E-

ra demonstraţiilor făcute cu

uscătoare de păr şi epilatoare

a trecut de mult timp deja la

IFA. În acest an, producătorii

s-au lansat în cursa de cuceri-

re a eleganţei masculine cu

ajutorul brăţărilor, ochelarilor

şi ochelarilor conectaţi şi mi-

zează pe democratizarea băr-

bii, oferind o pleiadă de dis-

pozitive specializate activită-

ţilor de îngrijire a acesteia.

Revenirea pick-upurilor: Tuşa vintage remarcată la sa-

lonul IFA 2017 a vizat cu pre-

cădere vechile şi bunele

pick-upuri, în special un mo-

del al producătorului Technics,

SP-10R, anunţat ca fi ind cel

mai performant din istoria aces-

tei mărci prestigioase. A fost

remarcat şi un model al pro-

ducătorului Thomson, care

poate fi agăţat pe perete şi di-

fuzează muzică învârtind dis-

curi în poziţie verticală.

Bilanţul celor mai noi tendinţe din industria tehnologiilor moderneEntuziasmul faţă de căştile de realitate virtuală, vedetele ediţiilor din 2015 şi 2016, a scăzut.

Există o monedă care, de la

începtul anului, a crescut

de patru ori. Nu este însă, o

moneda clasică, ci una vir-

tuală – Bitcoin. A început

să fi e folosită şi în România

mai ales în ultimii ani.

Acum, există bancomate în

România, magazine şi

restaurante care acceptă

plata cu bitcoin. Însă inves-

tiţia nu este întotdeauna

sigură, atrag atenţia exper-

ţii. Moneda virtuală a avut

însă şi o perioadă de scăde-

re abruptă.

În urmă cu şapte ani, în Sta-

tele Unite se făcea prima tran-

zacţie cu moneda virtuală. Un

IT-ist american cumpăra două

pizza cu 10 mii de bitcoin. Pe

vremea aceea, valorau cam 40

de dolari. Dacă i-ar fi păstrat,

acum ar fi avut o valoare de

peste 40 de milioane de dolari,

potrivit digi24.ro.

Pe ce se bazează moneda digitală

Bitcoin, denumită „mo-

neda digitală”, se bazează

pe un sistem informatic ce

nu permite falsificarea, iar

cel mai mare avantaj este

că nicio instituţie nu con-

trolează fluxul de bani.

În România sunt patru

ATM-uri speciale unde se

poate cumpăra sau vinde

bitcoin, trei în Bucureşti şi

unul în Cluj-Napoca.

Moneda virtuală nu este

reglementată de niciun stat,

iar valoarea este dată de ce-

rerea şi oferta de pe piaţă.

Banca Naţională, despre moneda virtuală

În 2015, Banca Naţiona-

lă a României declara că

„moneda virtuală nu este

monedă naţională şi nici

valută”, adică nu era recu-

noscută.

„Este o piaţă imprevizi-

bilă şi atunci trebuie să fii

foarte precaut dacă vrei să

speculezi preţul bitcoinului

pe termen scurt. Este o pia-

ţă mare, sunt foarte mulţi

bani la mijloc, există foarte

mult interes din partea in-

vestitorilor şi atunci de ce

să nu reglementăm această

piaţă încurajând-o şi nu să

încercăm să o reprimăm şi

să o aruncăm din ţară”, ple-

dează George Rotariu.

De la începutul anului,

bitcoin a avut o creştere con-

stantă. Dacă în ianuarie va-

loarea unui bitcoin era de

aproximativ 1.000 de euro,

acum a ajuns la un vârf de

4.056 de euro.

Numărul total de mone-

de bitcoin este limitat la 21

de milioane. În prezent sunt

pe piaţă peste 17 milioane

de monede.

Un mijloc rapid de îmbogăţire: moneda cu cea mai mare creştere

Conform celebrului

antreprenor Elon Musk,

ambiţiile marilor puteri

de a domina zona inteli-

genţei artificiale ar

putea cauza un nou răz-

boi mondial, potrivit

digi24.ro.

Elon Musk ne-a obişnuit

deja cu declaraţii surprin-

zătoare, uneori chiar şocan-

te. Însă, cele mai recente

postări pe Twitter ale aces-

tuia depăşesc doza de ati-

pic cu care şeful Tesla, Spa-

ceX şi a altor companii se

înconjoară.

Declaraţiile lui Musk par

să fie generate de ultimele

teste nucleare făcute de Co-

reea de Nord, dar şi de o

declaraţie pe care Vladimir

Putin, preşedintele Rusiei,

a dat-o recent.

“Cel care va avea cel mai

bun sistem de inteligenţă

artificială va conduce lu-

mea”, a spus Putin, scoţând

în evidenţă ambiţiile Rusi-

ei, dar şi ale altor ţări în

acest domeniu.

Dincolo de gadgeturi şi apli-

caţii ca zone de iniţiere a al-

goritmilor, inteligenţa artifi ci-

ală este văzută ca un instru-

ment extrem de puternic pen-

tru cel care o va controla. Mai

mulţi cercetări din acest do-

meniu au avertizat deja că, în

mâinile unor dictatori, AI-ul

ar putea fi mijloc de opresiu-

ne deosebit de efi cient.

Inteligenţa artificială poa-

te fi aplicată de state în do-

menii care privesc guverna-

rea, iar regimurile opresive

şi cele care cenzurează li-

bertatea de opinie şi acce-

sul la informare o pot folo-

si ca mijloc de supraveghe-

re şi control.

Musk crede că, daca va

fi nevoie, statele autoritate

pot obţine cu forţa AI-urile

dezvoltate de companiile

private, fără ca măcar să de-

ruleze propriile cercetări în

acest domeniu.

Unde duce goana după superioritate în domeniul inteligenţei artificiale

Entuziasmul faţă de căştile de realitate virtuală, vedetele ediţiilor din 2015 şi 2016, a scăzut

Page 7: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

ediție de ARIEȘ ANUL III, Serie nouă

NR. 1126 – 12 SEPTEMBRIE 2017

Se distribuie cu Monitorul de Cluj Telefonul cititorului

0371/177.371www.monitorulcj.ro

În şedinţa Consiliului Local Turda de joi, 31 august, s-a discutat printre altele şi despre situaţia dezastruoasă în care se afl ă cea mai importată unitate spitalicească din municipiu.

Daciana Derda

În lupta pentru alocarea

fondurilor către Mănăstirea

Mihai Vodă a intrat şi opozi-

ţia din CL Turda care a susţi-

nut un amendament prin vo-

cea consilierului Lucian Cor-

diş care sugera ca din cei

500.000 lei destinaţi lăcaşului

de cult, jumătate să meargă

către Spitalul Municipal, o gu-

ră de oxigen pentru unitatea

medicală afl ată în derivă.

Amendamentul nu a fost

votat, astfel că proiectul a

trecut în forma propusă de

executiv.

Revenind la disputele pe te-

ma fi nanţărilor de la bugetul lo-

cal, primarul Cristian Matei a

recunoscut „spitalul e praf”, dar

a amintit că de-a lungul timpu-

lui cei doi parlamentari turdeni,

Mircea Irimie şi Alexandru Cor-

doş au adus fonduri pentru spi-

tal, dar sumele au fost mici,

acestea nu au acoperit investi-

ţiile majore de care are nevoie

unitatea, doar fondurile euro-

pene şi proiectul gândit de mu-

nicipalitate în acest sens, vor re-

uşi să facă diferenţa.

„Deja la o rectifi care bu-

getară în luna iulie s-au alo-

cat 650.000 de lei contribu-

ţia noastră la cofi nanţarea

unui proiect pe fonduri eu-

ropene. Avem nevoie de un

spital nou, noi vom aloca 3

milioane de lei, iar Ministe-

rul Sănătăţii vine cu 5,4 mi-

lioane de lei” subliniază pri-

marul Cristian Matei.

În acest context, potrivit

municipalităţii, Spitalul Muni-

cipal Turda trebuie să benefi -

cieze de oportunitatea unui

proiect major de moderniza-

re a infrastructurii sanitare

existente, drept pentru care

Primăria Municipiului Turda

va solicita sprijin fi nanciar la

Ministerul Sănătăţii pentru asi-

gurarea de fonduri de la bu-

getul de stat, având cofi nan-

ţare de la bugetul local pen-

tru demararea proiectului de

investiţii „Plan general de mo-

dernizare, transformare şi ex-

tindere a construcţiilor exis-

tente prin expertizarea, pro-

iectarea şi consolidarea clădi-

rilor spitalului municipal Tur-

da” care se va derula în peri-

oada 2017-2020.

Şeful executivului a preci-

zat că spitalul municipal din

Turda va avea în curând un

accelerator de particule desti-

nat bolnavilor de cancer, apa-

ratură de ultimă generaţie de

care vor benefi cia toţi pacien-

ţii din zonă. În plus, în luna

septembrie, la rectifi carea bu-

getară vor merge din nou fon-

duri către obiectivul amintit.

De cealaltă parte, consilie-

rul Igor Cojocaru, medic în ca-

drul spitalului turdean a tras

un semnal de alarmă privind

alocarea fondurilor în regim de

urgenţă către spital, pe motiv

că nu sunt bani de medicamen-

te şi aparatură, e nevoie de per-

sonal suplimentar, absolut toa-

te secţiile au probleme majore

din cauza absenţei dotărilor şi

a lipsei de fonduri.

„Nu sunt de acord cu dom-

nul primar, spitalul nu este

praf! Dar da, trebuie să recu-

noaştem, se moare la spitalul

din Turda! Să vă dau un exem-

plu, pe secţia de ATI nu avem

destule defi brilatoare şi nici a-

parate de ventilaţie mecanică,

dacă îmi vin doi pacienţi în

comă, ce nu pot fi transpor-

taţi la alte unităţi ce fac? Pe

care-l salvez?! Sunt probleme

grave, e adevărat 250.000 lei

nu rezolvă problema nici la

spital, nici la Mănăstirea Mi-

hai Vodă, sunt un om credin-

cios, dar în acest moment spi-

talul are mai multă nevoie de

fonduri, avem lunar peste 800

de pacienţi internaţi, la com-

partimentul de primiri-urgen-

ţe peste 100.... fondurile sunt

extrem de puţine, la secţia Ne-

urologie nu există electroen-

cefalograf, la secţia Psihiatrie

Acuţi nu există defi brilator, iar

secţia Psihiatrie Cronici nu a-

re dotare medicală, secţia An-

estezie şi Terapie Intensivă ne-

cesită numeroase dotări, şi pot

continua cu defi cienţele”, ex-

plică Igor Cojocaru.

În sprijinul celor afi rmate

în şedinţa de consiliu a venit

şi o doamnă care şi-a prezen-

tat poziţia personală cu privi-

re la dezastrul de la spitalul

turdean unde a întâlnit mize-

rie, personal defi citar fi ind ne-

voită să apele la o unitate de

primiri-urgenţe din Cluj unde

i s-a reproşat că dacă la Tur-

da există un astfel de serviciu,

de ce nu se apelează acolo

pentru urgenţe de acest fel,

spitalele din oraşul vecin fi ind

şi aşa supraaglomerat.

Primarul Cristian Matei recunoaște:„Spitalul din Turda are grave deficiențe!”

Timp de trei luni de zile

la Baza 71 Aeriană din

Câmpia Turzii s-a desfăşu-

rat un nou exerciţiu bila-

teral intitulat Dacian

Eagle 2017, realizat în

colaborare cu militarii

americani.

Exerciţiul a avut loc în pe-

rioada iunie-august la Baza 71

Aeriană Câmpia Turzii.

La Dacian Eagle 2017 au

participat aproximativ 200 de

militari români, piloţi şi per-

sonal tehnic, cu aeronave

MiG-21 LanceR şi elicoptere

IAR-330 Puma (SOCAT şi ME-

DEVAC) aparţinând Bazei 71

Aeriene, şi circa 300 de mili-

tari americani cu aeronave

F-15 şi tehnica de deservire

aferentă, aparţinând 159th Fi-

ghter Squadron Jacksonville

Air National Guard, Florida.

