inspectoratul Şcolar al judeŢului: arad lista posturilor...

of 182 /182
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor vacante-rezervate la data: 23/08/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 2509 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ARAD CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 20/0 VACANT 1. Da 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da PALATELE COPIILOR 2263 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ARAD PALATUL COPIILOR ARAD 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 18/0 VACANT 1. Da 1 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 2733 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL MINIŞ LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEAL 2402 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN LIPOVA LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 12/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 1065 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ARAD COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da Pagina 1 / 182

Upload: others

Post on 29-Dec-2019

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 23/08/2019

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

9. propus pt. continuitate

6. pt. pretrans. cons. între unit.

7. pt. pretrasfer schimb posturi.

8. cond. spec. de pretransfer

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

25092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuACTIVITATI DE PRE-

PROFESIONALIZARE20/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR2263

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuAEROMODELE /RACHETOMODELE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

AEROMODELE-

RACHETOMODELE (PALATESI CLUBURI

ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 1 / 182

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL27342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26152.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1110

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL ECONOMICARAD

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 18/0

REZERVATCIC29.05.2020

POPA DIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 8/0

REZERVATDIRECTOR

ÎN ALTĂUNIT.

09.01.2021DRAGOȘDORICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL28372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 1/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 2 / 182

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL DEARTA1066

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuARHITECTURA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuARMONIE

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuARTA ACTORULUI

12/2

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuARTA VOCALA - CANTO

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuARTA VOCALA - CANTO

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL DEARTA1417

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuARTE MONUMENTALE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuARTELESPECTACOLULUI

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURILECOPIILOR1585

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

CLUBUL COPIILOR SEBIŞ

2. NuATELIERUL FANTEZIEI

18/0

REZERVATCIC28.11.2020

MECEALIDIA

1. Da

1 ani

ATELIERULFANTEZIEI(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL26422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuBIOLOGIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 3 / 182

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL31362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26712.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuBIOLOGIE

6/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL33282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2. NuBIOLOGIE

18/0

REZERVATDETASARECERERESTOICAANCUȚA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL33252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuBIOLOGIE

18/0

REZERVATDETASARECEREREJURCA

FLOAREA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL33242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuBIOLOGIE

18/0

REZERVATDETASARECERERE

BOTA CĂLIN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL33262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SELEUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE HORGA

POPOVICI” SELEUŞ 2. NuBIOLOGIE

11/0

REZERVATDETASARECERERE

BÂCCRISTINA

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuBIOLOGIE

10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020HONIGES

ANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21122.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 4 / 182

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL28382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuBIOLOGIE

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuBIOLOGIE

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuBIOLOGIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

2. NuBIOLOGIE

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞILINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞILINDIA

2. NuBIOLOGIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 5 / 182

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL10722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuBIOLOGIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL21062.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL21182.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuBIOLOGIE

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuBIOLOGIE

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL11512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 6 / 182

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL11592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL33042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuBIOLOGIE

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

BIOLOGIE6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 7 / 182

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL10822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuBIOLOGIE

2/0

REZERVATOBLIGATIEDE

PREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuBIOLOGIE

5/0

REZERVATALES

LOCAL/PARLAMENTARIUNIE 2020

BANCIMIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10742.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuBIOLOGIE

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 8 / 182

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL10862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MACEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

2. NuBIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

8/4

REZERVATDIRECTOR16.01.2021BERINDEIOVIDUTA

ECATERINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

PAVELCARMENMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

9/0

REZERVATPENSIE DE

BOALĂ21.01.2020

BUTACIMARIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuBIOLOGIE - STIINTE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuBIOLOGIE - STIINTE

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 9 / 182

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL11712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

CHIMIE4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRFURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 10 / 182

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL24742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuCHIMIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCODOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN MARSIEU"

SOCODOR 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL21322.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuCHIMIE

10/0

REZERVATALES

LOCAL/PARLAMENTAR20.06.2020

GLIGORCORNEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEPREUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

SEPREUŞ 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuCHIMIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 11 / 182

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL27372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuCHIMIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL15942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuCHIMIE

12/1

REZERVATREZERVAREDIRECTOR01.09.2019GHINGA

OLGA IULIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31372.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuCHIMIE

14/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuCHIMIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuCHIMIE

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR31.08.2020

PALCUFELICIAAMELIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuCHIMIE

12/0

REZERVATALES

LOCAL/PARLAMENTAR23.06.2016

GLIGORCORNEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL28392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 12 / 182

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL11662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VLADIMIRESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10912.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLEŞCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuCHIMIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL11142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 13 / 182

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL10032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuCHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL21362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuCHIMIE

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuCHIMIE

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuCHIMIE

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

2. NuCHIMIE

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 14 / 182

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL10982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TAUŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTAUŢ

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuCHIMIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIRIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 15 / 182

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL11182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIŞAGUNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANDREI ŞAGUNA"ANDREI ŞAGUNA 2. Nu

CHIMIE4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11652.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

4/1

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020BOCIORTMIRELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuCHIMIE - FIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU" ARAD

2. NuCHIMIE - FIZICA

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

IENCIUMONICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuCHIMIE - FIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuCHIMIE - STIINTE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuCHIMIE - STIINTE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 16 / 182

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL26752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27272.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuCULTURA CIVICA

9/0

REZERVATCERERE 1/2NORMA

UNCBIANCAMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuCULTURA CIVICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL12832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuCULTURA CIVICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 17 / 182

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL23092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURAHONŢ

LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

REZERVATDIRECTOR

ÎN ALTAUNIT.

31.08.2020SULINCEAN

MANUEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL21442.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. Nu

CULTURA CIVICA16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuCULTURA CIVICA

0/0

REZERVATPOSTDUBLAT - A

FOSTRADIAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25352.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuCULTURA CIVICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ISTORIE9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 18 / 182

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL11462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IACOBINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂIACOBINI

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZIMANDUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

CULTURA CIVICA -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLEŞCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ISTORIE

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VLADIMIRESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR21.12.2020KURUNCZI

OFELIAANETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"MOISE NICOARĂ" ARAD

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 19 / 182

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL20752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIRIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 20 / 182

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL12502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ISTORIE

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIMAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMAND

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 21 / 182

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL13612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

4/0

VACANTFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ISTORIE

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 22 / 182

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL13562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 23 / 182

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL12632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DEZNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDEZNA

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRFURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

1/0

REZERVAT

REZERVAREDIRECTOR19.12.2020

VLADCLAUDIUDANIEL

-Post pentrustabilirea

obligației depredare

director/director

adjunct(art.20) ||

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 24 / 182

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL19242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

1/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020ARDELEANRAMONA

IOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CAIUS IACOB" ARAD

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA

2/0

REZERVATOBLIGATIEDE

PREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 25 / 182

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

3/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

IN ALTAUNITATE

31.08.2020VLAD

CLAUDIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17952.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

CULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 26 / 182

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL30692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

ECONOMICO -FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

ECONOMICO -FINANCIARA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

ECONOMICO -FINANCIARA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR2507

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuCULTURA SICIVILIZATIE GERMANA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

CULTURA SICIVILIZATIEGERMANA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR2514

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuDANS POPULAR

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11262.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE BAPTISTA) 0/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 27 / 182

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL21012.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEORTODOXA)

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL20612.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"REGINA MARIA" ARAD

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEPENTICOSTALA)

16/2

REZERVATCIC

01.08.2020RIVIS-TIPEIRAMONA-ADRIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

RELIGIEPENTICOSTALA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21602.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEPENTICOSTALA)

3/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL2888

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 28 / 182

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL31102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

DREPT 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

DREPT 12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020BALABANRAZVAN

ALEXANDRU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA8/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuECONOMIE APLICATA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21622.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuECONOMIE APLICATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL21642.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 29 / 182

