lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func lista studenților-doctoranzi...

of 65 /65
1 Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017, a conducătorilor științifici și a temelor de cercetare Academia de administrare publică ȘD în Științe Administrative Nr. Numele, prenumele doctorandului Ziua, luna, anul nașterii Data înmatriculării la studii (ziua, luna, anul) Forma de studii (f / fr) Forma de finanțare (buget / taxă) Cifrul specialității Numele și prenumele conducătorului științific Titlul științific al conducătorului de doctorat (abreviat) Data aprobării temei și confirmării conducătorului științific Tema tezei Țara de origine a doctorandului Doctoranzi înmatriculați cu finanțare de la buget 1 Popovici Ion 28.04.1992 01.11.2016 f/r b 563.01. Șaptefrați Tatiana dr., conf. univ. 20.12.2016 Evaluarea reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Republica Moldova 2 Toma Alexandru 06.02.1990 01.11.2016 f b 563.01. Șaptefrați Tatiana dr., conf. univ. 20.12.2016 Evaluarea impactului social al programelor și proiectelor în administrația publică. Republica Moldova 3 Meleștean Ion 11.02.1991 01.11.2016 f/r b 563.01. Groza Andrei dr., conf. univ. 20.12.2016 Impactul factorului politic asupra activității administrației publice locale. Republica Moldova 4 Șavga Alexandru 20.07.1991 01.11.2016 f/r b 563.01. Dulschi Ion dr., conf. univ. 20.12.2016 Descentralizarea administrativă și dezvoltarea autonomiei locale principii și repere metodologice pentru reformarea administrației publice din Republica Moldova. Republica Moldova 5 Varzari Ana 14.06.1979 01.11.2016 f/r b 563.02. Spătaru Tatiana dr. hab., conf. univ. 20.12.2016 Impactul evaluării performanțelor funcționarilor publici Republica Moldova

Author: others

Post on 20-Sep-2019

18 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

  a conducătorilor științifici și a temelor de cercetare

  Academia de administrare publică

  ȘD în Științe Administrative

  Nr.

  Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziu

  a, l

  un

  a, a

  nu

  l n

  așt

  erii

  Dat

  a în

  mat

  ricu

  lări

  i la

  stu

  dii

  (zi

  ua,

  lu

  na,

  an

  ul)

  Fo

  rma

  de

  stu

  dii

  (f /

  fr)

  Fo

  rma

  de

  fin

  anța

  re

  (bu

  get

  / t

  axă)

  Cifrul specialității

  Numele și

  prenumele

  conducătorului

  științific

  Titlul științific

  al

  conducătorului

  de doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  confirmării

  conducătorului

  științific

  Tema tezei

  Țara de

  origine a

  doctorandului

  Doctoranzi înmatriculați cu finanțare de la buget

  1

  Popovici

  Ion

  28.04.1992 01.11.2016 f/r b 563.01.

  Șaptefrați

  Tatiana

  dr., conf. univ.

  20.12.2016

  Evaluarea reformei

  administrației publice

  locale din Republica

  Moldova.

  Republica

  Moldova

  2

  Toma

  Alexandru

  06.02.1990

  01.11.2016

  f b 563.01.

  Șaptefrați

  Tatiana

  dr., conf. univ.

  20.12.2016

  Evaluarea impactului

  social al programelor și

  proiectelor în

  administrația publică.

  Republica

  Moldova

  3

  Meleștean

  Ion

  11.02.1991

  01.11.2016 f/r b 563.01.

  Groza

  Andrei dr., conf. univ.

  20.12.2016

  Impactul factorului politic

  asupra activității

  administrației publice

  locale.

  Republica

  Moldova

  4 Șavga

  Alexandru 20.07.1991

  01.11.2016 f/r b 563.01.

  Dulschi

  Ion dr., conf. univ.

  20.12.2016

  Descentralizarea

  administrativă și

  dezvoltarea autonomiei

  locale – principii și repere

  metodologice pentru

  reformarea administrației

  publice din Republica

  Moldova.

  Republica

  Moldova

  5

  Varzari

  Ana

  14.06.1979

  01.11.2016 f/r b 563.02.

  Spătaru

  Tatiana

  dr. hab., conf.

  univ.

  20.12.2016

  Impactul evaluării

  performanțelor

  funcționarilor publici

  Republica

  Moldova

 • 2

  asupra procesului de

  administrare în Republica

  Moldova

  6

  Chiriac

  Diana

  02.12.1982

  01.11.2016 f b 563.01.

  Popovici

  Angela dr., conf. univ.

  20.12.2016

  Implicațiile deciziei

  administrative asupra

  procesului de guvernare

  din Republica Moldova.

  Republica

  Moldova

  7

  Frimu

  Teodora

  01.02.1972

  01.11.2016 f b 563.01. Popovici

  Angela dr., conf. univ.

  20.12.2016

  Fenomenul birocrației în

  contexul administrativ din

  Republica Moldova.

  Republica

  Moldova

  Doctoranzi înmatriculați în bază de contract

  8

  Antoci

  Ana

  11.07.1983

  01.11.2016 f c 563.02.

  Solomon

  Constantin

  dr. hab., prof.

  univ.

  20.12.2016

  Impactul controlului

  asupra eficientizării

  administrației publice

  locale din Republica

  Moldova

  Republica

  Moldova

  9

  Iacub

  Alexandru

  23.03.1988

  01.11.2016

  f c 563.02. Solomon

  Constantin

  dr. hab., prof.

  univ.

  20.12.2016

  Sistemul de asigurare a

  calității serviciilor de

  asistență socială din

  Republica Moldova..

  Republica

  Moldova

  10

  Urzică

  Iurie

  19.10.1966

  01.11.2016

  f c 563.02. Spătaru

  Tatiana

  dr. hab., conf.

  univ.

  20.12.2016

  Consolidarea capacităților

  administrației publice

  locale în dezvoltarea

  comunitară durabilă.

  Republica

  Moldova

  11 Nica

  Doina 24.11.1984

  01.11.2016

  f c 563.02. Spătaru

  Tatiana

  dr. hab., conf.

  univ.

  20.12.2016

  Colaborarea administratiei

  publice locale cu

  societatea civilă în

  soluționarea problemelor

  comunitare educationale

  Republica

  Moldova

  12

  Onoi

  Viorica

  24.10.1980

  01.11.2016

  f c 563.02. Romandaș

  Nicolae dr., prof. univ

  20.12.2016

  Realizarea drepturilor

  persoanelor cu

  dezabilități.prin politici de

  incluziune socială

  Republica

  Moldova

 • 3

  Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

  ȘD Studiul Artelor și Culturologie

  Nr. Numele

  Prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatricul

  ării

  la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma

  de

  studii

  (f/fr)

  Foema

  de

  finanțare

  (buget/ta

  xă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015

  Numele,

  Prenumele

  conducătorulu

  i

  /lor știnșific/i

  Titlul

  științific al

  conducătorul

  ui de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  1 Munteanu

  Dorina

  01.11.1990 02.01.2017 fr buget Muzicologie

  653.01

  Tcacenco

  Victoria

  Dr.

  prof.univ.

  Inter.

  Ședința va avea

  loc in ianuarie,

  2017

  Creațiile pentru corn

  semnate de Oleg Negruța

  în repertoriul concertistic

  și didactic național.

  R .Moldova

  2 Roamnenco

  Cristina

  21.02.1984 02.01.2017 fr buget Muzicologie

  653.01

  Tcacenco

  Victoria

  Dr.

  prof.univ.

  Inter.

  -„-

  Valorificarea folclorului

  muzical din arealul

  românesc în jazz-ul

  național la confluența

  secolelor XX-XXI:

  procedee și tehnici de

  interpretare vocală.

  R. Moldova

  3 Corjan Angela 27.02.1982 02.01.2017 fr. buget Muzicologie

  653.01

  Tcacenco

  Victoria

  Dr.

  prof.univ.

  Inter.

  -„-

  Modelarea stilistică – un

  procedeu relevant în

  muzică de jazz la

  confluența sec. XX - XXI

  R. Moldova

  4 Julea Violeta 06.07.1977 02.01.2017 fr. buget Muzicologie

  653.01

  Berezovicova

  Tatiana

  Dr.

  prof.univ.

  Inter.

  -„-

  Stilurile vocale ale muzicii

  pop și interacțiunea lor în

  activitatea profesională a

  cântărețului contemporan.

  R. Moldova

  5 Iuriev Petru 26.03.1959 02.01.2017 fr. buget

  Muzicologie

  653.01

  Berezovicova

  Tatiana

  Dr.

  prof.univ.

  Inter.

  -„-

  Concerte pentru corn și

  orchestră de W. A. Mozart:

  particularități de gen,

  probleme de interpretare

  R. Moldova

  6 Poberejnaia

  Irina

  15.11.1963 02.01.2017 fr buget

  Muzicologie

  653.01

  Mironenco

  Elena

  Dr. hab.

  Prof.univ.

  -„-

  Aportul Capelei corale

  academice Doina în

  cultura muzicală a

  Republicii Moldova.

  R. Moldova

  7 Alexandreanu

  Anastasia

  21.02.1990 02.01.2017 fr. buget

  Muzicologie

  653.01

  Badrajan

  Svetlana

  Dr.,

  conf.univ.

  -„-

  Stiluri și tehnici de

  interpretare la țambal în

  culturile muzicale din

  spațiul Europei centrale și

  de est.

  R. Moldova

  8 Bolboceanu 03.07.1959 02.01.2017 fr. buget Muzicologie Badrajan Dr. Interpretarea creațiilor R. Moldova

 • 4

  Zinaida 653.01 Svetlana conf.univ. -„-

  vocale tradiționale in

  context scenic

  contemporan.

  9 Druță Andrei 22.05.1987 02.01.2017 fr. buget

  Muzicologie

  653.01

  Bunea Diana Dr.

  conf.univ.

