lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func lista studenților-doctoranzi...

65
1 Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017, a conducătorilor științifici și a temelor de cercetare Academia de administrare publică ȘD în Științe Administrative Nr. Numele, prenumele doctorandului Ziua, luna, anul nașterii Data înmatriculării la studii (ziua, luna, anul) Forma de studii (f / fr) Forma de finanțare (buget / taxă) Cifrul specialității Numele și prenumele conducătorului științific Titlul științific al conducătorului de doctorat (abreviat) Data aprobării temei și confirmării conducătorului științific Tema tezei Țara de origine a doctorandului Doctoranzi înmatriculați cu finanțare de la buget 1 Popovici Ion 28.04.1992 01.11.2016 f/r b 563.01. Șaptefrați Tatiana dr., conf. univ. 20.12.2016 Evaluarea reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Republica Moldova 2 Toma Alexandru 06.02.1990 01.11.2016 f b 563.01. Șaptefrați Tatiana dr., conf. univ. 20.12.2016 Evaluarea impactului social al programelor și proiectelor în administrația publică. Republica Moldova 3 Meleștean Ion 11.02.1991 01.11.2016 f/r b 563.01. Groza Andrei dr., conf. univ. 20.12.2016 Impactul factorului politic asupra activității administrației publice locale. Republica Moldova 4 Șavga Alexandru 20.07.1991 01.11.2016 f/r b 563.01. Dulschi Ion dr., conf. univ. 20.12.2016 Descentralizarea administrativă și dezvoltarea autonomiei locale principii și repere metodologice pentru reformarea administrației publice din Republica Moldova. Republica Moldova 5 Varzari Ana 14.06.1979 01.11.2016 f/r b 563.02. Spătaru Tatiana dr. hab., conf. univ. 20.12.2016 Impactul evaluării performanțelor funcționarilor publici Republica Moldova

Upload: others

Post on 20-Sep-2019

44 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

1

Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

a conducătorilor științifici și a temelor de cercetare

Academia de administrare publică

ȘD în Științe Administrative

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziu

a, l

un

a, a

nu

l n

așt

erii

Dat

a în

mat

ricu

lări

i la

stu

dii

(zi

ua,

lu

na,

an

ul)

Fo

rma

de

stu

dii

(f /

fr)

Fo

rma

de

fin

anța

re

(bu

get

/ t

axă)

Cifrul specialității

Numele și

prenumele

conducătorului

științific

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

confirmării

conducătorului

științific

Tema tezei

Țara de

origine a

doctorandului

Doctoranzi înmatriculați cu finanțare de la buget

1

Popovici

Ion

28.04.1992 01.11.2016 f/r b 563.01.

Șaptefrați

Tatiana

dr., conf. univ.

20.12.2016

Evaluarea reformei

administrației publice

locale din Republica

Moldova.

Republica

Moldova

2

Toma

Alexandru

06.02.1990

01.11.2016

f b 563.01.

Șaptefrați

Tatiana

dr., conf. univ.

20.12.2016

Evaluarea impactului

social al programelor și

proiectelor în

administrația publică.

Republica

Moldova

3

Meleștean

Ion

11.02.1991

01.11.2016 f/r b 563.01.

Groza

Andrei dr., conf. univ.

20.12.2016

Impactul factorului politic

asupra activității

administrației publice

locale.

Republica

Moldova

4 Șavga

Alexandru 20.07.1991

01.11.2016 f/r b 563.01.

Dulschi

Ion dr., conf. univ.

20.12.2016

Descentralizarea

administrativă și

dezvoltarea autonomiei

locale – principii și repere

metodologice pentru

reformarea administrației

publice din Republica

Moldova.

Republica

Moldova

5

Varzari

Ana

14.06.1979

01.11.2016 f/r b 563.02.

Spătaru

Tatiana

dr. hab., conf.

univ.

20.12.2016

Impactul evaluării

performanțelor

funcționarilor publici

Republica

Moldova

Page 2: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

2

asupra procesului de

administrare în Republica

Moldova

6

Chiriac

Diana

02.12.1982

01.11.2016 f b 563.01.

Popovici

Angela dr., conf. univ.

20.12.2016

Implicațiile deciziei

administrative asupra

procesului de guvernare

din Republica Moldova.

Republica

Moldova

7

Frimu

Teodora

01.02.1972

01.11.2016 f b 563.01. Popovici

Angela dr., conf. univ.

20.12.2016

Fenomenul birocrației în

contexul administrativ din

Republica Moldova.

Republica

Moldova

Doctoranzi înmatriculați în bază de contract

8

Antoci

Ana

11.07.1983

01.11.2016 f c 563.02.

Solomon

Constantin

dr. hab., prof.

univ.

20.12.2016

Impactul controlului

asupra eficientizării

administrației publice

locale din Republica

Moldova

Republica

Moldova

9

Iacub

Alexandru

23.03.1988

01.11.2016

f c 563.02. Solomon

Constantin

dr. hab., prof.

univ.

20.12.2016

Sistemul de asigurare a

calității serviciilor de

asistență socială din

Republica Moldova..

Republica

Moldova

10

Urzică

Iurie

19.10.1966

01.11.2016

f c 563.02. Spătaru

Tatiana

dr. hab., conf.

univ.

20.12.2016

Consolidarea capacităților

administrației publice

locale în dezvoltarea

comunitară durabilă.

Republica

Moldova

11 Nica

Doina 24.11.1984

01.11.2016

f c 563.02. Spătaru

Tatiana

dr. hab., conf.

univ.

20.12.2016

Colaborarea administratiei

publice locale cu

societatea civilă în

soluționarea problemelor

comunitare educationale

Republica

Moldova

12

Onoi

Viorica

24.10.1980

01.11.2016

f c 563.02. Romandaș

Nicolae dr., prof. univ

20.12.2016

Realizarea drepturilor

persoanelor cu

dezabilități.prin politici de

incluziune socială

Republica

Moldova

Page 3: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

3

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

ȘD Studiul Artelor și Culturologie

Nr. Numele

Prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatricul

ării

la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de

studii

(f/fr)

Foema

de

finanțare

(buget/ta

xă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015

Numele,

Prenumele

conducătorulu

i

/lor știnșific/i

Titlul

științific al

conducătorul

ui de

doctorat

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine

a doctorandului

1 Munteanu

Dorina

01.11.1990 02.01.2017 fr buget Muzicologie

653.01

Tcacenco

Victoria

Dr.

prof.univ.

Inter.

Ședința va avea

loc in ianuarie,

2017

Creațiile pentru corn

semnate de Oleg Negruța

în repertoriul concertistic

și didactic național.

R .Moldova

2 Roamnenco

Cristina

21.02.1984 02.01.2017 fr buget Muzicologie

653.01

Tcacenco

Victoria

Dr.

prof.univ.

Inter.

-„-

Valorificarea folclorului

muzical din arealul

românesc în jazz-ul

național la confluența

secolelor XX-XXI:

procedee și tehnici de

interpretare vocală.

R. Moldova

3 Corjan Angela 27.02.1982 02.01.2017 fr. buget Muzicologie

653.01

Tcacenco

Victoria

Dr.

prof.univ.

Inter.

-„-

Modelarea stilistică – un

procedeu relevant în

muzică de jazz la

confluența sec. XX - XXI

R. Moldova

4 Julea Violeta 06.07.1977 02.01.2017 fr. buget Muzicologie

653.01

Berezovicova

Tatiana

Dr.

prof.univ.

Inter.

-„-

Stilurile vocale ale muzicii

pop și interacțiunea lor în

activitatea profesională a

cântărețului contemporan.

R. Moldova

5 Iuriev Petru 26.03.1959 02.01.2017 fr. buget

Muzicologie

653.01

Berezovicova

Tatiana

Dr.

prof.univ.

Inter.

-„-

Concerte pentru corn și

orchestră de W. A. Mozart:

particularități de gen,

probleme de interpretare

R. Moldova

6 Poberejnaia

Irina

15.11.1963 02.01.2017 fr buget

Muzicologie

653.01

Mironenco

Elena

Dr. hab.

Prof.univ.

-„-

Aportul Capelei corale

academice Doina în

cultura muzicală a

Republicii Moldova.

R. Moldova

7 Alexandreanu

Anastasia

21.02.1990 02.01.2017 fr. buget

Muzicologie

653.01

Badrajan

Svetlana

Dr.,

conf.univ.

-„-

Stiluri și tehnici de

interpretare la țambal în

culturile muzicale din

spațiul Europei centrale și

de est.

R. Moldova

8 Bolboceanu 03.07.1959 02.01.2017 fr. buget Muzicologie Badrajan Dr. Interpretarea creațiilor R. Moldova

Page 4: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

4

Zinaida 653.01 Svetlana conf.univ. -„-

vocale tradiționale in

context scenic

contemporan.

9 Druță Andrei 22.05.1987 02.01.2017 fr. buget

Muzicologie

653.01

Bunea Diana Dr.

conf.univ.

-„-

Tradiții și inovații în arta

de interpretare la nai în

Republica Moldova la

sfârșitul secolului XX –

începutul secolului XXI

R. Moldova

10 Știuca Petru 14.11.1974 02.01.2017 fr. buget

Muzicologie

653.01

Bunea Diana Dr.

conf.univ.

-„-

Transcrierea lucrărilor

academice pentru

acordeon: principii de

realizare și aspecte ale

interpretării (în baza

creațiilor lui J.S.Bach)

R. Moldova

11 Costicova

Natalia

18.11.1975 02.01.2017 fr. Cu taxă Muzicologie

653.01

Tcacenco

Victoria

Dr. prof.

univ.

Inter.

-„-

Tratarea partidei

violoncelului în Trio

pentru pian a

compozitorilor din

Republics Moldova

R. Moldova

12 Djalilova

Natalia

02.06.1976 02.01.2017 fr. Cu taxă Muzicologie

653.01

Mironenco

Elena

Dr. hab.

Prof.univ.

-„-

Particularitățile specifice

ale partidei pianului în

Trio in memoriam din

creația compozitorilor ruși

R. Moldova

13 Fedorean Daniel 07.06.

1975

02.01.2017 fr. Cu taxă Muzicologie

653.01

Mironenco

Elena

Dr. hab.,

prof.univ.

-„-

Vioara în ansamblurile

camerale de pian Trio ale

lui W.A.Mozart.

R. Moldova

14 Apostol Snejana 25.12.1975 02.01.2017 fr. buget Artă teatrală/

coregrafică

654.01

Guțu Zoia Dr.

prof.univ.

inter.

-„-

Dihotomia evoluției

dansului de epocă

R. Moldova

15 Gaju Emil 30.10.1957 02.01.2017 fr buget Artă teatrală/

coregrafică

654.01

Târțău

Svetlana

Dr.

prof.univ.

inter.

-„-

Modalități de expresie

regizorală în concertul

teatralizat

R. Moldova

16 Jardan Mariana 22.06.1989 02.01.2017 fr. buget Artă teatrală/

coregrafică

654.01

Ghilaș Ana Dr.

conf.univ.,

-„-

Relația text dramaturgic –

discurs teatral (în baza

creației lui D.Matcovschi)

R. Moldova

Page 5: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

5

Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din România (consorțiu)

ȘD Științe Militare și de Securitate

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatr. la

studii

(ziua,

luna, anul)

Forma

de studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de (conform

HG 816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului

/ lor științific/i

Titlul

științific al

conducătorul

ui de

doctorat

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine

a doctorandului

1 CIUCLOV Oleg 07.07.1968 23.11.201

6

f/r Taxă 581.01 Mereuță

Gheorghe

Dr., conf.

univ.

16.12.2016 Protecția

multidimensională a

trupelor în conflictele de

intensitate joasă și medie

Republica

Moldova

2 TROȘCENCO

Octavian

07.05.1977 23.11.201

6

f/r Taxă 582.01 Manolache

Constantin

Dr. hab.,

conf. univ.

16.12.2016 Sistemul de asigurare a

securității de frontieră în

Republica Moldova în

condițiile integrării

europene

Republica

Moldova

3 BUDEANU

Răzvan Lucian

14.11.1977 23.11.201

6

f/r Taxă 582.01 Cebotari

Svetlana

Dr., conf.

univ.

16.12.2016 Terorismul internațional –

amenințare la adresa

securității spațiului Est-

european

România

4 MANCUȘ Liviu 10.09.1970 23.11.201

6

f/r Taxă 582.01 Manolache

Constantin

Dr. hab.,

conf. univ.

16.12.2016 Securitatea ecologică ca

parte componentă a

securității naționale

Republica

Moldova

5 RAEȚCHI

Vladimir

10.01.1984 23.11.201

6

f/r Buget 581.01 Sofronescu

Igor

Dr., conf.

univ.

16.12.2016 Integrarea forțelor de

rezervă în sistemul de

apărare și securitate

națională

Republica

Moldova

6 MIHALCEA

Petru

25.03.1982 23.11.201

6

f/r Buget 581.01 Sofronescu

Igor

Dr., conf.

univ.

16.12.2016 Fizionomia operațiunilor

militare viitoare în

condițiile existenței

riscurilor și amenințărilor

de tip hibrid

Republica

Moldova

7 VOINU Sergiu 01.07.1974 23.11.201

6

f/r Buget 582.01 Lavric

Aurelian

Dr., conf.

univ.

16.12.2016 Republica Moldova în

contextul provocărilor de

securitate: neutralitate

versus integrare

euroatlantică

Republica

Moldova

8 REDICO Pavel 20.09.1983 23.11.201

6

f/r Buget 582.01 Manolache

Constantin

Dr. hab.,

conf. univ.

16.12.2016 Managementul strategic

militar în contextul

mediului actual de

securitate

Republica

Moldova

Page 6: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

6

Academia de Studii Economice a Moldovei

ȘD A.S.E.M

Nr.

ord.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna

anul

nașterii

Data

înmatri-

culării la

studii

(ziua, data,

anul)

Forma

de

studii

(cu fr. /

fr. red.)

Forma de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform

HG 816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului

de doctorat

Titlul științific

al conducă-

torului de

doctorat

Data aprobării

temei și

conducăto-

rului de

doctorat

Tema tezei Țara de origine

a doctorandului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Buget

1. Rusu Ecaterina 1991 1.11.2016 fr.red. buget 521.01 Benea-

Popușoi Elina

conf. univ., dr. 19.12.2016 Valorificarea avantajelor

comparative și competitive

ale economiei Republicii

Moldova prin intermediul

clusterelor economice

Republica

Moldova

2. Lupan Radu 1992 1.11.2016 fr.red. buget 521.02 Lobanov

Natalia

conf. univ., dr.

hab.

19.12.2016 Tendințe ale reglementării

netarifare în comerțul

internațional în contextul

globalizării economice

Republica

Moldova

3. Damaschin

Mariana

1992 1.11.2016 cu fr. buget 521.03 Angela Solcan conf.univ., dr. 19.12.2016 Dezvoltarea

antreprenorialului în

industriile creative în

Republica Moldova

Republica

Moldova

4. Litvin Eugeniu 1993 1.11.2016 fr.red. buget 521.03 Cojocaru

Vadim

prof.univ., dr. 19.12.2016 Particularitățile

managementului facilitar

în prestarea serviciilor

Republica

Moldova

5. Malancea Iurie 1988 1.11.2016 fr.red. buget 521.04 Belostecinic

Grigore

acad.,

prof.univ.,

dr. hab.

19.12.2016 Imaginea ca factor de

creștere a competitivității

întreprinderii pe piață

Republica

Moldova

6. Hinev Olga 1988 1.11.2016 fr.red. buget 522.01 Cociug

Victoria

conf.univ., dr. 19.12.2016 Optimizarea politicii

monetare prin gestiunea

așteptărilor inflaționiste

Republica

Moldova

7. Dermengi

Daniela

1987 1.11.2016 fr.red. buget 522.01 Cociug

Victoria

conf.univ., dr. 19.12.2016 Identificarea criteriilor de

eficiență a supravegherii în

vederea menținerii

viabilității sistemului

bancar

Republica

Moldova

8. Sandu Irina 1978 1.11.2016 fr.red. buget 522.01 Petroia Andrei conf.univ., dr. 19.12.2016 Încadrarea aspectului Republica

Page 7: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

7

gender în procesul de

bugetare în Republica

Moldova

Moldova

9. Japalău Carolina 1983 1.11.2016 fr.red. buget 522.01 Suhovici Ana

conf.univ., dr. 19.12.2016 Instituirea posibilităților

sporirii atragerii

investițiilor în Republica

Moldova prin prisma

îmbunătățirii guvernanței

corporative

Republica

Moldova

10. Horozova

Valentina

1988 1.11.2016 fr.red. buget 522.02 Popovici

Angela

conf.univ., dr. 19.12.2016 Probleme ale contabilității

și auditului în alimentația

publică

Republica

Moldova

11. Vîrtosu Artur 1976 1.11.2016 fr.red. buget 522.02 Nederița

Alexandru

prof.univ., dr.

hab.

19.12.2016 Aspecte teoretico-

aplicative ale contabilității

și auditului stocurilor

Republica

Moldova

12. Negara

Ghenadie

1975 1.11.2016 fr.red. buget 522.02 Grabarovschi

Ludmila

conf.univ., dr. 19.12.2016 Dezvoltarea contabilității

manageriale și a

controlului de gestiune în

sectorul de alimentare cu

apă și sanitație

Republica

Moldova

13. Golban Lilian 1992 1.11.2016 fr.red. buget 523.01 Godonoagă

Anatol

dr., conf. univ. 19.12.2016 Aspecte decizionale

privind modelarea

incertitudinii în diverse

activități economice

Republica

Moldova

14. Ciomârtan

Vasilica-

Lăcrămioara

1975 1.11.2016 fr.red. buget 523.02 Pârțachi Ion

dr., prof. univ. 19.12.2016 Abordări comparative

privind dezvoltarea

statisticii regionale (în

baza datelor județului

Bacău și regiunea Centru,

Republica Moldova)

România

15. Petrov

Alexandru

1986 1.11.2016 fr.red. buget 122.02 Bolun Ion,

dr. hab.,

prof.univ.

