intepa project is included in development programs of ... · creation of the optimum conditions for...

of 24 /24
Transfer şi Adaptare a Noilor Itinerarii de Pregătire în vederea Calificării în Domeniul Interpretării Patrimoniului Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field Promotor-Ambientarte S.L.Spania.Spain /www.ambientarte.es Socios-Partners Adesper.Spania.Spain/www.adesper.com SIKSALI Development Centre.Estonia/www.siksali.ee Infocenter EOOD.Bulgaria/http://tryavna.biz Adana Volunteers of education Association.Tukey/www.adanaegder.org Eurofortis SIA.Letonia.Latvia/www.eurofortis.lv Partnership for Europe Association.România.Romania/ www.pfe.ro www.intepaproject.eu pfeintepaproject.eu Realizat cu suportul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii al Uniunii Europene With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Proiectul INTEPA este inclus în programul de dezvoltare a formării vocaţionale.Are ca scop formarea într-o nouă disciplină care să creeze oportunităţi pentru locuri de muncă în sectorul turismului cultural şi conservării mediului ambiant. INTEPA project is included in development programs of vocational training.Aims to educate on new disciplines to improve job opportunities within the sector of cultural tourism and environment. Disciplina folosită pentru a atinge obiectivele proiectului este Interpretarea Valorilor Patrimoniului Naţional. Cel mai important obiectiv al acestei discipline este să conserve resursele Patrimoniului Naţional.Prin intermediul unui proces de comunicare creativă încearcă să conecteze intelectual şi emoţional vizitatorii aflaţi la odihnă cu aceste resurse ale Patrimoniului Naţional şi cu valorile sale. The discipline used to achieve the targets of this project is Heritage Interpretation. The ultimate goal of this discipline is to preserve the heritage resource.Through a creative communication process,seeks to connect intellectually and emotionally visitors in their leisure time with the resource and its value. GRUPURILE ŢINTĂ/TARGET GROUPS FEMEILE DIN MEDIUL RURAL/RURAL WOMEN TINERI AFLAŢI ÎN CĂUTAREA PRIMULUI LOC DE MUNCĂ/YOUNG PEOPLE LOOKING FOR THEIR FIRST ADULŢI AFLAŢI ÎN PROCESUL DE RECONVERSIE PROFESIONALĂ/ADULTS IN PROFESSIONAL RETRAINING PROCESSES PERSOANE CU DIZABILITĂŢI/DISABLED PEOPLE.

Author: others

Post on 08-Sep-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Transfer şi Adaptare a Noilor Itinerarii de Pregătire în

  vederea Calificării în Domeniul Interpretării

  Patrimoniului

  Transfer and adaptation of new training itineraries for

  the qualification in the

  Heritage Interpretation field

  Promotor-Ambientarte S.L.Spania.Spain /www.ambientarte.es

  Socios-Partners Adesper.Spania.Spain/www.adesper.com

  SIKSALI Development Centre.Estonia/www.siksali.ee

  Infocenter EOOD.Bulgaria/http://tryavna.biz

  Adana Volunteers of education Association.Tukey/www.adanaegder.org

  Eurofortis SIA.Letonia.Latvia/www.eurofortis.lv

  Partnership for Europe Association.România.Romania/

  www.pfe.ro

  www.intepaproject.eu

  pfeintepaproject.eu Realizat cu suportul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii al Uniunii Europene

  With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

  Proiectul INTEPA este inclus în programul de

  dezvoltare a formării vocaţionale.Are ca scop

  formarea într-o nouă disciplină care să creeze

  oportunităţi pentru locuri de muncă în sectorul

  turismului cultural şi conservării mediului ambiant.

  INTEPA project is included in development programs

  of vocational training.Aims to educate on new

  disciplines to improve job opportunities within the

  sector of cultural tourism and environment.

  Disciplina folosită pentru a atinge obiectivele

  proiectului este Interpretarea Valorilor Patrimoniului

  Naţional.

