jan otcenasek - romeo julieta si intunericul

of 141 /141
8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 1/141

Upload: catalina-melinte

Post on 03-Jun-2018

284 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 1/141

Page 2: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 2/141

JAN OTČENÁŠEK  

 Romeo, Julieta şi Romeo, Julieta şi  

întunericulîntunericul

EDITURA EMINESCU1972

49

Page 3: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 3/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

Cu&$i#'

1...............................................................................................................112...............................................................................................................16

3...............................................................................................................274...............................................................................................................385...............................................................................................................486...............................................................................................................587...............................................................................................................668...............................................................................................................739...............................................................................................................88

10.............................................................................................................9611...........................................................................................................10712...........................................................................................................11913...........................................................................................................128POSTFAŢĂ..........................................................................................137

3

Page 4: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 4/141

 J# Ot(e#)*e+

Casele vechi sun ca !a"enii #$%&ni' (line )e a"ini%i.

*le +,i au via-a ,i +n$-i,a%ea l!% (a%icula%$. /i)u%ile (u%e$ie aua#s!%#i )e "ul !ae "i%!su%ile %ele ce )$inuie (%in (%ea"al$ca,u%il!% !"ene,i. e "ul sa %isi(i )in ele iul acela $%$+nse"n$ae )e va% ,i encuial$ a& )e (%!(%iu cuiil!% "!)e%ne une!%i (u-in insi(i)e )e (e (la!u%ile su#u%#iil!% (%ea n!i +nc$ (en%u a,i i (uu $u%i ! is!%ie. /i)u%ile casel!% vechi sun vii ele %$iesc (%in)esinele cel!% ce au vie-ui +n%e ele.

C&e nau v$u i c&e nau auiCasele vechi +,i au ,i lasul l!% )e!se#i. Ascul$'cineva %ece (e (alie% cu (as len %eu )e !#!seal$ ,i luie%$ +nsu%)in$ acu" sa !(%i ! sc&neie%e scu%$ )e chi#%i v&cne,e (e (e%ee a(!i !"ul +,i ve)e "ai )e(a%e )e )%u" ia% s(i%ala #$$!%i$ a%e(el!% )e le"n %$sun$ %is )e un)eva se au)e #!l#!%!sin) +n +nune%icun a(a%a )e %a)i! ($l$v%$eala lui e ac!(e%i$ )e !"!ul unei u,i%&nie )e )e(a%e %$#ae un sc&nce )e c!(il

S$ +nins (e s(ae cu "&inile li(ie )e c!%( cu !chii "a%i a-ini-i s(%ee%eas%a +nun)a$ +n +nune%icul c!"(ac. inc!l! )e e%eas%$ (alie%ulcu (l$cile )isl!cae ce sc%&,nesc su# ieca%e a($sa%e )e al($ ,i &n&na ($%a$ a cu%-ii. Pese ac!(e%i,u%i (lue,e "&n&ie!% a)ie%ea cal)$ an!(-ii )e va%$. Sus (e ce% !ul e cuun)a +n lini,e :ea )in c!nsela-ia

;i%ei ace ia% )in%! "a%ine )%en-ui$ )e n!% sa )es(%ins luna ,i +,is%ec!a%$ (%in e%eas%$ chi(ul li(si )e e<(%esie.

 =!a(ea sa l$sa (ese !%a, ,i $ce%ea ei +l ($%un)e +i !,ne,e ,iis&%&ie +n &"(le e (lin$ )e ,!a(e )e su#+n-elesu%i ,i )e ec!u%ine)eslu,ie nu"ai (asul $%$$na al #$%&nului ceas cu (en)ul$ %$#ae (%in (e%ee cu %i"ul lui "!n!!n.

Ceasul> =! i !a%e ini"a> O au)e ! au)e cu" +i v&cne,e vie +nc$

+n (ie( (!"(&n) +n sus s&nele ce )$ n$val$ s(%e &"(le. ?a% aiciun)eva se +n%$"$)esc &n)u%ile &n)u%ile $%$ )e s&%,i ca ($)u%ile

4

Page 5: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 5/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

$%$ )e (!eci./ace )in n!u aici (ie%)u ,i ($%$si +n%e i)u%ile !%a,ului +n cuia

s%&"$ a !)$i-ii sale ce (!ae i "$su%a$ !a$ )in cinci (a,i. @naine+na(!i ,i ia% +naine e c&e !%i a #$u !a%e +n ace,i uli"i ani

)%u"ul acesa scu% li(si )e !%ice sens ,i (e%s(eciv$> Cu s%ania )!%in-$)e a,i )%!#i -easa )e (e%ee a% nu )e una ca asa nui +n sa%e. ia(!i la ce #un> ai #ine s$ sea ne"i,ca Chinui!a%e (!i-ie (en%u un&n$% )e !(s(%eece ani ai #ine s$ nu &n)easc$. a% cu" cu" s$aci s$ nu &n)e,i> @nchi&n) (!ae (le!a(ele B a,a ,i s$ e ascuni )e!ae +n)$%$ul aces!% ca%a(ace a%$!a%e. e !ae' )e lu"e )e ine+nsu-i.

@nchi)e !chii cu +nc$($-&na%e. Acu" !ul a)uce cu ! &n&n$. Ca)eca)e "e%eu )in ce +n ce "ai a)&nc ,i $%$ s(e%an-$ c$ !ul se va s&%,ic$ se va "isui +n a#isul $"$)ui!% li(si )e !%"$. e"!%ia u%e%eis$ &n)e,i )u%e%ei s$ %$suli )u%e%ei s$ e<i,i. i lu"ea a )eveni)e!)a$ ala e ac!(e%i$ !a$ )e ! ca%a(ace cenu,ie ,i e a& )ene($s$!a%e

i "ai )e(a%e ce va i> Se (a%e c$ nu "ai e<is$ nici! cale. %u"ulsa (ie%)u su# (%!(%iilei (ici!a%e. Ca ,i cu" )u($ ile +n%ei )e c$ua%e

a)a%nic$ a% i auns ac!l! un)e se s&%,e,e !%i!nul.a% nu u %e#uie s$ %$ie,iD +l +n)ea"n$ ! v!ce.e un)e ! i venin) a& )e cla%$ ,i )e s$%ui!a%e>Eei aui>DCeva "ai &%iu un !"! )e (as $%$$na (e sca%$ +l s"ulse )in

ciu)aai a"!%-eal$ +n%e)eschise !chii cu (le!a(ele %e"u%&n)e +,iascu-i u%echile. T&%,&iul ,chi!($a al $l(il!% +i e%a cun!scu venea )e

)e(a%e se a(%!(ia. a% nu nu se clini nici +n cli(a +n ca%e se aui !u,!a%$ #$aie +n u,$.  Paul e,i aici>@,i !(%i %es(i%a-ia +n s&%,i +l (!)i)i%$ lac%i"ile. =u +nce%c$ s$ le s$vileasc$. Si"-i chia% ! u,u%a%e ciu)a$.Ascul$ %$sula%ea !#!si$ ,i ! %ecun!scu.Cel )e )u($ u,$ #ae (asul (e l!c %ae cu u%echea ,i ci!c$ne,e )in

n!u.  =aui> Eai #$iee )eschi)e Fii cu"ine

5

Page 6: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 6/141

 J# Ot(e#)*e+

 =u %$s(unse. G$"ase ne"i,ca ca un !#iec $%$ via-$.Se e"e )e cuvine. i )e sau%i. Ce s$i s(un$> A)ev$%ul> * si"(lu.

 =u "ai (! a& ,i ni"ic "ai "ul O%icu" nu "iai +"($%$,i ($%e%ea.Tu e,i #$%&n vei luc%u%ile alel )e #un$ sea"$ +"i vei v!%#i )es(%e

%a-iune. * vechiul $u c&nec a& )e ua Tu e,i "!)es +"($ca culu"ea a,a cu" e )e a( +ns$ nu aci )ec& s$ e +"(!%ive,i. Ga-iune;a ce #un c&n) nu (! nici "$ca% s$ %es(i%. P!ae c$ eu nici nu "ai suneu. A, (une ca($ c%e)e"$ acesei siua-ii )a% (en%u asa e nev!ie seve)e )e un alen "!ns%u!s ca%e )e #un$ sea"$ +n "ine nu sacui#$%i. ;a ce v%ei u s$ "$ +n)e"ni> ;a %$#)a%e la %ese"na%e> Pen%uce> ?e%i sea%$ c&n) a" ui ,ii #ine "a" !(%i (e (!) ,i a" (%ivi+n a($. =u c%e)e"$ nu "a is(ii acu" ,iu cu ce%iu)ine c$ nu

sun +n sa%e )e ase"enea is(%av$. A" sa )!a% ,i "a" uia a&a !.C&n) "ia" +n!%s (%ivi%ea ea" $%i la c&-iva (a,i )e "ine. S$eaiac!l! su# elina%ul al#as%u cu scu%a-i )e (l!aie (!n!si$ s%ivi )e%ii +nc!v!ia )e #$%&ne-e. e!)a$ "i sa $cu "il$ )e !ae. e ine)e "ine )e !. Tu "$ ($eai ,iu ,i +n sinea a e%ai since% c!nvins c$nu e ve)ea".

Ah a$

  PaulCi!c$niul +nce$.@n u%"a (a,il!% &%,&i-i %$sun$ !"!!s (!a%a i"!#ilului.

A !s !)a$ ca nici!)a$ =u %$"&ne )ec& s$ ne +n!a%ce" +na(!i ca %acul sau ca ($ianenul

ca%e se %e%ae )ea lunul i%ului s$u )e a%in.a% un)e> Hn)e s$ e +n!%ci>@,i a)uce a"ine c$ +n aceas$ !)$i-$ ($%un)eau c&n)va )i"ine-ile

ilel!% )e va%$. *%a )esul )e #ine aici !)ini!a%$. in c&n) +n c&n))%$n$nea c&e ! chia%$ +ns!-i$ )e un c&nec !"!!s (e (!)eaua (%$ui$ $ceau +n ne,i%e c$%-ile +n%e)eschise e a( ni"ic nu saschi"#a' aceea,i cana(ea cu a%cu%ile sl$#ie alasul as%!n!"ic

sc$unelul )escleia ,i chiuvea cu s"al-ul c%$(a. Su# e%eas%$ aceea,i"$su-$ (e ca%e +n%e sauea (%$ui$ a #uni-ei cu !chela%i ,i la"(a cu

6

Page 7: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 7/141

Page 8: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 8/141

 J# Ot(e#)*e+

a% !ae acesea lea %$i (!ae alcineva #$ie-an)%ul acela ca%e)in i"( +n i"( +"(%u"ua )e la a$l s$u B (u-in ca" $%$ %!s B (ensula ,i #%iciul ,i +,i sc%ielea a-a ca s$,i %a)$ )e (e ea cele cinci i%e)e ($% "!ale ,i s$,i +n$%easc$ +n elul acesa au!+nc%e)e%ea a& )e

necesa%$ +nainea unei +n&lni%i cu v%e! a$. Ai %i$ +nce s$ nu-i ai #e%eaaD B +l s$uia aa cu un ae% se%i!s )a% +n +nc%e-iu%ile %i)u%il!%)in u%ul u%ii se ascun)ea un &"#e u,!%. =avea ea"$ c$ e a,ea($eaD

Se iu#eau nes(us a$l ,i iul. J$%&nul ,ia s$ ie ene%!s +l +n-eleea+l %aa ca (e un !" +n !a$ i%ea ,ii ac!%)a ealiaea (e ca%e nu"ai un&n$% )e !(s(%eece ani ,ie s! (%e-uiasc$ nu (unea +n%e#$%i nelal!cull!% ,i )e aceea nu e%a nev!ie nici s$l "in$. Pe scu% se +n-eleeau (!ae

!c"ai )in (%icin$ c$ +n%e ei e%a ! )ie%en-$ )e v&%s$ )e (ese (a%ueci)e ani. C%escuse sinu% la ($%in-i "l$)i-$ +n&%ia$ a un!% s!-i (e cale s$+"#$%&neasc$ su# a%i(ile l!% !c%!i!a%e.

J$%&nii sun e<ae%a-i ,i +n%ic!,a-i cu ei %e#uie s$ ai %$#)a%e. *iau) (&n$ ,i cu" c%e,e ia%#a ,i li se (a%e c$ )in ieca%e unhe% (&n)e,e (%i"e)ia. ai cu sea"$ "a"a' Asa nai v!ie asa nai v!ie =u eave" )ec& (e ine Paul %aul "eu =u e a"eseca un)e nu %e#uie

c!(ilul n!s%u )%aD P%i"ea i#ucni%ile ei cu acea (%!as$ )is(!i-ieca%ace%isic$ #$%#a-il!% +n asel )e cau%i )a% +n acela,i i"( cu !u,!a%$ #$nuial$ c$ a"&n)!i +,i $seau +n acese (eni#ile la"en$%i un el)e (l$ce%e %eu )e +n-eles. Fi%e,e' e %$#!i ne"-ii au vi!la %ani-a ,iacu" se l$$ie +n !a$ -a%a. i%ile +ns!-ie )e #$$i )e !#$ )es(%evic!%iile (e usca +n ae% ,i (e a($ se -in lan-. ? se s(uneP%!eI!%a u% J!eh"en un) aeh%en1 )a% #$%&nul Ce(eI )enu"e,e +n"!) sise"aic aceas$ -$%i,!a%$ n$($sui$ B (%!en!I%aD2.  ;$cuse

ei(eneD #lese"$ "a"a %&n&n)u,i "&inile. Pen%u !%ice+"(%eu%a%e ea $se,e la iu-eal$ un e<e"(lu c!%es(un$!% )in%!+n&"(la%e #i#lic$. ;a ,c!al$ s$ ii !#lia s$ !ce,i #i!%aiile sin-il!%nai,i )ac$ v%ei s$ nu e %&neasc$ +n "!) siu% ins(ec!%ul nea"- lae<a"enul )e #acalau%ea.

Als! saen Sie "i% K! Ku%)e A)!l Eile% e#!%en> Hn) e

1 P%!ec!%aul J!e"iei ,i !%aviei L+n li"#a e%"an$ +n e<M.Ln..M.2 N!c )e cuvine' (%!en!I%a B (%!vi!%a L+n li"#a ceh$M Ln..M

8

Page 9: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 9/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

eKas #e% )as ine%hilsKe%ID3 *%!icul eh%"ach a cuun)a ia%a&ea ,i a&ea !ne #%u! ,i se +n)%ea($ s(%e !sc!va nu "ai e<is$ unl!c un)e s$ e (!-i )uce s$ )ansei ia% la cine"a!%a "ai "ai s$ -i sesc%&neasc$ "a<ila%ele )e a&a c$sca +n i"(ul nes&%,iului u%nal )e

acuali$-i ca%e )uhne,e )e a&a l$u)$%!,enie ,i )%a!se la a)%esah%e%ului. a"a s$ sea%$ )e sea%$ +n #uc$$%ie cu !chela%ii (e v&%ulnasului ciin) cu #uele u,!% %e"u%&n)e )in Ji#lia )e la Q%aliIR aa+n a-a ei #!)!$ne,e ,i #lese"$ cel!i#%a' :%$i!% s$ ii ca s$ sc!-iun c!su" )in (!%c$%ia asa B nu"ai le"n ,i su%!aD %enun-$ chia% ,i la (a%i)a lui )e c$%-i )e s&"#$$ sea%a +n c&%ciu"a lui ?!si Sla(aI %$"&ne"ai #ine acas$ ,il cie,e (e Ni%aseI. * un (a%i! (u-in ca" )e "!)$veche ca ,i hainele ca%e ies )in !nesul lui aelie%.

Ce "ie%iea% nui ni"ic Ce e val ca valul %ece. A,a cu" au veni a,a se v!%

)uce @n cele )in u%"$ alia-ii !% s$ le ac$ )e (e%ecanie ,i va i ia%lini,e. a% cu "ine ce va i>

@"(line,i )e!)a$ !(s(%eece ani %!av ai v%ea s$ aci ceva cevane"ai(!"eni nu-i )ai sea"a ce anu"e e )!a% ! u%ia,$ v!in-$ ,i ! seea%$!a%e ce-i cu(%in)e !a$ iin-a ! )!%in-$ %$sc!li!a%e nu )esul )e

cla%$ )a% nes(us )e (ue%nic$ a(%!a(e )u%e%!as$. * ! !%av$ aces (%!ec!%a ,i ,c!ala e ! !%av$ )a% ce e )e $cu>S$ +nve-i s$ %$ie,i +n%un s(a-iu %es%&ns +nhesui s$ +nve-i s$ %$ie,iaces )eus$!% deocamdată, ca%e se +nin)e la nes&%,i s$ e chinui cu&"(eniile s$ e a"ui cu &"(eniile s$-i s(a%i ca(ul )e (e%ee ,ia,a "ai )e(a%e i eele +n&lni%ile ua%e ,i si!ase )e (e c!linaPe%inului e%"inae cu ! s$%ua%e s&nace +n a-a (!%-ii +ncuiae ai"!#ilului "i%!sul)ulcea )e (a%u" cu%i!iaea ,i )!%in-a a"esecae

cu ea"a u"ili!a%e )e ceva necun!scu ne)!%i +nc$ ea"$ (e ca%e el+ns$ ! alun$ %eu$ s$ ,i! "$%u%iseasc$. Ascul$ +,i s(unea a)ese!%i"e)i&n) asu(%a (%!(%iei lui iin-e a,a nu e #ine P!ae =e"-ii sunaici a%unc$ !a"enii +n +nchis!a%e +i uci) a% ce (!-i ace u> A,a)a% B deocamdată! O%icu"' +-i vei )a #acalau%eaul ! a#%ic$ )e a%"a"ene va +nhi-i ca (e un ul sau "ai ,ii vei (leca (!ae cu #!ccelu-a +n"&n$ s$ (%i#ee,i (%in Geich )a% nu ca E!na )in (!vese ci ca

3 A,a)a% s$"i s(ui un)e sa n$scu A)!l Eile%> i acu" ceva )es(%e au!%ul )e ia%n$ L+nli"#a e%"an$ +n e<M Ln..M

9

Page 10: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 10/141

 J# Ot(e#)*e+

%echii-i!na la "unc$ !#lia!%ie ia% ac!l! vei (u%ei $c&n) ! "unc$)eus$!a%e (&n$ c&n) se va s&%,i !)a$ cu !a$ (!vesea asa%u,in!as$. Ani (ie%)u-i ani #lese"a-i :isu%ile ale )es(%e via-$ #inev!ie,e a le a"&na  sine die!4 a% nai +nc!%! via-a %e#uie %$i$

?n)ie%en cu" Chia% ,i aiA !s !)a$ ca nici!)a$

Ceasul cu (en)ul$ )e (e (a%ea cealal$ a (e%eelui a #$u !%a

uns(%eece #$%&na cas$ )!a%"e. =u"ai el +n !)aia lui ace +nins (e s(ae cu "&inile s%&ns li(ie )e

c!%( cu !chii "a%i i<a-i +n n!a(e ,i +,i c!ninu$ )%u"ul (%in (%!(%iilei&n)u%i.i !ae se +n!%c ,i %evin )e un)e au +nce(u.C&e ile au !s !ae> Cu" au +nce(u>@n%! i cei )in clasa a !(a J au e%"ina luc%$%ile sc%ise la

e<a"enul )e #acalau%ea

4 F$%$ e%"en L+n li"#a lain$ +n e<M Ln..M

10

Page 11: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 11/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

1

  Paul B aui ! ,!a($ )in +nune%ic.lasul acesa sc$u nul su%(%inse. *%a +nc$ +n el.  a  Ce se va "ai +n&"(la>e%eu aceea,i +n%e#a%e. A!(%een$. a% nici aceasa nul

su%(%inse. @n (%i"ele ile ,iuse cu" s! +n$#u,e. $ca% (en%u ! cli($.ai &%iu +ns$ siua-ia )eveni "ai c!"(lica$. C&n) %$#unea cu v!cea%e nu $sea al$ s!lu-ie "ai +n-elea($ )ec& s! cu(%in)$ +n #%a-e ,i s! s$%ue (e u%$. *%a c& se (!ae )e si"(lu ,i eicace. @n acela,i i"( #!l#!%!sea ceva la +n&"(la%e si"-ea c$ e%a necesa% s$i +n)%e(e&n)u%ile c& "ai %e(e)e (e al $a, (en%u c$ +,i )$)ea sea"a c$$ce%ea a% i (uu +nse"na ,i un %$s(uns. Ce s$i %$s(un)$> P!si#ili$-ie%au ! "ie. P!ae. Sau (!ae niciuna. T!ul e%a cu(%ins +n aces  poate.

Se %i)ica ,i (!%nea s$ #a$ cul!a%ul )in%e "$su-$ ,i cana(eaesicul&n) %$nc$nin) v%ue ,i nev%ue ascul&n)u,i cu (eni#il$

ui"i%e (%!(%iile sale cuvine' +n acela,i i"( %eleca. ;a +nce(u !ul ise ($%use a& )e si"(lu +n%eaa (!vese se %eu"ase la ! c!nsaa%eului!% )e si"(l$. ?a$ne sune" aici ea ,i cu "ine ac$ )in asasc$)ea iua u%"$!a%e ! ce se (e%ecea +n !%a, +n -a%$ +n lu"e !ule%a (!ae +n (e%ec$ !%)ine. in n!u aces poate!

Sc!ase )in #uuna% (acheul )e -i$%i "!!!li ,i se sc!!cic$u&n)u,i chi#%iu%ile u%"$%i +n aces i"( )e (%ivi%ile ei insisene.

  =u u"a Te %! nu e su($%a )a% ,ii n!a(ea e aici un ae% %eui%es(i%a#il.$)u )in ca( a(%!#aiv. esiu% a%e )%e(ae. J$$ (acheul )e -i$%i

+na(!i +n #uuna% ,i (e #ue +i luu%$ un su%&s.@,i a"ini c$ )e a( un ase"enea (ache-el )e -i$%i al# i"acula le

a a(%!(ia (a,ii. P%ee<ele sun une!%i a& )e #anale Chia% ,i ! -ia%$!#i,nui$ )in (%i"a %a-ie )in via-a a. ;a !(s(%eece ani u"aul +-i+n$%e,e seni"enul "au%i$-ii. Te a,ei (e scaun cu ae%ul #laa al

!"ului )e lu"e ,i cu ! "i,ca%e su)ia$ sc!-i )in #uuna% ! -ia%$ !in%!)uci +n c!l-ul u%ii ,i )e!)a$ e si"-i (ue%nic anc!%a +n lu"ea

11

Page 12: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 12/141

 J# Ot(e#)*e+

cel!% "a%i. Ce "&n)%ie #ine$c$!a%e O(s(%eece ani Sa is(%$vi cu%u$"in-ile u"ili!a%e ale aii ca%e (%!esea$ +n $ce%e )a% cu !chii (lini )e un v$)i %e(%!, sa is(%$vi cu insisen-ele "a"ei ca%e e (!v$-uie,e s$ nu-i )is%ui s$n$aea. Sa e%"ina Acu" e un u"$!%

!icial %ecun!scu ca aa%e (!ae s$ se )uc$ cu ca%ela (e%s!nal$ lauuni!aica )in c!l-' P!i" )!a"n$ Ja%a,I!va aici eD se a)%esea$cu lasul su%u"a )e e"!-ie chi(ului !ili )in se"i+nune%iculchi!,cului )e uun.

Sc$(ase )e luc%$%ile sc%ise )a% ca(ul +i e%a +nc$ n$uc )u($ +nc!%)a%ea)in cu%sul )i"ine-ii +n #uuna% avea ascuns la l!c siu% un #ile )ecine"a!%a ,i "ai avea )!u$ !%e #une +n a-a lui c$ci la u%nalul )eacuali$-i nu se "e%ea )in (%inci(iu.

u($ cin$ (!%nise s$ cu%eie%e s%$ile (avaul i%a)ia u,!% c$l)u%as!a%elui )e )u($a"ia$ )a% +nce (e nesi"-ie a"u%ul (%i"$v$%aic+nce(use s$ se u%i,ee +n !%a,. @i (l$cea nes(us s$ h!in$%easc$ vis$!%)e unul sinu% (e s%$ile !%a,ului. S$ u"#li cu "&inile +n #uuna% (%in)%e(ul vi%inel!% ce )au s$ se +nunece +n +n&"(ina%ea avenu%il!%%ec$!a%e s$ e s%ec!%i (%in%e !a"eni s$-i a%unci !chii )u($ ee )a%a,a nu"ai +n %eac$ ,i cu un ae% )e !senaiv$ in)ie%en-$ ca nu ca%e

cu"va s$ la,i i"(%esia unui #!#!c e c& se (!ae )e (l$cu Fuselelee%e ca ni,e evanaie %$s(&n)esc +n u%ul ,!l)u%il!% su(le un (a%u"ciu)a (lin )e +n)e"nu%i nee<(%i"ae )e su#+n-elesu%i (e ca%e le (e%ce(i cu !a$ iin-a a. Cea% i s$ se a(%!(ie )e una )in ele ,i s$is(un$ )e (il)$' Jun$ sea%aD Cea% i> a% nu la ase"enea is(%av$nu se +ncu"e$

Se uiase la ceasul )in u%nul O%a,ului =!u.ai avea +nc$ )esul i"(O (!%nise +nce s(%e (a%c cu &n)ul s$,i s!a%#$ +n cea "ai

)es$v&%,i$ ihn$ -ia%a )e sea%$.Ac!l! se +n&lni%$.Se a,ease (e ! #anc$ chia% +n "a%ine ,i !#se%vase $%$ ine%es c$

la ca($ul !(us "ai ,e)ea cineva. @n (%i"ele "!"ene usese a& )ecuun)a +n &n)u%ile sale +nc& nici n! #$ase #ine +n sea"$. =u e%a (en%u el )ec& ! u"#%$ c!nu%ul unui %u( s%$in a&a !. @,i +ninsese

+naine (ici!a%ele luni ,i,i a(%insese ! -ia%$.

12

Page 13: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 13/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

@n s(aele lui &nea !ilin)use ! u$ )e liliacci!%chinii ,i%#i ai l!%il!% a%)eau ca ni,e can)ela#%e al#e +n u"#%a se%ii,i %$s(&n)eau +n u% un (a%u" )ulcea. S!a%ele asin-ea +n s(aelecl$)i%il!% )e (ese )%u" c!(acii +nce(use%$ s$,i (ia%)$ +n ia%#$ u"#%ele

l!% (%eluni. in c&n) +n c&n) (e l&n$ (ici!a%ele lui +ninse %ecea,u,!in) c&e ! (e%eche )e +n)%$!si-i li(i-i unul )e alul un %ec$!%%$#i cu se%vie$ la su#su!a%$ ! e"eie +n v&%s$ +n$,u%a$ +n%un ,al)e caiea )uc&n) )e a%)$ un c$-elu, ,chi!( +n %es (a%cul e%a (usiu.F%ea"$ul )e sea%$ al !%a,ului ($%ea c$ venea )e un)eva )e )e(a%e.

C$sc$.Hn sus(in> +nchise !"!!s u%a ,i,i +n!a%se (%ivi%ea.*%a ! ac!l! ,e)ea la ca($ul !(us al #$ncii chi%ci$ ciu)a +n

 (%!(%ia ei iin-$. Cu #%a-ul )%e( -inea (e enunchi ! vali!a%$ nea%$ !s%&nea la (ie( )e (a%c$ ia% i !s ea"$ s$ nu i! s"ul$ cineva.Ca(ul l$sa +n !s nu il ve)ea )ec& )in (%!il. @n se"i!#scu%iaea se%iia-a +i lucea su# ($%ul +nuneca su# s!a su#-i%e a usei )e va%$enunchii e%au s%&ns li(i-i unul )e alul.

S$ea a& )e ne"i,ca$ +nc& avu i"(%esia c$ )!a%"e.Se su%(%inse cu" ! u%"$%ea cu ! neascuns$ cu%i!iae ,i se

 (!s!"!%+. @nce%c$ s$,i )es(%in)$ (%ivi%ea )a% nu i#ui. Acu" nu "aie%a +n (l$cua lui sinu%$ae (%e!cu(a )e (%!(%iile &n)u%i. Cei)!"ni,!a%$ na veni la +n&lni%e>D Pese ! cli($ +ns$ c!nsa$ cu ui"i%ec$ (l&nea. Hn (l&ns +n$#u,i a(%!a(e i"(e%ce(i#il +i scuu%a u"e%ii+nc!v!ia-i un sc&nce )e c!(il.

A%unc$ "ucul -i$%ii (e alee ,i )u($ ! +n)elun$ ,!v$ial$ se h!$%+.  :i sa +n&"(la ceva>

G$"ase la el )e ne"i,ca$ nici !chii nu ,ii %i)ic$. @n%e#a%ea se (ie%)u +n +nune%ic $%$ ec!u.*l u,i +ncu%ca ,i se )$)u "ai a(%!a(e )e ea.

  Pl&ne-i>*a cl$in$ )in ca( ,i c!ninu$ s$ ac$ cu +n)&%i%e.e ce "in-ea> Se a(%!(ie ,i "ai "ul c$u$ cuvinele.ac$ a% i +nins "ina a% i (uu s! ain$.

@n s&%,i +,i %i)ic$ a-a cu ! "i,ca%e #%usc$. !i !chi +nuneca-i"$%i-i )e ! s(ai"$ )e ne+n-eles +l (%iveau -in$ cu ! (%ivi%e a(%!a(e

13

Page 14: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 14/141

 J# Ot(e#)*e+

!sil$. Fu cu(%ins )e ! u,!a%$ en$. F$%$ v!ie cl$in$ )in ca( ,i +,i+n!a%se %e(e)e (%ivi%ea +n al$ (a%e. =u ;a (%i"a ve)e%e nuli"(%esi!nase )e l!c %e"a%case chia% c$ avea u%a (u-in (%ea "a%e ,ic&-iva (is%ui (e nas. :%e! (u,anc$ "i!%l$i$ ,i +nu"u%a$D +,i s(use

+n sinea lui ,i,i l$s$ ca(ul (e s(ae. @nce$ s! "ai #ae +n sea"$ $cea (e )eine%esaul cu !ae acesea nu u +n sa%e s$ se %i)ice ,i s$ (lece.S$u a,a "ul$ v%e"e +n%! $ce%e a($s$!a%e ,i i se ($%u c$ %ecuse unceas +ncheia c&n) se +ncu"e$ )in n!u s$i v!%#easc$'

  A, (uea s$ v$ iu cu"va )e !l!s>  =u. ;$sa-i"$ v$ %! =u v$ !cu(a-i )e "ine  a% eu ,i-i )u"neav!as%$ )u"neav!as%$ (l&ne-i i-i

eu s$ nu v$ +nchi(ui-i@,i ascula #!l#!%!seala )el&na$ ,i avea i"(%esia c$ )in el v!%#ea

alcineva. Se +n%e%u(se %u,ina a#ia +n cli(a +n ca%e (%in (%ea"a l!%%ecu ! (e%eche $cu$ )e +n)%$!si-i. E" ,i acu">D se +n%e#$ cu+nc%e)e%ea +n sine )%uncina$. ?a-i $l($,i-a #$iee ,i +nin)e! )ac$nu e,i +n sa%e s$ a)%esei ! v!%#$ )e )!a"neau$ unei ee (e ca%e n!cun!,i )e (e cul!a%ele ,c!lii. i a(!i nici nu v$) %!sulD

Ti"(ul %ecea +ncu%ca se ui$ la ceasul )e "&n$. T%ecuse )e n!u$

cu siu%an-$ c$ va (ie%)e ,i il"ul (%inci(al ah i%a% s$ ie+nune%icul (%i"$v$%aic se l$sase )ea #inelea (ese !%a,. a% c&n) +,i%i)ic$ )in n!u (%ivi%ea nu i#ui s$ se sc!ale )e (e #anc$. Cu a-a l$sa$+n !s ea c!ninua s$ (l&n$ +nun)a +nhi-in)u,i lac%i"ile. Se a(lec$s(%e ea cu h!$%&%e.

Faa se +n)%e($ )in s(ae cu un es )e (a%c$ a% i v%u s$ sa%$ ,i s!ia la u$.

 =u "ai +n-eleea ni"ic. Gi)ic$ )in u"e%i )e!%iena.  Pleca-i  a% )e ce i-i eu  =a%e ce s$ v$ (ese )e "ine ;$sa-i"$ nu +n-elee-i>  Jine )ac$ nu v%e-i "$ %!Fi%e,e ! ei,can$ $($ci$ B +,i ise +n sinea lui i%ia. A l$sa! ,i

acu" s$ s"i!%c$ie (e #anc$ +n (a%c )e #un$ sea"$ se &n)e,e la

sinuci)e%e. Te (!"ene,i c! i v%&n) s$,i %a)$ $"$lii )e chi#%iu%i +nla(e h" ai ,ii> i ce sa "ai #&%li P!ae c! ace (e ine%esana

14

Page 15: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 15/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

ca !ae e"eile. i eu> ?a sai Cu #ine )!"ni,!a%$ ,i $%$ la %eve)e%e #inev!i-i a v$ c!ns!la )e una sinu%$ )ac$ nu sune-i +n sa%e )e !c!nv!%#i%e ca lu"ea. *u nu sun !#lia s$ v$ asisD

 =e"ul-u"i )e sine "ai sc!ase ! -ia%$ ca s$ se lini,easc$. O )use la

u%$ ce%e"!ni!s cu un ae% )eaa a(!i +nce(u s$ se sc!!ceasc$ (%in #uuna%e c$u&n)u,i chi#%iu%ile. @n acela,i i"( se %i)ic$ h!$%&.Fe%"iaea acesei "i,c$%i %e#uia s$i a%ae c$ nui (as$ )e ea nici c&ne%u su# unhie.

*a se s(e%ie. S$%i +n sus ca a%s$ ,i se (%!(i +n a-a lui +n%! (!i-ie )ea($%a%e. :ali!a%a (e ca%e ! i"(ul ! -inuse s%&ns$ la (ie(ul ei +ialunec$ )in "&n$ ,i se i#i !"!!s )e (avaul aleii.

Acu" $cea +n%e ei.A% i v%u s$ %&)$ %iu"$!% )e s(ai"a ei (%!seasc$ s$ (lece )e

l&n$ ea cu seni"enul su(e%i!%i$-ii s! u"ileasc$ (u-in )a% +n cli(a +nca%e a(%inse chi#%iul +nc%e"eni (e l!c )e ui"i%e ,i +nce(u s$ cli(easc$s(e%ia.

@n lu"ina %e"u%$!a%e ca%e al#ise ! cli($ siluea )in a-a lui a(ucases$ va)$ (e h$inu-a "!!!li$ ! sea )e cul!a%e $l#uie)eschis$ cu !insc%i(-ie nea%$ la "il!c' NH*5.

5 *v%eu Ln..M

15

Page 16: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 16/141

 J# Ot(e#)*e+

2

G$sul$ cu &leul su%u"a )e e"!-ie ,i +nhi-i +n !l.  u"neav!as%$ sune-i>Se +n%e%u(se nu"ai)ec&. e ui"i%e ui$ s$,i "ai a(%in)$ -ia%a

a%unc$ chi#%iul a#ia +n cli(a c&n) si"-i c$ +i a%)e )eeul. S$eau acu"+nc%e"eni-i unul +n a-a celuilal ului-i ,i "u-i )!u$ u"#%e (l$(&n)e su#ce%ul ce se sinea.

*a )$)u )in ca( a(%!#aiv cu un es vecin cu %ev!la'  Sun. i ce )ac$ sun> :a-i s(e%ia acu" ,i )u"neav!as%$ :$ e

ea"$>  =u v$) )e ce "ia% iGi)ic$ vali!a%a i! (use +na(!i (e #anc$ "i,c&n)use +n aces i"(

+nce $%$$na ca s$ c&,ie i"( s$,i %evin$ )in ui"i%e. *a se a,e$)in n!u l&n$ vali!a%a ei ,i ! cu(%inse cu #%a-ul.

Se a,e$ ,i el l&n$ ea ,i +ncu%ca +,i %ec$ a-a usc$-iv$ cu (al"a.@i )es($%-ea )!a% vali!a%a.

  ;a u%"a u%"ei )e ce> e ce a% %e#ui s$"i ie ea"$>*a scuu%$ )in ca(.  e ce )e ce Ce acas$ nu vau +nv$-a> =ici la ,c!al$> i-i )!a%

c$ nu vi se %ec!"an)$ s$ ave-i )ea ace cu )eal)e asea ca "ine. Sau)u"neav!as%$ nu ,i-i>

 =u %$s(unse. @i ascula !a%e a(%!a(e )e el %es(i%a-ia. *a +,i +n$l-$ca(ul ,i )e )aa aceasa cal"$ (%ivi ce%ul +nuneca. *l +,i s(%iini

c!aele (e enunchi ,i $cu %$"ase ne"i,ca (&n$ +n cli(a +n ca%e auilasul ei +n$#u,i.

  A, (uea s$ (!vesesc !%e +n%ei. C&n) e%a" "ic$ $cea" (e #!lnava ca s$ nu "$ )uc la ,c!al$asa c&e!)a$. ie%a %ic$ )e "ae"aic$. =a" ca( (en%u a,a ceva.Acu" +ns$ nu "ia% "ai i ea"$ acu" nu e a( eu na" v!ie s$"e% nic$ie%i. =ici la cine"a!%a

?nv!luna% +,i (i($i (!%!elul +n ca%e se ala #ileul )e cine"a )a% cu! "i,ca%e #%usc$ +,i %ase %e(e)e "&na +na(!i. O%icu" e%a &%iu

16

Page 17: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 17/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

c!nsa$ B s(%e "i%a%ea lui B $%$ (ic )e %e%e.  (!ae c$ nici "$ca% aici +n (a%c na" v!ie.

ai cu%&n) nu )ec& )a nici eu nu "ai ,iu. Acu" +ns$ e !una. A-iala !ul (ue-i (leca.

  i )u"neav!as%$>  Cei cu "ine>  u"neav!as%$ nu v$ )uce-i acas$>  =u.  e ce>  Pen%u c$ +nc$ na" che B %$s(unse "!%!c$n!s. Ce v$ (%ive,e>

:$ %! nu v$ +n%ii-i )e "ine. Sun ! %&i!as$

  =u v!%#i-i a,a B ! +n%e%u(se el. *u nu &n)esc asel.Gu,ina$ +,i l$s$ ca(ul +n !s ,i !$'  =u v$ su($%a-i B s(use )e )aa aceasa "ai #l&n). A% i %$u )ac$

a-i &n)i a,a. ?a-i (uea che"a s$ "$ %i)ice.O scuu%$ un i!% nea,e(a ,i se he"ui %e(e)e +n h$inu-a ei.  @nce(e s$ ie %i. S$ nu %$ci-i. @n )einiiv )e ce nu (leca-i>  Pen%u c$ nici eu na" che B i! %ee$ el scu%. i a(!i nu "ai

sun c!(ilPaue s&neni!a%e se ine%calau +n%e %ae +n u%ul l!% se a,e%nu

+nune%icul !(ac. =ici "$ca% +n i)u%ile cl$)i%il!% ce +"(%e"uiau (a%culca ni,e "ee%ee +nale nu lic$%eau lu"inile e%es%el!% h&%iile )eca"ula +n s(aele c$%!%a %es(i%au iin-e !"ene,i e%au l$sae. Ce #en$ Hn (unc %!,u incan)escen )in -ia%a unui %ec$!% +n&%ialic$%i (%in%e ui,u%i a(!i se sinse cei )!i %$"ase%$ unul l&n$ alul cuvali!a%a +n%e ei cu "a%e %euae i#ui%$ s$ %e+nn!a)e i%ul uneic!nv!%#i%i inc!e%ene.

  u"neav!as%$ e%a-i c!nvins$ c$ v!ia" s$ v$ ac!se nui a,a>  a. A,a a" c%eu.  =u *u sun un !" c& se (!ae )e !#i,nui

Acu" sau aici Avea" #ile la cine"aFaa +l +n%e%u(se'  i )in (%icina "ea  =u nui ni"ic nu v$ &n)i-i la asa eu a" ,i h" Ai a"

17

Page 18: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 18/141

 J# Ot(e#)*e+

)a luc%$%ile sc%ise. A" avu e"!-ii cu e%"ana ,i-i cu" e acu" )a%  i eu "ia, i lua anul acesa #acalau%eaul.

A" !s )a$ +ns$ aa%$ )in%a cincea.  :$ %! s$ nu "i! lua-i +n nu"e )e %$u c$ va" a)us a"ine

  =ici &n) nu "$ su($%. :%eau s$ s(e% +ns$ c$ n! s$ s$" !i"(ul s$ ne ce%e" scue nui a,a>

$)u )in ca( sais$cu +n se"n )e a(%!#a%e &n)in)use +n acela,ii"( cu" s$ c!ninue c!nv!%#i%ea. Acu" ,ia cu ce%iu)ine c$ nu "ai (uea s$ se %i)ice s$i s(un$ n!a(e #un$D ,i si"(lu s$ (lece. Sesi"-ea #ine l&n$ ea.

A%$$ cu )eeul s(%e vali!a%$.

  Ce ave-i +n ea>  T!ul. e a( ni"ic )e!se#i' %!chii (e%ia )e )in-i O ca%e ca%e+"i (lace. i c&e ,i "ai c&e T!ae la un l!c nu c&n$%esc nici (e)e(a%e cele cincieci )e Iil!%a"e (e%"ise )e ei )a% eu nici nu a" "ai"ul.

 =u (%ice(ea.  i "$ %! )e ce !c"ai cincieci )e Iil!%a"e>

*a +i e<(lic$ !ul +n %ae s&nace v!%#in) ha!ic $%$ ,i% s$%in) (ese unele cuvine )a% esen-ialul ! +l +n-elese. T%$ise +"(%eun$ cu ($%in-ii ei +n%un "ic !%$,el )in a(%!(ie%ea P%a$i a$l ei e%a "e)ic. Peu%"$ au veni ne"-ii %aele "ai "a%e a ui un)eva s(%e a(us sau +n%$s$%i ni"eni nu ,ia e<ac. @n uli"ul an ea a l!cui +n P%aa la %u)es!%a aii e%a c$s$!%i$ cu un a%ian c$sniciile )e aces en e%au l$sae)e!ca")a$ +n (ace Hn "ic ,i%elic ca%e %eu,ise P!ae c$ a,a see<(lic$ )e ce aa ,i "a"a au (leca la Te%ein +nainea ei anul %ecu +n

n!ie"#%ie. e %ei luni nu "ai (%i"ise )e la ei niciun %&n). C%e)e-i c$"ai sun ac!l!> Aunci )e ce nu"i sc%iu>D Se +n-elese%$ asu(%a unuici%u ca s$ (!a$ sc%ie ceva "ai )eaa. @n (%i"ele sc%is!%i nu se (l&neau (%ea "ul )a% (!ae c$ nau v%u s! s(e%ie. C%e)e-i c$ "aisun ac!l!> Ce ($%e%e ave-i>D +n%e#a "e%eu cu ! insisen-$ nec%u-$!a%e.

*l %i)ic$ )in u"e%i )e!%iena nu se (%ice(ea )e l!c la acese (%!#le"e ,i (&n$ aunci nici nu se &n)ise v%e!)a$ se%i!s la ele. i "ai

)e(a%e> ai )e(a%e> Acu" ia veni ,i ei %&n)ul avea +n #uuna%!%)inul )e (leca%e la Te%ein +n ca%e e%au enu"e%ae !ae (e)e(sele ce

18

Page 19: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 19/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

! a,e(au )ac$ nu sa% (%eena +n iua in)ica$ ,i la l!cul in)ica )eun)e u%"a s$ (lece %ans(!%ul %es(eciv. @n esen-$ asa e%a !ul.

  i c&n) %e#uie s$ v$ (%eena-i> +n%e#$ el cu ! v!ce ,ea%s$.  T%e#uia B %$s(unse !&n). Ai )i"inea-$

  i nu va-i )us>  =u.A"u-i. e ui"i%e sc!ase un luie%a sla#. Ce s$i %$s(un)$> P!ae c$

+n i"( ce s$eau aici )e v!%#$ ăia ! ,i c$uau. J$eau cu (ici!%ul +n u,$la %u)ele ei. :l$ani +n haine )e (iele cu #uuna%ele u"lae cu ($l$%iicu #!%u%ile l$sae +n !s. Piu A,a ia +n&lni !)a$ (e sca%a i"!#ilului+n ca%e l!cuia +"(%eun$ cu ($%in-ii lui ,i "ai si"-ea ,i acu" +n el %!aa

aceea %ece ce e ace s$ )&%)&i ca%e a cu(%ins aunci !a$ casa.eschi)e-iD a(!i ! (l!aie )e l!viu%i +n u,$.i ea aiciSe %ei )in &n)u%ilei a($s$!a%e +n cli(a +n ca%e ea i#ucni )in n!u

+n h!h!e )e (l&ns. @,i ascunsese a-a +n (al"e +nce%c&n) s$ +n$#u,e +nele h!h!ul )a% nu i#ui s$ se s$(&neasc$. A#ia acu" ! a(uc$ )e u"e%i,i ! s%&nse cu (ue%e )e )aa aceasa ea nu se "ai +"(!%ivi. :!%#e ,iia% v!%#e =e(uin-a +l +"#!ln$vea.

O scuu%$ u,!%'  Ascula-i =u "ai (l&ne-i aui-i> =u sa +n&"(la ni"ic.  e a( nici nu ,iu )e ce nu "a" )us B ,!(i (%in%e suhi-u%i.

 =u ,iu ie ea"$ c$ ai "ei nu "ai sun ac!l! e ce nu"i sc%iu>Hn)e iau )us> A" aui c$ )a% nu s$ nu "ai v!%#i" )es(%e asa!a% nu sun ! vi$ (e ca%e s! +n)ese +n va!n ,i s! )uc$ un)e v!% eina" $cu ni"$nui niciun %$u

O s%&nse )e!)a$ cu !a$ (ue%ea +nce%c&n) s! lini,easc$ un el )e%$ceal$ ne(l$cu$ ce i se %i)ica )in un)ul (ie(ului +l $cu s$ secu%e"u%e )in ! c!%(ul )a% !chii +i a%)eau.

  Se s(une c$ ne v!" !cu(a ac!l! cu %$)in$%iul e asa nu "ieea"$ +"i (lac "ul c!(acii ,i "$ (%ice( ia sc%is JlanIa (%ieena"ea +naine )e a (leca nea" +n-eles s$ A" la "ine sc%is!a%ea eiv%e-i s! ve)e-i> esiu% v$ +nchi(ui-i c$ sun ! la,$ )a% nu v%eau

iu c$ )ac$ aun +n "&inile l!% si" c$ a% (!ae c$ nui a)ev$%a,i !ae asea "i se (a% nu"ai (en%u c$ "ie %ic$. A" $cu un luc%u

19

Page 20: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 20/141

 J# Ot(e#)*e+

+n%!i!% a,ai> e ce nu s(une-i ,i )u"neav!as%$ ceva> !a% nusune-i "u>

? se +ncle,ase%$ "a<ila%ele %es(i%a-ia +i +n-e(enise un)eva +n un)ul (l$"&nil!%. A(!i )in el %$#uni ceva ne#unesc un luc%u (e ca%e (!ae el

+nsu,i nul c%e)ea ,i +l e<(%i"ase )!a% su# i"(ulsul u%iei $%$ s$ i sa (%ea "ul (e &n)u%i.  Jine a-i $cu  C%e)e-i> e ce>  Acu" nui "!"enul s$ v$ "ai &n)i-i la asa. T!ul e s$ nu le

c$)e-i +n "&ini. i +ncea-i !)a$ cu (l&nsul  e ce !a%e va" s(us !ae asea> * un luc%u ca%e "$ (%ive,e

nu"ai (e "ine. =ici nu v$) cu" a%$a-i la a-$. =ici "$ca% nu ,iu cinesune-iCe s$i %$s(un)$> B ha#a% navea. Se ve)ea +n cli(a aceea "ic ,i

 (i(e%nici inca(a#il s$ +n%une ! ase"enea avalan,$ )e i"(%esii ,isi"-ea c$ )e )aa asa nici -ia%a na% i !s salva!a%e. &n)u%i c!nuei se +nv$l"$,eau ha!ic +n "ine ,i nu e%a +n sa%e s$ le (un$ savil$. Ces$ ac$> S$ (lece> ia #ine c$ nu (uea. i a(!i nici nu v!ia.A,a)a%> T$cea $cea ce%ce&n) +nune%icul s%$veiu al n!(-ii )e

 (%i"$va%$. C&eva (e%echi )e +n)%$!si-i !cu(ase%$ #$ncile )ina(%!(ie%e $%ea silueele l!% ne%e lu"inile -i$%il!% a(%inse. @,i +n!a%se (%ivi%ea s(%e aa ca%e acu" $cea cu +nve%,una%e #$$ )e sea"$ c$%e"u%a !a$ )e %i l&n$ el cu vali!a%a s%&ns$ la su#su!a%$. @,i"u,c$ #uele su# a($sa%ea &n)u%il!% cel n$v$leau.

@n cele )in u%"$ +i veni ! i)ee e<%a!%)ina%$. Oi)ee ne#uneasc$ (e ca%e nu u +n sa%e s! &n)easc$ (&n$ la ca($ B nui

v!%#$ nici nu e%a i"( )e a,a ceva B ! i)ee )e"n$ )e un #$%#a +n !a$i%ea. i a& i se ($%u )e i%easc$ +nc& +l +nc&n$.@,i a(%inse cu esu%i h!$%&e ! -ia%$ v&%li cu un #!#&%nac chi#%iul

+n ia%#$ ,i se %i)ic$ +n (ici!a%e. Cu "&na s&n$ a(uc$ vali!a%a ia% cucealal$ ! cu(%inse u,!% (e )u($ u"e%i (e &n$%a a$ ce s$eane)u"e%i$ ,i ! au$ s$ se sc!ale.

  :eni-i cu "ine. i nu v$ ie ea"$. =u vi se va +n&"(la ni"ic.

20

Page 21: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 21/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

  O s%a)$ +nc$ una ,i +nc$ una nui )e(a%e asa "ai e a(!i !c!i" )u($ c!l- ,i a" ,i auns.

e% a,a (%in anu%i +nunecae -in&n)use a(%!a(e )e (!%-ilecl$)i%il!% el cu "&na )%ea($ (e%ecu$ (e )u($ u"e%ii ei cu s&na

 #alans&n) vali!a%a ea $%$ s$ se +"(!%iveasc$ ($,in) )!cil al$u%i )eel. Felina%ele (%!iecea$ (e ($"&n ascicule )e lu"in$ sla#$ ia%e%es%ele casel!% sun +nun)ae )e +nune%ic. O c!n)uce (e acese s%$icun!scue (e un)e a% i !s +n sa%e s$ ale%e ,i cu !chii +nchi,i )e "ii)e !%i le s%$#$use )e unul sinu% ,i acu" ia$l )e!)a$ +ns!-i )e ! a$"ic$ ,i $cu$. in c&n) +n c&n) le a(a%e +n cale siluea +nuneca$ a unui%ec$!% (e cal)a%&" alunec$ +n !an$ un au!"!#il ia% )e )e(a%e seau)e hu%uiul unui %a"vai ca%e a(!i %&nea$ +n sa-ie cu sc%&,neul lui

s%i)en.Pese ac!(e%i,u%i %esa% selele (u%e.  aa A" auns Acu" +nce )u($ "ine Cu ! cheie "a%e ,i %ea

)escuie (!a%a cl$)i%ii a(!i ! a(uc$ )e "&n$ ,i ! c!n)use (e sca%a+nunec!as$ (&n$ la eaul +n&i aici ! cheie "ic$ sc%&,ni u,!% +n #%!asc$,i +nune%icul !)$i-ei neae%isie +i i#i +n a-$ (luea un "i%!s %eu )euun ,i "uceai. *l in%$ (%i"ul.

