lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii ... · lista studenȚilor-doctoranzi...

of 99 /99
LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI ȘI A TEMELOR DE CERCETARE MINISTERUL EDUCAȚIEI; CULTURII ȘI CERCETĂRII ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE Nr. Numele Prenumele doctorandului Ziua, luna, anul nașteri i Data înmatric ulării la studii (ziua, luna, anul) Forma de studii (f/fr) Forma de finanțare (buget/ taxă) Cifrul programului de doctorat (conform HG 816 din 11.11.2015 Numele, Prenumele conducătorului /lor știnșific/i Titlul științific al conducătorului de doctorat Data aprobării temei și conducătorulu i științific (ziua, luna, anul) Tema tezei Țara de origine a doctorandului ȘCOALA DOCTORALĂ Studiul Artelor și Culturologie 1 Crețu Victor 20.03 1971 26.11. 2018 fr buget 651.03. Arte plastice și decorative (creație) Hubenco Teodora Dr.conf..univ Culoare și expresie în reprezenterea orașului vechi Chișinău Republica Moldova 2 Mărgineanu Virgiliu 18.06 1969 26.11. 2018 fr buget 654.02. Artă cinematogr afică, televiziune şi alte arte audiovizua le (creație) Tipa Violeta Dr.conf.univ. Impactul filmului documentar asupra procesului de formare a tineretului Republica Moldova 3 Platon Laura 26.01 1975 26.11. 2018 fr. buget 652.03 Design vestimentar și al produselor textile (creație) Teodora Hubenco Dr.conf.univ Simbioza tehnologiilor textile tradiționale și inovative în estetica vestimentației Republica Moldova 4 Usatîi Ion 07.06 1987 26.11. 2018 fr. buget 654.02.Artă cinematogr afică, Olărescu Dumitru Dr.conf.univ. Filmul documentar – instrument de manipulare a realităţii Republica Moldova

Upload: others

Post on 01-Jan-2020

38 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI

ÎNMATRICULAȚI LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019,

A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI ȘI A TEMELOR DE CERCETARE

MINISTERUL EDUCAȚIEI; CULTURII ȘI CERCETĂRII

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE

Nr. Numele

Prenumele

doctorandului

Ziua,

luna,

anul

nașteri

i

Data

înmatric

ulării

la studii

(ziua,

luna,

anul)

Forma

de studii

(f/fr)

Forma de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015

Numele,

Prenumele

conducătorului

/lor știnșific/i

Titlul științific al

conducătorului

de doctorat

Data aprobării

temei și

conducătorulu

i științific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei Țara de

origine a

doctorandului

ȘCOALA DOCTORALĂ Studiul Artelor și Culturologie

1 Crețu Victor 20.03

1971

26.11.

2018

fr buget 651.03. Arte

plastice și

decorative

(creație)

Hubenco

Teodora

Dr.conf..univ Culoare și expresie în

reprezenterea orașului vechi

Chișinău

Republica

Moldova

2 Mărgineanu

Virgiliu

18.06

1969

26.11.

2018

fr buget 654.02. Artă

cinematogr

afică,

televiziune

şi alte arte

audiovizua

le (creație)

Tipa Violeta Dr.conf.univ.

Impactul filmului documentar

asupra procesului de formare a

tineretului

Republica

Moldova

3 Platon Laura

26.01

1975

26.11.

2018

fr. buget 652.03

Design

vestimentar

și al

produselor

textile

(creație)

Teodora

Hubenco

Dr.conf.univ

Simbioza tehnologiilor textile

tradiționale și inovative în estetica

vestimentației

Republica

Moldova

4 Usatîi Ion 07.06

1987

26.11.

2018

fr. buget 654.02.Artă

cinematogr

afică,

Olărescu

Dumitru

Dr.conf.univ.

Filmul documentar – instrument

de manipulare a realităţii

Republica

Moldova

Page 2: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

televiziune

şi alte arte

audiovizua

le (creație)

5 Dobrovolschi

Oleg

27.09

1970

26.11.

2018

fr. buget

651.03. Arte

plastice și

decorative

(creație)

Hubenco

Teodora

Dr.conf.univ.

Tehnici de artă tradițională și

modernă în sculptură

Republica

Moldova

6 Văluță-

Cioinac

Diana

15.11

1983

26.11.

2018

fr buget

Muzicologi

e 653.01

(creație)

Badrajan

Svetlana

Dr.

prof.univ.int

er.

Particularitățile interpretative și

structurale ale romanței populare

urbane românești

Republica

Moldova

7 Mitriuc Ana 20.05

1984

26.11.

2018

fr. buget

655.01.Cult

urologie

(cercetare)

Comendant

Tatiana

Dr.conf.univ.

Geneza modernă a identității

culturale: abordare sinergetică

Republica

Moldova

8 Cergă Lilina 14.11

1977

26.11.

2018

fr. buget

654.01 Arta

teatrală,

coregrafică

(cercetare)

Roșca

Angelina

Dr.prof.univ.

Ritualul ca mijloc de sensibilizare

a publicului de teatu în epoca

contemporană

Republica

Moldova

9 Curchi

Veronica

18.11

1988

26.11.

2018

fr. buget

655.01.Cult

urologie

(cercetare)

Comendant

Tatiana

Dr.conf.univ

Comunicarea artistică în procesul

de culturalizare în Republica

Moldova

Republica

Moldova

10 Saulova

Inessa

01.02

1964

26.11.

2018

fr. buget

Muzicologi

e 653.01

(creație)

Țircunova

Svetlana

Dr.prof.univ

Vioara în creația instrumentală de

cameră a compozitorilor din

Republica Moldova

Republica

Moldova

14 Socican Igor 06.11

1968

26.11.

2018

fr. buget Muzicologi

e 653.01

(creație)

Bunea Diana Dr.conf..univ

.

Tehnici şi procedee de

interpretare la contrabas în

practica jazzistică naţională şi

internaţională

Republica

Moldova

12 Roșca Olga 13.05

1986

26.11.

2018

fr buget 651.03. Arte

plastice și

decorative

(creatie)

Eleonora

Brigalda

Dr.prof.univ.

Repere stilistice și opțiuni

creatoare în ceramica artistică din

Republica Moldova

Republica

Moldova

13. Bîlba Ștefan 07.01

1981

26.11.

2018

fr. buget 651.03. Arte

plastice și

decorative

(creatie)

Eleonora

Brigalda

Dr.prof.univ

Evoluția mijloacelor de expresie și

tehnicilor în arta metalelor din

Republica Moldova

Republica

Moldova

Page 3: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

14. Botnariuc

Natalia

02.10

1989

26.11.

2018

fr. buget Muzicologi

e 653.01

(creație)

Țircunova

Svetlana

Dr.prof.univ

Sonatele târzii pentru pian de F.

Schubert în contextul istoric al

genului

Republica

Moldova

15. Căprian Igor 19.05

1980

26.11.

2018

fr. buget 651.03. Arte

plastice și

decorative

(creatie)

Eleonora

Brigalda

Dr.prof.univ

Evoluția tehnicilor de expresie în

pictura bisericească (murală)

contemporană din Republica

Moldova

Republica

Moldova

16. Cabacov

Dmitrii

13.02

1986

26.11.

2018

fr. taxă Muzicologi

e 653.01

(cercetare)

Țircunova

Svetlana

Dr.prof.univ Ședința va

avea loc in

ianuarie,

2019

Creațiile instrumentale de cameră

ale Snejanei Pîslari în contextul

muzicii contemporane din

Republica Moldova

Republica

Moldova

17. Gheorghieva

Maria

31.01

1992

26.11.

2018

fr. taxă Muzicologi

e 653.01

(creație)

Țircunova

Svetlana

Dr.prof.univ Ședința va

avea loc in

ianuarie,

2019

Trăsăturile stilistice ale muzicii

pentru pian de Nikolai Medtner.

Republica

Moldova

18. Vitiuc

Alexander

15.05

1982

26.11.

2018

fr. taxă Muzicologi

e 653.01

(creație)

Melnic

Tamara

Dr.conf.univ Ședința va

avea loc in

ianuarie,

2019

Evoluţia tehnicilor interpretative

la chitară bas in muzică de jazz

(anii '50 ai secolului XX -

începutul secolului XXI)

Republica

Moldova

Page 4: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandul

ui

Ziua,

luna,

anul

nașter

ii

Data

înmatr

iculării

la

studii

(ziua,

luna,

anul)

Forma

de

studii

(f /fr)

Forma de

finanţare

(buget /

taxă)

Cifrul

programul

ui de

doctorat

(conform

HG 816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului

/ lor ştiinţifici

Titlul

științific al

conducătorul

ui de

doctorat

(abreviat)

Data

aprobării

temei și

conducător

ului

științific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei

Țara de

origine a

doctorandu

lui

ȘCOALA DOCTORALĂ USEFS

1

Verejan

Galina

22.11.

1992

31.10

.2018 zi buget

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Buftea Victor dr.,conf.univ. 29.10.2018

Pregătirea tehnico-tactică a

handbalistelor de performanță într-

un ciclu Olimpic

Republica

Moldova

2 Dervici Ana 15.01.

1977

31.10

.2018 f/r buget

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Budevici-

Puiu

Anatolie

dr.,prof.univ. 29.10.2018

Formarea profesională a viitorilor

profesori de educaţie fizică în

cadrul cursului „Tehnologii

informaţionale”

Republica

Moldova

3

Poleacova

Varvara

18.03.

1991

31.10

.2018 f/r buget

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Jurat Valeriu dr.,conf.univ. 29.10.2018

Формирование

профессиональной

компетентности фитнесс

тренера в системе

интерактивных

образовательных технологий

Republica

Moldova

4

Capsomun

Natalia

28.09.

1978

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Danail

Sergiu

dr.,prof.univ. 29.10.2018

Формирование

проектировочных компетенций

у студентов факультетов

физического воспитания в

рамках школьного курса

«Легкая атлетика».

Republica

Moldova

Page 5: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

5 Cecate Timur 16.03.

1986

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Danail

Sergiu dr.,prof.univ. 29.10.2018

Спортивный отбор детей в

футзале на основе

комплексного подхода в рамках

учебно-тренировочного этапа

спортивной подготовки

Republica

Moldova

6 Ninicu Alina 08.04.

1990

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Goncearuc

Svetlana /

Dragu

Mircea

dr.,prof.univ.

/

dr.,prof.univ.

29.10.2018

Sporirea capacităților

psihomotrice la copiii de vârsta 7-

10 ani prin mijloacele înotului

Republica

Moldova

7

Pasicinic

Natalia

20.09.

1976

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Danail

Sergiu

dr.,prof.univ. 29.10.2018

Формирование экономических

компетенций в рамках

профессиональной

деятельности учителя

физической культуры.

Republica

Moldova

8 Petica Sergiu 14.11.

1986

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Ceban Vasile dr.,conf.univ. 29.10.2018 Metodologia pregătirii arbitrilor

în volei la etapa actuală

Republica

Moldova

9

Slobodaniuc

Eduard

08.11.

1982

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Ceban Vasile

dr.,conf.univ.

29.10.2018 Managementul resurselor umane

în asociații sportive

Republica

Moldova

10

Strună

Vadim

17.08.

1975

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Rîșneac Boris dr.,prof.univ. 29.10.2018

Ponderea aptitudinilor

psihomotrice specifice în cadrul

pregătirii tehnice a înotătorilor de

stil fluture

Republica

Moldova

Page 6: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

11

Agache

Gheorghe

21.12.

1966

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Rață Elena dr.,conf.univ. 29.10.2018

Pregătirea psihomotrică a copiilor

de 8-10 ani care practică jocul de

șah prin conținuturi specifice ale

educației fizice și sportului

România

12

Andrei

Daniel-

Marian

29.09.

1989

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Carp Ion dr.,prof.univ. 29.10.2018

Formarea competențelor de

educație fizică la elevii claselor

gimnaziale în diverse condiții de

activitate

România

13 Babiuc Ioana 07.01.

1975

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Polevaia-

Secăreanu

Angela

dr.,conf.univ. 29.10.2018

Evoluția judoului mondial prin

prisma modificărilor de

regulamente

România

14

Bighei

Robert-

Constatntin

18.05.

1992

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Polevaia-

Secăreanu

Angela

dr.,conf.univ. 29.10.2018

Pregătirea fizică a luptătorilor de

stil greco-roman (12-14 ani) prin

mijloacele Cross Fitului

România

15

Boca

Pantelimon

02.04.

1991

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Racu Sergiu dr.,conf.univ. 29.10.2018

Recuperarea la copiii cu sechele a

bolilor reumatice prin mijloace de

kinetoterapie

România

16

Cazan

Luminița-

Magda

15.08.

1967

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Ghervan

Petru dr.,prof.univ. 29.10.2018

Incluziunea copiilor cu CES din

învățământul preuniversitar prin

mijloacele educației fizice

România

Page 7: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

17

Ciobanu

Alexandru

Florin

12.10.

1992

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Ciorbă

Constantin

dr. hab.,

prof.univ. 29.10.2018

Creșterea randamentului de joc al

handbalistelor junioare prin

dezvoltarea rezistenței specifice

România

18

Cojocaru

Daniela

14.09.

1987

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Leuciuc

Florin-

Valentin

dr.,prof.univ. 29.10.2018

Combaterea obezității la elevii din

ciclul primar prin diverse

conținuturi în cadrul lecției de

educație fizică

România

19

Darabă

Iulian-Cezar

08.07.

1986

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Rață Elena dr.,conf.univ. 29.10.2018

Monitorizarea activității sportive

prin utilizarea aplicațiilor și

device-urilor mobile

România

20

Ionescu

Alexandru-

Ninel

10.11.

1985

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Carp Ion dr.,prof.univ. 29.10.2018

Dezvoltarea calităților motrice

combinate la fotbaliștii de 11-

12 ani

România

21

Miron

Corneliu

13.10.

1974

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Chirazi

Marin dr.,prof.univ. 29.10.2018

Atragerea populației în

practicarea educației fizice și

sportului prin aplicarea

tehnologiilor de marketing și

management

România

22

Moje Călin

Mircea

08.07.

1970

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Ghervan

Petru dr.,prof.univ. 29.10.2018

Perfecționarea jocului de atac în

oină prin folosirea metodelor

globale și analitice

România

Page 8: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

23

Moisa

Valeria

05.11.

1963

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Moroșan

Raisa

dr.hab.,

prof.univ. 29.10.2018

Estimarea activității motrice a

elevilor din ciclul gimnazial în

raport cu factorul alimentar.

România

24

Pavel Liviu

Paul

29.06.

1962

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Potop

Vladimir

dr. hab.,

prof.univ. 29.10.2018

Creșterea nivelului pregătirii

tehnice a scrimerilor de 14-15 ani

pe baza utilizării criteriilor

biomecanice

România

25

Rusianu

Iulian

23.05.

1984

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Păcuraru

Alexandru dr.,prof.univ. 29.10.2018

Dezvoltarea capacităților de

coordonare a handbaliștilor de 15-

16 ani (juniori II) în cadrul

antrenamentului individualizat.

România

26

Stanciu

Nicu-

Georgel

07.01.

1975

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Ciorbă

Constantin

dr. hab.,

prof.univ. 29.10.2018

Activități extracurriculare la

fotbal de tip ”Asociație Sportivă”

cu elevii din treapta gimnazială

România

27

Tanasă

Bogdan

Ionuț

19.08.

1980

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Rață Elena dr.,

conf.univ. 29.10.2018

Pregătirea psihomotrică a elevilor

din învățământul gimnazial în

lecțiile de educație fizică prin

aplicarea mijloacelor din

badminton

România

28

Tenea

Marian Emil

17.11.

1983

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Ciorbă

Constantin

dr. hab.,

prof.univ. 29.10.2018

Dezvoltarea vitezei de reacție la

handbaliștii juniori prin aplicarea

stimulilor vizuali și auditivi

România

Page 9: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

29

Timnea

Andreea

Consuela

18.07.

1993

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Potop

Vladimir

dr.hab.,

prof.univ. 29.10.2018

Reglarea parametrilor efortului

fizic la fotbaliștii de 8-10 ani pe

baza indicilor cardiovasculari

România

30

Țurcanu

Alina-Petruță

26.10.

1992

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Rață Elena dr.,conf.univ. 29.10.2018

Organizarea procesului

instructiv-educațiv în lecțiile de

educație fizică și sport prin

aplicarea tehnologiilor

informaționale

România

31

Udroiu

Marian

20.04.

1974

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Urichianu

Sanda-Toma dr.,prof.univ. 29.10.2018

Creșterea motricității generale a

elevilor din ciclul liceal prin

aplicarea mijloacelor din rugby

România

32

Urlih Liviu-

Cristian

20.04.

1974

31.10

.2018 f/r taxă

533.04 –

Educaţie

fizică,sport,

kinetoterap

ie şi

recreaţie

Urichianu

Sanda-Toma dr.,prof.univ. 29.10.2018

Formarea competențelor

psihomotrice la elevii din

învățământul gimnazial prin

practicarea activităților sportiv-

recreative în taberele de odihnă

România

Page 10: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR”, CONSORȚII ACADEMICE UNIVERSITARE

Nr.

Nume,

prenume

doctorand

Data

nașterii Dat

a

înm

atr

icu

lări

i

Fo

rma

de

stu

dii

Fo

rma

de

fin

anța

re

Pro

gra

m d

e

do

cto

rat Nume,

prenume

conducător de

doctorat

Dat

a ap

rob

ării

tem

ei/

con

d.

Tema tezei

Țar

a d

e o

rig

ine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ȘCOALA DOCTORALĂ Matematică și știința informației

1. Bumbu Tudor 11.11.92 01.11.2018 c/f buget 121.03.

Programarea

calculatoarelor

Cojocaru

Svetlana, mem.

cor.

12.10.18 Tehnologii și resurse

informaționale pentru

digitizarea și procesarea

patrimoniului istorico-literar

Republica

Moldova

2. Horoș Grigorii 20.10.94 01.11.2018 f/r buget 111.03. Logica

matematică,

algebră și

teoria

numerelor

Șerbacov Victor,

dr.hab.

12.10.18 Cercetare grupoizilor de ordin

mic cu diferite identități,

morfismelor și proprietăților lor

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Științe fizice

3. Boian

Vladimir

17.07.85 01.11.2018 f/r buget 133.04. Fizica

stării solide

Sidorenko

Anatolie,

acad.

12.10.18 Supraconductibilitatea tripletă

ca bază a spintronicii

supraconductoare

Republica

Moldova

4. Nistreanu

Andrei

03.07.81 01.11.2018 f/r buget 131.01. Fizica

matematică

Enache Nicolae.

dr. hab.

12.10.18 Indistingtibilitate și

inseparabilitate cooperativă

dintre cavitățile optice și

aplicarea acestora la fenomenele

colective la fotosinteza

biomoleculelor și biofotonică

Republica

Moldova

5. Podgornîi

Daniel

08.03.95 01.11.2018 c/f buget 133.04. Fizica

stării solide

Kravțov Victor,

dr.

Baca Svetlana,

dr.

12.10.18 Designul, structura și

proprietățile magnetice ale

materialelor metalorganice de

tip clusteri homo- și

heteronucleari de Fe/Fe-Ln

Republica

Moldova

Page 11: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

6. Turcu Tatiana 06.11.87 01.11.2018 f/r buget 131.01. Fizica

matematică

Macovei Mihai,

dr. hab.

12.10.18 Controlul dinamicii cuantice cu

un câmp coerent de frecvență

joasă

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALA Științe chimice și tehnologice

7. Ciobanu

Natalia

09.07.73 01.11.2018 c/f buget 143.01. Chimie

organică

Macaev Fliur,

dr. hab.

08.10.18 Sinteza dihidropirimidin-5-

carboxilaților substituiți

Republica

Moldova

8. Ureche

Dumitru

01.04.94 01.11.2018 c/f buget 141.01. Chimie

anorganică

Bulhac Ion,

dr. hab.

Bouroș Pavlina,

dr.

08.10.18 Sinteza, studiul proprietăților și

arhitecturii moleculare ale

compușilor coordinativi ai

metalelor de tip „s” și „d” cu

liganzi polifuncționali

Republica

Moldova

9. Vicol Crina 01.04.94 01.11.2018 f/r buget 146.01. Chimie

ecologică

Duca Gheorghe,

acad.

08.10.18 Formarea ecovaleologică a

tinerii generații în soluționarea

problemelor ecologice

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Științe geonomice

10. Crăciun

Andrei

05.05.86 01.11.18 f/r buget 166.02.

protecția

mediului

ambiant și

folosirea

resurselor

naturale

Bejan Iurie, dr. 08.10.18 Evaluarea modificării utilizării

terenului în bazinul râului

Bucoveț

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Științe biologice

11. Bahșiev

Aighiuni

01.10.93 01.11.18 c/f buget 162.01.

Genetică

vegetală

Zamorzaeva-

Orleanschi Irina,

dr.

10.10.18 Diagnosticul molecular al

fitoplasmei la soiurile de tomate

autohtone

Republica

Moldova

12. Beșelea Vasile 31.05.85 01.11.18 f/r buget 164.01.

Botanică

Teleuță

Alexandru, dr.

10.10.18 Particularitățile bioecologice ale

reprezentanților genului

Clematis L. în Republica

Moldova

Republica

Moldova

13. Bucățel Sergiu 28.06.85 01.11.18 f/r buget 164.01.

Botanică

Comanici Ion,

dr. hab.

10.10.18 Plantele lemnoase noi în

arhitectura peisajeră

Republica

Moldova

14. Ciorba Olga 24.02.87 01.11.18 c/f buget 164.02.

Fiziologie

vegetală

Duca Maria,

acad.

10.10.18 Aspecte privind rezistența florii

soarelui la secetă în condițiile

schimbărilor climatice

Republica

Moldova

Page 12: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

15. Dibolscaia

Natalia

22.10.95 01.11.18 c/f buget 165.02.

Zoologie

Nistrean

Victoria, dr.

10.10.18 Particularitățile ecologice și

importanța liliecilor (Mammalia:

Chiroptera) în mediul urban și

rural din Republica Moldova

Republica

Moldova

16. Garbuzneac

Anastasia

11.05.90 01.11.18 f/r buget 165. 01.

Fiziologia

omulu și

animalelor

Șeptițchi

Vladimir,

dr. hab.

Burțeva

Svetlana,

dr. hab.

10.10.18 Formarea și păstrarea

vestigiului în memorie la

șobolanii alimentați cu biomasa

de streptomicete

Republica

Moldova

17. Movilleanu

Sergiu

30.07.81 01.11.18 f/r buget 164.01.

Botanică

Palancean

Alexei, dr.hab.

10.10.18 Reconstrucția ecologică a

arborilor necorespunzătoare

din cadrul fondului forestier al

Republicii Moldova

Republica

Moldova

18. Mustea Mihai 26.04.91 01.11.18 f/r buget 165. Ihteologie Bulat Dumitru,

dr.

10.10.18 Diversitatea ihtiofaunistică și

starea structural-funcțională a

ihtiocenozei lacului refrigerent

Cuciurgan în condițiile

ecologice actuale

Republica

Moldova

19. Onica Natalia 31.03.86 01.11.18 f/r buget 164.01.

Botanică

Bucățel Vasile,

dr.

10.10.18 Genul Hydrangea L. în Republica

Moldova (itroducția,

particularități bioecologice,

utilizarea în amenajări

peisagistice)

Republica

Moldova

20. Paladi Viorica 01.01.76 01.11.18 c/f buget 165.02.

Zoologie

Munteanu

Andrei, dr.

10.10.18 Ornitofauna zonei umede

Ramsar ”Lacurile Prutului de

Jos”

Republica

Moldova

21. Reșina

Anatolie

24.08.85 01.11.18 f/r buget 164.01.

Botanică

Postolache

Gheorghe,

dr. hab

Manic

Gheorghe, dr.

hab.

10.10.18 Fenomenul uscării frasinului

(Fraxinus excelsior L.) în

Rezervația „Plaiul Fagului” și

elaborarea măsurilor de

atenuare a lui

Republica

Moldova

22. Talmaci Ion 10.01.66 01.11.18 f/r buget 164.01.

Botanică

Palancean

Alexei,

dr.hab.

