lp6 sem2 burcin

4

Click here to load reader

Upload: alina-popovici

Post on 02-Jan-2016

99 views

Category:

Documents


18 download

TRANSCRIPT

Page 1: LP6 SEM2 BURCIN

LP 6

OSUL FRONTAL

Scuama osului frontal-faţa externă 1. marginea coronală; 2. tuberozitatea frontală; 3. faţa

temporală a osului frontal; 4. marginea supraorbitală;

5. gaura supraorbitală; 6. gaura frontală; 7. partea

nazală a frontalului; 8. spina nazală; 9. sutura

metopică; 10. arcada sprâncenoasă; 11. procesul

zigomatic; 12. linia temporală; 13. scuama frontalului

Osul frontal-faţa internă

1. scuama frontalului; 2. creasta

frontală; 3. partea orbitală a frontalului;

4. eminenţe mamilare; 5. impresiuni

digitate; 6. gaura oarbă; 7. incizura

etmoidală

Osul frontal-vedere inferioară

1. incizura etmoidală; 2. şanţul etmoidal

posterior; 3. şanţ etmoidal anterior; 4.

celule frontale; 5. fosa glandei lacrimale;

6. foseta trohleară; 7. spina nazală; 8.

partea nazală; 9. gaura frontală; 10. gaura

supraorbitală; 11. marginea supraorbitală;

12. partea orbitală a frontalului; 13.

procesul zigomatic al frontalului

OSUL FRONTAL prezintă următoarele părţi: -SCUAMA FRONTALULUI

-PĂRŢILE ORBITALE

-PARTEA NAZALĂ

Oasele neurocraniului sunt: osul frontal, osul etmoid, osul sfenoid,

oasele temporale, oasele parietale şi osul occipital.

Page 2: LP6 SEM2 BURCIN

OSUL ETMOID OSUL ETMOID prezintă următoarele

porţiuni:

-LAMA CIURUITĂ

-MASELE LATERALE (LABIRINTELE

ETMOIDALE)

-LAMA PERPENDICULARĂ

Osul etmoid-vedere anterioară

1. crista galli; 2. masa laterală a etmoidului

(labirintul etmoidal); 3. lama perpendiculară

a etmoidului; 4. semicelule etmoidale; 5.

procesul uncinat

Masa laterală a etmoidului (labirintul etmoidal)-vedere medială

1. sinusul frontal; 2. celulă etmoidală anterioară; 3. deschiderea

celulei etmoidale anterioare în meatul nazal mijlociu; 4. celule

etmoidale mijlocii; 5,6. deschiderile celulelor etmoidale mijlocii în

meatul nazal mijlociu; 7. celule etmoidale posterioare; 8,10,13,17.

deschiderile celulelor etmoidale posterioare; 9. cornetul nazal

suprem; 11. cornetul nazal superior; 12. deschiderile celulelor

etmoidale mijlocii în meatul nazal mijlociu; 13. bula etmoidală; 14.

hiatusul semilunar; 15. procesul uncinat; 18. cornetul nazal

inferior; 19. canalul frontonazal; 20. lama ciuruită a etmoidului

Osul etmoid-vedere posterioară

1. lama ciuruită a etmoidului; 2.

crista galli; 3. lama perpendiculară a

etmoidului; 4. semicelule etmoidale;

5. procesul uncinat

Osul etmoid-vedere laterală 1. crista galli; 2. faţa orbitală a

masei laterale; 3. semicelule

anterioare; 4. semicelule inferioare;

5. lama perpendiculară; 6. procesul

uncinat

Lama ciuruită a

etmoidului şi crista galli

Page 3: LP6 SEM2 BURCIN

OSUL SFENOID

Osul sfenoid-vedere

anterioară 1. aripa mică a sfenoidului;

2. creasta sfenoidală; 3.

celule sfenoidale; 4. faţa

orbitală a aripii mari a

sfenoidului; 5. gaura

rotundă; 6. procesul

pterigoid; 7. cârligul

pterigoidian; 8. orificiul

anterior al canalului

pterigoidian; 9. rostum

sfenoidal; 10. incizura

pterigoidă; 11. deschiderea

sinusului sfenoidal; 12.

spina sfenoidului; 13. fisura

orbitală superioară;

Osul sfenoid-vedere

superioară 1. aripa mică a sfenoidului,

2. şanţul chiasmatic; 3.

jugum sfenoidal; 4. limbul

sfenoidal; 5. canalul optic;

6. fisura orbitală superioară;

7. gaura rotundă; 8. procesul

clinoid posterior; 9. dorsum

sellae; 10. fosa hipofizară;

11. tuberculul şeii; 12.

clivus; 13. lingula; 14. gaura

spinoasă; 15. gaura ovală;

16. şaua turcească; 17.

şanţul carotic; 18. procesul

clinoid mediu; 19. procesul

clinoid anterior; 20. aripa

mare a sfenoidului

OSUL SFENOID prezintă următoarele porţiuni:

- CORPUL SFENOIDULUI

- ARIPILE MICI

- ARIPILE MARI

- PROCESELE PTERIGOIDE

Page 4: LP6 SEM2 BURCIN

OSUL PARIETAL

Osul parietal-faţa externă 1. unghiul occipital; 2. gaura parietală; 3.

marginea sagitală; 4. tuberozitatea

parietală; 5. unghiul frontal; 6. marginea

frontală; 7. unghiul sfenoidal; 8. linia

temporală superioară; 9. linia temporală

inferioară; 10. marginea scuamoasă; 11.

unghiul mastoidian; 12. marginea

occipitală

Osul parietal-faţa internă 1. unghiul frontal; 2. marginea sagitală;

3. şanţul sinusului sagital superior; 4.

gaura parietală; 5. unghiul occipital; 6.

marginea occipitală; 7. şanţul sinusului

sigmoid; 8. marginea scuamoasă; 9.

şanţurile ramurilor arterei meningee

medii; 10. marginea frontală