H,a )ins(%e cul!a% se +nchise !"!!s +n s(aele eei.S(e% c$ nu nea v$u ni"eni B &n)e,e #$iaul +n sinea lui. S(e%

 =u %e#uie a(%ins$ lu"in$D Pe +nune%ic se a(%!(ie )e e%eas%$ ,i las$ s$in%e +n !)aie un val )e ae% (%!as($. A(!i +nchise e%es%uica %ase +n !sh&%ia ce%ui$ )e ca"ula. O#se%v$ +n %eac$ c$ e%a %u($ (u-in ,i l$sas$ se s%ec!a%e (%in ea ! lu"in$ sla#$. :a %e#ui nea($%a s! %e(a%e c&"ai %e(e)e B +,i icea (en%u a nu ,iu c&a !a%$. C$u$ #&#&in) #u!null$"(ii )e "as$ a($s$.

Jecul sla# inun)$ c$"$%u-a cu ! lu"in$ (ali)$.Se +n!a%se c$%e !as(eele s$u. S$ea ,i acu" ne"i,ca$ l&n$ u,$

cu vali!a%a l&n$ ea !chii ei !%#i-i )e lu"in$ %$$ceau (e cei (a%u (e%e-i !i se si"-ea s&neni$. Hn)e "$ alu> +n%e#au !chii +nuneca-i.Cine e,i u> e ce "ai a)us aici> Ce v%ei )e la "ine> *l +n-elese.

  F$ce-iv$ c!"!)$. e acu" +naine ve-i l!cui aici.C&n) se a,e$ cu +"#ie!a%e nau%ale-e (e sc$unelul sc&%-&i!% ca%e se

le$na su# el ,ii &"#i ,%en$%e,e (%inse ,i ea (u-in cu%a. Se a,e$

21

Page 22: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 22/141

 J# Ot(e#)*e+

cu sial$ (e "a%inea cana(elei ca ,i c&n) na% i c%eu +nc$ +n"ae%ialiaea ei a(!i sc!ase un sus(in +,i %!i (%ivi%ile (%in !)aie ,i cu! cu%i!iae c!(il$%easc$ +nce%c$ a%cu%ile l$sae. C&n) +,i %i)ic$ )in n!u!chii (e a-$ i se cii un su%&s #l&n).

  * )esul )e (l$cu aici  =u (%ea a% ve-i i +n siu%an-$. Pe aici nu calc$ ni"eni Pe

"ine "$ chea"$ Paul.  Pe "ine *se%.  * un nu"e )e!se#i.  Taa avea une!%i i)ei #ia%e. =u v$ (lace>  =a" s(us asa. * ne!#i,nui. A&a !.

Se %i)ic$ )e (e scaun ,i cu %unea +nc%e-i$ (!%ni s$ s%$#a$+nc$(e%ea "e)i&n) ca%ahi!s cu v!ce a%e )es(%e ! ce s!c!eanecesa% s$i c!"unice' B ?a$ ($u%a )e l&n$ ! iau )e !#icei cu "ine +ne<cu%sie "ai "i%!ase ,i acu" a &n (!i" ,i cea,ca ia$"i ,i )ula(ulu"$%a,ul )e haine ha#a% na" avu )e e<isen-a lui u,a asa )$ +naelie% iua s$ nu v$ )uce-i nici!)a$ ac!l!. i ave-i %i$ s! +ncuia-i+n!)eauna cu cheia (e )in$un%u. /iua s$ sa-i lini,i$ s$ nu ace-i!"! al$u%i se luc%ea$ +n-elee-i> Chiuvea ,i cl!seul sun i"e)ia)u($ u,$ )i"inea-a ,i n!a(ea ,i (en%u ni"ic +n lu"e nu ie,i-i (ecul!a%. =ici %a)i!ul s$ nul )eschi)e-i. @"i (%!"ie-i> i nu uia-i )eca"ula +n!)eauna +naine )e a a(%in)e lu"ina se ve)e )e (e (alie%)e %es "$ +n%iesc eu. Pe u%"$ cea% "ai i ca s$ nu ui

@n cele )in u%"$ avu i"(%esia c$ e (u-in %i)ic!l. Cu suleul la u%$ sea,e$ )in n!u +n a-a ei ,i +nce(u s! ce%ceee. A#ia acu" la lu"in$ #$$ )e sea"$ c$ )e a( e%a %u"!as$. Su# ($%ul +nuneca chi(ul ei )e

! (al!a%e i%eal$ nu %es(eca +n%u !ul leile si"e%iei )a% "icile)is(%!(!%-ii nu $ceau )ec& s$i accenuee e<(%esiviaea. =u su($%au)e l!c. Ochii )in un)ul c$%!%a -&,nea ! n!a(e nea%$ ca $ciuneles%$luceau )e ! luci%e +nuneca$ su# a%ca)ele su!ase ale s(%&ncenel!%+"(%eunae )e cele c&eva i%e %a%e )e )easu(%a nasului. Si!,i ,ii"(%esi!na-i (lini )e ui"i%e ,i naiviae c!(il$%easc$ ace,i !chi e%aunes(us )e %u"!,i. P%ivi%ea +i alunec$ (e c!nu%ul s&nil!% ei "iciascun,i su# #lua al#$ )e ca%e e%a (%ins$ seaua al#en$. @,i +n)%e($

%e(e)e !chii +n al$ (a%e. Si"-i ! u,!a%$ a"e-eal$. =ici!)a$ nici "ai

22

Page 23: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 23/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

&%iu na i#ui s$i )eineasc$ "i%!sul' s$(un a($ )e c!l!nie iein$ ($% "i%!s )e su#su!a%$

@,i %i)ic$ !chii ,ii &"#i +ncu%aa!%.  T! v$ "ai ese a,a )e ea"$>

  =u. Acu" )e l!c.Scuu%$ )in ca( ,i c&n) +i su%(%inse (%ivi%ea l$s$ %e(e)e a-a +n !s ,i

se (!s!"!%+ un (ic. Se %i)ic$ ,i se ui$ la ceas.  /ece ,i u"$ae (en%u u"neeu %e#uie s! ,e% * &%iu.  ai veni-i> +n%e#$ ea cu v!ce sc$u$.@l (%ivea )%e( +n a-$ cu insisen-$.S$ea +n (ici!a%e a(leca asu(%a ei ,i savu%a cu saisac-ie (&n$ la

un) su(e%i!%iaea lui "asculin$. Se si"-ea #ine ,i +n cli(a aceea nu,i+n$)uia niciun el )e %ii.

O "&n&ie (e ($% ,i u #ucu%!s c$ ea nu $cu niciun es )e+"(!%ivi%e.

  O s$ "ai viu B s(use cu v!ce +nvi!%a$. C& "ai cu%&n). &inei s$ nu v$ ie ea"$ aici nu vi se (!ae +n&"(la ni"ic. O s$ ve)e-i!ul se va s&%,i cu #ine ?a% n!i n!i ! s$ ne uui" nui a,a *se%>

23

Page 24: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 24/141

 J# Ot(e#)*e+

Se +n)%e($ s(%e cas$ #u%&n) ca v&nul (e s%$ile +nunecae. e lavechea cl$)i%e un)e ! l$sase nu e%a )e(a%e' ece "inue )e "e%s iue

cinci "inue )e u$ nu "ai "ul. P%ee%$ ua al!(a (e (ava ,i +nsinea lui se "&n&ia cu &n)ul c$ #$%&nii B a,a le s(unea ($%in-il!% +nsinea lui B se v!% i culca.

ea"$i%e nu )!%"eau S$eau a"&n)!i $cu-i unul +n a-aceluilal la "asa )e #uc$$%ie aa se ui$ !senaiv la ceasul )e,e($!%)e (e #ue "a"a avea !chii u"la-i )e (l&ns. Ah )a @i (%ivea cli(in))e ui"i%e a($sa )e seni"enul vin!v$-iei a-$ )e acese )!u$ $(u%i

 #laine ,i cu"seca)e se a(%!(ie )e (lia %ece %i)ic$ ca(acul )e (e #i)!nul )e caea c$u$ un s%!( )e "al- %ece cu !ae c$ navea niciunche s$l #ea. e,e($!%ul #$ea nesue%i +n $ce%ea a($s$!a%e.

  =u -i se (a%e B se aui +n s&%,i lasul aii B c$ vii (u-in ca"&%iu> =ai v%ea s$ ne )ai ! e<(lica-ie> ii #ine c$ "a"a ,i cu "inesune" +n%i!%a-i )in (%icina a.

Gi)ic$ )in u"e%i $c&n)use c$ nu +n-elee.  !a% nu "ai sun c!(il B se a($%$ el $%$ c!nvine%e.a"a +,i %&nse u,!% "&inile #$%#ia +i %e"u%a )e e"!-ie.  :a" s(us )!a% c$ "$ )uc la cine"a. a )u%u ca(ul )u($ ee

,i a" "ai sa (u-in )e v!%#$ +n s%a)$ cu :!a  Cu :!a> +n%e#$ aa (e un !n lacial ,i,i +nc%un$ s(%&ncenele.Paul +ncuviin-$ )&n) )in ca(. Su%(%inse (%ivi%ea ce%ce$!a%e a aii ,i

+ncu%ca +nce(u s$ se "i,e +n l!c )e (e un (ici!% (e alul. e,e%ulc%!i!% &%#!vi )e #$%&ne-e se %i)ic$ )e la "as$ ,ii +n!a%se s(aele.

T$cea ,i $ce%ea lui (%!v!ca$ )e ! cu"(li$ )ece(-ie e%a a& )ea($s$!a%e +nc& Paul a% i (%ee%a s$l va)$ n$(usin)use asu(%a lui ,is$ +ncea($ s$l #a$. J$%&nul +,i a%an$ cu %i$ !chela%ii +n cuie+"($u%i ia%ul ,il (use la l!cul !#i,nui (e )ul$(i!%. Cl$in$ )in ca(.

  C%e)ea" c$ n!i )!i nu ne "in-i" a,ea($ nu "$ +n%e%u(e@n-eleene #$iee T%$i" i"(u%i %ele *,i !u,i +nc$ (%ea &n$% cas$ )a% s$ l$s$" asa * a(%!a(e uns(%eece. =u e v!i +n%e#a un)e ai

h!in$%i (&n$ la !%a asa chia% )ac$ ,iu c$ ai "in-i a ai "in-i;a u%"a u%"ei ce! i ,iin)> se +n%e#a #$iaul cu insisen-$. Ce s$i

24

Page 25: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 25/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

s(un> A)ev$%ul> Ce "ia% %$s(un)e> C$ a" +nne#uni> Cu siu%an-$ =u %e#uie s$ "ai a,e( s$l a!ne (!ae "&ine T%e#uie s$l "inD B c!nsa$ cu a"$%$ciune.

  @n )einiiv ce sa +n&"(la> +n%e#$ cu v!ce nesiu%$.

  Ce sa +n&"(la> =i"ic )e!se#i. :!a a !s (e aici as$sea%$ea c$ua. Asai !.

Ce (uea s$ "ai s(un$ +n a-a unei ase"enea (%!#e )ac$ nu v!ia s$,i"ai +nca%ce cueul cu ale "inciuni> =i"ic.

 =i"ic )ec& s$ s%&n$ )in )in-i s$i evie (%ivi%ea ,i s$ ac$.A)!%"i +n n!a(ea aceea (e (aul )in c$"$%u-a lui cu ini"a %ea

a($sa$ )e si"-$"ine c!"(licae. C&e nu se +n&"(lase%$ +nce(&n) )in

sea%a aceea> Se cui#$%ise +n el (u-in$ ea"$ )a% ,i ! #ucu%ie ciu)a$cu%i!iaea ,i "&n)%ia (%!(%iei lui a(e. O chea"$ *se%. Ce nu"e Te (!"ene,i c$ a i#ui +n%a)ev$% s! salvee F$%$ +n)!ial$ Hn)e sa% i (uu )uce> Se +n!a%se (e s(ae +,i (use "&inile su# ca(. G$"ase a,a"ul i"( cu !chii i<a-i +n sus s%$)uin)use s$ %ec!nsiuie (e avani"ainea chi(ului al# cu !chii "a%i ,i +nuneca-i e"!-ia +i !neas!"nul. S$ )!a%"$ %e#uia s$ )!a%"$ ,i cu" va %$s$%i s!a%ele va )aua la ea

&ine "&ine

A )!ua i )u($a"ia$ !ae "ea!anele !%a,ului anun-au c$ +n

)i"inea-a ilei )e 7 "ai 1942 usese s$v&%,i la P%aa un aena+"(!%iva (%!ec!%ului EeR)%ich l!c-ii!%ul h%e%ului. O v!ce as(%$s%ic i"(e%s!nal$ ! v!ce "ecanic$ %$s(&n)i$ )e "ea!ane (e s%$ile

$cue %$suna (%in%e i)u%ile casel!% ec!ul ! %$s%&nea.@l su%(%inse chia% +n c!l-ul s%$ii l!%. Ascul$ +n%iu%a cu %es(i%a-ia

$ia$ )a% +n (%i"ele cli(e nu )eslu,i )ec& %&nu%i )in ca%e nu se (uea)u"e%i (%ea #ine. =ici ceilal-i %ec$!%i ca%e se !(%ise%$ +n )%u" nu+n-elese%$ la +nce(u )es(%e ce e%a v!%#a. @n !chi li se ciea +n%e#a%ea.

Ce s! i +n&"(la> Ascula-i(en%u )esc!(e%i%ea asasinil!% ece "ili!ane )e c!%!ane (e

e%i!%iul O#e%lan)%aului sa%e e<ce(-i!nal$ se ine%ice ($%$si%ea)!"iciliului )u($ !%a )!u$eci ,i unu se v!% +nchi)e !ae acel ca%e

25

Page 26: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 26/141

 J# Ot(e#)*e+

nu va %es(eca ,i va i $si (e s%a)$ )u($ !%a a"ini$ va i+"(u,ca

u($ c!"unica se a,e%nu ! cli($ )e $ce%e ului!a%e. Fu s(a%$ )e!"!ul unui %a"vai ce c!#!%a in)ie%en (e s%a)a (%inci(al$

sc%&,nin) &nui!% )in %&nele neunse.A(!i v!cea "ecanic$ %$sun$ )in n!u.

26

Page 27: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 27/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

3

  Ce &"(enie sinis%$ B s(use cu v!cea a%e ,i a($sa$ luc%$!%ulCe(eI. S$ea +n i"(ul (%&nului he"ui (e sc$unelul lui ,i (!s!"!%& +,i !lea cas%!na,ul cu ula, )e (!s. A(leca )easu(%a"&nc$%ii cli(ea (e su# !chela%i cu !chii lui "i!(i ,i %$ea c&e ! )u,c$)e #e%e )u($ ieca%e )u"ica. =i"eni )in aelie% nu +n)%$nea s$lc!n%aic$. @l cun!,eau. @n ca(ul lui (le,uv se $"isleau )e !#icei ($%e%ice nu (ueau i c!"#$ue (en%u ni"ic +n lu"e.

  * %eu )e ,iu B a%unc$ la +n&"(la%e $%$ niciun %!s "e,e%ul.

P%ivi%ile +i aluneca%$ ce%ce$!% (%in aelie%. @n aa%$ )e cei )!i "ai e%aac!l! Pe(eI ucenicul ca%e %e#$luia )e !% cu "$u%a )a% acesa +,ive)ea )eale lui ca ,i cu" ni"ic nu la% i ine%esa. Avea el +ns$ i)eilelui +n $%$cu-ai ciuuli$.

i Paul. e)ea l&n$ e%eas%$ cu a-a +n)%e(a$ s(%e s%a)$ ,i cu !%il$ #$ea !#a +n sc&n)u%a )e c$lca.

S!a%ele )e a"ia$ +,i a%unca %aele (e i)u%ile casel!% )e (ese )%u".

e,e%ul se lini,i. T!ul e%a +n (e%ec$ !%)ine. Ah au%isiul $sa )eCe(eI u%$ s(a%$ ia cei (!ae (ielea. T%ecuse%$ )e la s&%,iul (%i"ului %$#!i c&-iva ani #uni )e c&n) luc%au +"(%eun$ ,ii cun!,eai)eile +n)%$ne-e c$ci slav$ )!"nului nu ! )a$ sau lua )e ($%+nainea acualului %$#!i cu !ae acesea e%au (%ieeni vechi. Su(!%achia% ,i u,!a%ele ini%i (e ca%e une!%i luc%$!%ul i le a%unca +n a-$ (en%u (%u)en-a lui )e "ic "ese%ia, )a% na%e )ec& s(un$ ce! v%ea

  @n ase"enea v%e"u%i nu s%ic$ s$ ii (%ev$$!%. T&n$% nu "ai e%aa"#i-ia (%!esi!nal$ )ac$ a avu! v%e!)a$ ! (usese )e "ul +n cui nul (%e!cu(a )ec& a"ilia. Paul. T%e#uie e)uca (us cu a"&n)!u$ (ici!a%ele (e ($"&n siu%. A,a)a% "ai #ine lac$ la u%$ ;ui Ce(eI +ic!nvine s$ v!%#easc$ C%e) ,i eu. S$ sinu% cuc nu a%e (e ni"eni se%ile,i le !"!a%$ +n c&%ciu"a ;a )%acul viuD cu ! hal#$ )e #e%e (%!as$ +na-$.

  A uci)e lu(ul nu +nsea"n$ +nc$ a i!ni haia B a%unca +n-ele(

Ce(eI cu lasul lui s%i)en. Cie,e A#ia acu" se +n%!a,$ lu"aAune s$ e ui-i (u-in chi!%&, ,i eai )us Pu =ai,ii !% s$,i ve%se

27

Page 28: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 28/141

 J# Ot(e#)*e+

veninulCli(e,e (e su# !chela%i )easu(%a ia%ului +nins (e (lan,ea )e c%!i ,i

+,i %eac$ cu )!sul (al"ei #a%#a lui %a%$. Avea nesue%iul !#icei )e a ciicu las a%e +n i"(ul (auei )e (%&n ,i%ile )in ia% (e ca%e le +ns!-ea

cu c!"ena%iile ,i %&neele lui #a!c!%i!a%e.  ?a e ui$ a%ea vic!%ie !#-inu$ +n #$$lia )e l&n$ Ea%I!v a

)%acului e%"achul $sa %!av ia e ui$ ,i a(!neiie,e%ul +n)u%$ +n $ce%e nu,i $se,e l!cul (e scaunul lui. =u se

si"e c&u,i )e (u-in is(ii s$ ine%vin$ +n "!n!l!ul luc%$!%ului. a)e un)e S$ e -ii a#ia aunci ce ,ia% "ai )a )%u"ul aceas$ "!a%$s%ica$ =u nici v!%#$ As$i ,i (e%e-ii au u%echi. in c&n) +n c&n)a%unc$ c&e ! (%ivi%e ce%ce$!a%e #$iaului ca%e s$ ne"i,ca ,i +ncea%c$s$ schi"#e v!%#a a"inin) )e haina nee%"ina$ a unui vechi clien. a%nici +n aceas$ un)i-$ nu se las$ (%ins au%isiul )e Ce(eI. Jine #ine seace =u a%)e A,ea($ el

  ?a e ui$ ,iau c$lca (e ini"$ Au +nce(u s$ se sc!!ceasc$ ,i (%in (un$ B c!ninu$ Ce(eI #$&n) +n ia% cu )eeul a%$$!% B ece"ili!ane aceluia ca%e %ecun!a,e ! #icicle$ )e )a"$ ,a(ca ,i se%viea?a $e +nc!a Pe(iI ,i nu e "ai sc!#i +n nas ie,i cu ,a(ca aici s! v$)

,i eu cu" a%a$. %!av )e #ine "ia% (%in)e "ie acu" #i,a%ii $,ia S$ve)e" ce s(une "ai )e(a%e Aha Pe%s!anele alae (e e%i!%iul (%! (%!en!I%aului $%$ a,i i anun-a )!"iciliul %e#uie s$ se (%eine i"e)ia T!-i acei ca%e nu se v!% (%eena (&n$ +n cu%sul ilei)e s&"#$$ v!% i +"(u,ca-i e ase"enea v!% i +"(u,ca-i !-i aceica%e ascun) (e%s!ane ne ne)ecla%ae E" ?a s$ "$ ui "ai %e(e)esu# "as$ Te (!"ene,i c$ )e(!i$" (e ac!l! v%eunul )in $ia cu" leice aena!%i B a)$u$ el +nc%un&n)u,i %av %unea ,i ui&n)usecu c!a)a !chiului la "e,e%. Cu" e ,iu )%a$ Al!is -ie nu-i (%ea (lac+ncu%c$u%ile.

  ?a "ai is(%$ve,e !)a$ cu (%!siile asea "!%"$i "e,e%ul"!%!c$n!s.

  =u c%ei> Hie aici ne%u (e al# ! v!%#uli-$ na" (us )e la"ine

@n $ce%ea a($s$!a%e +nceea$ (e nea,e(ae #$$ile )e %il$ +n

sc&n)u%a )e c$lca ,i "e,e%ul +,i +n!a%ce ca(ul c$%e e%eas%$. J$iaul,e)ea ! ac!l! u,!% +nclina +n aa%$ cu a-a +n)%e(a$ "e%eu s(%e

28

Page 29: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 29/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

s%a)a (e ca%e ! u"#%$ (ue%nic$ ! $ia )%e( +n )!u$ chia% (e "il!culcal)a%&"ului. =u )e c&eva ile nui (l$cea (%ea e%a $cu.

Ju%icele )eeel!% usc$-ive alunec$ (e canul "esei )e c%!i.  Cei cu ine Paule> =u -ie #ine>

  =u na" ni"ic. * $(u,eal$. Ce v%ei s$ a">inciuna aceasa necesa%$ +n%e#a%ea %$"as$ $%$ %$s(uns avu%$

)a%ul s$ a,ea%n$ +n%e ei ! +nc!%)a%e nei%easc$. S$ %i)ice +n%e a$ ,i iuun i) ! (lac$ )e sicl$ i"(ene%a#il$ (e ca%e +n%e#a%ea se scu%ealunec&n) +nce ca ! (ic$u%$ )e (l!aie.

  Ce ,ii u> s(a%e $ce%ea u%alivul Ce(eI. Hn #acalau%ea (ev%e"u%i ca asea )$ )e u%c$ nu lu"$. C%e) ,i eu

Gila +i alunec$ lui Paul (%in%e )eee ,i ca)e !"!!s (e (!)ea #$iaul se %i)ic$ ,i evi&n) (%ivi%ile cel!% )in u% se s%ec!a%$ (%in%e cele)!u$ "a,ini )e cusu Sine% ce luceau +nc$ a n!u. P&n$ s$ se %eeasc$ceilal-i )in ui"i%e u,a se +nchi)e cu !"! +n u%"a lui.

Alea%$ (e s%a)$ u%"$%i )e +n%e#a%ea' Cei cu ine>D Ah cine s$

ai#$ %$#)a%e s$ ascule +n%una aceas$ v!%#$%ie inuil$ ua$ ca un un))e (anal!ni +nvechi-i i (%ivi%ile aii Fue )e ele alea%$ ca un ne#un (e s%a)a +ncins$ la +n&"(la%e +nc!%! +l )uc (ici!a%ele.

Cun!scuele vi%ine' c!e$%ia B ! +nhe-a$ )e vanilie )e cincieci )ehele%i ce%ea !)ini!a%$ c&n) e%a c!(il. A(!i %e#uia s$ se %i)ice +nv&%u%ile (ici!a%el!% ,i s$ )esac$ (u"nul +n ca%e s%&nea "!ne)au"e)$ )e %ans(i%a-ie. ;a c&-iva (a,i "ai +nc!l! vi%ina !li$ )e %$#!ia "$cel$%iei ,i "eel$%iei lui F%ani,eI Te%e#a acela cu "&inile u"lae

+n%!i!% )e a(a cl!c!i$ )in ca%e sc!ae c%envu%,ii ie%#in-i. Acu" sev&n) (e ca%ele +n (%$v$lie "eela%ul casc$ (licisi ia% "&inile luiu"lae lenevesc. S$ncu-a (%$ui$ cu a%i(ile %eeae "ai sa%e ,i acu"cu (a,i "$%un-i +n )%e(ul sc$%ii ce c!#!a%$ +n )uheana )e la su#s!l ac$%#una%ului. Aceasa a %$"as A(!i ale s%$i cu ale cl$)i%i ,i aleanu%i i)u%i l!vie cu (ici!%ul ,i cu )esene !#scene (e encuiala l!%n$%ui$. T!ae le ,ie aici cu !chii +nchi,i. Aceasa e%a lu"ea lui lu"ea+n ca%e se "i,case (u,iul cu "e%s le$na cu )eeul %!s )e la (ici!%ve,nic l!vi cu neli(siele lu"&n$%i la nas. Cine nul cun!,ea Ăsa e

29

Page 30: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 30/141

 J# Ot(e#)*e+

 #$iaul c%!i!%ului )e la nu"$%ul uns(%eece Pa%c$ +i ve)e ,i acu"' unulse s%&"#$ la ine (%ieen!s alul e %ae +n lu"$ )e u%eche ia% #$c$neasa +-i +nin)e cu ene%!iae (ese ehea ! aca)ea'Ţine Paulic$ ai $cu %ea#$ #un$D a% !ae acesea sau )us. Acu"

e,i #$%#a +n !a$ i%ea !-i -i se a)%esea$ cu )u"neav!as%$D "inea)eu"la$ ace un)eva +n%un c!l- +nuneca ,i cine ,ie )ac$ as$i se"ai a#%ic$ aca)ele )in acelea )ulci

e!)a$ +,i )$)u sea"a c$ ale%a (%in%un (a%c cun!scu' +nceiniua "i%a el +nsu,i )e !%-a e<%a!%)ina%$ a ine%-iei ca%ei c!n)ucea (a,ii. Se +n!%cea la l!cul a(ei. O &n&n$ a%eian$ +"(inea s&%&in) !vini,!a%$ )e a($ s(%e ce% ia% a)ie%ea "&n&ie!a%e a #%iei (ulve%ia ! (l!aie "$%un$ ,i #ine$c$!a%e (ese a-a lui +ncins$.

Aici e aici Se a,e$ (e #anca aceea !#i,nui$ cu" sun cu )uinile (%in !ae (a%cu%ile (u#lice +,i (e%ecu (al"a (e v!(seaua c!,c!vi$.Aici B +n ca($ul $sa a sa ea. inc!ace el. G$"ase ac!l! ne"i,ca +na%,i-a a"ieii cu #$%#ia l$sa$ +n (al"e ,i c!aele s(%iinie (e enunchi.

in c&n) +n c&n) c&e un %ec$!% "!le,i )e c$l)u%$ #ae aale (asul (%in (%ea"a lui ,i c&e un n!%i,!% l!#iu +nunec$ )in c&n) +n c&n)lu"ina s!a%elui %ea"$ul si"!nic al !%a,ului %$sun$ aici )e )e(a%e ia%

)e sus )in (%$(asia al#as%$ )e )easu(%a ca(ului un avi!n +i s%e)ele,e&n)u%ile cu hu%uiul lui "!n!!n.v!% i )e ase"enea +"(u,cae acele (e%s!ane

ii u ce us a%e %ica> Hn us s$%a $%$ a avea +ns$ ni"ic )in usuls$%ii. * un i!% %ece ce -i se %ee,e +n "$%unaie ,i le cu%e"u%$ !ca%acai-$ cu enaculele )e hea-$ ce-i u"#l$ (%in ,i%a s(in$%ii%$$ce,e s(%e ini"$ se a(%!(ie )e ea ,i ! aine. A(!i )e!)a$ )is(a%e.Te scuu%i ,i i"( )e c&eva secun)e nu e "ai &n)e,i la ni"ic. =uini"ic =u se +n&"(l$ ni"ic a% Pese ! cli($ i!%ul %ece e cu(%in)e)in n!u )e )aa aceasa %ece +n "&ini. Pal"ele -i se u"eesc ,i %e"u%$u,!%. T%e"u%aul acesa +l $cu s$ se %u,inee. u($ "ul$ %u)$ i#ui)e #ine )e %$u s$,i +n)%e(e &n)u%ile (e al $a, s$ le !cu(e cu suele)e %ii c!i)iene. T!ul a)ucea cu un %elu< #ine$c$!% (e ca%e +ns$lu<ul c!n,iin-ei B al %eali$-ii si"(le B +l "$u%$ )e!)a$ cu un val (ue%nic.

*a *%a ac!l! i ia$ c$ !ae a(a% )in n!u ,i )is(a% +n%! +"#ina%esuccesiv$ )e i"aini. O u,!a%$ +nn!u%a%e ce a% (uea a)uce (l!aie B sau

30

Page 31: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 31/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

u"neeu "ai ,ie ce B ,i ! #ucu%ie ne#un$ $%$ sens ce se +nal-$ )ins%$un)ul (ie(ului ca un %e%en al cu%aului nu"ai a,a ca s$i ac$ +nneca.

?e%i )i"inea-$ ah )a )a% )e aunci (a%c$ a% i %ecu ! ve,nicie B se

%eise +n c$"$%u-a lui ,i a(a%en !ae e%au la l!cul l!%' c$%-ile )i(l!"a (en%u sua )e "e%iD c&,ia$ +n ca)%ul c!ncu%sului )e uni!%i al,c!lil!% "e)ii a(a%aul iein )e !!%aia Ja#R#!< cana%ul (iuia +nc!livia lui ia% +n e%eas%$ s%$lucea lu"ina ilei. A !s )e auns s$,i%ece !chii s$ sa%$ iue )in (a ,i s$ s(ele !ae %iile su# )u,ul #ine$c$!%. au l$sa s$ )!%" "ai "ul )u($ eeD B +,i ice +n sinealui a(%eciin) esul #$%&nil!%. Taa e%a )e "ul +n aelie% ia% "a"a (lecase s$ "ai ac$ %!s )e ale u%ii. =iciun v%$i!% na% i (uu ace a-$

cu %a-iile )e (e ca%ele ah )!a"neu($ "icul )eun )$)u %e(e)e ! u$ (&n$ la casa cea veche u%c$ +n

!an$ %e(ele cu suleul la u%$ +"(ins )e ne%$#)a%e (lin )ecu%i!iae +,i a%unc$ ! (%ivi%e (e sca%$ a(!i +nv&%i cheia.

!%"ea (e )ivan +n!a%s$ s(%e (e%ee cu a-a cuun)a$ +n (e%ne. Cu

 #%a-ele +,i cu(%insese (ici!a%ele he"uie la (ie(. ;a +nce(u $%i ($%ulei )es ,i ne%u ca s"!ala ciuuli )e s!"n ,i c!nu%ul %u(ului su#linia)e %!uni"ea ,!l)ului. e!)a$ se +n!a%se (e s(ae ,i ($u%a "!!!li$alunec$ (e )u,u"eaua (%$ui$.

O ac!(e%i la l!c ,i ! (%ivi aen )%e( +n a-$.@n s!"n +i a($%ea "icu-$ ,i li(si$ )e a($%a%e.Ges(i%a sla#. @n "il!cul unui vis sus(in$ a#ia aui ,i (e #ue +i

luu%$ un &"#e scu% a(%!a(e c!(il$%esc. Puni u,!% )e c&eva !%i (%in u%a +n%e)eschis$.* !%)!na$ J$$ )e sea"$ c$ +naine )e culca%e +,i +"#%$case !

 (ia"a v$%a$ usa e%a a%ana$ cu %i$ (e scaun ia% (an!ii alinia-il&n$ cana(ea cu v&%u%ile +n aa%$. an!ul cu sea al#en$ e%a (e%ecu (ese s(eeaa scaunului ia% su# achea (ia"alei ca%e nu s$ea li(i$)e c!%( lucea ! (iele al#$ i"acula$. O (%ivea ,i nu +n)%$nea nici s$%$sule nici s$ se "i,e )e ea"$ s$ n! )e%anee.

Se %e%ase s(%e u,$ +n v&%ul (ici!a%el!% ,i c$u$ (i($in) clan-a. :a

31

Page 32: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 32/141

 J# Ot(e#)*e+

%eveni "ai &%iu c&n) se va %ei. @nchise cu "ul$ %i$ u,a ,i (!%ni +nu$ s(%e cas$. i acu" &n)e,e %elecea$ #$iee =!%!c c$ nu "ai%e#uia s$ se )uc$ la ,c!al$ avea acu" ale %ii )ec& s$ !ceasc$ lalain$ sau s$ +nve-e (e )e %!s #i!%aia lui Ee%"an !e%in.

C&n) )$)u #una +n cas$ c!nsa$ c$ "a"a nu se +n!%sese +nc$ )e la&%uielile ei. %!av Se #$u cu (al"a (ese %une. Faa %e#uia s$ ,i"$n&nce (a%e su(i) ca%ahi!s )a% asai %ealiaea eschise c$"a%a$ie la iu-eal$ c&eva elii %!ase )e (&ine ,i le unse cu "a%a%in$ +n%!sicl$ )e li"!na)$ s%ecu%$ (u-in "al- %$"as )e la "icul )eun ,i chia% +ncli(a +n ca%e +,i +nun)ase #ine #uuna%ele #luei )e v&n ,i ale (anal!nil!% s!si ,i "a"a. Se nelini,i. Ah !chii ace,ia cu%i!,i )e"a"$ S$i i su%(%ins !a%e "i,ca%ea>

  Ce s$ ie "$"ic! ni"ic "ia" uns ! #uca$ )e (&ine ,i "$)uc (u-in (eaa%$.

G$sul$ u,u%a c&n) sc$($ )in %aa (%ivi%il!% ei. *i )a %ea#a asa va)eveni ,i ea )in ce +n ce "ai c!"(lica$D B +,i ise +n%i!%a. Cea% i s$)ev$luie !ul #$ie-il!%> ?a% )a (!ae ! "&n$ )e au!%. =u nici v!%#$nu le va s(une ni"ic Ce $%$#!i a% "ai (uea s$ ias$ T%e#uie s$ ac$

C&n) aunse +na(!i !seni ,i lac )e %ans(i%a-ie aa ! nu se %eise.

Se a,e$ cu %i$ l&n$ ea ,i a,e($. Ti"(ul s$ea (e l!c )a% lui nui ($sa. =ici )e (%!(%ia lui iin-$ nui ($sa. in aelie% se auea lasul aii ($%uns )e acea (eni#il$ slu$%nicie a "ese%ia,ului a-$ )e clien (e ca%e! )eesa a& )e "ul se )eslu,eau (a,ii (e (a%cheul sc&%-&i!% ,i #$$ileie%ului )e c$lca +ns!-ie )e s&%&iul a#u%il!% )e (a%ea cealal$ a (alie%ului ! e"eie +,i +nin)ea (e %&nhie %uele c!l!%ae ,i c$scas!"n!%!as$. P%in cu%icica (ie%ui$ un s!#a% "&ni )e sus (&n$ !s )euninine c$%a +n s(ina%e a#ia &%&n)u,i (ici!a%ele un c!, +nc$%ca culu clei!s.

is%a nici nu su%(%inse "!"enul +n ca%e aa "i,c$ )in ene.A(!i #%usc ea )eschise !chii. ;a +nce(u nu +n-elese ni"ic se ciea +n

ace,i !chi )!a% !#i,nuia s(ai"$ )e eci!a%$ +,i %!ea (%ivi%ile +n u%cli(in) #ui"ac$ +nc$ )e s!"n el nu,i (uu s$(&ni %&sul. Faa se %i)ic$ #%usc +n ca(ul !asel!% +,i s%&nse la & (ia"aua cu acel a%hicun!scues )e a($%a%e ,i +n (%i"ele cli(e +l (%ivi ca (e un in%us.

  Hn)e "$ alu> %!si +n cele )in u%"$.

32

Page 33: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 33/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

  Pss ai +nce ine%veni el a%$&n) cu )eeul s(%e u,a ce )$)ea+n aelie%. =e cun!a,e" )!a%. =u v$ a"ini-i

Se )e"eici ,i %$sul$ u,u%a$.  a. Acu" ,iu. Tu e,i Paul nui a,a>

  a eu sun.  i al$u%i  * aelie%ul aii Taa e c%!i!%. T!ae asea -i lea" s(us )!a% ie%i

sea%$$)u )in ca( +n se"n )e a(%!#a%e. eacu" +naine va v!%#i +nce. @,i

a"ine,e )e !ae. A(!i )e!)a$ ca ,i c&n) ,ia% i a)us a"ine c$ su#cuve%u%$ e%a (e u"$ae !al$ u cu(%ins$ )e nelini,e. Se a(%inse chia%

 (u-in la a-$ ,ii !c!li (%ivi%ile.  A, v%ea s$ "$ +"#%ac B s(use cu un su%&s nesiu%.  :%ei s$ (lec>  =u nu nu (leca e %! ii sinu%$ "ie ca" %ic$ aici. Ai

n!a(e a" aui ni,e !"!e al$u%i u"#la ceva (e (!)ea  O% i !s ,!a%eci  !a%eci> s(use ea %es$%in).

J$$ )e sea"$ cu" i se h!l#a%$ !chii.  Ce> Te )e%anea$>@,i %ase su# ($u%$ enunchii (&n$ a(%!a(e )e #$%#ie ,ii cu(%inse cu

 #%a-ele (%ivea +naine c$u$ (e &n)u%i.*l +n-elese ,i &"#i.  Ţie ea"$ )e ei>@ncuviin-$ cl$in&n) )in ca( ,i +,i )$)u +n%! (a%e ,uvi-a )e ($%

ne%u )e (e %une'  a "ie ea"$. @nc$ )e c&n) e%a" "ic$une!%i +i visa" chia% P!ae c$ nici nu "ie ea"$ )a% "ie sc&%#$ )eei O)a$ a%chiul $sai c!!iul n!s%u a a)us un ,!a%ece "!% (&n$+n vesi#ul. i )e el "ia !s (e u%"$ sc&%#$ "ul$ v%e"e nu la" l$sas$ se a(%!(ie )e "ine ,i (%!s$nacul nu +n-eleea )e ce

@nce%c$ s! lini,easc$ &"#in)'

  =u-i ie ea"$ aici cu siu%an-$ nu sun. =u"ai +n aelie% ,i (!ae nici ac!l! nu"ai +n "aaie. =ai cei ace ,ii casa asa e !a%e

33

Page 34: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 34/141

 J# Ot(e#)*e+

veche. a% +n ca"e%$ e asiu% nu sun.  /$u>  Siu% c%e)e"$G$sul$ v$)i u,u%a$'

  Jine. i acu" e %! nu e uiaJ!l#!%!si ceva cu v!cea su%u"a$ ,i se +n!a%se cu a-a s(%e

e%eas%$. @,i +nun)$ "&inile +n #uuna%e. *%a (u-in su%(%ins )e a(ul c$nul l$sase s$ (lece. Aui "e%sul (ici!a%el!% !ale (e (!)ea !"!ul (an!il!% !,neul lene%iei (e (ielea !al$. S&nele +i v&cnea (ue%nic+n &"(le ia% %u(ul +i +nle"nise )in (%icina ne"i,c$%ii. @ncu%ca +,i (e%ecu (al"a (ese a-a usc$-iv$. Se su!ca )e c$l)u%$.

  Sa $cuSe +n!a%se %e!i ca ,i c&n) %ea#a aceasa nu la% i ine%esa (%ea"ul ,i +,i i"(use ! "in$ c& "ai in)ie%en$.

S$ea +n a-a lui +"#%$ca$ +n haina cu seaua al#en$ (e (ie( ,i cu (ie(enul +,i )escu%ca ($%ul +nc&lci. F$%$ "il$ s%&n&n) )in )in-i +,i)esc&lcea c!a"a )eas$ )e (&%&ia (ie(enele. @i (l$cea +n aceas$ (!su%$chia% )ac$ a-a ei "ai (u%a +nc$ u%"ele s!"nului ia% !chii +i e%au+"($ieneni-i

C$sc$ ,i se +ninse ca ! (isic$.  Ah %!av a" )!%"i e a( a, )!%i s$ )!%" +n%una s$ )!%"

,i s$ nu "$ %eesc (&n$ nu se va s&%,i cu (!vesea asa ,i nu se v!%+n!a%ce ai "ei. Sau (!ae a% i "ai #ine s$ nu "$ "ai %eesc )e l!c

  Asa s$ n! s(ui ! +n%e%u(se el #%usc. =ai v!ie s$ v!%#e,i a,a  Ţie -ie u,!% s$ s(ui nai v!ieD nai v!ieD a% (en%u "ine e %$u

acu" (e lu"ea asa #$iee

  T!u,i nai s$ "ai v!%#e,i a,a +"i $$)uie,i>  Jine )ac$ v%ei uSe a,e$ (e cana(ea c!ninu&n) s$ se (ie(ene ,i +,i %i)ic$ (%ivi%ea.*l +i a%$$ cu )eeul seaua al#en$.  =! )ai !s>  e ce> * ceva %$u>  =a" v%u s$ s(un asa se %$#i el s! +n%e%u($ ne,iin) )e!)a$

ce s$ "ai ac$ cu "&inile.

34

Page 35: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 35/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

e ce> S!c!ea" c$ e inuil aici;$s$ ! cli($ i"(%esia c$ se &n)e,e )a% nu"ai)ec& cl$in$ )in ca(

,i s(use h!$%&$'  =u. Pen%u n!i e s%ic ine%is s$ "e%e" $%$ sea. ii> *u nus

)e vin$. i a(!i "ie nu "ie %u,ine cu ea. i aa ,i ceilal-i ! (!a%$. iJlanIa

  a% #ine eu nu e silesc. :!ia" )!a% ii -ia" a)us ceva. =i"ic )e!se#i. Ţie !a"e>

  a. i +nc$ cu" S$ nu %&i )e "ine na" "&nca )e ie%i)i"inea-$. A" u"#la aiu%ea (%in !%a, ,i a" #!ci ,i a" #!ci ca ! (%!s$nac$. $u,a "ia )a un (ache (en%u )%u" )a% eu la" uia

un)eva (e chei. @"i (ie%)use" ca(ul )e !.u,ca )in elia )e (&ine cu ! l$c!"ie ani"alic$ %$&n) )u($ ieca%e)u"ica c&e ! )u,c$ )in "al-ul ne+n)ulci. @nhi-ea a& )e iue +nc&Paul nici na(ucase s$ se "inunee c&n) ea +nulecase !ul ,i +,i ,e%eacu "&na i%i"iu%ile )e la u%$. O (%ivea cu ! #ucu%ie "u$ ,i !!)a$ cu! %ise-e cei s%&nea ini"a. Hn (ui )e ia%$ +n!"ea ni"ic "ai "ul.*a +i "ul-u"i cu un &"#e si!s. @i $cu un se"n +ncu%aa!% )in !chi ,ise a,e$ (e sc$unelul )escleia. Ţinu s$ a(%eciee'

  Ai avu ! (!$ =u lu"$*a +ncuviin-$ )in ca( ,i ($%ul +i c$u (e %une.  %!av a !s Taa icea c$ sun ! "&nc$ci!as$. ii (a%c$i un

$cu (e !" +l (!cne,e !a"ea cea "ai %!av$ !c"ai aunci c&n) na%e ce (une +n u%$. ;a n!i acas$ a" )us! %eu aa nu e%a #!a ,i +nuli"a v%e"e )e c&n) a luc%a nu"ai la s(ial sa +n&"(la une!%i s$+n)u%$" ,i !a"ea. in c&n) +n c&n) c&e un (acien +,i a)ucea a"ine

)e n!i ,i ne a)ucea c&e ceva )eale u%ii.;$sa (acheul n!a(ea su# e%eas%$ ia% eu "$ !#i,nuise" s$ "$ ui)i"inea-a )ac$ nu e%a ceva ac!l!. O)a$ (e v%e"ea c&n) se $iau (!%cii a Taa e%a iu#i )e !a"enii )e (e la n!i Se s(une c$"e)icii )e -a%$ sun )e !#icei %!s!lani )a% aa e%a #un ,i nici!)a$ nu-i(a la !a"eni Oa"enii s(un +n!)eauna c&e ceva une!%i e a(uc$ne#unia

@,i )e($na i%ul a"ini%il!% cu "&inile +"(%eunae +n (!ale ,i a-a i selu"ina.

35

Page 36: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 36/141

 J# Ot(e#)*e+

  :a%a "ai "e%ea avea" ! #uc$-ic$ )e %$)in$ +n ca%e "a"aculiva +naine %an)ai%i ,i c%iane"e. Pe u%"$ +ns$ a" +nce(u s$ (une" a%avau%i. !%c!vi c!n!(i)$ ,i un s%a )e ca%!i. F!ile le)$)ea" la ie(u%i. Ai v$u v%e!)a$ ie(u%a,i )e cas$> in aceia "icu-i

)e !> Au ni,e #!i,!a%e caielae e ! (l$ce%e s$ le aini cu (al"aTaa c%e,ea al#ine. a% u nai )e un)e s$ ,ii !ae asea nui a,a> Seve)e )e la ! (!,$ c$ e,i )in P%aa Hn (ui )e (%ahe

  Cu" a)ic$>O u"l$ %&sul.  *,i a& )e (ali) ,i )e sl$#$n! Ca un a%ac )e ha"ei@i cu%"$ v!%#a in%ia'

  Ascul$ Asa na%e nici! i"(!%an-$ Sun v!inic s$ nu-i+nchi(ui se a($%$ el cu ae%ul !"ului (%!un) ini ,i se %i)ic$ #%usc+n a-a ei. :%ei s$ vei> P!i" P&n$ s$ se )e"eiceasc$ ! +n,$c$ cu !"&n$ (e )u($ u"e%i cu cealal$ (e su# enunchi ,i &&in) ! %i)ic$ +nsus. H Fu su%(%ins c$ e%a "ai %ea )ec& ($%ea. O s$la +n #%a-e ea se+"(!%ivea a($%&n)use cu a"&n)!u$ "&inile ,i chic!ea s!n!%' un %&sca%e +i $ia (ue%ile ! l$s$ %e(e)e s$ ca)$ (e cana(eaua cu a%cu%ile uae,i s(e%ia )use iue )eeul la u%$

  Ss (en%u u"neeuCu ! "i,ca%e a ca(ului a%$$ s(%e aelie% ,i %&sul se sinse nu"ai)ec&.

Se (%iveau +n $ce%e &&in) )e !#!seala (e ca%e ,i! (%icinuise%$ unulceluilal secun)ele se scu%eau cli($ cu cli($ +n lini,ea (%ivi%il!%+nc%uci,ae. *l +,i %ecu (al"a cu )eeele %$si%ae (ese !#%a' esul lui!#i,nui +n "!"enele )e +ncu%c$u%$. Ca )e (il)$ aunci c&n) se sucea (e (!sa"enul cae)%ei su# (%ivi%ea (!s!"!%&$ a (%!es!%ului )e lain$

,i v&na +n "ine un cuv&n (e ca%el uiase  Ai )%e(ae B s(use ea a)"i%aiv. *,i (ue%nic.Gi)ic$ )in u"e%i cu "!)esie'  esul c&n) e nev!ieinc!l! )e u,$ +nce(u s$ hu%uie ! "a,in$ )e cusu s!a%ele

sc&neie!% )e a"ia$ se !(%i )easu(%a casei. Cu%icica a)ucea acu" cu !cuie $%$ ca(ac +n ca%e s!a%ele +,i va%s$ ! a%ul lui )!!%i!%. Pe

 (avaul +ncins s$ea !l$ni$ ! (isic$ !%!(i$ )e c$l)u%$ ia% +n (%ea"aei un (u,i #$ea )e !% ! "ine.

36

Page 37: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 37/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

  A" (leca B s(use el ca )in senin s($%&n) $ce%ea.  T%e#uie>  $ a,ea($ cu "asa. ii #$%&nii sa% nelini,i.  ai vii>

$)u )in ca( ai%"aiv.  Cu%&n)>  Cu%&n)  Ai>/&"#i +ncu%aa!%.  a chia% ai. Se%i!s B ! lini,i el )e )aa aceasa cu "&na (e

clan-$.

37

Page 38: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 38/141

 J# Ot(e#)*e+

4

ceea ce +n "!) la%an se ase"$na cu u%ul +nc$ +naine )e a %ecela a($ ini"a +i #$ea s$l#aic +n (ie( )u"icaul i se +ncu%ca +n u%$ ,iavea un us ca )e le,ie. e c&eva ile "esele )e sea%$ se )es$,u%au+n%! $ce%e +nc!%)a$ ac&"u%ile -$c$neau nesue%i la aine%ea (!%-elanului ia% Paul cu !chii (leca-i cu +nc$($-&na%e +n a%u%ie se !ia (e scaun su# (%ivi%ile ce%ce$!a%e ale aii.

a )a va i )in ce +n ce "ai %eu s$ %eac$ ne!#se%va cu a%u%ia +n!)$i-a lui ,i ac!l! s$ (un$ )e!(a%e +n c%$ici!a%a u%a$ ! (!%-i!a%$

"!)es$ (en%u ea. ai "a%e "inunea c$ +nc$ nul )i#uise%$:ic!%ie Se +nv&%i +ncu%ca (%in an%eu ,!v$i a(!i #$$ ca(ul +n

 #uc$$%ie (en%u a anun-a (e un !n scu% ,i h!$%& c$ se )uce s$ !ace ! (a%i)$ )e ,ah. Avusese %i$ +nc$ )e )u($a"ia$ s$,i a%anee cu:!a un ali#i +n !a$ leea. :!a +ncuviin-ase cu !ae c$ a%)ea )ecu%i!iae'

  *i hai)e s(une Cu" a%a$>

 =$sc!cise ! avenu%$ ca%ahi!as$ ca s$ nu ie sili s$i s(un$a)ev$%ul.  Fii cu !chii +n (a%u Paule !$ "a"a. @n!a%cee )ev%e"e. ii

ce se +n&"(l$ aa%$. Ah u"neeuleTaa slav$ )!"nului (%ee%a B +n l!cul (%e)icil!% (licisi!a%e

+ns!-ie )e +n%e#$%i B ! (%ivi%e (lin$ )e %e(%!,. Avea "ai "ul eecaiu)inea lui c&n) cl$ina )in ca( ,i,i cuun)a !chii +n ca%ea +nce(u$.