19.12.2016 Eficientizarea

accesibilității conținutului

siturilor Web

Republica

Moldova

16. Vîrlan Daniela 1993 1.11.2016 fr.red. buget 154.01 Bacal Petru dr., conf. univ. 19.12.2016 Aprecierea economico-

geografică a potențialului

natural și socio-economic

din bazinul râului Prut

(sectorul Republicii

Moldova)

Republica

Moldova

17. Stratin Corneliu 1988 1.11.2016 fr.red. buget 154.01 Bacal Petru dr., conf. univ. 19.12.2016 Aspecte economico-

geografice ale valorificării

și gestionării resurselor de

Republica

Moldova

Page 8: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

8

apă ale Republicii

Moldova

Taxă

18. Recean Dorin 1974 1.11.2016 fr.red. taxă 521.01 Moldovan

Dumitru

prof.univ., dr.

hab., m.c.al

AȘM

19.12.2016 Oportunități de dezvoltare

a afacerilor în baza

renitențelor și tehnologiilor

financiare noi

Republica

Moldova

19. Popescu

Evghenii

1989 1.11.2016 cu fr. taxă 521.02 Chistruga

Boris

prof.univ., dr.

hab.

19.12.2016 Asigurarea securității

economice a RM prin

efectuarea controlului

mărfurilor provenite din

comerțul internațional

Republica

Moldova

20. Haritonov

Rodica

1969 1.11.2016 cu fr. taxă 521.03 Ala Cotelnic prof.univ., dr.

hab.

19.12.2016 Creșterea competitivității

produselor plasate pe piața

internă de consum

Republica

Moldova

21. Iațco Corneliu 1976 1.11.2016 fr.red. taxă 521.04 Belostecinic

Grigore

acad.,

prof.univ.,

dr. hab.

19.12.2016 Оптимизация

логистических процессов

уборки, транспортировки

и приемки

сельскохозяйственной

продукции (на базе

Sudzucker Moldova SA и

аффилированных

агрохозяйств Agro-SZM

SRL и Agro-Baraboieni

SRL)

Republica

Moldova

22. Caracicovschi

Lilia

1979 1.11.2016 fr.red. taxă 522.01 Bușmachiu

Eugenia

conf.univ., dr. 19.12.2016 Direcții de dezvoltare a

managementului finanțelor

publice în Republica

Moldova

Republica

Moldova

23. Popovici Mihai 1992 1.11.2016 fr.la zi taxă 522.02 Nederița

Alexandru

prof.univ.,

dr.hab.

19.12.2016 Perfecționarea

contabilității și auditului

imobilizărilor corporative

Republica

Moldova

Page 9: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

9

Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (consorțiu)

ȘD în Drept, Științe Politice și Administrative

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua,

luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculă

rii

la studii

(ziua, luna

anul)

Forma

de

Studii

(f/fr)

Forma

de

finanțare

(buget/

taxă)

Cifrul

Programului

de doctorat

(conform

HG 816 din

11.11.2015 )

Numele,

prenumele

conducătorului

/

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de

origine a

doctoran

dului

1 Abraham Ajay

Thomas

11/05/1981 01/01/2017 fr taxă 561.01 Bordeianu

Cătălin

dr., prof. univ. 23.12.2016 Politici unitare de educație

sanitară

pentru integrarea

europeană

India

2 Abraham Ionela 29/03/1981 01/01/2017 fr taxă 561.01 Bordeianu

Cătălin

dr., prof.univ. 23.12.2016 Politica externă după

prima conflagrație

mondială

relațiile dintre România și

liga națiunilor

România

3 Bambuleac Ion 10/10/1991 01/01/2017 f taxă 552.01 Cârnaț Teodor dr. hab., prof.

univ.

23.12.2016 Consolidarea instituției

non-discriminării în

condițiile

constituționalismului din

Republica Moldova

Republica

Moldova

4 Banari Nicolae 07/08/1988 01/01/2017 f taxă 551.01 Grecu Raisa dr. hab., conf.

univ.

23.12.2016 Eficiența dreptului în

perioada de tranziție spre o

societate democratică în

Republica Moldova

Republica

Moldova

5 Bîcu Igor 28/04/1974 01/01/2017 f taxă 552.01 Zaporojan

Veaceslav

dr., conf. univ. 23.12.2016 Garanțiile constituționale

ale realizării dreptului la

un proces echitabil

Republica

Moldova

6 Cavcaliuc

Gheorghe

25/10/1982 01/01/2017 fr taxă 552.08 Balan Oleg dr. hab., prof.

univ.

23.12.2016 Aspecte teoretice și

practice privind cooperarea

internațională în

combaterea traficului ilicit

cu substanțe radioactive

Republica

Moldova

7 Ciobanu Vadim 30/08/1986 01/01/2017 fr taxă 554.03 Osoianu

Tudor

dr., conf. univ. 23.12.2016 Admisibilitatea probelor în

procesul penal

Republica

Moldova

8 Cuza Bogdan 20/07/1955 01/01/2017 fr taxă 551.01 v Craiovan Ion dr., prof. univ. 23.12.2016 Spiritualitatea juridică în

creațiile sufletului

românesc

România

8 Didenco 05/04/1980 01/01/2017 f taxă 552.01 Zaporojan dr., conf. univ. 23.12.2016 Curtea constitituțională - Republica

Page 10: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

10

Valentina Veaceslav garant al responsabilității

reciproce a statului și

cetățeanului în procedura

contravențională

Moldova

9 Frumusachi

Victor

14/12/1990 01/01/2017 fr taxă 554.01 Grecu Raisa dr. hab., conf.

univ.

23.12.2016 Reglementarea răspunderii

penale pentru organizarea

migrațiunii ilegale

conform legislației penale

a Republicii Moldova

Republica

Molodova

10 Gamureac

Alexandru

30/05/1991 01/01/2017 f taxă 553.05 Romandaș

Nicolae

dr., prof.univ. 23.12.2016 Actele normative și cele

dispozitive aplicabile

raporturilor juridice de

muncă în unitate

Republica

Moldova

11 Kurtskaia

Alexander

16/07/1986 01/01/2017 fr taxă 552.08 Humă Ion dr. hab., conf.

univ.

23.12.2016 The aspects of

international law on the

regulation of territorial

conflicts: the case of

Republic of Moldova and

Georgia

Aspecte de drept

internațional privind

reglementarea conflictelor

teritoriale: cazul Republicii

Moldova și Georgiei.

Georgia

12 Lesnic Cristina 28/03/1982 01/01/2017 fr taxă 552.08 Balan Oleg dr. hab., prof.

univ.

23.12.2016 Cooperarea internațională

în domeniul afacerilor

interne în procesul de

integrare europeană

Republica

Moldova

13 Marahovskaia

Oxana

03/09/1981 01/01/2017 f taxă 551.01 Avornic

Gheorghe

dr. hab.,

prof.univ.

23.12.2016 Realizarea principiului

diferențierii puterilor în

procesul legislativ

Republica

Moldova

14 Muntean

Vasilisa

16/01/1984 01/01/2017 f taxă 553.01 Cojocaru

Eugenia

dr. hab.,

prof.univ.

23.12.2016 Repararea prejudiciului

cauzat prin erori judiciare

și de anchetă

Republica

Moldova

15 Nevmerjițchi

Ilie

19/05/1982 01/01/2017 f taxă 552.02 Zaporojan

Veaceslav

dr., conf. univ 23.12.2016 Particularitățile juridice ale

acțiunilor funcționarilor

publici în cadrul

controalelor de stat și

procedura contestării

acestora

Republica

Moldova

16 Procopii Dorin 09/10/1990 01/01/2017 f taxă 552.01 Zaporojan dr., conf. univ. 23.12.2016 Statul constituțional al Republica

Page 11: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

11

Veaceslav Curții de Conturi Moldova

17 Revenco

Valentina

20/01/1979 01/01/2017 f taxă 553.01 Dandara

Liliana

dr., prof.univ. 23.12.2016 Regimul Juridica al

patrimoniului societăților

comerciale

Republica

Moldova

18 Rotari

Oleg

17/09/1979 01/01/2017 fr buget 552.08 Poalelungi

Mihai

dr. hab., conf.

univ.

23.12.2016 Principii degajate de

CEDO în materia

interpretărilor și

monitorizărilor

comunicațiilor electronice

Republica

Moldova

19 Sangiovanni

Luciano

13/12/1979 01/01/2017 f taxă 552.08 Băieșu Aurel dr. hab., conf.

univ

23.12.2016 Moldovian wine industry,

legal implications and

economic opportunities

after the DCFTA

Industria vinicolă a

Republicii Moldova, efecte

juridice si oportunități

economice după acordul

”Zona de Liber Schimb

Aprofundat și

Cuprinzător” între UE și

Republica Moldova.

Italia

20 Solovei Nicolae 30/09/1990 01/01/2017 fr taxă 554.01 Grecu Raisa dr. hab., conf.

univ.

23.12.2016 Răspunderea penală pentru

atacul asupra persoanei ce

se bucură de protecție

internațională

Republica

Moldova

21 Stavinschi

Alexander

31/01/1991 01/01/2017 f taxă 554.01 Popovici

Tudor

dr., conf. univ. 23.12.2016 Prevenirea și combaterea

criminalității organizația

Republica

Moldova

22 Sternioală Oleg 01/04/1975 01/01/2017 fr taxă 552.08 Poalelungi

Mihai

dr. hab., conf.

univ.

23.12.2016 Obligațiile pozitive ale

statului prin prisma CEDO

Republica

Moldova

23 Țâmbală

Lilia

05/06/1974 01/01/2017 fr taxă 554.04 Evtodiev Igor dr. hab., conf.

univ.

23.12.2016 Expertiza judiciară

lingvistică

Republica

Moldova

24 Trifan

Violeta

02/10/1990 01/01/2017 fr taxă 553.01 Mihalachi

Iurie

dr., conf. univ. 23.12.2016 Fundamentele juridice ale

contractului de transport

de persoane și bagaje

Republica

Moldova

Page 12: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

12

Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „N. Dimo”; Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”; Institutul

de Tehnică Agricolă „Mecagro”; Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară; Institutul de Fitotehnie

„Porumbeni” (parteneriat)

ȘD a Parteneriatului Instituțiilor din Învățămînt și Cercetare din Agricultură

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

nașterii

Data

înmatriculăr

ii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform

HG 816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului

/ lor științific/i

Titlul

științific al

conducătorul

ui de

doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine

a doctorandului

1.

Cușnir Natalia 05.09.1972

01.11.2016 F buget

255.01 Volconovici

Liviu

dr., hab.,

prof.univ.,

29.11.2016 Elaborarea algoritmului de

funcționare și modelului

matematic a instalației

pentru răcirea laptelui cu

consum redus de energie

electrică

Republica

Moldova

2. Popescu Adrian

01.01.1988

01.11.2016 F buget

521.03. Baltag Grigore

dr., conf.

univ.

29.11.2016 Perfecționarea

mecanismului economic al

suiniculturii în R. Moldova

Republica

Moldova

3.

Caradja Alina

01.08.1992

01.11.2016 F buget

521.03. Prisăcaru

Veronica,.

Prorector dr.,

conf. univ.

29.11.2016 Managementul

performanței

învățământului profesional

agrar și impactul acestuia

asupra dezvoltării durabile

a mediului rural al

Republicii Moldova

Republica

Moldova

4.

Manastîrli

Tatiana

24.06.1978

01.11.2016 F buget

431.01 Bălănescu

Savva

dr., conf.

univ.

29.11.2016 Efectul Coriocenului și

macrolidelor în terapia

sindromului MMA la

scroafe

Republica

Moldova

5.

Malancea

Nicolae

09.10.1991

01.11.2016 F buget

431.03. Starciuc

Nicolae,

prorector dr.

hab., prof.

univ.

29.11.2016 Monitoringul

antibiorezistentei în

infecțiile bacteriene la

păsări.

Republica

Moldova

6.

Caterenciuc

Cristina 19.06.1986

01.11.2016 F buget

411.06. Balan

Valerian,

dr. hab.,

prof. univ.

29.11.2016 Perfecționarea

tehnologiilor de întreținere

a livezilor super intensive

de cireș și măr, elaborarea

tehnicilor de formare a

Republica

Moldova

Page 13: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

13

calității fructelor pe plan

European

7.

Arnaut Vitalie 07.01.1959

01.11.2016 FR buget

255.01 Serbin

Vladimir

dr. hab.,

prof. univ.

29.11.2016 Cercetări privind sistema

de mașini pentru lucrarea

solului în condițiile

agriculturii conservative

Republica

Moldova

8.

Begal Iurie 09.10.1980

01.11.2016 FR buget

411.05 Andrieș

Vladimir,

dr., conf.

univ.

29.11.2016 Influența componenței și

metodei de pregătire a

substratului nutritiv asupra

productivității și calității

ciupercilor de păstrăv

(Pleurotus ostreatus)

Republica

Moldova

9.

Cataraga Ivan 27.01.1986

01.11.2016 FR buget

421.03. Eremia

Nicolae,

dr. hab.,

prof. univ.,

decan

29.11.2016 Particularitățile tehnologiei

întreținerii și exploatării

familiilor de albine în

diferite sisteme de stupi

Republica

Moldova

10.

Pînzari Victor 08.07.1983

01.11.2016 FR buget

411.06 Peșteanu

Ananie,

dr., conf.

univ.

29.11.2016 Influența regulatorilor de

creștere asupra sporirii

productivității și calității

fructelor în plantațiile de

măr

Republica

Moldova

11.

Petriuc Serghei 29.04.1987

01.11.2016 FR buget 421.03. Eremia

Nicolae,

dr. hab.,

prof. univ.,

decan

29.11.2016 Particularitățile selecției

liniilor specializate a

albinelor carpatice

Republica

Moldova

12.

Pinteac Roman 12.02.1986

01.11.2016 FR buget

421.02 Caisîn Larisa

dr. hab.,

conf. univ.

șef catedră

29.11.2016 Creșterea eficientei

sistemelor de producție

tradiționale la ovine prin

valorificarea superioara a

resurselor noi furajere

neconvenționale și

aditivilor furajeri din

generația nouă

Republica

Moldova

Page 14: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

14

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculă

rii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma de

studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT

1. Alabduljabbar

Naif Jassim

15.12.1987 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Cauia

Alexandru

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Cadrul normativ

internațional in materie de

securitate in contextul

crizelor regionale

Qatar

2. Apostol Cristina 21.08.1991 01.11.201

6

f/r taxa 553.06 Osoianu

Natalia

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Reglementarea juridică a

obligațiilor contractuale cu

element de extraneitate în

contextul armonizării

dreptului internațional

privat al Republicii

Moldova cu standardele

europene

RM

3. Azrad Rafi 27.11.1964 01.11.201

6

f/r taxa 554.03 Rusu Vitalie dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Locul victimei in procesul

penal - studiu de drept

comparat. Dreptul național

in lumina dreptului

internațional

Israel

4. Berlinschi

Cristina

25.07.1987 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Gamurari

Vitalie

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Procesul electoral în

Uniunea Europeană în

contextul armonizării

contenciosului electoral

RM

5. Ciobanu

Mariana

07.06.1986 01.11.201

6

f/r taxa 554.04 Golubenco

Gheorghe

dr.,

prof.univ.

28.11.2016 Teoria și practica

expertizei criminalistice a

scrisului și semnăturii

RO

6. Ciudin Irina 05.07.1986 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Cauia

Alexandru

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Reglementarea juridică a

relațiilor de muncă la nivel

internațional și național al

statelor prin prisma

cadrului normativ al

Organizației Internaționale

a Muncii

RM

Page 15: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

15

7. Compan Dorin 14.11.1982 01.11.201

6

f/r taxa 554.01 Rotari Oxana dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Combaterea fenomenului

de spălare a banilor în

contextul acordurilor

interstatale și

reglementărilor în cadrul

Uniunii Europene

RM

8. Dobînda Vasile 07.01.1978 01.11.201

6

f/r taxa 554.01 Barbăneagră

Alexei

dr.hab.,

prof.univ.

28.11.2016 Spălarea banilor: analiza

juridico-penală a

infracțiunii. Elemente de

drept comparat

RM

9. Latzel Conrad

dosar

10.01.1970 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Gamurari

Vitalie

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Obligațiile asumate de

către state la nivel

internațional în materie de

refugiați în contextul crizei

imigraționiste în Uniunea

Europeană

RFG

10. Mărgineanu

Elena

17.06.1992 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Smochină

Carolina

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Natura juridică a

acordurilor internaționale

în materie de relații de

muncă în contextul

obligațiilor statelor

asumate la nivel

internațional

RM

11. Mindrilă Daniel 16.06.1962 01.11.201

6

f/r taxa 554.04 Golubenco

Gheorghe

dr.,

prof.univ.

28.11.2016 Valorificarea

criminalistică a urmelor de

miros în investigarea

infracțiunilor

RO

12. Moroșanu

Silvian

11.02.1975 01.11.201

6

f/r taxa 552.01 Țurcan

Serghei

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Protecția constituțională a

libertății religiei

RM

13. Năvodariu

Elena Tania

30.04.1978 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Gamurari

Vitalie

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Contribuirea justiției

tranziționale la instaurarea

Statului de drept într-o

societate post-conflictuală

RO

14. Pitic Mariana 29.01.1973 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Poalelungi

Mihail

dr. hab.,

conf.univ.

28.11.2016 Standarde europene de

asigurare a accesului

femeilor la justiție

RM

15. Stîrcea Ustim 30.03.1987 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Cauia

Alexandru

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Obligațiile internaționale

ale statelor în domeniul de

protecție a mediului prin

prisma reuniunilor de la

Paris (2015) și Marakech

(2016)

RM

Page 16: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

16

16. Suvac Sergiu 03.01.1988 01.11.201

6

f/r taxa 552.08 Poalelungi

Mihail

dr. hab.,

conf.univ.

28.11.2016 Libertatea de gândire în

contextul art. 9 al

Convenției Europene a

Drepturilor Omului și al

jurisprudenței Curții

Europene pentru

Drepturile Omului

RM

17. Tofan Tudor 13.06.1989 01.11.201

6

f/r taxa 551.01 Baltag

Dumitru

dr. hab.,

prof.univ.

28.11.2016 Răspunderea pentru

prejudiciile cauzate prin

actele ilicite ale

autorităților publice

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE, SOCIALE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

18. Sandu Maxim 18.04.1986 01.11.201

6

f/r taxa 521.02 Gribincea

Alexandru

dr. hab.,

prof.univ.

28.11.2016 Cooperarea economică

internațională și securitatea

energetică a Republicii

Moldova

RM

19. Al Jafar Homam

Msaed Muslim

19.08.1981 01.11.201

6

f/r taxa 521.03 Stratan

Alexandru

dr. hab.,

prof.univ.

