institutul naÞional de statisticà - insse.ro · characteristics of the romanian international...

of 73/73
INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ B-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti Telefon: 0213177770; Fax: 021312 48 75 e-mail: [email protected] http://www.insse.ro Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã, în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un sistem de regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional de Statisticã. Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã numai cu indicarea clarã ºi precisã a sursei. Pentru informaþii, cumpãrarea publicaþiilor ºi contractarea de abonamente, vã rugãm sã apelaþi la Biroul de Diseminare a Datelor ºi Publicaþiilor Statistice al I.N.S Tel.: +40 021 317 77 70;+40 021 318 18 24 / +40 021 318 18 42 - interior 1278; 2479; 2254 e-mail: [email protected] [email protected] ori [email protected] Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticã http://www.[nume judet].insse.ro ºi la e-mail: [email protected] ISSN 2065 - 6610 ISSN - L 1843 - 049X © INS 2018

Post on 27-Jul-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • I N S T I T U T U L N A I O N A L D E S T A T I S T I C B-dul Libertii 16, sector 5, Bucureti

  Telefon: 0213177770; Fax: 021312 48 75e-mail: [email protected]

  http://www.insse.ro

  Reproducerea coninutului acestei publicaii, integral sau parial,n forma original sau modificat, precum i stocarea ntr-un sistemde regsire sau transmiterea sub orice form i prin orice mijloace

  sunt interzise fr autorizarea scris a Institutului Naional de Statistic.

  Utilizarea coninutului acestei publicaii, cu titlu explicativsau justificativ, n articole, studii, cri este autorizat

  numai cu indicarea clar i precis a sursei.

  Pentru informaii, cumprarea publicaiilor i contractarea de abonamente, v rugm s apelai la Biroul de Diseminare a Datelor i Publicaiilor Statistice al I.N.S

  Tel.: +40 021 317 77 70;+40 021 318 18 24 / +40 021 318 18 42 - interior 1278; 2479; 2254 e-mail: [email protected]

  [email protected] ori [email protected]

  Birourile de Diseminare ale Direciilor Judeene de Statistichttp://www.[nume judet].insse.ro

  i la e-mail: [email protected]

  ISSN 2065 - 6610ISSN - L 1843 - 049X

  INS 2018

 • INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTICCoordonatorul publicaiei:

  Elena Mihaela IAGR - Vicepreedinte

  Coordonatorul ediiei:Direcia Statisticii Comerului Exterior

  Florentina GHEORGHE - Director generalArtur Emilian SIMION - Director Elena BNIC - Director adjunct

  Autori:Direcia Statisticii Comerului Exterior

  Corina POPA - ef serviciuFelicia CRCIUN - ConsilierMarius MINCU - ConsilierCristina MOOC - ConsilierAna Luisa ALEXEVICI - ConsilierElena Dana IANCU - Consilier

  Direcia de Administrare, ProcesareSurse AdministrativeLucian SINIGAGLIA - Consilier

  Pre-press i tiprire:Direcia General de IT i Infrastructur Statistic

  Coordonatori:Vitty-Cristian CHIRAN - Director

  Rodica-Elena SOLOVSTRU - ef serviciu

  Tehnoredactare:Daniela POPESCU - Consilier

  Coperta:Alexandru POPESCU - Consilier

  Editare CD:Valentina MUNTEANU - Consilier

  Direcia de Editare a Publicaiilor Statistice

 • N A T I O N A L I N S T I T U T E O F S T A T I S T I C S16, Libertii BVD Bucharest 5

  Tel: 021317 77 70, Fax: 021312 48 75e-mail: [email protected]

  http://www.insse.ro

  Reproducing the content of this publication, completely or partly, in original or modified, as well as its storage in a retrieval system,

  or transmitted, in any form and by any means are forbidden without the written permission of the National Institute of Statistics.

  Using the content of this publication with explanatory or justifying title, in articles, studies, books is allowed only clearly and precisely indicating the source.

  For information, purchasing the publications and subscriptions, please contact NIS Statistical Data and Publication Dissemination Office of Romanian

  Phones: +40 021 317 77 70 ,+40 021 318 18 24 / +40 021 318 18 42 - extension 1278, 2479, 2254 e-mail: [email protected]

  [email protected] or [email protected]

  Dissemination Offices of County Statistical Directions http://www.[name county].insse.ro

  and e-mail: [email protected]

  ISSN 2065 - 6610ISSN - L 1843 - 049X

  NIS 2018

 • NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

  Coordinator of publication:Mihaela Elena IAGR - Vice-president

  Coordinator of edition:Department of Foreign Trade StatisticsFlorentina GHEORGHE - General Director

  Artur Emilian SIMION - Director Elena BNIC - Deputy Director

  Authors:Direction of Foreign Trade StatisticsCorina POPA - Head of UnitFelicia CRCIUN - CounsellorMarius MINCU - CounsellorCristina MOOC - CounsellorAna Luisa ALEXEVICI - CounsellorElena Dana IANCU - Counsellor

  Department of Administration,Processing of Administrative SourcesLucian SINIGAGLIA - Counsellor

  Pre-press and printing:General Department of IT and Statistical Infrastructure

  Coordinators:

  Vitty-Cristian CHIRAN - DirectorRodica-Elena SOLOVSTRU - Head of unit

  Making up:Daniela POPESCU - Counsellor

  Cover:Alexandru POPESCU - Counsellor

  Department of Statistical Publications Editing

  CD editing:Valentina MUNTEANU - Counsellor

  Department of Statistical Publications Editing

 • CUPRINS Pag. Page CONTENT

  Caracteristici ale comerului internaional al Romniei n perioada 1.I 31.X 2017 5

  Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I 31.X 2017

  Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerul internaional cu bunuri

  - serie lunar 14 International trade of goods - monthly series

  2. Cursul de schimb lunar - lei/euro 14 Monthly exchange rate - lei/euro 3. Exporturile FOB, importurile CIF i soldul

  FOB/CIF pe principalele grupe de ri 17 FOB Exports, CIF Imports and FOB/CIF trade balance by main groups of countries

  4. Topul principalelor ri partenere la export n perioada 1.I 31.X 2017 18

  Top of main partner countries at export. in the period 1.I 31.X 2017

  5. Topul principalelor ri partenere la import n perioada 1.I 31.X 2017 19

  Top of main partner countries at import in the period 1.I 31.X 2017

  6. Exporturile FOB i importurile CIF pe grupe de ri i ri 20

  FOB Exports and CIF Imports by groups of countries and by countries

  7. Exporturile FOB pe seciuni conform Clasificrii Standard de Comer Internaional (CSCI REV. 4) 26

  FOB Exports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4)

  8. Importurile CIF pe seciuni conform Clasificrii Standard de Comer Internaional (CSCI REV. 4) 32

  CIF Imports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4)

  9. Exporturile FOB pe Marile Categorii Economice (MCE) 38

  FOB Exports by Broad Economic Categories (BEC)

  10. Exporturile FOB pe clase de baz din Sistemul Conturilor Naionale (SCN) 38

  FOB Exports by basic classes of the System of National Accounts (SNA)

  11. Importurile CIF pe Marile Categorii Economice (MCE) 40

  CIF Imports by Broad Economic Categories(BEC)

  12. Importurile CIF pe clase de baz din Sistemul Conturilor Naionale (SCN) 40

  CIF Imports by basic classes of the System of National Accounts (SNA)

  13. Exporturile FOB conform Clasificrii Produselor i Serviciilor asociate Activitilor (CPSA 2008) 42

  FOB Exports according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

  14. Importurile CIF conform Clasificrii Produselor i Serviciilor asociate Activitilor (CPSA 2008) 44

  CIF Imports according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

  15. Exporturile FOB pe seciuni i capitole ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 46

  FOB Exports by sections and chapters the Combined Nomenclature (C.N.)

  16. Importurile CIF pe seciuni i capitole ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 54

  CIF Imports by sections and chapters the Combined Nomenclature (C.N.)

  17. Exporturile FOB pe seciuni conform Clasificrii Standard de Comer Internaional (CSCI Rev.4), grupe de ri i ri, n perioada 1.I 31.X 2017 62

  FOB Exports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4), by groups of countries and by countries in the period 1.I 31.X 2017

  18. Importurile CIF pe seciuni conform Clasificrii Standard de Comer Internaional (CSCI Rev.4), grupe de ri i ri, n perioada 1.I 31.X 2017 68

  CIF Imports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4), by groups of countries and by countries in the period 1.I 31.X 2017

  19. Exporturile FOB n rile Uniunii Europene pe seciuni i capitole din Nomenclatorul Combinat (N.C.) n perioada 1.I 31.X 2017 74

  FOB Exports to the European Union's countries, by sections and chapters from Combined Nomenclature (C.N.) in the period 1.I 31.X 2017

  20. Importurile CIF din rile Uniunii Europene pe seciuni i capitole din Nomenclatorul Combinat (N.C.) n perioada 1.I 31.X 2017 90

  CIF Imports to the European Union's countries, by sections and chapters from Combined Nomenclature (C.N.) in the period 1.I 31.X 2017

  21. Exporturile FOB pe principalele grupe de bunuri 106 FOB Exports of main groups of goods 22. Importurile CIF pe principalele grupe de bunuri 110 CIF Imports of main groups of goods Not metodologic 114 Methodological note

 • 5

  CARACTERISTICI ALE COMERULUI INTERNAIONAL AL ROMNIEI N PERIOADA 1.I-31.X 2017

  CHARACTERISTICS OF THE ROMANIAN INTERNATIONAL TRADE IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

  n perioada 1.I-31.X 2017 exporturile FOB au nsumat 52361,2 milioane euro i au crescut cu 9,6% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016. n structura exporturilor, ase seciuni ale Nomenclatorului Combinat dein 73,0% din totalul exporturilor, dup cum urmeaz:

  FOB exports during the period 1.I-31.X 2017, amounted to 52361.2 million euro and increased with 9.6% as against the period 1.I-31.X 2016. In the structure of exports, six sections of the Combined Nomenclature hold 73.0% of total exports, as follows:

  Exporturi FOB n perioada 1.I-31.X 2017

  FOB Exports during the period 1.I-31.X 2017

  Seciunea din

  Nomenclatorul Combinat (NC)

  Section of the

  Combined Nomenclature (CN)

  Valoare

  -mil. euro-

  Value

  -million euro-

  Structura n

  total exporturi (%)

  Structure in

  total exports (%)

  n % fa de

  1.I-31.X 2016

  In % as against

  1.I-31.X 2016

  14877,2 28,4 105,5

  XVI Maini i aparate, echipamente electrice;

  aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul

  i imaginile

  Machinery and mechanical appliances;

  electrical equipment; sound and image

  recorders and reproducers

  9537,7 18,2 112,7XVII Mijloace i materiale de transport

  Vehicles and associated transport equipment

  4498,4 8,6 120,5XV Metale comune i articole din acestea

  Base metals and articles of base metals

  3423,5 6,5 99,5XI Materiale textile i articole din acestea

  Textiles and textiles articles

  3026,3 5,8 110,2VII Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea Plastics, rubber and articles thereof

  2859,7 5,5 102,7II Produse vegetale

  Vegetable products

  Principalele modificri structurale survenite n

  evoluia pe seciuni NC a exporturilor din perioada

  1.I-31.X 2017 fa de perioada 1.I-31.X 2016,

  constau n:

  majorarea ponderii la seciunile: Instrumente i

  aparate optice, fotografice, cinematografice,

  medico-chirurgicale i similare; ceasuri;

  instrumente muzicale; pri i accesorii ale

  acestora cu 1,2 puncte procentuale,

  Metale comune i articole din acestea cu

  0,8 puncte procentuale, Mijloace si materiale

  de transport - cu 0,5 puncte procentuale;

  diminuarea ponderii la seciunile: Maini i

  aparate, echipamente electrice; aparate de

  The main structural modifications occured in the

  evolution of exports by CN sections, in the period

  1.I-31.X 2017 as against the period 1.I-31.X 2016,

  consist of:

  increased weight for section: Optical, photographic,

  cinematographic, medical or surgical instruments

  and apparatus and similar; clocks and watches;

  musical instruments; parts and accessories thereof

  by 1.2 percentage points, Base metals and

  articles of base metal - by 0.8 percentage points,

  Vehicles and associated transport equipment by

  0.5 percentage points;

  decreased weight for sections: Machinery and

  mechanical appliances; electrical equipment;

 • 6

  nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile

  cu 1,1 puncte procentuale, Materiale textile i

  articole din acestea cu 0,7 puncte procentuale.

  Exporturile de maini i aparate, echipamente

  electrice, aparate de nregistrat sau de reprodus

  sunetul i imaginile, reprezentnd 28,4% din totalul

  exporturilor perioadei 1.I-31.X 2017 s-au situat pe

  primul loc nregistrnd o cretere cu 5,5% comparativ

  cu perioada 1.I-31.X 2016.

  n aceast seciune, capitolul Maini, aparate i

  echipamente electrice i pri ale acestora deine

  ponderea principal (61,4% n total seciune i

  17,5% n total exporturi).

  sound and image recorders and reproducers - by

  1.1 percentage points, Textiles and textiles articles

  - by 0.7 percentage points.