Se +"(lineau %ei ile )e c&n) *se% e%a la el. ?e%i a !s "ai %eu cu"s$i i e<(lica c$ %e#uia s$ (lece "ai )ev%e"e )ac$ nu v!ia s$ ie+"(u,ca +n s%a)$> Ce s$i i s(us> =i"ic. ai #ine s$ nu ale ni"ic )incele +n&"(lae

e%ea %$#i ,i &"#ea cu ! #ucu%ie $cu$ e%ici )e n!ul succeschia% )ac$ !a"ea +i chinuia (u-in s!"acul. C%$ici!a%a nea%$ +i+nc$lea )eeele ca ! iin-$ vie. Ce %!eu #anal ,i c& )e (%e-i!s!!)a$ S$-i vin$ s$ %&i nu alceva =i"ic )e!se#i. =i,e $lu,e cu

ci%e,e. *%au +ns$ (en%u *a Fi-i )a% #inecuv&nae v!i c!c!l!a,eu"lae ,i unsu%!ase s%!(ie cu "a%a%in$ slei$

38

Page 39: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 39/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

@naine )e a (leca )e acas$ +,i a)use a"ine c$ !"ul nu %$ie,e nu"aicu (&ine. T%e#uie s$ cieasc$ )ac$ nu v%ea s$ +nne#uneasc$ )e (liciseal$,i )e &n)u%ile ce ! %$"&nau. ;a ce s! i &n)in) !a%e +n ceasu%ileacelea nes&%,ie c&n) el nu (uea i al$u%i )e ea> Pe un)e ! i

h!in$%in)> T%e#uie s$ cieasc$ (%in lecu%$ s$ se le(e)e )e (%!(%iul ei)esin s$ se ascun)$ +n alele. E!$%+ s$i )uc$ Jean-Christophe,  (e ca%e !c"ai +l e%"inase )e cii la ca%e il "aia)$u$ (e Švejk. T%e#uie s$ %&)$. a s$ %&)$

  Ce #un e,i u +i s(use ea c&n) v$u cei a)usese.@,i )$)u ($%ul )e (e %une ,il (%ivi )%e( +n !chi cu %ecun!,in-$.  e ce e,i a,a cu" e,i> =u-i (%icinuiesc )ec& necau%i a,ai>

O +n%e%u(se cu un es )ea(%!#a!%. Cinsi i!nea )in elseni"enul (%!(%iei sale ene%!i$-i c!nvins c$ ni"ic nul +n)%e($-eas$ ,il a%i#uie. =ici nu ,ia ce aiu)ine s$ ia.

  e ce e,i a,a>@i evi$ (%ivi%ea ,i %i)ic$ )in u"e%i'  =u ,iu e alel nu v$) +n asa ni"ic e<%a!%)ina% sun un !"

ca !-i !a"enii A, (uea !a%e s$ e )au aa%$> Tu ai (uea> =iciun !"na% i +n sa%e )e una ca asa.

  a% ,ii u "$ca% (e cine ascuni> @n )einiiv nici nu "$ cun!,i  Ja )a. Hne!%i "i se (a%e c$ e cun!sc )e ! "ie )e ani.Se ui$ la el "i%a$ cu !chi "a%i.  A)ev$%a>  A)ev$%a. e ce +n%e#i>  Pen%u c$ ,i "ie "i se (a%e * ! (%!sie> A,a se s(une

+n!)eauna nui a,a> a" &n)i la asa ie%i c&n) ai (leca a& )e)ev%e"e. e ce! i a,a> Te cun!sc (a%c$ )e c&n) lu"ea ,i )e a( a#iaalal$ie%i sea%$ nea" +n&lni (en%u (%i"a !a%$. @n%un (a%c (e ! #anc$ P!ae c$ nea" cun!scu c&n)va +n vie-ile n!as%e ane%i!a%e. Te (!"ene,i c$ sune" %ae ,i s!%$. Sau "ai ,ii (!ae ni,e +n)%$!si-inee%ici-i. :!%#esc (%!sii nui a,a>

  =ui ni"ic. ie +"i (lace s$ e ascul B ! +n%e%u(se el si"-in) !%ise-e a($s$!a%e +n (ie(. lasul eei +i $cea %$u +i ul#u%a "inea +l

 ($%un)ea ca un lui) caiela +i s%&nea ini"a cu ! )ui!,ie nel$"u%i$+i (%!v!ca ! u,!a%$ ea"$. @n u"#%a sla#$ a +nse%$%ii ve)ea c!nu%ul

39

Page 40: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 40/141

 J# Ot(e#)*e+

%u(ului ei ,e)ea (e "a%inea )ivanului cu enunchii s%&ns li(i-i unul)e alul cu ca(ul a(leca. @n)%$!si-i nee%ici-i. =u Asa nu :ia-aane%i!a%$ H @l cu(%inse u%ia a-$ )e ase"enea cuvine. i se +nunec$la a-$.

  ii eu nu c%e) +nase"enea n$#&ii. Aseas #as"e (en%u)!"ni,!a%e )e (ensi!n. =ici selele nu sun ni,e $u%i +n ce% sau +nh&%ia )e ca"ula )e alel )inc!l! )e ca"ula nui )ec& #ena. O #en$ ca !ae #enele ;u"i "ili!ane )e lu"i ,i luna e ! se%$. O se%$ca%e sa %$ci. P!e-ii ha#a% nau asai ! chesiune )e "ae"aic$ )eelesc!a(e ,i ci%e )e ecua-ii anasice

@n i"(ul e<(une%ii lui ea $cea %u,ina$.*l +ninse "&na ,i ! "&n&ie (e u"$% scu&n) cu s&n$cie

 (%eciiunea luci)$ a vii!%ului !" )e ,iin-$. a% ea navea )e un)e s$,ie.

  Te su(e%i>  =u. C%e) c$ ai )%e(ae ,i c$ eu sun ! (%!as$  =ui a)ev$%a =u e,i e a( eu "$ #ucu% nes(us )e "ul c$ e,i

!c"ai a,a  A,a ne#unaic$>O (%ivi cu un su%&s u,!% (e #ue ,i +ncuviin-$'  =e#unaic$ )ac$ v%ei a% ia s(une Te (licise,i )e "!a%e

aici a,ai>  a. Hne!%i "i se (a%e c$ !ae ceasu%ile )in lu"e au +ncea s$ "ai

 #a$. Aunci +"i li(esc %e(e)e )e (e%ee u%echea ,i ascul #$$ile ceasului)e al$u%i. Sun e%ici$ c&n) +l au) cu" #ae. Ji" #a" A(!i "$ +n%e#c& "ai a" )e a,e(a (&n$ vii. A" +nce(u s$ e au) )e )e(a%e

%ecun!sc (asul $u (e sca%$ ,ii>  E" $cu el +ncu%ca. @,i a)use a"ine )e un luc%u ,i +,i ci!c$ni

%unea cu )eeul' Ţia" a)us ceva.Sc!ase )in #uuna%ul (anal!nil!% )e caiea un (ache )e c$%-i

slin!ase (e ca%e le +"(%u"uase )u($a"ia$ )e la :!a ,i le a%unc$ (e"as$. :a i nev!ie s! )is%ee "e%eu cu alceva +n )einiiv )e ce na%ace ! (a%i)$>

  :%ei s$ uc$">  a% eu nu (%ea "$ (%ice( B %$s(unse +ncu%ca$.

40

Page 41: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 41/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

  =ui ni"ic Te +nv$- e un leac. HieT%ase "$su-a a(%!a(e )e )ivan ,i +nce%c$ s! ini-iee +n%un !c +n

)!i c& se (!ae )e si"(lu.e)ea +n s(aele lui cu (ici!a%ele he"uie su# ea ,il u%"$%ea cu

+nc!%)a%e (ese u"$% a& )e a(%!a(e +nc& el +i si"-i +n c%e,e%$sula%ea ie%#ine. Se ul#u%$ (u-in.  * cla%> Ai +n-eles>  a )e un)e a% "ie +"i (lace s$ e ascul. Gi)ic$ e<as(e%a

"&inile )easu(%a ca(ului. Se )!ve)i c$ nu e%a +n sa%e nici "$ca% s$)e!se#easc$ valeul )e )a"$ +,i #$use u%a )e (!"an$

  Acu" vei c& sun )e (%!as$ ea" (%eveni B se a($%$ ea cu

 #uele s%&nse. A(!i )e!)a$ +nce(u%$ s! ca(ivee iu%ile )e (e c$%-i ,ise +nvi!%$. ?a e ui$ B a%$$ ea s(%e %ia )e cu($ B $sa sea"$n$ cu)!"nul Sa#aa. T! a,a a%e ,i el "us$-ile l$sae +n !s.

  =u cun!sc niciun )!"n Sa#aa.  =ici nai cu" s$l cun!,i B %&se ea cu (!$. Ăsa e%a "$cela%

ac!l! la n!i. Avea ni,e "&ini s!li)e ,i e%a cel "ai #un (!(ica% )in!%$,el. O i ,iin) el !a%e c$ e %ee> a% $sa ce ani"al ! "ai i> Se"inun$ (%ivin) asul )e ca%!. ;eu cu siu%an-$ nui. A%e ni,e

"us$ci!a%e ca )e "!an ,i !chi ca )e !". FuiF$cu un es )e )es(e%a%e ,i se )$)u #$u'  ii ce> Eai s! l$s$" #al$ A)un$ c$%-ile ,i le v&%+ +na(!i +n

 #uuna%. Hn)e sa "ai v$u e"eie ,i !c )e c$%-i  Teai su($%a>  e ce s$ "$ su($%>  O%icu" sinu%$ ! na, (uea s$ !c B %e(lic$ ea.

*l &"#i lini,i +,i %ecu )eeele (%in ($% ,i ! a(%!#$ )&n) )in ca(.  e a( ai )%e(ae.Pese ac!(e%i,u%i se l$sase%$ u"#%ele +nse%$%ii +n viuina l!% se

u%i,ase +nune%icul )a% nu a(%inse%$ lu"ina. in (a%ea cealal$ a (alie%ului -&,nea s(%e ei ! lu"in$ al#en$ ce%nu$ (%in sia (e%)elel!%)e un)eva se auea "!%"$iul unui a(a%a )e %a)i!. @i e%au a"ilia%e!ae v!nu%ile acelea cu ca%e l$suia #$%&na cas$. J$$ile %i"ice )e

ci!can +i s(uneau ! (!vese )es(%e "!#ilie%ul ine%il!% c$s$!%i-i )e laeaul %ei +n ilele acesea )e "ie%ie s!-ul e%a nev!i s$l +nc%!(easc$

41

Page 42: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 42/141

 J# Ot(e#)*e+

sinu% )in ni,e %!ace uae cu"($%ae #uca$ cu #uca$ )e (e laneus!%ii )e vechiu%i. in aelie%ul )e la "ansa%)$ se auea un sune )echia%$ +ns!-i )e un c&nec +n su%)in$. *%a (ic!%ul ca%e s(e%ia ,!a%ecii,i,i aluna %ise-ea. =u )e "ul +l ($%$sise nevasa (alie%ul "ai

%ea"$$ ,i acu" )e in)ina%e (en%u (u%a%ea ei. O hai"ana an)!si$a% "ai e%au ,i ($%e%i c!n%a%ii' Ca%e ala )%a$ )!a"ne a% i )is(us$s$ +n)u%e ! via-$ +n%ea$ "ie%ia ,i "i%!sul )e e%e#enin$ )in "ansa%)as$%$c$ci!as$ +n ca%e v&nul sula (%in !ae c%$($u%ile>D lasu%iv!nu%i.

i (ese !ae acesea se a,e%nea "u ce%ul sc&neie!% ,i (lin )eluci%i (&l(&i!a%e. @l c!ne"(l$ ,i )e!)a$ i se ($%u c$ a aui ,uie%aulacela a(%!a(e i"(e%ce(i#il al )e($%$%il!% laciale ce se +nin) +n%e

unive%su%i.Sele !a"eni$)u s$ se %i)ice cu inen-ia s$ lase ca"ulaul

v!cea ei +ns$ +l +n"$%"u%i'  S(une"i -ie nu -ie ea"$ c&e!)a$>  Tea"$> e ce>  e !ae )e via-$ )e ! ce %$i".

S$u ! cli($ +n cu"($n$.  Hne!%i  ie ! i"(ul.  e ce e e"i> e ,!a%eci> O s$ le (un ca(can$ B lu"i el $%$

che.  =u %&)e )e "ine. *u na" (e ni"eni c$%uia s$i (! s(une asa.

T! i"(ul s$ cui#$%i$ +n "ine chia% ,i aunci c&n) "$ &n)esc la

alceva ,i chia% aunci c&n) %&). Pa%c$ "a% (&n)i un)eva su# ini"$  Taa s(une c$ nu"ai (ie%ele nu ,iu cei %ica.

a% asea sun "!a%e.@n s&%,i se %i)ic$ )e (e )ivan l$s$ ca"ulaul ,i a($s$ (e #u!nul

l$"(ii ! lu"in$ nei%easc$ se (%!iec$ (e chi(ul ei. :$&n)! cu"cli(ea !%#i$ )e lu"in$ +nce%c$ s! achinee. :!%#e,e v!%#e,e!"ule Se e"ea )e &n)u%ile ei.

  :a s$ ic$ a,a )!"ni,!a%$ Ca(ule> Ce "ai ace a$l)u"neav!as%$> T! "ai e su($%a (e a"ilia !nau>

42

Page 43: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 43/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

e #un$ sea"$ ea nu sesiase aluia c$ci (%ivea i< +naine %av$ ,i"e)iaiv$.

  =u. =ici nu (!ae i. * la Te%ein s(e% cel (u-inSe %u,in$ )e aa lui un val )e c$l)u%$ +i n$v$li +n !#%ai. a% s(%e

"a%ea lui ui"i%e avu i"(%esia c$ v!%#ele lui n! %$nise%$ ,  aa %!sisea)ev$%ul acela c%u) (%ivin)ul )e !s )%e( +n a-$ cu un &"#e #laina!+n-ele$!%. Se a,e$ a(%!a(e )e ea ,i ! ce%ce$ aen s!%#in)! )in!chi cu ! l$c!"ie a(%!a(e !#%anic$.

  e ce e ui-i a,a la "ine> =u-i (lac nui a,a>  ii #ine c$ nui a)ev$%a B %e(lic$ el. @"i (laci chia% !a%e "ul

Ăsai a)ev$%ul

  i "$ %! ceai v$u la "ine> insis$ ea cu +nc$($-&na%e.Cu"($ni ! cli($ ne,iin) cu" s$,i e<(%i"e &n)ul.  C$ e,i la el ca ,i celelale  Ce v%ei s$ s(ui> e ce na, i la el ca ,i celelale> =u (%ice(ea.

e!)a$ +n !chi +i sc$($%$ ! (%ivi%e ($%un$!a%e se +n!a%se #%usc s(%eel cu %unea +nc%una$' :%ei s$ s(ui (en%u c$ sun ev%eic$>

  a )e un)e #$u el +n %e%ae%e )e!%iena. e a( nici nu "

a" &n)i v%e!)a$ la asa. Se s(unea  Ce se s(unea> iu eu ce se s(unea C$ a" i alel C$ a" aveanasul "a%e ,i

O +n%e%u(se cu un es s&naci ,i ena +nce(u s$,i %eac$ )eeele (%in ($%.

  T! elul )e ne%!ii Hne!%i !a"enii sun (%!,i. i %$iSe %i)ic$ +n (ici!a%e u"#la )e c!l! (&n$ c!l! cu "&inile +nun)ae +n

 #uuna%e cu a-a a(%ins$ )e %u,ine (!s!"!%& a)&nc ne"ul-u"i. C&n)+,i %i)ic$ (%ivi%ea ,i ! v$u s&n) +n acela,i l!c +n aceea,i (!i-ie cu"&inile l$sae +n (!ale ,i cu ! u"#%$ ($"&nie (e !#%ai +,i "u,c$ #uele. Ce i"#ecil sun T%$nc$nesc v%ue ,i nev%ue nici eu nu "ai,iu ceD

 =u se (uu s$(&ni ,i sc!ase un sus(in.  Ascul$ *se% T! ce a"Faa +,i %i)ic$ ca(ul +n !chii ei se ciea un &"#e !#!si. iu nui

nev!ie s$"i e<(liciD +i s(uneau ace,i !chi. @n "!"enul acela se si"-i+n a-a ei ca un #$ie-an)%u +n a-a unei e"ei +n !a$ i%ea ,i )e!)a$

43

Page 44: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 44/141

 J# Ot(e#)*e+

ini"a +i u inun)a$ )e un val )e )ui!,ie. O )ui!,ie (u%&n) +n ea usula"a% al "ilei )a% ,i seni"enul unui #ucu%ii s$l#aice un seni"en (ue%nic ce c%e,ea s$i s(a%$ (ie(ul' *se% Cu" s$ -i! s(un Sa+n&"(la ceva nu ,iu nu ,iu cu"D S%&nse )in )in-i ca s$,i

s$vileasc$ s%i$ul aaaa s$i -&,neasc$ )e (e #ue.  e ce aci> %!si +n s&%,i cu las %$u,i. S(une cevaSe n$(usi asu(%a ei ,i +n)&%i ! a(uc$ cu (ue%e )e u"e%i nu se "ai

%ecun!,ea (e el +nsu,i. i ! scuu%$ s! s"ul$ )in aceas$ a"!%-eal$ a)ece(-iei. T%e#uia s$ +n%&n$ %ise-ea ei "u$ *a %eisa cu+nc$($-&na%e $%$ s$ sc!a$ ! v!%#$ cu ! %u(ul ,i e%a (ue%nic$ )a%)u($ ! lu($ +nve%,una$ i#ui s$i +n!a%c$ a-a s(%e el. *%a s%$in$ ,ili(si$ )e e<(%esie aceas$ a-$ cu #uele s%&nse ia% !chii sc&nein) su#enelei l$sae +l "$su%au cu ! (%ivi%e s%anie ,i a#sen$ ca ,i c&n) cu&n)ul a% i !s un)eva )e(a%e. P%ivi%ile ei +l !c!leau se +n)%e(au +nal$ )i%ec-ie. i +n cli(a aceea +n%!i!a%e el nu,i "ai )$)ea sea"a ces(une. :$l"$,aul )e %ae cu%"ae la "il!c n$v$leau (a%c$ sinu%e (e #uele lui.

  Ascul$ u "aui =u (l&ne nai v!ie s$ (l&ni *uO s$%u$. S&naci ca un a)!lescen. *a se s"uci +n!a%se ca(ul ,i

 #uele +i aluneca%$ (e !#%a )a% el nu se )$)u #$u (&n$ nui ainseu%a. Se !(ea su# +"#%$-i,a%ea lui %$sula%ea ei ie%#ine +i a#u%ea!#%aii.

@n cele )in u%"$ ce)$ s%&ns!a%ei ,i +nce$ s$ se "ai +"(!%iveasc$.;$s$ ca(ul (e s(ae cu !chii +n%e)eschi,i ,i se li(i )e el cu ! %u(ul. *l! cu(%inse )e "il!c ,i ! %$su%n$ (e )ivan $%$ s$,i )eli(easc$ ! cli($u%a )e (e #uele ei a($s&n)ule cu !a$ (ue%ea.

A(!i )e!)a$ !ul se s&%,i.i !ul +nce(u. O ,iau a"&n)!iO $ce%e %e"u%$!a%e +i +nce%cui cuvinele %ic!,au (a%c$ )in

)e($%$%i ,!v$i!a%e. @n u%ul l!% casa a)!%"ea +n%un s!"n aia )a% ei)!i veheau. Aui> Ce $ce%e e acu" /!"!ele )e (a,i "$%un-i ,i!,neele a#ia (e%ce(i#ile ce se aueau )e al$u%i nu e%au )ec&,!a%ecii

  e ce ai $cu asa> +n%e#$ ea cu ! v!ce ,ea%s$ ine<(%esiv$.*l %i)ic$ )in u"e%i. Se a,e$ +,i +ninse (ici!a%ele (e )u,u"ea ,i se

44

Page 45: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 45/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

ui$ la ea $%$ s$ %!seasc$ ! v!%#$. Si"-ea +n el ! c$l)u%$ cal"$. P$%ul%isi(i (e (e%n$ +n u%ul chi(ului ei scli(ea cu ! s%$luci%e nea%$ !chii ei)eschi,i "a%i +l (%iveau lini,i-i $%$ "&nie. F$%$ "i%a%e. =u se ciea +nei )ec& ! +n%e#a%e. i ! u%"$ (ali)$ !a%e sla#$ )e su%&s.

  Pen%u c$ (en%u c$ e iu#esc O ,ii )!a%. Te iu#esc. TuT%e#uie %e#uie s$ "$ c%ei *se%  e ce"i s(ui asa>  Pen%u c$ acesai a)ev$%ul. Gealiaea :ei ceva %$u +n asa>  =u. i c&n) -iai )a sea"a>  e ce v%ei s$ ,ii>  =u"ai a,a

  =a, (uea s$-i s(un e<ac Asa $u n! "ai ,iu. P!ae chia%aunci c&n) nea" +n&lni (%i"a !a%$ sau aunci c&n) ai +nuleca cua&a (!$ ?e%i )i"inea-$ +n i"( ce )!%"eai "ia veni ! (!$ne#un$ s$ e s$%u. /$u c$ a,a e a% "ia !s %ic$ s$ nu e %eesc.C&n) anu"e> =ici nu a, (uea s$-i s(un e<ac.

Se si"-i )e!)a$ s&neni. @,i +"(%eun$ )eeele !s!ase ,i le +n)!ia& )e a%e +nc& %!sni%$ )in +ncheieu%i a(!i cu un "&%&i )ev!lu(ae se +ninse ca )u($ ! is(%av$ s%a,nic$ ,i ! c$u$ )in !chi cu un&"#e )e vin!v$-ie (e a-$.

  a% u nui a,a nu eai su($%a chia% a,a )e a%e> i )ac$*a scuu%$ ene%ic )in ca( se a,e$ +,i cu(%inse enunchii cu #%a-ele

,il (%ivi ce%ce$!%. S(use'  i )ac$ "ie ! nu "ia% aua la ni"ic  ;a ni"ic B #&iui el.C&n) se ui$ +ns$ +n !chii ei +,i )$)u sea"a )e naiviaea lui. Ce

 (ue%nic s%$luceau ace,i !chii c&n) nici nu se a,e($ ea +i (use "&inile (e u"e%i. Si"-ea %euaeal!% ,i $%$ v!ie +nchise (e u"$ae !chii +n cli(a +n ca%e ea +l s$%u$ u,!%,i uiiv (e #ue i#ucnin) )u($ aceea +n%un h!h! )e %&s c!(il$%esc.@l +"#%$-i,ase )in%! (!%ni%e )e #ucu%ie nes$(&ni$.

A(!i sus(in$ cu ae%ul !"ului (!c$i.  Ah )!a"ne e,i un Oa%e u nu si"-i c$ ,i eu c$ ,i eu e

iu#esc> a +n&"(l$se !%ice sa% +n&"(la' e iu#esc Paul #$iaul "eu)%a $sai a)ev$%ul

45

Page 46: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 46/141

 J# Ot(e#)*e+

Fieca%e )%a!se +,i a%e is!%ia ei chia% )ac$ une!%i !a%e scu%$. Hnel )e is!%ie +n "iniau%$ cu (e%i!a)a ei )e c%e,e%e ,i )e "au%ia%e cu

 (iscu%i +ns!%ie ,i c$)e%i a#%u(e cu (l!ile ,i $(eile ei.@n )%u" s(%e cas$ Paul avu i"(%esia c$ s%$ile e%au inun)ae )e

lu"ina ilei. Fi%e,e e%a ! iluie. ;u"ina e%a nu"ai +n el +n u%ul lui)!"nea +nune%icul. @n lu"ina aceasa se si"-ea (ue%nic ,i se "inuna )eene%ia si"-$"inel!% ce se )esc$u,au +nl$un%ul s$u. @l cu(%inse unseni"en c!nu )e "il$ a-$ )e Paul cel )e al$)a$ ca%e +nc$ n!cun!scuse a-$ )e a)!lescenul acela i"#e%# ,i usc$-iv a& )e si"(lu ,i)e c!"un. e a( cu" %$ise el> T%$ise "$ca%> Se )ucea la ,c!al$ cieac$%-i +n sinea lui +,i $$)uia ceva )e la via-$ avea as(i%a-ii necla%e (%ieeni !#i,nui-i. @n%un cuv&n e%a alul. Alul )ec& acu".

Acas$ !ul se %e(e$ (unc cu (unc (licic!s ,i "inu-i!s ca )e!#icei. ;u"ina #ecului )e )easu(%a "esei )e #uc$$%ie +l $cu s$cli(easc$ ne%v!s. P$%in-ii ,e)eau (e scaune unul +n a-a celuilal ,i$ceau. Pe #ue c&na +n su%)in$ a(a%aul )e %a)i! cu un)ele scu%ea"(uae (e al c$%ui #u!n a&%na un #ile-el )e ca%!n cu insc%i(-ia' =u

uia c$ ascula%ea (!su%il!% )e %a)i! s%$ine se (e)e(se,e cu +nchis!a%easau "!a%eaD a"a -esea (e ciu(e%cu-a )e le"n ci!%a(ii )es%$"a-i. Cese "ai ucase +n c!(il$%ie cu ciu(e%cu-a asa @,i a"ini $%$ s$ v%ea. i)e!)a$ +i veni +n "ine c$ #$%&nii se +n-elesese%$ asu(%a unui !c. N!cul)ea lini,ea. Jine Sa $cu ?n%$ ,i el +n aces !c c$sc$ !senaiv ,i+nce(u s$ caue ceva )e "&nca%e.A#ia +n cli(a +n ca%e a#sen +,i #ea ea"a nea%$ ,i %a%$ ce )uhnea acic!a%e (%e$c&n)use c$ ni"ic nul ine%esa "ai "ul )ec& cana aceeaci!c$ni$ )e inichea se aui lasul aii'

  =ai ni"ic s$ ne s(ui Paul> +n%e#$ el a,e&n) ca%ea )eschis$ (ea-a )e "as$.

  =u nu v$) ce B %$s(unse Paul )u($ ce (usese cana !al$ (e"as$.

  H"#li ca un lunaic. Ai !(s(%eece ani )a% a%e "ie ea"$ c$-i"ai li(se,e +nc$ "ul$ "ine. ii )!a% ce sa +n&"(la. ai +n-ele( a%

i s$ sai acas$

46

Page 47: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 47/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

J$%&nul a"u-i +n cli(a +n ca%e su%(%inse (%ivi%ea #$iaului. =u)esc!(e%i +n ea )ec& )ea(%!#a%e ! )ea(%!#a%e "u$ ,i +nc$($-&na$a-$ )e s(usele lui.

  =u ,iu ce ave-i "e%eu cu "ine B %!si Paul ,i se %i)ic$ )e (e

scaun.A($s$ (e clan-$ ,i $%$ s$ "ai sc!a$ un cuv&n se s%ecu%$ +n !)$i-a

lui %&nin) +n u%"$ u,a cu ! vi!len-$ ne)!%i$.C&n) ($%in-ii %$"ase%$ sinu%i "a"a l$s$ )in "&n$ ciu(e%cu-a )e

le"n ca%e c$u !"!!s (e "as$ ,i (e )easu(%a !chela%il!% cu %a"a )e!s se ui$ $cu$ la s!-ul ei.

Acesa se %i)icase ,i el (%e$in)use s$ se )uc$ la culca%e.

  =u nu ,ie s$ "in$. i nici nu v%ea B s(usese el ca (en%u sine.@nc$ nuS%&nse )in u"e%i )e!%iena ,i +nchise ca%ea !"!!s.

47

Page 48: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 48/141

 J# Ot(e#)*e+

5

@n aa%a "&niei ne(uinci!ase ca%e cl!c!ea +n ini"a !%icuiseni"enul (%ecu"($ni!% +n ilele ca%e au u%"a a !s %ica.Ac!(e%ise !%a,ul ca ! (il!$ -$%$neasc$ n$cl$i$ )e su)!a%e su# ca%e ea(as$ visu%ile cele "ai u%&e. O"ul ! si"-ea su# (iele +n (%ea"a ini"ii+n i"(ul "esei +n s!"n c&n) +,i +"#%$-i,a iu#ia c&n) +,i (u%a +n #%a-e (%uncul.

Fu"ea )in "ea!anele a&%nae (e s%$i )in c!l!anele ia%el!%.  ;a ce e &n)e,i> +l +n%e#a ea !%i )e c&e !%i +l su%(%in)ea

 (!s!"!%& ,i +n&n)u%a cu %unea +nc%e-i$ )e %i)u%i.Aunci el +,i (e%ecea (al"a (ese !#%ai +,i i"(unea un &"#e (ali)

)a% nec!nvin$!%'  ;a (%!sii %ii !#i,nuie ni"ic )e!se#i.a% +,i )$)ea sea"a c$ nu e%a +n sa%e s! +n,ele.O %i)ica +n #%a-e +i +nchi)ea !chii cu #uele a(!i +,i cuun)a a-a +n

 ($%ul ei %euiin)use +n #ena aceea "$$s!as$ ,i (a%u"a$ (en%u a

sc$(a )e &n)u%ile ca%e s$(au +n el $%$ +ncea%e.Ah )ac$ ai ,i B +i s(unea +n sinea lui B )ac$ ai #$nui "$ca%D?unie +,i sula )!!a%ea ie%#ine (e s%$i (a%cu%ile s%$luceau +n

%isi(a )e cul!%i a l!%il!% )e va%$ c$%$#u,ii se c$-$%au (e )eeul +nins ,i+,i )es$ceau a%i(i!a%ele la el ca al$)a$. *%a ceva c%u) +n aceas$!al$ ne($sa%e a nau%ii su# %aele ie%#in-i ale s!a%elui (%!as(ee ,iee%vescene ($%ea cu(%ins$ )e )eli% +n i"( ce ec!u%ile salvel!% )e

 (u,c$ se %ev$%sau (ese !%a, )ins(%e (!li!nul )e la Q!#RlisR.Plu!anele )e e<ecu-ie ale c!"an)a"enului e%i!%ial nais nu "ai (%i)i)eau )e a&a !%. Ţevile (u,il!% na(ucau s$ se %$ceasc$.

)e asemenea vor fi împuşcate persoanele care  Te iu#esc B +i ,!(ea ea (%in%e s$%u$%i. Se +"#%$-i,au cu aceea,i

see ne(!!li$ )a% &n)u%ile !#se)ane +l u%"$%eau chia% ,i aunci c&n)si"-ea aine%ea #uel!% ei. Pe )inainea !chil!% i se (e%in)au lise cunu"e !#i,nuie )in cele "ai c!"une nu"e (e ca%e a% i (uu s$ le

 (!a%e !%icine.

48

Page 49: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 49/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

Se +n,i%au (e (%i"ele (aini ale ia%el!% (%in%e )ecla%a-iile &&ieale uve%nului (%!ec!%aului ,i c!"unicaul c!"an)a"enului su(%e"al !%-el!% a%"ae asu(%a #$$liei )e l&n$ Ea%I!v (ueau i ciie (eai,ele li(ie al$u%i )e (%!%a"ele )e cine"a ,i %ecla"ele (en%u a(a )e

u%$. *<(une%ea )e "!ive e%a scu%$ ,i ni"ici!a%e' c!n)a"na-ii au!e%i cu #un$ ,iin-$ a)$(!s un!% (e%s!ane ne)ecla%ae la (!li-ie B (!c B au a(%!#a aenaul B (!c B au +n)e"na (!(ula-ia s$i s(%iine (eau!%ii aenaului B (!c (!c B c!n)a"na-i (en%u (!% ileal )e a%"e B (!c B Te iu#esc

!a"ne sine (en%u ce "!ive "ai au )e &n) s$ +"(u,e> Pen%u ! (%ivi%e (en%u un sus(in (en%u (!% ileal )e via-$ POC POC ;acen%ala esa(!ului )in P%aa ele!anele #&%n&iau %ece(!a%ele nu

a(ucau s$ se !)ihneasc$ +n u%c$ ,i%ile cu%eau cu ne"iluia' in!%"a-iic!nue )enun-u%i )in %$#una%e inu%ii #lese"e ale "ili!ane e%aual!cae (en%u !#-ine%ea un!% in)ica-ii li(sie )e i"(!%an-$ ca%e +ni"aina-ia l!% a% i (uu )uce la )esc!(e%i%ea aena!%il!%. Hn)e sealau> *<isau "$ca%> P!ae c$ e%au "!%-i ,i e<ecu-iile nu aveau s$ "ai+nceee nici!)a$. Pen%u c$ nu"ai hec!li%ii )e s&ne cal) (ueau s$l%$#une (e !"ulD ca%e (ie%ise +n (aul lui cu icaul ciu%ui )e l!an-e.

A(a%aul nais luc%a cu +n%iu%a%e (!liica v!nu%il!% a"(liica$ (&n$la (anic$ unc-i!na )in (lin.Te iu#esc =u"e nu"e ,i ia% nu"e. i a)%ese. i +"(u,c$u%i.i )in n!u ale lise.Acu" (&n$ ,i luc%$!%ul Ce(eI a l$sa! "ai "!ale cu c!"ena%iile

lui. @n ieca%e )i"inea-$ )u($ %a)i-i!nala lecu%$ a ia%ului se %i)icas!le"n +n (ici!a%e +,i +n)%e(a s(ina%ea +nc!v!ia$ )e anii (e%ecu-ia(leca$ )easu(%a "a,inii )e cusu +,i sc!ea +n lini,ea a($s$!a%e a+n%eului aelie% ,a(ca ,i +nchina un "!"en )e $ce%e cel!% e<ecua-i.

*%a a& )e (aeic esul lui +nc& ceilal-i si"-eau cu" +i %eceau i!%i)e hea-$.

Paul ciea lisele cu ! +nc!%)a%e "u$. Se !(%ea +n )%e(ul ai,el!% cu%$sula%ea $ia$ !chii +i alunecau (ese nu"ele i($%ie "&na )%ea($ +n #uuna% (u"nul s%&ns "a<ila%ele +ncle,ae. S!a%ele )e iunie +,i

s(%iinea %aele +n s(aele lui c$"a,a +i e%a le!a%c$ )e su)!a%e. Fuea)in a-a aces!% ai,e cu %u(ul cu(%ins )e ! (ue%nic$ "!le,eal$ )a% a

49

Page 50: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 50/141

 J# Ot(e#)*e+

)!ua i a($%eau alele ilave +nc$ )e (a( "ai cu(%in$!a%e cu nu"en!i , ,i su# ele chi(u%i )e !a"eni "&ini u%i !chi sue )e !chi. F$%$ (%ea "a%e e!% )e i"aina-ie +,i +nchi(uia (%in%e ele ,i nu"ele lui. Su#al lui al aii al "a"ei ia% ceva "ai +nc!l! al lui Ce(eI. An!nin

Ce(eI "unci!% c%!i!% )!"icilia +n ec. *c. A(!i nu"ele ei i alcui +nc$> Cu ni"ic nu sa% i )e!se#i acese nu"e )e ale cel!%lal-i ia%!chii a% i aluneca (ese ele cu un ine%es uiiv a(!i cun!scua salv$)e (u,i al c$%ei ec!u )e )aa aceasa na% "ai i a(uca s$l au)$

Casa a($sa$ )e ! +nc!%)a%e $cu$ +i )evenise insu(!%a#il$. T%$iaacu" la ine%sec-ia cel!% )!u$ (%ivi%i +nce%cui )e un ine%es "u (e ca%e+l !c!lea c& (uea. ai %$"$sese%$ s%$ile al#ie )e s!a%e a(a%enin)ie%ene. Cal)a%&"ul +ncins. T!ul se (e%ecea su# (!hi-a e-ei

 (%in%e !chea)e (iei,e. @n cuvine %!sie )!a% )in c!l-ul u%ii ,i nu"ai)u($ ! aen$ (%ivi%e +"(%eu%. G!-ile %a"vaiel!% sue%in) )esu#ali"ena-ie c%!nic$ )e ulei e"eau +n%is$!% u%leele cla<!anel!% +-is%e)eleau c%eie%ul. ea"u%ile vi%inel!% %elecau ! i"aine ,ea%s$ asilueei a)!lescenului ca%e %ecea (%in a-a l!% aale cu "&inile +n #uuna%e %$c!a%ea (asael!% ,i a anu%il!% "i%!sul +n-e($!% alcl!seel!% (u#lice )!!a%ea cheiului )esc!(e%i ,i a(a %&ului "!lc!"i$

)e c$l)u%a +n$#u,i!a%e. Hn s!l)a invali) se c$nea s$ su%(%in)$ cu una(a%a iein i"ainea E%a)ului. Cli(e,e)in !chi !%#i )e s!a%esais$cu )e s!a%a lui a(as$ (e )eclan,a!%. Avea ! +n$-i,a%e #lain$lini,i$ ,i )e #un$ sea"$ c$ aceas$ cun!scu$ ve)e%e )e "ii )e !%ic!ne"(la$ (ica$ ,i %$s!!%aia$ ! va %i"ie la el acas$ +ns!-i$ )e%$sulaele cuvine' eine lie"ste onika!6

J$$ile )e !#$ a"ineau !%ania%ea un!% "aniesa-ii. O hai$ )e"ini,%i +"#l&ni-i se )ucea s$ (%i"easc$ (!%unca )e la n!ul s$(&n cu !

 (!"(!as$ ,i ine%"ina#il$ iulau%$. Se %$ia su# e%!a%e.Paul +,i s(%iini ca(ul +n (al"e. S$ea (e chei a,ea (e ! #a%c$

%$su%na$ la u"#%a unei a%ca)e )e (!) un c$-elu, %$$ci se a(%!(ie )eel u)u%&n)use +i "i%!si aen (anal!nii )a% se +n)e($%$ nu"ai)ec&)e !"ul acesa ine% ,i (!%ni +n c$ua%ea s$(&nului.

ac$ ! )esc!(e%$ )ac$ ! $se,e ac!l! B ce se va +n&"(la>Ce +n%e#a%e (%!seasc$ Pen%u asa usese i<a$ )!a% ! a<$ !icial$'

! v!% +"(u,ca $%$ "il$ ca (e ! vi$. O v!% &%+ cu !%-a )in a)$(!s la6 ?u#iei "ele !nica L+n li"#a e%"an$ +n e<M. Ln..M

50

Page 51: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 51/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

lu"in$ a(!i au s$ u%"ee' el aa "a"a (!ae ,i Ce(eI ,i uceniculPe(iI !-i chia% ,i acei ca%e nu #$nuiesc ni"ic sa% (uea s$iu%"$%easc$ ,i (e c!leii lui )e ,c!al$ s$i +nha-e (e :!a (eQa"il (e Pi)ia (e )i%iinele clasei ,i u"neeu "ai ,ie (e cine

T!ul se n$%uia (ese s(ina%ea lui. Hn "une un "une )e (ia%$. @l ($%unsese s(ai"a a& )e +ni!%$!a%e +nc& a% i )!%i s$ se )es(!aie )e (%!(%ia lui (iele ca )e ! +"#%$c$"ine +"#i#a$ )e "ic%!#ul unei #!lic!nai!ase. i ea ca%e nu ,ia ni"ic =ici nu %e#uia s$ ,ie aina asa%e#uia s! (!a%e el sinu% +n lu"e c$ci )ac$ a% i ala ea ceva (%i"e)ia a% i )eveni ,i "ai "a%e. @n%un "!"en )e )es(e%a%e a% i (uu s$v&%,i un ac necuea.

 =i"eni nu %e#uia s$ ,ie ni"ic Chia% ni"eni>C& i"( va "ai (uea !a%e s$ ! )uc$ +n elul acesa> i cu"> C&n)ne%vii lui nu v!% "ai %eisa ,i va +nce(e s$ u%le> C&n) va +nne#uni ea )e%!a$ +n%e cei (a%u (e%e-i !i ai !)$i-ei> a% nu ea %e#uie s$su(%avie-uiasc$ %e#uie alel !ul ,ia% (ie%)e !%ice %a-iune. C&n) se vas&%,i ! )a$ cu !ae asea> C&n) se va e%"ina aces %$#!i> C&n) +,iv!% lua $l($,i-a> Se &n)ea acu" la ei alel )ec& +naine cu ! u%$vecin$ cu u%ia cu ! see a%$!a%e )e a lu(a +"(!%iva uu%!%. Ah s$ i

avu ! "i%alie%$ S! i +n)%e(a s(%e (ie(u%ile l!% u"lae (e ca%e!%n$iau )ec!%a-iile S$ i a($sa (e %$aci B %aaaa B s$ i a%uncacu %ena)e asu(%a l!% )a s$ se #a$ cu ei ca ! ia%$ +nc!l-i$ B s$ ac$ceva s$ ac$ ceva *%a a(%!a(e "&nia (e !a"eni c$ nu ie,eau +n s%a)$cu "&inile !ale li sa% i al$u%a cu ! nes(us$ v!lu(ae ,i a% i "e%s +n (%i"ele %&n)u%i. e ce $ceau> e ce,i ,!(eau nu"ai> Ce a,e(au>

  Ce c%ei )!"nule Ce(eI B +l +n%e#$ +n%! i (e luc%$!% cu (%e$cu$ in)ie%en-$ B c&n) se va s&%,i cu (!vesea asa>

  Ce anu"e> Ce s$ se s&%,easc$ ine%e>  Ce %$#!iul Ce alceva  A )a G$#!iul $sa au%isiP!%ivi !#iceiului luc%$!%ul +,i %!e,e (%ivi%ile (%in aelie% +,i %eac$

i%ele %a%e )e (e #$%#ie cu ae%ul !"ului ca%e &n)e,e las$ !a%eca (e"as$ ,i ace )in !chi c!ns(i%aiv.

  ;a !a"n$ %usul +i ace "a%- -ine "ine ce-i s(un. Pen%u asa

 #$iee (un ca(u

51

Page 52: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 52/141

 J# Ot(e#)*e+

e )!i ani u"#l$ Ce(eI cu ase"enea (%!e-ii O s$ li se +nun)e @ilas$ %u,ii +n i"ene *hei a,e(a-i nu"ai s$ vin$ ia%na u"neal!% au"ia (e ! ca%e (%!as$. J$%&nul J!na(a%e a% i avu ceva )e (!vesi+n le$u%$ cu asa ene%alul ?a%n$ Gu,ii sun +nv$-a-i cu e%u%ile

si#e%iene )a% #$u!%ii $,ia )e #e%e )e nchen O% s$i a)uc$ acas$+n l$i ca ileu%i )e (e,e c!nela asa )e c%!i se %ans!%"$ )e!)a$+n c&"( )e #$$lie ,i luc%$!%ul +nce(e s$ se %$#!iasc$. e%ul )e h&%ie%e(%ein$ =i(%ul aici sun %i-ii a,a ia% ie%ul )e c$lca +nchi(uiea%ile%ia %useasc$. Jun. i acu" uia-iv$ %usul a,ea($ +i las$ s$ se%$si%e #ine ,i (e u%"$ B aici B un #!#&%nac +n sc&n)u%$ B +i aie +n )!u$ca (e ! %&"$. i sa is cu ei $%$ )%e( )e a(el

u"neeu ,ie (en%u a c&a !a%$ lichi)a el eh%"achul (e aceas$

sc&n)u%$. *%a ne!#!si +n (%!%!ci%ile lui. ;a (%i"$va%$ i-i v!i ce+nsea"n$ n!%!aiele Hc%ainei> Hn a)ev$%a !cean

@n ilele acelea Paul se n$(usea lac!" asu(%a ia%el!% ,i s!%#ea )inele (&n$ ,i cele "ai lac!nice c!"unicae ale c!"an)a"enului su(%e"c$u&n) cu +nc$($-&na%e (%in%e %&n)u%i v%eun se"n )e sl$#iciune v%e!%e(lie%e +n %$s$%i v%eun si"(!" c& )e "ic )e %$su%na%e a siua-iei. =ici v!%#$ )e a,a ceva. ac$ v!in-a unui sinu% !"ule- a% i avu !%-$ ,i

%a$ )e ac-iune !ae %!nu%ile e%"ane sa% i (%$#u,i +n%! sinu%$cli($. C!"unicaele (u-eau (u% ,i si"(lu )e l$u)$%!,enii )ii%a"#ice cu (%ivi%e la invinci#iliaea #%avil!% !sa,i ai h%e%ului la +n%&ne%ileni"ici!a%e ale #!l,evicil!% la ale nave )e %$#!i scuun)ae la asalulvic!%i!s al %u(el!% a(!nee asu(%a CiunIinului la %an)i!asele vic!%iiale "a%e,alului G!""el +n A%ica )e =!%) ,i ! a,a la nes&%,i

@n%una )in se%i se %e(ei (&n$ la :!a ca%e i#uise s$ "!nee +n%un a(a%a )e %a)i! cu )!u$ l$"(i a"(ua )e un)ele scu%e ! insala-ie

 (%!vi!%ie. Asel cu u,ile #ine +nchise (uu s$ ascule (!su%ile s%$ine.Cele auie +l "ai +ncu%aa%$ (u-in )a% s!#%ieaea c!"ena%iil!% ,i a,i%il!% nu avu%$ )a%ul s$l +nc&ne P!ae chia% )i"(!%iv$P%!n!sicu%ile e%au li(sie )e !(i"is"ul "inuna )e si"(lu al (%!%!ci%il!% lui Ce(eI. Ce s$ +n%e(%in)$>&n)e,e &n)e,e #$iee S$ u$ +"(%eun$> a% un)e> @nc!%!> Sea(uc$ s$ ce%ceee +n !)$i-a lui ha%a *u%!(ei ,i,i "u,c$ ne(uinci!s

 #uele. A" +nne#uni )ea #inelea P%euin)eni un)e e ui-i e (lin )eei @n n!%) +n a(us +n %$s$%i +n su) sau +"(%$,ia +n !a$ *u%!(a ca

52

Page 53: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 53/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

&n)acii ca l$cusele h$"esie. =u "ai e<is$ sc$(a%e )ec& su# ($"&ncu ! au%$ %!un)$ +n -eas$D. @l scuu%$ un i!% %ece #!ln$vici!s. A#iaacu" +nce(use s$ si"$ un)e %$ia B un luc%u )e ca%e nu,i )$)use sea"a (&n$ aunci. O cu,c$

Te iu#escT%e#uia s$ ac$ ceva a% ce> S$ se c$s$!%easc$ cu ea )e (il)$ A% i

aua la ceva> =aiv se in!%"ase cu (%u)en-$ ,i asu(%a acesei (!si#ili$-i. =u B inuil Acu" ea e%a +n aa%a !%ic$%ei lei e%a +n ae%!icial nu "ai e<isa nici ca ev%eic$. i !ae )%u"u%ile +na(!i e%au #l!cae +nce$ s$ se "ai !cu(e )e ! ceea ce nu e%a lea )e iin-a eie<a"enele !%ale se a(%!(iau a"enin-$!% (e el +ns$ +l l$sau in)ie%en. =ici cu (%ieenii nu se "ai +n&lnea )in c&n) +n c&n) c&e unul "ai+n%e(%in$!% ci!c$nea cu (ue%e +n u,$ aunci cei )!i )in !)$i-$ +,i!(%eau %$sula%ea. =u le )eschi)ea +i !c!lea. @ncease s$ ,i cieasc$ ,inici selele nul "ai a%$eau. e ce s$"i (ie%) v%e"ea cu ele> Ce"i (as$ "ie )e ele acu" c&n) nici "$ca% (e (%!(%ia"i via-$ nu suns$(&n>D

@,i !"!%a v%e"ea h!in$%in) (%in !%a, cu sena-ia c$ #u%a (e s%$ica un he"!!c )e h&%ie %!s!!li )e v&n c$sca u%a (e la c!l-u%i )e

s%a)$ cu "&inile +n #uuna%e n$uc )e ca( se !(%ea (e "alul %&ului ,il!vea cu (ici!%ul (ie%icelele av&%lin)ule +n a(a lene,$ (!(!sea (ec&e ! #anc$ +n%un (a%c (&n$ c&n) ! %$($ial$ )e (l!aie )e iunie +l!nea +n%un an )e un)e a(!i s$(&ni )e ni,e si"-$"ine s%aniic!ne"(la is(%$vile u%unii )e va%$ ca%e )es%$"a ce%ul )easu(%aac!(e%i,u%il!% s($l&n) la iu-eala (ie%ele cal)a%&"ului ,i inun)&n) (enea,e(ae u%ile )e canal cu valu%i )e a($ &l&i!a%e +nne%ie )e (%aul s%$ii. T%$ea (&n$ +n a)&ncul (l$"&nil!% ae%ul %ece +"(%!s($a

)e u%un$ )a% nui (e%ce(ea a%!"a.e a( nu sesia ni"ic )in c&e se (e%eceau +n u%ul lui a& e%a )e

 (!!(i +n (%!(%iile necau%i. ;a +nce(u naivul +,i +nchi(uise !ul "ul"ai si"(lu' ia$ne sune" aici' ea ,i cu "ineD Cu%&n) +ns$ se )!ve)ic$ nu"ai s$ h%$neasc$ un !"ule- )e !(s(%eece ani +n ilele acelea )e"ie%ie e%a ! (!va%$ %ea ,i c$ nu e%a )e auns s$ (un$ )e!(a%e +nieca%e i )in a%u%ia lui c&e ! (!%-i!a%$ a"$%&$ ,i s! sc!a$ )in cas$

+n ain$ su# (%ivi%ile #$nui!a%e ale ($%in-il!% )ac$ v!ia ca !a"ea s$nui vl$uiasc$ (e a"&n)!i )e (ue%i. e alel l$"&ni e%au

53

Page 54: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 54/141

 J# Ot(e#)*e+

)e!(!%iv$ ,i unul ,i cel$lal cu !ae c$ nu ,ia% i )es$inui aces luc%unici +n %u(ul ca(ului. F!a"ea Hn seni"en (eni#il u"ili!% cu" nu"ai cun!scuse +n via-a lui. ?a% acu" a)ese!%i la cel "ai "ic e!% chia%,i aunci c&n) u%ca %$#i sc$%ile si"-ea cu" +l l$sau (ue%ile ,il %eceau

n$)u,elile cu" +i %e"u%au "&inile ,i i se "uiau (ici!a%ele ia% s!"aculi se chi%cea )e )u%e%e. Ce e%a )e $cu> S$ u%e )eacas$ )in c$"a%$ e%acu ne(uin-$. =u se (%ice(ea ,i a(!i +i e%a sil$ s$i +n,ele (e ace,i )!i #$%&ni cu"seca)e ca%e %es(i%au nu"ai (en%u el ,i c$%!%a n!a(ea leu%a s!"nul cu (u%a%ea lui ne+n-eleas$. a"a ,ia% i )a sea"a ,ial$)a$ )a%$"ie acu" c&n) se %$ia )in %a-ii )e "ie%ie cu ca%e a#ia (ueai ace a-$ ,i nu"ai )&n) )!va)$ )e a)ev$%a$ a%$ +n "ae%ie )eec!n!"ie acu" c&n) (&n$ ,i lui +i unea (%in%e !au%i ieca%e elie )e

 (&ine nu"ai cu un s%a su#-i%e )e "a%a%in$. =u asa nu (! a )eun)e s$ iau ca%ele> e un)e> @l %u$ (e )!"nul Te%e#a "$cela%ul ia)a ! )a$ )e )!u$ !%i )a% (e u%"$ na "ai (uu nici el nu e%as(eculan aces #$%&n cinsi cu )eeele u"lae. ?#ui )u($ un+n)eluna ,i sus(ici!s ine%!a!%iu s$ !#-in$ )e la un c!le )in (%!vincie ni,e ca%ele )e ca%ne ,i (&ine al#$ )a% asea nu se c$($au )e (!"an$. e un)e s$ ac$ %!s )e #ani> @,i %$"&na "inea !a$ n!a(ea.

ai +n&i veni %&n)ul c$%-il!% (e ca%e le v&n)u %e(a una c&e una laanica%ia. Se )es($%-i )e ele cu un %e%e a"a% )a% al$ cale nu e%a. A(!iu%"a%$ (e %&n)' #us!la (ul!ve%ul ,i heele )e aleis" B ah ,i c& le)!%ise Se &n)ea c$ va %e#ui (!ae s$ v&n)$ ,i c!%ul n!un!u- ,i #iciclea )a% !%icu" B c& (uea s$ "ai )u%ee (&n$ aveau s$l )i#uiasc$ #$%&nii>

 =u B nici asa nu e%a ! s!lu-ie.Cel "ai %$u e%a +ns$ acas$. Paulic$ +nc!a Paulic$ +nc!l!D Asa e%a

i%e,e "a"a. Ce )%acu )!a% nu "ai sun un c!(ilD a"a e%a )ea)%e(ul i"(!si#il$ )a% su($%$e (e ea )ac$ (!-i O ve)ea se%ile cu",e)ea +n #uc$$%ie sinu%$ a(leca$ asu(%a #i#liei ,i cu" +n ,!a($ cu!chii +n%e)eschi,i ,i "&inile +"(%eunae s$ea )e v!%#$ cu )u"neeulei. Ah @i venea s$ (l&n$ ca un #$ie-an)%u $u,a Jea sc%ie s$ vii s$-i (e%eci vacan-a la ei. O s$ le au-i la sece%i, vei ce %u"!s se (!a%$acu" cu n!i>D ;a va%$ iu eu ce a%e s$ ie la va%$>D B Paulic$ aci

e %! ,i nu "$ nec$iD B e c&n) !#iceiul $sa s$-i )uci "asa )esea%$ la ine +n !)aie> @n!)eauna a" "&nca +"(%eun$ Cei cu ine

54

Page 55: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 55/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

c!(ilul "eu> *,i #!lnav> ?a% (leci> Hn)e e )uci>D inciuni ,i ia%"inciuni Se v$u nev!i s$i +nha"e la ele ,i (e (%ieenii lui ca%e +iac!(e%eau (li"#$%ile n!cu%ne )a% ace,ia la %&n)ul l!% a%)eau )ecu%i!iae. in c&n) +n c&n) +,i +n!%cea )in "e%s (%ivi%ea s$ va)$ )ac$

nul u%"$%eau. Taa $cea cu +nve%,una%e cu un ae% )isan ,i ini. =use "ai +n-eleeau )a% Paul si"-ea cu" nul sc$(a ! cli($ )in !chi. *%a +na,e(a%e.