  -„-

  Tradiții și inovații în arta

  de interpretare la nai în

  Republica Moldova la

  sfârșitul secolului XX –

  începutul secolului XXI

  R. Moldova

  10 Știuca Petru 14.11.1974 02.01.2017 fr. buget

  Muzicologie

  653.01

  Bunea Diana Dr.

  conf.univ.

  -„-

  Transcrierea lucrărilor

  academice pentru

  acordeon: principii de

  realizare și aspecte ale

  interpretării (în baza

  creațiilor lui J.S.Bach)

  R. Moldova

  11 Costicova

  Natalia

  18.11.1975 02.01.2017 fr. Cu taxă Muzicologie

  653.01

  Tcacenco

  Victoria

  Dr. prof.

  univ.

  Inter.

  -„-

  Tratarea partidei

  violoncelului în Trio

  pentru pian a

  compozitorilor din

  Republics Moldova

  R. Moldova

  12 Djalilova

  Natalia

  02.06.1976 02.01.2017 fr. Cu taxă Muzicologie

  653.01

  Mironenco

  Elena

  Dr. hab.

  Prof.univ.

  -„-

  Particularitățile specifice

  ale partidei pianului în

  Trio in memoriam din

  creația compozitorilor ruși

  R. Moldova

  13 Fedorean Daniel 07.06.

  1975

  02.01.2017 fr. Cu taxă Muzicologie

  653.01

  Mironenco

  Elena

  Dr. hab.,

  prof.univ.

  -„-

  Vioara în ansamblurile

  camerale de pian Trio ale

  lui W.A.Mozart.

  R. Moldova

  14 Apostol Snejana 25.12.1975 02.01.2017 fr. buget Artă teatrală/

  coregrafică

  654.01

  Guțu Zoia Dr.

  prof.univ.

  inter.

  -„-

  Dihotomia evoluției

  dansului de epocă

  R. Moldova

  15 Gaju Emil 30.10.1957 02.01.2017 fr buget Artă teatrală/

  coregrafică

  654.01

  Târțău

  Svetlana

  Dr.

  prof.univ.

  inter.

  -„-

  Modalități de expresie

  regizorală în concertul

  teatralizat

  R. Moldova

  16 Jardan Mariana 22.06.1989 02.01.2017 fr. buget Artă teatrală/

  coregrafică

  654.01

  Ghilaș Ana Dr.

  conf.univ.,

  -„-

  Relația text dramaturgic –

  discurs teatral (în baza

  creației lui D.Matcovschi)

  R. Moldova

 • 5

  Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din România (consorțiu)

  ȘD Științe Militare și de Securitate

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatr. la

  studii

  (ziua,

  luna, anul)

  Forma

  de studii

  (f / fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de (conform

  HG 816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului

  / lor științific/i

  Titlul

  științific al

  conducătorul

  ui de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  1 CIUCLOV Oleg 07.07.1968 23.11.201

  6

  f/r Taxă 581.01 Mereuță

  Gheorghe

  Dr., conf.

  univ.

  16.12.2016 Protecția

  multidimensională a

  trupelor în conflictele de

  intensitate joasă și medie

  Republica

  Moldova

  2 TROȘCENCO

  Octavian

  07.05.1977 23.11.201

  6

  f/r Taxă 582.01 Manolache

  Constantin

  Dr. hab.,

  conf. univ.

  16.12.2016 Sistemul de asigurare a

  securității de frontieră în

  Republica Moldova în

  condițiile integrării

  europene

  Republica

  Moldova

  3 BUDEANU

  Răzvan Lucian

  14.11.1977 23.11.201

  6

  f/r Taxă 582.01 Cebotari

  Svetlana

  Dr., conf.

  univ.

  16.12.2016 Terorismul internațional –

  amenințare la adresa

  securității spațiului Est-

  european

  România

  4 MANCUȘ Liviu 10.09.1970 23.11.201

  6

  f/r Taxă 582.01 Manolache

  Constantin

  Dr. hab.,

  conf. univ.

  16.12.2016 Securitatea ecologică ca

  parte componentă a

  securității naționale

  Republica

  Moldova

  5 RAEȚCHI

  Vladimir

  10.01.1984 23.11.201

  6

  f/r Buget 581.01 Sofronescu

  Igor

  Dr., conf.

  univ.

  16.12.2016 Integrarea forțelor de

  rezervă în sistemul de

  apărare și securitate

  națională

  Republica

  Moldova

  6 MIHALCEA

  Petru

  25.03.1982 23.11.201

  6

  f/r Buget 581.01 Sofronescu

  Igor

  Dr., conf.

  univ.

  16.12.2016 Fizionomia operațiunilor

  militare viitoare în

  condițiile existenței

  riscurilor și amenințărilor

  de tip hibrid

  Republica

  Moldova

  7 VOINU Sergiu 01.07.1974 23.11.201

  6

  f/r Buget 582.01 Lavric

  Aurelian

  Dr., conf.

  univ.

  16.12.2016 Republica Moldova în

  contextul provocărilor de

  securitate: neutralitate

  versus integrare

  euroatlantică

  Republica

  Moldova

  8 REDICO Pavel 20.09.1983 23.11.201

  6

  f/r Buget 582.01 Manolache

  Constantin

  Dr. hab.,

  conf. univ.

  16.12.2016 Managementul strategic

  militar în contextul

  mediului actual de

  securitate

  Republica

  Moldova

 • 6

  Academia de Studii Economice a Moldovei

  ȘD A.S.E.M

  Nr.

  ord.

  Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna

  anul

  nașterii

  Data

  înmatri-

  culării la

  studii

  (ziua, data,

  anul)

  Forma

  de

  studii

  (cu fr. /

  fr. red.)

  Forma de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform

  HG 816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului

  de doctorat

  Titlul științific

  al conducă-

  torului de

  doctorat

  Data aprobării

  temei și

  conducăto-

  rului de

  doctorat

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Buget

  1. Rusu Ecaterina 1991 1.11.2016 fr.red. buget 521.01 Benea-Popușoi Elina

  conf. univ., dr. 19.12.2016 Valorificarea avantajelor

  comparative și competitive

  ale economiei Republicii

  Moldova prin intermediul

  clusterelor economice

  Republica

  Moldova

  2. Lupan Radu 1992 1.11.2016 fr.red. buget 521.02 Lobanov Natalia

  conf. univ., dr.

  hab.

  19.12.2016 Tendințe ale reglementării

  netarifare în comerțul

  internațional în contextul

  globalizării economice

  Republica

  Moldova

  3. Damaschin Mariana

  1992 1.11.2016 cu fr. buget 521.03 Angela Solcan conf.univ., dr. 19.12.2016 Dezvoltarea

  antreprenorialului în

  industriile creative în

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  4. Litvin Eugeniu 1993 1.11.2016 fr.red. buget 521.03 Cojocaru Vadim

  prof.univ., dr. 19.12.2016 Particularitățile

  managementului facilitar

  în prestarea serviciilor

  Republica

  Moldova

  5. Malancea Iurie 1988 1.11.2016 fr.red. buget 521.04 Belostecinic Grigore

  acad.,

  prof.univ.,

  dr. hab.

  19.12.2016 Imaginea ca factor de

  creștere a competitivității

  întreprinderii pe piață

  Republica

  Moldova

  6. Hinev Olga 1988 1.11.2016 fr.red. buget 522.01 Cociug Victoria

  conf.univ., dr. 19.12.2016 Optimizarea politicii

  monetare prin gestiunea

  așteptărilor inflaționiste

  Republica

  Moldova

  7. Dermengi Daniela

  1987 1.11.2016 fr.red. buget 522.01 Cociug

  Victoria

  conf.univ., dr. 19.12.2016 Identificarea criteriilor de

  eficiență a supravegherii în

  vederea menținerii

  viabilității sistemului

  bancar

  Republica

  Moldova

  8. Sandu Irina 1978 1.11.2016 fr.red. buget 522.01 Petroia Andrei conf.univ., dr. 19.12.2016 Încadrarea aspectului Republica

 • 7

  gender în procesul de

  bugetare în Republica

  Moldova

  Moldova

  9. Japalău Carolina 1983 1.11.2016 fr.red. buget 522.01 Suhovici Ana

  conf.univ., dr. 19.12.2016 Instituirea posibilităților

  sporirii atragerii

  investițiilor în Republica

  Moldova prin prisma

  îmbunătățirii guvernanței

  corporative

  Republica

  Moldova

  10. Horozova Valentina

  1988 1.11.2016 fr.red. buget 522.02 Popovici

  Angela

  conf.univ., dr. 19.12.2016 Probleme ale contabilității

  și auditului în alimentația

  publică

  Republica

  Moldova

  11. Vîrtosu Artur 1976 1.11.2016 fr.red. buget 522.02 Nederița Alexandru

  prof.univ., dr.

  hab.

  19.12.2016 Aspecte teoretico-

  aplicative ale contabilității

  și auditului stocurilor

  Republica

  Moldova

  12. Negara Ghenadie

  1975 1.11.2016 fr.red. buget 522.02 Grabarovschi

  Ludmila

  conf.univ., dr. 19.12.2016 Dezvoltarea contabilității

  manageriale și a

  controlului de gestiune în

  sectorul de alimentare cu

  apă și sanitație

  Republica

  Moldova

  13. Golban Lilian 1992 1.11.2016 fr.red. buget 523.01 Godonoagă Anatol

  dr., conf. univ. 19.12.2016 Aspecte decizionale

  privind modelarea

  incertitudinii în diverse

  activități economice

  Republica

  Moldova

  14. Ciomârtan Vasilica-

  Lăcrămioara

  1975 1.11.2016 fr.red. buget 523.02 Pârțachi Ion

  dr., prof. univ. 19.12.2016 Abordări comparative

  privind dezvoltarea

  statisticii regionale (în

  baza datelor județului

  Bacău și regiunea Centru,

  Republica Moldova)

  România

  15. Petrov Alexandru

  1986 1.11.2016 fr.red. buget 122.02 Bolun Ion,

  dr. hab.,

  prof.univ.

