masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/prezentare edrone. masa rotunda....

of 40 /40
Masa rotundă: Dronele: între experiment și necesitate, desfășurată în cadrul proiectului: Educational for Drone eDrone, 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2- CBHE-JP. Programul Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2016 2019) 3 octombrie 2017

Author: others

Post on 11-Sep-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

Masa rotundă: ”Dronele: între experiment și necesitate”,

desfășurată în cadrul proiectului: “Educational for Drone – eDrone”,

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2- CBHE-JP. Programul Erasmus+

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2016 – 2019)

3 octombrie 2017

Page 2: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

Proiectul Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Programul Erasmus+

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului

superior (2016 - 2019)

Academia de Administrare Publică

Dulschi Silvia

2

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Page 3: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

Proiectul reunește 17 universități din 8 țări:

- 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia, România) și

- 4 post-sovietice (Armenia, Georgia, Moldova, Belarus).

Durata – 3 ani (15.10.2016 – 14.10.2019)

Buget total: 995 412,00 euro

Buget AAP: 30 172,00 euro

eDrone Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

3

Page 4: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Obiectivele:

4

Page 5: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

- A oferi instituțiilor de învățământ superior din țările partenere posibilitatea creării centrelor de instruire privind utilzarea dronelor

civile.

- Schimbul de cunoștințe și experiență între partenerii de proiect în ce privește tipurile de drone și utilizarea lor.

- Elaborarea unei metodologii care ar permite tuturor țărilor

partenere crearea unei rețele pentru schimb de experiență și baze de date.

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

5

Page 6: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

6

Pagina WEB a Proiectului eDrone: sarcini şi modalităţi de gestionare

http://www.edrone.unisannio.it/

E-Learning Platform http://www.edrone.unisannio.it/moodle/

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/eDroneProject/

Twitter: https://twitter.com/eDrone_Project

Page 7: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

7

ECHIPA DE PROIECT

Dulschi

Silvia,

dr., conf. univ.,

sef Direcție știință și

doctorat/manager,

cercetător

Cebotaru Eugenia,

lector superior

universitar/

cercetător

Savca

Tatiana,

lector superior

universitar/

cercetător

Castrașan Tatiana,

lector superior

universitar/

cercetător

Page 8: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

8

ORGANIGRAMA MANAGERIALĂ A PROIECTULUI

Programul Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

Proiectului Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP (2016 - 2019)

Academia de Administrare Publică

Dulschi Silvia

Manager/cercetator

Cebotaru Eugenia

cercetator

Savca Tatiana

cercetator

Castrașan Tatiana

cercetator

Pachet de lucru nr. 1. Planificarea activităților

Pachet de lucru nr. 2. Planificarea activităților

Pachet de lucru nr. 3. Dezvoltare

Pachet de lucru nr. 4. Dezvoltare

Pachet de lucru nr. 5. Planul de calitate

Pachet de lucru nr. 6. Diseminare

Pachet de lucru nr. 7. Explorarea

Pachet de lucru nr. 8. Management

Pachet de lucru nr. 3. Dezvoltare

Pachet de lucru nr. 4. Dezvoltare

Pachet de lucru nr. 5. Planul de calitate

Pachet de lucru nr. 6. Diseminare

Pachet de lucru nr. 7. Explorarea

Pachet de lucru nr. 2. Planificarea activităților

Pachet de lucru nr. 3. Dezvoltare

Pachet de lucru nr. 4. Dezvoltare

Pachet de lucru nr. 5. Planul de calitate

Pachet de lucru nr. 6. Diseminare

Pachet de lucru nr. 7. Explorarea

Pachet de lucru nr. 4. Dezvoltare

Pachet de lucru nr. 5. Planul de calitate

Pachet de lucru nr. 6. Diseminare

Pachet de lucru nr. 7. Explorarea

Page 9: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Activități desfășurate

9

Page 10: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

10

PACHETUL

DE LUCRU Nr.1.

Planificarea

Analiza stării de lucruri privind tehnologiile dronelor în țările de

program și țările partenere. (KAZAKHSTAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN,

BOSNIA & HERZEGOVINA, CROATIA)

Întocmirea raportului State of art on drones Technology în

cadrul WP 1.

Identificarea întreprinderilor pentru colaborare.

Elaborarea scrisorilor pentru întreprinderile identificate.

