ion roman realist

16
Ion Ion de L Rebreanu de L Rebreanu roman realist roman realist

Upload: viobar

Post on 17-Nov-2014

24.226 views

Category:

Technology


7 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

IonIon de L Rebreanu de L Rebreanuroman realistroman realist

Romanul este o scriere epica in proza , Romanul este o scriere epica in proza , cu actiune complexa , de mare intindere , cu actiune complexa , de mare intindere , desfasurata pe mai multe planuri , cu desfasurata pe mai multe planuri , cu personaje numeroase si cu o intriga personaje numeroase si cu o intriga complicata . Romanul are o structura complicata . Romanul are o structura narativa ampla , organizata pe mai multe narativa ampla , organizata pe mai multe planuri paralele sau intersectate , in care se planuri paralele sau intersectate , in care se prezinta un numar mare de personaje , cu prezinta un numar mare de personaje , cu pondere diferita in structura epica pondere diferita in structura epica (personaje principale , secundare , (personaje principale , secundare , episodice etc.)episodice etc.)

Liviu Rebreanu este creatorul Liviu Rebreanu este creatorul romanului romanesc modern deoarece scrie romanului romanesc modern deoarece scrie primul roman obiectiv din literature romana , primul roman obiectiv din literature romana , “Ion” si primul roman de analiza psihologica “Ion” si primul roman de analiza psihologica din proza romaneasca , “Padurea din proza romaneasca , “Padurea spanzuratilor” . spanzuratilor” . Este un scriitor modernist , Este un scriitor modernist , ce se opunea traditionalismului , care a ce se opunea traditionalismului , care a participat la gruparea condusa de Eugen participat la gruparea condusa de Eugen Lovinescu si concretizata prin cenaclul si Lovinescu si concretizata prin cenaclul si revista “Sburatorul”.revista “Sburatorul”.

““Ion” de Liviu Rebreanu este primul roman Ion” de Liviu Rebreanu este primul roman obiectiv din literatura romana , a aparut in 1920 , obiectiv din literatura romana , a aparut in 1920 , dupa o lunga perioada de elaborare , asa cum dupa o lunga perioada de elaborare , asa cum insusi autorul mentioneaza in finalul operei , intre insusi autorul mentioneaza in finalul operei , intre martie 1913 – iulie 1920 . Aparitia romanului a martie 1913 – iulie 1920 . Aparitia romanului a starnit un adevarat entuziasm in epoca , mai ales starnit un adevarat entuziasm in epoca , mai ales ca nimic din creatia nuvelistica de pana atunci nu ca nimic din creatia nuvelistica de pana atunci nu anunta aceasta evolutie spectaculoasa : “ anunta aceasta evolutie spectaculoasa : “ Nimic Nimic din ce a publicat inainte nu ne putea face sa din ce a publicat inainte nu ne putea face sa prevedem admirabila dezvoltare aunui scriitor , prevedem admirabila dezvoltare aunui scriitor , care a inceput si a continuat vreo zece ani , nu care a inceput si a continuat vreo zece ani , nu numai fara stralucire dar si fara indicatii de numai fara stralucire dar si fara indicatii de viitor viitor “ , nota Eugen Lovinescu . “ , nota Eugen Lovinescu .

Rebreanu prezinta dur , obiectiv , rece Rebreanu prezinta dur , obiectiv , rece realitatile satului ardelenesc(“Ion”) : o lume realitatile satului ardelenesc(“Ion”) : o lume violenta (bataia dintre Ion si George , bataile violenta (bataia dintre Ion si George , bataile primite de Ana , ucidere lui Ion , sinuciderea Anei primite de Ana , ucidere lui Ion , sinuciderea Anei si a carciumarului Avrum) dar si o lume in care si a carciumarului Avrum) dar si o lume in care taranii nu se comporta intotdeauna pe baza unui taranii nu se comporta intotdeauna pe baza unui cod etic (Ion nu tine cont de rugamintea cod etic (Ion nu tine cont de rugamintea invatatorului Herdelea si dezvaluie ca acesta i-a invatatorului Herdelea si dezvaluie ca acesta i-a scris plangerea , preotul profita de ignoranta scris plangerea , preotul profita de ignoranta taranilor astfel incat pamanturile lui Vasile Baciu la taranilor astfel incat pamanturile lui Vasile Baciu la sfarsit ajung in proprietatea bisericii , exista o lupta sfarsit ajung in proprietatea bisericii , exista o lupta pentru pamant , imorala care nu duce la nici un pentru pamant , imorala care nu duce la nici un rezultat).rezultat).

Exista un mesaj etic si anume ca lupta pana Exista un mesaj etic si anume ca lupta pana la dezumanizare pentru obtinerea unor bunuri la dezumanizare pentru obtinerea unor bunuri materiale distruge vieti si pana la urma nici nu obti materiale distruge vieti si pana la urma nici nu obti ceva.ceva.

La baza romanului realist-obiectiv se afla La baza romanului realist-obiectiv se afla conceptia despre lume a scriitorului prezentata conceptia despre lume a scriitorului prezentata indirect: lumea este previzibila, cunoscuta, logica, indirect: lumea este previzibila, cunoscuta, logica, unitara si rational , neexistand un mare mister, unitara si rational , neexistand un mare mister, probabil in “Ion” doar a cui este copilul Floricai dar probabil in “Ion” doar a cui este copilul Floricai dar cam toata lumea banuieste ca este al lui Ion, toata cam toata lumea banuieste ca este al lui Ion, toata lumea barfea in sat despre acest lucru.lumea barfea in sat despre acest lucru.

Geneza scrierii se poate urmări după Geneza scrierii se poate urmări după mărturisirile lui Rebreanu mărturisirile lui Rebreanu însuşi. Procesul creator însuşi. Procesul creator a fost îndelungat şi esenţa lui constă în sudarea a fost îndelungat şi esenţa lui constă în sudarea într-o viziune unitară a trei experienţe de viaţă într-o viziune unitară a trei experienţe de viaţă trăite, distanţate între ele prin ani şi fără legătură trăite, distanţate între ele prin ani şi fără legătură cauzală de la una la alta. cauzală de la una la alta.

Romanul, împărţit în două volume: Glasul Romanul, împărţit în două volume: Glasul pământului şi Glasul iubirii, ne transpune în lumea pământului şi Glasul iubirii, ne transpune în lumea satului ardelean de la sfârşitul secolului trecut şi satului ardelean de la sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru. Avem în faţă o frescă începutul secolului nostru. Avem în faţă o frescă vastă, cuprinzând, pe lângă viaţa ţărănimii, şi pe vastă, cuprinzând, pe lângă viaţa ţărănimii, şi pe cea a intelectualităţii satelor, cu unele reflexe din cea a intelectualităţii satelor, cu unele reflexe din pulsaţia naţională a Transilvaniei. pulsaţia naţională a Transilvaniei.

Firul principal al acţiunii se ţese în jurul Firul principal al acţiunii se ţese în jurul eroului scrierii, flăcăul chipeş, voinic, inteligent şi eroului scrierii, flăcăul chipeş, voinic, inteligent şi vrednic, dar sărac, Ion al Glanetaşului, care, din vrednic, dar sărac, Ion al Glanetaşului, care, din setea de a se îmbogăţi, îşi sacrifică iubirea pentru setea de a se îmbogăţi, îşi sacrifică iubirea pentru Florica, o fată frumoasă însă săracă, asemenea Florica, o fată frumoasă însă săracă, asemenea lui, şi se căsătoreşte cu Ana, fată urâţică, fiica unui lui, şi se căsătoreşte cu Ana, fată urâţică, fiica unui bogătaş al satului, Vasile Baciu, care a consimţit bogătaş al satului, Vasile Baciu, care a consimţit să i-o dea de soţie, numai după ce a aflat că Ion o să i-o dea de soţie, numai după ce a aflat că Ion o sedusese si o lasase insarcinata.sedusese si o lasase insarcinata.

În continuare, romanul urmăreşte, pe firul În continuare, romanul urmăreşte, pe firul principal al dezvoltării lui, tribulaţiile lui Ion, care, principal al dezvoltării lui, tribulaţiile lui Ion, care, după căsătoria cu Ana, dobândeşte în sfârşit după căsătoria cu Ana, dobândeşte în sfârşit pământul visat; are şi un copil, dar noi complicaţii i pământul visat; are şi un copil, dar noi complicaţii i se precipită în cale, căci Ana, complet nefericită se se precipită în cale, căci Ana, complet nefericită se spânzură, odrasla plăpândă îi moare. Se intoarce spânzură, odrasla plăpândă îi moare. Se intoarce spre Florica, măritată între timp cu George Bulbuc spre Florica, măritată între timp cu George Bulbuc si este surprins de acesta într-o noapte în faţa si este surprins de acesta într-o noapte în faţa casei şi omorât cu sapa. George merge la casei şi omorât cu sapa. George merge la închisoare, pământurile lui Ion sunt donate închisoare, pământurile lui Ion sunt donate bisericii, iar viaţa satului Pripas, agitată mai intens bisericii, iar viaţa satului Pripas, agitată mai intens pentru o clipă, îşi reia cursul tihnit.pentru o clipă, îşi reia cursul tihnit.

Roman monographic , “Ion” este o fresca vie Roman monographic , “Ion” este o fresca vie a vietii satului romanesc din Transilvania la a vietii satului romanesc din Transilvania la inceputul secolului al XX lea . Principalele inceputul secolului al XX lea . Principalele elemente sunt pamantul , traditile si obiceiurile elemente sunt pamantul , traditile si obiceiurile satului ca si relatiile dintre intelectuali si tarani . satului ca si relatiile dintre intelectuali si tarani .

Pamantul detine aspectul fundamental , ca Pamantul detine aspectul fundamental , ca valoarea suprema a colectivitatii , ca regula valoarea suprema a colectivitatii , ca regula nescrisa a casatoriilor , ca cadrului de desfasurare nescrisa a casatoriilor , ca cadrului de desfasurare a vietii de zi cu zi . a vietii de zi cu zi .

Traditiile si obieceiurile principale: hora, Traditiile si obieceiurile principale: hora, nunta, inmormantarea sunt tratate cu atentie si nunta, inmormantarea sunt tratate cu atentie si deosebit spirit de analiza. Horei i se acorda o deosebit spirit de analiza. Horei i se acorda o semnificatie aparte, ca evenimentul care semnificatie aparte, ca evenimentul care simbolizeaza unitatea si armonia satului, in timpul simbolizeaza unitatea si armonia satului, in timpul caruia se dezvaluite cele mai imprtante caruia se dezvaluite cele mai imprtante caracteristici ale vietii unei colectivitati dar si a caracteristici ale vietii unei colectivitati dar si a participantilor la ea.participantilor la ea.

Lumea se citeste prin hora si hora este Lumea se citeste prin hora si hora este definita de diferentele si inegalitatilor lumii care definita de diferentele si inegalitatilor lumii care participa la ea. Fetele sarace asteapta in zadar cu participa la ea. Fetele sarace asteapta in zadar cu buchete de flori in timp ce cele bogate joaca mai buchete de flori in timp ce cele bogate joaca mai mult, taranii saraci dau tarcoale in timp ce taranii mult, taranii saraci dau tarcoale in timp ce taranii bogati vorbesc despre avere. bogati vorbesc despre avere.

Creator excepţional de viaţă, Rebreanu face Creator excepţional de viaţă, Rebreanu face să trăiască în roman un impresionant număr de să trăiască în roman un impresionant număr de eroi, fiecare cu individualitatea lui proprie.eroi, fiecare cu individualitatea lui proprie.

Pe primul plan, se impune Ion al Pe primul plan, se impune Ion al Glanetaşului, care este unul dintre cele mai Glanetaşului, care este unul dintre cele mai caracteristice şi mai temeinic realizate personaje caracteristice şi mai temeinic realizate personaje ale întregii noastre literaturi. Ion e un flăcău voinic, ale întregii noastre literaturi. Ion e un flăcău voinic,

deştept, energic care suferă dedeştept, energic care suferă de sărăcia lui şi care se crede, sărăcia lui şi care se crede, prin calităţile enumerate, prin calităţile enumerate, capabil de o altă soartă.capabil de o altă soartă.

Evolutia personajului este previzibila ca si in Evolutia personajului este previzibila ca si in romanul traditional, fiind o trasatura de baza a romanul traditional, fiind o trasatura de baza a romanului obiectiv, cu o constructie bazata pe romanului obiectiv, cu o constructie bazata pe legatura cauza – efect puternic evidentiata.legatura cauza – efect puternic evidentiata.

Cea mai evidenta legatura dintre cauza si Cea mai evidenta legatura dintre cauza si efect este romanul in totalitatea sa, in care efect este romanul in totalitatea sa, in care naratorul isi face un plan pe care apoi il urmareste naratorul isi face un plan pe care apoi il urmareste pas cu pas, fiecare eveniment fiind cauza pas cu pas, fiecare eveniment fiind cauza celorlate, nici unul nefiind lipsit de importanta, celorlate, nici unul nefiind lipsit de importanta, naratorul selectand scene semnificative, simbolice naratorul selectand scene semnificative, simbolice ale vietii taranilor, ca un semn de valoare, plin de ale vietii taranilor, ca un semn de valoare, plin de sens.sens.

Scriitorul a înfăţişat realist stratificarea Scriitorul a înfăţişat realist stratificarea socială a satului. Drama însăşi a lui Ion şi a soţiei socială a satului. Drama însăşi a lui Ion şi a soţiei sale, Ana, îşi are motivare în problematica sale, Ana, îşi are motivare în problematica generată de această stratificare .generată de această stratificare .

Diferenţierea ţărănimii după starea materială Diferenţierea ţărănimii după starea materială este observată cu luciditate de scriitor, care face este observată cu luciditate de scriitor, care face din ea moment cardinal în definirea eroilor şi a din ea moment cardinal în definirea eroilor şi a situaţiilor. Capitolul prim oferă, în această privinţă, situaţiilor. Capitolul prim oferă, în această privinţă, scene din cele mai caracteristice.scene din cele mai caracteristice.

Naratorul este obiectiv si impersonal, el nu Naratorul este obiectiv si impersonal, el nu este personaj iar naratiunea este la persoana este personaj iar naratiunea este la persoana

a III- a. Naratorul rebrenian este impasibil, a III- a. Naratorul rebrenian este impasibil, relateaza evenimentele si descrie locurile si relateaza evenimentele si descrie locurile si personajele dar nu comenteaza, nu-si expune personajele dar nu comenteaza, nu-si expune punctul sau de vedere, nu isi transmite punctul sau de vedere, nu isi transmite sentimentele. sentimentele. Impasibilitatea lui poate fi Impasibilitatea lui poate fi metaforica, metaforizata prin imaginea camerei de metaforica, metaforizata prin imaginea camerei de filmat sau a medicului legist.filmat sau a medicului legist.

Naratorul este omnipotent, dictator, Naratorul este omnipotent, dictator, omniprezent, hotaraste destinul personajelor si omniprezent, hotaraste destinul personajelor si urmareste acest destin pas cu pas nelasand urmareste acest destin pas cu pas nelasand eroilor nici o libertate. Acesta isi ia in stapanire eroilor nici o libertate. Acesta isi ia in stapanire spatiul treptat printr-o tehnica a cercurilor spatiul treptat printr-o tehnica a cercurilor concentrice iar planul naratorului este foarte concentrice iar planul naratorului este foarte indepartata de cel al personajelor.indepartata de cel al personajelor.

Romanul este din punct de vedere al Romanul este din punct de vedere al elementelor: elementelor: obiectivobiectiv (atitudinea naratorului, (atitudinea naratorului, mediul exterior nu mai este clasat intr-o mediul exterior nu mai este clasat intr-o comuniune cu omul, comuniune cu omul, realist realist (spirit documentarist , (spirit documentarist , viziune critica, observatia atenta a vietii, iluzia viziune critica, observatia atenta a vietii, iluzia realitatii, a satelor, fresca, tipologia realista: arivist, realitatii, a satelor, fresca, tipologia realista: arivist, inocent , cautator de adevar, procedeele construirii inocent , cautator de adevar, procedeele construirii personajelor: detaliu semnificativ , personajelor: detaliu semnificativ , interdependenta om-mediu, legatura cauza-efect, interdependenta om-mediu, legatura cauza-efect, evolutie, nu exista personaje doar rele sau bune, evolutie, nu exista personaje doar rele sau bune, legatura victima-calau, actiune veridica , legatura victima-calau, actiune veridica , constructie arhitectonica, naratorul este obiectiv , constructie arhitectonica, naratorul este obiectiv , impersonal , omniprezent , omipotent). impersonal , omniprezent , omipotent).

Componenta echipei:Componenta echipei:

VictoritaVictorita

DanaDana

AureliaAurelia

Daniela Daniela