  Exports of machinery and mechanical

  appliances; electrical equipment; sound and

  image recorders and reproducers, representing

  28.4% of total exports in the period 1.I-31.X 2017,

  held the first place and registered an increase of

  5.5% compared to the period 1.I-31.X 2016.

  In this section, the chapter "Electric machinery,

  appliances and equipment and parts thereof holds

  the main weight (61.4% in total section and 17.5% in

  total exports).

  Pe locul doi s-a clasat seciunea Mijloace i

  materiale de transport cu 18,2% n total exporturi, n

  cadrul creia exporturile de Automobile, tractoare i

  alte vehicule terestre reprezint 89,5% din total

  seciune i 16,3% din total exporturi.

  The section Vehicles and associated transport

  equipment held the second place, with 18.2% in total

  exports, where exports of Vehicles, tractors and other

  ground vehicles represent 89.5% of total section and

  16.3% of total exports.

  Exporturile de metale comune i articole din

  acestea au situat aceast seciune pe locul trei, cu o

  pondere de 8,6% n total exporturi.

  n cadrul acestei seciuni, o pondere important au

  avut-o capitolele Font, fier i oel, reprezentnd

  32,2% din total seciune i 2,8% din total exporturi i

  Produse din font, fier sau oel, reprezentnd 32,6%

  din total seciune i 2,8% din total exporturi.

  Exports of base metals and articles of base

  metals held the third place, with 8.6% in total

  exports.

  Within this section, an important weight was held by

  the chapter Pig-iron, iron and steel, representing

  32.2% of total section and 2.8% of total exports and

  Pig-iron, iron and steel products, representing 32.6%

  of total section and 2.8% of total exports.

  Exporturile de materiale textile i articole din acestea, situate pe locul patru, au nregistrat o scdere cu 0,5% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016. n cadrul acestei seciuni, exporturile de articole de mbrcminte i accesorii, altele dect tricotate sau croetate, au reprezentat 47,8% din total seciune i 3,1% din total exporturi. De asemenea, exporturile de mbrcminte i accesorii de mbrcminte tricotate sau croetate au avut o pondere de 16,6% n total seciune i de 1,1% n total exporturi.

  Exports of textiles and textiles articles held the fourth place and registered a decrease of 0.5% as against the period 1.I-31.X 2016. Within this section, exports of clothing articles and accessories, other than knitted or crocheted represented 47.8% of total section and 3.1% of total exports. At the same time, exports of clothing and accessories knitted or crocheted had a weight of 16.6% in total section and 1.1% in total exports.

  Poziiile urmtoare n top sunt deinute de seciunile: - Materiale plastice, cauciuc i articole din

  acestea cu o pondere de 5,8% din total exporturi; - Produse vegetale cu 5,5% din total exporturi.

  The next positions in the top are held by the following sections: - Plastics, rubber and articles thereof with a

  weight of 5.8% of total exports; - Vegetable products with 5.5% of total exports.

 • 7

  Valoarea exporturilor ctre celelalte 27 de ri ale

  Uniunii Europene (UE28) a crescut n perioada

  1.I-31.X 2017 cu 10,5% comparativ cu perioada

  1.I-31.X 2016, avnd o pondere de 75,9% n total

  exporturi.

  In the period 1.I-31.X 2017, compared to the period

  1.I-31.X 2016, exports to the other 27 European

  Union (EU28) countries increased by 10.5%,

  registering a weight of 75.9% in total exports.

  rile partenere situate pe primele 10 locuri n derularea exporturilor din perioada 1.I-31.X 2017 (reprezentnd 65,2% din total exporturi) au fost: Germania (23,1% din total exporturi), Italia (11,2%), Frana (6,7%), Ungaria (4,7%), Regatul Unit (4,1%), Bulgaria (3,3%), Turcia (3,3%), Polonia (3,1%), Spania (2,9%) i Republica Ceh (2,8%).

  The following were the partner countries holding the first 10 places in the total amount of exports in the period 1.I-31.X 2017 (representing 65,2% of total exports): Germany (23.1% of total exports), Italy (11.2%), France (6.7%), Hungary (4.7%), United Kingdom (4.1%), Bulgaria (3.3%), Turkey (3.3%), Poland (3.1%), Spain (2.9%) and Czech Republic (2.8%).

  n luna octombrie 2017, valoarea exporturilor FOB a fost de 5761,8 milioane euro, mai mare fa de luna octombrie 2016 cu 13,3%.

  In October 2017, FOB exports amounted to 5761.8 million euro, 13.3% greater than October 2016.

  n perioada 1.I-31.X 2017, importurile CIF au nsumat 62583,0 milioane euro i au crescut cu 12,4% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016.

  In the period 1.I-31.X 2017, CIF imports amounted to 62583.0 million euro and increased by 12.4% as against the period 1.I-31.X 2016.

  n structura importurilor, ase seciuni ale Nomenclatorului Combinat dein 72,6% din total importuri, dup cum urmeaz:

  In the structure of imports, six sections of the Combined Nomenclature held 72.6% of total imports, as follow:

  Importuri CIF n perioada 1.I-31.X 2017 CIF Imports during the period 1.I-31.X 2017

  Seciunea din Nomenclatorul Combinat (NC) Section in the Combined Nomenclature (CN)

  Valoare-mil.euro-

  Value-million euro-

  Structura n

  total importuri (%)

  Structure in total imports (%)

  n % fa de 1.I-31.X 2016

  In % as against1.I-31.X 2016

  17309,2 27,7 111,4

  XVI Maini i aparate, echipamente electrice; aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducers

  6645,6 10,6 117,4XV Metale comune i articole din acestea Base metals and articles of base metals

  XVII Mijloace i materiale de transport Vehicles and associated transport equipment

  6212,5 9,9 109,8

  VI Produse ale industriei chimice Chemicals products

  6206,6 9,9 110,4

  VII Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea Plastics, rubber and articles thereof

  4670,2 7,5 112,6

  V Produse minerale Mineral products

  4379,9 7,0 134,0

 • 8

  Importurile de maini i aparate, echipamente electrice; aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile, care dein 27,7% din volumul total al importurilor, au crescut cu 11,4% fa de perioada 1.I-31.X 2016.

  Imports of machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducers, holding 27.7% of total imports, increased by 11.4% as against the period 1.I-31.X 2016.

  Cele dou capitole din cadrul acestei seciuni dein urmtoarele ponderi: produsele din capitolul Cazane, turbine, motoare, aparate i dispozitive mecanice i pri ale acestora dein 43,9% n totalul seciunii i 12,2% n total importuri, iar produsele din capitolul Maini, aparate i echipamente electrice; aparate de nregistrat i reprodus sunetul i imagini TV au avut o pondere de 56,1% n total seciune i 15,5% n total importuri.

  The two chapters of this section hold the following weights: the products in the chapter Boilers, turbines, engines, mechanical devices and apparatus and parts thereof hold 43.9% of total section and 12.2% of total imports, while the products under the chapter Electric machinery, appliances and equipment, TV sound and video reproduction and recording apparatus had a weight of 56.1% in total section and 15.5% in total imports.

  Seciunea Metale comune i articole din acestea, cu o pondere de 10,6% n total importuri, a nregistrat o cretere cu 17,4% fa de perioada 1.I-31.X 2016. n cadrul acestei seciuni, o pondere important au avut-o capitolele Font, fier i oel, reprezentnd 32,7% din total seciune i 3,5% din total importuri i Produse din font, fier sau oel , reprezentnd 28,9% din total seciune i 3,1% din total importuri.

  The section Base metals and articles of base metals, with a weight of 10.6% in total imports, registered an increase of 17.4% as against the period 1.I-31.X 2016. Within this section, an important weight was held by the chapter Pig-iron, iron and steel, representing 32.7% of total section and 3.5% of total imports and Pig-iron, iron and steel products, representing 28.9% of total section and 3.1% of total imports.

  Importurile de mijloace i materiale de transport au crescut comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016 cu 9,8%. n cadrul acestei seciuni, capitolul Automobile, tractoare i alte vehicule terestre, a reprezentat 92,0% din total seciune i 9,1% din total importuri.

  Imports of vehicles and associated transport equipment increased as against the period1.I-31.X 2016 by 9.8%. Within this section, chapter Cars, tractors, other vehicles, represented 92.0% of total section and 9.1% of total imports.

  Importurile de produse ale industriei chimice, cu o pondere de 9,9% n total importuri, au crescut cu 10,4% fa de perioada 1.I-31.X 2016. n cadrul acestei seciuni, o pondere important a avut-o capitolul Produse farmaceutice, reprezentnd 39,5% din total seciune i 3,9% din total importuri.

  Imports of chemicals products, with a weight of 9.9% in total imports, increased by 10.4% as against the period 1.I-31.X 2016. Within this section, an important weight was held by the chapter Pharmaceutical products, representing 39.5% of total section and 3.9% of total imports.

  Importurile de materiale plastice, cauciuc i articole din acestea, cu o pondere de 7,5% n total importuri, au nregistrat o cretere cu 12,6% comparativ cu importurile de produse similare din perioada 1.I-31.X 2016.

  Imports of plastics, rubber, and articles thereof, with a weight of 7.5% in total imports, increased by 12.6% as against imports of similar products in the period 1.I-31.X 2016.

  Importurile de produse minerale, cu o pondere de 7,0% n total importuri, au fost mai mari cu 34,0% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016.

  Imports of mineral products, with a weight of 7.0% in total imports, were by 34.0% more compared to the period 1.I-31.X 2016.

  Principalele modificri structurale survenite n evoluia pe seciuni NC a importurilor din perioada 1.I-31.X 2017 fa de perioada 1.I-31.X 2016 constau n:

  The main structural modifications occured in the evolution of imports by CN sections in the period 1.I-31.X 2017 as against the period 1.I-31.X 2016, consist of:

 • 9

  - majorarea ponderii la seciunea: Produse minerale - cu 1,1 puncte procentuale;

  - diminuarea ponderii la seciunea Materiale textile i articole din acestea - cu 0,6 puncte procentuale.

  - increased weight for section: Mineral products - by 1.1 percentage points;

  - decreased weight for sections: Textiles and textiles articles - by 0.6 percentage points.

  Valoarea importurilor provenite din celelalte 27 de ri ale Uniunii Europene (UE28) a crescut n perioada 1.I-31.X 2017 cu 10,3% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016, avnd o pondere de 75,9% n total importuri.

  In the period 1.I-31.X 2017, as against the period1.I-31.X 2016, imports from the other 27 European Union (EU28) countries increased by 10.3%, registering a weight of 75.9% in total imports.

  rile partenere situate pe primele 10 locuri n derularea importurilor din perioada 1.I-31.X 2017 (reprezentnd 67,8% din total importuri) au fost: Germania (20,0% din total importuri), Italia (10,1%), Ungaria (7,5%), Polonia (5,4%), Frana (5,3%), China (5,1%), Olanda (4,0%), Turcia (3,9%), Austria (3,3%), Federaia Rus (3,2%).

  The following were the partner countries holding the first 10 places in total amount of imports in the period 1.I-31.X 2017 (representing 67.8% of total imports): Germany (20.0% of total imports), Italy (10.1%), Hungary (7.5%), Poland (5.4%), France (5.3%), China (5.1%), Netherlands (4.0%), Turkey (3.9%), Austria (3.3%), Russian Federation (3.2%).

  Deficitul comercial FOB-CIF n perioada 1.I-31.X 2017 a fost de 10221,8 milioane euro, mai mare cu 2312,8 milioane euro fa de perioada 1.I-31.X 2016.

  During the period 1.I-31.X 2017, the FOB-CIF trade balance amounted to 10221.8 million euro, 2312.8 million euro more compared to the period 1.I-31.X 2016.

 • 10

  STRUCTURA EXPORTURILOR FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE MRFURI N PERIOADA 1.I-31.X 2017 STRUCTURE OF FOB EXPORTS BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

  milioane euro / million euro

  3,8%

  12,4%

  8,6%

  9,1%

  9,5%10,0%

  28,4%

  18,2%

  TOTAL exporturi FOB 52361 mil. euro / TOTAL FOB exports 52361 million euro.

  STRUCTURA IMPORTURILOR CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE MRFURI N PERIOADA 1.I-31.X 2017 STRUCTURE OF CIF IMPORTS BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

  milioane euro / million euro

  17,4%

  27,7%

  8,5%

  7,0%

  9,2%

  9,7%

  9,9%10,6%

  TOTAL importuri CIF 62583 mil. euro / TOTAL CIF imports 62583 million euro.

  G1.

  G2.

  4961 - Textile, confecii, pielrie, nclminte Textiles, ready-made clothes, footwear

  14877 - Maini i dispozitive mecanice, aparate i echipamente electrice Machinery and mechanical devices, electric appliances and equipment

  4498 - Produse metalurgice Metallurgical products

  1967 - Produse minerale Mineral products

  9538 - Mijloace de transport Transport means 4749 - Produse chimice i

  mase plastice Chemical products and plastics

  5256 - Produse agroalimentare Agro-food products

  6515 - Alte produse (mobilier, materiale de construcii etc.) Other products (furniture, construction materials a.s.o.)

