lista posturi 2016

Upload: dan-alexandru-petria

Post on 07-Jul-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Lista Posturi 2016

  1/29

  Nr.

  Crt.C od p os t L oc al it at e

  Cod

  SIRUTAMediu

  locality.parentLocality.d

  escriptionUnitatea de învăţământ

  Unitatea de învăţământcu statutjuridic de

  care aparţine

  Alte unităţide învăţământ

  Nivelde învăţământ Disciplina postuluiAlte

  discipline

  predate

  Trunchi

  comun

  CDS

  (Opţiona

  le)

  Postul

  este

  complet

  Statutul

  postuluiV ia bi li ta te M od al it ate d e an ga ja re D et ali i

  Post

  propus

  pentru

  continuitate

  Inspec

   

  ie

  specială la

  clasă

  Probăpractică

  Proba orală lalimba de

  predare 1

  Atestat

  educaţie

  specială

  Aviz

  IGP/

  ARR

  Tipul

  avizului

  unităţiide

   învăţăm

  ânt

  militar 

  Avizul

  liceul

  ui

  peda

  gogic

  Tipu

  l

  aviz

  ului

  de

  alter 

  nativ

  ă

  Aviz

  semin

  ar

  teolog

  ic în

   judeţulde

   înscri

  Tipul

  avizuluide

  culte

  Avizul

  unită

   

  ii

  de

   învăţă

  mânt

  particul

  ar 

  Ates

  tat

  HIV

  1 G R1 00 0 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU G RA DI NI TA CU P RO GR AM P RE LU NG IT"CASUTA FERMECATA"

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 GR1001 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL BIOLOGIE 7 0 Nu Rezervat 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu3 G R1 00 2 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU G RA DI NI TA C U PR OG RA M NO RM AL

  NR 8  PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată Post propus pentru pretransfer Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  4 G R1 00 3 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU G RA DI NI TA C U PR OG RA M NO RM ALNR 3 GIURGIU

  GRADINITA CUPROGRAMPRELUNGIT "SCUFITAROSIE"

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 G R1 00 4 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU G RA DI NI TA CU P RO GR AM P RE LU NG IT"PRICHINDEII"

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Rezervat 1 Perioadădeterminată CIM/CIC Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 G R1 00 5 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU G RA DI NI TA CU P RO GR AM P RE LU NG IT"PRICHINDEII"

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  7 G R1 00 6 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU G RA DI NI TA CU P RO GR AM P RE LU NG IT"PRICHINDEII"

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 4Perioadănedeterminată

    Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  8 G R1 00 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU G RA DI NI TA C U PR OG RA M NO RM ALNR 6 GIURGIU

  GRADINITA CUPROGRAMPRELUNGIT"PRICHINDEII"

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  9 GR1008 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu10 GR1009 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL MATEMATICA 16 2 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Da,candidat

  cunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  11 GR1010 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII 0 4 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu12 GR1011 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu13 GR1012 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Da,candidat

  cunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  14 GR1013 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 11 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu15 GR1014 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL RELIGIE BAPTISTA 1 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu BAPTIST Nu Nu16 GR1015 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 21 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu17 GR1016 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu1 8 G R1 01 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI AN

  MARINVOICULESCU"  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată Pretransfer Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 9 G R1 01 8 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată Pretransfer Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 0 G R1 01 9 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată Propus spre detasare Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 1 G R1 02 0 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

  LIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată Propus spre detasare Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 2 G R1 02 1 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    GIMNAZIAL MATEMATICA 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată Restrângere de activitate Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 3 G R1 02 2 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Completare de norma Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 4 G R1 02 3 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    VOCATIONALGIMNAZIAL

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:PREGATIRE SPORTIVA DESPECIALITATE

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizariiplanuluidescolarizare.

  Nu Nu NATATIE(INOT,SARITURIINAPA,POLO PE

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 5 G R1 02 4 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    GIMNAZIAL ISTORIE 2 ore culturacivica

  9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Propus spre transfer Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 6 G R1 02 5 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 7 G R1 02 6 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 8 G R1 02 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "A CA DE MI CI ANMARINVOICULESCU"

    GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 6 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată S ub re ze rv a re al iz ar ii p la nu lu i sc ol ar N u D a Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  29 GR1028 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTEMODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    16 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  30 GR1029 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTEMODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    16 0 Da Vacant 2 Perioadădeterminată   Da,candidatcunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  31 GR1030 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTE

  MODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  32 GR1031 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTEMODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    20 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  33 GR1032 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTEMODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    16 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  34 GR1033 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTEMODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    16 0 Da Vacant 3 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  35 GR1034 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTEMODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    16 0 Da Vacant 2 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  36 GR1035 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTEMODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    16 0 Da Vacant 2 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  37 GR1036 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI AL SPECI ALA NR.1 SPECIAL(DEFICIENTEMODERATE SAUUSOARE)

  PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRUOCATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

    16 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  3 8 G R1 03 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI AL S PE CI AL A N R. 1 S PE CI AL P RI MA R I NV AT AT OR I TI NE RA NT S I D E S PR IJ IN/ IN ST IT UT ORITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL SPECIALPRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJINPENTRUINVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR

    4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Scolarizare ladimiciliu,localitateaFloresti-Stoenesti

  Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  39 GR1038 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIAL SPECIALA NR.1 SPECIAL PRIMAR PSIHOPEDAGOG 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Scolarizare ladimiciliu,localitateaFloresti-Stoenesti

  Nu Da Limbaromână Da Nu Nu Nu Nu Nu

  Lista posturilor vacante/rezervate din judetul Giurgiu pentru anul colar 2016-2017

  Data:17/02/2016

 • 8/18/2019 Lista Posturi 2016

  2/29

  Nr.

