medii de cultura

of 56 /56
MEDII DE CULTURA MEDII DE CULTURA CLASIFICARE CLASIFICARE PREZENTARE MEDII PREZENTARE MEDII TEHNICI DE INSAMANTARE IN TEHNICI DE INSAMANTARE IN BULION SI PE GELOZA ( agar) BULION SI PE GELOZA ( agar) - - INSAMANTARE PRIN DISPERSIE IN INSAMANTARE PRIN DISPERSIE IN VEDEREA OBTINERI DE COLONII IZOLATE VEDEREA OBTINERI DE COLONII IZOLATE

Author: oana-ciocarlan

Post on 12-Dec-2015

411 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Microbiologie

TRANSCRIPT

Page 1: Medii de Cultura

MEDII DE CULTURAMEDII DE CULTURA

CLASIFICARECLASIFICARE PREZENTARE MEDIIPREZENTARE MEDII TEHNICI DE INSAMANTARE IN BULION TEHNICI DE INSAMANTARE IN BULION

SI PE GELOZA ( agar)SI PE GELOZA ( agar)

--INSAMANTARE PRIN DISPERSIE IN INSAMANTARE PRIN DISPERSIE IN VEDEREA OBTINERI DE COLONII IZOLATEVEDEREA OBTINERI DE COLONII IZOLATE

Page 2: Medii de Cultura

INSAMANTAREAINSAMANTAREA

Reprezinta operatia de introducere a Reprezinta operatia de introducere a unei cantitati de germeni intr-un unei cantitati de germeni intr-un mediu de cultura artificialmediu de cultura artificial

Page 3: Medii de Cultura

INOCULAREAINOCULAREA

Reprezinta introducerea unei Reprezinta introducerea unei cantitati de germeni in interiorul unei cantitati de germeni in interiorul unei culturi celulare (de origine animala) culturi celulare (de origine animala) sau ou embrionat sau animal de sau ou embrionat sau animal de experienta.experienta.

Page 4: Medii de Cultura

TULPINA BACTERIANATULPINA BACTERIANA

Reprezinta populatia microbiana alcatuita Reprezinta populatia microbiana alcatuita din descendentii unei singure izolarii in din descendentii unei singure izolarii in cultura puracultura pura

Cultivarea se realizeaza prin Cultivarea se realizeaza prin insamantarea microorganismului pe insamantarea microorganismului pe medii de culturamedii de cultura

Totalitatea microorganismelor acumulate Totalitatea microorganismelor acumulate prin multiplicarea intr-un mediu de prin multiplicarea intr-un mediu de cultura poarta numele de cultura poarta numele de culturacultura

Page 5: Medii de Cultura

CLASIFICAREA MEDIILORCLASIFICAREA MEDIILOR

Medii celulareMedii celulare - care includ celule vii, - care includ celule vii, animale de laborator, oua embrionate animale de laborator, oua embrionate sau culturi de celule sau culturi de celule (virusuri,rickettsi,chlamydii)(virusuri,rickettsi,chlamydii)

Medii necelulare – Medii necelulare – artificiale si medii de artificiale si medii de cultura (bacterii,fungii)cultura (bacterii,fungii)

Page 6: Medii de Cultura

MEDIILE ARTIFICIALEMEDIILE ARTIFICIALEavantaje si conditiiavantaje si conditii

Sunt mai ieftine si se pot prepara Sunt mai ieftine si se pot prepara usorusor

Conditii:- nutritiveConditii:- nutritive

-sterile-sterile

-un anumit PH (7.2-7.6)-un anumit PH (7.2-7.6)

-umiditate favorabila-umiditate favorabila

-o anumita presiune osmotica-o anumita presiune osmotica

- alte conditii- alte conditii

Page 7: Medii de Cultura

SCOPURISCOPURI

Izolarea in cultura puraIzolarea in cultura pura IdentificareaIdentificarea Diagnostic ,tratamentDiagnostic ,tratament Productia industriala a unor Productia industriala a unor

substante (preparare de vaccinuri)substante (preparare de vaccinuri)

