integrarea în limba român ă a toponimelor de origine latin...

of 18 /18
Integrarea în limba română a toponimelor de origine latină sau greacă. Criterii, limite şi eventuale soluţii, în lucrările Colocviului internaţional „Locus in fabula” (27-28 septembrie 2010, Bucureşti), Editura Universităţii din Bucureşti. Lect. Dr. Octavian Gordon, Universitatea din Bucureşti Keywords: Toponyms of the Antiquity, traductology, Romanian orthography. INTEGRAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ A TOPONIMELOR DE ORIGINE LATINĂ SAU GREACĂ. CRITERII, LIMITE ŞI EVENTUALE SOLUŢII. 1. Problematica şi delimitarea temei. Constatarea unei neputinţe. Despre integrarea în limba română a toponimelor de origine latină sau greacă sa tot vorbit, mai recent sau mai îndepărtat, mai degrabă neoficial decît instituţionalizat, fie legat, fie independent de chestiunea transliterării, în contextul sau în afara problemei generale a redării în limba română a onomasticii greceşti şi latine, fie în mod aluziv (uneori şi abuziv), fie pe şleau. Comunicarea de faţă se află oarecum în apendice vizavi de tema propusă a simpozionului nostru, Locus in fabula. Locuri, nume, mituri, dar subiectul în sine a constituit chiar faza preliminară neîncheiată a proiectului legat de toponimia mitică europeană 1 ,rămînînd, în continuare, un spaţiu de dispută filologică anevoie de încheiat prea curînd. În plus, filologii nu sînt singurii preocupaţi de un atare subiect: lipsa unui Îndreptar al onomasticii de sorginte grecolatină cu autoritate academică se face resimţităşi în alte cercuri culturale româneşti – mă refer, în primul rînd, la istorici, filozofi şi teologi –, chiar dacă nu există „plîngeri oficiale”. Consider necesară o presiune şi din partea acestor categorii, cu menirea de ai sensibiliza şi de ai urni (din loc sau din fabulă) pe cei care ar trebui să se ocupe îndeosebi de alcătuirea sau îmbunătăţirea instrumentelor, adică pe noi, filologii. 1 Cf. www.geomitica.ro . 1

Author: others

Post on 31-Aug-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Integrarea n limba romn a toponimelor de origine latin sau greac. Criterii, limite i

  eventuale soluii, n lucrrile Colocviului internaional Locus in fabula (27-28 septembrie

  2010, Bucureti), Editura Universitii din Bucureti.

  Lect.Dr.OctavianGordon,UniversitateadinBucureti

  Keywords:ToponymsoftheAntiquity,traductology,Romanianorthography.

  INTEGRAREANLIMBAROMNATOPONIMELORDEORIGINELATIN

  SAUGREAC.CRITERII,LIMITEIEVENTUALESOLUII.

  1. Problematicaidelimitareatemei.Constatareauneineputine.

  Despreintegrareanlimbaromnatoponimelordeoriginelatinsaugreacsa

  totvorbit,mairecentsaumai ndeprtat,maidegrabneoficialdect instituionalizat,

  fielegat,fieindependentdechestiuneatransliterrii,ncontextulsaunafaraproblemei

  generale a redrii n limba romn aonomasticiigreceti i latine, fie nmod aluziv

  (uneoriiabuziv),fiepeleau.Comunicareadefaseafloarecumnapendicevizavi

  de tema propus a simpozionului nostru, Locus in fabula. Locuri, nume, mituri, dar

  subiectul n sinea constituit chiar fazapreliminarnencheiataproiectului legatde

  toponimiamiticeuropean1,rmnnd, ncontinuare,unspaiudedisput filologic

  anevoiedencheiatpreacurnd.nplus,filologiinusntsinguriipreocupaideunatare

  subiect: lipsa unui ndreptar al onomasticii de sorginte grecolatin cu autoritate

  academicse faceresimiti naltecercuriculturaleromnetimrefer, nprimul

  rnd, la istorici, filozofi i teologi , chiardacnu exist plngerioficiale.Consider

  necesaropresiuneidinparteaacestorcategorii,cumenireadeaisensibilizaideai

  urni(dinlocsaudinfabul)peceicareartrebuisseocupendeosebidealctuireasau

  mbuntireainstrumentelor,adicpenoi,filologii.

  1Cf.www.geomitica.ro.

  1

  http://www.geomitica.ro/
 • Cu siguran,dezbatereadespre integrarea n limba romn a toponimelorde

  originelatinsaugreactrebuieaezatncontextulmailargaldiscuieidespreredarea

  acestor toponime n limbaromn.Poatecceamai importantcomponentaacestei

  problematicio reprezintnormelede transliterareanumelorAntichitiigrecolatine.

  ntreactfiespus,deobicei,sevorbetedespretransliterareadinlimbagreac(citete:

  transliterarea scrierii cualfabetgrecesc),daro seriede ntrebri sepot ridica i n

  legturcutransliterareacuvintelorlatineti:ntidetoate,pentrucgrafemelelatineti

  nselenaufostntotdeaunaipestetotaceleai2,apoipentruclimbaromnfolosete

  un alfabet latin este adevrat ,darun alfabet latin cu specific romnesc, iar n al

  treilea rnd, datorit diverselormode i convenii n privina pronunieimoderne a

  limbiilatine3.