  Crt.C od p os t L oc al it at e

  Cod

  SIRUTAMediu

  locality.parentLocality.d

  escriptionUnitatea de învăţământ

  Unitatea de învăţământ

  cu statutjuridic de

  care aparţine

  Alte unităţide învăţământ

  Nivelde învăţământ Disciplina postului

  Alte

  discipline

  predate

  Trunchi

  comun

  CDS

  (Opţiona

  le)

  Postul

  este

  complet

  Statutul

  postuluiV ia bi li ta te M od al it ate d e an ga ja re D et ali i

  Post

  propus

  pentru

  continuitate

  Inspec

   

  ie

  specială laclasă

  Probăpractică

  Proba orală la

  limba de

  predare 1

  Atestat

  educaţiespecială

  Aviz

  IGP/

  ARR

  Tipul

  avizului

  unităţii

  de

   învăţăm

  ânt

  militar 

  Avizul

  liceul

  ui

  peda

  gogic

  Tipu

  l

  aviz

  ului

  de

  alter 

  nativ

  ă

  Aviz

  semin

  ar

  teolog

  ic în

   judeţu

  lde

   înscri

  Tipul

  avizuluide

  culte

  Avizul

  unită

   

  ii

  de

   învăţământ

  particul

  ar 

  Ates

  tat

  HIV

  40

  GR1039 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.7 GIURGIU PRIMAR EDUCATIE FIZICA SI SPORT 14 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizariiplanuluidescolarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  41 GR1040 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.7 GIURGIU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 10 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu42 GR1041 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.7 GIURGIU GIMNAZIAL LIMBA LATINA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu43 GR1042 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.7 GIURGIU GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu44 GR1043 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.7 GIURGIU GIMNAZIAL BIOLOGIE 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu4 5 G R1 04 4 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA

  "SF.GHEORGHE"  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  4 6 G R1 04 5 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Rezervat 1 Perioadădeterminată Rezervat inspector ISJ Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  4 7 G R1 04 6 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Rezervat 1 Perioadădeterminată Pensionatmedicalrevizuibilpanala01.02.2017

  Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  4 8 G R1 04 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizariiplanuluidescolarizare

  Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  4 9 G R1 04 8 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    GIMNAZIAL LIMBA LATINA 1 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 0 G R1 04 9 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    GIMNAZIAL LIMBA GERMANA 12 3 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 1 G R1 05 0 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 7 7 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Da,candidatcunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 2 G R1 05 1 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată 2 ore primar si 2 gimnazial Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 3 G R1 05 2 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    GIMNAZIAL ISTORIE 5 oreCULTURACIVICA

  11 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Da,candidatcudefinitivatcunota/mediacelputin7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 4 G R1 05 3 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Cuprinde siore pe nivelprimar sub rezervarealizăriiplanuluide colarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  5 5 G R1 05 4 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    GIMNAZIAL GEOGRAFIE 8 0 Nu Rezervat 1 Perioadădeterminată Rezervat inspector ISJ Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 6 G R1 05 5 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    GIMNAZIAL ISTORIE 6 0 Nu Rezervat 1 Perioadădeterminată Rezervat inspector ISJ Da, candidatcudefinitivatcunota/mediacelputin7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 7 G R1 05 6 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA"SF.GHEORGHE"

    PRIMAR EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată cuprinde i ore pe nivelprimar Sub rezervarealizariiplanuluidescolarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 8 G R1 05 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA " MI HA IEMINESCU"

    GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  5 9 G R1 05 8 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA " MI HA IEMINESCU"

    GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  6 0 G R1 05 9 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A G IM NA ZI A LA " MI HA IEMINESCU"

    GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 1 G R1 06 0 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Rezervat 1 Perioadădeterminată Pensionarrevizuibilla13.04.2017Propus pentrucontinuitate ladeta are

  Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 2 G R1 06 1 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE L

  BATRAN"

    GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 3 G R1 06 2 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată SUB REZERVA REALIZĂRII PLANULUIDE COLARIZARE

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 4 G R1 06 3 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIAL FIZICA 4 0 N u Vacant 1 Perioadădeterminată C on ti nu it at e l a co mp le ta re de no rm a N u D a Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 5 G R1 06 4 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIAL MATEMATICA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată C on ti nu it at e l a co mp le ta re de no rm a N u D a Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 6 G R1 06 5 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIAL FIZICA 6 0 N u Vacant 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizăriiplanuluidescolarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 7 G R1 06 6 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIAL MATEMATICA 4 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizariiplanuluidescolarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 8 G R1 06 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIAL GEOGRAFIE 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizariiplanuluidescolarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  6 9 G R1 06 8 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIAL CHIMIE 6 0 N u Vacant 1 Perioadădeterminată C on ti nu it at e l a co mp le ta re de no rm a N u D a Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  7 0 G R1 06 9 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 16 2 Da Vacant 1 Perioadădeterminată 10 ore GIMNAZIU+8 ore PRIMARSUB REZERVA REALIZĂRII PLANULUIDE

