intrebari examen finante publice

43
www.ush.ro aprillia 1 Finante publice si fscalitate Licenta iulie 2010  Licenta_FB_2011_Piete_de_Capital_si_Burse_de_Valori MULTIPL C!"IC Licenta_FB_201 1_#estiunea_si_$na li%a_F inanciara_a_Int reprinderii MULTIPL C!"IC &'. $cti(ele circulante sunt) a. stocurile* creantele* disponi+ilita tile si plasa,entele -. $cti(ele i,o+ili%ate ,ai sunt cunoscute su+ denu,irea de) +. utili%ari dura+ile/ . $nali%ati productia %ic3 a r,ei pe +a%a indicatorilor ) 4enu,ire produs Valoarea productiei lei +a%a curenta $ .000 5.200 B 2.200 2.000 C .00 .100 Caracteri%ati reali%area pro6ra,ului de productie cu a7utorul indicilor indi(iduali de  8ndeplinir e a pro6ra,elor de 9a+ricatie pe sorti,ente i: 1;0 si indicele de 6rup pe total produse I< 1;0 :(p c. 1*5;0*;0*;1*1 5. $nali%a 9actoriala a protului a9erent ci9rei de a9aceri cand in=uentea%a ci9ra de a9aceri este) 1> ? Pca ca @A C$1 C$0> pr0 5> ?Pca ca @ A<:(1p1 D <:(0p0> pr0 '5. $cti(ele aduc (enituri ca) 1> Prot/ 2> Eenta/ > Chirii/ 5> 4o+n%i/ &> 4i(idende. '. $ctiunile pre9erentiale nu pot ) a. ordinare 2. $ctiunile no,inale sunt caracteri%ate prin) 1> sunt personali%ate prin ,entionarea nu,elui posesorului lor/

Upload: marian

Post on 03-Mar-2016

175 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

intrebari examen finante publice

TRANSCRIPT

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 1/43

www.ush.ro aprillia 1

Finante publice si fscalitate Licenta iulie 2010

  Licenta_FB_2011_Piete_de_Capital_si_Burse_de_Valori

MULTIPL C!"IC

Licenta_FB_2011_#estiunea_si_$nali%a_Financiara_a_Intreprinderii

MULTIPL C!"IC

&'. $cti(ele circulante sunt)

a. stocurile* creantele* disponi+ilitatile si plasa,entele

-. $cti(ele i,o+ili%ate ,ai sunt cunoscute su+ denu,irea de)

+. utili%ari dura+ile/

. $nali%ati productia %ic3 a r,ei pe +a%a indicatorilor)

4enu,ire produs Valoarea productiei lei +a%a curenta

$ .000 5.200 B 2.200 2.000 C .00 .100

Caracteri%ati reali%area pro6ra,ului de productie cu a7utorul indicilor indi(iduali de 8ndeplinire a pro6ra,elor de 9a+ricatie pe sorti,ente i: 1;0 si indicele de 6rup pe

total produse I< 1;0 :(p

c. 1*5;0*;0*;1*1

5. $nali%a 9actoriala a protului a9erent ci9rei de a9aceri cand in=uentea%aci9ra de a9aceri este)

1> ? Pca ca @A C$1 C$0> pr0

5> ?Pca ca @ A<:(1p1 D <:(0p0> pr0

'5. $cti(ele aduc (enituri ca)

1> Prot/ 2> Eenta/ > Chirii/ 5> 4o+n%i/ &> 4i(idende.

'. $ctiunile pre9erentiale nu pot ) a. ordinare

2. $ctiunile no,inale sunt caracteri%ate prin)

1> sunt personali%ate prin ,entionarea nu,elui posesorului lor/

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 2/43

2> au o circulatie restricti(a* 8n sensul ca nu pot 8nstrainate dect prin transcriereatran%actiei 8n re6istrul societatii e,itente/

> proprietarul este no,inal si cunoscut de e,itent/

&> identitatea proprietarului este 8nre6istrata 8n re6istrul societatii .

2-. $tri+uirea i,portantei actiunilor se 9ace prin) 1>Ponderi e6ale/

>Ponderarea cu capitali%area +ursiera/ 5>Fara atri+uirea de ponderi/

5&. $cti(itatea nanciar ,onetara internationala cuprinde)

1> actiuni de e(aluare 2> actiuni de repartitie

> actiuni de credit 5> actiuni de plata

5. $ctiunea se caracteri%ea%a prin) 1. este o hrtie de (aloare/

. intra 8n posesia unor persoane denu,ite actionari/

5. con9era actionarilor drepturi si o+li6atii/

&. (aloarea unei actiuni este o parte din capitalul social al societatii pe actiunie,itente/

&1. $ctiunile con9era detinatorilor lor Aactionari> cu,ulati( ur,atoareledrepturi)

1> dreptul la (ot/ 2> dreptul la in9or,are/

> dreptul la di(idende/ 5> dreptul asupra acti(elor

&5. $ctiunile no,inati(e pure sunt 8nre6istrate) 5> 8n re6istrul societatii/

1. $nali%a 9actoriala a re%ultatului eGploatarii se 9ace cu ur,atorul ,odel)

2. EpeG@ VeG A1DCeG;VeG>

. EpeG@VeG pre

&. EpeG@H T;Hwhpre

102. $,orti%area este)

c. un proces nanciar de recuperare treptata a (alorii acti(elor i,o+ili%ate/

10. $cti(ele nanciare sunt necesare pentru)

+. procurarea acti(elor reale si an6a7area capitalului u,an/

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 3/43

105. $nali%a dia6nosticDnanciar intern presupune)

2. sta+ilirea situatiei corecte a r,ei intrDun anu,it ,o,ent/

. sta+ilirea dis9unctionalitatilor r,ei/

1. Bursa de Valori Bucuresti a 9ost redeschisa 8n anul) 1995 c. 1995

2. Bursele au 7ucat un rolDcheie 8n industriali%area uropei si a $,ericii deHord 8n secolul)

d. I

-. Bursele de (alori concentrea%a) 2> cererea de capital/ 5> o9erta de

capital/

8. „Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la niveluladministrativ cel mai apropiat de cetatean.” Enuntul corespunde:

c. teoremei descentralizarii optime

40. Care dintre urmatoarele enunturi nu se numara printre factorii care influenteaza marimea

 presiunii fiscale d. riscul de inflatie prin fiscalitate

22. Care din urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala:1) stabilirea minimului neimpozabil !) stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a

fiecarui platitori ") impunerea sa fie generala# adica sa cuprinda toate categoriile sociale carerealizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere $cu exceptia celor care obtin venituri sub

minimul neimpozabil

20. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in:

1) impozite directe %) impozite indirecte5'. Coecientul ,ediu de sorti,ent* calculat pentru o r,a ce reali%ea%a &

produse poate a(ea ur,atoarele sensuri)

. J@ 0* arata nereali%area (olu,ului productiei la cel putin un sorti,ent/

5. J@ 1 arata reali%area si depasirea (olu,ului productiei la toate sorti,entele/

2. Capitalul real* dupa sursele de constituire pre%inta ur,atoarea structura)

+. credite si datorii pe ter,en scurt* credite pe ter,en ,ediu si lun6* re%er(e*re%ultate* 9onduri

proprii* capital social/

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 4/43

34. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raportcu produsul intern brut este falsa &

c. poate lua doar valorile:

35. Care dintre urmatorii indicatori intra 'n categoria celor de analiza a structurii veniturilor

fiscale&

d. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale

36. Cu a(utorul ponderilor fiecarei grupe de venit public in total si 'n special a ponderilorfiecarui venit fiscal in total venituri fiscale# se poate interpreta:

a. politica fiscala a statului

24. Care din criteriile de mai (os nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:

 b. criteriul fiscal c. criteriul financiar. Consecintele pe care leDa adus c(adr+la eGplo%ie sunt)

1> 4ere6le,entarea/ 2> Mondiali%area/

> #lo+ali%area/ &> Ino(area per,anenta.

&. Con9or, criteriului K intensitatea %ilnica a tran%actiilor eGista)

2. piata per,anenta 5. piata de apel

12. Care sunt co,ponentele c(adru+lei eGplo%ii din deceniile 10 si 10prin care care au trecut structurile nanciare si +ancare din lu,e

1> Co,ponenta 7uridica/ > Co,ponenta 6eo6raca/

5> Co,ponenta structurala/ &> Co,ponenta tehnica.

22. Care dintre indicatorii de ,ai 7os nu sunt indicatori de e(aluare aactiunilor

5>Valoarea de piata a certicatelor Anotes>)

25. Clasicarea actiunilor este ur,atoarea)

1> actiuni no,inati(e/ 2> actiuni la purtator/ > actiuni ordinare/

5> actiuni pri(ile6iate/ &> actiuni pre9erentiale.

1. Con9or, criteriului Kdina,ica si riscul tran%actiilor eGista ur,atoareletipuri de piete)

1. piata la (edere 2. piata anticipata A9orward> . piata K9utures 5. piata deoptiune Aoptions>

5. Con9or, criteriului Ktipuri de titluri eGista)

1> piata de actiuni 2> piata de o+li6atiuni > piata titlurilor de stat

-0. Con9or, criteriului Klocul tran%actionarii eGista)

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 5/43

1> piata or6ani%ata 2> piata K"(er The Counter

&-. Cate6oriile principale de +urse sunt) 1> The Bi6 Three

2> Pietele +ursiere europene continentale > Bursele e,er6ente

5> Bursele din econo,iile 8n tran%itie &> Pietele +ursiere KeGotice

&&. Cu,ulati( euroo+li6atiunile pot ) 1> ordinare sau clasice.

2> euroo+li6atiuni con(erti+ile) > euroo+li6atiuni cu warant.