Cu această ocazie s-au exe-

cutat misiuni şi zboruri de in-

strucţie, oferind posibilitatea

militarilor de a exersa tehnici-

le, tacticile şi procedurile stan-

dard asociate operaţiilor aeri-

ene, în conformitate cu stan-

dardele alianţei NATO.

Reamintim că în luna iulie,

reprezentanţii Ministerul Apă-

rării Naţionale au anunţat că

Baza 71 Aeriană va intra

într-un amplu proces de mo-

dernizare.

„Vom demara în acest an

un alt proiect de moderniza-

re a bazei de aici de la Câm-

pia Turzii, aceasta însemnând

modernizarea pistei, construc-

ţia de noi hangare pentru avi-

oane şi mentenanţă, dublarea

capacităţii de depozitare a

combustibilului şi extinderea

platformei de parcare cu por-

tanţă foarte mare, adică şi pen-

tru avioane C17”, a precizat

Duşa, citat de Agerpres.

Duşa a precizat că planul

de modernizare face parte

dintr-un program mai am-

plu care a vizat şi aerobaza

de la Feteşti, unde lucrările

au început în 2014, sau pe

cea din Bucureşti, unde pro-

iectul va fi fi nalizat în acest

an. (Daciana Derda)

Dacian Eagle 2017 a ajuns la final

„În urma dezinformări-

lor apărute în ultima

perioadă în spaţiul

media local, ne simţim

datori cu o notă infor-

mativă, care să refl ecte

situaţia reală a

Spitalului Municipal

Turda, din punct de

vedere fi nanciar”, se

arată într-o „notă infor-

mativă” semnată de

managerul spitalului

turdean, dr. Ovidiu

Sebastian Stănilă.

Redăm în continuare

documentul integral.

„O perioadă de timp,

«până în 2015», contribu-

ţia din partea Consiliului

Local, în ceea ce priveşte

susţinerea fi nanciară a spi-

talului, a fost relativ mică,

aprox. 300 mii lei pe an, în

raport cu necesitatea unei

instituţii de anvergura spi-

talului nostru. Bugetul

anual total estimat al insti-

tuţiei noastre, pe anul 2017,

se situează undeva în ju-

rul sumei de 39.480 mii lei,

împărţit astfel:

• Casa de Asigurări de Sănă-

tate Jud. Cluj: 36.127 mii lei

• Direcţia de Sănătate Pu-

blică Jud. Cluj: 819 mii lei

• Buget local: 2.000 mii lei

• Venituri proprii: 534 mii lei

Bugetul actual nu per-

mite executarea unor lu-

crări majore de moderni-

zare a spitalului, datorită

cheltuielilor crescute de

intreţinere şi funcţionare.

Tocmai de aceea, Primăria

Municipiului Turda, prin

D-nul Primar Cristian Oc-

tavian Matei, a făcut de-

mersurile necesare pentru

acoperirea unei sume im-

portante de bani «166.930

mii lei», care reprezintă fi-

nanţarea unei ample lu-

crări de modernizare ge-

nerală a Spitalului Muni-

cipal Turda, în aşa fel în-

cât acesta să fie adus la

standardele europene în

domeniu.

În acest an, Consiliul

Local a alocat deja suma

de 650 mii lei pentru lu-

crări de modernizare, pe

lângă alte sume alocate, a-

tât pentru cheltuieli curen-

te, cât şi de capital.

Considerăm că este

mult mai benefică pentru

spital alocarea unei sume

importante de bani în ca-

drul unui plan general de

modernizare, transforma-

re şi extindere a construc-

ţiilor existente, decât uti-

lizarea unor sume mai mi-

ci de bani care ar furniza

soluţii doar pentru o peri-

oadă limitată de timp.

În ceea ce priveşte do-

tarea spitalului, putem

afirma cu toată responsa-

bilitatea că SM Turda se

înscrie în linia spitalelor

de aceeaşi categorie la ni-

vel naţional, nepunân-

du-se în nici un moment

în pericol viaţa vreunui pa-

cient din acest punct de

vedere. Personalul medi-

cal, profesionist şi dedicat,

asigură un nivel al calită-

ţii actului medical superi-

or încadrării unităţii noas-

tre în acest moment.”

Conducerea Spitalului municipal face precizări

Page 8: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

II CULTURĂ 6 – 12 septembrie 2017Monitorul ediţie de Arieș

PUBLICITATE

Vineri 8 septembrie16.00 Teatrul RE-Act (20 min) – în cadrul vernisajului expoziţiei semnată Vidi CosacLocaţie: Fabrica de Bere, Piaţa Romană nr. 1719.00 În căutarea sensului pierdut (50 min) – regia Muriel Manea,Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: sala mare a teatrului, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus20.00 Flash MOB – moment pregătit de Casa de Cultură Turda20.30 Concert Romanian Tradition (90 min), Fanfara TransilvaniaLocaţie: la scenă – pietonală, intrarea liberă

Sâmbătă 9 septembrie13.00 Statui Vivante (30 min), Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: Salina Turda (intrare pe baza biletului la salină)17.00 recepţie festival (90 min) – momente cu Teatrul REAct – Cluj Napoca, Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: Casa Raţiu, intrare pe bază de invitaţie19.00 COPII RĂI (60min) – regia Geanina Hergheligiu, Teatrul Arte Dell AnimaLocaţie: Fabrica de Bere, Piaţa Romană nr. 17, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus20.00 Flash MOB – moment pregătit de Casa de Cultură Turda20.30 Leonce şi Lena (80min), Teatrul Regina Maria OradeaLocaţie: la scenă – pietonală, intrarea liberă

Duminică 10 septembrie11.00 Micuţa FIFI (50 min) – spectacol pentru copii, Teatrul MIC SibiuLocaţie: sala mare a teatrului, bilet: 8 lei – părinţi, 6 lei – redus18.00 CASA DE PE GRANIŢĂ (135 min) – regia Marcel Ţop, Teatrul Municipal Baia MareLocaţie: sala teatrului, str. Republicii nr. 52, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus20.30 Opera la Turda – cu tenorul Alin Stoica (50 min), Opera Naţională din BucureștiLocaţie: la scenă – pietonală, intrarea liberă

Luni 11 septembrie17.00 Impro Patzan Show (80 min) – spectacol de improvizaţie, Asociatia Centul Multimedia Studio Act OradeaLocaţie: Tour Dart, str. Republicii nr. 12, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus 18.00 Sweet charity (100 min) – spectacol în limba maghiară, Hungary University – Baross Imre Artistic Training Institute Performing Art Elementary Grammar School COLLECTIVE HOUSE member institutionLocaţie: sala mare a teatrului, str. Republicii nr. 52, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus19.30 Amantul înşelat (80min) – regia Sorin Misirianţu, Compania de Comedie Cluj NapocaLocaţie: Fabrica de Bere, Piaţa Romană nr. 17, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus

Marţi 12 septembrie13.00 Statui Vivante (30min), Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: Salina Turda (intrare pe baza biletului la salină)17.00 PENTESILEA (60 min), Teatro dei Venti ItaliaLocaţie: Pietonala Turda, acces liber18.00 Reacting Cernobyl (100 min) – regia Cosmin Matei, Varoterem Projekt Cluj Napoca (în lb. maghiară)Locaţie: Fabrica de Bere, Piaţa Romană nr. 17, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus19.00 D’ale Carnavalului (160 min – cu pauză) – regia Andrei Mihalache, Teatrul de Nord Satu MareLocaţie: sala mare a teatrului, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus

Miercuri 13 septembrie17.00 Statui Vivante (30 min), Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: traseu itinerant (parc – pietonală), acces liber18.00 PENTESILEA (60 min), Teatro dei Venti ItaliaLocaţie: Pietonala Turda, acces liber18.00 Toate lucrurile minunate (70 min) – regia Adrian Roman, Teatrul Anton Pann Râmnicu VâlceaLocaţie: Fabrica de Bere, Piaţa Romană nr. 17, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus19.30 FIARE (105 min) – regia Vlad Dragomirescu, Teatrul RECUL BucureștiLocaţie: TOUR Dart, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus

Joi 14 septembrie16.00 Lansare volum poezii, Emil HălăștuanLocaţie: TOUR Dart, intrare liberă18.00 Şi miniştrii calcă strâmb (120 min) – regia Daniel Vulcu, Teatrul Dramatic I.D. Sârbu PetroșaniLocaţie: sala mare a teatrului, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus19.30 ORIGINI (60 min) – coordonator artistic Cătălin Grigoraș, Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: pietonala Turda, acces gratuit20.30 Radu Nechifor and friends (60 min), concert naiLocaţie: la scenă – pietonală, acces liber

Vineri 15 septembrie17.30 PUKIMA – (30min), spectacol de stradă RO – POLLocaţie: Pietonala Turda, acces liber18.00 conferinţă – LUMINA DIN CUVÂNT, Preotul Constantin Necula și actorul Radu BotarLocaţie: sala teatrului, str Republicii nr, 52, intrare liberă18.00 GHIMPL NETOTUL (60 min) – regia Daniel Iordan, Teatrul Tineretului Piatra NeamţLocaţie: TOUR Dart, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus20.00 Istorie subiectivă a fragilităţii (70 min) – regia Olivia Grecea, Reactor de creaţie și experiment Cluj NapocaLocaţie: Fabrica de Bere, Piaţa Romană nr. 17, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus20.30 ORIGINI (60 min) – coordonator artistic Cătălin Grigoraș, Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: pietonala Turda, acces gratuit

Sâmbătă 16 septembrie13.00 SUPRAMARIONETE – (30 min), Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: Salina Turda (intrare pe baza biletului din salină)17.00 PUKIMA – (30min), spectacol de stradă RO – POLLocaţie: Parc Central, acces gratuit17.00 Nu-nţeleg ce se-ntâmplă (50 min) – regia Daniela Ionescu, Teatrul Terradeva CraiovaLocaţie: La Papion, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus17.30 PUKIMA – (30 min), Spectacol de stradă RO – POLLocaţie: Pietonala Turda, acces gratuit18.00 SUPRAMARIONETE – (30min), Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: Pietonala Turda, acces gratuit18.30 STEGARI – (30min), Artgothica SibiuLocaţie: Pietonala Turda19.00 Experimentul Robinson (160 min) – regia Radu Botar, Teatrul Elvira Godeanu Targu JiuLocaţie: sala mare a teatrului, bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus20.30 Teatrul de Balet Sibiu (80 min), Teatrul de Balet SibiuLocaţie: la scenă – pietonală, intrare liberă

Duminică 17 septembrie10.00 Balonul modelat (45 min) – animaţie pentru copii, Asociaţia pe PicioroangeLocaţie: pietonala Turda, acces gratuit11.00 Capra cu trei iezi – regia Horaţiu Ioan Apan – spectacol pentru copii, Teatrul Aureliu Manea TurdaLocaţie: sala mare a teatrului, bilet: 8 lei – părinţi, 6 lei – copii17.00 Experimentul – (60 min) – regia Victor Olăhuţ, Producţie Viorica ManeaLocaţie: Fabrica de bere, Piaţa Romană nr. 17; bilet: 15 lei întreg, 10 lei redus19.00 Mă tot duc (80 min) cu Oana Pellea și Gruia SanduLocaţie: sala mare a teatrului20.20 PARADA FESTIVALULUI cu personaje de poveste şi foc (cu plecare din faţa teatrului)21.00 show de lasere în închiderea festivalului

EXPOZIŢII – pe toată durata festivaluluiExpoziţie VIDI COSAC – „TEATRU pur şi simplu“FOTOGRAFIE DE TEATRULocaţie: Fabrica de bere, Piaţa Romană nr. 17, acces liberExpoziţie CRISTINA OPREA – „Trăiri şi sentimente metamorfozate“ grafi că şi picturăLocaţie: foaierul teatrului, acces liber

Bilete:Preţul unui bilet la spectacolele din festival este de 15 lei. Elevii, studenţii, pensionarii benefi ciază de o reduce-

re de 5 lei. Spectacolul MĂ TOT DUC – cu Oana Pellea si Gruia Sandu are un bilet de 25 lei întreg și 20 lei redus.

