lucrator in alimentatie

Upload: paula-popa

Post on 16-Oct-2015

289 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  1/70

  MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII I TINERETULUI

  C EN T R UL N AIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVM NTULUI PROFESIONAL ITEHNIC

  U N IT AT EA D E I M P LE M EN T AR E A PR O I EC TE LO RPHARE-TVET RO. 0108.01

  PHARE-TVET RO. 0108.03

  S TA N D AR D D E P R EGTIRE PROFESIONAL

  CALIFICARE: LUCRTOR N ALIMENTAIE

  NIVELUL 1

  BUCURETI2004

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  2/70

  AUTORI:

  1. B UCUR A D AN A ALI CE - Prof. gradul I, Colegiul Economic I. Ghica Trgovite

  2. B U J D UV EA N U T AN A S E - Prof. gradul II, Colegiul Comercial Carol I Constanta

  3. BURUIAN G IAN I N A - Prof. gradul II, Grup colar Economic i Administrativ Piatra Neam

  4. CHIOSA IOAN - Prof. gradul II, Grup colar Economic i Administrativ Reia

  5. D I N A FLO R IAN A - Prof. gradul I, Grup colar Economic, Administrativ i d e S e rvic ii Climneti

  6. D I N C CRISTIAN - Prof. gradul II, C olegiul Economic Dionisie Pop Marian Alba Iulia

  7. D UM I TR AS CU - N ICU D UM I TR A Prof. gradul I, Colegiul Economic Viilor Bucuresti8. LUN GU LI A R OD ICA - Prof. gradul I, Colegiul Comercial Carol I Constanta

  9. PO PA V ICTO R IA - Prof. gradul I, Colegiul Economic Dionisie Pop Marian Alba Iulia

  10. SAS U I OAN A - Prof. gradul I, Colegiul Economic Viilor Bucureti

  CONSULTANT:

  CIOBANU GABRIELA LILIANA Inspector de specialitate Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului

  Profesional i Tehnic

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  3/70

  UNITI D E CO M PETEN

  COMPETENE CHEIE: CR ED ITE: 15.0

  1. C omunicare i numeraie 2,0

  2 . U tiliza rea c a lc ula to rului i prelucrarea informaiei 2,03 . C o munic ar e n limb a mo de rn 2,0

  4 . De zvo lt ar ea p er so na l 1,0

  5. Igiena i securitatea muncii 1,0

  6. Lucrul n echip 1,0

  7 . O r ga niza re a lo cului d e munc 1,0

  8. Pregt ire a p e nt ru int e gra re a la lo c ul d e munc 1,5

  9. Tranziia de la coal la lo c ul d e munc 1,510. Rezolvarea de probleme 1,0

  1 1 . S a tis fa c ere a c e rinelor clienilor 1,0

  COMPETENE TEHN ICE GEN ER ALE: 5,0

  12. Potenialul turistic 1,0

  1 3 . B aza t e hnic o ma t eria l n turism i alimentaie public 1,0

  14. C omportament profesional 1,015. C alcule economice specifice serviciilor 1,0

  1 6 . Ergo no mie n unitile hoteliere de turism i alimentaie public 1,0

  COMPETENE TEHN ICE SPECIALIZATE: 10,0

  1 7 . C a lit at e a p ro dus e lo r i serviciilor n unitile de alimentaie public 2,0

  18. Pregtirea materiilor prime 2,0

  19. O binerea preparatelor cu grad redus de complexitate 2,020. Pregt ir ea slii de servire 2,0

  2 1 . S e rvir ea n uniti de alimentaie 2,0

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Nivel: 1

  Valoare credit: 2.0

  Competene:

  1. C itete i utilizeaz documente simple

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  4/70

  2 . P articip la discuii p e un s ub ie c t s imp lu

  3 . Elabo reaz o prezentare scurt pe un subiect dat

  4 . Ut ilize az limbajul specific de specialitate

  5 . Re alizea z calcule simple

  6 . P re luc re az grafic rezultatele obinute ntr-o operaie simpl

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  5/70

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 1: Citete i utilizeaz documente simple

  Criterii de performan:

  (a) Selectarea i citirea documentelor simple pe teme familiare

  (b) Extragerea informaiilo r ne c es a re p e un s ub ie c t d a t

  (c) Sintetizarea informaiilor obinute dintr-un document simplu

  Condiii de aplicabilitate:

  Documente simple, familiare: note de informare, articole dintr-un regulament de ordine interioar, scrisori, extrase

  d in no rme le d e p ro te cia muncii, prospe cte, cataloage, pliante, b onuri, foi tipizate

  Informaii necesare: date, termene, reguli, condiii, forme de prezentare, parametri, evenimente

  Sintetizare extragerea corect a ideilor principale, realizarea unui rezumat clar

  Probe de evaluare:

  Probe scrise i orale din care s rezulte c un elev a citit, a selectat i a sintetizat informaii din d ocumente simple,

  conform criteriilor de performan (a), (b) i (c ), c u a p lic a re a c o nd iiilor de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  6/70

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 2: Particip la discuii p e un s ub ie c t s imp lu

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea subiectului discuiei

  (b) Pregtirea pentru participarea la o discuie p e un s ub ie ct d at

  (c) Construirea unei intervenii simple ntr-o discuie

  (d) Evaluarea propriei intervenii p rin ra po rta re la s ub ie c tul d a t

  Condiii de aplicabilitate :

  Subiectul n discuie: teme familiare, din viata cotidiana sau referitoare la operaiuni de lucru

  Pregtire: citirea convocatorului, a ordinii d e zi, a notelor informative

  Intervenie simpl: formularea unui subiect potrivit regulilor de conversaie civilizat, a s cult a re a c tiv,limbajul trupului, atitudine deschisa fata de interlocutor

  Evaluarea interveniei: urmrirea reaciilor participanilor, notarea rspunsurilor primite, nelegerea poziieiaudiene i f a de intervenie

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale p rin c a re e le vul d e mo ns tre az capacitatea de a identifica un subiect de interes, n situaii familiare p otrivitcriteriilor de performan (a) i c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Prob scris (tip lista de verificare) prin care elevul demonstreaz c ap ac it at ea d e a fi p ar cur s un s ub ie ct p e o t ema

  data, conform criteriului de performan (b) i c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Prob practic (tip j o c d e ro l) p rin c a re e le vul d e mo ns tre az capacitatea de a construi o intervenie i d e a o r a po rt ala subiectul dat, conform criteriilor de performan (c) i ( d ) i c o n d iiilor de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  7/70

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 3: Elaboreaz o prezentare scurt pe un subiect dat

  Criterii de performan:

  (a) Utilizarea surselor adecvate

  (b) C o ns truire a unui t ext d e p reze nt a re p e un s ub ie c t d a t

  (c) Expunerea clar a s ub ie c tului d a t n faa une i a ud ie ne familiare

  Condiii de aplicabilitate:

  Surse cri, manuale, reviste, cataloage, Internet

  Text de prezentare prezentarea propriei persoane, prezentarea unui eveniment din viaa p er so na l,justificarea alegerii calificrii, p reze nt a re a colii, prezentarea familiei, prezentarea

  grupului de prieteni, prezentarea unei localiti

  Audiena familiar colegi, profesorii clasei, prini, prieteni, vecini

  Expunere clar indic sursele cercetate, folosete date, argumenteaz, c o nt a ct vizua l c u a ud ie na,accentueaz ideile principale

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i scrise prin care elevul demonstreaz capacitatea de a utiliza diferite surse de informaii, de a rezuma iexpune un subiect dat conform criteriilor de performan (a), (b), n concordan c u c o nd iiile de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz capacitatea de a realiza o expunere pe un subiect simplu n faa uneiaudiene familiare, conform criteriului de performan (c), n concordan c u c o nd iiile de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  8/70

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 4: Utilizeaz limbajul specific de specialitate

  Criterii de performan:

  (a) nsuirea terminologiei specifice de specialitate

  (b) Adaptarea limbajului de specialitate n diverse contexte i situaii

  (c) Completarea documentelor simple de specialitate

  Condiii de aplicabilitate:

  Te rmino lo gie d e s p ec ia lit a te : t e rme ni d in d o me niile p ro fe s io na le c uno s cut e, t e rme ni t e hnic i u tilizai frecvent,

  termeni tiinifici cu aplicabilitate n domeniile profesionale cunoscute

  Contexte i situaii: prezentarea unui p rodus /serviciu uzual, descrierea unei operaii tehnice,d e sc rie re a unui fe no me n fizic , e xp lic aii p rivind a c tivit a te a p ro fe s io na ldesfurat

  Do cume nte s imp le d e s pe cia lit at e: fie de lucru, bonuri, formulare tipizate, registre

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i scrise prin care elevul demonstreaz c e s te c a p a b il s-i ns ueasc i s-i adapteze limbajul specificla subiectul discuiei, conform criteriilor de performan (a) i (b), n concordan c u c o nd iiile de aplicabilitate.

  P r ob e p ra ct ic e i s c ris e p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c e st e c ap ab il s completeze documente simple despecialitate, conform criteriului de performan (c) i c o n d iiilor de aplicabilitate.Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 5: Realizeaz calcule simple

  Criterii de performan:

  (a) Aplicarea metodelor de calcul indicate ntr-o sarcin dat

  (b) O p e rare a c u t ra ns fo rmri n calcule

  (c) Estimarea i verificarea rezultatelor obinute prin calcule

  Condiii de aplicabilitate:

  Metode de calcul: operaii ar itmetice simple (adunare, scdere, nmulire, mprire), ridicri la putere,medie aritmetic, medie geometric, exprimare procentual

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  9/70

  Transformri: uniti d e msur (multipli, submultipli), conversii ntre valori zecimale, fracionare iprocentuale

  Estimare i verificare: rezultatul s se ncadreze ntre limite prestabilite, estimri n limite

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap a bil s aplice metodele de calcul indicate, conform criteriuluide performan (a) i c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap ab il s realizeze transformri conform criteriului deperforman (b) i c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap a bil s estimeze i s verifice rezultatele obinute conform

  criteriului de performan (c) i c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 6: Prelucreaz grafic rezultatele obinute ntr-o operaie simpl

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea mrimilor necesare ntocmirii graficelor i d ia gra me lo r p e nt ru o o p e raie simpl

  (b) Trasarea graficelor i diagramelor simple, corespunztoare sarcinii

  (c) C itirea corect a graficelor i diagramelor simple

  Condiii de aplicabilitate:

  Operaie simpl: msurtori efectuate periodic, calcule, citirea i nregistrarea indicaiilor instrumentelorde msur

  Mrimi necesare: mrimi spec ifice, uniti d e msur

  Diagrame simple: scheme logice ale proceselor, diagrame de circulaie (flow-charts)

  Trasare: parametri coreci, uniti d e msur, sc ara, legenda, format ngrijit, a curatee

  Probe de evaluare:

  P ro be p rac tic e i scrise prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s identifice mrimile necesare ntocmiriigraficelor i diagramelor, conform criteriului de performan (a) i c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Probe practice i scrise prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s citeasc i s traseze cu precizie grafice idiagrame, conform criteriului de performan (b) i ( c ) i c o nd iiilor de aplicabilitate.Titlul unitii: 2. Utilizare a calculatorului i pre lucrarea informaiei

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  10/70

  Nivel: 1

  Valoare credit: 2.0

  Competene:

  1. Utilizeaz componentele sistemului de calcul

  2 . O pereaz c u fiiere

  3 . P ro ce se az text i grafic la nivel elementar

  4 . C o munic prin Internet

  5. Utilizeaz e d it o r d e c a lc ul t ab e la r

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  11/70

  Titlul unitii: 2. Utilizare a calculatorului i pre lucrarea informaiei

  Competena 1: Utilizeaz componente ale sistemului de calcul

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea unor componente fizice ale calculatoruluii a ro lului lo r

  (b) Clasificarea i rolul componentelor software

  (c) Operarea cu dispozitive periferice

  Condiii de aplicabilitate:

  C omponente: unitate central, mo nit o r, t a st at ur, mo us e , C D -RO M , flo p p y-d is k , imp rima nt,

  scanner

  C omp one nte so ftwa re : siste me d e o pe ra re ( Wind ows) , pro gr ame utilita re

  Dis po zit ive p er ife ric e: mo us e, C D - RO M, f lo pp y- d is k, imp rima nt a, s c anne r

  Operaii c u p er ife ric e: M ous e ( clic k s t nga - dr ea pt a, glis ar e, d ub lu c lic k, b ar a d e d er ula re )CR- ROM (deschidere, nchidere, citire)Floppy disk (introducere, citire, scriere, extragere)Imprimant (introducere foi, imprimare simpl sau multipl, iniializare nainte deimprimare, anulare operaii)Scanner (previzualizare, setri, scanare, salvare)

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c e s te c a p a b il s identifice i s defineasc ro lul componentelor fizice alesistemului de calcul conform criteriului de performan (a) cuprinznd condiiile de aplicabilitate.

  P ro be o rale p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c e st e c ap ab il s clasifice i s descrie rolul componentelor so ftware, aacum se precizeaz n criteriul de performan (b ) c o nfo rm c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c este capabil s opereze cu dispozitivele periferice, aa c u m s eprecizeaz n criteriul de performan (c ) c o nfo rm c o nd iiilor de aplicabilitate.Titlul unitii: 2. Utilizare a calculatorului i pre lucrarea informaiei)

  Competena 2: Opereaz c u fiiere

  Criterii de performan:

  (a) Organizarea informaiilo r p e d is c

  (b) Definirea, clasificarea i specificarea fiierelor

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  12/70

  (c) O p er ar ea c u fiiere

  Condiii de aplicabilitate:

  Organizarea informaiilor: directoare, fiiere

  Fiiere: caracteristici (nume, extensie, dimensiune), cale

  C omenzi: new, copy/paste, cut/paste, save, move, rename, delete, arhivare/dezarhivare

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap a bil s vizualizeze organizarea informaiilor pe disc, aa cumse precizeaz n criteriul de performan (a), conform condiiilor de aplicabilitate.

  P ro be o rale i practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap ab il s defineasc i s clasifice fiierele, aa c um s e

  precizeaz n criteriului de performan (b), conform condiiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c ap a bil s c re e ze , s copieze, s salveze, s mut e, sredenumeasc, s tearg i s c a ut e fiiere, aa c um s e p re cize az n criteriul de performan (c), conform condiiilorde aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  13/70

  Titlul unitii 2. Utilizare a calculatorului i pre lucrarea informaiei

  Competena 3: Proceseaz text i grafic la nivel elementar

  Criterii de performan:

  (a) Editarea unui text

  (b) Editarea unei imagini grafice

  (c) Inserarea i formatarea unei imagini intr-un text

  (d) Inserarea i formatarea tabelelor

  Condiii de aplicabilitate:

  Operaii d e editare text: exerciii de tehnoredactare, culegere de caractere, formatare la nivel de caracter,paragraf, document

  Operaii d e e dita re d eimagini gra fice : tr asa re figuri geo me tric e e leme nta re , se lec ta re c ulo ri, gro sime a liniei, intr od uce re te xt

  Operaii cu imagini: inserare, dimensionare, ncadrare n pagina

  Operaii c u ta bele : inse rar e, re dime nsio na re, tra sa re b ord ur are , a le ger ea unui fo rmat p re de finit

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a p a b il s editeze un text cu cara cteristici predefinite, aa cumse precizeaz n criteriul de performan (a), conform condiiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c este capabil s creeze, s prelucreze i s salveze o reprezentaregrafica, aa c um s e p re cize az n criteriul de performan (b), conform condiiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c este capabil s insereze, s modifice, s importe i s exporte o

  imagine, aa c um s e p re cize az n criteriul de performan (c), conform condiiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap a bil s insereze i s formateze tabele, aa c um s e p re cize azn criteriul de performan (d), conform condiiilor de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  14/70

  Titlul unitii: 2. Utilizarea calculatorului i prelucrarea informaiei

  Competena 4: Comunica prin Internet

  Criterii de performan:

  (a) Deschiderea unei pagini web, utilizarea link-urilor

  (b) Cutarea informaiei n Internet, folosind motoare de cutare

  (c) Transmiterea informaiei sub forma de E-mail, crearea unui cont i folosirea de programe specializatepentru E-mail

  Condiii de aplicabilitate:

  Operaii cu pagini Web: deschidere, c onsultare, p reluare, salvare, utilizare link- uri

  Operaii de cutare: cuvinte- cheie, grupuri de cuvinte

  Operaii pentru transmitere informaii: c re ar ea unui c ont , a cc es ar e c ont, e xp ed ie re me sa je

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a p ab il s deschid pagini Web, s utilizeze link-uri, s preia i

  s salveze informaii d in r eea, aa c um s e p re cize az n criteriul de performan (a ), c o nfo rm c o nd iiilor deaplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap a bil s utilizeze un motor de cutare, aa cum se precizeazn criteriul de performan (b), conform condiiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s c re eze i s a c ce s eze un c o nt d e E-ma il i sexpedieze mesaje, aa c um s e p re cize az n criteriul de performan (c), conform condiiilor de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  15/70

  Titlul unitii: 2. Utilizare a calculatorului i pre lucrarea informaiei

  Competena 5: Utilizeaz e d it o r d e c a lc ul t ab e la r

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea structurii unui tabel

  (b) Operarea asupra structurii unui tabel

  (c) Prelucrarea informaiilor dintr-un tabel

  (d) Setarea documentului nainte de listare

  Condiii de aplicabilitate:

  Structura tabel: denumire, coloane, linii, tipuri de date

  Operaii: inserare/stergere, copiere/lipire, grupare linii i coloane, consultarea documentaieiauxiliare

  Prelucrri: sortare, filtrare, subtotaluri, funcii simple (adunare, scdere, medie aritmetic)

  S et ar ea d oc ume nt ului: a nt et, s ub so l, ma rgini, o r ie nta re , zo na d e imp rima re

  Probe de evaluare:

  Probe orale/practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a p a b il s identifice structura unui tabel i s- l formateze,aa c um s e p re cize az n criteriile de performan (a) i (b), conform condiiilor de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c este capabil s pre lucreze informaiile dintr- un tabel, aa c u m s eprecizeaz n criteriul de performan (c), conform condiiilor de aplicabilitate.

  P ro be p rac tic e p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c e s te c a pa b il s vizualizeze doc umentul nainte de listare , aa c um s eprecizeaz n criteriul de performan (d), conform condiiilor de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 3. Comunicare n limba mode rn

  Nivel: 1

  Valoare credit: 2.0

  Competene:

  1 . Re ce pt ea z mesaje orale

  2 . Re ce pt ea z mesaje scrise

  3 . Exp rim mesaje orale

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  16/70

  4 . Exp rim mesaje scrise

  5 . P a rt ic ip la conversaii

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  17/70

  Titlul unitii: 3. Comunicare n limba mode rn

  Competena 1: Recepteaz mesaje orale

  Criterii de performan:

  (a) nelegerea unor cuvinte i expresii uzuale frecvent ntlnite

  (b) Desprinderea de informaii eseniale ale mesajului cu relevan imediat

  (c) Emit er ea d e r s p uns uri ve rba le s a u no n-v erb ale la un me s aj e mis n rit m ra r i c la r

  (d) Stabilirea unei legturi ntre mesajul audiat i propria experien

  Condiii de aplicabilitate:

  Expresii i c uvinte uzua le : nume c uno sc ute , c uvint e/ pr op oziii simple, materiale promoionale

  M e sa j e c u re le va nimediat: materiale cotidiene, meniuri, prospecte, scrisori p ersonale scurte

  Legturi ntre mesaje: informaii simple despre lumea imediat i activitatea profesional

  Probe de evaluare:

  Prob de evaluare scris (tip test) prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s neleag mesajul i s desprindinformaii, aa c um s e p re cize az n criteriile de performan (a), (b) i n c ond iiile de aplicabilitate

  Prob de evaluare oral prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s reacioneze i s stabileasc legturi ntreme s aj e aa c um s e p re cize az n criteriile de performan ( c) , ( d) i n c ond iiile de aplicabilitate

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  18/70

  Titlul Unitii: 3. Comunicare n limba mode rn

  Competena 2: Recepteaz mesaje scrise

  Criterii de performan:

  (a) Extragerea unor informaii simple i previzibile din diverse materiale cotidiene

  (b) Identificarea unor componente logice dintr-un text cunoscut/simplu

  (c) Deducerea semnificaiei unor elemente necunoscute de dificultate medie dintr-un text

  Condiii de aplicabilitate:

  Materiale cotidiene: reclame, prospecte, meniuri, orar, afie, reviste de specialitate, mijloace audio- vizuale

