info plasa sudata

of 17 /17
PLASE SUDATE Plasele sudate fac parte din gama produselor metalurgice, utilizate in armare a betonului. O utilizare secundara a plaselor sudate o constituie folosirea acestora pentru imprejmuiri precum si in diverse confectii metalice. Fabricarea plaselor sudate se face conform standardului SR 438/3-98. Diametrul barei de sarma folosita la fabricarea plaselor sudate poate varia intre Ø4 mm – Ø10 mm. Geometria sarmei profilate: tip BST - 500 M conform DIN 488; SR 438/4-98. Dimensiunile ochiurilor intre bare poate fi de 100 x 50; 100 x 100; 150 x 150; 200 x 200 mm. Dimensiunile standard de fabricatie ale panoului de plasa sudata sunt 5000x2000; 6000x2000; 5000x2150; 6000x2150 mm. BADUC va pune la dizpozitie mai multe tipuri de plase sudate, executate in conformitate cu standardele de mai sus. La cerere se pot executa plase sudate si cu alte dimensiuni de panou si ochiuri. Plasa sudata – utilizarea in armarea elementelor de constructii 5 februarie 2012 de Constructii Neamt Tipuri de plasa sudata utilizate la armarea structurilor din beton: Plasa sudata folosită în construcții (plasa de Buzau) poate fi produsă sub doua forme: plasa sudata din sârmă lisă (STNB) și plasa sudata din sârmă cu profil periodic (STPB), conform SR EN 438-3/98; SR EN 10080/2006. Caracteristicile plaselor sudate confecționate din STPB limita de curgere Rp 0,2 min. 460N/mm² rezistenta la tractiune Rm min.510N/mm² alungirea la rupere A10 min.8 forta de forfecare a nodului sudat Pf > 0,35Smax Rp 0,2

Author: sonia-leti

Post on 04-Jan-2016

175 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Despre plasa sudata

TRANSCRIPT

Page 1: Info Plasa Sudata

PLASE SUDATE

Plasele sudate fac parte din gama produselor metalurgice, utilizate in armare a betonului. O utilizare

secundara a plaselor sudate o constituie folosirea acestora pentru imprejmuiri precum si in diverse confectii

metalice.

Fabricarea plaselor sudate se face conform standardului SR 438/3-98. Diametrul barei de sarma folosita la

fabricarea plaselor sudate poate varia intre Ø4 mm – Ø10 mm. Geometria sarmei profilate: tip BST - 500 M

conform DIN 488; SR 438/4-98. Dimensiunile ochiurilor intre bare poate fi de 100 x 50; 100 x 100; 150 x 150;

200 x 200 mm. Dimensiunile standard de fabricatie ale panoului de plasa sudata sunt 5000x2000;

6000x2000; 5000x2150; 6000x2150 mm.

BADUC va pune la dizpozitie mai multe tipuri de plase sudate, executate in conformitate cu standardele de

mai sus.

La cerere se pot executa plase sudate si cu alte dimensiuni de panou si ochiuri.

Plasa sudata – utilizarea in armarea elementelor de constructii5 februarie 2012 de Constructii Neamt

Tipuri de plasa sudata utilizate la armarea structurilor din beton:

Plasa sudata folosită în construcții (plasa de Buzau) poate fi produsă sub doua forme:

plasa sudata din sârmă lisă (STNB) și plasa sudata din sârmă cu profil periodic (STPB),

conform SR EN 438-3/98; SR EN 10080/2006.

Caracteristicile plaselor sudate confecționate din STPB limita de curgere Rp 0,2 min. 460N/mm²

rezistenta la tractiune Rm min.510N/mm²

alungirea la rupere A10 min.8

forta de forfecare a nodului sudat Pf > 0,35Smax Rp 0,2

Dimensiuni standard de fabricatie / livrare pentru plasa sudata

LIVRARE

Pachete care conțin între 20-100 bucăți plase, în funcție de diametrul sârmei.

