lista studenȚilor-doctoranzi ÎnmatriculaȚi la studii ... · lista studenȚilor-doctoranzi...

of 99 /99
LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI ȘI A TEMELOR DE CERCETARE MINISTERUL EDUCAȚIEI; CULTURII ȘI CERCETĂRII ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE Nr. Numele Prenumele doctorandului Ziua, luna, anul nașteri i Data înmatric ulării la studii (ziua, luna, anul) Forma de studii (f/fr) Forma de finanțare (buget/ taxă) Cifrul programului de doctorat (conform HG 816 din 11.11.2015 Numele, Prenumele conducătorului /lor știnșific/i Titlul științific al conducătorului de doctorat Data aprobării temei și conducătorulu i științific (ziua, luna, anul) Tema tezei Țara de origine a doctorandului ȘCOALA DOCTORALĂ Studiul Artelor și Culturologie 1 Crețu Victor 20.03 1971 26.11. 2018 fr buget 651.03. Arte plastice și decorative (creație) Hubenco Teodora Dr.conf..univ Culoare și expresie în reprezenterea orașului vechi Chișinău Republica Moldova 2 Mărgineanu Virgiliu 18.06 1969 26.11. 2018 fr buget 654.02. Artă cinematogr afică, televiziune şi alte arte audiovizua le (creație) Tipa Violeta Dr.conf.univ. Impactul filmului documentar asupra procesului de formare a tineretului Republica Moldova 3 Platon Laura 26.01 1975 26.11. 2018 fr. buget 652.03 Design vestimentar și al produselor textile (creație) Teodora Hubenco Dr.conf.univ Simbioza tehnologiilor textile tradiționale și inovative în estetica vestimentației Republica Moldova 4 Usatîi Ion 07.06 1987 26.11. 2018 fr. buget 654.02.Artă cinematogr afică, Olărescu Dumitru Dr.conf.univ. Filmul documentar – instrument de manipulare a realităţii Republica Moldova

Author: others

Post on 01-Jan-2020

26 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LISTA STUDENȚILOR-DOCTORANZI

  ÎNMATRICULAȚI LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019,

  A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI ȘI A TEMELOR DE CERCETARE

  MINISTERUL EDUCAȚIEI; CULTURII ȘI CERCETĂRII

  ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE

  Nr. Numele

  Prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna,

  anul

  nașteri

  i

  Data

  înmatric

  ulării

  la studii

  (ziua,

  luna,

  anul)

  Forma

  de studii

  (f/fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015

  Numele,

  Prenumele

  conducătorului

  /lor știnșific/i

  Titlul științific al

  conducătorului

  de doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorulu

  i științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei Țara de

  origine a

  doctorandului

  ȘCOALA DOCTORALĂ Studiul Artelor și Culturologie

  1 Crețu Victor 20.03

  1971

  26.11.

  2018

  fr buget 651.03. Arte

  plastice și

  decorative

  (creație)

  Hubenco

  Teodora

  Dr.conf..univ Culoare și expresie în

  reprezenterea orașului vechi

  Chișinău

  Republica

  Moldova

  2 Mărgineanu

  Virgiliu

  18.06

  1969

  26.11.

  2018

  fr buget 654.02. Artă

  cinematogr

  afică,

  televiziune

  şi alte arte

  audiovizua

  le (creație)

  Tipa Violeta Dr.conf.univ.

  Impactul filmului documentar

  asupra procesului de formare a

  tineretului

  Republica

  Moldova

  3 Platon Laura

  26.01

  1975

  26.11.

  2018

  fr. buget 652.03

  Design

  vestimentar

  și al

  produselor

  textile

  (creație)

  Teodora

  Hubenco

  Dr.conf.univ

  Simbioza tehnologiilor textile

  tradiționale și inovative în estetica

  vestimentației

  Republica

  Moldova

  4 Usatîi Ion 07.06

  1987

  26.11.

  2018

  fr. buget 654.02.Artă

  cinematogr

  afică,

  Olărescu

  Dumitru

  Dr.conf.univ.

  Filmul documentar – instrument

  de manipulare a realităţii

  Republica

  Moldova

 • televiziune

  şi alte arte

  audiovizua

  le (creație)

  5 Dobrovolschi

  Oleg

  27.09

  1970

  26.11.

  2018

  fr. buget

  651.03. Arte

  plastice și

  decorative

  (creație)

  Hubenco

  Teodora

  Dr.conf.univ.

  Tehnici de artă tradițională și

  modernă în sculptură

  Republica

  Moldova

  6 Văluță-

  Cioinac

  Diana

  15.11

  1983

  26.11.

  2018

  fr buget

  Muzicologi

  e 653.01

  (creație)

  Badrajan

  Svetlana

  Dr.

  prof.univ.int

  er.

  Particularitățile interpretative și

  structurale ale romanței populare

  urbane românești

  Republica

  Moldova

  7 Mitriuc Ana 20.05

  1984

  26.11.

  2018

  fr. buget

  655.01.Cult

  urologie

  (cercetare)

  Comendant

  Tatiana

  Dr.conf.univ.

  Geneza modernă a identității

  culturale: abordare sinergetică

  Republica

  Moldova

  8 Cergă Lilina 14.11

  1977

  26.11.

  2018

  fr. buget

  654.01 Arta

  teatrală,

  coregrafică

  (cercetare)

  Roșca

  Angelina

  Dr.prof.univ.

  Ritualul ca mijloc de sensibilizare

  a publicului de teatu în epoca

  contemporană

  Republica

  Moldova

  9 Curchi

  Veronica

  18.11

  1988

  26.11.

  2018

  fr. buget

  655.01.Cult

  urologie

  (cercetare)

  Comendant

  Tatiana

  Dr.conf.univ

  Comunicarea artistică în procesul

  de culturalizare în Republica

  Moldova

  Republica

  Moldova

  10 Saulova

  Inessa

  01.02

  1964

  26.11.

  2018

  fr. buget

  Muzicologi

  e 653.01

  (creație)

  Țircunova

  Svetlana

  Dr.prof.univ

  Vioara în creația instrumentală de

  cameră a compozitorilor din

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  14 Socican Igor 06.11

  1968

  26.11.

  2018

  fr. buget Muzicologi

  e 653.01

  (creație)

  Bunea Diana Dr.conf..univ

  .

  Tehnici şi procedee de

  interpretare la contrabas în

  practica jazzistică naţională şi

  internaţională

  Republica

  Moldova

  12 Roșca Olga 13.05

  1986

  26.11.

  2018

  fr buget 651.03. Arte

  plastice și

  decorative

  (creatie)

  Eleonora

  Brigalda

  Dr.prof.univ.

  Repere stilistice și opțiuni

  creatoare în ceramica artistică din

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  13. Bîlba Ștefan 07.01

  1981

  26.11.

  2018

  fr. buget 651.03. Arte

  plastice și

  decorative

  (creatie)

  Eleonora

  Brigalda

  Dr.prof.univ

  Evoluția mijloacelor de expresie și

  tehnicilor în arta metalelor din

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

 • 14. Botnariuc

  Natalia

  02.10

  1989

  26.11.

  2018

  fr. buget Muzicologi

  e 653.01

  (creație)

  Țircunova

  Svetlana

  Dr.prof.univ

  Sonatele târzii pentru pian de F.

  Schubert în contextul istoric al

  genului

  Republica

  Moldova

  15. Căprian Igor 19.05

  1980

  26.11.

  2018

  fr. buget 651.03. Arte

  plastice și

  decorative

  (creatie)

  Eleonora

  Brigalda

  Dr.prof.univ

  Evoluția tehnicilor de expresie în

  pictura bisericească (murală)

  contemporană din Republica

  Moldova

  Republica

  Moldova

  16. Cabacov

  Dmitrii

  13.02

  1986

  26.11.

  2018

  fr. taxă Muzicologi

  e 653.01

  (cercetare)

  Țircunova

  Svetlana

  Dr.prof.univ Ședința va

  avea loc in

  ianuarie,

  2019

  Creațiile instrumentale de cameră

  ale Snejanei Pîslari în contextul

  muzicii contemporane din

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  17. Gheorghieva

  Maria

  31.01

  1992

  26.11.

  2018

  fr. taxă Muzicologi

  e 653.01

  (creație)

  Țircunova

  Svetlana

  Dr.prof.univ Ședința va

  avea loc in

  ianuarie,

  2019

  Trăsăturile stilistice ale muzicii

  pentru pian de Nikolai Medtner.

  Republica

  Moldova

  18. Vitiuc

  Alexander

  15.05

  1982

  26.11.

  2018

  fr. taxă Muzicologi

  e 653.01

  (creație)

  Melnic

  Tamara

  Dr.conf.univ Ședința va

  avea loc in

  ianuarie,

  2019

  Evoluţia tehnicilor interpretative

  la chitară bas in muzică de jazz

  (anii '50 ai secolului XX -

  începutul secolului XXI)

  Republica

  Moldova

 • UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

  Nr.

  Numele,

  prenumele

  doctorandul

  ui

  Ziua,

  luna,

  anul

  nașter

  ii

  Data

  înmatr

  iculării

  la

  studii

  (ziua,

  luna,

  anul)

  Forma

  de

  studii

  (f /fr)

  Forma de

  finanţare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programul

  ui de

  doctorat

  (conform

  HG 816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului

  / lor ştiinţifici

  Titlul

  științific al

  conducătorul

  ui de

  doctorat

  (abreviat)

  Data

  aprobării

  temei și

  conducător

  ului

  științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei

  Țara de

  origine a

  doctorandu

  lui

  ȘCOALA DOCTORALĂ USEFS

  1

  Verejan

  Galina

  22.11.