O)a$ (e asin-ie c&n) se )ucea s(%e ea se !(%i (u-in la un c!l- )es%a)$ ,i +,i a%unc$ (ese u"e%i (%ivi%ea +na(!i +l $%i nu )e(a%e )e el.e%ea %$#i +n u%"a lui &%&n)u,i (ici!%ul )%e( si"(lu +n scu%eicalui )e s!$ ($%!as$ cu ($l$%ia (ese ($%ul c$%un ,i %a%. ;a (%i"ul val )e"&nie Paul %$#i (asul. e%ea )in ce +n ce "ai %e(e)e. A(%!a(e c$

ale%a. in u$ +,i +n!a%se ca(ul ,i cu ! s(ai"$ (eni#il$ c!nsa$ c$ ,ia$l lui ale%a. Ce s(ecac!l +n%!i!% O u$ &&i$ )e !" #$%&n ,iini%" ce a#ia +,i %$ea %$sula%ea. H O c!i )u($ un c!l- ca un,%ena% se s%ecu%$ +n%un an ,i se ascunse +n s(aele (!%-ii. Cu ini"a #$&n)ui s$l#aic +n (ie( +,i u%"$%i ($%inele (%in c%$($u%a u,ii+n%e)eschise. @l v$u %!in)u,i +n%isa (%ivi%ile (%in s%a)$ +n i"( ce+nune%icul se l$sa (e nesi"-ie sula )in %eu ,i se +nv&%ea +n l!c ca un

)!( )e un)i-$ (e luciul a(ei &%#!vi )e #$%&ne-e is!vi )e h$iuialaaceea %u,in!as$. @,i ,e%ea cu #aisa %unea n$)u,i$ ia% cu ($l$%ia +,i$cea v&n s$ se %$c!%easc$. ? se ($%u )e!)a$ nes(us )e +"#$%&ni ,i ($%$si "ic,!%a ,i +ncinchi )e %ii aces c%!i!%a, !#!si aces"ese%ia, "$%un ,i li(si )e n!%!c ca%e %$ia ,i %es(i%a nu"ai (en%u ais$i. T%e#ui s$ ac$ un e!% ca s$ nu -&,neasc$ )in ascuni,ul lui ,i s$ nu ise aa-e (l&n&n) )e &. Ta$ Ce (!-i u s$"i s(ui> =i"ic ie %ic$)e ea"a a a#ia ! su(!% (e a "ea "ie ea"$ )e !chii $i. iai v!%#i

)es(%e %a-iune ,iu )a% la ce"i (!ae !l!si ea "ie acu"> ;a u%"au%"ei ce e %a-iunea> Hn)e e> O ai u> O a" eu> =u ,iu sau ,i "$+n%e# a$ Cu %a-iunea na, (uea )ec& s! alun. S! i!nesc )ina)$(!sul ei. P!ae chia% s! ,i !"!%. ia, (uea s(une' )in "!ive)e au!a($%a%e. @nce +n lini,e ,i cu (%e"e)ia%e. A(!i s! iau +n #%a-es! sc! +n #en$ ,i s! a%unc ca un la, (ese i)ul ci"ii%ului. Acu"nic$ie%i +n al$ (a%e na% "ai i (%i"i$. *a nu "ai a(a%-ine ni"$nui. =u"ai "ie.D

i +nune%icului.

55

Page 56: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 56/141

 J# Ot(e#)*e+

@n sea%a aceea aui%$ un ci!c$ni u,!% +n u,a )ins(%e cul!a%. Paul )use)eeul la u%$ sinse la"(a ,i,i %e-inu %$sula%ea. Gecun!scu v!cea lui' B PaulD +nune%icul +i a)$(!sea. Cli(a aceea c& $#!vi #$%&nul +ns(aele u,ii i se ($%u ! ve,nicie. Paul aui #$$ile ini"ii ei.

@i (use "&na (e (ie( ,i +i si"-i v&cni%ile s(e%iae su# (al"$.a% !"ul )e )u($ u,$ nu se )$)u #$u cu una cu )!u$. ?n%$ (e

cealal$ sca%$ +n aelie%ul s$u ,i +nce(u s$ #a$ +n u,a ce )$)ea )in%ac!l!. /a)a%nic. H,a e%a +ncuia$. Cheia s$ea -ea($n$ +n #%!asc$. Clan-aalunec$ u,!% +n !s +n sus ,i ia% +n !s ,i +n sus. a% nu ce)$.

J$%&nul (lec$ )a% (l$ce%ea acelei se%i se "isuise. e un)eva )e !sse aui un !"! )e u,$ %&ni$.

*a nu "ai +nce%c$ s$l %e-in$ c&n) el se %i)ic$ )e (e )ivan %as la a-$ (%e$in)use )e (leca%e. @,i )$)ea sea"a ce e%a +n suleul lui. Hna"esec (eni#il )e su(!a%e ,i s(ai"$ ! %u,ine %ea cei s$ea ca unn!) +n &. O "&n&ie u,!% (e ($% ,i (e a-$i "ii un &"#e chinui.

*a )$)u )in ca( ,i %$s(unse la %&n)ul ei cu un &"#e %is. @l+n-eleea.

@n sea%a aceea se %e%ase $%$ s$ "$n&nce +n !)$i-a lui se %&ni (e (aslei )e (ue%i )a% s!"nul nu se li(ea )e el $cea +nins (e s(ae cu"&inile su# cea$ ,i nu e%a +n sa%e nici "$ca% s$ sin$ la"(a. e!)a$aui sc&%-&iul u,ii nu )eschise !chii. Se (%e$cu c$ )!a%"e. ia #inecine in%ase. P%in%e enele +n%e)eschise +i ve)ea a-a su# s$e-ile %ael!%)e lu"in$. Se a(lec$ asu(%a lui cu a-a acu" !#!si$ #%$)a$ )e cue!chii #$%&nului +nce%cau s$i cieasc$ (e a-$ &n)u%ile. @i auea )ea(%!a(e %$sula%ea +n$#u,i$.

  PaulS%&nse (le!a(ele cu n$)e)e ,i se s%$)ui s$ %es(i%e uni!%" (%e$c&n)use c$ )!a%"e. Hn)eva +n a)&ncul (ie(ului +l a($sa (l&nsul.Ca ! (ia%$ ac!(e%i$ )e "&$. in @l "in (e el ca%e "a +nv$-a s$s(un +n!)eauna a)ev$%ul. e ce "a +nv$-a a,a c&n) eu acu"a "in ,i%e#uie s$ "inD

  Paul )!%"i> aui #$iee>

Pal"a !ili$ a c%!i!%ului +i alunec$ (e ($% u,!a%$ ca ! a)ie%e )ev&n a(!i ea sinse la"(a )e )easu(%a ca(ului. i #$%&nul "e%&n) +n

56

Page 57: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 57/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

v&%ul (ici!a%el!% ,i sc!-&n) un !a a#ia (e%ce(i#il se +n!a%se +n #uc$$%ie s$,i c!ninue lecu%a ia%ului a c$%ui (%i"$ (ain$ anun-a)easu(%a unei u%ia,e !!%aii +nca)%ae +n chena% ne%u c$ SSO#e%%u((enh%e%ul EeR)%ich "u%ise +n u%"a %$nil!% %ave (%icinuie

)e aacul c%i"inal.

57

Page 58: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 58/141

 J# Ot(e#)*e+

6

/!"!ul vie-ii c!i)iene %$#$ea (&n$ aici )e )e(a%e. =us&nenea. Cheaul )e s(ai"$ ,i )en$)e)e (e ca%el (u%a !a$ iua cuel c&n) %$"&nea sinu% e%a s($la )e ! sinu%$ aine%e )e un s$%u !"i,ca%e )in ene. @n ilele acelea via-a lui e%a +"($%-i$ +n%e )!u$e<isen-e !a%e (u-in ase"$n$!a%e.

@n%e ele se %i)ica un i).Aici %$iau +"(%eun$ se%ile acelea )ulci )e iunie sinu%i cu selele ,i

%$sula%ea l!% e%ici-i unul )e e<isen-a celuilal +n u%ul l!% %es(i%a

 #$%&na cas$. :!%#eau +n ,!a($ a)ese!%i se achinau +n)%uau v%ue ,inev%ue ,i %&)eau (e +nun)ae (en%u c$ (!%ivi i%escului ine%e-ii +nei "ai s$l$,luia !u,i #ucu%ia )e via-$. @n ase"enea cli(e li se ($%ea c$!ul "e%ea s%un$ c$ au i#ui s$ sca(e )e ceva u%& c$ se (ie%)use%$+n%e i)u%ile !%a,ului ,i acu" se !)ihneau +n )e(lin$ siu%an-$.

a siu%an-$ Cinci (a,i +naine cinci (a,i +na(!i.in c&n) +n c&n) el a"u-ea ne"ai$sin) cuvine ,i aunci +i v!%#ea

)in !chi' :ei u nici na" ,iu c$ (e lu"ea asa (!ae i ceva a,a )e%u"!s  @naine )e a e +n&lni (en%u "ine !ul nu e%a )ec& in)ie%en-$

a,e(a%e ,i ia% a,e(a%e. P%!sii ;a (ais(%eece ani visa" ! avenu%$)ulcea$' e%a" (il! ,i )easu(%a Oceanului Paciic a" salva ! a$nes(us )e %u"!as$ a(!i "a" +n)%$!si )e ea ,i a" lua! )e s!-ie.?a" n$sc!ci chia% ,i un nu"e. :$use" (!ae !ae asea un)eva lav%eun cine"a!%a. Ca%ahi!s nu> =u-i se"$na )e l!c. =a !s )ec&! u"#%$ )e ca%e as$i "$ %u,ine. Acu" e,i aici u e s(%iini )eu"$%ul "eu ,i ($%ul $u "i%!ase a& )e (l$cu. A ce "i%!ase !a%e>D

@n ase"enea cli(e i"(ul se !(%ea +n l!c ,i +n%e ei se )es$,u%a un)ial! $%$ cuvine ! +nl$n-ui%e )e i"aini "ue. H"#lau li(i-i unul )ealul (e ale )%u"u%i )ec& acelea ca%e se +nc%uci,ea$ ac!l! !s )inc!l!)e e%eas%$ lu"ea se +neca +n (!!(ul lu"inii s!la%e ,i ($"&nul e%asiu% su# (ici!a%ele l!%. Ale%au +"(%eun$ (e ! c!si,$ n$($)i$ )e ia%#$

v&nul $i!s )e "une se uca (%in ($%ul ei ,il )es(leea. easu(%a l!% (ai,ea #$u$ )e v&nu%i a ce%ului al#as%u. Ah ,i cu" ,ia ea s$ %&)$

58

Page 59: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 59/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

Hn %&s al c$%ui ec!u %$suna +n casca)e (ese v$i. O %i)ica +n #%a-e. Oa,ea +n ia%#a +nal$ ,i se li(ea )e ea ca s$ (!a$ c!ne"(la )e a(%!a(e #uele acelea vii u"e)e ,i %e"u%$!a%e enele ei +n%e)eschise +ns(aele c$%!%a sc$($%a ! luci%e nea%a ca $ciunele sins. @,i l$sa a-a (e

 (ie(ui )e!li (e s&nii ei v&cni!%i ,i +nchi)ea !chii. Aui lu"ea cu"%ea"$$> Ah cu" sun$ *,i aici l&n$ "ine> Si"-ea a($sa%ea u,!a%$ as&nil!% ! %$ea "ai a(%!a(e )e el ,i a"&n)!i aveau sena-ia c$ ($"&nul (!%nea s$ se "i,e su# ei +i le$na cu #%a-ele lui (ue%nice ,isiu%e ,i !ul +n u% se cuun)a +n $ce%e. @n!au +n%! a($ ve%uie ,is%$veie# ea la cinci "e%i +nainea lui se +n!%cea ,ii $cea se"n cu"&na. Hn)e a" v$u !ae asea> +l %$"&na &n)ul. e un)e cun!sciaul cu "alu%ile ac!(e%ie )e su +nchis +n%e luncile )%e(e ,i nee)e

aleea )e (l!(i cu )%u"ul #$$!%i ce se (ie%)ea +n u"#%a al#$ ac%&nului )e "eseceni> Hn)e e%a aceas$ lu"e> Cu" se (uea aune laea>D A(!i !ul %evenea )e la +nce(u s$eau +nhesui-i unul l&n$ alul (e cul!a%ul +nus al va!nului )e cale e%a$ ,i (eisaul ce se )es$,u%a)inc!l! )e e%eas%$ e%a c&n) al# c&n) caeniu c&n) au%iu

  PaulSe %ei )in visa%e. @n u%ul l!% se %i)icau sini,%i cei (a%u (e%e-i

"!h!%&-i.  E"> Ce sa +n&"(la>*a s$u ! cli($ +n cu"($n$ c$u&n) cuvinele (!%ivie cu ca%e s$,i

+"#%ace &n)ul.  S(une"i u ai avu v%e!)a$ ! e"eie>*l se %i)ic$ s(%iinin)use +n c!ae'  Ce v%ei s$ s(ui> Cu" a)ic$> ac$ eu

  a B #&iui ea +ncu%ca$. :%eau s$ s(un )ac$ ai avu ii ucu"*l $cu ne(l$cu su%(%ins )e +n%e#a%ea c$u$ ca )in senin. Ca ,i

c&n) la% i s%!(i cu a($ %ece. Se l$s$ )in n!u (e s(ae (%ivi -in$ +n (la!n +nve%,una. e ce +l +n%ea#$>

*i$ c&va i"( )a% +n cele )in u%"$ c$lc&n)u,i (e ini"$ +i"$%u%isi si"(lu'

  =u.i a)$u$ nu"ai)ec&'

59

Page 60: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 60/141

 J# Ot(e#)*e+

  e ce "$ +n%e#i>  A,a Sun #ucu%!as$.  e ce>  =ici eu nu ,iu. a% $u sun a%e #ucu%!as$

?#ucni +n%un %&s +n$#u,i ,i +,i %i)ic$ ca(ul )e (e u"$%ul lui +nlu"ina (ali)$ +i a(uc$ a-a +n%e "&ini ,i i! "&n&ie u,!%. A(!i sealin$ ,i se +ninse ca ! (isicu-$ +n%un culcu, cal).

Sus(in$ "ul-u"i$.  a% u>P!ae c$ ea nici nui auise cuv&nul a& e%a )e %ans(!%a$ )e

&n)u%ile ei h!ina%e )a% cli(a aceea )e $ce%e ce se l$s$ )u($ +n%e#a%ea

lui +i sc!%"!ni ini"a )u%e%!s. Ceva se %&nea +n el si"-ea cu" +i+n-ea($ (l$"&nii.  a% u> %e(e$ el +n%e#a%ea.*a %i)ic$ su%(%ins$ ca(ul.  *u> =ici eu na" avu. @-i +nchi(uiai c$  =u"i +nchi(uia" ni"ic B ! +n%e%u(se "!%!c$n!s.  a% ,i u e #ucu%i nui a,a>

  Asa )a B "$%u%isi el cinsi ,i sc!ase un sus(in.  a% luc%u%ile asea eau (%e!cu(a nui a,a>  =u (%ea. au ine%esa ale luc%u%i a% )e a( a e ce

nu> a (%e!cu(a chia% !a%e "ul. e ce ea, "in-i> a" &n)i laasa

  i la "ine ! a,a>O$ +ncu%ca a($sa )e ! %u,ine ,i ! ea"$ su(i)$.

  i la ine Te su(e%i>  e ce> !a% e iu#esc i a, v%ea s$-i )au !ul ! ce a". e ce

a, "in-i>  *,i #un$ B s(use el +n)ui!,a.  =a, ice. a% ,ii "ie %ic$ )e  =u %e#uie s$-i ie. *u nu e v!i sili )ac$  iu. e asa sun siu%$. C&n) a" l!cui la "$u,a "a s&c&i

"e%eu v$%ul "eu Oa. A%e )!u$eci )e ani. a% nu ia "e%s sun (ue%nic$. O)a$ la" "u,ca )e "&n$ a,a cu" sc%ie la ca%e )a% ! nu

60

Page 61: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 61/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

sa as&"($%a*l ! +n%e%u(se i#ucnin)'  Hn !" "u%)a% ca $sa a% a% i "e%ia  Al$)a$ B %elu$ ea B c&n) l!cuia" +nc$ acas$ )i%ec!%ul n!s%u

un !" a%e cu"seca)e un l$c$u !"naic +l iu#ea" cu !-ii ,i euSe (u%a cu "ine !a%e %u"!s ,i"i icea c$i (a%e a%e %$u c$ nu "ai (uea" "e%e la ,c!al$ P&n$ c&n) +n%! i la" +n&lni +n su$%i,ul)e (e "alul iaului s!a%ele a%)ea ,i "ie "ie%a +n%!i!% )e cal). a!(%i ,i "a +n%e#a )e una )e ala (e u%"$ a +nce(u s$ "$ "&n&ieciu)a *%a alel )ec& aunci c&n) "$ "&n&i u ,ii +i %e"u%au"&inile ,i lasul ,i !chii +i e%au +neca-i +n lac%i"i. Ges(i%a a& )e ciu)a,i ! i"(ul +"i ,!(ea' S$%"an$ !v%eicu-$ ce se va +n&"(la cuine (ui,!%ul "eu a(!i )e!)a$ "a ains ,ii cu" a,a ca unne!#%$a Pe "ine "a a(uca (l&nsul ,i a" lua! la u$ a" aunsacas$ ,i a" c!ninua s$ #!cesc a& )e "ul "$ )ea"$ise

  =u "ai v!%#i )es(%e asa ! +n%e%u(se el ne"ul-u"i ,i +nce(u s$se !iasc$ ne%v!s

  Jine na" s$ "ai v!%#esc. ii eu a" !s "ai +n&i ! ei-$!#i,nui$ ! (u,anc$ eele +"i s(uneau *sa *sa +nc!l! *sa +nc!ace

 (e u%"$ a" c%escu ,i )e!)a$ a" )eveni ev%eic$. Ca ,i c&n) a, i !sala. e ce a,a )e!)a$> Taa e )%e( +"i a%$ea aen-ia c$ %ea#a asaavea s$"i a)uc$ nu"ai necau%i. e a( eu nici na" v%u s$ iu#esc (eni"eni. =e e%a ine%is chia% s$ ne +n&lni" cu a%ienii. Ascul$ Paul,ii c$ )e a( u e,i a%ian> i +nc$ #l!n) Se ice c$ l!% le (lac %!av #l!nii

Se (!%ni (e un %&s (i-i$ia ,i +nce(u s$i u"#le cu )eeele (%in ($%.

  =u "ai v!%#i ase"enea (%!sii B "!%"$i el +nce%c&n) (a%c$ s$ see%easc$ )e "&n&ie%ea ei )a% +n %ealiae se si"-ea nes(us )e #ine.  *i ,i i "ie +"i (lace ($%ul $u T!ul (a%e )e!)a$ a& )e

ca%ahi!s As$i +"i vine s$ %&) )e !ae. i (e u%"$ (e u%"$ !ae auveni )e la sine ia$"$ sun aici ,i nu a" nici! vin$ c$ v$ iu#esc)!"nule a%ian $u c%e)e"$ na" nici! vin$

  Ascul$ "$ su(e%ie!)a$ +i veni +n "ine ! n!u$ i)ee'  S(une"i' u ,ii s$ )ansei>

61

Page 62: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 62/141

 J# Ot(e#)*e+

  Ce ce-i veni %$s(unse el +ncu%ca. iua,a ,i a,a. O%ic& a" !s ,i eu (e la sal!anele )e )ans

  ie "ia !s ine%is. A" avu ! %!chie %u"!as$ )a% (&n$ lau%"$ "a"a a %e#ui s$ "i! (%eac$. S$ )anse "a +nv$-a aa.

  Pe "ine luc%ul $sa nu (%ea "a a"ua. Asai )is%ac-ia $cu$ (a%c$ anu"e (en%u ili!ni ,i an)!si-i. S$-i %&ne,i +n chic$ ! c%eas$)e c!c!, ,i ale aiu%eli. @n!)eauna +naine )e +nce(e%ea se%aei "ul-i !,e%eau la !ale$. *u )u($ ei

  ie %!av "ia (l$cu s$ )anse.  i "$ %! un)e )ansa-i v!i )e a(> +n%e#$ ne+nc%e$!%.  Acas$ un)e +n al$ (a%e> @n h!l. ;$sa" ca"ulaul ni"eni nu

%e#uia s$ ne va)$ ,i nici s$ ne au)$. a"a se a,ea la (ian ,i c&na unvals ia% aa +"i a%$a (a,ii. Hn )!i %ei +"aa +"aa se (%ice(ea%!av cu%&n) a" +nv$-a ,i eu. * u,!%. Au v%u s$"i ac$ ! #ucu%ie.Eai v%ei s$ )ans$" +"(%eun$>

  Tu ai +nne#uni )ea #inelea C$sc$ ni,e !chi "i%a-i )a% na(uc$s$ se "i%e (%ea "ul c$ ea ,i s$%ise )e (e )ivan +n (a(uci %$&n)ul ,i (e el )u($ )&nsa. Se %i)ic$ $%$ niciun che sc$%(in&n)use +n ca(ulciuuli ,i !(un&n)ui ! u,!a%$ %eisen$.

  Paul )ac$ ai ,i ce "ul )!%esc +l i"(l!%$ ea cu !#%aii a(%in,icu(%ins$ )e!)a$ )e ! e"!-ie %eu )e +n-eles B nu ne ve)e ni"eni ,i eueu "$ si" aici l&n$ ine nes(us )e e%ici$ ii ce> Eai s$-i a%$ cevaA,ea($ (u-in $ +n!%c nu"ai)ec& +n%e i"( u +ncea%c$ s$ (%ini la%a)i! ! "uic$ )e )ans v%ei>

P&n$ s$ se )e"eiceasc$ ea +nv&%i cheia +n u,$ se s%ecu%$ +naelie%ul +nuneca ,i a(%inse lu"ina.

*l %$"ase ului ui&n)use )u($ ea ,i se +ns($i"&n$.  Pen%u u"neeu sine =ui l$sa ca"ulaul Sine lu"inaG$suci #u!nul cuiei ca%ahi!ase )e (e (e%vaul e%es%ei +nce%c&n)

a)a%nic s$ $seasc$ ! "uic$ )u($ ca%e s$ se (!a$ ace c&-iva (a,i )e)ans.

@n aa%a h&%&iu%il!% ,i (!cniu%il!% ! ce se (uea (%in)e la (!sul )e%a)i! P%aa e%au ni,e sunee luu#%e ,i %ise )e %!"(e$ ,i un )u)ui

 (%elun )e !#$. Se %ans"iea %e(!%aul %ans(!%$%ii )e la s(ial la E%a)a %u(ului ne+nsule-i al (%!ec!%ului.

62

Page 63: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 63/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

Fi!%i )e hea-$ +i %ecu%$ (e ,i%a s(in$%ii. @nv&%i %e(e)e #u!nul+nchise a(a%aul ,i %$sul$ u,u%a.

C&n) se +n!a%se nu (uu s$,i s$(&neasc$ %&sul.*a s$ea (%!-$(i$ +n (%aul u,ii +n%! -inu$ )ea )%e(ul ca%ahi!as$

%$sese la iu-eal$ )e (e un "anechin )e c%!i!%ie ! hain$ a(%!a(ee%"ina$ cu "&necile (%inse nu"ai +n ace ,i se +"#%$case cu ea. @i e%a"ul (%ea "a%e (u"nii ei "icu-i )is($%use%$ )e ! +n "&necile la%i #$%#$e,i u"e%ii +n)esa-i cu va$ a&%nau +n !s )e %euae ia%luni"ea hainei +i aunea (&n$ "ai !s )e enunchi.

e ui"i%e +,i +"(%eun$ "&inile )easu(%a ca(ului'  Ţine-i"$ !a"eni #uni c$ nu "ai (! Cei halul $sa (e ine

ei-!>  =u cu"va nu-i (lac> s(use ea ,i se +nec$ %&&n) )e e%ici%e. A(!i

cu (a,i cu%eni!%i )e "enue se a(%!(ie )e el -an-!,$ ,ii $cu ! (lec$ciune a)&nc$'

  @"i (e%"ie-i "il!%) s$ v$ s!lici )ansul u%"$!%>  Cu (l$ce%e B %$s(unse el c!"(l$c&n)use +n !cul ei. A%#!%$ !

"in$ %av$ (lin$ )e i"(!%an-$. a% ,i-i la)R (%!%a"ul "uical la"uia (e (ian acas$. uic$ nu v!" avea

@i sc!ase haina aceea ca%ahi!as$ cusu$ )in%! s!$ ce !,nea )ea&a le"n ,i cel!i#%$. Cu ! s&n$cie ca%ace%isic$ #$%#a-il!% !cu(%inse )e "il!c ,i +nce(u s$ luie%e +n su%)in$ un vals #anal ca%e +i"ai (e%sisa +n "ine )e la se%aele )ansane +"aa +"aa B se+nv&%eau +n (i%uee scu%e +n s(a-iul +nus )in%e )ivanul cu a%cu%ileuae "$su-$ ,i sc$unelul )escleia &&in) a#ia %$&n)u,i %$sula%ea)eveni%$ )e!)a$ %avi (%e!cu(a-i )e !cul )ea via-a )ansau ,i u"#%a

 (&nec!as$ a cel!% )!u$ %u(u%i li(ie aluneca (e (e%e-i se c$-$%a (eavan &l&ia +n ae% se %&nea +n c!l-u%i lu"ina ,i u"#%a c$)eauale%naiv (e chi(ul ei +n i"(ul (i%ueel!%. e!)a$ i se ($%u c$ ! ve)ealel. Se li(ise )e el cu ca(ul l$sa (e s(ae cu !chii ,i #uele+n%e)eschise.

i e%a a& )e su(l$ +nie%#&na$ )e "i,ca%ea %i"ic$ %ail$ ,iu,!a%$ nei%esc )e u,!a%$ ca ! li#elul$ ca un ul )e $(a)$ sau casula%ea !"eneasc$.

Se +"(ie)ic$ )e vali!a%a ei ,i +,i (ie%)u echili#%ul. *a +i alunec$ )in

63

Page 64: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 64/141

 J# Ot(e#)*e+

 #%a-e ,i c$u (e )ivan cu a-a +n sus.*l se (%$#u,i (ese ea ca un c!(ac %eea )in %$)$cin$ ,i a"&n)!i

i#ucni%$ si"ulan +n%un h!h! n$valnic )e %&s. Se uc$ cu "&inile (%in ($%ul ei #!a.

  Sune" ni,e ne#uni  i ce i ce )ac$ sune"G&sul se sinse su#i.  *se%  a>@n cli(a aceea el nui "ai %ecun!scu !chii. ;uceau )e e#%$. @i

c!ne"(l$ hi(n!ia )e s%$luci%ea l!% s%anie %$sula%ea i se !(%i c&n)

si"-i %u(ul ei ie%#ine +ncins +nc$ )e )ans.S&nii +i s$lau )e e"!-ie.A(!i (e nea,e(ae ea +l +"#%$-i,$ vi!len. @l s%&nse cu (ue%e la

 (ie(ul ei cu ! !%-$ s%$in$ ne#$nui$ ,i +,i cuun)$ #uele a)&nc +n #uele lui. *l +nchise $%$ v!ie !chii ,i nu "ai +n)%$ni s$ ac$ v%e!"i,ca%e.

  %aul "eu B aui ca +n%un vis a"e-i!% ,!a(ele ei (line )e

an)%e-e ,i ea"$ )%aul "eu s$ nu "$ ($%$se,i nici!)a$ Paul)%aul "eu A, v%ea s$ "$ cui#$%esc +n ine s$ "$ ascun) )e !aeO s%&nse la (ie(ul lui cu !a$ (ue%ea. F!cul se +ncinea +n ei

)e!(!%iv$ le ul#u%a "in-ile. T!ul se "isuia se %isi(ea nu %$"&nea (en%u el )ec& ea !ca%ul )$$!% )e via-$. :isul lui se ase"$na cu un#!% a"e-i!%. O "&n&ie (e !#%ai cu ! an)%e-e as(%$ !%#i )e sena-iinecun!scue. Ah ini"a lui J$ea )easu(%a ei ca un cl!(!. i %$sula%eaei ? se (%elinea (e a-a a(%ins$ i se u%i,a ul#u%$!% (%in%e i%ele )e

 ($% s(%e &"(le. A#ia c&n) +,i l$s$ #uele (e (ie(ui )e!li +n%e s&niiei cu s&%cu%ile "icu-e ea +,i +nc!%)$ ! %u(ul +n%! su(%e"$ s!%-a%e ,ise a($%$ cu +nve%,una%e.

  =u Paule e %! nu @nc$ nu Paul. =u e uia a,a la "ine"aui> Te %! nu

O sl$#i )in s%&ns!a%e a#ia c&n) +i v$u !chii +neca-i +n lac%i"i.@nce(u s$ se %eeasc$. T!ul se s&%,ise acu" venea %elu<ul un

%elu< ve%iin!s +nc!%)a%ea sc$)ea l$s&n) +n u%"a ei )!a% un %e"u%au"ili!% ,i ec!ul unei %ise-i a"a%e. Se si"-i )e!)a$ !l ,i ($%$si +n%e

64

Page 65: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 65/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

ei se a,e%nea )in n!u )isan-a aceea a($s$!a%e. @i venea s$ (l&n$ ca unc!(il.

Se a,e$ (e "a%inea (aului cu (ici!a%ele (e (!)ea ,i +,i %ec$ cu (al"ele a-a usc$-iv$. @nceul cu +nceul +,i %evenea )in sa%ea )e

eu!%ie c!(le,i )e &n)ul (!su%ei sale %i)ic!le. i )e ! %u,ineu"ili!a%e. Hn #$ie-an)%u un #!#!c =u +n)%$nea s! (%iveasc$ +n a-$.Se %i)ic$ +n (ici!a%e ,i cu ! v!ce (i-i$ia$ %e"u%$!a%e +nce%c$ s$alune %ise-ea cei a($sa (ie(ul.

  $ )uc s$ )eschi) e%eas%a. * ! c$l)u%$ +n$#u,i!a%e aici

65

Page 66: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 66/141

Page 67: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 67/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

*a +,i l$s$ ca(ul (e (ie(ul lui ,i +,i li(i u%echea +n (a%ea ini"ii.  Ce-i "ai veni>  Ascul. Ascul cu" #ae. O ini"$ vie. Sai nu e "i,ca s$ (!

aui. Acu" #u#u Ca ! (!"($. Ce (!$ a, avea s! s$%u )ac$ a,

 (uea  *,i ! $($ci$. e ce na% #ae ce luc%u %!av vei u +n asa>  C&n) !"ul "!a%e nu "ai #ae  i ce -i se (a%e a& )e ciu)a> %e(lic$ el "!%!c$n!s.  =i"ic ,iu. i %es(i%a-ia se !(%e,e. Pe "ine cel "ai "ul "$

+ns($i"&n$ c$ na" s$ "ai (! %es(i%a. Hne!%i c&n) "ie ini"a %ea+"i ic' Ah ei-$ (%!su-$ ce e,i nu vei c$ %es(i%i c$ (!-i %es(i%a> Ce

v!lu(ae aune nu"ai s$-i )ai sea"a la i"(. Eai s$ +nce%c$"+"(%eun$ v%ei> Ges(i%$ ins(i%$ a)&nc a,a ah si"-i ae%ul> i +ni"(ul acesa s(une-i +n &n)' Ges(i% %es(i% +nc$ "ai %es(i% sun #!aD

F$%$ v!ie se l$s$ (%ins )e i)eea ei n$s%u,nic$.T%ase%$ a)&nc )in ae%ul u"e) al n!(-ii )e iunie. *%a ca un el )e scu%

e<e%ci-iu )e +nvi!%a%e n!cu%n$ )in cele "ai c!"une ca%e (uea is(ii (e!%icine. =e (%!si" B +,i icea el +n sinea lui B )a% ie' %es(i%$ %es(i%$*se% e i"(l!% %es(i%$ (e aceas$ lu"e ,i nu e "ai !(%i nici!)a$ iechia% ,i nu"ai (en%u "ine B %es(i%$D ;a un "!"en )a se %i)ic$ ,i se)use s$ +nchi)$ e%eas%a.

  =u l$sa ca"ulaul v%eau s$ v$) ce%ul $ si" aici ca +n%!v$$un$. H%$sc +nune%icul.

  i eu@i $cu (e (lac ,i %eveni (e )ivan +,i a(%inse ! -ia%$ ,i lu"ina %!,ie

se le$na )easu(%a l!% ca ! ea"an)u%$ (e luciul unei a(e un)uie. Ocu(%inse cu "&na s&n$ (e )u($ u"e%i +nce%c&n) s$,i +n)%e(e&n)u%ile (e $a,ul (%e!cu($%il!% c!"une. H%a cu !a$ iin-a lui%elec-iile acelea a)a%nice ,i inuile )es(%e "!a%e ca%e naveau )ec&)a%ul s$ chinuiasc$ !"ul $%$ %!s. Ce ia veni s$ +ncea($ cu ele> =u e%a)e auns c$ "!a%ea +"(&nea ! !%a,ul> a% ea nu avea )e un)e s$ ,ie.

  Ce ai )e &n) s$ aci )u($ %$#!i> :%eau s$ s(un +n aa%$ )e

a(ul c$ vei )eveni s!-ia "ea>O si"-i li(in)use )e el cu %ecun!,in-$'

67

Page 68: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 68/141

 J# Ot(e#)*e+

  S!-ia a> Paul  a. Ce -i se (a%e a,a )e e<%a!%)ina%> * un luc%u i%esc.  Fi%esc B %e(e$ ea +n ,!a($ ca (en%u sine.  =u c%ei>

  Ja c%e). Pe ine e c%e). @nc!l! (e ni"eni nu"ai (e ine. ii>Acu" eu nu "ai a" (e ni"eni +n aa%$ )e ine a% !ul "i se (a%ea& )e ciu)a C&n) va i asa> i ceai s$ e aci cu "ine> O s$ "$ "aiiu#e,i !a%e c&n) s! e%"ina. Cu (!vesea asa> P!ae c$ )ac$ nu a% iveni nen!%!ci%ea asa nici nu nea" i cun!scu ,i nu nea" i iu#i cu"ne iu#i". Ce ici> P!ae c$ a" i %ecu (e s%a)$ unul (e l&n$ cel$lalu ai i "e%s cu ala ,i nici nai i +n!%s ca(ul

  Asa nui a)ev$%a B se a($%$ el vi!len.  =u ,iu. a% !ul "i se (a%e a& )e a(a%e. i (e u%"$ ne)e!se#i" "ul unul )e cel$lal. Tu e,i a,a se%i!s

  @naine nu a" !s a,a  ,i (u-in ca" "!%!c$n!s. Pe c&n) eu  Tu e,i ! v$($ia$.  Taa s(unea %$sni$.

  Avea )%e(ae. a% "ie nu"i (as$. *u e iu#esc cu a)ev$%a. Peni"eni +nc$ na" iu#i (e lu"ea asa a,a cu" e iu#esc (e ine. C%e)e"$

  i e,i e%ici aici l&n$ "ine>*i$ s$ %$s(un)$. Cuv&nul i se ($%u (u-in nelal!cul lui $%$ %!s

a%iicial ca )in%un %!"an si%!(!s (en%u eele )e (ensi!n.@ncuviin-$ +n $ce%e ,i ui cu (%ivi%ea +n al$ (a%e. Si"-i (e cea$

"&na ei "&n&ie!a%e +i alunec$ (e u"$% +,i +n!a%se ca(ul ,i su%(%inse (%ivi%ea ei i<$ ,i %av$.

  *u sun a%e e%ici$ l&n$ ine@i a(uc$ a-a cu a"&n)!u$ "&inile ,i ! s$%u$ u,!% (e #ue.  Jine. Asa "$ #ucu%$. a% ! nu "iai %$s(uns la +n%e#a%e. Ce ai

)e &n) s$ aci c&n) s! is(%$vi cu !ae asea>  *u> *u a, v%ea s$ )anse.  Ca Sal!"eea>  a )a% eu na" s$ %ee ni"$nui ca(ul. ii )ansul )$ "ul$

68

Page 69: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 69/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

 #$aie )e ca( )a% eu ! s$ %ecu(e%e anii (ie%)u-i. Acas$ )ansa" )a%nu"ai a,a ca s$ nu "$ va)$ ni"eni. Hne!%i %$ea" )in su%ae%ie a-a)e "as$ +n ca%!u%i aa "$ ve)ea cu" "$ #enuia" cu ea (%in %$)in$%&)ea ,i"i s(unea' *s! $($ci$ "ic$ cei halul $sa (e ine>

Sinu%$ nu ,ia" ce )ansa" $ (%!sea" a,a (en%u "ine. C&n) "$a($sa %ise-ea )ansa" %is +n schi"# c&n) e%a" vesel$ )ansa" (lin$)e v!i!,ie. O)a$ a" !s cu "a"a la un s(ecac!l )e #ale +i s(uneain (!vese +n (!veseD. Ce "inuna A, v%ea s$ )anse c&n)va laea%u (e ! scen$ "a%e a, )ansa ,i asciculul )e lu"in$ sa% -ine scai)u($ "ine ca un c&ine c%e)inci!s. A(!i se v!% a(%in)e can)ela#%ele!a"enii v!% a(lau)a eu "$ v!i +nclina +n a-a l!% ,i (e u%"$ (e u%"$! s$ ies aa%$ la ae% cu%a

  Ac!l! e v!i a,e(a eu ,i-i v!i s(une )e (il)$' As$i ai )ansa!a%e %u"!s

  i v!" "e%e +"(%eun$ un)eva un)e v!" i sinu%i. =!i )!i ,iv&nul Ţie +-i (lace v&nul>

  @"i (lace. ai cu sea"$ !a"na c&n) ca) %unele. @"i (lace!a"na. A%e +n ea ceva a,a lini,i ,i !%)!na.

  a% u u ce ai )e &n) s$ aci>

  *u> S$ su)ie. A" +nc$ ! %$"a)$ )e %ea#$ +n a-a "ea.  Selele>  e un)e ,ii> ! +n%e#$ "i%a. @,i %i)ic$ ca(ul.  ia" +nchi(ui.  E" )a. Sea%a ! s$ "$ )uc la !#se%va!%. O s$ )eschi) cu(!la ,i

! s$ !#se%v ce%ul. A" ,i %$i ase"enea cli(e. ii e un luc%u %!av.C&n) e%a" "ic "$ )ucea" (e la "$u,a "ea la -a%$ ,i n!a(ea s$ea"

ac!l! +nins (e ia%#$. Sai a,a culca cu a-a +n sus ,i (%ive,i cu")easu(%a a !ul %esa%e ,i )e!)a$ ai sena-ia c$ ($"&nul a )is($%u )esu# ine. /#!%i (%in unive%s e +n&lne,i +n )%u" cu selele ,i le luu%i)in "&n$. =!%!c Nu(ie%e unchia,ule ce%esc ce "ai ace :enus> Te ui-ila lun$ un i"( "ai +n)eluna ,i )e!)a$ +-i )ai sea"a c$ )e a( nui !u%$ %!un)$ cu" )e !#icei ! v$) !a"enii e ! se%$ ce se +nal-$ +ns(a-iu $%$ %ini $%$ s&l(i )e sus-ine%e +-i i"ainei %ea#a asa ,i -ise +nv&%e,e ca(ul. a% c&n) e a(uci )e !ae asea +n "!) se%i!s%e#uie s$ e +nuni +n ci%e ,i ecua-ii ,ii asa e "ae"aic$ nu "ai e

69

Page 70: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 70/141

 J# Ot(e#)*e+

 (!eieG$"ase +n"$%"u%i$ )e c&e ,ia el )es(%e lu"ile acelea s%$vechi ,i

aciu%ne )e )easu(%a n!as%$ +i (!vesi )es(%e caas%!ele as%ale)es(%e ale )iscu%i s!la%e ca%e nu lu"inea$ ($"&nul )es(%e selele

c$$!a%e )e auus B li se s(une (e%sei)e (en%u c$ n!i ave" sena-ia c$ele cu% )in c!nsela-ia Pe%sea ca se"in-ele )in%un c!%ne B )es(%eceei)e a%u%ile Hnive%sului )es(%e ianul Anas a-$ )e ca%e s!a%elen!s%u nui )ec& ! #il$ )in aceea "ic$ cu ca%e se !ac$ c!(iii (%i"$va%ase +ncu%c$ +n ni,e c!"(licae e<(une%i )es(%e leile lui Qe((le% (%ivin)"i,ca%ea (laneel!% $%$ s$,i )ea sea"a c$ )e a( ea nu avea cu" s$ le+n-elea$. a% asa nu avea nici! i"(!%an-$. *a +l ascula $%$ s$ sc!a$! v!%#$ cu ca(ul (e u"$%ul lui' ,i (e%ce(ea +nl$c$%a%ea lui cu ! #ucu%ie

%a)i!as$ ,i +n cli(a aceea si"-ea (%!un) c& )e "ul +l iu#ea.  i !ae asea ai s$ "i le a%$-i nui a,a>  ai +nca(e v!%#$  Te (!"ene,i c$ ai s$ )esc!(e%i ! n!u$ sea.

ii cu" va %e#ui s! #!ei> u($ "ine =u cu"va e<is$ ! ase"eneasea>

  P%!su-! B &"#i el cu in)ulen$ su(e%i!%iae. Tu c%ei c$ ! sea

n!u$ se )esc!(e%$ a,a cu una cu )!u$> Hne!%i )u%ea$ ani ,i ani  Cu" se nu"e,e )e (il)$ aceea lu"in!as$ ! vei> +n%e#$ ea

a%$&n) cu )eeul c$%e ce%.  :ea asai seaua Ala )in c!nsela-ia ;i%ei.

Hi$e #ine la aceas$ c!nsela-ie. :ei> Seaua asa asa ,i cealal$!ae la un l!c !%"ea$ ;i%a.

  =u (%ea a)uce cu ! li%$.

  E" Au #!ea! a,a )in v%e"u%ile s%$vechi. Se ve)e c$ (eaunci !a"enii aveau "ai "ul$ (ue%e )e i"aina-ie )ec& n!i. a% ias(une u ai v$u v%e!)a$ ! li%$ a)ev$%a$>

  =u na" v$u.  P$i vei  a% u ai v$u>  E" nici eu.

  P$i vei i! +n!a%se cu (%!"(iu)ine ,il s$%u$ cu ! #ucu%ie,%en$%easc$ (e #ue. A(!i luu%$ )in "&n$ s(%e ce%' =!%!c :ea )in

70

Page 71: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 71/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

c!nsela-ia ;i%ei e salu Aici e *se% Ai v$u ai #$a )e sea"$cu" "ia $cu cu !chiul> A(%!a(e c$ e +n-elei "ai #ine cu ea )ec& cu!a"enii cu !ae c$ ea e a& )e )e(a%e ,i !a"enii a& )e a(%!a(e.

O cu(%inse +n #%a-e ,i +i +nchise u%a cu #uele.

Fe"eie ($l$v%$i!aic$D +,i ise +n sinea lui. a% se si"-ea e%ici c$ e%a!c"ai a,a cu" e%a vi!aie ,i neas&"($%a$ cl!c!in) )e i)eisu%(%in$!a%e (lin$ )e ! cu%i!iae ne(!!li$ )e ! aneie ului!a%e ,icu ! va%ia-ie s(!nan$ )e )is(!i-ii ,i seni"ene ! i)ee ! u$%ea (ecealal$ a#ia i#uea s$ le u%"$%easc$.

  Paul B +n%e#$ )e!)a$ ca )in senin B )a% )inc!l! )e sele ce se"ai al$>

  Cu" a)ic$> Ce v%ei s$ ie ale sele. Hnive%sul. =es&%,iul  i "ai )e(a%e> inc!l! )e !ae asea>  Ale sele ale lu"i ,i ! a,a "ai )e(a%e li se s(une ala<ii  i ac!l! e u"neeu> =u ,ia (us nici!)a$ ase"enea (%!#le"e (en%u un vii!% !" )e

,iin-$ i se ($%eau )ea )%e(ul u"ili!a%e.  =u ,iu B "!%"$i el $%$ niciun che. S%&nse )in u"e%i. =u "a"

&n)i la asa. ii eu sun (en%u ,iin-$. Celelale nu sun )ec& #as"e$%$ ca( ,i $%$ c!a)$. a% u> Tu c%ei +n u"neeu> @n ca%e> @n alv!s%u>

  *u> =ici eu nu ,iu. @-i "$%u%isesc since% c$ une!%i a(%!a(e c$ a,v%ea s$ e<ise. ii un #$%&nel #un ,i )%e( c$%uia !"ul s$ i se (!a$ (l&ne aunci c&n) al-i !a"eni +l (e%secu$ $%$ s$ ,ie )e ce. * ! (%!sienui a,a> a% (!ae c$ aunci nu "ia% "ai i a,a )e %ic$ P!ae c$ "ia% ace un se"n cu )eeul ,i "ia% s(une' Eai *se% vin! aici la "ine

sus ,i nu e "ai e"e )e ni"ic ei-a "ea Ac!l! !s nu e "ai v!%iin)c$ nu e,i a%ian$  *se% -i($ el +ns($i"&na. a% eu e v%eau  a ,iu. a% el (%!#a#il c$ nu e<is$ nui a,a> A% (uea !a%e s$

sea ,i s$ (%iveasc$ la !ae asea nu"ai a,a> ii acas$ n!i nu a"%$i )e l!c +n s(i%i %elii!s. Taa se )ucea ! )a$ (e an la Ca)i, 7. C%e) c$! $cea "ai "ul )in !#i,nuin-$ ,i )in %es(ec (en%u #unicul. Taa

c%e)ea +n ,iin-$ ca ,i ine. i eu c%e) +n ea. i sun e%ici$ c$ e,i a,a )e7 Ca)i, %u$ciune (en%u (!"eni%ea "!%-il!% la ev%ei Ln..M

71

Page 72: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 72/141

 J# Ot(e#)*e+

+n-ele( c$ ,ii a& )e "ule.  ?a% eu sun e%ici c$ e<i,i B s(use el !&n) )u%e%!s +n)ui!,a )e

cuvinele ei. O cu(%inse +n #%a-e ! ac!(e%i cu %u(ul lui ,i ! s$%u$ (e #ue (u% )e )aa aceasa $%$ vielia si"-u%il!% +nv!l#u%ae ! "&n&ie

 (e !#%ai #i%ui )e ec!ul su%) ca%e %$suna +n%e ei. Hn el )e c&nec +nsu%)in$ $%$ cuvine vi#%a +n el un c&nec (e ca%e ni"eni alul )ec& einu (uea s$l au)$ ,i !u,i e%a a& )e "ae%ial ,i )e (%een. Se %i)ic$l$s$ h&%ia ,i!na$ a ca"ulaului ,i a(%inse la"(a. !%ea nes(us s$i (%iveasc$ a-a.

@l a,e($ cu !chii s%$luci!%i ,i cu #%a-ele )eschise el +,i l$s$ ca(ul (e (e%n$ al$u%i )e al ei ,i +i ,!(i +n ($% ! cei venea (e li"#$ un%e%en $%$ cuvine (e ca%e ni"eni alul )ec& el nul (uea aui ,i !u,ie%a a& )e "ae%ial ,i )e (%een. ii eu sun e%ici c$ eai n$scu.*se%> O sea>

A" )esc!(e%i! )in +n&"(la%e +n%un (a%c (e ! #anc$. Ah ce (%!sie a% nui ni"ic ie in ce c!nsela-ie ! i c$u> =u ,iu.T%e#uie s$ )evii s!-ia "ea "aui> aui> P!ae c$ v!%#esc s&naci (%!se,e nu "$ (%ice( s$ v!%#esc asel )a% c%e)e"$ a,a e Tu"ie,i a& )e a(%!a(e "ai a(%!a(e chia% )ec& aa )ec& "a"a. e

acu" +naine "ia% i ea"$ (e lu"ea aceasa $%$ ine =ici nu"i (! +nchi(ui a,a ceva. O)a$ c&n) ! s$i +n&lnesc (e ($%in-ii$i ! s$ le s(un' :$ "ul-u"esc i ! s$ le "ai s(un c$ nici!)a$ nu v!i+ncea s$ e iu#esc. Te v!i iu#i "e%euD

i +n cli(a aceea "inuna$ sinu%$aea l!% u vi!la$ ,i ei nici nu

 #$nui%$ c$ (%in "ica c%$($u%$ )in%e h&%ia "!!!li$ a ca"ulaului ,ica)%ul e%es%ei un !chi +n%e)eschis (%ivea )in +nune%ic s(%e lu"in$.P%ivi%ea aceasa h!in$%i (ese (e%e-ii !)$ii ,i "!#ilie%ul s$%$c$ci!s a(!ise !(%i ! cli($ i<&n) "an!ul eei (e%ecu (ese s(eeaa scaunului"an!ul (e al c$%ui %eve% s%$lucea ! sea al#en$ )e l!c ase"$n$!a%ecu cele )e (e ce%.

A(!i )is($%u.Hn (as %eu %$sun$ (e s(i%ala %e(el!% )e le"n.

T$ce%ea +nv$lui #$%&na cas$.

72

Page 73: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 73/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

8

?a e ui$ B lu"ea sa schi"#a Sa +nhesui +n%e cei (a%u (e%e-i!i +n%e (la!n ,i )u,u"eaua (%$ui$. ai e%a ,i e%eas%a +n s(aele eilu"ea !a"enil!%. P%in aceas$ e%eas%$ ve)ea &,ia +nus$ )e ce% (eca%e e%a +n sa%e s! c!ne"(le !%e +n ,i% ve)ea ,i ac!(e%i,ul +"#%$ca +n-ila c!,c!vi$ +nc!v!ia )e #$%&ne-e ca ,i c&n) sa% i l$sa (ese el"&na nev$u$ a unui u%ia, c!%!anele cel!% )!i casani ce,i s(%iineauc%enile +nale )e c%easa ac!(e%i,ului. P%in (%ea"a e%es%ei nui e%a+n$)ui s$ a(a%$ ca s$ n! $%easc$ cu"va v%eun l!caa%. A,a se

+n-elesese%$ ,i el -inea la luc%ul $sa "!%-i, cu ! (%u)en-$ )ea )%e(ule<ae%a$. ;u"ea ei Se ase"$na cu ! celul$. lasu%ile !"ene,iauneau (&n$ aici ca )e )e(a%e. Hne!%i le +n-eleea. evenise "a%!%ulnev$u al vie-ii i"!#ilului )in c&n) +n c&n) (%in)ea c&e un c%&"(ei )ec!nv!%#i%e ! cea%$ (e (alie% cli(!ciul a(ei (e un)ul hea#ului )ea#l$. Pa,i u"neeu ,ie ai cui e%au iua auea hu%uiul "a,inil!% )ecusu )e al$u%i v!cile a"ilia%e )in aelie% +nce(use acu" s$ le)eslu,easc$. Celei s%i)ene +i %$s(un)ea ! v!ce )!"!al$ lini,i$ a(!ilasu%i s%$ine necun!scue. Pe +nse%ae %$sunau )e un)eva ni,e #$$iinsisene )e ci!can a(!i u%"au ac!%)u%ile s&,ie!a%e )e chia%$ +ns!-ie)e un c&nec necla%. Sc&nceul unui c!(il ca%e,i ce%ea )%e(u%ile lui !+n)ui!,a. @n $ce%ea n!(-ii se aueau )e a(%!a(e )e )inc!l! )e (e%ee #$$ile s!le"ne ale ceas!%nicului cu (en)ul$ +"($%-in) cu #i"#anullui "aiesu!s !%ele +n u"$ae (e un)eva %!n-$iau ,!a%ecii. Se!#i,nuise cu !"!ele acesea "$%une ,i +n cele )in u%"$ cu

)eusul ca%ace%isic e"eil!% +nce$ s$ le "ai #ae +n sea"$. e sue)e !%i +,i %!ise (%ivi%ea (%in unive%sul ei acu" nici aceasa nui "ais!licia aen-ia. ;a +nce(u avusese i"(%esia c$ va +nne#uni )e a&asinu%$ae.in c&n) +n c&n) ciea )in c$%-ile a)use )e el )a% %&n)u%ile +i )ansaus$l#aic +n a-a !chil!%. Cu" s$ se c!ncen%ee asu(%a )esinel!% al!%ac&n) ea nu ,ia cu" s$ se )escu%ce cu al ei> A& e%a )e c!(le,i$ )esu(i)iaea ,i %ise-ea lui. Hne!%i ascula c&e ! c!nv!%#i%e )in aelie%

)a% hu%uiul "a,inil!% ac!(e%ea cuvinele )eslu,ea un cuv&n )in ece ,isensul se (ie%)ea.

