ianuarie 2016 - jpa romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/jpa_tax_update_201601.pdf · efectele...

of 9 /9
IANUARIE 2016 I. FOARTE IMPORTANT Ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA – MO nr. 5 din 05.01.2016 Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA" – MO nr. 8 din 06.01.2016 Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 22 din 13.01.2016 Ordinul stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA. Ordiul nu aduce modificari semnificative si este mai degraba menit sa asigure concordanta cu noul Cod Fiscal (in ceea ce priveste trimiterile la articolele din Codul Fiscal). Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt: a) analiza persoanei impozabila din punct de vedere formal pentru a se vedea daca aceasta are dreptul juridic sa efectueze activitati economice, daca are autorizate obiectele de activitate si nu se afla in situatia de la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, temei normativ ce permite inmatricularea unei societati prin declaratia administratorului ca nu desfasoara activitati economice la sediul social sau la sediile secundare; b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise infractiuni in cazierul fiscal; c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere (evaluare pe baza declaratiei 088). Pentru inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a depasirii plafonului de 220.000 lei conform art. 316 alin. (1) lit. b) din noul Cod fiscal nu sunt enumerate criterii de conditionare a inregistrarii in scopuri de TVA. Ordinul a intrat in vigoare incepand cu 01.01.2016. Ordinul nu aduce modificari semnificative si este mai degraba menit sa asigure concordanta cu noul Cod fiscal. Hotararea clarifica si detaliaza modul de aplicare al Noului Cod fiscal intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Normele metodologice cuprind 10 titluri corelate cu structura noului Cod fiscal.

Upload: danghanh

Post on 06-Feb-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

I . FOARTE IMPORTANT

Ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor

pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de

TVA – MO nr. 5 din 05.01.2016

Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea

modelului si continutului formularului (088)

"Declaratie pe propria raspundere pentru

evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura

activitati economice care implica operatiuni din

sfera TVA" – MO nr. 8 din 06.01.2016

Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015

privind Codul fiscal – MO nr. 22 din 13.01.2016

Ordinul stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in

scopuri de TVA a societatilor care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr.

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt

supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in

scopuri de TVA.

Ordiul nu aduce modificari semnificative si este mai degraba menit sa asigure

concordanta cu noul Cod Fiscal (in ceea ce priveste trimiterile la articolele din

Codul Fiscal).

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a

persoanelor impozabile sunt:

a) analiza persoanei impozabila din punct de vedere formal pentru a se

vedea daca aceasta are dreptul juridic sa efectueze activitati economice,

daca are autorizate obiectele de activitate si nu se afla in situatia de la art.

15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, temei normativ ce permite

inmatricularea unei societati prin declaratia administratorului ca nu

desfasoara activitati economice la sediul social sau la sediile secundare;

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care

solicita inregistrarea in scopuri de TVA, si nici persoana impozabila insasi nu

au inscrise infractiuni in cazierul fiscal;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a

capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care

implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere

(evaluare pe baza declaratiei 088).

Pentru inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a depasirii plafonului de

220.000 lei conform art. 316 alin. (1) lit. b) din noul Cod fiscal nu sunt enumerate

criterii de conditionare a inregistrarii in scopuri de TVA.

Ordinul a intrat in vigoare incepand cu 01.01.2016.

Ordinul nu aduce modificari semnificative si este mai degraba menit sa

asigure concordanta cu noul Cod fiscal.

Hotararea clarifica si detaliaza modul de aplicare al Noului Cod fiscal intrat

in vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Normele metodologice cuprind 10

titluri corelate cu structura noului Cod fiscal.

Page 2: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

Ordinul aproba:

1. Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/platitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;

2. Procedura de reactivare a contribuabililor/platitorilor declarati inactivi; 3. Procedura de indreptare a erorilor materiale; 4. Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor/platitorilor declarati

inactivi a contribuabililor/platitorilor radiati;

Contribuabilul/Platitorul persoana juridica sau orice entitate fara personalitate

juridica este declarat inactiv si ii sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind

efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) nu isi indeplineste, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie

declarativa prevazuta de lege;

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea

unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal

identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constatata ca nu functioneaza la domiciliul fiscal

declarat;

d) inactivitatea temporara inscrisa la registrul comertului;

e) durata de functionare a societatii este expirata;

f) societatea nu mai are organe statutare;

g) durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

Contribuabilii declarati inactivi potrivit procedurii aplicabile inainte de intrarea in

vigoare a prezentului ordin isi pastreaza aceasta calitate, pana la indeplinirea

conditiilor de reactivare prevazute de lege.

Pe perioada cat contribuabilii/platitorii sunt declarati inactivi, le sunt aplicabile

procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea si

colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului

general consolidat.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, contribuabilii/platitorii declarati inactivi

nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru

nedepunerea declaratiilor.

