introducere in microbiologie

52
INTRODUCERE IN INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE MICROBIOLOGIE Dr. Carmen Costache Dr. Carmen Costache

Upload: shiro

Post on 11-Jan-2016

96 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE. Dr. Carmen Costache. Medicina - obiective. diagnosticul tratamentul prevenirea bolilor umane => cunoaşterea etiologiei (cauza) şi patogeniei (mecanismul de producere). MICROBIOLOGIA. studiul microorganismelor Microorganisme - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

INTRODUCERE IN INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIEMICROBIOLOGIE

Dr. Carmen CostacheDr. Carmen Costache

Page 2: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Medicina - obiectiveMedicina - obiective

diagnosticul diagnosticul tratamentul tratamentul prevenirea bolilor umaneprevenirea bolilor umane => =>

cunoaşterea etiologiei (cauza) cunoaşterea etiologiei (cauza)

şi şi patogeniei (mecanismul de producere)patogeniei (mecanismul de producere)

Page 3: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

MICROBIOLOGIAMICROBIOLOGIA

studiul microorganismelor studiul microorganismelor MicroorganismeMicroorganisme

invizibilinvizibilee cu ochiul liber cu ochiul liber

Lumea microorganismelor: Lumea microorganismelor: diversădiversă organisme celulare: organisme celulare:

– monocelulare: protozoare, fungi şi bacterii monocelulare: protozoare, fungi şi bacterii – pluricelulare: helminţi pluricelulare: helminţi

STRUCTURISTRUCTURI acelulare: virusurile, viroizi, acelulare: virusurile, viroizi, prioni, prioni,

Page 4: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

PARTICULARITĂŢILE PARTICULARITĂŢILE MICROORGANISMELORMICROORGANISMELOR

1.1.ubiquitareubiquitare 2.2.agenţi etiologici agenţi etiologici

bolile infecţioase: nu se transmit de la o bolile infecţioase: nu se transmit de la o persoană la alta (ex. panaritiu, furuncul). persoană la alta (ex. panaritiu, furuncul).

bolile infecto - contagioase: se transmit de la bolile infecto - contagioase: se transmit de la o persoană la alta.o persoană la alta.

3.3.lume modellume model în cercetări în cercetări fundamentalefundamentale

Page 5: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

PARTICULARITĂŢILE PARTICULARITĂŢILE MICROORGANISMELORMICROORGANISMELOR

4.model simplu de diferenţiere 4.model simplu de diferenţiere celularăcelulară. .

sporulare sporulare germinare germinare

Page 6: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

PARTICULARITĂŢILE PARTICULARITĂŢILE MICROORGANISMELORMICROORGANISMELOR

5.5.celule ancestralecelule ancestrale

Page 7: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

PARTICULARITĂŢILE PARTICULARITĂŢILE MICROORGANISMELORMICROORGANISMELOR

6.6.armă biologică armă biologică

Page 8: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

PARTICULARITĂŢILE PARTICULARITĂŢILE MICROORGANISMELORMICROORGANISMELOR

Page 9: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

PARTICULARITĂŢILE PARTICULARITĂŢILE MICROORGANISMELORMICROORGANISMELOR

7.7.competitoare al omului pentru competitoare al omului pentru supremaţisupremaţiee biologic biologicaa

variola eradicata 1977-1978;variola eradicata 1977-1978;

HIV: 1981-1982HIV: 1981-1982

Page 10: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

““Microorganisme=Microbi = Microorganisme=Microbi = Germeni“Germeni“

BACTERIIBACTERII VIRUSURIVIRUSURI FUNGIFUNGI PARAZITIPARAZITI

TOTAL DIFERITI INTRE EI !!TOTAL DIFERITI INTRE EI !!STRUCTURASTRUCTURADIAGNOSTICDIAGNOSTICTRATAMENTTRATAMENT

Page 11: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Incadrare Incadrare

Regn protista: alge, protozoare Regn protista: alge, protozoare Regn Myceta: fungi Regn Myceta: fungi Regn Regn ProkariotaProkariota (Monera)(Monera): :

bacteriibacterii ArchaebaceriiArchaebacerii CianobacteriiCianobacterii Eubacterii = bacteriile adevarate