  19.12.2016 Eficientizarea

  accesibilității conținutului

  siturilor Web

  Republica

  Moldova

  16. Vîrlan Daniela 1993 1.11.2016 fr.red. buget 154.01 Bacal Petru dr., conf. univ. 19.12.2016 Aprecierea economico-geografică a potențialului

  natural și socio-economic

  din bazinul râului Prut

  (sectorul Republicii

  Moldova)

  Republica

  Moldova

  17. Stratin Corneliu 1988 1.11.2016 fr.red. buget 154.01 Bacal Petru dr., conf. univ. 19.12.2016 Aspecte economico-geografice ale valorificării

  și gestionării resurselor de

  Republica

  Moldova

 • 8

  apă ale Republicii

  Moldova

  Taxă

  18. Recean Dorin 1974 1.11.2016 fr.red. taxă 521.01 Moldovan Dumitru

  prof.univ., dr.

  hab., m.c.al

  AȘM

  19.12.2016 Oportunități de dezvoltare

  a afacerilor în baza

  renitențelor și tehnologiilor

  financiare noi

  Republica

  Moldova

  19. Popescu Evghenii

  1989 1.11.2016 cu fr. taxă 521.02 Chistruga

  Boris

  prof.univ., dr.

  hab.

  19.12.2016 Asigurarea securității

  economice a RM prin

  efectuarea controlului

  mărfurilor provenite din

  comerțul internațional

  Republica

  Moldova

  20. Haritonov Rodica

  1969 1.11.2016 cu fr. taxă 521.03 Ala Cotelnic prof.univ., dr.

  hab.

  19.12.2016 Creșterea competitivității

  produselor plasate pe piața

  internă de consum

  Republica

  Moldova

  21. Iațco Corneliu 1976 1.11.2016 fr.red. taxă 521.04 Belostecinic Grigore

  acad.,

  prof.univ.,

  dr. hab.

  19.12.2016 Оптимизация

  логистических процессов

  уборки, транспортировки

  и приемки

  сельскохозяйственной

  продукции (на базе

  Sudzucker Moldova SA и

  аффилированных

  агрохозяйств Agro-SZM

  SRL и Agro-Baraboieni

  SRL)

  Republica

  Moldova

  22. Caracicovschi Lilia

  1979 1.11.2016 fr.red. taxă 522.01 Bușmachiu

  Eugenia

  conf.univ., dr. 19.12.2016 Direcții de dezvoltare a

  managementului finanțelor

  publice în Republica

  Moldova

  Republica

  Moldova

  23. Popovici Mihai 1992 1.11.2016 fr.la zi taxă 522.02 Nederița Alexandru

  prof.univ.,

  dr.hab.

  19.12.2016 Perfecționarea

  contabilității și auditului

  imobilizărilor corporative

  Republica

  Moldova

 • 9

  Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (consorțiu)

  ȘD în Drept, Științe Politice și Administrative

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua,

  luna,

  anul

  nașterii

  Data

  înmatriculă

  rii

  la studii

  (ziua, luna

  anul)

  Forma

  de

  Studii

  (f/fr)

  Forma

  de

  finanțare

  (buget/

  taxă)

  Cifrul

  Programului

  de doctorat

  (conform

  HG 816 din

  11.11.2015 )

  Numele,

  prenumele

  conducătorului

  /

  lor științific/i

  Titlul științific

  al

  conducătorului

  de doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de

  origine a

  doctoran

  dului

  1 Abraham Ajay

  Thomas

  11/05/1981 01/01/2017 fr taxă 561.01 Bordeianu

  Cătălin

  dr., prof. univ. 23.12.2016 Politici unitare de educație

  sanitară

  pentru integrarea

  europeană

  India

  2 Abraham Ionela 29/03/1981 01/01/2017 fr taxă 561.01 Bordeianu

  Cătălin

  dr., prof.univ. 23.12.2016 Politica externă după

  prima conflagrație

  mondială

  relațiile dintre România și

  liga națiunilor

  România

  3 Bambuleac Ion 10/10/1991 01/01/2017 f taxă 552.01 Cârnaț Teodor dr. hab., prof.

  univ.

  23.12.2016 Consolidarea instituției

  non-discriminării în

  condițiile

  constituționalismului din

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  4 Banari Nicolae 07/08/1988 01/01/2017 f taxă 551.01 Grecu Raisa dr. hab., conf.

  univ.

  23.12.2016 Eficiența dreptului în

  perioada de tranziție spre o

  societate democratică în

  Republica Moldova

  Republica

  Moldova

  5 Bîcu Igor 28/04/1974 01/01/2017 f taxă 552.01 Zaporojan

  Veaceslav

  dr., conf. univ. 23.12.2016 Garanțiile constituționale

  ale realizării dreptului la

  un proces echitabil

  Republica

  Moldova

  6 Cavcaliuc

  Gheorghe

  25/10/1982 01/01/2017 fr taxă 552.08 Balan Oleg dr. hab., prof.

  univ.

  23.12.2016 Aspecte teoretice și

  practice privind cooperarea

  internațională în

  combaterea traficului ilicit

  cu substanțe radioactive

  Republica

  Moldova

  7 Ciobanu Vadim 30/08/1986 01/01/2017 fr taxă 554.03 Osoianu

  Tudor

  dr., conf. univ. 23.12.2016 Admisibilitatea probelor în

  procesul penal

  Republica

  Moldova

  8 Cuza Bogdan 20/07/1955 01/01/2017 fr taxă 551.01 v Craiovan Ion dr., prof. univ. 23.12.2016 Spiritualitatea juridică în

  creațiile sufletului

  românesc

  România

  8 Didenco 05/04/1980 01/01/2017 f taxă 552.01 Zaporojan dr., conf. univ. 23.12.2016 Curtea constitituțională - Republica

 • 10

  Valentina Veaceslav garant al responsabilității

  reciproce a statului și

  cetățeanului în procedura

  contravențională

  Moldova

  9 Frumusachi

  Victor

  14/12/1990 01/01/2017 fr taxă 554.01 Grecu Raisa dr. hab., conf.

  univ.

  23.12.2016 Reglementarea răspunderii

  penale pentru organizarea

  migrațiunii ilegale

  conform legislației penale

  a Republicii Moldova

  Republica

  Molodova

  10 Gamureac

  Alexandru

  30/05/1991 01/01/2017 f taxă 553.05 Romandaș

  Nicolae

  dr., prof.univ. 23.12.2016 Actele normative și cele

  dispozitive aplicabile

  raporturilor juridice de

  muncă în unitate

  Republica

  Moldova

  11 Kurtskaia

  Alexander

  16/07/1986 01/01/2017 fr taxă 552.08 Humă Ion dr. hab., conf.

  univ.

  23.12.2016 The aspects of

  international law on the

  regulation of territorial

  conflicts: the case of

  Republic of Moldova and

  Georgia

  Aspecte de drept

  internațional privind

  reglementarea conflictelor

  teritoriale: cazul Republicii

  Moldova și Georgiei.

  Georgia

  12 Lesnic Cristina 28/03/1982 01/01/2017 fr taxă 552.08 Balan Oleg dr. hab., prof.

  univ.

  23.12.2016 Cooperarea internațională

  în domeniul afacerilor

  interne în procesul de

  integrare europeană

  Republica

  Moldova

  13 Marahovskaia

  Oxana

  03/09/1981 01/01/2017 f taxă 551.01 Avornic

  Gheorghe

  dr. hab.,

  prof.univ.

  23.12.2016 Realizarea principiului

  diferențierii puterilor în

  procesul legislativ

  Republica

  Moldova

  14 Muntean

  Vasilisa

  16/01/1984 01/01/2017 f taxă 553.01 Cojocaru

  Eugenia

  dr. hab.,

  prof.univ.

  23.12.2016 Repararea prejudiciului

  cauzat prin erori judiciare

  și de anchetă

  Republica

  Moldova

  15 Nevmerjițchi

  Ilie

  19/05/1982 01/01/2017 f taxă 552.02 Zaporojan

  Veaceslav

  dr., conf. univ 23.12.2016 Particularitățile juridice ale

  acțiunilor funcționarilor

  publici în cadrul

  controalelor de stat și

  procedura contestării

  acestora

  Republica

  Moldova

  16 Procopii Dorin 09/10/1990 01/01/2017 f taxă 552.01 Zaporojan dr., conf. univ. 23.12.2016 Statul constituțional al Republica

 • 11

  Veaceslav Curții de Conturi Moldova

  17 Revenco

  Valentina

  20/01/1979 01/01/2017 f taxă 553.01 Dandara

  Liliana

  dr., prof.univ. 23.12.2016 Regimul Juridica al

  patrimoniului societăților

  comerciale

  Republica

  Moldova

  18 Rotari

  Oleg

  17/09/1979 01/01/2017 fr buget 552.08 Poalelungi

  Mihai

  dr. hab., conf.

  univ.

  23.12.2016 Principii degajate de

  CEDO în materia

  interpretărilor și

  monitorizărilor

  comunicațiilor electronice

  Republica

  Moldova

  19 Sangiovanni

  Luciano

  13/12/1979 01/01/2017 f taxă 552.08 Băieșu Aurel dr. hab., conf.

  univ

  23.12.2016 Moldovian wine industry,

  legal implications and

  economic opportunities

  after the DCFTA

  Industria vinicolă a

  Republicii Moldova, efecte

  juridice si oportunități

  economice după acordul

  ”Zona de Liber Schimb

  Aprofundat și

  Cuprinzător” între UE și

  Republica Moldova.

