latin phrases

of 42 /42
A Latină Traducere Note a fortiori de la cel puternic Înseamnă ”cu atât mai mult” sau ”cu un motiv chiar mai puternic”. Deseori este folosit pentru a duce de la o propunere mai puțin sigură la un corolar mult mai evident. a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s- a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua

Upload: friedrich-alexander

Post on 31-Oct-2015

87 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Latin Phrases

A

Latină Traducere Note

a fortiori de la cel puternic Înseamnă ”cu atât mai mult” sau ”cu un motiv chiar mai puternic”. Deseori este folosit pentru a duce de la o propunere mai puțin sigură la un corolar mult mai evident.

a mundo conditio de la facerea lumii

a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori

a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul

său, a posteriori, s-a impus în

filosofie, în logică - demonstratio a

priori, de la efect la

cauză. Kant lansează sensul de

cunoaștere a priori, independentă de

experiență.

ab antiquo din vechime

ab hinc de acum înainte

ab hodierno de azi înainte

ab initio de la început

ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie

ab origine de la origine

ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la

început, de la origini

ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea

anilor de la întemeierea Romei (753

î.Hr.).

acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța

sfârșitul comediilor în Roma antică.

acta non verba! fapte nu vorbe!

ad acta (de pus) la dosar

ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi

a lunii; era ziua în care se plăteau

datoriile. Cum grecii nu

aveau calende expresia a fost

folosită de împăratulOctavianus la

adresa datornicilor rău-platnici.

Expresii similare: la „Sfântu-

Așteaptă”, la „paștele cailor”.

ad hoc pentru aceasta (în acest scop)

ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare

Page 2: Latin Phrases

logică care constă în atacarea

caracterului unei persoane cu care

suntem în dispută, în loc de a ataca

argumentația sa.

Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale

clasicilor latini realizate pentru Delfin,

fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din

care fuseseră scoase pasaje

considerate prea crude. Ironic,

expresia se folosește privitor la

publicațiile curățate sau aranjate

pentru nevoile unei cauze.

ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o

eroare logică în care se afirmă că

premisa este adevărată doar pentru

că nu a fost demonstrată falsă sau

că pemisa este falsă doar pentru că

nu a fost demonstrată adevărată.

ad infinitum până la infinit

ad interim provizoriu (până una alta)

ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii

va fi aleasă de executant după placul

său. În opere filosofice apare cu sens

figurat.

ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține

seama de context. În traduceri:

cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad

litteram

ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o

eroare logică care constă în

repetarea unui argument până la

punctul în care oamenii nu mai sunt

interesați de subiect.

ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o

persoană obține privilegii

netransmisibile.

ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o

eroare de argumentare care

conclude că o propoziție este

adevărată deoarece foarte multă

lume crede că este adevărată.

ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în

Page 3: Latin Phrases

discuție

advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa

Benedict al XIV-lea este advocatus in

omnibus causis beatificationum și

era numele prelatului care avea

sarcina de a informa despre calitățile

și defectele defunctului propus spre

beatificare sau canonizare.

age, si quid agis! fă, dacă faci ceva!

Alma mater sau Alma

parens

Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru

a desemna patria, iar uneori, în zilele

noastre, pentru a desemna

Universitatea

alter ego alt eu Poate fi folosit pentru a desemna un

prieten intim cu care te identifici în

concepții sau o altă conștiință a

personalității.

amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva

trecător, nedemn de atenție.

ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos

anni currentis (A.c.) anul curent (în curs)

anno în anul

anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la

nașterea lui Hristos, după calculele

călugărului Dionysius Exiguus.

annus mirabilis anul minune

ante meridiem (a.m.) ante meridian Până în prânz

argumentum ad

absurdum

argumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea

unei ipoteze prin absurditatea

concluziei. Sinonime: reductio ad

absurdum sau deductio ad

absurdum

argumentum baculum argumentul bățului

ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu

adresată unor prieteni și care

conținea sfaturi pentru tinerii poeți.

Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. Poetul

nu se refea la realizări medii, ci la

moderație, cumpătare, la un trai

modest. Conceptul aurea

mediocritas este obișnuit la mai mulți

filosofi, începând cu Aristotel.

Page 4: Latin Phrases

aut - aut ori, ori

Ave Maria salut, Maria Începutul unui imn de preamărire a

Fecioarei Maria. Din anul 1326, Papa

Ioan al XXII-lea impune credincioșilor

să-l recite de trei ori pe zi.

A bovi maiori discat

arare minor

De la boul mai vârstnic să învețe

cel mai tânăr să are.

A dicto sencundum

quid ad dictum

simpliciter non valet

consequentia

De la o afirmație relativă către o

afirmație pur și simplu consedința

nu este valabilă (Principiu al

dialecticii scolastice, conform

căruia în concluzie nu poate fi

folosit în mod absolut un termen

întrebuințat în premise doar în

sens relativ).

Ab alio expectes, alteri

quod feceris

Așteaptă de la altul, ce i-ai făcut

tu lui.

Absentem lædit, qui

cum ebrio litigat

Cel care se ceartă cu un bețiv

rănește un absent.

Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința.

Abyssus abyssum

invocat

Prăpastia cheamă prăpastie (cu

alte cuvinte o greșeală atrage

după sine o altă greșeală).

Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care

anunța sfârșitul unei reprezentații

în teatrul antic; se spune că au

fost ultimele cuvinte ale

Împăratului Augustus).

Acta, non verba! Fapte, nu vorbe!

Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă), la

rezultate grandioase.

Ad calendas graecas

(soluturos)

(Vor plăti) la "calendele" grecești,

adică niciodată (calendarul grec

nu aveacalende).

Ad impossibilia nemo

obligatur

Nimeni nu poate fi obligat să facă

imposibilul.

Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui

Dumnezeu.

Ad multos annos La mulți ani.

Ad unum omnes Toți ca unul.

Aegroto dum anima est,

spes est

Cât timp bolnavul suflă, mai este

speranță.

Page 5: Latin Phrases

Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este

acceptat).

Cuvinte faimoase atribuite

de Suetoniu lui Caesar care se

pregătea să treacăRubiconul cu

armata sa, pentru că o lege

poruncea ca orice general care intra

în Italia prin nord să-și dizolve trupele

înainte de a trece acest râu. Această

expresie se folosește când se ia o

decizie îndrăzneță și importantă

după o ezitare îndelungată. - Deși

frecvent citat sub forma aceasta,

citatul este greșit. Forma corectă a

citatului este Iacta alea est.

Amicus certus in re

incerta cernitur

(Cicero) - Adevăratul prieten la

nevoie se cunoaște.

Amicus Plato, sed

magis amica veritas

Mi-e prieten Platon, dar mai

prieten mi-e adevărul.

Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră.

Amor vincit omnia Dragostea învinge totul.

Amore more ore re! variante:

Verus amicus amore

more ore re cognoscitur

— Adevăratul prieten se cunoaște

prin dragoste, comportament,

vorbă și faptă

(Virgiliu)

Amore more ore re

probantur amicitiae

Prin dragoste, comportament,

vorbă și faptă se dovedește

prietenia.

Ante mortem nemo

beatus

Nimeni nu este fericit când se află

în fața morții.