Page 12: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Bacteriile = Bacteriile = prokarioteprokariote

celula prokariota celula prokariota ≠ celula eukariota≠ celula eukariota– Structura (morfologie)Structura (morfologie)– Functie Functie

MetabolismMetabolism MultiplicareMultiplicare

Virusurile Virusurile – NU sunt celule NU sunt celule – sunt structuri acelularesunt structuri acelulare

Page 13: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Bacteriile = prokarioteBacteriile = prokarioteCorpul uman/animal = Corpul uman/animal = eukariote eukariote

Page 14: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

DIFERENŢIERE ÎNTRE CELULE DE TIP DIFERENŢIERE ÎNTRE CELULE DE TIP EUKARIOT EUKARIOT ŞI ŞI PROKARIOTPROKARIOT

NucleuNucleu

nucleu adevărat:nucleu adevărat: nucleoli, nucleoli, membrana nucleară. membrana nucleară.

echivalent nuclear, echivalent nuclear, nucleoid nucleoid

nu prezintă nu prezintă nucleoli, nucleoli, mb. nucleară mb. nucleară

Page 15: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Materialul genetic =genom.Materialul genetic =genom.

EukarioteEukariote ADN ADN

– cz, cz, – mitocondrial, mitocondrial, – cloroplastelor cloroplastelor

elemente elemente transpozabile (mobile) transpozabile (mobile)

uneori plasmide. uneori plasmide. CzCz = perechi = perechi Cz = Cz = ADN + histoneADN + histone

ProkarioteProkariote Material geneticMaterial genetic

cromozomial cromozomial extracrozomial. extracrozomial.

CzCz = = moleculă dublu moleculă dublu catenară de ADN catenară de ADN circulară => circulară => un singur un singur cromozom. cromozom.

Extra-cz Extra-cz plasmide plasmide bacteriofagi bacteriofagi

informaţie genetică informaţie genetică neesenţială pentru neesenţială pentru supravieţuirea şi supravieţuirea şi multiplicarea bacteriilor, multiplicarea bacteriilor,

Page 16: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

ORGANIZAREA ORGANIZAREA CITOPLASMEICITOPLASMEI

compartimentată.compartimentată. organite => organite =>

– ribozomi 80 S, ribozomi 80 S, su 60 S su 60 S Su Su 40 S40 S

NecompartimentatNecompartimentată, (mezozomi). ă, (mezozomi).

Ribozomi 70 SRibozomi 70 S 50 S (Large) 50 S (Large) 30 S (Small). 30 S (Small).

Page 17: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

MEMBRANA MEMBRANA CITOPLASMATICĂCITOPLASMATICĂ

complexacomplexa nu există steroli, nu există steroli, excepţie excepţie

MycoplasmaMycoplasma

Page 18: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

ÎNVELIŞURILE CELULAREÎNVELIŞURILE CELULARE

lipsesc învelişurile lipsesc învelişurile celulare celulare

ExistăExistă la la levuri levuri plante, plante, sunt bogate în sunt bogate în

celuloză.celuloză.

perete celular, perete celular, – responsabil de responsabil de

menţinerea formeimenţinerea formei rigiditate, rigiditate, are peptidiglican are peptidiglican

(mureină).(mureină).

Page 19: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

MULTIPLICAREMULTIPLICARE

sexualitate. sexualitate. primeşte o dublă primeşte o dublă

informaţie genetică informaţie genetică de la parentali de la parentali

care se reasociază care se reasociază în meioză.în meioză.

divizarea asexuală divizarea asexuală AmitoticăAmitotică sciziparitale sau sciziparitale sau

fiziune binară.fiziune binară. Informatia = Informatia =

Haploidä. Haploidä.