  Ș

  COLARIZARE

  Da,candidatcudefinitivatcunota/mediacelputin7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  7 1 G R1 07 0 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 7 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  7 2 G R1 07 1 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL G IU RG IU S CO AL A GI MN AZ I AL A "M IR CE A CE LBATRAN"

    PRIMAR EDUCATIE FIZICA SI SPORT 12 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată SUB REZERVA REALIZĂRII PLANULUIDE COLARIZARE

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  73 GR1072 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI ALA NR.5 PRIMAR INVATATOR/I NSTI TUTOR PENTRU INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    20 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  74 GR1073 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 10 0 Nu Rezervat 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizăriiplanuluidecolarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  75 GR1074 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 10 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizăriiplanuluidecolarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  76 GR1075 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL LIMBA LATINA 1 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu77 GR1076 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL MATEMATICA 12 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Sub rezervarealizăriiplanuluide

  colarizareNu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  78 GR1077 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL FIZICA 10 0 Nu Rezervat 1 Perioadădeterminată DIRECTOR CCD Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu79 GR1078 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL CHIMIE 6 0 Nu Rezervat 1 Perioadădeterminată DIRECTOR CCD Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  80 GR1079 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 16 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată nfuncieide op iuneapărin ilor Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu81 GR1080 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu82 GR1081 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 VOCATIONAL

  GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Specializare baschetclasasportivă Nu Nu BASCHET Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  83 GR1082 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 VOCATIONALGIMNAZIAL

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Nu FOTBAL Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  84 GR1083 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 VOCATIONALGIMNAZIAL

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  ATLETISM Nu Nu ATLETISM Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  85 GR1084 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu86 GR1085 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Da,candidat

  faradefinitivatcunota/mediacelputin7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  87 GR1086 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI ALA NR.10 PRIMAR INVATATOR/I NSTI TUTOR PENTRU INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    20 0 Da Rezervat 1 Perioadădeterminată Pensionarrev izu ib i l lunamai2016 Da,candidatfaradefinitivatcunota/mediacelputin7

  Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  88 GR1087 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansaCuconditiarealizăriiplanuluide colarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  89 GR1088 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu90 GR1089 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 14 0 Nu Rezervat 1 Perioadădeterminată INSPECTOR ISJ Da, candidat

  cunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

 • 8/18/2019 Lista Posturi 2016

  3/29

  Nr.

  Crt.C od p os t L oc al it at e

  Cod

  SIRUTAMediu

  locality.parentLocality.d

  escriptionUnitatea de învăţământ

  Unitatea de învăţământ

  cu statutjuridic de

  care aparţine

  Alte unităţide învăţământ

  Nivelde învăţământ Disciplina postului

  Alte

  discipline

  predate

  Trunchi

  comun

  CDS

  (Opţiona

  le)

  Postul

  este

  complet

  Statutul

  postuluiV ia bi li ta te M od al it ate d e an ga ja re D et ali i

  Post

  propus

  pentru

  continuitate

  Inspec

   

  ie

  specială laclasă

  Probăpractică

  Proba orală la

  limba de

  predare 1

  Atestat

  educaţiespecială

  Aviz

  IGP/

  ARR

  Tipul

  avizului

  unităţii

  de

   învăţăm

  ânt

  militar 

  Avizul

  liceul

  ui

  peda

  gogic

  Tipu

  l

  aviz

  ului

  de

  alter 

  nativ

  ă

  Aviz

  semin

  ar

  teolog

  ic în

   judeţu

  lde

   înscri

  Tipul

  avizuluide

  culte

  Avizul

  unită

   

  ii

  de

   învăţământ

  particul

  ar 

  Ates

  tat

  HIV

  91

  GR1090 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Da,candidatcunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  92 GR1091 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A doua ansaCucondi iarealizăriiplanuluide colarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  93 GR1092 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu94 GR1093 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 PRIMAR EDUCATIE FIZICA SI SPORT 10 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Cucondi iarealizăriiplanuluide colarizare N u Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  95 GR1094 GIURGIU 100530 URBAN M UNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A doua ansaCucondi iarealizăriiplanuluide colarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  96 GR1095 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL MATEMATICA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A doua ansaCucondi iarealizăriiplanuluide colarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  97 GR1096 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL ISTORIE 11 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu98 GR1097 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL ISTORIE 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A doua ansă

  Cucondi iarealizăriiplanuluide colarizareNu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  99 GR1098 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GIMNAZIAL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A doua ansăCucondi iarealizăriiplanuluide colarizare

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  100 GR1099 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 PROFESIONAL CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII 6 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Suntincluse iore de instruire practicăsăptămânală A doua