Contribuabililor/platitorilor declarati inactivi li se anuleaza, din oficiu, inregistrarea

in scopuri de TVA, incepand cu data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate.

Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA datorita

declararii inactivitatii fiscale, la reactivare vor solicita inregistrarea in scopuri de

TVA, la organul fiscal competent. Inregistrarea in scopuri de TVA se considera

valabila incepand cu data comunicarii Deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza Registrul

contribuabililor / platitorilor inactivi/reactivati, care este afisat pe site-ul ANAF.

Ordinul nr. 3846/2015 pentru aprobarea

procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de

procedura fiscala, precum si pentru aprobarea

modelului si continutului unor formulare – MO

nr. 14 din 08.01.2016

Page 3: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

Ordinul nr. 4160/2015 privind modificarea si

completarea unor reglementari contabile – MO

nr. 21 din 12.01.2016

Legea nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonantei

de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind

acordarea unor facilitati fiscale – MO nr. 24 din

13.01.2016

Ordinul nr. 52/2016 privind aprobarea

calculatorului pentru determinarea deducerilor

personale lunare pentru contribuabilii care

realizeaza venituri din salarii la functia de baza,

incepand cu luna ianuarie 2016, potrivit

prevederilor art. 77 alin. (2) si ale art. 66 din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr.

52 din 25.01.2016

Ordinul modifica si completeaza Reglementarile contabile privind situatiile

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,

aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014.

Principalele modificari sunt:

Valorile peste care o societate este obligata sa auditeze societatea sunt publicate in lei, respectiv:

Total active: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 EUR);

Total cifra de afaceri: 32.000.000 (echivalentul a 7.300.000 EUR)

Numar mediu de angajati: 50 Pentru exercitiul financiar al anului 2015, entitatile care aplica Ordinul

1.802/2014 intocmesc situatii financiare anuale corespunzator categoriei in care se incadreaza potrivit pct. 9 din reglementarile respective, pe baza balantei de verificare intocmite la data de 31 decembrie 2015 (microentitati, entitati mici, entitati mari).

Este prevazuta modalitatea de intocmire a situatiilor financiare pentru entitatile care au anul financiar diferit de anul calendaristic.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul MFP nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 6 iulie 2010.

Legea aduce cateva modificari si completari in ceea ce priveste acordarea unor

facilitati fiscale:

Contribuabilii care, pana la 31 martie 2016, isi vor achita datoriile restante la 30

septembrie 2015 fata de bugetul de stat, vor putea beneficia de anularea

penalitatilor de intarziere si dobanzilor aferente;

Contribuabilii care, pana la 30 iunie 2016, isi platesc o cota de 45,8% din debite,

pot beneficia si de anularea de la plata a unei cote de 54,2 % din dobanzile aferente

obligatiilor principale;

Se aduc unele completari pentru contribuabilii care beneficiaza de esalonari la plata

si/sau suspendarea unui act administrativ fiscal si care doresc sa beneficieze de

anularea accesorilor.

Ordinul aproba calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare

pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza,

incepand cu luna ianuarie 2016.

Incepand din Ianuarie 2016, salariatii care au un venit brut lunar din salarii:

mai mic sau egal cu 1.500 de lei si nu au persoane in intretinere declarate angajatorului, deducerea personala se va majora de la 250 lei la 300 de lei. Deducerea poate ajunge pana la 800 lei, in functie de numarul persoanelor in intretinere;

Page 4: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

intre 1.501 si 3.000 lei se stabileste un calcul degresiv, in functie de numarul persoanelor in intretinere;

peste 3.000 lei, nu se acorda nicio deducere. Este prezentat algoritmul de calcul utilizat la calculul deducerilor personale lunare

degresive in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane

aflate in intretinerea contribuabilului.

Principalele modificari aduse Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei

de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de

asigurari sociale de sanatate:

Se modifica felul in care angajatii isi pot lua concediu medical. Astfel, incepand cu data de 20.01.2016, inainte de a ajunge la medic pentru a solicita concediu, angajatii trebuie sa obtina de la angajator o adeverinta prin care sa se specifice calitatea de asigurat, dar si zilele de concediu medical avute in ultimele 12 luni. Pentru a fi acceptate la decontare, platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, conform noului model. Valabilitatea adeverintei nu mai este de trei luni, ci de numai 30 de zile, iar pe document nu mai este trecut codul de diagnostic pentru boala, ci numai codul indemnizatiei;

Medicul curant din spital elibereaza certificatele de concediu medical numai in ziua externarii pacientului;

La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice;

Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi tratate in tara unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul la tratament in strainatate.

Ordinul aduce precizarile necesare pentru marfurile aflate sub incidenta

obligatiilor vamale, si anume prestarile de servicii elegibile de scutirea de TVA,

potrivit noului Cod fiscal.

