memorial house george enescu

of 22 /22

Upload: stela-s

Post on 26-Jan-2017

1.414 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Memorial house George Enescu
Page 2: Memorial house George Enescu

Situată la capătul unei alei străjuite de plopi semeţi,Casa memorială Rosetti-Tescanu-Enescu, a fost construită în 1880 de tatăl Marucăi Tescanu, devenită ulterior soţia lui George Enescu.

Page 3: Memorial house George Enescu

Tânarul Enescu, absolvent cu brio al Conservatorului din Paris pe care îlaştepta o strălucită carieră de compozitorşi interpret, a poposit prima oara la Tescani în 1909, la invitaţia lui Mihail Jora, compozitor de seamă a muzicii româneşti.

George Enescu a revenit cu placere la Tescani, locuind şi lucrând câte 3-4 lunipe an , şederea sa aici, devenind cea maiprolifică perioadă creatoare.

Page 4: Memorial house George Enescu

După anul 1946, din motive politice, Enescu şi soţia lui au donat statului român domeniul de la Tescani, act care a salvat efectiv proprietatea. A rămas neatins în cea mai mare parte mobilierul, inclusiv pianul la care lucra Enescu. Din păcate, cărţile din bibliotecă au fost arse.

Page 5: Memorial house George Enescu

Începînd cu anii 1970, casa memorială a fost restaurată şi a primit destinaţia actuală, specificată în actul de donaţie şi în testamentul lui Enescu. Acum , la Tescani se organizează evenimente culturale ale instituţiilor din zonă ( concerte, audiţii muzicale, seri literare, tabere naţionale si internaţionale de pictură).

Page 6: Memorial house George Enescu

Spaţiul interior a căpătat destinaţii hotărâte de către Maruca, soţia lui Enescu, salonul devenind sala “Oedip”pentru că aici a fost desăvârşită celebra operă enesciană la care maestrul a gândit timp de 25 ani şi a lucrat efectiv peste 10 ani.

Page 7: Memorial house George Enescu
Page 8: Memorial house George Enescu
Page 9: Memorial house George Enescu
Page 10: Memorial house George Enescu

Camera de zi, se numeste acum sala“Jora”datorită faptului ca mama Marucăi , era născută JORA.

Page 11: Memorial house George Enescu

Încăperea care altădată adăpostea biblioteca, este azi panotată cu fotografii şi documente reprezentative pentru viaţa şi creaţia compozitorului.

Page 12: Memorial house George Enescu
Page 13: Memorial house George Enescu
Page 14: Memorial house George Enescu
Page 15: Memorial house George Enescu
Page 16: Memorial house George Enescu
Page 17: Memorial house George Enescu

Capela şi “merăria” s-au păstrat intact, devenind locul unde sunt puse în valoare tablourile pictate în taberele organizate periodic aici.

Page 18: Memorial house George Enescu

Casa este înconjurată de un parc secular, cu “ulmul” lui Enescu, un arbore de peste 250 ani, la umbra caruia compozitorul a cântat pentru ţăranii veniţi să îl venereze pe maestru. Tot în vecinătatea casei, a fost aşezat pe un soclu bustul compozitorului.

Page 19: Memorial house George Enescu
Page 20: Memorial house George Enescu
Page 21: Memorial house George Enescu

Dupa 1990, Casa Memorială a devenit centrul de Cultură “Rosetti Tescanu - George Enescu”.

Page 22: Memorial house George Enescu

George EnescuRapsodia Română op.11 nr.1

[email protected]