lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii ... · 2 psihologie generală dr. în...

of 63 /63
1 Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2017-2018, a conducătorilor științifici și a temelor de cercetare Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Universitatea de Stat din Moldova Nr. crt. Numele, prenumele doctorandului Ziua, luna, anul nașterii Data înmatriculării la studii (ziua, luna, anul) Forma de studii (f/ fr.) Forma de finanțare (buget/ taxă) Cifrul programului de doctorat (conform Hotărârii Guvernului nr. 816 din 11.11.2015) Numele, prenumele conducătorului/ conducătorilor științific/ științifici Titlul științific al conducătorului de doctorat Data aprobării temei și conducătorului științific (ziua, luna, anul) Tema tezei Țara de origine a doctorandului Școala doctorală de matematică și știința informației 1. Cataranciuc Emil 1988 01.11.2017 f/r buget 112.03. Cibernetică matematică și cercetări operaționale Hâncu Boris Conf. univ., dr. în științe fizico-matematice 13.12.2017 Elaborarea unui sistem informatic cu virtualizarea resurselor de calcul pe clustere de tip HPC pentru soluționarea jocurilor dinamice” Republica Moldova 2. Beldiga Alexandru 1982 01.11.2017 f buget 121.03. Programarea calculatoarelor Căpățână Gheorghe Prof. univ., dr. în tehnică 13.12.2017 „Metode și algoritmi orientați pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educație și cercetareRepublica Moldova 3. Ghiță Vasilica Traiana 1976 01.11.2017 f buget 121.03. Programarea calculatoarelor Căpățână Gheorghe Prof. univ., dr. în tehnică 13.12.2017 „Sistem suport inteligent pentru pregătirea olimpicilor la matematică” România 4. Vanovschi Alexandr 1990 01.11.2017 f/r buget 121.03. Programarea calculatoarelor Prepeliță Aurelia Conf. univ., dr. în științe fizico-matematice 13.12.2017 „Elaborarea metodologiei și simularea vizuală pentru monitorizarea și evaluarea hemodinamicii cardiovasculare” Republica Moldova Școala doctorală de științe biologice și geonomice 1. Ciobanu Eugen 1992 01.11.2017 f/r. buget 166.01. Ecologie Șalaru Victor Prof. univ., dr. hab. în biologie 13.12.2017 „Algele edafice în fitocenozele cultivate din zona de sud a Republicii Moldova” Republica Moldova Școala doctorală de psihologie și științe ale educației 1. Vladu Anamaria Nicoleta 1989 01.11.2017 f buget 511.01. Psihologie generală Tolstaia Svetlana Conf. univ., dr. în psihologie 13.12.2017 „Mecanisme de influență psihologică asupra proceselor psihice ale conducătorilor auto” România 2. Șișianu Anna 1991 01.11.2017 f buget 511.01. Potâng Angela Conf. univ., 13.12.2017 „Intervenții psihologice Republica

Author: others

Post on 08-Sep-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Lista studenților-doctoranzi

  înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2017-2018,

  a conducătorilor științifici și a temelor de cercetare

  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

  Universitatea de Stat din Moldova

  Nr.

  crt.

  Numele, prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna, anul

  nașterii

  Data

  înmatriculării

  la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii (f/

  fr.)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului de

  doctorat (conform

  Hotărârii

  Guvernului

  nr. 816 din

  11.11.2015)

  Numele, prenumele

  conducătorului/

  conducătorilor

  științific/ științifici

  Titlul științific al

  conducătorului de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  Școala doctorală de matematică și știința informației

  1. Cataranciuc Emil 1988 01.11.2017 f/r buget 112.03.

  Cibernetică

  matematică și

  cercetări

  operaționale

  Hâncu Boris Conf. univ.,

  dr. în științe

  fizico-matematice

  13.12.2017 „Elaborarea unui sistem

  informatic cu

  virtualizarea resurselor

  de calcul pe clustere de

  tip HPC pentru

  soluționarea jocurilor

  dinamice”

  Republica

  Moldova

  2. Beldiga Alexandru 1982 01.11.2017 f buget 121.03.

  Programarea

  calculatoarelor

  Căpățână Gheorghe Prof. univ.,

  dr. în tehnică

  13.12.2017 „Metode și algoritmi

  orientați pe familii de

  probleme decizionale cu

  aplicare în educație și

  cercetare”

  Republica

  Moldova

  3. Ghiță Vasilica Traiana 1976 01.11.2017 f buget 121.03.

  Programarea

  calculatoarelor

  Căpățână Gheorghe Prof. univ.,

  dr. în tehnică

  13.12.2017 „Sistem suport inteligent

  pentru pregătirea

  olimpicilor la

  matematică”

  România

  4. Vanovschi Alexandr 1990 01.11.2017 f/r buget 121.03.

  Programarea

  calculatoarelor

  Prepeliță Aurelia Conf. univ.,

  dr. în științe

  fizico-matematice

  13.12.2017 „Elaborarea

  metodologiei și

  simularea vizuală pentru

  monitorizarea și

  evaluarea hemodinamicii

  cardiovasculare”

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală de științe biologice și geonomice

  1. Ciobanu Eugen 1992 01.11.2017 f/r. buget 166.01.

  Ecologie

  Șalaru Victor Prof. univ.,

  dr. hab. în

  biologie

  13.12.2017 „Algele edafice în

  fitocenozele cultivate din

  zona de sud a Republicii

  Moldova”

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală de psihologie și științe ale educației

  1. Vladu Anamaria

  Nicoleta

  1989 01.11.2017 f buget 511.01.

  Psihologie

  generală

  Tolstaia Svetlana Conf. univ.,

  dr. în psihologie

  13.12.2017 „Mecanisme de influență

  psihologică asupra

  proceselor psihice ale

  conducătorilor auto”

  România

  2. Șișianu Anna 1991 01.11.2017 f buget 511.01. Potâng Angela Conf. univ., 13.12.2017 „Intervenții psihologice Republica

 • 2

  Psihologie

  generală

  dr. în psihologie în sporirea stării

  subiective de bine la

  tineri – studiu

  longitudinal”

  Moldova

  3. Covrova Anastasia 1990 01.11.2017 f buget 511.01. Psihologie

  generală

  Anțibor Liudmila Conf. univ.,

  dr. în biologie

  13.12.2017 „Возрастные и

  личностные

  особенности

  сценарного поведения

  «жертвы» в

  зависимости от

  социометрического

  статуса подростка и

  студента в учебной

  группе”

  Republica

  Moldova

  4. Gabatiuc Natalia 1988 01.11.2017 f buget 511.01. Psihologie

  generală

  Cojocaru Natalia Conf. univ.,

  dr. în psihologie

  13.12.2017 „Disonanțe cognitive și

  implicații motivaționale

  ale strategiilor de

  management al

  impresiilor în crearea

  imaginii de sine și a celei

  publice”

  Republica

  Moldova

  5. Curea Ion 1985 01.11.2017 f buget 511.01. Psihologie

  generală

  Bolea Zinaida Conf. univ.,

  dr. în psihologie

  13.12.2017 „Particularităţi ale

  funcţionării psihice a

  deţinuţilor: periculozitate

  versus potențial de

  recuperare psihologică”

  Republica

  Moldova

  6. Teliucov Ina 1983 01.11.2017 f buget 511.01 –

  Psihologie

  generală

  Anțibor Liudmila Conf. univ., dr. în

  biologie

  13.12.2017 „Развитие внимания и

  эмоциональной сферы

  как предпосылка

  успешной адаптации к

  условиям школы”

  Republica

  Moldova

  7. Graur Tatiana 1982 01.11.2017 f buget 511.01. Psihologie

  generală

  Racu Jana Prof. univ.,

  dr. hab. în

  psihologie

  13.12.2017 „Психологические

  особенности

  подростков с

  «интернет-

  зависимостью» и

  модели ее коррекции /

  Particularitățile

  psihologice ale

  preadolescenților

  dependenți de computer

  și modalități de corecție”

  Republica

  Moldova

  8. Tolmaci Irina 1993 01.11.2017 f buget 511.01. Psihologie

  generală

  Racu Jana Prof. univ.,

  dr. hab. în

  psihologie

  13.12.2017 „Психологические

  детерминанты

  репродуктивных

  установок у молодых

  женщин /

  Determinantele

  psihologice ale

  atitudinilor reproductive

  la femeile tinere”

  Republica

  Moldova

  9. Țurcan Irina 1992 01.11.2017 f taxă 511.01. Psihologie

  generală

  Cojocaru Natalia Conf. univ.,

  dr. în psihologie

  13.12.2017 „Implicații și efecte

  psihologice ale relațiilor

  protocolare”

  Republica

  Moldova

  10. Munteanu Olesea 1976 01.11.2017 f/r buget 531.01. Goraș-Postică Viorica Conf. univ., 13.12.2017 „Repere teoretice şi Republica

 • 3

  Teoria generală a

  educației

  dr. hab. în

  pedagogie

  metodologice de

  eficientizare a

  comunicării

  organizaţionale”

  Moldova

  11. Iordăchescu Veaceslav 1989 01.11.2017 f buget 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Goraș-Postică Viorica Conf. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  13.12.2017 „Dezvoltarea toleranței

  religioase prin educația

  creștin-ortodoxă în

  școală”

  Republica

  Moldova

  12. Botezatu Valeria 1993 01.11.2017 f/r buget 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Bîrnaz Nina Conf. univ.,

  dr. în pedagogie

  13.12.2017 „Repere teoretice și

  metodologice de formare

  a competenței de

  evaluare formativă a

  cadrelor didactice în

  învățământul

  universitar”

  Republica

  Moldova

  13. Drelinschi Vadim 1961 01.11.2017 f/r buget 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Bodrug-Lungu

  Valentina

  Conf. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  13.12.2017 „Интерактивные