  5342 - Alte produse (mobilier, materiale de construcii etc.) Other products (furniture, construction materials a.s.o.)

  17309- Maini i dispozitive mecanice, aparate i echipamente electrice Machinery and mechanical devices, electric appliances and equipment

  5724 - Textile, confecii, pielrie, nclminte Textiles, ready-made clothes, footwear

  6646 - Produse metalurgice Metallurgical products

  4380 - Produse minerale Mineral products

  6213 - Mijloace de transport Transport means

  6092 - Produse agroalimentare Agro-food products

  10877 - Produse chimice i mase plastice Chemical products and plastics

 • 11

  PARTENERII COMERCIALI PE GRUPE DE RI N N PERIOADA 1.I-31.X 2017 TRADING PARTNERS BY GROUPS OF COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

  Exporturi FOB / FOB Exports

  52361 mil. euro / mill. euro

  75,9%

  9,2%

  13,9%

  1,0%

  Importuri CIF / CIF Imports 62583 mil. euro / mill. euro

  10,2%

  13,2%

  75,9%

  0,7%

  PRINCIPALELE RI PARTENERE N PERIOADA 1.I-31.X 2017 THE MAIN PARTNER COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

  Exporturi FOB / FOB Exports

  52361 mil. euro / mill. euro

  4,1% 4,7%

  6,7%

  11,2%

  23,1%50,2%

  Importuri CIF / CIF Imports 62583 mil. euro / mill. euro

  5,3%5,4%

  7,5%

  10,1%

  20,0%51,7%

  G3.

  G4.

  Uniunea European European Union

  AELS EFTA

  Alte ri din Europa Other countries from Europe

  Alte ri Other countries Alte ri

  Other countries AELS EFTA

  Alte ri din Europa Other countries from Europe

  Uniunea European European Union

  Italia Italy

  Regatul Unit United Kingdom

  Ungaria Hungary

  Germania Germany

  Alte ri / Other countries

  Frana France

  Germania Germany Alte ri / Other countries

  UngariaHungary

  PoloniaPoland

  Italia Italy

  FranaFrance

 • 12

  EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF I DEFICITUL FOB/CIF N PERIOADA OCTOMBRIE 2016 OCTOMBRIE 2017 FOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB/CIF DEFICIT IN THE PERIOD OCTOBER 2016 OCTOBER 2017

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  oct. noi. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct.

  Importuri CIF

  Ex porturi FOB

  2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

  Mil.euro

  G5.

  Deficit FOB/CIF / FOB/CIF Deficit

 • 13

  EXPORTURILE FOB N RILE UNIUNII EUROPENE (UE) FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNIONS COUNTRIES (EU)

  - ponderea fa de total UE / weight as against total EU -

  %

  8,96,2

  2,70,1 0,10,20,30,40,40,6

  2,33,13,4

  5,4

  30,5

  14,8

  0,60,91,21,83,73,9

  4,14,4

  0,0

  3,0

  6,0

  9,0

  12,0

  15,0

  18,0

  21,0

  24,0

  27,0

  30,0

  33,0

  1.I-31.X 2017

  Italia

  / Ita

  ly

  Ger

  man

  ia / G

  erm

  any

  Fran

  a /

  Fran

  ce

  Gre

  cia

  / G

  reec

  e

  Aus

  tria

  /Aus

  tria

  Ola

  nda

  / Net

  herla

  nds

  Bel

  gia

  / Bel

  gium

  Spa

  nia

  / Spa

  in

  Sued

  ia /

  Swed

  en

  Dan

  emar

  ca /

  Den

  mar

  k

  Ung

  aria

  / H

  unga

  ry

  Pol

  onia

  / Po

  land

  R.C

  eh

  / Cze

  ch R

  ep.

  Slov

  enia

  / S

  love

  nia

  Slo

  vaci

  a / S

  lova

  kia

  Mal

  ta /

  Mal

  ta

  Cip

  ru /

  Cyp

  rus

  Luxe

  mbu

  rgLu

  xem

  bour

  g

  Por

  tuga

  lia /

  Portu

  gal

  Finl

  anda

  / Fi

  nlan

  d

  Est

  onia

  / Es

  toni

  a

  Litu

  ania

  / Li

  thua

  nia

  Leto

  nia

  /Lat

  via

  Irla

  nda

  / Ire

  land

  Bul

  gari

  a / B

  ulga

  ria

  Reg

  atul

  Uni

  tU

  nite

  d K

  ingd

  om

  Cro

  aia

  / C

  roat

  ia

  Sub 0,05 / under 0.05

  IMPORTURILE CIF DIN RILE UNIUNII EUROPENE (UE) CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNIONS COUNTRIES (EU)

  - ponderea fa de total UE / weight as against total EU -

  %

  0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,10,72,93,13,1

  0,60,70,9

  3,6

  26,4

  0,20,61,5

  3,83,8

  9,9

  4,45,3

  7,07,1

  13,3

  0,0

  3,0

  6,0

  9,0

  12,0

  15,0

  18,0

  21,0

  24,0

  27,0

  30,0

  1.I-31.X 2017 Sub 0,05 / under 0.05

  Italia

  / Ita

  ly

  Ger

  man

  ia /

  Ger

  man

  y

  Fran

  a /

  Fran

  ce

  Grec

  ia /

  Gre

  ece

  Rega

  tul U

  nit

  Uni

  ted

  Kin

  gdom

  Aus

  tria

  / Au

  stria

  Ola

  nda

  / Net

  herla

  nds

  Belg

  ia /

  Belg

  ium

  Span

  ia /

  Spa

  in

  Sued

  ia /

  Sw

  eden

  Port

  ugal

  ia /

  Por

  tuga

  l

  Dan

  emar

  ca /

  Den

  mar

  k

  Irlan

  da /

  Irel

  and

  Finl

  anda

  / Fi

  nlan

  d

  Luxe

  mbu

  rgLu

  xem

  bour

  g

  Un g

  aria

  / H

  unga

  ry

  Pol

  onia

  /Pol

  and

  R.C

  eh

  / Cze

  ch R

  ep.

  Slov

  enia

  / S

  love

  nia

  Slo

  vaci

  a / S

  lova

  kia

  Mal

  ta /

  Mal

  ta

  Est

  onia

  / E

  ston

  ia

  Litu

  ania

  /Lith

  uani

  a

  Leto

  nia

  / Lat

  via

  Cip

  ru /

  Cyp

  rus

  Bul

  gari

  a /

  Bulg

  aria

  Croa

  ia /

  Cro

  atia

  G6.

  G7.

 • Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

  Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  Exporturi FOB 22806,5 23943,7 19481,0 21082,6 22859,8 25994,4 21661,6 25370,5din care: INTRA UE28 17254,6 18354,9 13808,4 16059,8 17323,5 19812,3 16348,3 19046,9EXTRA UE28 5551,9 5588,8 5672,6 5022,8 5536,3 6182,1 5313,3 6323,6

  Importuri CIF 27198,3 27842,6 24890,6 23810,7 25809,9 30714,8 26414,3 30401,5din care: INTRA UE28 21318,8 21409,7 18710,0 17774,0 19754,3 23575,4 20079,1 23071,0EXTRA UE28 5879,5 6432,9 6180,6 6036,7 6055,6 7139,4 6335,2 7330,5

  Sold FOB / CIF -4391,8 -3898,9 -5409,6 -2728,1 -2950,1 -4720,4 -4752,7 -5031,0din care: INTRA UE28 -4064,2 -3054,8 -4901,6 -1714,2 -2430,8 -3763,1 -3730,8 -4024,1EXTRA UE28 -327,6 -844,1 -508,0 -1013,9 -519,3 -957,3 -1021,9 -1006,9

  Exporturi FOB 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8din care: INTRA UE28 3839,3 4069,6 3056,8 3567,6 3839,5 4356,1 3609,0 4182,4EXTRA UE28 1247,4 1241,8 1256,4 1111,3 1230,8 1371,6 1164,4 1396,4

  Importuri CIF 6064,5 6176,9 5510,9 5284,1 5724,2 6767,6 5821,7 6684,4din care: INTRA UE28 4743,6 4747,0 4141,8 3948,4 4378,1 5183,4 4432,6 5066,1EXTRA UE28 1320,9 1429,9 1369,1 1335,7 1346,1 1584,2 1389,1 1618,3

  Sold FOB / CIF -977,8 -865,5 -1197,7 -605,2 -653,9 -1039,9 -1048,3 -1105,6din care: INTRA UE28 -904,3 -677,4 -1085,0 -380,8 -538,6 -827,3 -823,6 -883,7EXTRA UE28 -73,5 -188,1 -112,7 -224,4 -115,3 -212,6 -224,7 -221,9

  Datele pentru anul 2016 au caracter semidefinitiv. / Data for 2016 are semi-final. p) Date provizorii. / Provisional data. r) Date revizuite. / Revised data. Not: Comerul INTRA UE28 include expedierile / introducerile de bunuri ctre / din statele membre ale Uniunii Europene Comerul EXTRA UE28 include exporturile / importurile de bunuri ctre / din statele nemembre ale Uniunii EuropeneNote: INTRA EU28 trade includes dispatches / arrivals of goods to / from EU members states EXTRA EU28 trade includes exports / imports of goods to / from EU non-member states

  Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. MaiOct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May

  - mediu 4,4942 4,5102 4,5173 4,5016 4,5120 4,5482 4,5299 4,5540- la sfritul lunii 4,5057 4,5162 4,5411 4,5038 4,5160 4,5511 4,5333 4,5702

  Sursa: Banca Naional a Romniei. Source: National Bank of Romania.

  2016

  - lei / euro -

  LEI / EURO - MONTHLY EXCHANGE RATE

  milioane euro / million euro

  milioane lei / million lei

  CURSUL DE SCHIMB LUNAR - LEI / EURO

  2016

  COMERUL INTERNAIONAL CU BUNURI - SERIE LUNARINTERNATIONAL TRADE OF GOODS - MONTHLY SERIES1.

  2.

  14

  1.I-31.X 2017

  Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) n % fa de

  June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 20161.I-31.X 2017

  in % as against1.I-31.X 2016

  23134,0 23913,3 22518,1 25538,9 26452,5 238525,7 111,3 Exports FOBof which:

  17947,3 17904,3 16862,8 19694,4 19966,4 180966,0 112,2 INTRA EU285186,7 6009,0 5655,3 5844,5 6486,1 57559,7 108,6 EXTRA EU28

  29375,6 28433,7 27376,6 30252,1 32534,1 285123,3 114,2 Imports CIF of which:

  22101,6 21573,1 20304,0 23496,4 24654,3 216383,2 112,0 INTRA EU287274,0 6860,6 7072,6 6755,7 7879,8 68740,1 121,5 EXTRA EU28

  -6241,6 -4520,4 -4858,5 -4713,2 -6081,6 -46597,6 FOB / CIF trade of which:

  -4154,3 -3668,8 -3441,2 -3802,0 -4687,9 -35417,2 INTRA EU28-2087,3 -851,6 -1417,3 -911,2 -1393,7 -11180,4 EXTRA EU28

  5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 Exports FOBof which:

  3926,0 3919,4 3683,1 4283,4 4351,4 39717,9 110,5 INTRA EU281139,6 1306,7 1238,0 1274,1 1410,4 12643,3 107,0 EXTRA EU28

  6433,5 6215,0 5982,7 6583,2 7086,6 62583,0 112,4 Imports CIF of which:

  4834,8 4722,6 4434,7 5110,3 5373,1 47484,1 110,3 INTRA EU281598,7 1492,4 1548,0 1472,9 1713,5 15098,9 119,7 EXTRA EU28

  -1367,9 -988,9 -1061,6 -1025,7 -1324,8 -10221,8 FOB / CIF trade of which:

  -908,8 -803,2 -751,6 -826,9 -1021,7 -7766,2 INTRA EU28-459,1 -185,7 -310,0 -198,8 -303,1 -2455,6 EXTRA EU28

  2017Iun. Iul. Aug. Sept. Oct.

  June July Aug. Sept. Oct.

  4,5714 4,5681 4,5784 4,5978 4,63144,5539 4,5598 4,5906 4,5991 4,6422 - end of month

  - average- lei / euro -

  milioane lei / million lei

  milioane euro / million euro

  2017

  15

 • Octombrie 2017October 2017

  Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIFFOB Exports CIF Imports FOB/CIF

  Trade balance

  TOTAL 5761,8 7086,6 -1324,8Din care:

  EUROPA 4992,2 6154,0 -1161,8UNIUNEA EUROPEAN 4351,4 5373,1 -1021,7AELS 60,1 37,2 22,9ALTE RI DIN EUROPA 580,7 743,7 -163,0

  ASIA 361,5 738,6 -377,1ORIENTUL MIJLOCIU

  I APROPIAT 185,8 120,9 64,9ALTE RI DIN ASIA 175,7 617,8 -442,1

  AFRICA 183,1 49,4 133,7AFRICA DE NORD 145,9 36,5 109,4ALTE RI DIN AFRICA 37,2 12,8 24,4

  AMERICA 162,3 136,7 25,6AMERICA DE NORD 109,7 87,6 22,1AMERICA CENTRAL I

  CARAIBEAN 16,8 9,3 7,5AMERICA DE SUD 35,7 39,9 -4,2

  OCEANIA 55,4 6,1 49,3

  milioane euro / million euro

  EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF I SOLDUL BALANEI COMERCIALE FOB / CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE RIFOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB / CIF TRADE BALANCE BYMAIN GROUPS OF COUNTRIES3.