  Deasemenea,esteevident copartedelocneglijabilaonomasticiigreceti i

  latinetinupoatefidoartransliterat,cinecesitdeadreptultraducere,npofidaunei

  oarecare opoziii din partea clasicitilor puriti. Practic, este vorba de o adaptare la

  specificullimbiiintncazuldefa,allimbiiromneaunornumecarebeneficiaz

  de o anumit frecven n spaiul literar, n sens larg, i pentru care exist deja o

  receptare, att n cercurile consumatorilorde literatur, ct i n sfera vorbitoruluide

  rnd. Cnd spun receptare a numelor, am n vedere receptarea coninutului, nu

  neaprat i a formei, component care d un plus de complexitate problematicii i

  asupracreiavoirevenindatcuamnunte.

  Avndnvedere,aadar,acestaspectalredriinromnatoponimelorlatineti

  igreceti,ianumealtraducerii,discutmdespredoulucrurieseniale:

  2Vezi,deexemplu,schimbulpetrecut ntreseriamajusculeloriceaaminusculelor, nceeaceprivetedistincia ntre u vocalic i u consonantic.Legat totde evoluia scrierii latineti, amintesc i faptul cntemeietorullegendaralorauluiTarquiniiesteTarcon!3nfoartemultecazuri,putemvorbinuderedaread litteramaunuinume latinesc n limbaromn,cidesprenormespecialede lecturanumeluirespectiv nromnete: n lipsaacestornorme,unvorbitorcareaudepronunnduseconformrestitutanumeleCicero,arputeascrie,dupdictare,Chichero.

  2

 • a.ncemsurisubceform/formeaufostasumateculturalnlimbaromn

  anumite toponimedeoriginegreac i latin, ndiferiteepoci i,maiales, ndiferite

  contexteculturale.nacestcaz,sevorbeteadeseadenumencetenitesauintrate

  nuz, carepot fi recunoscute ca atare i adunate ntro listde cuvinte cu caracter

  normativ.Neaflm nsituaia ncare integrarea n limba toponimelorccidespre

  aceasta vorbim este deja un fapt, pe care gramatica este chemat sl constate, cu

  instrumentaruldecaredispune,iatuncipresiuneasefacedejosnsus,porninddelao

  bazempiric,sispunem.

  b. Pe de alt parte, se poate exercita i o presiune invers, dinspre gramatic

  nspre vorbitori / cititori, prin formularea unei paradigme pentru lrgirea acestei

  posibile liste, moment n care baza empiric despre care am vorbit capt i o

  dimensiuneinductiv.

  Indiferent ns de motivaia, scopul sau consecinele acestui tip de aciune

  dirijat, cult,gramaticaarenevoie, i n cazul traduceriionomasticiigrecolatine,de

  criterii cu care s opereze, criterii pe baza crora s poat recunoate i, eventual,

  omologaunnumepropriuca fiindintrat nuz4.Voi ncerca, nceleceurmeaz,s

  prezint cteva dintre aceste posibile criterii, cu avantajele i dezavantajele fiecruia. 4 Semai vorbete i despre ncetenirea numelor, despre asumarea lor cultural, despre intrareacutruinumentradiialiterar,despreformeconsacratesaucunoscute.Adaug,spreexemplificare,treiextrasedinnoteleeditorialealetreicunoscuteapariiirelativrecente, laedituraPolirom(sublinierile nliter cursiv ne aparin, ele vrnd s atrag atenia asupra unor formulri specifice introduceriloreditorialedeacest tip,dar issesizezedisconfortulpecare lpresupunestatutulvag iprovizoriualintrriinuz):1)lucrrilepatristicedejatradusenlimbaromnaufostcitatengeneralduptitlurileromneticonsacrate[...]Numeleautoriloraufostredatedup formeleromneticunoscutesautransliteratectmai aproapede formele originale (ClaudioMoreschini,EnricoNorelli, Istoria literaturii cretine vechigreceti i latine,vol. II/1,Polirom,2004,Notaasupraediiei,p.7);2)nprivinaautorilorpatristici iaoperelorrespective,avndnvederecautoriiniiaufolositpentruacestenumeformeleadaptatelimbiilor, am optat la rndul nostrupentru o transcriere consacrat, aa cum apare n celemaimulte lucrriromneti de specialitate (ClaudioMoreschini, EnricoNorelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti ilatine,vol. I,Polirom,2001,Notaasupraediiei,p.5);3.Lucrrilepatristice traduse n limbaromnaufostcitateduptitlurileromneticonsacrate.Numeleautoriloranticiaufostredaterespectnduseformalorconsacrat n limba romn, fiind transliterate numelemai puin cunoscute (Jaroslav Pelikan, Tradiiacretin.Oistorieadezvoltriidoctrinei,vol.I,Polirom,2004,Notaasupraediiei,p.9).

  3

 • nainte ns, se impun cteva precizri referitoare la relaia toponimelor cu

  antroponimele,nceeacepriveteortoepiaiortografiatraduceriilordinlimbilelatin

  igreacnromn.

  2. Toponimeiantroponime.

  Totceamspuspnacumseaplicntregiionomasticiiesteposibilcantreaga

  discuie despre integrarea toponimelor s priveasc la fel de bine i antroponimele.