  1992

  31.10

  .2018 zi buget

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Buftea Victor dr.,conf.univ. 29.10.2018

  Pregătirea tehnico-tactică a

  handbalistelor de performanță într-

  un ciclu Olimpic

  Republica

  Moldova

  2 Dervici Ana 15.01.

  1977

  31.10

  .2018 f/r buget

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Budevici-

  Puiu

  Anatolie

  dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Formarea profesională a viitorilor

  profesori de educaţie fizică în

  cadrul cursului „Tehnologii

  informaţionale”

  Republica

  Moldova

  3

  Poleacova

  Varvara

  18.03.

  1991

  31.10

  .2018 f/r buget

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Jurat Valeriu dr.,conf.univ. 29.10.2018

  Формирование

  профессиональной

  компетентности фитнесс

  тренера в системе

  интерактивных

  образовательных технологий

  Republica

  Moldova

  4

  Capsomun

  Natalia

  28.09.

  1978

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Danail

  Sergiu

  dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Формирование

  проектировочных компетенций

  у студентов факультетов

  физического воспитания в

  рамках школьного курса

  «Легкая атлетика».

  Republica

  Moldova

 • 5 Cecate Timur 16.03.

  1986

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Danail

  Sergiu dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Спортивный отбор детей в

  футзале на основе

  комплексного подхода в рамках

  учебно-тренировочного этапа

  спортивной подготовки

  Republica

  Moldova

  6 Ninicu Alina 08.04.

  1990

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Goncearuc

  Svetlana /

  Dragu

  Mircea

  dr.,prof.univ.

  /

  dr.,prof.univ.

  29.10.2018

  Sporirea capacităților

  psihomotrice la copiii de vârsta 7-

  10 ani prin mijloacele înotului

  Republica

  Moldova

  7

  Pasicinic

  Natalia

  20.09.

  1976

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Danail

  Sergiu

  dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Формирование экономических

  компетенций в рамках

  профессиональной

  деятельности учителя

  физической культуры.

  Republica

  Moldova

  8 Petica Sergiu 14.11.

  1986

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Ceban Vasile dr.,conf.univ. 29.10.2018 Metodologia pregătirii arbitrilor

  în volei la etapa actuală

  Republica

  Moldova

  9

  Slobodaniuc

  Eduard

  08.11.

  1982

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Ceban Vasile

  dr.,conf.univ.

  29.10.2018 Managementul resurselor umane

  în asociații sportive

  Republica

  Moldova

  10

  Strună

  Vadim

  17.08.

  1975

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Rîșneac Boris dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Ponderea aptitudinilor

  psihomotrice specifice în cadrul

  pregătirii tehnice a înotătorilor de

  stil fluture

  Republica

  Moldova

 • 11

  Agache

  Gheorghe

  21.12.

  1966

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Rață Elena dr.,conf.univ. 29.10.2018

  Pregătirea psihomotrică a copiilor

  de 8-10 ani care practică jocul de

  șah prin conținuturi specifice ale

  educației fizice și sportului

  România

  12

  Andrei

  Daniel-

  Marian

  29.09.

  1989

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Carp Ion dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Formarea competențelor de

  educație fizică la elevii claselor

  gimnaziale în diverse condiții de

  activitate

  România

  13 Babiuc Ioana 07.01.

  1975

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Polevaia-

  Secăreanu

  Angela

  dr.,conf.univ. 29.10.2018

  Evoluția judoului mondial prin

  prisma modificărilor de

  regulamente

  România

  14

  Bighei

  Robert-

  Constatntin

  18.05.

  1992

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Polevaia-

  Secăreanu

  Angela

  dr.,conf.univ. 29.10.2018

  Pregătirea fizică a luptătorilor de

  stil greco-roman (12-14 ani) prin

  mijloacele Cross Fitului

  România

  15

  Boca

  Pantelimon

  02.04.

  1991

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Racu Sergiu dr.,conf.univ. 29.10.2018

  Recuperarea la copiii cu sechele a

  bolilor reumatice prin mijloace de

  kinetoterapie

  România

  16

  Cazan

  Luminița-

  Magda

  15.08.

  1967

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Ghervan

  Petru dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Incluziunea copiilor cu CES din

  învățământul preuniversitar prin

  mijloacele educației fizice

  România

 • 17

  Ciobanu

  Alexandru

  Florin

  12.10.

  1992

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Ciorbă

  Constantin

  dr. hab.,

  prof.univ. 29.10.2018

  Creșterea randamentului de joc al

  handbalistelor junioare prin

  dezvoltarea rezistenței specifice

  România

  18

  Cojocaru

  Daniela

  14.09.

  1987

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Leuciuc

  Florin-

  Valentin

  dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Combaterea obezității la elevii din

  ciclul primar prin diverse

  conținuturi în cadrul lecției de

  educație fizică

  România

  19

  Darabă

  Iulian-Cezar

  08.07.

  1986

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Rață Elena dr.,conf.univ. 29.10.2018

  Monitorizarea activității sportive

  prin utilizarea aplicațiilor și

  device-urilor mobile

  România

  20

  Ionescu

  Alexandru-

  Ninel

  10.11.

  1985

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Carp Ion dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Dezvoltarea calităților motrice

  combinate la fotbaliștii de 11-

  12 ani

  România

  21

  Miron

  Corneliu

  13.10.

  1974

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Chirazi

  Marin dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Atragerea populației în

  practicarea educației fizice și

  sportului prin aplicarea

  tehnologiilor de marketing și

  management

  România

  22

  Moje Călin

  Mircea

  08.07.

  1970

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Ghervan

  Petru dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Perfecționarea jocului de atac în

  oină prin folosirea metodelor

  globale și analitice

  România

 • 23

  Moisa

  Valeria

  05.11.

  1963

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Moroșan

  Raisa

  dr.hab.,

  prof.univ. 29.10.2018

  Estimarea activității motrice a

  elevilor din ciclul gimnazial în

  raport cu factorul alimentar.

  România

  24

  Pavel Liviu

  Paul

  29.06.

  1962

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Potop

  Vladimir

  dr. hab.,

  prof.univ. 29.10.2018

  Creșterea nivelului pregătirii

  tehnice a scrimerilor de 14-15 ani

  pe baza utilizării criteriilor

  biomecanice

  România

  25

  Rusianu

  Iulian

  23.05.

  1984

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Păcuraru

  Alexandru dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Dezvoltarea capacităților de

  coordonare a handbaliștilor de 15-

  16 ani (juniori II) în cadrul

  antrenamentului individualizat.

  România

  26

  Stanciu

  Nicu-

  Georgel

  07.01.

  1975

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Ciorbă

  Constantin

  dr. hab.,

  prof.univ. 29.10.2018

  Activități extracurriculare la

  fotbal de tip ”Asociație Sportivă”

  cu elevii din treapta gimnazială

  România

  27

  Tanasă

  Bogdan

  Ionuț

  19.08.

  1980

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Rață Elena dr.,

  conf.univ. 29.10.2018

  Pregătirea psihomotrică a elevilor

  din învățământul gimnazial în

  lecțiile de educație fizică prin

  aplicarea mijloacelor din

  badminton

  România

  28

  Tenea

  Marian Emil

  17.11.

  1983

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Ciorbă

  Constantin

  dr. hab.,

  prof.univ. 29.10.2018

  Dezvoltarea vitezei de reacție la

  handbaliștii juniori prin aplicarea

  stimulilor vizuali și auditivi

  România

 • 29

  Timnea

  Andreea

  Consuela

  18.07.

  1993

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Potop

  Vladimir

  dr.hab.,

  prof.univ. 29.10.2018

  Reglarea parametrilor efortului

  fizic la fotbaliștii de 8-10 ani pe

  baza indicilor cardiovasculari

  România

  30

  Țurcanu

  Alina-Petruță

  26.10.

  1992

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Rață Elena dr.,conf.univ. 29.10.2018

  Organizarea procesului

  instructiv-educațiv în lecțiile de

  educație fizică și sport prin

  aplicarea tehnologiilor

  informaționale

  România

  31

  Udroiu

  Marian

  20.04.

  1974

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Urichianu

  Sanda-Toma dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Creșterea motricității generale a

  elevilor din ciclul liceal prin

  aplicarea mijloacelor din rugby

  România

  32

  Urlih Liviu-

  Cristian

  20.04.

  1974

  31.10

  .2018 f/r taxă

  533.04 –

  Educaţie

  fizică,sport,

  kinetoterap

  ie şi

  recreaţie

  Urichianu

  Sanda-Toma dr.,prof.univ. 29.10.2018

  Formarea competențelor

  psihomotrice la elevii din

  învățământul gimnazial prin

  practicarea activităților sportiv-

  recreative în taberele de odihnă

  România

 • UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR”, CONSORȚII ACADEMICE UNIVERSITARE

  Nr.

  Nume,

  prenume

  doctorand

  Data

  nașterii Dat

  a

  înm

  atr

  icu

  lări

  i

  Fo

  rma

  de

  stu

  dii

  Fo

  rma

  de

  fin

  anța

  re

  Pro

  gra

  m d

  e

  do

  cto

  rat Nume,

  prenume

  conducător de

  doctorat

  Dat

  a ap

  rob

  ării

  tem

  ei/

  con

  d.

  Tema tezei

  Țar

  a d

  e o

  rig

  ine

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ȘCOALA DOCTORALĂ Matematică și știința informației

  1. Bumbu Tudor 11.11.92 01.11.2018 c/f buget 121.03.

  Programarea

  calculatoarelor

  Cojocaru

  Svetlana, mem.

  cor.