Page 8: Medii de Cultura

INGREDIENTEINGREDIENTE

PeptonaPeptona Extracte sau infuzii de carneExtracte sau infuzii de carne Agenti de solidificare: agarAgenti de solidificare: agar Indicatori de PH :turnesol, rosu fenolIndicatori de PH :turnesol, rosu fenol Agenti selectiviAgenti selectivi ZaharuriZaharuri

Page 9: Medii de Cultura

PREPARAREA MEDIILOR DE PREPARAREA MEDIILOR DE CULTURACULTURA

Amestecul ingredientelor: proportia Amestecul ingredientelor: proportia si ordinea indicatasi ordinea indicata

Ajustarea PHAjustarea PH Repartizarea in recipiente adecvateRepartizarea in recipiente adecvate SterilizareaSterilizarea Controlul sterilizarii si al calitatii Controlul sterilizarii si al calitatii

mediuluimediului

Page 10: Medii de Cultura

CLASIFICAREA MEDIILORCLASIFICAREA MEDIILORDE CULTURADE CULTURA

Dupa consistenta: lichide (apa peptonata,bulion nutritiv,bulion Dupa consistenta: lichide (apa peptonata,bulion nutritiv,bulion selenit)selenit)

solide (AABTL,ADCL,Chapman,geloza-agar)solide (AABTL,ADCL,Chapman,geloza-agar) semisolide (Cary-Blair,MIU,Stuart)semisolide (Cary-Blair,MIU,Stuart)

Dupa provenienta: naturaleDupa provenienta: naturale sinteticesintetice Dupa compozitie : simple (agar,bulion simplu)Dupa compozitie : simple (agar,bulion simplu) complexe (agar-sange,geloza-complexe (agar-sange,geloza-

chocolate,MUELER-HINTON)chocolate,MUELER-HINTON) specialespeciale

Dupa scopul urmarit: de transport (Stuart,apa peptonata Dupa scopul urmarit: de transport (Stuart,apa peptonata alcalina)alcalina)

de izolare(agar-de izolare(agar-sange,Lowenstein,sabouraud)sange,Lowenstein,sabouraud)

de identificare(TSI,MIU,truse API)de identificare(TSI,MIU,truse API) de conservare(agar nutritiv in de conservare(agar nutritiv in

coloana)coloana)

Dupa consistenta: lichide (apa peptonata,bulion nutritiv,bulion Dupa consistenta: lichide (apa peptonata,bulion nutritiv,bulion selenit)selenit)

solide (AABTL,ADCL,Chapman,geloza-agar)solide (AABTL,ADCL,Chapman,geloza-agar) semisolide (Cary-Blair,MIU,Stuart)semisolide (Cary-Blair,MIU,Stuart)

Dupa provenienta: naturaleDupa provenienta: naturale sinteticesintetice Dupa compozitie : simple (agar,bulion simplu)Dupa compozitie : simple (agar,bulion simplu) complexe (agar-sange,geloza-complexe (agar-sange,geloza-

chocolate,MUELER-HINTON)chocolate,MUELER-HINTON) specialespeciale

Dupa scopul urmarit: de transport (Stuart,apa peptonata Dupa scopul urmarit: de transport (Stuart,apa peptonata alcalina)alcalina)

de izolare(agar-de izolare(agar-sange,Lowenstein,sabouraud)sange,Lowenstein,sabouraud)

de identificare(TSI,MIU,truse API)de identificare(TSI,MIU,truse API) de conservare(agar nutritiv in de conservare(agar nutritiv in

coloana)coloana)

Page 11: Medii de Cultura

MEDIILE SPECIALEMEDIILE SPECIALE

Elective (Loffler)Elective (Loffler) Selective(agar-sange, Chapman, Selective(agar-sange, Chapman,

MacConkey, Tinsdale cu telurit de MacConkey, Tinsdale cu telurit de potasiu, medii cu antibiotice)potasiu, medii cu antibiotice)

De imbogatire (apa peptonata alcalina, De imbogatire (apa peptonata alcalina, bulion selenit)bulion selenit)