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL21652.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL12852.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

1/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL25252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11422.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 30 / 182

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL13162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 7/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

SIRB ZOREL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL24082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL12912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL12872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 31 / 182

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL25332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IACOBINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂIACOBINI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MACEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ARON COTRUŞ" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL26802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 32 / 182

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR10342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT8/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2019

SINGEORZAN NICOLAE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATC.F.P.ANDRAȘDANUT

31.08.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL33232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATDETASARECERERECRIȘANMIRCEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32982.Nu

1. Nu

Limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂFÂNTÂNELE

RURAL

FRUMUŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRUMUŞENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATCIC8.08.2020ȘTERȚLMONICAELENA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL24392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24652.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

RURAL

FISCUT

ŞCOALA GIMNAZIALĂFISCUT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 33 / 182

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL25172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞILINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞILINDIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL11972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 34 / 182

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL21682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRFURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11612.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR12072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGNEŞTI

ŞCOALA PRIMARĂIGNEŞTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATPOSTREZERVATOBLIGATIE

NORMADIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR21812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 35 / 182

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL21832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PEREGUMIC

ŞCOALA PRIMARĂPEREGU MIC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELNAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL SEBEŞAN"

FELNAC 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21852.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2021NICOARAFLORINLUCIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 36 / 182

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL26012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13022.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

REZERVATREDUCERECU 2 ORE23.12.2019DRAGAN

GHEORGHE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Da 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

REZERVATALES LOCALBANCI

MIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 37 / 182

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR12122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIŞTAROVĂŢ

ŞCOALA PRIMARĂ "SEVERBOCU" ŞIŞTAROVĂŢ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZIMANDUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VLADIMIRESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

REZERVATDIRECTOR31.08.2020

DONTULUCIANMIHAI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 38 / 182

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL28202.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVADA

ŞCOALA GIMNAZIALĂLIVADA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATALES

LOCAL/PARLAMENTAR

06.2020BANCI

MIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂNTÂNELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÂNTÂNELE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT2 OREFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL11922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020BACSILLAESZTER

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"REGINA MARIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 39 / 182

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL12982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21762.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13042.Nu

1. Nu

Limba română

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

RURAL

ŞEITIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATCIC04.01.2020

GIURATITIREZ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

10102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR"GLORIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

10112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR"GLORIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

10162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR"GLORIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

KAIAC-CANOE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1019

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL PRIMAR1308

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1021

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 40 / 182

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

CLUBURISPORTIVESCOLARE

10122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR"GLORIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

HALTERE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

10132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR"GLORIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

10152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR"GLORIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

JUDO3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

10182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR"GLORIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

LUPTE(GRECO-

ROMANE,LIBERE)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

VOCATIONAL LICEAL1020

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURISPORTIVESCOLARE

10142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR"GLORIA" ARAD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

JUDO3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1261

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1313

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2190

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIMAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMAND

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 41 / 182

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIU /PRIMAR2193

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR3139

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1736

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1025

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2822

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL25202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 42 / 182

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIU /PRIMAR1214

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1217

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2038

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

GASPARMIHAIELA

DIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1270

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1286

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL21982.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2204

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2205

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1310

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 43 / 182

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIU /PRIMAR2745

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2747

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1024

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1189

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂŞMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂŞMAŞ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1190

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞILINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞILINDIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1194

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1215

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

REZERVATOBLIGATIEDE

PREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1738

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZIMANDUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2042

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 44 / 182

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIU /PRIMAR2128

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TAUŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTAUŢ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR2682

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR2823

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2875

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEPREUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

SEPREUŞ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1170

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1178

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 45 / 182

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIU /PRIMAR1185

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHISINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISINDIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1186

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1195

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DIECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDIECI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2006

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1209

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1211

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22422.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

18/0

REZERVATCIC22.06.2020POTERASRAMONA

ALINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 46 / 182

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL23592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2591

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2611

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1319

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2097

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1273

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1282

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIŞAGUNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANDREI ŞAGUNA"ANDREI ŞAGUNA 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1290

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1182

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRUMUŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRUMUŞENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 47 / 182

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIU /PRIMAR1196

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1198

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1200

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT1 ORAFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2195

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR2200

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELNAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL SEBEŞAN"

FELNAC 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR2201

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22612.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALA”ARON COTRUS” ARAD

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuEDUCATIE MUZICALA

18/0

REZERVATCIC01.09.2019

LUCACIGABRIELAMARINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2663

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCODOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN MARSIEU"

SOCODOR 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 48 / 182

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIU /PRIMAR2874

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVADA

ŞCOALA GIMNAZIALĂLIVADA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR1202

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DEZNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDEZNA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR3126

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

REZERVATREZERVAREOBLIGAȚIE

DEPREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCAȚIE PLASTICĂ9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL29232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIU /PRIMAR3099

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1206

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOCSIG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" BOCSIG

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1208

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SELEUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE HORGA

POPOVICI” SELEUŞ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1256

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL13212.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 49 / 182

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL23072.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23082.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

5/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12972.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIŞAGUNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANDREI ŞAGUNA"ANDREI ŞAGUNA 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 50 / 182

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL10262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLEŞCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHISINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISINDIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT1 ORAFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 51 / 182

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL12282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

ARAD 2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

GASPARMIHAIELA

DIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL28412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 52 / 182

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL23152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DIECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDIECI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

REZERVATOBLIGATIEDE

PREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOCSIG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" BOCSIG

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 53 / 182

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL12442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IACOBINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂIACOBINI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CAIUS IACOB" ARAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEITIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL26842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂŞMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂŞMAŞ

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRUMUŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRUMUŞENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 54 / 182

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL13092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIRIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VLADIMIRESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31702.Nu

1. BAPTIST

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAILARION FELEA ARAD

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 55 / 182

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL13282.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZIMANDUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEPREUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

SEPREUŞ 2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23172.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 56 / 182

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL25262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL13262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 57 / 182

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL24442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL13422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL33222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

REZERVATDETASARECERERECATRA

LUCIAN

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL33272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SELEUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE HORGA

POPOVICI” SELEUŞ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

REZERVATDETASARECERERE

BÂCCRISTINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 58 / 182

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL24412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂNICERI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGRĂNICERI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12602.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

REZERVATOBLIGATIEDE

PREDAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DEZNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDEZNA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

REZERVATDIRECTOR

ÎN ALTAUNIT.

01.09.2021DRAGOȘDORICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 59 / 182

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL13852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL28432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR01.09.2018BOCIORTMIRELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 60 / 182

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL23352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂŞMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂŞMAŞ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRUMUŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRUMUŞENI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOCSIG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" BOCSIG

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MACEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 61 / 182

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL13672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL26872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 62 / 182

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL12392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT1 ORAFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL12622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIRIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CAIUS IACOB" ARAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL13812.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31722.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALAPAULIS, SCOALA

GIMNAZIALA USUSAU

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 63 / 182

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL31712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

ARAD 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL26862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuEDUCATIE VIZUALA

5/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23402.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuEDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 64 / 182

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

SPECIALPRESCOLAR3231

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR ITINERANT SI DESPRIJIN; INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR SPECIAL;PROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR2516

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALPRESCOLAR2890

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

OR; INSTITUTORPENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRESCOLAR2513

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR13122.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP"CURCUBEUL COPIILOR"

ARAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13172.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP"CURCUBEUL COPIILOR"

ARAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 65 / 182

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR13232.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP"CURCUBEUL COPIILOR"

ARAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13862.Nu

1. Nu

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR32742.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