  12.10.18 Tehnologii și resurse

  informaționale pentru

  digitizarea și procesarea

  patrimoniului istorico-literar

  Republica

  Moldova

  2. Horoș Grigorii 20.10.94 01.11.2018 f/r buget 111.03. Logica

  matematică,

  algebră și

  teoria

  numerelor

  Șerbacov Victor,

  dr.hab.

  12.10.18 Cercetare grupoizilor de ordin

  mic cu diferite identități,

  morfismelor și proprietăților lor

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ Științe fizice

  3. Boian

  Vladimir

  17.07.85 01.11.2018 f/r buget 133.04. Fizica

  stării solide

  Sidorenko

  Anatolie,

  acad.

  12.10.18 Supraconductibilitatea tripletă

  ca bază a spintronicii

  supraconductoare

  Republica

  Moldova

  4. Nistreanu

  Andrei

  03.07.81 01.11.2018 f/r buget 131.01. Fizica

  matematică

  Enache Nicolae.

  dr. hab.

  12.10.18 Indistingtibilitate și

  inseparabilitate cooperativă

  dintre cavitățile optice și

  aplicarea acestora la fenomenele

  colective la fotosinteza

  biomoleculelor și biofotonică

  Republica

  Moldova

  5. Podgornîi

  Daniel

  08.03.95 01.11.2018 c/f buget 133.04. Fizica

  stării solide

  Kravțov Victor,

  dr.

  Baca Svetlana,

  dr.

  12.10.18 Designul, structura și

  proprietățile magnetice ale

  materialelor metalorganice de

  tip clusteri homo- și

  heteronucleari de Fe/Fe-Ln

  Republica

  Moldova

 • 6. Turcu Tatiana 06.11.87 01.11.2018 f/r buget 131.01. Fizica

  matematică

  Macovei Mihai,

  dr. hab.

  12.10.18 Controlul dinamicii cuantice cu

  un câmp coerent de frecvență

  joasă

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALA Științe chimice și tehnologice

  7. Ciobanu

  Natalia

  09.07.73 01.11.2018 c/f buget 143.01. Chimie

  organică

  Macaev Fliur,

  dr. hab.

  08.10.18 Sinteza dihidropirimidin-5-

  carboxilaților substituiți

  Republica

  Moldova

  8. Ureche

  Dumitru

  01.04.94 01.11.2018 c/f buget 141.01. Chimie

  anorganică

  Bulhac Ion,

  dr. hab.

  Bouroș Pavlina,

  dr.

  08.10.18 Sinteza, studiul proprietăților și

  arhitecturii moleculare ale

  compușilor coordinativi ai

  metalelor de tip „s” și „d” cu

  liganzi polifuncționali

  Republica

  Moldova

  9. Vicol Crina 01.04.94 01.11.2018 f/r buget 146.01. Chimie

  ecologică

  Duca Gheorghe,

  acad.

  08.10.18 Formarea ecovaleologică a

  tinerii generații în soluționarea

  problemelor ecologice

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ Științe geonomice

  10. Crăciun

  Andrei

  05.05.86 01.11.18 f/r buget 166.02.

  protecția

  mediului

  ambiant și

  folosirea

  resurselor

  naturale

  Bejan Iurie, dr. 08.10.18 Evaluarea modificării utilizării

  terenului în bazinul râului

  Bucoveț

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ Științe biologice

  11. Bahșiev

  Aighiuni

  01.10.93 01.11.18 c/f buget 162.01.

  Genetică

  vegetală

  Zamorzaeva-

  Orleanschi Irina,

  dr.

  10.10.18 Diagnosticul molecular al

  fitoplasmei la soiurile de tomate

  autohtone

  Republica

  Moldova

  12. Beșelea Vasile 31.05.85 01.11.18 f/r buget 164.01.

  Botanică

  Teleuță

  Alexandru, dr.

  10.10.18 Particularitățile bioecologice ale

  reprezentanților genului

  Clematis L. în Republica

  Moldova

  Republica

  Moldova

  13. Bucățel Sergiu 28.06.85 01.11.18 f/r buget 164.01.

  Botanică

  Comanici Ion,

  dr. hab.

  10.10.18 Plantele lemnoase noi în

  arhitectura peisajeră

  Republica

  Moldova

  14. Ciorba Olga 24.02.87 01.11.18 c/f buget 164.02.

  Fiziologie

  vegetală

  Duca Maria,

  acad.

  10.10.18 Aspecte privind rezistența florii

  soarelui la secetă în condițiile

  schimbărilor climatice

  Republica

  Moldova

 • 15. Dibolscaia

  Natalia

  22.10.95 01.11.18 c/f buget 165.02.

  Zoologie

  Nistrean

  Victoria, dr.

  10.10.18 Particularitățile ecologice și

  importanța liliecilor (Mammalia:

  Chiroptera) în mediul urban și

  rural din Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  16. Garbuzneac

  Anastasia

  11.05.90 01.11.18 f/r buget 165. 01.

  Fiziologia

  omulu și

  animalelor

  Șeptițchi

  Vladimir,

  dr. hab.

  Burțeva

  Svetlana,

  dr. hab.

  10.10.18 Formarea și păstrarea

  vestigiului în memorie la

  șobolanii alimentați cu biomasa

  de streptomicete

  Republica

  Moldova

  17. Movilleanu

  Sergiu

  30.07.81 01.11.18 f/r buget 164.01.

  Botanică

  Palancean

  Alexei, dr.hab.

  10.10.18 Reconstrucția ecologică a

  arborilor necorespunzătoare

  din cadrul fondului forestier al

  Republicii Moldova

  Republica

  Moldova

  18. Mustea Mihai 26.04.91 01.11.18 f/r buget 165. Ihteologie Bulat Dumitru,

  dr.

  10.10.18 Diversitatea ihtiofaunistică și

  starea structural-funcțională a

  ihtiocenozei lacului refrigerent

  Cuciurgan în condițiile

  ecologice actuale

  Republica

  Moldova

  19. Onica Natalia 31.03.86 01.11.18 f/r buget 164.01.

  Botanică

  Bucățel Vasile,

  dr.

  10.10.18 Genul Hydrangea L. în Republica

  Moldova (itroducția,

  particularități bioecologice,

  utilizarea în amenajări

  peisagistice)

  Republica

  Moldova

  20. Paladi Viorica 01.01.76 01.11.18 c/f buget 165.02.

  Zoologie

  Munteanu

  Andrei, dr.

  10.10.18 Ornitofauna zonei umede

  Ramsar ”Lacurile Prutului de

  Jos”

  Republica

  Moldova

  21. Reșina

  Anatolie

  24.08.85 01.11.18 f/r buget 164.01.

  Botanică

  Postolache

  Gheorghe,

  dr. hab

  Manic

  Gheorghe, dr.

  hab.

  10.10.18 Fenomenul uscării frasinului

  (Fraxinus excelsior L.) în

  Rezervația „Plaiul Fagului” și

  elaborarea măsurilor de

  atenuare a lui

  Republica

  Moldova

  22. Talmaci Ion 10.01.66 01.11.18 f/r buget 164.01.

  Botanică

  Palancean

  Alexei,

  dr.hab.

  10.10.18 Contribuția pădurilor în bilanțul

  gazelor cu efect de seră în

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

 • ȘCOALA DOCTORALĂ Științe umaniste

  23. Agafița Mihail 21.11.73 01.11.18 f/r buget 611.07. Istoria

  științei și

  tehnicii (pe

  domenii)

  Ghilaș Victor,

  dr. hab

  Tcacenco

  Victoria, dr.

  11.10.18 Evoluția chitarei bas în muzica

  de jazz din SUA – de la apariția

  instrumentului până în

  contemporaneitate: construcția,

  tehnici interpretative, aspecte

  stilistice

  Republica

  Moldova

  24. Baciu Doina 13.06.92 01.11.18 c/f buget 622.01.Literatu

  ra română

  Grati Aliona, dr.

  hab.

  11.10.18 Fenomenul post-literatura.

  Poezia în epoca tehnologiilor

  avansate

  Republica

  Moldova

  25. Batrîncea

  Sanda

  06.03.94 01.11.18 f/r buget 621.04.Lexicol

  ogie și

  lexicografie;

  terminologie și

  limbaje

  specializate;

  traductologie

  Druță Inga,

  dr. hab.

  11.10.18 Terminologia vamală în limba

  română: constituire,

  caracteristici și tendințe de

  dezvoltare

  Republica

  Moldova

  26. Caciula Ivan 20.08.91 01.11.18 f/r buget 611.02.Istoria

  românilor (pe

  perioade)

  Cojocaru

  Gheorghe,

  dr. hab.

  11.10.18 Chestiunea clasicilor literaturii

  române în procesul didactic și

  literar din RSSM (anii 194-1960)

  Republica

  Moldova

  27. Cîssa Irina 20.06.92 01.11.18 f/r buget 612.01.

  Etnologie

  Nicoglo Diana,

  dr.

  11.10.18 Tradițiile oieritului la găgăuzi

  (sfârșitul sec. XIX – începutul

  sec. XXI)

  Republica

  Moldova

  28. Constantinov

  Lilia

  11.12.79 01.11.18 f/r buget 611.07. Istoria

  științei și

  tehnicii (pe

  domenii)

  Manolache

  Constantin,

  dr. hab

  Enciu Nicolae,

  dr. hab.

  11.10.18 Evoluția științei socioumaniste

  în Basarabia interbelică

  Republica

  Moldova

  29. Durleșteanu

  Ecaterina

  02.07.91 01.11.18 f/r bufet 631.02.

  Filozofie

  istorică

  Bobînă

  Gheorghe, dr.

  hab.

  11.10.18 Poporanismul lui Constantin

  Stere în contextul filosofic

  european

  Republica

  Moldova

  30. Goțca Rodica 09.05.94 01.11.18 c/f buget 622.03. Teoria

  literaturii

  Grati Aliona, dr.

  hab.

