macheta catedre vacante

of 22 /22
Localitatea pentru unitatile din mediul rural, se completeaza comuna Mediul(U/R) U sau R Unitatea de invatamant cu PJ denumirea unitatii SE COPIAZA din sheet-ul "unitati" si se completeaza si acolo unde postul este pe structura Unitatea de invatamant - structura SE COMPLETEAZA PRESCURTAT pentru orele/ posturile care sunt pe (sau si pe) unitatea de structura arondata unitatii cu pj ( EX: GPN POLICIORI, SO4 POLICIORI ,SO8 MATESTI ETC.) Alte unitati de invatamant SE COMPLETEAZA PRESCURTAT pentru orele/ posturile care sunt si pe ALTE unitati ce nu apartin de pj-ul dumneavoastra ( EX: GPN SCORTOASA, SO4 POLICIORI ,SO8 CALVINI ETC.) Nivelul de invatamant(PRE, PRI, GIM, LIC) se trece nivelul cel mai inalt de invatamant al unitatii cu PJ. ATENTIE ! La unitatile de invatamant special se precizeaza nivelul pe care este postul Disciplina postului SE COPIAZA din sheet-ul "discipline" Alte discipline predate SE COPIAZA din sheet-ul "discipline" (acolo unde este cazul) Nr. de ore (trunchi comun) nr. ore razlete sau nr. maxim de ore ale unei norme intregi (pt profesori 18, pt inv 18 (si 1 cds), pt educatoare 24 si 1 cds), invatamant special 16, etc) Nr. de ore CDS (Optionale) nr. de ore daca disciplina este de optional Viabilitate (1-4 ani) se trece doar cifra de la 1 la 4 ani (fara cuvantul ani) exemplu: 3 Statutul postului Vacant/ Rezervat se completeaza cu cuvantul Vacant sau cu c uvantul Rezervat. Unde este post rezervat se completeaza la "Observat ii" motivul rezervarii si perioada acesteia, si numele titularului Postul este complet Da/ Nu un post complet este atunci cand are nr de ore maxim intr-o norma. Daca sunt ore razlete de completeaza Nu Postul este propus pentru continuitate Da/ Nu se completeaza cu DA daca postul este propus la continuitate. Se trece la "Observatii" numele persoanei careia i se acorda continuitatea pe post se completeaza NEDETERMINATA doar cand postul poate fi ocupat prin Titualarizare. ATENTIE! Un post poate fi ocupat prin Titularizare DOAR DACA este compus din: nr. maxim de ore al unei norme (cu maxim 4 optionale), are o vialibilitate de 4 ani, este vacant si complet. Daca nu indeplineste aceste c riterii se completeaza DETERMINATA (sunt ore razlete sau viabilitatea este mai mica de 4 ani) Proba practica Daca disciplina postului necesita proba practica se trece denumirea acesteia (disciplinele Informatica, disciplinele de maistri, disciplinele pe invatamant de arta) Contract cu angajare pe perioada determinata/ nedeterminata INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE TERMENUL DE PREDARE SI ALTE DETALII VOR FI COMUNICATE ULTERIOR

Upload: denisa-mihaela-coman

Post on 15-Oct-2015

73 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

instructiuniINSTRUCTIUNI DE COMPLETARETERMENUL DE PREDARE SI ALTE DETALII VOR FI COMUNICATE ULTERIORLocalitateapentru unitatile din mediul rural, se completeaza comunaMediul(U/R)U sau RUnitatea de invatamant cu PJdenumirea unitatii SE COPIAZA din sheet-ul "unitati" si se completeaza si acolo unde postul este pe structuraUnitatea de invatamant - structuraSE COMPLETEAZA PRESCURTAT pentru orele/ posturile care sunt pe (sau si pe) unitatea de structura arondata unitatii cu pj ( EX: GPN POLICIORI, SO4 POLICIORI ,SO8 MATESTI ETC.)Alte unitati de invatamantSE COMPLETEAZA PRESCURTAT pentru orele/ posturile care sunt si pe ALTE unitati ce nu apartin de pj-ul dumneavoastra ( EX: GPN SCORTOASA, SO4 POLICIORI ,SO8 CALVINI ETC.)Nivelul de invatamant(PRE, PRI, GIM, LIC)se trece nivelul cel mai inalt de invatamant al unitatii cu PJ. ATENTIE ! La unitatile de invatamant special se precizeaza nivelul pe care este postulDisciplina postuluiSE COPIAZA din sheet-ul "discipline"Alte discipline predateSE COPIAZA din sheet-ul "discipline" (acolo unde este