  Totui, exist trsturi lingvistice specifice toponimelor, care lear putea separa de

  antroponime nu numai din punctul de vedere al genealogiei, al etimologiei i al

  funcionalitiilor,aacumsemnaleazProfesorulAlexandruGraurncartealuidespre

  Numedelocuri5,ciidinpunctdevedereortoepiciortografic6.

  Decelemaimulteori,aacumvomvedea,criteriilepentruintegrareansistemul

  limbiiromneatoponimelorgrecetiilatinetisntaceleaicaipentruantroponime,

  maialescceledouramurialeonomasticiiimprumutelementelexicaleunaalteia.

  n cazul toponimelor care au la baz un nume de popor sau de erou (istoric sau

  legendar), este limpede cortografia iortoepia lor snt condiionatedeortografia i

  ortoepia etnonimului sau antroponimului corespunztor.Totui, aceast condiionare

  nupoate fi total,pentru c intervin anumite criterii exclusivgramaticale,pe care le

  vomvedeancontinuaremaindeaproape.Deexemplu,vomspunemereuSicilia,chiar

  dacpeerouleponimlvomnumiSikelos,sau,nvariantlatin,Siculus.MriiEgeei

  vom spune, cu tot respectul fadepuriti,MareaEgee,darnuesteobligatoriu cape

  regele atenian sl numim n scris Egeu, n loc de Aegeus / Aigeus (Aigheus?).

  Deasemenea, indiferent dac scriem numele eroului legendar Thessalos, Tesalos sau

  5Al.Graur,Numedelocuri,Edituratiinific,Bucureti,1972,5sqq.6 Este curios faptul c ProfesorulGraur, care aloc, n cartea amintit, un spaiu special ortoepiei iortografiei (vezi capitolele finale Observaii gramaticale, 424464, i Pronunare i scriere,465518),nuabordeazproblema transliterrii i traduceriinumelorAntichitiigrecolatine, nafaraunorprecizripasagere,deordinsecundar.

  4

 • Tesal (cuvntoxiton!),vorbitorul romnva spune nmod constantSalonic, fie c este

  vorbadevecheacetate,fiecnereferimlaoraulmodern,iarlocuitoriiluideastzisnt

  numii fie saloniceni, fie salonicani, chiar dac dou dintre Epistolele SfntuluiApostol

  Pavel seadreseaz tesalonicenilor.Teoretic,arputea funcionao corespondenexact

  ntre toponimele iantroponimele cuaceeaibazdederivare,dar, n felulacesta, n

  afardeosiluirenzadaralimbiiromne,iamrpietimologieitotcearemaifrumos:

  elementulsurpriz.

  Mai adugm i faptul c, fa de numele de persoane, toponimele sntmai

  durabile i nu cltorescdect n condiii speciale7. n plus, n afarde categoriile

  culturale pe care leam enumerat mai sus istorici, filozofi i teologi , n cazul

  toponimelor,specialitiingeografievoraveaieiuncuvntdespusnprivinaformei.

  Cu toate acestea, aa cumvomvedea,majoritatea criteriilorde recunoatere a

  cuvintelorintratenuzsntaceleaipentruambelecategoriionomastice.

  3. Posibilecriterii.

  3.1. Receptarea.

  3.1.1. Receptareatoponimeloranticenliteraturabeletristic.

  ntradevr, literatura beletristic romneasc i n special traducerile din

  limbile clasice constituie celmai important indicator al integrrii prin traducere a

  toponimieilatinetiigrecetinlimbaromn.Este,nopiniamea,unreperhotrtor,

  pentru faptul c se adreseazunei categoriimultmai largide cititori i, implicit,de

  vorbitori dect se adreseaz orice alt tip de literatur. Prezenamasiv n literatura

  beletristicaanumitor forme toponimicereprezintdeciuncriteriupebazacruiase

  poateconstataintrareanuzatoponimelor,avndnsiurmtoarelelimite:

  7Graur,9.

  5

 • a. Pe de o parte, n funcie de diversele ndreptare ortografice romneti, n

  funciedediversemodesaudecurente literare,uneorii nfunciedeautoritateacte

  unui profesor cu renume, formele toponimice traduse difer de la o epoc la alta.

  Uneori,de laoeditur laalta. i,desigur,nu ntotdeauna celemai recente soluiide

  traducereaunuitoponimcunoscutsnticelemaipotrivite.

  b.Pedealtparte,maialesnpoezieinteatru,ntlnimformeliterarepasagere

  dinpunctuldevederealintegrriilornlimbaromn,fieeailiterar.

  Nu trebuie s uitm c, n proporie covritoare, aceste forme traduse snt

  neologisme.Deci,sntsupuseaceluiaiprocesfirescdeselecienlimbaliterarcaorice

  altneologism:sepotimpunepubliculuilarg,sepotmodificasaupotdispreafrsfi

  influenatcucevacartearomneasc.

  3.1.2. Receptareatoponimeloranticenliteraturiledespecialitate.

  Ctdespreliteraturiledespecialitate,acesteaauavantajulcsebucurdinstart

  de o anumit autoritate tiinific.Practic,orice cartedinbibliografia romneascde

  facturclasicist,istoric,filozoficsauteologicrecunoscutacademicesteimportant

  pentru a stabili care form de toponimie greceasc sau latineasc a fost realmente

  adaptatlalimbaromnicarenu.