Diferentiale (AABTL, ADCL, agar-sange,Diferentiale (AABTL, ADCL, agar-sange,

MIU,TSI)MIU,TSI)

Page 12: Medii de Cultura

ELECTIVELECTIV Contin ingrediente care convin cel Contin ingrediente care convin cel

mai bine dezvoltarii unor bacteriimai bine dezvoltarii unor bacterii Loffler –cu ser coagulat de bou Loffler –cu ser coagulat de bou

pentru dezvoltarea bacilului diftericpentru dezvoltarea bacilului difteric

Page 13: Medii de Cultura

SELECTIVSELECTIV Mediu selectiv si Mediu selectiv si

diferential(evidentiaza o diferential(evidentiaza o proprietate biochimica a proprietate biochimica a tulpinii)tulpinii)

Contine substante Contine substante antimicrobiene care antimicrobiene care inhiba dezvoltarea altor inhiba dezvoltarea altor bacterii decat cea a carui bacterii decat cea a carui izolare o urmarim izolare o urmarim CHAPMANCHAPMAN

Contine: geloza-Contine: geloza-simpla,NaCl,manitol si simpla,NaCl,manitol si rosu fenolrosu fenol

Selectiv pentru Selectiv pentru Stafilococcus aureusStafilococcus aureus

Page 14: Medii de Cultura

CHAPMANCHAPMAN

Page 15: Medii de Cultura

Medii lichide si de Medii lichide si de imbogatire imbogatire Exemplu : - apa peptonata alcalinaExemplu : - apa peptonata alcalina

- bulion selenit, bulion simplu - bulion selenit, bulion simplu etc.etc.

Mediu lichid este considerat mediu de bazaMediu lichid este considerat mediu de bazaComponenete: macerat de carne, peptona, Componenete: macerat de carne, peptona,

NaCl0.5%NaCl0.5%Utilizare:pentru germeni nepretentiosiUtilizare:pentru germeni nepretentiosi

Page 16: Medii de Cultura

Medii diferentiale folosite la Medii diferentiale folosite la enterobacteriienterobacterii

Mediu diferential contine un indicator Mediu diferential contine un indicator de PH si un anumit substrat ( ex. Zahar) de PH si un anumit substrat ( ex. Zahar) care poate fi sau nu metabolizat se care poate fi sau nu metabolizat se detecteaza prin modificarea PH-ului si a detecteaza prin modificarea PH-ului si a culorii indicatorului modificand aspectul culorii indicatorului modificand aspectul culturiiculturii

Drigalski,Istrati,McCONKEY,LevineDrigalski,Istrati,McCONKEY,Levine Baterii care degradeaza Baterii care degradeaza

lactoza=lactozo POZ.lactoza=lactozo POZ. Cele care nu degradeaza Cele care nu degradeaza

lactoza=lactozo NEGlactoza=lactozo NEG

Page 17: Medii de Cultura
Page 18: Medii de Cultura

Genul Escherichia coliGenul Escherichia coli

LevineLevineDrigalskiDrigalski

Page 19: Medii de Cultura

Mediu ADCL(Leifson)-dezoxicolat citrat Mediu ADCL(Leifson)-dezoxicolat citrat

lactozatlactozat Categoria mediului selectivo-diferentialCategoria mediului selectivo-diferential Geloza simpla +saruri biliare+lactoza+rosu Geloza simpla +saruri biliare+lactoza+rosu

neutruneutru Utilizat in cultivarea Salmonelelor si shigelelorUtilizat in cultivarea Salmonelelor si shigelelor

Page 20: Medii de Cultura

E. coli-ADCL Fermentarea E. coli-ADCL Fermentarea lactozeilactozei

Page 21: Medii de Cultura

Klebsiela KlebsielaKlebsiela Klebsiela Geloza-sange ADCLGeloza-sange ADCL Colonii mucoase COLONII MUCOASE Colonii mucoase COLONII MUCOASE