. Ce cuprinde =uGul de nu,erar net* deter,inat in +u6etul acti(itatii detre%orerie)

a. =uGul de nu,erar din acti(itatea de eGploatare* de in(estitii si nanciara

1. Cu, se calculea%a 9ondul de rul,ent

+. capitalul per,anent acti(e i,o+ili%ate sau acti(e circulante resurse detre%orerie

100. Cand ne(oia de 9ond de rul,ent este constanta* cashD=owDul este e6alcu)

d. (ariatia acti(elor circulante Ainclusi( cele de tre%orerie>/

101. Coecientul de no,enclatura* calculat pentru o r,a care reali%ea%apatru produse* poate a(ea ur,atoarele (alori si se,nicatii)

1. Jn @ 0*&0 se,nica reali%area (olu,ului productiei la doua sorti,entele/

. Jn @ 0*-& arata nereali%area pro6ra,ului de 9a+ricatie la cel putin un sorti,ent/

19. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in:

1) impozite directe !) impozite indirecte2. Coecientul #iniDNtrucO* poate a(ea ur,atoarele se,nicatii)

e. C# @ 0*-2 se,nica o structura a (an%arilor in care cate(a produse detinponderea cea ,ai ,are in C$* neind insa unicele produse ale r,ei/

-0. Capitalul real al intreprinderii isi 6aseste re=ectarea in) +. +ilant/

. Ciclul de eGploatare are ca o+iecti() d. producerea de +unuri siser(icii/

5. Ce repre%inta pentru ,odicarea a+soluta a protului a9erent ci9rei dea9aceri* relatia)

+. in=uenta ,odicarii preturilor ,edii de (an%are

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 6/43

2. Constituirea si diri(area fondurilor financiare publice:

e. reprezinta un proces unitar si ne'ntrerupt

3. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:

 b. foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor# domeniile# ramurile# sectoarele de activitate saualte destinatii spre care sunt 'ndreptate resursele financiare publice

4. Caracterul de buget consolidat decurge din:a. tehnica 'ntocmirii lui# adica eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare

5. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde principiilor teoremei descentralizarii&

d. neafectarea veniturilor bugetare e. autoritatea administratiei locale de a decide discretionar asupra

unei functii publice lasata 'n competenta sa6. Care dintre principiile teoremei descentralizarii prevede ca exercitarea responsabilitatilor

 publice revine# de preferinta# autoritatilor celor mai apropiate de cetateni&c. subsidiaritatea d. repartizarea functiilor publice

7. Care dintre principiile teoremei descentralizarii prevede ca transferarea functiilor de laadministratia centrala la cea locala trebuie sa se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel

corespunzator al veniturilor# asupra carora autoritatea publica trebuie sa aiba 'n mare masura

controlul& b. echivalenta fiscal10. Care dintre combinatiile de mai (os desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul

cheltuielilor publice:

a. volumul cheltuielilor publice ponderea cheltuielilor publice in *B

11. Care dintre combinatiile de mai (os desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura

cheltuielilor publice:

c. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ponderea cheltuielilor sociale in

toatal cheltuieli publice12. Care dintre combinatiile de mai (os nu desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul

veniturilor publice:c. ponderea veniturilor publice in *B elasticitatea veniturilor publice in raport cu *B

14. Conform clasificatiei bugetare# veniturile fiscale cuprind :

e. +,-# accize# impozit pe venit# impozit pe profit# taxe vamale28. Care dintre enunturile urmatoare nu se numara printre efectele in plan economic si social

ale deficitului bugetar& e. repudierea creditului public

30. Corespunzator functiei de distribuire a finantelor publice# enuntata de ichard si egg/0usgrave# prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca:

e. nici unul dintre cele " enunturi

31. Consolidarea creditului public reprezinta:

c. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat# cu inscrisuri ale

unor imprumuturi pe termene mi(locii# lungi sau fara termen de rambursare

42. intre urmatoarele enunturi# selectati efectele cresterii presiunii fiscale peste niveluloptim.

") riscul de inflatie prin fiscalitate %) scaderea efortului productiv 2) frauda si evaziunea fiscala 3)reducerea competitivitatii pe plan international

44. intre urmatoarele enunturi# selectati modalitatile de plasare a creditului public.

1) subscriere publica !) prin intermediul unor consortii bancare %) vanzare la Bursa de ,alori

37. inamica resurselor financiare publice exprima: b. modificarile care intervin in cuantumul si structura acestora de la o perioada de timp la alta

29. espre relatiile financiare publice se poate afirma ca:

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 7/43

1) reflecta un transfer de valoare !) se realizeaza cu titlu definitiv") au loc fara contraprestatiedirecta si imediata %) trasnsferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are caracterul

de transfer de putere de cumparare

16. intre urmatoarele enunturi selectati4l pe cel care se refera la resursele financiare publice

extraordinare:

c. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite cand resursele curente sunt insuficiente pentru

acoperirea integrala a cheltuielilor publice52. 4ispuneti de ur,atoarele in9or,atii) (aloarea (an%arilor Ainclusi( TV$>

pentru se,estrul I eGercitiul H1 @ 120.000 u.,.* uni9or, reparti%ata in cadrulse,estrului* 9rec(enta ,edie a incasarilor 0Q in luna (an%arii* &Q in lunaur,atoare (an%arii* 2&Q peste '0 %ile de la data (an%arii si di9erenta peste trei lunide la data (an%arii.

Valoarea incasarilor Ainclusi( TV$> pentru se,estrul al IIDlea eGercitiul H a 9ost de10.000 u.,.* uni9or, reparti%ata in ti,p. Incasarile in lunile ianuarie si ,artie (or__u, si __u,)

d. 1.'00 u.,. 1.00 u.,

21. in punct de vedere (uridic# imprumutul de stat este definit prin urmatoarele component

$elemente) tehnice:1) denumirea imprumutului !) valoarea nominala 5) valoarea reala ") termenul de rambursare 6)

„costul7 creditului public55. 4aca I V$ R I PeG Aproductia eGercitiului> re=ecta)

2. o scadere a ponderii consu,urilor inter,ediare pro(enite de la terti in productiaeGercitiului/

&. o reducere a cheltuielilor ,ateriale* nanciare si u,ane.

26. intre urmatoarele enunturi# care coincid$e) cu rolul finantelor publice&

1) alocativ !) redistributiv 5) de reglare2. 4eci%ia de nantare)

+. sta la +a%a ale6erii intre sursele proprii de capital si cele i,pru,utate/

'1. 4aca IV$ R IPeG AV$ @ (aloarea adau6ata* PeG @ productia eGercitiului> siIPeG R IH AH D nr. ,ediu de salariati> atunci)

1. creste 6radul de (aloricare a resurselor ,ateriale/

. se reduce ponderea consu,urilor pro(enite de la terti 8n (olu,ul total alproductiei eGercitiului/

'2. 4eci%iile pri(ind 9olosirea leasin6Dului pentru cresterea in(estitiilor uneiintreprinderi apartin)

e. ,ana6e,entului societatii.

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 8/43

-. 4aca IC$ @ 105 Q / IH @ 10& Q/ IP9@ 10 Q / IS @ & Q* atunci)

+. a sca%ut producti(itatea ,uncii* a crescut ecienta utili%arii ,i7loacelor Ge si sDaredus stocul de produse nite/

2'. 4aca coecientul de structura Jst @ 1 si coecientul de sorti,ent J 1*

atunci)

a. pro6ra,ul de 9a+ricatie nu a 9ost reali%at la nici un sorti,ent* dar 8n aceeasiproportie.

1. 4intre e(eni,entele principale de ,ai 7os* care 6enerea%a a7ustari ale9or,ulei de calcul al indicelui se enu,era* eGhausti()

1>$cordri de di(idende/ 2>Cresteri de capital/ >Eeduceri de capital/

5>Con(ersii de actiuni pre9erentiale 8n actiuni co,une/

&>Modicri 8n (aloarea no,inal a titlurilor de (aloare din co,ponenta indicelui

-. 4upa inter(alul de ti,p 8n care sunt calculati eGista)

1>Indici calculati 8n ti,p real/

2>Indici calculati la s9rsitul sesiunii de tran%actionare/

. 4upa criteriul dina,ica si riscul tran%actiilor nu eGista) +. Piata swap.

0. 4urata de (iata a titlurilor nanciare* deter,ina* 8n clasicarea de tipan6loDsaGon* cele doua co,ponente ale pietei nanciare pe care se ,ani9esta li+er

cererea si o9erta)

1. piata ,onetara piata pe care se tran%actionea%a titlurile cu o perioada de (iata,ai ,ica de un an.

2. piata de capital pe aceasta piata* 8ntlni, titluri cu scadenta ,ai ,are de unan.

50. 4upa (alorile ,o+iliare 8n raport cu care se construieste indicele eGista)

1> indici +ursieri pentru actiuni/ 2> indici +ursieri pentru o+li6atiuni/

> indici pentru titlurile e,ise de 9ondurile deschise de in(estitii si alte institutii deacest 9el/

51. 4eschiderea Pietei Internationale Monetare consacrata contractelornanciare la ter,en* 8n 1-2* a a(ut loc 8n orasul ) Chica6o e. Chica6o

52. 4upa (alorile ,o+iliare care constituie suportul indicelui eGista)

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 9/43

1>Indici +ursieri pentru actiuni/ >Indici +ursieri pentru o+li6atiuni/ 5>Indici ai(olatilitatii/

&>Indici pentru titlurile e,ise de 9ondurile ,utuale si de alte institutii de acest 9el.

5. 4upa ,odul 8n care se procura si se tran%actionea%a +anii eGista)

2> Piata de datorie/ > Piata de titluri de (aloare.

&0. 4upa ,odul 8n care se procura si se tran%actionea%a +anii* pietele decapital se 6rupea%a ast9el) 1> piete de datorie/ 5> piete de titluri de (aloare/

'1. 4upa ni(elul de tran%actionare* nu eGista ca piata de capital) a. Piata,onetara.

'. 4in punctul de (edere al ,aturitatii si al clau%elor specicate 8nprospectul de e,isiune eGista) 1>"+li6atiuni cu o sin6ura scadenta/

2>"+li6atiuni ce contin clau%e si dau dreptul e,itentului sa rascu,pere inte6ral saupartial

o+li6atiunile anterior datei scadentei/

>"+li6atiuni care contin clau%e si per,it in(estitorului sa (nda e,itentului

o+li6atiunile detinute* la anu,ite date presta+ilite/

5>,isiuni de o+li6atiuni care cuprind pachete de o+li6atiuni cu ,aturitati di9erite/

5'. 4in lista de ,ai 7os in(estitori sunt) 1> persoane %ice 2> persoane

 7uridice

> persoane %ice si sau 7uridice care detin capital ,onetar si care in(estesc 8nproduse

specice pietei de (alori ,o+iliare si care 8si asu,a riscurile acestei in(estitii

2. 4eter,inarea protului se reali%ea%a ca) d. di9erenta dintre (enituri sicheltuieli/

10&. 4aca indicele ci9rei de a9aceri este 112Q* indicele productiei ,ar9a

10-Q si indicele productiei eGercitiului este 102Q* atunci)a. au crescut stocurile de produse nite si stocurile de productie neter,inata/

+. a sca%ut stocul de productie neter,inata dar a crescut cel de produse nite/

c. au crescut stocurile de productie neter,inata/

d. au crescut consu,urile interne si stocurile de produse nite.