  Cel mai important obiectiv al acestei discipline este să

  conserve resursele Patrimoniului Naţional.Prin

  intermediul unui proces de comunicare creativă

  încearcă să conecteze intelectual şi emoţional

  vizitatorii aflaţi la odihnă cu aceste resurse ale

  Patrimoniului Naţional şi cu valorile sale.

  The discipline used to achieve the targets of this

  project is Heritage Interpretation.

  The ultimate goal of this discipline is to preserve the

  heritage resource.Through a creative communication

  process,seeks to connect intellectually and emotionally

  visitors in their leisure time with the resource and its

  value.

  GRUPURILE ŢINTĂ/TARGET GROUPS

  FEMEILE DIN MEDIUL RURAL/RURAL WOMEN

  TINERI AFLAŢI ÎN CĂUTAREA PRIMULUI LOC DE

  MUNCĂ/YOUNG PEOPLE LOOKING FOR THEIR FIRST

  ADULŢI AFLAŢI ÎN PROCESUL DE RECONVERSIE

  PROFESIONALĂ/ADULTS IN PROFESSIONAL

  RETRAINING PROCESSES

  PERSOANE CU DIZABILITĂŢI/DISABLED PEOPLE.

 • COMENIUS

  SCHOOL COMMUNITIES EDUCATION

  EDUCAŢIA DIN SISTEMUL PREUNIVERSITAR

  ERASMUS

  FORMAL HIGHER EDUCATION

  EDUCAŢIA DIN SISTEMUL UNIVERSITAR

  LEONARDO DA VINCI

  VOCATIONAL EDUCATION

  EDUCAŢIA VOCAŢIONALĂ

  GRUNDTVIG

  ADULT EDUCATION

  EDUCAŢIA ADULŢILOR

  LIFELONG LEARNING PROGRAMME

  PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

  În cadrul Uniunii Europene Organismul Autonom de Programe Educaţionale(OAPEE)

  are ca obiectiv general al programului de învăţare continuă stimularea

  schimbului,cooperării şi mobilitatea între sistemele de învăţământ şi de formare din ţările implicate în program,astfel încât să

  devină un sistem de referinţă din punct de vedere al calităţii pe plan mondial.

  Within on Autonomous Organism European Educational

  Programmes (OAPEE),the overall objective of the Lifelong Learning Programme is to facilitate

  sharing ,cooperation and mobility between educational and training sys-tems in European countries involved ,so that

  become a quality benchmark in the world.

  În cadrul Programului Leonardo da Vinci transferul ideilor inovatoare este conceput

  pentru a identifica soluţii şi idei inovatoare ,să le adapteze

  pentru punerea în aplicare în alte state şi în grupurile ţintă.

  În final partenerii lucrează pentru a dezvolta un program în continuarea unuia iniţiat şi

  finalizat de organizaţia promotoare a acestui proiect.

  Within Leonardo da Vinci Programme, Transfer of Innovation Projects

  are designed to identify solutions and innovative ideas and adapt them for

  implementation in other countries or target groups. To this end, the partners work

  together developing a programme from a previous one, adapting it to the reality or

  sector which will put it into practice.

  Rezultatele şi produsele finale ale proiectului INTEPA Results and products of INTEPA project.

  Adaptarea şi actualizarea ghidului didactic care vizează Interpretarea Valorilor Patrimoniului Na-ţional/Adapting and updating the didactic guide on Heritage Interpretation. Realizarea unei platforme Web şi a unui blog pen-tru fiecare partener/Designing a web platform and a blog for each project partner. Studii de nevoi pentru realizarea unor traininguri cu tema Interpretării Valorilor Patrimoniului Na-ţional în zona fiecărei organizaţii partenere./Study of training needs in the field of Heritage

  Interpretation in the action area of each partner. Realizarea de dosare cu itemi legaţi de Interpre-tarea Valorilor Patrimoniului şi în legătură cu re-sursele pieţei forţei de muncă în fiecare zonă acoperită de organizaţiile partnere în proiect./Making dossiers on items with heritage value and its relations with employment resources in each area covered by project partners. Cursuri Pilot care să evalueze materialele pentru training/Pilot courses to evaluate training

  materials. Acorduri de Cooperare cu organizaţii din domeniul educaţional sau interesate să pro-moveze conservarea Valorilor Patrimoniului./Partnership Agreements with educational and/or related to heritage conservation. Articole informative despre progresul activităţilor proiectului şi despre Interpretarea Valorilor Patri-moniului Naţional/Articles about the progress of the project and Heritage Interpretation.