Indicații de utilizare a plaselor sudate

Page 2: Info Plasa Sudata

Armarea cu plasa sudata este posibilă și recomandabilă în

special la elementele de suprafață, plane sau curbe: plăcile planșeelor, pereții, zidurile

de sprijin, radierele etc. Un exemplu încă și mai concret: pereții unei case vechi, cu

zidărie din cărămidă, casă pe care vreți să o păstrați. Singura metodă prin care puteți

aduce rezistența acestor pereți la valorile recomandate de normativele actuale în

construcții este armarea cu plasă sudată! Nu se admite armarea cu plasa sudata a

elementelor solicitate predominant la întindere sau torsiune.

De asemenea, nu se admite armarea cu plase sudate a elementelor structurale cu rol

important în protecția antiseismică a structurii de rezistență, de exemplu a nivelelor

inferioare ale construcțiilor cu diafragme.

Cea mai bună soluție pentru creșterea rezistenței pereților unei case vechi, sau

construită conform unor normative depășite, referitoare la rezistența la seism, este

armarea acestora cu plasă sudată.

Diametrul minim acceptat depinde de tipul oțelului utilizat la fabricarea barelor ce

alcătuiesc plasele sudate. Totuși, din rațiuni ce țin de riscul de deformare la punerea în

operă, dar și de pericolul sporit de coroziune, nu se acceptă un diametru mai mic de 5

mm (doar la elementele prefabricate în spații uzinate se acceptă diametre de 4 mm).

Cum transportăm, depozităm și verificăm plasele sudate

În privința transportului, cerința principală este ca plasele să nu se deformeze și să se

degradeze de la depozit și până în șantier. Ca atare, trebuie așezate cu mare grijă în

utilajul transportor, apoi descărcate cu aceeași grijă. Depozitarea se face cât mai

aproape de locul de punere în operă, pentru a reduce la minimum numărul de

manipulări.

Așezarea plaselor se face pe orizontală, poziția verticală fiind acceptată doar atunci

când ea este singura posibilitate. Pentru a evita murdărirea şi corodarea plaselor, este

interzis ca acestea să fie montate direct pe pământ!

Page 3: Info Plasa Sudata

Înainte de a fi folosite, plasele se verifică. Cele care prezintă degradări și deformări

peste limitele admise de SR 438/3/98, dar și cele ale căror noduri nesudate ale ultimelor

două bare transversale sunt în număr mai mare de 5% din numărul total de noduri al

fiecăreia se elimină. Înainte de punerea în operă, plasele se curăţă de eventualele urme

de murdărie, grăsime, rugină neaderentă, vopsea etc.

Înnădirea plaselor sudate

De cele mai multe ori, o singură plasă nu poate acoperi în întregime tot peretele ce

urmează a fi armat. În această situație se folosesc mai multe plase, care se înnădesc.

Dacă înnădirea urmează să se facă pe zone întinse, se recomandă ca numărul

înnădirilor în aceeași secțiune să nu fie mai mare de 50% din aria totală de armătură din

secțiunea considerată.

Aceeași condiție va fi respectată și în cazul armării cu mai multe plase suprapuse,

așezate pe un singur rând sau pe mai multe rânduri. Îmbinările prin suprapunere vor fi

amplasate, pe cât posibil, în zonele mai puţin solicitate – în niciun caz pe muchiile

determinate de intersecția a doi pereți vecini!

Nodurile plaselor suprapuse vor fi decalate pe o distanță de cel puţin 1.3 x L, unde L

este lungimea de suprapunere a plaselor. Iată, alăturat, un tabel cu valorile minime ale

lungimii de suprapunere L:

În zonele de înnădire, plasele suprapuse vor fi legate între ele, la colțuri, cu sârmă;

când lungimile pe care se înnădesc plasele sunt mai mari de 4 m, se va prevedea, în

afara legăturilor de la colțuri, și o legătură suplimentară intermediară. În niciun caz nu

se va folosi sudura la înnădirile plaselor!

În toate cazurile se recomandă să nu se prevadă mai mult de două plase suprapuse în

secțiuni curente, deci să nu se ajungă la mai mult de trei plase suprapuse în zonele de

înnădire.

Îndoirea plaselor sudate

Page 4: Info Plasa Sudata

Plasele sudate nu se înnădesc pe muchia determinată de doi pereți, ci în câmpul unuia

dintre pereți. Altfel spus, una dintre plase trebuie îndoită pe muchie pentru a ajunge pe

peretele vecin, unde urmează să se facă suprapunerea cu cealaltă plasă.