REZERVATDETASAREINT INVCOROI

MONICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR26892.Nu

1. Nu

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR26222.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10372.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 66 / 182

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR26882.Nu

1. Nu

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13922.Nu

1. Nu

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR32922.Nu

1. Nu

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATCFP31.08.2020

RECHTENWALD CSILLA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13912.Nu

1. Nu

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR31592.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI

RURAL

DOROBANŢI

GRĂDINIŢA PPDOROBANŢI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATCIC08.12.2020

TIBAFISCHERCSILLA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33102.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU

RURAL

ZIMANDUNOU

GRĂDINIŢA PP ZIMANDUNOU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATDETASARECERERE

BOLDILDIKO

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 67 / 182

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR17522.Nu

1. Nu

RURAL

ZIMANDUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR27622.Nu

1. Nu

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13952.Nu

1. Nu

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13972.Nu

1. Nu

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR26122.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATCIC08.05.2020

DUKASZILVIA EVA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR27082.Nu

1. Nu

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATCIC02.04.2021

NAGY IRENE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 68 / 182

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR16152.Nu

1. Nu

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR32852.Nu

1. Nu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI

RURAL

DOROBANŢI

GRĂDINIŢA PPDOROBANŢI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATDETASAREINT INV

NEMETHEMESE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR23432.Nu

1. Nu

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR23942.Nu

1. Nu

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC08.06.2020

BURZAMIRABELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR24452.Nu

1. Nu

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33202.Nu

1. Nu

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATDETASARECEREREPROȚIUCANDREEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 69 / 182

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR33172.Nu

1. Nu

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATDETASARECERERE

ȘCUNDEAGEORGIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR32672.Nu

1. Nu

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATDETASAREINT INV

HOTARANLOREDANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR32602.Nu

1. Nu

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPOST

ELIBERATÎN URMA

DECESULUITITULARUL

UI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR33212.Nu

1. Nu

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATDETASARECERERE

ANDREICAROXANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR31492.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP "BAMBI"ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR32632.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP"ELEFĂNŢELUL ALFA"

ARAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC11.07.2020

FEHERCORNELINA

CRISTINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 70 / 182

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR19322.Nu

1. Nu

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC

07.03.2020CISMAS

FLORENTINA ANCA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13352.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP"CURCUBEUL COPIILOR"

ARAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

REZERVATPOSTRADIAT

DATORITADUBLĂRI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR32932.Nu

1. Nu

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC31.08.2020

SPĂTARSORINA

ANAMARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13652.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP"ELEFĂNŢELUL ALFA"

ARAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC25.03.2020

POPFLORINA-

DIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR12992.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP "PALATULFERMECAT" ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC

22.10.2019PASCU

MARIANASIMONA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR31192.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ DECARITATE "GOSEN" ARAD/

GRĂDINIŢA "GOSEN"ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 71 / 182

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR16222.Nu

1. Nu

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC10.07.2020PASLARIUADRIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13752.Nu

1. Nu

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13462.Nu

1. BAPTIST

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR11152.Nu

1. Nu

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18032.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP "PALATULFERMECAT" ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC12.08.2020

LUNGLILIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13982.Nu

1. Nu

RURAL

CHISINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISINDIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 72 / 182

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR13222.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP NR.14ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC19.11.2019

TATARRALUCA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13142.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP "PALATULFERMECAT" ARAD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC05.12.2019

STANGACIUANA MARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR26102.Nu

1. Nu

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR22432.Nu

1. Nu

RURAL

LIVADA

ŞCOALA GIMNAZIALĂLIVADA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC25.10.2020HITICAȘMIRELA

CAROLINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR20862.Nu

1. Nu

RURAL

VLADIMIRESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC06.05.2020PERJARIU

PAULAANCUȚA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR14112.Nu

1. Nu

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 73 / 182

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRESCOLAR21042.Nu

1. Nu

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13682.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

GRĂDINIŢA PP"ELEFĂNŢELUL ALFA"

ARAD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCIC24.08.2020

COVACILENUŢA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 74 / 182

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL24762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 10/1

REZERVATDIRECTOR30.08.2020

DEACLUCICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL31122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuEURITMIE

14/4

VACANT

1. Da

1 ani

COREGRAFIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ESTETICA SI TEORIASPECTACOLULUI 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL31302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuFARMACIE /MANAGEMENTUL

CALITATII 0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL31312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuFARMACIE /MANAGEMENTUL

PROIECTELOR 0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL10392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23462.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 75 / 182

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

SIRB ZOREL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL27162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"MOISE NICOARĂ" ARAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"MOISE NICOARĂ" ARAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 16/0

REZERVATDIRECTOR

ÎN ALTAUNIT.

31.08.2020TODERICIOVIDIU-FLORIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL26232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 76 / 182

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL29542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURAHONŢ

LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE 11/0

REZERVATDIRECTOR31.08 2020PAIUSANTEODOR

GHEORGHE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 77 / 182

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL31132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuFIZICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuFIZICA

14/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR01.09.2021PASCALAU

MARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ARON COTRUŞ" ARAD

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

FIZICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuFIZICA

2/0

VACANTFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23482.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuFIZICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 78 / 182

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL23622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIMAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMAND

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuFIZICA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURAHONŢ

LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23542.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL25622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 79 / 182

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL27732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuFIZICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuFIZICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU" ARAD

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuFIZICA

2/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL29582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEPREUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

SEPREUŞ 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"REGINA MARIA" ARAD

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR9.01.2021GAVREACORINA-

LUMINITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 80 / 182

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL29602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuFIZICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL10412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuFIZICA

13/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020AVACOVICI

ADINACODRUTA

ELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL29562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL ECONOMICARAD

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

IN ALTĂUNITATETOCOIANDANIEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 81 / 182

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL22442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR31.08.2020

PALCUFELICIAAMELIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL26492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuFIZICA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂNICERI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGRĂNICERI

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIRIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuFIZICA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 82 / 182

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL14372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IACOBINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂIACOBINI

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

ARAD 2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27302.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuFIZICA

18/0

REZERVATCIC12.03.2020

CIALMATEODOR

VLADIMIR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuFIZICA

2/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL10402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuFIZICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TAUŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTAUŢ

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 83 / 182

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL23602.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL23632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIŞAGUNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANDREI ŞAGUNA"ANDREI ŞAGUNA 2. Nu

FIZICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CAIUS IACOB" ARAD

2. NuFIZICA

16/2

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 84 / 182

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL11212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuFIZICA

2/0

VACANT2 OREFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14222.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuFIZICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂŞMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂŞMAŞ

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRFURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEITIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

2. NuFIZICA - CHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 85 / 182

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL22452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuFIZICA - CHIMIE

18/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

ÎN ALTĂUNITATE

31.08.2020MIHUȚAMILICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuFIZICA - CHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuFIZICA - STIINTE

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuFORME MUZICALE

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL26932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuGEOGRAFIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 86 / 182

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL14442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

GEOGRAFIE5/0

REZERVATDIRECTOR

ÎN ALTAUNIT.

31.08.2020FAUR

STEFAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuGEOGRAFIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 87 / 182

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL23362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuGEOGRAFIE

7/1

REZERVATDIRECTOR09.01.2021RADUCAN

SORINAUREL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23652.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuGEOGRAFIE

8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂŞMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂŞMAŞ

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞILINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞILINDIA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHISINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISINDIA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 88 / 182

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL15672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14602.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANTFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MACEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVADA

ŞCOALA GIMNAZIALĂLIVADA

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuGEOGRAFIE

5/0

REZERVATDIRECTOR

ÎN ALTAUNIT.