 •  

  Proyecto Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053

  INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field

  INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación en el campo de la Interpretación del Patrimonio

  With

   the supp

  ort o

  f the

   Lifelong

   Learning Prog

  ramme of th

  e European

   Union

   

  COLLABORATION AGREEMENT

  between PARTNERSHIP FOR EUROPE ASSOCIATION/ASOCIAŢIA PARTENERIAT

  PENTRU EUROPA and

  .................................................................................................

   

  The parties hereby commit themselves to collaborate in the following terms, in the scope of the project “INTEPA”, which is developed within the European Sub‐

  programme Leonardo da Vinci (Lifelong Learning Programme): 

  Contribution of data and other materials important for the development of the project

  Collaboration  in  the  Awareness  and  Information  Actions  related  to  the  project  by developing:  actions,  activities  and  initiatives  addressed  to  increase  the  people's  and organisations  awareness,  dissemination  actions  about  the  products  of  the  project  and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic guide.

  Involvement of people belonging to the target groups of the project.

  Cooperation  in  some  of  the  project  activities  and  in  the  activities  related  to  the dissemination of results.

  Contact with other entities of the own country of other countries, as a contribution to the development of the project and to its continuity once the project is finished.

  To  incorporate  the  product  of  the  project  (Didactic  Guide  and  Annexes)  and  use  it  for vocational and continuous training actions.

  (Information about the collaborating organism)

  Name of the Organisation: 

  Address: 

  Responsible by the Organisation: 

  Position: 

  Place, Date, Stamp and Signature: 

   

 • INTEPA PROJECT

  PARTNERSHIP FOR EUROPE ASSOCIATION ROMANIA

  www.intepaproject.euwww.pfe.ro

  +40741029991

  1

 • • INTEPA este un proiect care este inclus în programul de Învăţare pe tot parcusul Vieţii axat pe educaţia vocaţională.• Scopul proiectului este de a dezvolta domenii care să promoveze oportunităţi pentru noi servicii în sectorul turism şi mediu• Disciplina utilizată în acest caz conform obiectivelor proiectului este legată de Valoficarea Patrimoniului Cultural.• Obiectivul fundamental este de a proteja resursele Patrimoniului Cultural şi natural.• Se are în vedere dezvoltarea creativităţii în procesul de comunicare printr-o conectare intelectuală şi emoţională a diverşilor turişti la Valorile Culturale ale Patrimoniului Naţional.

  PREZENTAREA PROIECTULUI

 • GRUPURILE ŢINTĂ1.FEMEI DIN MEDIUL RURAL2.TINERI ÎN CĂUTAREA PRIMULUI LOC DE MUNCĂ3.ADULŢI ÎN PROCESUL DE RECONVERSIE PROFESIONALĂ4.OAMENI CU DIZABILITĂŢI

 • ROLUL Organismului Autonom de Programe Educaţionale este de a facilita schimbul de experienţă, cooperarea şi mobilitatea între diverse sisteme educaţionale şi de training din statele Europene incluse în acest Program.

 • 1. AMBIENTARTE

  Ambient arte este o organizaţie non guvernamentală din Spania,Galicia.care are ca obiecte de activitate principale educatia ambientala,interpretarea valorilor patrimoniului cultural,formare si nu in ultimul rand problema accesibilitatii.

  Prin activitatile derulate cauta sa puna in valoare Patrimoniul Socio Cultural.

 • Implicarea in programul Leonardo da Vinci are ca scop satisfacerea nevoilor de predare si invatare de catre cei implicati in educatie si formare profesionala,precum si institutiilor si organizatiilor care ofera sau faciliteaza astfel de formare.

