manual de utilizare · pdf file pentru testare s-au folosit telefoane mobile cu sistemul de...

Click here to load reader

Post on 09-Apr-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SIMPLY CLEVER

  MANUAL DE UTILIZAREMANUAL DE UTILIZARE

  Infotainment Swing

 •  5E0012714DH

 • Introducere

  Prezentul Manual de utilizare este prevăzut pentru Infotainment Swing (pe care îl vom numi în continuare aparat).

  Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare, deoarece condiţia pentru o utiliza- re corectă a aparatului este aceea de a proceda conform prezentului manual.

   

   

   

   5E

  0 0

  12 71

  4 D

  H

 • Cuprins

  Informaţii importante privind prezentul Manual de utilizare. 3

  Explicaţii şi informaţii suplimentare 4

  Prescurtări folosite

  Informaţii introductive

  Indicaţii importante 6

  Prezentarea generală a aparatului 7

  Operarea şi setările aparatului

  Operarea aparatului 8

  Setările aparatului 10

  Radio

  Operarea 13

  Setările 15

  Media

  Operarea 16

  Surse audio 18

  Telefon

  Informaţii introductive 21

  Cuplarea şi conectarea 22

  Funcţii telefon 23

  Sisteme autovehicul

  CAR - Setările autovehiculului 27

  Index

  2 Cuprins

 • Informaţii importante privind prezentul Manual de utilizare.

  Prezentul Manual de utilizare este prevăzut pentru diferite variante ale Info- tainment Swing (numit în continuare numai aparat). În funcţie de modelul de autovehicul în care acesta este montat, aparatul poate diferi ca aspect şi din punctul de vedere al dispunerii elementelor de comandă.

  În acest Manual de utilizare sunt descrise toate funcţiile aparatului descrise, fără a fi marcate drept echipament special, variantă de model sau echipare în funcţie de ţara de desfacere. De aceea, aparatul din autovehiculul dumnea- voastră nu trebuie să conţină toate funcţiile descrise în acest Manual de utili- zare.

  De exemplu, dacă autovehiculul nu este echipat din fabricaţie cu Soundsystem, în meniul setărilor pentru tonalitate nu se vor afişa opţiunile de meniu ŠKODA Surround şi Virtual Subwoofer.

  Informaţii despre aparat, resp. referitoare la compatibilitatea acestuia cu alte aparate externe sau la actualizarea de software, găsiţi pe internet la următoa- rele adrese.

  http://go.skoda.eu/infotainment

  Disponibilitatea unora dintre funcţiile descrise în acest Manual de utilizare depinde de tipul aparatelor externe (de exemplu telefon, player de muzică ş.a.).

  Imaginile din prezentul manual de utilizare servesc doar pentru ilustrare. Ima- ginile pot varia în ceea ce priveşte unele detalii nesemnificative faţă de auto- vehiculul dumneavoastră; ele trebuie privite numai ca informaţii cu caracter general.

  ŠKODA AUTO se ocupă în permanenţă de îmbunătăţirea continuă a tuturor au- tovehiculelor. De aceea este posibil să apară oricând modificări de formă, echi- pare şi tehnică a autovehiculelor. Informaţiile din prezentul manual de utilizare corespund stadiului informaţiilor de la momentul încheierea redactării.

  Din indicaţiile tehnice, imaginile şi informaţiile cuprinse din acest Manual de utilizare nu pot fi derivate niciun fel de pretenţii legale.

  Recomandăm să afişaţi paginile de internet la care se face trimitere în acest manual de utilizare, în vizualizarea clasică. La afişarea mobilă a paginilor de In- ternet este posibil să nu apară toate informaţiile necesare.

  Textele de pe ecran, care apar în acest manual de utilizare, pot varia puţin, în funcţie de aparat, faţă de textele afişate pe ecranul aparatului.

  Declaraţia de conformitate Societatea ŠKODA AUTO declară prin prezenta că sistemele Infotainment ŠKODA corespund cerinţelor fundamentale şi prevederilor suplimentare ale di- rectivei 1999/5/CE referitoare la aparatele radio şi terminalele de telecomuni- caţii.

  3Informaţii importante privind prezentul Manual de utilizare.

 • Explicaţii şi informaţii suplimentare

  Structura manualului de utilizare Manualul de utilizare este împărţit ierarhic în următoarele domenii.

  ■ Capitol principal (de ex. Informaţii introductive) - titlul capitolului principal es- te menţionat întotdeauna în partea dreaptă jos ■ Capitol (de ex. Prezentare generală a aparatului)

  ■ Modul (de ex. Activarea/dezactivarea aparatului)

  Căutarea informaţiilor La căutarea informaţiilor în manualul de utilizare vă recomandăm să utilizaţi indexul de la finalul manualului de utilizare.