Abonamente:150 lei – cu acces nelimitat la toate evenimentele din festival100 lei – 10 evenimente la alegere75 lei – evenimentele din Teatrul Aureliu Manea Turda

Biletele s-au pus în vânzare şi le găsiţi pe www.tomtix.ro sau www.teatrulaureliumaneaturda.ro sau la casa de bilete a teatrului precum şi la intrare în ziua spectacolului.

Programul poate suferi modifi cări.

Programul Festivalului Internațional de Teatru Turda 8 – 17 septembrie 2017

Mașinile retro s-au întors la

Turda după ce au făcut un

popas și de zilele municipiu-

lui la Salina Turda, ocazie cu

care au fost admirate de câte-

va sute de persoane afl ate în

vizită la obiectivul turistic.

Salina Turda a fost vineri, 1

septembrie, punctul intermediar

al etapei a II-a a Raliului de Re-

gularitate Carpați Retro, organi-

zat de Retromobil Club România.

Manifestarea s-a derulat loc

pe parcursul a trei zile, primele

două dedicate raliului propriu-

zis, cea de-a treia fi ind exclusiv

culturală.

În prima zi mașinile retro au

ajuns la Turda, unde s-a dat star-

tul competiției pe o lungime de

aproximativ 120 km. Cu aceas-

tă ocazie în concurs s-au înscris

peste 60 de mașini produse în-

tre 1951 și 1987.

Pentru duminică, , organiza-

torii au pus la cale un tur ghi-

dat prin centrul vechi al muni-

cipiului Cluj-Napoca, ocazie cu

care doritorii au afl at informații

inedite despre istoria minuna-

tei cetăți transilvane.

Turul ghidat a fost susținut

prin bunăvoința membrilor

Asociației Vechiul Cluj, printre

ai cărei parteneri ofi ciali se afl ă

și RCR. (D. D.)

Salina Turda, punct de reper în raliul maşinilor retro

Page 9: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

6 – 12 septembrie 2017 EVENIMENT IIIMonitorul ediţie de Arieș

Festivalul Internaţional de Teatru de la Turda, vine cu momente artistice pentru toate vârstele. Programul pregătit cuprinde surprize pentru adolescenţi, aceştia fiind o categorie importantă a publicului evenimentului turdean. Sunt trei spectacole la care organizatorii îi aşteaptă să se bucure de teatru.

Sâmbătă, 9 septembrie,

ora 19.00, se va juca „Copii

răi” în regia Geanina Her-

gheligiu, o reprezentaţie a

Teatrului Arte Dell Anima,

la fosta Fabrică de Bere, Pia-

ţa Romană nr 17. „Copii răi”

este inspirat dintr-un caz re-

al, de Mihaela Michailov,

este un spectacol-manifest

al generaţiei „copy-paste”,

al generaţiei „la un click dis-

tanţă” împotriva sistemului

educaţional din şcoli, dar şi

de acasă, un spectacol acut,

necesar, care induce publi-

cului teme clare de reflecţie

şi acţiune.

„Toatele lucrurile minu-

nate“ este un spectacol des-

pre depresie şi despre cât

de lung este drumul până la

cei pe care îi iubim. Bazat

pe poveşti adevărate şi in-

ventate. Este un spectacol

ce mizează pe interactivita-

te. Se poate viziona în data

de 13 septembrie ora 18.00

la fosta, Fabrică de Bere,

Piaţa Romană nr 17, un spec-

tacol în regia lui Adrian Ro-

man de la teatrul Anton Pann

Râmnicu Vâlcea.

Luni, 11 septembrie, ora

17.00, publicul tânăr e invi-

tat să râdă cu poftă la „Impro

Patzan Show” un spectacol

de improvizaţie al Asociatiei

Centul Multimedia Studio Act

Oradea, locaţia pentru buna

dispoziţie va fi la Tour Dart,

str Republicii nr 14.

„Un spectacol în care acto-

rii se folosesc de programa şco-

lară, pe baza jocului si a im-

provizatiei dezvolta exerciţii

scenice pline de haz. Un su-

per show de improvizaţie la

care râzi inteligent! Fiecare

spectacol de improvizaţie es-

te unic şi irepetabil. Şi bineîn-

ţeles, cel mai fain show e ăla

de la care ai lipsit. Acest spec-

tacol este recomandat persoa-

nelor cu simţul umorului!”,

dau asigurări organizatorii.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Turda, un eveniment pentru toate vârstele

CĂTĂLIN GRIGORAȘ | managerul Teatrului „Aureliu Manea” din Turda

„Festivalul Internațional de Teatru de la Turda trebuie să devină un reper cultural. Avem ambiții mari. Cu siguranță comunitatea turdeană va culege roadele în anii ce vor urma. Anul acesta avem spectacole pentru toate gusturile și pentru toate vârstele. Vă recomand să nu ratați nici un spectacol. Sunt unele dintre cele mai bune spectacole care există la ora actuală pe piata culturala.“

Festivalul Internaţional

de Teatru se adresează

tuturor, aşadar, vor fi şi

spectacole în limba

maghiară.

„The woman sitting on

the 42th seat”, o poveste ti-

pica zilelor noastre, este

vorba despre societatea ca-

re doreşte să-şi eticheteze

membrii şi pe cei care do-

resc să obţină aceste etiche-

te prin orice mijloace. Fii

frumos, fii bun, inteligent,

puternic, fericit, fără gre-

şeli şi de succes. Cum poa-

te o tânără în vârsta de do-

uăzeci de ani să răspundă

acestor cerinţe în zilele

noastre? Ce fel de dorinţe,

sentimente, convingeri o

conduc, de unde începe şi

unde ajunge ea la sfârşit?

Şi noi, ce observăm despre

toate astea? Monodrama pu-

ne o mulţime de întrebări,

este tulburatoare şi provo-

catoare în acelaşi timp. Vă

invităm în 10 septembrie

ora 17.00, la fosta fabrică

de bere, să aflaţi răspun-

suri la aceste întrebări.

Luni, 11 septembrie, con-

tinuăm în aceeaşi tonalita-

te, de la ora 18.00 în sala

mare a teatrului, cu specta-

colul „Sweet charity”. Po-

vestea unei fete care nu îşi

doreşte nimic altceva decât

să fie iubită. În comparaţie

cu aceasta, o vom găsi în

lacul parcului central, în du-

lapul unui celebru actor de

film, blocata într-un lift cu

cineva care suferă de tulbu-

rare de panică, pe vârful

unui copac şi multe alte lo-

curi. Ea nu ştie exact ce do-

reşte şi unde merge, şi nu

are răspunsuri la întrebări

aşa că spune doar: C’est la

vie! Numele ei înseamnă

„cu bună-credinţă”. Ea poa-

te să danseze şi să cânte mi-

nunat. Este foarte uşor să o

iubeşti. dar de ce este atât

de greu pentru ea să găseas-

că pe cineva pe care să iu-

bească? Şcoala de Teatru din

Bekescsaba încearcă să gă-

sească răspunsul.

Marţi, 12 septembrie ora

18.00, vă invităm la „Reac-

ting Cernobyl” un spectacol

prezentat de Varoterem Pro-

jekt Cluj, la fosta fabrică de

bere. Spectcaolul vorbeşte

despe banalităţi. E uşor să

aluneci în banalităţi, în spe-

cial în banalităţile unor lu-

cruri grozave (…) Mintea

poate absorbi un anumit

grad de oroare înainte de a

se închide pentru a se pro-

teja. Bazându-ne pe o ast-

fel de logică, atunci când

ameninţarea ne depăşeşte

imaginaţia, concluzionăm

că pericolul pur şi simplu

nu e real. (…)Vremea secre-

telor s-a terminat. Cerno-

bîlul a schimbat asta. (…)

Ţie ţi-e totuna dacă te iu-

besc o săptămână, două sau

toată viaţa?

Avem trei spectacole în

limba maghiară cu invitaţi de

peste hotare care nu trebu-

iesc ratate. Vă puteţi procura

bilete de la agenţia teatrului

şi online pe www.tomtix.ro.

Festivalul este organizat

de Teatrul Aureliu Manea

Turda, sub egida Primăriei

Turda şi a Consiliului Local

Turda. Partenerii principali

sunt Salina Turda şi Com-

pania de Apă Arieş. Festiva-

lul este cofinanţat de UNI-

TER şi Consiliu Judeţean

Cluj. Parteneri media prin-

cipali: Radio România Actu-

alităţi Cluj.

Spectacole în limba maghiară la Festivalul Internaţional de Teatru Turda

Teatrul „Aureliu Manea” din

municipiul Turda acordă o

importanţă majoră spectaco-

lelor pentru copii, declaraă

reprezentanţii acestei institu-

ţii de cultură. Acest lucru nu

este neglijat nici în cadrul

Festivalului Internaţional de

Teatru (FIT) în perioada 8-17

septembrie 2017.

Pe data de 10 septembrie, ora

11.00, pe scena teatrului, „Mi-

cuţa Fifi ” prezintă un show de

divertisment adresat copiilor,

dar şi părinţilor. Micuţa Fifi plea-

că într-o aventură incredibilă

pentru a-şi găsi prietenii din tru-

pa rătăcită în lumea largă de că-

tre personajul negativ al spec-

tacolului, Baba Cloanţa.

Duminica, 17 septembrie, în

încheierea festivalului vă aştep-

tăm cu două momente fantas-

tice. „Balonul Modelat”, o ani-

maţie pentru copii bazată pe in-

teractivitatea cu cei mici, va fi

pe pietonala din Turda cu acces

gratuit de la ora 10.00. Apoi toa-

tă lumea se mută în teatru, de

la ora 11.00, „Capra cu 3 iezi”

constituindu-se într-o invitaţie

în lumea basmului, o lume co-

lorată şi plină de peripeţii.

„Nu rataţi spectacolele pen-

tru copii în cele două duminici

ale festivalului. Multe baloane

de săpun, baloane modelate,

personaje de poveste, animaţii

pe picioroange, vor stârni deli-

ciul celor mai mici dintre spec-

tatori. Dragi părinţi, aduceţi co-

piii la teatru!”, a spus Cătălin

Grigoraş, managerul teatrului.

Acesta va fi un festival unde

spectatorii sunt aşteptaţi cu mic,

cu mare să se bucure de teatru

şi de poveştile frumoase puse în

scenă de oameni talentaţi.

La spectacolele pentru copii,

biletele sunt 8 lei părinţi şi 6 lei

copii. Acestea se pot cumpăra de

la agenţia de bilete a teatrului zil-

nic între 9.00 – 16.00 şi online de

pe site-ul www.tomtix.ro.

O lume de poveste pentru cei mici, la FIT Turda 2017

Page 10: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

IV SOCIETATE 6 – 12 septembrie 2017Monitorul ediţie de Arieș

Directorul Companiei de Apă Arieş SA a explicat, într-o conferinţă de presă, că semnarea contractului pentru fi nanţarea europeană necesară pentru realizarea investiţiei de 150 de milioane de euro stă blocată până la adoptarea unui nou plan tarifar.

Daciana DERDA

Directorul Companiei de A-

pă Arieş SA, Bogdan Bobic, a

declarat că planul tarifar care

este supus aprobării Consiliului

Local Turda (unele consilii lo-

cale deja l-au aprobat) este re-

alizat de fi rma de consultanţă,

conform unei metodologii a Co-

misiei Europene, că a fost ne-

gociat ţinând cont de venituri-

le mai reduse din zonă (com-

parativ cu datele statistice de la

nivel judeţean) şi că fără el nu

se poate semna contractul cu fi -

nanţare europeană, estimat la

o valoare de 151,3 milioane de

euro (din care 85% este contri-

buţia Uniunii Europene, 13%

este de la Bugetul Statului şi

doar 2% este cofi nanţare de la

bugetele locale).