Aquila non capit

muscas

Vulturul nu prinde muște.

Arcus nimium tensus

rumpitur

Arcul prea încordat se rupe.

Ars longa, vita brevis Arta este lungă, viața este scurtă. Traducere latină a primului aforism al

lui Hipocrate. (În greacă Ho bios

brakhus, hê de tekhnê makra.)

Artem non odit nisi

ignarus

Numai ignorantul urăște arta.

Asinus asinorum in

sæcula sæculorum

Măgarul măgarilor, în veacul

veacurilor.

Audaces, fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți. (Virgiliu)

Audi, vidi, sile! Ascultă, privește și taci!

Audiatur et altera pars (Seneca) - Să fie ascultată și

Page 6: Latin Phrases

cealaltă parte.

Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc. (Horațiu)

Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de

îmbogățire. (Virgiliu)

Aut Caesar, aut nihil (Cezar Borgia) - Sau Cezar, sau

nimic.

Aut vincere, aut mori! Ori învingem, ori murim!

Ave Cæsar morituri te

salutant

Salve Cezar, cei care vor muri te

salută.

Cuvinte care, potrivit lui Suetonius, le

pronunțau gladiatorii romani defilând,

înainte de luptă, în fața lojei oficiale.

B

Latină Traducere Note

Barba non facit

philosophum

Barba (singură) nu te face filosof.

Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul.

Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor.

Beatus, qui prodest,

quibus potest

Fericit este cel care se face util

prin ajutorul dat.

Bellum omnium contra

omnes

(Thomas Hobbes) - Războiul

tuturora împotriva tuturor (starea

omenirii înainte de organizarea

socetății).

Bene diagnoscitur, bene

curatur

Cine pune un diagnostic bun,

vindecă bine.

Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876

pentru merite în domeniul culturii

naționale.

Bis dat, qui cito dat Cine dă rapid, dă de două ori. (Publilius Syrus)

Bona diagnosis, bona

curatio

Bun diagnostic, bun leac.

Bona fide De bună credință.

Bona valetudo melior

est quam maximæ

divitiæ

Sănătatea bună este mai

valoroasă decât cea mai mare

avere.

Bonum vinum laetificat

cor hominis

Vinul bun înveselește inima

omului.

Brutto greutate brută

Page 7: Latin Phrases

C

Latină Traducere Note

caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma.

Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa

prezentă, singura certă). (Horațiu)

Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede

constrâns să declare război altui stat).

Caveant consules ne

quid detrimenti

reipublicae capiat!

Consulii să ia măsuri ca republicii

să nu i se aducă vreun prejudiciu!

(formulă rostită în Senatul Roman, prin

care consulii erau investiți cu puteri

discreționare în momentele de mare

primejdie).

Cave canem Ferește-te de câine (Atenție, câine!).

Ceterum censeo

Carthaginem delendam

esse

Și totuși, consider că trebuie sa

distrugem Cartagina.

(Cato cel Bătrân) -

Cibi condimentum esse

fames

(Cicero) - Foamea este

condiment pentru orice mâncare.

Circulus vitiosus Cerc vicios

Cogito, ergo sum Gândesc, deci exist (Celebra teză exprimă, în formă

concentrată, caracterul antidogmatic și

raționalist al filosofiei carteziene,

proclamând totodată drept adevăr

indubitabil – dovadă a existenței –

gândirea). Citatul complet „Dubito,

ergo cogito; cogito ergo sum” (Mă

îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.)

(Descartes) -

coitus interruptus Coit intrerupt

confer (cf.) compară

concedo consimt

contradictio in terminis contradicție în termeni

contra bonos mores contra bunelor moravuri

Consummatum est S-a sfârșit

Copia verborum Ușurință, bogăție în exprimare

Coram populo (publico) În public, pe față.

Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei.

Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian, Este

cert pentru că este imposibil (credo

Page 8: Latin Phrases

quia impossibile).

credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din

Hippona.

Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal,

pentru descoperirea culpabilului)

(Cassius) (vezi și Cui prodest?).

Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?).

Cuius regio, eius religio Religia stăpânului, religia

supusului.

Cuique suum Fiecăruia al său.

Cum grano salis cu un graunte de sare

Cum laude cu laude Cu distincție. Diplomă universitară.

Cum tempore (c.t.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de

oră academic)

Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți.

Cura, ut valeas Ai grijă de tine.

Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie.

Concordia civium

murus urbium

Armonia dintre cetățeni, este zidul

orașelor.

Conditio sine qua non Condiția necesară.

Consuetudinis vis

magna est

Forța obiceiului este mare.

Consuetudo quasi

altera natura (est)

(Cicero) - Obiceiul este altă

natură (a doua natură).

Contraria contrariis

curantur

Contrariile (medicamentele cu

efecte contrarii) vindecă

manifestările (simptomele)

contrarii

(Baza terapiei clasice, allopate).

Contra vim mortis non

est medicamen in hortis

Nu există medicament împotriva

puterii morții.

Credendo vides Crezând, vei ajunge să vezi

   

D

Latină Traducere Note

datum (dat.) data

de facto de fapt

de jure de drept

Page 9: Latin Phrases

de novo făcut nou

Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura

episcopilor iar mai târziu în titulatura

Papei.

deleatur (del.) îndepărtează, șterge (la corecturi)

doctor (Dr.) doctor

doctor honoris

causa(Dr.h.c.)

doctor de onoare

doctor juris (Dr.jur.) doctor în Drept

doctor medicinae(Dr.med.) doctor în Medicină

Doctor

philosophiae(Dr.phil.)

doctor în Filosofie

Doctor rerum

naturalium (D.rer.nat.)

doctor în Științe naturale

Doctor rerum

politicarum (Dr.rer.pol.)

doctor în Științe politice

Doctor

theologiae(Dr.theol.)

doctor în Teologie

De gustibus et

coloribus, non

disputandum

(Seneca) - Gusturile și culorile nu

se discută.

De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai

de bine.

Decet imperatorem

stantem mori

Un împărat se cuvine să moară in

picioare (maximă atribuită

împăratului romanVespasian și

semnifică înfruntarea demnă a

destinului).

Deo gratias! Să mulțumim Domnului!

De omnibus

dubitandum est

Totul trebuie pus sub semnul

îndoielii.

Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele

piese de teatru în care deznodământul

este forțat prin apariția unui zeu adus

pe scenă printr-un dispozitiv

mecanic) .

Dictum, factum Zis și făcut.

Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact.

Difficile est satiram non

scribere

(Juvenal) - E greu să nu scrii

satire (în anumite împrejurări).

Divide et impera (sau Divide ut regnes) - Dezbină

și stăpânește.

Page 10: Latin Phrases

Docendo discimus Învățând pe alții, învățăm și noi.

Doctus cum libro Savant cu cartea.

Domi suae quilibet rex La el acasă, oricine e rege.

Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi!

Do (tibi), ut des Îți dau (ceva), pentru ca și tu să-

mi dai.

Doscendo discimus Învățând pe alții, învățăm și noi (prin transmitere, cunoștințele noastre

se consolidează, se îmbogățesc).

Dubito ergo cogito,

cogito ergo sum

Mă îndoiesc, deci cuget; cuget,

deci exist.