  11.10.18 Textul ergodic și impactul lui

  asupra conceptului de literatură

  Republica

  Moldova

  31. Iușco Vasile 14.09.73 01.11.18 f/r taxă 622.04.Folclori

  stică

  Cimpoi Mihai,

  acad

  11.10.18 Ritul vieții în folclorul din

  Maramureș

  Republica

  Moldova

 • 32. Mărgărit

  Marian

  07.11.57 01.11.18 f/r taxă 622.01.

  Literatura

  română

  Cimpoi Mihai,

  acad.

  11.10.18 Muzicalitatea poeziei

  eminesciene

  România

  33. Mihalachi Ion 05.03.90 01.11.18 f/r buget 611.02.Istoria

  românilor (pe

  perioade)

  Constantinov

  Valentin, dr.

  11.10.18 Țara Moldovei în politica

  externă a regelui Poloniei Lui

  Jan III Sobeiski (1674-1696)

  Republica

  Moldova

  34. Rusu Ana 31.19.69 01.11.18 f/r buget 621.04.Lexicol

  ogie și

  lexicografie;

  terminologie și

  limbaje

  specializate;

  traductologie

  Bahnaru Vasile,

  dr. hab.

  11.10.18 Statutul funcțional, lexico-

  semantic și gramatic al

  regionalismelor în limba română

  Republica

  Moldova

  35. Șatravca

  Larisa

  21.02.90 01.11.18 c/f buget 621.05.

  Semiotică;sem

  antică;

  pragmatică

  Hanganu

  Aurelia,

  dr. hab.

  11.10.18 Abrevierile în discursul militar

  actual

  Republica

  Moldova

  36. Șerdeșniuc

  Cristian

  18.06.89 01.11.18 f/r buget 622.01.Literatu

  ra română

  Corcinschi Nina,

  dr.

  11.10.18 Universul copilăriei în creația

  lui Grigore Vieru

  Republica

  Moldova

  37. Susai Ștefan-

  Marcel

  01.11.18 f/r buget 622.01.Literatu

  ra română

  Corcinschi Nina,

  dr.

  11.10.18 Publicistica literară de la

  „Rampa” (Alexandru Robot,

  Liviu Rebreanu)

  Republica

  Moldova

  38. Vîlcu Marcela 19.01.68 01.11.18 c/f buget 621.05.

  Semiotică;sem

  antică;

  pragmatică

  Hanganu

  Aurelia,

  dr. hab.

  11.10.18 Comunicarea academică în

  contextul științei deschise

  (abordare lingvistică)

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ Științe juridice, politice și sociologice

  39. Bardajan Ion 17.04.91 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

  procesual

  penal

  Rusu Vitalie, dr. 25.10.18 Particularitățile aplicării măsurii

  de arest preventiv în legislația

  procesual penală a Republicii

  Moldova și a altor state

  Republica

  Moldova

  40. Boloș Petru 17.11.91 01.11.18 f/r taxă 554.01. Drept

  procesual

  penal

  Barbăneagră

  Alexei, dr. hab.

  25.10.18 Interacțiunile de corupție activă

  și pasivă: abordări doctrinale și

  juridisprudențiale

  România

  41. Butucea

  Eugeniu

  12.11.85 01.11.18 f/r taxă 552.01. Drept

  constituțional

  Costachi

  Gheorghe, dr.

  25.10.18 Actele justiției constituționale în

  sistemul izvoarelor de drept a

  Republica

  Moldova

 • hab. Republicii Moldova

  42. Cânepa

  Andrada -

  Mihaela

  09.06.92 01.11.18 f/r taxă 553.01. Drept

  civil

  Chirtoacă

  Leonid, dr.

  25.10.18 Contractul de donație prin

  prisma legislației și

  jurisprudenței Republicii

  Moldova și României

  România

  43. Cojocaru

  Vladimir

  06.02.81 01.11.18 c/f taxă 554.01.Drept

  penal și

  execuțional

  penal

  Moraru Victor,

  dr.

  25.10.18 Executarea pedepselor privative

  de libertate

  MD

  Republica

  Moldova

  44. Cristea Daniel 21.04.75 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

  procesual

  penal

  Osoianu Tudor,

  dr.

  25.10.18 Protecția datelor cu caracter

  personal în procesul penal

  România

  45. Curchin Renat 31.12.85 01.11.18 f/r taxă 552.01. Drept

  constituțional

  Popa Victor, dr.

  hab.

  25.10.18 Dreptul constituțional la libera

  circulație în contextul integrării

  europene a Republicii Moldova

  Republica

  Moldova

  46. Donos Victor 02.02.90 01.11.18 f/r taxă 552.01. Drept

  constituțional

  Costachi

  Gheorghe,

  dr. hab.

  25.10.18 Responsabilitatea și

  răspunderea aleșilor poporului

  într-un stat de drept

  Republica

  Moldova

  47. Dumitrescu

  Florin

  19.05,72 01.11.18 f/r taxă 552.01.Drept

  constituțional

  Rusu Vitalie, dr 25.10.18 Urmărire penală și judecarea

  cauzelor privind infracțiunile

  săvârșite de persoane juridice:

  abordări teoretico-practice și

  normative

  România

  48. Goriuc

  Teodorina

  21.02.94 01.11.18 f/r buget 553.05.

  Dreptul

  muncii și

  protecției

  sociale

  Romandaș

  Nicolai, dr.

  25.10.18 Armonizarea reglementării

  relațiilor de muncă în Republica

  Moldova prin prisma

  instrumentelor juridice ale

  Uniunii Europene

  Republica

  Moldova

  49. Ivancova

  Alesea

  08.02.94 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

  procesual

  penal

  Cușnir Valeriu,

  dr. hab.

  25.10.18 Restituirea bunurilor

  infracționale în cadrul cooperării

  juridice internaționale în materie

  penală

  Republica

  Moldova

  50. Manciu Liana-

  Alina

  06.10.67 01.11.18 f/r taxă 552.08. Drept

  internațional și

  european

  public

  Balan Oleg, dr.

  hab.

  25.10.18 Rolul organizațiilor

  internaționale în menținerea

  păcii și stabilității mondiale

  România

 • 51. Nitrean Alina 03.04.77 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

  procesual

  penal

  Osoianu Tudor,

  dr.

  25.10.18 Interacțiunea experților în

  domeniul criminalisticii

  tradiționale și a criminalisticii

  nucleare în cadrul examinării

  probelor fizice care conțin

  material nuclear sau radiologic

  Republica

  Moldova

  52. Poalelungi

  Mihai

  13.11.92 01.11.18 f/r taxă 552.08. Drept

  internațional și

  european

  public

  Balan Oleg, dr.

  hab.

  25.10.18 Incidența raționamentului

  jurisdicțional al Curții de Justiție

  a Uniunii Europene asupra

  procesului de creație normativă

  în statele membre și din

  proxima vecinătate

  Republica

  Moldova

  53. Popa Vasile 18.06.81. 01.11.18 f/r taxă 554.03. Drept

  procesual

  penal

  Osoianu Tudor,

  dr.

  25.10.18 Măsurile speciale de investigație

  autorizate de judecător în

  procesul penal

  România

  54. Stici Silvia 26.07.81 01.11.18 f/r buget 553.01. Drept

  civil

  Chiroșca

  Dorian, dr.

  25.10.18 Consumatorul pe piața

  energetică a Republicii

  Moldova: reglementări naționale

  și standarde europene

  Republica

  Moldova

  55. Vitiuc Victor 13.02.86 01.11.18 f/r taxă 552.01. Drept

  constituțional

  Popa Victor, dr.

  hab.

  25.10.18 Mecanisme și instrumente de

  protecție juridică a cetățenilor în

  raporturile cu autoritățile

  publice

  Republica

  Moldova

  56. Zamșa

  Alexandra

  04.04.88 01.11.18 f/r taxă 553.01. Drept

  civil

  Dandara Lilia,

  dr.

  25.10.18 Răspunderea cevilă pentru

  prejudiciul cauzat de o

  autoritate publică sau persoană

  cu funcție ce răspundere

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ Științe economice și demografice

  57. Amariei

  Lenuța

  27.09.81 01.11.18 f/r taxă 521.03.

  Economie și

  management

  în domeniul

  de activitate

  Ghițiu Lilia, dr. 18.10.18 Managementul resurselor

  destinate modernizării

  infrastructurii rețelilor de

  transport în Republica Moldova

  România

  58. Amariei Vasile 07.08.73 01.11.18 f/r taxă 521.03.

  Economie și

  management

  Perciun Rodica,

  dr. hab.

  18.10.18 Implicațiile economico-sociale

  asupra managementului

  educațional din învățământul

  România

 • în domeniul

  de activitate

  preuniversitar.

  59. Cioban Mihail 10.12.90 01.11.18 f/r buget 521.03.

  Economie și

  management

  în domeniul

  de activitate

  Colesnicova

  Tatiana, dr.

  18.10.18 Eficientizarea managementului

  susținerii economico-sociale a

  copiilor aflați în dificultate

  Republica

  Moldova

  60. Hosu Elena -

  Alina

  02.10.88 01.11.18 f/r taxă 521.03.

  Economie și

  management

  în domeniul

  de activitate

  Tcaci Carolina,

  dr.

  18.10.18 Perfecționarea strategiilor de

  management ale companiiloe

  social responsabile

  România

  61. Novadariu

  Nicolae

  01.11.18 f/r buget 521.03.

  Economie și

  management

  în domeniul

  de activitate

  Perciun Rodica,

  dr. hab.

  18.10.18 Perfecționarea managementului

  în industria autovehiculelor

  după vânzare ( after-sales)

  România

  62. Oborocean

  Pavel

  07.04.87 01.11.18 f/r buget 521.03.