10.10.18 Contribuția pădurilor în bilanțul

gazelor cu efect de seră în

Republica Moldova

Republica

Moldova

Page 13: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

ȘCOALA DOCTORALĂ Științe umaniste

23. Agafița Mihail 21.11.73 01.11.18 f/r buget 611.07. Istoria

științei și

tehnicii (pe

domenii)

Ghilaș Victor,

dr. hab

Tcacenco

Victoria, dr.

11.10.18 Evoluția chitarei bas în muzica

de jazz din SUA – de la apariția

instrumentului până în

contemporaneitate: construcția,

tehnici interpretative, aspecte

stilistice

Republica

Moldova

24. Baciu Doina 13.06.92 01.11.18 c/f buget 622.01.Literatu

ra română

Grati Aliona, dr.

hab.

11.10.18 Fenomenul post-literatura.

Poezia în epoca tehnologiilor

avansate

Republica

Moldova

25. Batrîncea

Sanda

06.03.94 01.11.18 f/r buget 621.04.Lexicol

ogie și

lexicografie;

terminologie și

limbaje

specializate;

traductologie

Druță Inga,

dr. hab.

11.10.18 Terminologia vamală în limba

română: constituire,

caracteristici și tendințe de

dezvoltare

Republica

Moldova

26. Caciula Ivan 20.08.91 01.11.18 f/r buget 611.02.Istoria

românilor (pe

perioade)

Cojocaru

Gheorghe,

dr. hab.

11.10.18 Chestiunea clasicilor literaturii

române în procesul didactic și

literar din RSSM (anii 194-1960)

Republica

Moldova

27. Cîssa Irina 20.06.92 01.11.18 f/r buget 612.01.

Etnologie

Nicoglo Diana,

dr.

11.10.18 Tradițiile oieritului la găgăuzi

(sfârșitul sec. XIX – începutul

sec. XXI)

Republica

Moldova

28. Constantinov

Lilia

11.12.79 01.11.18 f/r buget 611.07. Istoria

științei și

tehnicii (pe

domenii)

Manolache

Constantin,

dr. hab

Enciu Nicolae,

dr. hab.

11.10.18 Evoluția științei socioumaniste

în Basarabia interbelică

Republica

Moldova

29. Durleșteanu

Ecaterina

02.07.91 01.11.18 f/r bufet 631.02.

Filozofie

istorică

Bobînă

Gheorghe, dr.

hab.

11.10.18 Poporanismul lui Constantin

Stere în contextul filosofic

european

Republica

Moldova

30. Goțca Rodica 09.05.94 01.11.18 c/f buget 622.03. Teoria

literaturii

Grati Aliona, dr.

hab.

11.10.18 Textul ergodic și impactul lui

asupra conceptului de literatură

Republica

Moldova

31. Iușco Vasile 14.09.73 01.11.18 f/r taxă 622.04.Folclori

stică

Cimpoi Mihai,

acad

11.10.18 Ritul vieții în folclorul din

Maramureș

Republica

Moldova

Page 14: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

32. Mărgărit

Marian

07.11.57 01.11.18 f/r taxă 622.01.

Literatura

română

Cimpoi Mihai,

acad.

11.10.18 Muzicalitatea poeziei

eminesciene

România

33. Mihalachi Ion 05.03.90 01.11.18 f/r buget 611.02.Istoria

românilor (pe

perioade)

Constantinov

Valentin, dr.

11.10.18 Țara Moldovei în politica

externă a regelui Poloniei Lui

Jan III Sobeiski (1674-1696)

Republica

Moldova

34. Rusu Ana 31.19.69 01.11.18 f/r buget 621.04.Lexicol

ogie și

lexicografie;

terminologie și

limbaje

specializate;

traductologie

Bahnaru Vasile,

dr. hab.

11.10.18 Statutul funcțional, lexico-

semantic și gramatic al

regionalismelor în limba română

Republica

Moldova

35. Șatravca

Larisa

21.02.90 01.11.18 c/f buget 621.05.

Semiotică;sem

antică;

pragmatică

Hanganu

Aurelia,

dr. hab.

11.10.18 Abrevierile în discursul militar

actual

Republica

Moldova

36. Șerdeșniuc

Cristian

18.06.89 01.11.18 f/r buget 622.01.Literatu

ra română

Corcinschi Nina,

dr.

11.10.18 Universul copilăriei în creația

lui Grigore Vieru

Republica

Moldova

37. Susai Ștefan-

Marcel

01.11.18 f/r buget 622.01.Literatu

ra română

Corcinschi Nina,

dr.

11.10.18 Publicistica literară de la

„Rampa” (Alexandru Robot,

Liviu Rebreanu)

Republica

Moldova

38. Vîlcu Marcela 19.01.68 01.11.18 c/f buget 621.05.

Semiotică;sem

antică;

pragmatică

Hanganu

Aurelia,

dr. hab.

11.10.18 Comunicarea academică în

contextul științei deschise

(abordare lingvistică)

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Științe juridice, politice și sociologice

39. Bardajan Ion 17.04.91 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

procesual

penal

Rusu Vitalie, dr. 25.10.18 Particularitățile aplicării măsurii

de arest preventiv în legislația

procesual penală a Republicii

Moldova și a altor state

Republica

Moldova

40. Boloș Petru 17.11.91 01.11.18 f/r taxă 554.01. Drept

procesual

penal

Barbăneagră

Alexei, dr. hab.

25.10.18 Interacțiunile de corupție activă

și pasivă: abordări doctrinale și

juridisprudențiale

România

41. Butucea

Eugeniu

12.11.85 01.11.18 f/r taxă 552.01. Drept

constituțional

Costachi

Gheorghe, dr.

25.10.18 Actele justiției constituționale în

sistemul izvoarelor de drept a

Republica

Moldova

Page 15: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

hab. Republicii Moldova

42. Cânepa

Andrada -

Mihaela

09.06.92 01.11.18 f/r taxă 553.01. Drept

civil

Chirtoacă

Leonid, dr.

25.10.18 Contractul de donație prin

prisma legislației și

jurisprudenței Republicii

Moldova și României

România

43. Cojocaru

Vladimir

06.02.81 01.11.18 c/f taxă 554.01.Drept

penal și

execuțional

penal

Moraru Victor,

dr.

25.10.18 Executarea pedepselor privative

de libertate

MD

Republica

Moldova

44. Cristea Daniel 21.04.75 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

procesual

penal

Osoianu Tudor,

dr.

25.10.18 Protecția datelor cu caracter

personal în procesul penal

România

45. Curchin Renat 31.12.85 01.11.18 f/r taxă 552.01. Drept

constituțional

Popa Victor, dr.

hab.

25.10.18 Dreptul constituțional la libera

circulație în contextul integrării

europene a Republicii Moldova

Republica

Moldova

46. Donos Victor 02.02.90 01.11.18 f/r taxă 552.01. Drept

constituțional

Costachi

Gheorghe,

dr. hab.

25.10.18 Responsabilitatea și

răspunderea aleșilor poporului

într-un stat de drept

Republica

Moldova

47. Dumitrescu

Florin

19.05,72 01.11.18 f/r taxă 552.01.Drept

constituțional

Rusu Vitalie, dr 25.10.18 Urmărire penală și judecarea

cauzelor privind infracțiunile

săvârșite de persoane juridice:

abordări teoretico-practice și

normative

România

48. Goriuc

Teodorina

21.02.94 01.11.18 f/r buget 553.05.

Dreptul

muncii și

protecției

sociale

Romandaș

Nicolai, dr.

25.10.18 Armonizarea reglementării

relațiilor de muncă în Republica

Moldova prin prisma

instrumentelor juridice ale

Uniunii Europene

Republica

Moldova

49. Ivancova

Alesea

08.02.94 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

procesual

penal

Cușnir Valeriu,

dr. hab.

25.10.18 Restituirea bunurilor

infracționale în cadrul cooperării

juridice internaționale în materie

penală

Republica

Moldova

50. Manciu Liana-

Alina

06.10.67 01.11.18 f/r taxă 552.08. Drept

internațional și

european

public

Balan Oleg, dr.

hab.

25.10.18 Rolul organizațiilor

internaționale în menținerea

păcii și stabilității mondiale

România

Page 16: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

51. Nitrean Alina 03.04.77 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

procesual

penal

Osoianu Tudor,

dr.

25.10.18 Interacțiunea experților în

domeniul criminalisticii

tradiționale și a criminalisticii

nucleare în cadrul examinării

probelor fizice care conțin

material nuclear sau radiologic

Republica

Moldova

52. Poalelungi

Mihai

13.11.92 01.11.18 f/r taxă 552.08. Drept

internațional și

european

public

Balan Oleg, dr.

hab.

25.10.18 Incidența raționamentului

jurisdicțional al Curții de Justiție

a Uniunii Europene asupra

procesului de creație normativă

în statele membre și din

proxima vecinătate

Republica

Moldova

53. Popa Vasile 18.06.81. 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

procesual

penal

Osoianu Tudor,

dr.

25.10.18 Măsurile speciale de investigație

autorizate de judecător în

procesul penal

România

54. Stici Silvia 26.07.81 01.11.18 f/r buget 553.01. Drept

civil

Chiroșca

Dorian, dr.

25.10.18 Consumatorul pe piața

energetică a Republicii

Moldova: reglementări naționale

și standarde europene

Republica

Moldova

55. Vitiuc Victor 13.02.86 01.11.18 f/r taxă 552.01. Drept

constituțional

Popa Victor, dr.

hab.

25.10.18 Mecanisme și instrumente de

protecție juridică a cetățenilor în

raporturile cu autoritățile

publice

Republica

Moldova

56. Zamșa

Alexandra

04.04.88 01.11.18 f/r taxă 553.01. Drept

civil

Dandara Lilia,

dr.

25.10.18 Răspunderea cevilă pentru

prejudiciul cauzat de o

autoritate publică sau persoană

cu funcție ce răspundere

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Științe economice și demografice

57. Amariei

Lenuța

27.09.81 01.11.18 f/r taxă 521.03.

Economie și

management

în domeniul

de activitate

Ghițiu Lilia, dr. 18.10.18 Managementul resurselor

destinate modernizării

infrastructurii rețelilor de

transport în Republica Moldova

România

58. Amariei Vasile 07.08.73 01.11.18 f/r taxă 521.03.

Economie și

management

Perciun Rodica,

dr. hab.

18.10.18 Implicațiile economico-sociale

asupra managementului

educațional din învățământul

România

Page 17: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

în domeniul

de activitate

preuniversitar.

59. Cioban Mihail 10.12.90 01.11.18 f/r buget 521.03.

Economie și

management

în domeniul

de activitate

Colesnicova

Tatiana, dr.

18.10.18 Eficientizarea managementului

susținerii economico-sociale a

copiilor aflați în dificultate

Republica

Moldova

60. Hosu Elena -

Alina

02.10.88 01.11.18 f/r taxă 521.03.

Economie și

management

în domeniul

de activitate

Tcaci Carolina,

dr.

18.10.18 Perfecționarea strategiilor de

management ale companiiloe

social responsabile

România

61. Novadariu

Nicolae

01.11.18 f/r buget 521.03.

Economie și

management

în domeniul

de activitate

Perciun Rodica,

dr. hab.

18.10.18 Perfecționarea managementului

în industria autovehiculelor

după vânzare ( after-sales)

România

62. Oborocean

Pavel

07.04.87 01.11.18 f/r buget 521.03.

Economie și

management

în domeniul

de activitate

Tcaci Carolina,

dr.

18.10.18 Perfecționarea managementului

serviciilor publice prin

introducerea indicatorilor

economici de performanță

Republica

Moldova

63. Oboroceanu

Aliona

17.09.74 01.11.18 f/r buget 521.03.

Economie și

management

în domeniul

de activitate

Perciun Rodica,

dr. hab.

18.10.18 Perfecționarea managementului

infrastructurii drumurilor

publice în Republica Moldova

Republica

Moldova

64. Parcalab

Carolina

22.12.78 01.11.18 f/r buget 521.03.

Economie și

management

în domeniul

de activitate

Cociug Victoria,

dr.

18.10.18 Perspectivele dezvoltării

mediului concurențial în

contextul digitalizării economiei

Republica

Moldova

65. Railean

Veronica

15.01.85 01.11.18 f/r buget 523.01. Finanțe Timuș Angela,

dr.

18.10.18 Evaluarea și finanțarea

sectorului de cercetare din

Republica Moldova în contextul

tendințelor europene

Republica

Moldova

Page 18: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

66. Rusu Natalia 18.03.83 01.11.18 f/r buget 523.01. Finanțe Tcaci Carolina,

dr.

18.10.18 Perfecționarea gestiunii

financiare a instituțiilor publice

de învățământ superior cu

autonomie financiară

Republica

Moldova

67. Tabac Tatiana 06.05.89 01.11.18 f/r buget 521.03.

Economie și

management

în domeniul

de activitate

Savelieva

Galina, dr.

Gagauz Olga,

dr. hab.

18.10.18 Gestionarea proceselor

migraționale în contextul

dezvoltării pieței muncii

competitive (cazul Republicii

Moldova)

Republica

Moldova

Page 19: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Nr.

ord.

Numele, prenumele

doctorandului

Anul

naște-

rii

Data

înmatri-

culării la

studii

(ziua,

data,

anul)

Form

a de

studii

(cu fr.

/ fr.

red.)

Forma de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului

de doctorat

Titlul

științific al

conducă-

torului de

doctorat

Data aprobării

temei și

conducăto-

rului de

doctorat

Tema tezei Țara de

origine a

doctoran-

dului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ȘCOALA DOCTORALĂ ASEM

1. Bahnaru Roman 1982 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

Țurcanu

Gheorghe

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Guvernanța Economiei Digitale în

mediul de afaceri Republica

Moldova

2. Juraveli Tatiana 1978 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

Platon Nicolae

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Organizarea și gestionarea

afacerilor din domeniul turismului

prin prisma strategiilor, tacticilor și

tehnicilor de negocieri

Republica

Moldova

3. Țurcanu Igor 1979 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

Platon Nicolae

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Managementul administrării fiscale

prin prisma conformării benevole Republica

Moldova

4. Russu Cristina 1991 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

Covaș Lilia

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Sporirea responsabilității sociale a

întreprinderilor mici și mijlocii în

Republica Moldova

Republica

Moldova

5. Androsov Elena

1979 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

Bilaș Ludmila

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Construirea unui sistem echilibrat

de indicatori a managementului

strategic în organizațiile din

Republica Moldova

Republica

Moldova

6. Nicolaescu Victor 1990 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

Cojocaru Vadim prof.univ.,

dr.

19.11.2018 Managementul relațiilor cu

stakeholderii Republica

Moldova

7. Gagauz Valeriu 1986 01.11.2018 Fr.red. buget 521.04. Belostecinic

Grigore

dr.hab.,

prof. univ.

19.11.2018 Evoluții și tendințe specifice

marketingului în condițiile

consolidării economiei digitale

Republica

Moldova

8. Popa Ludmila 1981 01.11.2018 Fr.red. buget 522.01. Secrieru Angela

prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Controlul financiar public intern în

Republica Moldova sub impactul

standardelor internaționale

Republica

Moldova

9. Gasnaș Gheorghi 1983 01.11.2018 Fr.red. buget 522.01. Cobzari Ludmila

prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Perfecționarea sistemului fiscal la

nivel local în vederea stimulării

activității economice în contextul

descentralizării

Republica

Moldova

10. Ionaș Ana 1976 01.11.2018 Fr.red. buget 522.01. Ciubotaru Maria

conf.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Influenţa reglementării

sectorului financiar şi a

politicilor asupra stabilităţii

financiare şi performanţei

Republica

Moldova

Page 20: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

economice în Republica

Moldova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11. Chicu Veronica 1987 01.11.2018 Fr.red. buget 522.01. Belobrov Angela

conf.univ.,

dr.

19.11.2018 Gestiunea lichidității excesive

din sistemul bancar din

perspectiva eficientizării

politicii monetare

Republica

Moldova

12. Railean Tatiana

1987 01.11.2018 Fr.red. buget 522.02. Grigoroi Lilia

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Perfecționarea metodologiei

contabilității în instituțiile

bugetare în contextul IPSAS

Republica

Moldova

13. Vieru Roman 1987 01.11.2018 Fr.red. buget 522.02. Lazar Liliana

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Problematici ale contabilității și

raportării impozitului pe venit

Republica

Moldova

14. Dragan Maria-Mihaela 1995 01.11.2018 Fr.red. buget 522.02. Munteanu Neli

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Analiza riscului de faliment și

predicția acestuia pentru

entitățile din Republica

Moldova

Republica

Moldova

15. Rotaru Daria 1994 01.11.2018 Fr.red. buget 522.02. Mihaila Svetlana

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Perfecționarea controlului

financiar în conformitate cu

prevederile standardelor

internaționale de contabilitate

Republica

Moldova

16. Bobuțac Valeriu 1993 01.11.2018 Fr.red. buget 523.01.

Godonoagă

Anatol

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Cercetarea modelelor dinamice

discrete de evoluție și control a

sistemelor socio-economice

Republica

Moldova

17. Veveriță Ion 1979 01.11.2018 Fr.red. buget 523.02. Pârțachi Ion

prof.univ.,dr. 19.11.2018 Instrumente de evaluare

multidimensională a

anticipărilor impactului

șocurilor propagate asupra

băncilor din Republica

Moldova

Republica

Moldova

18. Blanuța Victoria 1981 01.11.2018 Fr.red. buget 523.02.

Cara Elena

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Abordări moderne

macroeconometrice de analiză

ale economiei Republicii

Moldova

Republica

Moldova

19. Vetricean Stanislav 1992 01.11.2018 Fr.red. buget 122.02.

Bolun Ion

prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Analiza comparativă a

criteriilor de eficiență a

investițiilor în informatizare

Republica

Moldova

20. Morozan Stela 1992 01.11.2018 Fr.red. buget 154.01. Hachi Mihai

conf.univ.,dr. 19.11.2018 Migrația de revenire: probleme

și oportunități pentru

dezvoltarea socio-economică a

Republicii Moldova

Republica

Moldova

Page 21: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Domnișor Victor 1986 01.11.2018 Cu fr. taxă 521.03. Țurcanu

Gheorghe

conf.univ.,

dr.

19.11.2018 Sporirea eficacității schimbărilor

în cadrul sistemelor de

management pe exemplul

companiilor prestatoare de

servicii

Republica

Moldova

2. Robu Mariana 1985 01.11.2018 Cu fr. taxă 522.01. Ludmila

Cobzari

prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Impactul decalajului salarial între

femei și bărbați asupra situației

socio-economice a Republicii

Moldova

Republica

Moldova

3. Nastas Vasile 1993 01.11.2018 Cu fr. taxă 122.02. Bolun Ion

prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Impactul aplicațiilor mobile

asupra activităților de afaceri Republica

Moldova

4. Recean Dorin 1974 01.11.2018 Fr.red. taxă 521.01. Tomșa Aurelia

Conf.univ.,

dr.

19.11.2018 Valorificarea ecosistemului

transferurilor bănești din

străinătate: mecanisme și

oportunități pentru economia

Republicii Moldova

Republica

Moldova

5. Barbulat Mihail 1971 01.11.2018 Fr.red. taxă 521.03. Platon Nicolae

conf.univ.,

dr.

19.11.2018 Managementul destinației

turistice prin prisma dezvoltării

turismului de afaceri

Republica

Moldova

6. Ciobanu Radu 1980 01.11.2018 Fr.red. taxă 522.02. Grigoroi Lilia conf.univ.,

dr.

19.11.2018 Organizarea și funcționalitatea

contabilității în Republica

Moldova conform normelor

europene și internaționale

Republica

Moldova

7. Catruc-Inculeț

Adriana

1991 01.11.2018 Fr.red. taxă 122.02. Bolun Ion

prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Valorificarea eficientă a

resurselor dispozitivelor Internet

pentru case inteligente

Republica

Moldova

8. Scorlat Constantin 1973 01.11.2018 Fr.red. taxă 521.03. Cotelnic Ala prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Resursele umane ca factor de risc

intern al managementului

organizației

România

9. Chircu Andrei-Costel 1989 01.11.2018 Fr.red. taxă 522.01. Secrieru Angela prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Raționalizarea finanțării

serviciilor sociale in scopul

minimizării riscurilor sociale

România

10. Predica Răzvan-

Alexandru

1978 01.11.2018 Fr.red. taxă 522.01. Hîncu Rodica prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Impactul financiar al e-commerce

asupra mediului economic România

11. Zgunea Gabriel 1983 01.11.2018 Fr.red. taxă 522.01. Cobzari

Ludmila

prof.univ.,

dr.hab.

19.11.2018 Perfecționarea mecanismului de

combatere a fraudei financiare la

micronivel

România

12. Crăciun Laurențiu 1960 01.11.2018 Fr.red. taxă 154.01. Hachi Mihai conf.univ.,

dr.

19.11.2018 Integrarea orașelor mici și

mijlocii în sistemul urban

regional. (Studiu comparativ pe

exemplul orașelor Zârnești,

România și Strășeni, Republica

Moldova)

România

Page 22: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

În baza Acordului de Cooperare pentru Cotutela cu Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, România

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Topchina Mihaela 1993 01.11.201

8

Cu fr. cotutelă 522.02. Grigoroi Lilia

Hlaciuc Elena

conf.univ.,

dr.

prof.univ.,

dr.

19.11.2018 Raportarea financiară a

companiilor de asigurări ca

urmare a aplicării

regimului SOCYENCY II

România

2. Surdu Sinziana 1994 01.11.201

8

Cu fr. cotutelă 522.02. Lazari Liliana

Hlaciuc Elena

conf.univ.,

dr.

prof.univ.,

dr.

19.11.2018 Analiza efectelor tranzitorii

asupra situațiilor financiare

ale instituțiilor publice din

România de la

contabilitatea de casă la

contabilitatea de

angajamente

România

3. Jieri Nicolai 1993 01.11.201

8

Cu fr. cotutelă 522.02. lMihăila

Svetlana

Grosu

Veronica

conf.univ.,

dr.

prof.univ.,

dr.

19.11.2018 Influiențele veniturilor din

contractele cu clienti asupra

situațiilor financiare ale

societăților cotate

România

4. Zlati Monica 1974 01.11.201

8

Cu fr. cotutelă 522.02. lMihăila

Svetlana

Grosu

Veronica

conf.univ.,

dr.

prof.univ.,

dr.

19.11.2018 Analiza și evaluarea

pachetului de politici

contabile prin metode și

proceduri statistice

România

5. Nucă Dimitrița 1994 01.11.201

8

Cu fr. cotutelă 522.02. Graur Anatol

Grosu

Veronica

conf.univ.,

dr.

prof.univ.,

dr.

19.11.2018 Identificarea unui model de

raportare a rezultatului

activității de cercetare-

dezvoltare-informare

România

Page 23: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

PARTENERIATUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, UNIVERSITATEA DE STAT

„BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU” DIN CAHUL ŞI A INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Nr.

Numele/

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculării la

studii (ziua,

luna, anul)

Forma

de

studii

(f/ fr)

Forma de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul și

programul de

doctorat

Numele, prenumele

conducătorului/

lor științific/i

Titlul științific al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Data

aprobării

temei și

conducător-

ului științific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei

Țara de

origine a

doctoran-

dului

ȘCOALA DOCTORALĂ Ştiinţe ale Educaţiei

1. Volontâri

Olesea

08.02.1981

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Buget

532.02.

Didactică

școlară (pe

trepte și

discipline de

învățământ).

Cabac Valeriu

dr., prof. univ.

20.09.2018 Metodologia selectării

conținuturilor și

predării disciplinelor

aplicative (informatica)

în modelul dual al

învățământului

profesional-tehnic

Republica

Moldova

2. Popa Zinaida

04.02.1958

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

f Buget

531.01 –

Teoria

generală a

educaţiei

Achiri Ion

dr., conf. univ.

20.09.2018 Învățarea cross-

curriculară din

perspectiva formării

competențelor școlare

Republica

Moldova

3. Tintiuc Ana

07.05.1989

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

f Buget

531.01 –

Teoria

generală a

educaţiei

Silistraru Nicolae

dr. hab.,

prof.univ.

20.09.2018 Formarea competenței

psihosociale a

liceenilor

Republica

Moldova

4. Rotaru Andrei

09.08.1983

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Buget

532.02.