Dulce et decorum est

pro patria mori

Este dulce și frumos să mori

pentru patrie.

(Horațiu)

Dum ferrum candet,

tundendum

Bate fierul cât e cald!

Dum spiro, spero Cât timp respir, sper.

Duobus ligitandibus

tertius gaudet

Când doi se ceartă, al treilea se

bucură (câștigă).

Dura lex, sed lex Legea e dură, dar e lege.

Dura necessitas Necesitate dură.

E

Latină Traducere Note

Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii

pe Iisus cu coroana de spini pe cap.

erga omnes față de toți Adresat tuturor, fără discriminare

ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia

unui raționament logic. (cogito ergo

sum)

errare humanum est,

sed perseverare

diabolicum

a greși este omeneste, dar a

persista (în greșeală) este

diabolic

Expresie care provine de la Seneca

et caetera (etc.) și celelalte, și așa mai departe

emeritus (em.) emeritat, pensionat

ens causa sui existent prin sine însuși

eo ipso tocmai de aceea

esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George

Berkeley lucrurilor sensibile.

ex abrupto deodată, brusc Procedeu retoric, o expunere fără

introducere, direct la chestiune.

ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod

Page 11: Latin Phrases

egal.

ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o

scrie pe cărțile din bibliotecă.

ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea

adversarului.

Ex tempore pe dată Imediat, pe loc, fără pregătire

prealabilă.

exempli causa, (gratia)

(e.c.) sau (e.g.)

pentru exemplificare

expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici. Expresie

folosită de juriști.

E fructu arbor

cognoscitur

Arborele se cunoaște după fructe.

Edere oportet, ut vivas,

non vivere ut edas

(Cicero) - Trebuie să mănânci ca

să trăiești, nu să trăiești ca să

mănânci.

Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt.

Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă

Ergo bibamus! (Goethe) - Deci, să bem!

Eripitur persona, manet

res

Persoana piere, lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna

creatorului ei).

Eritis sicut deus

scientes bonum et

malum

Veți fi asemenea lui Dumnezeu

cunoscând binele și răul.

Errare humanum est

sed perseverare

diabolicum

(Seneca) - A greși e omenesc,

dar a persevera (în greșeli) este

diabolic.

Esse quam videri malim Prefer să fiu, decât să par.

Est modus in rebus (Horațiu) - Este o măsură în

lucruri.

Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. Acesta este epigraful unui tablou

celebru al pictorului francez Nicolas

Poussin. Arcadia legendară este

ținutul vieții idilice, patriarhale.

Expresia mărturisește nostalgia după

o fericire pierdută.

Etiamsi omnes, sed non

ego

Chiar dacă toți, eu nu.

Et tu, Brute? (Caesar) - Și tu, (fiul meu)

Brutus?

Ex auribus sognoscitur

asinus

Măgarul se cunoaște după urechi.

Page 12: Latin Phrases

Es duobus malis minus

est eligendum

Din două rele, alege pe cel mai

puțin rău.

Exegi monumentum

aere perennius

Am înălțat un monument mai

durabil ca bronzul.

(Horațiu)

Ex nihilo, nihil (Lucrețiu) - Din nimic, nu se

creează nimic

Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat.

Exceptio confirmat

regulam

Excepția confirmă regula.

Ex nunc Pentru viitor.

Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit.

Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică

răzbunătorul.

Experientia est optima

rerum magistra

Experiența este în toate lucrurile

cel mai bun învățător.

Extra ecclesiam nulla

salus

Nu există mântuire în afara

bisericii.

Ex tunc Pentru trecut.

F

Latină Traducere Note

favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților

romani, liniște, nu tulburați

solemnitatea!.

fiat lux! să se facă lumină!

folio pagină

Floruit a înflorit, a fost productiv Se folosește în texte postclasice

pentru a arăta perioada de activitate a

unei persoane, școli sau mișcări atunci

când nu sunt cunoscute datele nașterii

și decesului sau datele înființării și

desființării.

Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației.

Facile dictu, difficile

factu

Ușor de zis, greu de făcut.

Fama nihil est celerius (Ovidiu) - Nimic nu este mai rapid

ca zvonul.

Fames est optimus

coquus

Foamea e cel mai bun bucătar.

Felix, cui potuit rerum (Virgiliu) - Fericit cel ce poate

Page 13: Latin Phrases

cognoscere causas cunoaște cauza (ascunsă) a

lucrurilor.

Frustra vivit, qui nemini

prodest

Traieste degeaba acela care nu

face altora bine.

Festina lente Grăbește-te încet!

Fiat justitia, et pereat

mundus

(Johannes Manlius) - Să se facă

dreptate, de-ar fi să piară lumea.

Fiat lux! Să se facă lumină!

Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta!

Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera.

Flagrante delicto În flagrant delict.

Fluctuat nec mergitur Pluteste, dar nu se scufundă.

Fortes fortuna

juvatsau Audaces

fortuna juvat

- Norocul favorizează pe cel

puternic/curajos.||

Fortuna multis dat

nimium, satis nulli

(Martial) - Norocul dă multora

prea mult, nu satură însă pe

nimeni.

Frustra laborat, qui

omnibus placere studet

Degeaba te ostenești să fi tuturor

pe plac.

Fugit irreparabile

tempus

(Virgiliu) - Trecerea timpului este

ireversibilă.

Fortuna caeca est (Cicero) - Norocul este orb

G

Latină Traducere Note

Gaudeamus igitur să ne bucurăm, așadar Începutul imnului studențesc adoptat

în apropape toate universitățile

europene.

grosso modo în linii mari

'Gaudeamus igitur ' Deci, să ne bucurăm (cântec studențesc).

Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!).

Gravissimum est

imperium consuetudinis

Este foarte gravă puterea

obișnuinței.

Gutta cavat lapidem,

non vi, sed sæpe

cadendo

(Ovidiu) - Picătura face o gaură în

piatră, nu prin forță, ci prin cădere

repetată.

Page 14: Latin Phrases

H

Latină Traducere Note

habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un

cardinal anunță alegerea unui nou

papă de către conclav.

hic et nunc! aici și acum!

hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ)

honoris causa onorific

horribile dictu îngrozitor de spus

hujus anni (h.a.) în acest an

Habemus papam! Avem papă!

Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) - Cărțile își

au destinul lor.

Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol

iminent!).

Hic et nunc Aici și acum.

Hic Rhodus, hic salta Aici e Rhodos, aici sari! (cu

înțelesul invitației de a-și dovedi

pe loc aptitudinile)

Hoc volo, sic iubeo, sit

pro ratione voluntas

(Juvenal) - Așa vreau, așa ordon,

voința să fie în serviciul rațiunii

("pentru rațiune")

Hodie mihi, cras tibi Azi pentru mine, mâine pentru

tine (nimeni nu e ferit de loviturile

soartei).

Homines quo plura

habent, eo ampliora

cupiunt

(Justinian) - Omul, cu cât are mai

mult, cu atât își dorește și mai

mult.

Homo homini lupus

(est)

(Plaut) - Omul este un lup pentru

om.

Homo naturaliter animal

sociale

Omul prin natură este un animal

social.