28.11.2016 Organizational Leadership

in the space of a corporate

culture

Irak

20. Kilou Mustafa 15.07.1983 01.11.201

6

f/r taxa 521.04 Moldovan

Batrinac

Viorelia

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Development of the

system of motivation and

stimulation of

employment of staff of the

organization: the theory,

methodology, practice

Siria

21. Abu Rabia

Entedar

27.05.1981 01.11.201

6

f/r taxa 521.03 Graur Elena dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Leadership in the

organization: social-

philosophical analysis of

contemporary approaches

Israel

22. Abu Arar Haila 12.09.1984 01.11.201

6

f/r taxa 521.03 Graur Elena dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Modernization of the labor

management motivation of

teachers in higher

education

Israel

23. Abou Arabia

Soad

19.10.1986 01.11.201

6

f/r taxa 521.03 Varban Stepan dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Personnel management

strategies in international

practice

Israel

24. Abu Guda

Ouda

20.11.1983 01.11.201

6

f/r taxa 521.03 Varban Stepan dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Modernization of

personnel management

system

Israel

Page 17: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

17

25. Caranfil Narcisa

Gianina

07.08.1974 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Rusnac

Svetlana

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Determinante psihosociale

ale angajamentului

adolescenților în

activitatea școlară

RO

26. Ceban Valentin 24.03.1968 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Șleahtițchi

Mihail

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Rolul valorilor creștine în

dezvoltarea coeziunii

sociale

RM

27. Ciulpan-

Dragomirescu

Larisa Loredana

20.06.1973 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Ștefârța

Adelina

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Consecințele

socioculturale ale

globalizării educației ca

factori ai fenomenului

migrației tinerilor

RO

28. Dogaru-Leasa

Maria Mirabela

21.07.1984 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Iurchevici

Iulila

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Relația dintre empatie,

caracteristicile structurale

și de conținut ale spațiului

psihosocial al personalității

RO

29. Gagea Nadejda 13.02.1976 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Rusnac

Svetlana

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Motivația socială a

succesului academic al

studenților contemporani

RM

30. Mogoșan

Vergina

19.03.1972 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Ștefârța

Adelina

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Competențele psihosociale

ale profesorului

contemporan în condițiile

hibridizării educației

RO

31. Roșca Tatiana 01.03.1977 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Caunenco

Irina

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Perceperea transformărilor

socioculturale de către

tineretul studios din

Republica Moldova

RM

32. Rotaru Lilia 22.12.1968 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Calancea

Angela

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Трансформация

женского социального

аутсайдерства в малой

группе на основе

архетипического

сценария Кассандры

RM

33. Rusanovschi

Valeria

10.10.1992 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Rusnac

Svetlana

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Reprezentarea socială a

frumuseții la populația

tînără din Republica

Moldova

RM

34. Stavila Alina 17.03.1986 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Calancea

Angela

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Consecințe psihosociale

ale divorțului asupra

femeii

RM

35. Taha

Mohammad

23.01.1983 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Ștefârța

Adelina

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Particularitățile relațiilor

interpersonale în familia

Israel

Page 18: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

18

transnațională

36. Voicu Maria

Irina

16.04.1984 01.11.201

6

f/r taxa 511.03 Iurchevici

Iulila

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Corelația dintre

suveranitatea spațiului

psihosocial și bunăstarea

subiectivă a personalității

RO

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE ȘI ALE COMUNICĂRII

37. Bălu Maria-

Mădălina

21.09.1977 01.11.201

6

f/r taxa 621.07. Guțu Ana dr.,

prof.univ.

28.11.2016 Analiza discursului politic

din presa românească și

moldovenească

RO

38. Gorobeț Evelina 27.02.1983 01.11.201

6

f/r taxa 621.05 Guțu Ana dr.,

prof.univ.

28.11.2016 Modelarea semantico-

funcțională a epistolelor

manuscrise franceze din

sec. XVI-XX

RM

39. Pătran

Florentina

06.11.1980 01.11.201

6

f/r taxa 621.05 Savin Angela dr. hab.,

conf.univ

28.11.2016 Aspecte pragmatice,

corelații și

similitudini între limba

engleza literară, tehnică și

conversațională

RO

40. Todorovici

Tatiana

08.07.1986 01.11.201

6

f/r taxa 621.04 Sulac Sofia dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Лексико-семантическая

характеристика

компьютерной

терминологии в

немецком языке и

особенности перевода

терминов на русский и

гагаузский языки

RM

41. Bejenaru Sergiu 03.05.1984 01.11.201

6

f/r taxa 561.01 Cernencu

Mihai

dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Politica energetică a

marilor puteri în condițiile

resurselor energetice de

alternativă

RM

42. Lăudatu Marcel 24.04.1963 01.11.201

6

f/r taxa 611.02 Tentiuc Ion dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Spațiul est-carpatic și

drumurile comerciale

internaționale în secolele

XII - XIV

RO

43. Tudora Mircea

Mihail

11.02.1978 01.11.201

6

f/r taxa 611.02 Tentiuc Ion dr.,

conf.univ.

28.11.2016 Credința și religia la daci:

de la Burebista la Decebal

RO

44. Balescu Cornel 18.07.1975 01.11.201

6

f/r taxa 622.01 Vicol Dragoș dr. hab.,

prof.univ.

28.11.2016 Poezia viitorului - poezia

psihedelica

RO

Page 19: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

19

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculă

rii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma de

studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

ȘCOALA DOCTORALĂ Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate

1 Topolenco

Alexandr

27.11.1991 01.11.2016 f/r buget 611.02

Istoria

românilor

Ursu

Valentina

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Cenzura politică în cultura

artistică a Moldovei

Sovietice, 1944-1965

Moldova

2 Roibu Dumitru 13.06.1990 01.11.2016 zi buget 611.02

Istoria

românilor

Ursu

Valentina

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Principiul “realismului

socialist” – pilonul central

al politicii culturale

sovietice

Moldova

3 Moraru Maria 23.11.1990 01.11.2016 zi buget 613.01

Arheologie

Octavian

Munteanu

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Practici funerare și de cult

atestate la comunitățile din

silvo-stepa Pruto-nistreană

la începutul epocii fierului

(secolele XII-VIII a Chr.)

Moldova

4 Teterina Marina 27.09.1966 01.11.2016 f/r buget 611.02

Istoria

românilor

Chicuș

Nicolae

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Evoluția demografică a

populației rurale din

Basarabia la mijlocul

secolului al XIX-lea

Moldova

5 Onofrei Irina 07.02.1990 01.11.2016 zi buget 611.03

Istoria

universală

Diana

Dumitru

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Corupția în rindul

nomenclaturii de partid și

de stat în RSSM, 1945-

1991

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Psihologie

1 Alexa Andreea-

Mihaela

07.05.1988 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Verdeș Angela dr., conf.

univ.

15.12.2016 Abordarea integrativă în

asistența psihologică a

preadolescenților din

familiile dezorganizate

România

2 Andrei

Alexandra-

24.07.1992 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

Verdeș Angela dr., conf.

univ.

15.12.2016 Dezvoltarea orientării

vocaționale la adolescenții

România

Page 20: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

20

Mădălina dezvoltării și

psihologia

educațională

instituționalizați

3 Boldișor Stela 28.04.1969 01.11.2016 f/r buget 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Racu Igor

dr. hab.,

prof. univ.

15.12.2016 Dezvoltarea personalității

preadolescenților în

dependență de situația

socială de dezvoltare –

aspecte comparative

Moldova

4 Buganu Diana -

Alina

31.11.1986 01.11.2016 f/r contract 511.06

Psihologia

Specială

Olărescu

Valentina

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Intervenția psihologică și

logopedică în tulburări de

limbaj la preșcolari

România

5 Ciobanu

Ludmila

04.08.1979 01.11.2016 f/r buget 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Racu Iulia dr., conf.

univ.

15.12.2016 Stresul la adolescenți și

strategii de coping

Moldova

6 Cristei Ina 07.06.1983 01.11.2016 f/r buget 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Losîi Elena dr., conf.

univ.

15.12.2016 Tulburările emoționale ale

dependențelor de computer

Moldova

7 Dobrescu

Constantin

Marius

04.08.1971 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Losîi Elena dr., conf.

univ.

15.12.2016 Diminuarea

comportamentului auto-

distructiv la adolescenți

România

8 Duducal

Svetlana

13.01.1973 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Racu Iulia dr., conf.

univ.

15.12.2016 Particularitățile sferei

afective la preadolescenții

cu boli cronice

Moldova

9 Grati Lilia 08.10.1985 01.11.2016 zi buget 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Verdeș Angela dr., conf.

univ.

15.12.2016 Manifestarea stresului

ocupațional la personalul

medical

Moldova

10 Gruiță Maria -

Elena

14.10.1971 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Vîrlan Maria dr., conf.

univ.

15.12.2016 Factorii psihologici ai

adaptării deținuților tineri

la mediul penitenciar

România

Page 21: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

21

11 Jocî-Bini Olesea 01.07.1986 01.11.2016 zi buget 511.06

Psihologia

specială

Ciobanu

Adriana

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Dezvoltarea competențelor

comunicative la copiii cu

intelect de limită

Moldova

12 Ichim Mihaela 27.09.1980 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Pleșca Maria dr., conf.

univ.

15.12.2016 Diferențe de gen privind

motivația de autorealizare

la maturi

România

13 Haceatrean

Olesea

26.09.1986 01.11.2016 zi buget 511.06

Psihologia

specială

Olărescu

Valentina

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Confluențe psihologice și

logopedice în recuperarea

tulburării fonologice de

limbaj

Moldova

14 Meleșcanu

Simona Mihaela

29.07.1982 01.11.2016 f/r contract 511.06

Psihologia

specială

Ciobanu

Adriana

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Dezvoltarea comunicării la

copiii cu tulburări din

spectrul autist

România

15 Lungu Violeta 13.07.1968 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Racu Igor

dr. hab.,

prof. univ.

15.12.2016 Optimizarea

comportamentului

adultului emergent prin

ameliorarea schemelor

mentale dezadaptativ -

disfuncționale

România

16 Lupașcu

Gabriela

13.07.1964 01.11.2016 f/r contract 511.06

Psihologia

specială

Bodorin

Cornelia

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Imaginea de sine și

dificultățile de integrare

socială la adolescenții cu

dezabilități de intelect

România

17 Olaru (Tudor)

Lăcrămioara -

Elena

21.05.1974 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Vîrlan Maria dr., conf.

univ.

15.12.2016 Diminuarea

comportamentului agresiv

la preșcolari

România

18 Popa Luminița-

Liliana

18.07.1990 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Pleșca Maria dr., conf.

univ.

15.12.2016 Adaptarea adolescenților

remigrați la mediul școlar

România

19 Trocin Svetlana 08.09.1984 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Adăscălița

Viorica

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Strategii de coping a

stresului ocupațional la

colaboratorii MAI

Moldova

20 Tudor I. Gabriel 06.11.1976 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

Vîrlan Maria dr., conf.

univ.

15.12.2016 Adaptarea socială la

adolescenții utilizatori de

România

Page 22: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

22

dezvoltării și

psihologia

educațională

instrumente smart

21 Vasiliu Dan 24.06.1963 01.11.2016 f/r contract 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Adăscălița

Viorica

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Influența factorilor de

personalitate asupra

performanței academice la

studenți

România

22 Voitic Alina 30.04.1986 01.11.2016 f/r buget 511.06

Psihologia

specială

Olărescu

Valentina

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Aspecte psihologice ale

atitudinii și relației dintre

elevi în clasa/școala

incluzivă

Moldova

23 Zatușevschi Ana 03.09.1990 01.11.2016 f/r buget 511.02

Psihologia

dezvoltării și

psihologia

educațională

Jelescu Petru dr. hab.,

prof. univ.

15.12.2016 Dezvoltarea interesului

electoral la vârsta tinereții

Moldova

ȘCOALA DOCTORALĂ Științe ale Educației

1 Afanasiu Sergiu 18.01.1974 01.11.2016 f/r contract 532.02

Didactica

școlară pe

trepte și

discipline de

învățămînt

Armașu

Ludmila

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Factori predictivi de

implicare a părinților în

pregătirea temelor pentru

acasă

Moldova

2 Amihălăchioae

Aniela

27.04.1985 01.11.2016 f/r contract 532.02

Didactica

școlară pe

trepte și

discipline de

învățămînt

Ursu Ludmila dr., conf.

univ.

15.12.2016 Valorificarea

interdisciplinarității în

studierea matematicii la

treapta liceală (profilul

real)

România

3 Argint Maria 14.03.1988 01.11.2016 f/r buget 532.01

Didactica

preșcolară

Gînju Stela dr., conf.

univ.

15.12.2016 Strategii didactice de

dezvoltare a competențelor

profesionale de educație

ecologică la cadrele

didactice din învățământul

preșcolar

Moldova

4 Bucuci Olesea 30.06.1979 01.11.2016 f/r contract 532.02

Didactica

școlară pe

Budnic Ana dr., conf.

univ.

15.12.2016 Principii metodologice de

predare-învățare a

lexicului englez în

Moldova

Page 23: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

23

trepte și

discipline de

învățămînt

formarea competențelor

receptive la nivel

universitar

5 Caușan Anatoli 19.08.1971 01.11.2016 f/r contract 531.01

Teoria

generală a

educației

Gagim Ion dr. hab.,

prof. univ.

15.12.2016 Духовно-нравственное

развитие личности

посредством восприятия

основ православной

кулътуры (средний

школъный возраст)

Moldova

6 Cosma Adrian-

Mihai

02.08.1974 01.11.2016 f/r contract 532.02

Didactica

școlară pe

trepte și

discipline de

învățămînt

Ursu Ludmila dr., conf.

univ.

15.12.2016 Formarea competenței de a

rezolva probleme prin

inducție matematică la

elevii claselor liceale

România

7 Croitor Tatiana 16.01.1987 01.11.2016 f/r contract 531.01

Teoria

generală a

educației

Patrașcu

Dumitru

dr. hab.,

conf. univ.

15.12.2016 Managementul dezvoltării

competenței de

comunicare interpersonală

în procesul educațional

Moldova

8 Curilov

Svetlana

27.02.1961 01.11.2016 f/r buget 534.01

Pedagogie

specială

Lapoșina

Emilia

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Recuperarea dificultăților

de adaptare și integrare

școlară a copiilor cu

dizabilități

Moldova

9 Goraș Mariana 13.03.1973 01.11.2016 f/r contract 531.01

Teoria

generală a

educației

Țărnă

Ecaterina

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Optimizarea adaptării

profesionale a cadrelor

didactice debutante

Moldova

10 Grițco Victoria 11.05.1991 01.11.2016 f/r contract 532.02

Didactica

școlară pe

trepte și

discipline de

învățământ

(l. engleză)

Budnic Ana dr., conf.

univ.

15.12.2016 Optimizarea studierii

limbii engleze în gimnaziu

prin implimentarea softului

educațional

Moldova

11 Guțu Maria 18.05.1982 01.11.2016 f/r buget 532.02

Didactica

școlară pe

trepte și

discipline de

învățământ

Dumbrăveanu

Roza

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Evaluarea competențelor

specifice ale elevilor la

informatică

Moldova

12 Larionescu

Corina

28.02.1976 01.11.2016 f/r contract 531.02

Managmentu

Cojocaru

Vasile

dr. hab.,

prof. univ.

15.12.2016 Fundamente epistemice și

metodologice ale deciziilor

România

Page 24: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

24

l educațional manageriale în școală

13 Lăcătușu Elena-

Simona

25.07.1978 01.11.2016 f/r contract 531.01

Teoria

generală a

educației

Ovcerenco

Nadejda

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Valoarea metodologică a

activității manageriale în

educația adolescenților

generației Z pentru

parentalitate

România

14 Lerner Ala 23.01.1974 01.11.2016 f/r contract 531.01Teori

a generală a

educației

Calaraș

Carolina

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Condiții pedagogice de

eficientizare a educației

nonformale în treapta

învățământului primar

Moldova

15 Michiciuc Lucia 05.08.1972 01.11.2016 zi buget 531.01

Teoria

generală a

educației

Papuc

Ludmila

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Fundamente pedagogice

ale educației spre

schimbare și dezvoltare

Moldova

16 Morar Irina 05.08.1969 01.11.2016 f/r contract 532.02

Didactica

şcolară pe

trepte şi

discipline de

învăţămînt

Barbăneagră

Alexandra

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Metodologia învățării

integrate a limbii și culturii

ruse de către studenții

străini

Методология

интегрированого

иэучения руcскому

яэыку и культуре

инностраных студентов

Moldova

17 Paicu Dorina 09.04.1968 01.11.2016 f/r contract 531.01

Teoria

generală a

educației

Pâslaru Vlad dr. hab.,

prof. univ.

15.12.2016 Valorificarea elementelor

zonale de etnografie și

folclor în educația literar-

artistică a elevilor

România

18 Suleyman

Dașdemir

11.01.1981 01.11.2016 f/r contract 531.01

Teoria

generală a

educației

Ovcerenco

Nadejda

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Valorificarea potențialului

educativ al

managementului clasei în

formarea băieților-

adolescenți pentru

paternitatea responsabilă

Turcia

19 Ștefan Mariana 29.01.1977 01.11.2016 f/r contract 531.02

Management

ul

educațional

Cojocaru

Vasile

dr. hab.,

prof. univ.

15.12.2016 Reconceptualizarea

inspecției școlare în

perspectiva asigurării

eficienței școlii

România

20 Vlas Lidia 23.02.1971 01.11.2016 f/r buget 532.02

Didactica

limbii și

literaturii

române

Barbăneagră

Alexandra

dr., conf.

univ.

15.12.2016 Valorificarea educației

pentru lectură a elevilor

alolingvi din perspectiva

formării cititorului cult

Moldova

Page 25: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

25

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

ȘD Filologie

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculă

rii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma de

studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

1 Adăscălița

Natalia

28.11.1975 20.10.2016 F. buget 622.01 Diana Vrabie conf.univ., dr.

Septembrie 2016 Jocul polarității în lirica

detenției lui Sergiu Grossu

Moldova

2 Antoni Cristina 12.07.1981 20.10.2016 Fr.

redusă

buget 622.01 Maria

Şleahtiţchi

conf.univ., dr.

Septembrie 2016 Reprezentarea lumii

fracturate în opera lui

Serafim Saka

Moldova

3 Buzuleac Ana 03.01.1992 20.10.2016 Fr.

redusă

buget 622.01 Nicolae Leahu conf.univ., dr.

Septembrie 2016 Metamorfozele textului și

mutațiile receptării

romanului ”Povara

bunătății noastre” de Ion

Druță

Moldova

4 Curchi Tatiana 13.07.1972 20.10.2016 F buget 621.01 Lilia Trinca conf.univ., dr.

Septembrie 2016 „Urîtul” în imaginea

etnolingvistică a românului

Moldova

5 Guțu Jana 03.07.1988 20.10.2016 Fr.

redusă

buget 622.01 Maria

Abramciuc

conf.univ., dr.