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 10/43

e. au sca%ut stocurile de productie in curs de eGecutie si cele de produse nite/

2. 4eci%iile de in(estitii* nantare si reparti%are a protului la ni(elulintreprinderii au la +a%a ,etodele si tehnicile de eGecutie o9erite de) d.6estiunea nanciara/

-. 4aca IH @ 10& Q/ IP9 @ 11& Q/ IC$ @ 122 Q/ IF @ & Q 8nsea,na ca)

c. a crescut producti(itatea ,uncii dar a sca%ut 6radul de in%estrare tehnica alproductiei /

-2. 4ispuneti de ur,atoarele in9or,atii)

D capacitatea de autonantare .00 u.,./ D (ariatia stocurilor 1.00 u.,./

D (ariatia creantelor clienti 2.500 u.,./ D (ariatia creantelor di(erse D200 u.,./

D (ariatia datoriilor de eGploatare 1.'00 u.,./ D (ariatia datoriilor in a9ara

eGploatarii 00 u.,./

D tre%oreria neta la s9arsitul eGercitiului HD1 500 u.,./

D in cursul eGercitiului H* sDa achi%itionat un ,i7loc de transport in (aloare de 1'.000u.,.* sDau (andut titluri de participare in (aloare de 1.000 u.,. si un utila7 la pret de(an%are de .000 u.,.*cost de achi%itie 10.000 u.,.* a,orti%are inre6istrata pana in,o,entul (an%arii .000 u.,./

D tot in cursul eGercitiului H* sDa pri,it o su+(entie de 1.000 u.,. pentruachi%itionarea utila7ului* sDau contractat credite +ancare pe ter,en lun6 de &.000

u.,. si pe ter,en scurt de 00 u.,.* sDau ra,+ursat rate scadente la credite peter,en lun6 de 00 u.,. si sDa ,a7orat capitalul social cu -.000 u.,./

D protul eGercitiului HD1 a 9ost de .000 u.,.* din care '.000 u.,. se distri+uie su+9or,a de di(idende.

Care (a (aloarea tre%oreriei nete la s9arsitul eGercitiului H +. 1.-00 u.,./

'. 4aca IVeG @ 11& Q AVeG (enituri de eGploatare> IC$ @ 10 Q AC$ ci9rade a9aceri>/ Acheltuieli a9. C$>/ IEc@ - Q AEc D rata renta+ilitatii co,erciale> atunci)

. a crescut ponderea productiei stocate si i,o+ili%ate in (eniturile de eGploatare si

rata renta+ilitatii resurselor consu,ate/

5. sDau redus cheltuielile la 1000 lei ci9ra de a9aceri si renta+ilitatea co,erciala

'-. 4aca o r,a este caracteri%ata prin ur,atorii indicatori)

Hr crtIH4IC$T"EINIMB"LPEI"$4$ LIB$S$CUEHT$

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 11/43

1.Hr.,ediu salariati H220 2.Productia ,ar9a 9a+ricate P92.00.200

.Ci9ra de a9aceri C$1.'01.&' c. '0*00 lei

15. intre urmatoarele enunturi selectati4l pe cel care se refera la resursele financiare publiceordinare

 b. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent# in conditii considerate normale si care se incaseazala buget cu o anumita regularitate

18. Elementele impozitului sunt:

1) subiectul impozitului !) suportatorul 5) obiectul impunerii ") unitatea de impunere %) sursa

impozitului 8) cota impozitului 6) termenul de plata-5. Gcedentul +rut al eGploatarii AB> este un indicator care eGpri,a)

a. acu,ularea +ruta din acti(itatea de eGploatare Ainclusi( a,orti%arile sipro(i%ioanele>/

&. chili+rul nanciar este respectat atunci cand resursele sta+ile acopera)

e. i,o+ili%arile +rute si ne(oia de 9ond de rul,ent de eGploatare/

1-. tapele constructiei unui indice +ursier sunt)

2>Nelectarea actiunilor ce intra 8n porto9elul indicelui/

>$tri+uirea unei anu,ite i,portante ecarei actiuni/ 5>$le6erea datei dere9erinta/

1'. 9ectul de le(ier nanciar po%iti( al intreprinderii se produce cand)

c. renta+ilitatea econo,ica este superioara ratei costului capitalului i,pru,utat/

&-. Fondul de rul,ent net repre%inta)

e. di9erenta de capitaluri per,anente ra,ase dupa nantarea acti(elor i,o+ili%atedestinata nantarii acti(elor circulante cu caracter de per,anenta/

. Finantele sunt)

a. relatii econo,ice in eGpresie +aneasca/

'&. Fondul de rul,ent net* ca sursa de nantare a acti(elor circulante estee6al cu)

c. Capitaluri per,anente ,inus acti(e i,o+ili%ate nete/

1.Functia de nantare se re9era la)

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 12/43

+. (olu,ul* structura si ,odicarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii sii,pru,utate/

&. In conditiile unei rate no,inale a renta+ilitatii econo,ice de 10Q si a

unei rate a in=atiei de 1&0Q* rata reala a renta+ilitatii econo,ice este)

+. 1' Q

&. In cadrul ,odicarii a+solute a protului a9erent ci9rei de a9aceri *relatia)repre%inta)

c. in=uenta ,odicarii preturilor ,edii de (an%are in cadrul ratei ,edii arenta+ilitatii a9erente re%ultatului C$/

. Indicele cheltuielilor a9erente ci9rei de a9aceri I PrC$ D Q /

Indicele protului a9erent ci9rei de a9acerii I PrC$ @ 10&Q

Indicele renta+ilitatii co,erciale I Ec @ 10 Q/ * se,nica)

2. au crescut C$ si rata resurselor consu,ate/

. a crescut protul a9erent C$ si au sca%ut cheltuielile la 1000 lei C$/

5. a crescut C$ si au sca%ut cheltuielile la 1000 lei C$/

'. n ca%ul indicelui 4owDWones uro NT"* calculat pentru uropa* o nouatara este luata 8n calcul daca sunt 8ndeplinite cu,ulati(* ur,atoarele criterii)

1>Tran%actiile cu actiuniderulate la +ursa de (alori a tarii respecti(e suntdes9asurate 8n ,od continuu Apiata continua>/

2>Nunt date pu+licitatii cursurile actiunilor care se cotea%a pe piata respecti(a * att 8n ceea ce pri(este cursurile curente* care tre+uie puse la dispo%itia pu+licului A4WNT" ind calculat 8n ti,p real* la ecare 1& secunde>* ct si ceea ce pri(estecursurile istorice* 9olosite 8n scopuri statistice si pentru e9ectuarea de anali%e pri(inde(olutia actiunilor si a indicelui/

>Tarile care 9ac parte din spatiul Kspatiul euroX* respecti( au adoptat ,oneda unica

europeana/

5>ste asi6urata transparenta de in9or,atie 8n ceea ce pri(este rapoartelenanciare anuale* indicatorii nanciari si alte date re9eritoare la co,paniileco,ponente/

33. *ntre indicatorii privind dinamica veniturilor si cheltuielilor publice# nu se numara:

d. cheltuieli publice medii# ce revin pe un locuitor

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 13/43

10. Ino(atia nanciara nu se ,ani9esta prin)

c. Crearea de structuri or6ani%atorice si politice descentrali%ate/

11. Instru,entele e,ise pe piata titlurilor de (aloare sunt denu,ite)

a. actiuni AstocOs sau shares>/

1. Instru,entele nanciare deri(ate sunt)

1> contractele 9utures/ > options/ &> alte acti(e calicate de CHVM ca (alori,o+iliare.

20. Instru,entele tipice e,ise pe pietele de datorie cu (enituri Ge suntcunoscute su+ denu,irea de) 1> o+li6atiuni A+onds>/ > certicate Anotes>/

21. n 9unctie de ,odul de calcul a9erent indicilor pentru actiuni eGista)

5>Indici din pri,a 6eneratie/ &>Indici din 6eneratia a doua.

&. Instru,entele tipice e,ise pe pietele de datorie cu (enituri Ge suntcunoscute su+

denu,irea de) 2> o+li6atiuni/

43. *mprumuturile de stat determina operatiuni 'n legatura cu:e. toate cele 5 operatiuni

&2. Instru,entele nanciare e,ise pe piata de capital pot )

1> actiuni > o+li6atiuni &> contracte 9utures

12. IntrDo intreprindere* rolul nantelor se ,ani9esta* in principal* la ni(elul)

e. repartitiei resurselor de care dispune intreprinderea/

1. Intreprinderea nu inre6istrea%a un (enit intrDuna din ur,atoarele situatii

d. aportul actionarilor la cresterea capitalului social Ain nu,erar>/

2. Indicele !EFIH4!$L* calculat pentru o r,a ce reali%ea%a cinci produse*poate a(ea ur,atoarele se,nicatii)

a. ! @ 0*2 arata o distri+utie uni9or,a a C$ pe sorti,ente/2-. In=uenta cu se,nul ,inus a ,odicarii structurii productiei eGercitiului

asupra V$ A(aloarea

adau6ata> presupune)

c. scaderea ponderii produselor cu (aloare adau6ata la 1 leu productie* ,ai ,aredecat ,edia V$

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 14/43

pe r,a/

0. n anali%a protului a9erent ci9rei de a9aceri* cunoaste, ur,3toriiindicatori)

Hr crIH4IC$T"EINIMB"LPerioada anali%ataB$S$CUEHT$

1.Ci9ra de a9aceri in preturi de (an%are <:(p.2001.'&0

2.Costuri a9erent ci9rei de a9aceri <:(c'.'0010.500

.Indicele ,ediu al pretului de (an%are IP10Q

Hota. Lucrati cu 5 %eci,ale pt. calculele inter,ediareArotun7iti la a 5Da %eci,alanor,al>

In=uenta ,odicarii (olu,ului %ic al productiei asupra protului a9erent ci9rei dea9aceri)

d. '-*

1. In anali%a 9actoriala a ,ar7ei co,erciale pute, 9olosi ,odelul)

1. Mc @ Vd C;100

. Mc @ Vd A<A61c1>> ; 100Y

5. Mc @ Vd C ; 100

&. Mc @ Vd <#iCi ; 1002

&&. Indicatorii anali%ei asi6urarii calitati(e cu personal) JCM Dcoecientul,ediu de calicare a 9ortei de ,unca si Jt Dcoecientul ,ediu de co,pleGitate alucrarilor e9ectuate* arata)

+. Jt Z Jc,* repre%inta lucrari de calitate superioara eGecutate de lucratori cucalicare in9eriora* ceea ce in=uientea%a ne6ati( calitatea produselor si protul/

5. Hu este indice din 6eneratia a doua) d. 4owDWones/

2&. Hu este indice 6eneral al pietei) c. 4owDWones/

2. Hu repre%inta un e(eni,ent principal care sa necesite a7ustarea 9or,uleide calcul al indicilor +ursieri) a. Nchi,+ari 8n structura actionariatului unuie,itent/

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 15/43

15. Hu sunt instru,ente nanciare) 2> Valorile i,o+iliare/ > Valorileipotecare/

'0. Hu 9ace parte din caracteristicile o+li6atiunilor) 2>Con9era detinatoruluidreptul la (ot/

21. Hecesarul anual de apro(i%ionat pentru ,ateriale este de 1.000 tone*pretul unitar de apro(i%ionare este de '.000 u.,.. Costul de depo%itare este de 1*2u.,. anual pentru o unitate de stoc* iar costul pre6atirii unei co,en%i este de 5.000u.,.. Care este stocul opti, si nu,arul de apro(i%ionari

+. 00 tone si 2-0 apro(i%ionari

. Hota,) C$ @ ci9ra de a9aceri/ H @ nu,arul ,ediu de salariati/

pr @ protul ,ediu la 1 leu ci9ra de a9aceri.