Efectuarea vizitelor la întreprinderi

Elaborarea prezentării p/u reuniunea de lansare a proiectului.

(Erevan, Armenia).

Participarea la reuniunea de lansare a proiectului.13-16.02.2017,

Erevan, Armenia.

Page 11: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

11

Raportul State of art on drones Technology

Page 12: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

Kick-Off Meeting Yerevan (Armenia)

February 13-16, 2017

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Page 13: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Reuniunea a fost găzduită

de partenerul de proiect,

Universitatea Națională

Politehnică din Erevan.

Au participat:

conducerea Universității;

reprezentantul ERASMUS+

în Armenia;

Ambasadorul Italiei în Armenia,

coordonatorul de proiect

dl prof. Pasquale Daponte,

Universitatea Sannio, Italia.

13

Page 14: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

În cadrul reuniunii:

- a avut loc prezentarea generală a proiectului,

- au fost enunțate scopul și obiectivele principale,

- a fost discutat bugetul proiectului.

Au fost prezentate activitățile planificate,

programul de formare, pilotare şi dezvoltare a rezultatelor,

managementul, calitatea

şi evaluarea rezultatelor,

diseminarea şi sustenabilitatea rezultatelor.

14

Page 15: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Coordonatorul

proiectului

Pasquale Daponte

a înmînat

fiecărui

partener

Acordul

de parteneriat

15

Page 16: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

16

PACHETUL

DE LUCRU

Nr.2.

Planificarea

Studierea legislației și necesității de reglementare

a dronelor în țările de program și țările partenere.

(China)

Întocmirea raportului State of Art of drones laws,

în cadrul WP 2.

Page 17: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Raportul State of Art of drones laws

17

Page 18: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

18

PACHETUL

DE LUCRU Nr.1.

Dezvoltarea

Identificarea întreprinderilor pentru colaborare.

Elaborarea scrisorilor pentru întreprinderile

identificate.

Efectuarea vizitelor la întreprinderi

Elaborarea prezentării p/u atelierele de lucru din

Erevan și Tbilisi.

Participarea la atelierele de lucru din Erevan și Tbilisi

(10-15 iulie 2017).

Page 19: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

Au fost intervievate 12 instituţii publice:

eDrone

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

6 – au răspuns pozitiv

2 – au refuzat colaborarea

4 – nu au dat nici un răspuns

19

Page 20: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Instituţii ce utilizează dronele

Instituţii ce nu utilizează dronele, dar doresc să colaboreze

Î.S. “INGEOCAD”

Î.S. Institutul de Amenajări Silvice

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Agenţia Turismului

Agenţia Moldsilva

Colaborare

Page 21: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

21

Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice și Cadastru “INGEOCAD”

Î.S. Institutul de Amenajări Silvice

(ICAS)

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

(MAIA)

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID)

Agenţia Turismului

Agenţia Moldsilva

Au acceptat colaborarea

Page 22: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Workshop on eDrone Technology

11 July, 2017, Ilia State University, Tbilisy

22

Prezentarea Raportului privind starea de artă a tehnologiei

dronelor.

Prezentarea informațiiei privind tendinţele de evoluție

tehnologică a dronilor în țările europene.

Organizarea laboratoarelor și asigurarea lor cu echipamentul

necesar.

Prezentarea întreprinderilor vizitate de parteneri, colaborarea

cu ele în scopul organizării cursurilor p/u instruirea privind

utilizarea dronelor.

Page 23: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

Workshop on eDrone Technology

11 July, 2017, Tbilisy

eDrone

23

Page 24: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Workshop on Laws for Drones

13 July, 2017, Yerevan

24

Prezentarea Raportului privind legislația dronele în

țările UE şi în ţările partenere: Armenia, Belarus,

Georgia, Moldova.

Implementarea și organizarea cursurilor eDrone,

prevăzute de pachetul WP3.

Page 25: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

Workshop on Laws for Drones

13 July, 2017, Yerevan

eDrone

25

Page 26: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

26

Page 27: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

27

PACHETUL

DE LUCRU

Nr.3.

Dezvoltarea

- Elaborarea cursurilor

- Numirea profesorilor responsabili de

elaborarea cursurilor și predarea lor.

- Formarea grupelor de cursanți.

- Plecarea la stagii în străinătate a

profesorilor responsabili de elaborarea

și predarea cursurilor.