01.09.2017FAUR

STEFAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 89 / 182

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL23672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELNAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL SEBEŞAN"

FELNAC 2. NuGEOGRAFIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23722.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuGEOGRAFIE

8/2

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26252.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27192.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuGEOGRAFIE

9/0

REZERVATCERERE 1/2NORMA

HLASZNIKPETRUPAVEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuGEOGRAFIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 90 / 182

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL17962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuGEOGRAFIE

7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZIMANDUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. Nu

GEOGRAFIE1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL10522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuGEOGRAFIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

ARAD 2. NuGEOGRAFIE

10/0

REZERVATDETASAREINT INVBLIDARELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuGEOGRAFIE

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DEZNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDEZNA

2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31432.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE

7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 91 / 182

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL15802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLEŞCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

2. NuGEOGRAFIE - LIMBAENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR2980

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuGIMNASTICAAEROBICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

GIMNASTICAAEROBICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR2979

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuGIMNASTICAAEROBICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

GIMNASTICAAEROBICA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2. NuINFORMATICA

8/0

REZERVATDIRECTOR31.08.2020BRAITIURAMONA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuINFORMATICA

13/5

REZERVATDIRECTOR

ÎN ALTAUNIT.

09.01.2021CRISANTEODOR

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL26402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuINFORMATICA

18/0

REZERVATCIC31.08.2020

CRIHANRONELA

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL26502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuINFORMATICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuINFORMATICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 92 / 182

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL23772.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuINFORMATICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURILECOPIILOR1490

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

CLUBUL COPIILOR SEBIŞ

2. NuINFORMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuINFORMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL29812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL25682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23802.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28322.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 93 / 182

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL14542.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14182.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

INFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 15/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020MIHAIESOVIDIU

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL14512.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 15/3

VACANT

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 94 / 182

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL29862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLEŞCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 95 / 182

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL31042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 96 / 182

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL15072.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

INFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. Nu

INFORMATICA SITEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

REZERVAT

REZERVAREDIRECTORsept 2020

POPAALEXANDRU

LUCIAN-Post pentru

stabilireaobligației de

predaredirector/dire

ctoradjunct(art.

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRFURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CAIUS IACOB" ARAD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TAUŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTAUŢ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VLADIMIRESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 97 / 182

Page 98: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL23842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 14/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELNAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL SEBEŞAN"

FELNAC 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL23862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEPREUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

SEPREUŞ 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU" ARAD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL14662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 98 / 182

Page 99: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL21112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MACEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DIECI

ŞCOALA GIMNAZIALĂDIECI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ARON COTRUŞ" ARAD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL15152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT1 ORAFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 99 / 182

Page 100: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL15212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂŞMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂŞMAŞ

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2519

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 100 / 182

Page 101: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

SPECIALPRIMAR2524

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALPRIMAR2527

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALPRIMAR2816

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

15/0

REZERVATCIC10.03.2020CIORNEILAURA

DACIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2575

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

INVATATORITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

REZERVATCIC

12.01.2020SANTAIULIAPAULA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 101 / 182

Page 102: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

SPECIALPRIMAR2893

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2927

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR14742.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR23962.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR23972.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR23982.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 102 / 182

Page 103: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR28332.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14722.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR31932.Nu

1. Nu

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

24/0

VACANTZERINDUL

MIC

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10512.Nu

1. Nu

RURAL

PEREGUMIC

ŞCOALA PRIMARĂPEREGU MIC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR23952.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

24/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17552.Nu

1. Nu

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 103 / 182

Page 104: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR19472.Nu

1. Nu

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

24/0

REZERVATCFP01.01.2019

ZABANANIKO

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18832.Nu

1. Nu

RURAL

ZIMANDUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR23272.Nu

1. Nu

RURAL

GURAHONŢ

LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR28422.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTA DOUAȘANSĂ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR28352.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTA DOUASANSĂ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19662.Nu

1. Nu

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATPENSIE DE

BOALĂ21.01.2020

BUTACIMARIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 104 / 182

Page 105: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR19702.Nu

1. Nu

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCIC

01.09.2018MIHALIDORINA

FLORENTINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14852.Nu

1. Nu

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATDIRECTOR09.01.2021

DAVIDVICTOR-

GHEORGHE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15552.Nu

1. Nu

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR31342.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

ŞCOALA PRIMARĂ"SFÂNTUL IERARH

NICOLAE" ARAD 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10502.Nu

1. Nu

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR24012.Nu

1. Nu

RURAL

ŞAGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCIC31.12.2019GORGAN

LOREDANA-MANUELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 105 / 182

Page 106: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR30852.Nu

1. Nu

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATC.F.P. RĂULOREDANA31.08.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2929

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR14922.Nu

1. Nu

RURAL

ŞEITIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR10492.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTA DOUASANSA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR15442.Nu

1. BAPTIST

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16302.Nu

1. Nu

RURAL

BOCSIG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" BOCSIG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATPENSIE DEBOALĂ

31.08.2020HORHATTEODOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 106 / 182

Page 107: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR22472.Nu

1. Nu

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCIC 2020VARADI

RAMONAEMILIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR32682.Nu

1. Nu

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATDETASAREINT INVPRECUP

ANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR32912.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ARON COTRUŞ" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCFP31.08.2020TĂMÎIANMIRELA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR32652.Nu

1. BAPTIST

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVATDETASAREINT INV

OPREANUCRISTINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR33192.Nu

1. Nu

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATDETASARECERERETĂMAȘ

TEODORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2928

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 107 / 182

Page 108: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR28792.Nu

1. Nu

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR29912.Nu

1. Nu

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR29902.Nu

1. Nu

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR15052.Nu

1. BAPTIST

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVATCIC

31.08.2020NEGRU

LACRIMATEODORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17862.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANTA DOUASANSA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17912.Nu

1. Nu

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 108 / 182

Page 109: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

SPECIALPRIMAR3234

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR32942.Nu

1. Nu

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATPENSIONARGRAD IIDUDAȘ

VOICHIȚA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR33002.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATREZERVATLIDER

SINDICALMOLNARLAVINIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15502.Nu

1. BAPTIST

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15572.Nu

1. Nu

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16252.Nu

1. Nu

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCIC12.12.2018

PLISCAMIRELA

MIHAELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 109 / 182

Page 110: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PRIMAR16432.Nu

1. Nu

RURAL

IACOBINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂIACOBINI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCIC14.07.2020

GROZARALUCA

GABRIELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14942.Nu

1. Nu

RURAL

ŞEITIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR15022.Nu

1. Nu

RURAL

HĂŞMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂŞMAŞ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATALES

LOCAL/PARLAMENTAR31.08.2020

POPACORNEL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR32642.Nu

1. Nu

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCIC13.04.2021

ȘTEFEAFLORENTINA RAMONA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR31482.Nu

1. Nu

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

20/0

REZERVATCIC21.05.2020

ISTVANIOANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR32002.Nu

1. Nu

RURAL

FELNAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL SEBEŞAN"

FELNAC 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

SARBA)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 110 / 182

Page 111: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL31452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

18042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuISTORIA TEATRULUIUNIVERSAL SI

ROMANESC 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL12542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuISTORIE

2/0

REZERVATREDUCERENORMAMARCUT

IOAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL29932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuISTORIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuISTORIE

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. Nu

ISTORIE5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. NuCULTURA CIVICA -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuISTORIE

17/2

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 111 / 182

Page 112: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL22482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuISTORIE

6/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

IN ALTAUNITATE

31.08.2020VLAD

CLAUDIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL33162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuISTORIE

18/0

REZERVATDETASARECERERE

ROXIN ANAMAGDALEN

A

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MACEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