  методы обучения в

  процессе преподавания

  учебных дисциплин в

  сфере масс-медиа /

  Modalități interactive de

  instruire în procesul

  predării în sfera mass-

  media”

  Republica

  Moldova

  14. Eremei-Berezovschi

  Ana

  1974 01.11.2017 f/r buget 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Șevciuc Maia Conf. univ.,

  dr. în pedagogie

  13.12.2017 „Repere teoretice și

  metodologice ale

  dezvoltării motivației

  pentru autoformare la

  cadrele didactice din

  instituțiile de

  învățământ”

  Republica

  Moldova

  15. Donțu Maria 1988 01.11.2017 f/r buget 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Șevciuc Maia Conf. univ.,

  dr. în pedagogie

  13.12.2017 „Repere teoretice și

  metodologice ale

  dezvoltării competenţei

  investigaţionale la

  studenţi în cadrul

  formării profesionale

  iniţiale”

  Republica

  Moldova

  16. Dutova Laurenția 1981 01.11.2017 f/r buget 532.02. Didactică

  şcolară pe trepte şi

  discipline de

  învăţământ

  Strah Lidia Conf. univ., dr. în

  pedagogie

  13.12.2017 „Operaționalizarea

  sistemului lexical în

  limba engleză la

  studenții cu profil

  tehnic”

  Republica

  Moldova

  17. Nastasiu Silvia 1966 01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Goraș-Postică Viorica Conf. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  13.12.2017 „Formarea

  competențelor de

  comunicare

  interpersonală medic-

  pacient la studenți

  mediciniști”

  Republica

  Moldova

  18. Lupu Maria 1976 01.11.2017 f buget 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Dandara Otilia Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  13.12.2017 „Repere

  psihopedagogice ale

  valirificării

  parteneriatului

  educațional din

  perspectiva educației

  România

 • 4

  parentale”

  19. Șorodoc Oana

  Gabriela

  1982 01.11.2017 f buget 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Dandara Otilia Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  13.12.2017 „Valențe formative ale

  folclorului în educația

  economică a elevilor de

  gimnaziu”

  România

  20. Lupușor Roxana

  Monica

  1984 01.11.2017 f buget 531.01 – Teoria

  generală a

  educației

  Platon Carolina Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  13.12.2017 „Paradigme

  psihopedagogice de

  integrare a copiilor cu

  autism în mediul

  educațional”

  România

  21. Balercă Vasilica 1980 01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educației

  Platon Carolina Prof. univ.,

  dr. hab. în

  pedagogie

  13.12.2017 „Repere

  psihopedagogice de

  dezvoltare a

  potențialului creativ la

  școlarii mici”

  România

  Școala doctorală de științe economice

  1. Gribincea Alexandru 1993 01.11.2017 f buget 521.02. Economie

  mondială; relații

  economice

  internaționale

  Castraveț Lucia Conf. univ.,

  dr. în economie

  13.12.2017 „Efectele procesului de

  inovare sustenabilă

  asupra economiei

  mondiale”

  Republica

  Moldova

  2. Guja Anatolie 1994 01.11.2017 f/r buget 521.02. Economie

  mondială; relații

  economice

  internaționale

  Onofrei Alexandru Prof. univ.,

  dr. hab. în

  economie

  13.12.2017 „Dezvoltarea politicilor

  comerciale a Republicii

  Moldova în contextul

  semnării Acordului de

  Liber Schimb cu

  Uniunea Europeană”

  Republica

  Moldova

  3. Sivoconi Anastasia 1988 01.11.2017 f buget 521.03. Economie

  şi management în

  domeniul de

  activitate

  Scutaru Alexandru Conf. univ.,

  dr. în economie

  13.12.2017 „Rolul investitorilor

  internaționali în

  promovarea intereselor

  economice naționale pe

  plan mondial și

  implicarea factorilor

  naționali în acest proces”

  Republica

  Moldova

  4. Răvdan Gabriela-Alice 1966 01.11.2017 f buget 521.03. Economie

  şi management în

  domeniul de

  activitate

  Mihăilă Svetlana Conf. univ.,

  dr. în economie

  13.12.2017 „Managementul

  riscurilor şi guvernanţa

  corporativă în cadrul

  entităţilor publice din

  România”

  România

  5. Covali Olga 1985 01.11.2017 f/r buget 522.01.

  Finanțe

  Caprian Iulia Conf. univ.,

  dr. în economie

  13.12.2017 „Compliance - controlul

  în sistemul internațional

  și național al gestiunii

  finanțelor corporative”

  Republica

  Moldova

  6. Cravcesco Cristina 1988 01.11.2017 f/r buget 522.01.

  Finanțe

  Ștefaniuc Olga Conf. univ.,

  dr. în economie

  13.12.2017 „Capitalul bancar:

  probleme de formare și

  gestiune în condițiile

  actuale în Republica

  Moldova”

  Republica

  Moldova

  7. Bogoi Maria 1985 01.11.2017 f/r buget 522.02.

  Contabilitate;

  audit; analiză

  economică

  Lușmanschi Galina Conf. univ.,

  dr. în economie

  13.12.2017 „Relevanţa informaţiei

  contabile în

  managementul

  serviciilor medicale

  private”

  Republica

  Moldova

  8. Lavrenciuc Lilia 1985 01.11.2017 f/r buget 522.02. Lușmanschi Galina Conf. univ., 13.12.2017 „Relația contabilitate Republica

 • 5

  Contabilitate;

  audit; analiză

  economică

  dr. în economie fiscalitate: abordări

  contemporane privind

  interacțiunea acestora”

  Moldova

  Școala doctorală de științe sociale

  1. Zaharia Anastasia 1993 01.11.2017 f/r buget 541.01.

  Teoria și

  metodologia

  sociologiei

  Oceretnîi Anastasia Conf. univ.,

  dr. în sociologie

  13.12.2017 „Politici sociale bazate

  pe dovezi: implicații ale

  cercetării sociologice în

  procesul de elaborare

  (cazul Republicii

  Moldova)”

  Republica

  Moldova

  2. Pastuh Luminița 1993 01.11.2017 f/r buget 541.02.

  Structură socială

  și instituții și

  procese sociale

  Bulgaru Maria Prof. univ.,

  dr. hab. în

  filosofie

  13.12.2017 „Familia în societatea

  contemporană: schimbări

  de modele şi

  comportamente”

  Republica

  Moldova

  3. Erhan Reghina 1988 01.11.2017 f/r buget 541.02.

  Structură socială

  și instituții și

  procese sociale

  Isac Oxana Conf. univ.,

  dr. în sociologie

  13.12.2017 „Impactul proiectelor

  investiționale asupra

  procesului de dezvoltare

  socio-economică a

  comunităților rurale din

  Republica Moldova”

  Republica

  Moldova

  4. Ionescu Ala 1987 01.11.2017 f/r buget 542.01.

  Teoria și practica

  asistenței sociale

  Onofrei Aliona Conf. univ.,

  dr. în filosofie

  13.12.2017 „Contribuția

  antreprenoriatului social

  în rezolvarea

  problemelor sociale ale

  comunității”

  Republica

  Moldova

  5. Garbuz Olesea 1986 01.11.2017 f/r buget 561.01.

  Teoria,

  metodologia şi

  istoria

  politologiei;

  instituţii şi

  procese politice

  Saca Victor Prof. univ.,

  dr. hab. în

  politologie

  13.12.2017 „Relația mentalitate-

  comportament politic în

  contextul transformărilor

  democratice din

  Republica Moldova”

  Republica

  Moldova

  6. Ciochină Simion 1980 01.11.2017 f/r buget 571.02.

  Comunicare și

  relații publice

  Marin Constantin Prof. univ.,

  dr. hab. în

  politologie

  13.12.2017 „Războiul Web 2.0: noi

  dimensiuni ale

  manipulării prin

  comunicarea new

  media. Cazul Republicii

  Moldova”

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală de istorie, arheologie și filosofie

  1. Chiriac Ana-Maria 1993 01.11.2017 f buget 611.02 – Istoria

  românilor (pe

  perioade)

  Tomuleţ Valentin Prof. univ.,

  dr. hab. în istorie

  13.12.2017 „Relaţiile comerciale ale

  Basarabiei cu Imperiul

  Austriac (1812-1868)”

  Republica

  Moldova

  2. Gherman Vlada 1993 01.11.2017 f buget 611.02 – Istoria

  românilor (pe

  perioade)

  Rotaru Liliana Conf. univ.,

  dr. în istorie

  13.12.2017 „Cotidianul evreiesc în

  Basarabia interbelică”

  Republica

  Moldova

  3. Bubuioc Mariana 1993 01.11.2017 f/r buget 611.02 – Istoria

  românilor (pe

  perioade)

  Rotaru Liliana Conf. univ.,

  dr. în istorie

  13.12.2017 „Relaţiile moldo-turce în

  perioada 1991-2002”

  Republica

  Moldova

  4. Revenco Marcel 1973 01.11.2017 f/r buget 611.02 – Istoria

  românilor (pe

  perioade)

  Eremia Ion Prof. univ.,

  dr. hab. în istorie

  13.12.2017 „Relaţiile economice

  externe ale Republicii

  Moldova (studiu

  istorico-geografic)”

  Republica

  Moldova

 • 6

  5. Vicol Petru 1975 01.11.2017 f/r buget 611.02 – Istoria

  românilor (pe

  perioade)

  Gumenâi Ion Conf. univ.,

  dr. hab. în istorie

  13.12.2017 „Sistemul educaţional şi

  condiţia morală a

  clerului din Basarabia

  (1812-1914)”

  Republica

  Moldova

  6. Zinovii Maria 1993 01.11.2017 f/r buget 611.02 – Istoria

  românilor (pe

  perioade)