Bogdan Bobic a făcut a-

ceste precizări în contextul

în care există discuţii în spa-

ţiul public, unele cu tentă po-

litică, în care se afi rmă că nu

este obligatoriu să fi e adop-

tat acest plan tarifar, care im-

pune o creştere a tarifului la

apa potabilă şi la serviciul de

canalizare.

Directorul Companiei de A-

pă Arieş a mai precizat că soci-

etatea turdeană se afl ă printre

primii 5 operatori care au şan-

sa să semneze contractele cu fi -

nanţare europeană (din cei pes-

te 40 existenţi la nivel naţional),

menţionând faptul că neadop-

tarea unor documente, de către

unul sau mai multe consilii lo-

cale, ori tărăgănarea completă-

rii documentaţiei necesare de-

punerii proiectului, ar putea du-

ce la întârzieri nejustifi cate ca-

re apoi ar putea conduce şi la

situaţia de a nu mai exista bani

(conform calculelor, doar 30%

din solicitările de fi nanţare ale

companiilor similare din ţară

pot fi acoperite din fi nanţarea

europeană, prin POIM).

El a mai precizat că politica

tarifară ţine cont de proceduri

tehnice, dând ca exemplu şi fap-

tul că în 2013 salariul minim e-

ra undeva pe la 850 de lei, iar

acum este 1450 de lei, în condi-

ţiile în care pentru 10 mc de a-

pă, în 2013 se plătea 76,63 lei,

iar acum se plăteşte 63,19 lei

(datorită reducerii cortei de fac-

turare la canalizare de la 100%

la 80% şi a TVA-ului la apa po-

tabilă, la 9%). Totodată, sunt şi

impuneri din partea Comisiei Eu-

ropene, care a fi xat un nivel mi-

nim al facturii de apă/canal la

2,5% din venitul mediu, ca grad

de suportabilitate. Un alt elemen-

te extrem de important, care nu

a dus la creşterea tarifului şi mai

mult, este faptul că societatea

turdeană care furnizează servi-

cii de apă şi canal este printre

puţinele care benefi ciază de co-

fi nanţare 0 (în condiţiile în care

în precedentul proiect european,

CAA a fost nevoită să suporte o

cofi nanţare de 6,5%, din credi-

te bancare), acest lucru datorân-

du-se faptului că precedentul

proiect a fost implementat cu

succes, iar CAA este printre so-

cietăţile fruntaşe, inclusiv în pri-

vinţa procedurilor privind noua

cerere de fi nanţare.

În acest context, Bogdan Bo-

bic a declarat că infl uenţele fi -

nanciare asupra BVC-ului com-

paniei (bugetul de venituri şi

cheltuieli) se ridică la circa

1.100.000 de lei/an, din redu-

cerea cotei de facturare la cana-

lizare şi din majorarea salariu-

lui minim, însă cu toate aces-

tea au fost luate unele măsuri

manageriale care, în cele din ur-

mă, asigură funcţionalitatea so-

cietăţii pe profi t (printre altele,

a menţionat şi faptul că există

cu 15 angajaţi mai puţin decât

în anul precedent). Directorul

fi nanciar al CAA, Ancuţa Buri-

an (foto stânga), a menţionat

faptul că situaţia fi nanciară a

societăţii, în prezent, este pe

plus (profi t).

Directorul CAA a reliefat im-

portanţa proiectului european

şi necesitatea comunităţilor aso-

ciate în ADI AVA (Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară A-

pa Văii Arieşului) de a accesa

banii europeni, în condiţiile în

care nu se ştie dacă vor mai

exista astfel de şanse, iar inves-

tiţiile vor rezolva problema asi-

gurării apei potabile şi a cana-

lizării în întreg arealul adminis-

trativ deservit de Compania de

Apă Arieş, respectiv 27 de loca-

lităţi din 13 UAT -uri (unităţi ad-

ministrativ-teritoriale).

Apa mai scumpă, condiţie a semnării contractului de finanţare europeană

Forul deliberativ a devenit

teren de luptă între cele

două tabere, opoziţia şi cei

care au majoritatea în

Consiliul Local Turda.

Miza, banii destinaţi

Mănăstirii Mihai Vodă, în

sumă de 500.000 lei.

Daciana Derda

Banii sunt necesari, potrivit

proiectului de hotărâre, pentru

fi nanţarea construcţiei la Mă-

năstirea Mihai Vodă, amplasa-

tă lângă monumentul primului

domnitor care a făcut unirea

principatelor române, în vede-

rea fi nalizării sale în anul Cen-

tenarului Marii Uniri.

Reprezentanţii mănăstirii

au făcut această solicitare că-

tre administraţia locală, după

manifestările care au avut loc

în acest an, cu ocazia come-

morării uciderii lui Mihai Vi-

teazul.

Primarul Cristian Matei con-

sideră că acordarea acestui spri-

jin fi nanciar este necesară, în

condiţiile în care anul viitor se

va sărbători centenarul Marii U-

niri, iar în zonă este preconizat

şi derularea unui proiect euro-

pean, care vizează realizarea

unui parc public, ceea ce ar pu-

tea constitui un viitor obiectiv

turistico-ecumenic.

La începutul şedinţei, preşe-

dintele de şedinţă Adrian Sălă-

gean a acordat cuvântul tuturor

celor care au solicitat acest lu-

cru, astfel au avut interpelări:

Daniel Doboş (Pierre Dassliu),

Emil Turdean (T9) şi un repre-

zentat al Bisericii Ortodoxe, Gri-

gore Marchiş.

Cei de la T9 au propus bise-

ricii să strângă fonduri de la ce-

tăţenii Turzii care doresc o ast-

fel de investiţie, iar Emil Tur-

dean le promitea celor prezenţi

în sală ca Asociaţia T9 va rea-

bilita curtea mănăstirii cu un a-

jutor fi nanciar din partea fi rmei

sale, cu condiţia ca banii prevă-

zuţi investiţiei la lăcaşul de cult,

să fi e destinaţi spitalului!

„Mănăstirea şi problemele

oraşului nu trebuie puse în an-

tagonism”, a insistat preotul Gri-

gore Marchiş atunci când s-a

adresat Consiliului Local.

Reprezentantul bisericii sus-

ţinut de un grup de cetăţeni au

vorbit despre nevoia de a avea

simboluri şi puncte de reper cul-

turale, istorice şi religioase şi au

subliniat că mănăstirea Mihai

Vodă este un astfel de simbol.

La fi nalul tuturor intervenţi-

ilor proiectul de hotărâre a fost

votat favorabil de către consili-

erii locali, adică în forma pro-

pusă de executiv.

Dispute în Consiliul Local pe banii alocaţi Mănăstirii Mihai Vodă

Primii investitori din parcul

din Câmpia Turzii sunt

Marco Plast, Sosim Trans şi

Berg Banat. „Parcul indus-

trial Câmpia Turzii din

judeţul Cluj, operaţional

din 2016, a atras investiţii

de 5,2 milioane de euro de

la trei companii care vor

crea 90 de locuri de

muncă”, informează publi-

caţia economică Zf.ro.

„Parcul industrial are mo-

mentan trei rezidenţi care au

ocupat patru parcele din cele

cinci existente. Cele trei com-

panii şi-au asumat investiţii

de 5,2 milioane de euro şi cre-

area a 89 de noi locuri de

muncă”, a declarat Remus Ma-

tei, directorul parcului indus-

trial Câmpia Turzii, pentru

sursa citată.

Societatea comercială „Parc

Industrial Câmpia Turzii” SA a

fost înfi inţată în anul 2014, în

data de 18 septembrie şi a ob-

tinut titlul de parc industrial în

17/04/2015 pentru o suprafata

de 5,49 ha conform ordinului

Ministerul Dezvoltării Regiona-

le şi Administraţiei Publice

768/2004 şi îşi desfăşoară ac-

tivitatea în baza legii nr.186/2013

privind constituirea şi funcţi-

oarea parcurilor industriale.

În calitate de societate de ad-

ministrator de parc industrial

denumită administratorul par-

cului, SC Parc Industrial Câm-

pia Turzii SA gestionează şi ad-

ministrează cu predilecţie infra-

structura comună de drumuri

şi utilităţi pe bază de contract

de administrare si prestări ser-

vicii încheiate cu persoanele ju-

ridice care vor deţine şi desfă-

şura activităţi economice în par-

cul industrial, numiţi rezidenţii

parcului.

Suprafaţa totală a parcului

industrial este de 5,498 hecta-

re, cu posibilitate de extindere

până la 12,5 hectare.

Parcul industrial Câmpia Turzii atrage investitorii, 5 mil. € şi 90 de noi locuri de muncă

Deliberativul a aprobat

proiectul iniţiat de prima-

rul Matei Cristian privind

atribuirea denumirii

„Piaţa Tricolorului” unei

locaţii din municipiul

Turda.

Un proiect similar a primit

undă verde şi la Câmpia Turzii

încă din anul 2015, locaţia fi ind

stabilită între Palatului Cultural

şi Biserica Ortodoxă nr. 2, din

municipiu.

La Turda Piaţa Tricolorului

este situată pe porţiunea de te-

ren învecinată cu Muzeul de Is-

torie, respectiv Piaţa Republicii.

„Având în vedere semnifi -

caţia tricolorului pentru întrea-

ga naţiune română, se cuvine

ca şi în municipiul Turda să

existe un loc care să celebre-

ze acest simbol naţional, săr-

bătorit ofi cial la data de 26 iu-

nie a fi ecărui an” spune iniţi-

atorul proiectului.

Singurul care a avut o obiec-

ţie privind amplasamentul a fost

liberalul Ciprian Rigman care

sugera ca piaţa respectivă să fi e

situată în sensul giratoriu al Tur-

zii unde există acel drapel uri-

aş, legătura simbolică fi ind mult

mai potrivită în opinia sa.

Primarul Matei Cristian a re-

plicat că nu s-a ales această lo-

caţie din cauza manifestărilor

ce vor avea loc în Piaţa Tricolo-

rului, activităţile ducând la blo-

carea a două drumuri naţiona-

le, dacă s-ar fi ales zona suge-

rată de Rigman. (D. D.)

Turda va avea o Piaţă a Tricolorului

Page 11: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

miercuri, 6 septembrie 2017 sanatate.monitorulcj.ro 7

Bebeluşii care sunt culcaţi

în camerele lor dorm mai

mult şi au rutine mai con-

sistente în ceea ce priveşte

somnul în comparaţie cu

cei care împart patul sau

camera în timpul nopţii cu

adulţii, conform rezultate-

lor unui studiu efectuat

recent în Statele Unite, cita-

te de Reuters.

Oamenii de ştiinţă care au

efectuat studiul şi-au concen-

trat atenţia pe copii cu vârste

cuprinse între 6 şi 12 luni. Ei

au analizat date prelevate prin

intermediul unor chestionare

completate de părinţii a 6.236

de bebeluşi din Statele Unite

şi a 3.798 de copii dintr-un

grup internaţional din Austra-

lia, Brazilia, Canada, Marea

Britanie şi Noua Zeelandă.

Toţi participanţii la cercetare

au fost utilizatori ai unei apli-

caţii de telefon mobil dispo-

nibilă în mod public şi con-

cepută special pentru evalu-

area somnului copiilor.

37% dintre bebeluşii din Sta-

tele Unite şi 48% dintre cei in-

cluşi în grupul internaţional obiş-

nuiau să doarmă într-o cameră

separată de cea a părinţilor, se

arată în concluziile cercetării.

