lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate din 26...

of 30 /30
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 FEBRUARIE 2019 Cod post Localitate Sup. Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant Nivelul de invatamant Disciplina postului Alte discipline Proba practica TC/CDS Detalii post Statut Viabilitate Complet Aviz alternativa Aviz culte Aviz al seminarului teologic Avizul IGP/ARR Aviz de ed. speciala Unitate parinte Mediu 1622 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1616 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL CULTURA CIVICA - EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI INSPECTIE LA CLASA 7/1 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1628 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1598 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 pco 0-IV VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1607 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1602 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1608 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1625 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1601 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1609 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1600 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1606 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1624 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL EDUCATIE VIZUALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1584 BABADAG GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BABADAG PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG URBAN 1585 BABADAG GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BABADAG PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG URBAN 1586 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1603 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1620 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1621 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 compl nedet VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1604 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1599 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR INFORMATICA 5/0 pco VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1605 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR INFORMATICA 5/0 VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1587 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1588 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1589 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1590 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 2 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1591 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 10/0 fr VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1615 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1623 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1595 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1612 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1619 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1617 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1618 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 14/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1594 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1597 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1611 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1614 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA NEOGREACA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1593 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1596 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN 1610 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN Page 1 of 30

Upload: others

Post on 31-Aug-2019

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 FEBRUARIE 2019

Co

d p

os

t

Localitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1622 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1616 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 7/1 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1628 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEALECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICIIINSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1598 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 pco 0-IV VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1607 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1602 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1608 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1625 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1601 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1609 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1600 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1606 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1624 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL EDUCATIE VIZUALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1584 BABADAGGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.3 BABADAGPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG URBAN

1585 BABADAGGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.3 BABADAGPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG URBAN

1586 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1603 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1620 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1621 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 compl nedet VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1604 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1599 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 pco VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1605 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1587 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1588 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1589 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1590 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 2 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1591 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 10/0 fr VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1615 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1623 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1595 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1612 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1619 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1617 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1618 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 14/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1594 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1597 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1611 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1614 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL LIMBA NEOGREACA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1593 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1596 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1610 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 1 of 30

Page 2: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1613 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL LIMBA TURCA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1626 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1080 BABADAG CLUBUL COPIILOR BABADAG CLUBURILE COPIILOR MUZICA VOCAL - INSTRUMENTALAMUZICA USOARA SI VOCAL -

INSTRUMENTALA (PALATE SI

CLUBURI)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu PALATUL COPIILOR TULCEA URBAN

1629 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICII)

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT

SI SERVICII5/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1627 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

20/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1592 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

1167 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1179 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 director M. BravuREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1158 BAIA ȘCOALA PRIMARĂ CAMENA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1173 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 4 ore 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1184 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1171 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1183 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1170 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1182 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1172 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1160 BAIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

PANDURUPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1161 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1166 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1178 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1169 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1185 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 compl nedeter VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1157 BAIA ȘCOALA PRIMARĂ CAMENA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1162 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1174 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1168 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 ist + civ+ ed. soc VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1180 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 13/0 ist + civ + ed. soc. VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1159 BAIA ȘCOALA PRIMARĂ CAMENA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1164 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1165 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1163 BAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA RURAL

1175 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 11/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1176 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1177 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1638 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL PROFESIONAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 19/0 ADS VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1347 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1348 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 11/0 8 ore stiinte ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1325 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1344 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1346 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1637 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL CULTURA CIVICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1636 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1327 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1641 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1643 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 1 ora ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1326 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1640 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1642 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 1 ora ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1330 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1634 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 2 of 30

Page 3: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1635 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1319 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1331 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1324 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1343 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1345 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1645 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1329 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1630 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1631 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 1 ora ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1320 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1332 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1333 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1334 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 ads VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1335 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1644 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1321 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1340 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1322 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1341 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1336 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1337 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1342 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 2/0 ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1338 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 16/0 10 ore ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1339 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 6/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1323 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1639 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL PROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA, HORTICULTURA

/ AGRICULTURA 5/0 ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1328 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÂRNAREA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1632 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1633 BEIDAUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD RURAL

1394 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1393 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1398 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1397 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1399 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1386 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 6 luni c.c. BuzilaREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1392 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1396 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1400 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1387 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1388 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1395 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 ist + ed. soc VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1390 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1391 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1389 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIALLIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA

ENGLEZAINSPECTIE LA CLASA 15/3

6 luni c.c.

Zachiteanu

REZERVA

T0 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2296C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2280C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2285C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ LETEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2288C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2290C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 3 of 30

Page 4: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

2289C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2291C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2278C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 3 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2287C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 3 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2292C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2294C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2279C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2283C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ LETEA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2298C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2297C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2282C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2299C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2286C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ LETEA GIMNAZIAL LIMBA UCRAINEANA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2300C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL LIMBA UCRAINEANA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2295C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2281C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2284C.A.

ROSETTIȘCOALA PRIMARĂ LETEA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI RURAL

2293C.A.

ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1837 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1798 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1840 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1834 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1835 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1833 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1836 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1797 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1838 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2308 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1794 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1839 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1796 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1795 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIALLIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA

ENGLEZAINSPECTIE LA CLASA 14/0 c.c. Catana

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2305 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1841 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHI INSPECTIE LA CLASA 3/0 religie + ist VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1316 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1297 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1301 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1305 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1313 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 10 luni primarREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1315 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1314 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1312 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6/3 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1299 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1303 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1191 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU +

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUDGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1311 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1317 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 16/0 ist + civ + ed. soc. VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1296 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1300 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1304 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1307 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 19/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1308 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1309 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1310 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 5/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1298 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1/0 pco VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1302 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1/0 pco VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

1306 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1/0 pco VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA RURAL

Page 4 of 30

Page 5: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1318 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1290CEAMURLIA

DE JOSŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1294CEAMURLIA

DE JOSŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 pe comuna VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1293CEAMURLIA

DE JOSŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1292CEAMURLIA

DE JOSŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1295CEAMURLIA

DE JOSŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS GIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1288CEAMURLIA

DE JOSŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1289CEAMURLIA

DE JOSŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1291CEAMURLIA

DE JOSŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 pe comuna VACANT 2 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

2249CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2246CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2245CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2244CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2243CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2250CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2241CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2247CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2248CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2242CEATALCHIO

IŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1791 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT CERNA"

CERNAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 c.c. Cuculea

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1790 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT CERNA"

CERNAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1792 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT CERNA"

CERNAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 8/3 c.c. Cuculea

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1789 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT CERNA"

CERNAGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1793 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT CERNA"

CERNAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

2238CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2235CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2232CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2231CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2230CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2239CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2233CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2228CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 restr VACANT 3 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2229CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 directorREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2240CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 ist + civ+ ed. soc VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2236CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2237CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2234CHILIA

VECHEŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1284 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 4/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1286 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1285 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1283 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1279 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1280 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1281 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1282 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1287 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 2 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

2256 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2271 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2265 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2262 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2268 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2275 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2261 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

Page 5 of 30

Page 6: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

2267 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2274 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2260 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2269 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2276 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2251 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2258 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2277 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2252 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2263 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2257 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2272 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2264 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2254 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2270 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2253 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIALLIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA

ENGLEZAINSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2255 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2259 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

2266 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

2273 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN RURAL

1783 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1782 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1787 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1786 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1784 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1776 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1781 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1788 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1777 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1778 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1779 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1780 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1785 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1773 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1775 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1769 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1771 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1770 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1768 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1765 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1774 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1767 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1766 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1772 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1410 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0pe comuna

VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1409 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0pe comuna

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1408 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0pe comuna

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1402 FRECĂŢEI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELIȚA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI RURAL

1403 FRECĂŢEI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POȘTA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI RURAL

1407 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0pe comuna

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1404 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI RURAL

Page 6 of 30

Page 7: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1405 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1406 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0pe comuna

8 luni c.c. Nitor

REZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1760 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1759 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1763 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1762 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1764 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1758 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1757 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1754 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1753 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1752 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8/2 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1755 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1756 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1761 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1746 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/2 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1751 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1750 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2306 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1745 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1749 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1747 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 ist + civ + ed. soc VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1744 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1748 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

GRINDUGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1737 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1741 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1739 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1740 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1742 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1731 HAMCEARCAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

BALABANCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA RURAL

1736 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1743 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1732 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1733 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1734 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1735 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1738 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1453 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1452 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1457 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1458 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1455 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1456 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1451 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1459 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1447 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1449 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1448 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1450 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1454 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1845I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1847I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 3/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1850I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1851I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 7 of 30

Page 8: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1849I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1852I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2159I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1842I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1846I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1843I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1844I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1848I.C.BRĂTIAN

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5/0 pco VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1825 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL CHIMIE - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1828 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1819 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1820 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 7 luni c.c. ChituREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1831 ISACCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

REVĂRSAREAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu NuLICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRĂTESCU"

ISACCEAURBAN

1816 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1826 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 15/3 ist + civ VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1822 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1823 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1824 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1821 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 20/0 5 luni Purice

REZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1817 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1829 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1818 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEA

LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

24/0 restragere VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1827 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

1830 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1445 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1444 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1443 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1442 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1440 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1441 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1436 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1437 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1438 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL LIMBA NEOGREACA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1439 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1446 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1730 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 2/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1728 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1727 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1717 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1718 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1719 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1725 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1726 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 7/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1720 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. RadulescuREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1729 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1715 JIJILA ŞCOALA PRIMARĂ GARVĂN GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA RURAL

Page 8 of 30

Page 9: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1721 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1722 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0director adjunct

pco

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1723 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 5/0c.c. Catana

pco

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1724 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20/0 9 luni viceprimarREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1716 JIJILA ŞCOALA PRIMARĂ GARVĂN GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA RURAL

1251 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 pe comuna VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1258 JURILOVCA ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA RURAL

1256 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1255 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1257 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 7/0pe comuna

director

REZERVA

T2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1245 JURILOVCA ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 10 luni viceprimarREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA RURAL

1248 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 2 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA RURAL

1259 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10/0pe comuna

director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1260 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1/2 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1246 JURILOVCA ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 directorREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA RURAL

1247 JURILOVCA ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 2 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA RURAL

1249 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 2 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA RURAL

1252 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1250 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/2 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA RURAL

1253 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 12/0 pe comuna VACANT 2 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1254 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHI INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 2 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1813 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1814 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 7/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1803 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1807 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1811 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1810 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1809 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI

+ ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILALICEAL EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA INSPECTIE LA CLASA 14/3 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1812 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1804 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10/0

director I.C.