  Italia

  20 Solovei Nicolae 30/09/1990 01/01/2017 fr taxă 554.01 Grecu Raisa dr. hab., conf.

  univ.

  23.12.2016 Răspunderea penală pentru

  atacul asupra persoanei ce

  se bucură de protecție

  internațională

  Republica

  Moldova

  21 Stavinschi

  Alexander

  31/01/1991 01/01/2017 f taxă 554.01 Popovici

  Tudor

  dr., conf. univ. 23.12.2016 Prevenirea și combaterea

  criminalității organizația

  Republica

  Moldova

  22 Sternioală Oleg 01/04/1975 01/01/2017 fr taxă 552.08 Poalelungi

  Mihai

  dr. hab., conf.

  univ.

  23.12.2016 Obligațiile pozitive ale

  statului prin prisma CEDO

  Republica

  Moldova

  23 Țâmbală

  Lilia

  05/06/1974 01/01/2017 fr taxă 554.04 Evtodiev Igor dr. hab., conf.

  univ.

  23.12.2016 Expertiza judiciară

  lingvistică

  Republica

  Moldova

  24 Trifan

  Violeta

  02/10/1990 01/01/2017 fr taxă 553.01 Mihalachi

  Iurie

  dr., conf. univ. 23.12.2016 Fundamentele juridice ale

  contractului de transport

  de persoane și bagaje

  Republica

  Moldova

 • 12

  Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

  Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „N. Dimo”; Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”; Institutul

  de Tehnică Agricolă „Mecagro”; Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară; Institutul de Fitotehnie

  „Porumbeni” (parteneriat)

  ȘD a Parteneriatului Instituțiilor din Învățămînt și Cercetare din Agricultură

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul

  nașterii

  Data

  înmatriculăr

  ii la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma

  de studii

  (f / fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform

  HG 816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului

  / lor științific/i

  Titlul

  științific al

  conducătorul

  ui de

  doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine

  a doctorandului

  1.

  Cușnir Natalia 05.09.1972

  01.11.2016 F buget

  255.01 Volconovici

  Liviu

  dr., hab.,

  prof.univ.,

  29.11.2016 Elaborarea algoritmului de

  funcționare și modelului

  matematic a instalației

  pentru răcirea laptelui cu

  consum redus de energie

  electrică

  Republica

  Moldova

  2. Popescu Adrian

  01.01.1988

  01.11.2016 F buget

  521.03. Baltag Grigore

  dr., conf.

  univ.

  29.11.2016 Perfecționarea

  mecanismului economic al

  suiniculturii în R. Moldova

  Republica

  Moldova

  3.

  Caradja Alina

  01.08.1992

  01.11.2016 F buget

  521.03. Prisăcaru

  Veronica,.

  Prorector dr.,

  conf. univ.

  29.11.2016 Managementul

  performanței

  învățământului profesional

  agrar și impactul acestuia

  asupra dezvoltării durabile

  a mediului rural al

  Republicii Moldova

  Republica

  Moldova

  4.

  Manastîrli

  Tatiana

  24.06.1978

  01.11.2016 F buget

  431.01 Bălănescu

  Savva

  dr., conf.

  univ.

  29.11.2016 Efectul Coriocenului și

  macrolidelor în terapia

  sindromului MMA la

  scroafe

  Republica

  Moldova

  5.

  Malancea

  Nicolae

  09.10.1991

  01.11.2016 F buget

  431.03. Starciuc

  Nicolae,

  prorector dr.

  hab., prof.

  univ.

  29.11.2016 Monitoringul

  antibiorezistentei în

  infecțiile bacteriene la

  păsări.

  Republica

  Moldova

  6.

  Caterenciuc

  Cristina 19.06.1986

  01.11.2016 F buget

  411.06. Balan

  Valerian,

  dr. hab.,

  prof. univ.

  29.11.2016 Perfecționarea

  tehnologiilor de întreținere

  a livezilor super intensive

  de cireș și măr, elaborarea

  tehnicilor de formare a

  Republica

  Moldova

 • 13

  calității fructelor pe plan

  European

  7.

  Arnaut Vitalie 07.01.1959

  01.11.2016 FR buget

  255.01 Serbin

  Vladimir

  dr. hab.,

  prof. univ.

  29.11.2016 Cercetări privind sistema

  de mașini pentru lucrarea

  solului în condițiile

  agriculturii conservative

  Republica

  Moldova

  8.

  Begal Iurie 09.10.1980

  01.11.2016 FR buget

  411.05 Andrieș

  Vladimir,

  dr., conf.

  univ.

  29.11.2016 Influența componenței și

  metodei de pregătire a

  substratului nutritiv asupra

  productivității și calității

  ciupercilor de păstrăv

  (Pleurotus ostreatus)

  Republica

  Moldova

  9.

  Cataraga Ivan 27.01.1986

  01.11.2016 FR buget

  421.03. Eremia

  Nicolae,

  dr. hab.,

  prof. univ.,

  decan

  29.11.2016 Particularitățile tehnologiei

  întreținerii și exploatării

  familiilor de albine în

  diferite sisteme de stupi

  Republica

  Moldova

  10.

  Pînzari Victor 08.07.1983

  01.11.2016 FR buget

  411.06 Peșteanu

  Ananie,

  dr., conf.

  univ.

  29.11.2016 Influența regulatorilor de

  creștere asupra sporirii

  productivității și calității

  fructelor în plantațiile de

  măr

  Republica

  Moldova

  11.

  Petriuc Serghei 29.04.1987

  01.11.2016 FR buget 421.03. Eremia

  Nicolae,

  dr. hab.,

  prof. univ.,

  decan

  29.11.2016 Particularitățile selecției

  liniilor specializate a

  albinelor carpatice

  Republica

  Moldova

  12.

  Pinteac Roman 12.02.1986

  01.11.2016 FR buget

  421.02 Caisîn Larisa

  dr. hab.,

  conf. univ.

  șef catedră

  29.11.2016 Creșterea eficientei

  sistemelor de producție

  tradiționale la ovine prin

  valorificarea superioara a

  resurselor noi furajere

  neconvenționale și

  aditivilor furajeri din

  generația nouă

  Republica

  Moldova

 • 14

  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatriculă

  rii la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii

  (f / fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului /

  lor științific/i

  Titlul științific

  al

  conducătorulu

  i de doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine a

  doctorandului

  ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT

  1. Alabduljabbar Naif Jassim

  15.12.1987 01.11.201

  6

  f/r taxa 552.08 Cauia

  Alexandru

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Cadrul normativ

  internațional in materie de

  securitate in contextul

  crizelor regionale

  Qatar

  2. Apostol Cristina 21.08.1991 01.11.2016

  f/r taxa 553.06 Osoianu

  Natalia

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Reglementarea juridică a

  obligațiilor contractuale cu

  element de extraneitate în

  contextul armonizării

  dreptului internațional

  privat al Republicii

  Moldova cu standardele

  europene

  RM

  3. Azrad Rafi 27.11.1964 01.11.2016

  f/r taxa 554.03 Rusu Vitalie dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Locul victimei in procesul

  penal - studiu de drept

  comparat. Dreptul național

  in lumina dreptului

  internațional

  Israel

  4. Berlinschi Cristina

  25.07.1987 01.11.201

  6

  f/r taxa 552.08 Gamurari

  Vitalie

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Procesul electoral în

  Uniunea Europeană în

  contextul armonizării

  contenciosului electoral

  RM

  5. Ciobanu Mariana

  07.06.1986 01.11.201

  6

  f/r taxa 554.04 Golubenco

  Gheorghe

  dr.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Teoria și practica

  expertizei criminalistice a

  scrisului și semnăturii

  RO

  6. Ciudin Irina 05.07.1986 01.11.2016

  f/r taxa 552.08 Cauia

  Alexandru

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Reglementarea juridică a

  relațiilor de muncă la nivel

  internațional și național al

  statelor prin prisma

  cadrului normativ al

  Organizației Internaționale

  a Muncii

  RM

 • 15

  7. Compan Dorin 14.11.1982 01.11.2016

  f/r taxa 554.01 Rotari Oxana dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Combaterea fenomenului

  de spălare a banilor în

  contextul acordurilor

  interstatale și

  reglementărilor în cadrul

  Uniunii Europene

  RM

  8. Dobînda Vasile 07.01.1978 01.11.2016

  f/r taxa 554.01 Barbăneagră

  Alexei

  dr.hab.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Spălarea banilor: analiza

  juridico-penală a

  infracțiunii. Elemente de

  drept comparat

  RM

  9. Latzel Conrad dosar

  10.01.1970 01.11.201

  6

  f/r taxa 552.08 Gamurari

  Vitalie

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Obligațiile asumate de

  către state la nivel

  internațional în materie de

  refugiați în contextul crizei

  imigraționiste în Uniunea

  Europeană

  RFG

  10. Mărgineanu Elena

  17.06.1992 01.11.201

  6

  f/r taxa 552.08 Smochină

  Carolina

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Natura juridică a

  acordurilor internaționale

  în materie de relații de

  muncă în contextul

  obligațiilor statelor

  asumate la nivel

  internațional

  RM

  11. Mindrilă Daniel 16.06.1962 01.11.2016

  f/r taxa 554.04 Golubenco

  Gheorghe

  dr.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Valorificarea

  criminalistică a urmelor de

  miros în investigarea

  infracțiunilor

  RO

  12. Moroșanu Silvian

  11.02.1975 01.11.201

  6

  f/r taxa 552.01 Țurcan

  Serghei

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Protecția constituțională a

  libertății religiei

  RM

  13. Năvodariu Elena Tania

  30.04.1978 01.11.201

  6

  f/r taxa 552.08 Gamurari

  Vitalie

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Contribuirea justiției

  tranziționale la instaurarea

  Statului de drept într-o

  societate post-conflictuală

  RO

  14. Pitic Mariana 29.01.1973 01.11.2016

  f/r taxa 552.08 Poalelungi

  Mihail

  dr. hab.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Standarde europene de

  asigurare a accesului

  femeilor la justiție

  RM

  15. Stîrcea Ustim 30.03.1987 01.11.2016

  f/r taxa 552.08 Cauia

  Alexandru

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Obligațiile internaționale

  ale statelor în domeniul de

  protecție a mediului prin

  prisma reuniunilor de la

  Paris (2015) și Marakech

  (2016)