  C omponente logice: cuvinte i expresii, relaionarea de idei, aciuni i atitudini

  Ele me nt e ne cuno sc ut e: c uvint e, e xp re sii no i d e d ific ult at e me d ie r efe rit oa re la a ct ivit at ea p ro fe sio na l

  Probe de evaluare:

  Prob de evaluare scris (tip test) prin care elevul demonstreaz c este capabil s extrag informaii i s deducsemnificaii, aa c um s e p re cize az n criteriile de performan (a), (c) i n c ond iiile de aplicabilitate

  Prob d e e va lua re o ral prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s identifice componentele logice, aa c um s eprecizeaz n criteriul de performan (b) i n c ond iiile de aplicabilitate

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  19/70

  Titlul unitii: 3. Comunicare n limba mode rn

  Competena 3: Exprim mesaje orale

  Criterii de performan:

  (a) Utilizarea unor expresii i fraze pentru o descriere simpl pe teme cotidiene

  (b) Prezentarea simpl a unor activiti cotidiene, prezente sau recente

  (c) Argumentare clar a opiniilor personale

  Condiii de aplicabilitate:

  Teme cotidiene: familie, profesie, mprejur ri concrete

  O pinii p ersonale: acord, dezacord, apreciere, mulumire, nemulumire

  Probe de evaluare:

  Prob de evaluare scris (tip test) i o rale p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c e st e c ap ab il s utilizeze expresii, aa cumse precizeaz n criteriul de performan (a) i n c ond iiile de aplicabilitate

  P ro be o rale p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c e st e c ap ab il s enune i s argumenteze opiniile personale, aa c um s e

  precizeaz n criteriile de performan (b), (c) i n c ond iiile de aplicabilitate

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  20/70

  Titlul unitii: 3. Comunicare n limba mode rn

  Competena 4: Exprim mesaje scrise

  Criterii de performan:

  (a) R ed a ct are a d e me sa j e s curte i s imp le p e t eme d e int er es p er so na l i cotidian, inclusiv texte funcionale

  (b) Solicitarea i oferirea de informaii despre evenimente, experiene, activiti de dificultate medie

  (c) Transpunerea n scris a informaiilor receptate

  Condiii de aplicabilitate:

  Te me d e int ere s

  personal i cotidian: scrisori personale, scrisori, felicitri, telegrame, anunuri

  Informaii: C V, scrisoare de intenie, completare de formulare (hotel, interviu, facturi, chitane)

  Informaii: anunuri de angajare, publicitate

  Probe de evaluare:

  Prob de evaluare scris (tip test) prin care elevul demonstreaz c este capabil s redacteze mesaje, s solicite i

  ofere informaii i s transpun n scris informaiile, aa c um s e p rec ize a z n criteriile d e p erforman (a), (b), (c) i ncondiiile de aplicabilitate

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  21/70

  Titlul unitii: 3. Comunicare n limba mode rn

  Competena 5: Particip la conversaii

  Criterii de performan:

  (a) C a p a cit a te a d e a c o munic a n s it uaii simple i uzuale care presupun un schimb de informaii cotidiene

  (b) Participarea la discuii scurte, prin nelegerea global, folosind adecvat formule de conversaie

  (c) Utilizarea vocabularului de specialitate minimal

  Condiii de aplicabilitate:

  Informaii/situaii/discuii: produse, servicii, locaii ca rezultate ale activitilor specifice fiecrui domeniu

  Formule de conversaie: de salut, de prezentare, de introducere

  Vocabular: termeni referitori la scule, dispozitive, echipamente de lucru i o pe raii specificeacestora

  Probe de evaluare:

  Prob de evaluare oral prin care elevul demonstreaz c este capabil s comunice, s participe la discuii i s

  utilizeze vocabularul de specialitate, aa cum se precizeaz n criteriile de performan (a ), (b ), (c ) i n condiiile deaplicabilitate

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  22/70

  Titlul unitii: 4. D e zvoltare pe rs onal n s c opul o bine rii performanei

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1. P rezint caracteristicile personale implicate n obinerea performanei profesionale

  2 . D es c rie lume a p ro fe siilo r

  3 . De mo ns tr ea z deprinderi eficiente de nvare

  4. Exprim opiuni privind traseul personal de educaie i formare profesional

  Titlul unitii: 4. D e zvoltare pe rs onal n scopul obinerii performanei

  Competena 1: Prezint caracteristicile personale implicate n obinerea performanei profesionale

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea caracteristicilor personale i a c o mp et enelor proprii

  (b) Stabilirea punctelor tari i a p unc t elo r s la b e n ra po rt c u d e zvo lt a re a c a rie rei

  (c) Selectarea factorilor externi favorabili dezvoltrii personale

  Condiii de aplicabilitate:

  C aracteristici personale: abiliti, deprinderi, interese, aptitudini, temperament, caracter

  Competene: de cunoat er e ( pr oc es e int ele ct ua le ), d e e xe cuie ( pr ofe sio na le ), d e r elaionare(sociale)

  Puncte tari: caracteristicile personale care sprijin dezvoltarea profesional

  Puncte slabe: caracteristici p ersonale care necesit ameliorare / dezvoltare

  Dezvoltarea carierei: plan d e aciune pentru reuita inseriei socio-pro fesionale

  Factori e xterni: familia, societatea, dinamica pieei muncii, trasee de formare profesional

  Probe de evaluare:

  P r ob e o ra le d e e va lua re p rin s usinerea de interviu i prezentarea de Curriculum Vitae, prin care candidatul dovedetecunoat ere d e s ine , n c o nd iiile criteriilor de performan (a) i ( b ) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

  P ro be o rale d e e va lua re p rin c a re c a nd id a tul d e mo ns tre az c e s te c a p a b il s identifice i s selecteze factorii externifavora bili dezvoltrii personale, n condiiile criteriului de performan (c) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  23/70

  Titlul unitii: 4. D e zvoltare pe rs onal n scopul obinerii performanei

  Competena 2: Descrie lumea profesiilor

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea surselor formale i info rma le d e o binere a informaiilor despre profesiile de interes

  (b) Descrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe baza informaiilor obinute

  (c) Relaionarea posibilitilor proprii cu oportunitile d e c a rie r

  Condiii de aplicabilitate:

  Surse formale: Agenii d e O cup are a F or e i d e M unc, ziare, reviste, consilierulcolar

  Surse informale: reeaua personal (colegi, prieteni), mass-media

  C ar ac te ristic ile p ro fe siilo r: c erine le minime p e nt ru p rofe s ie d e sc ris e n C O R

  Oportunitate de carier: oferta locurilor de munc n concordan cu posibilitile i aspiraiile proprii

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i s c ris e d e e va lua re p rin c a re c a nd id a tul d o ve d ete c e s te c a p a b il s utilizeze surse formale i informalepentru identificarea profesiilor de interes i s-i a le ag un loc de munc, aa cum reiese din criteriile d e p erforman(a), (b), (c) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  24/70

  Titlul unitii: 4. D e zvoltare pe rs onal n s c opul o bine rii performanei

  Competena 3 : Demonstreaz deprinderi eficiente de nvare

  Criterii de performan:

  (a) Descrierea experienei proprii i a s tilului d e nvare

  (b) Identificarea propriilor competene- cheie transferabile

  (c) Corelarea stilului personal de nvare cu obinerea performanei i succesul n carier

  Condiii de aplicabilitate:

  S til d e nvare: global sau analitic, senzorial, experienial

  Competene c he ie tr ansfe ra bile: c omunic ar e, numer aie, utilizarea calculatorului, dezvoltare personal, lucru nechip, rezolvarea problemelor

  Succes: concordan ntre aspiraii , competene i performane

  Probe de evaluare:

  Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstreaz c e s te c a p a b il s-i identifice co mpetenele transferabilei s tilul d e nva re n c ond iiile criteriilor de performan (a) i ( b ) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

  P ro be p rac tic e d e e va lua re a s tilului d e nvare individual, la c ar e s e a d aug observaiile sistematice ale evaluatorilord i n c a re s rezulte capacitatea candidatului de corelare a stilului personal de nva r e c u o binerea performanei isuccesului n carier, n condiiile criteriului de performan (c) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 4. D e zvoltare pe rs onal n s c opul o bine rii performanei

  Competena 4: Exprim opiuni privind traseul personal de educaie i formare profesional

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea ofertelor educaionale i de formare profesional

  (b) Recunoaterea factorilor implicai ntr-o carier d e s uc c es

  (c) Exersarea unor elemente de marketing personal

  (d) Formularea unor obiective realiste pentru traseul propriu de formare i e d uc aie

  (e) Stabilirea aciunilor pentru atingerea obiectivelor

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  25/70

  Condiii de aplicabilitate:

  Oferta educaional: programe colare, programe de calificare, programe de conversie profesional

  Factori: influena familiei, a colii, a comunitii, a economiei i culturiiO biective realiste: obiective corelate cu posibilitile proprii, cu necesitile socio-ec onomice

  Marketing p ersonal: modaliti de prezentare, de redactare a unui Curriculum Vitae, a unei scrisori de

  intenie, comunicare asertiv, interviu

  Probe de evaluare:

  P ro be s c ris e i o rale d e e va lua re p rin c a re c a nd id a tul d e mo ns tre az c e st e c ap a bil s identifice oferte educaionale ide formare profesional n condiiile criteriului de performan (a) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

  Prob practic tip studiu de caz prin care candidatul demonstreaz c este capabil s pre zinte factorii implicai n

  c a rie re d e s uc c es , n c o nd iiile criteriului de performan (b) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

  P ro be s c ris e i orale de evaluare prin care candidatul demonstreaz abiliti d e ma rke t ing p e rs o na l n c o nd iiilecriteriului de performan (c) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

  P ro be s c ris e i orale de evaluare prin care candidatul demonstreaz c e s te c a p a b il s formuleze obiective realiste is stabileasc aciuni corespunztoare traseului propriu de educaie i formare n condiiile criteriilor de performan(d) i ( e ) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.Titlul unitii: 5. Igie na i se curitatea muncii

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1 . N umet e fa c to rii d e ris c i bolile profesionale la locul de munc

  2 . Ap lic regulile de igien individual a muncii

  3 . Ap lic normele de securitate i sntate la locul de munc, precum i normele deprevenire i stingere a incendiilor

  4 . Ac or d primul ajutor n caz de accident

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  26/70

  Titlul unitii: 5. Igie na i se curitatea muncii

  Competena 1: Numet e fa c to rii d e ris c i bolile profesionale la locul de munc

  Criterii de performan:

  (a) Enumerarea factorilor de risc n funcie de specificul locului de munc

  (b) Asocierea factorilor de risc cu bolile profesionale n funcie de specificul locului de munc