Normele prevad instructiuni privind aplicarea scutirilor de TVA la traficul

international de bunuri, impreuna cu documentele necesare pentru justificarea

scutirii de TVA pentru operatiuni prevazute la art 295 (1) Cod Fiscal.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului

finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a

scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri.

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea si

completarea Normelor de aplicare a prevederilor

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005

privind concediile si indemnizatiile de asigurari

sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul

ministrului sanatatii si al presedintelui Casei

Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006

– MO nr. 46 din 20.01.2016

I I . Formulare s i declarat i i

Ordinul nr. 4147/2015 privind aprobarea Normelor

de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata

pentru traficul international de bunuri, prevazute la

art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind

Codul fiscal – MO nr. 26 din 14.01.2016

Page 5: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

Ordinul nr. 3769/2015 privind declararea

livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe

teritoriul national de persoanele inregistrate in

scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si

continutului declaratiei informative privind

livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe

teritoriul national de persoanele inregistrate in

scopuri de TVA – MO nr. 11 din 07.01.2016

Ordinul nr. 90/2016 pentru aprobarea continutului

cererii de acordare a esalonarii la plata si a

documentelor justificative anexate acesteia,

precum si a Procedurii de aplicare a acordarii

esalonarii la plata de catre organul fiscal central –

MO nr. 45 din 20.01.2016

Ordinul aproba modelul si continutul formularului (394) "Declaratie

informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul

national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA“.

Declaratia 394 va fi completata si depusa de catre persoanele inregistrate in scopuri

de TVA insa va cuprinde operatiunile de livrari sau achizitii catre/de la toate

persoanele (platitoare sau neplatitoare de TVA).

Intrare in vigoare: incepand cu 1 aprilie 2016.

Termen de depunere:

pentru perioada fiscala trimestrul, Formularul 394 pe primul trimestru se va depune conform noului model la data 25 aprilie 2016 ;

pentru perioada fiscala LUNA, se va depune vechiul formular pentru lunile ianuarie si februarie 2016, urmand ca pana la 25 aprilie 2016 sa se depuna noul format de declaratie atat pentru luna martie 2016, cat si pentru ianuarie si februarie 2016 prin care vor fi inlocuite declaratiile depuse anterior.

Persoana impozabila ce depune declaratia 394 trebuie sa declare:

a) plaja de facturi aferenta perioadei de raportare;

b) numarul total de facturi emise in perioada de raportare, declarand inclusiv

facturile stornate, anulate sau autofacturile;

Foarte important: in Declaratia 394 se vor declara toate bonurile fiscale emise, fie

ca sunt facturi simplificate, fie ca pe acestea nu se precizeaza codul de identificare

al cumparatorului, atat ca numar total de bonuri fiscale cat si ca valoare.

Ordinul aproba:

Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central;

Continutul cererii de acordare a esalonarii la plata si documentele justificative anexate acesteia.

Organele fiscale centrale pot acorda, la cererea debitorilor, esalonari la plata pe o

perioada de cel mult 5 ani. Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile

fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile

prevazute de lege.

Esalonarile la plata a obligatiilor fiscale se solicita de catre debitor in baza unei cereri

depuse la registratura organului fiscal competent.

Page 6: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata emise in baza prevederilor

Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011 isi pastreaza

valabilitatea. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul

ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011.

Prin actul normativ mentionat au fost aprobate urmatoarele proceduri:

1. Procedura de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal in cazul

contribuabililor supusi inregistrarii in registrul comertului. Se aplica contribuabililor care au obligatia inregistrarii in registrul comertului si care

au obligatia inregistrarii/modificarii domiciliului fiscal la/de la organul fiscal central,

in urmatoarele situatii:

daca se solicita inregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor, in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat sau la locul in care se afla majoritatea activelor;

daca se solicita modificarea domiciliului fiscal, inclusiv in cazul in care se modifica sediul social.

Pentru inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun la organul

fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal formularul 050

"Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", insotit

de documente doveditoare ale informatiilor inscrise in acesta.

2. Procedura de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal in cazul contribuabililor care sunt supusi inregistrarii la organele fiscale.

Aceasta procedura se aplica contribuabililor care au obligatia inregistrarii la organul

fiscal si care au obligatia inregistrarii/modificarii domiciliului fiscal, si anume:

persoanelor juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica; persoanelor fizice care exercita profesii libere.

Contribuabilii mentionati mai sus au obligatia inregistrarii/modificarii domiciliului

fiscal, potrivit legii, daca acesta este diferit de sediul social/sediu/sediul activitatii,

si anume:

daca se solicita inregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor/locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala, in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat/sediu sau la locul in care se afla majoritatea activelor, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica;

daca se solicita inregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala, in cazul in care aceasta nu se desfasoara la sediul activitatii, in cazul persoanelor fizice care exercita profesii libere;

daca se solicita modificarea domiciliului fiscal, inclusiv in cazul in care se modifica sediul social/sediul/sediul activitatii.