  Petrencu Anatol Prof. univ.,

  dr. hab. în istorie

  13.12.2017 „Locuitori din RASSM

  (1924-1940) şi RSSM

  (1940-1941, 1944-1956)

  pe şantierele Gulagului”

  Republica

  Moldova

  7. Paşenciuc Natalia 1993 01.11.2017 f/r buget 613.01 –

  Arheologie

  Matveev Sergiu Conf. univ.,

  dr. în istorie

  13.12.2017 „Uneltele din os din

  staţiunile paleoliticului

  superior din zona

  Nistrului Mijlociu”

  Republica

  Moldova

  8. Railean Cristina 1993 01.11.2017 f buget 631.01 -

  Ontologie şi

  gnoseologie

  Bogatu Eugenia Conf. univ.,

  dr. în filosofie

  13.12.2017 „Constituirea identităţii

  feminine: interpretări

  fenomenologice”

  Republica

  Moldova

  9. Duca Mihail 1980 01.11.2017 f/r buget 631.01 -

  Ontologie şi

  gnoseologie

  Bogatu Eugenia Conf. univ.,

  dr. în filosofie

  13.12.2017 „Inteligenţa artificială: o

  perspectivă

  transdisciplinară”

  Republica

  Moldova

  10. Cebotari Iuliana 1993 01.11.2017 f/r buget 631.01 -

  Ontologie şi

  gnoseologie

  Saharneanu Eudochia Prof. univ.,

  dr. hab. în

  filosofie

  13.12.2017 „Succesiunea

  paradigmelor raţionaliste

  şi intenţionaliste în

  construcţia realităţii

  sociale”

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală de studii lingvistice și literare

  1. Brăguță Ecaterina 1993 01.11.2017 f buget 621.02. Gramatică Gherasim Alexandra Conf. univ.,

  dr. în filologie

  13.12.2017 „Substantive deverbale

  în textul religios: valori

  denominative și

  conotative”

  Republica

  Moldova

  2. Ciubotaru Galina 1992 01.11.2017 f/r buget 621.05.

  Semiotică;

  semantică;

  pragmatică

  Cemârtan Claudia Conf. univ.,

  dr. în filologie

  13.12.2017 „Enantiosemia unităților

  lexicale și frazeologice

  în limba română”

  Republica

  Moldova

  3. Ferafontov Ana 1993 01.11.2017 f/r buget 621.06.

  Teoria textului;

  analiza

  discursului;

  stilistică

  Molea Viorica Conf. univ.,

  dr. în filologie

  13.12.2017 „Funcții și valori ale

  limbajului în pamfletul

  publicistic românesc”

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată

  1. Țeplic Tatiana 1973 01.11.2017 f buget 621.03. Fonetică

  şi fonologie;

  dialectologie;

  istoria limbii;

  sociolingvistică;

  etnolingvistică

  Lifari Viorica Conf. univ.,

  dr. în filologie

  13.12.2017 „Afectivele în

  comunicarea

  interculturală și impactul

  lor asupra

  interlocutorului”

  Republica

  Moldova

  2. Cerepanova Marina 1983 01.11.2017 f buget 621.04.

  Lexicologie şi

  lexicografie;

  terminologie şi

  limbaje

  specializate;

  traductologie

  Grădinaru Angela Conf. univ.,

  dr. în filologie

  13.12.2017 „Aspecte lingvistice și

  culturale în traducerea

  textelor din domeniul

  industriei alimentare”

  Republica

  Moldova

  3. Bobeică Galina 1981 01.11.2017 f buget 621.04. Șaganean Gabriela Conf. univ., 13.12.2017 „Dimensiunea Republica

 • 7

  Lexicologie şi

  lexicografie;

  terminologie şi

  limbaje

  specializate;

  traductologie

  dr. în filologie eufemistică în limbajul

  diplomatic: studiu

  contrastiv în limbile

  engleză, franceză și

  română”

  Moldova

  Școala doctorală de științe juridice

  1. Foltea Radu 1978 01.11.2017 f/r taxă 552.08.

  Drept

  internațional și

  european public

  Scobioală Diana Conf. univ.,

  dr. hab. în drept

  13.12.2017 „Noile dimensiuni ale

  infracțiunii de genocid în

  lumina jurisprudenței

  tribunalelor

  internaționale penale”

  Republica

  Moldova

  2. Știrbu Gheorghe 1988 01.11.2017 f/r taxă 553.01.

  Drept civil

  Cimil Dorin Conf. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Statutul juridic al

  subiecților ce prestează

  servicii de

  microfinanțare”

  Republica

  Moldova

  3. Ionițel Ludmila 1991 01.11.2017 f taxă 553.01.

  Drept civil

  Volcinschi Victor Prof. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Abuz de drept și fraudă

  de lege în materie

  contractuală”

  Republica

  Moldova

  4. Pașatii Iulian 1992 01.11.2017 f taxă 553.03.

  Drept procesual

  civil

  Crețu Vasile Conf.univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Competența instanțelor

  judecătorești ale

  Republicii Moldova în

  procese cu element de

  extraneitate”

  Republica

  Moldova

  5. Guceac Ion 1992 01.11.2017 f/r buget 553.05.

  Dreptul muncii și

  al protecției

  sociale

  Sadovei Nicolae Conf.univ.,

  dr.hab. în drept

  13.12.2017 „Statutul juridic al

  persoanei asigurate în

  sistemul asigurărilor

  obligatorii de asistență

  medicală”

  Republica

  Moldova

  6. Postovanu Nicolae 1989 01.11.2017 f taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Brînza Sergiu Prof.univ.,

  dr. hab. în drept

  13.12.2017 „Răspunderea penală

  pentru încălcarea

  regulilor de securitate a

  circulației sau de

  exploatare a mijloacelor

  de transport de către

  persoana care conduce

  mijlocul de transport”

  Republica

  Moldova

  7. Botnarenco Dorin 1987 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Brînza Sergiu Prof.univ.,

  dr. hab. în drept

  13.12.2017 „Răspunderea penală

  pentru pronunțarea unei

  sentințe, decizii,

  încheieri sau hotărâri

  contrare legii”

  Republica

  Moldova

  8. Popa Gheorghe 1992 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Botnaru Stela Conf.univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Violarea de domiciliu” Republica

  Moldova

  9. Ursu Vera 1992 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Gîrla Lilia Conf.univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Răspunderea penală

  pentru infracțiunea de

  insolvabilitate

  intenționată și

  insolvabilitate fictivă

  (art.252 și art.253 CP

  RM)”

  Republica

  Moldova

  10. Buzdugan Tudor 1991 01.11.2017 f/r taxă 554.01. Gîrla Lilia Conf. univ., 13.12.2017 „Răspunderea penală Republica

 • 8

  Drept penal și

  execuțional penal

  dr. în drept pentru evaziunea fiscală

  a întreprinderilor,

  instituțiilor și

  organizațiilor”

  Moldova

  11. Brînza Cristian 1992 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Stati Vitalie Conf. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Răspunderea penală

  pentru luarea de mită și

  darea de mită”

  Republica

  Moldova

  12. Berdilo Rodica 1983 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Stati Vitalie Conf.univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Răspunderea penală

  pentru omorul săvârșit în

  stare de afect”

  Republica

  Moldova

  13. Craiu Serghei 1989 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Grama Mariana Conf.univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Condamnarea cu

  suspendarea condiționată

  a executării pedepsei”

  Republica

  Moldova

  14. Sorici Gheorghe 1989 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Grama Mariana Conf.univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Liberarea de răspundere

  penală cu tragerea la

  răspundere

  contravențională”

  Republica

  Moldova

  15. Iosip Andrei 1989 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Grama Mariana Conf.univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Confiscarea specială” Republica

  Moldova

  16. Munteanu Andrei 1990 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Manea Vladislav Conf. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Prescripția tragerii la

  răspundere penală”

  Republica

  Moldova

  17. Colescu Ana 1979 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Moraru Victor Prof. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Executarea pedepselor

  penale”

  Republica

  Moldova

  18. Bodean Valeriu 1978 01.11.2017 f/r taxă 554.03.

  Drept procesual

  penal

  Vizdoagă Tatiana Conf. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Aspecte teoretice și

  practice ale reluării

  urmăririi penale”

  Republica

  Moldova

  19. Postică Aureliu 1977 01.11.2017 f/r taxă 554.03.

  Drept procesual

  penal

  Vizdoagă Tatiana Conf. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Limitele judecării

  cauzei penale”

  Republica

  Moldova

  20. Șlicari Ion 1991 01.11.2017 f taxă 554.03.

  Drept procesual

  penal

  Vizdoagă Tatiana Conf. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Egalitatea armelor la

  faza urmăririi penale”

  Republica

  Moldova

  21. Petrușca Sergiu 1982 01.11.2017 f taxă 554.03.

  Drept procesual

  penal

  Vizdoagă Tatiana Conf. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Aprecierea probelor la

  terminarea urmăririi

  penale”

  Republica

  Moldova

  22. Slabari Serghei 1990 01.11.2017 f/r taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Maimescu Sava Conf. univ.,

  dr. în drept

  13.12.2017 „Analiza juridico-penală

  a contrabandei comisă de

  transportatorul

  internațional aerian de

  mărfuri, încărcături,

  obiecte, pasageri”

  Republica

  Moldova

 • 9

  Universitatea Tehnică a Moldovei

  Nr.

  crt.

  Numele, prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna, anul

  nașterii

  Data

  înmatriculării

  la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii (f/

  fr.)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului de

  doctorat (conform

  Hotărârii

  Guvernului

  nr. 816 din

  11.11.2015)

  Numele, prenumele

  conducătorului/

  conducătorilor

  științific/ științifici

  Titlul științific al

  conducătorului de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  Școala doctorală știința calculatoarelor, electronică și comunicații

  1. Magariu Nicolae 16.09.

  1992

  01.11.2017 f buget 233.01.