  Desigur,fiindvorbademaimulteliteraturidespecialitate,inudeunasingur,

  i fiindc nu se poate conta pe o comunicare interdisciplinar care s le asigure i

  unificareaterminologieicomunencazulnostru,aformelortoponimice,neateptm

  laodiversitateimpusdejargonulnsui.Astfel,vorputeaficonsiderateintratenuz

  att formele toponimice preferate de clasiciti, ct i cele pe care le propun nmod

  tradiional lucrriledespecialitatedindomeniul istoriei.Deexemplu, indiferentdece

  vorpropune clasicitii,va fi foartegreupentru istorici sacceptealtedenumiridect

  6

 • celepredatenmanuale,cumarfiTermopilesauportulPireu8,chiardacacestadinurm

  poate fi ajustat prinmultmai evidenta i latinizanta dezvoltare galbenalbastr din

  sistemulbnciloreuropene:PiraeusBank.

  3.1.3. Receptareatoponimeloranticenlimbajulbisericesci/sauteologic.

  Uncuvntaparteaadugaaicinprivinajargonuluiteologici/saubisericesc.

  Socotnecesarodiscuieaparte legatde limbajulbisericesci /sau teologic,dinmai

  multeconsiderente:

  Form fonetic, sens sau construcie gramatical care aparine n evoluia limbiiunei

  perioadedepiteoripecalededispariie,darestefolositnperioadeulterioare.

  n general, se ignor existena acestui stil funcional aparte al limbii romne,

  considerat fiemarginal i, totui,utilizat nspaiulbisericescdectreocantitatede

  vorbitoridelocneglijabil,fiearhaicsaucelpuinarhaizant9.Mamiratrecentfaptul

  c un coleg de breasl a calificat drept un arhaism verbul a blagoslovi folosit n

  mediilemonahaleortodoxe romneti.Conformdicionarelorde specialitate,calitatea

  dearhaicoauacele cuvinte sauexpresiifolosite ntroepoc ndeprtat,ieite

  dinuzulcurent10.Or,chiardacverbulablagosloviaieitdemultdinuzullimbii

  8 Pe care corectorul automat al programuluiMSWord lamodificat n Piure.Acest amnunt este unindicatornplusallipseidinortoepiaiortografiaromneascoficial(iofficeial)auneicomponentedelocmarginale:toponimia.9Oricum,nucredc sepoatevorbi,cuexcepiacultelorneoprotestante ia sectelor,devreun limbajreligios, din celemai vechi timpuri pn astzi i din toate colurile pmntului, care s nu aib catrstur definitorie componenta arhaizant, ca omarc fireasc a spiritului conservator.Aceasta nunseamnneaprat i nepenirea ntroanumitetapa limbii,dar, noricecaz,eventualele nnoiridelimbajnupotfidectpariale.10VeziDEX 98.Dicionarulde tiineale limbii (Bucureti,EdituraNemira,2005), laarticolularhaism,oferurmtoareadefiniie:Form fonetic, sens sau construciegramaticalcareaparine, nevoluialimbii, unei perioade depite ori pe cale de dispariie, dar este folosit n perioade ulterioare. nparantezfiespus,aceastdefiniiesufercelpuindouneajunsuri:1.Misepareimposibil,nsincronie,deciaprioric,cacinevasapreciezecaracterulmuribundaluneiperioadelingvistice,iarpebazaacesteievalurispoatspundacuncuvntestearhaismsaunu;2.Precizarea finaladefiniiei (darestefolositnperioadeulterioare)esteinadecvat,ntructnuesteneapratnecesarreactivareauneiforme

  7

 • romnestandard,nspaiulbisericesc,imaicuseamncelmonahal,elnancetats

  fie folosit niciodat. Un monah nu va cere de la stareul lui binecuvntare, ci

  blagoslovenie,pentrucnacelspaiucareestespaiulvitalalmonahului,vorbitor

  i elde limb romn! verbul ablagoslovi i alte componente ale familiei luide

  cuvinteaufostfolositenmodnentreruptdeveacuri,dedinaintedeptrunderealorn

  limba romn literar scris.Nicimcarnuputemvorbideo supravieuireaacestor

  termeni,cideoexistennencetatfireasc.

  Aceeaiproblemsepune,debunseam,ipentruredareanspaiulbisericesc

  atoponimieideoriginelatinigreac:SfntulVasilecelMareafostepiscopalCezareei

  Capadciei ( ), n timp ce SfntulNicolae a pstorit nMira

  Lchiei(),fiindcunoscuticaarhiepiscopsaupstoralMirelor11,ntruct

  este, n greac, un neutru plural. Aceste forme toponimice snt cu att mai

  anevoie de modificat, cu ct ele snt susinute de o bogat i nentrerupt tradiie

  liturgic, nu doar citit, ci i cntat.Dup ce ieromonahulMacarie iAnton Pann,

  neegalai pn astzi, au trasat pentru totdeauna liniile cntrii psaltice romneti, o

  seriedenumepropriiauintratnuzulbisericescisauperpetuatpnastzintropare,

  acatiste, rugciuni i chiar slujbe, fiind ajustate formal doar n msura n care le

  permiteaumetrica i poetica general amuzicii bizantine. n concluzie, dac pentru

  spaiul laic, forme toponimiceprecumMira sauMirele (Lichiei)pot fi inadecvate12, n

  spaiuleclezialelesntformecurente,uzuale,funcionale.