Ordinul nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea

adaugata prevazute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l),

m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele

Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor

Unite ale Americii in Romania, semnat la

Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin

Legea nr. 260/2002 – MO nr. 33 din 18.01.2016

Ordinul nr. 3845/2015 pentru aprobarea

procedurilor de inregistrare/modificare a

domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea

modelului si continutului unor formulare MO nr. 14

din 08.01.2016

Page 7: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

Ordinul nr. 371/2016 privind modificarea Ordinului

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare

Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea

formularelor de inregistrare fiscala a

contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care

formeaza vectorul fiscal – MO nr. 56 din 26.01.2016

Pentru inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, persoanele juridice, asocierile si

alte entitati fara personalitate juridica, depun la organul fiscal in a carui raza

teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal formularul 010„Declaratie de

inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane

juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, precum si formularul

050„Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”,

insotite de documente doveditoare ale informatiilor inscrise in acestea.

Pentru inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, persoanele fizice care exercita

profesii libere depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili

domiciliul fiscal formularul 070 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de

mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati

economice in mod independent sau exercita profesii libere”, precum si formularul

050 „Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”,

insotite de documente doveditoare ale informatiilor inscrise in acestea.

3. Procedura de modificare a domiciliului fiscal in cazul contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric personal.

Prezenta procedura se aplica contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric

personal, atribuit potrivit legii speciale.

4. Procedura de inregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al Contribuabilului.

In cazuri bine justificate, organele fiscale pot inregistra din oficiu domiciliul fiscal al

contribuabilului.

Inregistrarea/Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi

initiata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit

domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare/modificare a noului domiciliu

fiscal, la sesizarea organului constatator.

Ordinul modifica:

Formularul 020 – Declaratia de inregistrare fiscala/ Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal.

se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane si straine care detin cod numeric personal, altele decat persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Formularul 030 - Declaratia de inregistrare fiscala/ Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal.

se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, altele decat persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Page 8: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

I I I . Informative

Ordinul nr. 4144/2015 privind abrogarea unor

ordine care cuprind reglementari in domeniul taxei

pe valoarea adaugata – MO nr. 7 din 06.01.2016

Ordonanta nr. 9/2016 pentru modificarea si

completarea Legii nr. 449/2003 privind vanzarea

produselor si garantiile asociate acestora – MO nr.

66 din 29.01.2016

Ordinul abroga:

a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea

produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare

inversa;

b) art. 1 si anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.

2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si

gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA;

c) Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.372/2008 privind

organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art.

156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

d) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.519/2012

pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare.

Legea transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 1999/44/CE

privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe.

Se clarifica si completeaza unele definitii: consumatorul, garantie comerciala, se

introduce termenul de garantia legala de conformitate si termenul - certificat de

garantie.

Termenul de “garantie” utilizat in actul normativ este clarificat in sensul utilizarii

sintagmei “garantie comerciala” pentru a se evita confuzia creata intre garantia

oferita de profesionist, in mod voluntar si cu beneficii suplimentare pentru

consumator fata de cele stabilite prin lege, si drepturile minime ale consumatorului

conferite prin lege atunci cand un produs nu este conform.

Se introduce sintagma “garantie legala de conformitate”, aceasta referindu-se la

drepturile minime ale consumatorului conferite prin lege atunci cand un produs nu

este conform.

Se specifica faptul ca orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul

unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si

consumator, dar care nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care

cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului

sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui

document de predare-preluare.

Page 9: IANUARIE 2016 - JPA Romaniajpa.ro/wp-content/uploads/2016/02/JPA_TAX_UPDATE_201601.pdf · efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) ... care este

IANUARIE 2016

D e i n t er e s p e n t r u c o m p a n i i l e c a r e

a c t i o n e a z a i n do m e n i ul f ar m ac e ut i c :

Ordinul nr. 1708/2015 privind completarea anexei

nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015

pentru aprobarea preturilor maximale ale

medicamentelor utilizate/comercializate de catre

furnizorii de servicii medicale sau medicamente

aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii,

casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de

sanatate publica judetene si a municipiului

Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al

preturilor medicamentelor autorizate de punere pe

piata in Romania si a preturilor de referinta generice

ale acestora – MO nr. 3 din 05.01.2016

Ordinul nr. 93/2016 privind completarea anexei nr.

1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015

pentru aprobarea preturilor maximale ale

medicamentelor utilizate/comercializate de catre

furnizorii de servicii medicale sau medicamente

aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii,

casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de

sanatate publica judetene si a municipiului

Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al

preturilor medicamentelor autorizate de punere pe

piata in Romania si a preturilor de referinta generice

ale acestora – MO nr. 67 din 29.01.2016