lucrator comercial

of 21 /21
FISA POSTULUI Titlul postului (in engleza): Gas Station Attendant Titlul postului (in romana): Lucrator Comercial Titlul postului (conform COR): Lucrator Comercial Cod COR: 522303 Familia de posturi: Departament/Divizie: Companie: Business Unit: Retail Locatie: Statia ……………….. Titularul postului: Pozitia in organigrama: Relatiile postului : 1 SEF STATIE Orac Daniela Lucrato r commerci al Anghelo Lucrato r commerci al Maioru Lucrato r commerci al Badalut Lucrato r commerci al Nediu Lucrator comercia l Badalut a Lucrato r commerci al Gradoc Lucrato r commerci al Necula Bucatar Leizeriuc Ana 10 Bucatar Constantine scu Ionut 11 Lucrator commercial Fita Nicoleta 9 ADMINISTRATOR Laslo Magdalena Lucrator comercia l Lazar Costi

Upload: ela-costache

Post on 27-Dec-2015

128 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lucrator Comercial

TRANSCRIPT

Page 1: Lucrator Comercial

FISA POSTULUI

Titlul postului (in engleza): Gas Station Attendant

Titlul postului (in romana): Lucrator Comercial

Titlul postului (conform COR): Lucrator Comercial

Cod COR: 522303

Familia de posturi:

Departament/Divizie:

Companie:

Business Unit: Retail

Locatie: Statia ………………..

Titularul postului:

Pozitia in organigrama:

Relatiile postului :

- relatii interne: Personalul statiei, coordonatori

1

SEF STATIE Orac Daniela

Lucrator commercial

Angheloiu Lucian

1

Lucrator commercial

Maioru Nela

2

Lucrator commercial

Badaluta Catalin

3

Lucrator commercial

Nediu Mirela

7

Lucrator comercial

Badaluta Catalina

4

Lucrator commercial

Gradoc Adina

6

Lucrator commercial

Necula Aura

5

Bucatar

Leizeriuc Ana

10

Bucatar

Constantinescu

Ionut 11

Lucrator commercial

Fita Nicoleta 9

ADMINISTRATOR

Laslo Magdalena

Lucrator comercial

Lazar Costi

8

Page 2: Lucrator Comercial

- relatii externe: Clienti

Scopul postului:

Sa ofere Grupului Rompetrol servicii excelente constand in eficientizarea activitatii

din statie, deservirea clientilor si adoptarea celor mai potrivite masuri de crestere continua a

vanzarilor conform procedurilor interne.

Responsabilitati si sarcini:

LIVRARE CARBURANTI □ MAGAZIN □ SPALATORIE AUTO □

BUTELII GPL □ SKID GPL □ OPERATOR RSVTI □

OPERATII CARDURI Fill&Go □ BAR □

FINANCIAR

CLIENTI/PIATA

PROCESE

Efectueaza lucrari administrative pe teritoriul statiei in vederea asigurarii curateniei la

locul de munca:

- Efectueaza curatenia din curtea statiei: carosabil, insule, pompe, spatii verzi;

- Efectueaza curatarea periodica a rigolelor, chesoanelor, rezervoarelor-conform

regulamentelorde operare si instructiunilor proprii de lucru si SSM;

- Efectueaza curatenia in exteriorul cladirii statiei (inclusiv geamuri);

- Efectueaza curatenia in interiorul cladirii statiei (inclusiv geamuri): shop, restaurant, holuri,

toalete clienti, vestiar si magazii marfuri, precum si din incinta car-wash (daca exista);

- Intretine spatiul verde : tunde, uda si curata gazonul utilizand masinile, uneltele aflate in

dotarea statiei (masina de tuns iarba, furtun, racorduri, etc);

- In anotimpul rece, deszapezeste suprafata carosabila a statiei;

- Efectueaza lucrari de intretinere: vopsit borduri si trasare semne de circulatie, vopsit insule

pompe, stalpi copertina, interior birouri – magazii, schimba becuri, neoane(cand este cazul),

reparatii curente la instalatia sanitara, reparatii curente la usi si ferestre.