  Economie și

  management

  în domeniul

  de activitate

  Tcaci Carolina,

  dr.

  18.10.18 Perfecționarea managementului

  serviciilor publice prin

  introducerea indicatorilor

  economici de performanță

  Republica

  Moldova

  63. Oboroceanu

  Aliona

  17.09.74 01.11.18 f/r buget 521.03.

  Economie și

  management

  în domeniul

  de activitate

  Perciun Rodica,

  dr. hab.

  18.10.18 Perfecționarea managementului

  infrastructurii drumurilor

  publice în Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  64. Parcalab

  Carolina

  22.12.78 01.11.18 f/r buget 521.03.

  Economie și

  management

  în domeniul

  de activitate

  Cociug Victoria,

  dr.

  18.10.18 Perspectivele dezvoltării

  mediului concurențial în

  contextul digitalizării economiei

  Republica

  Moldova

  65. Railean

  Veronica

  15.01.85 01.11.18 f/r buget 523.01. Finanțe Timuș Angela,

  dr.

  18.10.18 Evaluarea și finanțarea

  sectorului de cercetare din

  Republica Moldova în contextul

  tendințelor europene

  Republica

  Moldova

 • 66. Rusu Natalia 18.03.83 01.11.18 f/r buget 523.01. Finanțe Tcaci Carolina,

  dr.

  18.10.18 Perfecționarea gestiunii

  financiare a instituțiilor publice

  de învățământ superior cu

  autonomie financiară

  Republica

  Moldova

  67. Tabac Tatiana 06.05.89 01.11.18 f/r buget 521.03.

  Economie și

  management

  în domeniul

  de activitate

  Savelieva

  Galina, dr.

  Gagauz Olga,

  dr. hab.

  18.10.18 Gestionarea proceselor

  migraționale în contextul

  dezvoltării pieței muncii

  competitive (cazul Republicii

  Moldova)

  Republica

  Moldova

 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

  Nr.

  ord.

  Numele, prenumele

  doctorandului

  Anul

  naște-

  rii

  Data

  înmatri-

  culării la

  studii

  (ziua,

  data,

  anul)

  Form

  a de

  studii

  (cu fr.

  / fr.

  red.)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului

  de doctorat

  Titlul

  științific al

  conducă-

  torului de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducăto-

  rului de

  doctorat

  Tema tezei Țara de

  origine a

  doctoran-

  dului

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  ȘCOALA DOCTORALĂ ASEM

  1. Bahnaru Roman 1982 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

  Țurcanu

  Gheorghe

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Guvernanța Economiei Digitale în mediul de afaceri

  Republica

  Moldova

  2. Juraveli Tatiana 1978 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

  Platon Nicolae

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Organizarea și gestionarea afacerilor din domeniul turismului

  prin prisma strategiilor, tacticilor și

  tehnicilor de negocieri

  Republica

  Moldova

  3. Țurcanu Igor 1979 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

  Platon Nicolae

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Managementul administrării fiscale prin prisma conformării benevole

  Republica

  Moldova

  4. Russu Cristina 1991 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

  Covaș Lilia

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Sporirea responsabilității sociale a întreprinderilor mici și mijlocii în

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  5. Androsov Elena

  1979 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

  Bilaș Ludmila

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Construirea unui sistem echilibrat de indicatori a managementului

  strategic în organizațiile din

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  6. Nicolaescu Victor 1990 01.11.2018 Fr.red. buget 521.03.

  Cojocaru Vadim prof.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Managementul relațiilor cu stakeholderii

  Republica

  Moldova

  7. Gagauz Valeriu 1986 01.11.2018 Fr.red. buget 521.04. Belostecinic Grigore

  dr.hab.,

  prof. univ.

  19.11.2018 Evoluții și tendințe specifice marketingului în condițiile

  consolidării economiei digitale

  Republica

  Moldova

  8. Popa Ludmila 1981 01.11.2018 Fr.red. buget 522.01. Secrieru Angela

  prof.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Controlul financiar public intern în Republica Moldova sub impactul

  standardelor internaționale

  Republica

  Moldova

  9. Gasnaș Gheorghi 1983 01.11.2018 Fr.red. buget 522.01. Cobzari Ludmila

  prof.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Perfecționarea sistemului fiscal la nivel local în vederea stimulării

  activității economice în contextul

  descentralizării

  Republica

  Moldova

  10. Ionaș Ana 1976 01.11.2018 Fr.red. buget 522.01. Ciubotaru Maria

  conf.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Influenţa reglementării

  sectorului financiar şi a

  politicilor asupra stabilităţii

  financiare şi performanţei

  Republica

  Moldova

 • economice în Republica

  Moldova

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  11. Chicu Veronica 1987 01.11.2018 Fr.red. buget 522.01. Belobrov Angela

  conf.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Gestiunea lichidității excesive

  din sistemul bancar din

  perspectiva eficientizării

  politicii monetare

  Republica

  Moldova

  12. Railean Tatiana

  1987 01.11.2018 Fr.red. buget 522.02. Grigoroi Lilia

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Perfecționarea metodologiei

  contabilității în instituțiile

  bugetare în contextul IPSAS

  Republica

  Moldova

  13. Vieru Roman 1987 01.11.2018 Fr.red. buget 522.02. Lazar Liliana

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Problematici ale contabilității și

  raportării impozitului pe venit

  Republica

  Moldova

  14. Dragan Maria-Mihaela 1995 01.11.2018 Fr.red. buget 522.02. Munteanu Neli

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Analiza riscului de faliment și

  predicția acestuia pentru

  entitățile din Republica

  Moldova

  Republica

  Moldova

  15. Rotaru Daria 1994 01.11.2018 Fr.red. buget 522.02. Mihaila Svetlana

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Perfecționarea controlului

  financiar în conformitate cu

  prevederile standardelor

  internaționale de contabilitate

  Republica

  Moldova

  16. Bobuțac Valeriu 1993 01.11.2018 Fr.red. buget 523.01.

  Godonoagă

  Anatol

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Cercetarea modelelor dinamice

  discrete de evoluție și control a

  sistemelor socio-economice

  Republica

  Moldova

  17. Veveriță Ion 1979 01.11.2018 Fr.red. buget 523.02. Pârțachi Ion

  prof.univ.,dr. 19.11.2018 Instrumente de evaluare

  multidimensională a

  anticipărilor impactului

  șocurilor propagate asupra

  băncilor din Republica

  Moldova

  Republica

  Moldova

  18. Blanuța Victoria 1981 01.11.2018 Fr.red. buget 523.02.

  Cara Elena

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Abordări moderne

  macroeconometrice de analiză

  ale economiei Republicii

  Moldova

  Republica

  Moldova

  19. Vetricean Stanislav 1992 01.11.2018 Fr.red. buget 122.02.

  Bolun Ion

  prof.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Analiza comparativă a

  criteriilor de eficiență a

  investițiilor în informatizare

  Republica

  Moldova

  20. Morozan Stela 1992 01.11.2018 Fr.red. buget 154.01. Hachi Mihai

  conf.univ.,dr. 19.11.2018 Migrația de revenire: probleme

  și oportunități pentru

  dezvoltarea socio-economică a

  Republicii Moldova

  Republica

  Moldova

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1. Domnișor Victor 1986 01.11.2018 Cu fr. taxă 521.03. Țurcanu Gheorghe

  conf.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Sporirea eficacității schimbărilor în cadrul sistemelor de

  management pe exemplul

  companiilor prestatoare de

  servicii

  Republica

  Moldova

  2. Robu Mariana 1985 01.11.2018 Cu fr. taxă 522.01. Ludmila Cobzari

  prof.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Impactul decalajului salarial între femei și bărbați asupra situației

  socio-economice a Republicii

  Moldova

  Republica

  Moldova

  3. Nastas Vasile 1993 01.11.2018 Cu fr. taxă 122.02. Bolun Ion

  prof.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Impactul aplicațiilor mobile asupra activităților de afaceri

  Republica

  Moldova

  4. Recean Dorin 1974 01.11.2018 Fr.red. taxă 521.01. Tomșa Aurelia

  Conf.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Valorificarea ecosistemului transferurilor bănești din

  străinătate: mecanisme și

  oportunități pentru economia

  Republicii Moldova

  Republica

  Moldova

  5. Barbulat Mihail 1971 01.11.2018 Fr.red. taxă 521.03. Platon Nicolae

  conf.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Managementul destinației turistice prin prisma dezvoltării

  turismului de afaceri

  Republica

  Moldova

  6. Ciobanu Radu 1980 01.11.2018 Fr.red. taxă 522.02. Grigoroi Lilia conf.univ., dr.

  19.11.2018 Organizarea și funcționalitatea contabilității în Republica

  Moldova conform normelor

  europene și internaționale

  Republica

  Moldova

  7. Catruc-Inculeț Adriana

  1991 01.11.2018 Fr.red. taxă 122.02. Bolun Ion

  prof.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Valorificarea eficientă a resurselor dispozitivelor Internet

  pentru case inteligente

  Republica

  Moldova

  8. Scorlat Constantin 1973 01.11.2018 Fr.red. taxă 521.03. Cotelnic Ala prof.univ., dr.hab.

  19.11.2018 Resursele umane ca factor de risc intern al managementului

  organizației

  România

  9. Chircu Andrei-Costel 1989 01.11.2018 Fr.red. taxă 522.01. Secrieru Angela prof.univ., dr.hab.

  19.11.2018 Raționalizarea finanțării serviciilor sociale in scopul

  minimizării riscurilor sociale

  România

  10. Predica Răzvan-Alexandru

  1978 01.11.2018 Fr.red. taxă 522.01. Hîncu Rodica prof.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Impactul financiar al e-commerce asupra mediului economic

  România

  11. Zgunea Gabriel 1983 01.11.2018 Fr.red. taxă 522.01. Cobzari Ludmila

  prof.univ.,

  dr.hab.