Care sunt motivele

Părinţii care îşi petreceau

noaptea într-o cameră separată

de cea a copiilor au declarat că

bebeluşii lor se culcau mai de-

vreme, adormeau mai repede,

iar somnul lor era mai lung în

decurs de 24 de ore.

„Există mai multe posibile

motive pentru care copiii dorm

mai bine în camera lor”, a de-

clarat conducătoarea studiului,

Jodi Mindell, director asociat la

Centrul pentru Somn din cadrul

Spitalului de Pediatrie din Phi-

ladelphia, Statele Unite. „Unul

dintre motivele principale este

faptul că ei au astfel o şansă mai

mare de a se autodisciplina”,

susţine Mindell.

De asemenea, în studiul pu-

blicat în jurnalul „Sleep Medici-

ne” se mai arată că părinţii ca-

re îşi culcau bebeluşii într-o ca-

meră separată de a lor erau mai

puţin stresaţi cu hrănirea aces-

tora pentru a-i stimula să adoar-

mă, atât la culcare cât şi când

se trezeau în timpul nopţii. În

plus, părinţii ai căror bebeluşi

dormeau în camere separate con-

siderau că momentul culcării

acestora era mai puţin difi cil.

Una dintre limitările studiu-

lui este reprezentată de faptul

că părinţii care îşi fac probleme

cu privire la somnul bebeluşi-

lor sunt mai predispuşi să des-

carce o aplicaţie şi să comple-

teze un chestionar faţă de cei

care nu au o astfel de preocu-

pare, notează autorii. Acest lu-

cru înseamnă că rezultatele ana-

lizei nu sunt reprezentantive

pentru ceea ce s-ar putea petre-

ce în realitate în cazul unui grup

mai numeros.

Recomandările medicilor

De asemenea, rezultatele se

afl ă în contradicţiile cu recoman-

dările emise anul trecut de Aca-

demia Americană de Pediatrie

(AAP), potrivit cărora nou-năs-

cuţii este indicat să doarmă în

acelaşi dormitor cu părinţii cel

puţin în primele şase luni de via-

ţă pentru a se reduce riscul de

moarte prematură. În mod ide-

al, bebeluşii trebuie să fi e ţinuţi

în timpul nopţii în camera pă-

rinţilor timp de un an, se arată

în recomandările AAP.

Recomandările vizează peri-

oada cea mai riscantă pentru

sindromul morţii subite infan-

tile (SMSI), de la naştere până

la 6 luni, însă aceste decese pot

surveni şi în cazul copiilor cu

vârste mai înaintate, care au fă-

cut obiectul studiului, a subli-

niat dr. Lori Feldman-Winter,

coautoare a liniilor directoare

ale AAP şi cercetătoare în do-

meniul pediatriei la Facultatea

de Medicină Cooper din cadrul

Universităţii Rowan din Cam-

den, New Jersey.

„În cazul în care singurul

scop este creşterea duratei som-

nului, atunci rezultatele ar pu-

tea fi convingătoare”, a spus a-

ceasta. „Însă, pentru că nu cu-

noaştem ce anume cauzează

SMSI, iar dovezile susţin că îm-

părţirea camerei este o metodă

de reducere a SMSI, a renunţa

la o parte din somn ar putea fi

ceva care merită făcut”, a pre-

cizat Feldman-Winter.

Bebeluşii care sunt culcaţi în camera lor dorm mai bine şi mai multExistă mai multe posibile motive pentru care copiii dorm mai bine în camera lor, atrag atenția specialiştii.

Bebeluşii care sunt culcaţi în camerele lor dorm au rutine mai consistenteîn ceea ce priveşte somnul

Asociaţia Producătorilor

de Medicamente

Generice din România

(APMGR) a solicitat

marţi un audit indepen-

dent după ce procurorii

au descoperit fraude la

CNAS, dar şi eliminarea

taxei clawback pentru

medicamentele generice.

Directorul executiv APMGR

Laurenţiu Mihai a spus că ar

fi necesar şi un audit de se-

curitate, având în vedere că

sistemul informatic a fost ac-

cesat „fraudulos”.

„Mi se pare că este nece-

sar şi un audit de securita-

te pentru că oamenii aceia

accesau un sistem pentru

care sistemul public a plă-

tit zeci de milioane de eu-

ro, Sistemul Informatic U-

nic, cardul de sănătate. Zeci

de milioane de euro au fost

cheltuiţi şi constatăm că sis-

temul este foarte uşor de ac-

cesat fraudulos”, a mai spus

Mihai.

Preşedintele APMGR, Adri-

an Grecu, a spus că eveni-

mentele recente vor avea în-

că un impact adiţional asu-

pra „sustenabilităţii business-

-ului”.

„Vrem ultimele tratamen-

te în România, însă acest lu-

cru trebuie finanţat cores-

punzător, nu pe spinarea

producătorilor. (...) Ultime-

le evenimente ne îngrijorea-

ză şi mai tare. Nu numai că

plătim pentru tratamente

noi, deşi noi, producătorii

de generice, nu beneficiem

de acest segment, dar acum

aflăm că mai sunt şi fraude

în sistem.

Sistemul de clawback,

aşa cum este stabilit la acest

moment, nu motivează de-

loc nicio autoritate, nici mi-

nisterul Sănătăţii, nici CNAS

să facă ceva, să eficienti-

zeze sistemul, să se asigu-

re că nu se produce nicio

fraudă şi că toţi banii sunt

folosiţi corespunzător pen-

tru că oricum, indiferent

de ineficienţa sistemului,

tot ce se duce în plus e plă-

tit de industrie. Evenimen-

tele recente vor avea încă

un impact adiţional asupra

clawback-ului, asupra sus-

tenabilităţii business-ului”,

a spus Grecu.

Potrivit acestuia, APMGR

doreşte un audit al datelor,

al cifrelor, pentru a vedea

modul de calcul al taxei

clawback la Casa Naţiona-

lă de Asigurări de Sănătate.

„Fraudele de la CNAS trebuie să fie urmate de un audit”

Page 12: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

8 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | miercuri, 6 septembrie 2017

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

— V

ALA

BIL

PE

NTR

U P

ER

SO

AN

E F

IZIC

E —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate!

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei,

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME:

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail (anuntu[email protected]) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 3 camere decomanda-te, 2 băi, 2 balcoane, living cu bu-cătărie, 2 dormitoare, hol, supr. 105 mp, parcare, et. 2, cart. Zori-lor. Accept programul Prima Casă. Colaborez cu agenţii de profi l. Ofer 3% comision din preţul de vânzare. Preţ 159.000 euro, negociabil. Inf. la tel. 0721-318885. (3.7)

¤ Vând apartament cu 4 camere, decomandat, supr. 85 mp, fi nisat, parcare, bloc nou, în cart. Zorilor, aproape de Sigma Center, preţ 1870 euro/mp. Accept programul Prima Casă. Relaţii la tel. 0721-318885. (3.7)

P.F. cumpăr apartament cu 2-3 camere, în cart. Mărăşti,

Gheorgheni sau Zorilor.Sunaţi la tel. 0740-607307.

¤ Vând apartament cu destina-ţie birou. Pentru informaţii și detalii vă rog sunaţi la tel. 0760-185659.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la ţară în loc. Petreș-tii de Mijloc, 3200 mp teren + grădină, întabulată, curent și apă în curte, la șoseaua principală, preţ 17.000 euro, negocoabil. In-formaţii și relaţii suplimentare la tel. 0757-795724. (2.7)

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. Sânnicoară, casă de 80 mp, cu toate utilităţile, grădină de 3300 mp, front la DN E576. Preţ nego-ciabil. Accept varianta schimbului cu ap. cu 2 camere în Mărăști + diferenţă la înţelegere. Informa-ţii și relaţii suplimentare la tel. 0743-285183 sau 0754-025684.

¤ Vând două case + anexe în Tu-reni, în aceeași curte (se vinde și separat), supr. totală 6500 mp, curte, livadă, teren arabil, utili-tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, preţ negociabil. Inf. suplimenta-re la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în intravilanul Clu-jului, supr. 500 mp, la distanţa de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-lă. Inf. suplimentare la tel. 0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă lacul din Chinteni, supr. 613 mp, front 18 ml la drum judeţean, preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren intravilan în supr. de 400 mp, front 14,61 ml și te-ren în supr. de 2438 mp front, 22 ml la șoseaua asfaltată, cu-rent, apă, gaz în apropiere. Cei interesaţi pentru detalii, pot su-na la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 (fosta livadă de pomi – IAS), cen-tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-plimentare la tel. 0264-416242, după ora 20, Fam. Molnar.

P.F. vând 1145 mp de teren intravilan cu C.F. la Rudar, la

200 m de str. D.D. Rosca, front la drum de servitute 36,6 m. Terenul este plan,

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 0753-222 759.

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, front 17,78 ml la sosea asfaltată, în centrul satului Măci-cașu, com. Chinteni, cu toate uti-litatile. Informaţii suplimentare la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-tăţi, în apropiere (paralel) de Wonderland, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 euro/mp, negocia-bil. Informaţii suplimentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând teren extravilan în supra-faţă de 2900 mp, lângă pârtia de schi, în comuna Feleacu. Preţ 8 euro/mp, negociabil. Informa-ţii și relaţii supimentare la tel. 0749-052056.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. 2 camere, bucătă-rie, baie, cart. Gheorgheni, Cluj-Napoca, aproape de centru. Bloc izolat termic, fără restanţieri, cu loc de relaxare în grădina blo-cului. Tel 0735-181331 (12.40)

¤ Închiriez ap. cu 3 camere, în Zorilor, 2 băi, 2 balcoane, 2 dor-mitoare, parcare pentru două autoturisme, preţ 850 euro/lu-nă. Informaţii suplimentare la tel. 0721-318885. (3.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 3

camere, dotat, mobilat, etaj 1, zo-nă liniștită, în cart. Mănăștur, unei tinere perechi sau două fete tinere studente, la un preţ convenabil, de la 1 octombrie. Rog seriozitate. Informaţii sau detalii suplimentare la tel. 0743-330440. (10.14)

Două fete căutăm pentru închiriat

apartament cu 2 camere, pe termen lung, în cart. Mărăşti,

până în zona podulul de pe str. Aurel Vlaicu,

utilat mobilat.Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim seriozitate.

Aşteptăm telefoane la 0743-572905.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul labo-rator-cofetarie sau la bucătărie, deţin diplomă de califi care în aces-te domenii. Ofer și rog seriozitate. Aștept oferte la tel. 0757-746700.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-tronomiei, part-time (în zilele li-bere), experienţă în domeniu. Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu expe-rienţă de lucru în cabinet notarial, caut loc de muncă în domeniul juri-dic ca și consilier juridic, jurist. Ofer și cer seriozitate. Tel. 0758-324971.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-rienţă 18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, cunoscător al lb. ger-mane și engleze. Rog și ofer seri-ozitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 sau 0745-501314.

¤ SALON TROPICAL își mărește echipa! Angajăm hairstylist cu experienţă. Pentru detalii vă ru-găm să ne contactaţi la nr. de tel. 0747-486860.

Societate comercială angajăm

muncitor necalifi cat. Oferim celor

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon:

0786.536.498 sau 0786.536.497,

de luni până vineri în intervalul

orar 9.00 – 17.00.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-time, în domeniul contabilita-te primară, cunoștinţe WINMEN-TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

SERVICII

TERAPEUT THETA

HEALING

(terapie cu

biocâmp).

Tratez la domiciliul

pacientului.

Tel: 0742 700 014.

¤ Economistă cu experienţă în contabilitate, vănzări, permis de conducere autoturism, limba en-gleză, caut loc de muncă. Aștept telefoane la 0738-551274. (3.10)

¤ Montăm uși și geamuri, auto-rizat Porta Doors. Informaţii la tel. 0745-993104.

¤ Ofer servicii profesionale de Web Design, redesign pagini de

internet si gazduire web hosting, la pretul de 399 lei. Contact: 0754 611 868 sau email: [email protected].