  Complexitatea acestei situaii nu se oprete aici. Unitatea formal a numelor

  intrate n uz n limbajul bisericesc este destrmat prin poziionarea confesional

  diferit.Deexemplu, n calendarul catolic saugrecocatolic,acelaiSfntNicolaeeste /sens/construciigramaticale ieitedinuz,pentrucaaceaform/sens/construciegramaticalsfieconsideratunarhaism.11 Vezi, de exemplu, Acatistul Sfntului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, la icosul 7: Bucurte,ntistttorulepescaunulMirelor/Bucurte,mareierarhalLichiei.12Nunsarhaisme,fiindcacestetoponimeialteleasemeneanuaucirculatnspaiullaic.

  8

 • episcop deMira Liciei. Apoi, chiar n cadrul aceleiai confesiuni, poate exista un

  limbajbiblicsaudogmaticdiferitdecelliturgic,maialesnspaiileteologiceacademice,

  ceeacepoateconducelaconsacrareaadousaumaimulteformetoponimicediferite,

  cufuncionalitatemaximncadrulfiecruijargonnparte.

  Prinurmare,oimpuneredinafar,fieeaiacademic,aunuicanontoponimic

  n limbajul bisericesc, fr acceptarea obteasc, ca sm exprim astfel,mi se pare

  imposibil i cred c, pentru a intra ntro normalitate ortoepic i ortografic, ar fi

  nevoiedeacceptareaformeloralternativepentrujargonulrespectiv.

  Recunoaterea de ctre societatea academic romneasc a existenei acestui

  limbajbisericesc(nuvorbescdeimportarealuiforatnaltemediidectspaiulncare

  estefolositnmodfiresc,nesiluit)impunedecioabordareaparteachestiuniireceptrii

  toponimieidesorgintegreacilatin,fiindcicretinii,indiferentdeconfesiune,au

  unlocuminfabula,desigur,infabulaChristianorum.

  3.1.4. Receptareatoponimeloranticendicionareienciclopedii.

  Problematica acestei receptri este, n opiniamea, identic cu cea care inede

  receptareatoponimelorAntichitiinliteraturadespecialitate(vezisupra,sub3.1.2.)i,

  prinurmare,nuvoiinsistaasupradetaliilor.Adaugdoarfaptulc,datfiindvaloarea

  normativ implicitpecareoaudicionarele ienciclopediile, indiferentdacau fost

  sau nu redactate ntrunmediu academic i/sau oficial, formele toponimice pe care

  acestealepromoveazconstituiereperemaisigurepentrucontiinaconsumatoruluide

  literaturnespecialistdect formeleprezente n literatura / literaturilede specialitate.

  Astfel, dicionarele i enciclopediile se transformmultmai uor dect alte apariii

  editorialedinsimplureceptoraltoponimelornvectordepromovareaanumitorforme

  toponimice.Prinurmare,pentrucareceptareatoponimelornacestspaiualliteraturii

  spoatconstituiuncriteriucorectpentrurecunoaterea toponimelorintrate nuz,

  estenecesaroatentselecieadicionareloriaenciclopediilorncauz,adugnduse,

  9

 • debun seam, inecesitatea investigriicriteriilorutilizate ndiverseleediiipentru

  selectareaanumitorformetoponimice.

  3.1.5. Receptareatoponimeloranticenspaiulvirtual.

  De bun seam, dac vorbim despre cum snt receptate toponimele antice n

  spaiulvirtual,ne raportm lavremuri foarte recente. Iaracest spaiuvirtual este, n

  mare, reflectarea situaiei din literatura scris, precum i a celei legate de educaia

  vorbitorilor(aautorilordearticole,abloggerilor,acelorcareposteazcomentariietc.)

  de limba romn. Prin urmare, consultarea acestei zone nar fi relevant pentru

  diverseleclasificrialetoponimelorantice,daresteposibilsoferesoluiineateptate,

  accidentale,ncazulunortoponimeconcrete.

  3.1.6. Alteaspectealereceptriitoponimiei.

  3.1.6.1. Nu snt la curent cu eventuala receptare a toponimiei n istoria

  muziciiromneti,dar, nceeacepriveteantroponimia,unexemplu

  cred c este relevant: dup ceGeorge Enescu ia intitulat opera de

  rsunet internaionalOedip, va fi greu pentru intelectualul romn s

  scrienumeleeroului sofoclianaltfeldectOedip i slpronunealtfel

  dect [dip]. nprivina strict apronuniei, n aceeai situaie se afl

  toponimulMoesia(pronunat,adesea,i[mzia]).

  3.1.6.2. Probabil c i paremiologia romneasc trebuie cercetat atunci

  cndsevastabiliolistdetoponimeintratenuz.Toatedrumurileduc

  la Roma sau Cartagina trebuie distrus snt doar dou dintre zicalele

  romneti(chiardacimportate)careauuncuvntdespusnlegtur

  cuformatoponimelorRoma,respectivCartagina(inuCartago,

  Cartagenasaualtfel).