  ș

  ansă

  Nu Nu CONSTRUCTII SILUCRARIPUBLICE /CONSTRUCTII

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  101 GR1100 GIURGI U 100530 URBAN MUNICIPI UL GIURGI U SCOALA GIMNAZI ALA NR.10 PROFESI ONAL ALIMENTATI E PUBLI CA SI TURISM / ALI MENTATIE PUBLICA 7 0 Nu Vac ant 1 Perioadădeterminată  A doua ansăSunt iore de instruire practicăsăptămânală

  Da,candidatcudefinitivatcunota/mediacelputin7

  Nu ALIMENTATIE PUBLICASI TURISM/ ALIMENTATIE PUBLICA

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  102 GR1101 GIURGIU 100530 URBAN MUNICIPIUL GIURGIU SCOALA GIMNAZIALA NR.10 STAGII DEPREGATIREPRACTICA

  PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE PUBLICASI TURISM/ ALIMENTATIE PUBLICA)

    5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A doua ansă Da,candidatcudefinitivatcunota/mediacelputin7

  Nu ALIMENTATIE PUBLICASI TURISM/ ALIMENTATIE PUBLICA

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  103 GR1102 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZI ALA NR.1 BUCSANI COALA PRIMARANR.4 UIE TI

  PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  104 GR1103 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  105 GR1104 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZI ALA NR.1 BUCSANI GRADINI A P.N.OBEDENI

  PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  106 GR1105 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAPRIMARĂ NR.3PODISOR

  PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  107 GR1106 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    17 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată Continuitate suplinire Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  108 GR1107 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAPRIMARĂ NR.3

  PODISOR

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

  LIMBA ROMANA)

    17 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  109 GR1108 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAPRIMARĂ NR.3PODISOR

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    17 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  110 GR1109 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAPRIMARĂ NR.5GOLEASCA

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    17 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  111 GR1110 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAPRIMARĂ NR.5GOLEASCA

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    17 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  112 GR1111 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAPRIMARĂ NR.4UIESTI

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    17 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Da,candidatcudefinitivatcunota/mediacelputin7

  Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  113 GR1112 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAPRIMARĂ NR.4UIESTI

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    17 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  114 GR1113 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULATSCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANI

  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Da,candidatcudefinitivatcunota/mediacelputin7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  115 GR1114 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu116 GR1115 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALA

  GIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  117 GR1116 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 0 Da Vacant 4 Perioadădeterminată Primar + Gimanzial Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  118 GR1117 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI + AR GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 22 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată Primar + Gimanzial Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu119 GR1118 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALA

  GIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  120 GR1119 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI GIMNAZIAL MATEMATICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu121 GR1120 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALA

  GIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL MATEMATICA 16 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  122 GR1121 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL FIZICA 14 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  123 GR1122 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL CHIMIE 8 0 D a Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  124 GR1123 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL BIOLOGIE 9 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  125 GR1124 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII 8 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR + GIMNAZIAL Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  126 GR1125 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL ISTORIE 12 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată Continuitate Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

 • 8/18/2019 Lista Posturi 2016

  4/29

  Nr.

  Crt.C od p os t L oc al it at e

  Cod

  SIRUTAMediu

  locality.parentLocality.d

  escriptionUnitatea de învăţământ

  Unitatea de învăţământ

  cu statutjuridic de

  care aparţine

  Alte unităţide învăţământ

  Nivelde învăţământ Disciplina postului

  Alte

  discipline

  predate

  Trunchi

  comun

  CDS

  (Opţiona

  le)

  Postul

  este

  complet

  Statutul

  postuluiV ia bi li ta te M od al it ate d e an ga ja re D et ali i

  Post

  propus

  pentru

  continuitate

  Inspec

   

  ie

  specială laclasă

  Probăpractică

  Proba orală la

  limba de

  predare 1

  Atestat

  educaţiespecială

  Aviz

  IGP/

  ARR

  Tipul

  avizului

  unităţii

  de

   învăţăm

  ânt

  militar 

  Avizul

  liceul

  ui

  peda

  gogic

  Tipu

  l

  aviz

  ului

  de

  alter 

  nativ

  ă

  Aviz

  semin

  ar

  teolog

  ic în

   judeţu

  lde

   înscri

  Tipul

  avizuluide

  culte

  Avizul

  unită

   

  ii

  de

   învăţământ

  particul

  ar 

  Ates

  tat

  HIV

  127

  GR1126 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULATSCOALAGIMNAZIALA NR.4UIESTISCOALAGIMNAZIALA NR.5GOLEASCA

  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 6 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR + GIMNAZIAL Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  128 GR1127 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 4 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată CONTINUITATE Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  129 GR1128 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 9 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  130 GR1129 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALA

  GIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 9 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  131 GR1130 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  132 GR1131 BUCŞANI 101387 RURAL BUCŞANI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCSANI SCOALAGIMNAZIALA NR.1BUCSANISCOALAGIMNAZIALA NR.2VADULAT

  GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 10 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  133 GR1132 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 13 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu134 GR1133 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALA

  GIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  135 GR1134 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR + GIMNAZIAL Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  136 GR1135 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  137 GR1136 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI GIMNAZIAL MATEMATICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu138 GR1137 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALA

  GIMNAZIALA NR.1

  GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL FIZICA 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată Titularizabil Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  139 GR1138 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL CHIMIE 12 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  140 GR1139 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL ISTORIE 0 3 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Optional Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  141 GR1140 PALANCA 102829 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.3 PALANCA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 0 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată Post pretransfer Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  142 GR1141 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL GEOGRAFIE 13 3 Nu Vacant 2 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  143 GR1142 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată Titularizabil Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  144 GR1143 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 1 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  145 GR1144 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  146 GR1145 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată 9,5 ore Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  147 GR1146 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată 9,5 ore Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  148 GR1147 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 11 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  149 GR1148 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.3CĂRPENI

  Ș

  U

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    17 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată PRETRANSFER, TITULARIZABIL Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  150 GR1149 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    17 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată PRETRANSFER, TITULARIZABIL Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  151 GR1150 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 0 Da Rezervat 1 Perioadădeterminată VALABIL 5 LUNI (CIC) Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

 • 8/18/2019 Lista Posturi 2016

  5/29

  Nr.

  Crt.C od p os t L oc al it at e

  Cod

  SIRUTAMediu

  locality.parentLocality.d

  escriptionUnitatea de învăţământ

  Unitatea de învăţământ

  cu statutjuridic de

  care aparţine

  Alte unităţide învăţământ

  Nivelde învăţământ Disciplina postului

  Alte

  discipline

  predate

  Trunchi

  comun

  CDS

  (Opţiona

  le)

  Postul

  este

  complet

  Statutul

  postuluiV ia bi li ta te M od al it ate d e an ga ja re D et ali i

  Post

  propus

  pentru

  continuitate

  Inspec

   

  ie

  specială laclasă

  Probăpractică

  Proba orală la

  limba de

  predare 1

  Atestat

  educaţiespecială

  Aviz

  IGP/

  ARR

  Tipul

  avizului

  unităţii

  de

   învăţăm

  ânt

  militar 

  Avizul

  liceul

  ui

  peda

  gogic

  Tipu

  l

  aviz

  ului

  de

  alter 

  nativ

  ă

  Aviz

  semin

  ar

  teolog

  ic în

   judeţu

  lde

   înscri

  Tipul

  avizuluide

  culte

  Avizul

  unită

   

  ii

  de

   învăţământ

  particul

  ar 

  Ates

  tat

  HIV

  152

  GR1151 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI SCOALAGIMNAZIALA NR.1GAISENISCOALAGIMNAZIALA NR.2CĂSCIOARELE

  GIMNAZIAL BIOLOGIE 17 1 Da Vacant 1 Perioadădeterminată CIC Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  153 GR1152 GĂISENI 103096 RURAL GĂISENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 18 0 Da Rezervat 1 Perioadădeterminată 8 LUNI (CIC) Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu1 54 G R1 15 3 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE

  "VICTOR KARPIS"  GIMNAZIU/ PRIMAR

  MUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

  TEORIE-SOLFEGIU-DICTEU 9 0 Nu Rezervat 4 Perioadădeterminată Completare norma 2016-2017 Nu Nu STUDIITEORETICE(TEORIE -SOLFEGIU-DICTEU; ARMONIE;ISTORIAMUZICII;FORMEMUZICALE)

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 55 G R1 15 4 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMARMUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

  INSTRUMENT LA ALEGERE 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată PIAN PRINCIPAL Nu Nu MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 56 G R1 15 5 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE

  "VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMAR

  MUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

  INSTRUMENT LA ALEGERE 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată PIAN PRINCIPAL Nu Nu MUZICA

  INSTRUMENTALA:PIAN

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 57 G R1 15 6 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMARMUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

  INSTRUMENT LA ALEGERE 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată PIAN PRINCIPAL Nu Nu MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 58 G R1 15 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMARMUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

  INSTRUMENT LA ALEGERE 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată VIOARĂ Nu Nu MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 59 G R1 15 8 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

    18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată  ARTE PLASTICE Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 60 G R1 15 9 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

    9 0 Nu Vacant 4 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 61 G R1 16 0 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMARMUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

  INSTRUMENT LA ALEGERE 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată INSTRUMENT LA ALEGERE Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 62 G R1 16 1 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMARMUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

  INSTRUMENT LA ALEGERE 9 0 Nu Vacant 4 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 63 G R1 16 2 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMARMUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

   ANSAMBLUCORAL 5 0 Nu Vacant 4 Perioadădeterminată   Nu Nu MUZICAINSTRUMENTALA:PIANCOMPLEMENTAR

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 64 G R1 16 3 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMARMUZICA /ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

  COREPETITIE 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 65 G R1 16 4 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN M UN IC IP I UL GI UR GI U S CO AL A G IM NA ZI A LA DE AR TE"VICTOR KARPIS"

    GIMNAZIU/ PRIMARMUZICA /ARTA / -GIMNAZIU

  COREGRAFIE

  INSTRUMENT LA ALEGERE 8 0 Nu Vacant 4 Perioadădeterminată   Nu Nu MUZICAINSTRUMENTALA:OBOI