  (c) Recunoaterea riscului practicrii unei calificri

  Condiii de aplicabilitate:

  Factori de risc: ageni p a to ge ni, fa c to ri d e c lima t , s ub s ta ne t oxic e, s ub st ane e xp lo zive , r is c d e

  inundare, prezena unor duntori

  Boli profesionale: boli ale cilor respiratorii, boli ale pielii, afeciuni ale diferitelor organe de sim, b o l iinterne

  R is c d e p rac t ic: risc de mbolnvire, risc de accidentare, risc de invaliditate

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i scrise prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s enumere, s asocieze i s recunoasc factoriid e r is c i bolile profesionale, conform criteriilor de performan (a), (b), (c) acoperind aria de aplicabilitate specificat.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  27/70

  Titlul unitii: 5. Igie na i se curitatea muncii

  Competena 2: Aplic regulile de sntate i igiena individual la lo c ul d e munc

  Criterii de performan:

  (a) Adoptarea regulilor de igien individual la lo c ul d e munc

  (b) Folosirea materialelor de igien individual la lo c ul d e munc

  (c) Evaluarea consecinelor nerespectrii regulilor de igien individual la locul demunc

  Condiii de aplicabilitate:

  Reguli de igien: igiena corporal, igiena vestimentaiei, igiena alimentaiei

  Materiale de ntreine re a igie ne i: ma te ria le igie nic o -s anit are , p rod us e c o sme t ic e , a lime nt e d e p ro te cie

  Consecine: intoxicaii, bo li par azitare, toxiinfecii alimentare, dermatoze, boliinfecto-contagioase

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a p a b il s adopte regulile de igien i s foloseasc materialeleigienico- sanitare, co nform criteriului de performan (a) i (b), acoperind aria de aplicabilitate specificat.

  Prob oral / s cr is prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s evalueze consecinele nerespectrii regulilor deigien, conform criteriului de performan (c), acop erind aria de aplicabilitate specificat.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  28/70

  Titlul unitii: 5. Igie na i se curitatea muncii

  Competena 3: Aplic normele de securitate la locul de munc, precum i normele de prevenire istingere a incendiilor

  Criterii de performan:

  (a) Respectarea normelor de protecie i P SI d in fie le d e ins truc ta j n s it uaii d e luc ru

  (b) Id entificarea simb olurilo r d e avertizare a p ericolelo r la lo cul d e munc

  (c) Utilizarea echipamentului de lucru i d e p ro te cie specific locului de munc

  Condiii de aplicabilitate:

  Simbolurile de avertizare: semnale sonore, vizuale, avertismente scrise, indicatoare, culori desecuritate

  Echipament de lucru i d e p ro te cie: vestimentaie i echipamente de protecie corporal, dispozitive de proteciespecifice

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s respecte normele, s identifice simbolurilor deavertizare, s utilizeze echipamentul de lucru i d e p ro te cie c onform criteriilor de performan (a), (b), (c) acoperindaria de aplicabilitate specificat.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  29/70

  Titlul unitii: 5. Igie na i se curitatea muncii

  Competena nr. 4 : Acord primul ajutor n caz de accident

  Criterii de performan:

  (a) Recunoaterea manifestrilo r n c a z d e a c cid e nt

  (b) Utilizarea materialelor din trusa de prim ajutor

  (c) Aplicarea masurilor de prim ajutor

  Condiii de aplicabilitate :

  Manifestri: stri d e a meeal, lein, stop cardio-respirator, stri d e gre a, echimoze,

  hemoragii

  Materiale: targ, atele, fee, dezinfectant, bandaje sterile, garou

  Msuri: hemostaz, resuscitare card io- respiratorie, imob ilizare, p oziionareaaccidentatului, dezinfectarea i b a nd a ja rea p lgilor, transpo rtul accidentatuluila c ea ma i a pr op ia t unitate medical

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a p ab il s recunoasc manifestrile n c a z d e a c cid e nt , sutilizeze materialele din trusa de prim ajutor, s aplice msurile de prim ajutor, conform criteriilor de performan (a),(b), (c), acoperind aria de aplicabilitate specificat.Titlul Unitii: 6. Lucrul n e chip

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1. i precizeaz poziia ntr-o echip d e luc ru p e b a za a c tivitilor desfurate

  2. i a sum rolurile care i revin n echip

  3 . C olabo reaz cu membrii echipei pentru ndeplinirea sarcinilor

  Titlul unitii: 6. Lucrul n e chip

  Competena 1: i precizeaz poziia ntr-o echip d e luc ru p e b a za a c tivitilor desfurate

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  30/70

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea propriilor sarcini n cadrul activitilor echipei

  (b) Formularea de ntrebri pentru clarificarea sarcinilor de lucru

  (c) Explicarea relaiei dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali membri

  Condiii de aplicabilitate:

  Identificare: numete sarcinile proprii, numet e o b ie c tul d e a c tivit at e a l e c hip e i

  Clarificri privind: atribuii, relaii de colaborare ntre membrii echipei, relaii ierarhice

  Relaia c u c e ila li me mb ri: s ar cini r ea liza te ind ep end ent , s ar cini r ea liza te p rin c ola b or ar e, s ar cini r ea liza te ncomun prin intervenii complementare

  Probe de evaluare:

  Probe orale (tip discuie liber, conversaie) prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s identifice pro priilesarcini, s formuleze ntrebri i s explice relaia dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali membri conform criteriilorde performan a, b, c i a p re cizrilor din condiiile de aplicabilitate

  Titlul unitii: 6. Lucrul n e chip

  Competena 2: i a s um rolurile care i revin n echip

  Criterii de performan:

  (a) Perceperea poziiei individuale fa de ceilali

  (b) Asumarea atitudinilor constructive n grup

  (c) Efectuarea unor aciuni iniia t e n grup

  (d) Asumarea rezultatelor de echip

  Condiii de aplicabilitate:

  Poziia individual: inclus, exclus, subordonat

  Atitudini: sprijin, implicare, interes

  Aciuni: finalizare de sarcini, raportare de sarcini proprii, organizarea unor evenimente n grup

  Rezultate: succes, eec

  Probe de evaluare:

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  31/70

  Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s perceap poziia individual fa deceilali, s-i asume atitudini constructive n grup, s efectueze aciuni iniiate n grup, s-i asume rezultatele de e chipconform criteriilor de performan a , b , c, d i a p re cizrilor din condiiile de aplicabilitate

  Titlul unitii: 6. Lucrul n e chip

  Competena 3: Colaboreaz cu membrii echipei pentru ndeplinirea sarcinilor

  Criterii de performan:

  (a) Recunoaterea competenei membrilor echipei

  (b) Corelarea propriilor sarcini cu cele ale echipei

  (c) Manifestarea spiritului de ntrajutorare

  Condiii de aplicabilitate:

  Competena: pregtire profesional, poziia fa de grup, atitudini de acord - dezacord

  C orelare: explicaii ale sarcinii, ncadrare n timp, respectarea unui plan comun

  ntrajutorare: preluarea unor sarcini n c az d e urgen, manifestarea compasiunii, s impatiei

  Probe de evaluare:

  Probe orale prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s recunoasc competenele membrilor echipei i scoreleze propriile sarcini cu cele ale echipei conform criteriilor de performan a ) b ) i a p r ec izrilor din condiiile deaplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap a bil s manifeste spirit d e ntrajutorare conform criteriului deperforman c) i a p re cizrilor din condiiile de aplicabilitateTitlul unitii: 7. Organizare a locului de munc

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1. Asigur ordinea i c u r e nia la lo c ul d e munc

  2. Aplic principiile ergonomice n organizarea locului de munc

  3. Folosete instruciuni de lucru pentru ndeplinirea sarcinilor

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  32/70

  Titlul Unitii: 7. Organizare a locului de munc

  Competena 1: Asigur ordinea i c u r e nia la lo c ul d e munc

  Criterii de performan:

  (a) Selectarea mijloacelor de munc

  (b) Ordonarea mijloacelor specifice activitii curente

  (c) ntreinerea cure nie i la lo c ul d e munc

  Condiii de aplicabilitate:

  Mijloace de munc: materii prime i auxiliare, echipamente i utilaje, instalaii, S.D.V.- uri

  O rdonarea: respecta succesiunea o peraiilor de lucru

  Curenie: materiale de cur enie specifice locului de munc (lavete, detergeni, dezinfectani,solveni) prin metode manuale, mecanice sau semiautomate

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s selecteze i s ordoneze mijloacele de munc,

  conform criteriilor de performan (a), (b) acoperind aria de aplicabilitate specificat.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a p ab il s ntrein curenia la locul de munc, conformcriteriului de performan (c), acoperind aria de aplicabilitate specificat.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  33/70

  Titlul Unitii: 7. Organizare a locului de munc

  Competena nr. 2 : Aplic principiile ergonomice n organizarea locului de munc

  Criterii de performan:

  (a) Explicarea principiilor ergonomice de baz

  (b) Msuri individuale de reducere a efortului fizic

  (c) Meninerea microclimatului optim de la locul de munc

  Condiii de aplicabilitate:

  Principii ergonomice: microclimat, economia micrilor, poziia d e luc ru

  Msuri d e reducere a efortului: p oziia de lucru, succesiunea micrilor, dozarea efortului

  Meninerea microclimatului: ventilaie, temperatur, iluminare, zgomot

  Probe de evaluare:

  Probe scrise prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s explice principiile ergonomice de baz, c o nfo rm

  criteriului de performan (a), acoperind aria de aplicabilitate specificat.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s-i r ed uc efortul fizic de pus i s menin condiiileoptime de microclimat la locul de munc, conform criteriului de performan (b), (c) acoperind aria de aplicabilitatespecificat.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  34/70

  Titlul Unitii: 7. Organizare a locului de munc

  Competena 3: Folosete instruciunile de lucru pentru ndeplinirea sarcinilor

  Criterii de performan:

  (a) Utilizarea instruciunilor de lucru n funcie d e s a rc inile d a te

  (b) Verificarea individual a realizrii s a rc inii d a te p e b a za ins truciunilor de lucru

  (c) C orectarea erorilor de realizare a sarcinilor de lucru, p e baza instruciunilor

  Condiii de aplicabilitate:

  Instruciuni de lucru: fie de lucru, regulamente, schie simple, explicaii

  Verificare: comparare, msurare

  Corecii de erori: repetarea operaiei, ajustri

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s utilizeze instruciunile de lucru, s verifice realizarea

  sarcinii i s-i corecteze erorile, conform criteriilor de performan (a), (b), (c) acoperind aria de aplicabilitatespecificat.Titlul unitii: 8 . Pre gtire pe ntru integ rare a la locul de munc

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.5

  Competene:

  1. O bine informaii d e sp re c e rinele locului de munc

  2. S e ncadreaz n cerinele locului de munc

  3 . D es c rie s truc tura une i o rga nizaii din domeniul profesional

  4 . M anife st disponibilitate fa d e s a rc inile d e luc ru

  Titlul unitii: 8. Pre gtire pentru integrare a la locul de munc

  Competena 1: Obine informaii d e sp re c e rinele locului de munc

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea surselor de informare.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  35/70

  (b) Selectarea informaiilor n funcie d e c er inele locului de munc.