  RM

 • 16

  16. Suvac Sergiu 03.01.1988 01.11.2016

  f/r taxa 552.08 Poalelungi

  Mihail

  dr. hab.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Libertatea de gândire în

  contextul art. 9 al

  Convenției Europene a

  Drepturilor Omului și al

  jurisprudenței Curții

  Europene pentru

  Drepturile Omului

  RM

  17. Tofan Tudor 13.06.1989 01.11.2016

  f/r taxa 551.01 Baltag

  Dumitru

  dr. hab.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Răspunderea pentru

  prejudiciile cauzate prin

  actele ilicite ale

  autorităților publice

  RM

  ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE, SOCIALE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

  18. Sandu Maxim 18.04.1986 01.11.2016

  f/r taxa 521.02 Gribincea

  Alexandru

  dr. hab.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Cooperarea economică

  internațională și securitatea

  energetică a Republicii

  Moldova

  RM

  19. Al Jafar Homam Msaed Muslim

  19.08.1981 01.11.201

  6

  f/r taxa 521.03 Stratan

  Alexandru

  dr. hab.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Organizational Leadership

  in the space of a corporate

  culture

  Irak

  20. Kilou Mustafa 15.07.1983 01.11.2016

  f/r taxa 521.04 Moldovan

  Batrinac

  Viorelia

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Development of the

  system of motivation and

  stimulation of

  employment of staff of the

  organization: the theory,

  methodology, practice

  Siria

  21. Abu Rabia Entedar

  27.05.1981 01.11.201

  6

  f/r taxa 521.03 Graur Elena dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Leadership in the

  organization: social-

  philosophical analysis of

  contemporary approaches

  Israel

  22. Abu Arar Haila 12.09.1984 01.11.2016

  f/r taxa 521.03 Graur Elena dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Modernization of the labor

  management motivation of

  teachers in higher

  education

  Israel

  23. Abou Arabia Soad

  19.10.1986 01.11.201

  6

  f/r taxa 521.03 Varban Stepan dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Personnel management

  strategies in international

  practice

  Israel

  24. Abu Guda Ouda

  20.11.1983 01.11.201

  6

  f/r taxa 521.03 Varban Stepan dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Modernization of

  personnel management

  system

  Israel

 • 17

  25. Caranfil Narcisa Gianina

  07.08.1974 01.11.201

  6

  f/r taxa 511.03 Rusnac

  Svetlana

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Determinante psihosociale

  ale angajamentului

  adolescenților în

  activitatea școlară

  RO

  26. Ceban Valentin 24.03.1968 01.11.2016

  f/r taxa 511.03 Șleahtițchi

  Mihail

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Rolul valorilor creștine în

  dezvoltarea coeziunii

  sociale

  RM

  27. Ciulpan-Dragomirescu

  Larisa Loredana

  20.06.1973 01.11.201

  6

  f/r taxa 511.03 Ștefârța

  Adelina

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Consecințele

  socioculturale ale

  globalizării educației ca

  factori ai fenomenului

  migrației tinerilor

  RO

  28. Dogaru-Leasa Maria Mirabela

  21.07.1984 01.11.201

  6

  f/r taxa 511.03 Iurchevici

  Iulila

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Relația dintre empatie,

  caracteristicile structurale

  și de conținut ale spațiului

  psihosocial al personalității

  RO

  29. Gagea Nadejda 13.02.1976 01.11.2016

  f/r taxa 511.03 Rusnac

  Svetlana

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Motivația socială a

  succesului academic al

  studenților contemporani

  RM

  30. Mogoșan Vergina

  19.03.1972 01.11.201

  6

  f/r taxa 511.03 Ștefârța

  Adelina

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Competențele psihosociale

  ale profesorului

  contemporan în condițiile

  hibridizării educației

  RO

  31. Roșca Tatiana 01.03.1977 01.11.2016

  f/r taxa 511.03 Caunenco

  Irina

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Perceperea transformărilor

  socioculturale de către

  tineretul studios din

  Republica Moldova

  RM

  32. Rotaru Lilia 22.12.1968 01.11.2016

  f/r taxa 511.03 Calancea

  Angela

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Трансформация

  женского социального

  аутсайдерства в малой

  группе на основе

  архетипического

  сценария Кассандры

  RM

  33. Rusanovschi Valeria

  10.10.1992 01.11.201

  6

  f/r taxa 511.03 Rusnac

  Svetlana

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Reprezentarea socială a

  frumuseții la populația

  tînără din Republica

  Moldova

  RM

  34. Stavila Alina 17.03.1986 01.11.2016

  f/r taxa 511.03 Calancea

  Angela

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Consecințe psihosociale

  ale divorțului asupra

  femeii

  RM

  35. Taha Mohammad

  23.01.1983 01.11.201

  6

  f/r taxa 511.03 Ștefârța

  Adelina

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Particularitățile relațiilor

  interpersonale în familia

  Israel

 • 18

  transnațională

  36. Voicu Maria Irina

  16.04.1984 01.11.201

  6

  f/r taxa 511.03 Iurchevici

  Iulila

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Corelația dintre

  suveranitatea spațiului

  psihosocial și bunăstarea

  subiectivă a personalității

  RO

  ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE ȘI ALE COMUNICĂRII

  37. Bălu Maria-Mădălina

  21.09.1977 01.11.201

  6

  f/r taxa 621.07. Guțu Ana dr.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Analiza discursului politic

  din presa românească și

  moldovenească

  RO

  38. Gorobeț Evelina 27.02.1983 01.11.2016

  f/r taxa 621.05 Guțu Ana dr.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Modelarea semantico-

  funcțională a epistolelor

  manuscrise franceze din

  sec. XVI-XX

  RM

  39. Pătran Florentina

  06.11.1980 01.11.201

  6

  f/r taxa 621.05 Savin Angela dr. hab.,

  conf.univ

  28.11.2016 Aspecte pragmatice,

  corelații și

  similitudini între limba

  engleza literară, tehnică și

  conversațională

  RO

  40. Todorovici Tatiana

  08.07.1986 01.11.201

  6

  f/r taxa 621.04 Sulac Sofia dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Лексико-семантическая

  характеристика

  компьютерной

  терминологии в

  немецком языке и

  особенности перевода

  терминов на русский и

  гагаузский языки

  RM

  41. Bejenaru Sergiu 03.05.1984 01.11.2016

  f/r taxa 561.01 Cernencu

  Mihai

  dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Politica energetică a

  marilor puteri în condițiile

  resurselor energetice de

  alternativă

  RM

  42. Lăudatu Marcel 24.04.1963 01.11.2016

  f/r taxa 611.02 Tentiuc Ion dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Spațiul est-carpatic și

  drumurile comerciale

  internaționale în secolele

  XII - XIV

  RO

  43. Tudora Mircea Mihail

  11.02.1978 01.11.201

  6

  f/r taxa 611.02 Tentiuc Ion dr.,

  conf.univ.

  28.11.2016 Credința și religia la daci:

  de la Burebista la Decebal

  RO

  44. Balescu Cornel 18.07.1975 01.11.2016

  f/r taxa 622.01 Vicol Dragoș dr. hab.,

  prof.univ.

  28.11.2016 Poezia viitorului - poezia

  psihedelica

  RO

 • 19

  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatriculă

  rii la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii

  (f / fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului /

  lor științific/i

  Titlul științific

  al

  conducătorulu

  i de doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine a

  doctorandului

  ȘCOALA DOCTORALĂ Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate

  1 Topolenco

  Alexandr

  27.11.1991 01.11.2016 f/r buget 611.02

  Istoria

  românilor

  Ursu

  Valentina

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Cenzura politică în cultura

  artistică a Moldovei

  Sovietice, 1944-1965

  Moldova

  2 Roibu Dumitru 13.06.1990 01.11.2016 zi buget 611.02

  Istoria

  românilor

  Ursu

  Valentina

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Principiul “realismului

  socialist” – pilonul central

  al politicii culturale

  sovietice

  Moldova

  3 Moraru Maria 23.11.1990 01.11.2016 zi buget 613.01

  Arheologie

  Octavian

  Munteanu

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Practici funerare și de cult

  atestate la comunitățile din

  silvo-stepa Pruto-nistreană

  la începutul epocii fierului

  (secolele XII-VIII a Chr.)

  Moldova

  4 Teterina Marina 27.09.1966 01.11.2016 f/r buget 611.02

  Istoria

  românilor

  Chicuș

  Nicolae

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Evoluția demografică a

  populației rurale din

  Basarabia la mijlocul

  secolului al XIX-lea

  Moldova

  5 Onofrei Irina 07.02.1990 01.11.2016 zi buget 611.03

  Istoria

  universală

  Diana

  Dumitru

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Corupția în rindul

  nomenclaturii de partid și

  de stat în RSSM, 1945-

  1991

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ Psihologie

  1 Alexa Andreea-

  Mihaela

  07.05.1988 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Verdeș Angela dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Abordarea integrativă în

  asistența psihologică a

  preadolescenților din

  familiile dezorganizate

  România

  2 Andrei

  Alexandra-

  24.07.1992 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  Verdeș Angela dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Dezvoltarea orientării

  vocaționale la adolescenții

  România

 • 20

  Mădălina dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  instituționalizați

  3 Boldișor Stela 28.04.1969 01.11.2016 f/r buget 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Racu Igor

  dr. hab.,

  prof. univ.