¤ Depanare TV la domiciliul clientului, cu garanţie. Tel. 0264-547523, 0744-877328.

¤ Executăm la comandă, mobili-er personalizat, din pal melami-nat, cu montaj la domiciliu. Su-naţi la tel. 0740-807646.

¤ Repar frigidere, congelatoare, combine, vitrine frigorifi ce, ca-mere de frig. Ofer garanţie și asigur transport. Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

ElectrotacVÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, Cântare electronice,

cititoare coduri de bare, conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651;

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pentru programul RABLA, acte în regulă, preţ negociabil. Informa-ţii și relaţii suplimentare la tele-fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-teria pe perete, foarte puţin folosi-tă, stare perfectă, ideală pentru băi de dimensiuni mai mici, preţ 400 RON, puţin negociabil. Informaţii suplimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând centrală termică pe gaz, Junkers de 24k, cu tiraj forţat, stare perfectă de funcţionare, ve-chime 7 ani, preţ 1000 RON. In-formaţii suplimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 150x70cm, model cu bateria pe perete, stare perfectă de funcţio-nare, preţ: 450 RON. Informaţii la tel. 0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă germană, în stare perfectă de func-ţionare, preţ 1600 RON, negocia-bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-loare maro, una cu plită și ler, com-plete, din cărămidă, demontate de un sobar. Informaţii și relaţii supli-mentare la tel. 0752-093646.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri + cuptor – pe gaz, preţ 400 RON. Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel. 0751-014413.

MOBILIER

¤ Vând ușa de interior, culoare lemn natur, dimensiune 90 x 200 cm, cu feronerie și chei, stare per-fectă, foarte puţin folosită, rezul-tată din reamenajări, preţ 300 RON, puţin negociabil. Nu asigu-răm transportul. Informaţii supli-mentare la tel. 0741-278287.

¤ Promoţie de vară! Vând cana-pea extensibilă, dimensiune 140 x 200 cm, compusă din 2 saltele tip Relaxa, cu spaţiu de depozita-re, culoare bleumarin, cu 2 per-ne, stare foarte bună. Nu asigu-răm transportul. Preţ 650 ron, puţin negociabil. Relaţii supli-mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 300 RON, negociabil. Informaţii su-plimentare la tel. 0741-278287.

DIVERSE

¤ La jumătate de preţ faţă de magazin! Vând covor cu model

tip medalion (culoare predomi-nantă – bordo), dimensiune 2,40 x 3,30 m, foarte puţin folo-sit, stare perfectă, preţ 350 RON. Informaţii suplimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând covor cu model tip me-dalion (combinaţie de culori, bordo cu bej), dimensiune 2,05 x 2,90 m, utilizat, preţ 250 RON. Informaţii suplimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând ţiglă din decopertare, model vechi, de Câmpia Turzii, preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, în perfectă stare de funcţi-onare, preţ negocoabil. Infor-maţii suplimentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-colta 2016, în sat Boju. Informa-ţii și relaţii suplimentare la tel. 0753-771323.

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-tept telefoane la 0745-182440.

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-tept telefoane la 0745-182440.

¤ Vând suc de mere natural, cu pulpă, din mere provenite din pomi netrataţi, fără zahăr și conser-vanţi (recipient de 2 l). Preţ 8,5 RON/l. Sunaţi la tel. 0758-356073.

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Fi-nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-viciul Fiscal Municipal Gherla, cu sediul în Gherla, str. Armenească, nr. 63, vinde la licitaţie publică în data de 18.09.2017, ora 10.00, bunuri mobile constând în: Aparat cu presiune pentru spălat auto Lux Wash, în suma de 1.460 lei (ex-clusiv TVA), bunuri proprietate a debitorului SC Gel Trans SRL. Infor-maţii suplimentare la sediul SFM Gherla, str. Armenească, nr. 63, camera 28, telefon 0264.243037 sau accesând pagina de internet a ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – vânzarea prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Fi-nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-viciul Fiscal Municipal Gherla, cu sediul în Gherla, str. Armenească, nr. 63, vinde la licitaţie publică în data de 18.09.2017, ora 10.00, bunuri imobile constând în: Teren liber de construcţii, în sumă de 6.445 lei (exclusiv TVA), bunuri proprietate a debitorului Liszicsan Iulius. Informaţii suplimentare la sediul SFM Gherla, str. Armeneas-că, nr. 63, camera 28, telefon 0264.243037 sau accesând pagi-na de internet a ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – vânzarea prin lici-taţie a bunurilor sechestrate.

ANUNŢ PUBLIC

¤ POPA MIHAI AUREL, având do-miciliul în jud. Cluj, localitatea Fe-leacu 474C, titular al planului/programul „Construire terasă ex-terioară, îmrejmuire, construire garaj, amenajări exterioare şi or-ganizare şantier“, anunţă publi-cul interesat asupra depunerii so-licitării de obţinerii a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poăte fi consultată la sediul ACMP* cu se-diul în str. Calea Dorobanţilor nr. 99, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, de luni până vineri între ore-le 9.00-13.00. Observaţii/comen-tarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.C.P.M.* Cluj, în ter-men de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. (1.1)

PIERDERI

¤ Societatea GARAGE MOBILE DRIFT S.R.L., cu sediul în Cluj-Na-poca nr. J12/961/2014, C.U.I. 32918873, declar pierdute Certi-fi cat de Înregistrare seria B 2723358 din data de 05.03.2013, emis de O.R.C.T. Cluj și Certifi cat Constatator nr. 13112/01.03.2013 și nr. 14339/06.03.2014 emise de ORCT Cluj. LE DECLAR NULE. (1.1)

¤ CMD SERVICII CONSTRUCŢII S.R.L. pierdut ceritifi cat constatator de suspendare, J12/520/2006. Îl declarăm nul. (1.1)

Page 13: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

miercuri, 6 septembrie 2017 monitorulcj.ro 9

ASTĂZI LA TVTVR 1

12:00 Eu, consumatorul

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

13:47 La pas prin Sinaia

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Convietuiri

16:00 Stiri

16:05 Convietuiri

16:58 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Investiti in Romania!

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:58 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:00 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Nunta cu scantei

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 In puii mei

20:30 101 dalmatieni

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:30 Insula razbunarii

23:45 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Cu lumea-n cap

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gateste mai bine

16:00 Moartea lui Joe Indianul

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste mai bine

20:30 Nunta a la grec

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 In bataia inimii

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 PLANETA VERDE

12:30 Momente de perfectiune

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Prima Doamna

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: FC CFR Cluj " FC Dinamo Bucuresti

18:30 Casa Poporului

20:00 PLANETA VERDE

20:30 Povestile Romaniei

21:30 Big Boletus

22:30 Momente de perfectiune

23:00 Celebrity

Firma de curatenie One Wayisi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;– persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine

respectuoasa;– nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta: Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:– un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;– salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:– 0748.610.421– 0264.483.783Adresa de e-mail: offi [email protected]: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

www.batrom.ro

Acesta este nu numai scopul esenþial al pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ORC cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii de casa de schimb valutar, în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, clădirea Terminal pasageri plecari, parter, zona restrictionata, zboruri internationale intersectiai axelor F – 10, identifi cat cu P-50b.

Preţul de pornire în licitaţie este de 7 Euro/mp/lună (fără TVA).

Suprafaţa totală: 4 mp.Documentaţia de închiriere va putea fi achiziţionată de

la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 06.09.2017. Documentaţia de închiriere se poate transmite și în format electronic, poșta sau curier rapid în urma unei solicitări în acest sens și efectuarea dovezii plăţii documentaţiei de închiriere. În ambele cazuri se va completa formularul “Declaraţie de confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., până la data de 27.09.2017, ora 900 .

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. în data de 27.09.2017, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii și clarifi cări privind desfășurarea procedurii se pot obţine de luni până vineri, între orele 0900 și 1500, printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., la fax nr. 0264/416.712.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, SC Gilinox SRL isi anunta începerea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul PUNCT DE LUCRU denumire obiectiv :Operatiuni de Mecanica Generala si Fabricarea de constructii metalice si componente ale Structurilor metalice din localitatea Cluj Napoca str.Fabricii nr 125 , judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul", după următorul program: luni între orele 12:30 - 17:00, marţi și joi între orele 12:30 - 16:30, miercuri și vineri între orele 8:30 - 13:00

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, SC BKS SERVICES & RECYCLING SRL isi anunta începerea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul PUNCT DE LUCRU denumire obiectiv: Colectarea deseurilor nepericuloase, Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice din localitatea Cluj Napoca str. Aiudului nr 20,judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor,nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul", după următorul program: luni între orele 12:30 - 17:00, marţi și joi între orele 12:30 - 16:30, miercuri și vineri între orele 8:30 - 13:00.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, SC RENTA TOOL SRL isi anunta începerea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul PUNCT DE LUCRU denumire obiectiv :Intretinerea si repararea autovehiculelor si Repararea Masinilor din localitatea Cluj-Napoca str.Oasului FN,judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul", după următorul program: luni între orele 12:30 – 17:00, marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri între orele 8:30 – 13:00

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna MINTIU GHERLII anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA MINTIU GHERLII,JUDETUL CLUJ “,propus a fi amplasat in localitatile Nima si Bunesti,comuna Mintiu Gherlii ,judetul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor,nr.99 si la sediul Comunei Mintiu Gherlii,localitatea Mintiu Gherlii,nr.184,judetul Cluj,in zilele de luni,intre orele 09.00 – 16.00 , marti-joi,intre orele 09.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj , fax 0264410716,e-mail:offi [email protected].

ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAŢIE

Denumire instituţie: D.J.S.T. ClujCondiţii participare: orice persoană fi zică sau juridică,

română ori străină, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere Cuantum şi forma garanţie de participare: 3 (trei) chirii minime lunare care se vor depune în numerar la casieria DJST Cluj Descrierea bunurilor:

- spaţiu în suprafaţă de 21,42 mp. compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou, situat în incinta Sediului administrativ al DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40

- spaţiu în suprafaţă de 22,76 mp. compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou, situat în incinta Sediului administrativ al DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40

- spaţiu în suprafaţă de 13,86 mp. compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou, situat în incinta Sălii Sporturilor “H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenţei nr. 6

- spaţiu în suprafaţă de 26,97 mp. compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou, situat în incinta Sălii Sporturilor“H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenţei nr. 6

- spaţiu în suprafaţă de 14,40 mp. compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de magazin alimentar, situat în incinta Sălii Sporturilor “H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenţei nr. 6

Data, adresa şi ora limită a depunerii ofertelor: 29.09.2017, ora 13.00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40,jud. Cluj

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 03.10.2017, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj

Modul de obţinere a documentaţiei: începând cu data de 11.09.2017 pe bază de solicitare scrisă de la sediul D.J.S.T. Cluj, c/val documentaţiei fi ind de 50 lei, achitată în numerar la casieria D.J.S.T. Cluj.

ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

• 1 – „Bonus de familie Fujikura” lunar (120 lei), dacă împreună cu tine vine și un alt membru al familiei tale, având aceeași adresă în buletin.

• 2 – Bonus de început de scoala pentru copiii minori ai angajatilor (70 lei)

• 3 – Prime lunare de prezenţă (45-60lei), calitate (50lei) și productivitate (între 0-150lei).