Septembrie 2016 Identitate şi alteritate în

dramaturgia lui Matei

Vişniec

Moldova

6 Malinovschi

Victoria

28.09.1990 20.10.2016 F buget 622.01 Maria

Abramciuc

conf.univ., dr.

Septembrie 2016 Mitul lui Narcis și poezia

postmodernă din Basarabia

Moldova

7 Melnic Svetlana 30.06.1983 20.10.2016 Fr.

redusă

buget 622.01 Diana Vrabie conf.univ., dr.

Septembrie 2016 Retorica ficțiunii și a

autenticității în

memorialistica detenției

(Alexei Marinat)

Moldova

8 Snegur Galina 12.07.1982 20.10.2016 Fr.

redusă

buget 621.01 Gheorghe

Popa

prof.univ., dr.

habil.

Septembrie 2016 Conotația semantică

național-culturală a

frazeologismelor

româneşti

Moldova

9 Stanțieru Oxana 09.01.1978 20.10.2016 Fr.

redusă

buget 622.01 Maria

Şleahtiţchi

conf.univ., dr.

Septembrie 2016 Memorii şi jurnale în

literatura română din

Republica Moldova:

diversitate conceptuală şi

discursivă

Moldova

Page 26: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

26

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

ȘD a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculăr

ii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma de

studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

1 Leşco Victoria 18.01.

1987

31.10.201

6 zi buget

533.04

Goncearuc

Svetlana dr., prof.univ.

14.11.2016

Interacţiunea şcolii şi

familiei în educaţia fizică a

elevilor de vârstă şcolară

mică

RM

2 Chirtoaca Ilie 05.03.

1958

31.10.201

6 f/r buget

533.04 Manolachi

Veaceslav

dr. hab.,

prof.univ. 14.11.2016

Selecţia incipientă a

copiilor pentru practicarea

luptelor libere

RM

3 Corman Marina 25.03.

1975

31.10.201

6 f/r buget

533.04 Zavalişca

Aurelia dr., conf.univ. 14.11.2016

Kinetoprofilaxia în

obezitate la elevii claselor

primare

RM

4 Podlesnova

Rodica

03.08.

1975

31.10.201

6 f/r buget

533.04

Buftea Victor dr., conf.univ. 14.11.2016

Controlul şi planificarea

procesului de antrenament

al gimnastelor la etapa

pregătirii de bază

RM

5 Afonina Polina 19.09.

1976

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Aftimiciuc

Olga

Goncearuc

Svetlana

dr., conf.univ.

dr., prof.univ.

14.11.2016

Становление социальной

идентичности у

учащихся начальной

школы в системе занятий

спортивными танцами

RM

6 Belenkii Maxim 11.09.1991 31.10.201

6 f/r taxă

533.04

Racu Sergiu

dr., conf.univ. 14.11.2016

Recuperarea fizică prin

kinetoterapie a persoanelor

după intervenţie

chirurgicală de

decompresie lombară

RM

7 Diacenco

Ecaterina

08.12.

1992

31.10.201

6 f/r taxă

533.04

Rîşneac Boris

dr., prof.univ.

14.11.2016

Формирование

профессиональных

компетенций у студентов

факультета «Защита

охрана и безопасность»

средствами прикладного

плавания

RM

Page 27: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

27

8 Donţova Natalia 31.07.

1985

31.10.201

6 f/r taxă

533.04

Moroşan

Raisa

dr. hab.,

prof.univ. 14.11.2016

Tehnologii de refacere şi

recreere în optimizarea

stării de sănătate a

poliţiştilor de frontieră

RM

9 Donţov Serghei 12.07.

1984

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Triboi Vasile

dr., prof.univ. 14.11.2016

Pregătirea fizică a

militarilor pentru

activităţile de luptă

RM

10 Milevschi

Anatolie

17.02.

1956

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Grimalschi

Teodor

dr., prof.univ. 14.11.2016

Modelarea pregătirii

tehnice a gimnaștilor pe

trambulină într-un ciclu

anual de antrenament

RM

11 Schiţco

Margarita

29.09.

1987

31.10.201

6 f/r taxă

533.04

Demcenco

Petru

dr., conf.univ. 14.11.2016

Применение

нестандартного

оборудования для

совершенствования

техники штрафного

броска у

высококвалифицированн

ых баскетболистов

RM

12 Slimovschi

Marina

22.09.

1987

31.10.201

6 f/r taxă

533.04

Zavalişca

Aurelia dr., conf.univ. 14.11.2016

Pregătirea fizică a elevilor

de 7-10 ani prin aplicarea

mijloacelor profilaxiei

primare

RM

13 Caracaleanu

Cristian Mihai

06.02.

1981

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Păcuraru

Alexandru

dr., prof.univ. 14.11.2016

Pregătirea sportivă a

fotbaliştilor de 12-14 ani

prin identificarea profilului

biomotric

Ro

14 Caracaleanu

Sorin Gabriel

10.09.

1984

31.10.201

6 f/r taxă

533.04

Chirazi Marin dr.,prof.univ. 14.11.2016

Pregătirea iniţială la

Karate a copiilor de 10-12

ani

Ro

15 Jora Bogdan

Sorin

10.09.

1974

31.10.201

6 f/r taxă

533.04

Chirazi Marin dr.,prof.univ. 14.11.2016

Optimizarea planului

managerial al şcolii

generale prin utilizarea

unor activităţi sportive

extraşcolare

Ro

16 Lepciuc

Gabriela

23.10.

1992

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Dorgan Viorel

dr. hab.,

prof.univ. 14.11.2016

Pregătirea fizică specifică

în rugby 7 feminin Ro

17 Radu Ramona

Costina

17.10.

1988

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Budevici-Puiu

Anatolie

dr., prof.univ. 14.11.2016

Tehnologii de refacere

după efortul fizic a

handbalistelor de 16-18

Ro

Page 28: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

28

ani

18 Grigore Nicolae 19.07.

1983

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Carp Ion

dr., conf.univ. 14.11.2016

Modelarea procesului de

pregătire a fotbaliştilor

juniori U-19

Ro

19 Fratiloiu Dorina

Petronela

29.06.

1979

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Carp Ion

dr., conf.univ. 14.11.2016

Pregătirea fizică a copiilor

de 8-10 ani specializaţi în

schi fond

Ro

20 Nacu Constantin 10.05.

1997

31.10.201

6 f/r taxă

533.04 Popescu

Veronica dr., conf. univ. 14.11.2016

Modelarea mijloacelor şi

metodelor de pregătire

fizică a atleţilor juniori III

Ro

Universitatea de Studii Europene din Moldova

ȘD Științe Juridice și Relații Internaționale

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculă

rii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma de

studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

1. Cigulea Aliona 14.10.1986 01.11.20

16

f/r taxa 552.08 Gamurari

Vitalie

dr., conf.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Natura juridică a

acordurilor internaționale

dintre Uniunea Europeană

și Australia în lumina

intensificării relațiilor

internaționale

R.Moldova

2. Gandrabura

Boris

23.02.1976 01.11.20

16

zi taxa 552.08 Dorul Olga,

dr., conf. univ.

dr., conf.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Reglementarea

internațională a regimului

juridic al cetățenilor străini

R.Moldova

3. Rotari Vitali 24.01.1985 01.11.20

16

zi taxa 552.08 Burian

Alexandru

dr. hab.,

prof. univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Место и роль

негосударственных

субьектов

международного права в

условиях меняющейся

системы современныых

международных

отношений

R.Moldova

4. Tizu Svetlana 10.06.1981 01.11.20

16

f/r taxa 552.08 Ceban Cristina dr., conf.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Regimul juridic de

protecție a refugiaților

potrivit reglementărilor

R.Moldova

Page 29: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

29

internaționale

5. Vodă Mihail 21.06.1984 01.11.20

16

zi taxa 552.08 Dorul Olga dr., conf.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Realizarea acordurilor de

readmisie în Republica

Moldova

R.Moldova

6. Rebeja Natalia 04.01.1982 01.11.20

16

zi taxa 553.01 Rotaru Ilie dr., conf.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Protecția muncii

angajaților în instituțiile

publice

R.Moldova

7. Scripnic

Victoria

10.11.1983 01.11.20

16

f/r taxa 553.05 Vieriu

Eufemia

dr., conf.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Răspunderea juridică în

dreptul muncii

R.Moldova

8. Salcuțan Olesea 22.10.1977 01.11.20

16

zi taxa 553.06 Băieșu Aurel dr. hab.,

prof. univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Концепция системного

взаимодействия

национального права,

междунородного

частного права,

международного

публичного права:

общетеоретические и

международно-правовые

подходы

R.Moldova

9. Ciobanu Rodica 09.08.1980 01.11.20

16

zi taxa 554.02 Bujor Valeriu dr., prof.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Victimizarea unor pături

sociale a populației în

Republica Moldova

R.Moldova

10. Cîrlan Cristina 15.04.1988 01.11.20

16

f/r taxa 554.02 Bujor Valeriu dr., prof.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Geografia criminalității R.Moldova

11. Vasiloi Djulieta 26.02.1975 01.11.20

16

zi taxa 554.02 Bujor Valeriu dr., prof.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Pericolul social și

consecințele crimei și

criminalității

R.Moldova

12. Gheorghieș Iulia 19.05.1986 01.11.20

16

zi taxa 554.03 Airapetean

Artur

dr., conf.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Respectarea principiului

proporționalității în faza

urmării penale.

Compatibilitatea legislației

și practicii cu exigențele

europene și internaționale

R.Moldova

13. Guștiuc Iurie 03.07.1991 01.11.20

16

f/r taxa 554.03 Airapetean

Artur

dr., conf.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Recurs în interesul legii în

sistemul căilor

extraordinare de atac

R.Moldova

14. Niculcea Andrei 26.06.1979 01.11.20

16

f/r taxa 554.03 Sedlețchi Iurie dr., prof.

univ.

P-v. nr. 4

din 26.12.2016

Încetarea procesului penal

în ședința preliminară

R.Moldova

15. Levovski Renata 03.02.1976 01.11.20 f/r taxa 552.08 Burian dr. hab., P-v. nr. 4 Instituția observatorilor în R.Moldova

Page 30: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

30

16 Alexandru prof.univ. din 26.12.2016

monitorizarea

internațională a procesului

electoral (aspecte politico-

juridice)

Universitatea de Stat din Moldova

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculă

rii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma de

studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

ȘCOALA DOCTORALĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚA INFORMAȚIEI

1. Antohi Ionel 1989 01.11.2016 f/r buget

112.03 –

Cibernetică

matematică

și cercetări

operaționale

Hâncu Boris

Conf. univ., dr.

în șt. fizico-

matematice

29.11.2016

Utilizarea tehnologiilor

cloud de calcul performant

pentru modelarea

proceselor decizionale în

situaţii de risc,conflict şi

impact informaţional.

RM

2. Modrînga

Andrei 1991 01.11.2016 f/r buget

112.03 –

Cibernetică

matematică

și cercetări

operaționale

Cataranciuc

Sergiu

Prof. univ., dr.

hab. în șt.

fizico-

matematice

29.11.2016

Metode și algoritmi

polinomiali de soluționare

a problemelor de

amplasare pe structuri

discrete.

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE FIZICE ȘI INGINEREȘTI

1. Galaicu Valeriu 1983 01.11.2016 f/r buget

232.02 –

Tehnologii,

produse şi

sisteme

informaţiona

le

Bragaru

Tudor

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Modele matematice,

tehnici şi produse program

inteligente de securitate

informaţională a

activităţilor în reţea.

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE CHIMICE

1. Rusnac Roman 1992 01.11.2016 f buget 141.02 – Chimie

coordinativă

Gulea

Aurelian

Acad., prof.

univ., dr. hab. în

chimie

29.11.2016

Sinteza unor inhibitori de

proliferare a celulelor de

cancer în baza derivaților

4’-aminoacetanilidei, ce

conțin sulf.

RM

2. Rusnac Anna 1991 01.11.2016 f buget 141.02 – Chimie Gulea Acad., prof. 29.11.2016 Sinteza și cercetarea RM

Page 31: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

31

coordinativă Aurelian univ., dr. hab. în

chimie

proprietăților biologice ale

unor noi derivați ai 2-

mercaptobenzooxazolului

și ai compușilor complecși

cu biometale.

3. Usataia Irina 1993 01.11.2016 f buget 141.02 – Chimie

coordinativă

Gulea

Aurelian

Acad., prof.

univ., dr. hab. în

chimie

29.11.2016

Inhibitori polifunctionali în

baza compușilor

coordinativi ai unor metale

3d cu saliciliden- și

picoliden-4-alil-S-

alchilizotiosemicarbazide

substituite.

RM

4 Sîrbu Elena 1992 01.11.2016 f buget

145.01 -

Chimie

ecologică

Gonța Maria Prof. univ., dr.

hab. în chimie 29.11.2016

Elaborarea metodelor

inovaționale de inhibiție în

sinteza endogenă a

compușilor cancirigeni,

obținuți la nitrozarea

endogenă a

medicamentelor

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI GEONOMICE

1. Blidari Anton 1989 01.11.2016 f buget 155.01 –

Pedologie

Jigău

Gheorghe

Conf. univ., dr.

în biologie 29.11.2016

Studierea proceselor de

evoluție a cernoziomurilor

tipice din zona centrală în

condiții de suprahumezire

indusă de modificările

antropice și schimbărilor

climatice.

RM

2. Borș Natalia 1992 01.11.2016 fr buget 155.01 –

Pedologie

Jigău

Gheorghe

Conf. univ., dr.

în biologie 29.11.2016

Cadrul funcțional –

landsaftic și agrofizic de

optimizare a însușirilor și

regimurilor

cernoziomurilor tipice din

zona centrală și diminuării

consecințelor schimbărilor

climaterice.

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

1. Bondarenco

Olga 1987 01.11.2016 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Tolstaia

Svetlana

Conf. univ., dr.

în psihologie 29.11.2016

Particularități ale reflecției

și maturității personale în

manifestarea sentimentului

de singurătate/

RM

Page 32: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

32

Особенности рефлексии

и личностной зрелости у

людей с разным уровнем

субьктивного

переживания

одиночества.

2. Botnari Irina 1987 01.11.2016 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Potâng

Angela

Conf. univ., dr.

în psihologie 29.11.2016

Manifestarea agresivității

în funcție de percepția

riscului la conducătorii

auto.

RM

3. Doncenco Igor 1991 01.11.2016 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Anțibor

Liudmila

Conf. univ., dr.

în biologie 29.11.2016

Жизнестойкость и

особенности

формирования

социально-

психологической

идентичности личности в

зависимости от уровня

восприятия неравенства

доходов.

RM

4. Madan Oxana 1988 01.11.2016 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Cojocaru

Natalia

Conf. univ., dr.

în psihologie 29.11.2016

Implicații afective și efecte

persuasive ale

reprezentărilor din

discursul publicitar asupra

comportamentului

individual și social.

RM

5. Postolati

Ecaterina 1991 01.11.2016 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Anțibor

Liudmila

Conf. univ., dr.

în biologie 29.11.2016

Формирование личности

с антиманипулятивными

установками в

зависимости от

социально-

психологических

условий воспитания.

RM

6. Strogoteanu

Victor 1986 01.11.2016 f buget

511.01 –

Psihologie

generală

Racu Jana

Prof. univ., dr.

hab. în

psihologie

29.11.2016

Gândirea pozitivă ca

factor de formare a

motivaţiei învăţării la

studenţi.

RM

7. Grosu Oxana 1981 01.11.2016 f taxă

511.01 –

Psihologie

generală

Potâng

Angela

Conf. univ., dr.

în psihologie 29.11.2016

Particularitățile dezvoltării

memoriei la copii de vârstă

școlară mică.

RM

Page 33: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

33

8. Moscaliuc

Larisa 1976 01.11.2016 f taxă

511.01 –

Psihologie

generală

Bolboceanu

Aglaida

Prof. univ., dr.

hab. în

psihologie

29.11.2016

Bazele psihologice ale

profilaxiei stărilor de frică

la copii/

Психологические основы

профилактики страхов у

детей.

RM

9. Spînu Lilia 1975 01.11.2016 f/r buget

531.01 –

Teoria

generală a

educației

Guțu

Vladimir

Prof. univ., dr.

hab. în

pedagogie

29.11.2016

Managementul angajării în

cîmpul muncii a

absolvenților facultăților

cu profil pedagogic

(demersul

psihopedagogic)..

RM

10. Boghian Ioana 1982 01.11.2016 f buget

531.01 –

Teoria

generală a

educației

Guțu

Vladimir

Prof. univ., dr.

hab. în

pedagogie

29.11.2016 Toleranța: valoare-cheie în

educația interculturală. RO

11. Scurtu Vitalie 1988 01.11.2016 f/r buget

531.01 –

Teoria

generală a

educației

Goraș-

Postică

Viorica

Conf. univ., dr.

hab. în

pedagogie

29.11.2016

Impactul inovaţiilor

educaţionale din şcoli,

introduse prin intermediul

proiectelor educaţionale de

intervenţie.

RM

12. Rață Lilian 1982 01.11.2016 f/r buget

531.01 –

Teoria

generală a

educației

Bîrnaz Nina Conf. univ., dr.

în pedagogie 29.11.2016

Repere teoretice și

metodologice de formare a

competențelor profesionale

ale cadrului didactic în

activitate cu elevii

supradotați.

RM

13. Ganea Eugenia 1970 01.11.2016 f/r buget

531.01 –

Teoria

generală a

educației

Bodrug-

Lungu

Valentina

Conf. univ., dr.

hab. în

pedagogie

29.11.2016

Repere teoretice şi

metodologice ale formării

competenţelor sensibile la

gen.

RM

14. Gutuman

Adina-Vasilica 1978 01.11.2016 f buget

531.01 –

Teoria

generală a

educației

Șoitu

Laurențiu

Prof. univ., dr.

în pedagogie 29.11.2016

Politici publice în educație.

Studii de caz: România,

Republica Moldova

RO

15. Frențescu Ioan-

Adrian 1977 01.11.2016 f buget

531.01 –

Teoria

generală a

educației

Șoitu

Laurențiu

Prof. univ., dr.

în pedagogie 29.11.2016

Managementul clasei în

contextul noilor tehnologii. RO

Page 34: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

34

16. Belecciu

Margarita 1993 01.11.2016 f/r buget

533.01 –

Pedagogie

universitară

Șevciuc

Maia

Conf. univ., dr.