4aca Ica 1;0 @ 10'Q/ In 1;0 @ 'Q/ Ipr 1;0 @ 10Q insea,na ca)a. sDa redus nu,arul de personal si au crescut producti(itatea si protul +rut/

5. He(oia de 9ond de rul,ent de eGploatare se deter,ina ca di9erenta intre)

+. acti(ele de eGploatare si pasi(ele de eGploatare/

13. 9u este un indicator al analizei dinamicii resurselor publice :a. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale

27. 9oile abordari liberale privind finantele publice includ:1) economia de oferta ") scoala optiunilor colective %) scoala libertariana 8) monetarismul.

25. Modelele ce pot 9olosite 8n anali%a 9actoriala a protului a9erent ci9rei dea9aceri sunt)

1. Pca@<:(p <:(c . Pca@C$pr

&. Pca@C$ Pca;C$ '. Pca@<:(ApDc> -. Pca@$eJPca;C$

25. 0odificarea absoluta nominala a cheltuielilor publice se calculeaza conform relatiei: : d

&. Pe +a%a indicatorilor)

HrcrtIH4IC$T"EINIMB"LPerioada+a%acurenta

1.Hr.,ediu de salariati H500

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 16/43

2.[Productia ,ar9a 9a+ricate P91.'0021.000

.Ci9ra de a9aceri C$1-.'5020.1'0

+. &'-0

'. Pe +a%a indicatorilor)

HrIH4IC$T"EINIMB"LPEI"$4$ anali%atacrtpre(a%utareali%ata

1.Venituri de eGploatare VeG.-0010.500

2.Cheltuieli de eGploatare CeG'.&0-.200

Hota. Lucrati cu 5 %eci,ale pt. calculele inter,ediare Arotun7iti la a 5Da %eci,alanor,al>

In=uenta (eniturilor de eGploatare asupra re%ultatului eGploatarii este de

+. 1*5&

1&. Principalele surse de risc 8ntlnite pe pietele nanciare sunt)

1>Mediul econo,ic 6eneral/ 2>Mediul eGtern al r,ei/ >Mediul econo,icinternational/ 5>In=atia/

1. Printre instru,entele nanciare ale pietei de capital nu se enu,era) e.Contracte ipotecare.

2'. Pentru ce au 9ost create +ursele cele ,ai (echi

d. Pentru de%(oltarea co,ertului ,ondial/

2. Pentru pietele nanciare* nu este tip de ecienta 9or,ulat pna 8npre%ent)

a. cienta rationalitatii ,i,ate/

. Principalele tipuri de contracte de optiuni sunt ) 2> optiuni de apel/ 5>optiuni eGpri,ate /

&'. Pietele nanciare internationale cuprind)

1> ansa,+lul pietelor nanciare ale tarilor care apro+a e,isiuni de titluri nanciarestraine

2> tran%actii cu titluri nanciare straine > piata eurocapitalului

&. Piata secundara o9era posi+ilitatea)

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 17/43

1) detinatorilor de actiuni sa le (alorice 8nainte ca acestea sa aduca protAdi(idende sau

do+n%i>/ > detinatorilor de o+li6atiuni sa le (alorice 8nainte ca acestea sa aducaprot Adi(idende

sau do+n%i>// &> tran%actionarii de actiuni dupa ,o,entul e,iterii lor initiale.

. Pe pietele nanciare sursele de risc sunt 1> ,ediul econo,ic 6eneral/2> in=atia/

> ,ediul eGtern al r,ei/ 5> ,ediul econo,ic international/

5-. Pri,a +ursa de actiuni de capital din lu,e 9ondata la $,sterda,* sDaconstituit in anul)

e. 1'11

'. Piata de capital este denita ca)

c. Piata pe care se reali%ea%a tran%actii pe ter,en ,ediu si lun6 cu (alori ,o+iliarespecice/

''. Prin ,asi(ul capital nanciar* pietele nanciare internationale produc)

1>9ectul de structura/ 2>9ectul do+n%ii/ >9ectul de lichiditate/

'. Pe +a%a indicatorilor)

Hr.crt IH4IC$T"EINIMB"LV$L"$E AE"H>leiB$S$CUEHT$

1.Venituri de eGploatareVeG'0.000'.000

2.Cheltuieli de eGploatareCeG&0.000-2.000

.Fond total de ti,p de ,unca Ah>T,c10.00210.100 a. 10&5/ 55&

11. Pe +a%a indicatorilor)

Nu,a cheltuielilor Nu,a (eniturilor

$cti(itatii+a%acurenta+a%aCurenta

1.Gploatare5&0&0050&20 2.Financiara2&22&25

.Gceptionala1&152&1 5.T"T$L50&'&&0&'2 +. &5*2-

1&. Pe +a%a in9or,atiilor de ,ai 7os deter,inati (aloarea necesarului de 9ondde rul,ent) acti(e i,o+ili%ate 2.000 u.,.* stocuri 1.500 u.,.* creante '00 u.,.*disponi+ilitati +anesti 1.000 u.,.* capital social 1.&00 u.,.* datorii pe ter,en lun6

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 18/43

1.50 u.,.* datorii 9urni%ori 1.000 u.,.* datorii salariati -0 u.,.* credite detre%orerie -00 u., a. '0 u.,.

20. Pe +a%a indicatorilor)

HrcrtIH4IC$T"EINIMB"LPEI"$4$B$S$CUEHT$

1.Productia eGercitiuluiPeG2005&00 2.Consu,urile inter,ediareM'5500

In=uenta ,odicarii (alorii adau6ate ,edii la 1 leu productie a eGercitiului asupra(alorii adau6ate este)

c. 1& lei

22. Pe +a%a indicatorilor)

HrcrtIH4IC$T"EINIMB"LV$L"$E E"HB$S$CUEHT$

1.Hu,ar ,ediu salariati H5020 2.Productia ,ar9a 9a+ricate P920.'2&20.

.Ci9ra de a9aceri C$1'.&001-.&00 +.

2&.Pe +a%a relatiei ) se deter,ina)

a. in=uenta costului asupra ratei renta+ilitatii co,erciale/

0. Pe +a%a in9or,atiilor de ,ai 7os deter,inati (aloarea 9ondului de rul,ent)acti(e i,o+ili%ate

2.000 u.,.* stocuri 1.500 u.,.* creante '00 u.,.* disponi+ilitati +anesti 1.000 u.,.*

capital social

1.&00 u.,.* datorii pe ter,en lun6 1.50 u.,.* datorii 9urni%ori 1.000 u.,.* datoriisalariati -0

u.,.* credite de tre%orerie -00 u.,. a. 0 u.,.

1. Pe +a%a ur,atorilor indicatori)

Hr.crt IH4IC$T"EI NIMB"L V$L"$E E"H

1. Ci9ra de a9aceri C$ 10.000 2. Ch.a9erente ci9rei de a9aceri 120.000Dch.Ge CF

50.000 Dch.(aria+ile CV 0.000 4eter,inati)\ ,o,entul reali%arii pra6ului derenta+ilitate AT@'& %ile>/

\ ni(elul indicelui de si6uranta al r,ei AQ>) a. aD1'2 a %i &'Q

2. Pe +a%a relatiei) se deter,ina)

e. in=uenta structurii asupra ratei renta+ilitatii co,erciale/

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 19/43

5. Pe +a%a indicatorilor)

HrIH4IC$T"EINIMB"LPEI"$4$crtB$S$CUEHT$

1.Productia eGercitiului PeG11.50022.002. Consu,uri inter,ediare M1.&00&-0

In=uenta ,odicarii productiei eGercitiului asupra (alorii adau6ate este) +. 5''

-. Pute, anali%a in=uenta (eniturilor de eGploatare asupra re%ultatuluieGploatarii 8n 9unctie de ur,atorii 9actori) > VeG@H t ]h '> VeG@T ]h

. Pe +a%a indicatorilor)

HrcrtIH4IC$T"EINIMB"L Perioada anali%ataPre(a%utaEeali%ata

1.Venituri din eGploatare VeG.-&0.1&0

2.Cheltuieli de eGploatare CeG-.&0.200

.Fond total de ti,p de ,unca h T,c '.000'2.000

5.Hr.,ediu ,uncitori H'050

In=uenta nu,arului ,ediu de ,uncitori asupra re%ultatului eGploatarii este de)

c. D2''.&'

. Pe +a%a indicatorilor)

HrcrtIH4IC$T"EINIMB"LValoare lei+a%acurenta

1.Ci9ra de a9aceri C$&0.000.000

2.Cheltuieli cu a,orti%area $2.55&1.50

.Cota ,edie de a,orti%are C11Q15Q

5.Valoarea ,edie anuala a ,i7loacelor Ge F1.0001'.000

Hota. Lucrati cu 5 %eci,ale pentru calcule ineGacte. Eespectati ordinea cerintelor.

In=uenta (alorii ,edii anuale a ,i7loacelor Ge si a cotei ,edii de a,orti%are asupracheltuielilor cu a,orti%area la 1000 lei ci9ra de a9aceri este) si +. D2*& /&*5&

-&. Pe +a%a ur,atorilor indicatori)

HrcrtIH4IC$T"EINIMB"LPEI"$4$ $H$LIS$T$B$S$CUEHT$

1.Ci9ra de a9aceri in preturi de (an%are <:(p0.000'0.000

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 20/43

2.Indicele ,ediua al preturilor de (an%are Ip1&0Q

Ci9ra de a9aceri recalculata 8n preturile de (an%are ale perioadei de +a%a este de+. 50.000

-1. Pentru eGercitiul incheiat dispuneti de ur,atoarele in9or,atii) acti(e

circulante 1.000 u.,./ datorii din eGploatare 12.000 u.,./ ci9ra de a9aceri 2-.000u.,.. Pentru anul ur,ator se esti,ea%a o crestere a ci9rei de a9aceri cu 20Q*uni9or, reparti%ata pe tri,estre. $cti(ele circulante nete pentru anul ur,ator (ora(ea ni(elul de ________c. -.200 u.,./

'. Pe +a%a ur,atorilor indicatori)

HrcrtIH4IC$T"EINIMB"LPEI"$4$ $H$LIS$T$B$S$CUEHT$

1.Ci9ra de a9aceri C$&'.1-02.000 2.Ch cu a,orti%area $11.251-.220

In=uenta ,odicarii ci9rei de a9aceri asupra cheltuielilor cu a,orti%area la 1000 leici9ra de a9aceri este)

a. D'*00 lei

''. Pre(i%iunea (an%arilor Ainclusi( TV$> la NC C"M N$ pentrul tri,estrul I aleGercitiului H1 este ur,atoarea) ianuarie 50.000 u.,.* 9e+ruarie &0.000 u.,.*,artie '0.000 u.,. Incasarile se reali%ea%a ast9el) 50Q in luna ur,atoare (an%arii si'0Q peste '0 de %ile de la data (an%arii.