Didactică

școlară (pe

trepte și

discipline de

învățământ).

Coropceanu

Eduard

dr.,

prof.univ.

20.09.2018 Impactul analizei

termice și al

calorimetriei în

formarea competenței

investigative (chimie,

fizică, ingineria

materialelor)

Republica

Moldova

Page 24: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

5. Buzulan Zina

21.04.1991

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Buget

531.01 –

Teoria

generală a

educaţiei

Silistraru Nicolae

Golubițchi Silvia

dr. hab.,

prof.univ.

dr., conf.univ.

20.09.2018 Formarea competenței

interculturale a elevilor

din clasele primare

Republica

Moldova

6. Stepanov Zahar

06.09.1993

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

f Buget

532.02.

Didactică

școlară (pe

trepte și

discipline de

învățământ).

Chiriac Liubomir

dr. hab., prof.

univ.

20.09.2018 Metodologia

studierii

algoritmizării și

programării în

gimnaziu cu

implementarea

mediilor vizuale de

programare

Republica

Moldova

7. Livițchi Irina

08.07.1977

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Buget

531.01 –

Teoria

generală a

educaţiei

Vicol Nelu

dr., conf. univ.

20.09.2018 Educația elevilor din

liceu pentru integrare

europeană.

Republica

Moldova

8. Stamati Elena

23.09.1988

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă

531.01 –

Teoria

generală a

educaţiei

Chirică Galina

dr., conf. univ

20.09.2018 Formarea culturii

ecologice la preșcolari

din perspectiva

parteneriatului

grădiniță- familie

Republica

Moldova

9.

Cernei Olga

04.03.1991

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă

531.01 –

Teoria

generală a

educaţiei

Golubițchi Silvia

dr., conf.univ.

20.09.2018 Fundamente ale

diferenţierii şi

individualizării

demersului didactic în

cadrul formării

competenței citit-

scrisului în clasele

primare

Republica

Moldova

10. Bălan Rodica

23.04.1974

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă

531.01 –

Teoria

generală a

educaţiei

Vicol Nelu

dr., conf. univ.

20.09.2018 Formarea competenței

culturale a elevilor în

contextul creației

folclorice

România

11. Kiss Iulia-

Cristina

14.07.1994 01.11.18

(ord. nr. 847

fr Taxă 531.01

Teoria

Botnari Valentina

dr., prof. univ.

interim.

20.09.2018 Abordarea

interdisciplinară în

România

Page 25: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

din 31.10.18) generală a

educației

formarea

competențelor

matematice și de

explorare a mediului la

elevii de vârstă școlară

mică

12. Pîntea Sorin -

Adi

17.02.1971

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă 532.02.

Didactică

școlară (pe

trepte și

discipline de

învățământ).

Chirică Galina dr., conf. univ 20.09.2018 Valorificarea Noilor

educații în formarea

competențelor elevilor

la disciplina școlară

Geografie

România

13. Pîntea Amelia 19.10.1972 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă 532.02.

Didactică

școlară (pe

trepte și

discipline de

învățământ).

Chirică Galina dr., conf. univ 20.09.2018 Formarea

competențelor elevilor

la disciplina școlară

Geografie prin prisma

interdisciplinarității

România

14. Popov Elena

16.02.1982

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Andrițchi Viorica dr. hab., conf.

univ.

20.09.2018 Cadrul conceptual –

metodologic al ghidării

studiului individual al

studentului în

contextul formării

competențelor de

comunicare în limbi

străine

Republica

Moldova

15. Danilov Aurel 19.05.1970 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă 532.02.

Didactică

școlară (pe

trepte și

discipline de

învățământ).

Chiriac Liubomir dr. hab., prof.

univ.

20.09.2018 Metodologia studierii

structurilor algebrice

pentru specialitatea

informatică la ciclul II

Republica

Moldova

16. Chindriș

Claudiu

11.07.1970 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Botnari Valentina dr., prof. univ.

interim.

20.09.2018 Formarea competenței

evaluative la cadrele

didactice

în contextul valorificării

România

Page 26: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

TIC

17. Țifrac Maria 09.06.1984 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Golubițchi Silvia dr., conf.univ. 20.09.2018 Formarea culturii

comunicării la

preșcolari prin

contextual activității

verbal – artistice

România

18. Andrasciuc

Vasilica

20.02.1988 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

fr Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Chirică Galina dr., conf. univ 20.09.2018 Condiții

psihopedagogice de

socializare a

preșcolarului modern

din perspectiva

parteneriatului

grădiniță - familie

România

19. Stăvilă Nicoleta 16.12.1991 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

f Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Golubițchi Silvia dr., conf.univ. 20.09.2018 Competența didactică –

model de formare

profesională inițial a

studenților filologi

Republica

Moldova

20. Sociu Cristinel 29.01.1978 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

f Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Silistraru Nicolae

Botnari Valentina

dr. hab.,

prof.univ.

dr., prof. univ.

interim.

20.09.2018 Formarea și

dezvoltarea conștiinței

morale la adolescenții

contemporani

România

21. Dănăilă –Moisă

Mihaela

20.07.1986 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

f Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Vicol Nelu dr., conf. univ. 20.09.2018 Dezvoltarea limbajului

literar-artistic al

elevilor în cadrul

educației lingvistice și

literare

România

22. Antip Crina-

Ramona

02.06.1975 01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

f Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Vicol Nelu dr., conf. univ. 20.09.2018 Metode moderne de

receptare a textului

literar

România

23. Mihăilă Monica

-Maria

16.08.1976

01.11.18

(ord. nr. 847

din 31.10.18)

f Taxă 531.01

Teoria

generală a

educației

Petrovschi Nina dr. hab., conf.

univ.

20.09.2018 Valoarea formativă a

metodelor euristice în

predarea- invățarea

istoriei din

învățământul general

România

Page 27: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculării

la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(f / fr)

Forma

de

finanţa

re

(buget

/ taxă)

Cifrul programului

de doctorat

(conform HG 816

din 11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului

/lor ştiinţific/i

Titlul științific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data

aprobării

temei și

conducător

ului

științific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei

Țara de

origine a

doctorandul

ui

ȘCOALA DOCTORALĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚA INFORMAȚIEI

1. Usic Ghenadie 1991 01.11.2018 f/r buget

121.03 –

Programarea

calculatoarelor

Prepeliță

Aurelia

Conf. univ.,

dr. în șt.

fizico-

matematice

12.12.201

8

Elaborarea aplicaţiei suport

medic-pacient pentru

monitorizarea si evaluarea

personalizata a stării sănătăţii

pacienţilor cu diabet zaharat tip I.

Republica

Moldova

2. Bodrug

Svetlana 1953 01.11.2018 f/r buget

121.03 –

Programarea

calculatoarelor

Prepeliță

Aurelia

Conf. univ.,

dr. în șt.

fizico-

matematice

12.12.201

8

Elaborarea unui model

computațional stocastic pentru

studierea relației dintre politica

fiscală și cea macroeconomică.

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE FIZICE ȘI INGINEREȘTI

1. Lungu Ion 1994 01.11.2018 f buget

134.01 – Fizica

şi tehnologia

materialelor

Potlog

Tamara

Conf. univ.,

dr. în șt.

fizico-

matematice

12.12.201

8

Aplicaţii software AMPS-1D si

SCAPS-1D in studiul

dispozitivelor fotovoltaice.

Republica

Moldova

2. Boguș Igor 1994 01.11.2018 f/r buget

134.01 – Fizica

şi tehnologia

materialelor

Potlog

Tamara

Conf. univ.,

dr. în șt.

fizico-

matematice

12.12.201

8

Proiectarea si realizarea diferitor

arhitecturi şi algoritmi de creştere

a productivităţii electrice a

modulelor fotovoltaice de putere

mica.

Republica

Moldova

3. Briceag

Valentin 1985 01.11.2018 f/r buget

232.02 –

Tehnologii,

produse și

sisteme

informaționale

Bragaru

Tudor

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Analiza și creșterea nivelului de

maturitate a Sistemului de

Management al Securității

Informației (SMSI) pentru entități

din Republica Moldova” (pe

exemplu Băncilor Comerciale).

Republica

Moldova

Page 28: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE CHIMICE

1.

Porubin-

Schimbător

Veronica

1994 01.11.2018 f buget 145.01 – Chimie

ecologică Gonța Maria

Prof. univ.,

dr. hab. în

chimie

12.12.201

8

Degradarea prin metode de

oxidare avansată a compușilor

organici persistenți (tenside) din

ape reziduale industriale.

Republica

Moldova

2. Blonschi

Vladislav 1994 01.11.2018 f buget

145.02 – Chimie

ecologică a apei

Gladchi

Viorica/

Duca

Gheorghe

Conf. univ.,

dr. în

chimie/

acad., prof.

univ., dr.

hab. în

chimie

12.12.201

8

Transformările fotochimice ale

unor substanțe tiolice şi

participarea acestora în procese de

autopurificare chimică a apelor

naturale.

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI GEONOMICE

1. Stadnic Anjela 1969 01.11.2018 f/r buget 155.01 –

Pedologie

Jigău

Gheorghe

Conf. univ.,

dr. în

biologie

12.12.201

8

Aplicarea criteriilor agroecologice

în scopul implementării

tehnologiilor adaptiv-landșafto-

ameliorative de management

sustenabil a cernoziomurilor în

condiții induse de agrogeneză și

schimbările climatice.

Republica

Moldova

2. Pozdneacova

Ilona 1993 01.11.2018 f/r buget

165.01 –

Fiziologia

omului și

animalelor

Crivoi

Aurelia

Prof. univ.,

dr. hab. în

biologie

12.12.201

8

Studiul privind acţiunea

resveratrolului asupra unor

parametri hematologici şi

biochimici în cadrul dereglărilor

metabolismului glucidic.

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

1. Coleadina

Cristiana 1992 01.11.2018 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Racu Jana

Prof. univ.,

dr. hab. în

psihologie

12.12.201

8

Particularitățile psihologice ale

activității inovaționale la studenți

și modalități de dezvoltare.

Republica

Moldova

2. Efremova

Natalia 1978 01.11.2018 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Anțibor

Liudmila

Conf. univ.,

dr. în

biologie

12.12.201

8

Толерантность и

самоотношение как факторы

нравственного развития

личности.

Republica

Moldova

Page 29: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

3. Luchian

Olesea 1982 01.11.2018 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Platon

Carolina

Prof. univ.,

dr. hab. în

pedagogie

12.12.201

8

Rolul dimensiunilor fundamentale

ale personalității în manifestarea

perfecționismului și a

responsabilității la diferite etape

de vîrstă.

Republica

Moldova

4. Doțen Natalia 1983 01.11.2018 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Platon

Carolina

prof. univ.,

dr. hab. în

pedagogie

12.12.201

8

Particularități cognitive, afective și

comportamentale ale persoanelor

cu epilepsie farmacorezistentă.

Republica

Moldova

5. Topada

Parascovia 1987 01.11.2018 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Bolea

Zinaida

Conf. univ.,

dr. în

psihologie

12.12.201

8

Particularităţi ale funcţionării

psihoemoționale a copilului

abuzat în mediul de îngrijire.

Republica

Moldova

6. Cheptene

Victoria 1989 01.11.2018 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Paladi

Oxana

Conf. univ.,

dr. în

psihologie

12.12.201

8

Inteligenţa emoţională şi

orientările valorice la adolescenţi.

Republica

Moldova

7. Știrbu Diana 1990 01.11.2018 f taxă

511.01 –

Psihologie

generală

Paladi

Oxana

Conf. univ.,

dr. în

psihologie

12.12.201

8

Adaptarea psiho-socială a

adultului aflat la tratament prin

hemodializă cronică.

Republica

Moldova

8. Vartic Ana 1980 01.11.2018 f/r buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Goraș-

Postică

Viorica

Prof. univ.,

dr. hab. în

pedagogie

12.12.201

8

Managementul comunicării cu

tinerii specialiști în instituția

educațională.

Republica

Moldova

9. Novojen Olga 1978 01.11.2018 f/r buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Bîrnaz Nina

Conf. univ.,

dr. în

pedagogie

12.12.201

8

Repere teoretice și metodologice

de formare a competenței

antreprenoriale la elevii din

învățământul profesional-tehnic.

Republica

Moldova

10. Negrei Viorica 1973 01.11.2018 f/r buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Dandara

Otilia

Prof. univ.,

dr. hab. în

pedagogie

12.12.201

8

Valorificarea cadrului curricular în

formarea valorilor civice la elevii

claselor de liceu

Republica

Moldova

11. Leașcenco

Daniela 1993 01.11.2018 f/r buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Șevciuc Maia

Conf. univ.,

dr. în

pedagogie

12.12.201

8

Valorificarea tradiţiilor şi

obiceiurilor naţionale în cadrul

educaţiei preşcolare.

Republica

Moldova

12. Fadeev

Vladimir 1981 01.11.2018 zi buget

511.01 –

Psihologie

generală

Racu Jana

Prof. univ.,

dr. hab. în

psihologie

26.12.201

8

Психологические особенности

эмоционального интеллекта у

подростков билингвов.

UKRAINA

Page 30: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

13. Croitoriu

Nicoleta 1964 01.11.2018 zi buget

511.01 –

Psihologie

generală

Potâng

Angela

Conf. univ.,

dr. în

psihologie

26.12.201

8

Manifestări ale epuizării

profesionale a cadrelor didactice

în contextul incluziunii.

România

14. Miu Florian

Viorel 1983 01.11.2018 zi taxă

511.01 –

Psihologie

generală

Bolea

Zinaida

Conf. univ.,

dr. în

psihologie

26.12.201

8

Profilul psihologic al jucătorului

de noroc (compulsiv). România

15. Slavinskaia

Marina 1961 01.11.2018 fr taxă

511.01 –

Psihologie

generală

Bolboceanu

Aglaida

Prof. univ.,

dr. hab. în

psihologie

26.12.201

8

Особенности восприятия

сексуальности в пожилом

возрасте.

Israel

16. Tănase

Daniela 1972 01.11.2018 zi buget

511.01 –

Psihologie

generală

Bolboceanu

Aglaida

Prof. univ.,

dr. hab. în

psihologie

26.12.201

8

Determinanți emoționali

intrapsihici implicați în

reactivitatea psihofiziologică a

testărilor poligraf.

România

17. Drăgoi Călin

Aurel 1951 01.11.2018 zi taxă

511.01 –

Psihologie

generală

Bolboceanu

Aglaida

Prof. univ.,

dr. hab. în

psihologie

26.12.201

8

Managemenrul adaptării și

rezistenței la stresul ocupațional al

personalului din instituțiile de

protecție socială.

România

18. Banu Vasilica

Carina 1994 01.11.2018 zi buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Guțu

Vladimir

Prof. univ.,

dr. hab. în

pedagogie

26.12.201

8

Particularitățile psihopedagogice

și metodologice de dezvoltare a

competențelor de comunicare în

ciclul primar.

România

19. Rotaru

Ramona Elena 1993 01.11.2018 zi buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Guțu

Vladimir

Prof. univ.,

dr. hab. în

pedagogie

26.12.201

8

Condiții psihopedagogice de

formare și dezvoltare a

creativității elevilor în clasele

primare.

România

20. Borș Andra

Ramona 1978 01.11.2018 zi buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Șoitu

Laurențiu

Prof. univ.,

dr. în

pedagogie

26.12.201

8

Managementul comunicării

interinstituționale la nivel liceal.

Studiu comparativ România –

Republica Moldova.

România

21. Balan Corina 1974 01.11.2018 zi buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Guțu Zoia

Conf. univ.,

dr. în

pedagogie

26.12.201

8

Condiții psihopedagogice de

prevenire și diminuare a

agresivității și violenței școlare.

România

22. Balercă

Vasilica 1980 01.11.2018 zi buget

531.01 – Teoria

generală a

educației

Guțu Zoia

Conf. univ.,

dr. în

pedagogie

26.12.201

8

Particularități psihopedagogice ale

gândirii critice la școlarii mici. România

Page 31: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE

1. Zaharco

Viorelia 1995 01.11.2018 f/r buget

521.01 – Teorie

economică și

politici

economice

Hămuraru

Maria

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Comportamentul consumatorului

în noua economie. Republica

Moldova

2. Ursu Mircea 1993 01.11.2018 f buget

521.03 –

Economie şi

management în

domeniul de

activitate

Gîrlea Mihail

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Impactul culturii organizaționale

asupra stabilității sistemului

bancar.

Republica

Moldova

3. Trifan Maria 1990 01.11.2018 f buget

521.03 –

Economie şi

management în

domeniul de

activitate

Postică Maia

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Modalități de atingere a

avantajelor competitive în cadrul

întreprinderilor autohtone prin

valorificarea culturii

organizatorice.

Republica

Moldova

4. Enachi

Marcela 1989 01.11.2018 f/r buget

522.01 –

Finanțe Caprian Iulia

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Contribuţii privind perfecţionarea

sistemului de control al

companiilor de asigurări.

Republica

Moldova

5. Ulian

Ecaterina 1994 01.11.2018 f/r buget

522.01 –

Finanțe

Cojocaru

Maria

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Strategii de creștere a

performanțelor companiilor și

optimizare fiscală prin fuziuni și

achiziții.

Republica

Moldova

6. Grosul Natalia 1979 01.11.2018 f buget 522.01 –

Finanțe

Dragomir

Lilia

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Eficacitatea gestiunii datoriei de

stat în condiţii de criză economică

în Republica Moldova.

Republica

Moldova

7. Nemerenco

Nicoleta 1977 01.11.2018 f buget

522.01 –

Finanțe

Castraveț

Lucia

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Fiscalitatea - factor relevant de

influențare a dezvoltării durabile.

Republica

Moldova

8. Mazur Elena 1985 01.11.2018 f/r taxă 522.01 –

Finanțe

Ganea

Victoria

Prof. univ.,

dr. hab. în

economie

12.12.201

8

Обеспечение устойчивости

налоговых поступлений в

бюджет.

Republica

Moldova

Page 32: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

9. Lungu

Cristina 1989 01.11.2018 f/r buget

522.02 –

Contabilitate;

audit; analiză

economică

Lușmanschi

Galina

Conf. univ.,

dr. în

economie

12.12.201

8

Contabilitatea şi relevanţa

informaţiei contabile în

managementul activităţii din

industria telecomunicaţiilor.

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE

1. Zolotariov Ala 1986 01.11.2018 fr buget

541.01 – Teoria

și metodologia

sociologiei

Cheianu-

Andrei

Diana

Conf. univ.,

dr. în

sociologie

12.12.201

8

Evaluarea atitudinilor și

comportamentelor în domeniul

egalității de gen: implicații

metodologice în plan național și

international.

Republica

Moldova

2. Oceretnîi

Sergiu 1978 01.11.2018 fr buget

542.01 – Teoria

și practica

asistenței

sociale

Milicenco

Stela

Conf. univ.,

dr. în

sociologie

12.12.201

8

Supervizarea în asistența socială:

impact asupra eficientizării

activității profesionale (cazul

Republicii Moldova).

Republica

Moldova

3. Adașan Doina 1980 01.11.2018 fr buget

542.01 – Teoria

și practica

asistenței

sociale

Racu Aurelia

Prof. univ.,

dr. hab. în

istorie

12.12.201

8

Dezvoltarea serviciilor socio-

educaționale din perspectiva

educației inclusive.

Republica

Moldova

4. Leahu Ilie 1990 01.11.2018 fr buget

561.01 – Teoria,

metodologia şi

istoria

politologiei;

instituţii şi

procese politice

Saca Victor

Prof. univ.,

dr. hab. în

politologie

12.12.201

8

Impactul intereselor politice

asupra guvernării în contextul

transformărilor democratice din

țările spațiului est-european

Republica

Moldova

5. Alîmova

Tatiana 1975 01.11.2018 fr taxă

561.01 – Teoria,

metodologia şi

istoria

politologiei;

instituţii şi

procese politice

Pîrțac

Grigore

Conf. univ.,

dr. în

politologie

12.12.201

8

Политическиe риски и их

влияние на формирование

правового государства в

условиях европейской

интеграции (на примере Р.

Молдова).

Republica

Moldova

6. Zapuhlîh

Augustin 1985 01.11.2018 fr buget

562.01 – Teoria

și metodologia

Teosa

Valentina

Prof. univ.,

dr. hab. în

12.12.201

8

Regiunea Mării Negre în politica

externă a Republicii Moldova.

Republica

Moldova

Page 33: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

relațiilor

internaționale

și a diplomației

politologie

7. Drozda

Svetlana 1978 01.11.2018 fr buget

562.03 –

Probleme și

strategii ale

dezvoltării

globale și

regionale

Teosa

Valentina

Prof. univ.,

dr. hab. în

politologie

12.12.201

8

Dimensiunea europeană de

incluziune a femeilor în relațiile

internaționale. Cazul Repblicii

Moldova.

Republica

Moldova

8. Stratan Iuliana 1981 01.11.2018 fr buget

562.03 –

Probleme și

strategii ale

dezvoltării

globale și

regionale

Vasilescu

Grigore

Prof. univ.,

dr. hab. în

filosofie

12.12.201

8

Rolul partenerilor de dezvoltare

în procesele de modernizare din

Republica Moldova. Studiu de

caz: Banca Mondială.

Republica

Moldova

9. Crețu Mihail 1986 01.11.2018 f buget

571.01 –

Jurnalism și

procese

mediatice

Moraru

Victor

Prof. univ.,

dr. hab. în

politologie

12.12.201

8

Impactul mass-mediei asupra

potențialului participativ al

diasporei moldovenești.

Republica

Moldova

10. Lupu Viorica 1976 01.11.2018 fr buget

572.01 –

Infodocumenta

re;

biblioteconomi

e şi ştiinţa

informării

Țurcan Nelly

Prof. univ.,

dr. hab. în

sociologie

12.12.201

8

Rolul bibliotecii academice

(universitare) în managementul

datelor de cercetare.

Republica

Moldova

11 Cojocaru Irina 1982 01.11.2018 fr buget

572.01 –

Infodocumenta

re;

biblioteconomi

e şi ştiinţa

informării

Cuciureanu

Gheorghe

Conf. cerc.,

dr. hab. în

economie

12.12.201

8

Evaluarea vizibilității cercetării-

dezvoltării din Republica

Moldova prin intermediul

Instrumentului Bibliometric

Național.

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE JURIDICE

1. Iordăchescu

Alina 1994 01.11.2018 f taxă

552.01 –Drept

constituțional

Cârnaț

Teodor

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

12.12.201

8

Libertatea de conștiință -

reglementare și actualitate. Republica

Moldova

Page 34: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

2. Deleanu

Ruslan 1980 01.11.2018 fr taxă

552.01 – Drept

constituțional

Cârnaț

Teodor

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

12.12.201

8

Dobîndirea cetățeniei prin

recunoațtere – aspect comparat.

Republica

Moldova

3. Șiman Corina 1993 01.11.2018 f taxă

552.08 –Drept

internațional și

european

public

Scobioală

Diana

Conf. univ.,

dr. hab. în

drept

12.12.201

8

Influența jurisprudenței

internaționale asupra sistemelor

de drept național.

Republica

Moldova

4. Căpățînă

Carolina 1992 01.11.2018 f taxă

552.08 – Drept

internațional și

european

public

Dorul Olga Conf.univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Independența judecătorilor.

Standarde internaționale. Republica

Moldova

5. Darea

Dumitru 1990 01.11.2018 f taxă

552.08 – Drept

internațional și

european

public

Arhiliuc

Victoria

Prof.univ.,

dr. hab. în

drept

12.12.201

8

Obligațiile pozitive și negative ale

Republicii Moldova în baza

Convenției ONU cu privire la

drepturile copilului.

Republica

Moldova

6. Arapu Elena 1986 01.11.2018 f buget 553.01 – Drept

civil

Băieșu

Sergiu

Prof.univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Aplicarea bunei-credinţe în

dreptul de proprietate. Republica

Moldova

7. Crețu Radu

Cezar 1993 01.11.2018 f taxă

553.03 – Drept

procesual civil Belei Elena

Conf.univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Procedura contenciosului

administrativ Republica

Moldova

8. Cotorobai

Radu 1993 01.11.2018 f taxă

553.03 – Drept

procesual civil Coban Igor

Conf.univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Suporturi informatice și procedee

electronice în procesul civil Republica

Moldova

9. Strelciuc

Viorica 1990 01.11.2018 f taxă

553.04 –

Dreptul

familiei

Cebotari

Valentina

Conf.univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Obligația de întreținere în

raporturile de familie - exercitarea

cu bună credință și abuzul de

drept.