în pedagogie 29.11.2016

Sinergia conexiunii inverse

în procesul de formare

profesională inițială a

cadrelor didactice.

RM

17. Bâlici Nadejda 1967 01.11.2016 f/r buget

532.02 –

Didactică

şcolară pe

trepte şi

discipline de

învăţămînt

Strah Lidia Conf. univ., dr.

în pedagogie 29.11.2016

Formarea competențelor

de comunicare verbală prin

studiul integrat al limbii

române ca limbă

nematernă.

RM

18. Bâlici Marcel 1973 01.11.2016 f/r taxă

532.02 –

Didactică

şcolară pe

trepte şi

discipline de

învăţămînt

Strah Lidia Conf. univ., dr.

în pedagogie 29.11.2016

Atribuțiile formative ale

sistemului fonetic în

studierea limbii române de

către studenții arabi.

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE

1. Gangan Sergiu 1990 01.11.2016 f/r taxă

521.01 –

Teorie

economică şi

politici

economice

Rusu

Gheorghe

Prof. univ., dr.

hab. în

economie

29.11.2016

Particularităţile dezvoltării

echilibrate a economiei

Republicii Moldova.

RM

2. Perdeleanu

Margareta 1991 01.11.2016 f buget

521.03 –

Economie şi

management în

domeniul de

activitate

Bîzgu Ion

Prof. univ., dr.

hab. în

economie

29.11.2016

Managementul calității

producţiei

agricole,instrument de

eficientizare a activităţii

economice.

RM

3. Popa Grigore 1990 01.11.2016 f/r buget

521.03 –

Economie şi

management în

domeniul de

activitate

Bîzgu Ion

Prof. univ., dr.

hab. în

economie

29.11.2016

Corporaţiile ca formă

juridică de organizare a

activităţii de antreprenoriat

în Republica Moldova.

RM

4. Bulimaga

Tatiana 1973 01.11.2016 f/r buget

521.03 –

Economie şi

management în

domeniul de

activitate

Scutaru

Alexandru

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Modalitati de atragere și

finanțare a proiectelor

europene in IMM din RM.

RM

5. Gafița Virgil

Octavian 1969 01.11.2016 f buget

521.03 –

Economie şi

management în

Rusu

Gheorghe

Prof. univ., dr.

hab. în

economie

29.11.2016

Instituția falimentului în

contextul economiei

europene.

RO

Page 35: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

35

domeniul de

activitate

6. Rusu Elena 1992 01.11.2016 f/r buget 522.01 –

Finanțe

Cojocaru

Maria

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Achizițiile publice –

instrument de eficientizare

a cheltuielilor bugetare.

RM

7. Davîdov

Cătălina 1975 01.11.2016 f/r buget

522.01 –

Finanțe

Cojocaru

Maria

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Mecanisme și strategii de

finanțare a proiectelor

inovaționale în regiunile

de dezvoltare ale

Republicii Moldova.

RM

8. Țaranu Lilia 1992 01.11.2016 f/r buget 522.01 –

Finanțe

Dragomir

Liliana

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Particularitățile evaluării

managementului

performanței în

administrațiile publice

locale în Republica

Moldova.

RM

9. Șargu-Rusu Ina 1987 01.11.2016 f/r buget 522.01 –

Finanțe

Ștefaniuc

Olga

conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Securitatea financiară a

activităţii bancare ca un

factor de dezvoltare a

sistemului bancar în

Republica Moldova.

RM

10. Ungurean

Dragoș 1991 01.11.2016 f/r buget

522.01 –

Finanțe

Doga-Mîrzac

Mariana

Conf. univ., dr.

hab. în

economie

29.11.2016

Gestiunea sistemului de

subvenţionare a entităţilor

economice.

RM

11. Popușoi Rodica 1987 01.11.2016 f/r taxă 522.01 –

Finanțe Caprian Iulia

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Armonizarea la

standardele europene și

implementarea sistemului

de controlling în domeniul

serviciilor stomatologice.

RM

12. Lom Ionuț

Valentin 1981 01.11.2016 f/r taxă

522.01 –

Finanțe Caprian Iulia

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Asigurările în sistemul

național și internațional de

relație economic-

financiară.

RO

13. Costețchi-Jușca

Oxana 1982 01.11.2016 f/r buget

522.02 –

Contabilitate;

audit; analiză

economică

Lușmanschi

Galina

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Contabilitatea şi relevanţa

informaţiei contabile în

managementul activităţii

de turism .

RM

Page 36: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

36

14. Scacunova

Liudmila 1959 01.11.2016 f/r buget

522.02 –

Contabilitate;

audit; analiză

economică

Lușmanschi

Galina

Conf. univ., dr.

în economie 29.11.2016

Eficienţa metodei de

calculaţie a costurilor pe

activităţi (ABC) în

managementul entităţii.

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE

1. Chira Aliona 1982 01.11.2016 fr buget

541.01 –

Teoria și

metodologia

sociologiei

Oceretnîi

Anastasia

Conf. univ., dr.

în sociologie 29.11.2016

Teoria întemeiată:

particularități

metodologice și

perspective de aplicare în

cercetarea sociologică.

RM

2. Vladicescu

Natalia 1982 01.11.2016 fr buget

541.01 –

Teoria și

metodologia

sociologiei

Oceretnîi

Anastasia

Conf. univ., dr.

în sociologie 29.11.2016

Accesarea serviciilor

comunitare de către

grupurile etnice: abordare

participativă.

RM

3. Vovc Liviu 1989 01.11.2016 f buget

561.01 –

Teoria,

metodologia

şi istoria

politologiei;

instituţii şi

procese

politice

Bencheci

Diana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Influența mitului politic

asupra spațiului public: din

experiența Republicii

Moldova.

RM

4. Lebedinschi

Cornel 1980 01.11.2016 fr buget

561.01 –

Teoria,

metodologia

şi istoria

politologiei;

instituţii şi

procese

politice

Bencheci

Diana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Impactul tranziției politice

asupra securității sociale:

cazul Republicii Moldova.

RM

5. Cosacovschi

Chirill 1989 01.11.2016 fr buget

561.01 –

Teoria,

metodologia

şi istoria

politologiei;

instituţii şi

procese

politice

Bencheci

Diana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Rolul sectorului asociativ

în realizarea controlului

civil democratic.

RM

6. Damaschin Ina 1983 01.11.2016 fr buget 561.01 –

Teoria,

Bencheci

Diana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Influența legitimității

asupra autorității puterii RM

Page 37: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

37

metodologia

şi istoria

politologiei;

instituţii şi

procese

politice

politice: cazul Republicii

Moldova.

7. Chireu Cristina 1990 01.11.2016 fr buget

561.01 –

Teoria,

metodologia

şi istoria

politologiei;

instituţii şi

procese

politice

Turco

Tatiana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Tinerii ca obiect și subiect

al politicii de stat a

Republicii Moldova.

RM

8. Talmaci

Anatolii 1991 01.11.2016 fr buget

561.01 –

Teoria,

metodologia

şi istoria

politologiei;

instituţii şi

procese

politice

Turco

Tatiana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Impactul transformărilor

sistemului politic asupra

procesului de adoptare și

implementare a deciziilor

politice.

RM

9. Mardari Violina 1993 01.11.2016 fr buget

561.01 –

Teoria,

metodologia

şi istoria

politologiei;

instituţii şi

procese

politice

Turco

Tatiana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Politica de stat a

Republicii Moldova în

domeniul relațiilor cu

diaspora.

RM

10. Talmazan Larisa 1984 01.11.2016 fr buget

561.01 –

Teoria,

metodologia

şi istoria

politologiei;

instituţii şi

procese

politice

Turco

Tatiana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Elita politică națională și

regională ca actor al

procesului politic.

RM

11. Păunescu

Cristina 1983 01.11.2016 fr taxă

562.01 –

Teoria și

metodologia

relațiilor

Ciobu Emil Conf. univ., dr.

în filosofie 29.11.2016

Relațiile

RepubliciiMoldova cu

Țările Vecine din

perspectiva consolidării

RM

Page 38: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

38

internațional

e și a

diplomației

identității statale și

integrării europene.

12. Tcaci Anatoli 1983 01.11.2016 f buget

562.02 –

Istoria

relațiilor

internațional

e și politicii

externe

Cebotari

Svetlana

Conf. univ., dr.

în politologie 29.11.2016

Relațiile moldo-ruse în

contextul proceselor

integraționiste europene

versus euroasiatice.

RM

13. Viziru-

Stegărescu Ana 1986 01.11.2016 fr buget

571.01 –

Jurnalism și

procese

mediatice

Stepanov

Georgeta

Conf. univ., dr.

hab. în

politologie

29.11.2016

Fenomenul mediatic

contemporan: abordări

teoretice și practici

operaționale.

RM

14. Gugulan Maria 1982 01.11.2016 f buget

571.01 –

Jurnalism și

procese

mediatice

Stepanov

Georgeta

Conf. univ., dr.

hab. în

politologie

29.11.2016

Jurnalismul convergent ca

fenomen mediatic:

particularități și tendințe.

RM

15. Efros-Bujor

Natalia 1985 01.11.2016 fr buget

571.02 –

Comunicare

și relații

publice

Marin

Constantin

Prof. univ., dr.

hab. în

politologie

29.11.2016

Comunicarea politică pe

platforma new media:

strategii și tactici. Cazul

Republicii Moldova.

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI FILOZOFIE

1. Dan Radu 1990 01.11.2016 zi buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Petrencu

Anatol

Prof. univ., dr.

hab. în istorie 29.11.2016

Activitatea administraţiei

româneşti în Odessa

(1941-1944)

RM

2. Gheţan

Alexandru 1992 01.11.2016 zi buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Petrencu

Anatol

Prof. univ., dr.

hab. în istorie 29.11.2016

Sistemul de ocrotire a

sănătăţii în Basarabia

interbelică

RM

3. Rusnac Rodion 1992 01.11.2016 fr buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Petrencu

Anatol

Prof. univ., dr.

hab. în istorie 29.11.2016

Cotidianul rural în RSS

Moldovenească (1949-

1965)

RM

Page 39: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

39

4. Dâmbu Ion 1985 01.11.2016 zi buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Petrencu

Anatol

Prof. univ., dr.

hab. în istorie 29.11.2016

Rezistenţa anticomunistă a

preoţilor şi enoriaşilor

ortodocşi din România

(1944-1956)

RO

5. Vlas Sabina 1993 01.11.2016 zi buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Dragnev

Emil

Conf. univ., dr.

în istorie 29.11.2016

Ctitoriile bisericeşti de la

curţile domneşti din epoca

lui Ştefan cel Mare

RM

6. Rusu Vasile 1982 01.11.2016 fr buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Dragnev

Emil

Conf. univ., dr.

în istorie 29.11.2016

Raporturile patriarhiei

ecumenice cu biserica

Ţării Moldovei în

contextul politicii sale

externe, de la întemeierea

principatului până la finele

domniei lui Petru Rareş

RM

7. Boţolin Sergiu 1988 01.11.2016 fr buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Pâslariuc

Virgiliu

Conf. univ., dr.

în istorie 29.11.2016

Raporturile dintre Centru

şi Periferie în Imperiul rus:

strategiile de cooptare ale

elitelor basarabene

RM

8. Iuraşco Elena 1986 01.11.2016 fr buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Solomon

Constantin

Prof. univ., dr.

hab. în

politologie

29.11.2016

Contribuţia ONG-urilor la

renovarea învăţământului

preuniversitar în Republica

Moldova

RM

9. Gralco Victoria 1993 01.11.2016 fr buget

611.02 –

Istoria

românilor

(pe

perioade)

Tomuleţ

Valentin

Prof. univ., dr.

hab. în istorie 29.11.2016

Elite ale burgheziei

comercial-industriale din

Basarabia (1812-1873)

RM

10. Sîrbu Costică 1992 01.11.2016 zi buget

631.01 -

Ontologie şi

gnoseologie

Bogatu

Eugenia

Conf. univ., dr.

în filosofie 29.11.2016

Semnul ca instrument de

comunicare umană în

discursul semiotic

RM

11. Rotaru Igor 1975 01.11.2016 fr buget

631.01 -

Ontologie şi

gnoseologie

Saharneanu

Eudochia

Prof. univ., dr.

hab. în filosofie 29.11.2016

Modele filosofico-

antropologice în teorii ale

dezvoltării economice

(sec. XIX-XX)

RM

Page 40: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

40

12. Trandavilova

Uliana 1979 01.11.2016 fr buget

631.01 -

Ontologie şi

gnoseologie

Saharneanu

Eudochia

Prof. univ., dr.

hab. în filosofie 29.11.2016

Conceptualizarea

filosofică a identităţii

socio-culturale în contextul

formării societăţii plurale

contemporane

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE STUDII LINGVISTICE ȘI LITERARE

1. Drumea

Svetlana 1978 01.11.2016 fr buget

621.01 –

Lingvistică

generală;

filosofia

limbajului;

psiholingvist

ică;

lingvistică

informatizat

ă

Oglindă

Emilia

Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Mijloace stilistico-

pragmatice de exprimare a

emoțiilor umane în textele

beletristice.

RM

2. Pleșca Ana 1985 01.11.2016 fr buget

621.06 –

Teoria

textului;

analiza

discursului;

stilistică

Condrea

Iraida

Prof. univ., dr.

hab. în filologie 29.11.2016

Metafora conceptuală în

discursul politic actual:

tradiții, inovații, influențe.

RM

3. Saghin Cristina 1989 01.11.2016 f buget

621.06 –

Teoria

textului;

analiza

discursului;

stilistică

Molea

Viorica

Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Conotația ca mijloc de

manipulare în textul

publicistic.

RM

4. Madam Galina 1986 01.11.2016 f/r buget

621.06 –

Teoria

textului;

analiza

discursului;

stilistică

Molea

Viorica

Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Tendințe și particularități

de limbaj în comunicarea

pe internet (rețelele de

socializare).

RM

5. Galamaga Olga 1985 01.11.2016 f buget

622.01 –

Literatura

română

Cazacu

Adriana

Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Lirica lui Vasile

Romanciuc (univers

artistic, poetica

discursului.

RM

Page 41: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

41

6. Țurcan Zinaida 1981 01.11.2016 fr buget

622.01 –

Literatura

română

Cazacu

Adriana

Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Dramaturgia

contemporană din

Republica Moldova

(personaje, coliziuni,

limbaje).

RM

7. Rotaru Irina 1991 01.11.2016 fr buget

622.01 –

Literatura

română

Țau Elena Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Structuri ale discursului în

lirica din Republica

Moldova (anii 60-80).

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ STUDII DE LINGVISTICĂ ROMANO-GERMANICE ȘI LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ

1. Penades Rubio

Guillermo J. 1991 01.11.2016 f taxă

621.02 –

Gramatică

Dumbrăvea-

nu Ion

Prof. univ., dr.

hab. în filologie 29.11.2016

Estudio diacronico de las

frases perifrases verbo

nominales del español.

Spania

2. Vreme Natalia 1978 01.11.2016 f buget

621.04 –

Lexicologie

şi

lexicografie;

terminologie

şi limbaje

specializate;

traductologie

Grădinaru

Angela

Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Particularităţile traducerii

unităţilor terminologice

sinaptice din domeniul

odonto-stomatologic.

RM

3. Chiriac Nona 1976 01.11.2016 f buget

621.06 –

Teoria

textului;

analiza

discursului;

stilistică

Guțu Ion Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Abordarea metatextual-

axiologică în didactica

textului literar (în baza

limbii franceze ca limbă

străină, nivel B2/C1).

RM

4. Bantea

Magdalina 1976 01.11.2016 f buget

621.06 –

Teoria

textului;

analiza

discursului;

stilistică

Guțu Ion Conf. univ., dr.

în filologie 29.11.2016

Simbolul somatic : aspecte

semantico-funcţionale şi

comparate (în baza

corpusului limbii franceze

şi române).

RM

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE JURIDICE

1. Josanu Cristina 1992 01.11.2016 f buget

551.01 –

Teoria

generală a

dreptului

Negru

Andrei

Conf. univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016

Încadrarea societății civile

în procesul de

autoadministrare a justiției

RM

Page 42: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

42

2. Ciobanu Dorin 1975 01.11.2016 fr taxă

551.01 –

Teoria

generală a

dreptului

Negru

Andrei

Conf. univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016

Formele justiției private și

interacțiunea cu puterea

publică

RM

3. Virschi Victoria 1990 01.11.2016 f taxă

551.01 –

Teoria

generală a

dreptului

Zaharia

Victor

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Influența jurisprudenței

Curții Europene a

Drepturilor Omului asupra

ordinii juridice interne a

Republicii Moldova în

domeniul drepturilor

copilului

RM

4. Calinovscaia

Nicoleta 1980 01.11.2016 fr taxă

552.01 –

Drept

constituționa

l

Arseni

Alexandru

Conf.univ.,

dr.hab. în drept 29.11.2016

Adopția – drept

instituțional fundamental. RM

5. Cristea Măndița 1969 01.11.2016 f buget

552.01 –

Drept

constituționa

l

Cârnaț Teo Prof.univ.,

dr.hab. în drept 29.11.2016

Fundamente științifico-

practice cu privire la

reglementarea juridică a

serviciilor publice de

alimentare cu apă,

canalizare și epurare a

apelor uzate.

RO

6. Șiman

Augustina 1991 01.11.2016 f taxă

552.08 –

Drept

internațional

și european

public

Osmochescu

Nicolae.