  19.11.2018 Perfecționarea mecanismului de combatere a fraudei financiare la

  micronivel

  România

  12. Crăciun Laurențiu 1960 01.11.2018 Fr.red. taxă 154.01. Hachi Mihai conf.univ., dr.

  19.11.2018 Integrarea orașelor mici și mijlocii în sistemul urban

  regional. (Studiu comparativ pe

  exemplul orașelor Zârnești,

  România și Strășeni, Republica

  Moldova)

  România

 • În baza Acordului de Cooperare pentru Cotutela cu Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, România

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1. Topchina Mihaela 1993 01.11.2018

  Cu fr. cotutelă 522.02. Grigoroi Lilia

  Hlaciuc Elena

  conf.univ.,

  dr.

  prof.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Raportarea financiară a

  companiilor de asigurări ca

  urmare a aplicării

  regimului SOCYENCY II

  România

  2. Surdu Sinziana 1994 01.11.2018

  Cu fr. cotutelă 522.02. Lazari Liliana

  Hlaciuc Elena

  conf.univ.,

  dr.

  prof.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Analiza efectelor tranzitorii

  asupra situațiilor financiare

  ale instituțiilor publice din

  România de la

  contabilitatea de casă la

  contabilitatea de

  angajamente

  România

  3. Jieri Nicolai 1993 01.11.2018

  Cu fr. cotutelă 522.02. lMihăila

  Svetlana

  Grosu

  Veronica

  conf.univ.,

  dr.

  prof.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Influiențele veniturilor din

  contractele cu clienti asupra

  situațiilor financiare ale

  societăților cotate

  România

  4. Zlati Monica 1974 01.11.2018

  Cu fr. cotutelă 522.02. lMihăila

  Svetlana

  Grosu

  Veronica

  conf.univ.,

  dr.

  prof.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Analiza și evaluarea

  pachetului de politici

  contabile prin metode și

  proceduri statistice

  România

  5. Nucă Dimitrița 1994 01.11.2018

  Cu fr. cotutelă 522.02. Graur Anatol

  Grosu

  Veronica

  conf.univ.,

  dr.

  prof.univ.,

  dr.

  19.11.2018 Identificarea unui model de

  raportare a rezultatului

  activității de cercetare-

  dezvoltare-informare

  România

 • PARTENERIATUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, UNIVERSITATEA DE STAT

  „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU” DIN CAHUL ŞI A INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  Nr.

  Numele/

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatriculării la

  studii (ziua,

  luna, anul)

  Forma

  de

  studii

  (f/ fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul și

  programul de

  doctorat

  Numele, prenumele

  conducătorului/

  lor științific/i

  Titlul științific al

  conducătorului

  de doctorat

  (abreviat)

  Data

  aprobării

  temei și

  conducător-

  ului științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei

  Țara de

  origine a

  doctoran-

  dului

  ȘCOALA DOCTORALĂ Ştiinţe ale Educaţiei

  1. Volontâri

  Olesea

  08.02.1981

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Buget

  532.02.

  Didactică

  școlară (pe

  trepte și

  discipline de

  învățământ).

  Cabac Valeriu

  dr., prof. univ.

  20.09.2018 Metodologia selectării

  conținuturilor și

  predării disciplinelor

  aplicative (informatica)

  în modelul dual al

  învățământului

  profesional-tehnic

  Republica

  Moldova

  2. Popa Zinaida

  04.02.1958

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  f Buget

  531.01 –

  Teoria

  generală a

  educaţiei

  Achiri Ion

  dr., conf. univ.

  20.09.2018 Învățarea cross-

  curriculară din

  perspectiva formării

  competențelor școlare

  Republica

  Moldova

  3. Tintiuc Ana

  07.05.1989

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  f Buget

  531.01 –

  Teoria

  generală a

  educaţiei

  Silistraru Nicolae

  dr. hab.,

  prof.univ.

  20.09.2018 Formarea competenței

  psihosociale a

  liceenilor

  Republica

  Moldova

  4. Rotaru Andrei

  09.08.1983

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Buget

  532.02.

  Didactică

  școlară (pe

  trepte și

  discipline de

  învățământ).

  Coropceanu

  Eduard

  dr.,

  prof.univ.

  20.09.2018 Impactul analizei

  termice și al

  calorimetriei în

  formarea competenței

  investigative (chimie,

  fizică, ingineria

  materialelor)

  Republica

  Moldova

 • 5. Buzulan Zina

  21.04.1991

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Buget

  531.01 –

  Teoria

  generală a

  educaţiei

  Silistraru Nicolae

  Golubițchi Silvia

  dr. hab.,

  prof.univ.

  dr., conf.univ.

  20.09.2018 Formarea competenței

  interculturale a elevilor

  din clasele primare

  Republica

  Moldova

  6. Stepanov Zahar

  06.09.1993

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  f Buget

  532.02.

  Didactică

  școlară (pe

  trepte și

  discipline de

  învățământ).

  Chiriac Liubomir

  dr. hab., prof.

  univ.

  20.09.2018 Metodologia

  studierii

  algoritmizării și

  programării în

  gimnaziu cu

  implementarea

  mediilor vizuale de

  programare

  Republica

  Moldova

  7. Livițchi Irina

  08.07.1977

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Buget

  531.01 –

  Teoria

  generală a

  educaţiei

  Vicol Nelu

  dr., conf. univ.

  20.09.2018 Educația elevilor din

  liceu pentru integrare

  europeană.

  Republica

  Moldova

  8. Stamati Elena

  23.09.1988

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă

  531.01 –

  Teoria

  generală a

  educaţiei

  Chirică Galina

  dr., conf. univ

  20.09.2018 Formarea culturii

  ecologice la preșcolari

  din perspectiva

  parteneriatului

  grădiniță- familie

  Republica

  Moldova

  9.

  Cernei Olga

  04.03.1991

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă

  531.01 –

  Teoria

  generală a

  educaţiei

  Golubițchi Silvia

  dr., conf.univ.

  20.09.2018 Fundamente ale

  diferenţierii şi

  individualizării

  demersului didactic în

  cadrul formării

  competenței citit-

  scrisului în clasele

  primare

  Republica

  Moldova

  10. Bălan Rodica

  23.04.1974

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă

  531.01 –

  Teoria

  generală a

  educaţiei

  Vicol Nelu

  dr., conf. univ.

  20.09.2018 Formarea competenței

  culturale a elevilor în

  contextul creației

  folclorice

  România

  11. Kiss Iulia-

  Cristina

  14.07.1994 01.11.18

  (ord. nr. 847

  fr Taxă 531.01

  Teoria

  Botnari Valentina

  dr., prof. univ.

  interim.

  20.09.2018 Abordarea

  interdisciplinară în

  România

 • din 31.10.18) generală a

  educației

  formarea

  competențelor

  matematice și de

  explorare a mediului la

  elevii de vârstă școlară

  mică

  12. Pîntea Sorin -

  Adi

  17.02.1971

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă 532.02.

  Didactică

  școlară (pe

  trepte și

  discipline de

  învățământ).

  Chirică Galina dr., conf. univ 20.09.2018 Valorificarea Noilor

  educații în formarea

  competențelor elevilor

  la disciplina școlară

  Geografie

  România

  13. Pîntea Amelia 19.10.1972 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă 532.02.

  Didactică

  școlară (pe

  trepte și

  discipline de

  învățământ).

  Chirică Galina dr., conf. univ 20.09.2018 Formarea

  competențelor elevilor

  la disciplina școlară

  Geografie prin prisma

  interdisciplinarității

  România

  14. Popov Elena

  16.02.1982

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Andrițchi Viorica dr. hab., conf.

  univ.

  20.09.2018 Cadrul conceptual –

  metodologic al ghidării

  studiului individual al

  studentului în

  contextul formării

  competențelor de

  comunicare în limbi

  străine

  Republica

  Moldova

  15. Danilov Aurel 19.05.1970 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă 532.02.

  Didactică

  școlară (pe

  trepte și

  discipline de

  învățământ).

  Chiriac Liubomir dr. hab., prof.

  univ.

  20.09.2018 Metodologia studierii

  structurilor algebrice

  pentru specialitatea

  informatică la ciclul II

  Republica

  Moldova

  16. Chindriș

  Claudiu

  11.07.1970 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Botnari Valentina dr., prof. univ.

  interim.

  20.09.2018 Formarea competenței

  evaluative la cadrele

  didactice

  în contextul valorificării

  România

 • TIC

  17. Țifrac Maria 09.06.1984 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Golubițchi Silvia dr., conf.univ. 20.09.2018 Formarea culturii

  comunicării la

  preșcolari prin

  contextual activității

  verbal – artistice

  România

  18. Andrasciuc

  Vasilica

  20.02.1988 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  fr Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Chirică Galina dr., conf. univ 20.09.2018 Condiții

  psihopedagogice de

  socializare a

  preșcolarului modern

  din perspectiva

  parteneriatului

  grădiniță - familie

  România

  19. Stăvilă Nicoleta 16.12.1991 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  f Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Golubițchi Silvia dr., conf.univ. 20.09.2018 Competența didactică –

  model de formare

  profesională inițial a

  studenților filologi

  Republica

  Moldova

  20. Sociu Cristinel 29.01.1978 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  f Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Silistraru Nicolae

  Botnari Valentina

  dr. hab.,

  prof.univ.

  dr., prof. univ.

  interim.