  Nano-

  microelectronică

  și optoelectronică

  Lupan Oleg Conf. univ.,

  dr. hab.,

  03.11.2017 „Proprietățile fizico-

  chimice și modelele

  senzorilor în baza

  semiconductorilor

  oxidici nanometrici”

  Republica

  Moldova

  2. Braga Vasili 27.04.

  1979

  01.11.2017 f/r buget 122.03.

  Modelare, metode

  matematice,

  produse program

  Cojuhari Irina /

  Popovici Dorin-Mircea

  Conf. univ., dr./

  prof. univ., dr.

  03.11.2017 „Agenți inteligenți de

  interacțiune asistată prin

  medii virtuale”

  Republica

  Moldova

  3. Munteanu Silvia 16.04.

  1980

  01.11.2017 f/r buget 232.01.

  Sisteme de

  conducere,

  calculatoare și

  rețele

  informaționale

  Sudacevschi Viorica Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Structuri de calcul

  distribuit în baza

  algoritmilor inteligenți

  cu proprietăți cognitive”

  Republica

  Moldova

  4. Șestacov Andrei 21.07.

  1985

  01.11.2017 f/r buget 232.01.

  Sisteme de

  conducere,

  calculatoare și

  rețele

  informaționale

  Ababii Victor Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Agenți adaptivi pentru

  identificarea

  intruziunilor în sistemele

  și rețelele

  informaționale”

  Republica

  Moldova

  5. Furtuna Andrei 20.07.

  1990

  01.11.2017 f/r buget 232.01.

  Sisteme de

  conducere,

  calculatoare și

  rețele

  informaționale

  Guțuleac Emilian Prof. univ.,

  dr. hab.

  03.11.2017 Simularea vizuală și

  evaluarea siguranței în

  funcționare a rețelelor de

  senzori wireless mobile

  ad-hoc

  Republica

  Moldova

  6. Vidiborschii Vladimir 13.01.

  1980

  01.11.2017 f/r buget 233.04.

  Echipamente și

  dispozitive

  biomedicale

  Șontea Victor /

  Ungureanu Sergiu

  Prof. univ., dr. /

  conf. univ., dr.

  03.11.2017 „Metode și tehnici

  invazive de

  electrostimulare a

  sfincterului esofagian

  inferior”

  Republica

  Moldova

  7. Pîslaru Corneliu 22.11.

  1986

  01.11.2017 f/r buget 233.04.

  Echipamente și

  dispozitive

  biomedicale

  Șontea Victor Prof. univ.,

  dr.

  03.11.2017 Contribuții pentru

  utilizarea eficientă și

  sigură a dispozitivelor

  medicale la nivel

  instituțional

  Republica

  Moldova

  8. Donosă Ștefan 30.09.

  1982

  01.11.2017 f/r taxă 232.01.

  Sisteme de

  conducere,

  calculatoare și

  Sudacevschi Viorica Conf. univ., dr. 03.11.2017 Protocoale de

  comunicații eterogene

  auto adaptive pentru

  platforme M2M

  România

 • 10

  rețele

  informaționale

  9. Gordienco Sergiu 03.05.

  1989

  01.11.2017 f/r taxă 233.04.

  Echipamente și

  dispozitive

  biomedicale

  Șontea Victor Prof. univ.,

  dr.

  03.11.2017 Metodologii și tehnici de

  aplicare a

  neuroplasticității

  creierului

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală inginerie mecanică, industrială și transporturi

  1. Cecan Gheorghe 06.07.

  1991

  01.11.2017 f buget 242.01.

  Teoria mașinilor,

  mecatronică

  Bostan Viorel Prof. univ.,

  dr. hab.

  03.11.2017 „Rotoare eoliene cu ax

  vertical cu pale

  aerodinamice fabricate

  prin tehnologii aditive”

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală energetică și inginerie electrică

  1. Oclanschi Ghenadie 07.06.19

  85

  01.11.2017 f/r buget 221.01.

  Sisteme și

  tehnologii

  energetice

  Chiorsac Mihail /

  Postalati Vitalie

  Prof. univ.,

  dr. hab. /

  Conf. cercet.,

  dr. hab., acad.

  03.11.2017 „Studiul privind

  funcționarea sistemului

  centralizat de alimentare

  cu energie termică

  (SACET) a mun.

  Chișinău”

  Republica

  Moldova

  2. Pianîh Alexei 19.12.19

  86

  01.11.2017 f/r buget 221.01.

  Sisteme și

  tehnologii

  energetice

  Nucă Ilie Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Sisteme electomecanice

  automatizate de pompare

  cu consum redus de

  energie”

  Republica

  Moldova

  3. Sabadaș Anna 05.08.19

  91

  01.11.2017 f/r buget 273.02.

  Metode și sisteme

  de control în

  metrologie

  Chiciuc Andrei Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Contribuții la

  asigurarea trasabilității

  măsurărilor în domeniul

  volum”

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală inginerie civilă

  1. Pantaz Alexandru 14.11.

  1988

  01.11.2017 f buget 262.03.

  Cadastru,

  monitorizare și

  reglementare

  funciară

  Nistor-Lopatenco Livia Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Politici și strategii de

  amenajare sau

  reorganizare a

  teritoriului pe baza

  imaginilor satelitare în

  Republica Moldova”

  Republica

  Moldova

  2. Balan Eduard 16.10.

  1987

  01.11.2017 f/r buget 242.07. Mașini și

  echipamente

  tehnice

  Andrievschi Serghei Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Dependența

  proprietăților

  amestecurilor de

  construcții de regimurile

  de activare și construcția

  malaxoarelor”

  Republica

  Moldova

  3. Haiducova Mariana 07.08.

  1986

  01.11.2017 f/r buget 211.03. Rețele

  inginerești în

  construcții

  Țuleanu Constantin Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Contribuții la

  optimizarea normelor

  specifice de consum a

  gazelor naturale pentru

  necesitățile casnice în

  condițiile Republicii

  Moldova”

  Republica

  Moldova

  Școala doctorală economie, finanțe și management

  1. Colun Tatiana 21.01.

  1992

  01.11.2017 f buget 521.03.

  Economie şi

  management în

  Gorobievschi Svetlana/

  Guțuleac Emilian

  Prof. univ.,

  dr. hab., /

  Prof. univ.,

  03.11.2017 „Managementul

  sistemelor

  informaționale și

  Republica

  Moldova

 • 11

  domeniul de

  activitate

  dr. hab., impactul acestuia în

  asigurarea securității

  economice a Republicii

  Moldova”

  2. Matrosova Marina 04.11.

  1970

  01.11.2017 f taxă 521.03.

  Economie şi

  management în

  domeniul de

  activitate

  Novicova Ludmila Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Повышение

  эффективности

  методов управления

  имуществом

  современного

  предприятия

  (Perfecționarea

  eficienței metodelor de

  conducere cu

  proprietatea

  întreprinderilor

  contemporane)”

  Republica

  Moldova

  3. Paladi Alexandru 03.04.

  1976

  01.11.2017 f/r buget 521.03.

  Economie şi

  management în

  domeniul de

  activitate

  Buzu Olga Conf. univ.,

  dr. hab

  03.11.2017 „Dezvoltarea

  instituțională și

  metodologică a

  expertizei tehnico-

  economice a bunurilor

  imobile în Republica

  Moldova”

  Republica

  Moldova

  4. Greceanîi Oxana 20.03.

  1985

  01.11.2017 f/r taxă 521.03.

  Economie şi

  management în

  domeniul de

  activitate

  Gheorghiţă Maria Prof. univ., dr. 03.11.2017 „Rolul capitalului uman

  la dezvoltarea și

  creșterea economică

  durabilă a

  întreprinderilor din

  industria ușoară a

  Republicii Moldova”

  Republica

  Moldova

  5. Cebotarenco Igor 21.05.

  1979

  01.12.2017 f/r taxă 521.03.

  Economie şi

  management în

  domeniul de

  activitate

  Țurcan Nicolae conf. univ., dr. 04.12.2017 „Creșterea competivității

  în construcții în baza

  externalizării serviciilor”

  Republica

  Moldova

  Parteneriatul: Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

  Școala doctorală știința alimentelor

  1. Bolșaia Victoria 16.10.

  1991

  01.11.2017 f buget 253.01.

  Teoria produselor

  alimentare de

  origine vegetală

  (cu specificarea

  produselor și

  procedeelor)

  Carabulea Boris Conf. univ., dr. 03.11.2017 „Impactul compușilor

  polifenolici în asigurarea

  calității la fabricarea

  meselor uscate, depilate”

  Republica

  Moldova

  2. Popovici Violina 23.02.

  1992

  01.11.2017 f buget 253.06.

  Tehnologii

  biologice și

  chimice în

  industria

  alimentară

  Sturza Rodica Prof. univ.,

  dr. hab.

  03.11.2017 „Decontaminarea

  uleiurilor vegetale de

  hidrocarburi aromatice

  policiclice (HAP)”

  Republica

  Moldova

  3. Grumeza Irina 28.01.

  1993

  01.11.2017 f/r buget 253.02.

  Teoria produselor

  alimentare de

  Macari Artur Conf. univ.,

  dr.

  03.11.2017 „Tehnologia

  semifabricatelor tocate

  din carne de ovine cu

  Republica

  Moldova

 • 12

  origine animală

  (cu specificarea

  produselor și

  procedeelor)

  ados de compuși

  bioactivi”

 • 13

  Academia de Studii Economice a Moldovei

  Nr.

  crt.