Prof.univ., dr. în

drept 29.11.2016

Validitatea tratatelor

internaționale ca garant al

realizării principiilor și

normelor de drept

internațional

RM

7. Șargorovschi

Mariana 1992 01.11.2016 f taxă

553.01 –

Drept civil

Băieșu

Sergiu

Prof.univ., dr.în

drept 29.11.2016

Conversiunea – modalitate

de îndreptare a cauzelor de

nulitate a actului juridic

civil

RM

8. Grozavu Mircea 1991 01.11.2016 fr taxă 553.01 –

Drept civil

Chibac

Gheorghe

Prof.univ., dr. în

drept 29.11.2016

Clauzele abuzive în

contract de credit bancar RM

9. Smolnițchi

Alexandra 1990 01.11.2016 f/r taxă

553.01 –

Drept civil

Chibac

Gheorghe

Prof.univ., dr. în

drept 29.11.2016

Proprietatea comună pe

cote-părți RM

10. Creciun Ilie 1989 01.11.2016 f taxă 553.01 –

Drept civil

Roșca

Nicolae

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Mecanisme juridice de

combatere a acordurilor

anticoncurențiale și

protecție a concurenței în

RM

Page 43: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

43

legislația Republicii

Moldova

11. Rusu Serghei 1991 01.11.2016 f taxă

553.06 -

Drept

internațional

și european

privat

Cojocaru

Violeta

Prof.univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016

Regimul juridic al

bunurilor

în dreptul internațional

privat

RM

12. Melnic Dumitru 1986 01.11.2016 fr taxă

553.06 -

Drept

internațional

și european

privat

Cojocaru

Violeta

Prof.univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016

Determinarea naționalității

persoanei juridice în

dreptul internațional privat

RM

13. Clima Vlad 1975 01.11.2016 fr taxă

553.03-

Drept

procesual

civil

Cojuhari

Alexandru

Prof. univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016

Incidentele procedurale în

cadrul exercitării silite

civile

RM

14. Stratulat

Gheorghe 1988 01.11.2016 fr taxă

553.03-

Drept

procesual

civil

Cojuhari

Alexandru

Prof. univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016

Controlul judecătoresc în

procedura de executare

silită

RM

15. Dumitrașcu

Dumitru 1992 01.11.2016 fr taxă

553.03-

Drept

procesual

civil

Cojuhari

Alexandru

Prof. univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016

Mijloace de apărare a

pîrîtului în cadrul

procesului civil

RM

16. Pădure Drăgălin 1990 01.11.2016 fr taxă

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Manea

Vladislav

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Aplicarea legii penale în

timp RM

17. Cojocaru

Violeta 1979 01.11.2016 fr buget

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Manea

Vladislav

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Actul terorist în contextul

dreptului penal RM

18. Guțu Denis 1988 01.11.2016 fr taxă

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Grama

Mariana

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Răspunderea penală pentru

proxenetism RM

Page 44: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

44

19. Popenco Adrian 1980 01.11.2016 fr buget

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Eșanu

Adriana

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Aspecte teoretice și

practice ale infracțiunii de

neglijență în serviciu

RM

20. Palma Serghei 1991 01.11.2016 fr taxă

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Eșanu

Adriana

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Infracțiuni legate de

insolvabilitate: aspecte de

drept penal

RM

21. Reniță

Gheorghe 1990 01.11.2016 fr taxă

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Stati Vitalie Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Răspunderea penală pentru

manipularea unui

eveniment și pariurile

aranjate

RM

22. Hlopețchi Igor 1991 01.11.2016 fr Taxă

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Stati Vitalie Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Răspunderea penală pentru

neexecutarea hotărârii

instanței de judecată

RM

23. Roșu Carmen-

Elena 1985 01.11.2016 b buget

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Dumneanu

Liudmila

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Circulația ilegală a

substanțelor narcotice,

psihotrope și a analoagelor

lor în legea penală a

Republicii Moldova și a

României

RO

24. Tanas Ghenadie 1974 01.11.2016 fr taxă

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Botnaru

Stela

Conf. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Aspecte teoretico-practice

a infracțiunii de corupere a

alegătorilor

RM

25. Roman Daniela 1974 01.11.2016 f buget

554.01 –

Drept penal

și

execuțional

penal

Moraru

Victor

Prof. univ., dr.

în drept 29.11.2016

Delicvența juvenilă: în

legea penală a Republicii

Moldova și a României

RO

26. Butnaru

Victoria 1990 01.11.2016 fr taxă

554.03 –

Drept

procesual

penal

Dolea Igor Prof. univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016

Exigențe normative vizând

asigurarea drepturilor

omului la aplicarea

procedeelor probatorii

RM

Page 45: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

45

27. Beznițchi

Cristina 1983 01.11.2016 fr taxă

554.03 –

Drept

procesual

penal

Dolea Igor Prof. univ., dr.

hab. în drept 29.11.2016 Procedurile simplificate RM

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N. Testemițanu”; Centrul Național de Sănătate Publică; Institutul Mamei şi Copilului;

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie; Institutul de Cardiologie; Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”; Institutul de

Oncologie; Spitalul Clinic Republican (consorțiu)

ȘD în domeniul Științe medicale

Nr.

Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul

naşterii

Data

înmatriculări

i la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de stu-

dii

(c/f /

f/r)

Forma

de

finanţar

e

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform

HG 816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorul

ui / lor

ştiinţific/i

Titlul ştiinţific

al

conducătorului

de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei şi

conducăto-rului

ştiinţific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei

Ţara de

origine a

doctorandului

1. Uncu

Andrei

14.12.1990 01.11.2016 c/fr buget 316.01

Farmacie

Valica

Vladimir

dr.hab.şt.farm.,

prof.univ.

Studiul farmaceutic şi

preclinic a unor noi

compuşi tiodiazolici cu

acţiune antituberculoasă

Moldova

2. Luca Ecaterina 30.06.1988 01.11.2016 c/fr buget 321.01

Boli interne

Bodrug

Nicolae

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Dereglările hemodinamice

la pacienţii cu

bronhopneumopatie

cronică obstructive şi

corecţia lor farmacolgică

Moldova

3. Purteanu

Lilia

07.10.1987 01.11.2016 c/fr buget 321.01

Boli interne

Grib

Liviu

dr.hab.şt.med,

conf. univ.

Eficacitatea tratamentului

cu Nebivolol şi

Lercanidipina la pacienţii

cu sindrom cardiorenal tip

2

Moldova

4. Roşca

Iulian

13.01.1988 01.11.2016 c/fr buget 321.13

Chirurgie

Cazacov

Vladimr

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Studiul modificărilor

clinico – morfologice

complexe în ciroza

hepatică şi corelaţiei lor cu

diferite modalităţi

chirurgicale practicate

Moldova

Page 46: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

46

5. Uşanlî

Alina

24.02.1988 01.11.2016 c/fr buget 321.15

Obstetrică şi

ginecologie

Sârbu

Zinaida

dr.şt.med.,

conf. univ.

Rolul anexelor fetale în

evoluţia sarcinii, naşterii şi

rezultatele perinatale

Moldova

6. Burac

Mihaela

22.11.1988 01.11.2016 c/fr buget 321.15

Obstetrică şi

ginecologie

Friptu

Valentin

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Importanţa metodelor

endoscopice

preconcepţional în

reproducerea medicală

asistată

Moldova

7. Armaş

Tatiana

27.09.1988 01.11.2016 c/fr buget 321.15

Obstetrică şi

ginecologie

Serbenco

Anatoloie

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Repere privind optimizarea

conduitei sarcinii şi

naşterii în prezentaţia

pelviană

Moldova

8. Iacubiţchii

Maria

25.07.1987 01.11.2016 c/fr buget 321.17

Oftalmolgie

Bendelic

Eugen

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Particularităţile

funcţionării şuntului

antiglaucomatos cu supapă

şi compoziţia umorii

apoase

Moldova

9. Cojocaru Dinari 19.05.1983 01.11.2016 c/fr buget 321.22

Urologie şi

andrologie

Ceban

Emil

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Aplicarea litotripsiei laser

în tratamentul litiazei reno-

ureterale

Moldova

10. Josan

Andrei

29.09.1988 01.11.2016 c/fr buget 321.22

Urologie şi

andrologie

Ceban

Emil

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Tratamentul diferenţiat al

herniilor lombare post-

lombotomice

Moldova

11. Gavriliuc

Natalia

22.10.1987 01.11.2016 c/fr buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Palii

Ina

dr.hab.şt.med.,

conf. cercet.

Aortopatiile congenitale:

similitudini clinico-

evolutive, diagnostice şi

prognostice

Moldova

12. Eşanu Veronica 01.07.1988 01.11.2016 c/fr buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Palii

Ina

dr.hab.şt.med.,

conf. cercet.

Manifestările cardio-

vasculare în sindromul

metabolic la copii

Moldova

13. Scutelnic

Vladimir

17.04.1989 01.11.2016 c/fr buget 323.01

Stomatologi

e

Fala

Valeriu

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Paternul clinico-fiziologic

la pacienţi cu bruxism

Moldova

14. Bordeniuc

Gheorghe

05.01.1990 01.11.2016 c/fr buget 323.01

Stomatologi

e

Fala

Valeriu

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Tratamentul complex,

individualizat la pacienţi

cu disfuncţii temporo-

mandibulare

Moldova

15. Gheţiu

Alexandru

18.02.1987 01.11.2016 c/fr buget 323.01

Stomatologi

e

Sîrbu

Dumitru

dr.şt.med.,

conf. univ.

Reconstrucţia crestei

alveolare a maxilarului

superior în contextul

reabilitării implanto-

Moldova

Page 47: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

47

protetice

16. Cracea

Lidia

15.01.1990 01.11.2016 c/fr buget 331.01

Epidemiolog

ie

Prisacari

Viorel

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.,

membru cor.

Studiu asupra infecţiilor

nosocomiale cu

Pseudomonas aeruginosa

în Republica Moldova

Moldova

17. Vrabii

Vitalie

13.01.1984 01.11.2016 f/r buget 311.01

Anatomia

omului

Catereniuc

Ilia

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Variabilitatea individuală a

vaselor şi nervilor coapsei

în aspect morfoclinic

Moldova

18. Zorina Zinovia 21.05.1967 01.11.2016 f/r buget 311.01

Anatomia

omului

Catereniuc

Ilia

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Studiu morfoclinic al

varian-telor anatomice ale

arterei brahiale şi

ramurilor ei

Moldova

19. Angheliu

Roman

18.07.1976 01.11.2016 f/r buget 311.01

Anatomia

omului

Catereniuc

Ilia

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Particularităţile

morfofuncţionale ale

segmentului ileocecal şi

importanţa lor aplicativă

Moldova

20. Tonu

Viorica

04.06.1987 01.11.2016 f/r buget 312.01

Fiziologie şi

fiziopatologi

e

Vovc

Victor

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Rolul interacţiunii

proceselor fiziologice

oscilatorii în reglarea

funcţiilor sistemelor

cardiovascular şi respirator

Moldova

21. Ciobanu

Nelly

28.12.1988 01.11.2016 f/r buget 313.02

Microbiologi

e,

virusologie

medicală

Crudu

Valeriu

dr.şt.med.,

conf. cercet.

Diagnosticul diferenţial

rapid al recidivelor si

cazurilor de reinfecţie a

tuberculozei

multirezistente

Moldova

22. Catcov Carolina 15.01.1987 01.11.2016 f/r buget 314.01

Farmacologi

e,

Farmacologi

e clinică

Pogonea

Ina

dr.şt.med.,

conf. univ.

Optimizarea tratamentului

complex al diferitor forme

de psoriaz şi furunculoză

cronică cu preparate

entomologice

Moldova

23. Popovici Olesea 15.10.1986 01.11.2016 f/r buget 314.01

Farmacologi

e,

Farmacologi

e clinică

Stratu

Ecaterina

dr.şt.med.,

conf. univ.

Noi proprietăţi farmaco-

logice ale derivatului

alchilizotioureic - difetur

Moldova

24. Pantea

Valeriana

03.02.1973 01.11.2016 f/r buget 315.01

Biochimie

medicală

Tagadiuc

Olga

dr.hab.şt.med,

conf. univ.

Studiul efectelor adverse

metabolice ale unor

compuşi coordinativi cu

acţiune antitumorală

Moldova

25. Zgîrcu

Elena

12.11.1988 01.11.2016 f/r buget 316.01

Farmacie

Adauji

Stela

dr.şt.med,

conf. univ.

Studii privind

perfecţionarea asistenţei

Moldova

Page 48: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

48

farmaceutice a pacienţilor

cu maladii rar întâlnite

26. Şchiopu Tatiana 12.04.1988 01.11.2016 f/r buget 316.01

Farmacie

Adauji

Stela

dr.şt.farm.,

conf. univ.

Managementul asistenţei

farmaceutice a persoanelor

de vârstă înaintată

Moldova

27. Voloşciuc Irina 10.01.1989 01.11.2016 f/r buget 321.01

Boli interne

Botnaru

Victor

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Determinantele funcţiei

pulmonare şi ale calităţii

vieţii în bronşiectaziile

non-fibroză chistică

Moldova

28. Ionaşcu Mariana 15.01.1987 01.11.2016 f/r buget 321.01

Boli interne

Dumbrava

Vlada -

Tatiana

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Ciroza hepatică complicată

cu peritonită bacteriană

spontană,diagnostic şi

tratament

Moldova

29. Savca

Marina

22.06.1987 01.11.2016 f/r buget 321.01

Boli interne

Caproş

Natalia

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Paterne hipertensive la

pacienţii cu

bronhopneumopatie

obstructivă cronică

exacerbată: corelaţii

clinico-funcţionale şi

tratament

Moldova

30. Tocan

Alina

21.10.1988 01.11.2016 f/r buget 321.01

Boli interne

Ţurcan

Svetlana

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Dereglările sistemului

antioxidant la pacienţi cu

colita ulcerativă: corelaţii

genotip-fenotip

Moldova

31. Dragoi

Doina

17.08.1988 01.11.2016 f/r buget 321.03

Cardiologie

Ciobanu

Lucia

dr.hab.şt.med.,

conf. cercet.

Evaluarea dinamicii de

durată a inflamaţiei

sistemice şi riscul

destabilizării plăcii în

funcţie de tipul stentului

aplicat la pacienţii cu IMA

(infarct miocardic acut).

Moldova

32. Toma

Boris

10.01.1990 01.11.2016 f/r buget 321.03

Cardiologie

David

Lilia

dr.hab.şt.med.,

conf. cercet.

Impactul sindromului de

apnee în somn asupra

prognosticului pacienţilor

cu infarct miocardic acut

Moldova

33. Costru-Taşnic

Elena

28.11.1987 01.11.2016 f/r buget 321.05

Neurologie

clinică

Gavriliuc

Mihail

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Identificarea potenţialilor

factori clinici şi de

laborator de predicţie a

transformării hemoragice

la pacienţii cu accident

vascular cerebral ischemic

Moldova

34. Lupuşor Adrian 14.12.1985 01.11.2016 f/r buget 321.05 Moldovanu dr.hab.şt.med, Cefaleea matinală la Moldova

Page 49: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

49

Neurologie

clinică

Ion prof. univ. pacienţii cu tulburări de

respiraţie în somn

35. Bîrnaz

Galina

02.09.1990 01.11.2016 f/r buget 321.07

Ftiziopneum

o-logie

Pisarenco

Serghei

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Aspectele gender ale

tuberculozei în condiţiile

epidemiei

Moldova

36. Arapan

Ilie

18.10.1989 01.11.2016 f/r buget 321.07

Ftiziopneum

o-logie

Botnaru

Victor

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Pneumoniile prin germeni

atipici la pacienţii

spitalizaţi: aspecte de

diagnostic şi tratament

Moldova

37. Guţu-Grecu

Mariana

20.12.1979 01.11.2016 f/r buget 321.07

Ftiziopneum

o-logie

Tudor

Elena

dr.şt.med.,

conf. cercet.

Factorii de risc de

dezvoltare a tuberculozei

recurente

Moldova

38. Cigoreanu

Ion

18.10.1989 01.11.2016 f/r buget 321.13

Chirurgie

Rojnoveanu

Gheorghe

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Eficacitatea metodelor

miniinvazive de hemo- şi

aerostază în traumatismele

toracice

Moldova

39. Dovbîş Svetlana 20.01.1986 01.11.2016 f/r buget 321.13

Chirurgie

Guţu Eugen dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Caracteristica clinico-

morfologică şi tratamentul

ulcerului trofic la pacienţii

cu picior diabetic

Moldova

40. Cumpătă

Serghei

30.03.1986 01.11.2016 f/r buget 321.13

Chirurgie

Guţu Eugen dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Rezultatele precoce şi

tardive ale chirurgiei

laparoscopice a refluxului

gastroesofagian

Moldova

41. Cojocaru

Cristina

06.08.1986 01.11.2016 f/r buget 321.13

Chirurgie

Bour

Alin

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Aspecte moderne de

management chirurgical al

pacienţilor cu guşe

tiroidiene

Moldova

42. Şchiopu Victor 16.12.1988 01.11.2016 f/r buget 321.13

Chirurgie

Ghidirim

Nicolae

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Estimarea valorică şi

comparativă a metodelor

de diagnostic al tumorilor

retro-peritoneale primitive

Moldova

43. Cotelea

Veronica

09.11.1983 01.11.2016 f/r buget 321.15

Obstetrică şi

ginecologie

Friptu

Valentin

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Rolul glandei tiroide în

naşterea prematură

Moldova

44. Enachi

Victor

23.01.1987 01.11.2016 f/r buget 321.16

Otorinolarin-

gologie

Sandul

Alexandru

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Tratamentul chirurgical al

pacienţilor cu sindrom

obstructiv de apnee în

somn cauzat de patologia

ORL

Moldova

45. Nicoara Arcadie 07.04.1897 01.11.2016 f/r buget 321.18

Ortopedie şi

Taran

Anatolie

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Reconstrucţia defectelor

pavilionului auricular cu

Moldova

Page 50: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

50

traumatologi

e

autogrefă, homogrefă şi

material sintetic în leziuni

postraumatice

46. Rurac

Irina

11.11.1979 01.11.2016 f/r buget 321.20

Oncologie şi

radioterapie

Ghidirim

Nicolae

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Tratamentul chirurgical,

combinat şi complex al

cancerului gastric slab

diferenţiat şi anplazic

Moldova

47. Josan

Tatiana

22.05.1992 01.11.2016 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Mihu

Ion

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Antibioticorezistenţa

infecţiei cu Helicobacter

pylori la copii

Moldova

48. Agachi

Dorina

18.11.1988 01.11.2016 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Ţurea

Valentin

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Tactici contemporane în

diagnosticul şi tratamentul

hemofiliei la copii

Moldova

49. Sîmboteanu

Andrian

22.11.1980 01.11.2016 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Şciuca

Svetlana

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Afectarea sistemului

respirator în

imunodeficienţe la copii

Moldova

50. Cotoman Aliona 13.09.1980 01.11.2016 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Şciuca

Svetlana

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Displaziile bronho-

pulmonare la copii

Moldova

51. Nicu

Olesea

06.08.1980 01.11.2016 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Stasii

Ecaterina

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Influenţa factorilor

psihoemotionali în evolutia

astmului bronşic la copii

Moldova

52. Taraneţ

Irina

14.09.1988 01.11.2016 f/r buget 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Stasii

Ecaterina

dr.hab.şt.med,

prof. univ.