Deserveste clientii intr-o maniera politicoasa cu scopul cresterii volumului de vanzari al

statiei:

2

Page 3: Lucrator Comercial

- Furnizeaza informatii utile clientilor despre carburanti, marfuri magazine si serviciile oferite

in statie;

- Promoveaza imaginea companiei prin atitudine , cunostinte si promtitudinea cu care rezolva

solicitarile clientilor;

- Intervine, in masura in care nu isi pune in pericol viata si sanatatea, pentru rezolvarea

eventualelor divergente cu unii clienti;

- Manifesta interes fata de obiectivele si rezultatele companiei, prezentand o atitudine pozitiva

si deschisa;

- Implementeaza si sustine politica de marketing a companiei prin promotiile organizate in

statie.

Se achita in mod profesionist de sarcinile din cadrul echipei cu scopul de a mentine si

ridica standardele companiei:

- Realizeaza corect depozitarea, evacuarea si sortarea deseurilor;

- Pastreaza secretul in relatiile cu tertii, asupra tuturor operatiunilor desfasurate in cadrul statiei;

- Respecta standardele de servire si comunicare agreate Rompetrol;

- Acorda sprijin colegilor atunci cand este nevoie;

- Cunoaste si se implica activ in buna desfasurare a promotiilor organizate de companie;

- Isi insuseste toate instructiunile privind serviciile si promotiile existente si executa intocmai

toti pasii necesari comunicarii promotiilor catre clienti;

- Participa la cursurile si traningurile la care este inscris de catre companie;

- Respecta programul de lucru functie de graficul intocmit de superiori (inclusiv tura de noapte)

si inlocuieste, tot pe baza acestui grafic, colegii aflati in concediu;

- Se achita de sarcini prompt si eficient, in concordanta cu instructiunile proprii companiei si

cerintele legale in viguare;

- Respecta prevederile Regulamentului Intern al companiei;

- Foloseste limbaj si atitudine adecvata in relatiile colegiale la locul de munca;

- Cunoaste si aplica revederile deciziilor si ordinelor interioare, care reglementeaza activitatea

operationala si de QHSE, specifice locului de munca;

- Poarta si pastreaza echipamentul de protectie si uniforma de serviciu in buna stare;

- Dupa caz, in cazul servirii la bar, in perioada in care nu exista barman/ ospatar, aplica normele

de igiena muncii specifice alimentatiei publice;

3

Page 4: Lucrator Comercial

- Respecta reglementarile specifice activitatii din statie / bar referitoare la sanatatea si

securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, cunoaste planuri de evacuare in caz

de incendiu si modul de actiune in cazul situatiilor periculoase;

- Indeplineste atributiunile de serviciu conform cu pregatirea si instruirea sa;

- Respecta procedurile, instructiunile si normele interne de lucru si de utilizare a

echipamentelor tehnice si a dispozitivelor de protectie;

- Asigura fiscalizarea tuturor operatiunilor pe casa de marcat;

- Preda numerarul si bonurile valorice incasate, conform procedurilor in viguare;

- Cunoaste si respecta prevederile procedurilor operationale si instructiunilor de lucru

Rompetrol Downstream in vigoare la data emiterii fisei de post si oricare alta revizie a

acesteia precum si orice procedura emisa ulterior;

- Particia, la solicitarea supervizorului, in proiecte sau activitati intra si interdepartamentale, cu

caracter temporar, in functie de rolul si competentele sale, pentru a contribui la realizarea

obiectivelor echipei.