  3.1.6.3. n ceea ce privete receptarea n massmedia, se nelege c i

  televiziunile, i radioul, darmai cu seam presa cultural snt spaii

  10

 • care trebuie luate n considerare. Totui, acestea din urm nu snt

  neapratdefinitorii,aflnduseelenselentrostarededezorientarei

  deprovizoratortograficmaimultdectcelelaltecategoriidereceptori.

  3.2. Criteriigramaticale.

  3.2.1. Flexiuneadesinenei.

  Ajungemacum laadouacategoriedecriterii, ianumecele strictgramaticale,

  dintrecareprimulcareiesenevidenesteflexiuneadesinenei.Untoponimpoatefi,

  n opinia mea, integrat n limba romn, atta timp ct, ntrun discurs romnesc,

  primete terminaii specifice limbii romne la cazurile oblice. Dac vorbim despre

  ntemeiereaTarentului,atunciavemunoracruia izice,peromnete,Tarent;de

  asemenea,dac vorbimdespre invaziaLidiei /Lydiei, atunci formaLidia /Lydia,

  accentuat proparoxiton13, poate fi considerat traducerea consacrat a toponimului

  .NuacelailucrusepoatespunedespreSagras,rudinItalia,saudespremuntele

  Soracte.

  La acest capitol,pentru toponime, lucrurile snt cevamai limpezidectpentru

  antroponime.DacputemalegentreArtemisvs.Artemida,pentrucputemspuneatt

  scutul lui Artemis, ct i scutul Artemidei, toponime precum , i

  nupotfiimportatenromnetecaatare(Phokis,ChalkissauArgolis,indiferent

  deortografialor),fiindcneobligformeledegenitivdativFocidei,Calcidei/Chalkidei,

  Argolidei14: nu putem spune locuitorii lui Phokis / Fokis, aurul lui Chalkis sau

  cucerirea luiArgolis.Dac arvrea cineva cu totdinadinsul spstreze n romn

  forma transliterat de nominativ, ar fi nevoit s adauge un cuvnt n plus, precum

  ar, inut, pmnt: locuitorii rii Chalkis.Dar, dac are de tradus chiar o 13 Problema accenturii este i aceasta de discutat n situaia alctuirii unui instrument lexicografictoponimicnormativ,darmvoi limita, ncomunicareade fa, laaspectelecare in nprimul rnddegrafianumelordelocuri.14Lafelipentrualtecategoriidenumecareaufinalardciniin.Cf.cuplulTroasTroada().Nuamverificatdacsepotadugaialtecategoriiderdcini.

  11

 • formdegenitiv,dintrosintagmprecum,cumvaproceda?Aadar,

  cursulfirescallimbiiromneobliglaadoptareaoficialaunorformedenominativca

  Argolida,Halkida/Chalkida/Calcida,Focida15.

  3.2.2. Patulprocustianaltrsturilorgramaticalespecificromneti:

  3.2.2.1. Postpunereaarticoluluihotrt.

  Postpunereaarticoluluihotrtesteunfenomengramaticalrarissim,care,fiindc

  genereaz modificarea finalei de cuvnt, reprezint un criteriu ineluctabil pentru

  romnizarea toponimelor. De exemplu, Heracleea, dei n greac este

  nearticulat (i proparoxiton), este perceput ca articulat n romn, devenind, prin

  asociereacualteclasenominale,unsubstantivfemininaccentuatparoxiton.

  Dac pentru substantivele feminine care, n traducere romneasc, ajung tot

  feminine, lucrurile pot prea oarecum simple, nu la fel se ntmpl cu substantivele

  masculine,croratraductorulromntrebuiesleataezeiunarticolhotrtpostpus.

  Deexemplu,inutulromanLatium,teoretic,ntraducereromneasc,arputeafiredat

  fieLatiumul,fieLaiul16.

  3.2.2.2. ncadrareanclaselexicogramaticalespecificelimbiiromne.

  Exist clase lexicogramaticale specifice limbii romne care oblig la anumite

  formetoponimice,inclusivcuoanumitformsonor17,laaceastacontribuindeventual

  icriteriulanterior,legatdepostpunereaarticoluluihotrt.Faptulcnlimbaromn

  actualexisttermenirelativrspndiiprecumepopee,cornee,sauantroponimulAndreea

  15Bineneles,aceastprecizarenuepuizeazproblemele legatede transliterare,desprecareamvorbitmaisus.IndicareaunorformeprecumHalkidasauFocidaestepuraleatorie.16 n cazulde fa, ca i nalte cazuride toponimemai cunoscute, criteriul receptriipoate juca rolulhotrtor.PoeziaromneascdmrturiedespreunLaiu:LeliaTeodosiu,traducndEpistolelehoraiene(Horatius,Opera omnia,vol.2,Ed.Univers,Bucureti,1980:Epistula2,1,156157),ne spune cGreciacapturatiacuceritslbaticulnvingtor/innecioplitulLaiuaadusartelefrumoase.17Vezi,deasemenea,chestiuneaaccentului.

  12

 • determin atragerea n aceeai clas lexicogramatical i a unor toponime precum

  Heracleea()sauEubeea().Urmtoareledoucriteriigramaticalepotfi

  considerate reflexii ale aceluiai proces de atracie, prin forma sonor identic sau

  similar,ninterioruluneiclaselexicogramaticaledejaexistenteifuncionalenlimba

  romn.