2. NuISTORIE

18/0

VACANTTITULARTRANSFERA

T PRINCONCURS

2019

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL33182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuISTORIE

6/0

REZERVATDETASARECERERECLEPE

ELISABETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞILINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞILINDIA

2. Nu

ISTORIE5/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIEECONOMICO –FINANCIARA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuISTORIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15132.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuISTORIE

14/0

REZERVATDIRECTOR31.08.2021HUSZARIK

ALEXANDRINA -

NICOLETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂNTÂNELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÂNTÂNELE

2. NuISTORIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 112 / 182

Page 113: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL15102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuISTORIE

7/0

REZERVATDIRECTOR01.09.2021BURCĂUMIHAIOVIDIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15162.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuISTORIE

1/0

VACANTA DOUAȘANSĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuISTORIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuISTORIE

7/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020ARDELEANRAMONA

IOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuISTORIE

8/0

REZERVATDIRECTOR09.01.2021

IGAVENIAMINGHEORGHE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL24182.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 113 / 182

Page 114: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL25882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuISTORIE

0/0

REZERVATPOSTDUBLAT - A

FOSTRADIAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL24132.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuISTORIE

9/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuISTORIE

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR20.12.2020CRET IOANNICOLAE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCODOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN MARSIEU"

SOCODOR 2. Nu

ISTORIE10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -EDUCATIE

INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuISTORIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 114 / 182

Page 115: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL27802.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. Nu

ISTORIE0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

ECONOMICO -FINANCIARA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. Nu

ISTORIE3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA -

EDUCATIE 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15342.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuISTORIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCAȚIE CIVICĂ9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuISTORIE

9/0

REZERVATCERERE 1/2NORMAMARTIN

ANTONIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. Nu

ISTORIE6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

EDUCATIEINTERCULTURALA -GANDIRE CRITICA SI

DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

ECONOMICO -FINANCIARA 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuISTORIE

0/3

VACANT2 ORE ADOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 115 / 182

Page 116: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL25982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuISTORIE

10/0

REZERVAT

DIRECTORÎN ALTAUNIT.

31.08.2021BOBA

CRISTINASTELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuISTORIE

7/0

REZERVATDIRECTOR01.09.2021

LAZARDANIELAFLORICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂNICERI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGRĂNICERI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

18/0

REZERVATCIC04.01.2021

FETIȚACLAUDIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL33152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

12/0

REZERVATDETASARECEREREDUMALIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

10/0

REZERVATDIRECTOR31.08.2020

COSTEALUMINITAMONICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELNAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL SEBEŞAN"

FELNAC 2. NuISTORIE - LIMBAENGLEZA

12/1

REZERVATCIC

01.11.2020BOCSE

ANDREEAEMILIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL28452.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuISTORIE - LIMBAGERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 116 / 182

Page 117: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

CLUBURILECOPIILOR3000

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuJUDO

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

JUDO3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALLICEAL2809

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuKINETOTERAPIE

3/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020NICODIN

IOANOCTAVIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2895

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuKINETOTERAPIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuLIMBA BULGARA-MATERNA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

REZERVATOBLIGATIENORMA

INSPECTORMOLER

CAMELIA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL33292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATDETASARECERERE JUD

SM FOLDICORINA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATC.F.P.MIRON

FLORINA31.08.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL28962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuLIMBA ENGLEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 117 / 182

Page 118: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL31462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APATEU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE POPOVICI"

APATEU 2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31572.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL32142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

LIMBA ENGLEZA9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL25732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 118 / 182

Page 119: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL29302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuLIMBA ENGLEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

ARAD 2. NuLIMBA ENGLEZA

1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16082.Nu

1. BAPTIST

Limba română

Limba engleză

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

LIMBA ENGLEZA7/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15332.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 119 / 182

Page 120: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL15352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PEREGUMIC

ŞCOALA PRIMARĂPEREGU MIC

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGNEŞTI

ŞCOALA PRIMARĂIGNEŞTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

REZERVATPOSTREZERVATOBLIGATIE

NORMADIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATCIC31.06.2020STANESCUTEODORAADRIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL31062.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATC.F.P.PENESCU

ALESSANDRA 31.08.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 120 / 182

Page 121: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL17012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞILINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞILINDIA

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL33142.Nu

1. Nu

Limba românăŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

RURAL

SÂMBĂTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN MANUILĂ"

SÎMBĂTENI 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATDETASARECEREREPURTAN

TEODORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

2/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIMAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMAND

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

0/0

VACANTPOSTRADIAT

(DUBLAT)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuLIMBA FRANCEZA

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 121 / 182

Page 122: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL28482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL33132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATDETASARECERERELUPEI

CODRUȚA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TAUŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTAUŢ

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

REZERVATCERERE 1/2NORMA

VOINESCUDIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 122 / 182

Page 123: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL16532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR01/09/2019

POPLAVINIADIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOCSIG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE POP" BOCSIG

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVATPENSIE DEBOALĂ

31.08.2020HORHATTEODOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEPREUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

SEPREUŞ 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. Nu

LIMBA FRANCEZA8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CAIUS IACOB" ARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞILINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞILINDIA

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 123 / 182

Page 124: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL10612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRUMUŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRUMUŞENI

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

REZERVATDIRECTOR09.01.2021

PUTNICLAURA

CORNELIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL22822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DEZNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDEZNA

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 124 / 182

Page 125: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL10592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞAGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MACEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

LIHANCEANU LIDIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂŞMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂŞMAŞ

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SELEUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE HORGA

POPOVICI” SELEUŞ 2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PILU

ŞCOALA GIMNAZIALĂPILU

2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 125 / 182

Page 126: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL22882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVATDIRECTOR01.09.2019

DUCADIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Da

LICEAL24492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"MOISE NICOARĂ" ARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuLIMBA FRANCEZA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuLIMBA FRANCEZA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 126 / 182

Page 127: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL15462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

01.2021ILISIA ANA-

MARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRFURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuLIMBA FRANCEZA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHISINDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCHISINDIA

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuLIMBA FRANCEZA

1/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuLIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 127 / 182

Page 128: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL17172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

VACANT2 OREFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL ECONOMICARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATCIC17.06.2020MITRACHECRISTINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuLIMBA GERMANA

13/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

2. NuLIMBA GERMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 128 / 182

Page 129: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL17332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂBUTENI

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL ECONOMICARAD

2. NuLIMBA GERMANA

18/0

REZERVATCIC15.01.2020JURCOANEBERNADET

H

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15512.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuLIMBA GERMANA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU" ARAD

2. NuLIMBA GERMANA

6/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VLADIMIRESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

2. NuLIMBA GERMANA

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR21.12.2020

RUSDANIELA

IOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2. NuLIMBA GERMANA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28512.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuLIMBA GERMANA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuLIMBA GERMANA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26272.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuLIMBA GERMANA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 129 / 182

Page 130: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL28042.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuLIMBA GERMANA

18/0

REZERVATCIC21.03.2020

COSTEAGEORGIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ARAD

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ARON COTRUŞ" ARAD

2. NuLIMBA GERMANA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24912.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuLIMBA LATINA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. Nu

LIMBA LATINA2/0

REZERVAT

REZERVAREDIRECTOR31.12.2020

PASCADORINELA

SORINA-Post pentru

stabilireaobligației de

predaredirector/dire

ctoradjunct(art.