• 4 – Bonus anual de performanţă, primă de Paști și primă de Crăciun, cadou de ziua copilului

• 5 – Tichete de masă de 15 lei pe zi, 315 lei pe lună.• 6 – Bonus de fi delitate, după 3 ani de activitate neîntreruptă

în Fujikura.• 7 – Transport gratuit, asigurat de către societate.• 8 – Posibilitatea de a efectua ore suplimentare platite dublu• 9 – Spor de noapte de 25%• 10 – Multe altele benefi cii

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni până vineri

la sediul fabricii din Cluj-Napoca, str. Streiului, nr. 18, între orele 08:30 – 10:00

Sună-ne la telefonul:Tel: 0264-207950 / 0749-018611

şi dacă nu eşti din Cluj venim noi în satul tău sauîţi organizăm transport să vii la fabrică pentru interviu

Cerinţe:• Studii – minim 8 clase• Aptitudine şi disponibilitate pentru munca în picioare

şi în schimburi• Capacitate de distingere a culorilor

Page 14: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

10 MAPAMOND monitorulcj.ro | miercuri, 6 septembrie 2017

PUBLICITATEPUBLICITATE

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializateîn cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: [email protected] www.prink.ro

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Preşedintele Rusiei,

Vladimir Putin, a declarat

că impunerea unor sancţi-

uni mai dure împotriva

Coreei de Nord ar fi un

act contraproductiv, adău-

gând că ameninţările

militare ar putea declanşa

o „catastrofă globală”,

informează site-ul agenţii-

lor Reuters şi Tass.

Într-un discurs susţinut du-

pă proaspăt încheiatul summit

BRICS, Putin a criticat modul

în care Statele Unite abordea-

ză criza din Peninsula Coreea,

argumentând că Phenianul

nu-şi va întrerupe programul

nuclear şi balistic până când

nu se va simţi în siguranţă.

„Rusia condamnă exerciţi-

ile nord-coreene. Le conside-

răm provocatoare, dar ampli-

fi carea isteriei militare nu va

duce la nimic bun. Ar putea

duce la o catastrofă globală.

Nu există nicio altă cale, cu

excepţia celei paşnice”, a de-

clarat preşedintele rus.

Rusia, care are graniţă co-

mună cu Coreea de Nord, a

cerut în repetate rânduri ini-

ţierea dialogului cu Phenia-

nul, sugerând ca Statele Uni-

te şi Coreea de Sud să înce-

teze exerciţiile militare pen-

tru a determina Coreea de

Nord să nu mai efectueze tes-

te balistice sau nucleare.

Cu toate că a spus că noi

sancţiuni nu ar produce ni-

ciun efect, Putin a afi rmat

că Rusia este pregătită să dis-

cute „unele detalii” pe aceas-

tă temă. Liderul de la Kremlin

a mai precizat că este absurd

ca Washingtonul să ceară

ajutorul Moscovei pentru re-

zolvarea problemei nord-co-

reene, după ce SUA au sanc-

ţionat companii ruseşti pe

care le-a acuzat de încălca-

rea sancţiunilor impuse Co-

reei de Nord.

„Este ridicol să ne pui pe

noi pe aceeaşi listă a sancţiu-

nilor cu Coreea de Nord şi du-

pă să ne ceri să ajutorul pen-

tru a impune noi sancţiuni îm-

potriva Coreei de Nord. Greşe-

lile acestea sunt făcute de oa-

meni care confundă Austria cu

Australia”, a adăugat Putin.

Luni, Nikky Haley, ambasa-

dorul Statelor Unite la ONU, a

cerut Consiliului de Securitate

să ia „cele mai dure măsuri po-

sibile” împotriva Coreei de

Nord, după ce Phenianul a

anunţat testarea cu succes a u-

nei bombe cu hidrogen.

Polonia şi Germania ar tre-

bui să poarte „discuţii seri-

oase” pe tema despăgubiri-

lor de după al Doilea

Război Mondial, a declarat

Witold Waszczykowski,

ministrul de Externe de la

Varşovia, după ce alţi ofi ci-

ali polonezi au estimat că

valoarea daunelor s-ar

putea ridica la sute de mili-

arde de dolari.

„Ar trebui să ne aşezăm pen-

tru discuţii serioase cu germa-

nii şi împreună să ne gândim

despre cum să gestionăm ches-

tiunea despăgubirilor”, a decla-

rat ministrul polonez, potrivit

site-ului postului France 24.

Guvernul de la Varşovia îşi

„pregăteşte” o poziţie ofi cială în

legătură cu despăgubirile de du-

pă cel de-al Doilea Război Mon-

dial, a adăugat Waszczykowski.

„Polonia a fost distrusă în

timpul războiului, crime teribi-

le au fost comise aici, şi nu am

primit nicio compensaţie pen-

tru asta”, a mai declarat ofi cia-

lul de la Varşovia.

Jaroslaw Kaczynski, lide-

rul formaţiunii de guvernă-

mânt Partidul Lege şi Justiţie,

a acuzat Germania că nu-şi

asumă în totalitatea respon-

sabilitatea pentru devastarea

Poloniei în timpul ultimei con-

fl agraţii mondiale.

Şase milioane de cetăţeni po-

lonezi, inclusiv trei milioane cu

origini evreieşti, şi-au pierdut

viaţa în urma acţiunilor autori-

tăţilor germane în Polonia. O

serie de oraşe, inclusiv Varşo-

via, au fost aproape în întregi-

me distruse.

Acuzaţiile privind despăgu-

birile de război apar în contex-

tul în care Guvernul polonez,

controlat de Partidul Lege şi Jus-

tiţie, este criticat pentru o serie

de reforme în domeniul Justiţi-

ei. Criticii, atât din plan intern,

cât şi extern, afi rmă că aceste

reforme reprezintă o erodare a

standardelor democratice.

Ameninţările militare ar putea declanşa o catastrofă globală„E absurd ca Washingtonul să ceară ajutorul Moscovei. Greşelile acestea sunt făcute de oameni care confundă Austria cu Australia”, spune Putin.

Varşovia vrea discuţii cu Berlinul pe tema despăgubirilor de război

Vladimir Putin a declarat că impunerea unor sancţiuni mai dure împotriva Coreei de Nord ar fi un act contraproductiv

Page 15: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

miercuri, 6 septembrie 2017 | monitorulcj.ro SOCIAL 11

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ

• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.• secretarăSe oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,email: [email protected];

[email protected]

PUBLICITATE

Clujul îşi extinde graniţe-

le culturale cu o nouă ini-

ţiativă de excepţie:

Festivalul Stradal

Wonder Puck.

„Wonder Puck” este un

eveniment de tip open-air adre-

sat întregii familii, care îşi pro-

pune să aducă laolaltă dome-

nii de interes artistic, precum:

teatru, muzică, dans, artă vi-

zuală şi artizanală. Aşadar, pe

toată durata festivalului vor

avea loc o mulţime de activi-

tăţi educative şi recreative de-

dicate copiilor şi familiilor lor.

Prima ediţie a evenimen-

tulului se va desfăşura în Pia-

ţa Unirii din Cluj-Napoca, de

vineri, 15 septembrie, până

duminică, 17 septembrie 2017.

Deschiderea ofi cială va avea

loc vineri, 15 septembrie, de

la ora 15:00, pe Scena Mare,

şi va fi urmată, de la 15:30 de

un eveniment special: Fanfa-

ra Militară din Cluj-Napoca

va susţine un concert cu frag-

mente din muzica fi lmelor de

la Disney. Un alt element in-

edit în cadrul Festivalului

„Wonder Puck” este Petrece-

rea Costumelor, un moment

jucăuş şi colorat adresat co-

piilor şi familiilor lor, care se

va fi naliza cu Tombola Fer-

mecată sâmbătă, 16 septem-

brie, în intervalul orar 19:00

– 21:00. Atmosfera de dans şi

voioşie va fi întreţinută şi de

concertul celor de la Voltaj

Academy, concert care va în-

cheia cea de-a doua zi a fes-

tivalului.

Organizatorii au pregătit,

de asemenea, un program

complex de educaţie teatrală

şi culturală, menit să forme-

ze gustul estetic al celor mai

mici spectatori, dar şi al tine-

rilorşi să apropie arta teatru-

lui de păpuşi de publicul său.

Astfel, pe parcursul celor trei

zile de festival, într-un peri-

metru de 3.520 de metri pă-

traţi, în inima Clujului se vor

dezvolta continuu într-un ca-

dru atractiv şi prietenos o se-

rie de activităţi artistice dedi-

cate copiilor şi părinţilor.

Vor participa atât artişti clu-

jeni, cât şi de la Oradea, Si-

biu, Alba Iulia, Târgu-Mureş,

Baia Mare, Deva, Satu Mare

sau Dej. Pe lângă trupe şi in-

stituţii de teatru, programul

artistic al festivalului cuprin-

de şi spectacole de teatru ale

unor prestigioase şcoli cluje-

ne, concerte, momente de dans

şi jonglerie, ateliere de crea-

ţie şi expoziţii.

Festival stradal pentru copii

Reprezentanţii

Universităţii spun că au

înregistrat, în urma sesi-

unii de admitere din luna

iulie, o creştere a numă-

rului de candidaţi cu 11%

faţă de anul trecut.

„Candidaţii sunt aşteptaţi

cu o ofertă diversificată, a-

vând la dispoziţie, un nu-

măr de 334 de locuri buge-

tate şi 4.885 de locuri în re-

gim cu taxă şi 1.578 de lo-

curi pentru învăţământ la

distanţă şi învăţământ cu

frecvenţă redusă pentru stu-

dii universitare de nivel li-

cenţă. Şi absolvenţii de fa-

cultate care doresc să se în-

scrie la master pot opta pen-

tru unul dintre cele 765 de

locuri la buget rămase libe-

re în urma sesiunii de ad-

mitere din luna iulie.

Candidaţii la statutul de

student al Universităţii Ba-

beş-Bolyai vor putea alege

între cele 237 de programe

de licenţă (învăţământ cu

frecvenţă şi la distanţă), re-

spectiv cele 223 de progra-

me de master (învăţământ

cu frecvenţă sau frecvenţă

redusă)”, se arată într-un

comunicat de presă al in-

stituţiei.

Care este calendarul

Perioada sesiunii de

toamnă a admiterii la UBB

este cuprinsă între 6 şi 20

septembrie, iar condiţiile

de admitere sunt identice

cu cele din sesiunea de va-

ră, facultăţile din cadrul U-

niversităţii Babeş-Bolyai

elaborând diferite tipuri de

probe scrise sau orale pen-

tru testarea cunoştinţelor

şi capacităţilor cognitive

ale elevilor şi stabilind pon-

derea mediei de la bacala-

ureat în media finală de

admitere.

Toate informaţiile sunt

disponibile pe paginile ofi-

ciale ale fiecărei facultăţi.

Pe întreaga perioadă a

admiterii, Universitatea Ba-

beş-Bolyai pune la dispozi-

ţia candidaţilor peste 400

de locuri în căminele pro-

prii din Campusul Studen-

ţesc Hasdeu.

Noi specializări

Admiterea în anul uni-

versitar 2017-2018 a venit

anul acesta cu noutăţi în

ceea ce priveşte specializă-

rile oferite, UBB propunând

7 specializări noi la nivel

de licenţă, la Facultatea de

Ştiinţa şi Ingineria Mediu-

lui – specializarea Ingine-

ria calităţii, sănătăţii, secu-

rităţii şi a mediului (limba

română), Facultatea de Psi-

hologie şi Ştiinţele Educa-

ţiei – specializarea pedago-

gia învăţământului primar

şi preşcolar (în limba ger-

mană), Facultatea de Stu-

dii Europene – specializa-

rea Relaţii internaţionale şi

studii americane (în limba

engleză), specializarea Re-

laţii internaţionale şi studii

asiatice (în limba română),

respectiv specializarea Re-

laţii internaţionale şi diplo-

maţie în afaceri (limba ro-

mână), Facultatea de Ştiin-

ţe Politice , Administrative

şi ale Comunicării – speci-

alizarea Administraţie pu-

blică (limba maghiară).

De asemenea, UBB a pro-

pus 13 programe noi de

master: Managementul re-

surselor umane şi sociolo-

gia organizaţiilor (limba

maghiară), oferit de Facul-

tatea de Sociologie şi Asis-

tenţă Socială, respectiv Ma-

nagementul resurselor uma-

ne în sectorul public, ofe-

rit de Facultatea de Ştiinţe

Politice, Administrative şi

ale Comunicării.