  (c) C ompararea a bilitilo r d o b nd it e c u c e rinele locului de munc.

  Condiii de aplicabilitate :

  Surse d e informare: pliante, brouri, mass-media, publicaii de specialitate, Internet

  Cerinele locului de munc: program de lucru, regulament de ordine interio ar , activitile desf urate la loculde munc, instruciuni de utilizare a utilajelor din dotare

  Abiliti: executarea de operaii simp le , r utinie re sub sup ra ve ghe re i nd ruma re,comunicare, lucru n echip, igiena i securitatea muncii

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i p rac tic e p rin c a re e le vul t re b uie s demonstreze c e st e c ap a bil s identifice diferite surse de informare,aa c um s e s pe cific n criteriul de performan ( a) n c o nd iiile de aplicabilitate date.

  Probe scrise i orale n care elevul trebuie s demonstreze c e s te c a pa b il s selecteze informaiile asupra cerinelorlocului de munc, aa c um s e s pe cific n criteriul de performan (b) i n c ond iiile de aplicabilitate date.

  Probe scrise i orale prin care elevul trebuie s demonstreze c este capabil s-i compare abilitile dobndite cucerinele locului de munc, aa c um s e s pe cific n criteriul de performan (c) i n c o nd iiile de aplicabilitate date.

  Titlul unitii: 8. Pre gtire pentru integrare a la locul de munc

  Competena 2: Se ncadreaz n cerinele locului de munc

  Criterii de performan:

  (a) Respectarea timpului alocat programului de lucru

  (b) ndeplinirea sarcinii de lucru.

  (c) Respectarea regulamentului de ordine interioar.

  Condiii de aplicabilitate:

  Program de lucru: or de ncepere, pauze, or de terminare a programului de lucru, ore delucru efectiv

  Sarcini de lucru: operaii i p ro ce se d e r ut in sub supraveghere i ndrumare

  Regulament de ordine interioar: drepturi, obligaii, sanciuni, recompense

  Probe de evaluare:

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  36/70

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c ap ab il s r e sp e ct e o s ar cin de lucru ncadrndu-se nprogramul de lucru stabilit de eful de echip, conform criteriilor de performan (a) i ( b ) i n c ond iiile deaplicabilitate date.

  Probe scrise prin care elevul demonstreaz c a sintetizat informaiile din regulamentul de ordine interioar, aa cum semenioneaz n criteriul de performan (c), n condiiile de aplicabilitate date.

  Titlul unitii: 8. Pre gtire pentru integrare a la locul de munc

  Competena 3: Descrie structura unei organizaii din domeniul profesional

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea funciilor unor servicii i departamente din cadrul organizaiei.

  (b) Recunoaterea nivelului ierarhic.

  (c) Precizarea propriei poziii n cadrul ierarhiei.

  Condiii de aplicabilitate:

  Departamente: resurse umane, contabilitate, producie, manager, secretariat, marketing, salarizare.

  Nivel ierarhic: niveluri de calificare din sectorul de activitate unde se ncadreaz

  Poziia: de c olaborare c u membrii echipei, de c omunicare a ctiv cu superiorii

  Probe de evaluare:

  P ro be s c ris e i o rale p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c identific compartimentele din cadrul organizaiei i funciile lor,aa c um s e p re cize az n criteriul de performan (a) i n c ond iiile de aplicabilitate date.

  Probe scrise i orale prin care elevul demonstreaz c recunoate nivelurile ierar hice i relaiile ntre persoanele pediferitele niveluri, conform pre cizrilor din criteriile de performan (b) i ( c ) i n c ond iiile de aplicabilitate date.

  Titlul unitii: 8. Pre gtire pentru integrare a la locul de munc

  Competena 4: Manifest disponibilitate fa d e s a rc inile d e luc ru

  Criterii de performan:

  (a) Dezvolt o atitudine pozitiv d e t ip ul p o t fa ce la lo c ul d e munc

  (b) Rspunde solicitrilor pentru activiti suplimentare

  (c) Semnaleaz apariia unor situaii neprevzute.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  37/70

  Condiii de aplicabilitate:

  Atitudine pozitiv: receptivitate la sarcin, receptivitate la lucru n colectiv, flexibilitate

  Activiti sup lime nta re: p ro gra m p r elungit, sp rijin n ca drul ec hip ei, a lte o pe raii solicitate

  Situaii neprevzute: defeciuni de utilaje sau echipamente, disfuncionaliti la lo cul d e munc

  Probe de evaluare:

  P r ob e o ra le i practice de evaluare prin care elevul demonstreaz o atitudine pozitiv fa de munc, c o nfo rmcriteriului de performan (a) i n c o nd iiile de aplicabilitate date.

  P ro be o rale i practice prin care elevul demonstreaz c are disponibilitatea de a desf ura activiti suplimentare, aacum se precizeaz n criteriul de performan (b) i n c o nfo rmit a te c u c o nd iiile de aplicabilitate date.

  P r ob e o ra le i practice prin care elevul demonstreaz c sesizeaz i semnaleaz situaii neprevzute, conformcriteriului de performan (c) i n c o nfo rmit at e c u c o nd iiile de aplicabilitate date.

  Titlul unitii : 9. Tranziia de la coal la locul de munc

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.5

  Competene:

  1. i evalueaz nivelul de pregt ir e n r ap o rt c u c er ine le unui lo c d e munc

  2. i a s um responsabilitatea fa de sarcina primit

  3 . S e ins tr uiete continuu n vederea mbuntirii propriei performane

  4 . M a nife s t mobilitate ocupaional fa de schimbr ile d e p e p iaa muncii

  Titlul unitii: 9. Tranziia de la coal la locul de munc

  Competena 1: i evalueaz nivelul de pregt ir e n r ap o rt c u c er ine le unui lo c d e munc

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea cerinelor locului de munc

  (b) Compararea abilitilo r d o b nd it e c u c e rinele locului de munc

  (c) Solicitarea instruirii suplimentare n anumite situaii.

  Condiii de aplicabilitate:

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  38/70

  Cerine: organizare i distribuire de sarcini, igien i securitatea a muncii, relaii d e munc

  Abiliti: sociale, tehnice

  Situaii: sarcini modificate sau adugate, utilaje i echipamente noi

  Probe de evaluare:

  P ro be s c ris e i o ra le p rin c ar e e le vul t re b uie s demonstreze c e st e c ap ab il s identifice cerinele unui loc de munc ,aa c um s e s pe cific n criteriul de performan (a) i ( b ) i n c o nd iiile de aplicabilitate date.

  Probe practice n care elevul trebuie s demonstreze c e s te c ap a bil s solicite instruire pentru a-i mbuntiperformana la locul de munc, aa cum se specific n criteriul de performan ( c ) i n condiiile de aplicabilitatedate.

  Titlul unitii: 9. Tranziia de la coal la locul de munc

  Competena 2: i a s um responsabilitatea fa de sarcina primit

  Criterii de performan:

  (a) Respectarea cerinelor din sarcina primit

  (b) Acceptarea responsabilitilor n cadrul echipei

  (c) ncadrarea n cerine d e t imp i calitate

  Condiii de aplicabilitate:

  Cerine: fia postului, instruciuni de exploatare a utilajelor pentru operaii simple, dispoziiileorganizatorului de proces (superiorul ierarhic)

  Responsabiliti: de ndeplinire a sarcinii p rimite n e chip, relaii d e c o la b o ra re

  Cerine: norme interne de ndeplinire a sarcinii, sisteme de asigurare a calitii

  Probe de evaluare:

  P ro be s c ris e d e e va lua re p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c e st e c ap ab il s identifice cerinele din fia postului aa cumse specific n criteriul de performan ( a) n c ond iiile de aplicabilitate date.

  Probe practice de evaluare prin care elevul demonstreaz c poate ndeplini sarcini n cadrul echipei conformcriteriului de performan ( b) n c ond iiile de aplicabilitate date.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s se ncadreze n cerinele de timp pentru efectuareauno r o p e raii simple conform criteriului de performan ( c) n c ond iiile de aplicabilitate date.

  Titlul unitii: 9. Tranziia de la coal la locul de munc

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  39/70

  Competena 3: Se instruiete continuu n vederea mbuntirii propriei performane

  Criterii de performan:

  (a) O binerea de informaii d e sp re no utile d e la lo cul d e munc

  (b) Selectarea informaiilor privind necesitatea auto-instruirii

  (c) Luarea unor decizii p entru mbuntirea propriei performane

  Condiii de aplicabilitate:

  Surse de informare: informale (e fi, c o le gi d e e c hip), aviziere, mentor

  Informaii: din observaii i recomandri a le grupului de lucru, din dispoziiile organizator ului deproces (ef)

  Decizii: studiu individual, participare la programe de formare continu, nvare informal

  Probe de evaluare:

  P ro b e o ra l e i scrise de evaluare prin care elevul demonstreaz c este capabil s identifice sursele de informarele ga te d e no utile unui lo c d e munc conform criteriului de performan (a) i ( b ) i n c ond iiile de aplicabilitate date.

  Probe scrise de evaluare prin care elevul demonstreaz c e s te c ap ab il s i asume propriile decizii, conformcriteriului de performan ( c) n c ond iiile de aplicabilitate date.Titlul unitii: 9. Tranziia de la coal la locul de munc

  Competena 4: Manifest mobilitate ocupaional fa de schimbr ile d e p e p iaa muncii

  Criterii de performan:

  (a) Obinerea informaiilor despre ocupaiile posibile in domeniul de pregtire

  (b) S e le c ta rea o fe rte lo r d e lo c uri d e munc conform pregtirii dobndite

  (c) Formularea unor opiuni profesionale cu asisten de specialitate

  Condiii de aplicabilitate:

  Surse de informare: C O R, profile ocupaio na le , s truc t ura c a lificrilor, centre de formare, ageniispecializate

  Selectare: din oferta agenilor economici, aviziere, agenii specializate, consiliere, prin relaiiinterpersonale

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  40/70

  Asisten d e sp ecialitate: co nsiliere ind ividual

  Probe de evaluare:

  P ro b e o ra l e i scrise de evaluare prin care elevul demonstreaz c este capabil s identifice sursele de informarele ga te d e o cup aiile p o sib ile in d o me niul d e p regtire conform criteriului de performan ( a) n c ond iiile de

  aplicabilitate date.

