managementul productiei si operatiilor

of 66 /66
1.1.Obiectivul managementului productiei Problemele si preocuparile manageriale legate de productie sunt de natura strategica si operationala. Aspectele strategice ale productiei fac obiectul managementului productiei, iar aspectele operationale si tactice sunt de competent managementului operational al productiei sau gestiunii productiei. Managementul productiei: probleme strategice pe termen lung: - definirea portofoliului si a specificitatii produselor si activitatii de realizat; - amplasarea geografica a unitatilor de productie; - riscul de tara; - amenajarea fizica a sistemelor de productie; - tipul, capacitatea si organizarea aparatului de productie; - definirea tehnologiilor de fabricatie; - directiile strategice ale progresului tehnic. Gestiunea productiei sau managementul operational al productiei – probleme curente ale productiei la nivel tactic si operational pe termen scurt si mediu: -planificarea productiei; -calculul nevoilor brute si nete; -programarea productiei; -gestiunea stocurilor. Managementul productiei are ca obiect cercetarea unei organizari eficiente si eficace a productiei de bunuri si servicii precizand conditiile stabile de functionare a aparatului de productie, fixand obiectivele si restrictiile in care va evolua gestiunea productiei. Conditii ale produselor: -sa fie utile; legea utilitatii:-cunoasterea nevoilor de satisfacut; -adaptarea si punerea in opera a mijloacelor de productie; -crearea de noi produse. -sa indeplineasca standardele de calitate, criteriile estetice, gradul de fiabilitate; - sa fie accesibile consumatorului; -sa fie fabricate la termenele solicitate de clienti si beneficiari, cele contractate sau programate; -sa fie fabricate in cantitatile cerute de clienti.