  20.09.2018 Formarea și

  dezvoltarea conștiinței

  morale la adolescenții

  contemporani

  România

  21. Dănăilă –Moisă

  Mihaela

  20.07.1986 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  f Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Vicol Nelu dr., conf. univ. 20.09.2018 Dezvoltarea limbajului

  literar-artistic al

  elevilor în cadrul

  educației lingvistice și

  literare

  România

  22. Antip Crina-

  Ramona

  02.06.1975 01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  f Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Vicol Nelu dr., conf. univ. 20.09.2018 Metode moderne de

  receptare a textului

  literar

  România

  23. Mihăilă Monica

  -Maria

  16.08.1976

  01.11.18

  (ord. nr. 847

  din 31.10.18)

  f Taxă 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Petrovschi Nina dr. hab., conf.

  univ.

  20.09.2018 Valoarea formativă a

  metodelor euristice în

  predarea- invățarea

  istoriei din

  învățământul general

  România

 • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

  Nr.

  Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatriculării

  la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma

  de

  studii

  (f / fr)

  Forma

  de

  finanţa

  re

  (buget

  / taxă)

  Cifrul programului

  de doctorat

  (conform HG 816

  din 11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului

  /lor ştiinţific/i

  Titlul științific

  al

  conducătorulu

  i de doctorat

  (abreviat)

  Data

  aprobării

  temei și

  conducător

  ului

  științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei

  Țara de

  origine a

  doctorandul

  ui

  ȘCOALA DOCTORALĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚA INFORMAȚIEI

  1. Usic Ghenadie 1991 01.11.2018 f/r buget

  121.03 –

  Programarea

  calculatoarelor

  Prepeliță

  Aurelia

  Conf. univ.,

  dr. în șt.

  fizico-

  matematice

  12.12.201

  8

  Elaborarea aplicaţiei suport

  medic-pacient pentru

  monitorizarea si evaluarea

  personalizata a stării sănătăţii

  pacienţilor cu diabet zaharat tip I.

  Republica

  Moldova

  2. Bodrug

  Svetlana 1953 01.11.2018 f/r buget

  121.03 –

  Programarea

  calculatoarelor

  Prepeliță

  Aurelia

  Conf. univ.,

  dr. în șt.

  fizico-

  matematice

  12.12.201

  8

  Elaborarea unui model

  computațional stocastic pentru

  studierea relației dintre politica

  fiscală și cea macroeconomică.

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE FIZICE ȘI INGINEREȘTI

  1. Lungu Ion 1994 01.11.2018 f buget

  134.01 – Fizica

  şi tehnologia

  materialelor

  Potlog

  Tamara

  Conf. univ.,

  dr. în șt.

  fizico-

  matematice

  12.12.201

  8

  Aplicaţii software AMPS-1D si

  SCAPS-1D in studiul

  dispozitivelor fotovoltaice.

  Republica

  Moldova

  2. Boguș Igor 1994 01.11.2018 f/r buget

  134.01 – Fizica

  şi tehnologia

  materialelor

  Potlog

  Tamara

  Conf. univ.,

  dr. în șt.

  fizico-

  matematice

  12.12.201

  8

  Proiectarea si realizarea diferitor

  arhitecturi şi algoritmi de creştere

  a productivităţii electrice a

  modulelor fotovoltaice de putere

  mica.

  Republica

  Moldova

  3. Briceag

  Valentin 1985 01.11.2018 f/r buget

  232.02 –

  Tehnologii,

  produse și

  sisteme

  informaționale

  Bragaru

  Tudor

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Analiza și creșterea nivelului de

  maturitate a Sistemului de

  Management al Securității

  Informației (SMSI) pentru entități

  din Republica Moldova” (pe

  exemplu Băncilor Comerciale).

  Republica

  Moldova

 • ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE CHIMICE

  1.

  Porubin-

  Schimbător

  Veronica

  1994 01.11.2018 f buget 145.01 – Chimie

  ecologică Gonța Maria

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  chimie

  12.12.201

  8

  Degradarea prin metode de

  oxidare avansată a compușilor

  organici persistenți (tenside) din

  ape reziduale industriale.

  Republica

  Moldova

  2. Blonschi

  Vladislav 1994 01.11.2018 f buget

  145.02 – Chimie

  ecologică a apei

  Gladchi

  Viorica/

  Duca

  Gheorghe

  Conf. univ.,

  dr. în

  chimie/

  acad., prof.

  univ., dr.

  hab. în

  chimie

  12.12.201

  8

  Transformările fotochimice ale

  unor substanțe tiolice şi

  participarea acestora în procese de

  autopurificare chimică a apelor

  naturale.

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI GEONOMICE

  1. Stadnic Anjela 1969 01.11.2018 f/r buget 155.01 –

  Pedologie

  Jigău

  Gheorghe

  Conf. univ.,

  dr. în

  biologie

  12.12.201

  8

  Aplicarea criteriilor agroecologice

  în scopul implementării

  tehnologiilor adaptiv-landșafto-

  ameliorative de management

  sustenabil a cernoziomurilor în

  condiții induse de agrogeneză și

  schimbările climatice.

  Republica

  Moldova

  2. Pozdneacova

  Ilona 1993 01.11.2018 f/r buget

  165.01 –

  Fiziologia

  omului și

  animalelor

  Crivoi

  Aurelia

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  biologie

  12.12.201

  8

  Studiul privind acţiunea

  resveratrolului asupra unor

  parametri hematologici şi

  biochimici în cadrul dereglărilor

  metabolismului glucidic.

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

  1. Coleadina

  Cristiana 1992 01.11.2018 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Racu Jana

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  psihologie

  12.12.201

  8

  Particularitățile psihologice ale

  activității inovaționale la studenți

  și modalități de dezvoltare.

  Republica

  Moldova

  2. Efremova

  Natalia 1978 01.11.2018 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Anțibor

  Liudmila

  Conf. univ.,

  dr. în

  biologie

  12.12.201

  8

  Толерантность и

  самоотношение как факторы

  нравственного развития

  личности.

  Republica

  Moldova

 • 3. Luchian

  Olesea 1982 01.11.2018 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Platon

  Carolina

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  12.12.201

  8

  Rolul dimensiunilor fundamentale

  ale personalității în manifestarea

  perfecționismului și a

  responsabilității la diferite etape

  de vîrstă.

  Republica

  Moldova

  4. Doțen Natalia 1983 01.11.2018 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Platon

  Carolina

  prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  12.12.201

  8

  Particularități cognitive, afective și

  comportamentale ale persoanelor

  cu epilepsie farmacorezistentă.

  Republica

  Moldova

  5. Topada

  Parascovia 1987 01.11.2018 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Bolea

  Zinaida

  Conf. univ.,

  dr. în

  psihologie

  12.12.201

  8

  Particularităţi ale funcţionării

  psihoemoționale a copilului

  abuzat în mediul de îngrijire.

  Republica

  Moldova

  6. Cheptene

  Victoria 1989 01.11.2018 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Paladi

  Oxana

  Conf. univ.,

  dr. în

  psihologie

  12.12.201

  8

  Inteligenţa emoţională şi

  orientările valorice la adolescenţi.

  Republica

  Moldova

  7. Știrbu Diana 1990 01.11.2018 f taxă

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Paladi

  Oxana

  Conf. univ.,

  dr. în

  psihologie

  12.12.201

  8

  Adaptarea psiho-socială a

  adultului aflat la tratament prin

  hemodializă cronică.

  Republica

  Moldova

  8. Vartic Ana 1980 01.11.2018 f/r buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Goraș-

  Postică

  Viorica

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  12.12.201

  8

  Managementul comunicării cu

  tinerii specialiști în instituția

  educațională.

  Republica

  Moldova

  9. Novojen Olga 1978 01.11.2018 f/r buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Bîrnaz Nina

  Conf. univ.,

  dr. în

  pedagogie

  12.12.201

  8

  Repere teoretice și metodologice

  de formare a competenței

  antreprenoriale la elevii din

  învățământul profesional-tehnic.

  Republica

  Moldova

  10. Negrei Viorica 1973 01.11.2018 f/r buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Dandara

  Otilia

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  12.12.201

  8

  Valorificarea cadrului curricular în

  formarea valorilor civice la elevii

  claselor de liceu

  Republica

  Moldova

  11. Leașcenco

  Daniela 1993 01.11.2018 f/r buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Șevciuc Maia

  Conf. univ.,

  dr. în

  pedagogie

  12.12.201

  8

  Valorificarea tradiţiilor şi

  obiceiurilor naţionale în cadrul

  educaţiei preşcolare.

  Republica

  Moldova

  12. Fadeev

  Vladimir 1981 01.11.2018 zi buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Racu Jana

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  psihologie

  26.12.201

  8

  Психологические особенности

  эмоционального интеллекта у

  подростков билингвов.

  UKRAINA

 • 13. Croitoriu

  Nicoleta 1964 01.11.2018 zi buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Potâng

  Angela

  Conf. univ.,

  dr. în

  psihologie

  26.12.201

  8

  Manifestări ale epuizării

  profesionale a cadrelor didactice

  în contextul incluziunii.

  România

  14. Miu Florian

  Viorel 1983 01.11.2018 zi taxă

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Bolea

  Zinaida

  Conf. univ.,

  dr. în

  psihologie

  26.12.201

  8

  Profilul psihologic al jucătorului

  de noroc (compulsiv). România

  15. Slavinskaia

  Marina 1961 01.11.2018 fr taxă

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Bolboceanu

  Aglaida

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  psihologie

  26.12.201

  8

  Особенности восприятия

  сексуальности в пожилом

  возрасте.