Homo proponit, sed

Deus disponit

Omul propune, Dumnezeu

dispune.

Homo sum, humani nihil

a me alienum puto

(Terențiu) - Om sunt și nimic din

cele omenești nu-mi este străin.

Honeste vivere,

neminem laedere, suum

Trăiește cinstit, nu vătăma pe

nimeni, dă fiecăruia ceea ce-i

Page 15: Latin Phrases

cuique tribuere aparține.

   

I - J

Latină Traducere Note

Ibidem (ib.) tot acolo

Id est (i.e.) adică

Idem (id.) același, la fel

Iesus Nazarenus Rex

Iudaeorum (I.N.R.I.)

Iisus Nazarineanul Regele

Iudeilor

Ignorabimus nu vom ști Formulă care exprimă

doctrina agnosticismului, pusă în

circulație de germanul Emile Du Bois-

Reymond în 1872.

Imago mundi imaginea lumii Veche denumire a hărților și

descrierilor geografice care dădeau o

imagine a lumii cunoscute de atunci.

In abstracto în abstract Făcînd abstarcție de la realitate sau

de la o situație concretă.

in contumaciam în absență

in extenso pe larg Formulă care arată că o anumită

expunere a fost reprodusă în

întregime.

in extremis în ultimele momente În ultimul moment, cînd nu se mai

poate altfel.

in flagranti asupra faptului

in illo tempore în acea vreme Termen consacrat de Mircea

Eliade pentru a denumi timpul mitic

(Marele Timp) în care zeii au creat

lumea.

in infinitum la nesfârșit

in medias res în mijlocul lucrurilor Formulă care provine de

la Horațiu în Ars poetica adresîndu-se

tinerilor scriitori. În esență, în miez.

in memoriam în memoria Echivalent cu "în memoria lui...",

referindu-se la reamintirea sau în

onoarea unei persoane decedate.

in nuce într-o nucă Comprimat pînă la a putea încăpea

într-o coajă de nucă. În miniatură, în

formă redusă.

Page 16: Latin Phrases

in propria persona în persoană

in situ la locul (originar) Despre monumentele arheologice, așa

cum au fost găsite pe teren, nu cum

apar în muzeu într-o așezare

artificială.

in spe (este) de așteptat În perspectivă, după cum se speră,

probabil, posibil.

in statu nascendi în stare de naștere Formulă folosită în limbajul

alchimiștilor medievali; precesul

obținerii unei substanțe este în cus.

in vitro în sticlă În eprubetă, în laborator.

incognito fără să fie cunoscut Fără să se știe cine este. Se folosește

mai ales în expresii ca „a

călătoriincognito” referindu-se la

călătoria sub nume fictiv.

ipse dixit așa a spus el Răspunsul dat de elevii lui Pitagora,

cînd cu ocazia expunerilor publice

erau întrebați de ce este așa.

Invocarea autorității în materie

(argumentum ad verecunndiam).

ipse fecit (i.f.) făcut singur Fără ajutor

ipso facto prin însuși faptul Expresie folosită în argumentări și se

referă la raportul de implicație între

două fapte. Vezi eo ipso.

Iacta alea est (Caesar) - Zarul este aruncat

(riscul este acceptat).

Ignoramus et

ignorabimus

Nu știm și nu vom ști (niciodată).

Ignorantia iuris nocet Ignorarea justiției dăunează.

Ignorantia legem non

excusat

Ignoranța nu scuză încălcarea

legii.

Ignoti nulla cupido Necunoscutul nu tentează.

Incredibile dictu Incredibil de zis.

In dubio pro reo În caz de dubiu, (decizie) în

favoarea acuzatului.

In hoc signo vinces Cu acest semn vei învinge.

In medio stat virtus Virtutea este (totdeauna) la

mijloc.

In patria natus non est

propheta vocatus

Nimeni nu este profet în țara lui.

In saecula saeculorum În veacul veacurilor.

Inter arma silent leges (Cicero) - În timpul războiului,

Page 17: Latin Phrases

(musae) legile (muzele) tac.

Inter malleum et

incudem

Între ciocan și nicovală.

In vino veritas Adevărul este în vin. În sensul: Oamenii beți spun adevărul

Ipsi Insuși magistrul (persoana cu

autoritate) a spus!

Iracundiam qui vincit,

hostem superat

maximum

Cel ce-și stăpânește mânia,

învinge pe cel mai mare dușman.

Is fecit, cui prodest Făcut de cel care profită de el.

Iunctis (junctis) viribus Unirea face forța.

Iurare (jurare) in verba

magistri

Jură pe cuvintele unui profesor.

Jus est ars boni et

aequi

Justiția este arta binelui și a

echitatii.

Justitia nihil expetit

praemii

(Cicero) - Dreptatea nu așteaptă

răsplată.

Litera j notează semivocala corespunzătoare

vocalei i.||

L

Latină Traducere Note

Lapis philosophorum piatra filosofilor Substanță ipotetică a alchimiștilor

medievali care are proprietatea ca în

unire cu anumite metale să se obțină

aurul. Se presupune a fi de culoare

roșie.

licentia poetica licență poetică Dreptul poetului de a folosi mijloace

specifice de redare.

liber (lib.) cartea

liquor (liq.) lichid

loco citato (l.c.) la locul citat

loco tipico la locul tipic, obișnuit

lorem ipsum —

Lupus in fabula lupul în povestire Dicton echivalent cu proverbul

„vorbeam de lup și lupul la ușă”.

Labor omnia vincit

improbus

(Virgiliu) - O muncă perseverentă

învinge orice dificultățiîn.

Laborare est orare Lucrul este o rugăciune.

Page 18: Latin Phrases

Lapis philosophorum Piatra filozofală (cu ajutorul căreia

orice metal ar putea fi transformat

în aur).

Lex neminem cogit ad

impossibila

Legea nu constrânge pe nimeni

să facă imposibilul.

Libertas est potestas

faciendi id quod jure

licet

Libertatea înseamnă să poți face

ceea ce îți permite legea.

Litterae scripta manet,

volant irrevocabile

verbum

Ce e scris rămâne, vorbele

zboară irevocabil.

Longum iter est per

praecepta, breve et

efficax exempla

(Seneca) - Lung este drumul cu

reguli, scurt și eficient prin

exemple.

Lupus pilum mutat, non

mentem

Lupu-și schimbă părul, dar

năravul, ba!

M

Latină Traducere Note

magister ludi învățătorul școlii Cel care se ocupă de instruirea

copiilor

magna cum laude cu mare laudă Expresie comună de apreciere, de

onoare. La decernarea diplomei de

doctor, există de obicei patru

calificative

posibile: rite (suficient); cum

laude (bine);magna cum

laude (foarte bine); summa cum

laude (excepțional).

manu propria (m.pr.) cu propria mână Formulă pentru a confirma

autenticitatea semnăturii.

maximum (max.) maximal

mea culpa din vina mea Formulă canonică de mărturisire.