  Numele, prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna, anul

  nașterii

  Data

  înmatriculării

  la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii (f/

  fr.)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului de

  doctorat (conform

  Hotărârii

  Guvernului

  nr. 816 din

  11.11.2015)

  Numele, prenumele

  conducătorului/

  conducătorilor

  științific/ științifici

  Titlul științific al

  conducătorului de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  Școala doctorală a Academiei de Studii Economice din Moldova

  1. Leahovcenco

  Alexandru Vitalii

  1992 1.11.2017 f buget 122.02.

  Sisteme

  informatice

  Ohrimenco Serghei Prof.univ.,

  dr. hab.

  22.12.2017 „Цифровая экономика

  и киберугрозы для

  бизнеса”

  Republica

  Moldova

  2. Calmîc Octavian

  Zaharia

  1974 1.11.2017 f/r buget 521.01.

  Teorie economică

  și politici

  economice

  Tomșa Aurelia Conf.univ.,dr. 22.12.2017 „Eficienţa politicilor de

  creștere economică în

  contextul integrării

  europene”

  Republica

  Moldova

  3. Olari Marcel Valeriu 1986 1.11.2017 f/r buget 521.02.

  Economie

  mondială; relații

  economice

  internaționale

  Lobanov Natalia Prof.univ.,

  dr.hab.

  22.12.2017 „Impactul finanțării

  externe rambursabile

  asupra economiei

  Republicii Moldova”

  Republica

  Moldova

  4. Kaim Marina

  Vichentii

  1969 1.11.2017 f/r buget 521.02.

  Economie

  mondială; relații

  economice

  internaționale

  Șișcan Svetlana-Zorina Conf.univ.,

  dr.hab.

  22.12.2017 „Dezvoltarea

  antreprenorialului

  ”verde” în Republica

  Moldova sub impactul

  megatendinței economiei

  mondiale de

  ecologizare”

  Republica

  Moldova

  5. Cîrlan Ana Gheorghe 1991 1.11.2017 f/r buget 521.03.

  Economie și

  management în

  domeniul de

  activitate

  Angela Solcan Conf.univ.,

  dr.

  22.12.2017 „Dezvoltarea

  infrastructurii de suport

  pentru întreprinderile

  mici și mijlocii în

  Republica Moldova”

  Republica

  Moldova

  6. Cunicica Eduard

  Anatolie

  1979 1.11.2017 f/r buget 521.03.

  Economie și

  management în

  domeniul de

  activitate

  Bîrcă Alic Conf.univ.,

  dr.hab.

  22.12.2017 „Managementul

  talentelor în organizațiile

  din Republica Moldova”

  Republica

  Moldova

  7. Timotin Alina Valeriu 1990 1.11.2017 f/r buget 521.04.

  Marketing și

  logistică

  Savciuc Oxana Conf.univ.,

  dr.

  22.12.2017 „Dezvoltarea

  marketingului social în

  domeniul sănătății

  publice”

  Republica

  Moldova

  8. Ababii Victor Iurii 1993 1.11.2017 f/r buget 522.01.

  Finanțe

  Secrieru Angela Prof. univ.,

  dr. hab.

  22.12.2017 „Activitatea bancară în

  Republica Moldova sub

  impactul valorilor și

  reglementărilor

  comunitare”

  Republica

  Moldova

  9. Rotaru Petru Pavel 1984 1.11.2017 f/r buget 522.01.

  Finanțe

  Mistrean Larisa Conf.univ.,

  dr.

  22.12.2017 „Consolidarea

  premiselor pentru

  creşterea economică

  Republica

  Moldova

 • 14

  durabilă în Republica

  Moldova prin

  coordonarea efectelor de

  politică monetară şi

  fiscală în contextul

  mixului de politici

  macroeconomice”

  10. Jizdan Andrei Serghei 1992 1.11.2017 f/r buget 522.02.

  Contabilitate;

  audit; analiză

  economică

  Bajerean Eudochia Conf.univ.,

  dr.

  22.12.2017 „Particularităţile

  contabilităţii şi

  controlului de gestiune

  în entităţile de comerţ”

  Republica

  Moldova

  11. Russu Nicolai Fiodor 1988 1.11.2017 f/r buget 522.02.

  Contabilitate;

  audit; analiză

  economică

  Nederița Alexandru Prof.univ.,

  dr. hab.

  22.12.2017 „Perfecţionarea

  contabilităţii şi auditului

  datoriilor financiare”

  Republica

  Moldova

  12. Țurcanu Liliana Ion

  1982 1.11.2017 f/r buget 522.02.

  Contabilitate;

  audit; analiză

  economică

  Grigoroi Lilia conf. univ.,dr. 22.12.2017 „Problematici ale

  contabilității în

  instituțiile de învățământ

  cu autonomie financiară”

  Republica

  Moldova

  13. Iavorschi Irina Petru 1990 1.11.2017 f/r buget 522.02.

  Contabilitate;

  audit; analiză

  economică

  Lazar Liliana conf. univ.,dr. 22.12.2017 „Perfecționarea

  informațiilor prezentate

  de situațiile financiare

  pentru fundamentarea

  deciziilor economice de

  utilizatori”

  Republica

  Moldova

  14. Blanuța Ștefan Andrei 1992 1.11.2017 f/r buget 523.01.

  Cibernetică și

  informatică

  economică

  Godonoagă Anatol Conf. univ.,dr. 22.12.2017 „Analiza cibernetică a

  sistemelor de producție

  pe diverse structuri de

  piață”

  Republica

  Moldova

  15. Caldare Victor

  Alexandru

  1989 1.11.2017 f/r buget 523.02.

  Statistică

  economică

  Verejan Oleg Conf. univ.,dr. 22.12.2017 „Calcularea rezervelor

  tehnice pentru asigurările

  generale (non-viață)

  conform regimului

  Solvency II”

  Republica

  Moldova

  16. Lungu Dorin Serghei 1992 1.11.2017 f/r buget 154.01.

  Geografie

  economică și

  socială

  Bacal Petru Conf. univ.,dr. 22.12.2017 „Aspecte economico-

  geografice ale dezvoltării

  turismului în Bazinul

  Cursului de Mijloc al

  fluviului Nistru (sectorul

  Republicii Moldova)”

  Republica

  Moldova

  17. Plămădeală Constantin

  Veaceslav

  1991 1.11.2017 f taxă 521.02.

  Economie

  mondială; relații

  economice

  internaționale

  Șișcan Svetlana-

  Zorina,

  Conf.univ.,

  dr.hab.

  22.12.2017 „Efectul exporturilor din

  Balcanii de Vest în

  Uniunea Europeană

  asupra creșterii

  inovative și de producție

  a regiunii”

  Republica

  Moldova

  18. Guseinov Igor Slavic 1983 1.11.2017 f taxă 521.03.

  Economie și

  management în

  domeniul de

  activitate

  Ludmila Bilaș

  Conf.univ.,dr. 22.12.2017 „Стратегический

  менеджмент

  человесеских ресурсов:

  мнгоуровневый

  подход”

  Republica

  Moldova

  19. Țaranic Igor Efimi 1983 1.11.2017 f taxă 521.03.

  Economie și

  management în

  Gheorghe Țurcanu Conf.univ.,dr. 22.12.2017 „The impact of public

  policies and business

  strategies in resource

  Republica

  Moldova

 • 15

  domeniul de

  activitate

  efficiency”

  20. Renchici Diana

  Dmitrii

  1990 1.11.2017 f taxă 522.02.

  Contabilitate;

  audit; analiză

  economică

  Mihail Manoli

  Conf.univ.,dr. 22.12.2017 „Noi direcții privind

  dezvoltarea sistemului

  de supraveghere a

  activității și calității

  lucrărilor de audit”

  Republica

  Moldova

  21. Macuhin Alexandr

  Vladimir

  1989 1.11.2017 f/r taxă 154.01.

  Geografie

  economică și

  socială

  Valeriu Sainsus Conf.univ.,dr. 22.12.2017 „Consolidarea

  Vectorului Vestic al

  migrației populației

  Republicii Moldova

  (studiu socio-

  demografic)”

  Republica

  Moldova

 • 16

  Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

  Nr.

  crt.

  Numele, prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna, anul

  nașterii

  Data

  înmatriculării

  la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii (f/

  fr.)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului de

  doctorat (conform

  Hotărârii

  Guvernului

  nr. 816 din

  11.11.2015)

  Numele, prenumele

  conducătorului/

  conducătorilor

  științific/ științifici

  Titlul științific al

  conducătorului de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  Școala doctorală în drept, științe politice și administrative

  1. Ciochina Elena

  03/06/

  1987

  15/11/2017 f buget 553.01.

  Drept civil

  Plotnic Olesea Conf. univ.,

  dr. hab.,

  22/12/2017 „Compatibilitatea

  drepturilor

  consumatorului cu

  drepturile pacienților în

  domeniul serviciilor

  medicale”

  Republica

  Moldova

  2. Furdui-Cociug Elena

  19/09/

  1983

  30/12/2017 f/r taxă 551.01.

  Teoria generală a

  dreptului

  Coptileţ Valentina Conf. univ., dr. 22/12/2017 „Valori sociale ale

  statului de drept”

  Republica

  Moldova

  3. Ternovschi Alexandr

  05/04/

  1979

  30/12/2017 f taxă 552.01.

  Drept

  constituțional

  Avornic Gheorghe

  Prof. univ.,

  dr. hab.

  22/12/2017 „Конституционные

  гарантии прав и свобод

  человека Республики

  Молдова”

  Republica

  Moldova

  4. Vaculovschi Ghenadie

  29/01/

  1981

  30/12/2017 f taxă 552.01.

  Drept

  constituțional

  Avornic Gheorghe

  Prof. univ.,

  dr. hab.