  15.12.2016 Dezvoltarea personalității

  preadolescenților în

  dependență de situația

  socială de dezvoltare –

  aspecte comparative

  Moldova

  4 Buganu Diana -

  Alina

  31.11.1986 01.11.2016 f/r contract 511.06

  Psihologia

  Specială

  Olărescu

  Valentina

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Intervenția psihologică și

  logopedică în tulburări de

  limbaj la preșcolari

  România

  5 Ciobanu

  Ludmila

  04.08.1979 01.11.2016 f/r buget 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Racu Iulia dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Stresul la adolescenți și

  strategii de coping

  Moldova

  6 Cristei Ina 07.06.1983 01.11.2016 f/r buget 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Losîi Elena dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Tulburările emoționale ale

  dependențelor de computer

  Moldova

  7 Dobrescu

  Constantin

  Marius

  04.08.1971 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Losîi Elena dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Diminuarea

  comportamentului auto-

  distructiv la adolescenți

  România

  8 Duducal

  Svetlana

  13.01.1973 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Racu Iulia dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Particularitățile sferei

  afective la preadolescenții

  cu boli cronice

  Moldova

  9 Grati Lilia 08.10.1985 01.11.2016 zi buget 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Verdeș Angela dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Manifestarea stresului

  ocupațional la personalul

  medical

  Moldova

  10 Gruiță Maria -

  Elena

  14.10.1971 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Vîrlan Maria dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Factorii psihologici ai

  adaptării deținuților tineri

  la mediul penitenciar

  România

 • 21

  11 Jocî-Bini Olesea 01.07.1986 01.11.2016 zi buget 511.06

  Psihologia

  specială

  Ciobanu

  Adriana

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Dezvoltarea competențelor

  comunicative la copiii cu

  intelect de limită

  Moldova

  12 Ichim Mihaela 27.09.1980 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Pleșca Maria dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Diferențe de gen privind

  motivația de autorealizare

  la maturi

  România

  13 Haceatrean

  Olesea

  26.09.1986 01.11.2016 zi buget 511.06

  Psihologia

  specială

  Olărescu

  Valentina

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Confluențe psihologice și

  logopedice în recuperarea

  tulburării fonologice de

  limbaj

  Moldova

  14 Meleșcanu

  Simona Mihaela

  29.07.1982 01.11.2016 f/r contract 511.06

  Psihologia

  specială

  Ciobanu

  Adriana

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Dezvoltarea comunicării la

  copiii cu tulburări din

  spectrul autist

  România

  15 Lungu Violeta 13.07.1968 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Racu Igor

  dr. hab.,

  prof. univ.

  15.12.2016 Optimizarea

  comportamentului

  adultului emergent prin

  ameliorarea schemelor

  mentale dezadaptativ -

  disfuncționale

  România

  16 Lupașcu

  Gabriela

  13.07.1964 01.11.2016 f/r contract 511.06

  Psihologia

  specială

  Bodorin

  Cornelia

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Imaginea de sine și

  dificultățile de integrare

  socială la adolescenții cu

  dezabilități de intelect

  România

  17 Olaru (Tudor)

  Lăcrămioara -

  Elena

  21.05.1974 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Vîrlan Maria dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Diminuarea

  comportamentului agresiv

  la preșcolari

  România

  18 Popa Luminița-

  Liliana

  18.07.1990 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Pleșca Maria dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Adaptarea adolescenților

  remigrați la mediul școlar

  România

  19 Trocin Svetlana 08.09.1984 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Adăscălița

  Viorica

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Strategii de coping a

  stresului ocupațional la

  colaboratorii MAI

  Moldova

  20 Tudor I. Gabriel 06.11.1976 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  Vîrlan Maria dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Adaptarea socială la

  adolescenții utilizatori de

  România

 • 22

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  instrumente smart

  21 Vasiliu Dan 24.06.1963 01.11.2016 f/r contract 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Adăscălița

  Viorica

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Influența factorilor de

  personalitate asupra

  performanței academice la

  studenți

  România

  22 Voitic Alina 30.04.1986 01.11.2016 f/r buget 511.06

  Psihologia

  specială

  Olărescu

  Valentina

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Aspecte psihologice ale

  atitudinii și relației dintre

  elevi în clasa/școala

  incluzivă

  Moldova

  23 Zatușevschi Ana 03.09.1990 01.11.2016 f/r buget 511.02

  Psihologia

  dezvoltării și

  psihologia

  educațională

  Jelescu Petru dr. hab.,

  prof. univ.

  15.12.2016 Dezvoltarea interesului

  electoral la vârsta tinereții

  Moldova

  ȘCOALA DOCTORALĂ Științe ale Educației

  1 Afanasiu Sergiu 18.01.1974 01.11.2016 f/r contract 532.02

  Didactica

  școlară pe

  trepte și

  discipline de

  învățămînt

  Armașu

  Ludmila

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Factori predictivi de

  implicare a părinților în

  pregătirea temelor pentru

  acasă

  Moldova

  2 Amihălăchioae

  Aniela

  27.04.1985 01.11.2016 f/r contract 532.02

  Didactica

  școlară pe

  trepte și

  discipline de

  învățămînt

  Ursu Ludmila dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Valorificarea

  interdisciplinarității în

  studierea matematicii la

  treapta liceală (profilul

  real)

  România

  3 Argint Maria 14.03.1988 01.11.2016 f/r buget 532.01

  Didactica

  preșcolară

  Gînju Stela dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Strategii didactice de

  dezvoltare a competențelor

  profesionale de educație

  ecologică la cadrele

  didactice din învățământul

  preșcolar

  Moldova

  4 Bucuci Olesea 30.06.1979 01.11.2016 f/r contract 532.02

  Didactica

  școlară pe

  Budnic Ana dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Principii metodologice de

  predare-învățare a

  lexicului englez în

  Moldova

 • 23

  trepte și

  discipline de

  învățămînt

  formarea competențelor

  receptive la nivel

  universitar

  5 Caușan Anatoli 19.08.1971 01.11.2016 f/r contract 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Gagim Ion dr. hab.,

  prof. univ.

  15.12.2016 Духовно-нравственное

  развитие личности

  посредством восприятия

  основ православной

  кулътуры (средний

  школъный возраст)

  Moldova

  6 Cosma Adrian-

  Mihai

  02.08.1974 01.11.2016 f/r contract 532.02

  Didactica

  școlară pe

  trepte și

  discipline de

  învățămînt

  Ursu Ludmila dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Formarea competenței de a

  rezolva probleme prin

  inducție matematică la

  elevii claselor liceale

  România

  7 Croitor Tatiana 16.01.1987 01.11.2016 f/r contract 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Patrașcu

  Dumitru

  dr. hab.,

  conf. univ.

  15.12.2016 Managementul dezvoltării

  competenței de

  comunicare interpersonală

  în procesul educațional

  Moldova

  8 Curilov

  Svetlana

  27.02.1961 01.11.2016 f/r buget 534.01

  Pedagogie

  specială

  Lapoșina

  Emilia

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Recuperarea dificultăților

  de adaptare și integrare

  școlară a copiilor cu

  dizabilități

  Moldova

  9 Goraș Mariana 13.03.1973 01.11.2016 f/r contract 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Țărnă

  Ecaterina

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Optimizarea adaptării

  profesionale a cadrelor

  didactice debutante

  Moldova

  10 Grițco Victoria 11.05.1991 01.11.2016 f/r contract 532.02

  Didactica

  școlară pe

  trepte și

  discipline de

  învățământ

  (l. engleză)

  Budnic Ana dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Optimizarea studierii

  limbii engleze în gimnaziu

  prin implimentarea softului

  educațional

  Moldova

  11 Guțu Maria 18.05.1982 01.11.2016 f/r buget 532.02

  Didactica

  școlară pe

  trepte și

  discipline de

  învățământ

  Dumbrăveanu

  Roza

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Evaluarea competențelor

  specifice ale elevilor la

  informatică

  Moldova

  12 Larionescu

  Corina

  28.02.1976 01.11.2016 f/r contract 531.02

  Managmentu

  Cojocaru

  Vasile

  dr. hab.,

  prof. univ.

  15.12.2016 Fundamente epistemice și

  metodologice ale deciziilor

  România

 • 24

  l educațional manageriale în școală

  13 Lăcătușu Elena-

  Simona

  25.07.1978 01.11.2016 f/r contract 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Ovcerenco

  Nadejda

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Valoarea metodologică a

  activității manageriale în

  educația adolescenților

  generației Z pentru

  parentalitate

  România

  14 Lerner Ala 23.01.1974 01.11.2016 f/r contract 531.01Teori

  a generală a

  educației

  Calaraș

  Carolina

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Condiții pedagogice de

  eficientizare a educației

  nonformale în treapta

  învățământului primar

  Moldova

  15 Michiciuc Lucia 05.08.1972 01.11.2016 zi buget 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Papuc

  Ludmila

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Fundamente pedagogice

  ale educației spre

  schimbare și dezvoltare

  Moldova

  16 Morar Irina 05.08.1969 01.11.2016 f/r contract 532.02

  Didactica

  şcolară pe

  trepte şi

  discipline de

  învăţămînt

  Barbăneagră

  Alexandra

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Metodologia învățării

  integrate a limbii și culturii

  ruse de către studenții

  străini

  Методология

  интегрированого

  иэучения руcскому

  яэыку и культуре

  инностраных студентов

  Moldova

  17 Paicu Dorina 09.04.1968 01.11.2016 f/r contract 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Pâslaru Vlad dr. hab.,

  prof. univ.