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  166 GR1165 DAIA 102455 R URAL D AIA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DAIA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu167 GR1166 DAIA 102455 R URAL D AIA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DAIA GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE 10 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu168 GR1167 DAIA 102455 R URAL DAIA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu169 GR1168 DAIA 102455 R URAL D AIA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DAIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu170 GR1169 DAIA 102455 RURAL DAIA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DAIA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu171 GR1170 DAIA 102455 R URAL D AIA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DAIA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR + GIMNAZIAL Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu1 72 G R1 17 1 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF OR

  CRAINIC" BULBUCATAT EI O R P RE SC OL AR E DU CA TO AR E/ IN ST I TU TO R P EN TR U I NV AT AM AN TU L

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 73 G R1 17 2 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 74 G R1 17 3 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 75 G R1 17 4 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 76 G R1 17 5 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 77 G R1 17 6 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL FIZICA 2 0 N u Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 78 G R1 17 7 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL CHIMIE 4 0 N u Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 79 G R1 17 8 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

  + COALAGIMNAZIALĂ NR.1IEPURESTI+Ș

  COALAGIMNAZIALĂ NR.2MILCOVĂ

  Ț

  U

  GIMNAZIAL BIOLOGIE 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată Titularizare inbazaart. 2536 ORE IEPURE TI +6 ORE BULBUCATA+6 ORE MILCOVĂ

  Ț

  U

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 80 G R1 17 9 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  1 81 G R1 18 0 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 82 G R1 18 1 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 83 G R1 18 2 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 84 G R1 18 3 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL BIOLOGIE EDUCA IEPENTRUSANATATE

  0 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 85 G R1 18 4 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  1 86 G R1 18 5 B UL BU CA TA 1 01 52 8 R UR AL B UL BU CA TA S CO AL A GI MN AZ IA LA " NI CH IF ORCRAINIC" BULBUCATA

    GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 8 0 Nu Rezervat 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  187 GR1186 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI S CO AL A G IM NA ZI AL A N R. 1 C OL IB AS I P RI MA R I NV AT AT OR /I NS TI TUT OR P EN TR U IN VA TA MA NT ULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  188 GR1187 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COLIBASI GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu189 GR1188 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COLIBASI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 11 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR + GIMNAZIAL Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu190 GR1189 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COLIBASI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu191 GR1190 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COLIBASI GIMNAZIAL FIZICA 12 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu192 GR1191 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COLIBASI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu193 GR1192 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COLIBASI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu194 GR1193 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COLIBASI GIMNAZIAL LIMBA LATINA 1 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu195 GR1194 COLIBAŞI 102080 RURAL COLIBAŞI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COLIBASI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu196 GR1195 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.

  TICULESCU" BANEASAGRĂDINI  A NR.2BĂNEASA

  PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  197 GR1196 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  GRĂDINI  A NR.4PIETRELE

  PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    25 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  198 GR1197 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂNR.2 BĂNEASA

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  199 GR1198 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂNR.3 FRASINU

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

 • 8/18/2019 Lista Posturi 2016

  6/29

  Nr.

  Crt.C od p os t L oc al it at e

  Cod

  SIRUTAMediu

  locality.parentLocality.d

  escriptionUnitatea de învăţământ

  Unitatea de învăţământ

  cu statutjuridic de

  care aparţine

  Alte unităţide învăţământ

  Nivelde învăţământ Disciplina postului

  Alte

  discipline

  predate

  Trunchi

  comun

  CDS

  (Opţiona

  le)

  Postul

  este

  complet

  Statutul

  postuluiV ia bi li ta te M od al it ate d e an ga ja re D et ali i

  Post

  propus

  pentru

  continuitate

  Inspec

   

  ie

  specială laclasă

  Probăpractică

  Proba orală la

  limba de

  predare 1

  Atestat

  educaţiespecială

  Aviz

  IGP/

  ARR

  Tipul

  avizului

  unităţii

  de

   învăţăm

  ânt

  militar 

  Avizul

  liceul

  ui

  peda

  gogic

  Tipu

  l

  aviz

  ului

  de

  alter 

  nativ

  ă

  Aviz

  semin

  ar

  teolog

  ic în

   judeţu

  lde

   înscri

  Tipul

  avizuluide

  culte

  Avizul

  unită

   

  ii

  de

   învăţământ

  particul

  ar 

  Ates

  tat

  HIV

  200

  GR1199 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA PRIMARA NR.2 MELETIE SCOALA GIMNAZIALA"MARINM.TICULESCU"BANEASA

    GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  201 GR1200 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  202 GR1201 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  203 GR1202 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  204 GR1203 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL LIMBA LATINA 1 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  205 GR1204 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  206 GR1205 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  207 GR1206 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.

  TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂ

  NR.3 FRASINU

  GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  208 GR1207 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  209 GR1208 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  210 GR1209 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL MATEMATICA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  211 GR1210 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  212 GR1211 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  213 GR1212 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  214 GR1213 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  215 GR1214 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  216 GR1215 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 1 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  217 GR1216 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 0 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  218 GR1217 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 0 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  219 GR1218 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

  COALA PRIMARĂPIETRELE

  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 0 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  220 GR1219 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 0 2 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  221 GR1220 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL BIOLOGIE 0 2 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  222 GR1221 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA   GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 0 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  223 GR1222 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL FIZICA 2 0 N u Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  224 GR1223 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL CHIMIE 2 0 N u Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  225 GR1224 BĂNEASA 101010 RURAL BĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA "MARINM.TICULESCU" BANEASA

    GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 1 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 26 G R1 22 5 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    20 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 27 G R1 22 6 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    20 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată  ADS Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 28 G R1 22 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL CHIMIE 6 0 N u Vacant 1 Perioadădeterminată CCN Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 29 G R1 22 8 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  2 30 G R1 22 9 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 31 G R1 23 0 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 32 G R1 23 1 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 33 G R1 23 2 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 34 G R1 23 3 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL GEOGRAFIE 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 35 G R1 23 4 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL ISTORIE 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 36 G R1 23 5 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL BIOLOGIE STIIN E - ADOUAȘ

   ANSĂ

  9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 37 G R1 23 6 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 38 G R1 23 7 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 39 G R1 23 8 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Nu INFORMATICA

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 40 G R1 23 9 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    PROFESIONAL PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SISERVICII)

    18 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată  A douasansa Nu Nu ECONOMIC, ADMINISTR ATIV,COMERT SISERVICII /COMERT SISERVICII

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 41 G R1 24 0 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL GEOGRAFIE 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 42 G R1 24 1 G IU RG IU 1 00 53 0 U RB AN MU NI CI PI UL G IU RG IU SCOALA GIMNAZIALA ’SAVINPOPESCU"

    GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  243 GR1242 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI S CO AL A G IM NA ZI AL A N R. 1 F LO RE ST I P RI MA R I NV AT AT OR /I NS TI TUT OR P EN TR U IN VA TA MA NT ULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată  Art.253 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  244 GR1243 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI S CO AL A G IM NA ZI AL A N R. 1 F LO RE ST I P RI MA R I NV AT AT OR /I NS TI TUT OR P EN TR U IN VA TA MA NT ULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  245 GR1244 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  246 GR1245 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 6 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  247 GR1246 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI GIMNAZIAL FIZICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  248 GR1247 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI GIMNAZIAL CHIMIE 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  249 GR1248 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI GIMNAZIAL GEOGRAFIE 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  250 GR1249 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

 • 8/18/2019 Lista Posturi 2016

  7/29

  Nr.

  Crt.C od p os t L oc al it at e

  Cod

  SIRUTAMediu

  locality.parentLocality.d

  escriptionUnitatea de învăţământ

  Unitatea de învăţământ

  cu statutjuridic de

  care aparţine

  Alte unităţide învăţământ

  Nivelde învăţământ Disciplina postului

  Alte

  discipline

  predate

  Trunchi

  comun

  CDS

  (Opţiona

  le)

  Postul

  este

  complet

  Statutul

  postuluiV ia bi li ta te M od al it ate d e an ga ja re D et ali i

  Post

  propus

  pentru

  continuitate

  Inspec

   

  ie

  specială laclasă

  Probăpractică

  Proba orală la

  limba de

  predare 1

  Atestat

  educaţiespecială

  Aviz

  IGP/

  ARR

  Tipul

  avizului

  unităţii

  de

   învăţăm

  ânt

  militar 

  Avizul

  liceul

  ui

  peda

  gogic

  Tipu

  l

  aviz

  ului

  de

  alter 

  nativ

  ă

  Aviz

  semin

  ar

  teolog

  ic în

   judeţu

  lde

   înscri

  Tipul

  avizuluide

  culte

  Avizul

  unită

   

  ii

  de

   învăţământ

  particul

  ar 

  Ates

  tat

  HIV

  251

  GR1250 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  252 GR1251 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  253 GR1252 FLOREŞTI 102810 RURAL FLOREŞTI-STOENEŞTI S CO AL A G IM NA ZI AL A N R. 1 F LO RE ST I G IM NA ZI AL O PT IO NA L I N DO ME NI UL I NF OR MA TI CA / T EH NO LO GI AINFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR

    0 7 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Nu INFORMATICA

  Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 54 G R1 25 3 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 55 G R1 25 4 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 56 G R1 25 5 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 17 1 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 57 G R1 25 6 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

    GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 0 2 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată 1 ORA BOLINTINDEAL + 1 ORA MIHAIVODA

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 58 G R1 25 7 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

    GIMNAZIAL LIMBA LATINA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată 2 ORE BOLINTINDEAL + 1 ORA MIHAIVODA

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 59 G R1 25 8 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

    GIMNAZIAL BIOLOGIE 18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată 12 ORE BOLINTINDEAL + 6 ORE MIHAIVODA

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 60 G R1 25 9 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

    GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată 3 ORE BOLINTINDEAL -PRIMAR +15ORE MIHAI VODA (7 PRIMAR +8

  GIMNAZIAL)

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 61 G R1 26 0 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

    GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 6 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată NIVEL PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 62 G R1 26 1 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 6 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 63 G R1 26 2 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  GIMNAZIAL FIZICA 10 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată 4 ORE BOLINTINDEAL + 6 ORE MIHAIVODA

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 64 G R1 26 3 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 7 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  2 65 G R1 26 4 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 4 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată 5 ORE BOLINTINDEAL + 2 ORE MIHAIVODA

  Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 66 G R1 26 5 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

    GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 67 G R1 26 6 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