  16

  1.I-31.X 20171.I-31.X 2017

  Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIFFOB Exports CIF Imports FOB/CIF

  Trade balance

  52361,2 62583,0 -10221,8 TOTALOf which:

  45070,4 54289,8 -9219,4 EUROPE39717,9 47484,1 -7766,2 EUROPEAN UNION

  517,6 435,1 82,5 EFTA4834,9 6370,6 -1535,7 OTHER EUROPEAN COUNTRIES

  3455,4 6290,9 -2835,5 ASIANEAR AND

  1892,2 578,0 1314,2 MIDDLE EAST1563,2 5712,8 -4149,6 OTHER ASIAN COUNTRIES

  1818,2 454,5 1363,7 AFRICA1304,3 319,7 984,6 NORTH AFRICA

  513,9 134,7 379,2 OTHER AFRICAN COUNTRIES

  1564,8 1502,6 62,2 AMERICA1086,4 1010,5 75,9 NORTH AMERICA

  CENTRAL AMERICA AND

  157,5 144,0 13,5 CARIBBEAN320,9 348,2 -27,3 SOUTH AMERICA

  380,4 31,9 348,5 OCEANIA

  milioane euro / million euro

  17

 • Poziia ara Pondere n total 1.I-31.X 2017Rank Country 1.I-31.X 2017 exporturi n % fa de

  1.I-31.X 2017 % 1.I-31.X 2016mil.euro Weigth in total 1.I-31.X 2017mil.euro exports in % as against

  % 1.I-31.X 2016

  Total 52361,2 100,0 109,6Total

  1 Germania 12098,3 23,1 117,4Germany

  2 Italia 5882,4 11,2 105,0Italy

  3 Frana 3529,6 6,7 103,6France

  4 Ungaria 2457,3 4,7 97,8Hungary

  5 Regatul Unit 2155,3 4,1 101,9United Kingdom

  6 Bulgaria 1742,3 3,3 115,7Bulgaria

  7 Turcia 1719,9 3,3 115,5Turkey

  8 Polonia 1637,5 3,1 119,1Poland

  9 Spania 1539,6 2,9 106,3Spain

  10 Republica Ceh 1482,4 2,8 117,5Czech Republic

  11 Olanda 1347,6 2,6 111,8Netherlands

  12 Austria 1218,3 2,3 105,2Austria

  13 Belgia 1066,4 2,0 114,7Belgium

  14 Federaia Rus 924,4 1,8 111,8Russian Federation

  15 Statele Unite 907,1 1,7 113,8United States

  16 Slovacia 904,7 1,7 108,5Slovakia

  17 Republica Moldova 776,0 1,5 127,3Moldova, Republic of

  18 Grecia 732,9 1,4 120,3Greece

  19 China 609,1 1,2 121,8China

  20 Serbia 605,2 1,2 118,2Serbia

  TOPUL PRINCIPALELOR RI PARTENERE1) LA EXPORT N PERIOADA 1.I-31.X 2017TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT EXPORT IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

  1) ara de destinaie. / Country of destination.

  4.4.

  18

 • Poziia ara Pondere n total 1.I-31.X 2017Rank Country 1.I-31.X 2017 importuri n % fa de

  1.I-31.X 2017 % 1.I-31.X 2016mil.euro Weigth in total 1.I-31.X 2017mil.euro imports in % as against

  % 1.I-31.X 2016

  Total 62583,0 100,0 112,4Total

  1 Germania 12517,7 20,0 109,1Germany

  2 Italia 6310,5 10,1 110,2Italy

  3 Ungaria 4711,8 7,5 113,1Hungary

  4 Polonia 3386,3 5,4 119,4Poland

  5 Frana 3307,2 5,3 105,8France

  6 China 3182,9 5,1 112,1China

  7 Olanda 2525,1 4,0 110,2Netherlands

  8 Turcia 2448,2 3,9 115,9Turkey

  9 Austria 2076,7 3,3 104,9Austria

  10 Federaia Rus 1984,8 3,2 128,2Russian Federation

  11 Bulgaria 1825,8 2,9 102,5Bulgaria

  12 Republica Ceh 1799,7 2,9 113,6Czech Republic

  13 Spania 1696,2 2,7 110,7Spain

  14 Slovacia 1494,1 2,4 116,1Slovakia

  15 Belgia 1468,3 2,3 112,9Belgium

  16 Regatul Unit 1403,4 2,2 109,4United Kingdom

  17 Statele Unite 916,7 1,5 173,3United States

  18 Kazahstan 886,7 1,4 143,2Kazakhstan

  19 Grecia 715,1 1,1 108,6Greece

  20 Ucraina 678,7 1,1 117,9Ukraine

  1) ara de expediere pentru introduceri intracomunitare i ara de origine pentru importuri extracomunitare. Country of dispatch for intracommunity arrivals and country of origin for extracommunity imports.

  TOPUL PRINCIPALELOR RI PARTENERE1) LA IMPORT N PERIOADA 1.I-31.X 2017TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT IMPORT IN THE PERIOD 1.I-31.X 20175.5.

  19

 • EXPORTURI / EXPORTS

  n % fa de n % fa demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

  million euro in % as against million euro in % as against

  October 2016 1.I-31.X 2016

  TOTAL 5761,8 113,3 52361,2 109,6

  EUROPA 4992,2 114,6 45070,4 111,2UNIUNEA EUROPEAN 4351,4 113,3 39717,9 110,5Austria 130,6 117,1 1218,3 105,2Belgia 109,3 113,1 1066,4 114,7Bulgaria 188,9 117,9 1742,3 115,7Republica Ceh 162,9 120,6 1482,4 117,5Cipru 8,1 166,3 47,6 87,9Croaia 17,6 132,1 164,0 125,4Danemarca 21,9 101,6 222,7 107,8Estonia 5,3 82,3 49,8 84,3Frana 400,2 106,1 3529,6 103,6Finlanda 16,5 101,5 165,6 133,6Germania 1290,6 117,4 12098,3 117,4Grecia 88,1 153,1 732,9 120,3Irlanda 13,4 74,8 103,4 89,9Italia 643,3 111,2 5882,4 105,0Letonia 2,6 212,7 19,3 123,0Lituania 7,1 113,8 65,3 123,6Luxemburg 1,7 117,2 12,6 90,6Malta 1,4 104,3 13,2 91,9Olanda 146,4 112,1 1347,6 111,8Polonia 176,6 118,2 1637,5 119,1Portugalia 18,9 48,6 233,3 140,8Slovacia 96,0 106,8 904,7 108,5Slovenia 34,3 142,4 359,8 136,1Spania 224,7 131,8 1539,6 106,3Suedia 50,3 100,3 457,5 100,1Regatul Unit 225,5 111,8 2155,3 101,9Ungaria 268,1 97,1 2457,3 97,8ri nespecificate INTRA UE 1,1 129,7 9,1 118,6

  AELS 60,1 115,8 517,6 112,7Islanda 0,4 64,9 6,2 100,8Liechtenstein 0,2 44,7 2,3 57,4Norvegia 23,6 125,2 171,6 103,6Elveia 35,9 112,3 337,5 119,0

  ALTE RI DIN EUROPA 580,7 125,0 4834,9 117,3din care:Albania 14,3 346,2 63,6 135,3Belarus 2,7 210,3 33,7 204,6Bosnia i Heregovina 7,3 100,6 64,3 100,8Federaia Rus 119,5 124,9 924,4 111,8Republica Moldova 89,7 127,1 776,0 127,3Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei 15,9 122,0 162,0 103,9Serbia 77,5 135,5 605,2 118,2Turcia 204,1 117,3 1719,9 115,5Ucraina 40,6 128,9 395,7 125,8

  EXPORTURILE FOB I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE RI I RIFOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

  Octombrie 2017October 2017 1.I-31.X 2017

  1.I-31.X 2017

  6.

  20

  IMPORTURI / IMPORTS

  n % fa de n % fa demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

  million euro in % as against million euro in % as against

  October 2016 1.I-31.X 2016

  7086,6 116,9 62583,0 112,4 TOTAL

  6154,0 114,7 54289,8 111,5 EUROPE5373,1 113,3 47484,1 110,3 EUROPEAN UNION

  228,7 109,6 2076,7 104,9 Austria158,5 117,5 1468,3 112,9 Belgium190,9 103,6 1825,8 102,5 Bulgaria210,5 117,0 1799,7 113,6 Czech Republic

  3,3 118,9 30,5 82,4 Cyprus12,9 124,1 116,5 129,4 Croatia30,1 135,3 274,2 127,6 Denmark

  6,4 27,2 89,8 98,5 Estonia380,4 114,3 3307,2 105,8 France

  16,6 140,9 132,6 119,1 Finland1390,9 113,5 12517,7 109,1 Germany

  74,8 106,2 715,1 108,6 Greece18,9 74,9 300,3 112,6 Ireland

  705,6 113,9 6310,5 110,2 Italy2,5 120,1 19,1 120,9 Latvia7,0 95,2 76,6 113,4 Lithuania8,4 80,7 86,8 96,6 Luxembourg2,2 40,4 33,6 61,8 Malta

  306,4 109,7 2525,1 110,2 Netherlands410,6 123,0 3386,3 119,4 Poland

  33,5 136,8 322,8 107,1 Portugal203,1 118,3 1494,1 116,1 Slovakia

  49,6 133,3 411,1 107,9 Slovenia197,1 112,4 1696,2 110,7 Spain

  41,1 110,6 349,8 110,1 Sweden170,0 117,6 1403,4 109,4 United Kingdom 512,8 110,9 4711,8 113,1 Hungary

  0,2 108,2 2,5 238,4 Not specified INTRA EU countries

  37,2 107,9 435,1 113,2 EFTA0,1 55,0 1,4 44,2 Iceland0,2 85,0 2,7 113,1 Liechtenstein4,3 157,3 35,1 100,0 Norway

  32,7 104,0 395,9 115,2 Switzerland

  743,7 126,2 6370,6 121,1 OTHER EUROPEAN COUNTRIESof which:

  5,6 156,2 28,6 154,8 Albania10,1 143,6 82,8 139,5 Belarus

  7,0 132,9 52,3 118,6 Bosnia and Herzegovina179,7 110,1 1984,8 128,2 Russian Federation

  68,7 148,4 483,9 120,9 Moldova, Republic of 16,4 138,0 137,1 133,4 Former Yugoslav Republic of Macedonia64,3 141,2 462,3 119,6 Serbia

  314,4 130,4 2448,2 115,9 Turkey76,1 119,4 678,7 117,9 Ukraine

  Octombrie 2017October 2017

  1.I-31.X 20171.I-31.X 2017

  21

 • EXPORTURI / EXPORTS

  n % fa de n % fa demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

  million euro in % as against million euro in % as against

  October 2016 1.I-31.X 2016

  ASIA 361,5 108,5 3455,4 99,8ORIENTUL MIJLOCIU I APROPIAT 185,8 104,9 1892,2 101,7din care:Arabia Saudit 21,7 246,5 241,3 97,0Emiratele Arabe Unite 15,4 79,4 250,1 76,6Iordania 12,3 66,0 180,6 71,6Republica Islamic Iran 44,2 107,3 355,4 137,9Liban 22,9 167,2 213,6 156,2Republica Arab Sirian 0,8 10,3 27,7 100,2Yemen *) 4,3 14,6 135,8Georgia 15,9 88,4 132,4 91,1Armenia 0,3 144,1 1,9 98,9Azerbaidjan 4,0 235,5 37,7 114,2Irak 3,5 273,8 55,2 114,5Israel 34,7 89,7 291,5 98,7

  ALTE RI DIN ASIA 175,7 112,6 1563,2 97,6din care:China, Regiunea AdministrativSpecial Hong-Kong 6,6 171,7 43,1 125,7Republica Coreea 15,3 75,7 212,7 82,6Malaezia 1,6 168,6 12,4 68,3Singapore 3,2 104,1 29,5 95,9Taiwan 3,5 100,2 37,9 108,3Thailanda 3,4 105,8 47,1 130,7China 65,6 113,0 609,1 121,8India 27,9 183,4 231,6 134,0Indonezia 1,0 53,4 17,0 55,3Japonia 20,6 119,7 188,6 106,1Pakistan 13,5 115,4 26,4 48,3Sri-Lanka 2,8 28.9 ori (times) 4,2 262,4Kazahstan 4,0 82,0 25,8 55,7Tadjikistan 0,2 - 0,2 71,4Turkmenistan 0,1 7,8 3,8 18,3Uzbekistan 1,4 74,6 7,7 50,9

  AFRICA 183,1 97,0 1818,2 100,5AFRICA DE NORD 145,9 95,1 1304,3 92,8din care:Algeria 34,7 97,1 285,1 95,9Egipt 29,4 73,4 368,9 89,9Libia 17,4 168,0 125,5 76,4Maroc 59,8 96,7 469,0 116,0Tunisia 4,6 84,3 55,9 43,1

  *) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

  Octombrie 2017October 2017

  1.I-31.X 20171.I-31.X 2017

  EXPORTURILE FOB I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE RI I RI - continuareFOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES continued6.