  15.12.2016 Valorificarea elementelor

  zonale de etnografie și

  folclor în educația literar-

  artistică a elevilor

  România

  18 Suleyman

  Dașdemir

  11.01.1981 01.11.2016 f/r contract 531.01

  Teoria

  generală a

  educației

  Ovcerenco

  Nadejda

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Valorificarea potențialului

  educativ al

  managementului clasei în

  formarea băieților-

  adolescenți pentru

  paternitatea responsabilă

  Turcia

  19 Ștefan Mariana 29.01.1977 01.11.2016 f/r contract 531.02

  Management

  ul

  educațional

  Cojocaru

  Vasile

  dr. hab.,

  prof. univ.

  15.12.2016 Reconceptualizarea

  inspecției școlare în

  perspectiva asigurării

  eficienței școlii

  România

  20 Vlas Lidia 23.02.1971 01.11.2016 f/r buget 532.02

  Didactica

  limbii și

  literaturii

  române

  Barbăneagră

  Alexandra

  dr., conf.

  univ.

  15.12.2016 Valorificarea educației

  pentru lectură a elevilor

  alolingvi din perspectiva

  formării cititorului cult

  Moldova

 • 25

  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

  ȘD Filologie

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatriculă

  rii la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii

  (f / fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului /

  lor științific/i

  Titlul științific

  al

  conducătorulu

  i de doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine a

  doctorandului

  1 Adăscălița

  Natalia

  28.11.1975 20.10.2016 F. buget 622.01 Diana Vrabie conf.univ., dr.

  Septembrie 2016 Jocul polarității în lirica

  detenției lui Sergiu Grossu

  Moldova

  2 Antoni Cristina 12.07.1981 20.10.2016 Fr.

  redusă

  buget 622.01 Maria

  Şleahtiţchi

  conf.univ., dr.

  Septembrie 2016 Reprezentarea lumii

  fracturate în opera lui

  Serafim Saka

  Moldova

  3 Buzuleac Ana 03.01.1992 20.10.2016 Fr.

  redusă

  buget 622.01 Nicolae Leahu conf.univ., dr.

  Septembrie 2016 Metamorfozele textului și

  mutațiile receptării

  romanului ”Povara

  bunătății noastre” de Ion

  Druță

  Moldova

  4 Curchi Tatiana 13.07.1972 20.10.2016 F buget 621.01 Lilia Trinca conf.univ., dr.

  Septembrie 2016 „Urîtul” în imaginea

  etnolingvistică a românului

  Moldova

  5 Guțu Jana 03.07.1988 20.10.2016 Fr.

  redusă

  buget 622.01 Maria

  Abramciuc

  conf.univ., dr.

  Septembrie 2016 Identitate şi alteritate în

  dramaturgia lui Matei

  Vişniec

  Moldova

  6 Malinovschi

  Victoria

  28.09.1990 20.10.2016 F buget 622.01 Maria

  Abramciuc

  conf.univ., dr.

  Septembrie 2016 Mitul lui Narcis și poezia

  postmodernă din Basarabia

  Moldova

  7 Melnic Svetlana 30.06.1983 20.10.2016 Fr.

  redusă

  buget 622.01 Diana Vrabie conf.univ., dr.

  Septembrie 2016 Retorica ficțiunii și a

  autenticității în

  memorialistica detenției

  (Alexei Marinat)

  Moldova

  8 Snegur Galina 12.07.1982 20.10.2016 Fr.

  redusă

  buget 621.01 Gheorghe

  Popa

  prof.univ., dr.

  habil.

  Septembrie 2016 Conotația semantică

  național-culturală a

  frazeologismelor

  româneşti

  Moldova

  9 Stanțieru Oxana 09.01.1978 20.10.2016 Fr.

  redusă

  buget 622.01 Maria

  Şleahtiţchi

  conf.univ., dr.

  Septembrie 2016 Memorii şi jurnale în

  literatura română din

  Republica Moldova:

  diversitate conceptuală şi

  discursivă

  Moldova

 • 26

  Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

  ȘD a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatriculăr

  ii la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii

  (f / fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului /

  lor științific/i

  Titlul științific

  al

  conducătorului

  de doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine a

  doctorandului

  1 Leşco Victoria 18.01.

  1987

  31.10.201

  6 zi buget

  533.04

  Goncearuc

  Svetlana dr., prof.univ.

  14.11.2016

  Interacţiunea şcolii şi

  familiei în educaţia fizică a

  elevilor de vârstă şcolară

  mică

  RM

  2 Chirtoaca Ilie 05.03.

  1958

  31.10.201

  6 f/r buget

  533.04 Manolachi

  Veaceslav

  dr. hab.,

  prof.univ. 14.11.2016

  Selecţia incipientă a

  copiilor pentru practicarea

  luptelor libere

  RM

  3 Corman Marina 25.03.

  1975

  31.10.201

  6 f/r buget

  533.04 Zavalişca

  Aurelia dr., conf.univ. 14.11.2016

  Kinetoprofilaxia în

  obezitate la elevii claselor

  primare

  RM

  4 Podlesnova

  Rodica

  03.08.

  1975

  31.10.201

  6 f/r buget

  533.04

  Buftea Victor dr., conf.univ. 14.11.2016

  Controlul şi planificarea

  procesului de antrenament

  al gimnastelor la etapa

  pregătirii de bază

  RM

  5 Afonina Polina 19.09.

  1976

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Aftimiciuc

  Olga

  Goncearuc

  Svetlana

  dr., conf.univ.

  dr., prof.univ.

  14.11.2016

  Становление социальной

  идентичности у

  учащихся начальной

  школы в системе занятий

  спортивными танцами

  RM

  6 Belenkii Maxim 11.09.1991 31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04

  Racu Sergiu

  dr., conf.univ. 14.11.2016

  Recuperarea fizică prin

  kinetoterapie a persoanelor

  după intervenţie

  chirurgicală de

  decompresie lombară

  RM

  7 Diacenco

  Ecaterina

  08.12.

  1992

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04

  Rîşneac Boris

  dr., prof.univ.

  14.11.2016

  Формирование

  профессиональных

  компетенций у студентов

  факультета «Защита

  охрана и безопасность»

  средствами прикладного

  плавания

  RM

 • 27

  8 Donţova Natalia 31.07.

  1985

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04

  Moroşan

  Raisa

  dr. hab.,

  prof.univ. 14.11.2016

  Tehnologii de refacere şi

  recreere în optimizarea

  stării de sănătate a

  poliţiştilor de frontieră

  RM

  9 Donţov Serghei 12.07.

  1984

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Triboi Vasile

  dr., prof.univ. 14.11.2016

  Pregătirea fizică a

  militarilor pentru

  activităţile de luptă

  RM

  10 Milevschi

  Anatolie

  17.02.

  1956

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Grimalschi

  Teodor

  dr., prof.univ. 14.11.2016

  Modelarea pregătirii

  tehnice a gimnaștilor pe

  trambulină într-un ciclu

  anual de antrenament

  RM

  11 Schiţco

  Margarita

  29.09.

  1987

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04

  Demcenco

  Petru

  dr., conf.univ. 14.11.2016

  Применение

  нестандартного

  оборудования для

  совершенствования

  техники штрафного

  броска у

  высококвалифицированн

  ых баскетболистов

  RM

  12 Slimovschi

  Marina

  22.09.

  1987

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04

  Zavalişca

  Aurelia dr., conf.univ. 14.11.2016

  Pregătirea fizică a elevilor

  de 7-10 ani prin aplicarea

  mijloacelor profilaxiei

  primare

  RM

  13 Caracaleanu

  Cristian Mihai

  06.02.

  1981

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Păcuraru

  Alexandru

  dr., prof.univ. 14.11.2016

  Pregătirea sportivă a

  fotbaliştilor de 12-14 ani

  prin identificarea profilului

  biomotric

  Ro

  14 Caracaleanu

  Sorin Gabriel

  10.09.

  1984

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04

  Chirazi Marin dr.,prof.univ. 14.11.2016

  Pregătirea iniţială la

  Karate a copiilor de 10-12

  ani

  Ro

  15 Jora Bogdan

  Sorin

  10.09.

  1974

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04

  Chirazi Marin dr.,prof.univ. 14.11.2016

  Optimizarea planului

  managerial al şcolii

  generale prin utilizarea

  unor activităţi sportive

  extraşcolare

  Ro

  16 Lepciuc

  Gabriela

  23.10.

  1992

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Dorgan Viorel

  dr. hab.,

  prof.univ. 14.11.2016

  Pregătirea fizică specifică

  în rugby 7 feminin Ro

  17 Radu Ramona

  Costina

  17.10.

  1988

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Budevici-Puiu

  Anatolie

  dr., prof.univ. 14.11.2016

  Tehnologii de refacere

  după efortul fizic a

  handbalistelor de 16-18

  Ro

 • 28

  ani

  18 Grigore Nicolae 19.07.

  1983

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Carp Ion

  dr., conf.univ. 14.11.2016

  Modelarea procesului de

  pregătire a fotbaliştilor

  juniori U-19

  Ro

  19 Fratiloiu Dorina

  Petronela

  29.06.