Author: catalin-caraba

Post on 16-Jan-2016

63 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

---

TRANSCRIPT

Managementul Productiei si Operatiilor

1.1.Obiectivul managementului productieiProblemele si preocuparile manageriale legate de productie sunt de natura strategica si operationala.Aspectele strategice ale productiei fac obiectul managementului productiei, iar aspectele operationale si tactice sunt de competent managementului operational al productiei sau gestiunii productiei.Managementul productiei: probleme strategice pe termen lung:- definirea portofoliului si a specificitatii produselor si activitatii de realizat; - amplasarea geografica a unitatilor de productie; - riscul de tara;- amenajarea fizica a sistemelor de productie;- tipul, capacitatea si organizarea aparatului de productie;- definirea tehnologiilor de fabricatie;- directiile strategice ale progresului tehnic.Gestiunea productiei sau managementul operational al productiei probleme curente ale productiei la nivel tactic si operational pe termen scurt si mediu:-planificarea productiei;-calculul nevoilor brute si nete;-programarea productiei;-gestiunea stocurilor.Managementul productiei are ca obiect cercetarea unei organizari eficiente si eficace a productiei de bunuri si servicii precizand conditiile stabile de functionare a aparatului de productie, fixand obiectivele si restrictiile in care va evolua gestiunea productiei.Conditii ale produselor:-sa fie utile; legea utilitatii:-cunoasterea nevoilor de satisfacut; -adaptarea si punerea in opera a mijloacelor de productie; -crearea de noi produse.-sa indeplineasca standardele de calitate, criteriile estetice, gradul de fiabilitate;- sa fie accesibile consumatorului;-sa fie fabricate la termenele solicitate de clienti si beneficiari, cele contractate sau programate;-sa fie fabricate in cantitatile cerute de clienti.Latura esentiala a managementului productiei-realizarea productiei in conditiile respectarii cerintelor de calitate, utilitate, termene, cantitate si de costuri, si respectiv de preturi de vanzare accesibile consumatorului.Managementul productiei se refera la ansamblul strategiilor, politicilor, deciziilor, actinilor si masurilor constiente de organizare eficace a productiei, si de amortizare a nevoilor umane cu posibilitatile materiale si financiare ale intreprinderii in scopul obtinerii unor bunuri materiale si serviii cerute de clienti, in conditii de eficienta maxima, pt.a obtine un profitSarcina managementului productiei este administrarea pe term.lung a procesuui de transf.a intrarilor intr-un sist.de productie in iesiri.Manag.prod.-poate fi analizat ca o stiinta particulara distincta:-are un domeniu propriu de cercetare si analiza(organizarea, pilotajul, urmarirea si controlul productiei);-are legi si principii proprii;-foloseste metode si tehnici specifice pt.atingerea unor obietive.1.2.Organizarea si functionarea sist.de productie-obiect al managementului productieiNotiunea de organizare-organ si organismOrganizarea poate fi analizata ca stare si ca nivel, adik sub aspect descriptiv si ca actiune sau proces.Dpdv descripriv, uzual sau al stari de alcatuire, organizarea este modul dupa care un ansamblu este alcatuit in vederea functionarii sale.Organizarea rezultat al actiunii de a organiza;- Activitate sau proces care pp un scop ce trebuie realizat, o finalitate mai mult sau mai putin inspirata dintr-un model, sau chiar dintr-o stare ideala.A organiza a concepe, a pune in operaA concepe a recurge la gandire, la cunostinte, la stiinta, la teorie.A pune in aplicare a recurge la actiune, la experienta, la iscusinta sau pricepere, la stiinta si la practica.A organiza o stiinta in stadiul de conceptie si o arta in stadiul punerii in aplicare.Baza de fundamentare pt organizare:-stintele exacte de natura matematica;-stiinte economice;-stiinte umane.O organizare este o investitie intelectuala.-o stiinta pluridisciplinara, iar specialistul in organizare, organizatorul,este un generalist, demersul sau fiind de natura tehnica, economica si sociala.Obiectivele organizarii:-cresterea productivitatii;-ameliorarea calitatii produselor si serviciilor;-reducerea duratelor;-ameliorarea securitatii bunurilor, mijloacelor si persoanelor;-ameliorarea calitatii informatiilor, si imbunatatirea circulatiei acestora si a retelelor de comunicare;-imbunatatirea vietii lucratorilor.Organizarea ca actiune sau conceptul general de organizare consta in descompunerea unui fenomen, proces, sistem, obiect sau a unei structuri in elementele sale componente cele mai simple, analiza acestora si apoi reunirea lor pentru a obtine un efect rezultant imbunatatit.Forme principale de organizare privita ca actiune:1.organizarea procesuala sau organizarea metoda;2.structurala sau organizarea structura;3.mixta sau procesual structurala.1. Organizarea procesuala sau organizarea metoda descompunerea proceselor tehnologice si a proceselor de munca fizica si intelectuala in elementele lor componente, analiza acestora si regruparea in scopul indeplinirii unor obiective precizate cu un spor de eficienta.-urmareste realizarea unei activitati, a unui proces sau a unei actiuni in mod rational si cu un spor de eficienta prin stabilirea metodelor, tehnicilor, procedeelor, masurilor, mijloacelor de actiune necesare realizarii obiectivelor stabilite.Laturi ale organizarii procesuale:-org.productiei;-org.muncii;-org.conducerii;-org.activitatii de intretinere si reparare a utilajelor;-org.controlului tehnic de calitate.Org.rationala sau stiintifica a productiei org.procesuala prin care se asigura o imbinare optima in timp si spatiu a factorilor de productie pe baza celor mai avansate metode, tehnici, forme organizatorice, mijloace, principii, reguli,reglementari, legi, prescriptii, masuri, oferite de stiinta si tehnica contemporana, in vederea obtinerii intr-o anumita perioada si la termenele stabilite, a unor rezultate cantitative si calitative maxime.Organizarea muncii org.procesuala prin care se stabilesc parametrii desfasurarii proceselor de munca si se asigura necesarul si folosirea eficienta a fortei de munca, in scopul obtinerii unui efect util cat mai mare al procesului de munca.Organizarea structurala a intrep.ca proces consta in stab.struct.organizatorice a acesteia privita ca ansamblul pers.si subdiviziunilor organizatorice, precum si a rel.ce apar intre ele, astfel constituite incat sa asigure premisele organizatorice indeplinirii obiectivelor stabilite.Org.structurala ca stare pp.a descrie modul de alcatuire bun sau rau a intrep.sub aspectul componentelor structurale in vederea cunoasterii functionarii sale.Organizarea mixta sau procesual structurala ca proces, aceea care imbina in mod simultan caract.primelor doua tipuri.