Republica

Moldova

10. Moraru Iulian 1994 01.11.2018 f buget

553.06 – Drept

internațional și

european

privat

Cojocaru

Violeta

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

12.12.201

8

Evaluarea prejudiciului urmare a

afectării reputației întreprinderii

în contextul concurenței neloiale.

Republica

Moldova

Page 35: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

11. Cernei Valeriu 1993 01.11.2018 fr taxă

553.06 – Drept

internațional și

european

privat

Cojocaru

Violeta

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

12.12.201

8

Particularitățile procedurii

arbitrale în cadrul arbitrajului

comercial internațional.

Republica

Moldova

12. Dolea Sorin 1992 01.11.2018 fr taxă

553.06 – Drept

internațional și

european

privat

Băieșu Aurel

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

12.12.201

8

Soluționarea litigiilor contractuale

în arbitrajul investițional. Republica

Moldova

13. Olaru Aurora 1968 01.11.2018 fr buget

554.01 – Drept

penal și

execuțional

penal

Ulianovschi

Gheorghe

Conf.univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Răspunderea penală pentru

infracțiuni cu caracter religios Republica

Moldova

14. Busuioc Maria 1991 01.11.2018 f taxă

554.01 – Drept

penal și

execuțional

penal

Ulianovschi

Gheorghe

Conf.univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Accesul ilegal la informația

computerizată Republica

Moldova

15. Racu Vitalie 1983 01.11.2018 fr buget

554.01 – Drept

penal și

execuțional

penal

Eșanu

Adriana

Conf.univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Confiscarea extinsă - măsură de

siguranță. Republica

Moldova

16. Groian Elena 1989 01.11.2018 fr buget

554.01 – Drept

penal și

execuțional

penal

Manea

Vladislav

Conf. univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Liberarea condiţionată de

pedeapsă înainte de termen Republica

Moldova

17. Hamâc Diana 1992 01.11.2018 f taxă

554.01 – Drept

penal și

execuțional

penal

Manea

Vladislav

Conf. univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Aspecte juridico-penale a

infracțiunii de proxenetism. Republica

Moldova

18. Jalbă Tudor 1992 01.11.2018 fr taxă

554.01 – Drept

penal și

execuțional

penal

Botnaru

Stela

Conf. univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Încălcarea regulilor de protecție a

muncii: aspecte teoretice și

practice.

Republica

Moldova

19. Cebotari

Doina 1993 01.11.2018 fr taxă

554.01 – Drept

penal și

execuțional

Grama

Mariana

Conf. univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Asistența juridică internațională în

materie penală. Republica

Moldova

Page 36: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

penal

20. Angheluță

Mihaela 1993 01.11.2018 f taxă

554.01 – Drept

penal și

execuțional

penal

Gîrla Lilia Conf. univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Amenințarea cu omor ori cu

vătămare gravă a integrității

corporale sau a sănătății.

Republica

Moldova

21. Condorachi

Elena 1991 01.11.2018 f taxă

554.02 –

Criminologie Gîrla Lilia

Conf. univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Fenomenul criminalității în

domeniul ocrotirii sănătății. Republica

Moldova

22. Vizdoga

Domnița 1993 01.11.2018 fr buget

554.03 – Drept

procesual penal Dolea Igor

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

12.12.201

8

Proporționalitatea restrângerii

unor drepturi sau libertăţi în

procedura penală.

Republica

Moldova

23. Lupașco Lilia 1975 01.11.2018 fr taxă 554.03 – Drept

procesual penal

Vizdoagă

Tatiana

Conf. univ.,

dr. în drept

12.12.201

8

Aprecierea probelor la adoptarea

soluțiilor instanței de fond. Republica

Moldova

24.

Codrea

Lavinia

Andreea

1987 01.11.2018 fr taxă

551.01 – Teoria

generală a

dreptului

Negru

Andrei

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

26.12.201

8

Perspective asupra justiției în

teoriile contemporane ale

dreptății. România

25. Dragnea

Marilena 1972 01.11.2018 f buget

552.08 – Drept

internațional și

european

public

Arhiliuc

Victoria

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

26.12.201

8

Cooperarea statelor în combaterea

traficului internațional de

substanțe narcotice.

România

26. Țîrlea Mariana

Rodica 1961 01.11.2018 f taxă

553.01 – Drept

civil Băieșu Aurel

Prof. univ.,

dr. hab. în

drept

26.12.201

8

Protecția clienților în contractele

bancare de creditare. Drept

comparat.

România

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI FILOSOFIE

1. Buțcu Maria 1994 01.11.2018 fr buget

611.02 – Istoria

românilor (pe

perioade)

Gumenîi Ion

Conf. univ.,

dr. hab. în

istorie

12.12.201

8

Preoţi basarabeni în România

comunista. Republica

Moldova

2. Pihurov

Ecaterina 1992 01.11.2018 fr buget

611.02 – Istoria

românilor (pe

perioade)

Eremia Ion

Prof. univ.,

dr. hab. în

istorie

12.12.201

8

Relaţiile interetnice din RSSM şi

Republica Moldova (1985-2018). Republica

Moldova

Page 37: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

3. Roșca Adrian 1993 01.11.2018 fr buget

611.02 – Istoria

românilor (pe

perioade)

Eremia Ion

Prof. univ.,

dr. hab. în

istorie

12.12.201

8

Aspectele evoluţiei raporturilor

economice Republica Moldova –

Uniunea Europeană (1994-2017).

Republica

Moldova

4. Bolduma

Viorel 1974 01.11.2018 fr buget

611.02 – Istoria

românilor (pe

perioade)

Tomuleț

Valentin

Prof. univ.,

dr. hab. în

istorie

12.12.201

8

Emigraţia populaţiei din Basarabia

în Caucaz, Siberia şi Extremul

Orient (sfârşitul secolului al XIX-

lea - începutul secolului XX).

Republica

Moldova

5. Postovan

Sergiu 1986 01.11.2018 fr buget

611.02 – Istoria

românilor (pe

perioade)

Dragnev

Emil

Conf. univ.,

dr. în

istorie

12.12.201

8

Politici ecleziastice în Moldova

Movileştilor în contextul

multiconfesional European

(sfârşitul sec. XVI - prima treime a

sec. XVII).

Republica

Moldova

6. Busuioc

Constantin 1979 01.11.2018 fr buget

611.02 – Istoria

românilor (pe

perioade)

Solomon

Constantin

Prof. univ.,

dr. hab. în

politologie

12.12.201

8

Contribuţia ONG-urilor la

realizarea parcursului european al

Republicii Moldova.

Republica

Moldova

7. Dulgher Victor 1994 01.11.2018 f buget 613.01 –

Arheologie Zanoci Aurel

Conf. univ.,

dr. în

istorie

12.12.201

8

Locuinţele şi anexele gospodăreşti

ale comunităţilor din spaţiul

pruto-nistrean în secolele XII-III a.

Chr.

Republica

Moldova

8. Noroc Ivan 1988 01.11.2018 fr buget 613.01 –

Arheologie Vornic Vlad

Conf. univ.,

dr. în

istorie

12.12.201

8

Migraţia şi prezenţa goţilor în

spaţiul carpato-nistrean (în lumina

descoperirilor din necropola de tip

Sântana de Mureş-Černjachov de

la Dănceni).

Republica

Moldova

9. Țărnă Vadim 1982 01.11.2018 f buget

631.01 -

Ontologie şi

gnoseologie

Saharneanu

Eudochia

Prof. univ.,

dr. hab. în

filosofie

12.12.201

8

Conceptualizarea filosofică a

identităţii socio-culturale în

contextul formării societăţii

Republica

Moldova

Page 38: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

plurale contemporane.

10. Cebotari

Mariana 1991 01.11.2018 f buget

631.01 -

Ontologie şi

gnoseologie

Bogatu

Eugenia

Conf. univ.,

dr. în

filosofie

12.12.201

8

Problematologia ca model

cognitivist în filosofie. Republica

Moldova

11. Gugeanu

Mariana 1969 01.11.2018 f buget

613.01 –

Arheologie

Postică

Gheorghe

Prof. univ.,

dr. hab. în

istorie

26.12.201

8

Vestimentația liturgică a

Mitropolitului G. Bănulescu-

Bodoni. Arheologie, cercetare,

conservare-restaurare.

România

ȘCOALA DOCTORALĂ DE STUDII LINGVISTICE ȘI LITERARE

1. Foltea Inesa 1974 01.11.2018 fr buget

621.05 –

Semiotică;

semantică;

pragmatică

Condrea

Iraida

Prof. univ.,

dr. hab. în

filologie

12.12.2018 Funcția persuasivă a limbajului

în domeniul turismului.

Republica

Moldova

2. Ciudin

Victoria 1983 01.11.2018 f buget

622.01 –

Literatura

română

Cazacu

Adriana

Conf. Univ.,

dr. În

filologie

12.12.2018

Poezia lui Arcadie Suceveanu:

între modernism și

postmodernism.

Republica

Moldova

3. Soisun Raluca

Miruna 1976 01.11.2018 f buget

621.06 – Teoria

textului;

analiza

discursului;

stilistică

Condrea

Iraida

Prof. univ.,

dr. hab. în

filologie

26.12.2018

Categoria genului gramatical

(gender) în limba română:

aspecte stilistice și

sociolingvistice actuale.

România

ȘCOALA DOCTORALĂ STUDII DE LINGVISTICĂ ROMANO-GERMANICĂ ȘI LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ

1. Chiriță Marius 1992 01.11.2018 f buget

621.03 –

Fonetică şi

fonologie;

dialectologie;

istoria limbii;

sociolingvistică

; etnolingvistică

Lifari Viorica

Conf. univ.,

dr. în

filologie

12.12.201

8

Decodarea interlinguală a jocurilor

de cuvinte. Abordare comparativ-

contrastivă.

Republica

Moldova

Page 39: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

2. Gobjilă Natalia 1992 01.11.2018 f buget

621.04 –

Lexicologie şi

lexicografie;

terminologie şi

limbaje

specializate;

traductologie

Grădinaru

Angela

Conf. univ.,

dr. în

filologie

12.12.201

8

Studiu contrastiv al terminologiei

din domeniul bioingineriei

medicale în limba engleză și limba

română.

Republica

Moldova

3. Nichita

Cristina 1992 01.11.2018 f buget

621.04 –

Lexicologie şi

lexicografie;

terminologie şi

limbaje

specializate;

traductologie

Zbanț

Ludmila

Prof. univ.,

dr. hab. în

filologie

12.12.201

8

Abordarea cognitivă a

terminologiei multilingve în triada

inteligența emoțională-

inteligențacognitivă-inteligența

artificială (în limba română și

engleză).

Republica

Moldova

Page 40: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”

Nr. Numele, prenumele

doctorandului

Ziua,

luna, anul

nașterii

Data

înmatricu

lării la

studii

(ziua,

luna,

anul)

Form

a de

studi

i

(f /

fr)

Form

a de

finan

ţare

(bug

et /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoru

lui / lor

ştiinţific/i

Titlul

științific

al

conducă

torului

de

doctorat

(abrevia

t)

Data

aprobării

temei și

conducăt

orului

științific

(ziua,

luna,

anul)

Tema tezei Țara de

origine a

doctorand

ului

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

1 Anghel Alexandra-

Beatris

1971 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șova

Tatiana

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Managementul timpului

pentru autoeducație în clasa

de elevi

România

2 Apetrei Manuela -

Elena

1977 01.11.2018 fr taxă 532.01 -

Didactica

preşcolară

Carabet

Natalia

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Valorificarea jocului de creație

în dezvoltarea vorbirii

preșcolarilor

România

3 Apolschi Inga 1975 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Ursu

Ludmila

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Educația antreprenorială în

contextul abordării integrate a

curriculumului pentru

învățământul primar

Moldova

4 Apostoaie Raluca-

Maria

1979 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

preșcolară

Carabet

Natalia

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Eficientizarea adaptării

preșcolarilor în instituția de

educație timpurie

România

5. Balaban Luminița-

Maria

1966 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Papuc

Ludmila

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Formarea competenței de a

învăța să înveți a liceenilor

prin studiul limbii străine

România

6. Balan Oana-Roxana 1984 01.11.2018 fr taxă 532.02 - Budnic dr., 04.12.2018 Valorificarea competențelor România

Page 41: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Didactica şcolară

pe trepte şi

discipline de

învăţământ

(Limba engleză)

Ana conf.

univ.

de comunicare în limba

engleză prin proiecte de

învățare

7. Bertea Iulian-Ciprian 1982 01.11.2018 fr taxă 533.03

Pedagogia

adulților

Țvircun

Victor

Dr. hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Armonizarea socio-

profesională în

individualizarea modalităților

de educație a adulților

România

8. Biculescu Florina-

Teodora

1967 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Cojocaru-

Borozan

Maia

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Formarea referențialului

axiologic al elevilor prin

autoeducație în perspectiva

prevenirii conflictelor școlare

România

9. Bîrgăoanu I. Claudia 1975 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Patrașcu

Dumitru

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea creativității prin

strategii educative la elevii din

învățământul primar

România

10. Bocoi Maria 1970 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Papuc

Ludmila

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Educația pentru cariera de

succes a profesorilor școlari

România

11. Bruja Carmen -

Vasilica

1968 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

preșcolară

Haheu

Efrosinia

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Validarea praxiologică a

paradigmei culturale pentru

dezvoltarea socială a

preșcolarilor

România

12. Bundă Carmen 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Silistraru

Nicolae

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Competența didactică ca

model de formare a culturii

morale la elevii claselor

primare

România

13. Burcă Ana 1969 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

Haheu

Efrosinia

dr.,

conf.

04.12.2018 Valorificarea teoriei

inteligențelor multiple în

învățământul preșcolar în

România

Page 42: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

preșcolară univ. perspectiva educației

vocaționale

14. Buzatu Mihaela 1987 01.11.2018 fr taxă 532.01 -

Didactica

preşcolară

Carabet

Natalia

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Formarea competenței de

comunicare educațională a

cadrelor didactice din

învățământul preșcolar

România

15. Buzenco Valeria 1994 01.11.2018 fr Buget 531.01 Teoria

generală a

educației

Cojocaru-

Borozan

Maia

dr. hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Conceptualizarea pedagogică

a dezvoltării inteligenței

sociale a cadrelor didactice

debutante

Moldova

16. Caraghim Iuliana-

Maria

1977 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ

(l. română)

Ghicov

Adrian

dr. hab.,

conf.

univ.

04.12.2018 Valoarea metodologică a

raportului text-vorbire în

studiul limbii și literaturii

române la treapta liceală de

învățământ

România

17. Chistol Ana 1986 01.11.2018 zi taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șova

Tatiana

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Managementul activităților

educative în instituția de

învățământ

România

18. Codreanu Ana 1988 01.11.2018 fr Buget 534.01

Pedagogie

specială

Lapoșina

Emilia

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Formarea capacităților de

autoreglare a activității

copiilor cu tulburări din

spectru autistic

Moldova

19 Crișan Elena 1981 01.11.2018 fr taxă 534.01

Pedagogie

specială

Stratan

Valentina

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Utilitatea softurilor

educaționale în corectarea

tulburărilor de limbaj la elevii

cu deficiențe de intelect

România

20. Davidescu Liliana-

Maria

1990 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

Petrovsch dr. hab.,

conf.

04.12.2018 Dezvoltarea socială a copiilor

de 5-6 ani în instituțiile de

România

Page 43: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

educației i Nina univ. învățământ preșcolar

21. Dimidof Elena -

Raluca

1985 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Cuznețov

Larisa

dr. hab.,

prof.

univ

04.12.2018 Educația pentru mediu a

școlarilor mici în cadrul

consilierii familiei

România

22. Dinu Ana-Maria 1987 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șleahtițch

i Mihail

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea competențelor

sociale la preșcolarii cu

deficiențe de adaptare

România

23. Donoagă Diana 1984 01.11.2018 fr Buget 531.01 Teoria

generală a

educației

Cojocaru-

Borozan

Maia

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Axiologia libertății academice

a profesorilor școlari din

perspectiva filosofiei educației

Moldova

24. Dorobanțu Dina-

Roxana

1974 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Cojocaru

Victoria

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Formarea competenței

interculturale a elevilor din

învățământul gimnazial

România

25. Ețco Irina 1986 01.11.2018 zi taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ

(arta plastică)

Simac

Ana

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Valorificarea meșteșugurilor

în învățământul cu profil

artistic

Moldova

26. Filipski Tatiana 1976 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Cuznețov

Larisa

dr. hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Fundamente pedagogice ale

educației muzeale a liceenilor

în cadrul parteneriatului

școală-familie-comunitate

Moldova

27. Florea Ionela -Aura 1987 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

preșcolară

Papuc

Ludmila

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Fundamente pedagogice ale

formării imaginii de sine la

preșcolari

România

28. Gavriluț Roxana 1977 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

Gînju

Stela

dr.,

conf.

04.12.2018 Educația ecologică a

preșcolarilor prin valorificarea

metodelor de explorare

România

Page 44: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

preșcolară univ. directă a realității

29. Gavriluț Monalisa -

Laura

1974 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Cara

Angela

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea competenței

lectorale și a scrierii creative la

elevii treptei primare de

învățământ

România

30. Gheorgiță Margareta 1965 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șchiopu

Constanti

n

dr.hab.,

prof.

interima

r

04.12.2018 Dezvoltarea performanțelor

elevilor prin eficientizarea

stilurilor manageriale ale

profesorilor

România

31. Grîu Natalia 1982 01.11.2018 fr Buget 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ

(l. franceză)

Solcan

Angela

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Formarea autonomiei

lingvistice prin metoda

proiectului în învățământul

general

Moldova

32. Hîrțan Ana 1976 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

preșcolară

Haheu

Efrosinia

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Condiții pedagogice ale

educației morale a

preșcolarilor prin strategii

ludice

România

33. Ievleva Olga 1989 01.11.2018 fr taxă 534.01

Pedagogie

specială

Lapoșina

Emilia

dr.,

conf.

univ

04.12.2018 Dezvoltarea reprezentărilor de

sine la preșcolarii cu

dizabilități psiho-motorii în

mediul educațional incluziv

Moldova

34. Iftimia Brândușa-

Lenuța

1978 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

preșcolară

Gînju

Stela

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea cognitivă a

preșcolarilor prin organizarea

mediului de învățare în afara

clasei

România

35. Istrate - Ștefănescu

Adriana

1983 01.11.2018 fr taxă 531.02

Management

Cojocaru dr.hab.,

prof.

04.12.2018 Managementul metodic

modern în eficientizarea

România

Page 45: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

educațional Victoria univ. activității instituției de

învățământ

36. Iana Tatiana -Irina 1964 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ

(limba și lit.

română)

Șchiopu

Constanti

n

dr.hab.,

prof.

interima

r

04.12.2018 Dezvoltarea la elevii claselor

primare a vorbirii expresive în

cadrul activităților de creație

literară

România

37. Jeleascova Svetlana 1975 01.11.2018 zi taxă 534.01

Pedagogie

specială

Racu

Aurelia

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Психолого-педагогические

модели коррекции

синдрома дефицита

внимания и

гиперактивности у детей

средствами музыкальной

терапии

Moldova

38. Magirescu Cristina -

Elena

1973 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șova

Tatiana

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea rezistenței la stres

în mediul școlar prin stilul

educațional al profesorului

România

39. Marcoci Dima -

Andreea

1985 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Silistraru

Nicolae

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Formarea profesională inițială

a tehnicianului în activități

economice

România

40. Mărgăritescu

Nicoleta

1977 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ (ed.

fizică)

Goncearu

c Svetlana

dr.,

prof.

univ.

04.12.2018 Valorificarea educației fizice

în socializarea elevilor de

vârstă școlară mică

România

41. Mihăilă Lucia 1982 01.11.2018 fr Buget 532.01 -

Didactica

Carabet dr.,

conf.

04.12.2018 Strategii de marketing

educațional în învățământul

Moldova

Page 46: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

preşcolară Natalia univ. preșcolar

42. Mîrzenco Tatiana 1974 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Paniș

Aliona

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Formarea profilului etic al

evaluatorului din instituțiile

de învățământ general

Moldova

43. Mîțu Daniela 1973 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ (înv.

primar)

Ciobanu

Valentina

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea competenței de

receptare a textelor literare și

nonliterare a elevilor din

învățământul primar prin

lectura explicativă

România

44. Moroșanu Petrică 01.11.2018 fr taxă 533.03

Pedagogia

adulţilor

Goncearu

c Svetlana

dr.,

prof.

univ.

04.12.2018 Fundamente teoretico-

praxiologice ale educației

fizice a pompierilor militari

România

45. Nan Alina 1979 01.11.2018 fr taxă 531.02

Management

educațional

Cojocaru

Victoria

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Managementul transferului

inovațional în învățământul

preuniversitar

România

46. Nastasă Anca-

Mihaela

1983 01.11.2018 fr taxă 531.02

Management

educațional

Cojocaru

Victoria

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Managementul performanței

în cadrul proiectelor de

intervenție educațională

România

47. Neacșu Elena-

Lucreția

1979 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Sadovei

Larisa

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Validitatea autorității

pedagogice în dezvoltarea

personală a elevilor

România

48. Neacșu Ioan-Cristian 1978 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ (ed.

fizică)

Goncearu

c Svetlana

dr.,

prof.

univ.

04.12.2018 Educația fizică a elevilor în

parteneriatul școală-familie-

comunitate

România

Page 47: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

49. Neacșu Traian -

Bogdănel

1974 01.11.2018 fr taxă 533.03

Pedagogia

adulţilor

Goncearu

c Svetlana

dr.,

prof.

univ.

04.12.2018 Valorificarea educației fizice

în formarea competențelor

profesionale ale pompierilor

militari

România

50. Nemțanu Dorina 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

preșcolară

Pascari

Valentina

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Valorificarea resurselor

pedagogice ale învățării

experiențiale în cadrul

educației copiilor de vârstă

preșcolară

România

51. Nistor Georgiana 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Silistraru

Nicolae

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Educația și integrarea elevilor

cu CES în contextul consilierii

școlare

România

52. Niță M. Carmen

Daniela

1970 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ

(limba și lit.

română)

Șchiopu

Constanti

n

dr.hab.,

conf.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea la elevii claselor

primare a motivației pentru

lectură

România

53. Niță F. Marian 1971 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ (ed.

fizică)

Ciorbă

Constanti

n

dr.hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Pregătirea teoretică a elevilor

din gimnaziu în cadrul

disciplinei „educația fizică”

România

54. Oprea Oana-Miruna 1975 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șova

Tatiana

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Managementul condițiilor de

învățare pentru stimularea

succesului școlar

România

55. Pasat Lilia 1973 01.11.2018 fr Buget 532.02

Didactica școlară

Solcan dr.,

conf.

04.12.2018 Valorificarea gramaticii

constructiviste în dezvoltarea

Moldova

Page 48: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

pe trepte și

discipline de

învățământ (l.

germană)

Angela univ. competenței discursive în

limba germană

56. Petcu Mariana 1968 01.11.2018 fr taxă 534.01

Pedagogie

specială

Stratan

Valentina

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Formarea autonomiei elevilor

cu cerințe educaționale

speciale în vederea integrării

sociale

România

57. Popa Florentina 1978 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ (înv.

primar)

Ciobanu

Valentina

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Valorificarea tehnologiilor

didactice în predarea-

învățarea-evaluarea

morfologiei la nivelul

învățământului primar

România

58. Spiță Mirela 1971 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șova

Tatiana

dr.,

conf.

univ

04.12.2018 Formarea elevului decident în

contextul educației

contemporane

România

59. Stati Igor 1979 01.11.2018 fr taxă 532.02

Didactica școlară

pe trepte și

discipline de

învățământ (ed.

muzicală)

Vacarciuc

Mariana

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Strategii de instruire muzicală

prin activitatea de

interpretare instrumentală

(vârsta școlară mică)

Moldova

60. Stoenică Ionica-

Luminița

01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șchiopu

Constanti

n

dr.hab.,

prof.

interima

r

04.12.2018 Condiții pedagogice de

dezvoltare la elevii claselor

primare a echilibrului

emoțional

România

61. Șova Simona -

Andreea

1985 01.11.2018 fr taxă 531.03

Pedagogie

istorică

Cristea

Sorin

dr.,

prof.

univ.