  22/12/2017 „Legiferarea în

  Republica Moldova”

  Republica

  Moldova

  5. Agrici Violeta

  12/09/

  1980

  30/12/2017 f/r taxă 552.01.

  Drept

  constituțional

  Zaporojan Veaceslav Conf. univ., dr. 22/12/2017 „Garanțiile

  constituționale ale

  suveranității în

  prevenirea

  secesionismului”

  Republica

  Moldova

  6. Bîtcă Gabriela 17/10/

  1991

  30/12/2017 f taxă 552.08.

  Drept

  internațional și

  european public

  Balan Oleg Prof. univ.,

  dr. hab.

  22/12/2017 „Criminalitatea

  organizată

  transfrontalieră din

  Balcani-riscuri și

  amenințări asupra

  securității Republicii

  Moldova”

  Republica

  Moldova

  7. Cernei Virgil

  21/05/

  1991

  30/12/ 2017 f/r taxă 553.01.

  Drept civil

  Constantinescu Elena Conf. univ., dr. 22/12/2017 „Notariatul în sistemul

  juridic al Republicii

  Moldova”

  Republica

  Moldova

  8. Cibotaroș Nina

  22/07/

  1986

  30/12/2017 f/r taxă 553.05.

  Dreptul muncii și

  protecției sociale

  Romandaș Nicolae

  Prof. univ., dr. 22/12/2017 „Managementul

  personalului şi relaţiile

  de muncă în domeniul

  medical”

  Republica

  Moldova

  9. Micu Sergiu

  05/09/

  1982

  30/12/2017 f taxă 553.05.

  Dreptul muncii și

  protecției sociale

  Boișteanu Eduard Conf.univ.,

  dr.

  22/12/2017 „Particularităţile de regle

  mentare a muncii functio

  narilor publici cu statut

  special din Republica

  Moldova si România”

  Republica

  Moldova

  10. Caraman Nina

  26/07/

  1987

  30/12/2017 f taxă 553.06.

  Drept

  Mihalachi Iurie Conf. univ.,

  dr.

  22/12/2017 „Obiectivele de bază şi

  principiile fundamentale

  Republica

  Moldova

 • 17

  internațional și

  european privat

  ale asigurării respectării

  dreptului la un proces

  echitabil de către

  instanţele judecătoresti

  din RM prin prisma

  CEDO”

  11. Ghimp Iulia 12/08/

  1989

  30/12/2017 f taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Berliba Viorel

  Conf.univ.,

  dr. hab.

  22/12/2017 „Răspunderea penală

  pentru pornografia

  infantilă”

  Republica

  Moldova

  12. Bîtcă Diana 23/10/

  1986

  30/12/2017 f taxă 554.01.

  Drept penal și

  execuțional penal

  Mariț Alexandru Conf. univ., dr. 22/12/2017 „Impactul medierii in

  prevenirea si

  managementul

  malpraxisului medical”

  Republica

  Moldova

  13. Toma Carolina 11/06/

  1986

  30/12/2017 f taxă 552.03.

  Drept financiar

  (bancar, fiscal,

  vamal)

  Armeanic Alexandru Conf. univ., dr. 22/12/2017 „Regimul juridic al

  controlului calității

  vinurilor în Republica

  Moldova”

  Republica

  Moldova

 • 18

  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

  Nr.

  crt.

  Numele, prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna, anul

  nașterii

  Data

  înmatriculării

  la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii (f/

  fr.)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului de

  doctorat (conform

  Hotărârii

  Guvernului

  nr. 816 din

  11.11.2015)

  Numele, prenumele

  conducătorului/

  conducătorilor

  științific/ științifici

  Titlul științific al

  conducătorului de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  Școala doctorală psihologie

  1. Albu Iana 25.05.

  1993

  01.11.2017 f/r buget 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Adăscălița Viorica Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Impactul intervenției

  psihologice în depășirea

  consecințelor abuzului

  trăit de copii”

  Republica

  Moldova

  2. Alexa Sergiu

  Constantin

  13.05.

  1975

  01.11.2017

  f/r taxă 511.06.

  Psihologie specială

  Olărescu Valentina Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Intervenții psihologice

  în tulburările de limbaj

  la elevii mici cu retard

  mintal ușor”

  România

  3. Ardeleanu C.

  Constantin

  26.03.

  1965

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Pleșca Maria Conf.univ., dr.

  19.12.2017

  „Modalități de self-

  management a adaptării

  studenților la viața

  academică”

  România

  4. Bălean T. Laurențiu-

  Ovidiu

  07.06.

  1965

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Pleșca Maria Conf.univ., dr.

  19.12.2017

  „Atașamentul emoțional

  și adaptarea psihosocială

  a adolescenților”

  România

  5. Ceban Liuba 13.08.

  1974

  01.11.2017 f/r buget 511.06.

  Psihologie specială

  Losîi Elena Conf.univ., dr.

  19.12.2017

  „Personalitatea

  adolescentului cu ideație

  suicidară și metode de

  interventie psihologică”

  Republica

  Moldova

  6. Cibotaru Simona-

  Andreea

  18.11.

  1987

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Negură Ion Conf.univ., dr.

  19.12.2017

  „Violența, reziliența și

  starea de bine în mediul

  școlar”

  România

  7. Chicuș Sorina 28.02.

  1986

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Vîrlan Maria Conf.univ., dr.

  19.12.2017

  „Intervenția psihologică

  în cazurile de intoleranța

  alimentară la copii”

  România

  8. Chisacov Roman 30.11.

  1984

  01.11.2017 f/r buget 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Adăscălița Viorica Conf.univ., dr.

  19.12.2017

  „Предупреждение

  насилия путем

  оптимизаций детско-

  родителских

  отношений и

  воспитания подростков

  во временно

  дезинтегрированных

  семьях”

  Republica

  Moldova

 • 19

  9. Cobzaru Irina 09.07.

  1972

  01.11.2017 f/r taxă 511.06.

  Psihologie specială

  Olărescu Valentina Conf.univ., dr.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea proceselor

  psihice la copilul cu

  dezabilități intelectuale

  prin terapii educaționale”

  România

  10. Cojocari Igor 25.02.

  1994

  01.11.2017 f/r buget 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Jelescu Petru Prof.univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea

  interesului electoral

  la vârsta adultă”

  Republica

  Moldova

  11. Hîrlea Nicoleta-

  Madalina

  05.03.

  1992

  01.11.2017 f/r taxă 511.06.

  Psihologie specială

  Bodorin Cornelia Conf.univ., dr.

  19.12.2017

  „Diminuarea stresului

  parental în familia

  copilului cu dezabilități

  profunde”

  România

  12. Hmura Irina 03.12.

  1991

  01.11.2017 f buget 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Vîrlan Maria Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Impactul separării

  temporare de părinți

  asupra

  comportamentului

  copiilor și tinerilor”

  Republica

  Moldova

  13. Lungu Daniela-

  Marinela

  17.02.

  1973

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Perjan Carolina Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Influența factorilor

  individuali asupra

  deciziei în carieră la

  adolescenți”

  România

  14. Lupașcu Gabriela-

  Mihaela

  13.07.

  1964

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Jelescu Petru Prof.univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea

  aptitudinilor

  antreprenoriale la elevii

  claselor gimnaziale”

  România

  15. Maxim Lorena 03.01.

  1971

  01.11.2017 F/R taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Racu Igor Prof.univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea inteligenței

  emoționale la

  preadolescenții din

  diferite situații sociale de

  dezvoltare”

  România

  16. Moței Elena-Ramona 07.05.

  1979

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Racu Iulia Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Dezvoltarea socio-

  emoțională la școlarii

  mici din diferite situații

  sociale de dezvoltare”

  România

  17. Panțiru Andreea 05.03.

  1979

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Verdeș Angela Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Determinanții

  psihologici ai stresului

  ocupațional la persoanele

  din domeniul financiar –

  bancar”

  România

  18. Parascan Iulia-

  Andreea

  18.09.

  1984

  01.11.2017 f/r taxă 511.06.

  Psihologie specială

  Bodorin Cornelia Conf.univ., dr. 19.12.2017 „Formarea abilităților

  socio-emoționale a

  profesorilor logopezi din

  învățământul special”

  România

  19. Rățoi Raluca 19.10.

  1984

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Jelescu Petru Prof.univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea

  capacităților

  antreprenoriale la elevii

  claselor primare”

  România

  20. Scorțanu Alexandrina 08.05.

  1980

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  Racu Jana Prof.univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Efectele psihologice ale

  migrației economice a

  România

 • 20

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  părinților asupra

  adolescenților”

  21. Stamate Iuliana 15.02.

  1966

  01.11.2017 f/r taxă 511.06.

  Psihologie specială

  Bodorin Cornelia Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Impactul terapiei

  multisenzoriale în

  dezvoltarea sensibilității

  la copiii cu deficiență

  mintală moderată”

  România

  22. Topor Olga 05.11.

  1973

  01.11.2017 f taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Perjan Carolina Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Calitatea vieții

  participanților la

  lichidarea consecințelor

  avariei de la Cernobîl”

  Republica

  Moldova

  23. Țurcan Tatiana 23.11.

  1993

  01.11.2017 f/r buget 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Perjan Carolina Conf.univ., dr. 19.12.2017

  „Influența modelelor

  parentale asupra calității

  relațiilor de cuplu a

  tinerilor”

  Republica

  Moldova

  24. Vargan Florentina 02.04.

  1971

  01.11.2017 f/r taxă 511.02.

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Jelescu Petru Prof.univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea premiselor

  de activitate

  antreprenorială la copiii

  de vârstă preșcolară”

  România

  Școala doctorală istorie, patrimoniu cultural, modernitate

  1. Ponamoriova Ludmila 05.02.

  1970

  01.11.2017 f/r buget 611.02.