  Probe practice de evaluare prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s selecteze din oferta firmei calificriposibile conform criteriului de performan ( b) n c o nd iiile de aplicabilitate date.

  P robe o rale de evaluare prin care este capab il s-i id e nt ific e o piunile p rofe s io na le c u a jut o rul a s is te neipsihoprofesionale conform criteriului de performan ( c) n c ond iiile de aplicabilitate date.Titlul unitii: 10. Rezolvarea de probleme

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1 . I de nt ific probleme simple

  2. Alctuiete i aplic un p la n d e re zo lva re a une i p rob le me s imp le

  3 . Verific rezultatele obinute n urma aplicrii planului de rezolvare a unei problemesimple

  Titlul unitii: 10. Rezolvarea de probleme

  Competena 1: Identific probleme simple

  Criterii de performan:

  (a) Detectarea unor situaii problematice

  (b) Descrierea caracteristicilor problemei

  (c) Formularea problemei n funcie de caracteristicile determinate

  Condiii de aplicabilitate:

  Situaii problematice: din documente, din experiena proprie, din experiena grupului de cunoscui (familie,prieteni, grup de lucru)

  C aracteristici: grad de dificultate, condiii d e t imp i d e lo c, c o nd iii d e me to d s a u mo d d e a b o rd a re

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  41/70

  Probe de evaluare:

  Probe orale (de tip interviu sau discuie liber) prin care elevul demonstreaz c este capabil s obin informaiinecesare pentru definirea problemei, s descrie caracteristicile problemei i s formuleze problema n funcie d ecaracteristicile determinate, conform criteriilor de performan a), b) i c ) i a precizr ilo r d in c ond iiile d eaplicabilitate.Titlul unitii: 10. Rezolvarea de probleme

  Competena 2: Alctuiete i aplic un p la n d e re zo lva re a une i p ro ble me s imp le

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea unei alternative de rezolvare a problemei

  (b) Alegerea soluie i o p time d e re zo lva re a p ro ble me i

  (c) ntocmirea planului de rezolvare a problemei

  (d) Aplicarea planului de rezolvare a problemei n contextul determinat

  Condiii de aplicabilitate:

  Alternative: consultare, exersare, observare, testare

  Soluie o p tim: proiectarea unui rezultat dezirabil ntr- o situaie d a t (n funcie de alternativele derezolvare)

  Plan de rezolvare: obiective, metode, resurse, activiti, mijloace i c a i d e re aliza re, mo d d e e va lua re

  C ontext determinat: o rd inea de realizare din p lan, timpul d e rezo lvare, colab orarea cu ali parteneri

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale (d e t ip int erviu s a u d is c uie liber) prin care elevul demonstreaz c e s te c a pa b il s identifice o alternativde rezolvare a problemei i s aleag soluia optim de rezolvare, conform criteriilor de performan a ), b) i aprecizrilor din condiiile de aplicabilitate.

  Probe scrise (de tip elaborare schematic) prin care elevul demonstreaz c e s te c a p a b il s ntocmeasc un plan derezolvare a problemei, conform criteriului de performan c) i a p re cizrilor din condiiile de aplicabilitate.

  Probe practice (de tip demonstraie) prin care elevul demonstreaz c este capabil s aplice planul de rezolvare aproblemei n contextul determinat, conform criteriului de performan d) i a p re cizrilor din condiiile de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 10. Rezolvarea de probleme

  Competena 3: Verific rezultatele obinute n urma aplicrii planului de rezolvare a unei problemesimple

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  42/70

  Criterii de performan:

  (a) Compararea rezultatului obinut cu rezultatul planificat

  (b) Aprecierea rezultatului obinut n urma comparrii

  (c) Aplicarea rezultatului obinut n situaii similare

  Condiii de aplicabilitate:

  C omparare: rezultate identice, asemntoare sau diferite

  Apreciere: acceptare sau respingere, satisfacie sau insatisfacie

  Aplicarea n situaii similare: preluarea rezultatului apreciat drept identic sau asemnt o r n s it uaii simple,care presupun acelai t ip d e re zo lva re

  Probe de evaluare:

  Probe orale (de tip interviu sau discuie liber) p rin care elevul demonstreaz c este capabil s co mpare rezultatulobinut cu rezultatul planificat i s-l aprecieze, conform criteriilor de performan a), b) i a p r ec izrilor din condiiilede aplicabilitate.

  Probe practice (de tip exerciiu) prin care elevul demonstreaz c este capabil s aplice rezultatul o binut n situaiisimilare, conform criteriului de performan c) i a p re cizrilor din condiiile de aplicabilitate.Titlul unitii: 11. Satis face re a ce rine l o r c li e nilor

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1. Recunoate drepturile clienilor

  2. Rspunde f r discriminare cerinelor / nevoilorclienilor n domeniul su de activitate

  3. O fer clienilor servicii corespunztoarestandardelor

  4. Prezint implicaiile socio- economice aleserviciilor de calitate necorespunztoare

  Titlul unitii: 11. Satis face re a ce rine l o r c li e nilor

  Competena 1: Recunoate drepturile clienilor

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  43/70

  Criterii de performan:

  a) Identificarea surselor de informare cu privire la drepturile clienilor

  b) Selectarea i listarea drepturilor clienilor

  c) Diferenierea dintre cerinele i drepturile legale ale clienilor

  Condiii de aplicabilitate:

  Surse de informare: standarde, legislaia din domeniul proteciei consumator ilor

  Clieni: beneficiari interni i externi ai serviciilor unei organizaii

  Difereniere: stabilirea justeei cerinelor formulate de clieni

  Drepturile clientului: drepturi reglementate legal, drepturi coninut e n c o d urile d e ont o lo gic e , d rep t uri

  a d mis e d e p rac tic ile e tic e d e p ia

  Probe de evaluare:

  Prob scris d e e va lua re c ar e s reflecte abilitile candidailor de a recunoate drepturile legale ale clienilor aa cumeste specificat n criteriile de performan (a), (b), (c).

  Prob practic de evaluare prin care candidatul s demonstreze c poate ndeplini cerinele clienilor n conformitatecu legislaia n vigo a re aa c um e s te s p ec ific a t n c rit e riul d e p e rfo rma n (c).

  P ro be le d e e va lua re t re b uie s conin toate elementele din condiiile de aplicabilitateTitlul unitii: 11. Satis face re a ce rine l o r c li e nilor

  Competena 2: Rs p und e f r discriminare cerinelor i nevoilor clienilor n domeniul de activitate

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea clienilor n domeniul de activitate i a ne vo ilo r / c er inelor acestora

  (b) Evaluarea nevoilor i c e rinelor clienilo r n ra po rt c u un a numit c rit eriu

  (c) Stabilirea modalitii de aciune pentru ndeplinirea cerinelor clienilor

  (d) Deservirea nediscriminatorie a clienilor, conform modului de aciune stab ilit

  Condiii de aplicabilitate:

  Clieni: furnizori, distribuitori, consumatori de bunuri i se rvicii, membrii altor departa mentedin cadrul organizaiei

  C riterii de evaluare: timp, politica firmei, costuri, urgena, importana s o cia l

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  44/70

  Modaliti d e aciune: scrisori personale a dresate c lienilor, msuri de remediere a unui prejudiciu semnalat(prod us defect, serviciu neadecvat), comunicate, notificri

  Non-discriminare: n funcie d e ge n, r as, vrst, religie, etnie, sta tus social

  Probe de evaluare:

  Prob practic d e e va lua re t ip j oc d e r ol p rin c ar e c and id a tul s demonstreze c p o at e a p lic a un t ra t ame ntnediscriminator iu n ndep linirea cerinelor clienilor aa cum este specificat n criteriile de performan ( a ) - ( d ) icuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.Titlul unitii: 11. Satis face re a ce rine l o r c li e nilor

  Competena 3 : Ofer clienilor servicii corespunztoare standardelor

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea parametrilor calitativi ai serviciilor

  (b) Adoptarea unui limbaj verbali nonverbal adecvat

  (c) Furnizarea unor informaii despre organizaie

  Condiii de aplicabilitate:

  Parametri calitativi: promptitudine, eficien, politee, siguran

  Limbaj verbal: precizarea ideii p rincipale, amabilitate i a t e nie, ton moderat

  Limbaj nonverbal: inut corespunztoare, zmbet, limbaj pozitiv al trupului

  Informaii: adres, telefon, fax, website, email, profil, gam de produse, indicarea unor sursespecializate pentru informaii suplimentare

  Probe de evaluare:

  Prob practic de evaluare tip joc de rol prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s ofere clienilor serviciicorespunztoare standardelor, aa cum este specificat n criteriile de performan (a ), ( b) , ( c) i cuprinznd toatecondiiile de aplicabilitate.

  Prob practic tip studiu de caz prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s identifice parametrii calitativi aiserviciilor aa c um s e p re cize az n criteriul de performan (a) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  45/70

  Titlul unitii: 11. Satis face re a ce rine l o r c li e nilor

  Competena nr. 4 : Prezint implicaiile socio-economice ale serviciilor de calitate necorespunztoare

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea serviciilor de calitate necorespunztoare i a e nt itilo r a sup ra crora se r sfrng

  (b) Descrierea implicaiilor socio- economice ale non-calitii

  Condiii de aplicabilitate:

  Entitate: proces de fabricaie, produs, organizaie, sistem, persoan, societate

  Implicaii sociale: omaj, scderea credibilitii

  Implicaii economice: scderea veniturilor, ndeprtarea investitorilor, scderea competitivitii

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i s cr is e d e e va lua re c ar e s reflecte abilitile candidatului de a prezenta implicaiile socio-economice aleserviciilor de calitate necorespunztoare i abilitile de identificare a serviciilor de calitate necorespunztoare aa cumreiese din criteriile de performan (a) i ( b ) i cuprinznd toate condiiile de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 12. Pote nialul turisticNivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1. Informeaz clienii despre obiectivele turistice naturale

  2. Informeaz clienii despre obiectivele turistice antropice

  3. Informeaz clienii despre oferta turistic local

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  46/70

  Titlul unitii: 12. Pote nialul turistic

  Competena 1: Informeaz clienii despre obiectivele turistice naturale

  Criterii de performan:

  (a) Caracterizarea obiectivelor turistice naturale

  (b) Oferirea de informaii clienilor, cu privire la obiectivele turistice naturale

  Condiii de aplicabilitate:

  O b ie c tive t uris tic e na t ura le : fo rme d e re lie f, mo nume nt e a le na turii, flo r, faun, hidrografie, rezervaii naturale

  C aracteristici: tip, localizare, tr sturi generale

  Informaii: clare, concise, corecte

  Probe de evaluare:

  P ro b e o ra l e i practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s informeze clienii despre obiectiveleturistice naturale, conform criteriilor de performan i a cond iiilor de aplicabilitate date.