Page 22: Medii de Cultura

ADCL- H2S HECTOENADCL- H2S HECTOEN

Page 23: Medii de Cultura

Mediu specialMediu specialUtilizare: efectuarea Utilizare: efectuarea antibiogrameiantibiogramei

Page 24: Medii de Cultura
Page 25: Medii de Cultura

Geloza simplaGeloza simplaCategoria:mediu de bazaCategoria:mediu de bazacomponenete:bulion componenete:bulion simplu+AGARsimplu+AGAR

Page 26: Medii de Cultura

Mediu diferentialMediu diferentialComponente :geloza simpla Componente :geloza simpla +lactoza+albastru bromtimol+lactoza+albastru bromtimolutilizare:studierea fermentarii utilizare:studierea fermentarii lactozeilactozei

Page 27: Medii de Cultura

TSI- 3 zaharuri si TSI- 3 zaharuri si Fe Fe

MIU(mobilitate,indoMIU(mobilitate,indol, uree)l, uree)

Page 28: Medii de Cultura

AGAR-SANGEAGAR-SANGE

Agar nutritiv,sange defribinat,Agar nutritiv,sange defribinat,

Page 29: Medii de Cultura

AGAR CHOCHOLATEAGAR CHOCHOLATE Categoria:mediu specialCategoria:mediu special Componente: geloza simpla racita la 60-Componente: geloza simpla racita la 60-

8080°C+sange°C+sange Utilizare: cultivarea neisseriilor,hemofililorUtilizare: cultivarea neisseriilor,hemofililor

Page 30: Medii de Cultura

LOWENSTEIN -JENSENLOWENSTEIN -JENSEN Include 3 componente:- sol. de saruri si amidonInclude 3 componente:- sol. de saruri si amidon

-sol. verde malachite-sol. verde malachite

- omogenizatul de oua- omogenizatul de oua

- idenyificarea bacilului - idenyificarea bacilului Koch Koch

Page 31: Medii de Cultura

Mediul OCSTMediul OCST Mediul de Mediul de

imbogatire(favorizeaimbogatire(favorizeaza cresterea za cresterea bacteriilor, mai ales bacteriilor, mai ales cand acestea sunt in cand acestea sunt in concentratie micaconcentratie mica

Componente: Componente: ou+cisteina+ser+tou+cisteina+ser+telurit de potasiuelurit de potasiu

Utilizare: cultivarea Utilizare: cultivarea bacililor diftericibacililor difterici

Page 32: Medii de Cultura

Mediul SabouraudMediul Sabouraud

Mediu specialMediu special Glucoza Glucoza

simpla+maltoza/simpla+maltoza/glucoza+antibiotglucoza+antibioticeice

Utilizare:cultivarUtilizare:cultivarea levurilorea levurilor

Page 33: Medii de Cultura

METODE DE INSAMANTAREMETODE DE INSAMANTARE

In bulion – mediu lichidIn bulion – mediu lichid

Pe geloza – mediu solid-Pe geloza – mediu solid-insamantarea prin dispersie pentru insamantarea prin dispersie pentru obtinere de colonii izolateobtinere de colonii izolate

Page 34: Medii de Cultura

InsamantareaInsamantarea –punerea in contact –punerea in contact a unei culturi bacteriene sau a unui a unei culturi bacteriene sau a unui produs patologicprodus patologic

Izolarea –Izolarea –repicarea unei singure repicarea unei singure colonii pe alte medii de cultura cu colonii pe alte medii de cultura cu scopul de a obtine cultura purascopul de a obtine cultura pura

Cultura bacteriana-Cultura bacteriana-totalitatea totalitatea bacteriilor crescute in suprafata unui bacteriilor crescute in suprafata unui mediu de culturamediu de cultura

Page 35: Medii de Cultura

Tehnici de insamantareTehnici de insamantare

Prin epuizare: pentru obtinerea Prin epuizare: pentru obtinerea coloniilor izolate-in pentagon deschiscoloniilor izolate-in pentagon deschis

Insamantarea prin intepare ( pe Insamantarea prin intepare ( pe medii solide aflate in tuburi)medii solide aflate in tuburi)

