institutul electrotehnici 2. transformatoare de mdsuri curent pani la clasa 400 kv inclusiv sr en...

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2020

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. Ll 450 Data emiterii Anexei nr. 1: 06.12.2010

  Laboratorul de lncerciri cu inalti Tensiune 9i Gompatibilitate Electromagnetici Craiova, B-dul Decebal nr.l18 A, judeful Dolj

  apa(inAnd de Institutul Nafional de Gercetare-Dezvoltare 9i incerciri pentru Electrotehnici - ICMET CRAIOVA

  A. incerciri efectuate in localuri permanente

  Nr.

  Crt Cod inc

  Ti pul/Denu mirea incercirii Material / produs Documentul de referinti

  1 2 3 4 5

  I. INCERCARI DIELECTRICE sR HD 588.1 51 / 2003 sR EN 60060 -2 I 2003 cEr60060-1/1989 cEl 60060 -2 t 1994

  1 1 Incercarea la impuls de tensiune de trisnet (lTT)

  1,2 / 50ps

  1. Transformatoare de putere

  in ulei sau uscate pdni la 400 MVA,400 kV inclusiv

  SR EN 60076-3 /03, pct.13; 14 SR EN 60076-4/03, pct.7;9; 10; 11 CEI 60076 - 3 / 00, pct.13; 14 CEI 60076 - 11 I 04, pct.21 ANSI C.57.12.00 106, pct.5.10 ANSI C.57 .12.90 106, pct,10.3 PT.t.01.03 Ed.7

  2.Transformatoare de curent p6nd la

  Uru = 400 kV inclusiv

  SR EN 60044 - 1 I 2002,pct.7.3.2; 9.1 9i Anexa B CEI 6004#112003, pct.7 .3.2;9. 1 9i Anexa B PT.t.01.10

  3.Transformatoare de tensiune pAnd la Uru = 400 kV inclusiv

  SR EN 60044 -21 2003, pct.B.3.2 9i 10.1 + Am212003,pct.10.4 SR EN 60044 - 5 | 2004, pct.9.4 CEI 60044-212002; pct.8.3.2, 10.1, 10.4 CEI 60044 -512004, pct.9.4 PT.t.01.09 Ed.7

  4. Separatoare de curent alternativ pdna la Ur,r= 400 kV inclusiv

  SR EN 62271 - 1021 2003, pct.6.2 SR EN 60071 - 2 I 2000, pct.7 CE|62271 - 102 I 2001, pct.6.2 CEI 6227 1 - 1 l 2007, pct,6.2 PT.t.01 .14 Ed.7

  5. Intreruptoare de curent altemativ pdni la clasa Ur,r = 400kV inclusiv

  SR EN 62271- 100 12002, pct.6.2 SR EN 60071 - 2 I 2000, pct.5 CEI 6227 1 - 1 l 2007, pct.6.2 CEl62271- 100 I 2006, pct.6.2 PT.l.01 .17 Ed.7

  6. Bare capsulate de curent alternativ Um = 42kV

  SR EN 60071 - 2 I 1999, pct.5 CEI62271 -1 | 2007, pct,6.2 IEEE 1043 / 1996 PT.t.01.23

  7.a) Treceri izolate pentru

  tensiune alternativi cu Uru = (1 + 400) kV

  SR EN 60137 12004, pct.B.2 9i 9.2 CEI 60137 I 2003, pct.8.2 9i 9.2 PT.l.01 .29 Ed.7

  b) lzolatoare din material ceramic sau sticli

  'o g

  SR EN 60383 - 1 | 2002, pct.13, 15 CEI 60383 -1 | 1993, pct. 13, 15 SR EN 60383 -21 1996, pct.9 CEI 60383 -21 1993, pct. 9 SR EN 60168 12004, pct.4.5 CEI 60168 / 2001, pct. 4.5 PT.t.01.61 Ed.2

  '?z

 • Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. Ll 450 Data emiterii Anexei nr. 1 : 06.12.2010

  Nr.