Page 20: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

MORFOLOGIE MORFOLOGIE BACTERIANĂBACTERIANĂ

Microscopia opticăMicroscopia optică evidenţierea formei, evidenţierea formei, DimensiunilorDimensiunilor

– 900-1000 X. 900-1000 X. – 0,2 - 20,2 - 2m m 2-20 mm 2-20 mm

Microscopia electronicăMicroscopia electronică Evidentierea Evidentierea structurii structurii

bacteriilor.bacteriilor. Morfologia => Morfologia =>

preparate preparate microscopicemicroscopice::

preparat nativ, preparat nativ, frotiu frotiu

efectuate efectuate din:din:

– produse patologice produse patologice – cultură bacteriană pură.cultură bacteriană pură.

Page 21: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE
Page 22: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Frotiul - preparat microscopic Frotiul - preparat microscopic colorat, colorat,

Informaţii: Informaţii: forma forma dimensiunile dimensiunile dispoziţia bacteriilor, dispoziţia bacteriilor, afinitatea tinctorialä, afinitatea tinctorialä, prezenţa structurilor facultative, prezenţa structurilor facultative, numar (prod.patol.) numar (prod.patol.)

Page 23: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Frotiul - preparat microscopic Frotiul - preparat microscopic colorat, colorat,

Forme fundamentaleForme fundamentale sferă - coci (1sferă - coci (1)) CilindruCilindru, bastonas, bastonas - bacili (3-7 - bacili (3-7);); cilindru helicoidal – forma spiralatăcilindru helicoidal – forma spiralată

Page 24: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

COCICOCI

DispoziţiaDispoziţia rezultä în urma diviziunii rezultä în urma diviziunii diplodiplo: diplococi : diplococi

PneumocociPneumococi: : – coci Gram pozitivi, coci Gram pozitivi, – ovoizi cu aspect de flacăre de lumînare (diviziune pe ovoizi cu aspect de flacăre de lumînare (diviziune pe

verticală), verticală), NeisseriiNeisserii: :

– coci Gram negativi coci Gram negativi – cu aspect reniform, concav –convex (diviziune pe cu aspect reniform, concav –convex (diviziune pe

orizontală), orizontală),

tetradetetrade: : MicrocociMicrococi: 4 coci reuniţi : 4 coci reuniţi octadeoctade: : SarcinaSarcina: 8 coci.: 8 coci. lanţurilanţuri: : StreptocociStreptococi.. grămezigrămezi: : StafilocociStafilococi

Page 25: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE
Page 26: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE
Page 27: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

BACILIBACILICapete bacililor Capete bacililor pot fi:pot fi: rotunjite la rotunjite la EnterobacteriiEnterobacterii

– b.coli şi alţi bacili Gram negativib.coli şi alţi bacili Gram negativi ascuţite la ascuţite la Fusobacterium Fusobacterium

– bacilibacili Gram negativiGram negativi drepte drepte

– bacilii din genul bacilii din genul Bacillus Bacillus (bacili(bacili Gram pozitivi)Gram pozitivi)

Grosimea cilindruluiGrosimea cilindrului poate fi poate fi diferită: deformaţi prin endospori, incluziidiferită: deformaţi prin endospori, incluzii Endosporii nu se colorează în coloraţia Gram = zone necolorate, albe, Endosporii nu se colorează în coloraţia Gram = zone necolorate, albe,

sferice, sferice, – endospori cu diam. < decât diam. f. vegetative, endospori cu diam. < decât diam. f. vegetative, BacillusBacillus (bacili (bacili

Gram pozitivi)Gram pozitivi)– endospori cu diam. > decât diam.f.vegetative,endospori cu diam. > decât diam.f.vegetative, ClostridiumClostridium, ,