Cum se face îndoirea? Regula este ca, la îndoire, nodurile să se găsească pe partea

interioară (concavă) a îndoiturii şi în afara zonei curbe. Se va urmări ca distanța dintre

secțiunea în care începe îndoitura și axul celui mai apropiat nod sudat să fie de cel

puțin 2.5 d, unde d este diametrul barelor de rezistență. Se permite derogarea de la

această regulă doar în cazul în care barele plaselor au diametrul de cel mult 8 mm.

În aceste condiții, plasa sudata se poate îndoi cu nodurile la exterior și fără limita de

distanță amintită mai sus, cu condiția ca raza de curbură să fie de minimum 3 d.

Betonarea plaselor sudate

Plasele se așează la aproximativ 3 cm de perete, cu

ajutorul unor dibluri și distanțieri din material plastic, pentru a asigura o acoperire optima

de beton. Înainte de betonare se face o umezire a pereților, udându-i din abundență, în

mai multe reprize. Betonarea se începe de jos și se execută continuu și uniform, până

la terminarea lucrării

Decizia de a folosi armarea cu plase sudate se ia, în general, în funcţie de forma elementului structural, normativele în vigoare, specifice fiecărei ţări, dovedindu-se foarte avantajoasă din

Page 5: Info Plasa Sudata

punct de vedere al costurilor și al montajului pe șantier. În cele mai frecvente situații, panourile de plase sudate se montează pe suprafețe neregulate și de asemenea trebuie să se ţină cont și de golurile prevăzute.Astfel, pentru a evita costurile inutile, comandând o cantitate mult mai mare de panouri, este de preferat ca estimarea cantităţii necesare să fie cât mai exactă.

Armarea cu plase sudate se recomandă în special pentru armarea elementelor de suprafaţă, plane sau curbe, ca de exemplu: plăcile planşeelor, pereţi, ziduri de sprijin, radiere. În unele cazuri, armarea cu plase sudate a elementelor liniare s-a dovedit a fi avantajoasă; în aceste situaţii, carcasele de armătură se confecţionează prin îndoirea plaselor. Plasele sudate sunt carcase plane de armătură, confecționate din bare din oțel-beton dispuse pe douã direcții perpendiculare și sudate electric în punctele de intersecție.

Utilizând funcţiile inteligente de optimizare disponibile în Autodesk Advance Concrete, atât plasele sudate simple cât şi cele îndoite pot fi poziționate şi distribuite rapid, indiferent de forma elementelor armate. Astfel vom obține planuri de armare corecte, o estimare a cantităţii de plase sudate necesare cât mai precisă, pe scurt efort minim și, implicit, costuri reduse!

Armarea rapidă a elementelor de orice formă şi orice dimensiune

Plasele sudate sunt carcase plane de armătură, confecţionate din bare din oţel-beton dispuse pe două direcţii perpendiculare şi sudate electric în punctele de intersecţie.

Cu ajutorul Autodesk Advance Concrete, panourile de plase sudate pot fi distribuite cu uşurinţă, indiferent de dimensiunile suprafeţei sau de forma acesteia.

În funcţie de forma suprafeţei, Autodesk Advance Concrete dispune automat panourile!

În cazul în care există goluri, Autodesk Advance Concrete le detectează, iar decuparea plaselor sudate se realizează automat!

Utilizând armarea cu plase sudate din Autodesk Advance Concrete se poate arma orice tip de element plan, indiferent de gradul de complexitate, formă şi dimensiuni.

Page 6: Info Plasa Sudata

Poziţionarea şi modificarea automată a plaselor sudate

Pentru a realiza planul de armare, se pleacă de la planul de cofraj creat automat pentru elementul ce urmează a fi armat, utilizându-se funcţiile specifice pentru plasele sudate din Autodesk Advance Concrete. 

Tipurile de plase sudate se vor alege fie din baza de date a programului, fie se pot predefini foarte simplu.

Din fereastra de proprietăţi, se poate alege şi modifica:

Tipul de plasă sudată Modul de orientare a panourilor Acoperirea cu beton Lungimea de suprapunere a panourilor Modul de reprezentare etc.