  Israel

  16. Tănase

  Daniela 1972 01.11.2018 zi buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Bolboceanu

  Aglaida

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  psihologie

  26.12.201

  8

  Determinanți emoționali

  intrapsihici implicați în

  reactivitatea psihofiziologică a

  testărilor poligraf.

  România

  17. Drăgoi Călin

  Aurel 1951 01.11.2018 zi taxă

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Bolboceanu

  Aglaida

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  psihologie

  26.12.201

  8

  Managemenrul adaptării și

  rezistenței la stresul ocupațional al

  personalului din instituțiile de

  protecție socială.

  România

  18. Banu Vasilica

  Carina 1994 01.11.2018 zi buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Guțu

  Vladimir

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  26.12.201

  8

  Particularitățile psihopedagogice

  și metodologice de dezvoltare a

  competențelor de comunicare în

  ciclul primar.

  România

  19. Rotaru

  Ramona Elena 1993 01.11.2018 zi buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Guțu

  Vladimir

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  26.12.201

  8

  Condiții psihopedagogice de

  formare și dezvoltare a

  creativității elevilor în clasele

  primare.

  România

  20. Borș Andra

  Ramona 1978 01.11.2018 zi buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Șoitu

  Laurențiu

  Prof. univ.,

  dr. în

  pedagogie

  26.12.201

  8

  Managementul comunicării

  interinstituționale la nivel liceal.

  Studiu comparativ România –

  Republica Moldova.

  România

  21. Balan Corina 1974 01.11.2018 zi buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Guțu Zoia

  Conf. univ.,

  dr. în

  pedagogie

  26.12.201

  8

  Condiții psihopedagogice de

  prevenire și diminuare a

  agresivității și violenței școlare.

  România

  22. Balercă

  Vasilica 1980 01.11.2018 zi buget

  531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Guțu Zoia

  Conf. univ.,

  dr. în

  pedagogie

  26.12.201

  8

  Particularități psihopedagogice ale

  gândirii critice la școlarii mici. România

 • ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE

  1. Zaharco

  Viorelia 1995 01.11.2018 f/r buget

  521.01 – Teorie

  economică și

  politici

  economice

  Hămuraru

  Maria

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Comportamentul consumatorului

  în noua economie. Republica

  Moldova

  2. Ursu Mircea 1993 01.11.2018 f buget

  521.03 –

  Economie şi

  management în

  domeniul de

  activitate

  Gîrlea Mihail

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Impactul culturii organizaționale

  asupra stabilității sistemului

  bancar.

  Republica

  Moldova

  3. Trifan Maria 1990 01.11.2018 f buget

  521.03 –

  Economie şi

  management în

  domeniul de

  activitate

  Postică Maia

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Modalități de atingere a

  avantajelor competitive în cadrul

  întreprinderilor autohtone prin

  valorificarea culturii

  organizatorice.

  Republica

  Moldova

  4. Enachi

  Marcela 1989 01.11.2018 f/r buget

  522.01 –

  Finanțe Caprian Iulia

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Contribuţii privind perfecţionarea

  sistemului de control al

  companiilor de asigurări.

  Republica

  Moldova

  5. Ulian

  Ecaterina 1994 01.11.2018 f/r buget

  522.01 –

  Finanțe

  Cojocaru

  Maria

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Strategii de creștere a

  performanțelor companiilor și

  optimizare fiscală prin fuziuni și

  achiziții.

  Republica

  Moldova

  6. Grosul Natalia 1979 01.11.2018 f buget 522.01 –

  Finanțe

  Dragomir

  Lilia

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Eficacitatea gestiunii datoriei de

  stat în condiţii de criză economică

  în Republica Moldova.

  Republica

  Moldova

  7. Nemerenco

  Nicoleta 1977 01.11.2018 f buget

  522.01 –

  Finanțe

  Castraveț

  Lucia

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Fiscalitatea - factor relevant de

  influențare a dezvoltării durabile.

  Republica

  Moldova

  8. Mazur Elena 1985 01.11.2018 f/r taxă 522.01 –

  Finanțe

  Ganea

  Victoria

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  economie

  12.12.201

  8

  Обеспечение устойчивости

  налоговых поступлений в

  бюджет.

  Republica

  Moldova

 • 9. Lungu

  Cristina 1989 01.11.2018 f/r buget

  522.02 –

  Contabilitate;

  audit; analiză

  economică

  Lușmanschi

  Galina

  Conf. univ.,

  dr. în

  economie

  12.12.201

  8

  Contabilitatea şi relevanţa

  informaţiei contabile în

  managementul activităţii din

  industria telecomunicaţiilor.

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE

  1. Zolotariov Ala 1986 01.11.2018 fr buget

  541.01 – Teoria

  și metodologia

  sociologiei

  Cheianu-

  Andrei

  Diana

  Conf. univ.,

  dr. în

  sociologie

  12.12.201

  8

  Evaluarea atitudinilor și

  comportamentelor în domeniul

  egalității de gen: implicații

  metodologice în plan național și

  international.

  Republica

  Moldova

  2. Oceretnîi

  Sergiu 1978 01.11.2018 fr buget

  542.01 – Teoria

  și practica

  asistenței

  sociale

  Milicenco

  Stela

  Conf. univ.,

  dr. în

  sociologie

  12.12.201

  8

  Supervizarea în asistența socială:

  impact asupra eficientizării

  activității profesionale (cazul

  Republicii Moldova).

  Republica

  Moldova

  3. Adașan Doina 1980 01.11.2018 fr buget

  542.01 – Teoria

  și practica

  asistenței

  sociale

  Racu Aurelia

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  istorie

  12.12.201

  8

  Dezvoltarea serviciilor socio-

  educaționale din perspectiva

  educației inclusive.

  Republica

  Moldova

  4. Leahu Ilie 1990 01.11.2018 fr buget

  561.01 – Teoria,

  metodologia şi

  istoria

  politologiei;

  instituţii şi

  procese politice

  Saca Victor

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  politologie

  12.12.201

  8

  Impactul intereselor politice

  asupra guvernării în contextul

  transformărilor democratice din

  țările spațiului est-european

  Republica

  Moldova

  5. Alîmova

  Tatiana 1975 01.11.2018 fr taxă

  561.01 – Teoria,

  metodologia şi

  istoria

  politologiei;

  instituţii şi

  procese politice

  Pîrțac

  Grigore

  Conf. univ.,

  dr. în

  politologie

  12.12.201

  8

  Политическиe риски и их

  влияние на формирование

  правового государства в

  условиях европейской

  интеграции (на примере Р.

  Молдова).

  Republica

  Moldova

  6. Zapuhlîh

  Augustin 1985 01.11.2018 fr buget

  562.01 – Teoria

  și metodologia

  Teosa

  Valentina

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  12.12.201

  8

  Regiunea Mării Negre în politica

  externă a Republicii Moldova.

  Republica

  Moldova

 • relațiilor

  internaționale

  și a diplomației

  politologie

  7. Drozda

  Svetlana 1978 01.11.2018 fr buget

  562.03 –

  Probleme și

  strategii ale

  dezvoltării

  globale și

  regionale

  Teosa

  Valentina

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  politologie

  12.12.201

  8

  Dimensiunea europeană de

  incluziune a femeilor în relațiile

  internaționale. Cazul Repblicii

  Moldova.

  Republica

  Moldova

  8. Stratan Iuliana 1981 01.11.2018 fr buget

  562.03 –

  Probleme și

  strategii ale

  dezvoltării

  globale și

  regionale

  Vasilescu

  Grigore

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  filosofie

  12.12.201

  8

  Rolul partenerilor de dezvoltare

  în procesele de modernizare din

  Republica Moldova. Studiu de

  caz: Banca Mondială.

  Republica

  Moldova

  9. Crețu Mihail 1986 01.11.2018 f buget

  571.01 –

  Jurnalism și

  procese

  mediatice

  Moraru

  Victor

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  politologie

  12.12.201

  8

  Impactul mass-mediei asupra

  potențialului participativ al

  diasporei moldovenești.

  Republica

  Moldova

  10. Lupu Viorica 1976 01.11.2018 fr buget

  572.01 –

  Infodocumenta

  re;

  biblioteconomi

  e şi ştiinţa

  informării

  Țurcan Nelly

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  sociologie

  12.12.201

  8

  Rolul bibliotecii academice

  (universitare) în managementul

  datelor de cercetare.

  Republica

  Moldova

  11 Cojocaru Irina 1982 01.11.2018 fr buget

  572.01 –

  Infodocumenta

  re;

  biblioteconomi

  e şi ştiinţa

  informării

  Cuciureanu

  Gheorghe

  Conf. cerc.,

  dr. hab. în

  economie

  12.12.201

  8

  Evaluarea vizibilității cercetării-

  dezvoltării din Republica

  Moldova prin intermediul

  Instrumentului Bibliometric

  Național.

  Republica

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE JURIDICE

  1. Iordăchescu

  Alina 1994 01.11.2018 f taxă

  552.01 –Drept

  constituțional

  Cârnaț

  Teodor

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  drept

  12.12.201

  8

  Libertatea de conștiință -

  reglementare și actualitate. Republica

  Moldova

 • 2. Deleanu

  Ruslan 1980 01.11.2018 fr taxă

  552.01 – Drept

  constituțional

  Cârnaț

  Teodor

  Prof. univ.,

  dr. hab. în

  drept

  12.12.201

  8

  Dobîndirea cetățeniei prin

  recunoațtere – aspect comparat.

  Republica

  Moldova

  3. Șiman Corina 1993 01.11.2018 f taxă

  552.08 –Drept

  internațional și

  european

  public

  Scobioală

  Diana

  Conf. univ.,

  dr. hab. în

  drept

  12.12.201

  8

  Influența jurisprudenței

  internaționale asupra sistem