  Organizatia coopereaza in proiecte de transfer de inovatie care sunt destinate sa identifice una sau mai multe solutii si idei inovatoare pentru a le adapta si pune in practica in alte tari sau sectoare vizate prin proiect.

  Organizatia a dezvoltat proiectul In –Nature care a fost suportul pentru proiectul INTEPA deoarece prin acest proiect s-au avut in vedere aceleasi obiective care stau la baza proiectului de fata si se doreste transferul de inovatie catre alte organizatii partenere de proiect.

 • ADESPER este o organizatie din Spania,regiunea Galicia.Organizatia ADESPER este una care are ca principal

  obiect de activitate dezoltarea durabila si ocuparea fortei de munca in mediul rural.

  Scopul principal al organizatiei este ocuparea fortei de munca precum si utilizarea noilor tehnologii ale informatiei pentru a asigura formarea categoriilor defavorizate de conditiile de munca actuale respective femeile din mediul rural,tinerii in cautarea primului loc de munca,persoanelor marginalizate social,persoanelor cu handicap si a celor care trebuie sa se recalifice sis a se adapteze noilor locuri de munca.

 • Siksali Centrul de Dezvoltare este o organizatie non-profit din sud-estul Estoniei.

  Centrul a fost înfiinţat în anul 2002. în scopul de a ajuta comunitatealocală de a găsi noi idei pentru activităţi economice alternative, astfel încât acestea să se dezvolte pentru un viitor mai bun.

  Organizaţia este interesată şi de activităţi în următoarele domenii: turismul rural si alte alternative de dezvoltare economică a comunităţilor mici, implicând persoanele comunităţiilocale în probleme dezvoltare rurală, problemele de dezvoltare într-o comunitate locală mică, patrimoniul local, cultura şi istoria, conservarea arhitecturii clădirilor vechi şi, conservarea mediului local, creşterea gradului de conştientizare a mediului de experienţă etc, împărtăşirea cu alte ţări a experienţei cu privire la dezvoltarea comunităţii şi de formare a locuitorilor, informale / formare profesională a adulţilor.

 • Eurofortis SIA este un centru ceho-leton din domeniul educaţional şi deconsultare cu sediul în Riga, capitala Letoniei.

  Principalele obiective sunt dezvoltarea calităţii de lucru în echipă, demanagement şi distribuţie a noi tehnici educaţionale şi idei în rândulprofesorilor. Produsele întreprinderii sunt în primul rând ca scop de auto-evaluare de natură diversă, de la soluţii complexe la instrumente software mici.

  Serviciile sunt împărţite în două domenii principale: implementareamanagementului calităţii în şcoli şi întreprinderi cu ajutorul auto-evaluării pebaza modelului de excelenţă EFQM şi CAF, creşterea de calităţilor personale aleangajaţilor şi competenţele acestora.

  Organizaţia asigură dezvoltarea companiilor de succes,cooperează cu maimulţi experţi internaţionali şi ia parte la dezvoltarea de proiecte educaţionaleinternaţionale susţinute de UE.

 • Infocenter EOOD a fost înfiinţată în anul 2001 în cadrul organizaţiei Bulgaria pentru a contribui la dezvoltarea economică durabilă prin satisfacerea nevoilor locale de formare, informare şi acces la TIC, facilitarea interacţiunii grupurilor pentru a dezvolta abordări inovatoare pentru cercetare şi organizarea realizarea unei dezvoltări care vizează o mare varietate de grupuri de elevi şi adulţi, în special în zonele rurale şi dezavantajate geografic, cu intenţia de a îmbunătăţi calitatea vieţii, persoane angajate care doresc să îmbunătăţească sau schimba calificarea lor, oameni cu dizabilităţi şi şomeri, afaceri locale.

  Organizaţia are parteneri în 14 State membre ale UE, lucrează în proiecte UE centrate în jurul acţiunilor inovatoare şi evoluţiilor care oferă oportunităţi pentru integrarea socială şi dezvoltarea economică durabilă.

 • Adana Voluntari în activităţi Educative este o organizatie neguvernamentala, înfiinţată în anul 2000 în Adana, Turcia.