  22

  IMPORTURI / IMPORTS

  n % fa de n % fa demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

  million euro in % as against million euro in % as against

  October 2016 1.I-31.X 2016

  738,6 133,0 6290,9 115,8 ASIA120,9 220,6 578,0 135,1 NEAR AND MIDDLE EAST

  of which:0,4 425,2 5,6 50,9 Saudi Arabia6,8 147,9 42,4 238,5 United Arab Emirates0,1 310,2 1,4 28,9 Jordan4,5 11,8 38,5 40,0 Iran, Islamic Republic of0,3 394,1 1,9 76,0 Lebanon0,1 101,8 0,5 88,8 Syrian Arab Republic

  - - *) 20,0 Yemen0,1 69,7 6,0 74,5 Georgia

  - - *) 11,6 Armenia64,1 33.2 ori (times) 234,5 295,2 Azerbaijan32,1 - 121,6 202,1 Iraq11,3 137,0 116,8 123,2 Israel

  617,8 123,4 5712,8 114,2 OTHER ASIAN COUNTRIES of which:China, Special Administrative Region

  0,9 83,0 11,5 94,7 Hong-Kong32,9 93,4 359,8 83,4 Korea, Republic of

  8,7 114,2 72,5 100,4 Malaysia2,6 162,6 18,2 139,7 Singapore

  19,1 122,4 164,8 112,7 Taiwan19,9 173,3 122,8 110,5 Thailand

  356,9 120,6 3182,9 112,1 China24,7 134,0 245,8 118,9 India11,7 162,9 111,0 138,7 Indonesia27,4 101,4 287,1 107,6 Japan

  2,0 127,4 16,8 109,0 Pakistan0,9 119,0 8,9 118,6 Sri-Lanka

  91,0 164,4 886,7 143,2 Kazakhstan0,1 - 0,1 227,2 Tajikistan2,3 25,2 44,4 76,6 Turkmenistan0,1 213,3 1,2 114,3 Uzbekistan

  49,4 121,0 454,5 100,0 AFRICA36,5 134,5 319,7 110,0 NORTH AFRICA

  of which:1,3 51.2 ori (times) 5,6 148,9 Algeria

  15,6 209,2 94,2 125,9 Egypt0,5 - 4,0 252,3 Libya9,6 82,0 133,4 110,9 Morocco9,5 119,5 82,6 91,6 Tunisia

  1.I-31.X 2017October 2017 1.I-31.X 2017

  Octombrie 2017

  23

 • EXPORTURI / EXPORTS

  n % fa de n % fa demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

  million euro in % as against million euro in % as against

  October 2016 1.I-31.X 2016

  ALTE RI DIN AFRICA 37,2 105,0 513,9 127,2din care:Camerun 0,5 84,3 3,1 97,3Gabon 0,3 315,3 3,7 128,6Guineea - - 5,5 466,1Sudan 9,5 153.1 ori (times) 58,5 119,2Coasta de Filde 1,6 224,0 6,3 61,2Nigeria 6,0 310,2 24,3 85,0Africa de Sud 13,4 84,5 177,4 138,5Etiopia 0,1 21,3 33,9 47,2Kenya 0,2 111,5 3,3 74,1

  AMERICA 162,3 108,5 1564,8 114,5

  AMERICA DE NORD 109,7 108,8 1086,4 122,0din care:Statele Unite 96,3 130,7 907,1 113,8Canada 13,4 49,3 179,2 193,0

  AMERICA CENTRAL I CARAIBEAN 16,8 116,9 157,5 115,0din care:Cuba - - 1,4 26,4Mexic 16,0 143,5 140,2 116,2Panama 0,4 338,8 11,0 319,9

  AMERICA DE SUD 35,7 104,4 320,9 94,4din care:Argentina 2,4 126,1 21,6 101,1Brazilia 16,8 102,1 158,9 92,9Chile 4,8 125,7 34,9 110,6Columbia 9,5 99,8 86,1 90,8Ecuador 0,9 14.8 ori (times) 7,6 280,4Peru 0,8 245,2 4,8 138,8Republica Bolivarian a Venezuelei - - 0,6 26,0

  OCEANIA 55,4 104,0 380,4 71,7din care:Australia 7,2 147,7 58,6 116,2

  RI NESPECIFICATE EXTRA UE 7,3 122,7 72,0 115,7

  ALTE GRUPRI DE RIRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 542,8 109,4 4709,1 105,7OPEC 152,9 121,8 1420,6 97,3OECD UE 472,7 111,8 4256,7 112,9CSI 262,4 125,8 2209,3 117,0

  *) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

  Octombrie 2017 1.I-31.X 2017October 2017 1.I-31.X 2017

  FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES continuedEXPORTURILE FOB I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE RI I RI - continuare

  6.

  24

  IMPORTURI / IMPORTS

  n % fa de n % fa demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

  million euro in % as against million euro in % as against

  October 2016 1.I-31.X 2016

  12,8 94,2 134,7 82,2 OTHER AFRICAN COUNTRIESof which:

  *) 21,2 1,2 253,8 Cameroon- - 0,5 16.3 ori (times) Gabon

  0,1 - 0,5 124,1 Guinea- - 16,0 190,8 Sudan

  2,2 177,1 11,3 193,4 Cte d'Ivoire0,4 200,1 1,7 193,8 Nigeria3,6 80,7 31,7 102,5 South Africa

  - - 0,5 34,4 Ethiopia0,2 50,6 2,0 50,6 Kenya

  136,7 142,6 1502,6 144,4 AMERICA

  87,6 132,7 1010,5 170,7 NORTH AMERICAof which:

  81,6 156,0 916,7 173,3 United States5,9 43,5 93,7 148,7 Canada

  9,3 90,9 144,0 102,9 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEANof which:

  - - 23,6 138,2 Cuba8,8 89,4 94,3 80,2 Mexico

  - - *) 15,8 Panama

  39,9 202,4 348,2 112,7 SOUTH AMERICAof which:

  5,2 240,2 75,1 166,5 Argentina32,6 206,6 250,8 109,7 Brazil

  0,1 70,5 3,2 125,4 Chile0,8 86,3 8,2 74,9 Colombia0,2 120,0 4,0 128,4 Ecuador0,4 149,1 2,0 149,5 Peru

  - - *) 1,5 Venezuela, Bolivarian Republic of

  6,1 170,1 31,9 110,2 OCEANIAof which:

  5,9 178,9 29,6 112,4 Australia

  1,8 121,6 13,3 97,1 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

  OTHER GROUPS OF COUNTRIES456,2 132,9 3570,9 116,7 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES-EU58,2 113,2 337,3 118,8 OPEC

  525,7 123,5 4784,3 118,7 OECD - EU492,3 141,9 4397,3 131,6 CIS

  1.I-31.X 2017October 2017

  Octombrie 20171.I-31.X 2017

  25

 • COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

  CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  REV.4

  TOTAL 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8

  0 Alimente i animale vii 349,1 370,7 353,9 262,3 298,8 340,0 289,1 280,600 Animale vii 37,9 19,7 28,4 17,3 22,6 33,9 40,3 52,301 Carne i preparate din carne 29,2 31,3 29,1 26,8 28,3 37,4 35,8 39,602 Produse lactate i ou de psri 9,0 7,8 8,2 7,8 9,3 12,2 12,5 15,903 Pete, crustacee, molute 2,8 3,1 2,0 1,6 2,6 2,8 1,6 1,504 Cereale i preparate pe baz de cereale 191,3 227,8 228,1 155,5 183,7 184,7 143,1 106,705 Legume i fructe 20,2 19,7 12,2 9,3 8,9 13,0 10,3 12,906 Zaharuri, preparate pe

  baz de zahr i miere 10,5 10,2 5,8 6,6 7,2 8,3 6,4 8,907 Cafea, ceai, cacao, condimente

  i preparate ale acestora 13,0 13,5 10,9 8,5 10,2 11,8 7,9 9,808 Hran destinat animalelor (exclusiv

  cereale nemcinate) 17,8 17,9 14,9 14,7 10,1 15,3 17,1 13,309 Produse i preparate

  alimentare diverse 17,4 19,9 14,3 14,1 15,9 20,8 14,0 19,6

  1 Buturi i tutun 65,2 71,1 61,0 53,0 70,4 69,4 74,3 79,011 Buturi 8,5 8,0 7,6 6,6 8,4 10,6 9,9 13,512 Tutun brut i prelucrat 56,7 63,1 53,4 46,4 62,0 58,8 64,4 65,5

  2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 238,0 191,5 197,8 135,6 159,4 170,5 146,0 147,8

  21 Piei crude, piei tbcite i blnuri brute 2,2 2,0 1,7 2,9 2,8 4,3 3,1 4,122 Semine i fructe oleaginoase 143,2 88,0 105,4 49,5 61,4 43,6 44,3 18,623 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc

  sintetic i regenerat) 0,1 0,4 0,2 0,9 1,3 0,7 0,9 0,724 Lemn i plut 47,0 50,8 43,7 41,6 49,5 60,3 47,6 59,925 Past de hrtie i deeuri de hrtie 2,1 2,6 2,1 2,3 2,7 3,7 2,8 3,226 Fibre textile (cu excepia lnii n fuior

  i a lnii pieptnate) i deeurile lor (neprelucrate n fire sau esturi) 8,3 8,2 5,4 6,4 6,9 8,4 7,0 9,2

  27 ngrminte naturale i minerale naturale (exclusiv crbune, petrol i pietre preioase) 3,3 4,2 3,3 4,3 4,2 4,4 3,2 4,5

  28 Minereuri metalifere i deeuri de metale 28,3 31,6 33,0 24,4 26,9 40,1 33,6 42,929 Alte materii brute de origine animal

  sau vegetal 3,6 3,6 3,0 3,2 3,7 5,0 3,5 4,6

  3 Combustibili minerali, lubrifiani i materiale derivate 194,3 210,7 269,7 197,9 189,3 161,6 212,5 157,8

  32 Crbune, cocs i brichete 0,1 0,1 *) *) *) 0,1 0,1 0,133 Petrol, produse petroliere

  i produse nrudite 157,9 167,5 220,5 142,4 152,5 118,9 179,3 129,334 Gaz i produse industriale obinute din gaz 5,4 12,8 10,9 13,9 9,1 12,4 9,8 10,035 Energie electric 30,9 30,3 38,3 41,5 27,7 30,3 23,3 18,5

  *) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  milioane euro / million euro

  FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE

  EXPORTURILE FOB PE SECIUNI CONFORM CLASIFICRII STANDARD DE COMER INTERNAIONAL (CSCI REV. 4)

  CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

  2016

  r) Date revizuite. / Revised data.

  7.

  26

  1.I-31.X 2017

  Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) n % fa de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

  1.I-31.X 2017 REV.4in % as

  against1.I-31.X 2016

  5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 TOTAL

  271,5 398,3 462,2 377,5 405,9 3386,1 105,0 Food and live animals 044,1 32,6 49,7 33,8 32,6 359,2 110,5 Live animals 0035,8 33,9 33,4 34,5 35,8 341,3 111,8 Meat and meat preparations 0116,4 15,1 13,1 10,1 9,5 121,9 120,3 Dairy products and birds eggs 02

  1,5 1,6 2,5 2,8 2,6 21,1 110,1 Fish, crustaceans, molluscs 03109,4 214,6 268,6 203,7 230,4 1800,5 99,3 Cereals and cereal preparations 04

  17,0 52,0 38,5 34,0 34,9 230,8 142,2 Vegetables and fruit 05Sugars, sugar preparations 06

  9,9 7,5 7,7 11,9 11,1 85,5 96,9 and honeyCoffee, tea, cocoa, spices and 07

  7,2 7,3 9,4 13,7 15,1 100,9 107,8 manufactures thereofFeeding stuff for animals (not including 08

  14,2 19,0 24,2 17,4 15,6 160,9 97,6 unmilled cereals)Miscellaneous edible products 09

  15,8 14,7 15,1 15,8 18,2 164,0 107,4 and preparations

  73,6 86,8 76,3 68,2 69,9 720,9 96,1 Beverages and tobacco 113,1 13,9 12,9 10,2 11,0 110,1 114,1 Beverages 1160,5 72,9 63,4 58,0 58,9 610,8 93,5 Tobacco and tobacco manufactures 12

  Crude materials, inedible, 2129,3 289,1 273,8 288,1 290,2 2029,7 106,8 except fuels

  2,7 2,5 1,2 2,9 2,1 28,5 108,5 Hides, skins and fur skins, raw 2125,1 187,3 179,6 184,2 169,5 963,0 104,3 Oil seeds and oleaginous fruit 22

  Raw rubber (including synthetic and 231,0 0,6 0,6 1,0 2,2 9,9 188,4 reclaimed)

  46,3 46,7 43,2 40,0 47,0 482,1 96,8 Cork and wood 242,5 2,3 2,2 2,0 2,8 26,6 151,5 Pulp and waste paper 25

  Textile fibres (other than wool tops and 26wool yarn combed) and their wastes

  9,1 7,4 6,9 6,7 9,0 77,0 95,4 (not manufactured into yarn or fabric)Crude fertilisers and minerals (excluding 27

  3,8 2,9 4,0 4,8 5,8 41,8 127,5 coal, petroleum and precious stones)34,5 35,3 32,4 42,1 47,8 360,0 128,2 Metalliferrous ores and metal scrap 28

  Crude animal and vegetable 294,3 4,1 3,7 4,4 4,2 40,8 113,3 materials, n.e.s.