SARCINI SPECIFICE PENTRU LIVRARE CARBURANTI

- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in viguare, pentru

aprovizionarea, receptia, gestiunea, invetarierea si vanzarea carburantilor;

- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, cartile tehnice si

instructiunile de operare si intretinere pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de

lucru;

- Supravegheaza zona de lucru in timpul descarcarii combustibilului;

- Nu permite accesul persoanelor neautorizate, fumatul sau lucrul cu foc deschis in perimetrul

de siguranta al SKID-ului GPL si in perimetrul gurilor de descarcare;

- Se asigura accesul, circulatia pe caile interioare precum si iesirile din statie sa fie libere si sa

nu impiedice accesul liber al altor autovehicule venite sa alimenteze sau aprovizioneze statia

de distributie sau ale fortelor de interventie in situatii de urgenta;

- Efectueaza masurarea stocurilor din rezervoarele cu produse petroliere ori de cate ori este

cazul precum si citirea contorilor pompelor la inchidere de luna sau ori de cate ori este nevoie;

- Ajuta clientii la: alimentarea la pompe, stergerea parbrizului, umflarea rotilor, complectarea

lichidului de parbriz sau antigel;

- Asigura incasarea corecta a banilor sau alte forme de plata agreate in reteaua Rompetrol

pentru vanzarea de produse petroliere in conformitate cu procedurile interne in vigoare;

4

Page 5: Lucrator Comercial

- Supravegheaza platforma in zona pompelor de distributie carburanti pentru preintampinarea

eventualelor furturi, dar fara a-si pune in pericol integritatea personala, conform

instructiunilor de lucru specifice pentru aceste situatii; in cazul in care aceste furturi au loc din

cauze imputabile lui/ei, achita partea sa din contravaloarea marfii furate;

- Urmareste buna functionare a echiamentelor de pe teritoriul statiei, sesizand imediat seful de

tura sau de statie, orice neconformitate relevanta;

- Asigura curatenia pe platforma statiei (carosabil statie, insule/ pompe, spatii verzi, rigole,

chesoane, rezervoare, elemente de semnalistica);

- Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de

aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, specifice activitatilor

desfasurate pe platforma statiei de distributie carburant;

- Verifica modificarea de pret la pompa si pe totemul statiei, la fiecare inchidere de zi pentru

care se comunica modificari de pret ale carburantilor;

- Cunoaste si se implica activ in buna desfasurare a promotiilor organizate de companie;

- Isi insuseste toate instructiunile privind serviciile si promotiile existente si executa intocmai

toti pasii necesari comunicarii promotiilor catre clienti.

SARCINI SPECIFICE PENTRU ACTIVITATEA DE MAGAZIN

- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in vigoare pentru

aprovizionarea, receptia, gestiunea, inventarierea si vanzarea produselor din magazinul statiei

de distributie carburant;

- Preia marfurile de la furnizori in conformitate cu facturile/avizele de insotire marfa de la

furnizori;

- Asigura ca accesul, circulatia pe caile interioare precum si iesirile din statie sa nu impiedice

accesul liber al altor autovehicule venite sa alimenteze sau aprovizioneze statia de distributie

sau ale fortelor de interventie in situatii de urgenta;

- Efectueaza etichetarea corecta a fiecarui produs in parte, dupa efectuarea NIR-urilor, verifica

daca preturile corespund sau nu si le inlocuieste pe cele care nu mai corespund, numai dupa ce

ii aduce la cunostinta Sefului de statie sau Sefului de tura;

- Asigura actualizarea preturilor produselor din magazin la inchiderea de zi in cazul existeantei

unui PV de modificare pret, tipareste si afiseaza noile preturi pe rigletele de pret sau unde

acestea nu exista, eticheteaza fiecare produs cu eticheta individuala de pret;

5

Page 6: Lucrator Comercial

- Verifica si consemneaza termenele de valabilitate ale marfurilor, anuntand Seful de statie sau

Seful de tura de existenta produselor in prag de expirare si le va inscrie in Registrul de

monitorizare produse magazin care va fi urmarit si actualizat in permanenta. Produsele cu

termen de valabilitate expirat vor fi scoase din raft;

- Participa la efectuarea inventarelor lunare, anuale si de ori de cate ori este nevoi, raspunzand

de numararea corecta a produselor aflate in stoc si achita partea sa din contravaloarea marfii

lipsa;