  Titlul unitii: 12. Pote nialul turistic

  Competena 2: Informeaz clienii despre obiectivele turistice antropice

  Criterii de performan:

  (a) Caracterizarea obiectivelor turistice antropice

  (b) Oferirea de informaii clienilor, cu privire la obiectivele turistice antropice

  Condiii de aplicabilitate:

  O biec tive turis tic e antro pic e: muzee , c ase memo ria le , o bie ctive isto ric e, o bie ctive r eligio ase , tra diii iobiceiuri, manifestri culturale, manifestri sportive

  C aracteristici: tip, amplasare, tr sturi generale

  Informaii: clare, concise, corecte

  Probe de evaluare:

  P ro b e o ra l e i practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s informeze clienii despre obiectiveleturistice naturale, conform criteriilor de performan i a cond iiilor de aplicabilitate date.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  47/70

  Titlul unitii: 12. Pote nialul turistic

  Competena 3: Informeaz clienii despre oferta turistic local

  Criterii de performan:

  (a) Caracterizarea ofertei turistice locale

  (b) Oferirea de informaii clienilor, cu privire la oferta turistic local

  Condiii de aplicabilitate:

  O biective turistice locale: naturale i antropice

  C aracteristici: tip, localizare, tr sturi generale

  Informaii: clare, concise, corecte

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s informeze clienii despre oferta turisticlocal, conform criteriilor de performan i a co ndiiilor de aplicabilitate date.

  Titlul unitii: 13. B aza te hnico-mate rial n turism i a l ime n t aie public

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1. Utilizeaz baza tehnico-material a unitilo r d e c a za re

  2. Utilizeaz baza tehnico-material a unitilor de alimentaie public

  Titlul unitii: 13. B aza te hnico-mate rial n turism i a l ime n t aie public

  Competena 1: Utilizeaz baza tehnico-material a unitilo r d e c a za re

  Criterii de performan:

  (a) ntreinerea elementelor bazei tehnico-materiale a unitilo r d e c a za re

  (b) Folosirea echipamentelor specifice din unitile d e c aza re

  Condiii de aplicabilitate:

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  48/70

  Uniti de cazare : hotel, motel, caban, vil, pensiune, camping

  Ele me nte a le b aze i te hnic o- ma te riale : mo bilie r, ec hip ame nte , insta laii

  Echipamente specifice: aspirator, instalaii termice, instalaii climatizare, maini de splat,usctoare

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i practice prin care candidatul demonstreaz c e st e c ap ab il s ntrein elementele bazei

  tehnico- materiale, conform criteriului de performan (a) i ( b ) i a cond iiilor de aplicabilitate.

  P r ob e o ra le i practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s foloseasc echipamente specifice,conform criteriilor de performan i a cond iiilor de aplicabilitate

  Titlul unitii: 13. B aza te hnico-mate rial n turism i a l ime n t aie public

  Competena 2: Utilizeaz baza tehnico-material a unitilor de alimentaie public

  Criterii de performan:

  (a) ntreinerea elementelor bazei tehnico-materiale a unitilor de alimentaie public

  (b) Folosirea echipamentelor specifice din unitile de alimentaie public

  Condiii de aplicabilitate:

  Uniti de alimentaie public: restaurant c lasic, restaurante specializate, restaurante cu specific, unitide tip fast-food, baruri, cofetrii, patiserii

  Baza tehnico- material: mobilier, echipamente tehnologice

  Echipamente tehnologice: utilaje, obiecte de inventar

  Materiale i ustensile de ntreinere: detergeni, dezinfectani, perii, glei, mop

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i practice prin care candidatul demonstreaz c e st e c ap ab il s ntrein elementele bazei

  tehnico- materiale, conform criteriului de performan (a) i a co nd iiilor de aplicabilitate.

  P ro be o rale i practice prin care candidatul demonstreaz c e st e c ap ab il s foloseasc echipamente specifice,

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  49/70

  conform criteriului de performan b) i a co ndiiilor de aplicabilitate

  Titlul unitii: 14. Comportame nt profe s ional

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1. Probeaz regulile de igien personal impuse n turism i alimentaie public

  2. Respect exigenele privind vestimentaia

  3. Adopt o atitudine corespunzt oa re fa de personalul unitii

  Titlul unitii: 14. Comportame nt profe s ional

  Competena 1: Probeaz regulile de igien personal impuse n turism i alimentaie public

  Criterii de performan:

  (a) Respectarea condiiilor referitoare la inuta capilar

  (b) Asigurarea igienei corpor ale

  Condiii de aplicabilitate:

  inuta capilar: adecvat conformaiei feei, ordonat ngrijit

  Igiena corporal minile bine splate, unghiile tiate scurt, aspect curat, plcut ngrijit

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a p a b il s-i asigure o igien personal impus n turism ialimentaie public, conform criteriilor de performan (a) i ( b ) i a co nd iiilor de aplicabilitate.

  Titlul unitii 14. Comportame nt profe s ional

  Competena 2: Respect exigenele privind vestimentaia d e s e rvic iu

  Criterii de performan:

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  50/70

  (a) Purtarea inutei impuse de agenii economici

  (b) ntreinerea vestimentaiei

  Condiii de aplicabilitate:

  inuta: uniform, echipament de protecie, halat

  Cerine: asortat, atrgtoare, plcut, rezistent, accesorii discrete

  ntreinere: curat, clcat, complet

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s respecte exigenele privind vestimentaia impusde agenii economici din turism i alimentaie public, co nform criteriilor d e per forman (a ) i ( b ) i a c o n d iiilor de

  aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  51/70

  Titlul unitii 14. Comportame nt profe s ional

  Competena 3: Adopt o atitudine corespunzt oa re fa de personalul unitii

  Criterii de performan:

  (a) Respectarea normelor de conduit profesional

  (b) R ap o rta rea ct re s up e rio ri a mo d ului d e e xe c ut are a s a rc inilo r

  (c) Colaborarea cu colegii

  Condiii de aplicabilitate:

  Norme de conduit: fa de superiori, fa de colegii

  Raportare: obiectiv, clar, concis, oportun

  C olaborare: eficient, principial

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s adopte o atitudine corespunzt o are fa depersonalul unitii, conform criteriilor de performan (a) i ( b ) i a co ndiiilor de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 15. C alcule economice specifice serviciilor

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1 . Ut ilize az legislaia financiar-contabil.

  2 . Determin valoarea produselor i serviciilor, a drepturilor i obligaiilor.

  3 . Ut ilize az procedeele contabile.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  52/70

  Titlul unitii: 15. C alcule economice specifice serviciilor

  Competena 1: Utilizeaz legislaia financiar-contabil.

  Criterii de performan :

  (a) Studierea legislaiei din domeniu.

  (b) Aplicarea reglementrilor pentru evaluare i calculaie.

  Condiii de aplicabilitate:

  Legislaie: legea contabilitii i no rme d e a p lic a re .

  Evaluare i calculaie: C MP, FIFO , LIFO , costuri, preuri i t ar ife .

  Probe de evaluare:

  P r ob e p ra ct ic e p rin c ar e e le vul e st e c ap a bil s aplice metodele de evaluare i procedeele de calculaie corespunztorreglementrilor contabile n vigoare conform criteriului de performan (a) i ( b) n c ond iii de aplicabilitate date.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  53/70

  Titlul unitii: 15. C alcule economice specifice serviciilor

  Competena 2: Determin valoarea produselor i serviciilor, a drepturilor i obligaiilor.

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea elementelor patrimoniale.

  (b) Modificarea elementelor patrimoniale prin operaii specifice.

  (c) Identificarea ecuaiilor patr imoniale.

  Condiii de aplicabilitate:

  Patrimoniu: bunuri economice, drepturi, obligaii.

  Operaii specifice: economice i financiare.

  Ecuaii: fundamental a pa trimoniului, utilizri / resurse, cheltuieli / venituri / rezultate

  Probe de evaluare:

  P ro be s c ris e d e e va lua re p rin c a re c a nd id a tul d e mo ns tre az c e st e c ap ab il s determine valoarea bunuriloreconomice, a drepturilor i obligaiilor conform criteriilor de performan ( a) (b ) (c ) n co nd iii de aplicabilitate date.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  54/70

  Titlul unitii: 15. C alcule economice specifice serviciilor

  Competena 3: Utilizeaz procedeele contabile.

  Criterii de performan :

  (a) Identificarea procedeelor contabile.

  (b) Aplicarea procedeelor contabile.