Nta+iliti incasarile pe luna ,artie a eGercitiului H1.

d. 55.000 u.,.

&. Pe +a%a ur,atoarei relatii) se deter,ina in=uenta)

d. structurii productiei (andute asupra cheltuielilor la 1000 lei ci9ra de a9aceri/

&2. Pe +a%a ur,atorilor indicatori)

HrcrtIH4IC$T"EINIMB"LV$L"$E E"HB$S$CUEHT$

1.$cti(e totale $T10.0002-0.000

2.Capital propriu Jpr0.0002.000.Venituri totale VT1.000152.000

5.Prot net Prn11.0002&.000

+. 0*&& Q

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 21/43

17. rin +ratatul de la 0aastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare aniunii# limitarea deficitelor publice la maxim:

d. 5; din *B e. maximum posibil&0. Pe +a%a ur,atorilor indicatori)

HrIH4IC$T"EINIMB"LV$L"$E LIcrtB$S$CUEHT$

1.Ci9ra de a9aceri in pret de (an%are C$@ <:(p50.000-0.000

2.Nu,a cheltuielilor 9iGe <C9i @ C920.00022.&00

.Indicele preturilor de (an%areQ Ip 1;0150Q

In=uenta (olu,ului %ic al productiei (andute si a preturilor ,edii de (an%areasupra cheltuielilor Ge la 1000 lei C$ este de) si a. D 100 D115*

5-. Pe +a%a in9or,atiilor de ,ai 7os sta+iliti protul net APH> si rata ,ar7ei

asupra cheltuielilor (aria+ile AMCVQ>) ci9ra de a9aceri 1.00 ,il. u.,.* cheltuieli Ge12& ,il. u.,.* cheltuieli (aria+ile --& ,il. u.,.* cota de i,po%it pe prot 1'Q. PH@ si MCV @

+. -&' ,il. u., &'*Q/

1. rin ce se caracterizeaza bunurile publice&

c. consum indivizibil# neconcuren<ial# fara s= presupuna o plata

9. rintre dezavanta(ele impozitelor directe se numara: d. toate enunturile enumerate

23. onderea impozitelor indirecte in total venituri publice reprezinta un indicator de:

 b. structura

38. rintre indicatorii de analiza a dinamicii veniturilor publice nu se numara:d. ponderea fiecarei categorii de venituri publice in total

5. Ntructura achi%itiilor Ainclusi( TV$> pe ulti,ele 5 luni ale eGercitiului H

este ur,atoarea) septe,+rie 00.000 u.,.* octo,+rie 2&0.000 u.,.* noie,+rie&0.000 u.,.* dece,+rie 1&0.000 u.,.. Creditul 9urni%ori este de '0 %ile. Care este(aloarea datoriilor 9ata de 9urni%ori la 1.12. H

a. &00.000 u.,./

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 22/43

&. Ntudiul tendintelor 8n co,porta,entul pietelor nanciare se 9ace cua7utorul unor teorii. nu,erati toate teoriile utili%ate 8n co,porta,entul pietelornanciare dintre teoriile de ,ai 7os.

1>Teoria unei piete a ha%ardului/ 2>Teoria scolii K9unda,entalisteX/

>$nali%a tehnica si carto6raca/ 5>Teoria Krationalitatii ,i,ateX

2. Ntatul poate e,ite ur,atoarele tipuri de o+li6atiuni)

1>Eente perpetue/ >"+li6atiuni a,orti%a+ile sau ra,+ursa+ile/

5>"+li6atiuni asi,ilate tre%oreriei/ &>"+li6atiuni indeGate.

&. N9era de cuprindere a nantelor internationale contine)

1> Pietele nanciare internationale/ 2> Bancile internationale/

> Finantele 8ntreprinderilor internationale/ &> In(estitiile internationale deporto9oliu.

. Nituatia neta ne6ati(a apare atunci cand)

d. capitalurile i,pru,utate sunt ,ai ,ari decat capitalurile proprii/

5. Ntructura (an%arilor Ainclusi( TV$> pentru ulti,ele ' luni ale eGercitiuluiH1 se pre(ede a ur,atoarea) iulie 1.00 u.,.* au6ust 2.000 u.,.* septe,+rie2.500 u.,.* octo,+rie .200 u.,.*noie,+rie .'00 u.,.* dece,+rie 5.000 u.,.Incasarile din (an%arile lunare se reali%ea%a ast9el) 50Q in luna (an%arii* &0Q dupa

0 %ile de la data (an%arii* iar di9erenta dupa '0 %ile de la data (an%arii. Valoareacreantelor din +ilantul eGercitiului H1 (a de . +. 2.-'0 u.,

-. Ntiind ca rata ,ar7ei nete este Q* rata de structura a capitalurilor 2*- sirata renta+ilitatii nanciare 25Q* rata de rotatie a capitalurilor este) +. 1*2'

15. Ntiind ca (n%arile a9erente se,estrului al IIDlea AeGclusi( TV$> (or de10.000 u.,. Uni9or, reparti%ate* (n%arile a9erente se,estrului I AeGclusi( TV$>1&0.000 u.,. uni9or, reparti%ate* creditul clienti 0 %ile* cota TV$ 25Q* atunciincasarile in lunile iulie si septe,+rie (or de)

c. 1.000 u.,./ -200 u.,./

10. Ntructura de nantare se sta+ileste ca raport intre) +. capitalurilei,pru,utate si capitalurile proprii/

-. Ne dau ur,atoarele date)

HrcrtIH4IC$T"EI(aloare+a%acurenta

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 23/43

1.Ci9ra de a9aceri 5.500-.200

2.Ch.a9erente ci9rei de a9aceri 2.'0&.100

.Productia (anduta in perioada curenta

Pretului +a%e &.&00 Costurile +a%ei .02&

4eter,inati in=uenta structurii productiei asupra)

^ cheltuielilor la 1.000 lei ci9r3 de a9aceri /

^ protului a9erent ci9rei de a9aceri/

c. D 100 ; -20/

&. Ne cunosc ur,atoarele in9or,atii) capital social eGercitiul HD1 1'0.000u.,.* capital social eGercitiul H 150.000 u.,.* i,o+ili%ari corporale A(aloare +ruta>

eGercitiul HD1 100.000 u.,.* capacitatea de autonantare eGercitiul H 21.000 u.,.*i,o+ili%ari corporale A(aloare +ruta> eGercitiul H 11&.000 u.,.* prot net eGercitiulHD1 1.000 u.,.* din care 50Q se distri+uie su+ 9or,a de di(idende* prot neteGercitiul H 20.000 u.,.* din care '0Q se distri+uie su+ 9or,a de di(idende* credite+ancare pe ter,en lun6 contractate in eGercitiul H &0.000 u.,.* credite +ancare peter,en scurt contractate in eGercitiul H 5.000 u.,.

Ntiind ca in cursul eGercitiului H sDa (andut o i,o+ili%are corporala la pretul de(an%are de 2.000 u.,.* costul de achi%itie ind .000 u.,.* a,orti%ata in (aloare de-.000 u.,.* in ta+loul de nantare partea I utili%arile si resursele ce (alori (or a(ea c. &0.200 u., / -.000 u.,./

51. Ne dau ur,atorii indicatori)HrcrtIH4IC$T"EINIMB"LPEI"$4$B$S$CUEHT$

1. Ci9ra de a9aceri C$ 50.000 5-0.0002. Productia 9a+ricate PF 5.000 552.000. Productia eGercitiului PeG 5'&.000 5-&.0005. Valoarea adau6ata V$ 250.000 2&0.000

+. IC$ R IP9 si IV$ R IPeG

'0. Na se deter,ine (aloarea adau6ata cunoscanduDse ur,atoarele

in9or,atii) productia i,o+ili%ata '00 u.,.* costul ,ar9urilor (andute 1.200 u.,.*productia (anduta 00 u.,.* productia stocata &00 u.,.* (enituri din (an%area,ar9urilor 2.000 u.,.* cheltuieli cu personalul -00 u.,.* cheltuieli cu ,ateriile pri,e200 u.,.* cheltuieli cu ener6ia electrica 500 u.,.* (enituri din do+an%i &0 u.,.a. 2.100 u.,.

41. >electati dintre urmatoarele enunturi factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale.

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 24/43

1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice !) nivelul

de dezvoltare a economiei 5) marimea datoriei publice 8) eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile

 publice finantate prin impozite 6) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de

consimtire la plata impozitelor 

'2. Eiscul unei actiuni repre%inta)

+. producerea unor e(eni,ente* care pot duce la pierderea a(anta7elor pe caredetinerea actiunilor le asi6ura posesorilor.

1'. Eata de renta+ilitate ceruta de in(estitor se co,pune din)

1>Eata renta+ilitatii 9ara risc/ >Pri,a de risc/

1-. Eata renta+ilitatii econo,ice se poate calcula cu 9or,ula) +. Eec @

Pr+;$T 100. Ee%ultatul curent al eGercitiului cuprinde) a. re%ultatul din eGploatare si

re%ultatul nanciar/

-'. Eenta+ilitatea repre%inta capacitatea r,ei de a reali%a __ _ * prinutili%area __ _ de _ __si a __ necesare reproductiei si de%(oltarii)

'. productie/ 11. capitalurilor/ 5. prot/ &. Factorilor c. 5&'11

'. Eata (alorii adau6ate se calculea%a ca raport) c. EV$@V$; C$ G 100

50. Eata renta+ilitatii resurselor consu,ate sDa ,odicat de la 0 Q inperioada de +a%a* la 25 Q in perioada curenta* a(and in (edere ca dina,icaprotului a9erent ci9rei de a9aceri) IPrC$ @ 110Q* * atunci)

1. rata renta+ilitatii resurselor consu,ate a sca%ut* iar costurile totale a9erente(an%arilor au crescut/

2. cheltuielile a9erente ci9rei de a9aceri au crescut ,ai ,ult decat protul a9erentci9rei de a9aceri/

'. Eaportul dintre (aloarea ,edie a ,i7loacele Ge si (aloarea ,edie a nr. desalariati eGpri,a)

e. 6radul de in%estrare tehnica a r,ei/

5&. Eesponsa+ilitatea deci%iilor pri(ind ,odalitatea de nantare a acti(elorunei intreprinderi apartine) e. ,ana6e,entuluisocietatii/

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 25/43

&1. Eata protului se calculea%a ca) c. raportul dintre protul net si ci9rade a9aceri/

32. epudierea actiunilor unui credit public reprezinta:d. refuzul de restituire a unui credit public# chiar daca statul in cauza nu se afla in incapacitate de

 plata

'5. " societate co,erciala doreste sa reali%e%e 12.000 +ucati din produsul C*consu,ul specic ind 0*- tone* iar pretul de apro(i%ionare .000 u.,.;tona.