Page 28: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

28

PACHETUL

DE LUCRU

Nr.5

PLANUL DE CALITATE

Asigurarea calităţii Rapoartelor.

Asigurarea condiţiilor pentru expertizarea

activităţilor în vizitele de lucru din partea

Oficiului Erasmus + în Moldova şi

partenerilor europeni.

Participarea la conferinţele on-line cu

partenerii europeni.

Ședinţele instituţionale şi naţionale

privind calitatea implementării

Proiectului.

Page 29: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

29

PACHETUL

DE LUCRU

Nr.6

DISEMINARE ŞI

EXPLORARE

Prezentarea publică a Proiectului.

Informarea comunităţii academice despre Proiect.

Informarea comunităţii academice despre

obiectivele şi beneficiile Proiectului: în cadrul

şedinţelor Senatului, Consiliului științific,

seminarelor metodice, conferințe științifice alt.

Informarea comunităţii profesionale Ministerul

Educației, Culturii și Cercetării.

Întruniri profesionale naţionale / internaţionale.

Informaţii în mass –media.

Desfăşurarea activităţilor de nivel instituţional şi

naţional.

Page 30: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

30

RAPORT PRIVIND CERCETĂRILE ȘTIINȚIFICE

ÎN CADRUL PROIECTELOR INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE

Ședința Senatul AAP (07.03.2017)

Page 31: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

31

BUNELE PRACTICI ÎN PROIECTELE ȘTIINȚIFICE

Seminar metodic, AAP (19.04.2017).

Page 32: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

32

Vizibilitatea proiectului

Page 33: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………... Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

33

Crearea paginii WEB a Proiectului Educational for Drone (eDrone)

(2,4 mii aprecieri). http://aap.gov.md/

Elaborarea profilului pe rețeaua de socializare Facebook

cu promovarea proiectului on-line în revista Administrarea

publică (235 ex.) și în ziarul Funcționarul public (350 ex.).

https://www.facebook.com/eDroneAAP/

Elaborarea materialelor promoţionale privind proiectul: poster,

baner, buclet, calendar, carte de vizită.

Page 34: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………... Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

34

http://aap.gov.md/proiectul-erasmus-edrone

Page 35: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………... Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

35

Article in the Public Servant gazette

Page 36: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

36

REŢELE SOCIALE

Facebook

Educational for Drone - Edrone – APA

https://www.facebook.com/eDroneAAP/

Twitter

Google+

Page 37: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

37

Page 38: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone)

574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

38

PACHETUL

DE LUCRU

Nr.8 Management

Participarea la reuniunea de lansare a Proiectului şi de

management din Erevan, Armenia. (13-16 februarie 2017).

Partriciparea la realizarea Planului de management,

inclusiv prin asigurarea condiţiilor pentru ședința de

monitorizare din 7 septembrie 2017.

Coordonarea instituţională a Proiectului.

Elaborarea Planurilor şi Rapoartelor.

Şedinţe de lucru cu membrii echipei.

Comunicare profesională interinstituţională pe măsura

necesităţii.

Comunicare prin e-mail, Skype, Messenger şi telefon cu:

coordonatorul internaţional de Proiect - Pascuale

Daponte, coordonatorul naţional - Florentin Paladi,

Tatiana Bulimaga și alti parteneri.

Page 39: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

39

Contribuția rezultatelor proiectului la dezvoltarea carierei personalului instituțiilor de învățământ superior.

Formarea personalului instituțiilor partenere în vederea dezvoltării cunoștințelor și a aptitudinilor de utilizare a dronelor în activitatea civilă.

Cotribuția la creșterea nivelului de cunoaștere a limbii engleze, în special pentru tineri;

Organizarea unei Mese rotunde cu privire la utilizarea dronelor în activitatea civilă (anul de studiu 2017-2018, sem. I).

Participarea la elaborarea cadrului de reglementare privind utilizarea nepericuloasă și protecția mediului.

Asigurarea continuității Proiectului eDrone prin diseminarea informațiilor și

cunoștințelor primite, către persoanele cu care vor interacționa mai târziu.

Impactul:

Page 40: Masa rotundă - aap.gov.mdaap.gov.md/sites/default/files/Prezentare EDrone. masa rotunda. AAP.pdfProiectul reunește 17 universități din 8 țări: - 4 ale UE (Italia, Franța, Polonia,

eDrone

………...

Educational for Drone (eDrone) 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Mulțumesc

pentru atenție!

40