  Crt Cod inc

  Tipul/Den umirea incercirii Material / produs Documentul de referinti

  1 2 3 4 5

  Incercarea la impuls de tensiune de trisnet (lTT)

  1,2 / 50ps (continuare)

  c) lzolatoare compozite SR EN 61109/2009, pct.10,11.1 CEI 61109 / 2008, pct. 10, 11.1 SR EN 61952 l 2008, pct. 10, 11 CEI 61952 12008, pct. 10, 11 CEI 61462 I 2007, pct.7 .2.5.2 PT.r.01.61 Ed.2

  d) lzolatoare polimerice SR EN 62217 l 2007, pct. 9.2.6.2 CEI62217 | 2005, pct, 9.2.6.2 PT.t.01.61 Ed.2

  e) lzolatoare din material organic

  SR EN 00660 / 2001, pct.3.3,3.6 CEI 60660 / 1999, pct. 3.3, 3,6 PT.r.01.61 Ed.z

  f) Cabluri electrice, terminale gi conexiuni pentru cabluri electrice

  CEI 60502 - 1 I 2004, pct.17 .4 SR CEI 60502 - 1 | 2004, pt.17 ,4 CEI 60502 -21 2005, pct.i8.1.7 SR CEI 60502 ,212005, pct.18.1.7 CEf 60230 | 20AA,',",,,, sR EN 60230 I 2000 CEl61442/ 2005, pct.6 CEI 60840, pct.12.3.7

  HD 628 - 51, pct.6 HD 629.1 - 51, pct.7 cEf 60270 I 2000 sR EN 60270 t2003 PT.t.01.60 Ed.7

  8. Celule CEI62271- 200 / 2003, pct.6.2. 9i 6.2.10 CE|62271-1 I 2007, art.6.2 STAS 10990 -2 | 1983, pct,3.5,4 PT.t .01 .20Ed.T

  9. Descircitoare cu rezistenfi variabilS (DRV)

  SR CEI 60099-1 l 1994, pct.4.4 CEI 60099 -111999, pct.8.3 PT.t.01.31 Ed.7

  10.a) Bobine de reactan{i (BR), rezistenle de nul (RN) gi condensatoare

  CEI 60289 / 88, pct.8.11.3; 17.10;25.2.2; 31.3; 41.3',50.8; 55.1 9i 58.7 CE|62271 -1 | 2007, pct.6.2 CEI 60358 / 1990, pct.9.2.5 CEI 60871 -1 I 1997, pct. 16 CEI 60831-1/ 96, pct.15 SR EN 60831 12001, pct.15 SR CEI 60358 / 1996, pct,9.2.5 PT.t-01 .32 Ed.7

  b) Divizoare capacitive, condensatoare de cuplaj, condensatoare de gunt

  cEr 60270/ 2000 SR CEI 60358 / 1996, pct.9.2.5 sR EN 60270 | 2003 PT.r.01.65 Ed.2

  11. Siguran[e fuzibile de inalti tensiune limitatoare de curent

  SR EN 60282- 1 / 03, pct.6.4.4 CEI 60282 -1 102, pct.6.4,4 PT.t.01 .M Ed.T

  ri o b&t.o\t-- *g Pag.2 | 24

 • Anexa nr. I la Certificatul de Acreditare nr. Ll 450 Data emiterii Anexei nr. 1 : 06.12.2010

  Nr.