- Asigura incasarea corecta a banilor sau alte forme de plata agreate in reteaua Rompetrol

pentru vanzarea produselor din magazin/ restaurant Hei in conformitate cu procedurile interne

in vigoare, inmaneaza clientului bonul fiscal si restul si comunica acestuia cu voce tare ( la

incasari cash), intocmeste corect facturile fiscale si chitantele aferente (daca este cazul),

efectueaza monetarul si depunerea lui la fiecare inchidere de schimb;

- Asigura incasarea si emiterea corecta a rovignetelor comercializate;

- Cunoaste si efectueaza fiscalizarea tuturor operatiunilor pe casa de marcat specific sistemului

de gestiune din statie si actioneaza strict in limita instructiunilor specifice sistemului de

operare;

- Supravegheaza magazinul pentru preintampinarea eventualelor furturi, dar fara a-si pune in

pericol integritatea personala, conform instructiunilor de lucru specifice pentru aceste situatii;

- Efectueaza curatenia din interiorul statiei: magazin, restaurany, holuri, toalete clienti, vestiar

si magazii marfuri precum si in vestiare si containere marfa anexe ale magazinului;

- Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de

aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, si de siguranta alimentului,

specifice activitatilor desfasurate in magazinul statiei de distributie carburant;

- Cunoaste si se implica in mod activ in buna desfasurare a promotiilor organizate de companie;

- Isi insuseste toate instructiunile privind serviciile si promotiile existente si executa intocmai

pasii necesar comunicarii promotiilor catre clienti.

SARCINI SPECIFICE PENTRU SPALATORIILE AUTO

- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in vigoare pentru

furnizarea serviciilor de spalatorie auto;

- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, cartile tehnice si

instructiunile de operare pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de lucru;

6

Page 7: Lucrator Comercial

- Ajuta la pozitionarea corecta a autovehiculului la intrarea in spalatorie si pe rampa de spalare

intre ghidajele existente;

- Efectueaza inspectia sumara a exteriorului masinii pentru care a fost solicitata operatia de

spalare, pentru depistarea eventualelor daune fizice existente pe corpul masinii si le aduce la

cunostinta conducatorului auto inainte de inceperea efectiva a spalarii;

- Solicita soferului demontarea antenei si inchiderea usilor si a geamurilor;

- Efectueaza operatia de prespalare cu jet- wash;

- Verifica starea caii de rulare a utilajului de spalare si indeparteaza orice obstacol existent pe

calea de rulare (perii, bureti, furtune, etc);

- Din tablul de comanda al utilajului actioneaza butonul pentru programul pentru care a optat

clientul si pe care l-a achitat;

- Supravegheaza permanent operatia de spalare comandata, pentru a depista la timp orice

anomalie in functionarea masinii de spalat; opreste imediat din functiune instalatia de spalare

daca constata defectiuni care pericliteaza siguranta in functionare a acestuia si anunta imediat

seful de statie/ tura ;

- Dupa finalizarea programului de spalare, se fac ajustarile necesare, daca este cazul (stergere

geamuri, retusuri la capace roti, etc);

- Asista si indruma soferul la operatia de scoatere a autovehiculului de pe linia de spalare;

- Nu permite accesul persoanelor neautorizate si fumatul in perimetrul halei de spalare;

- Efectueaza curatenia in instalatie, in hala de spalare si in camera tehnica;

- Noteaza si aduce la cunostinta si indruma clientul sa efectueze plata la casa de marcat;

- Este resonsabil de gestionarea judicioasa a solutiilor folosite, si de asemenea de felul si

numarul de programe efectuate in perioada in care este de serviciu;

- Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de

aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, specifice activitatii de

aprovizionare, receptie, depozitare, gestiune si vanzare spalatorie auto.