Bratianu

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2307 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢAȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI LICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1805 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 18/0

primar

ist + civ + ed. soc.

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1799 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1800 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1801 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 17/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1802 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 9/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1815 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA, HORTICULTURA

/ AGRICULTURA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1832 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu RURAL

1806 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL PSIHOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1808 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1878 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1866 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1861 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1884 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1859 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1883 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1892 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 9 of 30

Page 10: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1897 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1882 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL EDUCATIE VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1872 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

4 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu NuLICEUL TEORETIC "GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" MĂCINURBAN

1873 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

4 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu NuLICEUL TEORETIC "GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" MĂCINURBAN

1874 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

4 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 c.c. SapungiREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE MUNTEANU

MURGOCI" MĂCINURBAN

1886 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

3 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE BANEA" MĂCIN URBAN

1887 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

3 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE BANEA" MĂCIN URBAN

1867 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICAINSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1860 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1855 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1877 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1893 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 2/1 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1857 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 15/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1880 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1891 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 compl VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1895 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1885 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1894 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1856 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1879 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1896 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1853 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1888 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 9/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1854 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1875 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1876 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1889 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1898 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL LIMBA TURCA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1076 MĂCIN CLUBUL COPIILOR MĂCIN CLUBURILE COPIILOR MACHETE / TAMPLARIEPRELUCRAREA LEMNULUI /

PRELUCRAREA LEMNULUI18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1890 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1863 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1075 MĂCIN CLUBUL COPIILOR MĂCIN CLUBURILE COPIILOR NAVOMODELENAVOMODELE (PALATE SI

CLUBURI ALE COPIILOR)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1870 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI LUCRARI

PUBLICE / CONSTRUCTII 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1871 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /

ELECTROTEHNICA -

ELECTROMECANICA -

ENERGETICA

4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1868 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1869 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJ)

TEXTILE / TRICOTAJE SI

CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1858 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

1881 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL SOCIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 compl nedet VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1862 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALTEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1864 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALTEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJ TEXTILINSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1865 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALTEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJ TEXTILINSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1419 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1420 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1411 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 10 of 30

Page 11: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1412 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1413 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1414 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1415 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1418 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 6/0

director REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1417 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1416 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1422 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM)

ALIMENTATIE PUBLICA SI

TURISM / TURISM 24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1423 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM)

ALIMENTATIE PUBLICA SI

TURISM / TURISM 21/0 stagii de practica VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1421 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2193 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2194 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2203 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2204 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2201 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2202 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2205 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2206 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2184 MALIUCGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

GORGOVAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2185 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2187 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 2 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2192 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2197 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2198 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 ist + civ + ed. soc. VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2207 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2208 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2186 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2188 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 2 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2195 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 ist + civ + ed. soc. VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2196 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 ist + civ + ed. soc. VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2189 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA

ENGLEZALIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2191 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2190 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

2199 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

2200 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIȚESCU"

PARTIZANIGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC RURAL

1238 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0pe comuna

director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1237 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1241 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1243 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1242 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1227 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU RURAL

1228 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU RURAL

1230 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 11 of 30

Page 12: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1236 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1239 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1229 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU RURAL

1231 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1240 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 9/0pe comuna

director

Hamcearca

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1234 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1235 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 16/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1232 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. StoianREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1233 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU RURAL

1244 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 11/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1430MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1432MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1435MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1433MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1434MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1429MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1431MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1428MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 4 luni c.c. Truta

REZERVA

T0 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1424MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1401MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL ISTORIE

EDUCATIE FIZICA SI

SPORTINSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1425MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1426MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1427MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 4 luni c.c. Truta

REZERVA

T0 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1518 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL RURAL

1532 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1531 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1529 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1515 MURIGHIOLGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

PLOPULPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL RURAL

1516 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL RURAL

1517 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL RURAL

1520 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOS PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL RURAL

1522 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1523 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1524 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1526 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 pe comuna VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1527 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1525 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1528 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL LIMBA UCRAINEANA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 8/0 V-VIII + ist minor VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1519 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL RURAL

1521 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOS GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL RURAL

1530 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1513 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1514 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0pe comuna

10 ore 0-IVVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 12 of 30

Page 13: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1506 NALBANT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT RURAL

1512 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1507 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1508 NALBANT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT RURAL

1509 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1511 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1510 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1711 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1713 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1714 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 5/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1712 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1701 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1710 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1702 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1703 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1704 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1705 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1707 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1708 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1706 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1709 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1503 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 pt compl nedet VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1504 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1502 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1500 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1498 NUFĂRUȘCOALA PRIMARĂ "ION CREANGĂ"

MALCOCIGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI"

NUFĂRURURAL

1501 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1499 NUFĂRUȘCOALA PRIMARĂ "ION CREANGĂ"

MALCOCIGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI"

NUFĂRURURAL

1505 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1697 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1700 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1695 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2310 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1694 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1699 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1693 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1689 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu RURAL

1690 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu RURAL

1698 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2309 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 15/0 demisie VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1692 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1691 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 16/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1696 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

2176 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2182 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2179 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2180 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2181 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2171 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 13 of 30