Gram pozitivi. Gram pozitivi. terminal, terminal, Clostridium tetaniClostridium tetani subterminal-rachetă de tenis: subterminal-rachetă de tenis: Clostridium botulinicumClostridium botulinicum central-bărcuţă sau de fus: central-bărcuţă sau de fus: Clostridium septicum, Clostridium septicum,

sporogenessporogenes

Page 28: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE
Page 29: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

BACILIBACILIDispoziţia în frotiuDispoziţia în frotiu:: bacili izolaţi: bacili izolaţi:

– EntEnteerobacteriirobacterii: bacil coli: bacil coliii (bacili Gram negativi) (bacili Gram negativi) diplobacili: diplobacili:

– Bacilul cărbunos Bacilul cărbunos în frotiurile efectuate dinîn frotiurile efectuate din produs patologic produs patologic streptobacili: streptobacili:

– Bacillus Bacillus (bacili(bacili Gram pozitivi): Bacil subtilis, bacil cereus, bacil Gram pozitivi): Bacil subtilis, bacil cereus, bacil cărbunos (în frotiurile din cultură pură).cărbunos (în frotiurile din cultură pură).

bacili uniţi la capete: bacili uniţi la capete: – Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis – aspect de majuscule (X, Y, – aspect de majuscule (X, Y,

W) W) – Corynebacterium diphteriaeCorynebacterium diphteriae – aspect de litere chinezeşti – aspect de litere chinezeşti

(bacili încurbaţi, deformaţi la capete(bacili încurbaţi, deformaţi la capete Gram pozitivi).Gram pozitivi). bacili dispuşi în palisade: bacili dispuşi în palisade:

– Bacili pseudodiftericiBacili pseudodifterici (bacili (bacili Gram pozitivi)Gram pozitivi)

Page 30: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE
Page 31: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

COCOBACILICOCOBACILI

bacili scurţibacili scurţi, , subţiri, subţiri, 1,5 - 21,5 - 2 lungime lungime 0,6 - 0,80,6 - 0,8 lăţime lăţime

Gram negativi. Gram negativi. ExEx::

– HaemophyllusHaemophyllus,,– BrucellaBrucella, , – BordetellaBordetella

Page 32: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

FORME SPIRALATEFORME SPIRALATE

BACILI ÎNCURBAŢI: număr mic de ture de spirăBACILI ÎNCURBAŢI: număr mic de ture de spiră Vibrion holericVibrion holeric

– bacil încurbat mobil, bacil încurbat mobil, – aspect de virgulă, aspect de virgulă, – Gram negativGram negativ

CampylobacterCampylobacter – 2 bacili încurbaţi uniţi la capete, aspect de literă 2 bacili încurbaţi uniţi la capete, aspect de literă

SS HelicobacterHelicobacter

– mai mulţi bacili încurbaţi uniţi la capete (2-5)mai mulţi bacili încurbaţi uniţi la capete (2-5) – produc gastrite, ulcer duodenalproduc gastrite, ulcer duodenal

Page 33: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE
Page 34: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE
Page 35: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

FORME SPIRALATEFORME SPIRALATE

SpirocheteSpirochete: bacterii spiralate : bacterii spiralate lungi 5 - 10lungi 5 - 10, , SubţiriSubţiri 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 , , mobile prin mobile prin aparat locomotoraparat locomotor; ;

– Ex. Ex. Treponema pallidumTreponema pallidum, , LeptospiraLeptospira, , BorrelliaBorrellia

SpiriliSpirili: bacterii spiralate rigide, : bacterii spiralate rigide, neimplicate în patologia umană;neimplicate în patologia umană;

Page 36: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE
Page 37: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Forma: menţinutForma: menţinutăă datorita peretelui datorita peretelui celular.celular.