         

Panourile de plasă sudată pot fi create :

Page 7: Info Plasa Sudata

Individual – utilizatorul indică poziţia fiecărui panou Automat – utilizatorul indică doar forma cofrajului şi, în mod automat, panourile vor fi amplasate în interioul

conturului.

 

Carcasele de armătură se pot confecţiona şi prin îndoirea plaselor.

Dacă proprietăţile plaselor sudate au fost modificate, actualizarea acestora se realizează automat.

Cataloage de plase sudate disponibile, în funcţie de normativele specifice fiecărei ţări

În funcţie de normativele specifice fiecărei ţări, utilizatorul de Autodesk Advance Concrete poate alege diverse tipuri de plase sudate, direct din catalogul disponibil. 

Page 8: Info Plasa Sudata

În plus, oricând se pot adăuga şi modifica alte tipuri de plase sudate. 

Fereastra de proprietăţi a catalogului este intuitivă, putându-se oricând adăuga sau modifica plase.

Autodesk Advance Concrete dispune de cataloage specifice fiecărei ţări:

Germania - DIN 1045-1 Australia - AS3600 Austria - ÖNORM B 4200/7 Belgia - NBN A 24-302 Canada - CSA A23 Statele Unite ale Americii - CSA A 23 Franţa - NF A 35-016/024 Olanda - NEN 6008 Italia - DM96 Norvegia / Suedia - Nps500, Nps700 Polonia - PN-B-03264 Cehia - CSN 731201 România - P 59-86 Anglia - BS 4483 2005 Elveţia - SIA Rusia - ГOCT 23279-85 ,ГOCT 8478-81

Page 9: Info Plasa Sudata

Optimizarea automată şi reutilizarea resturilor de plase sudate

Pentru un consum optim de plase sudate, Autodesk Advance Concrete dispune de funcţii avansate de optimizare a resturilor.

Pentru a vizualiza resturile de plase sudate, se apelează la funcţia specifică "Creează Plase sudate din resturi". 

Pe plan, se vor observa, marcate cu linie roşie, resturile de la plasele sudate repartizate.

Acestea pot fi înlocuite utilizând opţiunile din bara de instrumente afişată "Reciclează".

Optimizarea plaselor sudate se realizează automat - înlocuirea automată a resturilor.

Page 10: Info Plasa Sudata

Vizualizarea plaselor ce s-au înlocuit şi resturile de plase sudate, după procesul de optimizare, se marchează pe plan.

Se pot genera automat extrase de armare, specifice plaselor sudate. De asemenea, este posibilă şi crearea unui extras pentru decupaje.

 

Page 11: Info Plasa Sudata

Ce trebuie să ştim despre calitatea plasei sudate zincateLa fluxurile noastre de producţie se efectuează un control riguros al calităţii produselor finite. Se controlează fiecare rulou de plasă fabricată pentru corespundere următorilor parametri: greutate, calitatea sudurii, diametrul sârmei. Acest lucru ne permite să reducem la maximum cantitatea de rebut, plasat în reţeaua comercială. Toate produsele noastre se marchează prin etichete speciale cu indicarea parametrilor şi simbolului firmei.

 Există două metode de zincare: 1. Electrolitic – sedimentarea zincului pe suprafaţa sârmei din compuşii de zinc prin electroliză (se obţine o acoperire mai fină). 2. Zincare la cald – prin trecerea sârmei prin topitură de zinc (se obţine o acoperire mai groasă). Există două metode de sudare a plasei zincate: 1. Zincarea sârmei, apoi sudarea plasei (cantitatea de zinc de pe plasă corespunde cantităţii de zinc de pe sârma zincată). 2. Sudarea plasei, apoi zincarea sârmei, care se deosebeşte de prima metodă prin faptul, că locurile de sudare sunt zincate (cantitatea de zinc pe plasa zincată la cald este mai mare decât cantitatea de zinc de pe sârmă din contul îngroşării zincului în locurile de sudare). La procurarea plasei sudate zincate cumpărătorul vrea să obţină un produs, care să nu fie supus coroziunii un timp îndelungat. Iar acest lucru depinde direct de cantitatea de zinc de pe suprafaţa sârmei. De aceea trebuie de ştiut care este cantitatea de zinc în grame/m2  de pe suprafaţă sârmei din care este executată plasa sudată zincată:- Sudată din sârmă zincată electrolitic circa 10 g/m2.- Sudată, apoi zincată electrolitic circa 20 g/m2.- Sudată din sârmă zincată la cald circa 50 g/m2.- Sudată, apoi zincată la cald 130 g/m2.