Page 14: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

2183 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2172 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 2 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2177 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 6/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2174 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2173 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2175 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2178 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1684 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1686 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1688 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1680 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1681 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1682 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1685 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1679 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1676 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1677 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1687 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1678 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1683 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1212 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1213 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1209 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1211 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1201 SARICHIOI ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1224 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 4 ore 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1220 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1221 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1218 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1219 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1222 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1223 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1197 SARICHIOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

VISTERNAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1198 SARICHIOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

SABANGIAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1208 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1210 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1214 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1215 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1225 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1226 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1199 SARICHIOI ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1202 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 continuitate VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1203 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1204 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1206 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 18/0 consilier MENREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1205 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 4/2 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1207 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1200 SARICHIOI ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1217 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI RURAL

1216 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHI INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

2163SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL CHIMIE - BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2167SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2168SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2165SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2166SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2170SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2160SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 3 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 14 of 30

Page 15: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

2162SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2161SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 14/0

4 ore rezervat

directorVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2164SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2169SFÂNTU

GHEORGHEȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1276SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1272SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1273SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ RURAL

1271SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1270SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1269SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1277SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1268SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1261SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1278SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1263SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1264SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSĂ GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ RURAL

1265SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1266SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSĂ GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ RURAL

1262SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA

FRANCEZAINSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. Enache

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1267SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1274SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHI INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1275SLAVA

CERCHEZĂȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSĂ GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHI INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ RURAL

1668 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1667 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1670 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1673 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1671 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1672 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1666 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1674 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1669 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1664 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1665 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1675 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1496 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1497 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 0-IV pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1492 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1495 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1486 SOMOVA ȘCOALA PRIMARĂ MINERI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI" SOMOVA RURAL

1488 SOMOVA ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI" SOMOVA RURAL

1493 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1490 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 4 luni c.c. BarbuREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1491 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1487 SOMOVA ȘCOALA PRIMARĂ MINERI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI" SOMOVA RURAL

1489 SOMOVA ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI" SOMOVA RURAL

1494 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 15 of 30

Page 16: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1195 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1194 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1193 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1192 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/4 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1186 STEJARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MINA

ALTÎN TEPEPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU RURAL

1189 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1187 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1190 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 ist + civ +ed. soc VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1188 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1196 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

2219 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2218 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2226 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2224 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2223 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEALEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA -

EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2222 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2227 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEALFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - PSIHOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2217 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2220 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2225 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEALINFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2209 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2211 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2212 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2214 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL LIMBA NEOGREACA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2213 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2210 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2215 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2216 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2221 SULINA LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

1574 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2313 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1564 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1546 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1565 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

CULTURA CIVICA - STUDII SOCIALE -

EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE

PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1576 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICIIINSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1577 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICIIINSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1578 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICIIINSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1572 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1537 TOPOLOG ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1550 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1568 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1569 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1570 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1548 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1547 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1567 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1549 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1571 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1533 TOPOLOGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

LUMINIȚAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1534 TOPOLOGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

MĂGURELEPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1553 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1563 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1543 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1545 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1552 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1535 TOPOLOG ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

Page 16 of 30

Page 17: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1554 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 directorREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1544 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1536 TOPOLOG ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1540 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1557 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1558 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1559 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 10/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1541 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1560 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 14/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1556 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1539 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1555 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 5/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1542 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1561 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1562 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1582 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1575 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA, HORTICULTURA

/ AGRICULTURA 18/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1579 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICII)

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT

SI SERVICII24/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1580 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICII)

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT

SI SERVICII13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1583 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

21/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1581 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL PROTECTIA MEDIULUI INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1538 TOPOLOG ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1551 TOPOLOG ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG RURAL

1566 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1573 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALTEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 16/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

2021 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEACOMPANIAMENT MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1155 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAPROFESIONAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 6/0 penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2093 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18/0 9 luni primar

REZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2094 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 7/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2139 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 18/0 Jelescu

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2140 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2141 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 9/0 director adjunct

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2034 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEANSAMBLU CORAL DIRIJAT ANSAMBLU CORAL 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2030 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEANSAMBLU FOLCLORIC ANSAMBLURI FOLCLORICE 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2029 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEANSAMBLU ORCHESTRAL

DIRIJAT ANSAMBLU

ORCHESTRAL / INSTRUMENTAL2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2004 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL DE ARTA ARHITECTURA - ATELIER DE SPECIALITATE

STUDIUL COMPOZITIEI SI

PORTOFOLIU DE SPECIALITATE12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2032 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEARMONIE

STUDII TEORETICE (TEORIE -

SOLFEGIU - DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII; FORME

MUZICALE)

8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2001 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEARTA ACTORULUI ARTA ACTORULUI 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1995 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1996 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1105 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1121 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. Haiman

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1122 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1924 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1964 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 15/3 7 luni c.c. RadionREZERVA

T0 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2012 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2133 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2152 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/1 director adjunct

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1071 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1129 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIŢESCU"

TULCEAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1923 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

Page 17 of 30

Page 18: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1939 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1940 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 9/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2045 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

2086 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2103 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2151 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL CHIMIE - STIINTE INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2060 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEALCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2061 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEALCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2062 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEALCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20/0

16 ore rez

metodist

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1997 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIECOREPETITIE MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1998 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIECOREPETITIE MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1999 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIECOREPETITIE MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2000 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIECOREPETITIE MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1015 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU"

TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1035 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1107 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 8/05 ore rezerv

director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1126 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2047 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - EDUCATIE

INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU

CETATENIE DEMOCRATICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

1142 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 2/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2154 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL

CULTURA CIVICA - STUDII SOCIALE -

EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE

PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1083 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEA PALATELE COPIILOR DANS POPULARDANSURI POPULARE (PALATE

SI CLUBURI ALE COPIILOR)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1084 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEA PALATELE COPIILOR DANS SPORTIVDANS SPORTIV (PALATE SI

CLUBURI ALE COPIILOR)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1933 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE

(TEOLOGIE ORTODOXA)INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1934 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE

(TEOLOGIE ORTODOXA)INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1935 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE

(TEOLOGIE ORTODOXA)INSPECTIE LA CLASA 4/0 muzica liniara VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1045 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICIIINSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1046 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICIIINSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2143 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICIIINSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2144 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICIIINSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. Stepan

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2091 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

POSTA

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2092 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

POSTA

INSPECTIE LA CLASA 15/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2138 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

POSTA

INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. GhemisiREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1930 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1948 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2015 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2054 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2137 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2155 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2106 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA -

ECONOMIE APLICATAINSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1019 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 director adjunct

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 18 of 30

Page 19: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1039 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0

8 ore fara 1 CP si

1 FRVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1124 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1132 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIŢESCU"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1146 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10/0 0-iv pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1147 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 9/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1152 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/3

pensie de boala

Mangu

0-IV

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1928 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1958 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1959 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 3 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2017 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2070 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2105 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2135 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2304 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2311 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 pe PJ VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2312 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 5/0 pe PJ VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1085 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEATLETISM 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1086 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEATLETISM 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1087 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEBASCHET 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1088 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEKAIAC-CANOE 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1089 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEKAIAC-CANOE 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1090 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEFOTBAL 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1091 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEHANDBAL 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1092 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEHANDBAL 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1093 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEVOLEI 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1094 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEVOLEI 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1095 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATE

LUPTE (GRECO-ROMANE,

LIBERE)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1096 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATE

LUPTE (GRECO-ROMANE,

LIBERE)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1097 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DE SPECIALITATEBASCHET 9/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1017 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU"

TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1038 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 4 ore fara 1 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1110 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1131 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIŢESCU"

TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1150 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1151 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2050 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

2069 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1016 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1037 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 4 ore fara 1 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1056 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1074 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 12/0

pensie de boala

Jipirescu

2 ore penitenciar

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1130 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIŢESCU"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2049 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

1927 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

2068 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1944 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL

EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA -

EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1965 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEALEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA -

EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 9/0 pensie de boala

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1966 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEALEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA -

EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 19 of 30

Page 20: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1040 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 5 ore fara 1 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1057 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1133 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIŢESCU"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1148 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1153 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1945 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1969 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2016 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2051 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

2072 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2157 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1350 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL PRESCOLAR

EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN; INSTITUTOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR SPECIAL; PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1349 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL PRESCOLAR

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRESCOLAR; PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1000 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.3 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1001 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.3 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 directorREZERVA

T1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1002 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

17 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1003 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

17 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1004 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

17 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 directorREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1005 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

18 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1006 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

18 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 directorREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1007 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

18 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 4 luni c.c. TrucaREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1008 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

13 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu NuGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18

TULCEAURBAN

1009 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

13 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu NuGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18

TULCEAURBAN

1010 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

13 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu NuGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18

TULCEAURBAN

1011 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

13 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 6 luni c.c. DinuREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18

TULCEAURBAN

1012 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

13 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 9 luni c.c. CriscovREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18

TULCEAURBAN

1021 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"DUMBRAVA MINUNATĂ" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1022 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"DUMBRAVA MINUNATĂ" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1023 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"DUMBRAVA MINUNATĂ" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1024 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"DUMBRAVA MINUNATĂ" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 directorREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1025 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU" TULCEA URBAN

1026 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU" TULCEA URBAN

1027 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 c.c. RoscaREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU" TULCEA URBAN

1127 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIŢESCU"

TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 20 of 30

Page 21: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1135 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2035 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

2081 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2082 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 4 luni c.c. TaceaREZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1077 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEA PALATELE COPIILOR ELECTRONICACONSTRUCTII ELECTRONICE -

ELECTRONICA (PALATE SI

CLUBURI ALE COPIILOR)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2073 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI /

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARIINSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2124 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL

ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICAINSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2125 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL

ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICAINSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1042 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC INSPECTIE LA CLASA 15/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2057 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2058 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2002 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEESTETICA SI TEORIA SPECTACOLULUI ARTA ACTORULUI 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2033 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEETNOGRAFIE SI FOLCLOR MUZICAL ETNOGRAFIE-FOLCLOR 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1078 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEA PALATELE COPIILOR ETNOLOGIE / FOLCLOR ETNOGRAFIE-FOLCLOR 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1931 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

2014 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2088 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2104 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2136 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 7/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2052 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEALFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - PSIHOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2156 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - SOCIOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1018 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU"

TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1055 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1070 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 ore penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1104 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1143 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1922 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1938 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1951 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 13/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2011 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2044 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 20/0 pe PJ VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2066 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2067 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2085 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2121 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2122 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2131 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2132 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1081 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEA PALATELE COPIILOR FLORICULTURAFLORICULTURA (PALATE SI

