masura 121

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2017

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

  AutoritateadeManagementpentruPNDR

  GHIDULSOLICITANTULUI

  MSURA121Modernizareaexploataiiloragricole

  FERMADEFAMILIE

  V e r s i u n e C O N S U L T A T I V

  PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazcureglementrilecuprinsenManualdeProcedurpentruMsura121postatpesiteulwww.apdrp.ro

  PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURALProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin

  FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

  ROMNIA

  Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

  UNIUNEA EUROPEAN

  Program finanat prin FEADR

 • V e r s i u n e C O N S U L T A T I V G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 1 | P a g i n a

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

  IMPORTANT!

  Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaipaginiledeinternetwww.apdrp.roiwww.madr.ro.

  Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidatelede

  contactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

  GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesareaMSURII121ModernizareaexploataiiloragricoleVersiunea12dinmai2014VERSIUNECONSULTATIV

  Ghidul Solicitantului este un material de informaretehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului EuropeanAgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)iconstituieunsuport informativ complex pentru ntocmirea proiectuluiconformcerinelorspecificealePNDR.Acestdocumentnuesteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare.Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumimodalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectuluidumneavoastr.De asemenea, conine lista indicativ atipurilor de investiii pentru care se acord fondurinerambursabile, documentele, avizele i acordurile pecaretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,alStudiuluideFezabilitateialMemoriuluiJustificativ,aleContractuluideFinanare,precum ialte informaiiutilerealizrii proiectului i completrii corecte adocumentelor.GhidulSolicitantului,precum idocumenteleanexatepotsuferi rectificri din cauza actualizrilor legislativenaionale i comunitare sau procedurale variantaactualizat este publicat pe pagina de internetwww.apdrp.ro.

 • V e r s i u n e C O N S U L T A T I V G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 2 | P a g i n a

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

  CUPRINS

  1.PREVEDERIGENERALE1.1.ObiectiveleMsurii121Modernizareaexploataiiloragricole. 32.PREZENTAREAMSURII1212.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile.................................................... 52.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................... 72.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.................................................................... 102.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile..................................................... 122.5.Criteriiledeseleciealeproiectului......................................................................... 142.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)................. 273.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUMODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare.................... 313.2.Contractareafondurilor........................................................................................... 383.3.Achiziiile................................................................................................................ 403.4.Plata....................................................................................................................... 424.INFORMAIIUTILE4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare............................................ 444.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP............................... 594.3.Dicionar......................................... 614.4.APDRPnsprijinuldumneavoastr......................................................... 645.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare.............................................. linkwww.apdrp.ro5.2.Anexa2ModelStudiudeFezabilitate........................................... linkwww.apdrp.ro5.3.Anexa3ModelMemoriuJustificativ.............................................. linkwww.apdrp.ro5.4.Anexa4ModelContractdeFinanare........................................... linkwww.apdrp.ro5.5.Anexa5ModeleFormularedePlat............................................. linkwww.apdrp.ro5.6.Anexa6FiaMsurii121.............................................................. linkwww.apdrp.ro5.7.Anexa7ActeNormativeutile........................................................ linkwww.apdrp.ro5.8.Anexa8AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropene.. linkwww.apdrp.ro5.9.Anexa9ZonedefavorizateconformPNDR.................................. linkwww.apdrp.ro5.10.Anexa10Zonecupotenialagricol.............................................. linkwww.apdrp.ro5.11.Anexa11Listalucrarilorcusaufaraavizdegospodarireaapelor linkwww.apdrp.ro5.12.Anexa12Ordinul1552/2008privindListalocalitatilorundeexistasursedenitratilinkwww.apdrp.ro5.13.Anexa13Declaratiapepropriaraspundereprivindcofinantarealinkwww.apdrp.ro

 • V e r s i u n e C O N S U L T A T I V G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 3 | P a g i n a

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

  Fondurilenerambursabileleputeiaccesananul2014.

  Capitolul1PREVEDERIGENERALE

  1.1 Msura121ModernizareaexploataiiloragricoleFERMADEFAMILIEMsura 121 Modernizarea exploataiilor agricole se ncadreaz conform Regulamentului(CE)

  1698/2005 la art.20, respectiv art.26 Axa I Creterea competitivitii sectorului agricol i

  silviciarecaobiectivgeneralcretereacompetitivitiisectoruluiagricolprintroutilizaremai

  buna resurselorumane ia factorilordeproducie i ndeplinirea standardelornaionale ia

  standardelorcomunitare,avndcorespondentnRegulamentul(CE)nr.1305/2013prinart.17

  msura4.InvestiiinactivefizicesubmsuraSubmsura4.1Investiiinexploataiiagricole.

  Aceastasesiunededepunereproiecte respectprevederile tranzitoriidin Regulamentului (UE)

  NR.1310/2013, ncare laart.3se facprecizri legatedeposibilitateaorganizriiunorastfelde

  sesiuninaintedeaprobareanouluiprogramdedezvoltarerural20142020.

  Obiectivelespecificesereferla:

  1. Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei,

  ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei

  ecologice,precumiproducereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabile;

  2. Adaptareaexploataiilorlastandardelecomunitare;

  3. Cretereaveniturilorexploataiiloragricolesprijinite;

  4. Sprijinireamembrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea

  ncurajriifenomenuluideasociere.

  Obiectiveleoperaionalesereferla:

  Promovarea investiiilor nexploataiileagricoledinsectorulvegetal idecretereaanimalelor

  pentru realizarea de construcii noi i/ saumodernizarea construciilor agricole existente din

  cadrul acestora i a utilitilor aferente, achiziionarea demaini i utilaje noi, nfiinarea de

  plantaiietc.

  Contribuiapublicaferentacesteisesiuniestede35.000.000euroconstituitastfel:

  contribuiaGuvernuluiRomniei5%;

  contribuiaUniuniiEuropene 95%.

 • V e r s i u n e C O N S U L T A T I V G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 4 | P a g i n a

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

  62.505.461Euroreprezintalocareaaferentschemeidegarantarepentrusectorulagricolcu

  finanaredinPNDR;

  ncadrulacesteisesiuniidedepunereaproiectelor,alocareafinanciarsevafacedistinctpentru:

  - Sectorulvegetal17.500.000euro

  - Sectorulzootehnic17.500.000euro

  ncazulncarealocareapentrubeneficiariisectoruluivegetalsauzootehnicnuseepuizeaz,

  aceasta va fi alocat corespunztor sectorului pentru care exist proiecte eligibile i fr

  finanare, n ordinea descrescatoare a punctajelor de selecie obinute i care ndeplinesc

  punctajulminim.

  ***

 • V e r s i u n e C O N S U L T A T I V G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M 1 2 1 5 | P a g i n a

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

  Capitolul2

  PREZENTAREAMSURII1212.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

  Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Msura 121 sunt fermierii definii

  conformPNDRcafiindpersoanefizicesaujuridice,carepracticnprincipalactivitiagricole

  activitate principal conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului

  Comeruluiacrorexploataieestesituatpeteritoriulrii,areodimensiunecuprinsntre

  2si50UDE1,icareestenregistratnRegistrulunicdeidentificare/Registrulagricol.

  Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie s aib ca obiect

  principaldeactivitatedomeniulagricol,conformCertificatuluide nregistrareeliberatdeOficiul

  RegistruluiComeru