Bacterii fBacterii făărrăă perete celular : Mycoplasma perete celular : Mycoplasma culturi vechi 48-72 ore = culturi vechi 48-72 ore = pleomorfismul pleomorfismul

bacterianbacterian Bacterii necolorabile prin coloratia Bacterii necolorabile prin coloratia

Gram =>Gram =>– Bacterii spiralate Bacterii spiralate

Treponema pallidum, Leptospira, Borrellia Treponema pallidum, Leptospira, Borrellia Necesita Necesita coloraţii speciale: Fontana, Burri, coloraţii speciale: Fontana, Burri,

GiemsaGiemsa– genul Mycobacterigenul Mycobacteriaa

coloraţia Ziehl – Neelsencoloraţia Ziehl – Neelsen– Bacterii intracelulare: Bacterii intracelulare:

Rickettsia, Chlamydia Rickettsia, Chlamydia coloraţia Giemsa, Machiavello, Giemenezcoloraţia Giemsa, Machiavello, Giemenez

Page 38: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Treponema pallidumTreponema pallidum – –

Burri Burri FontanaFontana

Page 39: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

genul Mycobacterigenul Mycobacteriaacoloraţia Ziehl – Neelsencoloraţia Ziehl – Neelsen

Page 40: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

ChlamydiChlamydii, i, RicketRickettiitii GiemsaGiemsa, , GimenezGimenez

MacchiavelloMacchiavello

Page 41: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Taxonomie Taxonomie clasificare, nomenclatura, identificareclasificare, nomenclatura, identificare

ClasificareClasificare– Diviziuni bacterieneDiviziuni bacteriene = unitati taxonomice = unitati taxonomice – phyllum - clase - ordine - familii – genuriphyllum - clase - ordine - familii – genuri/triburi/triburi – specii – specii

Specia = unitatea de baza a clasificariiSpecia = unitatea de baza a clasificarii– ~ Reflecta proprietate~ Reflecta proprietate– VarVar– Tip (biotip, serotip)Tip (biotip, serotip)

Nomenclatura: latinizata (reguli internationale)Nomenclatura: latinizata (reguli internationale)– proprietatiproprietati– Ex. Mycobacterium tuberculosisEx. Mycobacterium tuberculosis

ordinele – ordinele – alesales familiile familiile - - aceaeaceae Triburi/genuri Triburi/genuri – – eaeeae

Identificare – importanta practica a clasificariiIdentificare – importanta practica a clasificarii

Page 42: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

IDENTIFICAREAIDENTIFICAREA

Deosebeste Deosebeste – Microorganismele “bune”Microorganismele “bune”– ““Rele” = patogeneRele” = patogene

Proprietati specifice Proprietati specifice MorfologiceMorfologice De cultura De cultura

izolare si identificareizolare si identificare agent cauzator = agent cauzator = etiologicetiologic al unei al unei

imbolnaviriimbolnaviri

Page 43: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

CLASIFICAREA BACTERIILORCLASIFICAREA BACTERIILOR

Clasificarea LinnéClasificarea Linné – – nu după înrudirea nu după înrudirea naturală ci după unele proprietăţi naturală ci după unele proprietăţi fenotipice:fenotipice:

structura peretelui celular, structura peretelui celular, afinitatea morfotinctorială, afinitatea morfotinctorială, proprietăţi metabolice, proprietăţi metabolice, rezistenţa la diverse condiţii de mediu rezistenţa la diverse condiţii de mediu

Bergey’s Manual of Systematic Bergey’s Manual of Systematic BacteriologyBacteriology

International Commission of Bacterial Systematic International Commission of Bacterial Systematic 19801980

Page 44: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Adansoniana – numericaAdansoniana – numerica Prezenta/absenta: pigmenti, enzimePrezenta/absenta: pigmenti, enzime ComplicataComplicata statisticastatistica

Filogenetica – 1980Filogenetica – 1980– Tehnici moleculare si geneticeTehnici moleculare si genetice

hybridizarea acizilor nucleici hybridizarea acizilor nucleici Analiza secventelor ARN-ului ribozomal (rRNA)Analiza secventelor ARN-ului ribozomal (rRNA)