SARCINI SPECIFICE PENTRU ACTIVITATEA DE VANZARE BUTELII GPL

Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in rigoare, pentru

aprovionarea, recetia, gestiunea, invetarierea si vanzarea buteliilor GPL in statiile de

distributie carburant;

Preia buteliile de la furnizori, verificand existenta si conformitatea datelor inscrise in

documntele de insotire (factura, aviza de insotire marfa, declaratie de conformitate);

7

Page 8: Lucrator Comercial

Nu permite accesul persoanelor neautorizate, fumatul sau lucrul cu foc deschis in

peerminetrul de siguranta al rastelului cu butelii GPL;

Se asigura ca accesul, circulatia pe caile interioare precum si iesirile din statie sa nu impiedice

accesul liber al altor autovehicule venite sa alimenteze sau aprovizioneze statia de distributie

sau ale fortelor de interventie in situatii de urgenta;

Supravegheaza descarcarea buteliilor, verificand urmatoarele aspecte: existenta sigiliului

aplicat de statia de imbuteliere, a instructiunilor de utilizare, a capacului metalic de protectie

(pentru buteliile fara garda), a piulitei infundate in plastic, a datei de fabricatie si termenului

de scadenta al verificarilor ISCIR, starea fizica a buteliei;

Efectueaza verificarile specifice ale buteliilor GPL in cazul unor reclamatii;

Depoziteaza buteliile GPL in rastelul destinat special si asigura usa de acces la rastel;

Incasea banii sau alte forme de plata agreate in reteaua Rompetrol pentru vanzarea buteliilor

GPL, inmaneaza clientului bonul fiscal si restul (la incasari cash), intocmeste corect facturile

fiscale si chitantele aferente (daca este cazul);

Supravegheaza rastelul de butelii pentru preintampinarea eventualelor furturi, dar fara a-si

pune in pericol integritatea personala, conform instructiunilor de lucru specifice pentru aceste

situatii;

Efectueaza curatenia in zona rastelului de butelii;

Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de

aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, specifice activitatii de

aprovizionare, receptie, depozitare, gestiune si vanzare butelii GPL.

Verifica vizual starea de impamantarilor rastelului de butelii.

SARCINI SPECIFICE PENTRU ACTIVITATEA DE VANZARE GPL AUTO (SKID

GPL)

Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in vigoare pentru aprovizionarea, receptia, gestiunea, inventarierea si vanzarea gpl AUTO in statiile de distributie carburat;

Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, cartile tehnice si instructiunile de operare pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de munca (SKID-ul GPL);

Alimenteaza toate autovehiculele clientilor, fara exceptie si nu permite autoservirea. Asigura accesul autocisternelor in zona de descarcare (SKID-ul GPL), venite sa aprovizioneze

statia de distributie cu GPL auto; Verifica existenta si conformitatea datelor inscrise in documentele de insotire pentru GPL

auto livrat (factura, Declaratie de conformitate); sub supravegherea sefului de tura/statie;

8

Page 9: Lucrator Comercial

Supravegheaza zona si modul de descarcare al GPL-ului auto in recipientul de depozitare (SKID GPL);

Supravegheaza in permanenta functionarea SKID-ului, a dispozitivelor de siguranta si aparatelor de masura de control; opreste imediat din functiune SKID-ul daca constanta deefectiuni care perecliteaza siguranta in functionare a acestuia si anunta imediat seful de statie/tura;

Asigura ca accesul, circulatia pe caile interioare precum si iesirile din statie sa nu impiedice accesul liber al altor autovehicule venite sa alimenteze sau aprovizioneze statia de distributie sau ale fortelor de interventie in situatii de urgenta;

Asigura incasarea corecta a banilor sau alte forme de plata agreate in reteaua Rompetrol pentru vanzarea GPL auto, inmaneaza clientului bonul fiscal si restul si comunica acestuia cu voce tare ( la incasari cash), intocmeste corect facturile fiscale si chitantele aferente (daca este cazul);

Supravegheaza SKID-ul GPL pentru preintampinarea eventualelor furturi, dar fara a-si pune in pericol integritatea personala, conform instructiunilor de lucru specifice pentru aceste situatii;

Asigura curatenia in zona SKID-ului GPL; pompa si rezervor; Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de

aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, specifice activitatii de aprovizionare, receptie, depozitare, gestiune si vanzare butelii GPL.