  Crt Cod inc

  Tipul/Denumi rea Tncercirii Material / produs Documentul de referinti

  1 2 3 4 5

  2 2.1 Incercarea cu tensiune alternativi aplicati

  (50 Hz)

  1. Transformatoare de putere

  in ulei sau uscate pdni la clasa de 400 MVA; 400 kV inclusiv

  SR EN 60076 - 3 t2003, pct.11 CEI 60076 - 3 / 2000, pct.1 1 ANSI C.57.12.00 / 2006, pct. 5.10 ANSI C.57.1230 12006, pct.10.6 PT.l.01 .02 Ed.T

  2. Transformatoare de mdsuri curent pAni la clasa 400 kV inclusiv

  SR EN 60044-11 2002, pct.7 ,4',8.2 9i 8.3 CEI 60044 - 1 I 2003, pct.7 .4;8.2 9i 8.3 PT.1.01.08 Ed.7

  3, Transformatoare de misurd tensiune pdni la clasa 400 kV inclusiv

  SR EN 60044-212003, pct,B.4; 9.2 9i 9.3 SR EN 60044 -5 / 2005, pct.7.1;7.2.7;

  9.5.1 ; 10.2; 10.49i 10.5 CEI 60044 -212003, pct.B.4; 9.2 9i 9.3 Cft OOO++ - -512004, pct.7.1 ;7.2.7, 9.3;9,5.1;9 6; 10.2; 10.4; 10.5; PT.l-01 .07 Ed.7

  4. Separatoare pdni la clasa 400 kV inclusiv

  SR EN 62271 - 102 | 2003, pct.6.2 CEI62271 - fiz I 2001, pct.6.2 SR EN 60071 -212000, pct.7 C';Er$:72-71- 1oo / 2006, pct.6.2

  PJ;F01;t|3 Ed. 7 5. Intreruptoare p6ni la clasa 400 kV inclusiv

  SR EN 622'7tr',- 100 / 2002, pct.6.2 SR EN 60071 -2 | 2000, pct.S CE|62271 -1 12007, pct.6.2 CE!62271- 100 12006, pct.6.2 PJ.t.01.16 Ed. 7

  6. Bare capsulate SR EN 60071 - 2 I 1999, pct.5 CE|62271 -1 12007, pct.6.2 rEEE 1043 / 1996 PT.r -01 .22 Ed.7

  7.a) Treceri izolate SR EN 60137 12004, pct.8.2 9i 9.2 CEI 60137 | 2003, pct.8.2 9i 9.2 PT.t.01 .28 Ed.7

  b) lzolatoare din material ceiamic sau sticld

  SR EN 60383 - 1 I 2002, pct.14, 15, 16 CEI 60383 - 1 | 1993, pct. 14,15,16 SR EN 60383 -2 | 1996, pct. 10 CEI 60383 - 2 l 1993, pct. 10 SR EN 60168 I 2004, pct.4.7 + 4.10 CEI 60168 / 2001 , pct.4.7 + 4.10 SR EN 60155 12004, pct. 10.4 CEI 60155 / 2003, pct. 10.4 PT.r.01.61 Ed.2

  c) lzolatoare compozite SR EN 61109 I 2009, pct. 10, 11,1 CEI 61109 / 2008, pct. 10, 11.1 SR EN 61952 | 2008, pct. 10, 11 CEI 6195212008, pct. 10, 11 CEI 61462 | 2007 , pct.7.2.2,7.2.5.3 PT.1.01.61 Ed.2

  d) lzolatoare polimerice SR EN 62217 I 2007, pct. 9.2.3, 9.2.6,3 CEI62217 | 2005, pct. 9.2.3, 9.2.6.3 PT.t.01.61 Ed.2

  e) lzolatoare din material organic

  SR EN 60660 12001, pct. 3.4, 5.4 CEI 60660 / 1999, pct. 3.4, 5.4 PT.t.01.61 Ed.2

  "c .si.. ^

 • Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. Ll 450 Data emiterii Anexei nr. 1: 06.1 2.2010

  Nr.