Afectiuni poliorganice în

sensibilizarea la alergenii

alimentari la copii

Moldova

53. Ivasiuc

Irina

30.01.1987 01.11.2016 f/r buget 323.01

Stomatologi

e

Uncuţă

Diana

dr.hab.şt.med,

conf. univ.

Managementul afecţiunilor

mucoasei cavităţii bucale

la pacienţii cu hepatite

cronice virale

Moldova

54. Trifan

Diana

16.09.1989 01.11.2016 f/r buget 323.01

Stomatologi

e

Uncuţă

Diana

dr.hab.şt.med,

conf. univ.

Conduita de tratament şi

profilaxie a anomaliilor

dento-maxilare la copiii cu

dereglări neurologice

Moldova

55. Motelica

Gabriela

20.08.1989 01.11.2016 f/r buget 323.01

Stomatologi

e

Chele

Nicolae

dr.şt.med,

conf. univ.

Tratamentul complex al

pacienţilor cu

periocoronarite acute şi

cronice

Moldova

56. Dabija

Ion

05.03.1984 01.11.2016 f/r buget 323.01

Stomatologi

e

Chele

Nicolae

dr.şt.med,

conf. univ.

Reabilitarea implanto-

protetică a pacienţilor cu

atrofii severe în zonele

laterale ale maxilarului

superior

Moldova

Page 51: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

51

57. Druc

Alina

19.12.1989 01.11.2016 f/r buget 331.01

Epidemiolog

ie

Spânu

Constantin

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Particularităţi clinico-

epidemiologice ale

infecţiilor respiratorii

virale acute cu

cuantificarea impactului

asupra sistemului de

sănătate

Moldova

58. Gîncu Mariana 18.07.1986 01.11.2016 f/r buget 331.02

Igienă

Coreţchi

Liuba

dr.hab.şt.biol.,

conf.cerc.

Riscul pentru sănătatea

populaţiei, cauzat de

acţiunea radiaţiilor

ionizante

Moldova

59. Mocanu

Ana

25.06.1989 01.11.2016 f/r buget 331.02

Igienă

Tafuni

Ovidiu

dr.şt.med,

conf. univ.

Siguranţa sanitaro-igienică

a materialelor ce vin în

contact cu produsele

alimentare în Republica

Moldova

Moldova

60. Petcov

Ivan

27.01.1976 01.11.2016 f/r buget 331.03

Medicină

socială şi

management

Dumitraş

Vasile

dr.şt.med.,

conf. univ.

Consecinţele medico-

sociale tardive la răniţii

participanţi la conflictul

militar de la Nistru 1992,

optimizarea asistenţei

medicale şi sociale

Moldova

61. Florea

Elena

14.08.1986 01.11.2016 f/r buget 331.03

Medicină

socială şi

management

Grejdianu

Tudor

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Particularităţile securităţii

şi sănătăţii angajaţilor din

sfera medicinei din mediul

urban din Republica

Moldova

Moldova

Cu taxă

62. Cobzac

Vitalie

23.11.1986 01.11.2016 f/r cu taxă 311.01

Anatomia

omului

Nacu

Viorel

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Restabilirea defectelor

cartilajului articular prin

inginerie tisulară

Moldova

63. Coşciug

Stanislav

18.01.1988 01.11.2016 f/r cu taxă 311.01

Anatomia

omului

Nacu

Viorel

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Regenerarea nervilor

periferici în plastia

defectelor cu alogrefe

(Studiu experimental)

Moldova

64. Buruian Natalia 07.02.1990 01.11.2016 f/r cu taxă 321.01

Boli interne

Botnaru

Victor

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Diagnosticul dificil în

pneumonii

Moldova

65. Cazac

Victor

14.06.1988 01.11.2016 f/r cu taxă 321.04

Reumatologi

e

Groppa

Liliana

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Statutul epidemiologic al

fracturilor de fragilitate în

Republica Moldova

Moldova

66. Zaharia 08.01.1971 01.11.2016 f/r cu taxă 321.13 Mişin dr.hab.şt.med., Endometrioza cicatricei Moldova

Page 52: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

52

Sergiu Chirurgie Igor prof. cercet.. postoperatorii: optimizarea

diagnosticului şi

tratamentului

67. Iacubiţchii

Vitalie

30.04.1987 01.11.2016 c/fr cu taxă 321.18

Ortopedie şi

traumatologi

e

Caproş

Nicolae

dr.hab.şt.med.,

conf. univ.

Artodezele selective în

istabilitatea articulaţiei

pumnului

Moldova

68. Voitov Serghei 16.06.1976 01.11.2016 f/r cu taxă 321.23

Cardiochirurg

ie

Moscalu

Vitalie

dr.şt.med.,

conf. cercet.

Managementul chirurgical

în stenoza de valvă aortică

asociată cu afecţiuni

stenozante coronariene

Moldova

69. Mihalachi Maria 27.01.1989 01.11.2016 c/fr cu taxă 322.01

Pediatrie şi

neonatologie

Ţurea

Valentin

dr.hab.şt.med.,

prof. univ.

Managementul medical al

anemiilor hemolitice la

copii

Moldova

Universitatea de Stat din Tiraspol;

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației (parteneriat)

Școala doctorală Științe ale Educație

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculării

la studii (ziua,

luna, anul)

Forma

de studii

(f / fr)

Forma

de

finanțar

e (buget

/ taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorulu

i / lor

științific/i

Titlul științific al

conducătorului de

doctorat (abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

1. Rîpă Ana 14.09.1983 01.11.16 fr buget 532.02

Hariton

Andrei Dr.,prof.univ. 31.10.16

Metodologia

implementării concepţiei

logică-mulţime în cursul

liceal de matematică.

RM

2. Popov Iulia 02.05.1981 01.11.16 f buget 531.01

Hadîrcă

Maria Dr.,conf.univ. 31.10.16

Formarea competenţei de

comunicare în limba

română a studenţilor

alolingvi prin imersiune

lingvistică.

RM

3. Popil Ghenadii 24.07.1970 01.11.16 fr buget 532.02

Braicov

Andrei Dr.,conf.univ. 31.10.16

Metodologia activităţilor

de evaluare la matematică

prin utilizarea Sistemelor

de Management al

Învăţării (LMS).

RM

Page 53: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

53

4. Bumbu

Eleonora 03.06.1979 01.11.16 fr buget 531.02

Andrițchi

Viorica Dr.hab.,conf.univ. 31.10.16

Fundamente teoretice și

metodologice ale formării

continue a managerilor

școlari în contextul

standardelor profesionale.

RM

5. Moșneaga

Nadejda 30.09.1991 01.11.16 f beget 532.01

Pascari

Valentina Dr.,conf.univ. 31.10.16

Formarea interesului

cognitiv la copiii de 6-7

ani.

RM

6. Afonin Vitalie 10.10.1977 01.11.16 fr buget 532.02 Lupu Ilie Dr.hab.,prof.univ. 31.10.16

Optimizarea metodelor de

instruire continuă a

profesorilor de matematică

şi informatică prin

elaborarea şi

implementarea

suporturilor didactice

digitale.

RM

7. Postica Larisa 22.06.1970 01.11.16 fr taxă 531.01

Golubițchi

Silivia Dr.,conf.univ. 31.10.16

Fundamente ale

diferenţierii şi

individualizării

demersului didactic în

cadrul formării

profesionale la disciplinele

fundamentale la ciclul II.

RM

8. Vasilieva

Nadejda 11.02.1970 01.11.16 fr taxă 531.01

Chirică

Galina Dr.,conf.univ. 31.10.16

Formarea culturii

ecologice la copii din

perspectiva continuităţii

învățământului preşcolar şi

primar.

RM

9. Purcel Aliona 12.04.1989 01.11.16 fr taxă 531.01

Golubițchi

Silivia Dr.,conf.univ. 31.10.16

Formarea lexicului la

preşcolari în contextul

activităţilor integrate.

RM

10. Crîjanovschi

Tatiana 08.06.1969 01.11.16 fr taxă 531.01

Silistraru

Nicolae Dr.hab.,prof.univ. 31.10.16

Valorificarea educaţiei

tradiţionale – model de

educaţie permanentă.

RM

11. Lupașcu

Svetlana 29.10.1977 01.11.16 fr taxă 531.01 Lupu Ilie Dr.hab.,prof.univ. 31.10.16

Optimizarea metodelor de

pregătire inițială a

profesorilor de matematică

prin elaborarea și

implementarea

suporturilor didactice

digitale

RM

Page 54: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

54

12. Guci Victoria 22.04.1981 01.11.16 fr taxă 531.01

Calmuțchi

Laurențiu Dr.hab.,prof.univ. 31.10.16

Metodologia studierii

statisticii matematice si

teoriei probabilităților în

Universitatea Agrară.

RM

13. Codreanu

Sergiu 23.07.1974 01.11.16 fr taxă 531.01

Lupu Ilie,

Coropceanu

Eduard

Dr.hab.,prof.univ.

Dr.,conf.univ. 31.10.16

Dezvoltarea competenței

transdisciplinare a

studentului în procesul de

formare inițială la chimie.

RM

14. Bostan Galina 01.01.1969 01.11.16 fr taxă 531.01

Silistraru

Nicolae Dr.hab.,prof.univ. 31.10.16

Formarea competenţei

psihosociale a studenţilor-

pedagogi.

RM

15. Lisnic Elena 22.03.1970 01.11.16 fr taxă 531.01

Racu

Aurelia Dr.hab.,prof.univ. 31.10.16

Accesibilizarea

persoanelor cu dezabilități

în mediul universitar.

RM

16. Zanoci Tatiana 24.06.1980 01.11.16 fr taxă 531.01

Silistraru

Nicolae Dr.hab.,prof.univ. 31.10.16

Valorificarea educaţiei

tradiţionale – model de

educaţie permanent.

RM

Universitatea Tehnică a Moldovei

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculă

rii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma de

studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

ŞCOALA DOCTORALĂ "Știința Calculatoarelor, Electronică și Comunicații"

1. Ciobanu

Vladimir 10.09.1990 01.11.2016 f. la zi buget 134.01

TIGHINEAN

U Ion

dr. hab.,

prof. univ.

25.11.2016 -

CȘD

Rețele de nano-membrane

și structuri tubulare din

GaN și TiO2 pentru

aplicații în sisteme

memristive și biomedicină

Republica

Moldova

2. Pleșco Irina 07.04.1992 01.11.2016 f. la zi buget 134.01 TIGHINEAN

U Ion

dr. hab.,

prof. univ.

25.11.2016 -

CȘD

Nanocompozite

multifuncționale flexibile

pe bază de compuși

semiconductori și aerogel

grafitic

Republica

Moldova

Page 55: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

55

3. Postica Vasile 01.10.1991 01.11.2016 f. la zi buget 233.01 LUPAN Oleg dr. hab.,

conf. univ.

25.11.2016 -

CȘD

Proprietățile senzoriale ale

structurilor hibride în bază

de oxizi metalici și a

rețelelor lor

Republica

Moldova

4. Ababii Nicolai 13.09.1991 01.11.2016 f. la zi buget 233.01 LUPAN Oleg dr. hab.,

conf. univ.

25.11.2016 -

CȘD

Nanomateriale și

heterojoncțiuni non-

planare în bază de oxizi

semiconductori

Republica

Moldova

5. Balan Mihaela 25.01.1986 01.11.2016 f.r. buget 122.03

BOSTAN

Viorel /

BÎLBA

Valeriu

dr. hab.,

prof. univ. /

dr. în șt.

med., conf.

cercet.

25.11.2016 -

CȘD

Calcule paralele CUDA

(Compute Unified Device

Architecture) și algoritmi

de procesare a imaginilor

în studiul proceselor

oncologice

Republica

Moldova

6. Duca Ludmila 20.11.1972 01.11.2016 f.r. buget 122.03 KULEV

Mihail

dr., conf.

univ.

25.11.2016 -

CȘD

Modele, metode și

algoritmi pentru cercetarea

computerizată a dinamicii

procesului de contact al

corpului elastic și a

rigidului

Republica

Moldova

7. Potlog Mihail 30.06.1987 01.11.2016 f.r. buget 122.03 IZVOREANU

Bartolomeu

dr., conf.

univ.

25.11.2016 -

CȘD

Algoritmi de autoacordare

a regulatoarelor la procese

cu inerție și timp mort

Republica

Moldova

8. Dilevschi Sergiu 05.04.1991 01.11.2016 f.r. buget 232.01 SUDACEVSC

HI Viorica

dr., conf.

univ.

25.11.2016 -

CȘD

Modele și algoritmi de

decizie în sisteme multi-

agent în baza calculului

evolutiv

Republica

Moldova

9. Nistiriuc Ana 06.06.1991 01.11.2016 f.r. buget 232.01 ABABII

Victor

dr., conf.

univ.

25.11.2016 -

CȘD

Structuri pentru procesarea

distribuită a datelor în baza

modelelor de calcul

colectiv

Republica

Moldova

10. Oleinic Serghei 02.01.1991 01.11.2016 f.r. buget 232.02 BEȘLIU

Victor

dr., conf.

univ.

25.11.2016 -

CȘD

Metode și algoritmi pentru

verificarea autenticității

documentelor prin analiza

structurii optice a

suportului fizic

Republica

Moldova

11. Pletea

Ionica-Marcela 27.10.1976 01.11.2016 f.r. contract 233.01

ȘONTEA

Victor

dr., prof.

univ.

25.11.2016 -

CȘD

Proiectarea circuitelor

integrate pe verticală

folosind softurile curente

2D de proiectare digitală

România

Page 56: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

56

ŞCOALA DOCTORALĂ "Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi"

1. Bujoreanu

Victor 24.08.1989 01.11.2016 f. la zi buget 242.01 BOSTAN Ion academician

26.11.2016 -

CȘD

Transmisii Planetare

Precesionale cinematice cu

sateliți flotanți

Republica

Moldova

2. Gîdei Igor 02.11.1991 01.11.2016 f. la zi buget 221.02

BOSTAN Ion

/

CARTOFEAN

U Vasile

academician

/

dr., conf.

univ.

26.11.2016 -

CȘD

Sporirea eficacității

procesului de deshidratare

în instalații alimentate cu

energii regenerabile

Republica

Moldova

3. Cojocaru Ivan 18.07.1990 01.11.2016 f. la zi buget 221.02

DULGHERU

Valeriu /

CARTOFEAN

U Vasile

dr. hab.,

prof. univ. /

dr., conf.

univ.

26.11.2016 -

CȘD

Contribuții la reducerea

energiei și a emisiilor

poluante în instalații de

pasteurizare cu pompe de

căldură

Republica

Moldova

ŞCOALA DOCTORALĂ "Inginerie Civilă"

1. Pascari Serghei 21.05.1989 01.11.2016 f. la zi buget 262.01 CHIRIAC

Vasile

dr., conf.

univ.

23.11.2016 -

CȘD

Realizarea sistemului de

monitorizare a rețelei de

stații permanente GNSS pe

teritoriul Republicii

Moldova

Republica

Moldova

2. Lucașenco

Victor 17.12.1986 01.11.2016 f.r. buget 211.02 RUSU Ion

dr. hab.,

prof. univ

23.11.2016 -

CȘD

Materiale și tehnologii

moderne pentru

reabilitarea structurilor din

beton armat

Republica

Moldova

ŞCOALA DOCTORALĂ "Știința Alimentelor"

1. Popescu

Adelina 06.02.1990 01.11.2016 f. la zi buget 253.01

DESEATNIC

OVA Olga

dr., prof.

univ.

19.11.2016 -

CȘD

Produse funcționale cu

utilizarea agenților naturali

de textură și carotinoide

Republica

Moldova

2. Cușmenco

Tatiana 21.08.1986 01.11.2016 f. la zi buget 253.02

MACARI

Artur

dr., conf.

univ.

19.11.2016 -

CȘD

Cercetări privind

ameliorarea valorii

nutritive a băuturilor

lactate acide

Republica

Moldova

3. Samson

Vladislav 30.04.1991 01.11.2016 f. la zi buget 253.05

BERNIC

Mircea

dr. hab.,

prof. univ.

19.11.2016 -

CȘD

Procesul de uscare a

semințelor de struguri în

strat de suspensie

Republica

Moldova

4. Surchiceanu

Olga 31.05.1991 01.11.2016 f. la zi buget 253.06

BAERLE

Alexei /

dr., conf.

univ. /

19.11.2016 -

CȘD

Valorificarea substanțelor

biologic active din

Republica

Moldova

Page 57: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

57

STURZA

Rodica

dr. hab.,

prof. univ.

compoziția semințelor

inului (Linum) în

tehnologia produselor

alimentare

5. Gîncu Ecaterina 27.06.1986 01.11.2016 f.r. buget 253.01 CHIRSANOV

A Aurica

dr., conf.

univ.

19.11.2016 -

CȘD

Aspecte tehnologice și

nutriționale a produselor

alimentare din topinambur

Republica

Moldova

6. Ganța Vladimir 21.04.1980 01.11.2016 f.r. buget 253.01 STURZA

Rodica

dr. hab.,

prof. univ.

19.11.2016 -

CȘD

Activitatea antiradicalică și

microbiostatică a unor

extracte vegetale bogate în

polifenoli in situ și in vitro

Republica

Moldova

7. Bogatîi Eugen 22.10.1972 01.11.2016 f.r. buget 253.03

VACARCIUC

Liviu /

ODAGERIU

Gheorghe

dr., conf.

univ. /

dr., prof.

univ.

19.11.2016 -

CȘD

Elaborarea tehnologiei

intensive și optimizarea

producerii vinului roz

ecologic cu denumire

geografică

Republica

Moldova

8. Beșeti Nina 24.08.1986 01.11.2016 f.r. buget 253.03 VACARCIUC

Liviu

dr., conf.

univ.

19.11.2016 -

CȘD

Tehnologie de producere a

vinului roșu demisec DOP

în baza valorificării

strugurilor întregi de soiuri

autohtone

Republica

Moldova

9. Melnic Natalia 27.04.1963 01.11.2016 f.r. buget 253.03

VACARCIUC

Liviu /

COTEA

Valeriu

dr., conf.

univ. /

dr., prof.

univ.

19.11.2016 -

CȘD

Elaborarea și optimizarea

tehnologiei de producere a

vinului natural roze

efervescent din soiuri

autohtone

Republica

Moldova

10. Panțîr Oleg 22.02.1988 01.11.2016 f.r. buget 253.03

VACARCIUC

Liviu /

TATAROV

Pavel

dr., conf.

univ. /

dr. hab.,

prof. univ.