cazul)Nr. de ore (trunchi comun)nr. ore razlete sau nr. maxim de ore ale unei norme intregi (pt profesori 18, pt inv 18 (si 1 cds), pt educatoare 24 si 1 cds), invatamant special 16, etc)Nr. de ore CDS (Optionale)nr. de ore daca disciplina este de optionalViabilitate (1-4 ani)se trece doar cifra de la 1 la 4 ani (fara cuvantul ani) exemplu: 3Statutul postului Vacant/ Rezervatse completeaza cu cuvantul Vacant sau cu cuvantul Rezervat. Unde este post rezervat se completeaza la "Observatii" motivul rezervarii si perioada acesteia, si numele titularuluiPostul este complet Da/ Nuun post complet este atunci cand are nr de ore maxim intr-o norma. Daca sunt ore razlete de completeaza NuPostul este propus pentru continuitate Da/ Nuse completeaza cu DA daca postul este propus la continuitate. Se trece la "Observatii" numele persoanei careia i se acorda continuitatea pe postContract cu angajare pe perioada determinata/ nedeterminatase completeaza NEDETERMINATA doar cand postul poate fi ocupat prin Titualarizare. ATENTIE! Un post poate fi ocupat prin Titularizare DOAR DACA este compus din: nr. maxim de ore al unei norme (cu maxim 4 optionale), are o vialibilitate de 4 ani, este vacant si complet.Daca nu indeplineste aceste criterii se completeaza DETERMINATA (sunt ore razlete sau viabilitatea este mai mica de 4 ani)Proba practicaDaca disciplina postului necesita proba practica se trece denumirea acesteia (disciplinele Informatica, disciplinele de maistri, disciplinele pe invatamant de arta)Tipul avizului ortodox/ step by step/ inv specialse completeaza ORTODOX daca este disciplina RELIGIE sau este post la Seminar.se completeaza STEP BY STEP daca este disciplina INVATATOR acolo unde este cazulse completeaza INV SPECIAL daca este disciplina de invatamant specal si necesita acest avizObservatii

unitatiUNITATICOLEGIUL NAIONAL "B. P. HASDEU" BUZUCOLEGIUL NAIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZULICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" BUZULICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALA SOTER" BUZULICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZULICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" BUZUSEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZULICEUL TEHNOLOGIC " HENRI COAND" BUZUCOLEGIUL ECONOMIC BUZUCOLEGIUL TEHNIC BUZUCOLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZULICEUL TEHNOLOGIC MESERII I SERVICII BUZULICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" BUZULICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN NENIESCU" BUZULICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" BUZUCOALA POSTLICEAL SANITAR BUZUCOALA GIMNAZIAL CPITAN AVIATOR "MIRCEA T. BDULESCU" BUZUCOALA GIMNAZIAL "NICOLAE TITULESCU" BUZUCOALA GIMNAZIAL EPISCOP "DIONISIE ROMANO" BUZUCOALA GIMNAZIAL NR.6 BUZUCOALA GIMNAZIAL NR.7 BUZUCOALA GIMNAZIAL "NICU CONSTANTINESCU" BUZUCOALA GIMNAZIAL "P.H. ZANGOPOL" BUZUCOALA GIMNAZIAL NR.11 BUZUCOALA GIMNAZIAL "SFNTUL APOSTOL ANDREI" BUZUCOALA GIMNAZIAL "MIHAIL KOGLNICEANU" BUZUCOALA GIMNAZIAL "GEORGE EMIL PALADE" BUZUCOALA GIMNAZIAL "ION CREANG" BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT "BOBOCEI DIN MICRO III" BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI APTE PITICI" BUZUGRDINIA CU PROGRAM NORMAL "CSUA PITICILOR" BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 BUZUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 BUZUGRDINIA CU PROGRAM NORMAL NR.18 BUZUCOLEGIUL NAIONAL "ALEXANDRU VLAHU" RMNICU SRATLICEUL TEORETIC "TEFAN CEL MARE" RMNICU SRATLICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SVULESCU" RMNICU SRATLICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" RMNICU SRATLICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR FRUNZ" RMNICU SRATCOALA GIMNAZIAL NR.1 RMNICU SRATCOALA GIMNAZIAL