73

Page 74: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 74/141

 J# Ot(e#)*e+

@,i +"($%-ise iua +n %e#u%i "$%une ca s$ nu +nne#uneasc$ )eseni"enul inuili$-ii ,i al (ie%aniei +n%e cei (a%u (e%e-i su"#%i.i"inea-a +nce%ca s$ ac$ e<e%ci-ii )e i"nasic$' cinci (a,i +nainecinci (a,i +na(!i (e u%"$ (!%uncea c!%(ului "!le,i s$ e<ecue )!u$eci

)e he"ui%i +,i "i,ca %unchiul ,i #%a-ele )a% nici asa nu aua (%ea"ul. A(!i +nce(ea s$ )e%eice se s%$)uia s$,i +n%e-in$ cui#u,!%ul +n%! !%)ine )es$v&%,i$ )a% nu (%ea avea ce s$ )e%eice ,i +n aa%$ )eaceasa %e#uia s$ ac$ c& "ai (u-in !"!. Cei %$"&nea )e $cu>ec& s$ a,e(e ,i ia% s$ a,e(e. S$ e a(uce )es(e%a%ea a% lui nui"$%u%isea nici!)a$ %ise-ea ce ! a($sa nu v!ia s$i "ai +n"ul-easc$necau%ile. A,a)a% s%&ne )in-ii ei-! ,i aci

/$cea !%e +n%ei culca$ (e #u%$ cu a-a cuun)a$ +n (e%n$ ,i

 (l&nea. C&n) se l$sa +nse%a%ea avea %i$ s$ se (ie(ene ,i s$,i ,ea%$ #ine !chii s$l +n&"(ine cu ae%ul !"ului lini,i ,i #ine )is(us.

  Ceva n!u>  =i"ic s$ %$i-i B %a(!%a ea salu&n) "ili$%e,e cu (ie(ul sc!s

+naine ,i cu a-a nu"ai &"#e )e e%ici%e. T!ul +n !%)ine ene%ale  Pe%ec %$s(un)ea el cu un ae% %av ,i salua la %&n)ul lui !

"ili$%e,e. Pe l!c %e(aus a% +naine )e !ae s$ "$n&nci T%e#uie s$-i

ie !a"e =ui a,a>*a scuu%$ )in ca( a& )e a%e +nc& ($%ul +i uc$ (e u"e%i. =ici!)a$ nui "$%u%isea !a"ea cu"(li$ ca%e ! chinuia.  in-i *u ,iu #ine c$ -ie !a"e. *,i )!a% e"eie ! e"eie ca

!ae e"eile nu &n$Si!s cu "i,c$%i s&nace el sc!ea )in hi!)anul lui )e ,c!la%

c%$ici!a%a cu s"al-ul (lesni ,i ea +nhi-ea c!n-inuul cu ! l$c!"ie ca%ei

%$)a nu"ai)ec& "inciuna.  E" B #!l#!%!sea ea cu u%a (lin$ c!ninu&n) s$ "$n&nce B !%i e<is&n) !a%e ,i &ne neae%iene> Tu ce c%ei>

  P%!sii se +nunec$ la a-$ #$iaul ,i #$$ c%ai-a !li$ +nhi!)an. A !s (u-in nui a,a> ai "ul na" (uu ace %!s nu esu($%a B a)$u$ cu un &"#e )e scu$.

*a +,i ,e%se u%a cu )!sul (al"ei ,il s$%u$ (e %une.

@n%! i el veni cu ! cuie lun$ su# #%a- )in ca%e se auea la ieca%e (as un !%n$i ciu)a. @n acela,i i"( !chii lui ! (%ivi%$ se"niicaiv.

74

Page 75: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 75/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

  Ceai a)us> +n%e#$ ea (lin$ )e cu%i!iae. =u %$s(unse )use c!ns(i%aiv )eeul la #ue.A(!i )es$cu +n a-a ei !cul O"ule nu e su($%aD ,i $%$ s$ sc!a$

! v!%#$ +nce(u s$ a,ee (e a#l$ iu%ile c!l!%ae.

  Tu !ci cu %!,ul a%unc$*a nu "ai (uea )e #ucu%ie !cul acesa si"(lu +l cun!,ea +l ucase

acas$ cu aa.G!s!!li%$ a%ul ne%u "i,ca%$ iu%ile )e (e un l!c (e alul ,i uia%$

)e lu"ea )inaa%$ Ah ,i cu" ,ia s$ se su(e%e c&n) el +i sc!ea ! iu%$)in c&"( B *,i ! #%u$ =u B asa nui vala#il$ *i #ine las$ -i! (l$esc eu nu"ai s$"i ca)$ un ,ase Ah ia% %ei. F$cea ! "in$ c&n)

 #elic!as$ c&n) nee%ici$ se #u%uluia ,il %$ea )e ($% !%i )e c&e !%i el! lua (ese (ici!% %$ia !cul acesa cu ! +nl$c$%a%e a(%!a(ec!(il$%easc$. C&n) (ie%)ea "$u%a iu%ile )e (e a#l$ ,i +nce(ea s$ se%$se-e. *l +i in%a cu "&inile +n ($% ! %$su%na (e )ivan cu a-a +n sus ia%aunci c&n) ea se +"(!%ivea se +ncinea +n%e ei ! #$$lie (lin$ )e %&seecu suhi-u%i. @n aces i"( ea $cea u )e !ae "il!acele )e lu($ )eca%e )is(une e"eia ,i cu ca%e #$%#a-ii )in (%inci(iu nu sun )e ac!%). BTu &%ii (isic$ ce e,i sc%&,nea el &&in) ,i ! s%&nea (ue%nic +n

 #%a-e. Se #$ea +n s%&ns!a%ea lui ca +n%un cle,e ,i se lu(a cu+nve%,una%e (&n$ +i sc$(a )in "&ini.

  =u "ai "$ !c )ac$ e (!%-i a,a.  Jine B +i %$s(unse el le"aic. *u nu "$ (l!c!nesc.*a sc!ase li"#a ,$alnic ,i +,i )$)u la ! (a%e ($%ul )e (e %une.

Gi)ic$ )e !s a%ul ne%u +l +nv&%i +n "&n$ "e)i$ ! cli($ a(!i +la%unc$. !i. ac$ +i vine un ,ase !ae se v!% s&%,i cu #ine. A%unc$ )in

n!u. E". Cinci. Ceva "ai #ine. P%i"ele )!u$ nau i"(!%an-$ vala#il$ ea %eia a%unca%e. i ia% a%unc$. T%ei. =ici asa nui vala#il$ asa a !snu"ai a,a )e +nce%ca%e. E". i ia% %ei. Ah %ei au%isi ase nu v!ia s$ca)$ nici +n %u(ul ca(ului. Se (!s!"!%i.

*l #$$ )e sea"$ ,i ! +n%e#$'  *,i su(e%si-i!as$ nui a,a>  E" i ce-i (as$ -ie> i! %ee$ ea scu% cu (%!as$ )is(!i-ie

a(!i )e!)a$ se +n!a%se s(%e el cu a-a nu"ai +n%e#a%e' * ! (%!sie nuia,a> a% nu %e#uie s$ e "i%e B +i s(use cu un ae% )e vin!v$-ie ,i

75

Page 76: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 76/141

 J# Ot(e#)*e+

&n)u%ile i se +n!a%se%$ +na(!i )in lu"ea (l$cu$ a !cului la %ealiae.Tu nu e,i )e l!c su(e%si-i!s>

*l %i)ic$ )in u"e%i )a% nu"ai)ec& %$suci )in ca( cu h!$%&%e'  e l!c !a% nu sun ! #a#$

A"u-i c!n%a%ia )a% nui "$%u%isi c$ ,i el avea %i$ +n ieca%e)i"inea-$ s$ c!#!a%e )in (a cu )%e(ul ,i c$ se +nu%ia (e el +nsu,i !%i )ec&e !%i !c!lea +n "!) inc!n,ien canalul ,i c$ ei ,i * ! (%!sie+n%a)ev$% )a% na%e i"(!%an-$ )ac$ ,i +n )einiiv )esul )es(%easa ;u$ a%ul ,i +l a%unc$ (e "as$.

  P%ive,e +i s(use el "!%!c$n!s. O +n&"(la%e /a%ul se !(%isea%$&n) (e a-a )e sus ,ase (unce al#e lu"in!ase. O"ul na%e v!ie s$ se

lase c!(le,i )e (%!sii. O)a$ ,i !)a$ %e#uie s$ se s&%,easc$ !u,i cu (!vesea asa ,i !ul va i ia% #ine.? se a$-$ cu %ecun!,in-$ )e & ,i +,i +ninse c!%(ul e%ici$. e #un$

sea"$ a%e )%e(ae ca +n!)eauna.*l e%a sinu%a ei le$u%$ cu lu"ea !a"enil!% vii. *%a acu" (en%u ea

!ul. C&n) +l avea l&n$ ea c&n) ! +"#%$-i,a s&naci cu #%a-ele luiv&n!ase ,ii ciuulea ($%ul e%a #ine. C&n) e%a )e(a%e nui %$"&nea)ec& u%a a-$ )e cei (a%u (e%e-i +n ca%e nu ve)ea nici! ie,i%e ,i )!%in-a

ie%#ine )e a ui. a s$ u$ S$ s(a%$ u,a ,i s$ u$ ?n)ie%en+nc!%! nu"ai s$ ie +n%e !a"eni ;a aa la "a"a a% un)e e%au ei>P!ae c$ ! a,e(au (!ae c$ +i sc%iau sc%is!%i luni ,i %u"!ase ca%e se (ie%)eau %$$ceau (%in lu"e ca i%ele )e uniei. S$ u$ acas$ a%un)e e%a acu" casa ei> S$ u$ acu" +naine )e a se l$sa #ena ca%eu"(lea !)$i-a ca un a su!can. Se e"ea )e #en$. !a% nu se (uea%$i nu"ai ,i nu"ai +n a,e(a%ea cli(ei +n ca%e clan-a u,ii se "i,ca +nce

cu %i$ ,i el +,i $cea a(a%i-ia cu un &"#e (e a-$ si"ul&n) in)ie%en-a)a% +n !chi cu ! nelini,e ca%ei %$)a (%e$c$!%ia.i ,ia c$ (e i ce %ece e%au ! "ai a(%!(ia-i unul )e cel$lal chia%

)ac$ +nc$ nu se cun!scuse%$ ca #$%#a ,i e"eie. i "ai ,ia c$ a"&n)!ie%au cu(%in,i )e ! ea"$ ciu)a$ ca%e se a(%!(ia )e ei ca un a%c )e ce%cce s$ea sus(en)a )easu(%a l!% ca ! +n%e#a%e $%$ cuvine un a%c ce-&,nea )in a)&ncu%ile an)%e-ei ,i ia% se +n)e($%a +"(ins )e valu%ilei"i)i$-ii ca%e se lu(a ne#une,e cu )!%in-a. Ah )!%in-a *%a (%een$

la cea "ai "ic$ aine%e +n !chii lui (e #uele lui ia% el ! #i%uia cu une!% su(%a!"enesc (en%u ca%e ea +i e%a %ecun!sc$!a%e.

76

Page 77: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 77/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

Se su%(%in)eau +n anu"ie "!"ene uin) cu !chii unul )e cel$lal.

Se %i)ic$ +,i a(%inse ! -ia%$ +,i %ecu (al"a (ese a-$.

  =ai s$ "ai %$"&i "ul aici. *,i (ali)$. Ai nev!ie )e s!a%e. e ceaci> Cei cu ine>

  F$$)uie,e"i c$ as$i nai s$ e ui-i nici!)a$ la ceas. =ici!)a$

  *u asa ! ac nu"ai )in !#i,nuin-$  ii a" i"(%esia c$ ! i"(ul sai aa s$ (leci.  e ce v!%#e,i a,a> =ui a)ev$%a

  A" auns s$ iu une!%i ! (ie)ic$ chia% ,i (en%u "ine +ns$"i. iiPaule c&e!)a$ "$ &n)esc c$ n!i )!i ne (%!si". ac$ a, i )esul )e+n-elea($ )ac$ ea, iu#i "ai (u-in a% %e#ui s$ (lec.

  Ai +nne#uni> Tu nici nu ,ii ce  Ce>  =i"ic Ai %$#)a%e ,iu eu ce ac. P!ae chia% (ese c&eva ile

)a% %e#uie s$ ai %$#)a%e s$ %ei,i (en%u c$ ce v%ei u e cu

ne(uin-$ e %! ai +nc%e)e%e +n "ine

@n ase"enea "!"ene ! s%&nea cu (ue%e la (ie(ul s$u ! %&nea +n

 #%a-e ca ,i c&n) a% i v%u s$ %eve%se +n ea !a$ v!in-a lui. *a se l$sa (%a)$ "&inil!% lui v&n!ase cu !chii +n%e)eschi,i +l +"#%$-i,a la %&n)ulei cu !a$ vi!a%ea )!%in-ei ,i si"-$"inel!% ce ! s$(&neau. C$ci

)!%in-a e%a ,i +n ea necla%$ iv!%a )in s%$un)ul (ie(ului cu ! )ui!,ienecun!scu$ +i ul#u%a si"-u%ile. A% i )!%i s$ se ascun)$ +n el )e !aes$ nu "ai e<ise s$ ,ea%$ %ani-a aceea )u%e%!as$ )e un)e se s&%,eaunul ,i +nce(ea cel$lal. Cu" a% i (uu !a%e s$ (lece>

i ia! )in n!u sinu%$ u,a ia% sa +nchis cu un !"! su%)./ace $%$ vla$ (e u"$ae a)!%"i$ ,i !ul )evine ia%$,i in)ie%en

,i "u n!a(ea ca ,i iua B c&e sau scu%s !a%e> B ,i )in n!u i se (a%e c$ini"a se !(%e,e +nce ,i s&nele )in vine +,i )!"!le,e ci%cula-ia. =u"ai

"e"!%ia luc%ea$ )in (lin. P%!iecea$ inc!e%en ca ! anasic$ lane%n$

77

Page 78: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 78/141

 J# Ot(e#)*e+

"aic$ ni,e i"aini (ali)e $%$ c!ninuiae. C&e!)a$ avea i"(%esiac$ ! ceea ce %$ise +naine nici nu usese via-$.

 =i"ic )ec& a,e(a%ea unui eveni"en ce se a(%!(ie ! n$luci%e unvis.

i +n aces vis e%a !ul. Taa "a"a !%$,elul l!% ,c!ala veche cu #uni-a ,i liliacul +"($iae )in sala )e ,iin-e nau%ale iaul ac!(e%i )e"$asea #%!a,ei )e la T%!niceI un)e se )ucea s$ se #$l$ceasc$ va%a ,i"icile (e%ece%i la ia%#$ ve%)e )in %$)ina l!%. P%isaca aii un)e +ni"(ul ve%ii nu "ai c!nenea u"eul acela +nc&n$!% ,i %!chia (en%use%aele )ansane ca%e a %e#ui s$ %$"&n$ +n s%$vechiul ,i!nie%"!,eni )e la %$(!saa #unica. i "ai e%a +n aces vis ,i ca#ineul"e)ical al# ,i lucin) )e cu%$-enie +"#i#a )e un "i%!s (l$cu )e s$(un,i )einecane +"($%$-ie +n ca%e "icu-a v$($ia$ nu avea v!ie s$ (un$ (ici!%ul. A(!i sala )e a,e(a%e cu "!#ila nea%$ )e sea% ,i cucalen)a%ul "!!!li (e "as$ (e (e%ee un a#l!u cu ! l!c!"!iv$&&in)$ ,i un ai, +nchi(uin) un "e)ic ca%e +n%! "&n$ salva!a%e-inea ! ei-$ !al$ (l&n&n) ia% cu cealal$ +"(inea scheleul hi)!sca%e cu hea%ele lui %eci a% i v%u s$ +n,ace (%uncul +ns($i"&na.e)icul acela e%a &n$% ,i nu se"$na )e el cu aa )a% !%i )e c&e !%i +l

 (%ivea se si"-ea "&n)%$ ,i )e a$l ei. i su# aces a#l!u #!c$neau cuheele +nl!)ae (acien-ii veni-i )e (ese c&"( l$s&n) +n u%"a l!% un"i%!s )e %a) ,i a"(%enele n!%!iului )e (%i"$va%$.

Chi(u%i lasu%i cuvine. Suneul s%i)en al cl!(!-elului s%$#ae !a$casa aa s$ )e v!%#$ cu cineva +n (!a%$ clain$ )in ca(ul lui i"(!ancu ($%ul a%iniu se +n!a%ce acas$ (e c$%a%e ,i se +n)%ea($ s(%e a%a. iia$i acu" (e a"&n)!i &l-&in)use +n%! %a#l$ h!)!%!i$ (e ,!seaua (lin$ )e n!%!i aa %av "&nuie,e v!lanul %!-ile hu%)uc$ie (%in%e

h&%!a(e +"(%!,c&n) n!%!iul +n%! (a%e ,i +n%ala. Taa %e#uie s$alune cu "&na lui caiela$ scheleul acela u%&ci!s. i +n i"( ce se al$la cineva +n cas$ ea +l a,ea($ aa%$ +n "a,in$. P%ive,e lu"ea+nc!nu%$!a%e. @n (%a ni,e e"ei esiculea$ aiae (line )e e"!-ie (%in (%ea"a ei %ece cineva (e #icicle$ ,i s%!(e,e cu a(a "u%)a%$)in%! #$l!ac$ ! &sc$ ciuuli$ a(!i iese aa (u$in) sais$cu )in%a#ucul lui ,i %a#la (!%ne,e ia%$,i v!inice,e. i a#ia c&n) se lea$n$

)in n!u (e ,!seaua )in%e !!a%ele u"eie )e (l!aie ea se n$(use,easu(%a lui cu ! avalan,$ )e +n%e#$%i. B !a"na la ca%e a" !s a n$scu

78

Page 79: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 79/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

un #$ia> B i )!a%e %$u c&n) na,i> Ah cu%i!as! Ai s$ +"#$%&ne,i%e(e)e. i a"&n)!i se (!%nesc (e un %&s n$valnic ,i se si" nes(us )e #ine su# ce%ul +nuneca )e !a"n$.

T%eis(%eece ani A%e ! (%ieen$ ini"$ NiIa

cu !%-e unie ! +"#unea$ (e "a"a s! lase s$,i aie c!)i-ele. Hn "icc!"(l! +n a-a c$%uia chia% ,i aa "!%"$ie )ea(%!#a!%. A(!i ea(%!a(e ! )!"ni,!a%$ (e u"$ae c!(il (e u"$ae e"eie (e (ie(uinee) se %!unesc si!ase )!u$ "!vili-e. i ia! c&n) e<u#e%an$ c&n)ale,$ ului$ )e su#ia %ans!%"a%e ce se (e%ece +n ea )e n!ul ca%e +i ($%un)ea %u(ul ,ii ul#u%a &n)u%ile ne(uinci!as$ +n a-a sena-iil!%a& )e va%iae ce ! asalau c&n) %$sc!li!a%e c&n) "!le,i!a%ecuun)a$ +n lu"ea ei "!h!%&$. C!ni)en-ele ,i ,u,!elile ,i ia% %&sul

s%i)en )e ei-$ ,i (li"#$%ile sinu%aice cu #aisa "!!!li$ +n (u"nuls%&ns. Ce e )e $cu> A(!i ! "ic$ avenu%$ ne+n)e"&naic$. @l che"aNa%!slav )a% !a$ lu"ea +i s(unea Na%eI. *%a cu ! clas$ +nainea ei ,i (&n$ aunci nici n! #$ase +n sea"$.

e a( )e un)e a +nce(u !a$ (!vesea> A )a *%a (e ! lunc$c!si$ )e l&n$ iaul T%!niceI. /#u%)a (e ac!l! )escul-$ ,i %e)!naac!"(aniin)u,i sinu%$ )ansul aneis. C&n) +l $%ise (e "al

%$"$sese +n"$%"u%i$. i se +nunecase la a-$. *l s$ea s(%iini )e unc!(ac cu "&inile +n #uuna% ,i se schi"!n!sea la ea. e !#icei e%a%av &"#eul ie,ea )in el (u-in ca" s%&"# ,i chinui ca la "a%i%i )e)aa aceasa +ns$ c&n) ! v$u cu" se &ia la el +"#u!%a$ la a-$ ,ine"ai,iin) ce s$ ac$ cu "&inile ,i (ici!a%ele el chic!i nesue%i ,i se #$u se"niicaiv cu (al"a (ese %une. Ju i +naine )e a ! lua lau$ "ai a(uc$ s$i sc!a$ li"#a. Fi%e,e cu asa +ns$ (!vesea nu sae%"ina. @n ilele u%"$!a%e +nce(u s$ )ea &%c!ale )isc%e (%in (%ea"a

c$su-ei l!% cu ca(ul a(leca +naine cu "&inile +nun)ae +n #uuna%ul (anal!nil!% )e caiea %eia$ si"-ea (%ivi%ea lui ciu)a$ a-ini$ asu(%a ei)e su# s(%&ncenele +nc%unae ,i se (ie%)ea !a$ cu i%ea. Pe v%e"eaaceea ciea !c"ai  $unicu%a  J!enei =e"-!va ,i ia$! )evenin))e!)a$ :iI!%Ia cea ne#un$ ia% el v&n$!%ul ne%u. =u =u"ai c$acesa al ei avea !chii )e un al#as%u s($l$ci u%i-a ca )e c!(il ,i ni,enei ca%ahi!,i (e %une.

P%i"ise ! sc%is!a%e "e"!%a#il$ "&$li$ +n %a#$ cu ! "&n$,c!l$%easc$ (e ! il$ linia$ s"uls$ )in%un caie' :$ iu#esc v%e-i s$ v$

79

Page 80: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 80/141

 J# Ot(e#)*e+

 (li"#a-i cu "ine> :$ a,e( "&ine la !%a (a%u la l!cul cun!scu. Al)u"neav!as%$ )ev!a N.P.D i )e)esu# un insisen (!ssc%i(u"'is%ue-i nu"ai)ec& N.D. Gu(sese sc%is!a%ea c!nvin&n)use asel)e (%!(%ia ei in)ina%e )a% la +n&lni%e na (uu s$ nu se )uc$.

@l "ai ve)e ,i acu"' s$ %ee"a cu s(aele )e c!(ac ca%ahi!s )e%av cu ($%ul lins al#i )e s!a%e cu a-a %es$%in) )e e"!-ie se)es(%in)e )e %unchiul c!(acului +i vine +n +n&"(ina%e cu (as le$nacli(in) )in !chi ne%v!s a(!i cu v!cea lui +n schi"#a%e a%unc$ (%i"a%a$ (e ca%e )e #un$sea"$ ! (%e$ise cu %i$ (e )%u". Fi%e,e ea +is(une c$ %ecea (e ac!l! +n&"(l$!%. *l se +n%isea$ ,i +,i (ie%)e ,i%ulcuvinel!%. Pe u%"$ uia%$ !a%ecu" )e sc!(ul "$%u%isi al (li"#$%ii ei.*l ($,e,e cu%eni!% al$u%i )e ea (e (!eca +nus$ )ea lunul iaului

T%!niceI cu"($ne,e %eu )ac$ %e#uie sau nu s! ia )e #%a- ia% ea cu !$cu$ ,i %$u$ci!as$ saisac-ie se #ucu%$ )e chinul lui. =ici nu ,ie)es(%e ce s$i v!%#easc$ nici cu" s$,i )escle,ee li"#a +n-e(eni$. B =u v$ e %i> B =u. E" Se +n&lneau e%a a"a#il )e su# chi(ul #$%#aului echili#%a %$#unea i"i)iaea a)!lescenului. @i )es$inui)!%in-a )e a (leca +n lu"e ,i c$ (en%u asa +,i cu"($%ase un alas %!s. =i"ic nul +ns($i"&na "ai "ul )ec& i)eea c$ va %e#ui s$ (%eia

a%"acia aii )in (ia-$ ,i s$ v&n)$ as(i%ine ,i (u%aive +n s(aeleehelei. ai #ine +,i ia c&"(ii. C&n) +i (%!(use cu ! %aviaec!ns(i%aiv$ s$l u%"ee ea i#ucni +n%un %&s #a!c!%i!%. e a(%&)ea )e el ! i"(ul. a% +n ini"iaea ei se &n)ea la el cu !a$se%i!iaea ca la (%i"a ei cun!,in-$. C&n) se scuu%$ )e siala+nce(uului +nce%c$ un (%i" asal. Scu%a )a% +nve%,unaa #$$lie see%"in$ cu +n%&ne%ea ei v!i$. ;a )%e( v!%#in) nu +n-eleea cesaisac-ie (uea el s$ ai#$. S$%u$%ile lui nui s(uneau ni"ic. ai &%iu

nici nu i se "ai +"(!%ivi. *l ! ac!(e%ea )e s$%u$%i cu ! )$%niciene(!!li$.

Gu(u%a Alel nu (!ae i )enu"i$. =a veni +n&"(l$!%. @n iua +nca%e (%in !%a, au %ecu s%!(ie )e n!%!i "!!cicleele ne"-e,i aveau+n&lni%e la "a%inea ($)u%ii. C&"(ul e%a (lin )e n!%!i ca +n !%ice (%a)e (%i"$va%$. e%eau $cu-i (%in clisa su#-i%e. /ilele se scu%eau cuiu-eal$. P%ea "ule nu (%ice(ea )in cele ce se +n&"(lau (%in)ea )!a%

c&e ceva )e (e e-ele ($%in-il!% ,i )in c!nv!%#i%ile l!% sec%ee. Ce se+n&"(l$ a$> B =i"ic *su,Ia ni"ic )e!ca")a$. e ce a"u-eau +n

80

Page 81: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 81/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

 (%een-a ei> A(!i !ae se (%eci(ia%$ una )u($ ala' "aineele )ansane,c!ala nu "ai avea v!ie s$ le %ecvenee a(!i cu ! ui"i%e "u$c!nsa$ c$ !a"enii a% i v%u s$i #ae +n ca( $%$ +ns$ s$i s(un$ c$ eaa% i alel )ec& celelale. *%a ev%eic$. C&eva a"ilii ev%eie,i ui%$

 (ese h!a%e ,i +n casele l!% se "ua%$ ni,e !a"eni s%$ini necun!scu-i.e ce au ui> :a %e#ui s$ (lec$" ,i n!i a$> B =u *sa n!i%$"&ne" aici Aici e casa n!as%$

ia c$ "ul-i )in%e cun!scu-ii aii e%au )e al$ ($%e%e. a% aa e%aneclini +n h!$%&%ea lui. @n%! i veni s$,i ia %$"as #un %aele eiQa"il. Su)iase la P%aa "e)icina )a% )e "ul usese i!ni )in s$lile)e cu%su%i. is($%u )in via-a l!% cu !chii u"la-i )e (l&ns ,i $%$ u%"$.A(!i siua-ia se +n%$u$-i ,i "ai "ul. A )u%a ! v%e"e (&n$ c&n) a

+n-eles )e ce NiIa avea )in ce +n ce "ai (u-in i"( (en%u ea. :enea (e laea nu"ai sea%a ,i (e (!%i-a )in un)ul %$)inii. *%a ! a$ #un$. S$eau+"(%eun$ +n chi!,cul v!(si +n ve%)e ,i NiIa ! "&n&ia (e ($%. B =u (l&ne ei-! !)a$ se va e%"ina ,i cu (!vesea asa. B a ,iu na" s$"ai (l&n. Ce se "ai au)e (e la ,c!al$> a% (e la "aineele )ansane>Cu cine )ansei "ai "ul> Eai s$-i a%$ %!chi-a "ea v%ei>

i el. *%a (e i ce %ecea "ai si!s. @n&lni%ile )eveni%$ "ai %a%e ,i "ai

$cue. /icea c$ nu "ai (uea )e a&a "unc$ la ,c!al$. @i !c!lea (%ivi%ea (e a-$ i se ciea un ae% )e vin!v$-ie ia% &"#eele lui e%au ,i "aia%iiciale. @n-elese' cei )e acas$ iau v!%#i )in ini"$ ,i s$%$cu-ul )e el%e"u%a ! ca va%a uie cine a% i v%u s$ u$ +n lu"e> =u $sa se va+"($ca cu s!a%a lui (&n$ la u%"$ va e,ua ! +n s(aele ehelei )ina%"acia "icului &%u,!%. i va i chia% e%ici s$ v&n)$ as(i%ine ,i (u%aive. =ui u "il$ )e el v$&n)ul cu" v!%#ea (e !c!lie #&l#&in)use aunci c&n) ea +l +n%e#$ )eschis )ac$ nu +i e%a ea"$ s$ se

 (li"#e cu ! ev%eic$. Se e"ea i%e,e Ceva se )%uncina se )es%$"a +nsuleul lui. Cu%&n) ea se +nchise +n%un el )e au!a($%a%e seni"enal$,i +nce%c$ s$ se )e!#i,nuiasc$ )e el )e +n&lni%ile l!% )e s$%u$%ile lui.O )ea"$ise. A(!i el +nce(u cu c!"($i"i%ile. Pen%u acesea +l u%a.@n%! i ui$ s$ "ai +n%e#e )e +n&lni%ea u%"$!a%e. Se a,e(ase ,i laasa. ;a c&eva ile )u($ aceea u%"$ ! sc%is!a%e (%!s #$u$ la "a,in$.O asiu%a )e )%a!sea lui ne(ie%i!a%e. @i v!%#ea )es(%e %a-iune ,i )es(%e

! anu"i$ necesiae )e ie% $c&n) a(el la +n-elee%ea ei. i i%e,e (%!"isiunile' c&n) se va s&%,i cu nen!%!ci%ea asa ! va lua +n c$s$!%ie

81

Page 82: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 82/141

 J# Ot(e#)*e+

,i v!% (leca +"(%eun$ +n lu"ea la%$. O %u$ s$i +na(!iee !!%aiile.*%a "ai #ine a,a. Hiase s! se"nee )a% nu,i +n$)uise s$ uie (!ssc%i(u"ul' Te i"(l!% )is%ue nu"ai)ec& aceas$ sc%is!a%eD T!ul see%"in$ $%$ cea "ai "ic$ s%&ne%e )e ini"$ )in (a%ea ei %$"ase )!a%

cu un )is(%e- ne"$%u%isi ,i ! a"$%$ciune "u$ nu "ai si"-ea a(%!a(enici! e"!-ie c&n) +l ve)ea ,i nu se sinchisi nici chia% aunci c&n) +l $%icu%&n)! la el )e s&naci (e NiIa. P%!#a#il +i $$)uia ,i ei aceea,i)%a!se ve,nic$ ua +"(%eun$ +n lu"ea la%$.

Si"-ea +n u%ul ei un !l ca ! +nce%cui%e (%euin)eni la !%ice (as. *)%e( "a!%iaea !a"enil!% )in !%$,el ,i )in +"(%eu%i"i se c!"(!%au #ine le )$)eau s$ +n-elea$ +n ain$ )a% vii#il c$ nu e%au )e ac!%) cu! ce se +n&"(l$ c$ +i s!c!eau ca ,i (&n$ aunci )eai l!%. @n)e!se#i

cei "ai s$%"ani )in%e (acien-i nul uia%$ (e )!"nul )!c!%D al l!% +nciu)a a(ului c$ +n%iiul s$u ca#ine cu al#ui s%$luci!% &nea acu" (usiu ,i ($%$si. =u li(seau nici v!%#ele (%ieene,i nici #un$v!in-a )e a)a ! "&n$ )e au!% nu )in ace,ia e%au +n!)eauna )esui )a% !lulacela s%aniu )e ne+n-eles nu (uea i +nl!cui nu"ai cu "ila. A(!i sea#$u (ese ei ! (l!aie )e n!i )eciii ca%e )e ca%e "ai +n%!i!a%e ah ,i (%ivi%ile acelea c!"($i"i!a%e ale !a"enil!% ? se ($%ea c$ !c"ai

aceas$ (a%ici(a%e a)&ncea ,i "ai "ul (%$(asia )in%e ea ,i ceilal-i.Pa%c$ +i au)e' Jiaa "icu-$ n!i ,i" c$ v!i nave-i nici! vin$. =!i +liu#i" cu !-ii (e $icul $u sune-i ! a"ilie )e !a"eni cu"seca)e.D BCe v!% s$ ic$ cu asa> @,i %$"&na "inea i ,i n!a(e. e ce> e ce nec!"($i"esc> a% sau $si ,i e<ce(-ii "ai cu sea"$ )in iua +n ca%e"a"a a %e#ui s$ le c!as$ selele al#ene (e %eve%ele hainel!%. Cineva (usese !chii (e c$su-a l!%. Fi%e,e #unii (%ieeni veni%$ nu"ai)ec& s$ lea%a$ aen-ia. *h ,i !,ii c!lei )e ,c!al$ @i !c!lea c& (uea C&n) !

+n&lneau nu se c!"(!%au cu !-ii )e!(!%iv$. Hnii se "ul-u"eau )!a%s$i ,!(easc$ (%ivin)! +n %eac$ cun!scuul l!% n!%!cD $%$ +ns$ s$,i)!"!leasc$ (asul. Al-ii +i $ceau cu !chiul c!ns(i%aiv se +n!%ceau s(%eea ,ii s(uneau' B Cei cu ine ce aci> ai vin! (%in%e n!i )in c&n) +nc&n) Sa +n&"(la chia% ca la +nce(uul anului ,c!la% s$ (%i"easc$ )e laun e<(e)i!% an!ni" un (ache cu "anuale )e clasa a ,a(ea ca s$ (!a$+nv$-a sinu%$. a% sau $si ,i )in aceia ca%e ! "$su%au )e sus cu !"!%$ nesue%i$ se h!l#au la ea cu un ine%es ne%u,ina ,i cu !neascuns$ cu%i!iae ca la ! %a%iae ca la ! !aie s%$in$. Pe ace,ia +i

82

Page 83: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 83/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

u%a. e!se#i%ea )e ca%e +naine v%e"e nu e%au c!n,ien-i usese)ev$lui$ ia% !i-a i!ni$ )in u%"$. O)a$ nu se (uu s$(&ni ,i a%$$unuia )in%e ace,i u%$casc$ li"#a.

:ei> Cu" s$ ,e%i )in "e"!%ie insc%i(-ia aceea sc%is$ cu c%e$ (e

a%)ul l!%> O )esc!(e%ise +n%! )i"inea-$ +n i"( ce ie,ea )in cas$'Aa%$ cu i)aniiD =i,e lie%e al#e %!s!lane. Se n$(useau asu(%a ei leavea +ni($%ie +n !chi se %e(ei +n cas$ ,i se a%unc$ )i%ec +n #%a-ele aii.Taa +i cu(%inse ca(ul +n "&ini ,i ! s%&nse a%e la (ie(ul lui $%$ s$sc!a$ ! v!%#$. Ta$ )e ce> ,!(ea ea (%in%e suhi-u%i B ce %$u lea"$cu> $ )uc s$ ,e% a% el ace cu un cal" )e ne+n-eles +"($ca (a%c$ cu !ae. B =u *s! la ce #un ! na% aua. F$e c$ nu vei%e#uie s$ i" a%i s$ %eis$" i nu "ai (l&ne ei-a "ea.

eschise !chii. Hn)e "$ alu> T!ul %evenea )e la +nce(u. @ncu%icica )in s(aele casei +nce(ea s$ se u%i,ee al a"u% cineva ($,eaaale (e (l$cile (avaului luie%&n) +n su%)in$. *a ace (e s(ae cu"$%unaiele chinuie )e !a"e B ah )!a"ne )e ce nu vine !)a$

Taa Se a(leac$ )easu(%a ei a& )e a(%!a(e +nc& si"e "i%!sulacela in )e )einecan ce %$#ae )in halaul lui sc%!#i ! "&n&ie (e ($% cu "&na %e"u%&n)$ ,i ace. e ce ace> e ce nu se %ev!l$> e

ce> Ce luc%u +n%!i!% ,ia el> Ce c%i"$ a $cu> :e)e a-a ($"&nie #%$)a$ )e cue cu !chii al#a,%i +nuneca-i ,i siluea alnic$ (e ca%ea&%n$ haina (!n!si$ cu seaua al#en$ +n (ie( +l ve)e ie,in) )in cas$cl$in&n)use +n i"( ce aa%$ a#ia se c%$(a )e iu$ $cu cuun)a +nnecau%ile lui "ue ,i !u,i e a$l ei acela,i ca%e ,i acu" ! )a$ cuveni%ea se%ii la lu"ina l$"(ii ,i cu ca"ulaul l$sa ,ie s$ s&%neasc$%&sul ,i s! +nve-e (a,ii )elica-i ai valsului. ?a! ,i (e JlanIa n!ua ei (%ieen$ )e ca%e ! lea$ s!a%a selei al#ene ia! ,i (e "a"a ca%e ,ie

s$ $easc$ )in e "i%i ce "a"a ca%e (l&ne (e ascuns ,i ia$ +n s&%,i,i casa +nce%cui$ )e #en$ ,i (%esi"-i%i B nu nu B "ai sun +nc$ cu !-ii+"(%eun$.

S$($"&ni ,i luni (!s!"!%&e ,i )e,a%e Hn)e "$ alu> :ise cusiu%an-$ nui )ec& un vis chinui!% )es(%e (l!aie ,i un c$%u- h!)!%!icu )!u$ %!-i )%$n$ne (e cal)a%&"ul luci!s )%uncin&n) %ani-ele ,icue%ele a,eae (e el cincieci )e Iil!%a"e )e (e%s!an$. Taa %ae ,i

ea +"(%eun$ cu "a"a ($,esc al$u%i )e el (&n$ la (!a%a cea "a%e la%)eschis$. Ac!l! se v!% )es($%-i. T%e#uie.

83

Page 84: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 84/141

 J# Ot(e#)*e+

Pl!u$. @n u%ul l!% +n%un (e%"anen )uevin! %ec !a"enii !#i,nui-ia"esecul (es%i- )e cul!%i s($l$cie al ai,el!% alea%$ +n )i%ec-ie !(us$!ul e u"e) (l!u$ (l!u$ (ese +n%eaa !"eni%e a,a a +nce(u se ve)e (!!(ul lu"ii B +i ule%$ (%in "ine ah ,i (l$cile )e (ava "e%eu

acelea,i (e ca%e a(a ,i%!ie,e ne+n%e%u(. ac$ nu va c$lca nici!)a$ (ese )una nea%$ aunci cu !-ii se v!% %e$si )in n!u. C%e)e ,i nuc%e)e. Aici +ns$ nu (! %$"&ne ! ve,nicie C$ci ia$ s!sesc "e%eu alec$%u-e ,i ale c$%uci!a%e ia% unii vin nu"ai a,a cu valiele l!% +n "&n$cu acelea,i sele al#ene (%inse uni!%" (e %eve%ele (al!anel!% #$%#a-i,i e"ei ,i c!(ii lac%i"i ,i %&see ,i (l!aie un #$%&nel cu #a%#$ "a%eu)$ )e #u%ni-$ ! ei-$ cu ($%ul #$lai +"(lei +n c!)i-e cu ! ($(u,$"u%)a%$ +n #%a-e ! )!a"n$ "ai +ns$%i$ ,i )in n!u (ic$u%ile )e (l!aie

cuvinele ,i acele !iciale i)u%ile u"e)e ale cl$)i%il!% l$i cu cenu,$%$su%nae canalul +n ca%e &l&ie !"!!s a(a e%es%e ,i !chi. Taa,!(e,e ceva )e +"#$%#$a%e +,i ,e%e cu ula%ul %unea n$)u,i$ eaia )a% &"#e,e u,!% (ic$u%ile )e (l!aie +i alunec$ (e #!%ul ($l$%iei.@n "!"enul +"#%$-i,$%ii "a"a nu,i "ai (!ae s$(&ni lac%i"ile. B Ahei-a "ea B Ta$ B +i ,!(e,e la u%eche B )e ce> Ce a" $cu> B =i"ic *sa c%e)e"$ ni"ic. =u"ai (en%u c$  suntem "$ +n-elei

*s!> T%$i" i"(u%i %ele e #en$ ai %i$ e%e,ee )e ea ,i nu "ai (l&ne ne v!" +n!a%ce )in n!u +n %$)ina n!as%$ ,i v!" "e%e ia%+"(%eun$ cu "a,ina +n vii$ (e la (acien-ii n!,%i ii a%e ,i s$ nesc%ii !a% nu sune" c%i"inali !ae se v!% s&%,i cu #ine.

a% cuvinele lui )e +"#$%#$a%e nu "ai au$.  *u v%eau s$ "e% cu v!i a$ ;ua-i"$ cu v!i F$%$ v!i eu nu "ai

a" ce c$ua aiciSinu%$ a%e s$"i ie ea"$

J$%&nul c$%uci!% cu )!u$ %!-i se u%ne,e )in l!c %ece (!a%a (l!aiau%&ci!as$ +i #iciuie,e ne"il!s %u(ul !a"enii ca%e %ec %$#i-i (%in (%ea"a ei ! +nhi!nesc. B Ta$ B Cu #ine *s! ne ve)e" +n cu%&n) la%eve)e%e ei-a "ea la %eve)e%e la Te%ein. B Ta$ Ta$ s%i$ ea +nu%"a l!%

i a(!i nui "ai ve)e

84

Page 85: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 85/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

Se %i)ic$ #%usc )e (e )ivan +,i %eac$ !#%aii cu (al"ele. T%ase +n !sh&%ia )e ca"ula ,i a(%inse la"(a. T%e#uie s$ se (ie(ene s$ sea%anee +naine )e a veni el. :ai cu" a%$>D +,i s(use +n sinea ei (%!un) nen!%!ci$. e c&n) e%a aici se si"-ea +n (e%"anen-$ "u%)a%$ ,i

,i!na$ navea (!si#iliaea nici s$ ac$ ! #aie nici s$,i calce #lua+n%un cuv&n nu avea ni"ic. /ilele e%au +n%!i!% )e cal)e ,i ea naveacu" s$,i ae%iseasc$ e"ni-a s$ sca(e )e ne(l$cua sena-ie c$ (ielea +ie%a ! i"(ul li(ici!as$ )e %ans(i%a-ie. *%a )ea )%e(ul )es(e%a$. $)esc!"(un +,i s(unea "e%eu +n sinea ei ah )!a"ne i cu" a, v%ea s$i (lac )a s$i (lac "ul )e !# +n )einiiv !%ice e"eie v%ea s$ (lac$ #$%#aului (e ca%el iu#e,e nu"ai eu nu (! ai #ine s$ +n)u% !a"ea)a !a"ea )ec& "ie%ia asaD S(%iini !lin!a%a )e #uuna% )e vaa

!al$ s$,i (ie(ene ($%ul +nc&lci. Su(%aa-a luci!as$ %$s%&nea +nse"i+nune%icul !)$ii ! a-$ %$v$,i$ )e un s!"n aia.

F$cu ni,e !chi "a%i s(e%ia$. =u Asa nu sun eu =u e cu (uin-$U

@n cli(a aceea i se ($%u c$ (la!nul se las$ +nce +nce (ese ca(ul ei.S$%i iue )e (e "a%inea )ivanului ,i se n$(usi s(%e u,$ cu %es(i%a-ia$ia$ )e e"!-ie. =u nu c$)ea. Pla!nul e%a la l!cul lui. @,i )$)u

nu"ai)ec& sea"a' e%a !a"ea !a"ea ca%e,i $cea )e ca( +i s%e)elea"$%unaiele +i ul#u%a si"-u%ile ,ii (%icinuia )u%e%i chinui!a%e. O cli($%u(ul i se +nc!%)$ su# (inenul ei ascu-i )a% nu"ai)ec& sl$#iciunea +lc!(le,i.

u"neeule )e ce n! i venin) !)a$>G$"ase cu "&na (e clan-$.@,i li(i u%echea )e u,a ce )$)ea s(%e cul!a% ascul$ $ce%ea. :uia

su%). Sau e (!"ene,i c$ +i v&&ia ca(ul> @,i a)use a"ine )e ei-a ca%eli(ea u%echea )e s&l(ii )e ele%a )e (e alee. Aui u"eul acela+n)e($%a al lu"ii. S$ u s$ u @n "!"enul acela si"-i c$ +n%! #un$ i nu va "ai (uea s$ %a#)e c$ va %e#ui s$ u$ s$ se ascun)$ )eaceas$ lu"e s$ se aun)e +n%un "u,u%!i )e %une c$ue s$ seu%i,ee +n v$$una ie(u%il!% )in s(aele %$)inii l!%. :!in-a +i cu(%inse)e!)a$ ! c!%(ul (use s$(&ni%e (e "&inile ,i (ici!a%ele ei ia% ini"a+nce(u s$i #a$ cu" #ae ci!canul (e nic!val$. Acu"

A($s$ (e clan-$. A(%!a(e c$ se s(e%ie +n cli(a +n ca%e u,a ce)$ cua&a u,u%in-$ c$sc&n)use +nce s(%e cul!a%ul +nunec!s ilu"ina )!a%

85

Page 86: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 86/141

 J# Ot(e#)*e+

)e un #ecule- al#as%u ce a&%na )e (la!n. O i#i un "i%!s %eu )e"uceai. e un)eva se aui un !"! )e u,$ %&ni$. Pic(ic(iccli(!ceau (e un)ul hea#ului (ic$u%ile )e a($ ce se scu%eau )in u%a%!#ineului.

@nc$ un (as ,i +nc$ unul Scu%$ v%e"e nu "ai aui ni"ic a(!i)e!)a$ un (as %eu $cu s$ %$sune sca%a )e le"n. @nv$-ase s$)eslu,easc$ (a,ii l!caa%il!% )in i"!#il ai !a"enil!% (e ca%e nui v$usenici!)a$ la a-$. *%a (asul unui #$%#a %as cu %es(i%a-ia %e!aie. =u e%a (asul lui Paul (e acesa +l %ecun!,ea $%$ niciun e!% cu auul ei ,leui)e ve,nica ne%$#)a%e. As$i (!ae c$ nici nu vine. A ave%ia! )e ie%i

Ce sea%$ (!s!"!%&$Pa,ii se a(%!(iau. S(e%ia$ +nce(u s$ #a$ +n %e%ae%e. Se s%ecu%$ +n

!)$i-$ ,i %&ni u,a.*"!-ia $cea s$i sale ini"a (&n$ +n &le.Pa,ii se +n)e($%a%$ )e (e (alie% se aui sc%&,neul (l$cil!% )isl!cae.G$sul$ u,u%a$. Ah )ac$ a% i v$u! el +n halul +n ca%e e%a =u

%e#uie s$ se s(ele i s$ a,e(e.P!ae c$ !u,i va veni.Se a(%!(ie )e cealal$ u,$ +nv&%i cheia ,i iue ca ! nev$suic$ se

u%i,$ +n aelie%ul +nuneca. Se !#i,nuise s$ u"#le (e aici cu !chii+nchi,i !c!li $%$ %e, "a,inile )e cusu ,i "anechinul u"(lu cu (aie (e ca%e a&%na le,c$i$ ! hain$ +ns$ila$. Chiuvea e%a +n%un c!l- al+nc$(e%ii' #&#&i !%#e,e c$u&n) %!#ineul. @,i )escheie #lua ,i l$s$,uvi-a )e a($ s$i cu%$ (e #%a-ele !ale. * ! a)ev$%a$ v!lu(ae s$-iscuuni !#%aii +n c$u,ul (al"el!% s$ e s%!(e,i cu a($ %ece (e & ,i +n ($%. =u se "ai (uea s$u%a.

A,a se ace c$ nu aui !"!ul c!"ua!%ului elec%ic. T%ase unchi! )e s(ai"$. C$u$ #&#&in) (%!s!(ul ,il s%&nse la (ie(ui)e!li cli(ea )in !chi ului$ )e lu"ina l$"(ii )e )easu(%a "esei )ec%!i.

  Aha ca%e va s$ ic$ ea" (%ins@n (%aul u,ii )ins(%e !)aia vecin$ !a%e a(%!a(e )e ea un #$%#a cu

!chi "icu-i (lini )e cu%i!iae s$ea ,i ! ce%cea (e )easu(%a %a"ei

!chela%il!% s$i. :!cea +i e%a a"ilia%$. Hn #$%#a +nal c& ! (%$in$ (u-ina)us )e s(ae cu ca(ul (le,uv cu a-a nu"ai &"#e )e #un$ae

86

Page 87: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 87/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

a"inin)ui (a%c$ )e iu%a "!,neaului "ise%i!s )in #as"ele (!(ula%e. =u avea +n el ni"ic +n%ic!,$!% ,i !u,i ea nu i#uea s$ sc!a$ ! v!%#$.

T$cea )&%)&in) !a$ )e %i. Se uia -in$ la el cu (u(ilele "$%ie ,iu%a +n%e)eschis$ c!ninu&n) s$ s%&n$ cu +nve%,una%e (%!s!(ul la s&n.

  A,a)a% u e,i s(i%i)u,ul ca%e ne )$ n!a(ea &%c!ale (e aici> s(useel chic!in) +n su%)in$. e "ul e (&n)esc eu' ei acu"a ea" $#i.a cei cu ine> e ce nu v!%#e,i> Te (!"ene,i c$ $i i un s(i%i)u,"u>

*a )$)u )in ca( )a% nu u +n sa%e s$ sule ! v!%#$.  =ui ni"ic )e "ine nu %e#uie s$-i ie ea"$.

*i acu" +"#%ac$e %u"u,el ,i (e u%"$ "ai s$" n!i )e v!%#$ )es(%e

!ae nui a,a>

87

Page 88: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 88/141

 J# Ot(e#)*e+

9

;a %ei ile )u($ aceea se +n&"(l$ ! nen!%!ci%e.;!caa%ii )e (e (alie% $%$ s$ sea (%ea "ul (e &n)u%i c$u%$ %e(e)e )eac!%)' asa e%a is(%ava lui GeseI in (ivni-$ ,i (&n$ +n (!) casa e%a!cu(a$ )e vechi l!caa%i ca%e B cu" se ice (e ,leau B se uiau unul +n!ala celuilal se cun!,eau (&n$ +n a cincea s(i-$ ,i ,iau cu cine se (ueasa +n ilele acelea )e v!%#$ )in ini"$ ,i (e cine e%a "ai #ine s$l!c!le,i )e la ! (!,$.

 =i"eni nu ,ia ceva (%ecis. GeseI> Se%i!s> Pss

;!cuia la eaul al %eilea )e c&n) lu"ea cu !ae acesea niciunul)in%e chi%ia,i nu (uea s$ s(un$ cu !a$ ce%iu)inea c$l cun!,ea. iniua +n ca%e ele%aul $%$ i% al i"!#ilului %$s(&n)ise )in (alie% +n (alie% v!nul c$ (aciase cu ne"-ii le (ie%ise uu%!% (!a s$ "ai ai#$c&u,i )e (u-in )ea ace cu el.

il a"ineau )inaine v%e"e ca (e un vecin u%su ca%e %$ia +nchis +n)!sul u,ii lui ,i nu su(!%a ca nevasa s$i sea cu "&inile +n ,!l)u%i s$

$i$suiasc$ cu vecinele la ci,"ea. Avea ceva )in +nu"u%a%ea !"uluic$%uia +i (lace s$,i )ea i"(!%an-$ a( ca%e !#li$ )e la #un +nce(u s$evi-i c!nve%sa-ia cu (%i"ul veni )a% +n acela,i i"( s$ ai %i$ )e a ($s%a ! aiu)ine c& "ai cuviinci!as$. Se ,ia )es(%e el c$ avuseseun)eva la "a%inea !%a,ului un aelie% )e insala-ii elec%ice ca%e +ni"(ul c%iei )$)use ali"en $%$ )%e( )e a(el. Su(!%ase %eu aceas$l!viu%$. :ecinii se !#i,nuise%$ s$l va)$ +n!%c&n)use sea%a +n "iculs$u a(a%a"en cu ! se%vie$ +n)esa$ la su#su!a%$ #uh$i as"aic

s&%nin) ! u,!a%$ "il$ +n )ec$)e%ea lui cu %es(i%a-ia &&i$ ,i cu nasul%!,u )e #e-ie. =evasa i sa sins su#i +n %eieci ,i !( ca un "uc )elu"&na%e +n$#u,i +n%e )eee ni"eni )in i"!#il na si"-i +n "!))e!se#i )is(a%i-ia ei. !a%$ ,i +n%!(a$ B via-a +n #$%&na cas$ ,iac!ninua )%u"ul +naine cu (asul ei "!n!!n.

Feci!%ul lui un $lian lun ,i )e,i%a se (ie%)u ,i el $%$ u%"$ cu)!i ani "ai &%iu. Se s(unea c$ su)ia$ +n %eichul e%"an (!liehnica.

A-i v$u> GeseI A(!i )in i"( +n i"( +l aueau #!c$nin) (e (l$cilesc%&,ni!a%e ale (alie%ului cu ci"ele lui )e c$l$%ie lus%uie lan-

88

Page 89: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 89/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

+"#%$ca +n%! "ana nea%$ cu ule%ul +n!)eauna %i)ica cu ($l$%ia+n)esa$ (e %une se +n)%e(a s(%e l!cuin-a a$lui s$u. Hli"a !a%$usese $%i cu c&eva luni +n u%"$. ?e,ise )in l!cuin-a ($%ineasc$+"#%$ca +n%! uni!%"$ )e s!l)a e%"an ca%e cu%ea (e el cu !

vali!a%$ +n "&n$. @,i lu$ %$"as #un )e la aic$su +n (%aul u,ii c$u%$unul +n #%a-ele celuilal se s$%ua%$ (e u%$ ,i #$%&nul GeseI +,i #$u!senaiv !s$,elul (e s(ae. @n aceea,i sea%$ #$%&nul se +"#$$ +nl!cuin-a lui +n !v$%$,ia un!% in)ivii necun!scu-i (%ieeni )eai lui#ie%a%$ (&n$ +n !%i c&n&n) cu v!ce %$u,i$ ! elul )e "a%,u%iuu%ale s(a%se%$ siclele !ale ni"eni +n !a$ casa nu i#ui s$ +nchi)$!chii +n n!a(ea aceea. e aunci (e%ece%ile )e aces el se +n"ul-i%$l!caa%ii c!nse"na%$ a(ul +n $ce%e ,i $%$ ine%es' GeseI sa a(uca )e

 #$uu%$ C!n,iin-a se (use +ns$ +n "i,ca%e. ac$ !)ini!a%$ usesec!nsi)e%a ! iu%$ )ea casei in!ensiv$ ,i neine%esan$ u,!% c!"ic$+n uli"a v%e"e )evenise a& )e sus(ec +nc& nu"ai si"(la lui a(a%i-ieavea )a%ul s$ cu%"e c!nv!%#i%ile la "il!cul %ael!%. ;!caa%ii +l!c!leau. Aen-ie B ,ase B GeseI Psss

i (a%c$ anu"e +n acese uli"e luni #$%&nul "!%!c$n!s ,i s!lia% )eal$ )a$ ($%ea s$,i i %e$si s(i%iul uia al #unel!% %ela-ii )evenise

"ai c!"unicaiv salua )e )e(a%e ,i se s%$)uia s$ +nchee c!nv!%#i%i. =aivul *%a +"(%esu%a )e ! (%$(asie +nce%c$%ile lui e,uau +n !l!a"enii +l eviau s%&n&n) )in u"e%i.

Je-iile +n casa lui +nce(u%$ s$ se -in$ lan- #ani se (a%e avea )esui.Slav$ )!"nului @n cele )in u%"$ +nce(u s$ se +"#%ace "ai a%$!s (e (alie% se ,!(ea c$ acas$ u"#la +n%un hala cu i%eu%i )in acelea (eca%e le (!a%$ nu"ai (%!(%iea%ii )e i"!#ile. in c&n) +n c&n) +l+n&lneau +"#%$ca +n haine n!un!u-e ,i cu l!a%e la #u!nie%$. A%$a ca

un "i%e. B ?a e ui$ Te (!"ene,i c$B Fui-i )eaici B +,i s(uneau!a"enii. =i"eni nu ,ia ni"ic (%ecis ni"eni nul +n%e#a ni"ic. F$cea"a%e %isi($ )e a"a#iliae )a% cu !ae acesea +nc!%)a%ea "u$ )in%e el,i ceilal-i ai casei c%e,ea.

Cu )!u$ ile +n u%"$ se +n&"(lase un luc%u )e!se#i.?e,ise valv&%e )in l!cuin-a lui (e (alie% u%"$%i )e eci )e !chi (%in

sia (e%)elel!% )e la e%es%e -inea +n "&n$ ! h&%ie +"($u%i$. P$%ea c$

nu ve)ea ni"ic )in (%icina lac%i"il!% ca%ei ,i%!iau (e !#%ai. T%e"u%a)in ! c!%(ul. J$use +n u,a unui vecin ,i +ninsese h&%ia aceea e"eii

89

Page 90: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 90/141

 J# Ot(e#)*e+

uluie ca%e venise s$i )eschi)$ nu usese +n sa%e s$ +n)%ue ! v!%#$ )e)!a"ne au$. P%in%e sus(ine ,i !au%i +,i sula nasul +n #aisa lui (es%i-$. :ecina ciise sc%is!a%ea )$)use )in ca( c!"($i"i!% )a% nusulase ! v!%#$. e la ea alase +n%eul i"!#il ce se +n&"(lase eci!%ul

c$use e%!ic (e %!nul )e %$s$%i +n i"(ul !ensivei )e la Ea%I!v (en%uh%e% (en%u "a%ele %eich e%"an vai vai@i )$)use sc%is!a%ea +na(!i ,ii +nchisese u,a +n nas.J$%&nul %$"$sese (e (alie% sinu%. @nce(use s$ se &%&ie (e sc$%i +n

sus (&n$ la "ansa%)$ ac!l! ci!c$nise la u,a ce )$)ea +n aelie%ul (ic!%ului ,i $%$ s$ a,e(e s$ ie (!i )$)use #una +n$un%u.u"neeu ,ie cei venise s$ se )uc$ !c"ai ac!l! Pe (ic!% +l ,iau #inel!caa%ii' e%a un !" cinsi chia% )ac$ avea el ciu)$-eniile lui. O i si"-iGeseI nev!ia s$,i )esca%ce ini"a unui !" la el )e ($%$si> Sau (u% ,isi"(lu (en%u c$ e<is$ +n via-$ "!"ene +n ca%e niciun !" nu (!ae+n)u%a s$ %$"&n$ sinu% cu %ise-ea lui>

C&eva cli(e )u($ aceea l!caa%ii +l $%ise%$ )in n!u. :enea+nv&%in)use (e %e(e )e sus )in (!) ca un c$%$#u, s&naci ,i n$&n.Se !(%ise )e c&eva !%i +n l!c -in&n)use cu "&na )e #alus%a)$ ,is%i&n) cu las %$u,i +ns(%e u,a aelie%ului'

  *i )a sun "&n)%u Ai hici ac$ v%ei nea($%a s$ ,iisun sun "&n)%u

T!a$ lu"ea usese c!nvins$ c$ se +n%ecuse cu #$uu%a sau c$,i (ie%)use "in-ile )a% )in %$cneele lui su%u"ae %$#unea un i )ea"enin-a%e u%i!as$. A,a se ace c$ aunci c&n) se +n&"(l$ nen!%!ci%eavecinii se +n-elesese%$ cu !-ii )in%! (%ivi%e' a e%a is(%ava lui

Se $cea c$ se c$-$%au +"(%eun$ (e un v&% s&nc!s )e "une ,iaunse%$ sus )easu(%a (e%)elei )e n!%i u%cau u%cau "e%eu ! "ai suslu(&n) (en%u ieca%e c!l- )e (ia%$ (en%u ieca%e "e%u )e s&nc$.Cineva +i (!%uncise s$ aun$ (&n$ sus )a% )e chi(ul lui nu,i a"ineanici +n %u(ul ca(ului. *a nu "ai (uea. @i a%$a "&inile cu (!)ul (al"el!% (line )e &%ieu%i s&ne%&n)e ,i (l&nea (l&nea "e%eu +nh!h!e. *l ! +"#$%#$a ! +n)e"na s$ "ea%$ "ai )e(a%e. a% v!%#ele

lui nu se aueau. @i li(sea lasul O %$ea &%&n)! )u($ el (ese (ie%ele

90

Page 91: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 91/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

ascu-ie (l$"&nii +i %!sneau )e +nc!%)a%ea su(%a!"eneasc$. ai sus See"ea s$ (%iveasc$ +n !s ca s$ nu se (%$#u,easc$ a"&n)!i +n a#isul+nhi-i )e cea-a "u%)a%$ se uia "e%eu +n sus s(%e cul"i. P!ae c$ nu"ai %$"$sese%$ )ec& c&-iva "e%i' s$ !c!li" (ie%!iul acela ,i (e u%"$

sus (e %e(ele v&sc!ase $iae +n (ie%ele )e %ani. Hn v&n $i!s +i&l-&ia n$(%asnic +nce%c$ s$l ac!(e%e cu s%i$ele lui +,i +nc!%)$c!a%)ele v!cale )a% nu auea )ec& ,uie%aul +n%is$!% al v&nului ea se (%$#u,i la (ici!a%ele lui. Cu%a %eis$ C&-iva (a,i +nc$ s%&ne )in-iiai sus A(!i )e!)a$ cu un -i($ )e %!a$ v$u ! (as$%e %!in)use)easu(%a s&ncii un vulu% sau (!ae un ,!i" )e (%!(!%-ii ianice.H"#%a a%i(il!% )es$cue c$)ea (e a-a ei. Se ui$ +n !chii (as$%ii. *%auni,e !chi !"ene,i. e un)e cun!,ea el ace,i !chi> S$ea +n (ici!a%e

 (e uli"a %ea($ cu "&na s&n$ se -inea +nc!%)a )e ! sc!a#$ )e ie%cu )%ea(a s%&nea "&na ei. *a a&%na a$-a$ )e aceas$ "&n$ (eseu%a (%$(asiei +nv&%in)use +n u%ul (%!(%iei a<e (e h$inu-a ei e%(eli$s%$lucea !%#i!% seaua al#en$. Pas$%ea u%ia,$ se ivi )in n!u )ina)&ncul cenu,iu. O#se%v$ acu" c$ +n l!cul hea%el!% %$(i!a%e avea"&ini !"ene,i. Cu acesea ! a(ucase (e *se% )e (ici!a%e ,i ! %$ea +n !s +nce%c&n) s! %u($ )e el cu ! !%-$ e<%a!%)ina%$. =u "ai (! Se

 (%iveau i< "i,c&n) )in #ue +n !l cuvinele se e(uiase%$. =u le%$"ase%$ )ec& !chii. e!)a$ #$$ )e sea"$ c$ ea nu "ai avea !chi. @nl!cul l!% a($%use%$ )!u$ sc!%#u%i a)&nci +necae )e +nune%ic. Te (!"ene,i c$ (as$%ea aceea O sc$($ )in "&n$. *a +nce(u s$ ca)$.C$)ea ve%iin!s (%$#u,in)use +n cea-a ul#u%e )evenin) ! "ai "ic$)in ce +n ce "ai "ic$ ca ! "a%i!ne$ s%i$ul ei se %ev$%sa +n ec!u%i ca+n%un na!s )e cae)%al$. A(!i se sinse. Se si"-i )e!)a$ u,!% ca unul ! !%-$ s%$in$ +l +"(inea sus s(%e cul"e ,i sa% i +n$l-a ,i "ai

sus )ac$ ni,e "&ini (ue%nice nu la% i %e-inu. *%au ni,e "&ini i!lae$%$ %u(. A% i v%u s$ se a%unce )u($ ea +n a#is )a% "&inile acelea +l+"(ie)ica%$. A% i v%u s$ s%ie )a% acelea,i "&ini +i asu(a%$ u%a. Se#$ea s$ sca(e )in s%&ns!a%ea l!% )a% ele e%au "ai (ue%nice. ;e%ecun!scu ,i +n"$%"u%i. P!%ni +n !an$ )u($ ele +"(ie)ic&n)use (es&ncile ac!(e%ie )e "&$ alunec$ ,i c$u +n enunchi. &inile acelease (ie%)u%$ ! cli($ +n cea-a %a%$ )a% a(!i a($%u%$ )in n!u a(%!a(e )e el.Ah "&inile acesea

@n e%eas%$ s%$lucea ! "inuna$ )i"inea-$ )e iunie )in #uc$$%ie se

91

Page 92: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 92/141

 J# Ot(e#)*e+

auea h&%&iul %&,ni-ei )e caea ia% luc%u%ile e%au !ae la l!cul l!%. @,i (li"#$ #ui"ac (%ivi%ile (%in !)aie a($sa +nc$ )e visul lui )e ca%e nue%a +n sa%e s$ se )esc!!%!seasc$. @l a($sa (e sule iua ! (e%ecu !a$+n u"#%a lui hi"e%ic$ cu(%ins )e ni,e (%esi"-i%i ul#u%i ca%e $ceau s$i

%e"u%e u,!% "&inile ,i (ici!a%ele. @n iua aceea se (%een$ la e<a"enul!%al )e #acalau%ea. =ici nui ($sa.@n a-a e<a"ina!%il!% %eci$ (a(aalice,e ca un au!"a cu ini"a

c!(le,i$ )e ! %ea-$ a"a%$ ,i "u$ #i!%aia h%e%ului !ul +i e%ain)ie%en !ul i se ($%ea +n%is$!% a#su%). H"#la n$uc (e c!%i)!a%ele%eci ale ,c!lii cu %u(ul )i%ia nu"ai )e !#i,nuin-a "e%sului ,i a"i,c$%ii +,i !c!lea cun!scu-ii. Cei cu )u"neaa> @i s(unea (a%c$ chi(ul+n%e#$!% al )i%iinelui. *,i #!lnav> Ai %$s(uns #ine )a% nu"i (lacecu" a%$-i #$iee

*h ,i (%ieenii ca%e "ai )e ca%e cu +n%e#$%ile'  @-i ilea$ ! la"($ Paule> Ascul$ !"ule ce "$ ac eu )ac$ n!

sc! as$i la ca($ cu ne"-easca l!%>Pi)ia s$ea +n a-a u,ii l&n$ sala )e e<a"ene al#en ca ! lu"&na%e

)e cea%$.

  Cu" se c!nu$ )e a( ve%#ul l!% i"#ecil  sein&  A)!l Eile%Ku%)e in J%aunau e#!%en8 ai ie,i ,i u )in v$$una a "ai las$!ciul vin! s$i "ai a%)e" ,i n!i ! (a%i)$ )e #ilia%) ce )%acu =!%!c,i nu e "ai !"!%+ a&a cu i%ea

T%ecu e<a"enul u )ecla%a #acalau%ea ,il l$sa%$ +n (ace.;ui +i e%a !una. ? se ($%ea !ul nes(us )e %i)ic!l ,i )e ca%ahi!s.@,i &%a (ici!a%ele (e s%a)a +ncins$ )e s!a%ele ie%#ine )e iunie ,i

visul acela u%& se -inea scai )u($ el a,a cu" se -ine c&inele )e s$(&nuls$u !%#.Hn ai, (%!as($ la un c!l- )e s%a)$ +l -inuie,e )e cal)a%&".

Pa%cu%se %e(e)e cu sena-ia un!% i!%i )e hea-$ +n !ase c!"unicaul cu (%ivi%e la lichi)a%ea unui s$ule- al c$%ui nu"e nul auise nici!)a$. @ns(aele lui se +n%$"$)eau "e%eu al-i !a"eni cieau (ese u"e%ii lui

T$ceau a#ia %es(i%au

J$%#a-ii au !s +"(u,ca-i e"eile %ans(!%ae +n la$%e )e8 A)!l Eile% sa n$scu +n J%aunau L+n li"#a e%"an$ +n e<M Ln. .M.

92

Page 93: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 93/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

c!ncen%a%e c!(iii la %ee)uca%e Casele au !s %ase )e (e a-a ($"&nuluiD

i al$u%i )e c!"unica B ! n!u$ lis$ )e +"(u,ca-ies%$"$ %u(ul )e !a"eni c%!in)u,i )%u" (%in%e ei cu ca(ul l$sa

+n !s s$ nu (%iveasc$ (e ni"eni +n a-$ +n !chi.i ! lu$ la u$. /#u%a (e s%$i ne#une,e. i )in n!u visul acela

+ni!%$!% se -inea )u($ el (as$%ea aceea cu "&ini !"ene,i. %$#i (asulale%a )in ce +n ce "ai %e(e)e s$ sca(e )e el. Ale%a s(%e *se%

F$%$ sulu se !(%i +n c!l-ul s%$ii i se ($%ea c$ !-i %ec$!%ii e%au cu!chii -in$ la el.

@,i (!!li %es(i%a-ia +,i v&%+ "&inile +n #uuna%e.

C&n) +,i %i)ic$ !chii )e (e )esenul an!s )e ! "ie )e !%i v$u ,i%ev$u al (l$cil!% )e (ava ! )esc$%ca%e )e %!a$ +i %ecu (%in !c!%(ul. C$sc$ !chii "a%i +nce(u s$ )&%)&ie )e %i i se "uia%$ (ici!a%ele.

:isul acela Se s(%iini cu s(aele )e ! ca#in$ ele!nic$ !al$.@n a-a #$%&nei case s$ea +nc%e"eni$ ! "a,in$ nea%$ la$

cun!scuul e%ce)es cu ai"$ )u#i!as$ ,!e%ul a,e(a (e %!ua% cu"&inile +n)esae +n #uuna%ele scu%ei )e (iele u"a ,i c$sca (li"#&n)u,i (%ivi%ile (e (e%e-ii cl$)i%il!% )in u% (e la e%es%ele!a"enil!%. P$%eau (usii e%es%ele asea ai i s(us c$ (e s%a)$ via-a (ulsa +n %i"ul ei !#i,nui "!n!!n ,i !u,i el ,ia c$ "a,ina aceeanea%$ e%a -ina (%ivi%il!% (iei,e ale %ec$!%il!% c$ e%a u%"$%i$ )e eci)e !chi "$%i-i (%in sia )eas$ a (e%)elel!%. %!aa (usese s$(&ni%e (e+n%eaa s%a)$ nu ,ia ni"ic cu !ae acesea el ! si"-ea (luin) +n ae%a,a cu" se si"e aul sc$(a )e (e c!n)uc$.

;a ea %e(e)e la ea +nne#unescD +i vuia +n &"(le. Se )eli(i )e (e%eele ca#inei ele!nice ,i (!%ni ca un s!"na"#ul s(%e casa +n ca%e seala ea. e%ea. =u ve)ea ni"ic +n aa%a au!"!#ilului ne%u. Gesullu"ii se %isi(ea ca +n%! cea-$ si"-ea cu" +i (!cnesc &"(lele auea-i(ee c!"eni )a% nu nu e%a ni"ic +l +n,elau si"-u%ile e%a lini,e nuse aueau )ec& sc&%-&iul %&nel!% )e %a"vai %ea"$ul !%a,ului ,iau!"!#ilul acela ne%u e%a )e a( un "ane u%ia, ! la"($ +nuneca$ca%e a%$ea un luu%e )e n!a(e e%ea. *%a h!$%& s$ se #a$ cu eis$ "u,e

93

Page 94: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 94/141

 J# Ot(e#)*e+

Cineva +l %ase )e "&nec$. @n!a%se ca(ul ,i $%i ! iu%$ cun!scu$ )e (e (alie%. @,i sc!ase "&inile )in #uuna%e ,i a,e($.

  =u e )u ac!l! Paule B +i "u%"u%$ !"ul $%$ s$,i +nceineasc$ (asul. @l a(uc$ )e "&nec$ u,!% )a% cu ! insisen-$ )u%$ ,i +l %ase +na(!i.

  Ce ce>  *i Au veni s$ %i)ice (e cineva. ai "ul nu ,iu

Se %ei )in n!u li(i )e ca#ina ele!nic$ )in c!l-ul s%$ii s!a%ele +l #$ea ne"il!s s%e)elin)ui cu s$e-ile lui ie%#in-i (ielea insensi#il$ #$$!%i$ a !#%ail!% #%!#!anele )e su)!a%e i se (%elineau (e & su#

c$"a,$. T%e#uie s$ "$ %eesc B +,i %e(ea +n sinea lui cu +nc$($-&na%e%e#uie s$ "$ %eesc )a )a s$ "$ %eesc ,i ia% va i #ine ,i !ae lal!cul l!%' !)$i-a cana%ul c$%-ile alasul as%!n!"ic. T!ul nui )ec& unvis P!ae chia% ,i*a =u B asa nu v%eauD H%"$%ea (%in ea"u%ile ca#inei au!"!#ilulne%u #$ea (asul +n l!c )e (e un (ici!% (e cel$lal.

Oa%e c& )e lun$ ! i )e a( ve,nicia>e ce nu ie,eau !)a$> Ce a,a "a%e is(%av$ (en%u ni,e vl$ani

 (en%u ni,e asasini #ine (l$i-i ,i hiui-i ca ei> O%icu" ea va "u%i )e%ic$ +n la#ele l!% "!ns%u!ase.

?a$i au a($%u +n (!a%a i"!#ilului. *%au cinci $liani. Hnul "aiv!inic )ec& cel$lal nui ve)ea la a-$ ,i e%a e%ici. @n +nce%cui%ea%u(u%il!% hiuie a($%use ,i un !" +n%e )!u$ v&%se +n ca(ul !l.e%ea )!a% a,a +n hain$ cu ule%ul )e la c$"a,$ )escheia. :l$anii +lc!n)uceau s(%e (!%ie%a "a,inii $%$ c$u,e la "&n$ siu%i )e ei )e

 (u"nii ,i %ev!lve%ele l!% s$(&ni (e "ese%ia l!% )e !ae ilele )e)e(a%e (ueai c%e)e c$ e%a v!%#a )e ! invia-ie +n e<cu%sie. @n s&%,i auauns l&n$ "a,in$ ,!e%ul se %e(e)e la v!lan (!%ie%a se )eschi)e ,i"!!%ul (!%ne,e )!cil.

O"ul +n ca(ul !l se !(%e,e ! cli($ +n l!c ,i s!a%ele +i i#e,e %u(ul,e%&n)ui cu lu"ina lui ascu-i$ %$s$u%ile e-ei ca%e acu" a%a$ ca ! (a$ c&n) al#$ c&n) $l#uie. @,i "ai %i)ic$ ! )a$ ca(ul +,i %!e,e (%ivi%ile +n s%a)$ (e la e%es%ele casei cu hivece cu aalee ,i icu,i )ins(aele c$%!%a +l +ns!-esc eci )e (e%echi )e !chi %es(i%$ a)&nc %ae

94

Page 95: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 95/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

ae%ul (&n$ +n s%$un)ul (l$"&nil!% ,i +,i +n)%ea($ %u(ul.

a e%a el' (ic!%ul )e la "ansa%)$Hnul )in cei cinci +i )$ un hi!n +n c!ase ,il +"(ine +n +nune%icul

"a,inii (!%ie%a %!sne,e ,i au!"!#ilul ne%u (!%ne,e cu un !"!ine%nal +n sus (e s%a)a +ns($i"&na$ ,i +n"$%"u%i$.

95

Page 96: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 96/141

 J# Ot(e#)*e+

10

i !ae luc%u%ile ,i casele ,i e%es%ele ,i chi(u%ile %ec$!%il!%i%"ele "aainel!% ,i i)u%ile cu encuiala n$%ui$ )e (e la c!l-u%ilei"!#ilel!% B !ul -&,ne,e )e!)a$ ca )in a($ se scuu%$ )e haina%!aei +nceul cu +nceul +n sil$ s%a)a %evine la as(ecul ei !#i,nui)e un)eva se au)e un l$%a ca%ahi!s )e (!aie ia% caii )is%i#ui!%ului)e #e%e %!($ie s!n!% cu c!(iele l!% $c&n) s$ %$sune (ie%ele (avaului.

Paul se u%ni )in l!c. e%ea +naine $%$ -in$si"-ea +n ini"$ ! $%&"$ )e u,u%a%e ca%e nui $cea cinse se %u,ina )a%

!u,i ! si"-ea +n el' ! u,u%a%e e!is$ ne)e"n$ %u,in!as$. *i ,iacu" &n)e,e #$iee (une-i "inea la #$aieD @nce(use s$i ieli"(e)e c$ ac!l! ea nu "ai (uea s$ %$"&n$. *%a (!si#il ca ei s$ce%ceee +n%eul i"!#il ca (e un cui# )e ele"ene su#ve%sive s$ (e%chei-i!nee l!cuin-$ cu l!cuin-$ (!) cu (!) (ivni-$ cu (ivni-$ (!ae ai (!ae "&ine )e +n)a$ ce,i v!% ,e%e n$)u,eala )e (e %une,i v!% avea (u-in %$a. T%e#uia s$ (lece. a% un)e> @nc!%!> ;a "$u,ala -a%$ a "$u,a l!cuie,e +n%un c$un i!la (!ae c$ sa% (uea aceceva a%e s$ sea )e v!%#$ cu aa cu "a"a a%e s$i c!nvin$ chia% )ea% i s$ "!a%$ )e %ic$ a%e s$i sileasc$ s$ +n-elea$ (en%u c$ ea %e#uies$ %$iasc$ =u"ai s$ se e%"ine ! )a$ cu ise%ia asa s$ se "ai %$ceasc$un (ic -evile )e (u,c$ )e +n)a$ ce se va %esa#ili lini,ea i"#ecil$ ,iale%a$ a vie-ii c!i)iene +n !)i!sul (%!ec!%a.

Se +n!a%se (e !c!lie c!(le,i )e (!va%a &n)u%il!% a($s$!a%e.S%a)a al#i$ )e )!!a%ea s!a%elui )e a"ia$ i se ($%ea ne($s$!a%e ,i

in)ie%en$ a"!%-i$ )e s!"n. ? se uscase &leul )e see. Se va %e(ei"ai +n&i (&n$ +n aelie% +,i va (!!li seea a(!i va c$ua s$ ale n!u$-i)e (%in i"!#il.

$si aelie%ul +n%! )is(!i-ie !a%e ciu)a$.A"!se%a e%a +n$#u,i!a%e )e )!u$ !%i "ai +n$#u,i!a%e ca )e !#icei (en%u c$ )e )aa aceasa se ala ac!l! un "u,e%iu n!u.

i +nc$ ce "u,e%iu

S$ea cu (ici!a%ele %$sc%$c$%ae (e )u,u"eaua (%$ui$ (e ca%e$ceau +"(%$,iae +n )e!%)ine #uc$-ele )e s!$ s%ica$. @i e<(unea lui

96

Page 97: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 97/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

Paul s(aele s$u (%!e"inen. @l %ecun!scu nu"ai)ec& ,i +nc%e"enil!cului. Ce v!ia>

u,e%iul v!%#ea +n%una nui "ai $cea u%a ,i +n)%ua v%ue ,inev%ue

? se %$s(un)ea cu &%cenie. e,e%ul s$ea +nenunchea +n a-a lui,i cu "e%ul )e (&n$ +i lua "$su%a (anal!nului )e la c%$cane (&n$ la"an,e$.A(!i +nsc%ise "$su%a +n ca%neul lui e%(eli ,i $cu cu %unea nu"aicue %ase cu c!a)a !chiului la iul s$u.

e a( !a$ lu"ea $cea +n aa%$ )e GeseI ca%e s(!%!v$ia ,iesicula cu +nsule-i%e.

ii "e%ea u%a ca ! "!a%$ s%ica$.  ia" is' un)e s$ +nce( s$ cau un c%!i!% c&n) +l a" aici su#nas +n casa n!as%$ A,a c$ (%ecu" vei "e,e%e a" s!si @ncea%c$ s$"$ aci iea

 =i"eni nu %&)ea +n ine%valele )in%e %aele lui se l$sa ! $ce%esu%)$ ul#u%a$ nu"ai )e s"i!%c$iul )in nasul +nun)a al uceniculuiPe(eI ca%e sc!ea i%ele )in%! ves$ )e (&n$ a(%!a(e e%"ina$. O"usc$ "a%e al#$s%uie a"e-i$ )e $(u,eal$ +nce%ca s$ %$#a$ (%in

sicla e%es%ei ca%e %$suna su# l!viu%ile ei. J #Ce(eI se s(%iinea cu #u%a lui sc$u$ )e "asa )e c%!i ,i %eca s!a

+n%e )eee a(!i ! a(%!(ie )e !chii lui "i!(i ,i cu un ae% )e cun!sc$!%$cu )&n) )in ca(' B E" h"

  Ce ice-i> +n%e#$ GeseI. Sc!ase )in #uuna% ! (un$ cu (asile)e "en$ ,i cu un es )e !" (!ici!s +,i +n)es$ una +n u%$. S!$ nulu"$ ae%ial clasa +n&i

  Ce "ai un (!e" B c!ni%"$ luc%$!%ul $%$ s$ schi-ee v%eun es,i $%$ s$ -in$ sea"a )e (%ivi%ile %u$!a%e ,i (%eveni!a%e ale "e,e%uluis$u. A,a s!$ ic ,i eu nici n! $se,i as$i (%in "aaine

  C%e) ,i eu B se $li GeseI "!%"$in) cu u%a (lin$ #!"#!ana+i +"(ie)ica v!%#i%ea ceva +ns$ nui (l$cu +n aceas$ a(%ecie%ea)"i%aiv$' Ce v$ +nchi(ui-i> O a" acas$ )e "ul$ v%e"e :a, %uanu"ai s$"i )a-i hainele aa c& "ai %e(e)e. A" "!ivele "ele i,i-i eu (l$esc cu #ani (e,in

  =u"ai s$ nu v$ ie (%ea cal) +n ele B -inu s$ su#liniee %iuliu

97

Page 98: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 98/141

 J# Ot(e#)*e+

Ce(eI ,i +"(inse cu "&na s!a +n%! (a%e.  C%e)e-i> +n%e#$ GeseI cu ! (%ivi%e in)ie%en$ )e !" s!"n!%!s.@n aceea,i cli($ (e "e,e% +l +nec$ ! use su!can$ ,i Ce(eI +n-elese

nu"ai)ec& &lcul acesei c%ie su#ie. J$%&nul +nce%ca s$ ac!(e%e cu

h!%c$iul #%!nhiil!% sale h!)!%!ie (eni#ila ,i (%i"e)i!asa c!nv!%#i%e.  Se ice c$ ! s$ ave" ! va%$ ie%#ine ,i se (a%e c$ a,a va i

e<(lic$ luc%$!%ul %av +"(un&n) cu )eeele #al!ul )e s!$. E"i% (ie($na

  Aha  A-i s(us ceva v$ %!>  =i"ic. A" is nu"ai ahaD

  Aha =u )e "ul a" cun!scu unul ca%e ! a,a na is )ec& aha,i (&n$ la u%"$ a s&%,i! %$u. i c%e)e-i"$ nu e%a chia% %$sni culeuca. a )a ai e "ai #ine s$

  u"neaa v!%#e,i ca VveI.  a> i "$ %! )u"neav!as%$ ce ($%e%e ave-i )es(%e VveI>  Hn &"(i B %$s(unse (%!"( GeseI. Hn &"(i (%i"e)i!s. As$i

"ul-i )in%e ai n!,%i ac (e Vvecii. N!ac$ ea%u. * ! #!al$ na-i!nal$. ;a

!-i )%acii nau )ec& s$ &n)easc$ ce v!% n$$%$ii nu"ai s$ se lase )e (%!sii. @nce( ca VveI ,i e%"in$ (e e,a!) ca sa#!!%i sau ca ele"enesu#ve%sive. P$ca )e a&ea ca(ee cehe nui a,a>

  Se +n-elee B a(%!#$ Ce(eI. P$ca )e ele  Si"aul )!"n )!%e,e c!su"ul la un nasu%e sau la )!i> se

a"esec$ +n v!%#$ "e,e%ul ,e%&n)u,i #%!#!anele )e su)!a%e )e (e%une.

Paul se si"-i c!(le,i )e ! s&%,eal$ ca%ei +nneu%a si"-u%ile.  Hnul unul sinu% %$s(unse (licisi clienul ,i nu"ai)ec& +,i

c!ninu$ e<(une%ea +n%e%u($' )a %$#!iul $sa * un luc%u +n%!i!% =u"ai u"neeu ,ie cu" se va e%"ina

  Ce anu"e %$#!iul> se "inun$ Ce(eI. * c& se (!ae )e li"(e)e =u> Sc%ie )!a% ,i la ae$

  esiu% a% e nev!ie )e %a-iune )a )e +n-ele(ciune cu ca%ul B se+nc$li clienul cu (%!(%iile lui cuvine. Ai n!,%i +nc$ nu ,iu s$

 (%e-uiasc$ ,ansa )e a nu i nev!i-i s$ se $v$leasc$ (%in !ae n!%!aiele%!nului. =au as&"($%. @i "$n&nc$ s(ina%ea ha#a% nau ce +nsea"n$

98

Page 99: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 99/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

s$ (!-i %$i acas$ +n lini,e  Ja eu a, ice c$ nu ,iu s$ ie )esul )e %ecun!sc$!%i (en%u

 (%!ec-ia )e ca%e se #ucu%$ )in (a%ea GeichuluiGeseI a"u-i (en%u ! cli($ u%"$%in)ul cu ! (%ivi%e i<$ "e)iaiv$

 (e luc%$!% a(!i %i)ic$ )in u"e%i ,i s(use'  Fi%e,e eu +n-ele seni"ene na-i!nale P$s%ea$-ile s$n$!s

)a% (%ive,e siua-ia cu !chii )eschi,i @n "!) %ealis *i nau i"( )e (ie%)u

i a,a nu "ai (%i)i)esc )e a&a !% i !%icu"'cu ca(u i)ul ! nul s(a%i

  @n-ele(e cuvine B +ncuviin-$ cu +nsule-i%e luc%$!%ul Ce(eI.

  ;a u%"a u%"ei niciun sa nu (!ae acce(a ana%hia Aui)u"neaa' sa $si unul s$ ascun)$ ! (u,c$ su# salea +nchi(ui-iv$' ! (u,c$ veche. P!ae chia% )in i"(ul %$#!iului )e %eieci )e ani Hnciu%uc =ici nu se (uea %ae cu ea )a i cu asa a% i v%u )u"nealui s$ias$ (ese"ne +"(!%iva ancu%il!% ,i a avi!anel!%. =i,e )esc%eie%a-ia% se "ai $sesc ,i )in aceia B a)$u$ el )u($ ! scu%$ cli($ )e $ce%e Bca%e ascun) (e%s!ane ne)ecla%ae. i chia% i)ani :$ )a-i sea"a ce+nsea"n$ asa> Se +n-elee c$ (e u%"$ ei nau +nc!%! ,i (%!ce)ea$

$%$ "il$ ,i ")e =ici nu "ai ,ii cu" s$i (%evii (e ace,inaivi vis$!%i ,i anei,i ca s$ (%icea($ !)a$

:!%#ea cu el (li"#&n)u,i (%ivi%ile (%in aelie% aunse cu ele (&n$la u,a ce )$)ea s(%e !)$i-a vecin$ a(!i !chii lui !#!si-i aluneca%$ (e%&n) (e chi(u%ile cel!% )e a-$. B *i )a

  Ca $la )e sus B %e+nn!)$ )iscu-ia ne!#!siul Ce(eI.  Ca cine> $cu "i%a clienul.

  Ăla )e la "ansa%)$. Chia% ai lau %i)ica.  Hn #!l,evic  Se%i!s> i "$ %! )e un)e ,i-i )u"neav!as%$>  a cine nul ,ie +n casa asa +n casa asa vechee,e%ul se %$#i s$ ine%vin$ aunse la ca($ul (ue%il!%'  i "$ %! %u"!s (e c&n) a% )!%i si"aul )!"n s$ ai#$ aa

c!su"a,ul

  C& "ai %e(e)e (a%!ane +n%! s$($"&n$ e #ine> Sa $cu (ese %ei ile viu la (%!#$. =ea" +n-eles>

99

Page 100: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 100/141

 J# Ot(e#)*e+

P%e$in)use )e (leca%e clienul se le$n$ +n l!c ca un u%s #$%&n +,i,e%se ceaa cu #aisa lui $%ca$ ,i &"#i schi"!n!sin)use la a-$.S(use'

  *i (l$cu nea "ai %ecu i"(ul nui a,a> )a ,i acu" la

%eve)e%eCu ! iu-eal$ nea,e(a$ se %$suci )in c$lc&ie ,i a(!i se (%!)use un

luc%u ne"ai(!"eni' se +ncu%c$ ,i +n l!c s$ (!%neasc$ s(%e ie,i%e se+n)%e($ c$%e u,a ce )$)ea +n !)$i-$.

P&n$ s$ a(uce cei )e a-$ s$ se )e"eiceasc$ clienul (usese "&na (e clan-$ ,i a($sase.

 =i"eni nu se clini )in l!c. @n aa%$ )e Paul. Se %i)ic$ )e (e scaun

livi) la a-$ ni"eni nul #$$ +n sea"$. J&#&i cu "&na (e "as$ +ns(aele lui c$u&n) !a%eca )e c%!i ! $si ! s%&nse +n (u"n a& )ea%e +nc& i se al#i%$ +ncheieu%ile. Acu" H%"$%ea cu !chii +n%e)eschi,i"&na s(%iini$ )e clan-$. Ah #esia

Clan-a se "i,c$ )in n!u.Acu" +"(unel =$(use,ee asu(%a lui ,i +niei cu !a$

 (ue%ea v&%ul !a%ecii +n%e c!ase l!ve,el (ese "&na aceea #lese"a$D T%u(ul se +nc!%)$ +n%! su(%e"$ s!%-a%e aa (en%u un

aac )es(e%a. =i"ic.Clan-a nu ce)$. Clienul se +n!a%se s(%e aelie% schi-&n) un &"#e )e

vin!v$-ie ce%ce$ +nc$ ! )a$ )in !chi e-ele cel!% (%een-i ,i %i)ic$ )inu"e%i cu ae%ul !"ului +ncu%ca.

  ?e,i%ea e (e aici "$ %! %u"!s B ,!(i %es(ecu!s "e,e%ul.  A )a Fi%a% s$ ie A" c!nun)a u,ile. Asa ,i-i )in caua

c$l)u%ii Ah ce $)uis($%u l$s&n) +n u%"a lui ! lini,e "!%"&nal$.T$ce%e $(u,eal$.P%i"ul +,i %eveni luc%$!%ul. Pe chi( i se a,e%nu )in n!u e<(%esia

!#i,nui$.  :$u,i> $cu el a%$&n) cu ca(ul s(%e u,$. Teai (%ic!(si cu un

clien n!u

e,e%ul s$ea a(leca cu nasul +n ca%neul s$u ca ,i c&n) sa% i&n)i la "$su%$ se !ia +n l!c %i)ic&n) ne%v!s )in u"e%i nu cu"va +l

100

Page 101: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 101/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

s%&nea ule%ul ,i se su!ca>  Jine #ine h" h"  Ai )e &n) s$i c!,i -!alele asea> %ecu %e(e)e la aac $%$ s$ se

c!)easc$ luc%$!%ul ,i +,i +ni(se cu sc&%#$ )eeele +n s!$.

e,e%ul +,i )es$cu #%a-ele cu un es )e au!a($%a%e.  Ce v%ei> Ce e lei "e%eu )e "ine> @i c!s nui c!s $ (%ive,e

T%e#uie s$ i" %e!na#ili )a e %a-iune ave" nev!ie acu" nu )e%$nc$nelile ale Asa nui "a%ia cu licia-ie.

  Asa a" v%u s$ au) @n%! i c&n) ! s$-i a)uc$ ! (iele )e !"$#$ci$ e %! s$ ai %i$ s$i c!,i ! hain$ la )!i nasu%i S$ vei auncia#ia ce "ae%ial

  *,i ne#un se a($%$ $%$ c!nvine%e "e,e%ul. Ăsa e,i u A% i ! (%!v!ca%e $-i,$ )ac$ nu ia,  A,a)a% i le c!,i>  @n-elee !"ule (en%u nu"ele lui u"neeu Ce v%ei s$ ac>  S$ aci +n (anal!ni Ce s$ aci> Asa %e#uie u s! ,ii Tu e,i

 (a%!nul aici. =au )ec& s$ se +n%a,e (e s(ina%ea n!as%$ c$ sune")e,e(-i Ah neus!%a,ule

a% +naine ca !#i,nuia cea%$ s$ se (!a$ +ncine !a%ecele )e c%!icu%"$ avalan,a )e inu%ii a luc%$!%ului.C$u !"!!s (e (laca )e le"n a "esei.

 =a !s )ec& un visD B +,i s(use u,u%a Paul sea%a (e +nune%ic +ni"( ce s$ea +nins al$u%i )e ea. Gealiaea cea vie ,i cal)$ e%a l&n$ el.Pal(a#il$. =avea )ec& s$ +nin)$ "&na s$ in%e cu )eeele +n ($%ul ei (a%u"a (uea s$,i (e%eac$ )eeele (e a%cu%ile s(%&ncenel!% s$iain$ #uele +n%e)eschise s$,i li(easc$ u%a )e ele.

Sc$(ase )e vis +,i %evenea +n i%e. a% %$"ase +n el ceva cel a($sa.T!ae eveni"enele ilei se %ans!%"au acu" +n si"#!lu%i a#su%)e. @nave%is"ene ne)eslu,ie venie )e un)eva )in necun!scu. Ceva (a%c$+i +"(%esu%a.

?"ainea unei cu,i ?nvii#il$ )a% el ! si"-ea.

  !%"i>

101

Page 102: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 102/141

 J# Ot(e#)*e+

  =u.@,i l$s$ ca(ul (e s(ae ,i (%ivi ce%ul. *%a "u acu" ce%ul ,i nul "ai

is(iea s$ #!a%e. Selele se a,e%neau (e el %&n)uie )u($ leileunive%sului +n c!nsela-ii a% i (uu s$ le enu"e%e cli(eau lacial

in)ie%ene ,i "ue +n )%u"ul l!% nea#$u. @l )eusau acu" (&n$ ,i eleselele  Ce au s$ ac$ cu el> aui )e!)a$ )in +nune%ic.Se %i)ic$ s(%iinin)use +n c!ae'  Cu" u ai v$u>  a. @l +"#%&nceau (e su# e%eas%a "ea. Hnul )in ei sa !(%i ,i ,ia

a(%ins ! -ia%$. *%a (ali) ,i sl$#$n! ! i !s #!lnav "&na )%ea($ !

avea +n"$nu,a$ (!ae c$,i ascun)ea v%e! %an$.  Tea v$u>  =a avu cu". A" sa ascuns$ su# ($u%$.  Jine B +ncuviin-$ el ,i -inu s$ "ai a)aue'

 #ine ai $cu.  Cine e%a>  e un)e v%ei s$ ,iu>

  $ &n)ea" la acela (e ca%e lau %i)ica.  A )a *%a (ic!%ul. Pic!%ul )e la "ansa%)$ +l ,ii )!a%. Ăla ca%ec&na la chia%$.

  C&na ni,e c&nece a& )e %ise  @naine c&na ,i alel )e c&nece. Se s(une c$ la% i ($%$si s!-ia.

 =u ,iu +n !n) eu nu ,iu ni"ic. Oa"enii s(un a&ea c$ nu "ai ,iice s$ "ai c%ei

  e ce lau %i)ica>  iu )!a% a& ce se v!%#e,e (%in i"!#il Cic$ a% i c!"unis  i )e ce +i u%"$%esc (e>  Pen%u c$ +n Gusia sun c!"uni,i ,i lu($ +"(!%iva l!%. a% eu nu

 (%ea ,iu "ule )es(%e !ae asea. P&n$ acu" nu "au (%e!cu(a.  P&n$ la u%"$ ! +i #a %u,ii. Tu ce c%ei>  Sun c!nvins. Au s$i #a$ cu siu%an-$. a% c&n) va i asa>

  i (e n!i )e ce ne (e%secu$>  Pen%u c$ sun ni,e ia%e. Au n$sc!ci ! e!%ie ina"$ )es(%e %ase

102

Page 103: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 103/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

,i acu" +,i ac )e ca(. Ca +n evul "e)iu. Pe v%e"ea aceea asa se nu"eahe!.

  Jine )a% acu" nui evul "e)iu. Sune" +n sec!lul )!u$eciPaul &"#i cu a"$%$ciune.

  Ai )%e(ae. A,a e. a% %$i" ni,e v%e"u%i ciu)ae. @naine )e a e+n&lni nici nu "ia %ecu (%in "ine una ca asa. Ca ,i c&n) )e!)a$ "isa% i )eschis !chii. P%!ec!%aul $sa al l!% e ca ! cu,c$ "$ +n-elei>O%ic& eai )a cu ca(ul )e %aii ! nu le s(a%i. @naine )e a e cun!a,ena" si"-i a,a

A"u-i se +ninse )in n!u (e s(ae. @i c$u$ (%in +nune%ic %u(ul ,illi(i )e al lui. O "&n&ie (e ($% +i %$"&n$ +n%e )eee ,uvi-ele %e#ele

sul$ +n ele s%$)uin)use s$,i c!ncen%ee &n)u%ile nu"ai asu(%a ei. =u i#uea.  Paul B se aui )in n!u lasul ei "!lc!".  Ce e>  e a( ce se +n&"(l$ aa%$>Si"-i +n aceas$ +n%e#a%e ! insisen-$ a"eseca$ cu )u%e%e ca%e +l

nelini,i. Se %i)ic$ +n ca(ul !asel!% +ninse "&na +n +nune%ic ,i a($s$ (e #u!nul l$"(ii. Se $cu lu"in$. Se +n!a%se s(%e ea cu ! "in$ a(a%enne($s$!a%e ,i se (!s!"!%i (u-in la a-$'

  =i"ic +n !n) nu ,iu ce v%ei s$ ali v!%#ea ana(!)a +n)%u&n)v%ue ,i nev%ue +,i e%ea (%ivi%ea ,i c&n) +n&"(l$!% i! +n&lni +,i)$)u sea"a c$ ea ,ia ceva. @n )einiiv u ce ,ii> ! +n%e#$ cu nelini,e.

  P%ea "ule nu ,iu. iu )!a% a& c$ u "$ "in-i. e ce>O a(uc$ )e u"e%i ,i ! &l-&i u,!%. A%$$ cu )eeul c$%e cuia "u$

,i h!)!%!i$ a a(a%aului )e %a)i! ,i i#ucni +n%! a)ev$%a$ e<(l!ie )e

%e(%!,u%i'  Ai ascula "$%u%ise,e Cuie #lese"a$ %e#uia s! a%unc (e

e%eas%$ Tea" %ua )!a% s$ nu aci asa e ce sune-i cu !-ii a,a )ecu%i!,i> Ţia" s(us' +n casa asa sun !a"eni )e ! elul. P!ae c$ nusun %$i cu siu%an-$ c$ nu !-i sun %$i )a% se e" easu(%a n!as%$l!cuie,e unul ca%e sa )a cu ei :!i i sili s$ )uc )e aici la)a asaau%isi$. =ai "ine Aici e,i +n siu%an-$. ;&n$ "ine Ce se +n&"(l$

aa%$ nu e (%ive,e (e ine +n-elee !)a$  Ja "$ (%ive,e i (e "ine ,i (e ine. i u ! ,ii !a%e #ine

103

Page 104: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 104/141

 J# Ot(e#)*e+

  i "$ %! ce ,iu> Ce ,iu s(une (en%u nu"ele lui u"neeu?#ucni +n (l&ns ,il s%&nse la (ie(ul ei.@i cu(%inse ca(ul +n%e (al"e ,i +n cli(a aceea ea +,i v$%s$ ! a"a%ul

ca%e +i s$ea (e ini"$ )e c&eva ile. *l se )es(%inse )in +"#%$-i,a%ea ei

,i se a,e$ (e "a%inea )ivanului. Ascula cu $lcile +ncle,ae"!!!lin) +n #uuna% un c!c!l!, )e h&%ie. Se sc!!ci (%in #uuna%es(e%&n) s$ $seasc$ "$ca% un "uc )e -ia%$. =u $si. @i %e"u%au)eeele.

  =u "ai (! s$ ac "$ +n-elei Paule a% i %$u )ac$ iu !"aui> ! ,iu c$ e v!% +"(u,ca )ac$ )au )e "ine aici ,i nu nu"ai (e ine ,i (e a$l $u ,i (e "a"a a (e !-i +"i vine s$ u%lu )e%ic$ )e %ic$ (en%u "ine a% una ca asa nu %e#uie =u %e#uies$ se +n&"(le

  Taci ;ini,e,ee  Ai ia" v$u Paule ia" v$u ,i nu "ai (! s$ c!ninui a,a

nu "ai (! Te iu#esc "ul "ai "ul )ec& (%!(%ia"i iin-$ a, +nne#uni)e %ic$ Te iu#esc nes(us )e "ul )a% eu eu nu "ai a" ce c$uaaici l!cul "eu nu "ai ese +n%e !a"eni ia% u u %e#uie s$%$ie,i $ +n-elei> Paul

@i +n$#u,i s%i$ul cu (al"a. Se #$ea +n #%a-ele lui +n%! e<(l!ie )e)es(e%a%e )a% el nu ce)$ (&n$ c&n) ea nu se lini,i. Sc$(a$ )ins%&ns!a%e +,i cuun)$ a-a +n (e%n$ ,i h!h!ele unui (l&ns ne%v!s +iscuu%a%$ u"e%ii. *l se a,e$ (e scaun +n a-a ei cu ca(ul l$sa +n (al"e (%ivin) a#sen vali!a%a nea%$ )in a-a lui.

  i ce ai )e &n) s$ aci>  S$ (lec ?"e)ia chia% ai

  =u B i#ucni el as(%u. =u-i )au v!ie  T%e#uie Paule Ce u nu +n-elei>  =u. =u +n-ele. i nici nu v%eau s$ +n-ele. A% (une "&na (e ine

c& ai cli(i  ac$ "$ $sesc aici e uci) ,i (e ine.  Ce s$-i s(un ul +"i (as$ F$%$ ine "ia% i !una  Paul s%i$ ea +ns($i"&na$.

  Acesai a)ev$%ul. A,a si" eu. Si"(lu nu v%eau ,i nu e lasPen%u "ine asa a% i eal cu "!a%ea. Chia% "ai %$u. ac$ nai i u

104

Page 105: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 105/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

aici na, "ai )!%i ni"ic. =ici s$ ,iu nici s$ au) nici s$ si". Ce v%ei>;u"ea +n ca%e %$i" acu" nici nu "e%i$ s$ %$i" +n ea. Sau ,i "$ +n%e#)e ce nu nea" n$scu "ai #ine +n al$ (a%e> P%in%e s$l#aici Sau +n (%eis!%ie> Cel (u-in a" i avu )easu(%a ca(ului ce%ul. Hn ce% c& se

 (!ae )e !#i,nui. =u )e "ul a" %es(i%a +"(%eun$ +-i a"ine,i>@"(%eun$ Ce #ine "a" si"-i aunci S$ %es(i%i nu"ai (en%u ine eun n!nsens. S$ ins(i%i (en%u ni"eni s$ e<(i%i (en%u ni"eni un)!i une!% su(i) $%$ %!s. e"n )e un !" i"#ecil.J%% ul-u"esc %u"!s nu v%eau

  :!%#e,i cu ($ca Paule. *u eu v%eau s$ %$iesc  i eu. e ! "ie )e !%i a% nu $%$ ineCuvinele -&,ni%$ )in el cu ! +nc$($-&na%e %eneic$ cu ! u%ie su"#%$

 (e ca%e ea n! "ai cun!scuse (&n$ aunci la el. @n i"( ce v!%#ea +,il!vea enunchii cu (u"nii +ncle,a-i.

  i cei "ai (%!s +n !a$ (!vesea asa e c$ na, "ai avea ni"ic )ea,e(a )e la via-$. Ce s$ "ai a,e(> P&n$ c&n) !a"enii au s$,is(inece #u%-ile unul aluia> P&n$ c&n) au s$,i a%unce cu !c +n ca(> =uv%eau =u "ai c%e) +n ni"ic. @n ni"ic )ec& nu"ai +n ceea ce se al$acu" +n "ine. @n ceea ce si" eu +n aces "!"en. =u ,iu )a% e ceva

 (u%e) ,i c!nu +n lu"inaul n!s%u sec!l )!u$eci. he! P%!%esulehnica ,i evul "e)iu Cu" se +"(ac$ !ae asea> Cu%a$ "enae%ieChia% )ac$ )is(une )e +nc$li%e cen%al$ S$-i ve%,i "a-ele nu alcevaA,a +"i i"aina" eu uli"ele ceasu%i ale !"eni%ii. P%euin)eni+nune%ic

  T%e#uie s$ ie (e un)eva ,i lu"in$  P!ae B acce($ el ,i )$)u )in "&n$ (licisi. a% un)e>

  T%e#uie s! $si"  e ce s! c$u$"> * aici l&n$ ine. Ala nu e<is$  Jine )a% nu %$i" sinu%i (e lu"e  $ %! B ! +n%e%u(se el neav&n) che s$ c!ninue aceas$

)iscu-ie. a% acu" ave" ale %ii. ;a u%"a u%"ei (!ae c$i "ai #ine s$,ii !. a% aunci ascul$"$' +"i )au !a%e #ine sea"a c$ aici nu (!-is$ %$"&i ! ve,nicie. @"i +nchi(ui cei +n suleul $u. :!i +n%e(%in)eceva nu"ai)ec& ,i ,iu ,i ce. a% u $$)uie,e"i c$ (&n$ aunci ai s$ii cu"ine Ai s$ %ei,i T%e#uie s$ %ei,i

105

Page 106: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 106/141

 J# Ot(e#)*e+

ac$ "$ iu#e,i cu a)ev$%a ,i -ii s$ i" +"(%eun$ +"i $$)uie,i>  a B s(use ea sus(in&n).Se +ninse (e s(ae l&n$ ea +i a(uc$ "&na ,i i! (use (e (ie(ul lui.

*%a cal)$ ,i u,!a%$ li(si$ (a%c$ )e %euae "ae%ial$ +nchise !chii

is!vi )e iua aceea +n%!i!a%e ,i se s%$)ui s$ nu &n)easc$. Cune(uin-$. Se cui#$%ise a)&nc +n el aceas$ i +i inecase c%eie%ul. i a% i)!%i s$ )!a%"$ s$ se cuun)e +n lu"ea ilu!%ie a visu%il!%.S$ se %euiee +n ele.

Ah s$ )!a%"$  Paul B aui el )e )aa aceasa ca )e )e(a%e.  E">

  Ce c%ei +l v!% uci)e Paul>  =u ,iu. =u e "ai &n)i la asa. *u eu nu ,iuA)!%"i +n #%a-ele ei +n%un s!"n aia. Ges(i%a +n ($%ul ei ca un

c!(ila, ,i )in c&n) +n c&n) se cu%e"u%a )e nelini,e. *a +i veheas!"nul (%ivin)ul -in$ +n a-$. Se (ie%)ea !a$ +n el. @,i )$)ea sea"a c$%e#uia s$l %eeasc$ (en%u ca ($%in-ii lui B #$%&nii cu" le s(une el Bs$ nu se ala%"ee se !c"ea +n sinea ei (en%u ieca%e "inu (en%uieca%e secun)$ +i ascula %$sula%ea.Se !(ea !a$ +n el cu )ui!,ie. *%a al ei ,i e%a (en%u ea !ul B ! cei"ai %$"$sese (e lu"e.

G$s(unsul la +n%e#a%ea ei +l a)use%$ ia%ele. Pe lisa (%!as($$ a cel!%e<ecua-i l!caa%ii i"!#ilului cii%$ (e (enuli"ul l!c !s )e ! las&%,iul c!l!anei nu"ele ,i a)%esa (ic!%ului )e la "ansa%)$.

106

Page 107: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 107/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

11

Ae%ul )evenise i%es(i%a#il. *veni"enul a(!cali(ic se +n)%e(ave%iin!s s(%e )en!)$"&nul inal ,i ni"eni +n !%a, nu #$nuia ce aveas$ se +n&"(le. Fusese lansa un uli"au" )esul )e c!nu. @n iuacua%e la !%a cua%e. P&n$ aunci an!"aicii au!%i ai aenaului %e#uias$ ie sc!,i )in #&%l!ul l!% ,i a)u,i la lu"ina (%!ec!%aului.Alel alel ce> e )esc!(e%i%ea l!% )e(in)ea (ese"ne %$s$%iuls!a%elui )e a )!ua i.

  Cie,e aici s(use Ce(eI #$&n) cu )eeul a%$$!% +n u%nal.

P!i" *"anuel -i! s(une li"(e)e cu" se (e)e(sea la G!"as!li)a%iaea cu %e#elii u($ ;i)ice ni"ic nu "$ "ai (!aesu%(%in)e

e,e%ul se ui$ chi!%&, la ia%ul )e (e "asa )e c%!i )$)u )in ca(ului'

  Jine )a% asa nu e cu (uin-$Se ve)e c$ nu usese%$ +n sa%e s$ n$sc!ceasc$ ceva "ai !%iinal.

Ceea ce inen-i!nau s$ ac$ acu" a)ucea cu ! s!le"niae a %$#un$%iicu ! !%ie s&ne%!as$ )eus$!a%e +"(es%i-a$ )e "asac%ele )e la (!li!nul )in Q!#RlisR. Salve )e (u,c$ #!c$niu%i (e la u,ile !a"enil!%.Gaii ,i (e%chei-ii )!"icilia%e )evas$%i )e l!cuin-e (%ile )e asi)u$aciviae (en%u "&inile (una,il!% %avesi-i ca%e se alau acu" +nele"enul l!%. %!a$ ,i u%ie. i (l&nsee. C!nv!aie )e ev%ei%ans(!%ae +n%! %a#$ ne#un$ +ns!-ie )e u%lee cu"(lie ce %$)auseea )e %$#una%e. /#&%n&i )e ele!ane sc%is!%i )e )enun- in!%"a-ii

)e l!c e)iica!a%e cu (%ivi%e la au!%ii aenaului ca%e (ese"nein%ase%$ +n au%$ )e ,a%(e. ;ise (%!as(ee la c!l-u%i )e s%a)$ nu"enu"e "e%eu ale nu"e. A)%ese ,i nu"e v$%sae )e (%es$ ,i %a)i! al$u%i)e c!"unicaele )es(%e )%!#i!a%ele +n%&ne%i sue%ie )e alia-i (e !ae%!nu%ile. =i"ic n!u. @n%una acelea,i v!cie%$%i $l$i!ase la (!su%ile)e %a)i! #u#uiu%i )e !#e "aniesa-ii se%vile c!nv!cae cu !%-a laca%e ni,e "anechine )e cea%$ )ehiae +n "ini,%i &&in) ,i cu un

 (aeis" uu%al se scuu%au )e le(%a iu)e!#!l,evic$ )e (e %u(uls$n$!s al na-iunii. :ai n!u$ B una ,i ule%a un (a%!n cu ca(ul chel B

107

Page 108: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 108/141

 J# Ot(e#)*e+

vai n!u$ )ac$ Geichul va i sili s$ (%!nun-e senin-a +"(!%iva na-iuniiD  Ăsa e acu" c$la%e (e siua-ie B su#linia Ce(eI sec. Ca(u +l a%e

nee) ca (al"a )a% (e chesia asa sa% (uea ca Geichul s$l nu"easc$ #l!n) )e !n!a%e. u"nealui a% v%ea (ese"ne s$ $u%easc$ #u%a

 (!(!%ului cu %$nc$nelile lui. Hac Hac/v!ni,ii lansea$ cu iu-eala v&nului ! ,i%e ca%e +-i +nc%&ncenea$

 (ielea' )ac$ (&n$ "&ine sea%a aena!%ii nu v!% i )esc!(e%i-i aunci)in ece +n ece

@n iua aceea in%$ )in n!u +n aelie% )u($ ce #$use )e )!u$ !%i +nu,$ clienul GeiseI. :enise la (%!#$ a,a cu" usese +nv!iala ,i cli(i )in!chi !a%e "i%a c&n) $%i (e "as$ s!a lui +nc$ nec%!i$. !#!%& )ec$l)u%$ se a,e$ (e sc$unelul %ee%va clien-il!% +,i ,e%se cu #aisaceaa %$sul$ )in %eu !(in)use +n (%!(%ia lui ea"$. @nce(u s$ se (l&n$'

  Ah Ce c$l)u%$ u *i (a%!ane ce se au)e>@n aelie% !a$ lu"ea $cea ieca%e s$ea a(leca asu(%a luc%ului s$u.

@n aceas$ siua-ie clienul +nce(u s$ (e%!%ee sinu% $%$ s$ se c!)easc$,i $%$ ! in%!)uce%e "e,e,ui$. :$%s$ )in el un ciu)a a"esec )ev$ic$%eli "anies&n)u,i )u%e%ea (en%u calva%ul na-iunii cehe B

u"neeule sine un al )!ilea une Al#9  (en%u #lese"aa ei%ii)iae (!liic$D B )u($ ca%e u%"a%$ !#i,nuiele inu%ii la a)%esai)anil!%D ca%e i%e,e +,i #$ase%$ c!a)a +n !a$ (!vesea i +n$ce%ea aceea +nc%e"eni$ clienul se +nl$c$%$ )e (%!(%iile lui cuvine+,i +nc$li u%ia ce )!s(ea +n el (li"#&n)u,i ne!#!si !chii (%in aelie%.P%ivi%ea lui insisen$ (!(!si ! cli($ "ai +n)eluna$ (e u,a +ncuia$ ce)$)ea s(%e !)$i-$. @n cele )in u%"$ sc!ase )in #uuna% un c!%ne"!!!li ,i +,i +n)es$ +n u%$ ! #!"#!an$.

Pen%u cal"a%ea ne%vil!%C&n) $cea avea ! "in$ !#!si$ )e !" #lain.e,e%ul se %ei )in su(!a%e ,i +nce(u cu !#i,nuiele scue'  unc$ (&n$ (ese ca( B "in-i cu el B s$" aici cu !-ii ,i nu "ai

 (%i)i)i" )a% )ac$ a-i )!%i scu"(e )!"n (!i"&ine sau "ai #ineluni )ac$ v$ c!nvine

9 ;!cul )e )es$,u%a%e al vesiei #$$lii )in 1620 ca%e a avu )%e( u%"a%e +n%!#i%ea (!(!%uluiceh )e c$%e )inasia Ea#s#u%il!%. Ln..M

108

Page 109: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 109/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

  Jine B "!%"$i GeseI cu u%a (lin$. i a)$u$ "$%ini"!s'A,e(. a% nu (%ea "ul

Se %i)ic$ )e (e scaun c!ncen%&n)u,i asu(%a acesei "i,c$%i !a$aen-ia. A(!i +ninse (una )es$cu$ !e%in) iec$%uia (e %&n) !

 #!"#!an$.  Se%vi-i (%ieeni sun !a%e #une. e )aa asa eucali(.P&n$ +n cli(a aceea Ce(eI $cuse ! i"(ul cu +nve%,una%e acu"

"!%"$i ceva (e su# nas ,i %eu$ s$ se%veasc$. e,e%ul )u($ ! %elec-ieule%$!a%e nu +n)%$ni s$ %eue (en%u a nu )a na,e%e la ine%(%e$%i.C!%!#$i si!s (%in c!%ne ui&n)use +n aces i"( cu !chi vin!va-i c$%eluc%$!%ul ca%e s$ea +n!%s cu s(aele la ei cu ae%ul !"ului in)ie%en.e,e%ul %$sul$ u,u%a'

  ul-u"esc B ,!(i el cu v!ce s&%,i$.Clienul se %e%ase "e%&n) )ean)!aselea s(%e u,$ ,i se"$n&n) +n

u%"a lui %ae scu%e "usin) !ae )e !vialiaea #unei vecin$$-i. C&n)u,a se +nchise Ce(eI nu sc$($ (%ileul s$ a%unce $%$ s$ clineasc$ !ean$ una )in usu%$!a%ele lui !#se%va-ii'

  Ai %i$ s$ nu-i %$"&n$ +n &e "ul nu,i "ai +n-e(ase "e,e%ul ca s$l +nu%ie +n a,a hal cu"

i#ui acu" cu aceas$ %a$ scu%$ ,i seac$ )e,i la e<(l!ia su#i$ aacesui #$%&n #lain ,i cu"seca)e c!n%i#uise $%$ +n)!ial$ ,i c$l)u%a,i +nc!%)a%ea ca%e +"#i#au ae%ul (&n$ la sau%a-ie.

  Ce v%ei i#ucni "e,e%ul cu las (i-i$ia ne!#i,nui s$ %eise laun !%e ve%ia#il. Cei ! )ai )in u%$> ;as$"$ +n (laa )!"nului Cev%ei *u a" a"ilie )e -inu un #$ia (e ca%e %e#uie s$l c%esc ,i! e"eie #!lnav$ asa u nai s$ +n-elei nici!)a$

  Ja +n-ele ;!iiI +n-ele B s(use )e )aa aceasa cu ! v!cesu%(%in$!% )e )!"!al$ luc%$!%ul.  :%ei s$ ici c$ sun un c!la#!%a-i!nis> se &nui "&ni!s "icul

"ese%ia,. e ce> Pen%u c$ v%eau s$i +n-e( -!alele asea> Ce "a%esc!al$> i chia% )ac$ a" lua ! #!"#!an$> Ce> @-i +nchi(ui (!aec$ v!% c&,ia cu asa %$#!iul> *u nu sun nici %$#!inic nici e%!u eunu"i (! +n$)ui

  T%e#uie +l +n%e%u(se Ce(eI cu as(%i"e.A%unc$ (e "asa )e c%!i haina la ca%e luc%a ,i c!ninu$'

109

Page 110: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 110/141

 J# Ot(e#)*e+

  T%e#uie "$ca% ! )a$ +n via-$ %e#uie C& )e (u-in chia% )ea% is$ aci ,i +n (anal!ni )in (%icina asa. O%i e laie !%i #$laie Alel %i,i s$auni ! le($)$u%$. =ici eu nu sun Nan!siI :ieaul10 (e leea "eac%e)e"$ )a% sun +n via-$ "!"ene c&n) !"ul %e#uie s$ a%ae c$ e !"

)ac$ v%ea s$ "ai (!a$ (%ivi v%e!)a$ $%$ s$ %!,easc$ +n !chii!a"enil!% cinsi-i.  Ce ce ! +n)%ui (en%u nu"ele lui u"neeu>;uc%$!%ul se %i)ic$ )e (e scaun (use "&na (e u"$%ul "e,e%ului ,il

+"(inse ca (e un s!"na"#ul +n !)$i-a )e al$u%i. @i e%a !a%ecu" "il$ )eaces #$%&nel a"$%& ca%e s$ea +n a-a lui cu "e%ul )e c%!i!%ie a&%na+n u%ul &ului.

  i acu" ascul$"$ B +i s(use +n ,!a($ c&n) %$"ase%$ sinu%i. =a" v%u s$ e s(e%ii )a% ,ii ceva nu"i iese "ie la s!c!eal$ aici , %e#uies$ -i! s(un (e ,leau (&n$ nu se %$ce,e

Paul avu i"(%esia c$ alcineva se +n!%sese acas$ +n l!cul a$lui s$u.?n%ase +n #uc$$%ie a#ia &%&n)u,i (ici!a%ele ($"&niu la a-$ ,i cu ni,e!chi ce %$)au ! "a%e nelini,e "&inile +i a&%nau $%$ vla$ )ea lunul

%u(ului.Se a,e$ +ncei,!% ,i $cu la l!c,!%ul lui %!sin) +n ,!a($ cu v!cea

su%u"a$ !#i,nuiele cuvine )e #ine-e s%$)uin)use )in %$s(ue%i s$&"#easc$.

@,i a(lec$ %e(e)e ca(ul )easu(%a a%u%iei +n ca%e a#u%ea su(a )eca%!i.

 =u c$u$ nici ia%ele a,a cu" $cea )e !#icei ,i nici %a)i!ul )e (e

 #ue nul )eschise. Se ve)ea )e la ! (!,$ c$ +n suleul lui se )$)ea !lu($ +nc!%)a$ c$nin)use )in %$s(ue%i s$ i"(un$ e-ei !#i,nuiae<(%esie #lain$ B )a% e%a un ac!% (%!s.

;inu%a +i %e"u%a +n%e )eeele #&%cie.  Cei cu ine> +l +n%e#$ e"eia.J$%&nul se s(e%ie %i)ic$ u,!% ca(ul ,i un &"#e ,e%s i se cii (e a-$.  =i"ic a%enI! ni"ic ce v%ei s$ ie> e<(lic$ el cu v!cea

sc$u$ i<&n)u,i )in n!u (%ivi%ea +n a%u%ie. =u ,iu )a% as$i nu10 Eai)uc sl!vac ca%e a %$i la +nce(uul sec!lului %ecu )eveni ule%i!% leen)a% Ln..M

110

Page 111: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 111/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

 (%ea cu" s$ ic C%e) c$ "$ +ncea%c$ un uu%ai ,ii ni"ic se%i!s  S$-i ie%# un ceai )e ei.  =u nui nev!ie @n)a$ "$ )uc s$ "$ +nin).Cina%$ $%$ ca v%eunul s$ sc!a$ ! v!%#$ c%!i!%ul s$u ! i"(ul cu

ca(ul (leca !c!lin) (%ivi%ile #$iaului nelini,ea $cea s$i %esa%$cuele (e a-ai #%$)a$. Paul +i auea %es(i%a-ia ,uie%$!a%e ,i saca)a$.Te (!"ene,i c! i +n%a)ev$% #!lnavD B +,i icea +n sinea lui. a%ceva ceva ne+n-eles ce,i c$ua )%u" (lana )e!(!%iv$ asu(%a l!%. Pe #ue ic$ia nesue%i ceasul )e,e($!% (asul lui %$#i se +"#ina cuclincheul ac&"u%il!%.

Ce $ce%e su!can$

  Gua nea %i"is ! #uca$ )e ca%ne au"a$ B %!si +n%un &%iu"a"a cu v!cea ,ea%s$ +n "il!cul acesei $ce%i a($s$!a%e.  E" E" * ! e"eie cu"seca)e. u($ %$#!i (!ae c!" avea

 (%ileul s! %$s(l$i"  e ce nu "$n&nci>  =u (! =u ,iu )e ce )a% as$i nu (%ea a" (!$ B se scu$

 #$%&nul cli(in) si!s )in !chi.

e!)a$ %es$%i s(e%ia linu%a -$c$ni !"!!s la aine%ea a%u%iei'  A #$u cineva la u,$ na-i aui> #&iui cu v!ce &n$vi$+nce%c&n) s$ se %i)ice. a% (ici!a%ele se +n"uia%$ ,i c$u +na(!i (escaun. esiu%

  Cine a% (uea s$ vin$ la n!i la !%a asa> !#iec$ "a"a.  =a" aui ni"ic B s(use Paul.Se %i)ic$ )e (e scaun %ecu +n s$li-a +nunec!as$ ,i )in%! sinu%$

s"uciu%$ )eschise u,a s(%e cul!a%.Se )!ve)i c$ (e #$%&nul lui a$ nul +n,elase auul.@n u,$ s$ea vecina l!% venise s$ +"(%u"ue )e la "a"a sc&n)u%$ )e

c$lca. A ei se s%icase )in (%icina ie%ului (%ea +ncins. :eni%ea ei ,i (l&ne%ile la a)%esa iicei neaene ca%e B ne!aa B +i a%sese sc&n)u%$avu%$ )a%ul s$ %isi(easc$ (en%u ! cli($ $ce%ea aceea insu(!%a#il$ )in #uc$$%ie ,il aua%$ (e Paul s$ c!"i$ !#i,nuiul s$u u%i,a.P$l$v%$elile vecinei )is%ase%$ +n%a&a aen-ia "a"ei +nc& el avu

%$aul s$ )eschi)$ )ul$(i!%ul )e #ucae )e (e s$li-$ ,i s$ "ai aie c&evaelii )e (&ine. Pe (!lici!a%$ $%i #ucaa )e ca%ne au"a$ +"(achea$ +n

111

Page 112: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 112/141

 J# Ot(e#)*e+

h&%ie. *%a +nc$ ne+nce(u$ nu +n)%$ni s$ aie )in ea.@n !)$i-$ %ase %e(e)e (e el c$"a,a n!u$ ca)%ila$ (e ca%e ! (u%a cu

 (l$ce%e sc!ase ! ca%e )in "ica lui #i#li!ec$ (li"#$ ca )e !#iceiunhia (ese %aiile )e s&%"$ ale c!livi!a%ei +n ca%e #u%)a cana%ul ,i se

%$#i s$ (lece ca s$ sca(e )e (%ivi%ile s(e%iae ale "a"ei.@n +nune%icul s$li-ei +i a%ase aen-ia un (ache-el )e un al# s%$luci!%

a,ea (e "a%inea )ul$(i!%ului chia% l&n$ u,a ce )$)ea s(%e cul!a%. Cuc&eva cli(e +naine nu e%a ac!l! luc%ul acesa +l ,ia cu ce%iu)ine. Pi($icu ui"i%e h&%ia )es$cu (acheul ,i $%i +n se"i+nune%ic ! #uca$ )eca%ne au"a$ $ia$ +n %a#$ ,i )!u$ elii %!ase )e (&ine. =u "ai+n-eleea ni"ic.

A#ia c&n) se +n!a%se ului #$$ )e sea"$ c$ l&n$ u,$ +n s(aelelui s$ea ca ! u"#%$ nea%$ $cu ,i lu(&n)use )in %eu cu %es(i%a-iaa$l lui i se ($%u +n cli(a aceea nes(us )e "ic,!%a

@n"$%"u%i Paul sus(in$ a)&nc.  Ta$  Pss ,!(i +ns($i"&na #$%&nul a%$&n) cu )eeul s(%e

 #uc$$%ie un)e s!-ia lui "ai $i$suia +nc$ cu vecina u%aliv$. ?a ,i asacu ine

  Cu" a$ u ,iai ,iai c$  Taci Taci (en%u u"neeu @l +n%e%u(se )es(e%a cu v!cea

sc$u$ #$%&nul. @n s(ai"a lui +,i a(uc$ iul )e u"e%i ,il &l-&i u,!%ca ,i c&n) a% i v%u s$l %eeasc$ )in visa%e s$l +"(ie)ice )e la un acnecuea. a"a nu %e#uie s$ ale ni"ic "aui> =i"ic =i"ic * #!lnav$ ,ii #ine c$ a%e ini"a sla#$ *u nici eu nu ,iu ni"ic =u v%eau s$ ,iu Ah vin! vin! +n !)aia a %e#uie s$ s$" )e v!%#$

s$ ve)e" (en%u u"neeu ce se "ai (!ae ace

Ale%$ +n sea%a aceea (e s%$ile ce a#ia se +nunecau )e (a%c$ sa% iscuu%a )e (!va%a %ea a unei (ie%e )e "!a%$ (e ca%e (&n$ aunci usesenev!i s! %a$ sinu%. /!%ii unei )i"ine-i lu"in!ase se %ev$%sau +n elcu ! s(e%an-$ a#ia (e%ce(i#il$. Hn neas&"($% s$l#aic (use s$(&ni%e (e

 (ici!a%ele lui. a e%a (e calea cea #un$A% %e#ui s$"i )!"!lesc (asul #!% ca un $naic. Se ui$ !a"enii

112

Page 113: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 113/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

la "ineD +i %ecu (%in "ine +n i"( ce ini"a +i #$ea n$valnic un)!iun)!i $l(ile san)alel!% (!cneau !"!!s (e (avaul +ncins +nc$ )e)!!a%ea )u($a"ieii. Se si"-ea "ai u,!% cu %euaea aceea )ulce a (ache-elului )e su# #%a-. Ceva +l +"(inea +n sus +l s$la )easu(%a

cal)a%&"ului a% i (uu s$ se +nal-e $%$ %euae ,i s$ (lueasc$ (%inae%ul caiela ca ! %un$ usca$ ca un ul )e (as$%e.?a$ ,i s%a)a ,i casa cea veche (e (e%vaul e%es%ei )e la (a%e% !

 (isicu-$ )u%)ulie casc$ )e !% +n i"( ce el %ece %$#i (e l&n$ ea a(!i (!a%a %ea a i"!#ilului cu clan-a )e ala"$ la ca%e nu (uea s$ aun$c&n) e%a "ic !ne,e ca v&nul cu %es(i%a-ia $ia$ (e s(i%ala )e le"n asc$%ii ia c&e %ei %e(e !)a$ ,i nu se !(%e,e )ec& +n )%e(ul u,ii. Acu"%e#uie s$,i )%ea$ sulul s$ nu a(a%$ +n a-a ei ca un "uc!s $%$

e<(e%ien-$.S$ sinu% +n a-a u,ii +,i cal"ea$ %es(i%a-ia %ae ae% +n (ie(.i +n cli(a aceea la lu"ina (ali)$ a #ecului al#as%u #$$ )e sea"$

c$ (e u,$ e%a )esena ceva. =u nu e%a cu (uin-$ i se ($%ea +,i a(%!(ie !chii )a% nu i#ui s$

)isin$ ni"ic. i !u,i Pe u,$ se ve)ea ceva al# chia% ,i +n lu"inaaceea ,ea%s$

@,i %!i (%ev$$!% (%ivi%ile +n u% a(!i a(%inse %e(e)e un chi#%i.O s(ai"$ %ece ca hea-a +l ($%unse (&n$ +n "$)uva !asel!%.Seaua aceea usese )esena$ s&naci )e ! "&n$ %e!aie cu c%e$.

!u$ %iunhiu%i s%&"#e %ecue unul (%in cel$lal nu e%au (%ea "a%i)a% )esul )e vii#ile. Paul +nle"ni. Panica +i s%$#$ea ! c!%(ul. Ca !)esc$%ca%e elec%ic$. Ce v%ea s$ +nse"ne asa> O +n&"(la%e> Fii%e!na#il i"(!si#il nu "ai ace (e (%!sul Cine a (uu ala> Cine> i

)ac$ ,ia )e ce na +nce%ca "ai )e"ul ! u"neeule si" c$+nne#unesc )e ce !ae aseaah sa s&%,i %e(e)e %e#uie s$ ac cevaD

NH* cuv&nul +i uca cu lie%e al#e +n a-a !chil!% +i u%la +n u%echi)in "ii )e "ea!ane )eclan,ae. T!ul se n$%uia +n el se (%e$cea +n (ul#e%e ca aunci c&n) "aneiul a%)e (%eci(ia ,i nu %$"&ne )in el)ec& ! cenu,$ in$ B ( ,i sa )us Sa s(ul#e%a Sa s&%,i

Se a(uc$ cu "&inile )e ca(. @,i %ec$ !chii. Pacheul +i alunec$ )in"&n$ ,i c$u !"!!s (e )u,u"eaua )e ci"en. Se )e"eici. Aune

113

Page 114: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 114/141

 J# Ot(e#)*e+

 =u e "ai &n)i la asa &ine !ul se va l$"u%i T!ulSe a(lec$ s$ %i)ice (acheul ,i,i +ncle,$ cu +nve%,una%e "a<ila%ele.

Alun$ &n)u%ile ,i s(ai"a. Sc!ase )in #uuna% #aisa scui($ +n ea ,icu ! %isi($ inuil$ )e ene%ie ,e%se c%ea %ec&n) cu (ue%e v!(seaua

c!,c!vi$.@n !)$i-$ a%)ea l$"(i-a )e "as$ h&%ia )e ca"ula e%a l$sa$ cu !ae

c$ aa%$ nu se a,e%nuse +nc$ #ine +nune%icul. Pe ea +ns$ n! ve)ea. =u"ai vali!a%a nea%$ se ala la l!cul ei !#i,nui. G$"ase +n"$%"u%icu "&na (e clan-a ine%i!a%$ a u,ii s$ea +n cu"($n$ nui venea s$,ic%ea)$ !chil!%.

  *se%

@i aui %$sula%ea. A(!i ! $%i. *%a li(i$ )e (e%ee +n s(aele u,ii)eschise. Paul %&ni %e(e)e u,a. S$ea acu" +n a-a lui aa )e (leca%e+"#%$ca$ +n h$inu-a e%(eli$ cu "&inile l$sae )ea lunul %u(ului seuia la el cu !chii ei "a%i %!uni ,i +nuneca-i.

  Cei cu ine *se%> Ce aci> =u cu"va ai v%u s$>Se si"-i +neca )e ! )ui!,ie a"eseca$ cu "il$.

O s%&nse la (ie(ul lui ,ii s$%u$ #uele %eci.  e ce e ascuni> :in!-i +n i%e Hie ce -ia" a)us *i hai Ţi

sa +n&"(la ceva>C&n) ! l$s$ )in #%a-e ea se a,e$ (e "a%inea )ivanului cu

enunchii s%&n,i li(i-i unul )e alul ,i (%ivi ne"i,ca$ +naine ca ! ($(u,$ $%$ via-$ +n (u"n s%&nea #aisa u)$ "!!!li$.

O a(uc$ )e u"e%i ,i ! &l-&i u,!%'  *se%@i %$s(unse sus(in&n)'

  A !s cineva (e aici  *u eu a" !s :!ia" s$  =u nu acu". ai )e"ul. =u e%ai u  Ţi s! i ($%u. Cine a% i (uu.  =u nu ?a" aui %es(i%a-ia Sun siu%$ Sa ,i uia la "ine

 (%in e%eas%$.  Tea v$u>

  =u ,iu c%e) c$ na avu cu".

114

Page 115: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 115/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

  E"T%ase haina )e (e ea ,i ! +"(inse u,!% (e cana(ea.  P!ae c$ !u,i -i sa ($%u. e alel acu" luc%ul $sa nu "ai a%e

nici! i"(!%an-$. &ine vei (leca )eaici. Tu "$ ascul-i>

Se a,e$ l&n$ ea ,i +i e<(use a"$nun-i (lanul s$u. &ine avea s$ !)uc$ la "$u,a lui la -a%$. Cu %enul nu e%a )e(a%e. * )%e( ea naveav!ie s$ c$l$!%easc$ cu %enul )a% )ac$ +,i va )esc!ase seaua ,i se vaschi"#a (u-in ni"eni nu va #$nui cei cu ea. Cu (u-in n!%!c nu se (!ae +n&"(l$ ni"ic. =ici v!%#$ nu se va +n&"(l$ ni"ic $u,al!cuie,e +n%un sa i!la (en%u +nce(u va i +n siu%an-$ (ese c&evaile va veni ,i el s$,i (e%eac$ ac!l! vacan-a $u,a e ! e"eie #un$.Gesul v!" ve)ea

  Ai s$ %$ie,i ca +n %ai. Pe ac!l! !%iun)e e ui-i nu"ai ($)u%i ,i ia% ($)u%i ,i n!%i ,i ae% cu%a. T%e#uie s$ schi"#i ae%ul. C&n) ! s$ viu ,i euv!" i ! i"(ul +"(%eun$. =u"ai u ,i cu "ine. Tu ,i cu "ine aui> O s$ (%ivi" a"&n)!i ce%ul. @-i "ai a"ine,i cu" a%a$ :ea>

@l ascula +n $ce%e cu" u%$vea +n a-a ei +nl$c$%a )e (%!(%ia luii"aina-ie +nchi(ui%ile acelea )e )!"eniul #as"ului. T!ul e%a &n)i (&n$ +n cele "ai "ici a"$nune. :!% ($%$si +"(%eun$ !)aia v!% "e%e

a(%!a(e unul l&n$ alul (&n$ la a%$ el va )uce vali!a%a ia% ei +i va )as$ -in$ sac!,a )e cu"($%$u%i v!% "e%e a,a a"&n)!i ca %ae ,i s!%$.

  i ce sc$l)$!a%e %!av$ ave" ac!l! !u$ iau%i Ascul$ u ,iis$ +n!-i> =u ca%e cu"va s$ "i e +neci Ce "a, ace (e u%"$>

Cuvinele lui enuiase avu%$ )a%ul s$ %isi(easc$ +nceul cu +nceul!a$ %ise-ea ,i s(ai"a ca%e ! c!(le,ise%$. @nce(u s$ &"#easc$ i%ave%ici$ )e %ia ce i! (u%a (en%u ca%e +i nu%ea ! %ecun!,in-$

ne"$%u%isi$.  a% )ac$ ne (%in)>  =u n!% s$ ne (%in)$ =u e &n)i la asa. :!" i )!a% +"(%eun$

i a(!i s(e% c$ nu-i "ai ese ea"$ &ine chia% "&ine (lec$"A"&n)!i aveau acu" i"(%esia c$ "icu-a !)$i-$ )evenise "ai

lu"in!as$ ceasul )e (e "&na lui #$ea v!i!s ,i ne+n%ica.Se +ninse ,i el (e cana(ea l&n$ ea ,i sinse la"(a. O cu(%inse +n

 #%a-e. Se he"ui +n #%a-ele lui a,a cu" +i (l$cea ,i +nchise !chii. Osi"-ea !a$ +,i cuun)$ a-a +n ($%ul ei as(i%&n) cu nesa- )in (a%u"ul

115

Page 116: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 116/141

 J# Ot(e#)*e+

lui a& )e )e!se#i. T$ceau cu !ae acesea +n%e ei se )es$,u%a un)ial! ne+n%e%u(' $%$ !"!ul cuvinel!% +n li"#aul cal) cu%a al%u(u%il!% al s&nelui ,i al %es(i%a-iei se &n)eau a"&n)!i la iuau%"$!a%e la ce%ul +nn!u%a la ($)u%ile necu(%inse la c!nsela-ia ;i%ei

la ! ce v!% ve)ea ,i v!% si"-i la ! ce v!% %$i +"(%eun$. P!ae chia% )e"&ineT!ul a)ucea cu ! a"e-eal$ )ulce caiela$. i !ul e%a a& )e

 (al(a#ile un)eva )e sus %$#$eau (&n$ la ei ni,e %&nu%i )e scan)al. Hn

sc%&,ne )e sicl$ s(a%$. i ! v!ce %$u,i$. H%lee )e #e-ie. Cine ,ie (!ae c$ GeseI #ea cu (%ieenii lui s$,i "ai !"!a%e sinu%$aea>/!"!ul venea (a%c$ )e un)eva )e )e(a%e nui ul#u%a.

  %aul "eu B aui el )e!)a$ ,!a(ele ei. Hnica "ea iin-$ )%a$ (e lu"ea asa Tu ,ii c$ as$i a" v%u s$ u>

  Hn)e>  =ici eu nu ,iu. P!ae la ($%in-ii "ei la Te%ein. i se $cuse un

)!% cu"(li )e ei. =u (%i"esc nici! vese. Ce! i cu ei> C%ei c$ "aisun ac!l!> e ce !a%e nu"i sc%iu>

 =u ,ia ce s$i %$s(un)$ na% i v%u s! c!ns!lee cu ! "inciun$

iein$ )a% +n acela,i i"( se e"ea nes(us )e &n)u%ile ei. Ţineau )elu"ea ei. P%ee%$ s$ ac$.

  a% ,ii na" (uu. =a" (uu. Te iu#esc Te si" ! i"(ul +n"ine. i aunci c&n) "$ &n)esc la ale luc%u%i. Chia% ,i aunci c&n) "$cu(%in)e "elanc!lia. *,i "e%eu cu "ine +n !ae. =ici!)a$ na, ic%eu c$ (e lu"ea asa (!ae e<isa a,a ceva. T!ul +"i (lace la ine'lasul #uele ($%ul $u #l!n) ,i ciuuli ini"a ! au) c&n) e,i

a(%!a(e i cua asa aici c&n) e a(as$ %iile ah ,i cu" &nesc)u($ "&inile ale s$ "$ "&n&ie ,i %$sula%ea a ac$ v!"su(%avie-ui ! s$ e %$s(l$esc (en%u !ae i%e,e )ac$ ai s$ "ai v%ei s$iu a a

  e ce v!%#e,i a,a>  Pe u%"$ ,ii n! s$"i "ai ie %ic$ )e ni"ic (e lu"ea asa. @-i

$$)uiesc i a, v%ea s$ a" cu ine un c!(il. a )%aul "eu C!(ilul$u =ici nu"i (! +nchi(ui c$ la, (uea avea cu alcineva

Paul si"-i cu" i se +nv&%e,e ca(ul. @,i !(%i %es(i%a-ia. O %$"&na cu

116

Page 117: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 117/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

 #%a-ele lui )e ea"a cuvinel!% ce aveau s$ u%"ee +i e%a %ic$ )e ele. S$ac$ Fi%escul acela ciu)a +ns!-i )e ceva necun!scu ca%e se a(%!(ie +i$cu (e a"&n)!i s$ %e"u%e )in ! c!%(ul.

*a +l asal$ cu a&a an)%e-e +nc& el n! "ai %ecun!scu. Se %i)ic$

s(%iinin)use +n c!ae ,i ,!a(ele ei +l +nc!nu%a%$ +i ul#u%a%$ "in-ileia% ini"a +n (ie( +nce(u s! ia %ana.Aui T%ee,eeD  Paul  Ce e> #&iui %$u,i cu &leul usca.@l %ase s(%e ea cu !a$ (ue%ea +,i li(i u%a )e #uele lui ne"i,cae.

A(!i +i aui lasul'

  :%eau v%eau s$ "$ iei ?a"$ chia% acu" )%a!sea "ea nu "aia,e(a

@n aa%a i"(ului Ti"(ul %e"$a +n u%ul l!% $%$ +ns$ s$i ain$.

C$use%$ )in calea,ca lui )%uncin$!a%e *a i se )$%ui (e nea,e(ae!a$ cu ! (u)!a%e )esc$u,a$ )e !%ice sial$ %u(ul ei %es$la (ue%nic

+n #%a-ele lui se "isuia !a$ +n el. Se (ie%)ea. %a!sea "eaD Hns%i$ +n$#u,i )in a)&ncu%i +l (e%ce(u cu !a$ iin-a lui ,i se cu%e"u%$.e sus se aui%$ )in n!u s%i$e %$u,ie !"!e )e sicle s(a%e un

)u)ui )e u,$ %&ni$ cineva %ecu +"(leicin)use (e (l$cile )isl!cae)e su# e%eas%a l!% +nu%a ,i #lese"a +ni!%$!% a"enin-&n) )e !% cu (u"nul s%&ns %i)ica )easu(%a ca(ului. A(!i se a,e%nu )in n!u $ce%eaul#u%a$ )!a% )e !,neul +n)e($%a al l$#u-el!% )e ,!%icei ,i )e icacul"aiesu!s al ceasului cu (en)ul$ )e )inc!l! )e (e%ee. Tic Tac

T!ul %evenea ca un %elu< se +n!%ceau +na(!i ului-i +nc$ )e !%-au%ia,$ ca%e c!ninua s$ (e%sise +n ei ($%un,i )e ! %ecun!,in-$ "u$ cenu (uea i e<(%i"a$ +n cuvine. *l +,i l$s$ a-a ie%#ine (e (ie(ul al#)eveli s&nii !i s$lau su# (%esiunea %es(i%a-iei ini"a ei +,i )!"!lea #$$ile. O auea. T$ceau B le li(seau cuvinele. *l -inea !chii +nchi,i !"ai si"-ea ,i acu" cu !a$ iin-a lui. in +nune%ic veneau ca )in #!%aine%ile ei u,!a%e "&n&ie%ile ,i an)%e-ea ei (a%u"ul ei a"e-i!%.

G$"ase%$ a,a "ul$ v%e"e (ie%)u-i unul +n cel$lal +n%e i)u%ile!%a,ului )!u$ #ile "icu-e %!s!!lie ,i uiae un)eva su# u%a unui

117

Page 118: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 118/141

 J# Ot(e#)*e+

 #u%lan. Ceasu%i +n ,i%> P!ae c$ ani anilu"in$ )in aceia cu ca%e se"$s!a%$ )e($%$%ile )in%e sele.

Se ui$ la ca)%anul !s!%escen al ceasului )e (e "&n$ ,i se +n%!i.@n s(aele e%es%ei se a,e%nuse n!a(ea +nuneca$.

Cu "ul$ %i$ se )es(%inse )in #%a-ele ei se %i)ic$ )e (e )ivan ,ia(%inse la"(a. Se "inun$ c$ +n !)$i-$ ni"ic nu se schi"#ase. A#s!luni"ic. T!ae e%au la l!cul l!%' "asa scaunul vali!a%a nea%$ (e (e%vaul e%es%ei s$ea "u$ cuia a(a%aului )e %a)i! i"(%!via. @,i+n!a%se !chii s(%e ea.

A)!%"ise.;u"ina $l#uie c$)ea (ese ($%ul ei.

Se (lec$ asu(%$i %e-in&n)u,i %es(i%a-ia. @i s!%#i chi(ul )in (%ivi%i. *ase "i,c$ (!ae su# i"(ulsul (%ivi%il!% lui insisene un &"#e i%ava(%!a(e c!(il$%esc +i luu%$ (e #ue. Sc!ase un sus(in u,!% +n i"( ce+,i cuun)$ a-a +n (e%n$. *l ! s$%u$ (e ($% ,i (e (ie( +n valea al#$)in%e s&nii ei "icu-i. Si"-i ! aine%e u,!a%$ (e %une )a% +n aceea,icli($ cu ! "i,ca%e inc!n,ien$ ea +,i %ase #lua (ese (ie(ul )e!li$%$ s$ se %eeasc$.

O ac!(e%i %iuliu cu ($u%a ,i se +n)e($%$ +n v&%u%ile (ici!a%el!%s(%e u,$.

 =u se (uu s$(&ni ,i se "ai +n!a%se ! )a$.A(!i )in%! sinu%$ s"uciu%$ )eschise u,a ,i ie,i +n +nune%ic.

118

Page 119: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 119/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

12

P!c Hn !c )e a%"$ i!la %$sun$ +n n!a(e. A(!i ! cli($+n)eluna$ )e $ce%e. Aa%$ +nune%icul +nc$ nu se %isi(ise. =!a(ea+nsela$ a#ia se (%e$ea s$ se +n!a%c$ s(%e %ev$%saul !%il!%. =ici u%"$)e lu"in$ nu se $%ea.

eun$u%a se s%ecu%$ +n s!"nul a)&nc ca un (!cne veni )e )e(a%e,i s!"n!%!sul ca%e a#ia se %eea nici nu ia% i )a c%ea%e )ac$)e!)a$ na% i %$suna ale ,i ale +"(u,c$u%i +ns!-ie )e )aa aceasa )escu%e %aale )e "i%alie%$. Taaaaaa

i )in n!u ! cli($ )e $ce%e n$uc$ se a,e%nu (ese s%$ile (usii ,i+nunecae.

A(!i !ul %e+nce(u cu ! !%-$ +neci$ ,i )e a(%!a(e salvele )e (u,c$se a"esecau acu" cu l$%aul saca)a al "i%alie%el!% c!n!(in)use+n%un vaca%" ine%nal ce $cea s$ se cu%e"u%e sicla !a%#$ +n %a"elee%es%el!%. /!"!ul asu%i!% se %ev$%sa +n ec!u%i )ea lunul s%$il!%ase"enea unei ($s$%i ne%e u%ia,e ca%e +n #!%ul ei +ns($i"&na se

i#ea cu a%i(ile )e i)u%ile casel!%.Sula n$(%asnic (ese !%a, ($%un&n) (&n$ +n !asele !a"enil!%.Sicla )&%)&i )in n!u.%!aa ainea ini"a cu ! (ue%e s(!%i$ )e +nune%icul )in s(aele

e%es%el!% ia% c%eie%ul ce a#ia se )e"eicea %e!i )in a"!%-ealas!"nului +n (%i"ele cli(e nu +n-eleea ni"ic.

Ce se +n&"(l$> e un)e aces !"! asu%i!%> e a(%!a(e Pa%c$

)ins(%e %&u!a"ne u"neeule ?suse C%is!aseD %e(ea +n%una ! v!ceuni!%"$ )in !)aia vecin$. *%a v!cea "a"ei. C&n) Paul se %ei #$%&niie%au )e "ul +n (ici!a%e +n )!%"i!%ul l!%. =aveau s!"nul a)&nc.Auea )u($ ieca%e val )e unee ,i #u#uiu%i v$ic$%elile nec!nenie ale"a"ei' u"neeule C%is!ase !c%!e,ene

S$%i iue )in (aul c$l)u- )&%)&in) )e %i. Jui"ac se n$(usi)e#%$ca cu" e%a s(%e e%eas%a )eschis$ nu (%ice(ea ni"ic. Ci!cni%ea

enunchiului )e un c!l- )e scaun +l asiu%$ c$ e%a %ea. e"u +nun)a.Se a(lec$ +n s%a)$ )eeele i se c%is(a%$ (e (e%vaul )e le"n al

119

Page 120: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 120/141

 J# Ot(e#)*e+

e%es%ei.Aa%$ )!"nea +nc$ +nune%icul. Pese ac!(e%i,u%ile casel!% lic$%eau

selele ($lie )e (%i"ele (%esi"-i%i ale )i"ine-ii. Pe la e%es%ele cl$)i%il!%)e (ese )%u" al#eau )easu(%a hivecel!% cu l!%i ,i a #!%canel!% )e

)ulcea-$ chi(u%i !"ene,i.@nc%e"enie. ue.Se %e(ei +na(!i +n !)aie "&na )e un sinu% &n)' s$ u$ la ea

Ge(e)e la ea A(%inse +n %a#$ la"(a )e )easu(%a (aului )a% ! sinsenu"ai)ec& +n%!i +n cli(a +n ca%e )e (ese )%u" se aui%$ s%i$e )eala%"$' B Ca"ulaul Sine lu"ina ;u"ina

Hn #u#ui asu%i!% +l (i%!ni l!cului. Ju#uiul se s%ecu%a ca ! vielie

 (%in s%&"!a%ea s%$il!% +nuse sula (ese !%a, se i#ea )e e%es%e&l-&in) s$l#aic ! ceea ce nu e%a #ine i<a ($%un)ea +n !)$i. Tunu%iPaul se +"(leici (%in ca"e%$ $($ci c$u&n) !%#e,e +n u%ul lui'c$"a,a (anal!nii san)alele Pe acesea le )i#ui a!n&n) (e (!)ea cu$l(ile !ale. &%)&iul ea"u%il!% ,i v$ic$%elile "!n!!ne ale "a"ei cese (ie%)eau +n u%un$ +i )%uncinau ne%vii.

;a ea ;a ea C%eie%ul "$cina +n%una acese )!u$ cuvine +n !l ca! "!a%$ $%$ #!a#e. ;a ea ;a ea

in s%a)$ se aui un luie%a s%i)en ,i +n cli(a u%"$!a%e (e a%e%a (%inci(al$ %$suna%$ "!!a%ele au!ca"i!anel!% "ilia%e )u)uiau (%in+nune%ic !nin) +n !s s(%e cheiul :lavei un)e se )es$,u%a ! ciu)a$ #$$lie n!cu%n$ +n ini"a !%a,ului.

Ale "a,ini ale luie%$u%i. u)u)u)u)u.eschise u,a ,i a(%inse lu"ina +n vesi#ul.Se %ei a-$ +n a-$ cu a$l s$u. C%!i!%ul e%a +"#%$ca +n (a%)esiul lui

 (!n!si cu s!a luci!as$ B +n v&%ul ca(ului +i s$ea ciuuli s"!cul )e ($% c$%un cu nuan-e ve%ui +n !chi i se ciea ! (%ivi%e a(aic$ )e%ese"na%e. Se uiau $cu-i unul +n !chii celuilal )&%)&in) )e %iul l!%l$un%ic. Hn %i)ica )in u"e%i )e !a"eni )e!%iena-i.

Ta$Se s%ecu%$ %e(e)e (e l&n$ el )eschise u,a s(%e cul!a% ,i nici n

a(uc$ s$ se )e"eiceasc$ #$%&nul c&n) el ! #uhi +n !s (e sca%$

P!a%a i"!#ilului a(uc$ cu (ue%e clan-a %ea )e ie%O scuu%$ cu +n%iu%a%e.

120

Page 121: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 121/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

@nchis$@nc$ ! )a$O silue$ +nuneca$ )e #$%#a s$ea +n s(aele lui ! "&n$ +l a(uc$

)e #%a- chi(ul !"ului nul ve)ea )a% )u($ lasul %$u,i +l %ecun!scu (e

inen)en.  @nc!%!>  eschi)e-i *u %e#uie /&l-&i )in n!u clan-a. a% u,a nu ce)$.

&na !"ului ca%ei s%&nea #%a-ul ca +n%un cle,e )e ie% +l %ase+na(!i. Paul se s"ulse )in aceas$ s%&ns!a%e cu ! !%-$ u%#a$.

  eschi)e-i =aui-i eschi)e-i *u %e#uie %e(e)e v$ %!  Ai +nne#uni> Acu"a +-i veni> =ui aui> O"ul +l a(uc$ )e u"e%i

,il scuu%$. :in!-i +n i%e #$iee =a" v!ie s$ )au )%u"u ni"$nui"aui> * ine%is i chia% )ac$ -ia, )a P%ea )e(a%e ! naiaune e +"(u,c$ c& ai cli(i @nce%cuiesc #l!cu%i +n%ei (!ae c$,i (e n!i ,i sun "ul-i ca "u,ele.

@,i cu(%inse ca(ul +n (al"e ,il s%&nse cu (ue%e.Ah ,uie%aul acela ascu-i ,i s%e)eli!% +,i s(%iini %unea )e %ilaul (!%-ii. @i si"-i a($sa%ea ,i %$c!a%ea #ine$c$!a%e. O #uca$ )e "ae%iea%e. Se (%inse cu )eeele )e %aii ,i se a$-$ )e ele cu !a$ %euaea%u(ului. ? se +n"uiase%$ (ici!a%ele. eschi)e-i "u%"u%$ $%$ las ceva+n a)&ncul lui. eschi)e-i eschi)e-i Aui cu" +i cl$n-$neau )in-ii vaice sune ca%ahi!s ,i (eni#il =u,i (uu s$(&ni h!%c$iul saca)a ,i sus(inele a"esecae (%in%eh!h!ele )e (l&ns. Ce e%a )e $cu> S$ a,e(e S$ a,e(e (&n$ aveau s!$seasc$ ,i s! sc!a$ )in +nune%ic la lu"in$> a ,i (e u%"$ (eu%"$ au s$ vin$ s$i %i)ice ,i (e ei Ah ce n!a(e +nune%icul ei a($s$!%

+l c!(le,i. Suleul +i e"ea )e %!a$. S%&nse (le!a(ele. P!c A(!ilasu%i lasu%i +n$#u,ie (e cul!a% +n s(aele lui. Pu-in +i ($sa  Ce i sa +n&"(la> +n%e#$ cineva +n ,!a($.A(!i (e %&n) ale lasu%i' B i! i (ie%)u "in-ile s$%"anul B Fui

+nc!l! Hn #$ia a,a )e &n$%> B Pe v%e"u%i ca asea nu "a% (%in)e"i%a%ea B uce-il acas$ la culca%e B Sa-i Ce sa +n&"(la>;ini,e

O "&n$ u,!a%$ se a,e$ (e u"$%ul lui a(!i si"-i ! "&n&ie%e%e"u%$!a%e (e ($%. ia a cui e%a aceas$ "&n$. Se +n!a%se s(%e el

121

Page 122: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 122/141

 J# Ot(e#)*e+

a#sen cu (%ivi%ea (ie%)u$. ;ac%i"ile +i cu%eau ,i%!aie (e !#%ai )a%ni"eni nu le ve)ea. Ta$ +,i s(%iini ca(ul (e u"$%ul lui ,i a#ia )eslu,eav!cea saca)a$ a #$%&nului ca%ei ,!(ea la u%eche'

  * &%iu e (%ea &%iu #$iee nu ne %$"&ne )ec& s$

a,e($" s$ s(e%$" (!ae c$ (!ae c$ nu sa +n&"(la ni"ic%e#uie s$ ave" %$#)a%e %$#)a%e "$"ica "$ +n-elei nu%e#uie ni"ic e #!lnav$ nu %e#uie s$ ale @i aui> Au ,i auns (es%a)a n!as%$

F%aele lui sinc!(ae u%$ cu%"ae )e )!u$ #u#uiu%i asu%i!a%e.;e aui ,i *se% +n ascun$!a%ea ei. Cu "ul "ai )e a(%!a(e.

:aca%"ul ine%nal se a(%!(ie (e nea,e(ae e%a la ! +nin)e%e )e "&n$.S$ ie !a%e !ae asea )in (%icina ei> A, )e un)e nu e%a cu (uin-$ =u+n-eleea ni"ic. in c&n) +n c&n) +,i asu(a u%echile.

S$ea +nhesui$ +n%un c!l- al !)$ii (e cana(ea +"#%$ca$ +nh$inu-a ei ,i!na$ cu seaua al#en$ +n (ie( (ici!a%ele s%&ns he"uiesu# ea cu "&na )%ea($ s%&nea la (ie( vali!a%a nea%$ )e ea"$ (a%c$ s$ nu i! s"ul$ cineva. G$"ase a,a "ul$ v%e"e +nc%e"eni$"u$ ,i su%)$ la h!a%ul )in%e s!"n ,i vehe. i,c&n) +n !l )in #ue

se &n)ea la a$l ei la "a"a ei la el un #u#ui +n%!i!% "ai"ai s$c%a(e i)u%ile #$%&nei case scuu%$ )in ea !ul' cuvinele&n)u%ilei"ainile. @i "ai %$"ase%$ )!a% lac%i"ile s$%ae ,i #ine$c$!a%e.

Paul1S$ea a,a (e +nune%ic cu !ae c$ h&%ia ca"ulaului e%a l$sa$ se

uia i< cu !chii "a%i s(%e e%eas%a +nuneca$ a c$%ei cul!a%e e%a cu !i)ee "ai )eschis$ )ec& ne%ul )e a#an!s al !)$ii. Se c$nea s$ nu

&n)easc$ s$ nu si"$ ! cu(%inse cal"ul a(aic al %ese"n$%ii ,i se"inun$ ea sinu%$ )e aces luc%u. A(!i e%eas%a )in ce +n ce "ailu"in!as$ se s"ulse )in +nune%ic. @nceul cu +nceul se c%$(a )e iu$lu"ea -&,nea (e nesi"-ie ca )in a)&ncu%ile un!% a(e +nunecae +nlu"ina (l$(&n)$ si!as$ a (alie%ului se le$nau ca +n%! (&cl$ siluee!"ene,i "ici c!nu%u%i $iae )in h&%ie nea%$ ,i li(ie (e un !n)cenu,iu. $)eau ne%v!s )in "&ini ai&n)use )e !% (e su# e%eas%a ei.J$%&na cas$ s$ea )e vehe. T%ei-i (%in vi!len-$ )in s!"nul l!% lini,i

l!caa%ii ie,eau %$#i-i (e (alie%e. T%e"u%au )e %i +n %$c!a%ea )i"ine-iii"(u%ii.

122

Page 123: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 123/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

*se% se u%i,$ )ea lunul (e%eelui "ai a(%!a(e )e e%eas%$ +,i+nc!%)$ auul. @n scu%ele %$si"(u%i )e $ce%e +n%iu%a$ auea lasu%ile)e aa%$. :!ci as(%e #$%#$e,i. :!ci )e e"ei. Pe unele le %ecun!,ea.Pl&nsee v$ic$%eli s(ai"$. Hn sc&nce )e c!(il %ei )in s!"n.

/!"!e )e u,i %&nie (a,i #!c$niu%i (e sca%$. Oa"eniTaaaaaTi%ul nu c!nenea# )u($ scu%e ine%valu%i )e $ce%e %$#unea )in n!u

cu salve (ue%nice )e (u,c$ cu ale %aale )e "i%alie%$ ac!(e%ie )inc&n) +n c&n) )e #u#uiu%i u)ui!a%e ca%e s($%eau v$)uhul ,i s(e%iau ($s$%ile )e n!a(e a)$(!sie (%in u%nu%i.

  Tunu%i s%i$ cineva. ;e cun!sc )e (e %!n.

  Tunu%i> @n !%a,> P%!sie @"(!%iva cui>  :$ s(un c$ nu e cu (uin-$  =u ,iu +"(!%iva cui )a% aseas unu%i i +nc$ )e a(%!a(e

 (a%c$ )ins(%e %&u. =u $ +n,el )in%ac!l! vine nu"ai ec!ul +l aui-i>Acu"

  Ta$ $icule ce se +n&"(l$>  =u se las$ au%isi-ii se -in )e cuv&n neau $$)ui! )!a% e

a#ia acu" +nce(e veselia  !a"ne e%e,e au +nne#uni )ea #ineleaJu" Ju" aaaaaa  Eai acas$ e %! hai acas$Cineva venea )e aa%$. Pasul lui )u)uia (e %e(ele sc$%ii #$$!%ie.

A(!i n!uveniul ie,i (e (alie% ,i se !(%i l&n$ %u(ul )e siluee a)unael&n$ e%eas%a ei. @n%! cli($ u asala )e ! avalan,$ )e +n%e#$%i ca%e)e ca%e "ai ala%"ane. Ce se au)e> Ce se +n&"(l$>

  =u ,iu ni"ic (%ecis se s(une )!a% c$ ia% i (%ins.  Pe cine> Pe cine s$ (%in)$>  *i (e cine (e $ia )e iau $cu )e (e%ecanie lui EeR)%ich iau

+nce%cui +n #ise%ica !%!)!<$ )e (e Gessl!vIa  * a(%!a(e )e aici>  u"neeu s$i ai#$ +n (aa lui s&n$ eci!a%$  T$ce-i T$ce-i Pleca-i )e aici uce-iv$ uce-iv$ acas$ Cu

chiu cu vai a" (uu aune (&n$ aici aui-i aui-i !"!ul )in

123

Page 124: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 124/141

 J# Ot(e#)*e+

s%a)$>O silue$ )e #$%#a )$)u #una )in cas$ (e (alie% a)uc&n) cu el !

vese +ns($i"&n$!a%e'  =e"-ii sun aici +nce%cuiesc !ul ,i (e n!i uce-iv$ )e

v$ uia-i (e e%eas%$ e (lin$ s%a)a )e ei au veni cu ca"i!anele aua%"e

@n%a)ev$%. Cli(ele )e $ce%e +n ca%e #u#uiu%ile ,i %aalele +nceaue%au ac!(e%ie )e hu%uiul "!n!!n al au!"!#ilel!% )in s%a)$ ia% (e!n)ul acesui u"e "!n!!n se aueau %!($iul sc%&,ni!% al #!cancil!% ca!ni #uniu%i )e u,i %&nie luie%$u%i c!"eni uu%aleac!(e%ie )e ale #u#uiu%i ,i +n "il!cul acesui vaca%" ine%nal ses%ecu%a i"i) ,!v$i!% )in (%i"ii a#u%i ai )i"ine-ii i"(u%ii un s%aniu%ev$%sa )e !%i. =i"eni nu c%e)ea +n el.

G$s$%i )e s!a%e $%$ c&na )e ($s$%ele>  @"(%$,ia-iv$ B %e(e$ cu ! insisen-$ )u%$ cel ca%e venise )e

aa%$. * a)ev$%a. Se (a%e c$ v!% +nce(e cu (e%chei-iile )!"icilia%e.ac$ $sesc ceva aici sune" (ie%)u-i. uce-iv$ acas$ ,i +ncuia-i u,ileF$ce-iv$ c$ )!%"i-i

e sus se aui ! v!ce %$u,i$. Cuvinele e%au ne)eslu,ie )a% +n

lu"ina sla#$ %ecun!scu%$ ! a-$ #uh$i$ )e un s!"n e#%il ca%ace%isic #e-ivil!%.GeseI :enea valv&%e s(%e ei (e sca%a +n s(i%al$ -in&n)use cu la#ele%$sune )e #alus%a)$se %!s!!lea ca un #u!i )e #e%e +"(leicin)use (e (ici!a%ele nesiu%enu"ai +n (anal!ni ,i cu c$"a,a )escheia$ la (ie(.

  A-i v$u> #ie%$ el cu ! v!ce +n%!i$ %i)ic&n) (u"nii

a"enin-$!%i )easu(%a ca(ului. Se aia +n a-a chi%ia,il!% +n"$%"u%i-i&&ia a%$&n)ui cu )eeul. Acu" acu" !% s$ ne +"(u,e (e !-iA,a A,a v$ %e#uie a-i ,iu a-i ,iu cu !-ii a-i ,iu ,i a-i$cu

Cineva +l a(uc$ )e u"e%i ,il scuu%$'  e%e! acas$ e,i #eaSe +n)e($%a%$ )e el cu sc&%#$ unii se %e%ase%$ #$nui!%i s!c!in) c$

s(ai"a +i luase "in-ile. a% GeseI (a%c$ )$)use s%echea +n el se !ia+n "il!cul l!% #&#&in) v$%s&n) )in el ni,e a"enin-$%i ne)eslu,ie.

124

Page 125: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 125/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

G$sula%ea +i )uhnea a #$uu%$ ia% (e a-ai !ili$ cu%eau ,i%!aie )elac%i"i.

  ;ini,e S$,i -ie u%a Ce ! +n)%u$>  Ce a" ,iu n!i>

  * #ea ca un (!%c  Sa sc$(a (e el  Ce s(uneai c$ a" ,iu cu !-ii>O "&n$ +l &l-&i v&%!s.GeseI se s"uci )in s%&ns!a%e l!vin) +n u%ul lui cu (u"nii +n !l'  Acu"a v%e-i s$ $$)ui-i> Cu ! cu !-ii a-i ,iu c$ aici aici

+n s(aele e%es%ei se al$ ! ! !v%eic$ =e)ecla%a$ a ac!l! e au

s! $seasc$ ,i (e u%"$. (!c (!c Eahaha ;a )%aculO "&n$ +l a(uc$ )e & (e la s(ae ala +nce%c$ s$i +nchi)$ u%a

s(u"e&n)$. GeseI se lu(a cu ei (e (l$cile )isl!cae ale (alie%ului caun ,!#!lan u%#a. T%$ea cu (u"nii +n )%ea(a ,i +n s&na ni"e%i (ecineva +n c!as$. e"ea +n s%&ns!a%ea ca )e cle,e a #%a-el!% #$%#$e,il!vin) cu (ici!a%ele +n !l ni"e%i enunchiul cuiva. Se aui un %$cne )e)u%e%e. Cu ! u%ie )e c&ine +n%$i el +,i +ni(se c!l-ii +n "&na ca%ei asu(a

u%a. Fe"eile se +"(%$,ia%$. =u (ueau s$ su(!%e s(ecac!lul aceseii!%!ase lu(e $%$ cuvine (%es$%a$ )e e"ee sus(ine )e )u%e%e ,i%$sul$%i &&ie.

  ;$sa-i"$ )a-i"i )%u"ul s%i$ cu v!cea %$u,i$ GeseI +n"il!cul unei can!na)e.

  =u #ie%a :%ei s$ a%ai aen-ia cel!% )e aa%$>  u%a?#ui s$ sca(e )in s%&ns!a%ea )e ie% cu (ue%ea su(%anau%al$ a

!"ului ie,i )in "in-i. Se cl$ina (e (ici!a%e. Se i#i cu %u(ul )e (e%ee (e u"$ae #ea (e u"$ae +n)!#i!ci )e cele ce i se +n&"(lase%$ sel!vea cu (u"nii +n (ie(ui (e ca%e a&%na c$"a,a $cu$ e%eni-$ a#ia+,i %$ea %$sula%ea'

  Sune-i ne#uni eu nu nu v%eau "aui-i =u v%eau )in (%icina unei i)!avce +"(u-ie nu v%eau s$ se )uc$ sinu%$ c& "aie i"( eu eu "$ )uc s! !nesc )in #&%l! acu" chia% acu"

P&n$ s$ a(uce ceilal-i s$ se )e"eiceasc$ )in ui"i%e el se n$(usi (ecul!a% ca un au% +nu%ia se +n)%e($ s(%e u,a !)$i-ei. Se l$s$ (e ea cu

125

Page 126: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 126/141

 J# Ot(e#)*e+

!a$ %euaea %u(ului s$u i#i cu (u"nii +n (laca )e sc&n)u%$ i#ea"e%eu &&in) )e !#!seala e!%ului !%#i )e ! u%$ e%!ce ce iv!%a )ina)&ncul !#sesiei lui )e s"ini. @nce%c$ s$ s(a%$ u,a. eschi)eeschi)e ;!viu%ile su%)e $ceau s$ %$sune su"#%u +n%eaa cl$)i%e

%!aa cu%e"u%a #$%&na cas$ )e la su#s!l ,i (&n$ la "ansa%)$.  Au"achen Au"achen #ie%a GeseI c& +l -inea u%a. Scuu%$clan-a c& (uu a(!i cu un %ele< )e ne+n-eles +nce(u s! +"(in$ +n sus+nce%c&n) s$ ! suceasc$ ,i s! s"ul$ )in le"n. =u i#ui.

Se a(uc$ )in n!u s$ l!veasc$ cu (u"nii s%&n,i +n (laca )e sc&n)u%$cu ! (asiune )e"!nic$. Au"achen eschi)e #esie i)!veasc$ iuc$ e,i aici c$ e ascuni Au"achen

@n$un%u *se% auise !ul. ia c$ s&%,iul e%a a(%!a(e.Aa%$ se lu"ina %e(e)e )e iu$. P%in e%eas%$ se s%ecu%a ! lu"in$

%an)ai%ie #u#uiu%ile nu "ai c!neneau. S$ea +n "il!cul !)$i-ei aa+"#%$ca$ cu "&inile a&%n&n) )ea lunul %u(ului ,i a,e(a. Acu" nui"ai %$"&nea )ec& s$ a,e(e. Ges(i%a-ia i se +nceini !(%in)use un)eva+n &le. P%ee%$ s$ +nchi)$ !chii. *%a "ai #ine a,a. Hn cal" lacial.Gese"na%e. S$ nu "ai ,ie ni"ic. Cu%&n) !ul se va s&%,i. Ge%eul

a($s$!% ca%ei s%&nea ini"a e%a nu"ai (en%u el.PaulHn)e ! i> e ce nu e%a aici l&n$ ea> +l si"-ea ,i acu" e%a +nc$

!a$ (lin$ )e el.Pl!aia )e l!viu%i +n u,$ ,i u%leele +n$#u,ie ! %ea)use%$ la via-$. i

%!sneul le"nului ca%e se s($%ea. @nc!%!> @nc!%!> :uiau +n ease"nalele )e ala%"$. Ale%a n$uc$ +n%e cei (a%u (e%e-i %u(ul +i e%a

)i%ia )e insincele ia%ei +nc!l-ie +nc!%!> S(%e e%eas%$> i>+na(!i S$ se ascun)$ su# )ivan@n cele )in u%"$ su# i"(ulsul unei s(ai"e !a%#e i#ucni +n h!h!e

)e (l&ns l!viu%ile +nve%,unae i se +nieau +n c%eie% ca ni,e (i%!ane.C$u %$"a)$ (e )ivan ,i +,i asu($ u%echile.

  Au"achen eschi)eO !%-$ s%$in$ ! %i)ic$ ,i ! +"(inse cu (ue%e s(%e cealal$ u,$ su#

l!viu%a c!%(ului u,a se )eschise la% ,i ea se %ei +n aelie%ul (usiu.Ca"ulaul l$sa +nune%ic #en$ e%ea +"(leicin)use #&#&in) +n

126

Page 127: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 127/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

a-a ei cu "&na %$"as$ li#e%$' "asa scaunul "anechinul )e c%!i!%ieie%ul )e c$lca (acheul cu vechi u%nale )e "!)$ !a%eca lun$ )ec%!i S! a(uce s! +n!a%c$ cu v&%ul ascu-i s(%e (ie( s! +ni$ aici+n l!cul +n ca%e (al(ia via-a. S&%,iul lini,ea %euiul su(%e" O

l!viu%$ (ue%nic$ +n &"(l$ $cu s$i sca(e )in "&n$ (%i"e)i!sulins%u"en +nce+nce (ici!a%ele i se +n"uia%$ le,inul #ine$c$!% +i+nv$lui si"-u%ile +n s&%,i +"(u,c$u%ile ,i #u#uiu%ile le auea acu")e )e(a%e B c$)ea c$)ea u,!% ca +n%! aluneca%e -in&n)use cu !"&n$ )e (laca nee)$ ,i luci!as$ a "a,inii )e cusu ia% +n cealal$s%&n&n) vali!a%a ei nea%$. ;ini,e $ce%e (!ae c$ )e acu"+nc!l! va i lini,e nu"ai lini,e ,i $ce%e B aah ce #ine B %$sul$u,u%a$ l$s&n)use (%a)$ )elici!asei sena-ii a necun!,in-ei

;u"in$ * !a%e cu (uin-$> Acu" la s&%,i>i !u,i

P$%un)ea (%in%e enele ei )ese se %ev$%sa (e a-a ei ca ! &,ie+nus$ s%&nse !chii cu +nc$($-&na%e. @n aceea,i cli($ si"-i ! aine%e )e"&n$ !"eneasc$.

O ,!a($ insisen$ a(%!a(e )e u%eche'  Eai Ge(e)e ei-! )e "ine nu %e#uie s$-i ie ea"$

@i )$)u c%ea%e a#ia +n cli(a c&n) (e u"$ae vie se si"-i %i)ica$ )eni,e "&ini #$%#$e,i nu se +"(!%ivi c&n) acese "&ini ! &%&%$ (e (!)ea.

  *i hai %i)ic$e ! +n)e"n$ ca (e un c!(il %$s$-a ! v!ce &&i$.Acu" %e#uie s$ %ei,i s(i%i)u,ule

&inile ! l$sa%$. C$u (e ceva "!ale ,i ! ceva "!ale ! ac!(e%i caun val ie%#ine caiela ,i )e!)a$ se $cu ia% lini,e ,i +nune%ic.

Cun!scuul "i%!s ac%u )e s!$ a#u%i$ +i ($%unse (e n$%i.  G$"&i aici ,i nu sc!ae ! v!%#$ +-i s(un eu c&n) va %e#uiHn)ei> :alia Hn)ei valia> O c$u$ #&#&in) (%in +nune%ic !

$si ,i ! s%&nse la (ie(ul ei. Ova ($s%a (&n$ la ca($ Se s%&nse he" ca s$ ie c& "ai "ic$ ,i nu)eschise !chii.

127

Page 128: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 128/141

 J# Ot(e#)*e+

13

H,a ce)$. GeseI i#ui +n cele )in u%"$ s! !%-ee ,i s$ s"ul$clan-a. O avea +nc$ +n "&n$ +n cli(a +n ca%e )$)u n$val$ cu %u(ul lui"asiv +n !)$i-$.

J&#&i (e (e%ee c$u&n) c!"ua!%ul elec%ic%$sula%ea !#!si$ +i ,uie%a +n (l$"&ni.

@,i %!i n$&n (%ivi%ile (%in ascun$!a%ea (usie. Cu )!sul (al"el!%+,i %ec$ !chii c$nin)use s$ )eslu,easc$ "ise%ul. A )is($%u Silueene%e #$%#$e,i se s%ecu%a%$ +n !)aie )u($ el se +n%$"$)i%$ "ue +n

s(aele lui. ;e si"-ea +n cea$ %$sula%ea.J$$ )e sea"$ c$ u,a )ins(%e aelie% e%a +n%e)eschis$ se %e(ei +n%

ac!l! ,i se +ni(se +n ea cu u"e%ii lui la%i )a% +nune%icul -ea($n)in$un%u +l (i%!ni l!cului.

e!)a$ un ascicul (%elun )e lu"in$ s%$(unse +nune%icul +i c$u (e a-$ ,i i! )e!li' l!#ii u%echil!% %!,ii )e u%ie !chii "ici+nl$c%i"a-i cli(in) (%!se,e +n #$aia lu"inii B e<(%esie alnic$ )e

)iav!l a"e-i )e #e-ie.  Ce v%ei> un$ ! v!ce )in +nune%ic.@l scuu%$ un i!% )e s(ai"$ a(!i $cu un (as +naine ai&n) (u"nii

+n !l.  Hn)ei> iu c$ se ascun)e aiciin !)$i-$ se n$(usi%$ c&eva siluee ne%e. S$eau +n s(aele lui

!%"&n) un se"ice%c. T$ceau. GeseI +nain$ e%in)u,i !chii )e %aele

a"e-i!a%e.O v!ce as(%$ ,i )&%$ +l $cu s$ se !(%easc$.  =iciun (as "ai )e(a%e i nu "ai #ie%a

:%ei (!ae s$ vin$ $ia )in s%a)$> Te +"(u,c$ ,i (e ine ! )a$ cu n!iCa (e un c&ine

Ti%ul i#ucni )in n!u ca ! vielie $c&n) s$ se cu%e"u%e %a"elee%es%el!%.

  a% u u cine e,i> +n%e#$ GeseI cu %es(i%a-ia ,uie%$!a%e.  Ce-i (as$ Ce cau-i u aici> Oi i v%eun (una,>

128

Page 129: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 129/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

  *u eu (e !v%eicu-a aia nu nu se ascun)e aici>  :i$ +nc$l-a$ Je-iv !%)ina% Cine ,ie ceai v$u e%e!

Cau$ )e! +nin)e c& "ai %e(e)e (&n$ nu"i (ie%) %$#)a%ea #a$e +nc!l!nul $u ,i ui$ ce -i sa n$$%i ,i #a$ )e sea"$ )ac$ ci%i(e,i

ceva sea%a n! "ai a(uci sue )e !chi sau a-ini-i asu(%a a  Ce> Cu" cu" ai>;ane%na se a(%!(ia cu (as len )e !as(eele ne(!i +i inun)$ a-a

 (uhav$ cu ! lu"in$ al#$ GeseI #$u +n %e%ae%e ca un %ac )in a-a (uncului !%#i!% #!l#!%!si ceva ne+n-eles Se ci!cni cu s(aele )ei)ul %u(u%il!% #$%#$e,i ,i si"-i cu" acesea se +n)e($%au )e el cusc&%#$. C$u +n (%$(asia )eschis$ +n%e ei c$u$ a)a%nic cu "&inile uns(%iin nu )$)u )ec& )e !lul (usiu ,i +nuneca.

  =u e a(%!(ia s%i$ el )e s(ai"$ cu v!ce (i-i$ia$ ,i +ninse"&inile +naine. @n aceea,i cli($ ceva "!ale +l (lesni (ese a-$. P&n$ s$,i vin$ +n i%e se %ei (lesni +nc$ ! )a$ ,i +nc$ ! )a$. ;!viu%ile c$)eausu%)e (ese !#%ai ,i el se e%ea ac!(e%in)use cu a"&n)!u$ "&inile.

  Ţine s%i$ !"ul )in u"#%$. @i a%unc$ (ese !chii h!l#a-i sulul )es!$. Tun)e! Aici se c!ase nu"ai (en%u !a"eni

O $ce%e (%evesi!a%e )e %ele se a,e%nu )in n!u (ese aelie% ! lini,e (e ca%e n! "ai ul#u%a acu" nici "$ca% !,neul l$#u-el!% )e ,!a%eci.!a% #u#uiul sinis%u al unu%il!% a"eseca cu l$%aul saca)a al"i%alie%el!% s($%ea $ce%ea )inaa%$.

;ane%na se sinse.T&%&n)u,i (ici!%ul !"ul )in u"#%$ se a(%!(ie )e e%eas%$ ,i %i)ic$

h&%ia nea%$ )e ca"ula.

/!%ii )i"ine-ii )e iunie +nce(use%$ s$ )esenee +n (enu"#%$c!nu%u%ile !#iecel!%. ;uc%$!%ul le ,ia (e )inaa%$. @n "il!cul l!% sescu%ea via-a lui )e !ae ilele. Pa%cu%se cu (%ivi%ea aelie%ul a(!i cu"e%sui ,chi!($a se +n)%e($ s(%e sc$unelul lui se a,e$ a)us )e s(ae+n (!i-ia +n ca%e +l "ulase%$ anii +n)eluna-i )e c%!i!%ie. Si"-i !a($sa%e %ea +n (ie(. @,i l$s$ ca(ul (le,uv +n (al"e +l chinuiau&n)u%ile. *h via-$ a"a%$ Ju"#u" )u)uie )easu(%a ac!(e%i,u%il!%)e se cu%e"u%$ sicla +n %a"ele e%es%el!% Taaaaa. @i aui> =e"-ii *h !a"eni #uni e )e %$uD S(ai"a +l su%u"$ )a% acu" nu

129

Page 130: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 130/141

 J# Ot(e#)*e+

se "ai &n)e,e la el. *l ca el Hn #$%&n $%$ %!s ca%e na avu nicie"eie nici c!(ii via-a ,ia !"!%&! la !cul )e c$%-i inuil ca un (ie%!i ce +ncu%c$ )%u"ul Ce avea s$ "ai a,e(e el )e la via-$> esulh!in$%ise (%in lu"ea asa &%&n)u,i (ici!%ul s&n )u($ el. e %$#!iul

)in 914 ali-ia ,i !-i )%aciiHn !,ne +n s(aele lui +l $cu s$ se +n!a%c$ &n)u%ile i se+"(%$,ia%$ ca un s!l )e v%$#ii s(e%iae.

*a s$ea +n (%aul u,ii )ins(%e c$"$%u-$. Chi(ul ei su# ($%ui)es(lei a%$a ca ! (a$ +nins$. S%$lucea )e al#ea-$ +n +nune%icul %a%.P%ivi%ea ei a(%!a(e c$l +ns($i"&n$. Seaua al#en$ )in (ie( vali!a%anea%$ +n "&n$. Se %i)ic$. e #un$ sea"$ nul ve)e sau (!ae nici nuv!ia s$l va)$. e acu" +nc!l! (e ni"eni P&n$ s$ se u%neasc$ )in l!cea (!%ni +naine %e!i cu "i,c$%i "ecanice ca )e "a%i!ne$. Hn )!i Oaunse a#ia l&n$ u,$ ,ii #a%ica)$ )%u"ul cu ! c!%(ul. =ui (l$cea (%ivi%ea aceea n$uc$ a !chil!% ei "a%i cu (u(ilele )ilaae )e +nune%ic.Ascul$ @,i a,e$ "&inile (e u"e%ii ei. O scuu%$ +nce%c&n) s!%eeasc$.

  @nc!%! s(i%i)u,ule>  ;$sa-i"$

  *i hai vin!-i +n i%e =us )ec& eu nu"ai eu Aa%$ sun ei +iaui>

  *u eu %e#uie B "u%"u%a%$ #uele ei eu %e#uie %e#uie s$ (lec alel la% la% !"!%+

  i +nc!%!> "iiic! +nc!%! ai v%ea  $ )uc la ai "ei. ;a Te%ein. ;$sa-i"$ (!ae c$ ei +"i sc%iu

,i *u nu "ai a" ce c$ua aici nave-i v!ie s$ "$ +"(ie)ica-i la%

uci)e ,i-i la% uci)e )a-i"i )%u"uS%&nse +n (al"e u"e%ii i%avi ,i scuu%$ u,!% c!($celul "l$)i!s al%u(ului ei eci!%elnic ce se #$ea su# )eeele lui. O s%&nse la (ie(cu !a$ (ue%ea ,ii "&n&ie ($%ul +nce%c&n) s! lini,easc$. in !chi+nce(u%$ s$i (icu%e lac%i"i "$%une ,ii u"ei%$ a-a. Pl&nea. Pl&nea)e s!a%a ei )e a lui )e s!a%a acesei lu"i n$($suie ,i a#%uiae.

O i"(l!%a )a% ea nul auea.

  ;$sa-i"$ )a-i"i )%u"u v$ %!Se #$ea cu el ca ! (isic$ s$l#aic$ nici na% i #$nui la ea a&a !%-$

130

Page 131: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 131/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

,i su(le-e. Se (%!(i cu a"&n)!u$ "&inile )e (ie(ul lui ,i cu ! #%usche-e nea,e(a$ +l +"(inse a& )e (ue%nic +nc& #u%$+"(leicin)use ,i se i#i )e c!l-ul "esei c$u (e scaun e"&n) ,i%$&n)u,i )in %eu %es(i%a-ia (&n$ s$,i %evin$ ea a(uc$ clan-a ,i

a($s$Pe )in$un%u u,a e%a )escuia$ cu ! ailiae )e ,!(&%l$ se s%ecu%$aa%$ se aui -$c$niul #%!a,ei ,i aa )is($%u Se $cu nev$u$

Cul!a%ul Pusiu ,i $cu@,i %!i (%ivi%ile +n u% ini"a +i #$ea ne#une,e.

A(!i %e(ele se n$(usi +n !s (e s(i%ala +nuneca$ vali!a%a se i#ea)e (e%ee sc&n)u%$ #$$!%i$ %$s%&nea +n ec!u%i su%)e #!c$niul c!nual $l(il!% ! %$sni "i%!sul )e "uceai )in an B +nc$ ! (%ivi%e +n u%' +n)%ea(a )ec!%ul )e!lan al cu%-ii ine%i!a%e cuia )e cenu,$ (lin$ cuv&% c$%uci!%ul s!#a%ului +n s&na +nune%ic (!a%a i"!#ilului P!%niiue +n%ac!l! +n %eac$ !#se%v$ +n s(aele ei ! silue$ nea%$. O"ulca%e ! ($ea sc!ase un s%i$ )e ui"i%e. @l +"(inse cu "&na +n%! (a%e! cli($ si"-i +n (al"$ %$c!a%ea clan-ei )e ala"$. H,a se c%$(a +nce !"ai "ul B s%a)a

;u"ina ilei a% s!a%ele nu se +n$l-ase +nc$ (e ce%.

O #u#uiu%$ +ni!%$!a%e s(a%se v$)uhul ! -inui l!cului a(!i)eun$u%i )e (u,c$. P!a%a se +nchise !"!!s +n u%"a ei. Se li(i cu !%u(ul )e i%"a l$cui$ a unei #$c$nii.

Caea vinu%i lichi!%u%i. A%ic!le c!l!niale.@n cli(a aceea +i $%i +nchise %e(e)e !chii a(!i +i )eschise*%au ! ac!l!Se cu%e"u%$ !a$ cu(%ins$ )e ! s(ai"$ s$l#aic$ )a% !chii %$"ase%$

i<a-i +n%ac!l!.S$eau nu"ai (e ! (a%e a s%$ii la "a%inea %!ua%ului la )!i (a,i

unul )e cel$lal +n!%,i cu s(aele s(%e i)u%ile casel!% cu s(aele s(%eea. =ui ve)ea la a-$. Ţevile au!"ael!% +ninse +naine c$,ile )e !-el (e ca(. T$cu-i. =e"i,ca-i. Saui Sane )e (ia%$ %$sc%$c$%ae an!"e$%$ via-$ +ni!%$!a%e +n ne"i,ca%ea l!% +nc%e"eni$. e!ca")a$ n!ve)eau ,i e%au lini,i-i. e!ca")a$

 =i,e c!"eni ule% +n c%eie%' Acu" Acu"@,i %!i (%ivi%ea +n u% ca ! ia%$ h$iui$. @nc!%!>

131

Page 132: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 132/141

 J# Ot(e#)*e+

F$%$ s$ %$sule cu s(aele li(i )e i)u%ile casel!% ,i )e !#l!anele %aseale vi%inel!% se u%i,$ +nce +nce (&n$ +n c!l-ul s%$ii. !i %ei (a,i Hn (as ,i +nc$ unul Ce ciu)a c$ n! #$ase%$ +nc$ +n sea"$ c$ nuiauise%$ #$$ile s!n!%e ca )e ci!can ale ini"ii i ce sena-ie ciu)a$'

se )e)u#lase (a%c$ ! s(ai"$ a"e-i!a%e +i +nv$lui ca ! neu%$ si"-u%ile! s"ulse )in (%!(%iai (iele un c!%( cu !ul s%$in )e al ei se s%ecu%aacu" +n s(aele %u(u%il!% "asive ve%icenu,ii ia% ea +l u%"$%ea )!a%)in )ea,a%ea e<e%i!a%$ a visului. =u ni"ic )in !ae asea n! (%iveau (e ea ni"ic nu e%a a)ev$%a Paul Ah )ac$ ai ve)ea

@nc$ un (as C!l-ul s%$iiPici!a%ele ! %$)a%$' ! #uhi%$ sinu%e +n%! !an$ nes$#ui$

+"(inse )e ene%ia a#su%)$ a s(ai"ei B ia$ ,i c!l-ul s%$ii (e aici B (u%au un c!%( li(si )e via-$ (e uli-a +nus$ c& "ai )e(a%e c& "ai)e(a%e @n calea ei ni"ic )ec& (!%-i +nchise e%es%e ca"ulae

Hn -iui s%i)en )e luie% ! su%(%inse la ca($ul alei s%$)u-e cav&%ul unei s$e-i. =u,i )!"!li (asul nu ve)ea nu auea !ul sec!ncen%ase )e!)a$ +n (ici!a%e ah vali!a%a sa )us canaulie,i al unei (!%-i i! s"ulse )in "&n$ )a% ea nu se !(%i )in uaine#uneasc$ +naine "ai )e(a%e c& "ai )e(a%e un h!h! )e (l&ns

+i scuu%$ %u(ul %ase !%-$ )in (l$"&nii a(%in,i ,i )e!)a$ aleluie%$u%i ,i )in n!u alele )in !ae ($%-ile ,i un %!($i )e #!canci ca!ni eci sue $n$ni "ealic )e (!c!ave @naine@nc!%!> Hli-a se scu%ea )e!)a$ +n%! s%a)$ (%inci(al$ la+nc%uci,a%e au!ca"i!ane "ilia%e #u%)uh$n!ase ,i +n u%ul l!% %!iau cau%nicile siluee ve%icenu,ii cu c$,ile )e !-el +n ca(

 'i, nem%ii!*%au ac!l!Se li(i )e ni,a unei in%$%i se u%i,$ +nce alunec&n) )ea lunul

 (!%-ii clan-a ! +nce%c$ +ncuia$ A,a)a% +n s&%,i +n s&%,i+,i ise +n sinea ei cu sena-ia aceea nes(us )e )ulce a u,u%$%ii (e ca%e !%u(ul ! )!%ea +n s&%,i )a% ! n!u$ luie%$u%$ ! %ei la via-$.

Se ui$ s$l#aic +n u%.;a c&-iva (a,i )e ea un i"!#il $ia )e unelul +nuneca al unui (asa

)!u$%ei salu%i ,i aa A auns

/#u%a (e (ie%ele v&sc!ase #&#&in) cu "&inile +ninse (%in #ena

132

Page 133: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 133/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

+nec$ci!as$ )uh!a%ea cl!seel!% a"eseca$ cu "i%!sul ac%u alscu%s!%il!% )e #e%e# un (asa lun +n%e%u( )e ! cu%e +nus$ #u!aie ,isicle sinhii )e #$u c!v!a%e !chi )a $%ise +n !ana ei ni,e !chi+ns($i"&na-i )a% ea ale%$ +naine $%$ -in$ $%$ &n)u%i +n "ineai

)eli%an$ cu ($%ul )es(lei luu%&n) +n #$aia v&nului ca ! "a,in$ni"ic )ec& ! "a,in$ un)!i un)!i se (!icni cu (ici!%ul )e ceva'! encuial$ u"e)$ s$%&"ici!as$ +i alunec$ su# (al"e ! !(%i +n l!cun luie%a s%i)en ($%un$!% ! %e(use (e (ici!a%e (!c )u)u)u)u)u @naine @nce(u s$ va)$ #ena (asaului se %isi(ea se e%"inaac!l! =ui venea s$,i c%ea)$ !chil!% ac!l! vei>

;u"in$Ah +n s&%,i +i venea s$ s%ie )in %$s(ue%i B lu"in$ a)ev$%a$ i

se a(%!(ia )e ea cu ieca%e sal C&eva eci )e "e%i +nc$ ,i (ese)%u" )inc!l! )e %!ua% +n s%$luci%ea s!a%elui ca%e !c"ai %$s$%ea+nve%eau #!scheele su!ase ale (a%cului ,i ia%#a ,i c!(acii +nal-icu sc!a%-a c%$(a$ (e %unchiu%i alnici +n ne"i,ca%ea acesei )i"ine-ilini,ie )e va%$ ,i s!a%ele ia e ui$ (%!su-$ %ic!as$ uie cu"sa%"$ ,i +"(%$,ie s&ncile acelea )e #en$ +n%$"$)ie ce lu"in$ (ue%nic$ a%$!a%e (!c (!c C&-iva (a,i nu"ai ,i e a%unci +n

c!a"a caiela$ a ie%#ii +-i +nii )eeele ,i e (ie%i ia% (%in%e i%ele eica ! u%nic$. P%in%e ui,u%i se ve)e al#in) ceva )esiu% e ! %$)in$%$)ina l!% )a nu se +n,al$ halaul acela al# sc%!#i (!%ne,e ua+n%ac!l! ,i #!a%$ #!a%$ (%in ae%ul (%!as($ al )i"ine-ii ,i e a& )e"inuna ,i nei%esc )e u,!a%$ #!a%$ s(%e "i%!sul acela al# )e)einecan Ta$ +i s%i$ +n +n&"(ina%e a$ A,ea($"$ viuchia% acu" ,iu -ia !s %eu nui a,a> Ta$ )a% nu nu ,iu (ss)es(%e asea s$ nu "ai v!%#i" #ine c$ %$i-i ah $icul "eu )e ce

nu "ia-i sc%is> Hn)e un)e sau (ie%)u sc%is!%ile v!as%e> ,ii +liu#esc nes(us )e "ul a$ iane (e a"&n)!i acas$ c%euse" c! s$"!% )e %!a$ )a% nu nau (us "&na (e "ine Ta$ a,ea($"$

Ţ&,ni iue )in (asa.

Acu" nu "ai auea luie%$u%ile (%eluni ce %$sunau asu%i!% )in

!ae )i%ec-iile. =ici #ie%eele )e ui"i%e ale u%"$%i!%il!% nicic!"enile l!% uu%ale T!ae e!%u%ile se c!ncen%ase%$ s(%e %ealia%ea

133

Page 134: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 134/141

Page 135: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 135/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

e sue )e !%i sa +n!%s (e i%ul acesei +n&"(l$%i +na(!i s(%e #ancaaceea in!ensiv$ )in (a%c ,i ia%$,i +naine s(%e "!"enul acela )%a"aic)e ne+n-eles @n !n) nu se +n&"(lase ni"ic' a a($sa (e clan-$ ,i ain%a.

O)aia e%a !al$ =i"ice a( nici (e u%"$ nu sa +n&"(la ni"ic. @i %$"ase%$ )!a% c$ua%ea

)%u"ului #&#&iul +n !l. @n%e#$%i $%$ %$s(unsu%i. e ce !a$ lu"eaace> Tac !a"enii ac luc%u%ile. e ce nu sa +n&"(la ni"ic> e ce!ae sau +n!%s ,i sau +"(!"!li +n "!ci%l$ +n a"!se%a "uce$i$ a (%!ec!%aului> e ce nu sa n$%ui ce%ul>

i ini"a c!ninu$ s$ #a$ +n (ie( la el ca +naine

Chi(u%i cuvine lasu%i. Hn las un v!n =u"ai (e acesa +l au)e"e%eu c&n) +nchi)e !chii. T%e#uie s$ %$ie,iD T%e#uie s$ %$ie,i a%cu"> Se luase la ha%-$ cu lasul acela )a% lasul e%a "ai (ue%nic. *%a +nel che"a cu +nc$($-&na%e +n n!a(ea aceea +ni!%$!a%e +n ca%e el "$su%aa)&nci"ea )en$)e)ei. i +n cele )in u%"$ ca(iul$' aunsese la ca($ul)%u"ului.

Se %i)ic$.eschise la% e%eas%a ,i l$s$ s$ ($%un)$ +n !)$i-$ ci%i(iul u%e, al

v%$#iil!%.Se %eea (a%c$ )in%un vis +n)eluna +,i %ecu "&na (ese a-a

 #!-i$. A(!i +,i )$)u sea"a c$ )u%e%ea aceea chinui!a%e ca%e +is%e)elea s!"acul nu e%a alceva )ec& !a"ea ! !a"e !#i,nui$cu"(li$. e c& i"( nu "ai "&ncase>

C$sc$. @,i +"(%eun$ "&inile )u($ cea$ ,i,i +ninse %u(ul a& )e a%e+nc& +i %!sni%$ !"!!s !asele. T%ase a)&nc +n (ie( ae%ul a%e al

)i"ine-ii )e va%$. N!s cu%ea s%&"$ +n ca%e $cea c$%uci!%ul ($%$si als!#a%ului sus (ese ac!(e%i,u%i ce%ul au%iu. @nce (e nesi"-ie sec%$(a )e iu$.

Acu" P%i"a %a$ alunec$ $cu$ (ese #$%&nul ac!(e%i, ,i %$"asesus(en)a$ un)eva +n c!%!ana su!as$ a casanului. O $%i ,i +,i +ncle,$"a<ila%ele.

@naine T%e#uie s$ %$ie,iD

135

Page 136: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 136/141

 J# Ot(e#)*e+

Casele vechi au lasul l!% "ainal. Ascul$'cineva u"#l$ (e sca%$ luie%$ +n su%)in$ ! ,a(c$ u%i$ %ece ule%$!% (%in )%e(ul e%es%ei san)alele li($ie (e ($%$-elele )e (ia%$ )e sus seau)e )e!)a$ suneul ascu-i al unui ceas )e,e($!% ,i un c!(ila, %ei

)in s!"n +i %$s(un)e cu -i(ee )e in)ina%e. Pa,i ,i lasu%i ,uvi-a )e a($ace s$ vi#%ee s!n!% hea#ul )e inichea )in c!ul (alie%ului )e un)eva%$sun$ s%i)en un %&s )e ei-$ casa se %ee,e ,i (%in u,ile )eschiseale #uc$$%iil!% %$#ae hu%uiul %&,ni-el!% )e caea

136

Page 137: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 137/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

POSTFAŢĂ

 (m fost unul din martorii frăm)ntării creatoare a lui Jan *t+enek pe c)nd în mintea lui prindeau via%ă eroii romanului G!"e! Nuliea ,i+nune%icul.  'ra  în toamna anului  1957 la o"riş, în apropiereacapitalei cehoslovace. /n Casa de crea%ie a scriitorilor, cu prilejul unui seminar al traducătorilor, or0ani1at de inisterul /nvă%ăm)ntului şiCulturii din %ara prietenă, am stat deseori de vor"ă cu autorul căr%ii de fa%ă, care îmi povestea cu multă însufle%ire despre destinul tra0ic al lui 2aul şi 'ster, constr)nşi să-şi consume focul pasiunii lor într-un

moment de 0rea încercare pentru poporul cehoslovac. 3storisirea lui *t+enek m-a impresionat profund. /n lunile şi anii

care au urmat, m-am întors, nu o dată cu 0)ndul la destinul nefericit alcelor doi eroi ai săi. (şteptam cu neră"dare şi emo%ie apari%ia căr%ii,convins fiind că autorul va i1"uti să 1u0răvească în cuvinte răscolitoareac%iunea unui roman plin de patosul dra0ostei curate şi al luptei drepteîmpotriva întunericului na1ist.

Cartea este o revela%ie. /ncredin%area tălmăcirii ei în lim"a rom)nă aconstituit pentru mine o sarcină de cinste.*t+enek este un scriitor pu%in cunoscut în %ara noastră. in opera

lui a fost tradusă doar lucrarea Qluci O%eWi $ăie%ii din *reşi, apărutăîn anul 5678, la 'ditura 9ineretului cu titlul :Copiii noştri;<, o povestire cu caracter educativ, vădind   ! în%ele0ere remarca"ilă a psiholo0iei celor mici.

=-a născut la 2ra0a, la 56 noiem"rie 56>4. ?coala primară şi

 secundară le-a făcut în oraşul natal. 9ot aici şi-a desăv)rşit învă%ătura, studiind cu pasiune filosofia. ( trăit intens, în anii adolescen%ei, clipeledureroase ale cotropirii. ( ascultat cu inima sf)şiată tropăitul sinistrual ci1melor hitleriste pe stră1ile 2ra0ăi, a vă1ut cu durere cum mii deeroi ai li"ertă%ii luau drumul închisorilor, al la0ărelor şi al eşafodului,l-a înflăcărat lupta d)r1ă, înverşunată a poporului, l-a impresionatunitatea de monolit a comuniştilor. upă eli"erare, s-a consacrat

 scrisului, devenind unul din cei mai "uni pro1atori ai %ării sale. 2entrumerite deose"ite în domeniul literaturii, a fost distins cu titlul de

137

Page 138: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 138/141

Page 139: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 139/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

dra0ostei c)ntat de scriitorii lumii din antichitate şi p)nă în 1ilelenoastre. Cadrul ac%iunii îl constituie vremurile sum"re ale ocupa%iei L,eroii sunt doi adolescen%i, 2aul şi 'ster, care descoperă, ca şi tinerii dinmiile de 0enera%ii precedente, dra0ostea. 2re1en%a celor doi

 prota0onişti este eKtrem de vie, celelalte personaje eKistă numai în func%ie de ei. (c%iunea este astfel construită, înc)t totul ne îndreaptăcătre cunoaşterea perfectă a acestei perechi de îndră0osti%i, care, laurma urmei, nu repre1intă dec)t o făr)mă de lume, repet)nd aproapemaşinal 0esturi şi atitudini arhicunoscute. Cu toate acestea, dra0ostealor are ceva cu totul aparte. 'i nu se pot "ucura de ea în deplinăli"ertate. 2entru 2aul, un t)năr ceh, a"solvent de liceu, şi pentru 'ster,o t)nără evreică, care urma să plece pe drumul fără de întoarcere al

la0ărului de la 9ere1in, dra0ostea este o sursă de "ucurii intense dar şide mari primejdii. 'a are caracter conspirativ tinerii o ascund pe "unădreptate lumii tene"relor din jur   ocupan%ilor şi slu0ilor lor   B dar şicelor apropia%i B părin%ilor lui 2aul  B de teama de a nu o pierde, de a nuo primejdui.

 'i se iu"esc în spa%iul str)mt al celor patru pere%i ai unei încăperi pra0he1e, mică oa1ă în mijlocul deşertului. (fară e cea%a compactă a

ocupa%ieiM hitleriştii patrul)nd pe stră1i, afişe care anun%ă eKecutarea amii de patrio%i, la0ărul de la 9ere1in, trădătorii care ascultă şi transmit şoaptele.

 2aul şi 'ster ar vrea ca cei patru pere%i ai camerei să-i i1ole1e deîntunericul înfricoşător. =entimentele puternice, du"late de o mare do1ăde naivitate, i1"utesc vremelnic să le dea ilu1ia unui spa%iu departe deorice frăm)ntare umană. ar crunta realitate îi contra1ice dureros. (tmosfera apăsătoare a :oraşului de aur;, călcat de ci1mele fasciste,

 pătrunde treptat, treptat în încăperea 'sterei. 3u"irea ei pentru 2aulcapătă alt în%eles, după cum şi dra0ostea acestuia îm"racă o nouă şi profundă semnifica%ie. 3nimile lor palpită de 0rijă. /n fiecare din ei senaşte puternic, ire1isti"il, 0)ndul ocrotirii celuilalt. $ucuriile şineca1urile, i1")n1ile şi insuccesele, alternea1ă. (şa cum apar,circumscrise la via%a celor doi eroi, au o mare for%ă sim"olică,întruchip)nd o ra1ă de lumină, de speran%ă în mijlocul unor imense

tene"re.9otul în rela%iile dintre cei doi eroi poartă pecetea unei puternice

139

Page 140: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 140/141

 J# Ot(e#)*e+

tensiuni. 2oate din această cau1ă, 'ster 0ăseşte cu cale, în cele dinurmă, să părăsească ascun1ătoarea, să se jertfească spre a nu pricinuimoartea lui 2aul şi a celor apropia%i lui. ?i 'ster şi 2aul, conştient sauinconştient, au atitudini eroice. 'i constituie o părticică de lume, care

ac%ionea1ă cu mijloace naive pentru ca întunericul să se risipească.=entimentele lor curate, atitudinea curajoasă sunt semne ale unor înaltevirtu%i, caracteristice eroismului oamenilor cinsti%i, care n-auîn0enuncheat în fa%a na1iştilor  aceştia au dat o pildă luminoasă deac%iune celor doi tineri îndră0osti%i. Cititorul simte pulsul ac%iunii populare din fiecare pa0ină a căr%ii. Nor"ele cu t)lc ale "ătr)nuluilucrător Cepek, atitudinea umană a părin%ilor lui 2aul, ecourile luptelordirecte, toate sunt o pre1en%ă stenică, demonstr)nd fără echivoc că

tene"rele se vor împrăştia şi în locul lor se va revărsa ire1isti"il lumina. ra0ostea lui 2aul şi 'ster se ridică la marea înăl%ime a

 sentimentelor din dramele shakespeariene. /n condi%iile proprii de desfăşurare, ea are darul de a transmite

 pre1entului dar şi viitorului un mesaj în plusM acela al profunduluiumanism, de1"ărat de prejudecă%i rasiale, încărcat de semnifica%iano"ilă a dra0ostei dintre oameni, a urei fa%ă de întunericul în care

 fasciştii au i1"utit să arunce, temporar, popoarele asuprite. Iomanul lui *t+enek con%ine un serios şi 0rav avertisment. 'latra0e aten%ia asupra reînvierii fascismului şi constituie B aşa cum scrierevista sovietică :@iteratura i ji1ni; @iteratura şi via%a< un îndemn :lavi0ilen%ă şi la adevărata fră%ie între oameni;. I!"e! Nuliea ,i+nune%icul este o eKpresie puternică a umanismului, aşa cum a fostcaracteri1at în cuvintele lapidare, emo%ionante, ale eroului poporuluicehoslovac, Julius FucikML Oa"eni va" iu#i vehea-i

 /n  G!"e! Nuliea ,i +nune%icul *t+enek se relevă ca un artistdeplin format, care stăp)neşte la perfec%ie tehnica construc%iei epice,i1"utind să transmită milioanelor de cititori din lumea întrea0ă carteaa fost tradusă în 58 lim"i< un mesaj vi"rant ce poate fi comparat   Bcit)ndu-l pe @ouis (ra0on B cu :un c)ntec dura"il;.

 (pari%ia romanului în traducere rom)nească pune la îndem)na

cititorului una dintre pasionatele căr%i ale literaturii antifasciste, de pa0inile căreia te desprin1i cu 0reu. (mintirea ei va răsuna ca o

140

Page 141: Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

8/12/2019 Jan Otcenasek - Romeo Julieta Si Intunericul

http://slidepdf.com/reader/full/jan-otcenasek-romeo-julieta-si-intunericul 141/141

Romeo,Juliet !i "#tu#e$i%ul

mărturie a unor momente întunecate, care nu tre"uie să se mai repete su" nicio formă.

N*A= GOSH

---- S."$!it ----