Astăzi, formulă prin care se cere

scuze, autocritică.

memento mori nu uita că vei muri Amintește de nimicnicia omului. Titlul

unei poezii de Mihai Eminescu.

mensis currentis (m.c.) în luna în curs

minimum (min.) minimal

modus operandi mod de a acționa Terminologie scolastică. Astăzi, folosit

Page 19: Latin Phrases

pentru a descrie metode ale

infractorilor.

modus ponens mod care afirmă Raționament conform căruia: dacă p,

atunci q. Dar p. Deci, q.

modus tollens mod care neagă Raționament conform căruia: dacă p,

atunci q. Dar nu q. Deci, nu p.

modus vivendi mod de a trăi

multum in parvo mult în puțin Percept al lui Pitagora: „nu spuneți

puțin în multe cuvinte, ci mult în puține

cuvinte”.

Magna cum laude Cu deosebită laudă, distincție

(mențiune pe diplomele de

doctorat).

Margaritas ante porcos (Nu dați) mărgăritare porcilor.

Magister ludi Învățătorul școlii.

Manus manum lavat Mâna spală mâna (O mână spală

pe alta).

Medicus curat, natura

sanat

Medicul îngrijește, natura

însănătoșește.

Memento mori Adu-ți aminte că vei muri.

Mendacem memorem

esse oportet

(Quintilian) - Mincinosul trebuie să

aibă memorie bună.

Mens agitat molem (Virgiliu) - Mintea agită (mișcă)

masele.

Mens sana in corpore

sano

(Juvenal) - Minte sănătoasă în

corp sănătos.

Minima de malis Din atâtea rele (alege) pe cel mai

puțin rău.

Modus vivendi Mod de a trăi.

Mors ultima ratio Moartea este rațiunea finală.

Mortuo leoni et lepores

insultant

Pe leul mort îl insultă chiar și

iepurii.

Multi sunt vocati, pauci

vero electi

Mulți chemați, puțini aleși.

Multum, non multa Mult, nu multe (În sensul de: "Mai

bine puțin și bun, decât mult și

prost").

Mutatis mutandis Schimbând ce este de schimbat.

Page 20: Latin Phrases

N

Latină Traducere Note

ne quid nimis! nimic prea mult Inscripție la intrarea în templul lui

Apollo din Delphi. Versiunea latină

este a luiTerențiu.

nec plus ultra și nu mai mult dincolo Pînă aici: dincolo nu se mai

poate! Inscripție care indică sfîrșitul

pămîntului. Formula inițială ne plus

ultra a fost vechea deviză a Spaniei.

Se folosește și cu sensul de

performanță maximă, record sportiv,

capitol care încheie o lucrare,

specialist de maximă competență.

ne sutor ultra crepidam Nu te ridica, cizmarule, mai

presus de calapodul tău!

Când un cizmar i-a reproșat artistului

Apelles că încălțămintea purtată de

personajele dintr-un tablou al acestuia

este prost realizată, Apelles nu a ezitat

și a refăcut aceste detalii, urmând cu

atenție sfaturile cizmarului. Dar când

acesta a început să critice și picioarele

personajelor, Apelles a dat un răspuns

care a rămas celebru.

netto (ntto.) netto (greutate netă)

nihil novi sub sole nimic nou sub soare

nihil obstat nimic nu stă împotrivă Formulă folosită la Vatican care

exprimă acordul cenzorului asupra

publicațiilor oficiale. La figurat are sens

de cale liberă.

nihil sine Deo nimic fără Dumnezeu Deviza familiei Hohenzollern pusă pe

stema României.

nolens, volens vrînd, nevrînd Uneori întălnit sub forma volens

nolens sau aut nolens aut volens.

Exprimă sentimentul necesității.

noli me tangere! nu mă atinge! Cuvintele lui Iisus către Maria

Magdalena

noli turbare circulos

meos

nu tulbura cercurile mele Cuvintele lui Arhimede adresate unui

soldat roman ajuns în Siracuzia.

Arhimede studia niște figuri

geometrice desenate pe nisip iar

soldatul le-a stricat.

non liquet nu este clar Expresie folosită de juriști și exprimă

Page 21: Latin Phrases

insuficiența probelor. Neclaritate,

nesiguranța ideilor.

non multa, sed multum nu multe, ci mult Calitate, nu cantitate. Conținut bogat

într-o expunere scurtă. Vezi multum in

parvo.

non nova, sed nove nu lucruri noi, ci într-o formă nouă Într-o parafrazare mult mai directă în

limba română, s-ar putea formula

prinNimic nou sub soare.

non sequitur nu decurge Expresie folosită atunci cînd concluzia

este greșită, falsă.

nota bene (N.B.) ia aminte!

nuda veritas adevărul gol

Nascuntur poetae, fiunt

oratores

(Cicero) - Poeții se nasc, oratorii

se formează.

Natura non facit saltus Linné - Natura nu face salturi.

Naturalia non sunt

turpia

(Necesitățile) naturale nu sunt

rușinoase.

Natura abhorret a vacuo Natura are oroare de vid.

Ne quid nimis Nimic mai mult.

Nec Hercules contra

plures

Nu este un Hercule cine luptă cu

o droaie.

Nemo ante mortem

beatus est

(Ovidiu) - Nimeni nu e fericit

înainte de a muri.

Nihil est in intellectu,

quod non fuerit prius in

sensu

(Toma de Aquino) - Nimic nu este

în minte, care să nu fi fost mai

întâi în simțuri.

Nihil lacrima citius

arescit

Nimic nu usucă mai repede ca o

lacrimă.

Nihil novi sub sole Nimic nou sub soare.

Nihil obstat Nimic nu stă împotrivă.

Nihil sine numini Nimic fără dorință.

Nil nocere! (Cel puțin) să nu dăunezi în niciun

caz (pacientului).

Nil tam difficile est, quin

quaerendo investigari

possiet

(Terențiu) - Nimic nu este atât de

greu, încât să nu poată fi clarificat

prin cercetare.

Nolens,volens Vrând, nevrând!

Noli me tangere! Nu mă atinge!

Nomen est omen (Plautus) - Numele este un semn

prevestitor.

Nomina (sunt) odiosa Evocarea numelui provoacă

neplăceri.

Page 22: Latin Phrases

Non decet Nu este permis (sau: Nu se face).

Non licet bovi, quod

licet Jovi

Nu este permis boului (oricui),

ceea ce este permis lui Juppiter.

Nondum amabam, et

amare amabam

Nu am iubit, chiar dacă am

învățat să iubesc.

Non multa, sed multum Nu multe, ci mult ("Mai bine puțin

și bun, decât mult și prost").

Non omnia possumus

omnes

Nimeni nu poate face orice.

Non scholæ, sed vitæ

discimus

(Seneca) - Nu învățăm pentru

școală, ci pentru viață.

Non ut edam vivo, sed

ut vivam edo

Nu trăiesc ca să mânânc, ci

mănânc ca să trăiesc.

Non vestimentum virum

ornat, sed vir

vestimentum

Nu veșmântul (haina) face pe om,

ci omul veșmântul (haina).

Noscete ipsum (et

nosces universum et

deos)

Cunoaște-te pe tine însuți (și vei

cunoaște universul

și zeii) (proverb preluat de la greci).

Nulla dies sine linea (Plinius cel Bătrân) - Să nu treacă

o zi fără un rând (scris).

Nulla est medicina sine

lingua latina

Nu e medicină fără limba latină.