  Mineral fuels, lubricants and 3152,3 184,9 194,3 202,0 237,9 1890,4 117,3 related materials

  *) *) 0,1 0,1 *) 0,6 161,1 Coal, coke and briquettes 32Petroleum, petroleum products and 33

  126,8 155,7 161,4 173,7 211,5 1551,5 116,8 related materials8,6 11,3 14,0 10,2 8,9 108,3 207,1 Gas, natural and manufactured 34

  16,9 17,8 18,7 17,9 17,5 230,0 99,8 Electricity 35

  2017

  milioane euro / million euro

  27

 • COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

  CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  REV.4

  4 Uleiuri, grsimi i ceruri de origine animal i vegetal 19,8 22,7 15,7 17,8 9,8 19,1 8,5 15,3

  41 Uleiuri i grsimi de origine animal 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,342 Grsimi i uleiuri vegetale fixate, brute,

  rafinate sau fracionate 18,8 21,7 14,8 16,6 8,7 17,9 7,5 13,943 Alte uleiuri i grsimi animale sau

  vegetale prelucrate; cear de origine animal sau vegetal, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,7 1,1

  5 Produse chimice i produse derivatenespecificate n alt seciune 209,6 227,1 202,1 196,9 221,6 283,5 224,0 259,7

  51 Produse chimice organice 10,0 9,7 11,0 9,2 14,4 8,7 11,7 14,752 Produse chimice anorganice 14,8 16,3 16,6 18,4 18,8 20,0 17,3 21,053 Produse tanante i colorante 5,1 5,7 5,2 5,4 6,0 7,8 6,5 8,154 Produse medicale i farmaceutice 64,1 68,3 59,4 64,1 64,0 72,0 56,6 71,355 Uleiuri eseniale, rezinoide i substane

  parfumate,preparate pentru toalet, produse de nfrumuseare 38,9 47,6 41,5 32,1 37,0 48,4 38,5 43,6

  56 ngrminte minerale sau chimice 9,0 4,5 9,3 5,1 6,8 15,7 11,0 12,857 Materiale plastice sub forme primare 29,9 35,0 28,4 28,8 31,1 34,8 32,5 37,358 Materiale plastice prelucrate 24,1 24,0 18,7 19,8 23,2 31,3 25,3 29,459 Alte materiale i produse chimice 13,7 16,0 11,9 14,0 20,3 44,8 24,7 21,6

  6 Mrfuri manufacturate clasificate nprincipal dup materia prim 812,7 845,7 646,8 765,8 856,1 996,9 821,7 981,6

  61 Piele brut i alt piele i blan prelucrate 13,3 15,5 11,7 12,8 13,5 16,8 14,2 18,4

  62 Cauciuc prelucrat 175,2 178,5 128,2 161,8 186,8 213,2 166,3 186,763 Articole din lemn (exclusiv mobil) 89,4 92,7 70,5 75,1 85,9 106,2 83,4 103,564 Hrtie, carton i articole din past

  de celuloz, din hrtie sau din carton 28,1 29,6 24,5 27,1 28,2 31,7 29,3 36,265 Fire, esturi, articole textile necuprinse

  n alt parte i produse conexe 106,5 113,4 85,4 96,4 112,2 126,8 106,8 135,066 Articole din minerale nemetalice 26,2 26,4 19,6 22,7 28,2 31,1 27,7 31,667 Fier i oel 139,7 160,9 136,5 161,4 184,1 219,8 182,1 212,668 Metale neferoase 74,6 76,0 56,1 76,7 71,4 77,4 69,9 81,969 Articole prelucrate din metal 159,7 152,8 114,5 131,8 145,8 173,8 142,0 175,6

  7 Maini i echipamente pentru transport 2408,7 2523,1 1892,9 2257,8 2411,7 2722,9 2246,2 2727,3

  71 Maini generatoare de puterei echipamentele lor 128,2 138,6 113,7 137,8 140,7 156,2 122,0 148,3

  r) Date revizuite. / Revised data.p) Date provizorii. / Provisional data.

  2016

  milioane euro / million euro

  FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE

  EXPORTURILE FOB PE SECIUNI CONFORM CLASIFICRII STANDARD DE COMER INTERNAIONAL (CSCI REV. 4) - continuare

  CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued7.

  28

  1.I-31.X 2017

  Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) n % fa de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

  1.I-31.X 2017 REV.4in % as

  against1.I-31.X 2016

  Animal and vegetable oils, fats 415,0 11,6 13,0 18,5 8,2 136,9 109,0 and waxes

  0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 3,1 110,5 Animal oils and fats 41Fixed vegetable fats and oils, crude, 42

  13,9 10,3 11,6 17,2 7,0 124,6 107,3 refined or fractionatedAnimal or vegetable fats and oils, 43 processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixturesor preparations of animal

  0,7 1,1 1,2 1,0 0,9 9,2 136,7 or vegetable fats and oils, n.e.s.

  Chemicals and related products, 5223,5 209,8 227,7 229,6 234,6 2311,0 111,8 n.e.s.

  11,0 6,9 12,2 13,4 12,8 115,0 107,3 Organic chemicals 5117,9 16,3 16,8 17,4 18,3 182,2 118,1 Inorganic chemicals 52

  7,9 7,7 7,4 8,1 7,7 72,6 132,8 Dyeing, tanning and colouring materials 5363,7 60,1 67,2 59,8 61,5 640,4 107,2 Medical and pharmaceutical products 54

  Essential oils, resinoids and perfume 55materials: toilet, polishing

  38,6 42,5 42,9 42,3 47,9 413,8 107,2 and cleansing preparations11,0 2,6 13,0 10,9 7,3 96,2 155,3 Mineral or chemical fertilisers 5633,9 34,1 32,2 36,6 36,0 337,2 111,1 Plastics in primary forms 5727,6 25,0 23,3 28,2 27,5 260,7 113,7 Plastics in non-primary forms 5811,8 14,5 12,8 12,8 15,6 192,7 112,4 Chemical materials and products, n.e.s. 59

  Manufactured goods classified 6901,3 855,1 773,7 925,0 950,4 8827,5 114,0 mainly by raw materials

  Leather, leather manufactures, 6120,8 18,9 11,0 19,6 15,2 161,1 119,9 n.e.s. and dressed furskins

  179,9 169,8 184,8 195,5 192,4 1837,2 108,0 Rubber manufactures 6291,7 89,0 84,2 92,0 100,4 911,4 102,8 Wood manufactures (excluding furniture) 63

  Paper, paperboard and articles of 6433,2 31,6 31,8 34,1 34,7 317,8 119,5 paper pulp, of paper or of paperboard

  Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65118,3 118,4 79,3 123,0 131,7 1148,0 112,8 n.e.s. and related products

  27,2 26,2 24,5 28,5 29,5 277,1 109,5 Non-metallic mineral manufactures 66197,3 184,5 144,2 191,3 194,0 1871,4 131,5 Iron and steel 67

  74,7 70,0 68,1 74,8 78,1 743,2 109,5 Non-ferrous metals 68158,2 146,6 145,7 166,2 174,4 1560,1 113,0 Manufactures of metals 69

  Machinery and transport 72388,5 2314,9 2138,3 2494,5 2639,8 24341,9 108,1 equipment

  Power generating machinery 71137,2 121,7 111,7 158,4 169,6 1403,6 112,9 and equipment

  2017

  milioane euro / million euro

  29

 • COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

  CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  REV.4

  72 Maini i aparate specializatepentru industriile specifice 67,3 72,4 63,0 53,9 62,3 81,6 60,1 75,5

  73 Maini i aparate pentru prelucrarea metalelor 16,2 13,8 14,3 13,3 14,4 13,2 10,8 16,5

  74 Maini i aparate industriale cu aplicaii generale; pri i piese detaate ale acestor maini 315,6 315,8 239,9 297,0 324,6 382,1 305,2 371,1

  75 Maini i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat a datelor 24,7 27,3 27,2 18,7 21,5 27,5 25,4 25,6

  76 Aparate i echipamente de telecomunicaii i pentru nregistrarea i reproducerea sunetului i imaginii 124,2 134,5 110,3 105,5 122,0 119,5 103,7 127,5

  77 Maini, aparate electrice i pri ale acestora (inclusiv echivalentele neelectrice ale mainilor i aparatelor electrice de uz casnic) 834,1 889,3 617,2 719,1 771,4 887,3 737,5 860,5

  78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pern de aer) 785,2 832,6 627,5 782,0 854,4 997,3 791,9 934,4

  79 Alte echipamente de transport 113,2 98,8 79,7 130,4 100,4 58,1 89,5 168,1

  8 Articole manufacturate diverse 771,1 830,3 655,8 772,6 834,9 942,2 730,7 910,3

  81 Construcii prefabricate; alte instalaii i accesorii pentru instalaii sanitare, de nclzire i de iluminat 23,2 25,8 18,5 20,3 23,0 26,8 21,9 26,5

  82 Mobil i prile ei 186,4 206,1 149,8 181,5 193,4 219,4 172,2 189,783 Articole de voiaj, sacoe i similare 12,5 13,8 10,2 12,7 13,6 13,3 10,9 13,184 Imbrcminte

  i accesorii 225,7 234,7 196,3 211,3 224,1 247,7 188,8 237,785 nclminte 108,3 111,9 82,3 111,1 125,5 126,6 95,6 116,487 Instrumente i aparate profesionale,

  tiinifice i de control 109,6 111,8 107,9 136,7 144,3 175,4 139,9 197,488 Aparate fotografice, echipamente

  i furnituri de optic; ceasuri i orologii 3,6 4,8 5,3 3,6 4,9 4,8 3,9 5,2

  89 Alte articole diverse 101,8 121,4 85,5 95,4 106,1 128,2 97,6 124,3

  9 Bunuri necuprinse n alt seciune din CSCI 18,1 18,5 17,5 19,3 18,3 21,6 20,4 19,4

  milioane euro / million euro

  2016

  EXPORTURILE FOB PE SECIUNI CONFORM CLASIFICRII STANDARD DE COMER

  FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE INTERNAIONAL (CSCI REV. 4) - continuare

  CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  r) Date revizuite. / Revised data.

  7.7.

  30

  1.I-31.X 2017

  Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) n % fa de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

  1.I-31.X 2017 REV.4in % as

  against1.I-31.X 2016

  Machinery specialised for 7264,5 61,6 56,6 69,9 66,5 652,5 96,9 particular industries

  Metal working 7313,8 14,4 12,4 16,4 14,3 139,5 97,7 machinery

  General industrial machinery and 74equipment, and machine

  333,1 316,7 287,5 340,1 361,0 3318,3 110,1 partsOffice machines and automatic data 75

  23,9 22,0 18,1 22,2 22,3 227,1 100,7 processing machinesTelecommunications and sound 76recording and reproducing

  108,3 109,2 92,5 112,7 120,0 1120,9 93,9 apparatus and equipmentElectric machinery, apparatus and 77appliances, and parts thereof (including non-electric counterpartsof electric household

  779,9 722,3 732,1 870,9 906,7 7987,8 104,8 equipment)Road vehicles (including air-cushion 78

  895,8 841,7 680,0 849,3 880,9 8507,8 115,8 vehicles)32,0 105,4 147,3 54,8 98,5 984,6 92,3 Other transport equipment 79

  Miscellaneous manufactured 8891,0 856,3 741,6 930,7 903,4 8513,8 111,3 articles

  Prefabricated buildings; sanitary 81plumbing, heating and lighting

  23,7 22,4 20,6 27,2 27,2 239,7 116,4 fixtures and fittings n.e.s180,3 162,2 166,0 197,3 198,9 1860,9 102,0 Furniture and parts thereof 82

  12,8 13,1 8,7 14,1 14,5 126,7 107,6 Travel goods, handbags and similar 83Articles of apparel 84

  247,2 248,5 198,8 234,6 225,1 2263,8 93,9 and clothing accessories116,0 133,6 91,3 132,1 113,4 1161,7 104,2 Fotwear 85

  Professional, scientific and 87175,0 161,8 162,6 186,0 199,4 1678,5 180,9 controlling instruments and apparatus

  Photographic apparatus, equipment 88and supplies and optical goods,

  3,8 3,8 3,7 3,5 4,0 41,2 111,5 watches and clocksMiscellaneous manufactured 89

  132,1 110,9 89,9 135,8 121,0 1141,3 113,1 articles n.e.s.