20) ||

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL25002.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIMAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMAND

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 130 / 182

Page 131: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL25042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TAUŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTAUŢ

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCODOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN MARSIEU"

SOCODOR 2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR2 PECICA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEPREUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

SEPREUŞ 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"MOISE NICOARĂ" ARAD

2. NuLIMBA LATINA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL10642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuLIMBA LATINA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 131 / 182

Page 132: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL15612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuLIMBA LATINA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FÂNTÂNELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÂNTÂNELE

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuLIMBA LATINA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuLIMBA LATINA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL25062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 132 / 182

Page 133: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL17612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"REGINA MARIA" ARAD

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MACEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PAVEL COVACI" MACEA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuLIMBA LATINA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL10632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuLIMBA LATINA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuLIMBA LATINA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15632.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuLIMBA LATINA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEITIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLEŞCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuLIMBA LATINA

1/0

REZERVATCIC18.12.2019VANCEA

ANAMARIA-LUCIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 133 / 182

Page 134: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL24962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuLIMBA LATINA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuLIMBA LATINA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuLIMBA LATINA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂCĂRAND

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SELEUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE HORGA

POPOVICI” SELEUŞ 2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 134 / 182

Page 135: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL26992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DEZNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDEZNA

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuLIMBA LATINA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuLIMBA LATINA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂNICERI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGRĂNICERI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 135 / 182

Page 136: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL17502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT1 ORAFRECVENTA

REDUSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL24972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FELNAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL SEBEŞAN"

FELNAC 2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL33092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVATDETASARECERERE

NAGYANIKO

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/9

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/10

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 136 / 182

Page 137: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL16612.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PĂDURENI" CHIŞINEU

CRIŞ 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVATCIC05.10.2018OZE KINGA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30792.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27862.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30122.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

22/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL15722.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR30112.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

23/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FRUMUŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂFRUMUŞENI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16812.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 137 / 182

Page 138: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL33112.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

RURAL

PLEŞCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATDETASARECERERE

VESALUCRETIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA(GIMNAZIU) 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2021TURNEAMARIUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

ARAD 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 138 / 182

Page 139: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL18442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

01.2021ILISIA ANA-

MARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOROBANŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATER GODO MIHALY"

DOROBANŢI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/0

REZERVATPOST

RADIAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16662.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA18/0

REZERVATCIC

09.06.2020GAVRISLUCIA

VIORICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25382.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL33122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

REZERVATDETASARECEREREPAȘCUPAUL

BIANCA

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

REZERVATREDUCERENORMAGORCEAADELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 139 / 182

Page 140: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL10812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINĂ9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/1

REZERVATCIC18.12.2019VANCEA

ANAMARIA-LUCIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15882.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuLIMBA SLOVACA-MATERNA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 140 / 182

Page 141: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL24622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuLIMBA SPANIOLA

0/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18092.Nu

1. Nu

Limbaucraineană

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuLIMBA UCRAINEANA-MATERNA

21/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMANAGEMENTARTISTIC

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20932.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuMATEMATICA

9/1

REZERVATREZERVAREDIRECTOR01.09.2021

SOIMUBENIAMINGABRIEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TAUŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂTAUŢ

2. NuMATEMATICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERMEI

LICEUL TEORETICCERMEI

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATCIC9.07.2020

SOPT DANAALEXANDRA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL24982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

2. NuMATEMATICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25672.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuMATEMATICA

4/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 141 / 182

Page 142: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL21692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuMATEMATICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuMATEMATICA

10/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

IN ALTĂUNITATE

31.08.2020SFÂRÂILĂ

REMUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL25602.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuMATEMATICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL25632.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. Nu

MATEMATICA8/0

REZERVAT

REZERVAREDIRECTORsept 2020

POPAALEXANDRU

LUCIAN-Post pentru

stabilireaobligației de

predaredirector/dire

ctoradjunct(art.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIŞAGUNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANDREI ŞAGUNA"ANDREI ŞAGUNA 2. Nu

MATEMATICA0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuMATEMATICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL20892.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

STOICAMIRCEAMARIO

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 142 / 182

Page 143: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL27012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ADEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"OLOSZ LAJOS" ADEA

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuMATEMATICA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuMATEMATICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL32762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuMATEMATICA

14/0

REZERVATDETASAREINT IV CREȚ

CARMEN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATCIC

11.05.2020POPA

CRINA-DIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

2. NuMATEMATICA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL33032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATDETASAREINT INVPOLEACFLORICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IRATOŞU

ŞCOALA GIMNAZIALĂIRATOŞU

2. NuMATEMATICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 143 / 182

Page 144: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL30582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuMATEMATICA

1/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR21.12.2020CARUNTUMIRCEA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIŞAGUNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANDREI ŞAGUNA"ANDREI ŞAGUNA 2. Nu

MATEMATICA12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR26.12.2020

GOLDIŞDANIELA -

RODICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRZAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRZAVA

2. NuMATEMATICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuMATEMATICA

0/0

REZERVATPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREDUCERECU 2 ORE31.08.2020DOCLEANU

IOAN,DOCLEANUMĂRIOARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEITIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

2. NuMATEMATICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂNICERI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGRĂNICERI

2. NuMATEMATICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuMATEMATICA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 144 / 182

Page 145: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL30182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuMATEMATICA

6/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuMATEMATICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL30802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020MLADINSOFIA

FLORICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMĂGEL

ŞCOALA GIMNAZIALĂHĂLMĂGEL

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂBRANI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM MULLER

GUTTENBRUN" ZĂBRANI 2. NuMATEMATICA

0/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuMATEMATICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuMATEMATICA

0/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuMATEMATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 145 / 182

Page 146: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL25112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATDIRECTOR31.08.2020

IVANNICOLETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂDĂRENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂZĂDĂRENI

2. NuMATEMATICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL19332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuMATEMATICA

1/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SEMLAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DR.IOAN DANICICO"

SEMLAC 2. NuMATEMATICA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRNOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂTÎRNOVA

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuMATEMATICA - FIZICA

10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

NEAMȚMOISE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL32542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuMATEMATICA - FIZICA

18/0

REZERVATC.F.P.HOSZU

GERLADIN31.08.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuMECANICA /MECANICA

12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR09.01.2021CODREANCRISTIANDIMITRIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 146 / 182

Page 147: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL31142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuMECANICA /MECANICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuMECANICA /MECANICA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020ZDRENTAN

MIHAITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuMECANICA /MECANICA

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuMECANICA /MECANICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuMECANICA /MECANICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuMECANICA /MECANICA

2/0

REZERVATREDUCERECU 2 ORE

BLAGALAVINIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1613

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 147 / 182

Page 148: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL30602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

6/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1611

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuMEDIA SI POLIGRAFIE/ TEHNICI

POLIGRAFICE 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL29372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuMEDICINA GENERALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL24192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

2. NuMEDICINA GENERALA

14/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020

BRANRENATELILIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL29382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuMEDICINA GENERALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL22302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

2. NuMEDICINA GENERALA

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL29392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuMEDICINA GENERALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

POSTLICEAL29402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuMEDICINA GENERALA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 148 / 182

Page 149: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA DE CAMERA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICA DECAMERA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 149 / 182

Page 150: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/1

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/2

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 11/1

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: VIOLA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 11/3

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 5/1

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CONTRABAS

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 150 / 182

Page 151: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/1

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/1

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 15/3

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMPETA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

30452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: OBOI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2021TUDORANMARINELA

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 151 / 182

Page 152: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMBON -

TUBA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 152 / 182

Page 153: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/1

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 15/3

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 10/2

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: VIOLA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

19432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CLUBURILECOPIILOR2048

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

CLUBUL COPIILORCHIŞINEU CRIŞ

2. NuMUZICA USOARAVOCALA SI

INSTRUMENTALA 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 153 / 182

Page 154: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

CLUBURILECOPIILOR3022

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuMUZICA VOCAL -INSTRUMENTALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