SARCINI SPECIFICE PENTRU OPERATORI RSVTI Cunoaste si aplica legislatia si prescriptiile tehnice in vigoare, care reglementeaza

functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor/echipamentelor pe domeniul ISCIR; Efectueaza demersurile necesare in vedere obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru

instalatiile/ echpamentele pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru; Urmareste dotare fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in

conditii normale, precum si masurile care trebuie luat in caz de avarie, intreruperi si dereglari in functionare a instalatiilor/ echipamentelor pe domeniu ISCIR;

Urmareste folosirea instalatiilor/ echipamentelor pe domeniu ISCIR in conditii de siguranta executarea reviziilor curente, a reparatiilor si a intretinerilor permanente, conform normativelor legale si a rescriptiilor tehnice ISCIR;

Instrieste si examineaza annual personalul de deservire autorizat de ISCIR in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR puse la dispozitie de catre producator;

Afiseaza la loc vizibil intructiunile de exploatare a instalatiilor/ echipamentelor ISCIR; Opreste din functiune instalatiile/ echipamntele la expirarea scadentei de functionare acordate

cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale; Participa la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/ echipamentele ISCIR

pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

Informeaza in scris conducerea despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/ echiamentelor;

9

Page 10: Lucrator Comercial

Anunta in scris conducerea despre necesitatea opririi unor instalatii/ echipamente ISCIR, din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;

Urmareste realizarea in termen a dispozitiilor date prin procesele verbale de verificare tehnica;

Verifica faptul ca deservirea instalatiilor/ echipamentelor ISCIR sa fie asigurata de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;

Instruieste si examineaza anual personalul de deservire autorizat de ISCIR in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei; intocmeste procesul verbal de instruire, aplica stampila proprie, in rubrica “Viza anuala” si semneaza pentru confirmarea valabilitatii autorizatiei;

Examineaza si vizeaza registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/ echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;

Detine rescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, aplicabile instalatiilor/ echipamentelor deservite, precum si actele normative aplicabile.

SARCINI SPECIFICE FILL&GO Ofera informatii clientiilor despre cardurile Fill&Go; Ajuta clientul la complectarea documentelor necesare; Preia actele in vederea tranmiterii acestora la departamanetul Card; Preda cardurile noi clientilor conform rocedurilor; Incaseaza sumele legate de cardurile Fill&Go prin modalitatile de plata acceptate;

SARCINI SPECIFICE SERVIRE BAR Ofera informatii clientilor despre marfurile de la bar; Ajuta clientul in alegerea produselor; Preia comanda si serveste clientul cu promtitudine; Receptioneaza fizic marfurile livrate de furnizori (verifica termenul de garantie, calitatea si

cantitatea, conformitatea cu oferta/ comanda), si depoziteaza materia rima destinata snack bar respectand normele HACCP cu privire la depozitarea si trasabilitatea materiei prime;

Respecta fluxurile tehnologice cunoscute pentru nu a periclita siguranta alimentului ( receptie, depozitare, servire, debarasare si eliminare deseuri);

Asigura debarasarea si igienizarea suprafetelor de lucru si servire; Cunoaste si aplica modalitatile de eliminare a deseurilor in conformitate cu legislatia in

vigoare. Incaseaza sumele cash sau prin modalitatile de plata acceptate.

CRESTERE SI DEZVOLTARE

QHSE

Obligatii generale salariati-cf. Legii 319/2006 – legea sanatatii si securitatii in munca• Desfasurarea activitatii conform pregatirii si instuirii sale, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire

10

Page 11: Lucrator Comercial

profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca ;• Indeplinirea atributiunilor de serviciu conform instructiunilor si procedurilor de lucru in vigoare astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca ;• Sa utilizeze corect masinile, utilajele, aparatura ;• Sa utileze corect, in scopul pentru care au fost acordate, echipamentul individual de protectie si uniforma de serviciu ;• Sa utileze corect dispozitivele de protectie, sa nu intervina, sa nu modifice si sa nu procedeze la scoaterea din functiune a dispozitivelor de protectie ale echipamentelor tehnice ;• Sa comunice conducatorului locului de munca orice deficienta in functionarea echipamentelor tehnice si a dispozitivelor de protectie ;• Sa aduca la cunostinta conducatorului orice accident suferit de propria persoana ;• Sa isi insuseasca si sa respecte legislatia in domeniul sanatatii si securitatii in munca si legislatia de mediu si masurile de aplicare a acesteia ;• Sa dea relatiile solicitate de catre organismele abilitate ;• Sa participe la programele de instruire si la programele de verificare a starii de sanatate ;