  Condiii de aplicabilitate :

  P ro ce d ee : s p ec ific e ( c o nt , b a la n, bilan), comune (documentaie, evaluare, inventariere, calculaie)

  Aplicare: determinarea s tocurilor faptice

  Probe de evaluare:

  P ro b e o ra l e i practice prin care elevul este capabil s identifice proced eele i s le aplice conform criteriilor deperforman (a) i ( b) n c ond iii de aplicabilitate date.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  55/70

  Titlul unitii: 16. Ergonomie n unitile hoteliere i de alimentaie public

  Nivel: 1

  Valoare credit: 1.0

  Competene:

  1 . Red uc e so lic itrile fizice

  2 . Red uc e so lic itrile ortostatice

  3 . Red uc e so lic itrile neuro- psihice

  Titlul unitii: 16. Ergonomie n unitile hoteliere i de alimentaie public

  Competena 1: Reduce solicitrile fizice

  Criterii de performan:

  (a) Aplicarea principiilor ergonomice n timpul activitilor fizice

  (b) Aplicarea msurilor de prevenire a oboselii fizice

  Condiii de aplicabilitate:

  Activiti fizice: Transportul bagajelor, transportul crucioarelor, spla re a le nj er ie i i a veselei,transportul preparatelor

  Msuri: economia micrilor, succesiunea logic a micrilor, dozarea efortului, raport optimefort-pauz, utilizarea corect a utilajelor i echipamentelor

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care candidatul demonstreaz c este capabil s reduc solicitrile fizice, conform criteriilor deperforman (a) i ( b ) i a co ndiiilor de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 16. Ergonomie n unitile hoteliere i de alimentaie public

  Competena 2: Reduce solicitrile ortostatice

  Criterii de performan:

  (a) Aplicarea msurilor individuale de reducere a efortului ortostatic

  (b) Utilizarea nclmintei adecvate

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  56/70

  Condiii de aplicabilitate:

  Msuri: dozarea efortului ortostatic, raionalizarea deplasrilor, nlturarea deplasrilor inutile

  nclminte: comod, lejer pe glezn, din piele sau alte materiale prin care ptrunde aerul, talpelastic

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s reduc solicitrile ortostatice, conform criteriilorde performan (a) i ( b ) i a co ndiiilor de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 16. Ergonomie n unitile hoteliere i de alimentaie public

  Competena 3: Reduce solicitrile neuro- psihice

  Criterii de performan:

  (b) C oncentrarea atenie i n c o nd iii d e zgo mo t

  (b) Meninerea microclimatului optim pentru desfurarea activitilor

  Condiii de aplicabilitate:

  Zgomot: trntirea uilor, conversaie c u gla s r id ic at nt re c lie ni, nt re p er so na l i c lie ni,programe muzical artistice, manipularea necorespunztoare inventarul

  Microclimat: temperatur , iluminat, ventilaie

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care candidatul demonstreaz c e st e c ap ab il s reduc solicitrile neuro-psihice, conformcriteriilor de performan (a) i ( b ) i a co ndiiilor de aplicabilitate.

  Titlul unitii: 17. Calitate a produs e lor i a s e r vi ci il or n uni tile de alimentaie

  Nivel: 1

  Valoare credit: 2.0

  Competene:

  1 . P recizeaz componentele calitii produselor i serviciilor

  2. Respect normele de calitate privind produsele i serviciile

  3 . Verific organoleptic calitatea produselor

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  57/70

  Titlul unitii: 17. Calitate a produs e lor i a s e r vi ci il or n uni tile de alimentaie

  Competena 1: Precizeaz componentele calitii p rod us e lo r i serviciilor

  Criterii de performan:

  (a) Descrierea componentelor calitii produselor n alimentaie

  (b) C alculeaz valoarea caloric a produselor, folosind instrumente specifice

  (c) Descrierea componentelor calitii serviciilor n alimentaie

  (d) Aplic reguli de aranjare estetic a me se i

  Condiii de aplicabilitate:

  Componentele calitii produselor: valoare caloric, igienic, valoare estetic, valoare senzorial

  Instrumente specifice: tabelele cu compoziia chimic, formul, uniti d e msur

  Componentele calitii s erviciilor: social, estetic

  Reguli: armonia culorilor, aranjarea corect a obiectelor de inventar, decoraiunilorflorale i ervetelor

  Probe de evaluare:

  Prob oral prin care candidatul demonstreaz c este capabil s descrie componentele de calitate ale produselor,conform criteriului de performan (a), (c) folosind condiiile de aplicabilitate date.

  Prob practic prin care candidatul demonstreaz c e st e c ap ab il s calculeze valoarea caloric a produselor conformcriteriului de performan (b) folosind condiiile de aplicabilitate date.

  Prob practic prin care candidatul demonstreaz c e st e c ap ab il s calculeze valoarea caloric a produselor conformcriteriului de performan (d) folosind condiiile de aplicabilitate date.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  58/70

  Titlul unitii: 17. Calitate a produs e lor i a s e r vi ci il or n uni tile de alimentaie

  Competena 2: Respect normele care asigur calitatea privind pro duselor i serviciilor

  Criterii de performan:

  (a) Aplic normele igienice la pstrarea i prelucrarea produselor

  (b) Aplic normele igienice la desfacerea produselor

  Condiii de aplicabilitate:

  Norme igienice la pstrare: temperatur , umiditate, luminozitate, vecinti a d mis e , s p aii;

  Norme igienice la prelucrare: starea de curenia spaiilor i echipamentelor tehnologice i a echipamentelor de

  lucru; igiena corporal

  Norme de igien la desfacere: cur enia spaiilor de desfacere, inuta vestimentar, corporal i a echipamentelord e luc ru

  Probe de evaluare:

  Probe orale i practice prin care candidatul demonstreaz c este capabil s aplice normele igienice la pstrarea iprelucrarea produselor, conform criteriului de performan (a) folosind condiiile de aplicabilitate date.

  Probe orale i practice prin care candidatul demonstreaz c este capabil s aplice normele igienice la desfacereaproduselor, conform criteriului de performan (b) folosind condiiile de aplicabilitate date.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  59/70

  Titlul unitii: 17. Calitate a produs e lor i a s e r vi ci il or n uni tile de alimentaie

  Competena 3: Verific organoleptic calitatea produselor

  Criterii de performan:

  (a) Examinarea organoleptic a produselor conform normativelor

  (b) ntocmirea documentaiei specifice

  Condiii de aplicabilitate:

  Exa me n o rga no le ptic : a sp ect, culo ar e, gust, miro s, co nsis te n

  Normative: standarde, norme tehnice ale calitii

  Documentaie specific: buletin de analiz

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s examineze organoleptic produsele,conform criteriului de performan (a), n condiiile de aplicabilitate date.

  P ro b e o ra l e i practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s ntocmeasc documentaia specific

  conform criteriului de performan (b), n condiiile de aplicabilitate date.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  60/70

  Titlul unitii: 18. Pre gtirea mate riilor prime

  Nivel: 1

  Valoare credit: 2.0

  Competene:

  1 . P reia ma t eriile p rime d e la ge s tio na rul ma ga zie i

  2 . P re luc re az primar materiile prime

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  61/70

  Titlul unitii: 18. Pre gtirea materiilor prime

  Competena 1: Preia materiile prime de la gestionarul magaziei

  Criterii de performan:

  (a) Ridicarea materiilor prime din spaiile d e pstrare

  (b) Transportul materiilor prime n seciile de prelucrare

  Condiii de aplicabilitate:

  Materii prime: de origine animal, de origine vegetal, materii auxiliare

  Transportul materiilor prime cu: crucior, lis, lzi, navete

  Probe de evaluare:

  Prob practic prin care candidatul demonstreaz c e s te c a p a b il s preia materiile prime de la gestionarul magazieiconform criteriilor de performan, n condiiile de aplicabilitate menionate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  62/70

  Titlul unitii: 18. Pre gtirea materiilor prime

  Competena 2: Prelucreaz primar materiile prime

  Criterii de performan:

  (a) Folosirea ustensilelor i utilajelor adecvate operaiilor de prelucrare primar

  (b) Executarea o peraiilor de prelucrare primar specifice categoriilor de materii prime

  Condiii de aplicabilitate:

  Ustensile i utilaje: cuite diferite, blat lemn, rztoare, strecurt oa re , r ob o t d e b uctrie

  Operaii de prelucrare primar: cur are, splare, tiere

  Probe de evaluare:

  Prob practic prin care candidatul demonstreaz c e s te c a p a b il s p relucreze materiile prime conform criteriilor deperforman, n c ond iiile de aplicabilitate menionate.Titlul unitii: 19. Obinerea preparatelor cu grad redus de complexitate

  Nivel: 1

  Valoare credit: 2.0

  Competene:

  1. Dozeaz materiile prime n funcie d e p re pa ra t

  2. O bine s e mip rep a ra te i p re pa ra te c u gr ad r ed us d e c o mp le xit at e, c onfo rmproceselor tehnologice specifice

  3. Aranjeaz

  preparatele n vederea servirii

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  63/70

  Titlul Unitii: 19. Obinerea preparatelor cu grad redus de complexitate

  Competena 1: Dozeaz materiile prime n funcie d e p re pa ra t

  Criterii de performan:

  (a) C alcularea necesarului de materii prime, n funcie d e numru l p o riilor

  (b) C ntrirea i msurarea volumetric a materiilor prime, folosind aparate de msurat

  Condiii de aplicabilitate:

  Necesarul de materii prime: conform reetarului

  Operaii de calcul simplu: adunri, calcul procentual, mpriri

  Ap ara te d e msurat: cntar, balan, can gradat

  Probe de evaluare:

  Prob practic prin care candidatul demonstreaz c este capabil s dozeze mater iile prime n funcie de preparat,conform criteriilor de performan, n condiiile de aplicabilitate menionate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  64/70

  Titlul unitii: 19. Obinerea preparatelor cu grad redus de complexitate

  Competena 2: Obine semipreparate i preparate cu grad redus de complexitate, conform proceselortehnologice specifice

  Criterii de performan:

  (a) Pregtirea semiprepara telor i p rep a ra te lo r re ci, c o nfo rm reetelor

  (b) Pregtirea semiprepara telor i preparatelor calde, conform reetelor

  (c) Folosirea echipamentului tehnologic, n condiii d e s e curit a te a munc ii

  Condiii de aplicabilitate:

  Reete pentru semipreparate i preparate reci: sosuri reci, salate, gustri, antreuri

  Reete pentru semipreparate i p re pa ra te c ald e: s emip re pa ra te c ald e, p re pa ra te s er vit e c a int ra re n me niu,preparate de felul I, II, III

  Echipamente t ehnice: ustensile, vase, utilaje s pecifice, norme d e p rotecie a munc ii

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care candidatul demonstreaz c e s te c a pa b il s respecte procesele tehnologice pentru obinereasemipreparatelor i preparatelor cu grad redus de complexitate, conform criteriilor de performan, n condiiile deaplicabilitate date.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  65/70

  Titlul unitii: 19. Obinerea preparatelor cu grad redus de complexitate

  Competena 3: Aranjeaz preparatele n vederea servirii

  Criterii de performan:

  (a) Aezarea preparatelor pe obiectele de inventar specifice

  (b) Folosirea elementelor de dcor pentru prezentarea estetic a preparatelor

  Condiii de aplicabilitate:

  O biecte de inventar: farfurii, platouri, salatiere, boluri, ceti, raviere

  Elemente de decor: naturale, n concordan cu preparatele

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care candidatul demonstreaz c e st e c ap ab il s aranjeze preparat