Inter(alul dintre doua apro(i%ionari succesi(e A%ile>

Cantitatea apro(i%ionata 02.000502.&00101.000'05.000&0.&00

Pe +a%a in9or,atiilor pre%entate* ce (alori au ) inter(alul ,ediu de a+atere si stoculde si6uranta)

+. 10* %ile / -21.000 u.,./

'-. "+li6atiunilor con(erti+ile le sunt specici ur,atorii indicatori)

2> pretul de con(ersie/ 5> coecientul de con(ersie/ &> pri,a de con(ersie

'. " r,a care produce 2 articole si le des9ace in 2 %one di9erite* se pre%intaast9el)

Piata de des9acereVan%arii propiiVan%arii totale+a%acurenta+a%a

curentaP11&01&1.2&02.500P22'050.1005.'00total510-&5.&0-.000

Cu a7utorul anali%ei cotei de piata deter,inati ,ari,ea in=uentei (an%arilor totale sia cotei 6lo+ale de piata asupra (an%arilor proprii ale r,eia. 2&0 1&

&5. " r,a are in productie in anul 2010* 5 produse. 4ar pentru anul 2011 isipropune sa produca & produse si saDsi schi,+e structura de 9a+ricatie.)

$HULNTEUCTUE$ PE"4UNL"E c. 0*2505 0*225-

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 26/43

55. Valorile pri,are sau titlurile nanciare* 8n sens restrns* sunt destinate)

a. cresterii capitalului propriu/

5. Valorile ,o+iliare nu se caracteri%ea%a prin) +. Caracter ,onetar/

. Valoarea adau6ata se calculea%a ast9el)

c. productia stocata productia (anduta productia i,o+ili%ata adaosulco,ercial consu,ul de la terti.

 -. Valoarea adau6ata) +. se reali%ea%a in s9era productiei de+unuri si ser(icii/

1. Uni(ersul r,ei este 9or,at din cel) a. econo,ic* nanciar*social si statul/

'. Tipurile de piete de titluri de (aloare sunt)

> Piata pri,ara de capital &> Piata secundara de capital www.ush.ro aprillia 10

. Tran%actionarea actiunilor de capital sDa intensicat su+ in=uenta) d.Industriali%arii/

--. Tre%oreria se sta+ileste ca)

c. di9erenta intre resursele a(ansate si ne(oile de resurse antrenate de acti(itate/

39. +ranspunerea grafica a corelatiei dintre volumul veniturilor fiscale si nivelul rateifiscalitatii# apartine lui b. -rthur ?affer

5. Leasin6Dul repre%inta)

d. adaptare a pietei de capital la capacitatea li,itata de nantare a in(estitiilor

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 27/43

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 28/43

45. Care dintre urmatoarele enunturi corespund argumentelor care sustin ca descentralizarea conduce

la realizarea dezvoltarii economice locale&

1) favorizeaza o mai buna organizare si adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor$colectivitatilor locale) !) favorizeaza combaterea fraudei si evaziunii fiscale 5) ofera posibilitatea

introducerii tehnicii moderne de calcul ") ofera decidentilor modalitati de comunicare mult mai

accesibile %) tine cont de diversitatea situatiilor# concomitent cu luarea in considerare a riscului de

accentuare a inegalitatilor dintre diferite zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asuprateritoriului national. a. 1@!@5 b. 1@"@% c. !@5@" d. 5@"@% e. !@"@% : b

46. Aeprezinta un ansamblu de masuri prin care are loc divizarea luarii deciziilor economice sifinanciare intre manageri aflati la niveluri administrative diferite# in scopul asigurarii dezvoltarii

economico4sociale a tuturor regiunilor# printr4o buna repartizare a resurselor financiare# materiale side forta de munca.” Enuntul este definitia unuia dintre enunturile de mai (os. Care este raspunsul

corect&

a. parteneriatul public4privat b. dezvoltarea economica locala c. descentralizarea colectivitatilor

locale d. tutela e. autonomia limitata : c47. Conform carui tip de autonomie# comunitatile locale au libertate deplina in administrareaintereselor lor# fara nici un control din partea autoritatii centrale.

a. autonomiei limitate b. autonomiei complete c. tutelei d. tuturor celor trei tipuri de organizare locala

e. nici unuia dintre enunturi : b48. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un suport pentru autonomia administrativa a

autoritatilor locale si depinde de aspecte cum sunt: independenta deplina sau partiala in formareaveniturilor asigurarea echilibrului bugetar si respectiv# gestionarea excedentului sau deficitului

 bugetar anual competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor publicecompetenta organelor locale de a introduce impozite si taxe locale&

a. autonomia limitata b. autonoma completa c. autonomia financiara d. cadrul european e. Camerele

de Comert si *ndustrie : c 1!

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 29/43

49. Care dintre urmatoarele enunturi se clasifica# din punctul de vedere al dreptului administrativ# in:

autonomie limitata# autonomie completa si tutela&

a. modalitatile de finantare a dezvoltarii economice locale b. obiectivele dezvoltarii economice localec. tipurile de regiuni d. principalele tipuri de organizare locala e. tipurile de dezvoltare economica

locala : d

50. >tabilirea minimului neimpozabil reprezinta o conditie a respectarii principiului de:

a. politica financiara b. echitate fiscala c. pricipiilor social4politice d. principiilor de politica

economica e. a tuturor principiilor mentionate : b

51. aptul ca dinamica impozitului o devanseaza pe cea a materiei impozabile# reprezinta o

caracteristica a impozitelor:

a. in suma fixa b. in cote proportionale c. in cote progresive d. a tuturor celor 5 tipuri de impozite e. a

nici unuia dintre cele 5 tipuri de impozite : c

52. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde conditiilor de obtinere a unui randament ridicat

al impozitelor&

a. impozitul sa aiba caracter universal# adica sa fie platit de toate persoanele fizice si (uridice care

obtin venituri din aceeasi sursa# detin acelasi gen de averi sau procura aceleasi grupe de produse b.

cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilirea materiei impozabile# calcularea si

 perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse c. sa poata fi adaptat in permanenta la necesitatea de procurare a veniturilor statului d. sa nu existe posibilitati de sustragere a materiei impozabile de la

impozitare e. nici unul dintre cele " enunturi : c

53. Care dintre urmatoarele enunturi nu este vizat la respectarea principiilor de politica financiara $ca

 principiu al impunerii)&

a. stabilitate b. elasticitate c. randament fiscal ridicat d. echitate fiscala e. nici unul dintre cele "

enunturi : d 15

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 30/43

54. entru a raspunde principiilor de politica financiara# impozitele trebuie sa aiba anumite

caracteristici. Care este aspectul care vizeaza mentinerea unui randament fiscal constant de4a lungulintregului ciclu economic# astfel ca un impozit sa nu inregistreze fluctuatii importante odata cu

sporirea sau reducerea volumului activitatii $productie# comert) sau al veniturilor din perioadele deavant sau criza economica&

a. elasticitatea b. randamentul fiscal ridicat c. utilizarea impozitului ca instrument de politica

economica d. stabilitatea e. echitatea fiscal : d55. 9ecesitatea unor cheltuieli ale administratiei fiscale reduse in legatura cu stabilirea materiei

impozabile# cu perceperea si calcularea impozitelor# reprezinta o conditie de realizare a:

a. principiului de politica economica b. respectarii echitatii fiscale c. respectarii principiuluicertitudinii incasarii impozitului d. respectarii principiului comoditatii e. obtinerii unui randament

fiscal ridicat : e

56. nul dintre enunturile de mai (os nu se numara printre criteriile de clasificare a impozitelor. Care

este acela&

a. scopul urmarit b. trasaturi de forma si fond c. frecventa 'ncasarii d. elementele impozitului e. cotaaplicata : d

57. aca *B in anul !% avea valoare de "26% mld um# iar valoarea veniturilor publice atingea

!"12% mld um# ponderea veniturilor publice in *B avea valoarea de :

a. !3#52; b. 56#53; c. "3#%; d. %"#!5; e. "!# 83; : c

58. aca veniturile fiscale ale anului !6 ating suma de 1"% mld# *B4ul aferent aceluiasi an estede 5"%% mld lei# atunci rata fiscalitatii are valoarea de :

a. 51#26 ; b. "1#36 ; c. !3#!6; d. %1#"6; e. %1#3!; : b 1"

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 31/43

59. aca rata fiscalitatii este de " ;# veniturile fiscale au valoarea de 1!! mld lei# atunci *B4ul

atinge suma de :

a. !8 mld lei b. 5% mld lei c. !!% mld lei d. !% mld lei e. 51% mld lei : b

60. *n anul !8 cheltuielile publice erau 565 mld um iar *B4ul avea o valoare de !5% mld

um. *n conditiile in care# in anul !6# are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 1%; si o crestere a

*B cu !%;# coeficientul de devansare a cresterii *B de catre cresterea cheltuielilor publice $D) are

valoarea :

a. %#%8 b. 1#1!1 c. #3! d. #123 e. "#6"5 : c

61. aca veniturile bugetului de stat atingeau in anul !6 suma de 23%5% mld um# veniturile

 bugetului asigurarilor sociale de stat erau !"%6 mld um# veniturle bugetelor societatilor deasigurari !!%1 mld um# veniturile bugetelelor locale erau %1!1 mld um si veniturile ondului

 pentru a(utor de soma( "25!# atunci veniturile bugetului public national erau :

a. 51"% mld um b. 1!"1 mld um c. 1562%% mld um d. !1585% mld um e. 18%51% mld

um. : e62. Conform afirmatiilor carei perioade din evolutia finantelor publice# extinderea interventiiloreconomice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii#

avand efecte negative asupra economisirii si investitiei# reprezentand o frana a activitatii economice:

a. statul (andarm b. statul providenta c. monetarismul d. economia de oferta e. scoala optiunilorcollective : d

63. Curentul de gandire reprezentat de >coala libertariana era caracterizat prin:

a. existenta unui Astat minimal” b. era considerata ramura cea mai radicala a liberalismului c. se pronunta pentru reducerea cheltuieilor publice# considerand ca trebuie incura(ata mai degraba oferta

si nu cererea d. toate afirmatiile enuntate e. nici una dintre afirmatii : d 1%

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 32/43

64. -nsamblul bugetelor# componente ale sistemului bugetar# agregate si consolidate pentru a forma

un intreg# desemneaza:

a. bugetele autonome b. bugetul general consolidat c. bugetele extraordinare d. bugetul publicnational e. bugetele plurianuale. : b

65. peratiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului

general consolidat# in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora# se numeste:

a. concentrare b. conversiune c. consolidare d. cofinantare e. repudiere : c

66. *n cadrul bugetului general consolidat se intalnesc :

1) bugetul de stat !) bugetul societatilor de broDera( 5) bugetele locale ") bugetele agentiloreconomici %) bugetul asigurarilor sociale de stat -legeti varianta corecta: a. $1#!#5) b. $5#"#%) c.