– inrudirea evolutivainrudirea evolutiva

Page 45: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

Peretele celular => 4 diviziiPeretele celular => 4 diviziieditia 9-aeditia 9-a

I. Gracillicutes – Bacterii I. Gracillicutes – Bacterii Gram negative Gram negative – Grup 1: Grup 1: Spirochete: Spirochete:

Treponema, Borrelia, LeptospiraTreponema, Borrelia, Leptospira– Grup 2: Aerobe/micro-aerofile, mobile, helicoidale Grup 2: Aerobe/micro-aerofile, mobile, helicoidale

Campylobacter, HelicobacterCampylobacter, Helicobacter – Grup 3: Grup 3:

Bacterii incurbate, imobile sau rar mobileBacterii incurbate, imobile sau rar mobile– Group 4: Aerobe/ micro-aerofile, bacili si coci: Group 4: Aerobe/ micro-aerofile, bacili si coci:

BordetellaBordetella BrucellaBrucella, Francisella, Francisella Legionella, MoraxellaLegionella, Moraxella Neisseria, PseudomonasNeisseria, Pseudomonas BacteroidesBacteroides

Page 46: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

I. Gracillicutes – Bacterii I. Gracillicutes – Bacterii Gram Gram negativenegative

Grup 5: bacili facultativ anaerobiGrup 5: bacili facultativ anaerobi– Escherichia, KlebsiellaEscherichia, Klebsiella– Proteus, ProvidenciaProteus, Providencia– Salmonella, ShigellaSalmonella, Shigella– Yersinia, VibrioYersinia, Vibrio– HaemophilusHaemophilus, Pasteurella, Pasteurella

Grup 6: bacili incurbati sau helicoidali, anaerobiGrup 6: bacili incurbati sau helicoidali, anaerobi– FusobacteriumFusobacterium

Group 7: bacterii reducatoare de sulfGroup 7: bacterii reducatoare de sulf Group 8: coci anaerobiGroup 8: coci anaerobi Group 9: Rickettsiae and Chlamydiae: Group 9: Rickettsiae and Chlamydiae:

– RickettsiaRickettsia– ChlamydiaChlamydia– CoxiellaCoxiella

Grup 10-16 - fara importanta medicalaGrup 10-16 - fara importanta medicala

Page 47: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

II. II. FirmicutesFirmicutes: : bacteriibacterii Gram Gram pozitivepozitive Grup 17: Grup 17:

– EnterococcusEnterococcus– PeptostreptococcusPeptostreptococcus– StaphylococcusStaphylococcus– StreptococcusStreptococcus

Grup 18: bacili formatori de endospori:Grup 18: bacili formatori de endospori:– Bacillus Bacillus – ClostridiumClostridium

Grup 19: bacili nesporulatiGrup 19: bacili nesporulati– ListeriaListeria– ClasaThallobacteriaClasaThallobacteria

Grup 20: bacili neregulati, nesporulati :Grup 20: bacili neregulati, nesporulati :– ActinomycesActinomyces– CorynebacteriumCorynebacterium

Grup 21: Mycobacteria: Grup 21: Mycobacteria: Mycobacterium Mycobacterium Grup 22-29: Actinomycete: Grup 22-29: Actinomycete:

– Nocardia, Streptomyces, RhodococcusNocardia, Streptomyces, Rhodococcus

Page 48: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

III. Tenericutes III. Tenericutes Bacterii fara perete celularBacterii fara perete celular

Group 30: Group 30: – Mycoplasma, UreaplasmaMycoplasma, Ureaplasma

IV. Mendosicutes: IV. Mendosicutes: – Archaebacteria Archaebacteria

Page 49: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

GRUPE DE GRUPE DE HAZARDHAZARD

RISC INFECŢIOS: RISC INFECŢIOS: 4 grupe 4 grupe gradul de pericol la locul de muncă.gradul de pericol la locul de muncă. CCriteriiriterii

patogenitatea pentru om patogenitatea pentru om risc pentru personalul de laboratorrisc pentru personalul de laborator transmisie în colectivităţitransmisie în colectivităţi existaexista