  3.2.2.3. Percepereacaformedesingularaunorformedeplural.

  Aceast realitate lingvistic nu este un aspect ce ine de transpunerea unor

  toponime dintro limb ntralta, ci este un proces intrinsec al limbii18. Chiar dac

  pluralul se regsete n continuare n formule ngheate precum Bucuretii Noi,

  Arhiepiscopia Bucuretilor, eventual, la limit i cu evidente accente stilistice aparte,

  Bucuretiide odinioar,vorbitorulde limb romn contemporanva folosiexpresii i

  fraze precum Bucuretiul cel mohort, sau Pitetiul ncepe s arate a ora modern. De

  asemenea,cltorul ntorsrecentdinGreciavavorbidespre frumoasa i nsoritaAten.

  Pe aceeai baz analogicdespre care am vorbit lapunctul anterior,de ncadrare n

  anumite clase lexicogramaticale, Teba va fi deci un substantiv feminin cu form

  articulat de singular, n timp ceDelfi (i de ce nu? analogic, i Locri) va fi un

  substantivmasculin,perceput,de asemenea, ca singular,dar lao formnearticulat.

  Rmnedediscutatdacaceastformnearticulatpoatefunciona,canlimbagreac,

  ca atare, cu deplina contiin a faptului c este vorba de un loc determinat, sau

  vorbitorulromn,dinreflex,vaavea tendinasadaugearticolulhotrt:Delfiesteun

  localcunoateriienigmaticesauDelfiulesteunlocalcunoateriienigmatice.

  3.2.2.4. Inversareagenurilor.

  18nbazaaceleiaitendinenaturaleafiecreilimbi,vorbitoruldelimbneogreacpercepemonosilabicul(iniial)masculinpluralIaidreptunbisilabicneutrusingular:, iaroraulgermanStuttgartareformaneoelen(cf.3.2.2.4.).

  13

 • nbazaaceleiai logici,genulsubstantivuluidin limbasurssepoatepierde n

  transpunerea ntro limbint.Un toponim precumConstantinopol poate fi articulat

  Constantinopolea, atta timp ct exist forma oblic Constantinopolei, dar devine

  ConstantinopolulatuncicndsevorbetedesprecdereaConstantinopolului.Lucrurilesnt

  mai simpledacnegndim laEgipt,Cipru,R(h)odos i la toataglomerareade insule

  greceti,feminineprinexcelen.

  De asemenea,un toponimmodernprecum, la fel ca i toatgama

  numelorgrecetineutren,vafiperceputcafemininsingular,nacelaifelncare

  au devenit feminine toate numele comune n m de sorginte greceasc: problem,

  anatem,paradigm,epigram,patim19(veziisupra,sub3.2.2.2.).

  3.2.3. Presiuneanumelorcomunecubaztoponimic.

  Unaltcriteriu lingvistic (nuneapratgramatical, nsensstrict)pentruastabili

  intrareanuzaunorformetoponimiceoconstituieprezenanlimbaromnaunor

  cuvintecomunecuetimontoponimic.Largarspndireacuvntuluimaratondetermin,

  n opiniamea, adoptareagrafieiMaraton (inuMarathon)pentru toponimul atic.De

  asemenea,prezena adjectivului laconic n limba romndetermingrafiaLaconia, cu

  pronunieproparoxiton, inuLakonia,cupronunieparoxiton,maialescavemde

  tradus inclusiv corespondentul adjectival, n sintagme precum

  (GolfulLaconic).

  3.3. Pronuniatoponimelornlimbilemoderne.

  Pronunianlimbilemoderneaunuitoponimanticsauaunuinumedelocalcrui

  etimonesteuntoponimalAntichitiipoatefiuncriteriupentrutraducereacuvntului

  respectiv n limbaromn.Deexemplu, fiindcoriceageniede turismoferunsejur

  19Spredeosebiredecelelaltenumecomunemenionate,careptrundnromnprinintermediullimbiifranceze,patimestemprumutatdirectdingreac,ncontextullimbajuluibisericesc.

  14

 • estivalnHalkidiki(gr.)20,aceastformtoponimicarputeafiunargument

  pentruadoptareaformeiHalkida(inuChalkidasauC(h)alcida)ntraducereagr..

  La fel, pronunia din limba italian a lui s intervocalic ne va determina s vorbim

  desprecetateaSiracuzei(nudespreSiracusa).Totpronunia(dariformatoponimului:

  Lazio) din limba italian poate sprijini rspndirea formei Laiu n transpunerea

  lat.Latium(cf.supra,sub3.2.2.1.),devremecensuitoponimulmodernestetradussub

  formaLaiu21.

  Totui, aa cum semnala i ProfesorulGraur, ar fi o eroare s ne nchipuim c

  normapronunrii i chiar ia scrieriiestedat totdeaunade limbadincareprovine

  numele22.Chiardacgreciideastzipronun[kipros],nlimbaromnvafigreus

  sescriealtfeldectCipru,pronunatdupregulileobinuitealelimbiiromne.