$1#"#%) d. $1#5#%) e. $!#5#%) : d

67. >electati enunturile care coincid cu rolul bugetului

-. de echitate orizontala si verticala B. redistributiv C. de neutralitate . alocativ E. de reglare a.-#B#C b. B##E c. -#C# d. B#C# e. C##E : b 18

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 33/43

68. Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum al cheltuielilor

 publice&

1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu *B !) ponderea cheltuielilor publice in *B 5)cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor ") ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul

cheltuielilor publice %) cheltuielilor publice in valori absolute nominale a. $1#5#%) b. $!#5#") c. $1#!#5)

d. $5#"#%) e. $!#5#%) : e

69. Care dintre combinatile de mai (os desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamicacheltuielilor publice:

a. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor modificarea relativa a cheltuielilor publice b.

volumul cheltuielilor publice elasticitatea cheltuielilor publice c. volumul cheltuielilor publiceelasticitatea cheltuielilor publice in raport cu *B d. modificarea absoluta a cheltuielilor publice

modificarea ponderii cheltuielilor in *B e. volumul real al cheltuielilor publice volumul nominal al

cheltuiellilor publice : d

70. 9u reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice:

a. volumul nominal al cheltuielilor publice b. ponderea cheltuielilor publice in *B c. cheltuielile publice totale pe un locuitor d. volumul real al cheltuielilor publice e. modificarea absoluta a

cheltuielilor publice : e

71. inantele publice :

1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae !) servesc realizarii de

 profituri de catre agentii economici 5) sunt asociate cu resursele# cheltuielile# imprumuturile#datoriile statului si ale altor institutii de drept public ") reprezinta relatii social economice in forma

 baneasca %) reprezinta transfer de valoare efectuat intr4un singur sens: de la stat catre persoane fizicesau (uridice a. $1#!#5#"#%) b. $1#%) c. $5#"#%) d. $1#5#") e. $5) : d 16

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 34/43

72. Care dintre criteriile de mai (os nu se utilizeaza la clasificarea cheltuielilor publice:

a. criteriul administrativ b. criteriul fiscal c. criteriul financiar d. criteriul economic e. criteriul rolului

cheltuielilor in viata economica : b

73. efinitia impozitului precizeaza ca:

1) este datorat de stat persoanelor fizice si (uridice !) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele

fizice si (uridice 5) are caracter definitiv ") nu presupune o contraprestatie directa si imediata %)este rambursabil a. 1@!@5 b. 1@5@% c. 1@"@% d. !@5@" e. 5@"@% : d

74. aca rata fiscalitatii este de "%;# veniturile fiscale au valoarea de %86% mld um# atunci *B4ulatinge suma de:

a. 1!811 mld um b. 5% mld um c. 63!3 mld um d. 1!62 mld um e. !"2% mld um : a

75. aca veniturile fiscale in anul !2 au valoarea de !%" 2 mld um# iar veniturile fiscale in anul

!6 sunt !"% 86" mld um# care va fi valoarea modificarii relative a veniturilor fiscale in !2 fata

de !6&

a. 31!8 mld um b. 1#56 c. #38" d. 5#!3 e. %38! mld um : b

76. ,eniturile publice totale in !2 aveau valoarea de "8% 5 mld um# modificarea absoluta a

acestora a fost de !5" 3 mld um. Ce valoare au avut veniturile publice in anul !6&

a. !5 " mld um b. 6 ! mld um c. 4!5 " mld um d. 46 " mld um e. 5% " mld um :a 12

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 35/43

77. aca veniturile bugetului de stat atingeau in anul !2 suma de 23% 86 mld um# veniturile

 bugetului asigurarilor sociale de stat erau !5" 8%" mld um# veniturile bugetelor societatilor deasigurari ! "5% 86 mld um# veniturile bugetelor locale erau 815 mld um si veniturile ondului

 pentru a(utor de soma( "32 % mld um# atunci veniturile bugetului public national erau:

a. 5 %8% 33" mld um b. " 162 33" mld um c. 1 6"5 5!" mld um d. " 866 "3" mld um e. 5 6!1 53!

mld um : c

78. Conform criteriului provenientei resursele financiare publice interne constau in:

1) impozite !) taxe 5) contributii ") a(utoare nerambursabile primite de la organisme internationale %)venituri nefiscale a. $1#!#5#") b. $1#5#"#%) c. $1#!#5#%) d. $!#5#"#%) e. $1#!#%) : c

79. *n practica# in cazul plasarii imprumutului prin consortii $sau sindicate) bancare# acestea# lacererea organelor competente# se anga(eaza sa efectueze operatiunile legate de lansarea si

rambursarea imprumutului. Care sunt procedurile utilizate pentru plasarea imprumutului public&

1) preluarea in comision a obligatiunilor imprumutului !) vanzarea la Bursa 5)cumpararea efectiva de

catre sindicatul bancar a tuturor inscrisurilor reprezentand imprumutul ") modificarea niveluluidobinzii a. $1#!) b. $1#5) c. $!#5) d. $1#") e. $5#") : b

80. Conversiunea poate fi:

1) conversiunea fortata !) conversiunea facultativa 5) conversiunea anticipata a. $1#5) b. $!#5) c. $1#!)

d. $1#!#5) e. ! : d 13

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 36/43

81. *n care dintre urmatoarele enunturi regasim un indicator de nivel:

a. volumul veniturilor publice# in expresie nominala si reala b. modificarea absoluta nominala si reala

a veniturilor publice c. modificarea relativa a veniturilor publice d. ponderea impozitelor directe invenituri totale e. elasticitatea veniturilor publice in raport cu *B : a

82. ?imitele presiunii fiscale sunt de natura:

1) psihologica !) politica 5) economica ") (uridica %) financiara. a. $1#!#5) b. $1#!#%) c. $1#5#%) d.$!#5#") e. $5#"#%) : a

83. Cheltuielile publice:

1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii !) urmarescsatisfacerea unor preferinte colective 5) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor

care cunoaste pretul platit ") se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor 

obiective ale politicii sale %) sunt efectuate de un intermediar 4 statul -legeti varianta corecta: a.

$!#5#%) b. $1#!#") c. $1#!#5#"#%) d. $!#"#%) e. $!#5#"#%) : d !

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 37/43

84. e baza urmatoarelor date:

4 mld um F *ndicatori

G ani

!5 !%

4 cheltuieli de

 personal

"! 1 "5 6

4 cheltuieli de capital 3 2 1 %

4 subventii !1 " !5 34 transferuri 2 " 8 2

4 cheltuieli materialesi servicii

56 5 53 8

4 *B !5 6 !11 5

12. Agregatele monetare se delimiteaza, dupa caracteristicile comune, în trei grupe :1) moneda primara2) moneda mijloc de plata ;5) moneda mijloc de detinere a averii41. Agregatele monetare delimitate în Sistemul conturilor nationale sunt:1) al datoriei;4) al lichiditatii;6) al rezervelor 7) al creditului.63. Administrarea împrumuturilor utilizeza urmatoarele alternative pentru limitarea riscului deportofoliu: Precizati care dintre alternative nu este adevaratab. securizarea creditelor;

3. !anca centrala vinde "#.### $onuri de tezaur cu valoarea nominala a titlului de 4#.### lei siscadenta peste %# de zile, pretul de v&nzare a titlului fiind de 3.### lei.Sa se determine ta'a scontului suportata de catre de$itor, anul av&nd 36# de zile.c. 20,28%;(2. !anca centrala creeaza moneda centrala prin urmatoarele operatiuni: Alegeti varianta incorectade raspuns..d. cesiunea sau recuperarea titlurilor;"1. !anca comerciala realizeaza urmatoarele operatiuni active: )ndicati care dintre variantele deraspuns nu este adevaratab. Operatiuni cu aur si devize

66. *are dintre urmatoarele functii ale !ancii centrale este prioritara pentru diminuarea falimentelor$ancare:c. prudentiala44. *aracteristici ale ipotecii sunt urmatoarele: )ndicati care dintre variantele de raspuns nu esteadevarata.a. este recuperabila ;"(. *aracteristici ale activelor financiare sunt:2) convertibilitatea;3) lichiditatea

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 38/43

5) scadenta;7) reversibilitatea;) divizibilitatea;22. *analul $ilantier de transmitere a efectelor politicii monetere se realizeaza în urmatoarelemoduri:Precizati varianta de raspuns care nu este corecta.e. valoarea actiunilor prin economisire;

%. *omponentele definitorii ale managementului financiar al $ancii sunt:a. mana!ementul creditului; Alegeti varianta falsa de raspuns de mai sus.2". *aile principale prin care $anca minimizeaza riscul de credit sunt: Precizati care dintre caileenumerate nu este corectab. armonizarea scadentelor;2%. *ontractul futures reprezinta:b. v"nzarea si cumpararea #erma de active cu livrarea la o data ulterioara;". *onceptul preferintei pentru lic+iditate, introdus de catre e-nes, evidentiaza urmatoarelemo$iluri motive/ ale su$iectilor economici pentru detinerea de moneda:1) al tranzactiilor;2) al speculatiei;3) al precautiei;

6) al veniturilor;

23. 0aca o $anca detine depozite în valoare de 6"# milioane lei, rezerve la !anca centrala de #milioane lei, iar rata rezervelor o$ligatorii tre$uie sa fie de 11, determinati e'cesul de rezerve al$ancii.e. 8,53. 0espre moneda $ancara se poate afirma urmatoarele:

 Alegeti varianta incorecta de raspuns dintre cele enumerate mai sus.e. constituie un etalon metric6". 0erivativul are urmatoarele caracteristici:c. se comercializeza pe piete necotate;Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu apartine derivativului.

33. 0iferentele dintre creditele $ancare si plasamentele financiare constau în urmatoarele: Precizaticare din variantele de raspuns nu e corecta.b. !radul de lichiditate;3". 0in punct de vedere al maturitatii titlurilor, pietele financiare sunt urmatoarele :2) de capital ;3) monetare ;26. 0upa destinatia creditului se disting urmatoarele categorii.a. credit neproductiv;

. lemente constitutive ale sistemului de plati sunt: )ndicati care dintre variantele de raspuns nueste adevarata.b. $rans#erurile;64. lementele definitorii ale unitatilor monetare sunt:

2) paritatea monetara;

"#. actoringul reprezinta :b. metoda de #inantare a e#ectelor comerciale de primit% prin v"nzarea de catre #irma acreantelor unei #irme specializaten numita #actor;". ie o investitie de capital de "#.### euro, care dispune de 3 alternative posi$ile ale flu'urilor decapitalde încasari/ pe o perioada data. 5ata interna a renta$ilitatii în cazul celor trei alternative55i/ este de: 2#, 1", "#, iar pro$a$ilitatile asociate de realizare ale acestora sunt. 2", 4",3#.