– profilaxie profilaxie – tratament corespunzător tratament corespunzător

Page 50: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

I. Microorganisme care nu par a determina I. Microorganisme care nu par a determina boli umaneboli umane

II. Microorganisme care: II. Microorganisme care: pot cauza boli umanepot cauza boli umane prezintä risc pentru personalul de laborator prezintä risc pentru personalul de laborator nu par a se răspândi în colectivitatenu par a se răspândi în colectivitate există măsuri de profilaxie, tratamentexistă măsuri de profilaxie, tratament

Bacterii: Bacterii: Bacillus cereus, Bordetella pertussis, Campylobacter, Bacillus cereus, Bordetella pertussis, Campylobacter, Clostridium botulinicum Clostridium botulinicum şi alte clostridii, Bacil difteric, şi alte clostridii, Bacil difteric, EnterobacterEnterobacter, Eschericia coli, Stafilococ aureus, Streptococ, , Eschericia coli, Stafilococ aureus, Streptococ, Treponema pallidum, Klebsiella, Mycobacterii netuberculoase, Treponema pallidum, Klebsiella, Mycobacterii netuberculoase, Proteus, Vibrio holeric, Shigella.Proteus, Vibrio holeric, Shigella.

Virusuri: Adenovirus, Coronavirus, Herpesvirus, virusuri Virusuri: Adenovirus, Coronavirus, Herpesvirus, virusuri Coxackie, Echo, virusul hepatitei A, virusuri poliomielitice, Coxackie, Echo, virusul hepatitei A, virusuri poliomielitice, Rhinovirus, Rotavirus, virusul rubeolei, virus gripal, Rhinovirus, Rotavirus, virusul rubeolei, virus gripal, ParamyxovirusParamyxovirus

Page 51: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

III. Microorganisme care:III. Microorganisme care: determină boli severe determină boli severe prezintä risc serios pentru personalul de laboratorprezintä risc serios pentru personalul de laborator prezintä risc de răspândire în colectivităţi prezintä risc de răspândire în colectivităţi există profilaxie şi tratament corespunzătorexistă profilaxie şi tratament corespunzător

Bacterii: Bacil cărbunos, Brucella, Bacterii: Bacil cărbunos, Brucella, Chlamydia psittaciChlamydia psittaci, bacilul TBC, bacilul , bacilul TBC, bacilul leprei, Rickettsii, leprei, Rickettsii, Salmonella typhi, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A,B,CSalmonella paratyphi A,B,C..

Virusuri: CMV, Bunyavirusuri, Hepatita B,D, Virusuri: CMV, Bunyavirusuri, Hepatita B,D, Enterovirus, HIV, Virusul rabicEnterovirus, HIV, Virusul rabic

Page 52: INTRODUCERE IN MICROBIOLOGIE

IV. Microorganisme care:IV. Microorganisme care: determină boli serioase la om determină boli serioase la om prezintä risc serios pentru personalul de prezintä risc serios pentru personalul de

laboratorlaborator prezintä risc crescut de răspândire în colectivităţiprezintä risc crescut de răspândire în colectivităţi nu au profilaxie şi tratament eficientnu au profilaxie şi tratament eficient

Virusuri: Arenavirusuri (virusurile Lassa, Junin, Machupo), Virusuri: Arenavirusuri (virusurile Lassa, Junin, Machupo), Bunyavirusuri (v. febrei de Crimeea Congo), Filoviridae (virusurile Bunyavirusuri (v. febrei de Crimeea Congo), Filoviridae (virusurile Ebola, Marburg); Ebola, Marburg);

Poxviridae (virusul variolei)Poxviridae (virusul variolei) Produsele patologice Produsele patologice

nu se cunoaşte conţinutul microbian nu se cunoaşte conţinutul microbian trebuie prelucrate cu respectarea normelor de trebuie prelucrate cu respectarea normelor de

protecţie.protecţie.