CLUBURI ALE COPIILOR)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2028 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEFORME MUZICALE

STUDII TEORETICE (TEORIE -

SOLFEGIU - DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII; FORME

MUZICALE)

8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1014 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU"

TULCEAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1108 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 compl VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1109 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1141 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 12/1 post in litigiuREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1181 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA LICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1926 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

Page 21 of 30

Page 22: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1943 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1950 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 15/3 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1955 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 director adjunctREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2018 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 1/3 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2087 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEA

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL

"NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2134 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2153 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 6/1 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2301 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1082 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEA PALATELE COPIILOR GIMNASTICA AEROBICA GIMNASTICA AEROBICA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2107 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2108 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA INSPECTIE LA CLASA 15/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2109 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA INSPECTIE LA CLASA 14/0

director director

adjunct

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1932 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1949 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1963 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEALINFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 compl VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2053 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEALINFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 11/0 pe PJ VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2158 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 0/13 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1134 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIŢESCU"

TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1149 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1154 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 10/0 1 ora penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1916 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1351 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1352 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 8/0 Ostrov VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1353 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 12/0 Topolog VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1354 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 12/0

obligații de

catedra

inspectori/

directori

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1028 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1029 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1030 TULCEA ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0daca se

formeaza clasaVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS" TULCEA URBAN

1031 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 5 luni c.c. SergheiREZERVA

T0 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1049 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1050 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1051 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1052 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1053 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. BoscuREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1058 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 22 of 30

Page 23: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1059 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1060 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 penitenciar VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1061 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 penitenciar VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1062 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 11/0 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1063 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 C.C. PrusacREZERVA

T1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1098 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1099 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1100 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1101 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/07 luni c.c.

Dumitrache

REZERVA

T0 Da STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu URBAN

1112 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 3 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1128 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN NENIŢESCU"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1136 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1137 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1138 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0daca se

formeaza clasaVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2036 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

2037 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

2038 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 13/0 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

2115 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2116 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2117 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1355 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATORINSPECTIE LA CLASA 20/0

daca se

realizeaza planulVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

2003 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

ISTORIA TEATRULUI UNIVERSAL SI

ROMANESCARTA ACTORULUI 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1013 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU"

TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1072 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 18/0

7 ore istorie -

rezervat

11 ore civica+ ed.

sociala - vacant

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1106 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/1 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1925 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1941 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1942 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 director adjunct

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1956 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 20/04 luni c.c. Stanica

ist + civ

REZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1957 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 3/6 ist + civ VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2046 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA URBAN

2123 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 director adjunct

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1358 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL KINETOTERAPIE INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1359 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL KINETOTERAPIE INSPECTIE LA CLASA 13/0

9 ore daca nu se

realizeaza planulVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1033 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 14/0

12 ore fara 1 CP

si 1 FRVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1066 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 13/0

1 ora penitenciar

c.c. Ionescu

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 23 of 30

Page 24: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1102 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1115 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/6 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1116 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 9 luni c.c. Petrov

REZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1140 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 3/2 0-iv pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1144 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1920 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 8/0 c.c. Ionescu

REZERVA

T1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1962 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 0/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2009 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2040 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15/0 pe PJ VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2083 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2303 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1067 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 1 ora penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1117 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1919 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1954 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2041 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 pe PJ VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2042 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 pe PJ VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2099 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2101 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2118 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2302 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2/6 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2148 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL LIMBA GERMANA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1032 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1065 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1114 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1139 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2007 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL

LIMBA LATINA - ELEMENTE DE LIMBA

LATINA SI DE CULTURA ROMANICAINSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2020 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL LIMBA NEOGREACA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1068 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL LIMBA RUSA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1936 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1971 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2019 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2119 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2149 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1064 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 7/0 3 ore penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1113 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 4/2 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1918 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1952 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 16/2 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1953 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 0/5 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2039 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pe PJ VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2100 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2130 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 18/0 pensie de boala

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2145 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 10/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2146 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8/7 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2147 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA -

LITERATURA UNIVERSALAINSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1118 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA UCRAINEANA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1034 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 10 ore fara 1 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1054 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 directori

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1069 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 ore penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 24 of 30

Page 25: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1103 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16/0 compl VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1119 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1120 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1921 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1937 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 2/4 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1960 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1961 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 0/8 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2010 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2043 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 17/0 pe PJ VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2084 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2102 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2120 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2150 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 0/4 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2098 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 restr VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2126 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 9/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2006 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEAGIMNAZIAL DE ARTA MODELAJ

STUDIUL COMPOZITIEI SI

PORTOFOLIU DE SPECIALITATE3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2025 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIEMUZICA DE CAMERA MUZICA DE CAMERA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1079 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEA PALATELE COPIILOR MUZICA FOLKMUZICA FOLK (PALATE SI

CLUBURI ALE COPIILOR)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1972 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1973 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1974 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1975 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1976 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1977 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1978 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1979 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1980 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN

COMPLEMENTAR20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1981 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN

COMPLEMENTAR20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1982 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN

COMPLEMENTAR20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1983 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN

COMPLEMENTAR5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1984 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

VIOARA20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1985 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

VIOARA20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1986 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

VIOARA20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1987 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

VIOARA18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1988 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

VIOLA18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1989 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

VIOLA3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1990 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

CLARINET20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1991 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

CLARINET9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2022 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

CHITARA20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2023 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