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 39/43

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 40/43

6. >ntro perioada data viteza de circulatie a monedei a înregistrat o crestere de la 2," la 3,1#rotatii, în conditiile în care P)! a crescut, în aceiasi perioada, cu 2". *unosc&nd ca P)! initial a fostde "#.### mld. u.m, sa se determine rata de crestere a masei monetare, în aceasta perioada,e'primata procentual.d. 14,9%;1(. >n anul 2### pretul produsului ' în @ermania a fost de 2## marci si acelasi produs în S8A avea

un pret de 12# dolari, în conditiile în care cursul valutar a fost de 1 dolar ? 1,% marci. Sa sedetermine paritatea puterii de cumparare a marcii comparativ cu dolarul, e'primata procentual.b. 87,7%;6%. >n anul 2##3 rata inflatiei a fost de 22, iar rata nominala a do$&nzii a fost de 16.0eterminati care a fost valoarea reala a sumei ram$ursate la sf&rsitul anului, pentru un

 împrumut de 3 mld lei, anga<at la începutul anului.c. 2852 mil lei;

"2. a sf&rsitul unui an o economie prezinta urmatoarele varia$ile monetare: depozite la vedere?(4##, $aza monetara ? "6##, economiile populatiei ? %2##, numerarul în circulatie ?36##,cvasimoneda ? 16##, depozitele $ancilor la $anca centrala ? 16##.Sa se determine gradul delic+iditate primara a economiei.a. 39,5%;

4. 9asurarea riscului individual al firmei se realizeaza prin urmatoarele te+nici:2) analiza scenariilor;5) analiza de sensibilitate4#. 9ecanismul de emisiune a monedei scripturale se caracterizeza prin: Alegeti dintre variante,varianta care nu este adevarataa. este corelat cu soldurile debitoare ale bancilor la anca centrala;13. 9oneda scripturala are urmatoarele caracteristici: Precizati care dintre variantele enumerate nueste corecta.c. este emisa de catre banca centrala;43. 9ultiplicatorul monetar se determina în functie de urmatoarele varia$ile monetare:

d. credite interbancare%Precizati care este varia$ila incorecta.

2(. ;ormele prudentiale reglementeaza.b. structura bilantiera

1#. B$iectivul politicii monetare, preferat de catre teoria monetarista, îl reprezintad. cantitatea de moneda;(. B o$ligatiune cu valoarea de 1."## lei si maturitatea de ani, are valoarea fi'a a cuponului de ("lei. *uponul este platit anual, prima data la sf&rsitul primului an al plasamentului, ultima oara înmomentul rascumpararii o$ligatiunii. 5ata de piata a do$&nzii, presupusa constanta, este de(,".0eterminati valoarea prezenta a titlului si durata acestuia.c. 1.281 lei; 6,667 lei;

2. B firma produce ciment, în urmatoarele conditii: riscul asociat portofoliului $eta $/ ? 1,3# rata renta$ilitatii titlului lipsit de risc ? rate renta$ilitatii portofoliului ? 12.irma doreste sasi diversifice activitatea, investind în productia de var, care are un coefficient $eta$/ de 1,", astfel înc&t productia de var sa detina 3# din productia totala.0eterminati rata renta$ilitatii necesara productiei de var 55;7/.d. 14%;

2#. Bperatii ale $ancii sunt urmatoarele: Precizati care dintre operatiile enumerate constituie

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 41/43

operatia de $aza a $ancii.c. trans#ormarea activelor;4(. B persoana fizica doreste sa cumpere o casa, în valoare de "".ooo euro, contract&nd un creditipotecar pentru (# din valoarea imo$ilului, pentru o perioada de ( ani, creditul urm&nd sa fieac+itat prin plati anualeanuitati/ egale, fiecare plata efectu&ndu se la sf&rsitul anului, do$&ndaperceputa de catre $anca fiind de % din valoarea creditului ramas neram$ursat. Sa se determine

do$&nda totala platita de catre clientcostul creditului/.a. 15.167 euro;

14. Pentru a fi acceptata de catre toti moneda tre$uie sa se $azeze primordial pe:d. (ncredere;3#. Pe ansam$lul sistemului $ancar se cunosc urmatoarele valori ale unor varia$ile monetare:; ? 2"mld. lei 0 ? 22" mld.lei ro ? 1" 5 ? " mld.lei.Sa se determine:a/ $aza monetara$/ multiplicatorul monetar, al $azei monetarec/ masa monetara.c. 63,75; 3,926; 250,28;(#. Printre functiile principale ale $ancii sunt:1) O#era servicii #inanciare;2) *estioneaza mijloacele de plata;6) +ealizeaza operatiuni cu titluri.31. Principalele categorii de riscuri cu care se confrunta piata monetara sunt:c. riscul de re!lementare;3%. Principalele instrumente ale politicii monetare sunt :2) ta,a scontului ;3) rezervele minime obli!atorie5) operatiuni pe piata ;1. Precizati care dintre urmatoarele riscuri afecteza direct pozitia monetara a unei $anci:e. riscul de piata;21. Principii de creditare sunt:

1) -lani#icarea creditelor;2) +espectarea destinatiei creditului4) *arantarea creditelor;6) +ambursarea creditelor la scadenta.2. Precizati care dintre urmatoarele categorii de varia$ile monetare pot fi controlate direct de catre!anca centrala:b. lichiditatea sistemului bancar;"". Precizati varianta de raspuns incorecta Principalele a'e ale Sistemului monetar promovat la!retton Coods au fost:c. constituirea drepturile speciale de tra!ere/0$);(1. Precizati care dintre instrumentele de mai <os sunt instrumente cu cupon tranzactionate pe piatamonetara:1) certi#icate de depozit;

3) depozite;5) aranjamente de rascumparare

24. 5iscul de ilic+iditate are urmatoarele caracteristici: Precizati care dintre caracteristicileenumerate nu este corecta.a. a#ecteaza direct capitalul bancii;"6. 5eferitor la punctele aurului se pot face urmatoarele afirmatii: Precizati care dintre afirmatii estefalsa.c. importatorul lua (n considerare punctul in#erior al aurului% de iesire;

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 42/43

1. Se considera urmatoarele varia$ile financiare ale unei firme:1/ capital propriu2/ datorii totale 0eterminarea levierului financiar se face ca raport al urmatoarelor varia$ile

a. 2 si 132. Se dau urmatoarele valori ale unor varia$ile monetare: numerarul în circulatie ? 2# mld. leidepozite ? 3"# mld. lei rata rezervelor minime o$ligatorii ? 14 e'cesul de rezerve al $ancilor 1#mld. lei. 0eterminati masa monetara din sistem.a. 369 mld. lei;

6#. Se dau urmatoarele varia$ile monetare: numerarul în circulaatie ? 36## u.m., depozite la vedere? (4## u.m., numerarul în casieriile $ancilor 4## u.m., depozite ale $ancilor la $anca centrala ?16## u.m., cvasimoneda ? 16## u.m., depozite la vedere ? (4## u.m., economiile populatiei ?%2## u.m.. Sa se determine multiplicatorul $azei monetare. d. 4,96;61. Sa se determine evolutia puterii de cumparare a monedei ;, adica indicele puterii decumparare, în anul 2##" comparativ cu 2##2, stiind ca evolutia preturilor, folosind indicele cu$aza fi'a, a fost urmatoarea. 0atele sunt sintetizate în ta$elul de mai <os:  2### 2##1 2##2 2##3 2##4 2##")pr i'a )prf/ 1## 11# 124 12# 13" 144b. 86,1%;

1". Darile A, !, *, 0 constituie o moneda comuna cos/, în conditiile în care situatiile monetare aleacestor tari se caaracterizau astfel:Dara 5ata do$&nzii active / Ponderea în cos a monedelor / 5ata inflatiei /

 A 6 2# "! 4 3# "* % 1" (

0 11 3" 1#Sa se determine rata nominala a do$&nzii la moneda cos si nivelul ratei reale a do$&nzii întara în caare împrumuturile sunt cele mai avanta<oase pentru $anci.b. 7,6%, 1,87%;3(. Deorii clasice asupra monedei sunt: Alegeti varianta incorecta de raspunsd. teoria cererii de bani;46. Dranzactii cu produse derivate pe piata valutara sunt: Precizati tranzactia incorecta.a. #orard direct;

42. 8n european detine 2# mil. euro si doreste sai investeasca în active americane, e'primate îndolari, cu o rata a do$&nzii de 1#, în timp ce rata do$&nzii pentra investitia în active europene,e'primata în euro, este de (. Sa se determine rezultatul investitiei în active americane, comparativcu investitia în active europene, dupa un an, stiind ca în momentul realizarii investitiei cursul euro în

dolari a fost de 1 euro? 1,2" dolari, iar în momentul final, dupa un an, a fost de 1 euro? 1,2 dolari, înregistr&nduse deci o depreciere a dolarului.a. 84.375 euro;

"4. 8n investitor doreste sa valorifice în depozite $ancare suma de "#.### euro, pe o perioada de1# ani. *are va fi valoare viitoare77/ a depozitului, stiind ca în primii 6 ani rata do$&nzii la depozitea fost de 6, iar în urmatorii 4 ani de (. d. 92.980 euro;11. 8n importator eueopean va importa peste 3 luni marfuri din S.8.A. în valoare de 1# mil.dolari,plati$ili în momentul realizarii tranzactiei comerciale. Pentru a se acoperii împotriva riscului de

7/18/2019 intrebari examen finante publice

http://slidepdf.com/reader/full/intrebari-examen-finante-publice 43/43

apreciere a cursului dolarului e'portatorul înc+eie un contract la termen foEard/ de cumparare ,contra euro, a sumei necesare la un curs de 1 1 euro?1,231" dolari, cursul la vedere al euro fiind de1 euro ? 1, 22#" dolari.Sa se determine primadiscontul/ anual al operatiunii de acoperire, e'primat procentual .c. 3,65 ;1%. 8n dealer de autoturisme vinde unui client un autoturism, a carei valoare este de ### euro,

printrun credit comercial pe 3 ani, cu o rata anuala a do$&nzii de 1".Sa se determine do$&nda totala platita de client pentru creditul comercial o$tinut.d. 1.983,52 euro;"%. 8n client doreste sa cumpere un autoturism în valoare7!/ de 1".### euro, contract&nd unamprumut $ancar, pe o perioada de D/ de " ani, în urmatoarele conditii: avansul initiala/ , 2# dinvaloare autoturismului, rata anuala a do$&nziird/, %, ram$ursarea principalului se face în ratelunare egale. Sa se determine rata efectiva a do$&nziired/ suportata de catre client, pentru

 împrumutul primit.b. 17,7%;(3. 8n nou mi<loc de folosire electronica a conturilor opera$ile prin cecuri pentru a efectua plati prin)nternet, a determinat rezidentii din @ermania sa transfere 2## miliarde de euro din numerar înaceste conturi. Aceasta va avea efect asupra:e. bazei monetare si masei monetare 1;