20492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuMUZICA VOCALATRADITIONALAROMANEASCA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAVOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PALATELECOPIILOR3023

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuORCHESTRAPOPULARA / TARAF

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ORCHESTRADE MUZICAPOPULARA -

TARAF(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURAHONŢ

LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

3/2

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

STAGII DEPREGATIREPRACTICA

27772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)5/5

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL2881

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HĂLMAGIU

LICEUL TEHNOLOGIC"MOGA VOIEVOD"

HĂLMAGIU 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL2880

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 154 / 182

Page 155: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

POSTLICEAL22192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL22202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL22182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

POSTLICEAL29412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 22/0

VACANT

1. Da

1 ani

SANATATE SIASISTENTA

PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL2899

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

12/1

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 155 / 182

Page 156: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PROFESIONAL1623

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

3/4

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL2882

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

20/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

1/5

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

18/8

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 156 / 182

Page 157: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL28592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 16/8

VACANT

1. Da

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

STAGII DEPREGATIREPRACTICA

20542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ILARION FELEA" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)19/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL1628

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 3/0

VACANTA DOUASANSA

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL2861

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 157 / 182

Page 158: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL28622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 15/11

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26352.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 23/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 22/2

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 11/11

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 15/9

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL2885

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 158 / 182

Page 159: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

PROFESIONAL2884

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MEDIA SI POLIGRAFIE

/ TEHNICIPOLIGRAFICE)

18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MEDIA SIPOLIGRAFIE /

TEHNICIPOLIGRAFICE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL2971

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL2901

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL2900

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)20/0

VACANT

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL20122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBIŞ

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 159 / 182

Page 160: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL30272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURAHONŢ

LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 2/2

VACANT

1. Nu

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL2886

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1638

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

16/8

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL31152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ZOOTEHNIST-VETERINAR /ZOOTEHNIST-VETERINAR)

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ZOOTEHNIST -VETERINAR /

ZOOTEHNIST -VETERINAR

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 160 / 182

Page 161: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL30292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL33072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR3030

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

PALATUL COPIILOR ARAD

2. NuPRIETENIIPOMPIERILOR

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRIETENIIPOMPIERILOR

(PALATE SICLUBURI ALE

COPIILOR)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL3233

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2904

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

30922.Nu

1. Nu

Limba românăLiceul Tehnologic Beliu,Liceul Teoretic Cermei,

Școala Gimnazială Craiva,Școala Gimnazială

,,Gheorghe Popovici”Apateu, cu obligația de

catedra la Liceul TeoreticCermei (PSIHOLOGIE 2

ore)

URBAN

ARAD

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSE ŞI DE

ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ ARAD

2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA3161

2.Nu

1. Nu

Limba slovacă

LICEUL TEORETIC ”J GTAJOVSKY” NĂDLAC

URBAN

ARAD

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSE ŞI DE

ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ ARAD

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATCIC22.12.2020ZIMBRAN

ANACAROLINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2911

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 161 / 182

Page 162: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

SPECIALGIMNAZIAL2910

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2913

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2912

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2582

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

REZERVAT

CIC13.02.2020BULBOACASTEFANA

LOIS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2584

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

REZERVATCIC

19.01.2020HASAS

KATALIN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2554

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALGIMNAZIAL2548

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALGIMNAZIAL2547

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALGIMNAZIAL2580

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN16/0

REZERVATCIC

13.01.2020BUCEA

MADALINA-CRISTINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 162 / 182

Page 163: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

SPECIALPRIMAR2557

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALGIMNAZIAL2556

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. NuPROFESOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALGIMNAZIAL2908

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CENTRELOGOPEDIC

EINTERSCOLA

RE

32512.Nu

1. Nu

Limba românăUnități de învățământ din

mediul rural care nubeneficiază de servicii

logopedice

URBAN

ARAD

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSE ŞI DE

ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ ARAD

2. Nu

PROFESOR LOGOPED16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CENTRELOGOPEDIC

EINTERSCOLA

RE

31242.Nu

1. Nu

Limba română

Liceul Teoretic Sebiș,Școala Gimnazială Bârsa,Școala Gimnazială Buteni

URBAN

ARAD

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSE ŞI DE

ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ ARAD

2. NuPROFESOR LOGOPED

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CENTRELOGOPEDIC

EINTERSCOLA

RE

31232.Nu

1. Nu

Limba românăLiceul Teoretic ,,Jozef

Gregor Tajovsky” Nădlac,Școala Gimnazială ,,Ștefan

Bozian” Șeitin

URBAN

ARAD

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSE ŞI DE

ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ ARAD

2. Nu

PROFESOR LOGOPED16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

CENTRELOGOPEDIC

EINTERSCOLA

RE

31212.Nu

1. Nu

Limba română

Liceul Tehnologic „StefanHell” Sântana, ȘcoalaGimnazială Sântana

URBAN

ARAD

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSE ŞI DE

ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ ARAD

2. NuPROFESOR LOGOPED

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL29752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. DaPROFESORPREPARATOR(NEVAZATOR) 19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 163 / 182

Page 164: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL29742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. DaPROFESORPREPARATOR(NEVAZATOR) 20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALLICEAL2920

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR09.01.2020

CIRINFLORENTIN

A

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL29852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIALPRIMAR2915

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2914

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

25612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

29182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

29162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

25692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

CENTRUL ŞCOLARPENTRU EDUCAŢIEINCLUZIVĂ ARAD 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

REZERVATCIC11.01.2020CRACIUNTEODORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 164 / 182

Page 165: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL18492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuPSIHOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURAHONŢ

LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

2. NuPSIHOLOGIE

4/0

REZERVATFUNCȚIONAR PUBLIC 0109 202 DANANDREEA

PAULA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL25012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DEELECTRONICĂ ŞI

AUTOMATIZĂRI "CAIUSIACOB" ARAD

2. NuPSIHOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuPSIHOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuPSIHOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22022.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuPSIHOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

2. NuPSIHOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26372.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuPSIHOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 165 / 182

Page 166: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL21752.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuPSIHOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuPSIHOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL18502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuPSIHOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuPSIHOLOGIE -SOCIOLOGIE - STUDII

SOCIALE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL16462.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23892.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuRELIGIE BAPTISTA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18512.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ARON COTRUŞ" ARAD

2. NuRELIGIE BAPTISTA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL25792.Nu

1. BAPTIST

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuRELIGIE BAPTISTA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22272.Nu

1. BAPTIST

Limba română

RURAL

ŞAGU

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞAGU

2. NuRELIGIE BAPTISTA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 166 / 182

Page 167: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL20162.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ARAD

2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24672.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22852.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"ELENA GHIBA BIRTA"

ARAD 2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20562.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuRELIGIE BAPTISTA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17182.Nu

1. BAPTIST

Limba română

RURAL

GROŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27902.Nu

1. BAPTIST

Limba română

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuRELIGIE BAPTISTA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30322.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"IULIU MOLDOVAN" ARAD

2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16512.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU" ARAD

2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL27282.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"MOISE NICOARĂ" ARAD

2. NuRELIGIE BAPTISTA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 167 / 182

Page 168: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL17152.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

RELIGIE BAPTISTA9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18552.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

RURAL

OLARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂOLARI

2. NuRELIGIE

EVANGHELICA -CONFESIUNEAAUGUSTANA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18572.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21972.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

SINTEAMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂSINTEA MARE

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21242.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18192.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VÂRFURILE

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂRFURILE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18262.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BÂRSA

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÎRSA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL20632.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 168 / 182

Page 169: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL21272.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PEREGUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂPEREGU MARE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20582.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

USUSĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TEODOR PĂCĂŢIAN"