Nulla poena sine lege Nicio pedeapsă în afara legii.

Nulla regula sine

exceptione

Nu e regulă fără excepție (vezi

și Excepția întărește regula)

Nulla res tam

necessaria est quam

medicina

Nimic nu e mai necesar ca

medicina.

Nunc est bibendum (Horațiu) - Acum e momentul să

bem (să sărbătorim ceva).

O

Latină Traducere Note

obiit (ob.) este mort

obiter dicta în treacăt spuse Afirmații bazate pe impresie și

exprimate în treacăt.

opus (op.) opera

Oculi plus vident quam

oculus

Mai mulți ochi văd mai mult decât

unul singur.

Page 23: Latin Phrases

Odero si potero si non

inventius te amabo

Te voi uri daca voi putea, daca nu

fara sa vreau, te voi iubi.

Omnes homines sibi

sanitatem cupiunt,

sæpe autem omnia,

quæ valetudini contraria

sunt, faciunt

Toți oamenii vor să aibă sănătate,

dar adesea fac totul în contra ei.

Omnia mea mecum

porto

(Cicero) - Port cu mine tot ce e al

meu. Versiunea latină a

răspunsului pe care l-ar fi dat

filozoful Bias concetățenilor săi,

mirați că părăsește cetatea

asediată de Perși, fără să-și ia

nimic cu el (spiritul constituie

unica bogăție a înțeleptului, un

bun care-l însoțește peste tot).

Omnia vincit amor (et

nos cedamus amori)

(Virgiliu) - Iubirea învinge orice (și

noi ne plecăm puterii sale).

Omnium artium

medicina nobilissima

est

Medicina este cea mai nobilă

artă.

Omnium rerum homo

mensura est

Omul este măsura tuturor

lucrurilor.

Optimum

medicamentum quies

est

Cel mai bun medicament este

odihna.

Ora et labora Roagă-te și lucrează (deviza călugărilor benedictini).

O tempora, o mores! (Cicero) - Ce vremuri, ce

moravuri!

P

Latină Traducere Note

panem et circenses pâine și circ Expresie considerată ca provenind de

la poetul latin Decimus Juvenalis, care

se lamenta adresându-se unui prieten,

de decaderea poporului roman.

pari passu în pas egal

pauca sed matura puține dar coapte Deviza lui Gauss

pater familias tatăl familei În dreptul roman, tatăl era stăpânul

absolut al familiei, singurul care

Page 24: Latin Phrases

dispunea de toate drepturile civile.

Pater Patriae Părintele patriei Titlu de onoare acordat oamenilor

politici cu merite deosebite. Primul

care l-a primit a fost Cicero.

Pater, peccavi! Tată, am greșit! Formulă tradițională pentru

mărturisirea greșelilor în Biserica

Catolică.

Pax Romana Pacea Romană Pacea impusă de stăpânirea romană.

Parafraze: Pax Hispana, Pax

Germanica, Pax Britannica, Pax

Americana.

Pax vobiscum! Pace vouă! (Pacea [să fie] cu

voi!)

Traducerea salutului ebraic, Pax

vobiscum, nolite timere

per a contrario adagiu latin, domeniul juridic,

rationament de interpretare

juridica "prin inteles contrar".

per definitionem prin definiție Reiese din definiția însăși

per excellentiam prin excelență În mod deosebit, cu distincție. Se

folosește și versiunea franceză par

ecellence.

per procura (p.p.) cu procură, împuternicire

per pedes

(apostolorum)

pe jos (ca apostolii) În latina clasică, corect este pedibus.

perpetuum mobile mobil perpetuu Termen muzical. Se referă, de

asemenea, și la un aparat mecanic

care produce o mișcare perpetuă,

alimentată de ea însăși, fără

alimentare din afara ei.

persona (non) grata persoană (ne)agreată Termen folosit în diplomație despre un

cetățean străin pe care guvernul unei

țări nu-l agrează din cauza actelor

politice sau a concepțiilor sale. În

vorbirea curentă, expresia poate fi

utilizată când o persoană care a

apărut într-o societate oarecare, nu

este binevenită, fiind considerată „non

grata”, care nu este agreată,

incomodă.

petitio principii revenirea la început Raționament eronat, care pornește de

la o premisă nedemonstrată anterior;

trebuie revenit la punctul de plecare. A

fost semnalat de Aristotel.

Page 25: Latin Phrases

pia mater mamă iubitoare Formulă care apare în imnuri

religioase medievale. În anatomie, una

din membranele care învelesc creierul.

pollice verso cu degetul întors Cu degetul mare întors spre arenă.

Gest folosit la luptele de gladiatori,

prin care publicul cerea ca învinsul să

fie omorât.

Pontifex Maximus (P.M.) Papa, Marele Pontif În Roma Antică, Pontifex Maximus era

conducătorul colegiului pontifilor.

Prestigiul marelui pontif este

considerabil. Cezar, începând din 63

î.Hr., obține marele pontificat; în timpul

Imperiului, toți împărații vor purta titlul

de Pontifex Maximus.

Post Christum (natum)

(p.Chr.)

după (nașterea lui)Cristos

post factum după faptă Ulterior, după consumarea faptului.

post festum după sărbătoare După ce s-a terminat ceremonia.

post hoc, ergo propter

hoc

după aceasta, deci din cauza

aceasta

Raționament inductiv greșit, în care

simpla succesiune cronologică a

fenomenelor este interpretată necritic,

ca un raport de la cauză la efect.

post meridianum (p.m.) după prânz Post meridian. (v. ante meridiem)

post mortem după moarte

praeter propter (p.ptr.) aproximativ Aproximativ, mai mult sau mai puțin.

prima facie la prima vedere

pro anno (p.a.) anual

pro centum (p.c.) la sută

pro forma de formă

pro tempore pentru un timp De durată condiționată.

Pacta sunt servanda Acordurile trebuie respectate.

Panem et circenses

(dare)

(Juvenal) - (Dați poporului) pâine

și jocuri (circ).

Parturiunt montes,

nascetur ridiculus mus

(Horațiu) - (Se muncesc) munții în

chinurile facerii și se naște un

șoarece ridicol, ("Mult zgomot

pentru nimic").

Pauca, sed bona Puține, dar bune (nu cantitatea, ci

calitatea contează).

Pax melior est quam Pacea e mai bună decât cel mai

Page 26: Latin Phrases

iustissimum bellum just război.

Pax vobiscum! Pace vouă!

Pecunia non olet (Vespasian) - Banii n-au miros.

Per aspera ad astra Pe căi aspre, până la stele.

Per scientiam ad

salutem ægroti

Să vindeci boala prin știință.

Philosophia ancilla

theologiae

(Petrus Damianus) - Filosofia este

servitoarea teologiei.

Pia mater Mamă cucernică.

Plenus venter non

studet libenter

O burtă plină nu iubește studiul.

Plures crapula quam

gladius perdidit

Beția ia mai multe vieți ca spada.

(Asa ca beti baieti)

Post cenam non stare,

sed mille passus meare

Să nu stai după cină, ci să mergi

pe jos o milă.

Post hoc non est

propter hoc

După asta, nu e din cauza asta(a considera simpla succesiune a

evenimentelor drept cauzalitate).