NR.2 RMNICU SRATCOALA GIMNAZIAL "VASILE CRISTOFOREANU" RMNICU SRATGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT "ORIZONT" RMNICU SRATCOALA GIMNAZIAL NR.6 RMNICU SRATCOALA GIMNAZIAL NR.3 RMNICU SRATGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT"MUGURAII" RMNICU SRATGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPILRIEI" RMNICU SRATCOALA GIMNAZIAL comuna AMARUCOALA GIMNAZIAL, sat AMARA comuna BALTA ALBCOALA GIMNAZIAL comuna BLCEANULICEUL TEORETIC, sat .Margrii comuna BECENICOALA GIMNAZIAL sat GURA DIMIENII, comuna BECENILICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" comuna BERCAGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT comuna BERCACOALA GIMNAZIAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" comuna BISOCACOALA GIMNAZIAL comuna BLJANICOALA GIMNAZIAL comuna BOLDUCOALA GIMNAZIAL comuna BOZIORUCOALA GIMNAZIAL comuna BRDEANUCOALA GIMNAZIAL, sat BRTILETI comuna BRETICOALA GIMNAZIAL comuna BREAZACOALA GIMNAZIAL comuna BUDACOALA GIMNAZIAL "DUMITRU I. IONESCU" comuna CALVINICOALA GIMNAZIAL comuna C.A.ROSETTICOALA GIMNAZIAL comuna CNETICOALA GIMNAZIAL nr. 1 comuna CTINACOALA GIMNAZIAL comuna CERNTETICOALA GIMNAZIAL comuna CHILIILECOALA GIMNAZIAL "CONSTATIN GIURESCU" comuna CHIOJDUCOALA GIMNAZIAL comuna CILIBIACOALA GIMNAZIAL comuna CISLUCOALA GIMNAZIAL comuna COCHIRLEANCACOALA GIMNAZIAL comuna COLICOALA GIMNAZIAL comuna COSTETICOALA GIMNAZIAL comuna COZIENICOALA GIMNAZIAL comuna FLORICACOALA GIMNAZIAL comuna GLBINAICOALA GIMNAZIAL comuna GHERSENICOALA GIMNAZIAL comuna GHERGHEASACOALA GIMNAZIAL comuna GLODEANU SRATCOALA GIMNAZIAL comuna GLODEANU SILITEACOALA GIMNAZIAL comuna GREBNUCOALA GIMNAZIAL "PAMFIL GEORGIAN" comuna GURA TEGHIICOALA GIMNAZIAL comuna LARGULICEUL TEHNOLOGIC comuna LOPTARICOALA GIMNAZIAL "PROF. DR. ION ANGHEL" comuna LUCIUCOALA GIMNAZIAL comuna MGURACOALA GIMNAZIAL "NV. CLEMENA BECHEA" sat CPNETI comuna MRCINENICOALA GIMNAZIAL comuna MRGRITETICOALA GIMNAZIAL comuna MEREICOALA GIMNAZIAL comuna MIHILETICOALA GIMNAZIAL "DUMITRU N. CRISTEA" sat BELII, comuna MNZLETICOALA GIMNAZIAL comuna MOVILA BANULUICOALA GIMNAZIAL comuna MURGETICOALA GIMNAZIAL comuna NENILICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ora NEHOIUCOALA GIMNAZIAL ora NEHOIUGRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT "MICUL PRIN" ora NEHOIUCOALA GIMNAZIAL comuna ODILECOALA GIMNAZIAL NR. 1 comuna PADINACOALA GIMNAZIAL comuna PNTUCOALA GIMNAZIAL sat COSTOMIRU comuna PARDOILICEUL TEORETIC "RADU VLDESCU" ora PTRLAGELELICEUL TEHNOLOGIC ora PTRLAGELECOALA GIMNAZIAL comuna PIETROASELECOALA GIMNAZIAL "VASILE VOICULESCU" comuna PRSCOVCOALA GIMNAZIAL comuna PODGORIALICEUL TEORETIC ora POGOANELELICEUL TEHNOLOGIC "I. A. RDULESCU POGONEANU" ora POGOANELECOALA GIMNAZIAL "CONSTANTIN IVNESCU" comuna POTA CLNUCOALA GIMNAZIAL comuna PUIETICOALA GIMNAZIAL comuna RACOVIENICOALA GIMNAZIAL NR. 1 comuna RMNICELUCOALA GIMNAZIAL comuna ROBEASCALICEUL TEHNOLOGIC comuna RUEUCOALA GIMNAZIAL "NICOLAE EFRIMESCU"comuna SGEATACOALA GIMNAZIAL "GHEORGHE HARITON" comuna SHTENICOALA GIMNAZIAL comuna SPOCACOALA GIMNAZIAL comuna SRULETICOALA GIMNAZIAL comuna SCOROASACOALA GIMNAZIAL comuna SCUTELNICICOALA GIMNAZIAL comuna SIRIULICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL comuna SMEENICOALA GIMNAZIAL comuna SMEENICOALA GIMNAZIAL comuna STLPUCOALA GIMNAZIAL sat HALE comuna TISUCOALA GIMNAZIAL comuna TOPLICENICOALA GIMNAZIAL, sat MAXENU, comuna INTETICOALA GIMNAZIAL "PROFESOR CONSTANTIN DINC" comuna ULMENICOALA GIMNAZIAL "Ing. OPRIAN IARCA" comuna UNGURIUCOALA GIMNAZIAL comuna VADU PAIICOALA GIMNAZIAL comuna VALEA RMNICULUICOALA GIMNAZIAL sat MODRENI comuna VALEA SALCIEILICEUL TEHNOLOGIC comuna VERNETICOALA GIMNAZIAL "NICOLAE IOAN JILINSCHI" comuna VERNETICOALA GIMNAZIAL sat CNDETI comuna VERNETICOALA GIMNAZIAL "TACHE I ECATERINA TOCILESCU" comuna VINTIL VODCOALA GIMNAZIAL comuna VIPERETICOALA GIMNAZIAL comuna VLCELELECOALA GIMNAZIAL "CONSTANTIN POPESCU", sat FUNDENI, comuna ZRNETICOALA GIMNAZIAL comuna ZIDURILICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENI DE VEDERE BUZUCENTRUL COLAR DE EDUCAIE INCLUZIV municpiul BUZULICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENE AUDITIVE municpiul BUZUCENTRUL SCOLAR DE EDUCAIE INCLUZIV RMNICU SRATCENTRUL JUDEEAN DE RESURSE I ASISTEN EDUCAIONAL BUZUCLUBUL SPORTIV COLAR BUZUPALATUL COPIILOR BUZU

disciplineDisciplinaACOMPANIAMENTACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZAREACVARISTICAAEROMODELE / RACHETOMODELEAGRICULTURA, HORTICULTURAAGROBIOLOGIEALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICAALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISMALPINISMANSAMBLU CORALANSAMBLU FOLCLORICANSAMBLU ORCHESTRALANTICIPATIE STIINTIFICAAPICULTURAARHEOLOGIEARHITECTURAARHITECTURA - ATELIER DE SPECIALITATEARHITECTURA PEISAGERAARMONIEARTA ACTORULUIARTA CULINARAARTA DECORATIVAARTA POPULARAARTA TEATRALAARTA TEXTILAARTA VOCALA - CANTOARTA VOCALA - INITIERE VOCALAARTE MONUMENTALEARTE MONUMENTALE - ATELIER DE SPECIALITATEARTELE SPECTACOLULUIASTRONOMIEATELIER DE SPECIALITATEATELIER INTERACTIV PENTRU PRESCOLARI SI SCOLARI MICIATELIERUL FANTEZIEIATLETISMAUTOAPARARE (ARTE MARTIALE, KARATE)AUTOMATIZARIAUTOMATIZARI SI CALCULATOAREAUTOMODELEBADMINTONBALETBASCHETBASSEBALLBIATLONBIOCHIMIEBIOLOGIEBIOLOGIE - CHIMIEBIOLOGIE - EDUCATIE TEHNOLOGICABIOLOGIE - GEOGRAFIEBIOLOGIE - STIINTEBIOTEHNOLOGIEBOXCANOTAJCANTO CLASIC SI POPULARCARTINGCENACLU LITERAR / CREATIE LITERARACERAMICACERAMICA - ATELIER DE SPECIALITATECHIMIECHIMIE - BIOLOGIECHIMIE - FIZICACHIMIE - STIINTECHIMIE EXPERIMENTALACHIMIE INDUSTRIALACICLISMCONFECTII PIELECONSTRUCTII ELECTRONICECONSTRUCTII RADIOCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTIICONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU CONSTRUCTIICOR / GRUP VOCALCOREPETITIECREATIE CONFECTIICROCHIURICROCHIURI - (FUNDAMENTALE)CULTURA CIVICACULTURA CIVICA - STUDII SOCIALECULTURA SI CIVILIZATIA MINORITATII MAGHIARECULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZACULTURA SI CIVILIZATIE FRANCEZACULTURA SI CIVILIZATIE GERMANACULTURA SI CIVILIZATIE ITALIANACULTURA SI CIVILIZATIE PORTUGHEZACULTURA SI CIVILIZATIE ROMANEASCACULTURA SI CIVILIZATIE SPANIOLACULTURISM / FITNESSDANS CLASICDANS CONTEMPORANDANS CONTEMPORAN / MODERNDANS DE CARACTERDANS MODERNDANS POPULARDANS ROMANESCDANS SPORTIVDECORATIUNI INTERIOAREDESENDESEN ANIMATDESEN PROIECTIVDESIGNDESIGN - ATELIER DE SPECIALITATEDESIGN AMBIENTALDESIGN TEXTILDESIGN TEXTIL - ATELIER DE SPECIALITATEDESIGN VESTIMENTARDISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE ADVENTISTA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE BAPTISTA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE EVANGHELICA - CONFESIUNEA AUGUSTANA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE ORTODOXA DE RIT VECHI)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE ORTODOXA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE PENTICOSTALA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE REFORMATA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA MAGHIARA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA)DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE UNITARIANA)DUETECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICIIECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / DREPTECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTAECONOMIE APLICATAECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALAECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA - ECONOMIE APLICATAECOTURISMEDUCATIE CINEMATOGRAFICA SI TEATRALAEDUCATIE CIVICAEDUCATIE FIZICA SI SPORTEDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATEEDUCATIE MUZICALAEDUCATIE MUZICALA - EDUCATIE ARTISTICAEDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICAEDUCATIE PLASTICAEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALAEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICAEDUCATIE RUTIERAEDUCATIE TEHNOLOGICAEDUCATIE TEHNOLOGICA - BIOLOGIEEDUCATIE VIZUALAEDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICAEDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT SI DE SPRIJIN; INSTITUTOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR SPECIAL; PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAREDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR; PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA)EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA RROMANI)ELECTROCHIMIEELECTROMECANICAELECTRONICAELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARIELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / TELECOMUNICATIIELECTROTEHNICAELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICAELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROTEHNICAELEMENTE DE PERSPECTIVAENERGETICA / ELECTROENERGETICA, TERMOENERGETICA, HIDROENERGETICAESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESCESTETICA SI TEORIA SPECTACOLULUIESTRADAETNOGRAFIE / FOLCLORETNOGRAFIE SI FOLCLOR MUZICALETNOLOGIE / FOLCLOREURITMIEFANFARAFARMACIEFILATELIEFILMFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICAREFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE - PSIHOLOGIEFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE - PSIHOLOGIE - STUDII SOCIALEFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE - SOCIOLOGIEFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE - SOCIOLOGIE - STUDII SOCIALEFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE - STUDII SOCIALEFIZICAFIZICA - CHIMIEFIZICA - MATEMATICAFIZICA - STIINTEFIZICA APLICATAFLORICULTURAFORME MUZICALEFOTBALFOTO - CINECLUBFOTO-VIDEOGEOCHIMIA MEDIULUI INCONJURATORGEOGRAFIEGEOGRAFIE - BIOLOGIEGEOGRAFIE - ISTORIEGEOGRAFIE - LIMBA ENGLEZAGEOGRAFIE - LIMBA FRANCEZAGEOGRAFIE - LIMBA GERMANAGEOGRAFIE - LIMBA RUSAGEOINFORMATICAGEOLOGIEGEOLOGIE AMBIENTALAGESTIONAREA RISCURILOR ANTROPICE SI NATURALEGIMNASTICAGIMNASTICA AEROBICAGIMNASTICA ARTISTICAGIMNASTICA RITMICAGIMNASTICA SPORTIVAGOGRAFICAGRAFICA - ATELIER DE SPECIALITATEGRAFICA PE CALCULATORHALTEREHANDBALHOCHEI PE GHEATAHOCHEI PE IARBAHORTICULTURAIMPRESARIAT ARTISTICINDUSTRIE ALIMENTARAINFORMATICAINFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINITIERE COREGRAFICAINOTINSTRUMENT LA ALEGEREINSTRUMENTE MUZICALE TRADITIONALEINTERDEPENDENTE FUNCTIONALE IN RELATIA OM - FORMA - AMBIENTINVATATOR ITINERANT SI DE SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMARpentru invatamant specialINVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATORpentru invatamant specialINVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)pentru invatamant de masaINVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA RROMANI)ISTORIA ARHITECTURII / ARTELOR AMBIENTALE / DESIGNULUIISTORIA ARTEIISTORIA BALETULUIISTORIA MUZICIIISTORIA RELIGIILORISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIAREISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE - ISTORIEISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE - LIMBA SI LITERATURA MAGHIARAISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE - RELIGIE GRECO-CATOLICAISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE - RELIGIE REFORMATAISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE - RELIGIE ROMANO CATOLICAISTORIA TEATRULUI UNIVERSAL SI ROMANESCISTORIEISTORIE - GEOGRAFIEISTORIE - LIMBA ENGLEZAISTORIE - LIMBA FRANCEZAISTORIE - LIMBA GERMANAISTORIE - LIMBA RUSAJAZZ-MUZICA USOARAJOCURI LOGICEJUDOJURNALISM / ZIARISTICAKAIAC-CANOEKINETOTERAPIELEGUMICULTURALIMBA BULGARA-MATERNALIMBA BULGARA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA CEHA-MATERNALIMBA CEHA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA CHINEZALIMBA CHINEZA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA CROATA-MATERNALIMBA CROATA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA ENGLEZALIMBA ENGLEZA - GEOGRAFIELIMBA ENGLEZA - ISTORIELIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZALIMBA ENGLEZA - LIMBA GERMANALIMBA ENGLEZA - LIMBA MAGHIARA - MATERNALIMBA ENGLEZA - LIMBA SI LITERATURA ROMANALIMBA ENGLEZA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA FRANCEZALIMBA FRANCEZA - GEOGRAFIELIMBA FRANCEZA - ISTORIELIMBA FRANCEZA - LIMBA ENGLEZALIMBA FRANCEZA - LIMBA GERMANALIMBA FRANCEZA - LIMBA MAGHIARA - MATERNALIMBA FRANCEZA - LIMBA SI LITERATURA ROMANALIMBA FRANCEZA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA GERMANALIMBA GERMANA - GEOGRAFIELIMBA GERMANA - ISTORIELIMBA GERMANA - LIMBA ENGLEZALIMBA GERMANA - LIMBA FRANCEZALIMBA GERMANA - LIMBA MAGHIARA - MATERNALIMBA GERMANA - LIMBA SI LITERATURA ROMANALIMBA GERMANA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA GERMANA - MATERNA - LIMBA GERMANALIMBA GERMANA-MATERNALIMBA GERMANA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA GREACA VECHELIMBA GREACA VECHE - LITERATURA UNIVERSALALIMBA ITALIANALIMBA ITALIANA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA JAPONEZALIMBA JAPONEZA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA LATINALIMBA LATINA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA MAGHIARA - MATERNA - LIMBA ENGLEZALIMBA MAGHIARA - MATERNA - LIMBA FRANCEZALIMBA MAGHIARA - MATERNA - LIMBA GERMANALIMBA MAGHIARA - MATERNA - LIMBA SI LITERATURA ROMANALIMBA MAGHIARA-MATERNALIMBA MAGHIARA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA NEOGREACALIMBA NEOGREACA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA POLONA-MATERNALIMBA POLONA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA PORTUGHEZALIMBA PORTUGHEZA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA RROMANI-MATERNALIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA RROMANILIMBA RROMANI-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA RUSALIMBA RUSA - GEOGRAFIELIMBA RUSA - ISTORIELIMBA RUSA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA RUSA-MATERNALIMBA RUSA-MATERNA - LIMBA RUSALIMBA RUSA-MATERNA - LIMBA RUSA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA RUSA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA SARBA-MATERNALIMBA SARBA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA SI LITERATURA ROMANALIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA ENGLEZALIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA FRANCEZALIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA GERMANALIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA MAGHIARA - MATERNALIMBA SI LITERATURA ROMANA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA SLOVACA-MATERNALIMBA SLOVACA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA SPANIOLALIMBA SPANIOLA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA SPANIOLA - MATERNALIMBA SPANIOLA - MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA TURCA-MATERNALIMBA TURCA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALIMBA UCRAINEANA-MATERNALIMBA UCRAINEANA-MATERNA - LITERATURA UNIVERSALALOGOPEDLUPTE (GRECO-ROMANE, LIBERE)MACHETE / ARTIZANATMACHETE / CONSTRUCTIIMACHETE / CONSTRUCTII AUTOMODELEMACHETE / CONSTRUCTII DE MASINIMACHETE / CONSTRUCTII MODELEMACHETE / MODELISMMACHETE / TAMPLARIEMANAGEMENT ARTISTICMATEMATICAMATEMATICA - FIZICAMATEMATICA APLICATA IN TEHNICA DE CALCULMECANICA / MECANICAMECANICA / MECANICA AGRICOLAMECANICA / MECANICA IN CONSTRUCTIIMECANICA / MECANICA NAVEMECANICA / MECANICA PETROL SI GAZEMECANICA / METALURGIEMECANICA / PETROL SI GAZEMECANICA FINAMECANIZAREA AGRICULTURIIMEDIA SI POLIGRAFIE / TEHNICI CINEMATOGRAFICE SI DE TELEVIZIUNEMEDIA SI POLIGRAFIE / TEHNICI POLIGRAFICEMEDICINA GENERALAMETALOPLASTIEMETEOROLOGIEMODAMODELAJMODELISM FEROVIARMUZEOLOGIE / COLECTIIMUZICA DE CAMERAMUZICA FOLKMUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE INSTRUMENT)MUZICA POPULARAMUZICA USOARA VOCALA SI INSTRUMENTALAMUZICA VOCAL - INSTRUMENTALAMUZICA VOCALA TRADITIONALA ROMANEASCANATATIE (INOT, SARITURI IN APA, POLO PE APA)NAVOMODELENUMISMATICAOINAOPERARE SI PROGRAMARE PE CALCULATOROPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA / TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARIIORATORIE SI DEZBATERIORCHESTRAORCHESTRA POPULARA / TARAFORIENTARE TURISTICAORNITOLOGIE / ETOLOGIEPANTOMIMAPARASUTISM / PARAPANTAPATINAJPATINAJ ARTISTICPATINAJ VITEZAPEDAGOGIEPEDAGOGIE - STUDII SOCIALEPERSPECTIVA SI DESEN PROIECTIVPICTURAPICTURA / DESENPICTURA / PICTURA PE STICLAPICTURA DE SEVALETPICTURA DE SEVALET - ATELIER DE SPECIALITATEPIELARIE / CONFECTII PIELEPOPICEPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA, HORTICULTURA / AGRICULTURA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (AGRIGULTURA, HORTICULTURA / HORTICULTURA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ASISTENTA MEDICALA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (CHIMIE INDUSTRIALA / CHIMIE INDUSTRIALA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (CHIMIE INDUSTRIALA / MATERIALE DE CONSTRUCTII)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / POSTA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICAPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROTEHNICAPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ENERGETICA / ELECTROENERGETICA, TERMOENERGETICA, HIDROENERGETICA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC / ASISTENTA MEDICALA GENERALA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (FARMACIE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIA ALIMENTARA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIALIZAREA CARNII)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIALIZAREA LEGUMELOR SI FRUCTELOR)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIE ALIMENTARA EXTRACTIVA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIE ALIMENTARA FERMENTATIVA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / MORARIT)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / PANIFICATIE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA / MECANICA AGRICOLA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA / MECANICA IN CONSTRUCTII)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA / MECANICA NAVE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA / METALURGIE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA / PETROL SI GAZE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MEDIA SI POLIGRAFIE / TEHNICI CINEMATOGRAFICE SI DE TELEVIZIUNE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MEDIA SI POLIGRAFIE / TEHNICI POLIGRAFICE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (PIELARIE / CONFECTII PIELE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA LEMNULUI / PRELUCRAREA LEMNULUI)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (PROTECTIA MEDIULUI)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (SILVICULTURA / SILVICULTURA)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TELECOMUNICATII / TELECOMUNICATII)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / TRANSPORTURI AERONAUTICE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / TRANSPORTURI FEROVIARE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / TRANSPORTURI NAVALE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERE)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ZOOTEHNIST-VETERINAR / PISCICULTOR)PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ZOOTEHNIST-VETERINAR / ZOOTEHNIST-VETERINAR)PRELUCRARE MASE PLASTICE SI STICLAPRELUCRAREA LEMNULUIPRIETENII POMPIERILORPROCESAREA COMPUTERIZATA A IMAGINIIPROFESOR - EDUCATORPROFESOR - LOGOPEDPROFESOR - PSIHOLOG SCOLARPROFESOR DE PSIHODIAGNOZAPROFESOR DOCUMENTARISTPROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAPROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJINPROFESOR LOGOPEDPROFESOR PREPARATOR (NEVAZATOR)PROFESOR PSIHOPEDAGOGPROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE SPECIALAPROTECTIA MEDIULUIPROTECTIA MEDIULUI / ECOLOGIEPROTECTIE CIVILAPSIHOLOGPSIHOLOGIEPSIHOLOGIE - FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICAREPSIHOLOGIE - FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE - STUDII SOCIALEPSIHOLOGIE - SOCIOLOGIEPSIHOLOGIE - SOCIOLOGIE - STUDII SOCIALEPSIHOLOGIE - STUDII SOCIALEPSIHOPEDAGOGRADIOAMATORISM (RADIOGONIOMETRIE, RADIO-ORIENTARE)RADIOCLUBRADIOTELEGRAFIEREBUSREDACTIE PRESA / RADIO-TVREGIE TEATRU / FILMRELATII INTERNATIONALERELIGIE ADVENTISTARELIGIE BAPTISTARELIGIE EVANGHELICA - CONFESIUNEA AUGUSTANARELIGIE GRECO-CATOLICARELIGIE ORTODOXARELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHIRELIGIE PENTICOSTALARELIGIE REFORMATARELIGIE ROMANO-CATOLICARELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA MAGHIARARELIGIE UNITARIANAREPERTORIU ANSAMBLUREPERTORIU INDIVIDUALRESTAURARERESTAURARE - ATELIER DE SPECIALITATERITMICAROBOTICARUGBY / RUGBY-TAGSAHSANIESANITARII PRICEPUTISCENOGRAFIESCENOGRAFIE - ATELIER DE SPECIALITATESCHI (ALPIN, BIATLON, COMBINATE NORD, FOND, ORIENTARE TURISTICA, SARITURI)SCRABBLESCRIMASCULPTURA / MODELAJSCULPTURA ORNAMENTALASCULPTURA ORNAMENTALA - ATELIER DE SPECIALITATESCULPTURA STATUARASCULPTURA STATUARA - ATELIER DE SPECIALITATESILVICULTURASILVICULTURA SI DENDROLOGIESOCIOLOGIESOCIOLOGIE - FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARESOCIOLOGIE - FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE - STUDII SOCIALESOCIOLOGIE - PSIHOLOGIESOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE - STUDII SOCIALESOCIOLOGIE - STUDII SOCIALESTUDII EUROPENESTUDIU DESENSTUDIUL COMPOZITIEISTUDIUL CORPULUI SI AL FIGURII UMANE, IN CULOARESTUDIUL CORPULUI SI AL FIGURII UMANE, IN VOLUMSTUDIUL FORMELOR SI AL CULORIISTUDIUL FORMELOR SI AL VOLUMULUISTUDIUL FORMELOR SI DESENULTAMPLARIETAPISERIETEATRUTEATRU / TEATRU DE REVISTATEATRU DE PAPUSI / MARIONETETEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORTEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR - PROCESAREA COMPUTERIZATA A IMAGINIITEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARIITEHNOLOGII ASISTATE DE CALCULATORTEHNOREDACTARE PE CALCULATORTENIS DE CAMPTENIS DE MASATEORIE-SOLFEGIU-DICTEUTESATORIETEXTILE / FILATURA SI TESATORIE, FINISAJ TEXTILTEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ TEXTILTIRTIR CU ARCULTIR PISTOLTIR PUSCATRANSPORTURI / TRANSPORTURI AERONAUTICETRANSPORTURI / TRANSPORTURI FEROVIARETRANSPORTURI / TRANSPORTURI NAVALETRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERETURISM / AGROTURISMVETERINARVOLEIYACHTINGZOOTEHNIE

MACHETA CATEDRE VACANTEUnitatea de invatamantCATEDRE DIDACTICE/ ORE RAZLETE PENTRU ANUL SCOLAR 2014-2015Nr. Crt.LocalitateaMediul(U/R)Unitatea de invatamant cu PJUnitatea de invatamant - structuraAlte unitati de invatamantNivelul de invatamant(PRE, PRI, GIM, LIC)Disciplina postuluiAlte discipline predateNr. de ore (trunchi comun)Nr. de ore CDS (Optionale)Viabilitate (1-4 ani)Statutul postului Vacant/ RezervatPostul este complet Da/ NuPostul este propus pentru continuitate Da/ NuContract cu angajare pe perioada determinata/ nedeterminataProba practicaTipul avizului ortodox/ step by step/ inv specialObservatii