Page 12: Info Plasa Sudata

 Compania RULTEHCOM S.R.L. fabrică plasă sudată din sârmă zincată la cald, cu conţinutul de zinc 50-70 g/m2, ceea ce este îndeajuns ca plasa să nu corodeze în decursul a  10-15 ani. La momentul actual situaţia este alta. Pe piaţă au apărut noi producători de plase sudate, care în goană după profit, cumpără sârmă mai ieftină, zincată prin metoda galvanică (cu o cantitate mică de zinc). De aceea la procurarea plaselor metalice sudate trebuie să  aflaţi care este cantitatea de zinc de pe suprafaţa acestor plase. Plasa sudată zincată cu conţinutul cel mai scăzut de zinc este cea mai ieftină şi totodată cea mai puţin durabilă, plasa cu cea mai mare cantitate – cea mai scumpă şi mai durabilă. Conform datelor noastre statistice de vânzări majoritatea cumpărătorilor preferă plasa sudată zincată executată din sârmă zincată la cald de diametru mare, aceasta reprezintă cea mai optimă corelaţie preţ-calitate. Un ne specialist în producţia de plase nu va putea deosebi după aspectul exterior metoda de fabricare a plasei sudate zincate. Respectiv, el nu va putea evalua durata de exploatare a plasei procurate. Dar metoda de fabricare se indică în certificatul de conformitate şi pe etichete. Cei mai mulţi comercianţi declară cinstit metoda de fabricare. Comercianţii chinezi se străduiesc să nu ascundă faptul, că plasa a fost fabricată prin metoda de zincare la cald. Acest lucru îl  menţionează în denumirea plasei. În acest caz ei indică înainte de denumirea plasei "hot dip" sau "hot dipped". Dacă în denumirea plasei este indicat "elektro" aceasta înseamnă, că plasa este zincată prin metoda electrolitică. Dacă aţi observat în locurile de sudare puncte întunecate, să ştiţi că nu sunt defecte, doar că plasa a fost sudată din sârmă zincată, dar să aflaţi care este grosimea stratului de zinc pe această sârmă aceste pete întunecate nu vă vor ajuta. Dacă în locurile de sudare nu există pete negre, în acest caz plasa este zincată după sudare. Dacă în locurile de sudare există o mică îngroşare a stratului de zinc, aceasta înseamnă că avem în faţă o plasă zincată după sudare prin metoda de zincare la cald. Pe această plasă cantitatea de zinc este de 100-130 g/m2 şi poate să ne servească 20-25 ani. Nu trebuie să avem dubii că în locurile de sudare sub petele întunecate nu există zinc. Este. Totodată, chiar dacă pe suprafaţa zincată în careva loc nu va fi zinc, totuna metalul nu va fi supus coroziunii atât timp, cât alături pe suprafaţă este zinc. Acestea sunt legile oxidării. Totodată trebuie de memorizat, că pe plasa care este zincată prin metoda zincării la cald se conţine mai mult zinc, fiindcă zincul mai întâi de toate se acumulează mai mult  în locurile de sudare. Adică, când peste 10-20 ani plasa se va coroda,  locurile de sudare  nu vor fi supuse coroziunii. Majoritatea cumpărătorilor nu vor să plătească mai mult pentru zincul în exces, după părerea lor, în locurile de sudare şi procură o variantă mai optimă de plasă: sudată din sârmă zincată la cald  (cu pete negre în locurile de sudare). Anume prin aceasta se explică faptul, că plasa sudată (sudată din sârmă zincată la cald) se cumpără în volume mult mai mari. Astfel: dacă în locurile de sudare există pete întunecate, înseamnă că această plasă a fost fabricată din sârmă deja zincată. Dacă, privind sârma din care este executată plasa, este greu să ne pronunţăm dacă este zincată sau nu, dacă suprafaţa sârmei este foarte netedă, este foarte probabil, că această sârmă este zincată prin metoda electrolitică şi conţine aproximativ  10 g/m2 de zinc. Este cea mai ieftină plasă sudată. În alte cazuri această sârmă este fabricată prin metoda de cufundare a sârmei în topitură de zinc şi cantitatea de zinc pe această sârmă este circa 50-70 g/m2. Este plasa cu cea mai optimă corelaţie preţ-calitate.