  Goods not elsewhere 919,7 19,3 20,4 23,4 21,4 203,1 114,8 classified in SITC

  2017

  milioane euro / million euro

  31

 • COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

  CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  REV.4

  TOTAL 6064,5 6176,9 5510,9 5284,1 5724,2 6767,6 5821,7 6684,4

  0 Alimente i animale vii 474,9 524,5 510,2 396,0 456,3 591,6 488,1 552,800 Animale vii 13,9 10,4 12,3 10,9 11,3 16,9 14,9 20,301 Carne i preparate din carne 72,5 67,2 64,1 44,0 54,7 60,6 61,7 77,402 Produse lactate i ou de psri 39,1 42,8 44,0 39,9 41,7 48,1 37,0 43,603 Pete, crustacee, molute 21,3 24,0 23,0 16,8 20,2 25,3 19,2 22,404 Cereale i preparate pe baz de cereale 94,8 99,5 88,4 46,6 77,2 101,5 87,0 94,405 Legume i fructe 87,1 113,0 127,7 111,0 118,5 152,3 128,0 139,006 Zaharuri, preparate pe

  baz de zahr i miere 19,2 22,6 21,4 18,1 15,8 43,9 30,8 30,607 Cafea, ceai, cacao, condimente

  i preparate ale acestora 60,1 65,5 55,9 42,9 46,3 50,8 41,0 40,108 Hran destinat animalelor (exclusiv

  cereale nemcinate) 26,7 36,7 35,5 32,1 32,8 45,3 33,9 43,909 Produse i preparate

  alimentare diverse 40,2 42,9 37,9 33,6 37,9 47,0 34,7 41,1

  1 Buturi i tutun 51,1 49,8 46,9 38,5 42,6 60,4 50,5 60,711 Buturi 24,7 25,4 24,5 14,3 17,6 24,2 24,3 29,112 Tutun brut i prelucrat 26,4 24,5 22,5 24,2 25,0 36,2 26,1 31,7

  2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 163,9 157,1 178,6 153,7 184,7 230,6 188,8 230,6

  21 Piei crude, piei tbcite i blnuri brute 0,7 1,4 0,8 0,6 0,4 0,7 0,4 0,822 Semine i fructe oleaginoase 15,9 21,5 30,8 29,2 24,8 23,7 15,5 49,323 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc

  sintetic i regenerat) 25,9 22,8 18,7 23,0 33,7 35,8 39,5 40,824 Lemn i plut 16,3 18,0 16,4 11,9 18,1 22,1 19,3 19,125 Past de hrtie i deeuri de hrtie 6,8 7,7 9,1 5,6 6,1 6,7 7,1 8,526 Fibre textile (cu excepia lnii n fuior

  i a lnii pieptnate) i deeurile lor (neprelucrate n fire sau esturi) 34,4 31,2 26,7 29,2 29,7 31,4 24,1 31,9

  27 ngrminte naturale i minerale naturale (exclusiv crbune, petrol i pietre preioase) 9,0 8,3 12,0 5,4 8,1 10,6 14,9 10,5

  28 Minereuri metalifere i deeuri de metale 37,3 26,2 45,9 30,0 32,4 61,2 43,7 47,329 Alte materii brute de origine animal

  sau vegetal 17,6 19,9 18,2 18,7 31,5 38,4 24,3 22,2

  3 Combustibili minerali, lubrifiani i materiale derivate 340,3 396,4 424,7 470,2 369,2 353,0 382,8 378,3

  32 Crbune, cocs i brichete 20,5 18,6 23,7 27,0 28,5 31,4 29,6 23,833 Petrol, produse petroliere

  i produse nrudite 253,6 307,7 319,4 356,5 267,3 290,5 333,6 329,234 Gaz i produse industriale obinute din gaz 53,9 60,1 73,4 73,7 54,2 20,1 7,9 4,935 Energie electric 12,3 10,0 8,3 13,0 19,1 11,0 11,6 20,4

  DE COMER INTERNAIONAL (CSCI REV. 4)IMPORTURILE CIF PE SECIUNI CONFORM CLASIFICRII STANDARD

  CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

  r) Date revizuite. / Revised data.

  milioane euro / million euro

  2016

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  8.

  32

  1.I-31.X 2017

  Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) n % fa de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

  1.I-31.X 2017 REV.4in % as

  against1.I-31.X 2016

  6433,5 6215,0 5982,7 6583,2 7086,6 62583,0 112,4 TOTAL

  456,8 461,2 481,0 478,7 520,1 4882,6 109,9 Food and live animals 016,8 15,2 18,0 17,9 15,3 157,5 110,6 Live animals 0074,6 75,8 87,6 94,6 88,0 718,8 119,8 Meat and meat preparations 0145,4 41,8 43,7 44,9 48,5 434,5 126,3 Dairy products and birds eggs 0222,9 20,8 20,9 21,6 23,8 214,0 117,1 Fish, crustaceans, molluscs 0361,7 69,4 83,9 70,6 71,5 763,9 92,1 Cereals and cereal preparations 0498,8 81,1 82,3 81,4 102,1 1094,4 112,6 Vegetables and fruit 05

  Sugars, sugar preparations 0614,4 39,0 19,2 20,8 30,4 262,8 106,0 and honey

  Coffee, tea, cocoa, spices 0742,0 39,9 50,6 53,5 59,9 467,0 106,3 and manufactures thereof

  Feeding stuff for animals (not including 0841,1 39,8 38,4 30,9 37,3 375,5 112,0 unmilled cereals)

  Miscellaneous edible products 0939,0 38,4 36,4 42,6 43,4 394,1 112,7 and preparations

  52,7 59,1 60,3 55,9 64,0 544,7 111,1 Beverages and tobacco 125,3 29,5 26,7 26,7 25,7 243,4 113,2 Beverages 1127,4 29,6 33,6 29,1 38,4 301,3 109,5 Tobacco and tobacco manufactures 12

  Crude materials, inedible, 2177,0 170,0 170,2 186,6 192,8 1884,9 117,5 except fuels

  0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 5,3 89,4 Hides, skins and fur skins, raw 2113,8 25,0 24,0 26,2 20,2 251,8 123,9 Oil seeds and oleaginous fruit 22

  Raw rubber (including synthetic and 2337,6 31,8 32,5 28,7 33,3 336,6 144,8 reclaimed)18,7 20,1 20,0 20,4 22,9 192,7 99,5 Cork and wood 24

  7,7 8,5 7,9 8,9 8,2 75,3 110,3 Pulp and waste paper 25Textile fibres (other than wool tops and 26wool yarn combed) and their wastes

  32,1 27,5 17,4 35,4 31,4 289,9 97,5 (not manufactured into yarn or fabric)Crude fertilisers and minerals (excluding 27

  9,3 9,5 8,8 9,2 13,6 99,9 98,6 coal, petroleum and precious stones)41,4 33,0 42,5 36,6 43,5 411,7 137,1 Metalliferrous ores and metal scrap 28

  Crude animal and vegetable 2915,8 14,1 16,9 20,7 19,2 221,7 109,8 materials, n.e.s.

  Mineral fuels, lubricants and 3295,7 435,9 461,8 428,9 457,6 4033,4 135,0 related materials

  26,0 29,8 31,7 27,4 28,9 284,1 165,8 Coal, coke and briquettes 32Petroleum, petroleum products and 33

  254,3 384,2 397,9 379,9 387,1 3380,6 132,7 related materials5,5 3,5 3,8 4,5 22,2 200,5 116,4 Gas, natural and manufactured 349,8 18,4 28,3 17,0 19,4 168,2 172,9 Electricity 35

  2017

  milioane euro / million euro

  33

 • COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

  CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  REV.4

  4 Uleiuri, grsimi i ceruri de origine animal i vegetal 13,2 13,6 12,3 11,1 11,2 15,1 11,2 14,9

  41 Uleiuri i grsimi de origine animal 2,1 1,6 1,4 2,2 1,4 2,0 1,0 1,942 Grsimi i uleiuri vegetale fixate, brute,

  rafinate sau fracionate 9,0 9,7 9,2 7,1 7,9 10,6 8,4 10,943 Alte uleiuri i grsimi animale sau

  vegetale prelucrate; cear de origine animal sau vegetal, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale 2,1 2,3 1,8 1,8 1,9 2,5 1,8 2,1

  5 Produse chimice i produse derivatenespecificate n alt seciune 762,0 773,7 657,9 681,6 790,3 945,3 759,5 869,3

  51 Produse chimice organice 45,9 55,1 44,9 46,7 48,5 56,0 54,2 69,352 Produse chimice anorganice 26,3 20,8 22,2 17,5 23,0 24,9 23,0 28,453 Produse tanante i colorante 37,7 34,3 26,3 28,0 35,3 43,6 37,4 47,854 Produse medicale i farmaceutice 246,0 249,5 233,9 204,4 212,2 254,8 218,4 257,155 Uleiuri eseniale, rezinoide i substane

  parfumate,preparate pentru toalet, produse de nfrumuseare 92,8 94,4 77,2 73,1 78,6 92,9 74,6 87,9

  56 ngrminte minerale sau chimice 33,0 29,4 25,9 36,3 56,5 67,1 23,7 31,557 Materiale plastice sub forme primare 115,0 113,4 87,9 100,9 113,1 140,9 134,8 145,258 Materiale plastice prelucrate 86,0 87,7 66,9 70,3 79,4 99,6 84,5 98,559 Alte materiale i produse chimice 79,1 89,3 72,7 104,3 143,7 165,4 109,0 103,4

  6 Mrfuri manufacturate clasificate nprincipal dup materia prim 1215,5 1195,4 962,6 1022,4 1150,7 1336,2 1171,3 1442,4

  61 Piele brut i alt piele i blan prelucrate 72,4 70,6 55,3 58,1 65,3 73,0 65,6 86,4

  62 Cauciuc prelucrat 87,6 78,6 56,2 73,4 87,7 98,5 77,1 81,263 Articole din lemn (exclusiv mobil) 37,2 34,9 30,2 25,9 29,9 37,8 35,3 43,864 Hrtie, carton i articole din past

  de celuloz, din hrtie sau din carton 88,3 87,9 75,8 77,6 76,1 91,5 77,5 95,165 Fire, esturi, articole textile necuprinse

  n alt parte i produse conexe 276,0 269,2 208,7 233,3 249,3 287,9 251,6 305,066 Articole din minerale nemetalice 79,7 69,7 55,7 50,4 67,6 84,9 76,9 96,367 Fier i oel 205,5 210,6 174,7 191,2 220,0 261,1 231,2 303,568 Metale neferoase 102,5 96,0 84,2 91,4 101,8 109,7 101,4 119,069 Articole prelucrate din metal 266,4 278,0 221,7 221,4 253,0 291,6 254,9 312,1

  7 Maini i echipamente pentru transport 2352,8 2403,0 2120,2 1954,1 2102,1 2513,7 2178,5 2464,671 Maini generatoare de putere

  i echipamentele lor 163,9 153,4 142,8 153,7 155,7 171,6 152,1 168,2

  IMPORTURILE CIF PE SECIUNI CONFORM CLASIFICRII STANDARD DE COMER INTERNAIONAL (CSCI REV. 4) - continuareCIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  r) Date revizuite. / Revised data.

  2016

  milioane euro / million euro

  8.

  34

  1.I-31.X 2017

  Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) n % fa de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

  1.I-31.X 2017 REV.4in % as

  against1.I-31.X 2016

  Animal and vegetable oils, fats 413,9 11,2 12,4 14,9 15,9 131,9 98,0 and waxes

  2,1 1,3 1,6 2,8 2,5 18,6 117,4 Animal oils and fats 41Fixed vegetable fats and oils, crude, 42

  9,8 8,0 8,6 9,7 11,1 92,3 91,8 refined or fractionatedAnimal or vegetable fats and oils, 43 processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixturesor preparations of animal

  2,0 1,8 2,2 2,4 2,3 20,9 115,8 or vegetable fats and oils, n.e.s.

  Chemicals and related products, 5884,9 876,6 878,1 866,9 895,1 8447,5 111,0 n.e.s.