  Indicaţii text - apăsare scurtă (de ex. a unei taste) în interval de 1 s

  - apăsare prelungă (de ex. a unei taste) mai mult de 1 s

  Simboluri text ® Marcă înregistrată

  ™ Marcă înregistrată

  → Marcajul următoarei etape de operare  Simbolul text utilizat pentru butonul rotativ din dreapta

  ATENŢIE Textele cu acest simbol atrag atenţia asupra pericolului de accident grav, de rănire sau de moarte.

  ATENŢIE Textele cu acest simbol atrag atenţia asupra pericolului de deteriorare a auto- vehiculului sau asupra unei posibile incapacităţi de funcţionare a unor sisteme.

  Indicaţie Textele cu acest simbol conţin informaţii suplimentare.

  „Apăsare“ „Menţinere“

  4 Explicaţii şi informaţii suplimentare

 • Prescurtări folosite

  Prescurtare Semnificaţie

  A2DP un profil Bluetooth® pentru transferul unilateral de date au- dio

  ACC Reglarea automată a distanţei

  AF Frecvenţe alternative ale postului de radio actual

  AM denumirea benzii de frecvenţă radio

  ASR Sistemul de control al roţilor de tracţiune

  AVRCP un profil Bluetooth® pentru operarea funcţiilor multimedia relaţionate transferului de date audio

  BT Bluetooth® - comunicaţie fără cablu pentru recepţia şi trimi- terea informaţiilor vocale şi a datelor

  DAB recepţie radio digitală

  DRM un sistem de supraveghere, respectiv limitare a utilizării de conţinuturi ale mediilor digitale

  ESC Controlul stabilităţii

  FM denumirea benzii de frecvenţă radio

  ID3 tag o caracteristică suplimentară a unui fişier cu muzică, care permite indicarea numelui interpretului, melodiei, albumului ş.a.

  mp3 format audio comprimat

  PIN număr de identificare personal

  PTY Tipul de program radio

  RDS un sistem pentru transmiterea informaţiilor suplimentare la recepţia radio în banda FM

  Cartela SIM o cartelă pentru identificarea participantului la reţeaua de telefonie mobilă

  TP Recunoaşterea unui post de radio cu ştiri din trafic

  USB MSC un profil software pentru transmiterea de fişiere între două aparate (numit uneori şi UMS)

  VBR rată de transfer variabilă la fişierele cu comprimare a datelor

  VIN Seria de identificare a autovehiculului

  wma format audio comprimat

  5Prescurtări folosite

 • Informaţii introductive

  Indicaţii importante

  Introducere în temă

  ATENŢIE ■ Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! În calitate de şofer purtaţi întreaga responsabilitate pentru funcţionarea autovehiculului. ■ Utilizarea aparatului nu trebuie să vă distragă atenţia de la trafic, trebuie să ţineţi autovehiculul sub control în orice situaţie, aşadar nu cuplaţi sau conectaţi telefonul, nu răsfoiţi lista de contacte în timpul deplasării etc. - pericol de accident!

  ATENŢIE ■ Reglaţi volumul sonor în aşa fel, încât să poată fi auzite întotdeauna sem- nalele acustice din exterior (de ex. autovehiculele de poliţie, salvare şi pom- pieri). ■ Un volum sonor reglat prea tare poate conduce la afectarea auzului!

  ATENŢIE ■ Nu amplasaţi sau montaţi niciodată aparate externe (de ex. telefoane mo- bile, surse audio) în zona de desfăşurare a airbagului, pe un scaun, pe plan- şa de bord sau într-un alt loc din care acestea pot fi proiectate în cazul unei manevre bruşte de frânare, al unei schimbări a direcţiei de deplasare, al unui accident sau al unei coliziuni - există pericol de accidentare! ■ Nu conectaţi sau nu detaşaţi niciodată un aparat extern în timpul de- plasării - există pericol de accident! ■ Dispuneţi întotdeauna cablul sursei externe, în aşa fel, încât să nu vă de- ranjeze în timpul deplasării.

  ATENŢIE În unele ţări unele funcţii ale aparatului nu mai pot fi selectate începând de la o anumită viteză. Aceasta nu reprezintă o funcţionare defectuoasă, ci corespun- de prevederilor legale naţionale.

  Aparatele externe şi aplicaţiile

  Disponibilitatea anumitor funcţii descrise în acest manual de utilizare depin- de de tipul aparatului conectat, precum şi de aplicaţiile instalate.

  Telefoanele mobile Pe următoarele pagini de internet se poate verifica dacă aparatul este compa- tibil cu telefonul mobil selectat.

  http://go.skoda.eu/compatibility

  Din cauza numărului mare de telefoane mobile, precum şi a dezvoltării conti- nue a acestor dispozitive, societatea ŠKODA AUTO nu poate garanta întot- deauna compatibilitatea cu aparatul. De aceea se recomandă verificarea fizică a funcţionării telefonului în autovehicul, cu acordul unităţii ŠKODA.

  Sunt testate şi suportate numai acele versiuni ale telefoanelor selectate, care provin din reţeaua oficială de desfacere. Acelaşi lucru este valabil şi pentru firmware-ul şi software-ul lor.

  Funcţiile telefonului mobil testat pot varia faţ