  Istoria românilor

  Lisnic Angela Conf. univ.,

  dr.

  19.12.2017

  „Cultura timpului liber

  în sistemul totalitar”

  Republica

  Moldova

  2. Furculiţă Vasile 27.02.19

  87

  01.11.2017 f/r buget 611.02.

  Istoria românilor

  Varta Ion Conf. univ.,

  dr.

  19.12.2017

  „Situaţia demografică în

  Basarabia în timpul

  războiului ruso-turc din

  1828-1829”

  Republica

  Moldova

  3. Dolgos Ana-Maria 13.04.19

  76

  01.11.2017

  f/r taxă 611.02.

  Istoria românilor

  Ursu Valentina Conf. univ.,

  dr.

  19.12.2017

  „Statutul prizonierilor de

  război în lagărele de

  concentrare din

  România(1941-1944) și

  R.S.S.

  Moldovenească(1944-

  1947). Studiu istorico-

  comparativ”

  România

  4. Rezneac Corina 07.10.19

  84

  01.11.2017 f buget 611.03.

  Istoria universală

  Dumitru Diana Conf. univ.,

  dr.

  19.12.2017

  „Statutul social al femeii

  în societatea

  basarabeană: de la

  tradiţie la modernitate

  (1868-1940)”

  Republica

  Moldova

  5. Spiridonov Irina 22.09.19

  74

  01.11.2017 f/r buget 611.02.

  Istoria românilor

  Varta Ion Conf. univ.,

  dr.

  19.12.2017

  „Oraşul Iaşi sub ocupaţie

  militară rusească (1806-

  1812)”

  Republica

  Moldova

  6. Grigoriţa Vasile 13.11.19

  68

  01.11.2017 f/r taxă 611.03.

  Istoria universală

  Varta Ion Conf. univ.,

  dr.

  19.12.2017

  „Rusia şi chestiunea

  dunăreană între tratatele

  de pace de la Adrianopol

  (1829) şi de la Berlin

  (1878)”

  Republica

  Moldova

 • 21

  Școala doctorală științe ale educației

  1. Adăscăliţei Andra-

  Mirabela

  01.08.

  1986

  01.11.2017 f taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ţărnă Ecaterina Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Comunicarea

  persuasivă ca strategie

  de rezolvare a

  conflictelor în mediul

  școlar”

  România

  2. Adăscăliţei Cristian 26.04.

  1981

  01.11.2017

  f taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ţărnă Ecaterina Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Educația vocațională

  din perspectiva

  prevenirii dificultăților

  de adaptare în mediul

  școlar”

  România

  3. Antoni Doina 06.10.

  1984

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (arta plastică)

  Arbuz Olimpiada Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Metodologia formării

  culturii emoţionale la

  studenţi în învăţământul

  artistic superior”

  Republica

  Moldova

  4. Bădescu Daniela 01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (literatura

  română)

  Ghicov Adrian Conf. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Tehnologia înțelegerii

  criteriale a textului epic

  în clasele de liceu”

  România

  5. Brăguţa Violeta 17.05.

  1976

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Țvircun Victor Conf. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Valori pedagogice ale

  învățământului privat în

  R. Moldova și România.

  Studiu comparativ”

  România

  6. Brînză Ionela 05.07.

  1986

  01.11.2017 f/r taxă 531.03.

  Pedagogie

  istorică

  Cristea Sorin Prof. univ., dr. 19.12.2017

  „Actualitatea pedagogiei

  formativ-organiciste a

  lui G. G. Antonescu”

  România

  7. Caisân Diana 08.11.

  1979

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (arta plastică)

  Simac Ana Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Impactul artelor în

  formarea moral-afectivă

  a adolescenților

  dependenți de internet”

  Republica

  Moldova

  8. Calapod Valeria 11.07.

  1976

  01.11.2017 f/r taxă 531.02.

  Management

  educaţional

  Cojocaru Vasile Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Managementul școlii

  bazat pe competențe”

  România

  9. Călin Iuliana 06.01.

  1976

  01.11.2017 f/r taxă 531.02

  Management

  educaţional

  Cojocaru Vasile Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Stilul de conducere a

  școlii din perspectiva

  eficienței educației”

  România

  10. Ceban Veronica 21.10.

  1991

  01.11.2017 f/r buget 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Calaraş Carolina Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Fundamente

  pedagogice ale educaţiei

  parentale pozitive”

  Republica

  Moldova

  11. Chiriac II Laura 31.10.

  1992

  01.11.2017 f/r taxă 531.02.

  Management

  educaţional

  Patraşcu Dumitru Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Managementul

  conflictului la nivelul

  clasei de elevi în

  învățământul

  preuniversitar”

  România

  12. Coşescu Adina-Elena 24.12.

  1975

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (limba și literatura

  română)

  Petrovschi Nina Conf. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Valorificarea

  strategiilor didactice

  moderne în procesul de

  predare-învățare a

  textului liric în liceu”

  România

  13. Cristian Mihaela 26.09.

  1989

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Țvircun Victor Conf. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Perspective pedagogice

  ale antropologiei în

  evoluția educației școlare

  în Republica Moldova și

  România

 • 22

  România”

  14. Diaconu Gheorghii 13.03.

  1964

  01.11.2017

  f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (arta plastică)

  Railean Veronica Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Dimensiuni tehnice şi

  artistice a picturii cu

  acuarelă în formarea

  profesională a artistului

  plastic grafician”

  Republica

  Moldova

  15. Diaconu-Catan Oxana 24.08.

  1988

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (arta plastică)

  Railean Veronica Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Dezvoltarea creativităţii

  la studenţi prin

  intermediul tehnicilor

  fundamentale ale

  gravurii”

  Republica

  Moldova

  16. Dobre Nicolae 26.12.

  1972

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Carabet Natalia Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Managementul

  individualizării

  procesului de formare

  continuă a personalului”

  România

  17. Doronin Natalia 31.01.

  1979

  01.11.2017 f/r taxă 533.01.

  Pedagogie

  universitară

  Papuc Ludmila Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Valorificarea reflecției

  pedagogice în

  învățământul universitar

  (în studierea limbii

  engleze)”

  Republica

  Moldova

  18. Edu Roxana 24.12.

  1988

  01.11.2017 f/r taxă 534.01.

  Pedagogie

  specială

  Lapoşin Emilia Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Formarea coeziunii

  grupului școlar în

  instituții cu practici

  incluzive”

  România

  19. Florea Mihaela 30.12.

  1970

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ciorbă Constantin Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea

  competențelor de

  comunicare la elevii din

  ciclul liceal în cadrul

  disciplinei Educația

  fizică”

  România

  20. Frunză Elena 31.12.

  1973

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (informatica)

  Balmuş Nicolae Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Eficientizarea predării

  informaticii şi

  matematicii prin strategii

  TIC în liceu”

  România

  21. Hadji-Bandalac

  Mariana

  10.03.

  1978

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ţărnă Ecaterina Conf. univ., dr. 19.12.2017

  Dezvoltarea limbajului

  vizual în contextul

  educației valorilor

  estetice

  Republica

  Moldova

  22. Hîrţescu Marieta 04.07.

  1961

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Cojocaru-Borozan

  Maia

  Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Valorizarea

  parteneriatului școală –

  familie-comunitate în

  educația elevilor de etnie

  romă”

  România

  23. Yampoliskaia

  Natalia

  20.09.

  1982

  01.11.2017 f/r buget 532.02.

  Didactica şcolară

  (arta plastică)

  Spatari Olimpiada Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Metodologia educaţiei

  artistico-plastice în

  învăţământul artistic”

  Republica

  Moldova

  24. Iordache Eleonora -

  Rodica

  08.05.

  1977

  01.11.2017 f/r taxă 531.03.

  Pedagogie

  istorică

  Cristea Sorin Prof. univ., dr. 19.12.2017

  „Dimensiunea

  epistemologică și

  praxiologică a cercetării

  istorice în domeniul

  pedagogiei”

  România

  25. Lazăr Otilia 01.01.

  1973

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Carabet Natalia Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Formarea profesională a

  elevilor din liceu prin

  jocurile naționale”

  România

 • 23

  26. Marinescu Doru-Mihai 19.03.

  1992

  01.11.2017 f/r taxă 533.01.

  Pedagogie

  universitară

  Petrovschi Nina Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Formarea competenței

  pragmatice în contextul

  activităților educative”

  România

  27. Mutcoglo Galina 06.03.

  1976

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (limba română)

  Barbaneagra Alexandra Conf. univ., dr. 19.12.2017

  Metodologia învățării

  limbii române ca limbă

  nematernă la preșcolari

  Republica

  Moldova

  28. Nagoreanscaia Aliona 21.01.

  1991

  01.11.2017 f/r buget 532.02.

  Didactica şcolară

  (informatica)

  Dumbraveanu Roza Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Implementarea

  resurselor educaționale

  deschise în disciplinele

  informaticii din curricula

  universitară”

  Republica

  Moldova

  29. Neamţu Mihai 23.08.

  1964

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  01.11.2017 (arta

  plastică)

  Spatari Olimpiada Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Formarea creativităţii

  artistice ale elevilor prin

  artele plastice”

  România

  30. Nedu Liudmila 15.02.

  1982

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (l. rom.)

  Strah Lidia Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Strategii didactice

  interactive în abordarea

  textului intercultural”

  Republica

  Moldova

  31. Oprea Ramona

  Mirabela

  02.02.

  1980

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Papuc Ludmila Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Condiții pedagogice de

  diminuare a

  analfabetismului

  funcțional în

  învățământul primar”

  România

  32. Oprescu Daniel 15.05.

  1968

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ciorbă Constantin Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea motivației

  practicării exercițiului

  fizic la elevii din ciclul

  liceal”

  România

  33. Paga Teodora-Doina 01.03.

  1968

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (literatura

  română)

  Şchiopu Constantin Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Formarea

  competențelor de

  comunicare literar-

  artistică la elevii claselor

  primare”

  România

  34. Peca Ludmila 12.11.

  1980

  01.11.2017 f/r buget 532.02.