  Scopul organizaţiei este de a organiza evenimente şi activităţi caritabile în regiune. Organizaţia este o organizaţie de caritate foarte activă şi lucrează în colaborare cu Universitatea Cukurova.

  Organizaţia sprijină, de asemenea,încurajarea activităţilor pentru coeziunea comunităţii şi organizarea cursurilor în domeniul cetăţeniei active, conştiinţa culturală şi preocupările legate de mediu. În asociaţie există un număr important de profesori,

  care sunt implicaţi în planificarea activităţilor de parteneriat.

 • • Asociaţia Parteneriat pentru Europa este fondată în 2005 în Bucureşti,România.• Scopul organizaţiei este Educaţia pentru Cetăţenie Europeană.• Scopul organizaţiei nonguvernamentale este de a introduce tinerii în mediul diplomatic • Organizaţia lucrează de asemenea în spaţiul diplomaţiei culturale pentru Valorificarea şi păstrarea Patrimoniului Cultural şi natural conform valorilor UE.• În acelaşi timp are în vedere buna înţelegere între diversele religii şi civilizaţii din spaţiul UE făcând parte din Comitetul Naţional de coordonare al programului ONU ,Alianţa Civilizaţiilor.

 • ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI1.ÎNTALNIRI TRANSNAȚIONALE•SPANIA•BULGARIA•ESTONIA•LETONIAARTICOLEFIECARE ORGANIZAȚIE PARTENERĂ  REALIZEAZĂ UN ARTICOL INFORMATIV CU STADIUL  ÎN CARE SE AFLĂ DERULAREA PROIECTULUI(PFE ÎN IANUARIE 2012)

 • ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI•REALIZAREA UNUI WEBSITE ŞI A UNUI BLOG PENTRU FIECARE ORGANIZAȚIE PARTENERĂ•REALIZAREA UNUI GHID  BILINGV•1 DOSAR CU STUDII DE CAZ PENTRU FIECARE ORGANIZAȚIE PARTENERĂ•1 ITINERARIU PENTRU FORMARE SPECIFIC FIECĂREI ORGANIZAȚII PARTENERE•ADAPTAT LA GHIDUL INCUAL•REALIZAREA UNEI BROŞURI BILINGVE•REALIZAREA UNUI STUDIU DE NEVOI  BILINGV•SUSȚINEREA UNOR CURSURI PILOT CU UNELE ACITITĂȚI PRACTICE(PRACTICA ÎNTR‐O COMPANIE PREOCUPATĂ DE HERITAGE INTERPRETATION)•ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ŞI PROMOVARE A PROIECTULUI•CUPRINDEREA ÎN PROGRAMUL ADAM DATABASE•REALIZAREA A 10 COLLABORATION AGREEMENT PENTRU FIECARE ORGANIZAȚIE PARTENERĂ.

 • EVALUAREA REZULTATELOR

  EVALUARE INTERNĂ (CHESTIONAR)ARTICOLE INFORMATIVE

  DISEMINAREA REZULTATELOR

  WEBSITEBLOGURI

  ÎNTÂLNIRI TRANSNAȚIONALE

  STABILIREA CONȚINUTURILOR ANALIZA DE NEVOI

 • REALIZAREA GHIDULUI

  ITINERARIUL DE FORMARE

  DOSARUL CU STUDII DE CAZ SPECIFICE

  SUSȚINEREA DE CURSURI PILOT

  ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE  ŞI PROMOVARE A PROIECTULUI

  REALIZAREA UNEI PRACTICI A 

  CURSANȚILOR ŞI DESEMNAREA UNOR COORDONATORI DE 

  PROIECT 

  ADAPTAREA LA LEGISLAȚIA UE A PROGRAMULUI

  STABILIREA CU AJUTORUL PARTENERILOR INTERNI A UNOR OPORTUNITĂȚI DE FORMARE

  IDENTIFICAREA UNOR LOCAȚII PROLIFICE PENTRU HERITAGE 

  INTERPRETATION

 • VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!

 • BROSURA INTEPA ROCollaboration Agreement enprezentarea proiectului INTEPA in RODSC06297