Insamantarea in panzaInsamantarea in panza Insamantarea cu ansa calibrata: se Insamantarea cu ansa calibrata: se

utilizeaza pentru uroculturautilizeaza pentru urocultura Insamantarea cu tamponul sau cu Insamantarea cu tamponul sau cu

bagheta de sticla in bagheta de sticla in LL

Page 36: Medii de Cultura

Dispersia IDispersia I

Page 37: Medii de Cultura

Dispersia IIDispersia II

Page 38: Medii de Cultura

Dispersia IIIDispersia III

Page 39: Medii de Cultura

Urocultura Urocultura

Metoda cantitativaMetoda cantitativa

0,001 ml

0,01 ml

Page 40: Medii de Cultura
Page 41: Medii de Cultura
Page 42: Medii de Cultura

Cultura microbiologica ICultura microbiologica I Cultura microbiologica este o metoda de multiplicare Cultura microbiologica este o metoda de multiplicare

a organismelor microbiene lasandu-le sa se a organismelor microbiene lasandu-le sa se inmulteasca intr-un mediu de cultura potrivit in inmulteasca intr-un mediu de cultura potrivit in conditii de laborator. Culturile microbiene sunt conditii de laborator. Culturile microbiene sunt utilizate pentru a determina tipul de organism cat si utilizate pentru a determina tipul de organism cat si cantitatea acestora in proba testata, sau ambele. Ea cantitatea acestora in proba testata, sau ambele. Ea este una dintre metodele principale de diagnostic ale este una dintre metodele principale de diagnostic ale microbiologiei si este utilizata ca instrument in microbiologiei si este utilizata ca instrument in determinarea cauzei bolii infectioase, lasand determinarea cauzei bolii infectioase, lasand microorganismul sa se multiplice in mediu potrivit. microorganismul sa se multiplice in mediu potrivit.

Page 43: Medii de Cultura

Cultura microbiologica IICultura microbiologica II

Izolarea unei culturi pure de microorganisme Izolarea unei culturi pure de microorganisme este esentiala. este esentiala.

O cultura pura reprezinta o populatie de celule O cultura pura reprezinta o populatie de celule sau organisme multicelulare care cresc in sau organisme multicelulare care cresc in absenta altor specii sau tipuri.absenta altor specii sau tipuri.

O cultura pura poate proveni dintr-o singura O cultura pura poate proveni dintr-o singura celula sau un singur organism, caz in care celula sau un singur organism, caz in care celulele sunt clone genetice.celulele sunt clone genetice.

Page 44: Medii de Cultura

Cultura microbiologica IIICultura microbiologica III Culturile microbiologice pot fi crescute in Culturile microbiologice pot fi crescute in

placi petri de diferite dimensiuni care placi petri de diferite dimensiuni care contin un strat subtire de mediu de contin un strat subtire de mediu de crestere (agar). Odata ce mediul de crestere (agar). Odata ce mediul de crestere din placutele petri este crestere din placutele petri este insamantat cu bacteria dorita, acestea insamantat cu bacteria dorita, acestea sunt incubate la temperatura optima de sunt incubate la temperatura optima de crestere a bacteriilor selectate ( 37° C crestere a bacteriilor selectate ( 37° C pentru culturile umane si animale)pentru culturile umane si animale)

Page 45: Medii de Cultura

Cultura microbiologica IVCultura microbiologica IV

O alta metoda de cultura bacteriana este O alta metoda de cultura bacteriana este cultura lichida, in care bacteriile dorite sunt cultura lichida, in care bacteriile dorite sunt insamantate intr-un bulion lichid – mediu insamantate intr-un bulion lichid – mediu nutritiv. nutritiv.

Acestea sunt ideale pentru prepararea unor Acestea sunt ideale pentru prepararea unor teste antimicrobiene. Acest bulion lichid teste antimicrobiene. Acest bulion lichid insamantat cu bacteria dorita este lasat la insamantat cu bacteria dorita este lasat la incubat peste noapte la 37°C in 24 h. incubat peste noapte la 37°C in 24 h.

