instructiune de lucru - utile... · pdf filetensiune ce deconecteaza generatorul de la...

Click here to load reader

Post on 03-Oct-2019

25 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pagina 2/23

  01-03-01_P03-i02_Stabilirea solutiilor tehnice de racordare la re�elele electrice de interes public a centralelor electrice fotovoltaice, mai mici sau egale cu 1MW_rev01

  INSTRUCTIUNE DE LUCRU

  Informatia este proprietatea exclusiva a DEO. Difuzarea sau utilizarea, partiala sau totala, a acesteia se face numai cu acordul proprietarului. Folosirea fara drept se pedepseste conform legii.

  1. Scopul � Stabileste principiile si conditile tehnice de racordare la RED a centralelor electrice fotovoltaice,

  mai mici sau egale cu 1MW.

  2. Domeniul de aplicare � Instructiunea se aplica in cadrul DEO/DSDA pentru stabilirea solutiilor de racordare a

  centralelor electrice fotovoltaice, cu puteri instalate mai mici sau egale cu un 1MW. � Prevederile prezentei instructiuni nu se aplica la stabilirea solutiilor de realizare a instalatiilor de

  utilizare.

  3. Motivul elaborarii/ revizuirii si sinteza modificarilor � Prima elaborare

  4. Reguli si principii generale

  4.1 Precizari minimale valabile in vederea stabilirii solutiei de racordare pentru producatorii de energie

  � In stabilirea solutiilor de racordare la RED a centralelor electrice fotovoltaice, mai mici sau egale cu 1MW, se au in vedere urmatoarele: � Gradul de incarcare al elementului de retea in care se racordeaza locul de producere si

  posibilitatea ca puterea evacuata sa fie consumata in zona de producere; � Modificarile in circulatia de putere ca urmare a puterii evacuate in zona, de noua centrala; � Nivelul de tensiune in punctul de racordare; Solutia nu trebuie sa conduca, prin puterea evacuata, la inrautatirea parametrilor de calitate ai energiei si cresterea pierderilor de energie in reteaua electrica, fata de nivelul pierderilor in regimul normal anterior;

  � Solutia de racordare se stabileste pe baza de fisa de solutie daca: � solutia de racordare este unica si/sau evidenta. � puterea evacuata de centrala se consuma in totalitate pe linia in care se racordeaza. � solicitantul este prosumator de tip casnic.

  � Solutia de racordare se stabileste pe baza de studiului de solutie daca: � sunt posibile cel putin doua variante de solutie de racordare, corespunzatoare tehnic si

  comparabile economic si daca puterea ceruta este mai mare decat 30 KVA; � se impune necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei

  si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele normate;

  � puterea evacuata de centrala nu se consuma pe linia in care se racordeaza.

  In cazul racordarii CEF la reteaua de medie tensiune, aceasta trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: � Limitarea puterii utilizatorilor (producatori de energie) racordati la medie tensiune (in LEA 20 kV

  sau direct in bara 20 kV a statiei de transformare) astfel incat puterea tranzitata in reteaua de 110 KV nu trebuie sa depaseasca 80% din puterea transformatorului 110/MT existent;

  � In cazul utilizatorilor (producatori de energie) racordati la medie tensiune (in LEA 20 kV sau direct in bara 20 kV a statiei de transformare) daca puterea tranzitata in reteaua de 110 KV

 • Pagina 3/23

  01-03-01_P03-i02_Stabilirea solutiilor tehnice de racordare la re�elele electrice de interes public a centralelor electrice fotovoltaice, mai mici sau egale cu 1MW_rev01

  INSTRUCTIUNE DE LUCRU

  depaseaste 80% din puterea transformatorului 110/MT existent, se prevad lucrari de intarire RED in amonte de punctul de racordare;

  � Utilizatorii in calitate de producatori sunt obligati sa functioneze continuu, fara limita de timp, in domeniul de frecventa (47.5 – 52)Hz si in domeniul (0.9 – 1.1)Un, in acest caz, terminalul numeric din punctul de conexiuni va avea activata pe langa celalalte protectii si functia de protectie la tensiune maxima si frecventa.

  � CEF nu trebuie sa functioneze in regim insularizat in raport cu reteaua de distributie de M.T. � CEF trebuie sa se deconecteze automat in cazul intreruperii energiei electrice pe linia de

  racord si se reconecteaza numai dupa 15 minute de la reaparitia tensiunii pe linia de racord. � CEF trebuie sa respecte integral cerintele Codului tehnic al retelei electrice de transport,

  aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 20 / 2004 / Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE in Domeniul Energiei nr. 128 / 2008.

  � Detinatorul CEF este obligat sa asigure protejarea: panourilor fotovoltaice, generatoarelor eoliene, a invertoarelor componente ale CEF si a instalatiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte in instalatiile proprii sau de impactul retelei electrice asupra acestora la actionarea corecta a protectiilor de declansare a CEF ori la incidentele din retea (scurtcircuite cu si fara punere la pamant, actionari ale protectiilor in retea, supratensiuni tranzitorii etc.) cat si in cazul aparitiei unor conditii tehnice exceptionale / anormale de functionare.