  Didactica şcolară

  (informatica)

  Dumbraveanu Roza Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Strategii E-learning în

  studierea disciplinelor

  informaticii din curricula

  universitară”

  Republica

  Moldova

  35. Pleşcan Monica-

  Vasilica

  21.12.

  1977

  01.11.2017 f/r taxă 531.02.

  Management

  educaţional

  Patraşcu Dumitru Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Managementul

  motivării cadrelor

  didactice din perspectiva

  dezvoltării

  performanțelor

  organizaționale”

  România

  36. Popa Daniela Carmen 17.12.

  1988

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (muzica)

  Gagim Ion Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Metodologia dezvoltării

  capacității de audiere

  conștientă a muzicii ca

  premiză a formării

  culturii vocale a

  elevilor”

  România

  37. Postolachi Iulia 08.06.

  1971

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Gagim Ion

  Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Metodologia formării

  competenţelor artistice

  ale cadrelor didactice ca

  dimensiune a

  standardelor

  România

 • 24

  profesionale (ciclul

  primar)”

  37. Preda Alina 23.12.

  1990

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (limba și literatura

  română)

  Barbaneagră Alexandra Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Educația lingvistică a

  studenților străini în

  context intercultural”

  România

  39. Pricob George 14.04.

  1977

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ciorbă Constantin Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea psihofizică

  a elevilor claselor

  primare prin aplicarea

  lucrului individual la

  disciplina Educația

  fizică”

  România

  40. Pricob Teodora-

  Mihaela

  08.02.

  1979

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ciorbă Constantin Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Formarea interesului

  elevilor ciclului primar

  față de practicarea

  sportului de

  performanță”

  România

  41. Răducan Anca-Elena 17.09.

  1979

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educ.

  Patraşcu Dumitru Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Proiectarea

  curriculumului învăţării

  integrate a disciplinelor

  non-lingvistice în limba

  română ca limbă

  nematernă”

  România

  42. Roman Daniel 23.12.

  1988

  01.11.2017 f buget 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Papuc Ludmila Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Condiţii de dezvoltare a

  competenţelor

  profesionale prin

  activitatea independentă

  a studenţilor la modulul

  Pedagogie”

  Republica

  Moldova

  43. Rotaru Ioana-Corina 23.08.

  1969

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ovcerenco Nadejda Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Potenţialul educaţiei

  tehnologice în formarea

  preadolescenţilor pentru

  rolul de părinte

  responsabil”

  România

  44. Rusina Veronica 28.02.

  1985

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (arta plastică)

  Spatari Olimpiada Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Dezvoltarea

  competenţelor

  profesionale ale

  studenţilor facultăţilor de

  arte prin studiul

  designului interior”

  Republica

  Moldova

  45. Sângeap Nadia-

  Mihaela

  05.11.

  1976

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (l. rom)

  Şchiopu Constantin Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Valorificarea

  interacțiunilor literar-

  muzicale în formarea

  atitudinii estetice a

  elevilor”

  România

  46. Ştefan Elena 19.05.

  1980

  01.11.2017 f/r taxă 531.02.

  Management

  educaţional

  Cojocaru Vasile Prof. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Dezvoltarea

  competențelor didactice

  în sistemul de formare

  continuă prin

  E-learning”

  România

  47. Stegărescu Lilia 25.08.

  1973

  01.11.2017 f/r taxă 531.02.

  Management

  educațional

  Garştea Nina Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Managementul

  consilierii educaţionale

  la nivelul învăţământului

  primar”

  Republica

  Moldova

 • 25

  48. Tănăselea Andrei 20.10.

  1986

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (geografie)

  Petrovschi Nina Conf. univ.,

  dr. hab.

  19.12.2017

  „Învățarea experiențială

  ca determinare a

  învățării practice a

  geografiei în clasele de

  liceu”

  România

  49. Tănăsescu Cristina 10.04.

  1987

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ţărnă Ecaterina Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Eficientizarea

  competențelor

  comunicative și

  organizatorice din

  perspectiva integrării

  socioculturale”

  România

  50. Timuţa Aliona 10.05.

  1977

  01.11.2017 f/r taxă 532.02.

  Didactica şcolară

  (arte plastice)

  Brigalda Eleonora Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Eficientizarea pregătirii

  studenţilor graficieni

  prin intermediul studierii

  specificului graficii de

  carte”

  „Повышение

  эффективности

  обучения студентов –

  графиков посредством

  изучения специфики

  книжной графики”

  Republica

  Moldova

  51. Tudoreanu Tatiana 13.05.

  1992

  01.11.2017 f/r buget 532.02.

  Didactica şcolară

  (limba franceză)

  Solcan Angela

  Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Valorificarea

  strategiilor reflexiv –

  argumentative prin

  integrarea TIC în

  studierea limbii

  franceze”

  Republica

  Moldova

  52. Voicu Ionela 18.07.

  1981

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ovcerenco Nadejda Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Condiții pedagogice de

  prevenire a parentalității

  timpurii în liceu”

  România

  53. Zamaraeva Olga 01.11.

  1992

  01.11.2017 f/r taxă 531.01.

  Teoria generală a

  educaţiei

  Ovcerenco Nadejda Conf. univ., dr. 19.12.2017

  „Fundamente

  pedagogice ale

  valorificării Internetului

  în educaţia pentru

  parentalitate conştientă”

  „Педагогические

  основы применения

  Интернета в

  формирования

  осознаного отношения

  к родительству”

  Republica

  Moldova

 • 26

  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

  Nr.

  crt.

  Numele, prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna, anul

  nașterii

  Data

  înmatriculării

  la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii (f/

  fr.)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului de

  doctorat (conform

  Hotărârii

  Guvernului

  nr. 816 din

  11.11.2015)

  Numele, prenumele

  conducătorului/

  conducătorilor

  științific/ științifici

  Titlul științific al

  conducătorului de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific

  (ziua, luna,

  anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  Școala doctorală filologie

  1. Ajderi Cristina 26.06.

  1991

  07.09.2017 f/r buget 621.01.

  Lingvistica

  generală; filosofia

  limbajului;

  psiholingvistică;

  lingvistică

  informatizată

  (Limba română)

  Ala Sainenco Conf. univ., dr.

  22 iunie 2017 „Contactele lingvistice și

  structurile asociative ale

  limbii”

  Republica

  Moldova

  2. Albu Victoria 07.01.

  1989

  07.09.2017 f/r buget 622.01.

  Literatură română

  Maria Şleahtiţchi Conf.univ., dr.

  22 iunie 2017 „Diversitate de gen în

  proza scriitorilor

  șaptezeciști”

  Republica

  Moldova

  3. Ciobanu Maria 24.08.

  1989

  07.09.2017 f/r buget 622.01.

  Literatură română

  Maria Şleahtiţchi Conf.univ., dr.

  22 iunie 2017 „Simbioze poetice și

  cinematografice în

  creația lui Emil Loteanu”

  Republica

  Moldova

  4. Covalciuc Lucia 08.08.

  1976

  07.09.2017 f/r buget 621.01.

  Lingvistica

  generală; filosofia

  limbajului;

  psiholingvistică;

  lingvistică

  informatizată

  (Limba română)

  Gheorghe Popa Prof.univ.,

  dr. hab.

  22 iunie 2017 „Componentul simbolic

  în semantica

  frazeologismelor

  românești”

  Republica

  Moldova

  5. Gherboveț Mircea 27.07.

  1965

  20.11.2017 f/r buget 622.01.

  Literatură română

  Nicolae Leahu Conf.univ., dr.

  22 iunie 2017 „Exprimarea stărilor de

  înstrăinare în poezia

  românească”

  România

  6. Grejdieru Angela 10.09.

  1978

  07.09.2017 f/r buget 622.01.

  Literatură română

  Maria Abramciuc Conf.univ., dr.

  22 iunie 2017 „Călătoria ca aventură

  inițiatică în proza

  românească din perioada

  1830-1860”

  Republica

  Moldova

  7. Juncu Lilia 15.05.

  1984

  07.09.2017 f/r buget 622.01.

  Literatură română

  Maria Abramciuc Conf.univ., dr.

  22 iunie 2017 „Funcțiile naratorului în

  proza pașoptistă”

  Republica

  Moldova

  8. Moșneguțu Inga 01.11.

  1991

  07.09.2017 f/r buget 622.01.

  Literatură română

  Diana Vrabie Conf.univ., dr.

  22 iunie 2017 „Imaginea rusului și a

  Rusiei în proza

  contemporană din

  Basarabia”

  Republica

  Moldova

  9. Prisăcaru Natalia 10.08.

  1970

  07.09.2017 f/r buget 621.01.

  Lingvistica

  generală; filosofia

  limbajului;

  psiholingvistică;

  lingvistică

  informatizată

  Lilia Trinca Conf.univ., dr.

  22 iunie 2017 „Frazeologisme cu

  caracter prohibitiv: o

  abordare din perspectiva

  culturologiei lingvistice”

  Republica

  Moldova

 • 27

  (Limba română)

  10. Savca Valeria 19.06.

  1986

  07.09.2017 f buget 621.01.

  Lingvistica

  generală; filosofia

  limbajului;

  psiholingvistică;

  lingvistică

  informatizată

  (Limba română)

  Lilia Trinca Conf.univ., dr.

  22 iunie 2017 „Geografia mentală la

  români”

  Republica

  Moldova

 • 28

  Parteneriatul: Universitatea de Stat din Tiraspol; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

  și Institutul de Științe ale Educației

  Nr.

  crt.

  Numele, prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna, anul

  nașterii

  Data

  înmatriculării

  la studii