CHITARA5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2024 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

SAXOFON3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2031 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE

INSTRUMENT)

MUZICA INSTRUMENTALA:

FLAUT7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2026 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA VOCALA TRADITIONALA

ROMANEASCA

MUZICA VOCALA

TRADITIONALA ROMANEASCA18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2027 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIE

MUZICA VOCALA TRADITIONALA

ROMANEASCA

MUZICA VOCALA

TRADITIONALA ROMANEASCA10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1967 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL PEDAGOGIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1968 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL PEDAGOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1156 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA, HORTICULTURA

/ AGRICULTURA 5/0 penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

Page 25 of 30

Page 26: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

2097 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA, HORTICULTURA

/ AGRICULTURA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu URBAN

2142 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM)

ALIMENTATIE PUBLICA SI

TURISM / TURISM 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2063 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI LUCRARI

PUBLICE / CONSTRUCTII 24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2064 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI LUCRARI

PUBLICE / CONSTRUCTII 24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2065 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI LUCRARI

PUBLICE / CONSTRUCTII 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1047 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICII)

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT

SI SERVICII24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1048 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII / COMERT SI SERVICII)

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT

SI SERVICII20/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2074 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI /

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI)

ELECTRONICA SI

AUTOMATIZARI / ELECTRONICA

SI AUTOMATIZARI6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2128 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI /

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI)

ELECTRONICA SI

AUTOMATIZARI / ELECTRONICA

SI AUTOMATIZARI10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2129 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /

ELECTROTEHNICA -

ELECTROMECANICA -

ENERGETICA

6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1043 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC)

ESTETICA SI INGRIJIREA

CORPULUI OMENESC 24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1044 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC)

ESTETICA SI INGRIJIREA

CORPULUI OMENESC 24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2059 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC)

ESTETICA SI INGRIJIREA

CORPULUI OMENESC 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2110 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIA

ALIMENTARA)

INDUSTRIE ALIMENTARA /

INDUSTRIA ALIMENTARA 24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2111 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIA

ALIMENTARA)

INDUSTRIE ALIMENTARA /

INDUSTRIA ALIMENTARA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2075 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

22/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu URBAN

2076 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

24/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2077 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

24/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2078 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

24/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2079 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

24/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2080 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2127 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL SI GAZE

8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2114 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(PROTECTIA MEDIULUI)PROTECTIA MEDIULUI 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2056 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJ)

TEXTILE / TRICOTAJE SI

CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 14/0 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1356 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR - EDUCATOR INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1357 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR - EDUCATOR INSPECTIE LA CLASA 20/0 c.c. Gosa

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

Page 26 of 30

Page 27: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1899 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CABINET ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 5/0

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

"TRAIAN

COȘOVEI"

SOMOVA

2 ore educatie

sociala

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1906 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CABINET ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18/0

LICEUL DE

ARTE "GEORGE

GEORGESCU"

TULCEA +

LICEUL

TEHNOLOGIC

"BRAD SEGAL"

TULCEA

2 ore psihologie

VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1907 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CABINET ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18/0

LICEUL

TEHNOLOGIC

"SIMION

LEONESCU"

LUNCAVIŢA +

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

VĂCĂRENI +

ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANU +

ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"NICOLAE

IORGA" GRINDU

2 ore profesor

itinerant

VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1908 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CABINET ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18/0

LICEUL

TEORETIC

"CONSTANTIN

BRĂTESCU"

ISACCEA

2 ore educatie

sociala

VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1909 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CABINET ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18/0

LICEUL

TEHNOLOGIC

"HENRI

COANDĂ"

TULCEA +

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT NR.

17 TULCEA

2 ore psihologie

VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1910 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CABINET ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 9/0

LICEUL

TEORETIC

"JEAN BART"

SULINA +

ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

1 ora prof.

itinerant

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1911 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CABINET ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 9/0

ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

HORIA +

ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"PANAIT

CERNA" CERNA

1 ora prof.

itinerant

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1915 TULCEA CJAPP CJAPPPROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 10/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENTA

EDUCAŢIONALĂ TULCEAURBAN

1917 TULCEA CJAPP CJAPPPROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE

ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 6/0

obligatie catedra

coordonator

CJAPP/ inspector

inv. special

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu NuCENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENTA

EDUCAŢIONALĂ TULCEAURBAN

1372 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0 Macin VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1373 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0 Isaccea VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1374 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0

Mihail

KogalniceanuVACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1375 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1376 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0 Mahmudia VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1377 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 15/0

pentru certificate

CES VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1378 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0 Mihai Bravu VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1379 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0

Luncavita +

VacareniVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1380 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0 Niculitel + Frecatei VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

Page 27 of 30

Page 28: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1381 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 8/0 Babadag VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1382 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0

Cerna + Turcoaia

+ GreciVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1383 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0

Valea Nucarilor+

MurighiolVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1384 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0 Sulina VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1385 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 16/0

Sarichioi +

JurilovcaVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1900 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 2/0

zona Macin

complVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1901 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 2/0

zona Tulcea

complVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1902 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 2/0

zona Tulcea

complVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1903 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 2/0

zona Tulcea

complVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1904 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 2/0

zona Tulcea

complVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1905 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN INSPECTIE LA CLASA 2/0

zona Sarichioi,

Jijila

compl

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1912 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CENTRE