  1979

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Carp Ion

  dr., conf.univ. 14.11.2016

  Pregătirea fizică a copiilor

  de 8-10 ani specializaţi în

  schi fond

  Ro

  20 Nacu Constantin 10.05.

  1997

  31.10.201

  6 f/r taxă

  533.04 Popescu

  Veronica dr., conf. univ. 14.11.2016

  Modelarea mijloacelor şi

  metodelor de pregătire

  fizică a atleţilor juniori III

  Ro

  Universitatea de Studii Europene din Moldova

  ȘD Științe Juridice și Relații Internaționale

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatriculă

  rii la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii

  (f / fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului /

  lor științific/i

  Titlul științific

  al

  conducătorulu

  i de doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine a

  doctorandului

  1. Cigulea Aliona 14.10.1986 01.11.2016

  f/r taxa 552.08 Gamurari

  Vitalie

  dr., conf.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Natura juridică a

  acordurilor internaționale

  dintre Uniunea Europeană

  și Australia în lumina

  intensificării relațiilor

  internaționale

  R.Moldova

  2. Gandrabura

  Boris

  23.02.1976 01.11.20

  16

  zi taxa 552.08 Dorul Olga,

  dr., conf. univ.

  dr., conf.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Reglementarea

  internațională a regimului

  juridic al cetățenilor străini

  R.Moldova

  3. Rotari Vitali 24.01.1985 01.11.20

  16

  zi taxa 552.08 Burian

  Alexandru

  dr. hab.,

  prof. univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Место и роль

  негосударственных

  субьектов

  международного права в

  условиях меняющейся

  системы современныых

  международных

  отношений

  R.Moldova

  4. Tizu Svetlana 10.06.1981 01.11.20

  16

  f/r taxa 552.08 Ceban Cristina dr., conf.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Regimul juridic de

  protecție a refugiaților

  potrivit reglementărilor

  R.Moldova

 • 29

  internaționale

  5. Vodă Mihail 21.06.1984 01.11.20

  16

  zi taxa 552.08 Dorul Olga dr., conf.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Realizarea acordurilor de

  readmisie în Republica

  Moldova

  R.Moldova

  6. Rebeja Natalia 04.01.1982 01.11.20

  16

  zi taxa 553.01 Rotaru Ilie dr., conf.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Protecția muncii

  angajaților în instituțiile

  publice

  R.Moldova

  7. Scripnic

  Victoria

  10.11.1983 01.11.20

  16

  f/r taxa 553.05 Vieriu

  Eufemia

  dr., conf.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Răspunderea juridică în

  dreptul muncii

  R.Moldova

  8. Salcuțan Olesea 22.10.1977 01.11.20

  16

  zi taxa 553.06 Băieșu Aurel dr. hab.,

  prof. univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Концепция системного

  взаимодействия

  национального права,

  междунородного

  частного права,

  международного

  публичного права:

  общетеоретические и

  международно-правовые

  подходы

  R.Moldova

  9. Ciobanu Rodica 09.08.1980 01.11.20

  16

  zi taxa 554.02 Bujor Valeriu dr., prof.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Victimizarea unor pături

  sociale a populației în

  Republica Moldova

  R.Moldova

  10. Cîrlan Cristina 15.04.1988 01.11.20

  16

  f/r taxa 554.02 Bujor Valeriu dr., prof.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Geografia criminalității R.Moldova

  11. Vasiloi Djulieta 26.02.1975 01.11.20

  16

  zi taxa 554.02 Bujor Valeriu dr., prof.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Pericolul social și

  consecințele crimei și

  criminalității

  R.Moldova

  12. Gheorghieș Iulia 19.05.1986 01.11.20

  16

  zi taxa 554.03 Airapetean

  Artur

  dr., conf.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Respectarea principiului

  proporționalității în faza

  urmării penale.

  Compatibilitatea legislației

  și practicii cu exigențele

  europene și internaționale

  R.Moldova

  13. Guștiuc Iurie 03.07.1991 01.11.20

  16

  f/r taxa 554.03 Airapetean

  Artur

  dr., conf.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Recurs în interesul legii în

  sistemul căilor

  extraordinare de atac

  R.Moldova

  14. Niculcea Andrei 26.06.1979 01.11.20

  16

  f/r taxa 554.03 Sedlețchi Iurie dr., prof.

  univ.

  P-v. nr. 4

  din 26.12.2016

  Încetarea procesului penal

  în ședința preliminară

  R.Moldova

  15. Levovski Renata 03.02.1976 01.11.20 f/r taxa 552.08 Burian dr. hab., P-v. nr. 4 Instituția observatorilor în R.Moldova

 • 30

  16 Alexandru prof.univ. din 26.12.2016

  monitorizarea

  internațională a procesului

  electoral (aspecte politico-

  juridice)

  Universitatea de Stat din Moldova

  Nr. Numele,

  prenumele

  doctorandului

  Ziua, luna,

  anul nașterii

  Data

  înmatriculă

  rii la studii

  (ziua, luna,

  anul)

  Forma de

  studii

  (f / fr)

  Forma de

  finanțare

  (buget /

  taxă)

  Cifrul

  programului

  de doctorat

  (conform HG

  816 din

  11.11.2015)

  Numele,

  prenumele

  conducătorului /

  lor științific/i

  Titlul științific

  al

  conducătorulu

  i de doctorat

  (abreviat)

  Data aprobării

  temei și

  conducătorului

  științific (ziua,

  luna, anul)

  Tema tezei Țara de origine a

  doctorandului

  ȘCOALA DOCTORALĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚA INFORMAȚIEI

  1. Antohi Ionel 1989 01.11.2016 f/r buget

  112.03 –

  Cibernetică

  matematică

  și cercetări

  operaționale

  Hâncu Boris

  Conf. univ., dr.

  în șt. fizico-

  matematice

  29.11.2016

  Utilizarea tehnologiilor

  cloud de calcul performant

  pentru modelarea

  proceselor decizionale în

  situaţii de risc,conflict şi

  impact informaţional.

  RM

  2. Modrînga

  Andrei 1991 01.11.2016 f/r buget

  112.03 –

  Cibernetică

  matematică

  și cercetări

  operaționale

  Cataranciuc

  Sergiu

  Prof. univ., dr.

  hab. în șt.

  fizico-

  matematice

  29.11.2016

  Metode și algoritmi

  polinomiali de soluționare

  a problemelor de

  amplasare pe structuri

  discrete.

  RM

  ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE FIZICE ȘI INGINEREȘTI

  1. Galaicu Valeriu 1983 01.11.2016 f/r buget

  232.02 –

  Tehnologii,

  produse şi

  sisteme

  informaţiona

  le

  Bragaru

  Tudor

  Conf. univ., dr.

  în economie 29.11.2016

  Modele matematice,

  tehnici şi produse program

  inteligente de securitate

  informaţională a

  activităţilor în reţea.

  RM

  ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE CHIMICE

  1. Rusnac Roman 1992 01.11.2016 f buget 141.02 – Chimie

  coordinativă

  Gulea

  Aurelian

  Acad., prof.

  univ., dr. hab. în

  chimie

  29.11.2016

  Sinteza unor inhibitori de

  proliferare a celulelor de

  cancer în baza derivaților

  4’-aminoacetanilidei, ce

  conțin sulf.

  RM

  2. Rusnac Anna 1991 01.11.2016 f buget 141.02 – Chimie Gulea Acad., prof. 29.11.2016 Sinteza și cercetarea RM

 • 31

  coordinativă Aurelian univ., dr. hab. în

  chimie

  proprietăților biologice ale

  unor noi derivați ai 2-

  mercaptobenzooxazolului

  și ai compușilor complecși

  cu biometale.

  3. Usataia Irina 1993 01.11.2016 f buget 141.02 – Chimie

  coordinativă

  Gulea

  Aurelian

  Acad., prof.

  univ., dr. hab. în

  chimie

  29.11.2016

  Inhibitori polifunctionali în

  baza compușilor

  coordinativi ai unor metale

  3d cu saliciliden- și

  picoliden-4-alil-S-

  alchilizotiosemicarbazide

  substituite.

  RM

  4 Sîrbu Elena 1992 01.11.2016 f buget

  145.01 -

  Chimie

  ecologică

  Gonța Maria Prof. univ., dr.

  hab. în chimie 29.11.2016

  Elaborarea metodelor

  inovaționale de inhibiție în

  sinteza endogenă a

  compușilor cancirigeni,

  obținuți la nitrozarea

  endogenă a

  medicamentelor

  RM

  ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI GEONOMICE

  1. Blidari Anton 1989 01.11.2016 f buget 155.01 –

  Pedologie

  Jigău

  Gheorghe

  Conf. univ., dr.

  în biologie 29.11.2016

  Studierea proceselor de

  evoluție a cernoziomurilor

  tipice din zona centrală în

  condiții de suprahumezire

  indusă de modificările

  antropice și schimbărilor

  climatice.

  RM

  2. Borș Natalia 1992 01.11.2016 fr buget 155.01 –

  Pedologie

  Jigău

  Gheorghe

  Conf. univ., dr.

  în biologie 29.11.2016

  Cadrul funcțional –

  landsaftic și agrofizic de

  optimizare a însușirilor și

  regimurilor

  cernoziomurilor tipice din

  zona centrală și diminuării

  consecințelor schimbărilor

  climaterice.

  RM

  ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

  1. Bondarenco

  Olga 1987 01.11.2016 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Tolstaia

  Svetlana

  Conf. univ., dr.

  în psihologie 29.11.2016

  Particularități ale reflecției

  și maturității personale în

  manifestarea sentimentului

  de singurătate/

  RM

 • 32

  Особенности рефлексии

  и личностной зрелости у

  людей с разным уровнем

  субьктивного

  переживания

  одиночества.

  2. Botnari Irina 1987 01.11.2016 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Potâng

  Angela

  Conf. univ., dr.

  în psihologie 29.11.2016

  Manifestarea agresivității

  în funcție de percepția

  riscului la conducătorii

  auto.

  RM

  3. Doncenco Igor 1991 01.11.2016 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Anțibor

  Liudmila

  Conf. univ., dr.

  în biologie 29.11.2016

  Жизнестойкость и

  особенности

  формирования

  социально-

  психологической

  идентичности личности в

  зависимости от уровня

  восприятия неравенства

  доходов.

  RM

  4. Madan Oxana 1988 01.11.2016 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Cojocaru

  Natalia

  Conf. univ., dr.

  în psihologie 29.11.2016

  Implicații afective și efecte

  persuasive ale

  reprezentărilor din

  discursul publicitar asupra

  comportamentului

  individual și social.

  RM

  5. Postolati

  Ecaterina 1991 01.11.2016 f buget

  511.01 –

  Psihologie

  generală

  Anțibor

  Liudmila

  Conf