-se actioneaza atat pe linia stab.structurii cat si pe linia imbunatatirii desfasurarii proceselor de munca prin folosirea unor metode si tehnici avansate.Termenul organizare greaca organon armonieOrganizarea intrep.sau a productiei, ca stare sau ca proces, are un caract.rational sau stiintific at.cand se bazeaza pe met.si tehnicile oferite de stiinta si tehnologia contemporana si de practica inaintata, pe promovarea elementelor noi, avansate si eficiente in domeniul organizarii, pe eliminarea elem.invechite de rutina sau de empirism ingust.Organizarea este empirica daca la baza ei sta bunul simt si intuitia realizandu-se prin decizii si actiuni ce nu se fundamanteaza pe legile,principiile, regulile metodele si tehnicile cu caracter organizatoric furnizate de stiinta organizarii si gestiunii.Organizarea stiintifica dupa sec XX.1.3. notiunile de performanta, eficacitate, eficienta si competitivitateScopurile activitatii firmei rezultatele pe care aceasta trebuie sa la atinga.Obiectivele exprimari cantitative ale sopurilor, putand servi la luarea deciziilor.Performanta gradul de realizare a obiectivelor urmarite sub aspectul eficientei, eficacitatii, competitivitatii.Performanta unei intreprinderi caracteristica multidimensionala.Clasificare:1. In func.de nivelul de analiza:1.a.performanta globala categ.cea mai cuprinzatoare de performanta; -caracterizeaza eficienta si eficacitatea intreprinderii in totalitatea sa, folosind un sistem de indicatori(financiari si economici, ai rentabilitatii, ai pietei financiare, ai pozitiei pe piata, ai rezultatelor strategice).1.b.performanta partiala sau specifica-se refera la o anumita activitate realizata de catre intrep.,fiind masurata cu ajutorul unor indicatori specifici domeniului de activitate(cercetare dezvoltare, resurse umane, etc)2. In func.de laturile activit.intrep:2.a.Performanta tehnica caract.utilizarea eficace a resurselor in intrep.masurata prin productivitatea masinilor si a oamenilor.2.b.Performanta economica pp.obt.celui mai mic cost posibil sau cal.cea mai buna posibila, respectiv o combinatie a acestora.2.c.Performanta sociala intrep.trebuie sa raspunda la nevoile cons., livrandu-le produse de buna calitate si la un pret rezonabil.-firma trebuie sa raspunda asteptarilor personalului sau, creand locuri de munca, dandu-le salari satisfacatoare, si asigurand un climat favorabil performantei in intep.-in rap.cu societatea firma trebuie sa rasp.unor cerinte mai largi printr-o conributie semnificativa la bunastarea ecnomica si sociala generala.3.Dpdv general al managementului:3.a.performantele organizatorice caract.struct.organizatorica, reteaua de raspunderi si autoritati, precum si sist.informational coresp.3.b.performantele diferitelor activitati eficacitatea cu care sunt realizate aceste activit.sub aspectul valorificarii resurselor.3.c.Performantele strategice alegerile pe care le-a facut intrep.legae de domeniilepe care le deserveste, precum si la eficacitatea cu care se adapteaza la modificarile domeniilor exploatate.Indicatorii de performanta arata masura in care o intreprindere este mai eficienta in raport cu alta.-ofera bazele pt.a putea explica de ce firma considerata este mai eficienta.Un sist.de masurare a performantelor unei firme trebuie sa:-urmareasca si sa evalueze in mod permanent imbunatatirea activitatii firmei;-ofere managerului posibilitatea, ca pe baza masurarii, sa poata lua decizii cu privire la locul, timpul si modul de interventie pt.k intrep.sa-si imbunatateasca performantele.-sa se tina seama de faptul ca intrp.este un sist.deschis si complex.-sist.de masurare trebuie sa opereze la interfata intreprinderi cu mediul extern pt. a ne putea compara cu concurenta;-fiecare manager trebuie sa-si stabileasca un sistem de valori sau normative pt.parametrii de performanta, pt.a putea decide dak indicatorii de performanta sunt prea mari sau prea mici si a lua masurile care se impun.4. Masuri ale performantei:4.a.Eficacitatea gradul de indeplinire a scopurilor sau obiectivelor stabilite sau urmarite pt. o perioada data.Eficacitate = rezultat obtinut/nivelul scopului cautat4.b.Eficienta economica insusire a unei resurse, actiuni, activitati sau a unui proces de a produce efecte economice pozitive de pe unitatea de efort, valorificate pe piata prin intermediul raportului dintre cerere si oferta.Eficienta = efecte (rezultat obtinut)/efort(cheltuiala de mijloace) (rap.cat mai mare)Eficienta = Efort/rezultat obtinut (rap.cat mai mic)Termenul de recuperare = cheltuieli(efort)/economii anuale obtinute (rap.in ani)Productivitatea muncii anuale W=cifra de afaceri/nr.mediu scriptic de personalIss - Satisfactia sociala = nivelul satisfactiei obtinute/rezultat obtinut = salarii obt.de salariati/cifra de afaceriIw>IssEficienta poate fi masurata prin productivitatea unui factor de productie sau a unui ansamblu de factoriCompetitivitatea capacitatea unei intrep.de a oferi, in rap.cuconcurentii sai, produse de val.(cal) superioara la costuri egale sau val.egala la costuri inferioare, respectiv o combinare a acestor avantaje, si de a construi astfel pozitii competitive avantajoase, permitand sa se obtina performante economice superioare pe term lung.1. Q>Qc; c=cc; p>pc2. Q=Qc; c