19.11.2016 -

CȘD

Optimizarea procesării

strugurilor și ameliorarea

calității sucului roșu cu

conținut avansat de

substanțe biologic active

Republica

Moldova

11. Tabac-Dogaru

Adriana 20.01.1980 01.11.2016 f.r. buget 253.03

VACARCIUC

Liviu /

ODAGERIU

Gheorghe

dr., conf.

univ. /

dr., prof.

univ.

19.11.2016 -

CȘD

Evaluarea populației

microflorei strugurilor în

regiunea Codru și

elaborarea tehnologiei

vinului natural de tip

biologic

Republica

Moldova

12. Urumoglova

Irina 02.04.1992 01.11.2016 f.r. buget 253.03

BALANUȚĂ

Anatol

dr., prof.

univ.

19.11.2016 -

CȘD

Studiul impactului

gradului de maturare a

strugurilor după conținutul

antocianilor asupra calității

vinurilor cu denumire

Republica

Moldova

Page 58: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

58

geografică

13. Sandu Iuliana 09.01.1972 01.11.2016 f.r. buget 253.06

BAERLE

Alexei /

TATAROV

Pavel

dr., conf.

univ. /

dr. hab.,

prof. univ.

19.11.2016 -

CȘD

Utilizarea pelicolelor

protectoare

comestibile/biodegradabile

din biopolimeri în

industria alimentară și

agricultură

Republica

Moldova

ŞCOALA DOCTORALĂ "Economie, Finanțe și Management"

1. Andrieș Tudor 24.09.1991 01.11.2016 f.r. buget 521.03 GOROBIEVS

CHI Svetlana

dr. hab.,

prof. univ.

26.11.2016 -

CȘD

Etica managerială și

responsabilitatea socială a

întreprinderilor în

contextul dezvoltării

durabile a R. Moldova

Republica

Moldova

2. Guțu Emil 24.09.1975 01.11.2016 f.r. buget 521.03 BUGAIAN

Larisa

dr. hab.,

prof. univ.

26.11.2016 -

CȘD

Aspecte teoretice și

metodologice privind

determinarea vectorului

politicii de concurență

Republica

Moldova

3. Leșan Anna 26.05.1988 01.11.2016 f.r. buget 521.03 ALBU

Svetlana

dr. hab.,

conf. univ.

26.11.2016 -

CȘD

Problematica exproprierii

bunurilor imobile

Republica

Moldova

4.

Ichim

Ștefăniță-

Cristian

12.10.1978 01.11.2016 f.r. contract 521.03 BUGAIAN

Larisa

dr. hab.,

prof. univ.

26.11.2016 -

CȘD Managementul corporativ România

5.

Hrestic

Maria-

Magdalena

18.12.1989 01.11.2016 f.r. contract 521.03 GHEORGHIŢ

Ă Maria

dr., prof.

univ.

26.11.2016 -

CȘD

Managementul serviciilor

în condițiile de criză România

6. Romanciuc

Elina 19.06.1990 01.11.2016 f.r. contract 521.03

GHEORGHIŢ

Ă Maria

dr., prof.

univ.

26.11.2016 -

CȘD

Tendințe moderne în

managementul promovării

pe plan național și

internațional

Republica

Moldova

7. Radionov

Alexandr 04.06.1958 01.11.2016 f.r. contract 521.03

GOROBIEVS

CHI Svetlana

dr. hab.,

prof. univ.

26.11.2016 -

CȘD

Rolul și evaluarea

proiectelor investiționale

în dezvoltarea regională a

Transnistriei

(Роль и оценка

инвестиционных

проектов для

регионального развитиия

Приднестровия)

Ukraina

Page 59: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

59

UnivER SCIENCE (Cluster educațional-științific)

Consorțiu Academic Universitar al Universității Academiei de Științe a Moldovei

Nr. Numele,

prenumele

doctorandului

Ziua, luna,

anul nașterii

Data

înmatriculăr

ii la studii

(ziua, luna,

anul)

Forma

de studii

(f / fr)

Forma de

finanțare

(buget /

taxă)

Cifrul

programului

de doctorat

(conform HG

816 din

11.11.2015)

Numele,

prenumele

conducătorului /

lor științific/i

Titlul științific

al

conducătorulu

i de doctorat

(abreviat)

Data aprobării

temei și

conducătorului

științific (ziua,

luna, anul)

Tema tezei Țara de origine a

doctorandului

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Școala doctorală matematică și știința informației

1. 1

.

Diduric Natalia 13.01.83 01.11.16 f/r buget 111.03 CIOBAN

Mitrofan

ŞCERBACOV

Victor

Dr. hab.

dr. hab.

27.10.16 Morfismele şi

proprietăţiile sistemelor

algebrice neasociative cu

condiții de tip Mufang

RM

2. 2

.

Caftanatov

Olesea

01.10.86 01.11.16 c/f buget 121.03 COJOCARU

Svetlana

dr. hab. 27.10.16 Interfeţe inteligente în

instruirea asistată

RM

Școala doctorală științe fizice

3. 3

.

Gherghișan

Igor

23.10.72 01.11.16 c/f buget 131.01 NICOLAEVA

Albina

Dr. 08.11.16 Proprietățile magneto-

termo-electrice în micro și

nanostructuri

multifuncționale din Bi și

aliajele lui

RM

4. 4 Popa Mihaela

08.10.91 01.11.16 f/r buget 131.01 ȘIKIMAKA

Olga Dr. 08.11.16 Proprietățile mecanice ale

bio-nano-compozitului de

hidroxiapatită-biosticlă cu

dopanți funcționali pentru

aplicații în biomedicină

RM

5. Cecoi Elena 07.10.88 01.11.16 f/r buget 133.04 MACOVEI

Mihai

Dr. 08.11.16 Efecte coopearative în

solide

RM

Page 60: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

60

6. Starodub Elena 01.11.16 01.11.16 f/r buget 133.04 ENACHI

Nicolae dr. hab. 08.11.16 Efecte cuantice

coopearative nelineare în

optică, materie condensată

și biosisteme

RM

7. Ștefaneț Eric 09.04.92 01.11.16 f/r buget 134.01 ȚURCAN

Vladimir

dr. hab. 08.11.16 Corelații magnetice și

structurale în compușii

AB4X8 (A=Ga, Ge; B=V,

Mo; X=S, Se) cu structura

spinel lacunară

RM

Școala doctorală științe chimice și tehnologice

8. Dorogoncean

Constantin

05.11.90 01.11.16 c/f buget 141.01. LOZAN

Vasile

dr. hab. 08.11.16 Sinteza și studiul

compușilor coordinativi

poroși cu liganzi ce conțin

grupe azolice și

carboxilice

RM

9. Andrusenco

Tmur

29.12.83 01.11.16 c/f buget 143.01 MACAEV

Fluir

dr. hab. 08.11.16 Sinteza naftochinonelor

polifuncționale din juglonă

RM

10. Stafi Radu 12.09.90 01.11.16 f/r buget 144.01 NASTAS

Raisa

Dr. 08.11.16 Adsorbanți carbonici

medicinali: condiționare și

studiul proprietăților

specifice

RM

11. Blaja Svetlan 21.02.83 01.11.16 c/f buget 143.04 NICON Ungur dr. hab. 08.11.16 Sinteza sesterterpenoidelor

scalaranice

polifuncționalizate în

ciclul C și/sau D

RM

12. Grigoraș Diana 07.01.77 01.11.16 c/f buget 145.01 LUPAŞCU

Tudor

m. cor. 08.11.16 Modificarea şi utilizarea

adsorbanţilor minerali în

procese de purificare a

apelor

RM

13. Spătaru -

Fornea Ana

27.10.90 01.11.16 f/r buget 145.01 LUPAŞCU

Tudor

BOGDEVICI

Oleg

m. cor.

dr.

08.11.16 Metode moderne de

epurare a apelor uzate şi

controlul calităţii acestora

RM

14. Pîntea

Anastasia

07.09.92 01.11.16 c/f buget 143.04 IVANOVA

Raisa

Dr. 08.11.16 Investigații structurale ale

compușilor biologic activi

din plantele genului

Veronica

RM

Page 61: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

61

Școala doctorală științe geonomice

15. Munteanu

Anastasia

13.10.91 01.11.16 c/f buget 166.02 BOIAN Ilie Dr. 10.11.16 Impactul hazardurilor

meteo-climatice asupra

dezvoltării durabile a

sectorului agricol din

Republica Moldova.

RM

16. Țarigradschi

Valeriu

26.06.59 01.11.16 f/r c/t 166.02 Nedealcov

Maria

Dr. hab. 10.11.16 Studiul complex a

subunității Valea Prutului

de Mijloc

RM

Școala doctorală științe biologice

17. Fiodorov

Nicolai

05.12.83 01.11.16 c/f buget 165.01 BALAN Ion

Dr. 14.11.16 Caracteristicile sistemului

reproductiv în

continuitatea evoluţiei pre-

şi postnatale a gameţilor

RM

18. Dubalari

Alexandru

04.04.74 01.11.16 f/r buget 165.01 BORONCIUC

Gheorghe

Dr. hab. 14.11.16 Menţinerea stării

funcţionale a resurselor

genetice în condiţiile

hipotermale

RM

19. Cuțitaru Doina

27.11.89 01.11.16 c/f buget 162.01 GANEA

Anatolie .

Dr. 14.11.16 Evaluarea potențialului

ereditar de productivitate

și rezistență al

genotipurilor din colecția

de Linum usitatissimum L.

în condițiile zonei centrale

a Republicii Moldova

RM

20. Mogîlda

Anatolii

27.10-.91 01.11.16 buget 162.01 GANEA

Anatolie

Dr. 14.11.16 Studiul caracterelor morfo-

biologice valoroase la

mostrele din colecția de

susan și elaborarea unor

procedee de lărgire a

spectrului variabilității

genetice.

RM

21. Tașca Ion 03.02.90 01.11.16 f/r buget 167.01 CEPOI Liliana Dr. 14.11.16 Arthrospira platensis –

matrice pentru biosinteza

nanoparticulelor de seleniu

RM

22. Rotari Ion 16.03.92 01.11.16 f/r buget 167.01 CHIRIAC

Tatiana

Dr. 14.11.16 Tehnologii de obținere a

produselor nutraceutice în

baza biomasei de spirulină

RM

23. Deomidova 30.06.91 01.11.16 f/r buget 167.01 CILOCI

Alexandra

Dr. 14.11.16 Efectul nanoparticulelor

asupra morfologiei și

RM

Page 62: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

62

Cristina sintezei proteazelor la

tulpina de micromycete

Trichoderma koningii

Oudemans CNMN FD 15

în cultură submerse

24. Vorona

Valentina

17.12.90 01.11.16 c/f buget 163.04 RASTIMEȘIN

A Inna

Dr. 14.11.16 Principii de imobilizare a

tulpinii Rhodococcus

rhodochrous – destructoare

a poluanților organici

persistenți

RM

25. Plîngău

Ecaterina

27.01.93 01.11.16 f/r buget 167.01 RUDI

Ludmila Dr. 14.11.16 Tehnologii de obținere a

preparatelor nutraceutice

în bază de astaxantină

naturală

RM

26. Beșliu Alina 12.05.90 01.11.16 c/f buget 167.01 USATÎI

Agafia

Dr. hab. 14.11.16 Efectele nanoparticulelor

metalice asupra levurilor

din genul Rhodotorula

RM

27. Burlacu

Victoria

06.05.69 01.11.16 f/r buget 165.02 NISTREANU

Victoria

Dr. 14.11.16 Particularitățile bio-

ecologice şi rolul

mamiferelor mici

(Mammalia: Rodentia,

Insectivora) în menţinerea

focarelor de leptospiroză

pe teritoriul Republicii

Moldova

RM

28. Carauș

Vladimir

15.08.65 01.11.16 f c/t 127.01 Nedealcov

Maria

Dr. hab. 14.11.16 Tehnologii de obținere a

produselor curativ0-

profilactice din mate

RM

Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice

29. Buligari

Andrian

24.10.86 01.11.16 f/r buget 552.02 BALMUȘ

Victor

Dr. hab. 10.11.16 Ajustarea statutului juridic

al institutelor de cercetare-

dezvoltare din Republica

Moldova la acquis-ul

comunitar

RM

30. Calendari

Dumitru

16.12.83 01.11.16 f/r c/t 554.03 RUSU Vitalie Dr. 10.11.16 Participarea procurorului

la examinarea cauzelor

penale în instanța de apel

RM

Page 63: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

63

31. Bahuh Eugeniu 26.11.90 01.11.16 f/r c/t 552.03 GUȘTIUC

Andrei

Dr. 10.11.16 RM

32. Racoviț Marcel 12.04.90 01.11.16 f/r c/t 553.01 VOLCINSCH

I Victor

Dr. 10.11.16 Reglementarea juridică a

contractului de achiziții

publice a produselor

alimentare ți produselor

petroliere în RM

RM

33. Munteanu

Victor

12.05.71 01.11.16 f/r c/t 554.03 MORARU

Victor

Dr. 10.11.16 Protecția drepturilor

omului în procesul reținerii

pe parcursul aflării în

custodia poliției

RM

34. Schin Gorge-

Cristian

13.02.77 01.11.16 f/r c/t 553.01 CHIRTOACĂ

Leonid

Dr. 10.11.16 Actul notarial: natura

juridică, conceptul,

evoluția

România

35. Morei Nicolae 13.05.91 01.11.16 c/f c/t 554.03 CUȘNIR

Valeriu

Dr. hab. 10.11.16 Agentul provocator în

procesul penal

RM

Școala doctorală științe umaniste

36. Tocarciuc

Alina

20.0183 01.11.16 f/r buget 612.01 CONDRATIC

OVA Liliana

Dr. 15.II.16 Tradiţii şi inovaţii în arta

textilelor din Moldova

RM

37. Cercașin

Marina

05.04.67 01.11.16 f/r buget 612.01 CONDRATIC

OVA Liliana

Dr. 15.11.16 Ansamblul vestimentar

nupţial moldovenesc:

aspecte istoricoetnografice

RM

38. Pintelei Elena 10.07.68 01.11.16 f/r buget 612.01 CONDRATIC

OVA Liliana

GHILAŞ

Victor

Dr.

Dr. hab.

15.II.16 Particularităţile regionale

ale tradiţiilorromâneşti din

sudul Basarabiei în secolul

al XIX-lea – începutul

secolului al XX-lea în

istoriografie

RM

39. Ivanov

Constantin

16.10.86 01.11.16 f/r buget 622.01 ŢURCANU

Andrei

Dr. hab. 15.11.16 Imaginarul demonic în

literatura română

(I.Creangă, M. Eliade,

V.Vasilache, S. Baştovoi

RM

Page 64: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

64

40. Șestacov Elena 15.05.91 01.11.16 c/f buget 622.01 CORCINSCH

I Nina

Dr. 15.II.16 Proza scurtă de după 1990

din Republica Moldova.

Schimbare de paradigmă

RM

41. Iovu Elisaveta 05.07.85 01.11.16 c/f buget 622.03 GRATI

Aliona

Dr. hab. 15.11.16 Imagologia literară: şcoli,

direcţii, metode

RM

42. Prepeliță

Corneliu

01.09.79 01.11.16 f/r buget 611.02 COJOCARU

Gheorghe

Dr. hab. 15.II.16 Relaţiile romano-germane

şi problema Basarabiei

(1918-1940)

RM

43. Grecu Elena 23.10.91 01.11.16 f/r buget 611.02 COJOCARU

Gheorghe

Dr. hab. 15.11.16 Anexarea Basarabiei de

către URSS şi formarea

RSS Moldoveneşti. Istorie

şi istoriografie

RM

44. Stegariov

Andrei

14.12.86 01.11.16 f/r buget 611.02 CONSTANTI

NOV

Valentin

Dr. 15.II.16 Ţara Moldovei în timpul

domniilor lui Petru

Şchiopul (1574-1591)

RM

45. Celpan Tatiana 13.02.82 01.11.16 f/r buget 611.02 ENCIU

Nicolae

Dr. hab. 15.11.16 Procese demografice în

Basarabia interbelică

(1918-1940)

RM

46. Brunchi Lucia 11.02.78 01.11.16 f/r c/t 611.07 DRAGHEV

Demir

Dr. hab. 15.II.16 Analiza istorico-științifică

a dezvoltării ecologiei

sociale în Republica

Moldova (1989-2015)

RM

47. Necșuțu

Mădălin

27.08.83 01.11.16 c/f c/t 611.02 COJOCARU

Gheorghe

Dr. hab. 15.11.16 Exodul populației din

Basarabia și Nordul

Bucovinei în România în

urma anexării acestor

teritorii de către URSS

(1940-1941)

România

Școala doctorală științe economice și demografice

48. Mîțu Cristina 10.07.86 f/r buget 521.03 GAGAUZ

Olga

SAVELIEVA

Galina

Dr. hab.

Dr.

16.11.16 Dezvoltarea indicatorilor

integrali de evaluare a

sănătății populație

RM

Page 65: Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii ... · 1 func Lista studenților-doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul universitar 2016-2017,

65

49. Deliu Natalia

10.02.75 01.11.16 f/r buget 521.03 ACULAI

Elena

Dr. 15.11.16 Oportunități de dezvoltare

a afacerilor pentru

persoanele dezavantajate

din Republica Moldova

RM

50. Panfil Cristina

Ion

04.07.92 01.11.16 c/r buget 522.01 LUCHIAN

Ivan

Dr. 15.11.16 Prognozarea crizelor

bancare și elaborarea

măsurilor pentru

prevenirea lor

RM

51. Guţu Stela 07.01.84 01.11.16 f/r buget 522.01 LUCHIAN

Ivan

Dr. 15.11.16 Perspectivele promovării

procesului inovațional pe

piața produselor bancare

RM

52. Ranețcaia Olga 02.06.95 01.11.16 f/r c/t 522.01 MANOLE

Tatiana

Dr. hab. 15.11.16 Stabilirea financiară a

sectorului de producere

prin perfecționarea

mecanismului financiar

RM

53. Margine Irina 30.01.91 01.11.16 f/r c/t 522.01 MIRON

Oxana

Dr. 15.11.16 Politicile fiscale de

stimulare a activității

antreprenoriale a

persoanelor tinere

RM

54. Beșliu Iurie 27.10.89 01.11.16 f/r c/t 521.03 BEȘLIU Iurie Dr. 15.11.16 Gestiunea valorii

întreprinderii - instrument

de redresare a situației de

criză

RM

55. Ionescu Angela 11.05.75 01.11.16 f/r c/t 553.04. - Cebotari

Valentina

Dr. 15.11.16 RM