04.12.2018 Actualitatea pedagogiei lui

Ștefan Bârsănescu

România

Page 49: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

62. Tăbăcaru Ionel 1987 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șleahtițch

i Mihail

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Modalități de eficientizare a

procesului de integrare

profesională a cadrelor

didactice debutante

România

63. Toia Maria 1987 01.11.2018 zi Buget 532.01 Didactica

preșcolară

Haheu

Efrosinia

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Formarea abilităților de

reziliență la părinți pentru

depășirea situațiilor de abuz a

copiilor

România

64. Toma Nina 1972 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Morari

Marina

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea holistică a

elevilor la lecția de educație

muzicală în clasele primare

România

65. Toma Ovidiu –

Marius

1987 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Șleahtițch

i Mihail

dr. hab.,

prof.

univ.

04.12.2018 Educația de gen și impactul ei

asupra climatului școlar

România

66. Țurcan Cornelia 1974 01.11.2018 fr taxă 532.01

Didactica

preșcolară

Morari

Mariana

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Dezvoltarea sănătății prin

practici coregrafice în educația

și îngrijirea timpurie a copiilor

de vârstă preșcolară

Moldova

67. Ungureanu Nicoleta 1986 01.11.2018 fr taxă 532.01 Didactica

preșcolară

Gînju

Stela

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Educația pentru mediu a

preșcolarilor în contextul

activităților integrate

România

68. Voicu Ana-Maria 1973 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Sadovei

Larisa

dr.,

conf.

univ.

04.12.2018 Valorizarea comunicării

educaționale în asigurarea

eficienței managementului

clasei de elevi

România

69. Voicu Cornelia 1976 01.11.2018 fr taxă 531.01 Teoria

generală a

educației

Paniș

Aliona

dr.,

conf.

univ

04.12.2018 Formarea profilului moral al

elevului din învățământul

profesional tehnic

România

Page 50: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE

1 Țurcan Eugeniu 1991 01.11.2018 fr Buget 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Racu Ig. Dr.hab.

în

psiholog

ie

16.11.2018 Dezvoltarea personalității

elevului mic în dependență de

situația socială de dezvoltare –

aspecte comparative

Moldova

2 Sîrbu Irina 1992 01.11.2018 fr Buget 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Pleșca M. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Strategii de adaptare socială la

persoane cu diferite profiluri

de inteligență emoțională

Moldova

3 Apostol Elena 1982 01.11.2018 fr Buget 511.06.

Psihologia

specială

Ciobanu

A.

Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Interconexiuni dintre

dezabilitatea auditivă și

subsistemele personalității la

elevii de vârstă școlară mică

Moldova

4 Robu Alina 1975 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Șleahtițch

i M.

Dr.în

psiholog

ie

dr. în

pedagog

ie

16.11.2018 Identificarea și dezvoltarea

competențelor antreprenoriale

în condițiile învățământului

liceal

România

5 Simo Anna

Maria

1982 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Șleahtițch

i M.

Dr.în

psiholog

ie

dr. în

pedagog

ie

16.11.2018 Fortificarea competențelor

sociale la elevii cu deficiențe

de integrare școlară

România

6 Mazilu Cătălin 1971 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Perjan C. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Identitatea și adaptarea socială

la adolescenți

România

7 Diaconu Daniela 1979 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

Gonța V. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Factorii psihosociali ai

motivației învățării la

preadolescenți

România

Page 51: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

psihologia

educațională

8 Diaconu

Marius-

Constantin

1978 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Gonța V. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Incluziunea școlară a copiilor

cu dificultăți de învățare

România

9 Popa Rodica 1970 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Șleahtițch

i M.

Dr.în

psiholog

ie, dr. în

pedagog

ie

16.11.2018 Stima de sine și starea de

bullying la elevii de vârstă

adolescentină

România

10 Maalouf

Gabriela Ioana

1982 01.11.2018

fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Verdeș A. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Relația dintre stilurile

parentale și manifestarea

anxietății la copiii de vârstă

școlară mică

România

11 Patrașcu Alina 1981 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Savca L. Dr.în

pedagog

ie

16.11.2018 Dezvoltarea inteligenței

emoționale la adolescenții cu

diverse tipuri de atașament

România

12 Bratu Rodică 1973 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Savca L. Dr.în

pedagog

ie

16.11.2018 Dezvoltarea imaginii de sine la

adolescenții cu diferite stiluri

de parenting

România

13 Ionașcu V.

Grigore

1979 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Bucun N. Dr.hab.

în

psiholog

ie

16.11.2018 Impactul consumului de alcool

asupra personalității

adolescentului

România

14 Lifter Natalia 1975 01.11.2018 zi taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

Racu Jana Dr.hab.

în

psiholog

ie

16.11.2018 Психологические

особенности женщин с

нарушениями

репродуктивной

Moldova

Page 52: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

educațională деятельности и пути

коррекций / Particularitățile

psihologice la femei cu

disfuncții reproductive

15 Nemes Madosca

Nandor

1978 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Savca L. Dr.în

pedagog

ie

16.11.2018 Dezvoltarea competențelor

sociale la adolescenții

contemporani cu

comportament agresiv

România

16 Cucui Corina 1971 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Glavan A. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Dezvoltarea cognitivă și

emoțională a persoanelor cu

diabet zaharat

România

17 Crăciun Felicia

Marinela

1974 01.11.2018 fr taxă 511.06.

Psihologia

specială

Bucun N. Dr.hab.

în

psiholog

ie

16.11.2018 Dezvoltarea competențelor

matematice la copii cu

deficiențe mentale

România

18 Spiridon Laura

Adela

1978 01.11.2018 fr taxă 511.06.

Psihologia

specială

Bodorin

C.

Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Dezvoltarea comunicării la

copiii cu deficiențe multiple

prin modelul biopsihosocial

România

19 Drâmbă Simona

Mihaela

1978 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Glavan A. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Strategii de rezolvare a

conflictelor în mediul școlară

România

20 Albu Adina

Corina

1971 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Glavan A. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Modalități de dezvoltare a

atenției școlarului mic

România

21 Ghergheligiu

Angela

1977 01.11.2018 fr taxă 511.06.

Psihologia

specială

Ciobanu

A.

Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Dezvoltarea afectivității la

copiii cu tulburări din spectrul

autist

România

22 Anghel 1975 01.11.2018 fr taxă 511.06. Olărescu Dr.în 16.11.2018 Ameliorarea tulburărilor de România

Page 53: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Elizabeta Elena Psihologia

specială

V. psiholog

ie

limbaj prin abordarea

intelectelor multiple la copiii

cu sindromul Down

23 Roșcan Elena 1969 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Gonța V. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Experiența subiectivă a

reactualizării sinelui la adulți

România

24 Miritescu

Gabriela

1968 01.11.2018 fr taxă 511.06.

Psihologia

specială

Cucer A. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Modalități de diminuare a

tulburărilor emoționale la

copiii cu dezabilități

România

25 Ștefan Mariana

Aura

1976 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Losîi E. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Particularitățile psihologice ale

comportamentului alimentar

la adolescente

România

26 Ghița (Lazarec)

Maria Georgeta

1974 01.11.2018 fr taxă 511.02.

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Perjan C. Dr.în

psiholog

ie

16.11.2018 Manifestări ale stresului,

anxietății și stimei de sine la

adolescenții supuși

bullyngului

România

Page 54: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

ȘCOALA DOCTORALĂ ISTORIE. PATRIMONIU CULTURAL. MODERNITATE

1 Gherman

Munteanu Ala

1971 01.11.2018 Fr Buget 611.02 Istoria

românilor

Musteață

Sergiu

Dr.,

conf.

univ.

Război și pace în manualele

şcolare de istorie din

Republica Moldova și

România

Republica

Moldova

2 Popa Dorin 1978 01.11.2018 Fr Buget 611.02 Istoria

românilor

Musteață

Sergiu

Dr.,

conf.

univ.

Comisia pentru Studierea și

Aprecierea Regimului

Comunist Totalitar din

Republica Moldova: cauză şi

efect

Republica

Moldova

3 Surucueanu

Valeria

1967 01.11.2018 Fr Taxă 611.02 Istoria

românilor

Musteață

Sergiu

Dr.,

conf.

univ.

Cultura ca factor de

stabilizare a conflictelor

regionale (Studiu de caz al

Republicii Moldova)

Republica

Moldova

4 Iftimia

Constantin-

Cornel

1979 01.11.2018 F/r Buget 611.02 Istoria

Românilor

Ursu

Valentina

Dr.,

conf.

univ.

Atitudinea populației și a

clerului față de politicile

religioase în RSS

Moldovenească și RS

România

România

Page 55: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Nr.

crt.

Nume /

prenume

doctorand

Ziua,

luna, anul

nașterii

Data

înmatriculării

la studii (ziua,

luna, anul)

Forma de

studii (fr.,

fr. redusă)

Forma de

finanțare

(buget/tax

ă)

Programul de doctorat

(specialitatea științifică)

Nume /

prenume

conducătoru

lui

științific

Titlul științific

conducătorului

de doctorat

Data

aprobări

i temei

și

conducă

torului

științific

(ziua,

luna,

anul)

Tema tezei

Țara de origine

a

doctorandului

ȘCOALA DOCTORALĂ Știința Calculatoarelor, Electronică și Comunicații

1 Andrievsch

i-Bagrin

Veronica

23.06.1978

09.11.2018

fr.

redusă

buget

122.03. Modelare,

metode

matematice,

produse program

Leahu

Alexei

dr., prof.

univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Asupra unor

modele

matematice în

fiabilitatea

rețelelor:

abordare prin

metode Monte

Carlo

Republica

Moldova

2 Batîri

Mihail 17.04.1992

09.11.2018

fr.

redusă

buget

134.01. Fizica şi

tehnologia

materialelor

Tighinean

u Ion

dr. hab. în

şt.fiz.mat.,

prof. univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Modificarea

proprietăților

cristalelor

bidimensionale

în baza

compușilor

semiconducători

binari pentru

aplicații

nanoelectronice

și optoelectronice

Republica

Moldova

3

Braniște

Rodica 11.03.1979

122.03. Modelare,

metode

matematice,

produse program

Marusic

Galina

Modelarea

matematică și

numerică a

sistemelor

acvatice pentru

Republica

Moldova

Page 56: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

09.11.2018 fr.

redusă

buget dr., conf.

univ.

20.11.2

018 -

CȘD

determinarea

proceselor de

transport și

dispersie a

poluanților

4 Cojuhari

Vladislav

09.04.1985

09.11.2018

fr.

redusă

buget 232.01. Sisteme de

conducere,

calculatoare şi

reţele

informaţionale

Perju

Veaceslav

dr. hab.

hab.în tehn.,

conf. univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Sisteme de

identificare

operativă a

persoanelor

pentru asigurarea

securității în

zonele

aglomerate

strategice

Republica

Moldova

5

Focșa Petru

03.01.1994

09.11.2018

fr.

redusă

buget

232.01. Sisteme de

conducere,

calculatoare şi

reţele

informaţionale

Ababii

Victor

dr., conf.

univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Structuri de

calcul adaptive

pentru aplicații

distribuite și în

timp real

Republica

Moldova

6 Donosă

Ștefan

30.09.1982

09.11.2018

fr.

redusă

contract

232.01. Sisteme de

conducere,

calculatoare şi

reţele

informaţionale

Sudacevs

chi

Viorica

dr., conf.

univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Protocoale de

comunicații

eterogene auto

adaptive pentru

platforme M2M

România

7 Gorceag

Gheorghe

04.05.1984

09.11.2018

fr.

redusă

buget

233.04.

Echipamente şi

dispozitive

biomedicale

Șontea

Victor

dr., prof.

univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Sporirea calității

serviciilor

medicale prin

asigurarea unui

nivel înalt al

performanțelor și

securității

dispozitivelor

medicale

Republica

Moldova

Grigoriev

Eugeniu

131.03. Fizică

statistică şi cinetică

Tronciu

Vasile

Studiul dinamicii

laserelor

semiconductoare

Republica

Page 57: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

8 18.08.1980

09.11.2018 fr.

redusă

buget

dr. hab. în şt.

fiz.mat., conf.

univ.

20.11.2

018 -

CȘD

GaN de lumină

albastră și violetă

cu mediu activ

gropi și puncte

cuantice

Moldova

9

Lisnic Inga

01.01.1987

09.11.2018

fr.

redusă

buget

122.03. Modelare,

metode

matematice,

produse program

Cojuhari

Irina

dr. în

inform., conf.

univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Metode și

modele

decizionale

bazate pe agenți

inteligenți

Republica

Moldova

10 Loșmansch

ii

Constantin

14.06.1990

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

134.01. Fizica şi

tehnologia

materialelor

Sîrbu

Nicolae

dr. hab. în

şt.fiz.mat.,

prof. univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Sinteza, studiul și

aplicarea practică

a sistemelor

nanodimensional

e

Republica

Moldova

11 Peancovsch

ii Alexandr

24.02.1990

09.11.2018

frecvenț

a

buget

232.01. Sisteme de

conducere,

calculatoare şi

reţele

informaţionale

Perju

Veaceslav

dr. hab.

hab.în tehn.,

conf. univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Sisteme

optoelectronice

multiprocesor de

identificare a

materialelor

explozive în timp

real

Republica

Moldova

12 Sereacov

Alexandr

10.03.1990

09.11.2018

fr.

redusă

buget 134.01. Fizica şi

tehnologia

materialelor

Lupan

Oleg

dr. hab. în

tehn., conf.

univ.

20.11.2

018 -

CȘD

Proprietățile

senzoriale ale

oxizilor

nanometrici

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Nr.

crt.

Nume /

prenume

doctorand

Ziua,

luna, anul

nașterii

Data

înmatriculării

la studii (ziua,

luna, anul)

Forma de

studii (fr.,

fr. redusă)

Forma

de

finanțar

e

(buget/t

axă)

Programul de doctorat

(specialitatea științifică)

Nume /

prenume

conducătoru

lui

științific

Titlul științific

conducătorului

de doctorat

Data

aprobări

i temei

și

conducă

torului

științific

(ziua,

luna,

Tema tezei

Țara de origine

a

doctorandului

Page 58: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

anul)

1 Bregnova

Alina

28.01.1992

09.11.2018

fr.

redusă

buget

242.01. Teoria

maşinilor,

mecatronică

Bostan

Ion

acad., dr.

hab., prof.

univ.

15.11.2

018 –

CȘD

Majorarea

performanțelor

funcționale ale

Transmisiilor

Planetare

Precesionale

cinematice

adaptate la

fabricarea prin

tehnologii

aditive.

Republica

Moldova

2 Caimacan

Dumitru

08.03.1988

09.11.2018

frecvenț

ă

buget 242.05. Tehnologii,

procedee şi utilaje de

prelucrare

Mazuru

Sergiu

dr. în tehn.,

conf. univ

15.11.2

018 –

CȘD

Influența energiei

de sudare la

formarea

tensiunilor

reziduale

Republica

Moldova

3

Gumeni

Maria

05.12.1979

09.11.2018

fr.

redusă

buget

271.01. Ingineria şi

managementul

producerii (pe

ramură de

transporturi)

Ceban

Victor

dr. în tehn.,

conf. univ

15.11.2

018 –

CȘD

Bazele

metodologi ce de

sporire a

siguranței

traficului pe

drumurile

publice ale

Republicii

Moldova

Republica

Moldova

4 Lavric

Vadim

30.08.1991

09.11.2018

fr.

redusă

buget

242.06.

Termotehnică,

maşini termice şi

instalaţii frigorifice

Ivanov

Leonid

dr., conf.

univ.

15.11.2

018 –

CȘD

Studiul

proceselor de

schimb de

căldură în

mașinile

frigorifice hibride

energo eficiente

Republica

Moldova

Mazuru

Alexandru

242.05. Tehnologii,

procedee şi utilaje de

prelucrare

Toca

Alexei

dr. în tehn.,

conf. univ.

15.11.2

Prelucrabilitatea

corpurilor

complexe

Republica

Page 59: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

5 23.10.1987

09.11.2018 frecvenț

ă

buget Nedelcu

Dumitru

dr., conf.

univ.

018 –

CȘD

deformate plastic

prin procese

asistate de

calculator

Moldova

6 Osmatesco

Alexandru

16.01.1994

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

242.03. Tribologie

Dîntu

Sergiu

dr., conf.

univ.

15.11.2

018 –

CȘD

Majorarea

capacității de

funcționare a

lagărelor de

alunecare prin

asigurarea

regimului

hidrodinamic de

lubrifiere

România

7 Petco

Andrei

28.12.1991

09.11.2018

frecvenț

ă

buget 242.01. Teoria

maşinilor,

mecatronică

Bostan

Viorel

dr. hab.,

prof. univ.

15.11.2

018 –

CȘD

Majorarea

energoeficienței

pompelor

centrifuge prin

modelarea

matematică și

calculul numeric

a curgerii

fluidului

Republica

Moldova

8 Toacă

Alexandru

24.07.1993

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

242.01. Teoria

maşinilor,

mecatronică

Bostan

Viorel

Dulgheru

Valeriu

dr. hab.,

prof. univ.

dr. hab.,

prof. univ.

15.11.2

018 –

CȘD

Majorarea

eficienței de

conversie a

turbinei eoliene

cu ax orizontal

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Inginerie Civilă

Nr

.

crt

.

Nume /

prenume

doctorand

Ziua,

luna, anul

nașterii

Data

înmatriculă

rii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(fr., fr.

redusă)

Forma

de

finanțar

e

(buget/t

Programul de

doctorat

(specialitatea

științifică)

Nume /

prenume

conducăt

orului

științific

Titlul

științific

conducătorul

ui de

doctorat

Data

aprobă

rii

temei

și

Tema tezei

Țara de

origine a

doctorandul

ui

Page 60: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

axă) condu

cătorul

ui

științifi

c

(ziua,

luna,

anul)

1 Nuca

Dumitru

03.01.1992

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

262.01. Geodezie și

tehnologii

geoinformaționale

Chiriac

Vasile

dr., conf.

univ.

25.10.2

018 -

CȘD

Contribuții cu

privire la

realizarea

modelului

cvasigeoidului

pentru teritoriul

Republicii

Moldova

Republica

Moldova

2 Mustiață

Alexandru-

Florin

06.04.1983

09.11.2018

fr.

redusă

buget 212.01. Arhitectura

clădirilor și

edificiilor

Buimistru

Tatiana

dr., conf.

univ.

25.10.2

018 -

CȘD

Formarea și

dezvoltarea

fondului locativ a

or. Chișinău

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Știință Alimentelor

Nr.

crt.

Nume /

prenume

doctorand

Ziua,

luna, anul

nașterii

Data

înmatriculării

la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma de

studii (fr.,

fr. redusă)

Forma

de

finanțar

e

(buget/t

axă)

Programul de doctorat

(specialitatea științifică)

Nume /

prenume

conducătoru

lui

științific

Titlul științific

conducătorului

de doctorat

Data

aprobări

i temei

și

conducă

torului

științific

(ziua,

luna,

anul)

Tema tezei

Țara de origine

a

doctorandului

1 Borșevici

Marcela

20.11.1988

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

253.03. Tehnologia

băuturilor alcoolice şi

nealcoolice

Taran

Nicolae

Balanuță

Anatol

dr., conf.

univ

dr. în tehn.,

prof. univ.

22.11.

2018 -

CȘD

Valorificarea

potențialului

vinicol al soiului

Rara Neagra din

zona Codrilor

Republica

Moldova

Page 61: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

2 Cojocari

Daniela

11.02.1973

09.11.2018

fr.

redusă

buget 253.06. Tehnologii

biologice şi chimice

în industria

alimentară

Sturza

Rodica

dr. hab.,

prof. univ.

Acțiunea

microbiostatică a

extractelor

vegetale de

compuși fenolici

asupra

microorganismel

or responsabile

de alterarea

alimentelor

Republica

Moldova

3 Emilianov

Ion

20.01.1992

09.11.2018

fr.

redusă

buget

253.05. Procese şi

aparate în industria

alimentară

Bernic

Mircea

dr. hab.,

conf. univ.

Procedee de

deshidratare a

drojdiilor de bere

Republica

Moldova

4

Fei Wang

10.01.1991

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

253.03. Tehnologia

băuturilor alcoolice şi

nealcoolice

Arpentin

Gheorghii

dr., conf.

univ.

Argumentarea

itinerariilor de

producere

struguri-vin

adoptate la

cerințele piețelor

de desfacere

Republica

Moldova

5 Panainte

Vasile

02.04.1990

09.11.2018

fr.

redusă

buget

253.01. Tehnologia

produselor

alimentare de origine

vegetală

Purice

Georgeta

Cebanu

Serghei

dr., conf.

univ.

dr., conf.

univ.

Valoarea

nutritivă și

curativă a

uleiului din

semințele de

amarant

«Amarantus

cruentus»

Republica

Moldova

6

Proseanchin

a Elena

31.05.1992

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

253.03. Tehnologia

băuturilor alcoolice şi

nealcoolice

Balanuță

Anatol

dr., prof.

univ.

Maturitatea

fenolică a

strugurilor de

soiuri roșii –

criteriu pentru

producerea

vinurilor de

România

Page 62: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

calitate

7 Savcenco

Alexandra

09.09.1993

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

253.06. Tehnologii

biologice şi chimice

în industria

alimentară

Tatarov

Pavel

Baerle

Alexei

dr. hab.,

prof. univ

dr. în şt.

chimice,

conf.univ.

Calitatea

alimentelor de

origine animală

pe bază

coloranților,

antioxidanților

din plantele

familiei Asteraceae

Republica

Moldova

8 Turculeț

Nadejda

18.03.1991

09.11.2018

frecvenț

ă

buget 253.01. Tehnologia

produselor

alimentare de origine

vegetală

Sturza

Rodica

dr. hab.,

prof. univ.

Diminuarea

contaminării

produselor de

panificație cu

Bacillus subtilis și

Bacillus

mesentericus

Republica

Moldova

9 Crucirescu

Diana

22.08.1979

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

253.01. Tehnologia

produselor

alimentare de origine

vegetală

Iorga

Eugen

dr., conf.

univ.

Valorificarea

fructelor de mere

în faza timpurile

de coacere la

producerea

acidifiantului

natural

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Energetică și Inginerie Electrică

Nr.

crt.

Nume /

prenume

doctorand

Ziua,

luna, anul

nașterii

Data

înmatriculării

la studii (ziua,

luna, anul)

Forma de

studii (fr.,

fr. redusă)

Forma de

finanțare

(buget/tax

ă)

Programul de doctorat

(specialitatea științifică)

Nume /

prenume

conducătoru

lui

științific

Titlul

științific

conducătoru

lui de

doctorat

Data

aprobării

temei și

conducătoru

lui științific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei

Țara de origine

a

doctorandului

1 Borosan

Constantin 03.06.1989

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

221.01. Sisteme și

tehnologii

energetice

Arion

Valentin

dr. hab.,

prof.

univ.

26.10.2018

Soluții pentru o

autonomie

energetică a unei

unități

administrativ-

Republica

Moldova

Page 63: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

teritoriale (UAT)

2 Efremov

Cristina 30.09.1984

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

221.01. Sisteme și

tehnologii

energetice

Arion

Valentin

dr. hab.,

prof.

univ.

26.10.2018

Contribuții la

majorarea

flexibilității

sistemului

energetic în

vederea integrării

surselor de

energie

regenerabilî

Republica

Moldova

3

Postoroncă

Sveatoslav 26.09.1968

09.11.2018

fr.

redusă

buget 221.01. Sisteme și

tehnologii

energetice

Ambros

Tudor

Berzan

Vladimir,.

dr. hab.,

prof.

univ.

dr., conf.

univ.

26.10.2018

Cercetarea

regimurilor

microrețelelor

inteligente

integrate în

rețelele de

distribuție a

energiei electrice

Republica

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Economie, Finanțe și Management

Nr

.

crt

.

