lp 7 - org delimitate

of 20 /20
Organite delimitate de endomembrane

Upload: soldeanu-elena-silvia

Post on 04-Jan-2016

37 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

organite delimitate de membrana

TRANSCRIPT

Page 1: LP 7 - Org Delimitate

Organite delimitate de endomembrane

Page 2: LP 7 - Org Delimitate

SISTEMUL CELULAR DE ENDOMEMBRANE

alcalcăătuit din organite delimitate de tuit din organite delimitate de endomembrane endomembrane între care exista o între care exista o legătură funcţionalălegătură funcţională RERE Aparatul GolgiAparatul Golgi LizozomiiLizozomii Vacuole de secretieVacuole de secretie

Componentele majore

Page 3: LP 7 - Org Delimitate

SISTEMUL CELULAR DE ENDOMEMBRANE

RE

Lizo zo m

M e m b ra na c e lu la ra

Page 4: LP 7 - Org Delimitate
Page 5: LP 7 - Org Delimitate

SISTEMUL CELULAR DE ENDOMEMBRANE

În acest sistem se pot include, datorită În acest sistem se pot include, datorită legăturilor funcţionale sau fizice, şi:legăturilor funcţionale sau fizice, şi: membrana externă nuclearămembrana externă nucleară mitocondriilemitocondriile membrana plasmaticămembrana plasmatică

Page 6: LP 7 - Org Delimitate
Page 7: LP 7 - Org Delimitate
Page 8: LP 7 - Org Delimitate
Page 9: LP 7 - Org Delimitate

Organite delimitate de endomembrane

De ce endomembrane?De ce endomembrane? Mărirea suprafeţei la nivelul căreia se Mărirea suprafeţei la nivelul căreia se

desfăşoară procesele metabolicedesfăşoară procesele metabolice Crearea unor microcompartimente cu Crearea unor microcompartimente cu

particularitate enzimaticăparticularitate enzimatică consecinţă: identificarea consecinţă: identificarea

particularităţilor funcţionale prin particularităţilor funcţionale prin determinarea enzimelor structurale determinarea enzimelor structurale specificespecifice

Page 10: LP 7 - Org Delimitate

Histochimia organitelor determinate de endomembrane ENZIME MARKER:ENZIME MARKER: RE: glucozo-6 fosfatazaRE: glucozo-6 fosfataza Ap. Golgi: tiamin pirofosfatază (faţa cis)Ap. Golgi: tiamin pirofosfatază (faţa cis) Lizozom: fosfataza acidă (PA)Lizozom: fosfataza acidă (PA)

endomembranele feendomembranele feţei cis ap. Golgi conţin şi G6Pţei cis ap. Golgi conţin şi G6P endomembranele feţei trans ap. Golgi conţin şi PAendomembranele feţei trans ap. Golgi conţin şi PA

Mitocondrie: Mitocondrie: membrana externă: monoaminoxidazamembrana externă: monoaminoxidaza membrana internă: succinat dehidrogenaza membrana internă: succinat dehidrogenaza

Page 11: LP 7 - Org Delimitate

Fluorescenţa organitelor delimitate de endomembrane

Ap . G o lg i

Lizo zo m im ito c o nd rii

Page 12: LP 7 - Org Delimitate

Ciclul secretor

Circuit urmat de substanţele sintetizate Circuit urmat de substanţele sintetizate intracelular până la destinaţia lor finalăintracelular până la destinaţia lor finală

Realizat prin intermediul sistemului de Realizat prin intermediul sistemului de endomembraneendomembrane

2 destinaţii finale:2 destinaţii finale: intracelular ( ex: lizozomii)intracelular ( ex: lizozomii) extracelular (ex: proteinele de export)extracelular (ex: proteinele de export)

Page 13: LP 7 - Org Delimitate

Ciclul secretor - Etape

sinteză proteică la nivelul REsinteză proteică la nivelul RE transport prin microvezicule către ap. transport prin microvezicule către ap.

Golgi Golgi împachetare, sortare şi etichetare în ap. împachetare, sortare şi etichetare în ap.

Golgi Golgi expediere către destinaţiile finaleexpediere către destinaţiile finale

Page 14: LP 7 - Org Delimitate

Ciclul secretor studiat pentru prima datstudiat pentru prima dată ă de profesorul de profesorul

George Emil PaladeGeorge Emil Palade, folosind autoradiografia, folosind autoradiografia.. administrarea administrarea îîn perfuzie a unor aminoacizi n perfuzie a unor aminoacizi

tritiatritiaţţi, i, urmărindu-se urmărindu-se localizarea radioactivitlocalizarea radioactivităţăţii ii la diferite intervale de timpla diferite intervale de timp:: dupdupăă 3 min., emisia radioactiva era 3 min., emisia radioactiva era

localizatlocalizatăă perinuclear perinuclear ((RERE)) ddupupăă 20 min. radioactivitatea era maxim 20 min. radioactivitatea era maximăă îîn n

zona ap. Golgi, zona ap. Golgi, iar dupiar dupăă 90 min. 90 min. -- la polul apical al celulei la polul apical al celulei

Page 15: LP 7 - Org Delimitate

Ciclul secretor

Page 16: LP 7 - Org Delimitate

MITOCONDRIA

organit delimitat de organit delimitat de endomembrane cu endomembrane cu rol în producerea rol în producerea energieienergiei

structura tipicăstructura tipică

Page 17: LP 7 - Org Delimitate

MITOCONDRIA - particularităţi

conţine ADN circularconţine ADN circular se poate divide se poate divide

independentindependent

• forma, numărul si aspectul cristelor diferă în funcţie de caracteristicile celulei în care se găsesc – înalt polimorfism

Page 18: LP 7 - Org Delimitate

FIC AT

MITOCONDRIA – polimorfism structural

Page 19: LP 7 - Org Delimitate

Mitocondrii – localizare intracelulară

Page 20: LP 7 - Org Delimitate

Mitocondria – aspecte de imunofluorescenţă

M ito c o nd rii ra m ific a te in a stro c it

m ito c o nd riia p . G o lg i AND