  � Solutia de racordare a centralelor electrice nu trebuie sa permita functionarea centralelor electrice in regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protectii care sa declanseze centralele electrice la aparitia unui asemenea regim.

  � CEF si invertoarele componente trebuie sa ramana in functiune la aparitia golurilor si a variatiilor de tensiune conform art. 8 alin. (1) din ordinul 30 / 2013 ANRE

  � Pentru CEF cu putere instalata mai mare de 0.4 MW si mai mica sau egala cu 1 MW, detinatorul CEF trebuie sa puna la dispozitia operatorului de retea tipul protectiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric si declansarea, matricea de actionare a functiilor de protectie.

  � Invertoarele componente CEF, avand certificate de tip conform normelor europene aplicabile, garanteaza respectarea cerintelor normei tehnice „Conditii tehnice de racordare la relele electrice de interes public pentru centralele electrice” referitoare la comportamentul la variatiile de frecventa si tensiune, precum si la trecerea peste defect.

  Indiferent de numarul invertoarelor si al instalatiilor auxiliare aflate in functiune si oricare ar fi puterea produsa, CEF trebuie sa asigure in Punctul de comun de cuplare/delimitare calitatea energiei electrice conform cu standardele in vigoare.

  In cazul racordarii CEF la reteaua de joasa tensiune, aceasta trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: � Limitarea puterii utilizatorilor (producatori de energie) racordati la 0,4 kV astfel incat puterea

  injectata in reteaua de joasa tensiune nu trebuie sa depaseasca 30% din puterea transformatorului MT/JT existent;

  � Atunci cand la documentarea unei noi cereri de racordare a CEF raportul dintre "suma puterilor maxime simultane aprobate pentru debitarea in RED a CEF si puterea nominala a trafo" este deja peste pragul de 30% sau prin aportul noii CEF va depasi pragul de 30% prin grija COER se va analiza necesitatea promovarii intaririi RED.

  � In toate cazurile in care apare necesitatea intaririi RED decizia va fi luata dupa ce COER va consulta operativ DER, SPT si SMAD locale prezentand argumentele pe care se bazeaza acesta propunere. Timpul de reactie al structurilor organizatorice consultate va fi de cel mult 2 zile. In caz de dezacord decizia va fi luata la nivelul conducerii DSD

  � In cazul racordarii utilizatorilor (producatori de energie) monofazati la reteaua de JT se impune racordarea acestora pe faza cu tensiunea cea mai mica (faza ce-a mai incarcata, masuratoare facuta inainte de racordare).

  � CEF trebuie sa ramana conectat la retea si sa functioneze in domeniile de frecventa si perioadele de timp prevazute in tabelul de mai jos,

 • Pagina 4/23

  01-03-01_P03-i02_Stabilirea solutiilor tehnice de racordare la re�elele electrice de interes public a centralelor electrice fotovoltaice, mai mici sau egale cu 1MW_rev01

  INSTRUCTIUNE DE LUCRU

  Domeniul de frecvente

  Perioada de functionare

  47,5 Hz – 49,0 Hz 30 de minute

  49,0 Hz – 51,0 Hz Nelimitata

  51,0 Hz – 51,5 Hz 30 de minute

  � CEF trebuie sa ramana conectata la retea si sa functioneze la viteze de variatie a frecventei de 2Hz/sec, pentru o fereastra de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastra de timp de 1s si 1,25Hz/s pentru o fereastra de timp de 2s, in functie de tipul de tehnologie si de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare.

  � CEF trebuie sa aiba capabilitatea de a asigura un raspuns limitat la abaterile de frecventa, respectiv la cresterile de frecventa peste valoarea nominala de 50 Hz (RFA-CR).

  � CEF trebuie sa fie echipata cu un intrerupator automat, modul protectie maximal de tensiune ce deconecteaza generatorul de la RED de joasa tensiune in cazul in care tensiunea retelei de distributie de joasa tensiune atinge valoarea de maxim 250 Vca, timp de 1 s.

  � Productia va fi contorizata prin intermediul unui contor compatibil converge. � CEF trebuie sa functioneze in paralel cu reteaua fara a produce variatii de tensiune mai mari

  de ± 5% din tensiunea nominala a retelei, in punctul de cuplare. � CEF nu trebuie sa functioneze in regim insularizat in raport cu reteaua de de distributie de

  joasa tensiune. � CEF trebuie sa se deconecteze automat in cazul intreruperii energiei electrice pe linia de

  racord si se reconecteaza numai dupa 15 minute de la reaparitia tensiunii pe linia de racord. � CEF trebuie sa respecte integral cerintele Codului tehn