    GIMNAZIAL GEOGRAFIE 0 1 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 68 G R1 26 7 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 69 G R1 26 8 B OL IN TI N- DE AL 1 01 17 2 R UR AL B OL IN TI N- DE AL S CO AL A GI MN AZ I AL A "B AN UBALEANU" BOLINTINDEAL

  COALA NR.2MIHAI VODA

  GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  270 GR1269 FRĂTEŞTI 102918 RURAL FRĂTEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRATESTI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  271 GR1270 FRĂTEŞTI 102918 RURAL FRĂTEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRATESTI GIMNAZIAL CHIMIE 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  272 GR1271 FRĂTEŞTI 102918 RURAL FRĂTEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRATESTI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR + GIMANZIAL Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  273 GR1272 REMUŞ 102936 RURAL FRĂTEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.2 REMU SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRATESTI

    GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 9 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată PRIMAR + GIMANZIAL Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  274 GR1273 FRĂTEŞTI 102918 RURAL FRĂTEŞTI SCOALA GIMNAZI ALA NR.1 FRATESTI COALA NR.2REMU

  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 14 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  275 GR1274 FRĂTEŞTI 102918 RURAL FRĂTEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRATESTI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  276 GR1275 FRĂTEŞTI 102918 RURAL FRĂTEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRATESTI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  277 GR1276 REMUŞ 102936 RURAL FRĂTEŞTI SCOALA GIMNAZIALA NR.2 REMU SCOALA GIMNAZIALANR.1 FRATESTI

    GIMNAZIU / PRIMAR E DUCATIE MUZICALA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  278 GR1277 FRĂTEŞTI 102918 RURAL FRĂTEŞTI S CO AL A G IM NA ZI AL A N R. 1 F RA TE ST I P RI MA R I NV AT AT OR /I NS TI TUT OR P EN TR U IN VA TA MA NT UL

  PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 5 Perioadănedeterminată PRETRANSFER Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  279 GR1278 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZI ALA NR.1 COSOBA PRIMAR INVATATOR/I NSTI TUTOR PENTRU INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 3 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  280 GR1279 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZI ALA NR.1 COSOBA PRIMAR INVATATOR/I NSTI TUTOR PENTRU INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 3 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  281 G R1280 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu282 GR1281 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu283 GR1282 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 5 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată NIVEL PRIMAR Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu284 GR1283 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 2 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu285 GR1284 COSOBA 104029 R URAL C OSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL BIOLOGIE 0 2 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu286 GR1285 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL MATEMATICA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Da,candidat

  cunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  287 GR1286 COSOBA 104029 R URAL C OSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL CHIMIE 6 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu288 GR1287 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu289 G R1288 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată 4,5 ORE Da, candidat

  cunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  290 GR1289 COSOBA 104029 RURAL COSOBA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COSOBA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată NIVEL PRIMAR Da, candidatcunota/mediacelputin5sauintre 5 si7

  Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu ORTODOX Nu Nu

  291 GR1290 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .1 GH IMP A I PRESCOLAR EDUCATOARE/I NSTI TUTOR PENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  292 GR1291 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .1 GH IMP A I PRESCOLAR EDUCATOARE/I NSTI TUTOR PENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  293 GR1292 NAIPU 103265 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .2 NA IP U C OA LA GI MN AZ IA LĂNR.1 GHIMPA I

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  294 GR1293 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA P RI MA RĂ N R. 3 G HI MP A I COALA GIMNAZIALĂNR.1 GHIMPA I

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  2 95 G R1 29 4 V AL EA P LO PI L OR 1 03 27 4 R UR AL GHIMPAŢI SCOALA PRIMARA NR.4 VALEAPLOPILOR

  COALA GIMNAZIALĂNR.1 GHIMPA I

    PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUI NVATAMANTULPRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

    24 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  296 GR1295 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .1 GH IMP A I PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 4 Perioadănedeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  297 GR1296 NAIPU 103265 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .2 NA IP U C OA LA GI MN AZ IA LĂNR.1 GHIMPA I

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  298 GR1297 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA P RI MA RĂ N R. 3 G HI MP A I COALA GIMNAZIALĂNR.1 GHIMPA I

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  299 GR1298 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA P RI MA RĂ N R. 3 G HI MP A I COALA GIMNAZIALĂNR.1 GHIMPA I

    PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

    18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  300 GR1299 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .1 GH IMP A I GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 11 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu301 GR1300 NAIPU 103265 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .2 NA IP U C OA LA GI MN AZ IA LĂ

  NR.1 GHIMPA I  GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  302 GR1301 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .1 GH IMP A I COALAGIMNAZIALĂNAIPU

  GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 0 Da Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

  303 GR1302 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .1 GH IMP A I GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu304 GR1303 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .1 GH IMP A I GIMNAZIAL MATEMATICA 8 4 N u Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu305 GR1304 GHIMPAŢI 103247 RURAL G HI MP AŢ I C OA LA GI MN AZ IA LĂ NR .1 GH IMP A I GIMNAZIAL FIZICA 8 0 Nu Vacant 1 Perioadădeterminată   Nu Da Limbaromână Nu Nu Nu Nu Nu Nu

 • 8/18/2019 List