LOGOPEDICE

INTERSCOLARE

PROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 16/0

LICEUL

TEHNOLOGIC

TOPOLOG +

ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

CIUCUROVA

VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1913 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CENTRE

LOGOPEDICE

INTERSCOLARE

PROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 8/0ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

GRECI

VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1914 TULCEACENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI

ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ TULCEA

CENTRE

LOGOPEDICE

INTERSCOLARE

PROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 12/0

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT

"DUMBRAVA

MINUNATĂ"

TULCEA +

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT

NR.3 TULCEA

+LICEUL

TEHNOLOGIC

AGRICOL

"NICOLAE

CORNĂȚEANU"

TULCEA

prof metodist

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1360 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR PSIHOPEDAGOG INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1361 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR PSIHOPEDAGOG INSPECTIE LA CLASA 10/0

daca se

realizeaza planulVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1362 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEASPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR PSIHOPEDAGOG INSPECTIE LA CLASA 16/0 c.c. Machedon

REZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1363 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,

PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0 c.c. GlatcheviciREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1364 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0 directorREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1365 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0 CCDREZERVA

T1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1366 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,

PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1367 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,

PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0daca se

realizeaza planulVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1368 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0daca se

realizeaza planulVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1369 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,

PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0pentru

scolarizarea la

domiciliu

VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1370 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0pentru

scolarizarea la

domiciliu

VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

1371 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14

TULCEA

SPECIAL (DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,

PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16/0pentru

scolarizarea la

domiciliu

VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Da URBAN

2096 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL PROTECTIA MEDIULUI INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2112 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL PROTECTIA MEDIULUI INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2113 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"

TULCEALICEAL PROTECTIA MEDIULUI INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1929 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

IOAN CASIAN" TULCEALICEAL PSIHOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Da Nu Nu URBAN

1947 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL PSIHOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1036 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 8 ore fara 1 CP VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

Page 28 of 30

Page 29: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1073 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA"

TULCEAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

1125 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5/4 director

REZERVA

T1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

1145 TULCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6/0 0-iv VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

1970 TULCEA LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA LICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 compl VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

2013 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

2048 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 12/0protoerie

pe PJ

REZERVA

T1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

2090 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 12/0

protoerie REZERVA

T1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu URBAN

1946 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

TULCEALICEAL SOCIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2005 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL DE ARTA STUDIUL FORMELOR SI DESENUL

STUDIUL COMPOZITIEI SI

PORTOFOLIU DE SPECIALITATE18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1020 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON BĂLĂŞESCU"

TULCEAGIMNAZIAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1041 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS"

TULCEAPROFESIONAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 6/0 5 ore 1 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1111 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 6/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1123 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2071 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2089 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2008 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEALICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILOR - PROCESAREA

COMPUTERIZATA A IMAGINII

INFORMATICA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1992 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIETEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

STUDII TEORETICE (TEORIE -

SOLFEGIU - DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII; FORME

MUZICALE)

20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1993 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIETEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

STUDII TEORETICE (TEORIE -

SOLFEGIU - DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII; FORME

MUZICALE)

18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1994 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU"

TULCEA

LICEU MUZICA / ARTA

- COREGRAFIETEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

STUDII TEORETICE (TEORIE -

SOLFEGIU - DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII; FORME

MUZICALE)

4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2055 TULCEA LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU" TULCEA LICEALTEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJ TEXTILINSPECTIE LA CLASA 9/0 director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

2095 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL ZOOTEHNIE INSPECTIE LA CLASA 19/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu URBAN

1658 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1662 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1663 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1661 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1659 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1660 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1655 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1656 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1657 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1650 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1653 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1652 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1649 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1646 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/08 luni c.c.

Zamfirescu

REZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1647 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1648 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2/0 compl nedet VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1651 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4/1 directorREZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1654 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

1484VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0

pe comunaVACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1483VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0

pe comunaVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1481VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 18/0

pe comunaVACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1482VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 8/0

pe comunaVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1485VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1473VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR RURAL

1474VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR RURAL

1475VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1478VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1476VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 10/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

Page 29 of 30

Page 30: LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 26 ...isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Posturi-26-FEBRUARIE-2019.pdf · gimnazial educatie fizica si sport inspectie la clasa

Co

d p

os

tLocalitate

Sup.Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant

Niv

elu

l de

inva

tam

ant

Disciplina postului Alte discipline Proba practica

TC/C

DS

Detalii post Statut

Via

bil

ita

te

Co

mp

let

Aviz

alt

ern

ati

va

Aviz

cu

lte

Aviz

al

sem

inaru

lui

teo

log

ic

Aviz

ul

IGP

/AR

R

Aviz

de e

d.

sp

ecia

la

Unitate parinte Mediu

1477VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 10/0

pe comuna

director

REZERVA

T1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1479VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20/0

pe comuna

7 luni c.c. Busuioc

REZERVA

T0 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1480VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4/0

pe comunaVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1466VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1465VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1469VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1470VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1467VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1468VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1460VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1464VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1471VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1461VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1462VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1463VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

1472VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"

VALEA TEILORGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu ORTODOX Nu Nu Nu RURAL

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE,

Mirela POPOV INSPECTOR ȘCOLAR RESURSE UMANE,

Floriana- Adriana FTADEEV- BRAD

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Lucica POPIȘCĂ

Page 30 of 30