Potius mori quam

foedari

Mai bine moartea decât

dezonoarea.

Præsente medico nihil

nocet

Când doctorul e lângă tine, nimic

nu-ți poate face rău.

Prævenire melius est

quam curare

A preveni, e mai ușor decât a

trata.

Primum non nocere În primul rând nu dăuna.

Primum vivere, deinde

philosophari

Mai întâi trăiește și pe urmă

filosofează.

Primus inter pares Primul între egali.

(Oratio) pro domo (Pledoarie) în interes propriu.

Pro rege saepe; pro

patria semper

Pentru rege adesea; pentru patrie

totdeauna.

Prosit Să fie de bine.

Pulchrum est paucorum

hominum

Frumusetea este pentru putini Citat apartinand lui Horatiu, se

intalneste in Amurgul idolilor al

lui Friedrich Nietzsche

Page 27: Latin Phrases

Q

Latină Traducere Note

Quot linguas calles, tot

homines vales

Câte limbi știi, de atâtea ori ești

om

qui pro quo cineva drept altcineva Confuzie între persoane. Pentru

confuzie între lucruri, fapte etc. se

foloseștequid pro quo.

quod erat

demonstrandum (Q.E.D.)

ceea ce era de demonstrat Formulă tradițională care încheie

demonstrațiile de geometrie.

quo vadis? unde mergi? Conform unei legende, Sfântul

Petru care fugea de persecuțiile

împăratului Nero, îl întâlnește pe Iisus,

care murise de 30 de ani și îl

întreabă Quo vadis, Domine? Expresia

s-a răspândit prin romanul Quo

vadis al lui H.Sienkiewicz.

Quad non est in actis

non est in mundo

Ceea ce nu este in acte, nu este

pe lume

(axiomă juridică potrivit căreia un lucru

neconsemnat printr-un act este ca și

inexistent).

Qualis autem homo ipse

esset, talem esse eius

orationem

(Cicero) - Omul se cunoaște după

felul cum vorbește.

Quandoque bonus

dormitat Homerus

(Horațiu) - Chiar și bunul Homer

mai doarme câteodată

(în sensul: Chiar și un scriitor de geniu

nu este totdeauna el însuși).

Qui habet aures

audiendi, audiat

Cine are urechi de auzit, să audă.

Qui rogat, non errat Cine întreabă, nu greșește (sau "Încercarea moarte n-are").

Qui scribit, bis legit Cine scrie, citește de două ori.

Qui tacet, consentire

videtur

Cine tace, e de-acord.

Quid novi? Ceva nou?

Quidquid agis,

prudenter agas, et

respice finem !

Orice ai face, fă cu prudență, fără

să ți se taie respirația la sfârșit.

Quidquid discis, tibi

discis

Orice ai învăța, înveți pentru tine.

Quid sit futurum cras,

fuge quaerere

(Horațiu) - Nu întreba ce va aduce

ziua de mâine.

Quisque est faber suae

fortunae

Fiecare este artizanul propriului

destin.

Quod licet Iovi, non licet Nu tot ce-i este permis lui Jupiter

Page 28: Latin Phrases

bovis îi este permis și unui bou (oricui).

Quod medicina aliis,

aliis est acre venenum

Medicamentul unuia, este veninul

altuia.

Quod scripsi, scripsi! Ceea ce am scris, am scris!

Quot capita, tot sensus Câte capete, atâtea păreri.

Quot licet Iovi not licet

vobi

Ce e permis lui Jupiter nu este

permis si vouă.

Quot linguas calles, tot

homines vales

Câte limbi știi, de atâtea ori ești

om (valorezi cât tot atâția oameni)

R

Latină Traducere Note

rara avis pasăre rară Raritate, lucru rar.

ratio sufficiens rațiune suficientă Concept introdus în logica formală

de Leibniz.

recipe (Rp.) primește! Începutul unei rețete medicale

redde caesari quae sunt

caesaris, et quae sunt

dei deo

dă Cezarului cele ce sunt ale

Cezarului si lui Dumnezeu cele ce

sunt ale lui Dumnezeu.

regis ad exemplum după al regelui exemplu

requiescat in pace! odihnească-se în pace! Formulă de încheiere la slujbele celor

decedați, deseori gravată și pe pietrele

funerare. Se scrie și R.I.P.

repetitio mater

studiorum est

repetiția este mama învățăturii

res comunis lucru comun

res nullius lucrul nimănui Categorie de bunuri care, în dreptul

roman, puteau fi însușite de primul

venit.

restitutio in integrum restabilire în întregime Repunerea unei persoane în întreaga

posesie de dinaintea unui act anulat.

Rara avis Pasăre rară (lucru rar)

Raro ulla calamitas sola

venit

Rareori o nenorocire vine singurǎ

Redde Caesari quae

sunt Caesaris et quae

Dei Deo

Dă Cezarului (împăratului) ce-i al

Cezarului și lui Dumnezeu ce-i al

lui Dumnezeu

Repetitio mater

studiorum est

Repetiția este mama învățăturii

Requiescat in pace! Odihnească-se în pace!

Page 29: Latin Phrases

Ridendo castigat mores Prin râs se corecteaza moravurile

Roma die uno non

aedificata est

Roma nu a fost cladită într-o zi

S

Latină Traducere Note

salva venia cu îngăduință

salvo errore (s.e.) excluzând eroarea

sapienti sat deșteptului i-ajunge Indică faptul că omul inteligent

înțelege din două vorbe, fără lungi

explicații.

semper idem mereu același Constant (deviza omului statornic).

semper in motu mereu în mișcare După filosoful Anaximene din Milet,

atribut al aerului, care era principiu al

existenței.

Senatus populus que

Romanus (S.P.Q.R.)

Senatul și poporul roman Formulă care figura în antetul

decretelor senatoriale.

sequens (seq.) în cele ce urmează

sequentes (seqq.) următoarele

sine die fără termen Formulă juridică care se referă la cazul

în care nu este stabilit un termen legal.

De obicei se folosește cu sensul de „a

amâna”.

sine ira et studio fără ură și părtinire relatarea unui eveniment controversat,

e.g., război, masacru etc, trebuie

făcută cu calm și prudență, pe bază de

dovezi

sine loco (s.l.) fără specificarea locului

sine nomine (s.n.) fără nume

sine qua non (s.q.n.) fără de care nu se poate

sine tempore (s.t.) punctual (fără sfertul de oră

academic)

sit venia verbo (s.v.v.) fie îngăduit cuvântul

statu quo în starea în care Forma completă este in statu quo

ante sau in statu quo prius. Termen

din limbajul diplomatic cu ajutorul

căruia se precizează, de exemplu,

dorința de menținere a situației

existente, înainte de izbucnirea unui

conflict.

Page 30: Latin Phrases

status in statu stat în stat

sublata causam tollitur

effectus

suprimând cauza, dispare efectul Prevedere din “Dreptul Roman”, care

consfințește ideea conform căreia nu

există efect fără cauză.

sui generis în felul său Un fel deosebit.

summum bonum binele suprem Cea mai mare fericire pe care o pot

avea oamenii. Termen folosit

în filosofie, noțiune introdusă

de Aristotel.

Supplex Libellus

Valachorum

scrisoare cu doleanțele valahilor Memoriu înaintat Dietei în 1792.

Sæpe morborum

gravium exitus incerti

sunt

Soarta persoanelor grav bolnave

este adesea necunoscută

Salus ægroti suprema

lex

Sănătatea pacientului, lege

supremă

Salus populi suprema

lex esto

Bunăstarea poporului să fie legea

supremă

Semper idem Mereu același

Servum pecus! Oaie servilă! Turmă slugarnică!

Sic transit gloria mundi (Patricius) — Așa trece gloria

lumii

Similia similibus

curantur

Cele asemănătoare vindecă

(lucruri) asemănătoare

( principiulhomeopatiei)

Sine die Fără termen, niciodată

Sine ira et studio (Tacit) — Fără ură și părtinire

Sine labore non erit

panis in ore

Fără muncă nu mănânci pâine

("Cine nu muncește, nu

mănâncă!")

Si tacuisses,

philosophus mansisses

(Boetius) — Dacă tăceai, filosof

rămâneai

Sit tibi terra levis! Să-ți fie țărâna ușoară!

Si vis pacem, para

bellum

(Vegetius) — Dacă vrei pace,

pregătește-te pentru război

Si vis pacem, para

iustitiam

Dacă vrei pace, instaurează

dreptatea

Sublata causa, tollitur

effectus

Îndepărtată cauza, dispare efectul

Sub specie aeternitatis (Baruch Spinoza) - Sub semnul

eternității

Summum jus, summa Cu cât sunt mai multe legi, cu atât

Page 31: Latin Phrases

injuria mai multă nedreptate

Sustine et abstine Suportă (toate relele) și abține-te

(de la plăceri)

Si vis vincere, disce pati Daca vrei sa invingi, invata sa

rabzi

T

Latină Traducere Note

Tabula rasa tablă ștearsă A nimici totul, a trece cu buretele

peste tot ce s-a petrecut

Tale, quale așa cum este Neschimbat, fără modificări.

Tarde venientibus ossa Pentru cei care vin târziu, (rămân

doar) oasele

Tempora mutantur et

nos mutamur in illis

Timpurile se schimbă, și noi cu

ele

Tempus vulnera sanat Timpul vindeca ranile

Terminus a quo momentul de la care...

Terra deserta pământ nelocuit Termen folosit de vechii geografi

Terra incognita (t.i.) pământ necunoscut Termen folosit de navigatorii

portughezi și olandezi pentru

pământurile neexplorate.

Tertium non datur a treia posibilitate nu există Enunț prescurtat al legii terțiului exclus

Theatrum mundi teatrul lumii

Testis unus, testis

nullus

Un singur martor este ca și cum

n-ar fi niciunul

Timeo Danaos et dona

ferrentes

(Virgiliu) - Mă tem de greci, chiar

când aduc daruri.

(Referire la Calul Troian, trimis de

greci Troiei ca dar.)

Timeo lectorem unius

libri

Mă tem de cititorul unei singure

cărți (unilateral)

Trahit sua quemque

voluptas

Fiecare cu tentația lui

Tres faciunt collegium (Marcellus) — Trei (membri) sunt

necesari pentru a forma o uniune

(asociație)

Tu quoque, mi fili? și tu, fiul meu? Cuvintele spuse de Cezar când îl

zărește pe Brutus printre asasinii săi.

Tunica proprior pallio

est

(Plautus) - Cămașa este mai

aproape de corp decât haina

Page 32: Latin Phrases

U

Latină Traducere Note

ultima ratio ultimul argument În timpul regelui Ludovic al XIV-lea pe

tunurile franțuzești era

inscripționat ultima ratio regum.

Una hirundo non facit

ver

O rândunică nu face primavară

una voce o singură voce La unison

Unguibus et rostro cu ghearele și cu ciocul Referire la luptele de cocoși. Se

utilizează în sensul "a lupta cu toate

mijloacele". Expresia este deviza

orașului Avignon, Franța.

Unum castigabis,

centum emendabis

Dacă reprimi o greșeală,

corectezi o sută

Unus pro omnibus,

omnes pro uno

Unul pentru toți, toți pentru unul (Deviza tradiționala a Elveției)

Urbi et orbi Romei și lumii Formulă folosită la învestirea papei.

Usus magister est

optimus

Experiența este cel mai bun

profesor

Ut ameris, amabilis esto (Ovidiu) — Fii amabil și vei fi iubit

ut infra ca mai jos

Ut pictura poesis! (Horațiu) - Poezia să fie ca

pictura!

Ut sementem feceris, ita

metes

(Cicero)- Cum ai semănat, așa

vei culege

Ut sis nocte levis, sit

cena brevis

Dacă vrei să dormi bine,

mănâncă devreme

ut supra ca mai sus

Ubi bene, ibi patria (Cicero) — Unde-i bine, acolo

este patria

Ubi concordia, ibi

victoria

Unde este armonie, este și

victorie

Ubi tu Gaius, ibi ego

Gaia

Unde ești tu Gaius, acolo voi fi

eu, Gaia

Uti, non abuti Uzează (folosește-te), dar nu

abuza

Page 33: Latin Phrases

V

Latină Traducere Note

Vade mecum Vino cu mine

vae victis! vai de învinși! Exclamație atribuită lui Brennus,

căpetenia galilor, în timp ce cântărea

aurul oferit de romani.

Vanitas vanitatum,

omnia vanitas

Deșertăciunea deșertăciunilor,

totul este deșertăciune

varia diverse

veni, vidi, vici am venit, am văzut, am învins Cuvinte cu care Cezar anunță victoria

de la Zela, 47 î.Hr.

venia legendi, docendi recunoașterea capacității de a

preda, de a ține prelegeri (la

universitate, după obținerea

docenței)

Verba docent, exempla

trahunt

Vorbele te învață, exemplele te

călăuzesc

Verba volant, scripta

manent

Vorbele zboară, scrisul rămâne

Veritas odium paret Adevărul provoacă ura

Vertatur, verte (vert.) întoarce pe partea cealaltă (de ex.: pagina)

veto! mă opun! Formulă cu care tribunii plebei

respingeau decretele senatului roman.

Familiar are sens de interzicere,

opunere la o acțiune.

Via sacra calea sfântă Stradă principală în Roma antică.

Generalizat, se folosește pentru strada

principală a unui oraș.

vice versa invers Schimbând ordinea

vide infer (v.i.) vezi mai jos

vide supra (v.s.) vezi mai sus

Vita brevis, ars longa (Seneca) - Viața este scurtă, arta

(are durată) lungă

Vitam impendere vero (Juvenal) - Să-ți dai viața pentru

adevăr

Vivat, crescat, floreat! trăiască, crească și înflorească! Urare folosită între studenții vechilor

universități apusene

viva vox viu grai Auzit direct de la vorbitor.

Vox clamantis in

deserto

Vocea celui care strigă în pustiu

vox populi, vox Dei vocea poporului, vocea lui Adevărul unei mari majorități.

Page 34: Latin Phrases

Dumnezeu

Vulnerant omnes, ultima

necat

Toate (orele) rănesc, ultima ucide