USUSĂU 2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21872.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VLADIMIRESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂVLADIMIRESCU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL23062.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"VASILE GOLDIŞ" ARAD

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24542.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22062.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28662.Nu

1. ORTODOX

Limbagermană

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL30372.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ŞEPREUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VELICIU"

SEPREUŞ 2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27952.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 169 / 182

Page 170: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL26572.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29882.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL16602.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL27922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18712.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CONOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN CICIO-POP"

CONOP 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17352.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PLEŞCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂPLEŞCUŢA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL21892.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CRAIVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂCRAIVA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16542.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24722.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Da

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 170 / 182

Page 171: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL30342.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CURTICI

LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGĂ" CURTICI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18842.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ŞIŞTAROVĂŢ

ŞCOALA PRIMARĂ "SEVERBOCU" ŞIŞTAROVĂŢ

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18782.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ANDREIŞAGUNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ANDREI ŞAGUNA"ANDREI ŞAGUNA 2. Nu

RELIGIE ORTODOXA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22082.Nu

1. ORTODOX

Limba slovacă

RURAL

FELNAC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL SEBEŞAN"

FELNAC 2. NuRELIGIE ORTODOXADE RIT VECHI

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL26082.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

PĂULIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂPĂULIŞ

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27102.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18882.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

BELIU

LICEUL TEHNOLOGICBELIU

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20262.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

ALMAŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20672.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

VĂRĂDIADE MUREŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CRISTIAN HERBEI"VĂRĂDIA DE MUREŞ 2. NuRELIGIE

PENTICOSTALA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 171 / 182

Page 172: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL20682.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE BĂLCESCU"

ARAD 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17372.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

FÂNTÂNELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂFÂNTÂNELE

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16632.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL31082.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ADAM NICOLAE" ARAD

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30382.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28672.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16682.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18322.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

ZĂRAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂZARAND

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18922.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

ŞIRIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 172 / 182

Page 173: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL27962.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20602.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20652.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20662.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

IACOBINI

ŞCOALA GIMNAZIALĂIACOBINI

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22112.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

ŞIMAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMAND

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22232.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21942.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

PETRIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22262.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL24812.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 173 / 182

Page 174: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL18302.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

SELEUŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE HORGA

POPOVICI” SELEUŞ 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16712.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

AGRIŞUMARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂAGRIŞU MARE

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30642.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

10/0

REZERVATREZERVAREDIR ADJ

IGASCLAUDIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL30822.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

PÂNCOTA

LICEUL TEORETICPÂNCOTA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL21912.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

BATA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PATRICHIE POPESCU"

BATA 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24572.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL23202.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

GURAHONŢ

LICEUL "IOAN BUTEANU"GURAHONŢ

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

9/0

REZERVATDIRECTOR

ÎN ALTAUNIT.

31.08.2020SULINCEAN

MANUEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL23902.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

INEU

COLEGIUL "MIHAIVITEAZUL" INEU

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16752.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

SATU NOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SIMONYI IMRE" SATU

NOU 2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 174 / 182

Page 175: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL20702.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

VÂNĂTORI

ŞCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20692.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ZERIND

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"TABAZDI KAROLY"

ZERIND 2. NuRELIGIE REFORMATA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22292.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

PEREGUMIC

ŞCOALA PRIMARĂPEREGU MIC

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26382.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

COLEGIUL"CSIKYGERGELY" ARAD

2. NuRELIGIE REFORMATA

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18962.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ARON COTRUŞ" ARAD

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL26582.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27982.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL27932.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ŞOFRONEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL IOVĂNAŞ"

ŞOFRONEA 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20322.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ARAD

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 175 / 182

Page 176: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL25832.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

VINGA

LICEUL TEHNOLOGICVINGA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL31472.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

MAILAT

ŞCOALA GIMNAZIALĂMAILAT

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20332.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ZIMANDUNOU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MORA FERENC"ZIMANDU NOU 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuSOCIOLOGIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuSOCIOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21802.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuSOCIOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuSOCIOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17602.Nu

1. BAPTIST

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICBAPTIST "ALEXAPOPOVICI" ARAD 2. Nu

SOCIOLOGIE -FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16982.Nu

1. Nu

Limba slovacă

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuSOCIOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 176 / 182

Page 177: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL28692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN HELL" SÂNTANA

2. NuSOCIOLOGIE -PSIHOLOGIE - STUDII

SOCIALE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuSOCIOLOGIE - STUDIISOCIALE

6/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL26702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DECONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUIARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2021

TICAGHEORGHIT

A

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL32482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL NAŢIONAL"PREPARANDIA-DIMITRIE

ŢICHINDEAL" ARAD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL28762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL28002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MINIŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"VASILE JUNCU" MINIŞ

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL NAŢIONAL DEINFORMATICĂ ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL32392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 16/0

VACANT

1. Da

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 177 / 182

Page 178: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

GIMNAZIAL19112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"REGINA MARIA" ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL28102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"FRANCISC NEUMAN"

ARAD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVATCIC10.04.2020

SASUCLAUDIA

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL21782.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞEITIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GROŞENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGROŞENI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"REGINA MARIA" ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR9.01.2021GAVREACORINA-

LUMINITA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL22122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIMAND

ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMAND

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 178 / 182

Page 179: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL20722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL20742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞICULA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"EMIL MONTIA" ŞICULA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL21862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEORETIC "ADAMMULLER GUTTENBRUNN"

ARAD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BIRCHIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ALEXANDRU MOCIONI"

BIRCHIŞ 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL24592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "SEVER BOCU"LIPOVA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL25972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COVĂSINŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CORNELIU MICLOSI"

COVĂSINŢ 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL29952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL SPECIAL "SFÂNTAMARIA" ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL22312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

ŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 179 / 182

Page 180: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL26602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIPOVA

LICEUL "ATANASIEMARIENESCU" LIPOVA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL26642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCODOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IUSTIN MARSIEU"

SOCODOR 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL22032.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ARAD

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL27232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL DE ARTE"SABIN DRAGOI" ARAD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVATCIC01.03.2021MANGĂUBIANCALAURA

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL17702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GRĂNICERI

ŞCOALA GIMNAZIALĂGRĂNICERI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MONEASA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE GROZA"

MONEASA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL30412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEORETIC "MIHAIVELICIU" CHISINEU-CRIS

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

GIMNAZIAL18372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DEZNA

ŞCOALA GIMNAZIALĂDEZNA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SECUSIGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂSECUSIGIU

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 180 / 182

Page 181: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL18702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PECICA

LICEUL TEORETIC"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIRIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN SLAVICI" ŞIRIA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL19072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CHIŞINEU-CRIŞ

LICEUL TEHNOLOGICCHIŞINEU CRIŞ

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR31.08.2020BĂIȘANUSTELIANA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL22152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SÂNTANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂSÂNTANA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SICOMUNICARII 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PROFESIONAL2887

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

INEU

LICEUL TEHNOLOGIC"SAVA BRANCOVICI" INEU

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1711

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NĂDLAC

LICEUL TEORETIC "JOZEFGREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC 2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL31182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL31172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD 2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 19/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 181 / 182

Page 182: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista posturilor ...indalimarad.ro/wp-content/uploads/2019/08/LISTA-POSTURI-23.08.2019.pdf · INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ARAD Lista

LICEAL30442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC"AUREL VLAICU" ARAD

2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL20762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARAD

COLEGIUL TEHNOLOGICDE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ARAD 2. NuVETERINAR

0/0

VACANTPOST

RADIATNEREALIZA

RE PLANSCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

LICEAL17132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂVÂRŞIN

LICEUL TEHNOLOGIC”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN 2. NuZOOTEHNIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

182Pagina 182 /