Page 46: Medii de Cultura

Proba ofera informatii despre forma Proba ofera informatii despre forma bacteriei: coci, bacili, cocobacili sau bacteriei: coci, bacili, cocobacili sau vibrio. De asemenea putem afla si vibrio. De asemenea putem afla si dimensiunea bacteriei in microni.dimensiunea bacteriei in microni.

Proba ofera caracteristicile de cultura ale Proba ofera caracteristicile de cultura ale

bacteriei in functie de mediul de crestere bacteriei in functie de mediul de crestere folosit, precum si detalii despre folosit, precum si detalii despre morfologia morfologia coloniei bacterienecoloniei bacteriene

Page 47: Medii de Cultura

Morfologia coloniei Morfologia coloniei bacteriene Ibacteriene I

Definitie: O grupare de bacterii derivata Definitie: O grupare de bacterii derivata dintr-o singura clona bacteriana. dintr-o singura clona bacteriana.

““morfologia coloniei” se refera la morfologia coloniei” se refera la caracteristicile vizibile ale ei. caracteristicile vizibile ale ei.

Coloniile care arata diferit sunt tulpini Coloniile care arata diferit sunt tulpini bacteriene diferite dupa specie si gen. bacteriene diferite dupa specie si gen.

Morfologia coloniei nu este o modalitate de Morfologia coloniei nu este o modalitate de incredere in identificarea bacteriilor, intrucat incredere in identificarea bacteriilor, intrucat multe tipuri de colonii se aseamana intre ele. multe tipuri de colonii se aseamana intre ele.

Page 48: Medii de Cultura

Pe mediul (agar) solid:Pe mediul (agar) solid:1. dimensiune (< 1mm, 1mm …. 3-5 mm)1. dimensiune (< 1mm, 1mm …. 3-5 mm)2. suprafata – neteda/ rugoasa2. suprafata – neteda/ rugoasa3. margini – rotund/ ondulat 3. margini – rotund/ ondulat 4. nivel – plat/ bombat/ convex/ 4. nivel – plat/ bombat/ convex/ mamelonat/ombilicat mamelonat/ombilicat 5. pigmentatie – transparent/ colorat 5. pigmentatie – transparent/ colorat (gri/galben..)(gri/galben..)6. miros – fructat/ floral/ neplacut 6. miros – fructat/ floral/ neplacut 7. agar modificat – cu hemoliza/fara , 7. agar modificat – cu hemoliza/fara , lactoza positiv/ negativ…lactoza positiv/ negativ…

Morfologia coloniei Morfologia coloniei bacteriene IIbacteriene II

Page 49: Medii de Cultura

Bacterial Colony Bacterial Colony Morphology IIIMorphology III

Page 50: Medii de Cultura
Page 51: Medii de Cultura

Modificarea gelozei sange – Modificarea gelozei sange – hemolitica si nehemoliticahemolitica si nehemolitica

Page 52: Medii de Cultura

Klebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniaeon Deoxycholate Citrate Agaron Deoxycholate Citrate Agar

((lactose positivelactose positive ) ) Pseudomonas Pseudomonas aeruginosaaeruginosa Deoxycholate Citrate Agar ( Deoxycholate Citrate Agar (lactose lactose

negativenegative) )

Page 53: Medii de Cultura
Page 54: Medii de Cultura

pigment – transparent/ colorat pigment – transparent/ colorat (gri/galben)(gri/galben)

Page 55: Medii de Cultura

margins/ edges – round/ wavy (wrinkledmargins/ edges – round/ wavy (wrinkled surface – smooth/ roughsurface – smooth/ rough

lactose positivelactose positive, , metallic sheen metallic sheen

Page 56: Medii de Cultura

Pe mediu sau bulion lichid: Pe mediu sau bulion lichid:

1. clar/ opac1. clar/ opac

2. crestere in suprafata / fundul 2. crestere in suprafata / fundul eprubetei (depozit)eprubetei (depozit)

3. culoare3. culoare

4. miros 4. miros

Morfologia coloniei bacteriene Morfologia coloniei bacteriene IVIV