  4. Concluzii.

  n urma tuturor acestor observaii, singura concluzie clar care se poate

  desprindeesteaceeacproblematicaintegrriinlimbaromnatoponimelorgreceti

  ilatineestedeocomplexitatecareinvitlaconjugareamaimultoreforturi,nprimul

  rnd din partea filologilor.Mai nti, pentru a evita risipa de energie n ajustri i

  reajustri,credcartrebuirezolvatchestiuneatransliterriidinalfabetgrecesc ncel

  latin,caresfievalabilnudoarpentruonomasticaAntichitiigrecolatine,cipentru

  ntreaga terminologie. naldoilea rnd, se impuneevaluarea fiecruia npartedintre

  criteriilepecareleamprezentati,eventual,adugareaaltoracaremivorfiscpat.n

  al treilea rnd, care este i celmai important, estedealctuit,de ctreun colectiv cu 20Pecaremajoritatearomnilorlpronunparoxiton,probabilprinanalogiecuaccentuareaparoxitonamajoritiicuvintelorcareaumaimultdecttreisilabe.Uncazsimilarestepronunareatiramsu.21 Cf. siteul Radio Vatican n limba romn: http://storico.radiovaticana.org/rom/storico/200902/267442_noi_reguli_pentru_taberile_de_nomazi_de_la_roma_si_regiunea_latiu_aspecte_pozitive_si_rezerve_intemeiate.html(din19.02.2009).22Graur,467.Adaug i exemplul toponimuluibritanicGreenwich,a cruipronunie corect n limbaenglez este [rnd] sau [rnt], dar pe care romnii, n general, l pronun [ri:nwt], dupmodelulpronunieiadjectivuluigreeniapronumeluiwhich.

  15

  http://storico.radiovaticana.org/rom/storico/2009-02/267442_noi_reguli_pentru_taberile_de_nomazi_de_la_roma_si_regiunea_latiu_aspecte_pozitive_si_rezerve_intemeiate.htmlhttp://storico.radiovaticana.org/rom/storico/2009-02/267442_noi_reguli_pentru_taberile_de_nomazi_de_la_roma_si_regiunea_latiu_aspecte_pozitive_si_rezerve_intemeiate.htmlhttp://storico.radiovaticana.org/rom/storico/2009-02/267442_noi_reguli_pentru_taberile_de_nomazi_de_la_roma_si_regiunea_latiu_aspecte_pozitive_si_rezerve_intemeiate.html
 • autoritateacademic,undicionarortograficiortoepicalonomasticiigrecolatine,care

  sserveascdreptndreptarpentruntreagasocietateculturalromneasc.Asublinia

  ncodatnecesitateaca,nalctuireaunuiastfeldeinstrumentfilologic,sseincont

  idespecificul jargoanelorcareutilizeaznmodmasivtoponimiasau,maigeneral,

  onomastica Antichitii grecolatine, lsnd deschis posibilitatea alternativei, un

  aspectdealtminteriesenialpentrulexicografie.

  16

 • Abstract:TheIntegrationintoRomanianLanguageofGreekandLatinToponymsof

  theAntiquity.Criteria,LimitsandPossibleSolutions.

  Rendering into Romanian the toponyms ofGreek and Latin origin is one unsolved

  traductological difficulty, either in translations of the antique literature, made by

  classicists,orinscientificarticles,books,encyclopaediasandotheracademicworks,in

  differentacademicareas,suchasClassicalPhilology,History,Philosophy,Theologya.o.

  In this paper,we aim to outline themain possible criteria for the integration into

  Romanianofsuchtoponyms.

  Inthefirstlines,weunderlinetheimportanceofthetransliteration,especiallyfromthe

  Greek into theRomanianLatinalphabet.Second,wetrytopointoutthedifferenceof

  approach between toponymy and anthroponomy with regard to orthography and

  orthoepy.ThetoponymsaremuchmoredifficulttorenderintoRomanian,asthereis,

  inmany cases, a certain relationship between the toponym and the corresponding

  anthroponym(see,forexample,thecaseofandtheAegeanSea).

  Webelievethat,aftertheestablishmentofcoherentrulesoftransliteration,thereisstill

  a difficulty in rendering the toponyms into Romanian language, taking into

  considerationthegreatnumberofnaturalizedoradaptedplacenames.Butthequestion

  iswhat thecriteriaare forconsideringnaturalizedone toponymoranother.The first

  indicatorfortheintegrationshouldbesearchedforinthereceptionoftheAntiquityin

  theRomanian literature.Ofcourse, themajor role isplayedby thecorpusofmodern

  translations from the Greek and Latin literature, but the reception in specialized

  literature is also ofhigh relevance.Nevertheless, this specialized literaturehas to be

  treated carefully, as there are different uses in different humanist areas, such as

  (Classical) Philology, History, Philosophy and Theology. One toponymic form

  suggestedby ahistorian as it is so, andnototherwisewellknown inhis scientific

  field could be rejected by a philosopher. One should not forget that themodern

  17

 • 18

  Geography holds an important role in establishing a possible list of integrated

  toponyms.As regards the theological literature, the things aremore complicated, as

  there has been produced a language gap between different ecclesiastical areas

  (denominations).

  Apart from the matter of the reception of Antiquity, we propose also

  grammatical criteria tobeoutlined, suchas: the inflexion inRomanian language, the

  postponingthearticleinRomanian,theaffiliationtolexicalandgrammaticalcategories,

  thenumberand/orgenderinversion,a.o.