Începe sesiunea de toamnă la UBBUBB îşi deschide astăzi, 6 septembrie, porţile pentru candidaţii din sesiunea de toamnă a admiterii.

Perioada sesiunii de toamnă a admiterii la UBB este cuprinsă între 6 şi 20 septembrie

STUDII

237este numărul de programe de licență pe care UBB îl propune viitorilor studenți

CANDIDAȚI

11%este procentul de creștere a numărului de candidați față de anul trecut pentru sesiunea din vară

Page 16: MIERCURI | 6 SEPTEMBRIE 2017 | anul XX, nr. 162 (5111 ... Primăria Huedin 0264-351.548 Prefectura 0264-591.637 Consiliul local 0264-503.300 Serviciul Stare Civilă 0264-596.030 Ridicări

SPORTSPORT.miercuri, 6 septembrie 2017

Foto

: tw

itte

r.co

m

Foto

: u

-clu

j.ro

Foto

: A

rhiv

ă M

on

ito

rul

Pugilistele de la „U” au cucerit argintul şi bronzul

Pugilistele Universităţii, Narcisa Mureșan și Raluca Popescu au obţinut argintul și bronzul la fi -nala Campionatului Naţional Feminin Junioare, Tineret și Senioare. Competiţia s-a desfă-șurat în perioada 28 august – 4 septembrie la Sala de box a AS Callatis Daewoo Box Club Mangalia. „Sunt fericită și cu ti-tlul de vicecampioană. Sunt mulţumită că am ajuns până aici deoarece nu a fost un cam-pionat ușor, iar adversarele au fost puternice. Fiind senioară meciurile sunt dure, dar am luptat cu tot sufl etul. Promit să muncesc tot mai mult de acum pentru a ajunge locul 1”, a de-clarat Narcisa Mureșan, pentru site-ul ofi cial al clubului. Raluca Popescu a cucerit medalia de bronz la tineret în limitele cate-goriei 57 kg, după ce a pierdut în semifi nală în faţa lui Andreea Cioasnog, legitimată la CSM Iași. De asemenea, Narcisa Mureșan a boxat la ca-tegoria 64 kg, dar cedat în fi na-lă în favoarea lui Iulia Ghiţă de la Steaua București.

Handbal: „U” Cluj se pregăteşte de primul meci din acest sezonEchipa de handbal feminin Universitatea Cluj va disputa primul meci din acest nou se-zon competiţional, în deplasa-re, împotriva formaţiei CS Măgura Cisnădie, pe data de 6 septembrie. Va fi un meci greu, dar suntem pregătiţi. Le cu-noaștem pe fetele de la Cisnădie și nu cred că ne vor surprinde cu ceva. Am mai ju-cat împotriva lor și știm cum se comportă”, a declarat antreno-rul handbalistelor clujene, Adi Popovici, pentru site-ul ofi cial al clubului. În etapa a doua, handbalistele Universităţii vor juca acasă, în Sala Sporturilor ”Horia Demian”, și vor primi vi-zita echipei CS Rapid USL Metrou București.

Niculescu şi Hsieh au ratat calificarea la US OpenPerechea alcătuită din românca Monica Niculescu și taiwaneza Su-Wei Hsieh a ratat califi carea în sferturile de fi nală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, după ce a fost în-vinsă de cuplul Timea Babos (Ungaria)/Andrea Hlavackova (Cehia), cu 6-2, 6-7 (1), 7-6 (5), la arenele Flushing Meadows din New York. Niculescu și Hsieh au ratat mai multe șanse de a obţi-ne victoria în acest meci, cedând lamentabil pe fi nal, după două ore și 38 de minute de joc. Monica Niculescu și partenera sa vor primi un cec de 44.000 de dolari și 240 de puncte WTA.

Pe scurt

Raluca [email protected]

Naţionala de fotbal a

României a pierdut orice

şansă de califi care la CM

din 2018, după înfrânge-

rea cu Muntenegru.

Selecţionerul Christoph

Daum este conştient că nu

şi-a atins obiectivul, iar în-

trebat dacă va continua la

naţională, germanul a de-

clarat: „Nu depinde de mi-

ne dacă voi rămâne sau nu.

Nu iau eu decizia asta. Con-

tractul meu, după cum se

ştie, spune că se termină

automat la finalul campa-

niei dacă nu obţinem cali-

ficarea la Cupa Mondială.

Mă voi gândi la acest lucru,

voi discuta cu administra-

ţia federaţiei şi cu preşedin-

tele Răzvan Burleanu. Vom

lua o decizie care să fie cea

mai bună pentru viitorul

fotbalului românesc. Dacă

îmi voi da demisia? Este o

întrebare de presă care mi

se pune de 8-9 luni. Nu am

răspunsul în buzunar. Tre-

buie să mă gândesc. Nu

vreau să dau un răspuns in-

fluenţat de emoţii. Nimeni

nu e vinovat de ratarea aces-

tei calificări”.

„Împărtăşesc dezamăgirea fanilor români”

Acesta a menţionat că Mun-

tenegru a câştigat pe merit par-

tida de luni seara, precizând

în acelaşi timp că este foarte

supărat că nu a putut oferi Ro-

mâniei o califi care. „Până la

urmă fotbalul se joacă pe go-

luri. Iar adversarii noştri au

marcat un gol fantastic şi me-

ritau să câştige astăzi. Împăr-

tăşesc dezamăgirea fanilor ro-

mâni. Sunt foarte supărat că

nu am putut oferi o califi care

României. Am fost atacat în

mod incredibil din multe părţi,

dar a fost o plăcere să mun-

cesc pentru echipa naţională

a României. Acum sunt puţin

dezamăgit de multe lucruri,

trebuie să mă calmez”.

„Cred ca asta ne este valoarea”

Fotbalistul echipei naţio-

nale, Alexandru Maxim, a

fost extrem de dezamăgit

după înfrângerea suferită în

deplasare. „Indiferent ce an-

trenor va veni la echipa na-

ţională, până la urmă e ne-

voie de fotbalişti. Avem fot-

balişti, însă probabil nu sun-

tem îndeajuns... (n.r. – de

buni). Nu vreau să jignesc

pe nimeni, dar se pare că

asta ne e valoarea. Asta e

realitatea. Dacă ne gândim

bine, cu aceeaşi fotbalişti

ne-am calificat la Europene,

însă trebuie luate anumite

decizii. Probabil trebuie fă-

cute anumite schimbări. Nu

sunt însă eu în măsură să

spun lucrurile astea”, a măr-

turisit românul.

România mai are de dispu-

tat două meciuri în aceste pre-

liminari, cu Kazahstan pe 5

octombrie, la Ploieşti, şi cu

Danemarca, pe 8 octombrie,

în deplasare. România nu s-a

mai califi cat la o Cupă Mon-

dială din 1998.

România ratează calificarea la Mondialul din Rusia„Tricolorii” au fost învinşi cu 0-1 de Muntenegru.

România mai are de disputat două meciuri în aceste preliminarii

Raluca [email protected]

Hagi l-a cedat pe Kevin

Boli la CFR Cluj, în

schimbul lui Răzvan Horj

şi a unei sume de aproxi-

mativ 500.000 de euro.

„CFR 1907 Cluj anunţă că

a ajuns la un acord cu FC Vi-

itorul Constanţa pentru tran-

sferul fundaşului Kevin Boli.

Campion al României în sezo-

nul precedent, Boli vine la Cluj

pentru a întări linia defensivă

şi pentru a ajuta echipa în atin-

gerea obiectivelor. Îi urăm bun

venit la CFR şi evoluţii cât mai

consistente. Bienvenue, Ke-

vin!”, a fost mesajul postat pe

pagina ofi cială de Facebook a

clubului clujean.

Kevin Boli este primul ju-

cător, din această campanie de

transferuri, pentru care CFR

Cluj a achitat o sumă. Boli a

venit la Viitorul din postura de

jucător liber de contract, în

2015, după ce s-a despărţit de

Mouscron. Sedan a fost prima

echipă a fotbalistului francez.

„L-am luat pe Boli, e primul

jucător pentru care plătim bani

în această vară. Sunt 18 jucă-

tori noi şi 9 vechi în lot. Am

plătit pe el mai puţin de 500.000

de euro + Horj. Nu pot să vă

spun exact suma, însă”, a con-

fi rmat Iuliu Mureşan, la DigiS-

port, la Euro Fotbal.

80 de meciuri, 4 goluri şi

3 pase de gol are Boli în tri-

coul celor de la Viitorul. 1,5

milioane de euro este cota de

piaţă a lui Boli, conform trans-

fermarkt.com.

Horj, în vârstă de 21 de ani,

a fost dorit insistent de Gigi

Becali la fi nalul acestui sezon.

Tânărul nu a dorit prelungi-

rea contractului cu formaţia

din Gruia, iar sezonul acesta

a ajuns chiar şi pe la echipa

a doua a clubului clujean.

Un nou schimb în curtea „feroviarilor”! Horj la Viitorul, Boli la CFR ClujNaţionala României a fost

învinsă de Spania, campi-

oana en titre, cu scorul de

91-50 (21-19, 20-8, 29-8,

21-15), în Grupa C a

Campionatului European

de baschet masculin.

Tricolorii au suferit a tre-

ia şi cea mai drastică înfrân-

gere a lor în grupă, însă au

oferit o replică onorabilă cam-

pioanei europene. Cel mai

bun sfert al „vulturilor” a fost

primul, în care ibericii au con-

dus cu 8-2 şi 11-5, apoi Ro-

mânia a egalat, 11-11. Spania

a avut 15-11, 16-12, 18-14,

dar România a reuşit să trea-

că la conducere, cu 19-18,

dar a terminat primul sfert

condusă cu 21-19.

Spania a jucat tot mai bine,

iar diferenţa de pe tabelă a cres-

cut constant în următoarele do-

uă sferturi, pentru ca în ultima

parte tricolorii să ofere o repli-

că mai consistentă, ceea ce le-a

permis să atingă bariera de 50

de puncte şi să împiedice Spa-

nia să ajungă la 100 de puncte

marcate. Ca şi în primele trei

partide, Vlad Moldoveanu a fost

cel mai bun om al României,

cu 15 puncte, 6 recuperări, 3

pase decisive. Pentru tricolori

au mai jucat Andrei Mandache

3 p, 2 pd, Cătălin Petrişor 1 rec,

1 pd, Radu Paliciuc 5 p, 1 rec,

Bogdan Nicolescu 6 p, 1 rec, 2

pd, Octavian Popa-Calotă 6 p,

3 rec, 2 pd, Alexandru Olah 4

p, 4 rec, 1 pd, Titus Nicoară 2

p, 1 rec, Emanuel Căţe 2 p, 6

rec, 1 pd, Rolland Torok 2 p, 2

rec, 1 pd, Cătălin Baciu 5 p,

Nandor Kuti 1 p, 2 rec. Pentru

Spania, care l-a menajat pe sta-

rul Pau Gasol, au evoluat Ser-

gio Rodriguez 7 p, 1 rec, 7 pd,

Juan Carlos Navarro 8 p, 2 rec,

4 pd, Ricky Rubio 8 p, 1 rec, 3

pd, Marc Gasol 11 p, 8 rec, 2

pd, Willy Hernangomez 9 p,

13 rec, 1 pd, Joan Sastre 10 p,

1 rec, 2 pd, Guillem Vives 5 p,

1 rec, 6 pd, Pierre Oriola 11 p,

4 rec, Fernando San Emeterio

4 p, 1 rec, Juancho Hernango-

mez 18 p, 12 rec, 1 pd. În ce-

lelalte meciuri ale zilei, Unga-

ria a învins Cehia cu 85-73, iar

Croaţia a trecut de Muntene-

gru cu 76-72.

România, învinsă de Spania la Eurobasket 2017