Nume /

prenume

doctorand

Ziua,

luna, anul

nașterii

Data

înmatriculă

rii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(fr., fr.

redusă)

Forma

de

finanțar

e

(buget/t

axă)

Programul de

doctorat

(specialitatea

științifică)

Nume /

prenume

conducătorul

ui

științific

Titlul

științific

conducăt

orului de

doctorat

Data

aprobă

rii

temei

și

condu

cătorul

ui

științifi

c

(ziua,

luna,

anul)

Tema tezei

Țara de

origine a

doctorandul

ui

1

Corliuga

Bogdan 16.05.1980

521.03. Economie şi

management în

domeniul de

Bugaian

Larisa

dr. hab.,

prof.

26.10.2

Diferențiere

instrumentelor

de bugetare și

Republica

Page 64: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

09.11.2018 fr.

redusă

contract activitate univ. 018 –

CȘD

control

operațional în

cadrul

întreprinderii

Moldova

2

Ivanov

Valeriu 26.09.1968

09.11.2018

frecvenț

ă

buget

521.03. Economie şi

management în

domeniul de

activitate

Albu

Svetlana

dr. hab.,

prof.

univ.

26.10.2

018 –

CȘD

Eficientizarea

gestiunii

localităților prin

combaterea

Republica

Moldova

3 Munteanu

Diana 17.02.1991

09.11.2018

fr.

redusă

buget

521.03. Economie şi

management în

domeniul de

activitate

Gorobievschi

Svetlana

dr. hab.,

prof.

univ.

26.10.2

018 –

CȘD

Creșterea calității

serviciilor

transportului

național al

Republicii

Moldova prin

utilizarea unui

sistem inteligent

de monitorizarea

a traficului rutier

Republica

Moldova

4 Prodan

Rodica 09.10.1977

09.11.2018

fr.

redusă

buget

521.03. Economie şi

management în

domeniul de

activitate

Gheorghiță

Maria

dr., prof.

univ.

26.10.2

018 –

CȘD

Dezvoltarea

Sistemului de

Management al

Mentenanței în

întreprinderile

din Industria

Ușioară

Page 65: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

CONSORȚIUL NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI ȘI UNIVERSITATEA DE

STUDII POLITICE ȘI ECONOMICE EUROPENE ”CONSTANTIN STERE”

/

Nr.

Nume/

prenume

doctorand

Ziua,

luna,

anul

nașterii

Data

înmatricu-

lării la

studii (ziua,

luna, anul)

Forma

de

studii

(f/fr)

Forma de

finanţare

(buget/

taxă)

Cifrul și

programul

de doctorat

Numele,

prenumele

conducătoru-

lui/lor

ştiinţific/i

Titlul

științific al

conducătoru-

lui de

doctorat

(abreviat)

Data

aprobării

temei și

conducătoru-

lui științific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei

Țara de

origine a

doctoran

dului

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

1. Iarmenco

Mihaela

06.04.

1990 22.11.2018 f buget

553.01.

Drept civil

Donos

Evlampie dr., conf.univ.

Studiu privind

evaluarea legală și

instituțională a

pieței surselor

regenerabile de

energie în

Republica Moldova

Republica

Moldova

2. Sambriş Neli 28.04.

1980 22.11.2018 f buget

561.01.

Teoria,

metodologia

politologiei;

Instituții și

procese

politice

Bordeianu

Cătălin Ion dr., prof.univ.

Conflicte înghețate

și conflicte deschise

în Europa de Est și

Orientul Mijlociu.

Actori politici,

economici și

militari. Alianțele

păcii și ale

războiului.

Republica

Moldova

3. Ulinici Mihail

14.04.

1991

22.11.2018 f buget

553.02.

Dreptul

afacerilor

Mihalache

Iurie

dr., conf.univ.

Ameliorarea

climatului de

afaceri din

transportul rutier de

persoane prin

optimizarea

legislației

pertinente

Republica

Moldova

4. Barbăscumpă

Nicolae

25.07.

1991 22.11.2018 f taxă

552.02.

Drept

administrativ

Bantuș Anatol dr., prof.univ.

Actul

Administrativ-

Principala formă de

Republica

Moldova

Page 66: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

activitate a

Autorităților

Publice Locale

5. Bică I. Oana

Claudia

08.04.

1982 22.11.2018 fr taxă

561.01.

Teoria,

metodologia

politologiei;

Instituții și

procese

politice

Bordeianu

Cătălin Ion dr., prof.univ.

Identitatea

națională și

europeană

România

6. Boiţ Aurelian-

Roland

02.01.

1973 22.11.2018 fr taxă

551.01.

Teoria

generală a

dreptului

Coptileț

Valentina dr., conf.univ.

Rolul şi funcţiile

dreptului în actuala

societate romanescă

din prespectiva

profesiei de

consilier juridic

România

7. Călărașu G.

Daniel

21.07.

1980 22.11.2018 fr taxă

561.01.

Teoria,

metodologia

politologiei;

Instituții și

procese

politice

Bordeianu

Cătălin Ion, dr., prof.univ.

Demersul hegelian

asupra statalității România

8.

Constantinescu-

Rad Emilia-

Maria

15.09.

1981 22.11.2018 fr taxă

553.01.

Drept civil

Voicu

Al. Virgiliu dr., prof.univ.

Răspunderea

delictuală în cazul

încălcării dreptului

la viață, sănătate,

integritate fizică și

psihică

Republica

Moldova

9. Fodor Paula-

Mariana

17.07.

1978 22.11.2018 fr taxă

553.01.

Drept civil

Voicu Al.

Virgiliu dr., prof.univ.

Răspunderea civilă

contractuală România

10.

Găgeatu I.

Cătălin-Dumitru

27.12.

1977 22.11.2018 fr taxă

551.01.

Teoria

generală a

dreptului

Coptileț

Valentina dr., conf.univ.

Utilitatea teoretico

practică a

concepțiilor juridice

la Constantin Stere

România

11.

Ignuţa Daciana -

Gianina

05.07.

1975 22.11.2018 fr taxă

551.01.

Teoria

generală a

dreptului

Coptileț

Valentina dr., conf.univ.

Teoria generală a

dreptului

în contextul noilor

realități ale

România

Page 67: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

secolului XXI

12. Iordache

Cristian - Dorin

25.04.

1979 22.11.2018 fr taxă

553.01.

Drept civil

Voicu Al.

Virgiliu dr., prof.univ.

Diminuarea

obligațiilor fiscale

prin intermediul

procedurii de

insolvență

reglementate-

Denaturarea

sensului legii prin

ingerințe

infracționale

România

13. Jura Petru 24.10.

1991 22.11.2018 f taxă

552.02.

Drept

administrativ

Bantuș Anatol dr., prof.univ.

Reglementări

juridice privind

modalitățile de

emitere și de

comunicare a

actelor

administrative

fiscale, adaptate la

necesitățile

societății moderne

Republica

Moldova

14. Mînzăteanu

Adrian

13.06.

1990 22.11.2018 fr taxă

553.02.

Dreptul

afacerilor

Dandara

Liliana dr., conf.univ.

Acțiunile judiciare

și extrajudiciare a

administratorului

autorizat în cadrul

cauzei de

insolvabilitate

Republica

Moldova

15. Pascari Roman 22.05.

1977 22.11.2018 f taxă

553.01.

Drept civil Olesea Plotnic

dr.hab.,

prof.univ.

Practicile

comerciale

incorecte prin

prisma intereselor

economice ale

Consumatorilor

Republica

Moldova

16. Postolachi

Viorel

29.11.

1975 22.11.2018 fr taxă

554.01.

Drept penal

și

execuțional

penal

Mariţ

Alexandru dr., prof.univ.

Falsul vamal

aferent cadrului

tehnologiilor

avansate actuale și

al provocărilor

integraționiste

Republica

Moldova

Page 68: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

euroregionale

17. Prisacari Vadim 01.05.

1987 22.11.2018 f taxă

554.01.

Drept penal

și

execuțional

penal

Mariţ

Alexandru dr., prof.univ.

Calificarea unității

și pluralității de

infracțiuni

Republica

Moldova

18. Sviderscaia Ana 17.08.

1993 22.11.2018 fr taxă

553.01.

Drept civil

Dandara

Liliana dr., conf.univ.

Недействительные

сделки и их

последствия:

проблемы теории

и

правоприменитель

ной практики

Republica

Moldova

19. Ursu Ion 29.02.

1994 22.11.2018 f taxă

552.02.

Drept

administrativ

Anatol Bantuș dr., prof.univ.

Rolul statului și a

sectorului asociativ

în dezvoltarea

democrației locale

Republica

Moldova

20. Voicu Bogdan-

Iosif

16.12.

1981 22.11.2018 fr taxă

553.01.

Drept civil

Voicu Al.

Virgiliu dr., prof.univ.

Malpraxis-ul

profesional în

activitatea sportivă

România

Page 69: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

UNIVERSITATEA DE STAT ”ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

Nr. Numele

Prenumele

doctorandului

Ziua,

luna,

anul

nașteri

i

Data

înmatric

ulării

la studii

(ziua,

luna,

anul)

Forma

de studii

(f/fr)

Forma de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015

Numele,

Prenumele

conducătorului

/lor știnșific/i

Titlul științific al

conducătorului

de doctorat

Data aprobării

temei și

conducătorulu

i științific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei Țara de

origine a

doctorandului

ȘCOALA DOCTORALĂ Filologie

1 Anghel

Dorian

12.08.

1975

16.10.

2018

fr taxă 622.01

Literatură

română

Ana Bantoș Dr.hab.,

conf..univ

14.09.2018 Caracterul militant-culturalizator

al presei de expresie românească

din Basarabia interbelică. Revista

„Cuvânt moldovenesc”

Republica

Moldova

2 Baciu

Daniela

04.11.

1982

16.10.

2018

fr buget 622.01

Literatură

română

Ana Bantoș Dr.hab.,

conf..univ

14.09.2018

Istoria culturală și literară a presei

din Basarabia interbelică. Revista

„Cuget Moldovenesc” (1932-1943)

Republica

Moldova

3 Cecan Lilia 22.01.

1972

16.10.

2018

fr. buget 622.01

Literatură

română

Vrabie

Diana

Dr.conf.univ

14.09.2018 Al. Robot – studiu monografic Republica

Moldova

4 Chișlari

Olga

08.06.

1985

16.10.

2018

fr. buget 622.01

Literatură

română

Maria

Abramciuc

Dr.conf.univ.

14.09.2018 Proza artistică a lui George

Meniuc

Republica

Moldova

5 Ciloci Irina 12.09.

1989

16.10.

2018

fr. buget

621.01 Lingvistica

generală;

filosofia

limbajului;

psiholingvistică;

lingvistică

informatizată

(Limba rusă)

Elena Sirota

Dr.conf.univ.

14.09.2018 Modificări uzuale și ocazionale

ale unităților frazeologice în

diverse tipuri de discursuri

Republica

Moldova

6 Cojocari

Alina

22.10.

1990

16.10.

2018

fr buget

622.01

Literatură

română

Nicolae

Leahu

Dr.

conf.univ.

14.09.2018

Aureliu Busuioc, romancierul Republica

Moldova

Page 70: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

7 Evdochimov

liliana

02.08.

1981

16.10.

2018

fr. buget

621.01 Lingvistica

generală;

filosofia

limbajului;

psiholingvistică;

lingvistică

informatizată

(Limba română)

Gheorghe

Popa

Dr.hab.,

conf.univ.

14.09.2018 Modalități glotice de exprimare a

ironiei în limbajul actual

Republica

Moldova

8 Parahonco

Liudmila

14.11

1977

16.10.

2018

fr. buget

621.01 Lingvistica

generală;

filosofia

limbajului;

psiholingvistică;

lingvistică

informatizată

(Limba rusă)

Elena Sirota

Dr.conf.univ. 14.09.2018

Tautologie și pleonasm:

semantică, structură, funcționare

(în baza diverselor tipuri de

discursuri)

Republica

Moldova

Page 71: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul naşterii

Data

înmatriculăr

ii la studii

(ziua, luna,

anul)

For

ma

de

stu

dii

(f /

fr)

Forma

de

finanţare

(buget /

taxă)

Cifrul

programulu

i de

doctorat

(conform

HG 816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor ştiinţific/i

Titlul ştiinţific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei şi

conducătorulu

i ştiinţific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ „Teoria şi practica relaţiilor internaţionale: dimensiunea politico-diplomatică, economică, juridică”

1 Roibu

Dumitru

09.11.1991 29.10.2018 fr taxă 562.01 Beniuc

Valentin

Dr.hab. 26.10.2018 Asigurarea

interesului național și

securității naționale

dimensiunea

instituțională.

Republica

Moldova

2 KABAHA

SALAM

03. 05.

1978

29.10.2018 fr taxă 521.02 Andreeva

Tatiana

Dr. 26.10.2018 Izrael’ s development

strategy in the

international

education market

Israel

Page 72: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE CONSORŢIUL INSTITUŢIILOR ORGANIZATOARE DE DOCTORAT: UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ”NICOLAE TESTEMIŢANU”, CENTRUL NAŢIONAL

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI, INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE, INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, INSTITUTUL DE

FTIZIOPNEUMOLOGIE „CHIRIL DRAGANIUC”, INSTITUTUL DE ONCOLOGIE, SPITALUL CLINIC REPUBLICAN

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

1. Toncoglaz Serghei

01.07.1989 15.10.2018 f/r buget 311.01

Anatomia

omului

Suman

Sergiu

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Variabilitatea individuală a

arhitectonicii vaselor sangvine

peniene si rolul ei asupra

hidromecanicii erectile

Republica

Moldova

2. Toncoglaz

Constantin

01.07.1989 15.10.2018 f/r buget 311.01

Anatomia

omului

Suman

Serghei

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Variabilitatea arhitectonicii

vaselor sangvine ale uterului si

anexelor

Republica

Moldova

3. Brînza

Dumitru

19.10.1984 15.10.2018 f/r buget 311.02

Anatomie

patologică

Melnic

Eugen

dr.șt.med.,

conf.univ.

Identificarea biomarkerilor

prognostici în carcinomul

scuamocelular cap și gât

Republica

Moldova

4. Cucieru Valerian 27.09.1986 15.10.2018 f/r buget 311.02

Anatomie

patologică

Melnic

Eugen

dr.șt.med.,

conf.univ.

Markeri moleculari predictivi ai

rezistenței la chimioterapie și

terapia țintită în cancerul mamar

Republica

Moldova

5. Pușcaș

Nicolae

24.04.1970 15.10.2018 f/r taxă 313.02

Microbiologie,

virusologie

medicală

Valeriu

Rudic

acad. AȘM,

dr.hab.șt.biol.,

prof.univ.

Elaborarea metodelor rapide de

indicare și identificare a

microorganismelor inadmisibile

în medicamente

Republica

Moldova

6. Сhianu

Marin

09.06.1988 15.10.2018 f/r buget 314.01

Farmacologie,

farmacologie

clinică

Stratu

Ecaterina

dr.șt.med.,

conf.univ.

Influenţa derivaţilor izotioureici

asupra microcirculaţiei sanguine

Republica

Moldova

Page 73: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

7. Lozovanu

Ana

19.08.1993 15.10.2018 f/r buget 315.02

Biologie

moleculară şi

genetică

medicală

Ușurelu

Natalia

dr.șt.med.,

conf.cercet.

Genetica moleculară a

leucemiilor acute la copii:

implicații diagnostice,

prognostice și terapeutice.

Republica

Moldova

8. Boiciuc

Chiril

03.04.1990 15.10.2018 f/r taxă 315.02

Biologie

moleculară şi

genetică

medicală

Ușurelu

Natalia

dr.șt.med.,

conf.cercet.

Particularitățile diagnosticului

de laborator al Dereglărilor

Congenitale ale Glicozilării la

pacienți din Moldova

Republica

Moldova

9. Fursenco

Cornelia

25.06.1992 15.10.2018 f/r buget 316.01

Farmacie

Uncu

Livia

dr.șt.farm.,

conf.univ.

Studiul farmaceutic al speciilor

g. Solidago din flora Republicii

Moldova

Republica

Moldova

10. Cheptanari

Nicoleta

15.01.1992 15.10.2018 f/r buget 316.01

Farmacie

Brumărel

Mihail

dr.șt.farm.,

conf.univ.

Managementul factorilor de risc

în prestarea serviciilor

farmaceutice

Republica

Moldova

11. Trohin

Maria

22.07.1992 15.10.2018 f/r buget 321.01

Boli interne

Tcaciuc

Eugen

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Evaluarea neinvazivă a fibrozei

hepatice în hepatita autoimună

Republica

Moldova

12. Palii

Cristina

27.06.1991 15.10.2018 f/r buget 321.01

Boli interne

Tcaciuc

Eugen

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Rezistența Helicobacter pylori la

terapia de eradicare

Republica

Moldova

13. Chiosa

Diana

10.06.1974 15.10.2018 f/r buget 321.01

Boli interne

Curocichin

Ghenadie

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Evaluarea factorilor non-

convenționali de risc

cardiovascular la tineri din

Republica Moldova

Republica

Moldova

14. Platon Valentina 10.05.1991 15.10.2018 f/r buget 321.01 Țurcan dr.hab.șt.med., Profilul clinic, algic, vegetativ și Republica

Page 74: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

Boli interne Svetlana conf.univ. psihologic la pacienți cu durere

abdominală cronică de geneză

organică și funcțională

Moldova

15. Scutaru Evghenia 20.03.1989 15.10.2018 f/r buget 321.01

Boli interne

(pulmonologie)

Botnaru

Victor

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Aspecte cliniceși de diagnostic în

pneumoniile la

imunocompromiși

Republica

Moldova

16. Zagornîi Virginia 24.04.1992 15.10.2018 f/r buget 321.01

Boli interne

(pulmonologie)

Dumitraș

Tatiana

dr.șt.med.,

conf.univ.

Pneumonia comunitară la

pacienții cu insuficiență cardiacă

Republica

Moldova

17. Grib

Andrei

03.01.1986 15.10.2018 f/r buget 321.03

Cardiologie

Revenco

Valeriu

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Intervențiile coronariene

percutanate la pacienții vârstnici

cu boală ischemică

multivasculară

Republica

Moldova

18. Cîvîrjic

Irina

07.12.1987 15.10.2018 f/r buget 321.03

Cardiologie

David

Lilia

dr.hab.șt.med.,

conf.cercet.

Infarctul miocardic acut cu

coronare non-obstructive :

aspecte clinice, diagnostice,

evolutive și prognostice

Republica

Moldova

19. Sasu

Dorian

23.06.1989 15.10.2018 f/r buget 321.04

Reumatologie

Groppa

Liliana

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Afectarea sistemului renal în

vasculitele sistemice

Republica

Moldova

20. Sato

Irina

24.10.1977 15.10.2018 c/f buget 321.04

Reumatologie

Groppa

Liliana

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Afectarea glandei tiroide la

pacienții cu artrită reumatoidă

Republica

Moldova

21. Catereniuc

Daniela

08.02.1991 15.10.2018 f/r buget 321.05

Neurologie

clinică

Groppa

Stanislav

acad AȘM,

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.,

Particularitățile clinico-genetice

ale epilepsiei farmacorezistente

Republica

Moldova

22. Feghiu Ludmila

20.06.1983 15.10.2018 f/r buget 321.05

Neurologie

Hadjiu

Svetlana

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Particularitățile epilepsiilor

farmacorezistente la copil -

Republica

Moldova

Page 75: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

clinică studiu clinico-neurofiziologic

23. Cuzneț Ludmila 22.01.1977 15.10.2018 f/r buget 321.05

Neurologie

clinică

Hadjiu

Svetlana

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Paralizia cerebrală la copil -

abordare medico-psihosocială

conceptuală în determinarea

dizabilității

Republica

Moldova

24. Păvălache Cristina 28.12.1988 15.10.2018 c/f buget 321.06

Psihiatrie şi

narcologie

Cărăușu

Ghenadie

dr.șt.med.,

conf.univ.

Particularitățile metabolismului

azotat la pacienții cu tulburări

psihice în epilepsie

Republica

Moldova

25. Baractari Evghenia 28.06.1988 15.10.2018 f/r buget 321.06

Psihiatrie şi

narcologie

Nacu

Anatol

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Responsabilitatea redusă în

cadrul expertizei medico-legale

psihiatrice (EMPL) la pacienţii

cu tulburări organice şi retard

mintal

Republica

Moldova

26. Condratiuc Elena

21.03.1989 15.10.2018 f/r buget 321.06

Psihiatrie şi

narcologie

Nacu

Anatol

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Posibilitaţile şi limitele depăşirii

traumelor psihice la copii şi

adolescenţi

Republica

Moldova

27. Bologan

Alina

07.05.1986 15.10.2018 f/r buget 321.06

Psihiatrie şi

narcologie

Chihai

Jana

dr.șt.med.,

conf.univ.

Subdiagnosticarea tulburării de

anxietate generalizată (TAG) în

asistența medicală primară -

contextual situațional,

comorbiditatea acestora și

impactul reciproc

Republica

Moldova

28. Gulpe

Tatiana

15.01.1979 15.10.2018 f/r buget 321.07

Ftiziopneumolo-

gie

Tudor

Elena

dr.șt.med.,

conf.cercet.

Tuberculoza la migranți

Republica

Moldova

29. Liubasrcaia

Svetlana

08.11.1984 15.10.2018 f/r buget 321.09

Boli infecţioase,

Raba

Tatiana

dr.șt.med.,

conf.univ.

Hepatitavirală B cronică forma

ocultă la copii: particularități

Republica

Moldova

Page 76: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

tropicale și para-

zitologie

medicală

imuno-patogenetice, clinice,

paraclinice, diagnostice,

evolutive și de optimizare a

tratamentului neviral

30. Mușcinschii

Cristina

21.10.1989 15.10.2018 f/r buget 321.09

Boli infecţioase,

tropicale și para-

zitologie

medicală

Raba

Tatiana

dr.șt.med.,

conf.univ.

Hepatita virală B și C cronică

perinatală: concepţii

contemporane privind

transmiterea materno-fetală,

patogeneza, diagnosticul clinico-

paraclinic şi profilaxia la copii

Republica

Moldova

31. Tovba

Lidia

10.06.1986 15.10.2018 f/r buget 321.09

Boli infecţioase,

tropicale și para-

zitologie

medicală

Holban

Tiberiu

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Infecţia cu virusul hepatitei E

(HVE) în Republica Moldova

(tabloul clinic, diag-nostic,

particularităţile evolutive)

Republica

Moldova

32. Ursu

Alexandr

11.10.1990 15.10.2018 f/r buget 321.13

Chirurgie

Rojnoveanu

Gheorghe

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Identificarea markerilor

genomici predictori ai cancerului

colorectal

Republica

Moldova

33. Gînju

Nadia

30.09.1991 15.10.2018 f/r buget 321.13

Chirurgie

Ghidirim

Nicolae

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Caracteristicile prioritare ale

derivațiilor biliodigestive

miniinvazive (laparoscopice) în

cancerul zonei

pancreatoduodenale cu icter

mecanic

Republica

Moldova

Page 77: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

34. Zamisnîi

Isidor

30.06.1990 15.10.2018 f/r buget 321.14

Chirurgie

pediatrică

Bernic

Jana

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Malformațiile congenitale și

patologice ale esofagului la

copil. Optimizarea

diagnosticului și tratamen-tului

medico-chirurgical

Republica

Moldova

35. Princu

Iulia

06.08.1990 15.10.2018 f/r buget 321.14

Chirurgie

pediatrică

Boian

Gavril

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Particularitățile clinico-

evolutive, diagnostice și de

tratament chirurgical în forma

infrarectală a maladiei

Hirschsprung la copii

Republica

Moldova

36. Vataman Elena

03.09.1988 15.10.2018 f/r buget 321.15

Obstetrică şi

ginecologie

Cernețchi

Olga

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Particularitățile evolutiv-clinice

și tratamentul sindromului

posthisterectomic

Republica

Moldova

37. Grecu

Chiril

07.11.1969 15.10.2018 f/r buget 321.15

Obstetrică şi

ginecologie

Opalco

Igor

dr.șt.med.,

conf.cercet.

