hotĂrÂrea nr. mÂniei”, str. mihail kogălniceanu și calea unirii · 2017. 12. 15. ·...

of 8 /8
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR.______ privind atribuirea denumirii „PIAȚA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, zonei situate la intersecția str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017. Având în vedere raportul nr.180347/2017 întocmit Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune atribuirea denumirii „PIAȚA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, zonei situate la intersecția str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii; În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi completată prin Legea nr.76/2007; În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.d, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii „PIAȚA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, zonei identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situala intersecția str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii, ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 945 mp. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIȚIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU

Upload: others

Post on 05-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: HOTĂRÂREA NR. MÂNIEI”, str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii · 2017. 12. 15. · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.______

privind atribuirea denumirii „PIAȚA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, zonei situate la intersecția str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.

Având în vedere raportul nr.180347/2017 întocmit Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune atribuirea denumirii „PIAȚA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, zonei situate la intersecția str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi completată prin Legea nr.76/2007;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.d, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii „PIAȚA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, zonei identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situată la intersecția str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii, ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 945 mp.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR,

Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU

Page 2: HOTĂRÂREA NR. MÂNIEI”, str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii · 2017. 12. 15. · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului Nr. 180347/2017 APROBAT, Primar: Mihail GENOIU Vizat, Viceprimar: Stelian BARAGAN

RAPORT

Privind atribuirea denumirii "PIATA REGELE MIHAI I AL ROMANIEI" terenului situat in municipiul Craiova, la intersectia strazilor Mihail Kogalniceanu si Calea Unirii

La 05 Decembrie 2017 a incetat din viata Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei, dupa o viata inchinata slujirii intereselor nationale si a poporului roman. Prestigiul municipiului Craiova se leaga de persoana Majestatii Sale, Regele Mihai, prin infiintarea a doua dintre institutiile sale reprezentative, Universitatea din Craiova si Filarmonica Oltenia, al caror decret de infiintare, in anul 1947, poarta semnatura Regelui. De asemenea, Craiova si Oltenia datoreaza Regelui Mihai viata ostasilor, subofiterilor si ofiterilor Regimentului 1 Artilerie Grea din Craiova aflat, in ajunul actului istoric infaptuit de Majestatea Sa la 23 August 1944, pe frontul din Moldova, fiind una dintre ultimele unitati ale armatei romane prezente in fata invaziei armatei sovietice. In semn de recunostinta si spre amintirea legaturii istorice dintre municipiul Craiova si Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei PROPUNEM: Atribuirea denumirii "PIATA REGELE MIHAI I AL ROMANIEI" terenului situat in municipiul Craiova, la intersectia strazilor Mihail Kogalniceanu si Calea Unirii, teren in suprafata de 945 mp, apartinand domeniului public al municipiului Craiova, conform Hotararii de Guvern nr.141/2008, pozitia 2690 – Parcare auto. Temeiul juridic: Ordonanta de Guvern nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, modificata si completata de Legea nr.76/2007 si Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare Arhitect sef, Vizat pentru legalitate, Gabriela Miereanu Consiler juridic Claudia Calucica

Page 3: HOTĂRÂREA NR. MÂNIEI”, str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii · 2017. 12. 15. · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind
Page 4: HOTĂRÂREA NR. MÂNIEI”, str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii · 2017. 12. 15. · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind
Page 5: HOTĂRÂREA NR. MÂNIEI”, str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii · 2017. 12. 15. · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind
Page 6: HOTĂRÂREA NR. MÂNIEI”, str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii · 2017. 12. 15. · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind
Page 7: HOTĂRÂREA NR. MÂNIEI”, str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii · 2017. 12. 15. · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind
Page 8: HOTĂRÂREA NR. MÂNIEI”, str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii · 2017. 12. 15. · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind