invitatie program sie2016 vers4 · 00 15 - 16 30 sesiune în plen 00 16 30-17 pauz ă 00 17 00-19...

20
INVITAŢIE PROGRAM INVITAŢIE PROGRAM INVITAŢIE PROGRAM INVITAŢIE PROGRAM SINAIA, SINAIA, SINAIA, SINAIA, 26 26 26 26-28 Octombrie 2016 28 Octombrie 2016 28 Octombrie 2016 28 Octombrie 2016

Upload: others

Post on 20-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

INVITAŢIE PROGRAMINVITAŢIE PROGRAMINVITAŢIE PROGRAMINVITAŢIE PROGRAM

SINAIA, SINAIA, SINAIA, SINAIA, 26262626----28 Octombrie 201628 Octombrie 201628 Octombrie 201628 Octombrie 2016

Page 2: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

2 / 20 03.1

0.2

016

2016

INVITAŢIE

S.I.E.R. - Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania

C.N. Transelectrica

Hidroelectrica

Electrica

ROMELECTRO

ISPE - Institutul de Studii şi Proiectări Energetice

ICMET Craiova - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi

Încercări pentru Electrotehnică

Complexul Energetic "Oltenia": - Sucursala Electrocentrale Rovinari

- Sucursala Electrocentrale Turceni

- Sucursala Electrocentrale Ișalnița

- Sucursala Electrocentrale Craiova

Complexul Energetic "Hunedoara": - Sucursala Electrocentrale Deva

IRE - Institutul Român de Energie

vă invită să participaţi la

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

- Ediţie a XI-a -

SIE 2016

Page 3: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

3 / 20 03.1

0.2

016

2016

COMITETUL DE ONOARE

VICTOR VLAD GRIGORESCU - Ministrul Energiei IULIAN IANCU - Preşedinte Comisia pentru Industrii şi Servicii a Camerei

Deputaţilor CORINA POPESCU - Secretar de Stat la Ministrul Energiei ARISTOTEL JUDE - Secretar de Stat la Ministrul Energiei CRISTIAN BUŞU - Secretar de Stat la Ministrul Energiei ELENA POPESCU - Director General la Ministrul Energiei VICTOR VAIDA - Preşedinte al S.I.E.R. şi al I.R.E. (Institutul Român de Energie) HERMINA ALBERT - Vicepreşedinte al S.I.E.R. ION-TONI TEAU - Preşedinte al Directoratului CN Transelectrica OVIDIU AGLICERU - Preşedinte al Directoratului SPEEH Hidroelectrica IULIANA ANDRONACHE - Director General Societatea Energetică Electrica SA VIOREL GAFIŢA - Preşedinte ROMELECTRO CRISTIAN SECOŞAN - Preşedinte al Consiliului de Administraţie ISPE şi

Director General ROMELECTRO DAN IOAN GHEORGHIU - Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie ISPE DUŢĂ MARIAN - Director General INCDIE ICMET Craiova IONEL ILIE - Preşedinte Directorat Complexul Energetic Oltenia COSMIN LUCIAN CHIUZAN - Director General Complexul Energetic Hunedoara

Page 4: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

4 / 20 03.1

0.2

016

2016

COMITETUL TEHNIC DE ORGANIZARE PREŞEDINTE:::: Dr.ing. FĂNICĂ VATRĂ - Director Executiv & Secretar General S.I.E.R. şi al I.R.E. (Institutul Român de Energie).

VICEPREŞEDINŢI:::: Ing. OCTAVIAN LOHAN - Membru Directorat - CN Transelectrica

Ing. ELENA STANCU - Director Operaţiuni - Electrica SA Ing. EDUARD CHIŢESCU - Director General Executiv ISPE Ing. ION MARCU - Director Departamentul Tehnic al ROMELECTRO Ing. VALERIU BABĂU - Manager Departament Dispecerat Hidroelectrica Dr.ing. ION PĂTRU - Director Ştiinţific ICMET Craiova Ing. IOAN PISC - Director Sucursala Electrocentrale Rovinari

- Complexul Energetic Oltenia Ing. CĂTĂLIN LIVIU STĂNCULESCU - Director Sucursala Electrocentrale Turceni

- Complexul Energetic Oltenia Ing. CONSTANTIN BĂLĂŞOIU - Director Sucursala Electrocentrale Işalniţa

- Complexul Energetic Oltenia

Ing. DAN VASILE - Director Sucursala Electrocentrale Craiova II - Complexul Energetic Oltenia

Ing. FLORIAN IOAN ŞANDRU - Director Sucursala Electrocentrale Deva - Complexul Energetic Hunedoara

MEMBRI:::: Dr.ing. ANA POIDA - ISPE - Secţia Sisteme Electroenergetice - Preşedinte al Comisiei IT&C a S.I.E.R. Prof.dr.ing. PETRU POSTOLACHE - Univ. “Politehnica” Bucureşti – Facultatea de Energetică - Preşedinte Comisia SIER de Resurse Regenerabile

Page 5: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

5 / 20 03.1

0.2

016

2016

Prof.dr.ing. CORNEL TOADER - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facultatea de Energetică - Preşedinte Filială SIER UPB Bucureşti

Dr. ing. DUMITRU FEDERENCIUC - Şef Serviciu Strategie – Electrica SA

Ing. CĂTĂLIN FLORIAN POPESCU - SPEEH Hidroelectrica

Ing. ADRIANA DADU - SPEEH Hidroelectrica MIRELA MATHIE - Şef Serv. Relaţii Publice şi Comunicare - CN Transelectrica ELENA VOINEA - Şef Birou Relaţii Publice şi Comunicare - SC Electrica

MODERATORI LA MESELE ROTUNDE: Prof.dr.ing. PETRU POSTOLACHE

- Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facultatea de Energetică - Preşedinte Comisia SIER de Resurse Regenerabile

Dr.ing. FĂNICĂ VATRĂ

- Director Executiv & Secretar General S.I.E.R. şi al I.R.E. (Institutul Român de Energie).

Page 6: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

6 / 20 03.1

0.2

016

2016

Programul*) SIE 2016

MARŢI 25 Octombrie 2016

� 1200 Primire, înregistrare şi cazare participanţi - Hotel Palace din Sinaia � 2000 -2200 Cocteil oferit de organizatori - Restaurant Hotel Palace din Sinaia

MIERCURI 26 Octombrie 2016

� 930 - 1030 Deschiderea SIE 2016. Mesaje de Bun Venit - Centrul Internaţional de Conferinţe „Casino Sinaia”.

� 1030 - 1100 Pauză � 1100 - 1300 Sesiune în plen � 1300 - 1500 Pauză de masă � 1500 - 1630 Sesiune în plen

� 1630-1700 Pauză

� 1700-1900 Open Forum

� 900-1900 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Internaţional de Conferinţe „Casino Sinaia”

� 2000-2130 Cină

JOI 27 Octombrie 2016

� 900 - 1300 Mese Rotunde şi Tutoriale - Centrul Internaţional de Conferinţe „Casino Sinaia”.

� 1300 - 1500 Pauză de masă � 1500 - 1700 Lucrări pe Secţii - „Casino Sinaia”

- Secţia I - Secţia II � 1700 - 1730 Pauză � 1730- 1900 Lucrări pe Secţii - „Casino Sinaia” � 900-1900 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Internaţional de Conferinţe „Casino Sinaia” � 2000 - 2300 Cină Festivă *

)Notă - Sălile în care se va desfăşura SIE 2016 şi eventuala actualizare a detaliilor de Program SIE 2016 vor fi anunţate:

- pe website-ul SIER (www.sier.ro) - rubrica SIE 2016;

- la Secretariatul SIE 2016; - în Mapele Participanţilor la SIE 2016.

Page 7: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

7 / 20 03.1

0.2

016

2016

VINERI 28 Octombrie 2016

� 900 - 1030 Lucrări pe Secţii - Centrul Internaţional de Conferinţe „Casino Sinaia”.

� 1030 - 1100 Pauză � 1100 - 1300 Lucrări pe Secţii � 1300 - 1500 Pauză de masă � 1500 - 1730 Lucrări pe Secţii - „Casino Sinaia” � 1730 - 1830 Închiderea lucrărilor SIE 2016 şi înmânarea Diplomelor de Excelenţă

Sponsorilor, organizatorilor de Mese Rotunde şi Organizatorilor SIE. � 900-1730 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Internaţional de Conferinţe „Casino Sinaia” � 2000 - 2130 Cină

SÂMBĂTĂ 29 Octombrie 2016

���� Întâlniri de afaceri � Plecarea participanţilor

Vă aşteptăm!Vă aşteptăm!Vă aşteptăm!Vă aşteptăm!

Page 8: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

8 / 20 03.1

0.2

016

2016

Stimaţi participanţi,

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii în Energetică - SIE este o manifestare ştiinţifică iniţiată şi promovată de SIER din anul 1996, organizată o dată la doi ani, deschisă specialiştilor cu preocupări în domeniile informatizării, automatizări activităţilor specifice energeticii, şi telecomunicaţiilor (concepţie, proiectare, implementare) din unităţile de exploatare a instalaţiilor energetice, instituţii de proiectare şi cercetare, instituţii de învăţământ superior, fabricanţilor de echipamente şi elaboratorilor de software etc., interesaţi în schimbul de opinii, idei, soluţii şi realizări recente în domeniul informaticii, protecţiilor, automatizărilor şi telecomunicaţiilor, cu aplicare la diversele activităţi ale domeniului energetic.

SIE 2016, a XI-a manifestare din acest ciclu, îşi propune să supună dezbaterii specialiştilor întregul spectru al problematicii structurat pe următoarele subiecte majore:

1. Sisteme informatice pentru Operatorii şi Participanţii la Piaţa de Energie Electrică, Sisteme de Metering etc.

2. Sisteme informatice pentru managementul activităţilor tehnico-economice şi de gestiune a companiilor / societăţilor / unităţilor care exploatează / gestionează instalaţii din SEN.

3. Sisteme informatice de proces. Sisteme informatice pentru conducerea operativă prin dispecer a instalaţiilor energetice.

4. Sisteme de Automatizarea Distribuţiei. 5. Sisteme de protecţii şi automatizări pentru linii, staţii şi centrale electrice. 6. Sisteme de automatizare la nivel de reţele şi SEN. 7. Smart Grids. Smart Metering 8. Sisteme de telecomunicaţii. Probleme actuale, alternative posibile de dezvoltare, tehnologii

moderne/actuale de realizare a sistemelor de transmisiuni de date etc.

De asemenea, în cadrul Simpozionului SIE 2016 se vor organiza Mese Rotunde, Tutoriale, un Open Forum şi EXPO-SIE 2016- Expoziţie de echipamente / produse informatice, protecţii, automatizări şi de telecomunicaţii, pentru firmele interesate în prezentarea de soluţii, echipamente şi software cu aplicare în energetică.

Referitor la lucrările incluse în Programul SIE 2016 se remarcă o diversitate tematică în problemele de actualitate practică care preocupă majoritatea specialiştilor implicaţi în domeniul energeticii.

Considerăm că prin lucrările şi dezbaterile de un înalt nivel calitativ, SIE 2016 va contribui la accelerarea procesului de informare, informatizare şi automatizare în entităţile din domeniul energeticii, cu efecte pozitive asupra dezvoltării energeticii româneşti.

Cu convingerea că şi lucrările celei de-a XI-a ediţii a Simpozionului Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii în Energetică vor reflecta preocupările actuale şi de perspectivă ale specialiştilor din domeniul informaticii, protecţiilor, automatizărilor şi telecomunicaţiilor, aducând o contribuţie importantă la rezolvarea problemelor specifice energeticii, urăm succes Simpozionului SIE 2016.

Dr.ing. Fănică Vatră

Preşedinte al Comitetului Tehnic de Organizare a SIE 2016

Secretar General & Director Executiv al SIER şi al IRE

Page 9: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

9 / 20 03.1

0.2

016

2016

LUCRĂRI ÎN PLEN P.1.- Puncte critice în implementarea codurilor de conectare.

Dr.ing. Bălaşiu Florin - CN Transelectrica - UnO-DEN Dr.ing. Ilișiu Doina - CN Transelectrica - UnO-DEN

P2.- Provocări și contraste în investițiile din industria energetică la nivel global. ROMELECTRO

P.3.- Extinderea sistemului de telecontorizare pentru energia electrică şi servicii de sistem la SPEEH Hidroelectrica.

Ing. Agliceru Ovidiu - SPEEH Hidroelectrica Ing. Babău Valeriu - SPEEH Hidroelectrica Ing. Neumorni Yugo - SPEEH Hidroelectrica

P.4.- ICMET Craiova - realizări şi viitor. Drd.ing. Duţă Marian - ICMET Craiova

P.5.- Impactul generării distribuite asupra activităţii operatorilor de distribuţie. Dr.ing. Federenciuc Dumitru - Electrica SA Ing. Geantă Marian - Electrica SA Ing. Elena Stancu - Electrica SA

P.6.- Stocarea energiei, soluție de creștere a rezervei de putere, pentru reglajul sarcinii în sistemul energetic, cu producție mărită din resurse regenerabile de energie.

Prof.dr.ing. Vaida Victor - SIER

P.7.- Cresterea eficientei energetice prin modificari aduse Sistemului Automat de Reglarea a Arderii in cazanele Nr. 4 si 5 din CET Turceni.

Ing. Leu Ionel - Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Turceni Ing. Bralostițeanu Radu - Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Turceni

P.8.- Sistem numeric de comandă alimentare servicii proprii grup de 330 MW - SE Rovinari. Ing. Marius Bîzgă - Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Rovinari Ing. Alin Corbeanu - Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Rovinari

P.9.- ELEVET/ELECVET: “VET Framework and Handbook for trainers”. Current status in Romania.

Ph.D. Vatră Fănică - SIER, Bucureşti Ph.D. Poida Ana - SIER, Bucureşti

Notă: Lucrările din Plen se regăsesc şi în lista de lucrări din Secţiile de specialitate.

Page 10: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

10 / 20 03.1

0.2

016

2016

SECŢIA I Sisteme informatice, protecţii, automatizări şi telecomunicaţii pentru

reţele electrice şi SEN.

PREŞEDINTE:

Ing. OCTAVIAN LOHAN - Membru Directorat - CN Transelectrica VICEPREŞEDINŢI: Ing. MARIAN CERNAT - ANRE - Director General - Direcţia Piaţă Energie Electrică Dr.ing. IOAN HAŢEGAN - CN Transelectrica - Director Direcţia Tehnică şi Dezvoltare Reţea Ing. ELENA STANCU - Director Operaţiuni - Electrica SA Dr.ing. ANCA POPESCU - Consilier ISPE Ing. MUGUR BOTEZAT - Manager tehnic ROMELECTRO Drd.ing. ION PĂTRU - Director Ştiinţific - ICMET Craiova Dr.ing. FĂNICĂ VATRĂ - Dir. Executiv & Secretar General al S.I.E.R. şi I.R.E. (Institutul Român de Energie) REFERENT GENERAL:

Prof. dr.ing. PETRU POSTOLACHE - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facultatea de Energetică - Preşedinte Comisia SIER de Resurse Regenerabile

MEMBRII:

Dr.ing. DUMITRU SACERDOŢIANU - ICMET Craiova

Ing. ION MERFU - Vicepreşedinte al S.I.E.R. Prof. dr. ing. VICTOR CROITORU

- Universitatea “Politehnica” Bucureşti - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Prof.dr.ing. IOAN FELEA - Şef Catedră Universitatea din Oradea Ing. CONSTANTIN RADU - Vicepreşedinte al S.I.E.R. Ing. BOGDAN CIURUMELEA - Manager tehnic ROMELECTRO

Page 11: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

11 / 20 03.1

0.2

016

2016

LUCRĂRI SECŢIA I

1.1.- ICMET Craiova - realizări şi viitor. Drd.ing. Duţă Marian - ICMET Craiova

1.2.- Provocări și contraste în investițiile din industria energetică la nivel global.

ROMELECTRO 1.3.- Sistem suport pentru evaluarea amenințǎrilor la securitatea rețelei de transport și a

posibilelor consecințe. Dr.ing. Voronca Simona Louise - CN Transelectrica

1.4.- Strategia de apǎrare prin securizarea sistemelor informatice critice.

Ing. Mladin Paul - CN Transelectrica 1.5.- Megadata în managementul unui Smart Grid.

Ing. Mladin Paul - CN Transelectrica 1.6.- From convergence to hyper convergence IT networks.

Ing. Mitchevici Dragoș - CN Transelectrica - DEM 1.7.- Cyber Physical Systems: a concept applied in control and protection domain.

Dr.ing. Constantin Iulia Cristina - CN Transelectrica - UnO-DEN Ing. Dragomir Ionela Marinela - CN Transelectrica - UnO-DEN

1.8.- Migrarea sistemelor informatice cu aplicații energetice în tehnologia cloud

computing. Ing. Stoicescu Daniela - CN Transelectrica

1.9.- Dezvoltarea managementului sustenabil utilizȃnd cloud hibrid.

Ing. Tomescu Mihaela - CN Transelectrica 1.10.- Sisteme structurate în rețelele de proces a CNTEE Transelectrica SA.

Ing. Rodean Ioan - CN Transelectrica - ST Sibiu Dr.ing. Morar Daniel - CN Transelectrica - ST Sibiu Ing. Bǎlan Vasile - CN Transelectrica - ST Sibiu Ing. Tatu Bogdan - CN Transelectrica - ST Sibiu Ing. Stănuţ Răzvan - CN Transelectrica - ST Sibiu Ing. Morar Valentin - CN Transelectrica - ST Sibiu

1.11.- Analiza și monitorizarea resurselor mobile prin intermediul platformei IoT.

Ing. Roșu Mircea Eugen - Univ. „Politehnica” Bucureşti, Facult. de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Dr.ing Gheorghică Daniel - Kapsch Prof.dr.ing. Croitoru Victor - Univ. „Politehnica” Bucureşti, Facult. de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Page 12: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

12 / 20 03.1

0.2

016

2016

1.12.- Protocoale specifice platformelor IoT. Ing. Roșu Mircea Eugen - Univ. „Politehnica” Bucureşti, Facult. de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Dr.ing Gheorghică Daniel - Kapsch Prof.dr.ing. Croitoru Victor - Univ. „Politehnica” Bucureşti, Facult. de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

1.13.- Reglajul tensiunii în stațiile unde sunt conectate mai multe grupuri generatoare mari.

Dr.ing. Ilișiu Doina - CN Transelectrica - UnO-DEN Drd.ing. Firicǎ Daniela - CN Transelectrica - UnO-DEN

1.14.- Sisteme de măsurare pe arie largă bazate pe tehnologia sincrofazorilor.

Dr.ing. Vatră Fănică - SIER Dr.ing. Poida Ana - ISPE, Bucureşti Drd.ing. Vatră Cristiana Andreea - Rodelta Power International, Bucureşti

1.15.- Registru operativ electronic în activitatea de conducere operativǎ prin dispecer.

Ing. Căliman Cristian - CN Transelectrica - UnO-DEN - DET Bacǎu 1.16.- Arhitectura sistemelor SCADA bazată pe servere OPC.

Ing. Nicola Claudiu-Ionel - ICMET Craiova Dr.ing. Nicola Marcel - ICMET Craiova Ing. Voicu Viorica - ICMET Craiova Ing. Nițu Cristina Maria - ICMET Craiova

1.17.- Impactul valorilor aberante asupra calitǎții datelor mǎsurate. Reconsiderǎri.

Dr.ing.Ec. Loghin Dan - CN Transelectrica - OMEPA 1.18.- Smart Grids şi managementul dinamic al sarcinii.

Dr.ing. Vatră Fănică - SIER, Bucureşti Dr.ing. Poida Ana - ISPE, Bucureşti Drd.ing. Vatră Cristiana Andreea - Rodelta Power International, Bucureşti

1.19.- Tehnologiile “Custom Power”. Energie Premium şi “Premium Power Park”.

Dr.ing. Vatră Fănică - SIER, Bucureşti 1.20.- Concepte de Home Area Network şi Smart Home în structuri Smart Grids.

Dr.ing. Vatră Fănică - SIER, Bucureşti Dr.ing. Poida Ana - ISPE, Bucureşti Drd.ing. Vatră Cristiana Andreea - Rodelta Power International, Bucureşti

1.21.- Modern solutions for protecting the high voltage power lines.

Dr.ing. Constantin Iulia Cristina - CN Transelectrica - UnO-DEN Ing. Dragomir Ionela Marinela - CN Transelectrica - UnO-DEN

1.22.- Particularitǎți ale protecțiilor de distanțǎ din rețeaua de 110 kV.

Ing. Borăscu Ionuț Ciprian - CN Transelectrica - UnO-DEN - DET Bucureşti 1.23.- Maximala de tensiune, protecție sau automatică ?

Dr.ing. Vîlcu Valentin - CN Transelectrica - UnO-DEN

Page 13: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

13 / 20 03.1

0.2

016

2016

1.24.- Imbunǎtǎțirea funcționarii protecțiilor transformatoarelor de putere utilizȃnd metoda componentelor simetrice.

Dr.ing. Alexandru Miron - Univ. “Ștefan cel Mare” Suceava Dr.ing. Danubianu Dragoș Mircea - CN Transelectrica - ST Bacǎu - CE Suceava Dr.ing. Marian Dragomir - CN Transelectrica SA Conf. univ. dr. ing. Cezar Popa - Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava Prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc - Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava Conf. univ. dr. ing. Crenguța E. Bobric - Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

1.25.- Soluții de integrare a protecțiilor și automatizǎrilor clasice în SCADA DMS

Transilvania Sud. Ing Pǎcureanu Ionuţ - Electrica Distribuţie Transilvania Sud Ing Guseila Radu - Electrica Distribuţie Transilvania S. Ing Ancuţa Constantin - Electrica Distribuţie Transilvania Sud

1.26.- Automatizarea distribuţiei. Funcţiuni şi date.

Dr.ing. Vatră Fănică - SIER, Bucureşti Dr.ing. Poida Ana - SIER, Bucureşti

1.27.- Inițiative și provocări tehnice în rețeaua de distribuție inteligentă.

Ing.ec. Bălan Daniel - Electrica Distribuţie Transilvania Sud - SDEE Mureş 1.28.- Impactul generării distribuite asupra activităţii operatorilor de distribuţie.

Dr.ing. Federenciuc Dumitru - Electrica SA Ing. Geantă Marian - Electrica SA Ing. Elena Stancu - Electrica SA

1.29.- Realizarea unui sistem de producere şi stocarea a energiei electrice bazat pe soluţii

şi tehnologii Smart Grids (Micro-Grid). Studiu de caz: Alimentarea serviciilor interne din staţia 400/220/110 kV Brazi Vest din surse de energie regenerabilă.

Dr.ing. Coteanu Mihail - Energy Design & Consulting Ing. Balaci Daniel - CN Transelectrica Ing. Boguş Cătălin - CN Transelectrica Ing. Păvăloaia Iulian - Energy Design & Consulting Ing. Vasiliu Ioan - Energy Design & Consulting

1.30.- Impactul integrării centralelor fotovoltaice asupra reţelei electrice de distribuţie.

Studiu de caz - CEF 2,8 MW. Ing.ec. Bălan Daniel - Electrica Distribuţie Transilvania Sud - SDEE Mureş

1.31.- SIMCEC - A system for integrated real time monitoring and control of the

operational state of the power networks. Dr.ing. Moldoveanu Constantin - Nova Industrial Ing. Vasile Aurelian - Nova Industrial Ing. Avramescu M. - Nova Industrial Ing. Tava A. - Nova Industrial Ing. Ioniţă Irene - Nova Industrial Ing. Iosif G. - Nova Industrial

Page 14: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

14 / 20 03.1

0.2

016

2016

1.32.- Soluţie de automatizare a separatoarelor telecomandate implementată în reţelele aeriene de medie tensiune ale E.ON Distribuţie Romania.

Ing. Catargiu Andrei - E.ON Distribuţie România Ing. Iuzic Marius - E.ON Distribuţie România/Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Ing. Holenciuc Viorel - E.ON Distribuţie România Ing. Bârâiac Liviu - E.ON Distribuţie România Ing. Earmacov Dan - E.ON Distribuţie România Ing. Suflețel Cătălin - E.ON Distribuţie România Ing. Lucaci Petricǎ - E.ON Distribuţie România Ing. Pavelescu Eduard - E.ON Distribuţie România Ing. Negruţu Dragoş Cristian - E.ON România

1.33.- Implementarea soluţiilor pentru reglajul automat al tensiunii la transformatoarele de 110 kV/MT din gestiunea E.ON Distribuţie Romȃnia.

Ing. Țanța Ovidiu - E.ON Distribuţie România/Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Ing. Rusu Ștefan - E.ON Distribuţie România Ing. Catargiu Andrei - E.ON Distribuţie România Ing. Iuzic Marius - E.ON Distribuţie România/Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Dr.ing. Bălăuță Sorin - E.ON Distribuţie România Ing. Holenciuc Viorel - E.ON Distribuţie România Ing. Suflețel Cătălin - E.ON Distribuţie România

1.34.- Sistem de măsură şi transmisie prin fibră optică în medii cu interferenţe electrice şi

magnetice. Fiz. Truţă Daniel - ICMET Craiova Ing. Cărămidă Costel - ICMET Craiova Ing. Iovan Mihaela - ICMET Craiova Ing. Ionescu Mihai - ICMET Craiova Ing. Mihaiţă Ovidiu - ICMET Craiova Ing. Şeitan Ştefan - ICMET Craiova Ing. Popa Teodor - ICMET Craiova Ing. Boltaşu Cătălin - ICMET Craiova

1.35.- Surse de alimentare auxiliară pentru contoarele de energie electrică integrate în AMR. Dr.ing. Bălăuţă Sorin - E.ON Distribuţie România Dr.ing. Cazacu Mihaela - E.ON Distribuţie România Ing. Diaconu Marius - E.ON Distribuţie România Ing. Iuzic Marius - E.ON Distribuţie România Ing. Ţanţa Ovidiu Magdin - E.ON Distribuţie România

1.36.- Drona cu aripă fixă FWUAV. Posibilităţi de utilizare pentru mentenanţa preventivă a

liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune. Dr.ing. Bălăuţă Sorin - E.ON Distribuţie România Ing. Şovre Corneliu Sorin - E.ON Distribuţie România Ing. Buliga Stelian Constantin - E.ON Distribuţie România Ing. Corău Mihai - E.ON Distribuţie România Ing. Iuzic Marius - E.ON Distribuţie România Ing. Ţanţa Ovidiu Magdin - E.ON Distribuţie România

Page 15: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

15 / 20 03.1

0.2

016

2016

1.37.- Monitorizarea online a curenților de scurtcircuit din stațiile de transformare. Securizarea termicǎ a contactelor electrice din transformatoarele de putere în ulei electroizolant.

Ing. Rusu Ioan - Electrica Serv, SISE Muntenia N. Ing. Cristian Violeta - Electrica Serv, SISE Muntenia Nord - AISE Galați

1.38.- Simularea convertoarelor AC-AC utilizând mediul SIMULINK-MATLAB.

Dr.ing. Nicola Marcel - ICMET Craiova Dr.ing. Sacerdoțianu Dumitru - ICMET Craiova Drd.ing. Duță Marian - ICMET Craiova Ing. Nicola Claudiu-Ionel - ICMET Craiova

1.39.- Metoda de încercare şi validare a comportarii la arc de mare putere în c.c. a

izolatoarelor de tracţiune pentru aplicaţii feroviare. Ing. Iancu Constantin - ICMET Craiova Ing. Cărămidă Costel - ICMET Craiova Fiz. Truţă Daniel - ICMET Craiova Ing. Dobrea Cătălin - ICMET Craiova Ing. Sălceanu Cristian - ICMET Craiova Ing. Deliu Hermina - ICMET Craiova Ing. Mihai Ionescu - ICMET Craiova Ing. Mihaiţă Ovidiu - ICMET Craiova

1.40.- Sistem de control bazat pe amprenta acustică.

Ing. Nicola Claudiu-Ionel - ICMET Craiova Ing. Vintilă Adrian - ICMET Craiova Dr.ing. Nicola Marcel - ICMET Craiova Ing. Aciu Ancuța-Mihaela - ICMET Craiova

1.41.- Comportarea izolatoarelor compozite cu înveliş din cauciuc siliconic la poluare

artificială. Ing. Burciu Ion - ICMET Craiova Drd.Ing. Pătru Ion - ICMET Craiova Ing. Dinu Ion - ICMET Craiova

1.42.- Locul geometric al potenţialului neutrului reţelelor electrice de distribuţie de joasă

tensiune. Conf.dr.ing. Porumb Radu - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Prof.dr.ing. Bulac Constantin - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Conf.dr.ing. Triştiu Ion - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Prof.dr.ing. Toader Cornel - Univ. "Politehnica" Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Prof.dr.ing. Postolache Petru - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Dr.ing. Paul Mihai Mircea - Univ. din Craiova, Facult. Inginerie Electricǎ Dr. ing. Buicǎ Georgeta - INCDPM „Al. Darabont”, Bucureşti Drd.ing. Beiu Constantin - INCDPM „Al. Darabont”, Bucureşti Drd.ing. Angheloiu Cornel - ECA Project Consulting

1.43.- Calculul pierderilor de putere şi energie electrică în reṭele electrice de distribuţie de

medie tensiune dezechilibrate. Conf.dr.ing. Porumb Radu - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Prof.dr.ing. Bulac Constantin - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ

Page 16: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

16 / 20 03.1

0.2

016

2016

Conf.dr.ing. Triştiu Ion - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Prof.dr.ing. Toader Cornel - Univ. "Politehnica" Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Prof.dr.ing. Postolache Petru - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Dr.ing. Mandiş Alexandru - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ

1.44.- Calculul energiei electrice recuperate ȋn standby la utilizatorii de energie electrică.

Studiu de caz. Prof.dr.ing. Toader Cornel - Univ. "Politehnica" Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Conf.dr.ing. Porumb Radu - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Prof.dr.ing. Postolache Petru - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Prof.dr.ing. Bulac Constantin - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Conf.dr.ing. Triştiu Ion - Univ. “Politehnica” Bucureşti - Facult. de Energeticǎ Drd.ing. Angheloiu Cornel - ECA Project Consulting

1.45.- Perturbaţii în reţeaua electrică de transport.Analiză utilizând programe de simulare.

Ing. Stahie Vasile - SPEEH Hidroelectrica - Sucursala Hidrocentrale Bistriţa Piatra Neamţ 1.46.- Simulation of PV-Battery system with Opal-RT for Romanian Nearly Zero Energy

Buildings (nZEB). Ing. Răboacă Simona Maria - ICSI Râmnicu Vâlcea Ing. Constantin Andrei Lucian - ICSI Râmnicu Vâlcea

1.47.- Cercetare, tema ENERGIE, finanțǎri din Fonduri Structurale 2007-2016.

Ec.ing. Doboș Gabriela - MECS - ANCSI Ing. Ioanaş Viorel-Laurențiu - MECS - ANCSI

1.48.- ELEVET/ELECVET: “VET Framework and Handbook for trainers”. Current status in

Romania. Ph.D. Vatră Fănică - SIER, Bucureşti Ph.D. Poida Ana - SIER, Bucureşti

1.49.- Creşterea eficienţei energetice în iluminatul public utilizand tehnici moderne de

teleconducere şi teletransmitere a datelor. Dr.ing. Ionescu Ion - Inov Electric Ing. Racoviţan Irina - Inov Electric Ing. Iacob Ana - Inov Electric

Page 17: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

17 / 20 03.1

0.2

016

2016

SECŢIA II Sisteme informatice, protecţii, automatizări şi telecomunicaţii

pentru centrale electrice.

PREŞEDINTE:

Prof.dr.ing. VICTOR VAIDA - Preşedinte al S.I.E.R. şi al I.R.E. (Institutul Român de Energie). VICEPREŞEDINŢI:

Ing. IOAN PISC - Director Electrocentrale Rovinari - Complexul Energetic Oltenia

Ing. CONSTANTIN BĂLĂŞOIU - Director Electrocentrale Işalniţa - Complexul Energetic Oltenia

Ing. VALERIU BABĂU - Manager Departament Dispecerat Hidroelectrica

Ing. IONEL LEU - Director la Electrocentrale Turceni - Complexul Energetic Oltenia

Ing. FLORIAN IOAN ŞANDRU - Director Electrocentrale Deva - Complexul Energetic Hunedoara

Ing. FLORIN IOAN POPESCU - Director Producţie Electrocentrale Rovinari - Complexul Energetic Oltenia - Preşedinte Filiala SIER Termo Rovinari REFERENT GENERAL:

Dr.ing. DOINA ILIŞIU - CN Transelectrica - UNO DEN - Manager Energetic MEMBRII: Dr.ing. MARCEL NICOLA - ICMET Craiova

Ing. CĂTĂLIN FLORIAN POPESCU - SPEEH Hidroelectrica

Ing. EMIL VIOREL MIHAI - Complexul Energetic Oltenia Ing. MARIUS BÎZGĂ - Sucursala Electrocentrale Rovinari - Complexul Energetic Oltenia Ing. BRALOSTIŢEANU RADU - Sucursala Electrocentrale Turceni - Complexul Energetic Oltenia Ing. DUMITRU SIMIONESCU - Şef Departament IT&C - Electrocentrale Turceni - Complexul

Energetic Oltenia

Page 18: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

18 / 20 03.1

0.2

016

2016

LUCRĂRI SECŢIA II

2.1.- Extinderea sistemului de telecontorizare pentru energia electrică şi servicii de sistem la

SPEEH Hidroelectrica. Ing. Agliceru Ovidiu - SPEEH Hidroelectrica Ing. Babău Valeriu - SPEEH Hidroelectrica Ing. Neumorni Yugo - SPEEH Hidroelectrica

2.2.- Puncte critice în implementarea codurilor de conectare.

Dr.ing. Bălaşiu Florin - CN Transelectrica - UnO-DEN Dr.ing. Ilișiu Doina - CN Transelectrica - UnO-DEN

2.3.- Relarea sarcinii la centrala termoenergetică cu ciclu combinat.

Prof.dr.ing. Vaida Victor - SIER 2.4.- Stocarea energiei, soluție de creștere a rezervei de putere, pentru reglajul sarcinii în

sistemul energetic, cu producție mărită din resurse regenerabile de energie. Prof.dr.ing. Vaida Victor - SIER

2.5.- Modificările făcute la DCS-ul blocului 4 Paroșeni, pentru participarea la reglajul

frecvenţă-putere al Sistemului Energetic Național. Ing.Vişan Doru - Complexul Energetic Hunedoara - Sucursala Electrocentrale Paroşeni Ing. Mardare Mitică - Complexul Energetic Hunedoara - Sucursala Electrocentrale Paroşeni

2.6.- Cresterea eficientei energetice prin modificari aduse Sistemului Automat de Reglarea

a Arderii in cazanele Nr. 4 si 5 din CET Turceni. Ing. Leu Ionel - Sucursala Electrocentrale Turceni - Complexul Energetic Oltenia Ing. Bralostițeanu Radu - Sucursala Electrocentrale Turceni - Complexul Energetic Oltenia

2.7.- Echipamente (protecții numerice) utilizate în menținerea siguranței în funcționare a

generatoarelor și transformatoarelor de putere din CET Turceni. Ing. Gîlceavǎ Ion - Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Turceni Ing. Niţulescu Daniel - Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Turceni

2.8.- Sistem numeric de comandă alimentare servicii proprii grup de 330 MW - SE

Rovinari. Ing. Marius Bîzgă, SC Complexul Energetic Oltenia SA - SE Rovinari Ing. Alin Corbeanu, SC Complexul Energetic Oltenia SA - SE Rovinari

2.9.- Aplicaţii software pentru exportul datelor din DCS folosind standardul OPC. Ing. Corbeanu Alin - Sucursala Electrocentrale Rovinari - Complexul Energetic Oltenia Ing. Mihai Emil Viorel - Complexul Energetic Oltenia Ing. Bîzgǎ Marius - Sucursala Electrocentrale Rovinari - Complexul Energetic Oltenia

2.10.- Sistem electronic de executare și urmǎrire a rondului în cadrul Centralei cu Ciclu

Combinat. Ing. Despa Dragoş - Electrocentrale Bucureşti - CTE Bucureşti Vest Ing. Preda Adina - Electrocentrale Bucureşti - CTE Bucureşti Vest

Page 19: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

19 / 20 03.1

0.2

016

2016

2.11.- Sisteme programabile de siguranţă şi control utilizate în centralele electrice moderne. Ing. Dumitru Coman - Electrocentrale Bucureşti - CTE Bucureşti Vest

2.12.- Controlul integrat al riscului - soluții informatice pentru procesele de lucru ale CNE

Cernavodǎ. Ing. Romanescu Dan - SN Nuclearelectrica - Sucursala CNE Cernavoda

2.13.- Rolul aplicației electronice UCCH-NET în managementul activelor de construcții

aflate în administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Dr.ing. Irinel Daniela Iacob - SPEEH Hidroelectrica

2.14.- Verificǎri și probe ale celulelor din stațiile de medie tensiune din cadrul SH Hațeg și SH Curtea de Argeș.

Ing. Săftoiu Marius - SPEEH Hidroelectrica Ing. Popescu Cǎtǎlin - SPEEH Hidroelectrica Ing. Ghergu Cǎlin - SPEEH Hidroelectrica Ing. Vlad Andrei - SPEEH Hidroelectrica Ing. Iovan Laurențiu - SPEEH Hidroelectrica

2.15.- Automatizarea microhidrocentralelor.

Ing. Dadu Vergilă - Hidroconsult Ing. Dadu Adriana - SPEEH Hidroelectrica

2.16.- Sistem SCADA de monitorizare a funcţionării CHEMP Râul Alb.

Ing. Radoi Ianǎș - SPEEH Hidroelectrica - SH Hateg Dr.ing. Cornoiu Marius - SPEEH Hidroelectrica - SH Hațeg Ing. Rotǎ Dumitru - SPEEH Hidroelectrica - SH Hațeg

2.17.- Contractul de Performanțǎ Energeticǎ. Ing. Sorokin Radu - AE3R Ing. Potlogia Bogdan - AE3R

2.18.- Proiectul EmBuild. Ing. Csaszar Cǎtǎlin - AE3R Ing. Potlogia Bogdan - AE3R

2.19. 1)- Produse software pentru dimenionarea instalaţiilor fotovoltaice şi de încălzire bazate pe energie solară.

Drd.ing. Lolea Marius - Univ. din Oradea, Fac. de Inginerie Energetică şi Management Industrial Drd.ing. Ias Gheorghe - Univ. din Oradea, Fac. de Inginerie Energetică şi Management Industrial Dr.ing. Creţ Petru - Univ. din Oradea, Fac. de Inginerie Energetică şi Management Industrial Dr.ing. Anghel - Drugarin Cornelia - Univ. din Oradea, Fac. de Inginerie Energetică şi Management Industrial

2.20. 1)- Particularităţi ale SCADA implementate în centralele eoliene. Drd.ing. Lolea Marius - Univ. din Oradea, Fac. de Inginerie Energetică şi Management Industrial Drd.ing. Ias Gheorghe - Univ. din Oradea, Fac. de Inginerie Energetică şi Management Industrial Dr.ing. Creţ Petru - Univ. din Oradea, Fac. de Inginerie Energetică şi Management Industrial Dr.ing. Anghel - Drugarin Cornelia - Univ. din Oradea, Fac. de Inginerie Energetică şi Management Industrial

1) Titlu de referat înregistrat în Programul SIE 2016 după transmiterea la tipografie a Invitaţiei Program - SIE 2016 şi care este inclus in Lista suplimentară din Mapa SIE 2016.

Page 20: Invitatie Program SIE2016 Vers4 · 00 15 - 16 30 Sesiune în plen 00 16 30-17 Pauz ă 00 17 00-19 Open Forum 9 00-19 Vizitare EXPO - SIE 2016 - Centrul Interna ţional de Conferin

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii

în Energetică

26 - 28 Octombrie 2016, Sinaia

20 / 20 03.1

0.2

016

2016

Vă aşteptăm!