  69,2 55,7 91,7 60,5 60,7 612,6 125,0 Organic chemicals 5122,0 22,0 23,9 22,2 26,5 233,5 105,3 Inorganic chemicals 5245,4 42,9 38,7 42,3 44,6 406,0 107,2 Dyeing, tanning and colouring materials 53

  295,5 270,8 249,1 263,2 277,0 2502,4 108,0 Medical and pharmaceutical products 54Essential oils, resinoids and perfume 55materials: toilet, polishing

  91,5 89,4 94,1 93,9 99,5 875,5 112,9 and cleansing preparations24,9 58,5 74,3 44,2 40,1 457,1 110,6 Mineral or chemical fertilisers 56

  142,0 146,9 137,6 146,1 154,6 1362,2 115,1 Plastics in primary forms 5793,1 97,2 86,1 93,9 101,8 904,4 109,1 Plastics in non-primary forms 58

  101,4 93,2 82,6 100,7 90,3 1093,9 109,1 Chemical materials and products, n.e.s. 59

  Manufactured goods classified 61324,5 1290,0 1158,6 1333,1 1439,8 12669,1 110,7 mainly by raw materials

  Leather, leather manufactures, 6177,3 69,6 52,2 72,9 83,1 703,4 110,6 n.e.s. and dressed furskins78,8 84,9 82,4 95,0 97,0 856,1 108,9 Rubber manufactures 6240,7 43,3 41,3 44,6 42,2 384,8 112,3 Wood manufactures (excluding furniture) 63

  Paper, paperboard and articles of 6490,9 91,3 88,5 95,0 102,1 885,5 104,9 paper pulp, of paper or of paperboard

  Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65279,8 261,1 200,6 251,0 287,9 2607,3 99,6 n.e.s. and related products

  90,6 84,5 91,0 91,4 88,0 821,6 111,0 Non-metallic mineral manufactures 66267,2 260,2 238,2 272,1 305,0 2549,7 124,8 Iron and steel 67115,5 116,7 103,6 122,8 132,1 1114,0 109,1 Non-ferrous metals 68283,8 278,5 260,8 288,3 302,4 2746,9 114,0 Manufactures of metals 69

  2577,2 2248,6 2119,2 2463,8 2691,3 23313,1 110,7 Machinery and transport equipment 7Power generating machinery 71

  153,4 150,0 120,9 137,7 164,6 1528,1 103,5 and equipment

  2017

  milioane euro / million euro

  35

 • COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

  CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  REV.4

  72 Maini i aparate specializatepentru industriile specifice 146,4 170,9 209,0 96,9 145,8 179,6 177,2 199,4

  73 Maini i aparate pentru prelucrarea metalelor 43,5 50,0 49,7 33,8 50,1 37,0 40,6 49,2

  74 Maini i aparate industriale cu aplicaii generale; pri i piese detaate ale acestor maini 295,1 298,6 272,6 271,8 293,6 364,4 301,2 373,8

  75 Maini i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat a datelor 95,7 115,3 97,0 80,2 72,0 89,5 75,1 74,0

  76 Aparate i echipamente de telecomunicaii i pentru nregistrarea i reproducerea sunetului i imaginii 290,1 297,2 209,6 202,0 182,4 250,3 206,3 219,0

  77 Maini, aparate electrice i pri ale acestora (inclusiv echivalentele neelectrice ale mainilor i aparatelor electrice de uz casnic ) 741,2 746,1 611,0 643,3 666,9 771,7 664,0 755,7

  78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pern de aer) 559,0 552,4 482,1 450,8 511,9 621,2 541,6 602,9

  79 Alte echipamente de transport 17,9 19,1 46,4 21,5 23,7 28,6 20,3 22,4

  8 Articole manufacturate diverse 688,5 661,4 596,0 554,5 615,4 719,9 589,2 668,8

  81 Construcii prefabricate; alte instalaii i accesorii pentru instalaii sanitare, de nclzire i de iluminat 43,6 44,2 32,2 24,1 31,8 32,8 30,7 38,3

  82 Mobil i prile ei 55,4 59,0 56,6 42,4 49,6 57,2 49,5 57,083 Articole de voiaj, sacoe i similare 8,7 10,4 10,3 10,0 10,3 11,2 8,2 11,984 Imbrcminte

  i accesorii 137,7 120,8 107,6 110,2 112,9 140,3 108,9 116,985 nclminte 66,6 58,5 51,3 72,4 78,8 93,3 66,4 70,687 Instrumente i aparate profesionale,

  tiinifice i de control 99,4 110,7 122,2 90,2 90,8 111,4 96,1 112,488 Aparate fotografice, echipamente

  i furnituri de optic; ceasuri i orologii 19,2 18,9 17,6 15,2 17,3 20,9 15,4 19,6

  89 Alte articole diverse 257,8 239,1 198,2 190,0 223,8 252,7 214,1 242,0

  9 Bunuri necuprinse n alt seciune din CSCI 2,4 1,9 1,5 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  r) Date revizuite. / Revised data.

  2016

  IMPORTURILE CIF PE SECIUNI CONFORM CLASIFICRII STANDARD

  milioane euro / million euro

  DE COMER INTERNAIONAL (CSCI REV. 4) - continuareCIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued8.

  36

  1.I-31.X 2017

  Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) n % fa de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

  1.I-31.X 2017 REV.4in % as

  against1.I-31.X 2016

  Machinery specialised for 72209,9 205,4 180,0 184,0 177,8 1756,0 112,4 particular industries

  Metal working 7347,0 50,0 46,2 40,2 43,5 437,4 113,6 machinery

  General industrial machinery and 74equipment, and machine

  354,2 334,9 304,7 355,6 364,6 3318,9 112,5 partsOffice machines and automatic data 75

  73,2 66,8 81,0 76,4 103,6 791,8 104,7 processing machinesTelecommunications and sound 76recording and reproducing

  238,9 177,5 183,8 245,6 314,1 2219,9 110,5 apparatus and equipmentElectric machinery, apparatus and 77appliances, and parts thereof (including non-electric counterpartsof electric household

  725,1 681,4 687,2 764,8 864,0 7224,1 112,6 equipment)Road vehicles (including air-cushion 78

  549,4 552,3 493,1 593,7 629,4 5546,3 107,1 vehicles)226,2 30,4 22,1 65,6 29,8 490,6 152,7 Other transport equipment 79

  Miscellaneous manufactured 8649,3 659,8 640,1 752,9 807,7 6657,5 113,0 articles

  Prefabricated buildings; sanitary 81plumbing, heating and lighting

  41,0 44,0 42,4 46,3 56,7 388,0 116,2 fixtures and fittings n.e.s50,9 51,2 51,6 55,3 65,2 530,0 107,6 Furniture and parts thereof 8214,2 13,5 13,3 11,5 11,4 115,4 121,4 Travel goods, handbags and similar 83

  Articles of apparel 84114,5 119,7 134,3 158,2 159,6 1275,4 113,0 and clothing accessories

  70,4 76,8 76,1 88,9 82,2 775,9 120,3 Fotwear 85Professional, scientific and 87

  112,9 113,6 102,6 117,2 125,9 1073,1 119,4 controlling instruments and apparatusPhotographic apparatus, equipment 88and supplies and optical goods,

  16,6 15,4 15,4 24,2 25,2 185,4 119,0 watches and clocksMiscellaneous manufactured 89

  228,9 225,6 204,5 251,3 281,4 2314,2 108,1 articles n.e.s.

  Goods not elsewhere 91,5 2,6 1,0 1,7 2,2 18,3 101,1 classified in SITC

  2017

  milioane euro / million euro

  37

 • COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)MCE Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  TOTAL 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8

  1 Alimente i buturi 387,1 372,1 377,9 250,6 282,1 353,1 288,2 260,511 Produse de baz (primare) 267,5 242,7 273,4 153,2 181,7 216,9 180,8 125,9

  111 n principal destinate pentru industrie 241,8 220,3 258,1 139,6 167,9 198,5 165,6 107,4112 n principal destinate pentru

  consumul casnic 25,7 22,4 15,3 13,6 13,8 18,4 15,2 18,512 Produse prelucrate 119,6 129,4 104,5 97,4 100,4 136,2 107,4 134,6

  121 n principal destinate pentru industrie 21,2 22,2 15,7 18,6 11,4 20,8 9,7 13,9122 n principal destinate pentru

  consumul casnic 98,4 107,3 88,8 78,8 89,0 115,3 97,7 120,72 Aprovizionri industriale

  nespecificate n alt parte 1182,9 1227,6 971,9 1087,1 1190,4 1350,9 1136,7 1362,921 Produse de baz 169,8 156,6 143,2 119,2 141,4 117,0 105,9 125,822 Produse prelucrate 1013,1 1071,1 828,7 967,9 1049,0 1233,9 1030,8 1237,13 Combustibili i lubrifiani 189,4 204,4 265,8 191,4 182,7 152,5 205,8 147,7

  31 Produse de baz 2,0 1,9 1,3 0,6 0,7 0,8 1,3 1,532 Produse prelucrate 187,4 202,4 264,5 190,8 182,0 151,7 204,5 146,2

  321 Carburani pentru motoare 78,2 80,5 117,9 60,6 89,7 48,0 87,6 60,2322 Ali carburani 109,2 121,9 146,6 130,2 92,3 103,7 117,0 86,0

  4 Bunuri de capital (exclusiv echipamente de transport) i pri i accesorii 1062,0 1100,6 885,0 960,2 1047,9 1214,1 990,6 1216,0

  41 Bunuri de capital (exclusiv materiale de transport) 461,2 472,8 414,2 462,8 511,0 605,4 495,1 627,5

  42 Subansamble, piese i accesorii 600,8 627,9 470,8 497,4 537,0 608,7 495,5 588,55 Echipament de transport i pri

  i accesorii 1369,6 1442,5 1062,0 1330,8 1439,6 1609,4 1322,5 1603,851 Automobile pentru transportul persoanelor 243,4 271,8 215,2 233,3 264,3 335,4 232,6 295,152 Alte echipamente de transport 101,3 88,3 72,3 91,6 100,1 62,1 94,6 158,0

  521 Destinate pentru industrie 95,6 83,4 66,4 84,8 86,6 41,7 80,8 140,9522 Nedestinate pentru industrie 5,7 4,9 5,9 6,9 13,5 20,4 13,8 17,153 Subansamble, piese i accesorii 1024,8 1082,4 774,5 1005,9 1075,2 1211,9 995,3 1150,86 Bunuri de consum nespecificate

  n alt parte 871,7 935,4 726,7 803,3 905,5 1014,9 807,8 961,461 Durabile 211,1 226,2 159,4 176,1 207,8 235,7 182,9 217,962 Semi-durabile 428,2 458,1 358,5 412,7 456,4 490,4 386,7 477,263 Nedurabile 232,4 251,1 208,9 214,4 241,3 288,8 238,2 266,37 Bunuri necuprinse n alt parte 24,0 28,8 23,9 55,6 22,1 32,9 21,9 26,5

  COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)SCN Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

  TOTAL 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8

  1 Bunuri de capital 556,8 556,2 480,6 547,6 597,5 647,1 575,8 768,42 Bunuri intermediare 3182,6 3304,2 2638,8 2879,3 3074,8 3495,3 2921,0 3310,93 Bunuri de consum 1001,5 1070,0 836,8 902,5 1021,7 1169,0 934,4 1117,74 Bunuri necuprinse n cele 3 clase 345,7 381,1 356,9 349,6 376,2 416,3 342,1 381,8

  EXPORTURILE FOB PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)

  FOB EXPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

  milioane euro / million euro

  FOB EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

  EXPORTURILE FOB PE CLASE DE BAZ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAIONALE (SCN)

  2016

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  r) Date revizuite. / Revised data.

  2016

  milioane euro / million euro

  9.

  10.

  38

  1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) n % fa de CODE

  June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 BEC1.I-31.X 2017

  in % as against

  1.I-31.X 2016

  5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 TOTAL

  283,1 583,1 628,7 523,2 427,8 3880,2 106,0 Food and beverages 1158,0 471,0 514,8 397,4 304,5 2704,3 104,8 Basic (primary) goods 11137,7 414,3 471,0 357,5 264,8 2424,3 102,1 Mainly for industry 111

  Mainly for household 11220,3 56,6 43,9 39,9 39,7 279,9 136,0 consumption

  125,1 112,1 113,9 125,8 123,2 1175,9 108,8 Processed goods 1215,6 12,6 14,1 19,6 10,0 146,3 102,0 Mainly for industry 121

  Mainly for household 122109,5 99,5 99,8 106,1 113,3 1029,6 109,8 consumption

  Industrial supplies not elsewhere 21200,7 1111,8 1035,2 1266,2 1404,5 12146,3 112,3 specified

  88,0 71,2 72,4 119,7 224,0 1184,5 111,7 Basic (primary) goods 211112,8 1040,6 962,8 1146,5 1180,5 10961,8 112,4 Processed goods 22149,9 174,0 186,6 195,5 229,6 1815,7 115,8 Fuels and lubricants 3

  2,0 2,1 11,9 2,9 1,5 25,3 203,7 Basic (primary) goods 31147,8 171,9 174,7 192,6 228,1 1790,4 115,1 Processed goods 32

  66,6 75,3 72,4 89,9 91,2 741,5 111,2 Motor fuels 32181,2 96,6 102,2 102,8 136,9 1048,9 118,1 Other fuels 322

  Capital goods (except transport 4equipment) and parts and

  1080,0 1040,0 982,8 1152,8 1214,5 10898,9 112,6 accessories thereofCapital goods (except 41

  542,6 520,8 478,8 575,0 603,6 5422,5 126,5 transport equipment)537,4 519,2 504,0 577,8 611,0 5476,4 101,6 Parts and accessories 42

  Transport equipments and parts 51404,2 1379,7 1239,7 1441,2 1532,4 14303,3 110,1 and accessories thereof

  293,0 282,9 131,1 211,1 233,6 2512,3 103,0 Passengers motor cars 5134,7 104,5 116,7 50,7 90,8 903,7 92,6 Other transport equipment 5221,1 92,6 107,2 41,7 81,0 778,2 88,8 Industrial 52113,5 11,9 9,5 9,1 9,8 125,5 126,0 Non-industrial 522

  1076,5 992,3 992,0 1179,4 1208,0 10887,3 113,7 Parts and accessories 53Consumer goods not elsewhere 6

  907,3 917,4 804,5 937,3 932,7 8992,2 102,8 specified195,2 171,8 183,8 213,2 218,8 2003,