Rolul metabolismului lipidic

matern în evoluţia sarcinii cu

fenomen de mortinatalitate

Republica

Moldova

38. Pădure Valeriu 15.09.1982 15.10.2018 f/r taxă 321.15

Obstetrică şi

ginecologie

Opalco

Igor

dr.șt.med.,

conf.cercet.

Evaluarea impactului factorilor

inflamatorii si infecţioşi materni

asupra morbidităţii perinatale în

nasterea pretermen

Republica

Moldova

39. Jdanov Ecaterina 03.12.1990 15.10.2018 f/r taxă 321.15

Obstetrică şi

ginecologie

Marian-

Pavlenco

Angela

dr.șt.med.,

conf.univ.

Riscul nașterii inainte de termen

la gravide cu patologia glandei

tiroide

Republica

Moldova

40. Șuparskaia Olga 01.07.1988 15.10.2018 c/f taxă 321.15 Marian- dr.șt.med., Diagnosticul precoce și Republica

Page 78: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

Obstetrică şi

ginecologie

Pavlenco

Angela

conf.univ. managementul sarcinii ectopice Moldova

41. Oleinic

Vera

18.12.1988 15.10.2018 c/f taxă 321.15

Obstetrica si

ginecologie

Friptu

Valentin

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Tratamentul de alternativa a

proceselor inflamatorii

ginecologice

Republica

Moldova

42. Cernev Daniela 10.08.1989 15.10.2018 c/f buget 321.16

Otorinolaringolo-

gie

Cabac

Vasile

dr.șt.med.,

conf.univ.

Papilomatoza recidivantă a

căilor respiratorii superioare

(diagnosticul, prognosticul

evoluției clinice și tratament)

Republica

Moldova

43. Smetanca

Vladimir

20.04.1991 15.10.2018 f/r buget 321.16

Otorinolaringolo-

gie

Danilov

Lucian

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Optimizarea asanării,

reconstrucţiei şi regenerării

cavităţii postoperatorii la copii

cu otită medie cronică

Republica

Moldova

44. Furculița Daniel 07.02.1992 15.10.2018 f/r buget 321.16

Otorinolaringolo-

gie

Maniuc

Mihail

dr.hab.șt.med.,

prof.univ. Conduita diagnostică și

chirurgicală în rinita cronică

hipertrofică a copilului

Republica

Moldova

45. Sîrbu

Olga

01 08 1989 15.10.2018 c/f buget 321.17

Oftalmologie

Bendelic

Eugeniu

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Evaluarea eficacitaţii diferitor

metode de tratament

conservator în combinaţie cu cel

chirurgical al ulcerului cornean

Republica

Moldova

46. Procopciuc Vitali 24.06.1988 15.10.2018 c/f buget 321.17

Oftalmologie

Cușnir

Valeriu

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Transplantul de membrană

amniotică în tratamentul

leziunilor corneene

Republica

Moldova

47. Guzun

Andrei

01.04.1990 15.10.2018 f/r buget 321.18

ortopedie şi

Croitor

Gheorghe

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Aspecte particulare ale

diagnosticului și tratamentului

Republica

Page 79: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

traumatologie fracturilor de pilon tibial Moldova

48. Sîrghi

Grigore

16.01.1989

15.10.2018 c/f taxă 321.18

ortopedie şi

traumatologie

Kusturov

Vladimir

dr.hab.șt.med.,

conf.cercet.

Optimizarea diagnosticului și

tratamentului în leziunile

instabile rotațional ale inelului

pelvin

Republica

Moldova

49. Cojocari Ștefan 30.09.1989 15.10.2018 f/r taxă 321.18

ortopedie şi

traumatologie

Taran

Anatolie

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Tratamentul chirurgiccal în

instabilitățile articulației

radioulnaredistale

posttraumatice cu leziunea

complexului triangular

fibrocartilaginos

Republica

Moldova

50. Ambroci Mihai 02.11.1990 15.10.2018 f/r buget 321.19

Anesteziologie şi

terapie intensivă

Belîi

Adrian

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Evaluarea tratamentului empiric

versus bazat pe arbore

decizional al hemoragiilor

perioperatorii în chirurgia

cardiacă adultă

Republica

Moldova

51. Manastîrschi

Stanislav

07.06.1989 15.10.2018 f/r buget 321.19

Anesteziologie şi

terapie intensivă

Belîi

Adrian

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Anestezia generală fără

utilizarea analgezicelor opioide

(OFA) în chirurgia abdominală

minim invazivă

Republica

Moldova

52. Fediuc

Rodica

10.10.1990 15.10.2018 f/r buget 321.19

anesteziologie şi

terapie intensivă

Belîi

Adrian

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Calitatea vieții și factorii de risc

pentru durerea postoperatorie

persistentă după intervenția de

protezare totală de șold la per-

soanele de vărstă înaintată

(peste 80 de ani)

Republica

Moldova

Page 80: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

53. Șchiopu

Elena

15.05.1988 15.10.2018 f/r buget 321.20

Oncologie şi

radioterapie

Sofroni

Dumitru

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Tratamentul complex a

cancerului endometrial în

dependenţa de particularităţile

clinico-morfologice

Republica

Moldova

54. Andrușca

Alexandru

01.12.1989 15.10.2018 f/r buget 321.21

Neurochirurgie

Zapuhlîh

Grigore

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Tratamentul bolii Parkinson prin

stimulare cerebrală profundă a

nucleului subtalamic

Republica

Moldova

55. Colța

Artur

28.12.1989 15.10.2018 c/f buget 321.22

Urologie și

andrologie

Ghicavîi

Vitalii

dr.șt.med.,

conf.univ.

Tratametul endoscopic

diferențiat al patologiilor

sclerozante ale căilor urinare

inferioa-re

Republica

Moldova

56. Pîrvu

Victor

25.10.1991 15.10.2018 f/r buget 321.24

Transplantologie

Peltec

Angela

dr.șt.med.,

conf.univ.

Scoruri prognostice pentru lista

de așteptare a transplantului

hepatic

Republica

Moldova

57. Tomacinschii

Cristina

15.12.1990 15.10.2018 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Șciuca

Svetlana

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Sindroame bronhopulmonare în

imunodeficienţe primare la copii

Republica

Moldova

58. Blăniță Daniela

22.10.1986 15.10.2018 f/r buget 322.01.

Pediatrie şi

neonatologie

Ușurelu

Natalia

dr.șt.med.,

conf.cercet.

Particularităţile clinice şi

evolutive ale Dereglărilor

Congenitale ale Glicozilării la

pacienţii din Moldova

Republica

Moldova

59. Eșanu

Valeriu

11.06.1988 15.10.2018 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Palii

Ina

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Statusul inflamator și morfo-

funcţional cardiac la copiii cu

diabet zaharat tip 1

Republica

Moldova

60. Rodoman

Iulia

04.07.1991 15.10.2018 c/f buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Palii

Ina

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Evidențierea factorilor de risc în

dezvoltarea cardiomiopatiei la

copiii cu distrofia muscu-lara

Republica

Moldova

Page 81: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

Duchenne

61. Rusu

Liuba

09.06.1990 15.10.2018 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Crivceanscaia

Larisa

dr.șt.med.,

conf.univ.

Leziunile pulmonare în cadrul

corioamnionitei la nou-născuții

prematuri

Republica

Moldova

62. Cazacu

Igor

05.01.1978 15.10.2018 f/r buget 323.01

Stomatologie

Fala

Valeriu

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Diagnosticul și tratamentul

complex a pacienților cu

malpoziție condiliană

Republica

Moldova

63. Strișca Stanislav 22.07.1988 15.10.2018 f/r buget 323.01

Stomatologie

Sîrbu

Dumitru

dr.șt.med.,

conf.univ.

Tehnologiile VSP CAD/CAM în

diagnosticul și tratamentul

patologiilor regiunii oro-maxilo-

faciale

Republica

Moldova

64. Palade

Ana-Maria

26.05.1990 15.10.2018 f/r taxă 323.01

Stomatologie

Chetruș

Viorica

dr.șt.med.,

conf.univ.

Optimizarea tratamen-tului

complex al afecțiunilor

parodontale asociate cu

endocardita infecțioasă

Republica

Moldova

65. Hristea

Elena

02.04.1985 15.10.2018 f/r taxă 323.01

Stomatologie

Spinei

Aurelia

dr.șt.med.,

conf.univ.

Prevenirea cariei severe timpurii

în dentiția temporară

Republica

Moldova

66. Zumbreanu

Irina

27.05.1989 15.10.2018 f/r taxă 323.01

Stomatologie

Trifan

Valentina

dr.șt.med.,

conf.univ.

Optimizarea tratamentului

ortodontic al laterognației la

copii

Republica

Moldova

67. Grib

Vitalie

18.01.1983 15.10.2018 f/r buget 324.01

Radiologie şi

imagistică medi-

cală

Codreanu

Ion

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Aportul evaluării imagistice

miltiparametrice în procesele

neoplazice ale prostatei

Republica

Moldova

68. Harea

Marina

24.02.1982 15.10.2018 f/r taxă 324.01

Radiologie şi

imagistică

Codreanu

Ion

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Valoarea tomosintezei în

diagnosticul imagistic a

cancerului pulmonar

Republica

Moldova

Page 82: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

medicală

69. Tărîță

Nelli

12.09.1984 15.10.2018 f/r taxă 324.01

Radiologie şi

imagistică

medicală

Codreanu

Ion

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Diagnosticul imagistic a stării

bronhopulmonare la prematuri

Republica

Moldova

70. Bernaz

Olga

26.03.1989 15.10.2018 f/r buget 324.03

Diagnostic de

laborator

Vișnevschi

Anatolie

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Biomarkerii de prognostic în

fibrilația atrială pe fundal de

tratament anticoagulant

Republica

Moldova

71. Gamaniuc Marina 08.07.1991 15.10.2018 f/r buget 324.03

Diagnostic de

laborator

Vișnevschi

Anatolie

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Markerii funcțiilor metabolice

ale neutronfilelor

polimorfonucleare la pacienții cu

tuberculoză pulmonară

Republica

Moldova

72. Guțu Veaceslav 24.04.1989 15.10.2018 f/r buget 331.01

Epidemiologie

Spînu

Constantin

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Studierea cu estimarea

seroprevalenței hepatitei virale E

în populație și identificarea

factorilor de risc

Republica

Moldova

73. Cheptea Dumitru 09.01.1991 15.10.2018 f/r buget 331.02

Igienă

Cebanu

Serghei

dr.șt.med.,

conf.univ.

Evaluarea igienică complexă a

impactului factorilor de risc

asupra stării de sănătate a

cadrelor didactice

Republica

Moldova

74. Vasilița

Vitalii

05.08.1992 15.10.2018 f/r

buget 331.02

Igienă

Pînzaru

Iurie

dr.șt.med.,

conf.univ.

Estimarea igienică a factorilor

ocupaționali de risc și a stării de

sănătate a angajaților din

industria mobilei

Republica

Moldova

75. Rusu

Radu

14.08.1989 15.10.2018 f/r buget 331.02

Igienă

Tafuni

Ovidiu

dr.șt.med.,

conf.univ.

Suplimentele alimentare şi

impactul lor asupra sănătăţii

populaţiei

Republica

Moldova

Page 83: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării la

studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(c/f/

f/ r)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului de

doctorat

(conform HG 826 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătoului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Tema tezei

Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE MEDICALE

76. Moșneguțu

Serghei

03.02.1978 15.10.2018 f/r buget 331.03

Medicină socială

şi management

Ciobanu

Gheorghe

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Rolul Departamentelor Medicină

Urgentă în asigurarea calității

asistenței medicale de urgență

Republica

Moldova

77. Vaculin

Ion

13.06.1975 15.10.2018 f/r buget 331.03

Medicină socială

şi management

Spinei

Larisa

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Sindromul de ardere

profesională la lucrători medicali

din asistența medicală urgentă

prespitalicească

Republica

Moldova

78. Ojovan Vitalina 28.05.1990

15.10.2018 f/r buget 332.01

Reabilitare

medicală şi

medicină fizică

Pascal

Oleg

dr.hab.șt.med.,

prof.univ.

Reabilitarea interdisciplinară a

persoanelor cu diabet zaharat

juvenil

Republica

Moldova

79. Balan

Iulian

14.03.1985 15.10.2018 f/r taxă 341.01

Inginerie tisulară

şi culturi celulare

Taran

Anatolie

dr.hab.șt.med.,

conf.univ.

Tratamentul chirurgical

reconstructiv a pacientelor cu

patolo-ia glandei mamare

Republica

Moldova

Page 84: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

PARTENERIATUL INSTITUȚIILOR DIN ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI CERCETARE DIN AGRICULTURĂ

Nr.

Numele,

prenumele

doctorand.

Ziua,

Luna,

anul

nașteri

i

Data

înmatr

iculării

la

studii

(ziua,

luna,

anul)

Forma de

studii

(f/fr)

Forma

de

finanța

re

(buget

/taxa)

Cifrul

programului de

doctorat (conform

HG 816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorulu

i/științific

Titlul

științific

conducăt

orului de

doctorat

(abreviat)

Data

aprobări

i temei

și

conducă

torului

științific

(ziua,

luna,

anul)

Tema tezei

Țara de

origine a

doctorand

ului

ȘCOALA DOCTORALA A PARTENERIATULUI INSTITUȚIILOR DIN ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI CERCETARE DIN AGRICULTURĂ

1 Kimakovski

Andrei

01.07.1

979

01.11.

2018 frecvență buget 411.07. Viticultura

Nicolăescu

Gheorghe

dr., conf.

univ.

Influența condițiilor

agroecologice asupra

dezvoltării și fructificării unor

clone de introducție curentă în

condițiile plaiului vitivinicol

puhoi

Republica

Moldova

2 Mogîldea

Olga

23.10.

1986

01.11.

2018 frecvență buget 411.07. Viticultura

Nicolăescu

Gheorghe

dr., conf.

univ.

Particularitățile formării

butucilor de vișă de vie în

vederea obținerii vinurilor

IGP/DOP în diferite regiuni

vitivinicole

Republica

Moldova

3 Terentii

Petru

28.05.

1984

01.11.

2018

frecvență

redusă buget 411.06 Pomicultură Cozmic Radu

Dr. în

științe

agricole

Particularitățile biologice de

producer a soiurilor noi de

prun, prun japonez și cordoduș

Republica

Moldova

4 Gheorghieva

Tatiana

23.09.1

974

01.11.2

018

frecvență

redusă buget 411.07. Viticultura

Derendovskai

a Antonina Dr. hab.

Influența reglatorilor de

creștere a supraproductivității

și apiriniei la unele soiuri de

masă cu semințe în condițiile de

Sud ale Republicii Moldova

Republica

Moldova

5 Haustov

Eugen

13.05.1

991

01.11.2

018 frecvență buget

411.09. Protecția

plantelor

Bondarciuc

Victor

Dr. în

științe

Bolile viței de vie ale etilogiei

fitoplasmice și elaborarea

Republica

Moldova

Page 85: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

agricole măsurilor de combatere a lor

6 Sofroni Ana 12.06.1

989

01.11.2

018

frecvență

redusă buget

431.03.

Microbiologie,

virusologie,

epizootologie,

micologie și

imunologie

veterinară

Starciuc

Nicolae

Dr.hab.

prof.univ.

Epidemiologia infecției cu

virusul hepatitei E la suinele

domestice și sălbatice în

Republica Moldova

Republica

Moldova

7 Rotari Doina 19.03.1

993

01.11.2

018

Frecvență

redusă buget

421.01. Ameliorarea

și biotehnologia

reproducerii

animalelor

Donica Iov

Dr. în

științe

agricole

Calitățile productive și unele

particularități biologice a

suinelor de diferite genotipuri

din rasele de carne utilizate în

schemele de hibridare

Republica

Moldova

8 Pistol

Gheorghe

05.05.1

963

01.11.2

018 frecvență buget

431.01. Terapie,

farmacologie și

toxicologie

veterinară

Macari Vasile Dr.,

conf.univ.

Fortificarea sănătății și

bioproductivității găinilor

ouătoare în rezultatul utilizării

produsului autohton ZOOBIOR

Republica

Moldova

9 Pompuș

Irina

19.12.1

986

01.11.2

018

frecvență

redusă buget 411.06. Pomicultură

Peșteanu

Ananie

Dr.,

conf.univ.

Influența sistemei de conducere

a tulpinilor și a regulatorilor de

creștere a supra sporirii

productivității și calității

fructelor în plantațiile de mur

Republica

Moldova

10 Ocrain

Dmitri

11.03.1

992

01.11.2

018 frecvență buget

431.01. Terapie,

farmacologie și

toxicologie

veterinară

Bălănescu

Sava

Dr.,

conf.univ.

Efectul produselor tisulare în

terapia patologiilor puerperale

și disfuncțiilor reproductive la

vaci

Republica

Moldova

11 Dadu

Dumitru

06.11.1

991

01.11.2

018 frecvență buget

411.09. Protecția

plantelor

Voloșciuc

Leonid Dr. hab.

Protecția integrată a cartofului

în Republica Moldova

Republica

Moldova

12 Ploșniță

Serghei

24.07.1

985

01.11.2

018

frecvență

redusă

contr

act

521.03. Economie și

management în

domeniul de

activitate

Baltag

Grigore

Dr.,conf.

univ.

Managementul eficienței

producției cărnii de porc în

condițiile integrării economice

europene

Republica

Moldova

Page 86: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

MINISTERUL APĂRĂRII

ACADEMIA MILITARĂ A FORŢELOR ARMATE „ALEXANDRU CEL BUN”

Nr. Numele,

prenumele

doctorandul

ui

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculării

la studii (ziua,

luna, anul)

Forma

de

studii

(f / fr)

Forma

de

finanţare

(buget /

taxă)

Cifrul

programulu

i de

doctorat

(conform

HG 816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor ştiinţific/i

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Data

aprobării

temei şi

conducăt

orului

ştiințific

(ziua,

luna,

anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

ȘCOALA DOCTORALĂ ”Ştiinţe militare şi de securitate”

1 Vitalie Stoian 10.06.1970 01.11.2018 f/r Buget 581.01 Niţu Costinel Dr., prof.

univ.

24.12.2014

Consideraţii privind conceptul de acoperire

strategică şi modalităţile de aplicare în

actualul context de securitate al Republicii

Moldova

Republica

Moldova

2 Stanislav

Şeremetov

05.08.1993 01.11.2018 f/r Buget 581.01 Niţu Costinel Dr., prof.

univ.

24.12.2014

Utilizarea scenariilor alternative pentru

identificarea şi neutralizarea centrelor de

greutate ale adversarului în operaţii specifice

conflictelor viitorului

Republica

Moldova

3 Daniela

Andronache

13.05.1993 01.11.2018 f/r Buget 582.01 Străuţiu Eugen Dr., prof.

univ.

24.12.2014

Ameninţarea crimei organizate în mediul de

securitate. Cazul Republicii Moldova

Republica

Moldova

4 Cristilena Lefter 18.07.1992 01.11.2018 f/r Buget 582.01 Străuţiu Eugen Dr., prof.

univ.

24.12.2014

Controlul civil al serviciilor de intelligence.

Analiză comparativă România – Federaţia

Rusă – Republica Moldova

Republica

Moldova

5 Artur Feghiu 26.06.1994 01.11.2018 f/r Taxă 582.01 Manolache

Constantin

Dr. hab.,

conf. univ.

24.12.2014 Terorismul ecologic: aspecte politico-

militare

Republica

Moldova

6 Silviu Vasile 22.04.1981 01.11.2018 f/r Taxă 582.01 Străuţiu Eugen Dr., prof.

univ.

24.12.2014

Managementul resurselor de informaţii în

contextul redimensionării

geopolitice/geostrategice a mediului de

securitate al Republicii Moldova

România

7 Lorena-Mihaela

Ezaru

23.01.1974 01.11.2018 f/r Taxă 582.01 Străuţiu Eugen Dr., prof.

univ.

24.12.2014

Asigurarea securităţii sistemelor şi

reţelelor informatice militare în baza

principiilor biometrice

România

Page 87: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI AL REPUBLICII MOLDOVA

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua,

luna,

anul

naşter

ii

Data

înmatric

ulării la

studii

(ziua,

luna,

anul)

Forma

de

studii

(f / fr)

Forma de

finanţare

(buget /

taxă)

Cifrul şi

programul de

doctorat

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor ştiinţific/i

Titlul ştiinţific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Data

aprobării

temei şi

conducătorulu

i ştiințific

(ziua, luna,

anul)

Tema tezei

Ţara de

origine a

doctorandului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŞCOALA DOCTORALĂ Ştiinţe penale şi drept public

1 Antonov

Oxana 28.05

.1993

22.11.2

018 fr taxă

552.02–

Drept

administrat

iv

Belecciu

Ştefan

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Gestiunea delegată a serviciilor

publice

Republica

Moldova

2 Axenti

Anton 14.10

.1993

22.11.2

018 fr taxă

554.02 -

Criminolog

ie

Carp Simion dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Analiza criminologică şi

prevenirea infracţiunii de spălare

a banilor

Republica

Moldova

3 Bobeica

Dorin 24.11

.1992

22.11.2

018 fr taxă

552.02–

Drept

administrat

iv

Belecciu

Ştefan

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Contractul administrativ Republica

Moldova

4 Bularu

Sergiu 29.01

.1976

22.11.2

018 fr taxă

554.01 - Dr.

penal şi

execuţ.

penal

Cojocaru

Radion

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Măsurile de siguranţă în dreptul

penal

Republica

Moldova

5 Buzdugan

Vasile

14.01

.1993

22.11.2

018 fr taxă

554.03 – Dr.

proc. penal

Osoianu

Tudor

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Asistenţa juridică internaţională

la faza de urmărire penală

Republica

Moldova

6 Calcavura 27.04 22.11.2 fr buget 554.04 – Glavan Boris dr. în drept, 07.11.2018 Asigurarea drepturilor civile la Republica

Page 88: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Ghennadi .1988 018 Criminalist. conf. univ. realizarea măsurilor speciale de

investigaţii

Moldova

7 Cebotari

Dumitru 12.05

.1980

22.11.2

018 fr taxă

554.01 - Dr.

penal şi

execuţ.

penal

Cojocaru

Radion

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Răspunderea penală pentru

circulaţia ilegală a drogurilor,

etnobotanicelor sau a analoagilor

acestora în scop de înstrăinare

Republica

Moldova

8 Crudu

Alexandr 25.08

.1988

22.11.2

018 fr taxă

554.01 - Dr.

penal şi

execuţ.

penal

Osadci

Cornel

dr. în drept,

conf. univ.

07.11.2018

Rolul sistemului progresiv de

executare a pedepselor private de

libertate în realizarea scopului

pedepsei penale

Republica

Moldova

9 Frunză

Alexandru 28.04

.1987

22.11.2

018 fr taxă

554.02 -

Criminolog

ie

Rusu Oleg dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Analiza criminologică şi

prevenirea criminalităţii în

mediul rural

Republica

Moldova

10 Gaina

Alexandru 04.08

.1981

22.11.2

018 fr buget

554.01 - Dr.

penal şi

execuţ.

penal

Chiriţa

Valentin

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Răspunderea penală pentru

divulgarea secretului de stat

Republica

Moldova

11 Grigoraş

Bogdan Păun

Constantin

31.05

.1978

22.11.2

018 fr taxă

554.02 -

Criminolog

ie

Larii Iurie dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Infracţionalitatea transfrontalieră

în sistemul financiar

România

12 Muzîcant

Ruslan 25.08

.1977

22.11.2

018 fr taxă

554.04 –

Criminalist.