In conformitate cu Legea nr.307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor:a) Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;b) Sa utilieze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz ;c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor ;d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defecxtiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor ;e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor ;f) Sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

Obligatii specifice QHSE : Cunoaste si respecta prevederile generale ale legislatiei in vigoare din punct de vedere

Sanatate si Securitate in Munca, Situatii de Urgenta, mediu, prevederile procedurilor operationale si instructiunilor de lucru Rompetrol Downstream in vigoare la data emiterii

11

Page 12: Lucrator Comercial

fisei de post si oricare alta revizie a acestora precum si orice procedura emisa ulterior, conform activitatii desfasurate in statie ;

Cunoaste si aplica instructiunile proprii companiei, de Sanatate si Securitate in Munca, situatii de urgenta, mediu specifice locului de munca;

Poarta si pastreaza echipamentul de protectie si uniforma de serviciu in buna stare ; Aplica, dupa caz, normele de igiena muncii specifice alimentatiei publice ; Cunoaste tematica de instruire lunara SSM si SU si participa la efectuarea programelor de

instruire specifice locului de munca ; Cunoaste atributiile care-i revin prin planul de prevenire si protectie, planul de interventie

Prevenirea si Stingerea Incendiilor, planul de evacuare, planul de actiune in caz de poluare accidentala pentru statia in care lucreaza ;

Cunoaste riscurile aferente activitatii pe care o desfasoara, consecintele previzibile pentru activitatea desfasurata in cadrul statiei ;

A luat la cunostinta modul de organizare al activitatii din punct de vedere SSM, SU, Mediu, Sistemul Calitatii: Ordine si decizii interne de reglementare a activitatii in vigoare la data semnarii fisei de post;

Cunoaste stingatoarele din dotare pe tipuri, precum si modul de actionare a acestora ; Cunoaste atributiile care ii revin ca si membru al ecchipelor de interventie stabilite prin

cele doua planuri si modul de actiune conform scenariilor trasate prin Planul de interventie;

Cunoaste modul de actiune in cazul unui inceput de incendiu in statie, conform cu scenariile de desfasurare a exercitiilor practice stabilite prin tematica de instruire ;

Cerintele postului

Studii :- Nivel : studii medii- Domeniu : Economic (reprezinta avantaj)

Autorizari / Certificari :- Nu sunt necesare

Experienta :- Nu este necesara- Pe un post similar/echivalent – 6 luni - 1 an (reprezinta avantaj)

Cunostinte :- Cunostine despre produsele petroliere si piata de combustibili (reprezinta avantaj)- Cunostinte privind diverse instrumente si tehnici de piata (reprezinta avantaj)

Limbi straine :- Cunostinte minime de limba engleza (orice alta limba straina cunoscuta constituie un avantaj)

Operare calculator :- Pachet MS OFFICE – cunostinte medii ( Outlook, Word), cunostinte Excel – reprezinta

avantaj

12

Page 13: Lucrator Comercial

Abilitati:- Persoana analitica;- Abilitati de organizare, planificare si control;- Abilitati de prezentare, comunicare si relationare.

COMPETENTE NIVELA. COMPETENTE ORGANIZATIONALE (« Core »)

N/A 1 2 3 4 5

Orientare catre client xLucru in echipa si colaborare xOrientare catre rezultate xInitiativa si proactivitate xB. COMPETENTE MANAGERIALE N/A 1 2 3 4 5Gandire strategica xConducerea de echipe xCrestere si dezvoltare xImpact si influenta x

Prezenta Fisa a Postului este parte integranta din contractul de munca nr. …Data……Nume angajat : ………………………...Semnatura : ……………….Data…………Nume supervizor direct :…………..…..Semnatura………………….Data……………

13