Despre plasa sudata 

Page 13: Info Plasa Sudata

Armarea betonului cu plase sudate Plasa sudata este un compus metalurgic constand dintr-o carcasa plana de armatura din bare de otel-beton. Aceste bare sunt dispuse perpendicular si sudate electric in fiecare punct de intersectie. In functie de modalitatea de executie, plasa poate fi:- De serie mica sau de serie mare- STNB (din sarma lisa) sau STPB (din sarma cu profil periodic) Caracteristicile de baza ale acestor plase sunt rezistenta la tractiune, limita de curgere, forta de forfecare a nodurilor si alungirea la rupere. Dupa cum probabil stii deja, acest tip de armatura este ideal atunci cand se doreste sporirea rezistentei peretilor unei constructii. Bineinteles, in functie de natura constructiei, se opteaza pentru diametre specifice ale barelor care alcatuiesc plasa, de minim 5 mm. Daca te intrebi care este diferenta intre armaturile pe baza de otel beton si cele din plasa, explicatia este cat se poate de simpla: plasa se foloseste la suprafata, indiferent daca este vorba de unghiuri drepte sau curbe. Mai exact, acest tip de sudura este integrat in placile care compun pereti, ziduri de sprijin sau plansee, dar in nici un caz nu se foloseste la elementele structurale supuse la torsiune constanta. Cei mai multi producatori comercializeaza plasa sudata sub forma de panouri cu dimensiuni standard de 5.000 sau 6.000 x 2.000 respectiv 5.000 sau 6.000 x 2.150 mm. Ochiurile din structura plasei variaza, ca dimensiuni, intre 200 x 200, 150 x 150 si 100 x 50 sau 100 mm. Aceste dimensiuni se inscriu in niste standarde precise, dar, la cerere, poti beneficia si de modele personalizate, inscrise in cu totul alte dimensiuni. Dispunerea plaselor se face in functie de natura suportului, dupa cum urmeaza: - Placile sprijinite pe grinzi, centuri sau pereti – dispuse pe o singura directie, crucis sau in jurul golurilor- Placile sprijinite pe stalpi – dispuse sub forma de plansee dala sau plansee ciuperci- Placile sprijinite pe  peretii structurali – in structura peretilor monoliti sau a panourilor prefabricate de dimensiuni mari- Placile din fundatii – dispuse pentru armarea talpilor fundatiilor, cu dimensiuni standard de minim 7.1 mm- Grinzile de sustinere – armate cu etrieri constituiti din plase sudate Indiferent de unde alegi sa procuri plasa sudata sau unde intentionezi sa o utilizezi, este important sa ai in vedere urmatoarele aspecte: - Modul ideal de transport si pastrare a plaselor este pozitionarea la orizontala, nu la verticala!- Este recomandata evitarea pozitionarii direct pe pamant, pentru o mai buna conservare, in sensul ca placile nu se murdaresc si nici nu se corodeaza- In timpul manipularii lor trebuie evitata, pe cat posibil, degradarea sau indoirea- Orice ajustari necesare in functie de dimensiunile structurilor in care vor fi integrate trebuie facute cu dispozitive si utilaje special destinate manipularii lor 

Page 14: Info Plasa Sudata

Ca o ultima observatie, nu uita ca, desi aceste plase se echizitioneaza individual, utilizarea lor presupune un proces de betonare. Betonarea se face insa dupa fixarea plaselor cu distantieri din dibluri de plastic respectiv umezirea peretilor in repetate randuri, pentru aderenta maxima. Fara indoiala, informatiile de mai sus au doar scop orientativ. Fiecare alegere trebuie facuta prin raportarea la detaliile de proiect, asa ca nu trebuie decat sa ne contactezi si noi iti vom oferi consultanta necesara pentru a lua cele mai bune decizii.