Glavan Boris dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Valorificarea rezultatelor obţinute

la realizarea măsurilor speciale de

investigaţii

Republica

Moldova

13 Pascal 25.05 22.11.2 fr buget 552.04 – Dr.

funciar şi al

Trofimov dr. în drept, 07.11.2018 Răspunderea juridică pentru

încălcarea legislaţiei privind

Republica

Page 89: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Mihaela .1994 018 mediului Igor conf. univ. gestionarea deşeurilor

Moldova

14 Perju Marian 09.09

.1983

22.11.2

018 fr taxă

554.02 -

Criminolog

ie

Ursu

Veaceslav

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Prevenirea criminologică a

infracţiunilor de corupţie

săvârşite în sectorul public

Republica

Moldova

15 Remarenco

Sergiu 17.06

.1985

22.11.2

018 fr taxă

552.02–

Drept

administrat

iv

Belecciu

Ştefan

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Protecţia drepturilor omului în

timpul acţiunilor forţelor de

ordine în situaţii specifice şi de

criză în domeniul ordinii publice

Republica

Moldova

16 Robu

Cristina 15.11

.1988

22.11.2

018 fr taxă

554.01 - Dr.

penal şi

execuţ.

penal

Ursu

Veaceslav

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Constrângerea fizică şi psihică în

dreptul penal

Republica

Moldova

17 Rotaru Ion 11.09

.1993

22.11.2

018 fr buget

554.02 -

Criminolog

ie

Cojocaru

Radion

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Prevenirea criminologică a

criminalităţii violente

Republica

Moldova

18 Serbaniuc

Marcela 02.09

.1991

22.11.2

018

fr

taxă

554.02 -

Criminolog

ie

Larii Iurie dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Analiza criminologică şi

prevenirea determinării la

sinucidere

Republica

Moldova

19 Sîmbotin

Florin 09.05

.1971

22.11.2

018

fr

taxă

554.02 -

Criminolog

ie

Cojocaru

Radion

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Analiza criminologică şi

prevenirea evaziunii fiscale

România

20 Ţeruş Ivan 22.04

.1988

22.11.2

018 fr taxă

552.04 – Dr.

funciar şi al

mediului

Trofimov

Igor

dr. în drept,

conf. univ. 07.11.2018

Instrumente juridico-financiare de

protecţie a mediului în cadrul

activităţii economice

Republica

Moldova

Page 90: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

CANCELARIA DE STAT

ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Nr.

d/o

Nume,

prenume

doctorand

Ziu

a, l

un

a, a

nu

l

naș

teri

i

Dat

a în

mat

ricu

lări

i

la s

tud

ii (

ziu

a, l

un

a,

anu

l)

Fo

rma

de

stu

dii

(f;f

/r)

Fo

rma

de

fin

anţa

re

(bu

get

/ t

axă)

Cif

rul

și p

rog

ram

ul

de

do

cto

rat

Nu

mel

e şi

pre

nu

me

le

con

du

căto

rulu

i

ştii

nţi

fic

Tit

lul

știi

nți

fic

al

con

du

căto

rulu

i d

e

do

cto

rat

(ab

rev

iat)

Data

aprobării

temei și

conducătorul

ui științific

de doctorat

(ziua, luna,

anul)

Tem

a t

ezei

Țar

a d

e o

rig

ine

a

do

cto

ran

du

lui

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

1.

BARBUȚA

Nicolae

16.06.19

91

29.10.2

018,

ord.05-

dc

f b

563.02.

Organizarea şi

dirijarea în

instituţiile

administraţiei

publice; servicii

publice

Romandaș

Nicolae

dr., prof.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Rolul autorităţilor publice

de specialitate în realizarea

dreptului cetăţenilor la

asigurarea socială.

Republica

Moldova

2.

BAXAN

Oleg

06.06.19

83

29.10.2

018,

ord.05-

dc

f/r b

563.01. Teoria,

metodologia

administraţiei

publice

Şaptefraţi

Tatiana

dr., conf.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Strategii şi instrumente de

bună guvernare a

comunităţilor locale.

Republica

Moldova

3.

OLARAȘU

Nicolae

1986

22.11.19

83

29.10.2

018,

ord.05-

dc

f

b

563.02.

Organizarea şi

dirijarea în

instituţiile

administraţiei

publice; servicii

publice

Dulschi

Ion

dr., conf.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Eficientizarea activităţii

autorităţilor publice

abilitate în implementarea

politicilor de protecţie a

consumatorilor.

Republica

Moldova

4.

PRISACAR

U Angela

23.07.19

71

29.10.2

018,

ord.05-

dc

f/r

b

563.01. Teoria,

metodologia

administraţiei

publice

Sîmboteanu

Aurel

dr., conf.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Corelaţia dintre formele de

organizare a administraţiei

publice şi sistemul de relaţii

dintre instituţiile

administrative.

Republica

Moldova

Page 91: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

5.

RUSSU

Andrei

21.10.19

72

29.10.2

018,

ord.05-

dc

f/r

b

563.02.

Organizarea şi

dirijarea în

instituţiile

administraţiei

publice; servicii

publice

Roșcovan

Mihail

dr., conf.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Optimizarea structurii

administrativ-teritoriale în

contextul descentralizării

serviciilor publice.

Republica

Moldova

6.

VEȘCA

Aliona

22.09.19

74

29.10.2

018,

ord.05-

dc

f/r

b

563.02.

Organizarea şi

dirijarea în

instituţiile

administraţiei

publice

Solomon

Constantin

dr. hab.,

prof.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Rolul administraţiei,

publice în valorificarea

potenţialului turistic din

Republica Moldova.

Republica

Moldova

7. ZAHARIA

Olga

08.03.19

70

29.10.2

018,

ord.05-

dc

f

b

563.01. Teoria,

metodologia

administraţiei

publice

Popovici

Angela

dr., conf.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Instituţionalizarea evaluării

ca mecanism de

perfecţionare a politicilor

publice.

Republica

Moldova

8.

BOGHIAN

Vasile

13.07.19

59

29.10.2

018,

ord.06-

dc

f

taxă

563.02.

Organizarea şi

dirijarea în

instituţiile

administraţiei

publice; servicii

publice

Dulschi

Ion

dr., conf.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Implementarea

standardelor comunitare

privind politicile de

personal specifice

funcționarilor publici din

cadrul autorităților locale

din Republica Moldova și

România

România

9.

LUPAȘCU

Mihail

20.05.19

70

29.10.2

018,

ord.06-

dc

f

taxă

563.02.

Organizarea şi

dirijarea în

instituţiile

administraţiei

publice; servicii

publice

Sîmboteanu

Aurel

dr., conf.

univ.

26.12.2018

hotărîrea

Senatului

nr. 3/1

Rolul administrației publice

în dezvoltarea durabilă a

teritoriilor și așezărilor

umane.

Republica

Moldova

Page 92: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

INSTITUȚII PRIVATE

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

Nr. Numele,

prenumele

doctorandul

ui

Ziua,

luna,

anul

nașter

ii

Data

înmatricul

ării la

studii

(ziua,

luna, anul)

For

ma

de

studi

i

(f /

fr)

Forma

de

finanţa

re

(buget

/ taxă)

Cifrul

program

ului de

doctorat

(conform

HG 816

din

11.11.201

5)

Numele,

prenumel

e

conducăt

orului /

lor

ştiinţific/i

Titlul

științific

al

conducăt

orului de

doctorat

(abreviat)

Data

aprobări

i temei

și

conducă

torului

științific

(ziua,

luna,

anul)

Tema tezei Țara de

origine a

doctorand

ului

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT

1. Teodorescu

Ion Claudiu

26.08.

1981

01.11.2018 fr taxa 552.01 Țurcan

Serghei

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Reglementarea consttuțională a

raporturilor dintre Parlament și Guvern

România

2. Deliu Lilian 08.06.

1979

01.11.2018 fr taxa 552.08 Poalelungi

Mihail

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Eficientizarea exercitării puterii politice

de către autortățile publice ale

Republicii Moldova

Republica

Moldova

3. Tudoreanu

Silvia

25.07.

1980

01.11.2018 fr taxa 552.08 Gamurari

Vitalie

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Jurisprudența Curții Europene de

Justiție în lumina efectelor produse în

raport cu ordinele de drept ale Uniunii

europene și ale statelor membre

România

4. Vidroiu

Diana-Elena

15.09.

1990

01.11.2018 fr taxa 552.08 Cauia

Alexandr

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Sisteme instituționale la nivel

internațional abilitate în materie de

asigurare a drepturilor copiilor în cadrul

crizelor și conflictelor armate

contemporane

România

5. Zaldea

Teodora-

Elena

09.11.

1988

01.11.2018 fr taxa 552.08 Gamurari

Vitalie

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Conlucrarea dintre instituțiile Uniunii

Europene în vederea punerii în aplicare

a procedurii legislative ordinare

România

6. Rusu Ion 12.01.

1969

01.11.2018 fr taxa 553.01 Băieșu

Aurel

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Valențele juridice ale principiului

echității la realizarea și apărarea

drepturilor civile

Republica

Moldova

Page 93: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

7. Rusu

Eugeniu

07.01.

1989

01.11.2018 fr taxa 553.01 Bănărescu

Iulia

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Incursiuni analitice asupra unor

inadvertențe legale și jurisprudențiale ce

afectează valorificarea drepturilor de

autor în Republica Moldova

Republica

Moldova

8. Șuncarșciuc

Elena

31.08.

1985

01.11.2018 fr taxa 553.06 Osoianu

Natalia

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Statutul persoanei fizice și metode de

soluționare a conflictelor de legi în

domeniul moștenirii

Republica

Moldova

9. Devder

Djulieta

20.08.

1973

01.11.2018 fr taxa 554.01 Ulianovschi

Xenofon

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Răspunderea penală pentru încălcarea

din neglijență a regulilor și metodelor de

acordare a asistenței medicale

Republica

Moldova

10. Movileanu

Vadim

17.08.

1990

01.11.2018 fr taxa 554.01 Ulianovschi

Xenofon

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Răspunderea penală pentru traficul de

influență

Republica

Moldova

11. Pînzari

Alexandr

21.12.

1986

01.11.2018 fr taxa 554.01 Berliba

Viorel

Dr.hab.,

conf.univ.

23.11.20

18

Răspunderea penală pentru utilizarea

contrar destinației a mijloacelor din

împrumuturile interne sau din fondurile

externe

Republica

Moldova

12. Sajin

Ghenadie

10.05.

1970

01.11.2018 fr taxa 554.01 Mariț

Alexandru

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Analiza juridico-penală a infracțiunilor

din sfera construcțiilor și a celor conexe

în contextul integrării Republicii

Moldova în Uniunea Europeană

Republica

Moldova

13. Socevoi

Sergiu

09.09.

1993

01.11.2018 fr taxa 554.01 Cușnir

Valeriu

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Securitatea națională – obiect al

protecției juridico-penale

Republica

Moldova

14. Buznea

Dumitru

04.02.

1992

01.11.2018 fr taxa 554.03 Rusu

Vitalie

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Procedura de urmarire și judecare a

unor infracțiuni flagrante: abordări

teoretico-practice

Republica

Moldova

15. Istrate Iulian 05.12.

1990

01.11.2018 fr taxa 554.03 Osoianu

Tudor

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Cercetarea judecătorească la judecarea

în primă instanță a cauzelor penale

Republica

Moldova

16. Vătrai Petre-

Cristian

06.01.

1976

01.11.2018 fr taxa 554.04 Golubenco

Gheorghe

Dr.,

prof.univ.

23.11.20

18

Teoria și practica interpretării

criminalistice a urmelor materiale la fața

locului

România

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ŞTIINȚE ECONOMICE, SOCIALE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

17. Abu Madean 20.02. 01.11.2018 fr taxa 521.03 Roșca Petru Dr.hab., 23.11.20 Forming a mechanism for improving the Israel

Page 94: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

Saad 1971

prof.univ. 18 quality management system of the

organization on the basis of outsourcing

18. Aramă

Alexandru

21.10.

1989

01.11.2018 fr taxa 521.03

Burlacu

Natalia

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Managementul crizelor sistemelor socio-

economice municipale şi monitoringul

eficient al acestuia

România

19. Dreiher

Dalia

09.09.

1969

01.11.2018 fr taxa 521.03

Blagorazumn

aia Olga

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Development of the resources potential

of the education institutions

Israel

20. Elkrinawi

Khalid

08.01.

1980

01.11.2018 fr taxa 521.03

Blagorazumn

aia Olga

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Social management as modern type of

economic system management

Israel

21. Fayed

Khatib

Nasreen

04.01.

1977

01.11.2018 fr taxa 521.03

Roșca Petru Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Methodology of managing efficiently

the education programs within

universities

Israel

22. Israeli

Milana

06.05.

1075

01.11.2018 fr taxa 521.03 Blagorazumn

aia Olga

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Conflict behavior of the organization’s

staff under the conditions of different

types of organizational culture

Israel

23. Kouzly

Rabah

12.09.

1963

01.11.2018 fr taxa 521.03

Blagorazumn

aia Olga

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Management of organization’s

competence by considering its

intellectual resources

Israel

24. Mahajna

Alaa

20.12.

1984

01.11.2018 fr taxa 521.03 Blagorazumn

aia Olga

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Methodology of business processes

management within innovation oriented

organization and assessment of their

effectiveness on the basis of system

approach

Israel

25. Menashko

Ylaf

02.05.

1972

01.11.2018 fr taxa 521.03

Gribincea

Alexandru

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Manage corporate social responsibility

as sustainable factor for the

development of the company

Israel

26. Snitovski

Alla

14.05.

1966

01.11.2018 fr taxa 521.03 Roșca Petru Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Developing management tools of

innovation oriented organization by

applying the cost approach

Israel

27. Abu Ahmad

Amira

13.12.

1969

01.11.2018 fr taxa 522.01

.

Spînu Ana Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Using tools of tax analysis and planning

in order to increase the tax discipline of

Israel

Page 95: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

an economic entity

28. Al Reate

Jamila

23.11.

1987

01.11.2018 fr taxa 522.01

.

Spînu Ana Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Methodology and tools for tax and tax

risk management at the macro and

micro levels

Israel

29. August Ana-

Maria

08.08.

1977

01.11.2018 fr taxa 522.01

.

Spînu Ana Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Finanțele publice în sistemul de reglare

a asigurărilor sociale în România

România

30. Dogotari Ilie 07.08.

1983

01.11.2018 fr taxa 522.01

.

Spînu Ana Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Dinamica instrumentelor normative și

practice în domeniul promovării

asigurărilor on-line

Republica

Moldova

31. Garbuzov

Denis

01.06.

1979

01.11.2018 fr taxa 522.01

.

Spînu Ana Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Impactul inovațiilor pe piața

tehnologiilor financiare asupra

dezvoltării economier Republicii

Moldova

Republica

Moldova

32. Awawdi

Badera

02.09.

1970

01.11.2018 fr taxa 522.02

.

Balan Igor Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Methodology of forming a system of

accounting and control information for

managing the value of companies in the

field of intelligent business services

Israel

33. Vintilă Ion

02.11.

1990

01.11.2018 fr taxa 522.02

.

Balan Igor Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Impactul activității de audit asupra

sistemului managerial și utilizării

eficiente a resurselor entității

Republica

Moldova

34. Bergman

Raskin Liat

08.10.

1981

01.11.2018 fr taxa 511.03 Rusnac

Svetlana

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Динамика психологического

благополучия и материнских ролей

при использовании вспомогательной

репродуктивной технологии ЭКО

Israel

35. Cîrlan

Florentina

01.01.

1976

01.11.2018 fr taxa 511.03 Calancea

Angela

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Analiza factorilor și condițiilor care

influențează dezvoltarea vorbirii la

preșcolarii mari

România

36. Constantin

Genoveca

05.10.

1969

01.11.2018 fr taxa 511.03 Rusnac

Svetlana

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Conținutul psihosocial al provocărilor și

vulnerabilității familiei contemporane

din România

România

37. Cumpănășoi

u

Teodor Sorin

23.10.

1970

01.11.2018 fr taxa 511.03 Bucun

Nicolae

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Influența nivelului de școlarizare al

părinților asupra percepției

succesului/eșecului școlar de către

familia elevului

România

Page 96: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

38. Frunză

Crizantema

13.03.

1975

01.11.2018 fr taxa 511.03 Rusnac

Svetlana

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Rolul familiei în integrarea socio-

profesională a persoanelor cu deficiențe

neuromotorii

România

39. Hânză Laura

09.09.

1980

01.11.2018 fr taxa 511.03 Rusnac

Svetlana

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Raportul dintre starea de bine psihologic

și preferința pentru tehnici de

persuasiune sau manipulare: exemplul

specialiștilor din marketingul bancar

România

40. Lupea Crina

Ștefania

16.03.

1974

01.11.2018 fr taxa 511.03 Calancea

Angela

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Dependența și independența emoțională

în relațiile parteneriale de cuplu și

familie

România

41. Manea

Adriana

10.12.

1969

01.11.2018 fr taxa 511.03 Calancea

Angela

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Analiza factorilor ș condițiilor care

influențează dezvoltarea psihosocială la

vârsta preșcolară mare

România

42. Mheliah

Ahmad

12.01.

1992

01.11.2018 fr taxa 511.03 Ștefârța

Adelina

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Comprehending the peculiarities of

relations between managers and staff of

different age category in the Republic of

Moldova and Israel

Israel

43. Podborschi

Angela

29.07.

1962

01.11.2018 fr taxa 511.03 Caunenco

Irina

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Образ семьи у разных поколенных

групп в трансформирующемся

обществе

Republica

Moldova

44. Popovici

Adriana

25.05.

1979

01.11.2018 fr taxa 511.03 Rusnac

Svetlana

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Valori și aspirații la etapa tranziției

tinerlor de la studii la muncă

Republica

Moldova

45. Tihonova

Inna

21.07.

1975

01.11.2018 fr taxa 511.03 Caunenco

Irina

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Социально-культурная адаптация

иностранных студентов в высших

учебных заведениях Республики

Молдова

Republica

Moldova

46. Timofei Pașa

01.11.

1973

01.11.2018 fr taxa 511.03 Calancea

Angela

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Adaptarea psihosocială a elevilor

anului I din instituții de învățământ

special

România

47. Volmer

Ștefania

08.01.

1967

01.11.2018 fr taxa 511.03 Bucun

Nicolae

Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Reprezentarea socială a competențelor

profesionale ale cadrelor didactice din

centrele școlare de educație incluzivă

România

48. Bîzgu

Tatiana

02.04.

1973

01.11.2018 fr taxa 651.01 Malcoci

Vitalie

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Evoluția artei vestimentare în Republica

Moldova

Republica

Moldova

Page 97: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ŞTIINȚE UMANISTE, POLITICE ŞI ALE COMUNICĂRII

49. Russu

Nicolae

10.09.

1992

01.11.2017 f/r taxa 571.01 Lazarev

Ludmila

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Criminalitatea reflectată în mass-media Republica

Moldova

50. Horeanu

Ionuț

07.02.

1990

01.11.2018 f/r taxa 611.02 Tihonov

Ludmila

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Implicații ale teoriei istoriei și viziunea

politică în opera gânditorului Ștefan

Zeletin

România

51. Angheli

Alina

18.02.

1992

01.11.2018 f/r taxa 621.04 Sulac Sofia Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Исследование семантических

характеристик сленговых выражений

английского и русского языков и их

эквивалентов.

Republica

Moldova

52. Donțu-

Sarîterzi

Sorina

09.08.

1975

01.11.2018 f/r taxa 621.05 Manoli Ion Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Semantica discursului diplomatic între

norma politică și pragmatică

Republica

Moldova

53. Gaman-

Pavel

Cristina-

Alina

02.03.

1988

01.11.2018 fr taxa 622.01 Vicol Dragoș dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Discursul metaliterar la Eugen Ionescu

între contrastivitate și validare

absurdului

România

54. Duda

Monica-

Claudia

06.07.

1979

01.11.2018 01.11

.2018

f/r 622.02 Prus Elena Dr.hab.,

prof.univ.

23.11.20

18

Jurnale intime feminine în perioada

interbelică

România

55. Galbenu

Andrei

23.03.

1984

01.11.2018 01.11

.2018

f/r 622.02 Dodu-Savca

Carolina

Dr.,

conf.univ.

23.11.20

18

Influențele Jazz Age și valențele

culturale, sociale și morale în romanul

lui F.S.Fitzgerald

România

Page 98: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Nr. Numele,

prenumele doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculării la studii (ziua,

luna, anul)

Forma

de studii

(f / fr)

Forma

de finanţa

re

(buget / taxă)

Cifrul

programului de doctorat

Numele,

prenumele conducătorului /

lor ştiinţific/i

Titlul științific

al conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine

a doctorandului

ȘCOALA DOCTORALĂ Științe Juridice și Relații Internaționale

1 Triboi

Mihăiță-

Cristinel

25.04.19

69

01.11.2018 zi taxa 552.08 –

drept

internațional

și european

public

Gamurari

Vitali

Dr., conf.

univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Regimul juridic al ariilor

protejate la nivelul Uniunii

Euroepene - jurisprudenta

CJUE

România

2 Ticu Ioan 22.09.19

70

01.11.2018 zi taxa 552.08 - drept

internațional

și european

public

Burian

Alexandr

u

Dr. hab.,

prof. univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Reglementari juridice privind

fenomenul migratiei si

consecintele acestuia asupra

securitatii statelor

România

3 Popovici

Mihai-

Claudiu

01.07.19

92

01.11.2018 f/r taxa 552.08 - drept

internațional

și european

public

Ceban

Cristina

Dr., conf.

univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Cooperarea internațională a

statelor in vederea prevenirii

și combaterii criminalității

transfrontaliere

România

4 Spânu Oleg 15.11.19

70

01.11.2018 zi taxa 552.08 - drept

internațional

și european

public

Gamurari

Vitali

Dr., conf.

univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Principiul nediscriminarii in

drept international public -

consacrare normativa si

jurisprudentiala

Republica

Moldova

5 Pîrțu

Daniela

14.07.19

81

01.11.2018 zi taxa 552.08 - drept

internațional

și european

public

Gamurari

Vitali

Dr., conf.

univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Regimul juridic privind

dreptul omului la un mediu

sanatos in jurisprudenta

Curtii de Justitie a Uniunii

europene

România

6 Nastase

Steluța

12.12.19

73

01.11.2018 zi taxa 552.08- drept

internațional

și european

public

Burian

Alexandr

u

Dr. hab.,

prof. univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Fenomenul narco-

terorismului și obligațiile

statelor privind indeplinirea

tratatelor internaționale

România

7 Căuș

Miroslav

15.08.19

79

01.11.2018 zi taxa 553.01 –

drept civil

Sosna

Boris

Dr. hab.,

prof. univ

P-v. nr. 2

din

Reglementarea contractului

de performanță energetică în

Republica

Moldova

Page 99: LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII ... · lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii superioare de doctorat În anul universitar 2018-2019, a conducĂtorilor

29.10.2018 sistemul de eficiență

energetică (studiu comparat)

8 Chirtoacă

Petru

05.06.19

78

01.11.2018 zi taxa 553.03 –

drept

procesual

civil

Crețu

Vasile

Dr., conf.

univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Cheltuiele de judecată în

pricinele civile

Republica

Moldova

9 Manolov

Mihail

21.11.19

86

01.11.2018 zi taxa 553.05 –

dreptul

muncii și

protecției

sociale

Sosna

Boris

Dr., prof.

univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Правовое регулирование

охраны и гигиены труда

Republica

Moldova

10 Munteanu

Andrei

26.07.19

75

01.11.2018 f/r taxa 553.06 –

dreptul

internațional

și european

privat

Băieșu

Aurel

Dr. hab.,

prof. univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Rolul arbitrajului comercial

internațional în înfaptuirea

justiției

Republica

Moldova

11 Munteanu

Andrian

30.07.19

85

01.11.2018 zi taxa 554.01 –

drept penal

și

execuțional

penal

Cușnir

Valeriu

Dr. hab.,

prof. univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Metode teoretico-practice

privind reprimarea spălării

banilor. Aspecte comparative

Republica

Moldova

12 Uglea

Mihail

02.04.19

75

01.11.2018 zi taxa 554.01 - drept

penal și

execuțional

penal

Prodan

Svetlana

Dr., conf.

univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Răspunderea penală în

domeniu protecției mediului

și crimelor ecologice

Republica

Moldova

13 Botnarenco

Ion

06.06.19

94

01.11.2018 zi taxa 554.01 - drept

penal și

execuțional

penal

Cușnir

Valeriu

Dr. hab.,

prof. univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Asistența juridică

internațională în materie

penală

Republica

Moldova

14 Nemțanu

Constantin

09.01.19

74

01.11.2018 zi taxa 554.04 –

criminașistic

ă, expertiză

judiciară,

investigații

operative

Cușnir

Valeriu

Dr. hab.,

prof. univ

P-v. nr. 2

din

29.10.2018

Investigarea infracțiunilor

privind regimul armelor și

munițiilor

Republica

Moldova