  Crt Cod inc

  Tipul/Denu mi rea incercirii Material / produs Documentul de referinti

  1 2 3 4 5

  Incercarea cu tensiune alternativi aplicati

  (50 Hz) (continuare)

  0 Cabluri electrice, terminale gi conexiuni cabluri electrice

  CEI 60502 - 1 I 20W,pct.17.3 SR CEI 60502 - 1 | 2004, pct.17.3 CEI 60502 -212005, pct.1B.1.B SR CEI 60502 -21 2005, pct.18.1.8 CEI61442/ 2005, pct.4 EN 61442 / 2005, pct.4

  HD 628 - 51, pct.4 SR HD 628- 51, pct.4 HD 629.1 - 51, pct.7 SR HD 629.1 - 51, pct.7 CEI 60840 | 2004,Anexa H 4.2.1;4.2.2 PT.t.01.60 Ed.7

  8. Celule electrice CEI 6227 1-200/2003, pct.6.2;6 .10.4; 7 .1 CEI 6227 1 -1 12007, pct. 6. 2

  STAS 10990 -2 t 1983, pct.3.5.5 PT.t.01.21 Ed.7

  9. Descircdtoare electrice SR CEI 60099 | 1994, pct.7 9i 8 CEI 60099 - 1 | 1999, pct.7 9i 8 PT.t.01.35 Ed.7

  10.a) Bobine de reactan[i (BR), rezistenfe de nul (RN) gi condensatoare

  CEI 60289 / 1988, pct.8.11.1; 8.t 1.2; 17.7; 17 .8;25.1.3i.,:25.1 .4,31.2;31.2.d; 31 .5; 41.3; 50.8; 58.2; 58.6 CEI 62271 - 1 I 2007, pct.6.2 CEI 60358/1 990, pct.7; 8; 9.2.1;9.2.2; 10 CEI 60871-1 I 1997, pct.7; 8; 9.1 ;9.2;10 14 9i 15 CEI 60831-1/1996, pct.7; 8; 9;10;14;15 SR EN 60831/2001, pct,7; B;9;10;14;15 SR CEI 60358/1 996, pct.7 ;B;9.2.1 ;9.2.2 gi 10.

  PT.l-01.36 Ed.7 b) Divizoare capacitive,

  condensatoare de cuplaj, condensatoare gunt

  CEI 60358/1990, pct.9.2.1;9.2.2 9i 10 CEI 60871-111997, pct.9; 10 9i 15 SR CEI 60358/1996, pct.7.B 9i 12 PT.r.01.6s Ed.2

  11. Siguran{e fuzibile de

  inalti tensiune limitatoare de curent

  SR EN 60282-1 12003, pcl6.4.5 9i 6.4.6 CEI 60282 - 1 I 2002, pct.6.4.6 9i 6.4.6 PT.l.01 .44 Ed.7

  3 2.2. Incercarea cu tensiune alternativi indusi

  (100+150 Hz)

  Transformatoare de putere in ulei sau uscate pdnd la clasa 400 MVA, 400 kV inclusiv

  SR EN 60076 - 3 / 2003, pct.12 CEI 60076 - 3 / 2000, pct.12 CEI 60726 -11 12004, pct.20 PT.t.01.04 Ed.7

  4 2.3. Misurarea armonicilor de curent la mersul in gol al transformatoarelor de putere

  Transformatoare de putere in ulei sau uscate p0ni la clasa 400 MVA,400 kV inclusiv

  SR EN 60076 - 1 12003, pct.10.6 cEl 61000-4-7 t2002 PT.t.01.46 Ed.7

  5 3 Incercarea cu impuls de comutafie (lTC) 250/2500ps

  1. Transformatoare de putere pdni la clasa 400 MVA, 400 kV inclusiv

  SR EN 60076 - 3 / 2003, pct.15 CEI 60076 - 3 / 2000, pct.15 sREN60076 -4t2003 cEl 60076 -4 l 2002 ANSI/rEEE C57 .12.00-2006 ANSI/IEEE C57 .12.90-2006 ANSt/tEEE C57.98-1993 PT-t.01,06 Ed.7\"fl Pag.4 | 24

View more