histologie sinteza

78
HISTOLOGIE

Upload: ralucaio

Post on 10-Aug-2015

260 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: HISTOLOGIE sinteza

HISTOLOGIE

Page 2: HISTOLOGIE sinteza
Page 3: HISTOLOGIE sinteza

Interfaza

Page 4: HISTOLOGIE sinteza
Page 6: HISTOLOGIE sinteza
Page 7: HISTOLOGIE sinteza
Page 8: HISTOLOGIE sinteza
Page 9: HISTOLOGIE sinteza

ŢESUTURI MERISTEMATICE

• Meristeme primare (apicale)

• 1. 1. Apexul radicular

• 1. 2. Apexul caulinar

• 2. Meristeme secundare (laterale)

• 2. 1. Cambiul

• 2. 2. Felogenul

Page 10: HISTOLOGIE sinteza

Meristeme primare (apicale)

• sunt localizate în vârfurile organelor axiale• sunt alcătuite dintr-un ansamblu de celule tinere

(meristematice) între care nu se formează spaţii cu aer (meaturi) şi care prezintă pereţi celulozo-pectici; citoplasmă densă; nucleu mare situat central (aflat în interfază ori în diferite etape ale diviziunii celulare), fiind lipsite de vacuole, substanţe de rezervă şi plastide colorate.

• sunt reprezentate de:– meristem apical radicular – în apexul radicular (vârful

rădăcinii) – meristem apical caulinar – în apexul caulinar (vârful tulpinii)

Page 11: HISTOLOGIE sinteza
Page 12: HISTOLOGIE sinteza

EMBRION PLANTULĂ

Page 13: HISTOLOGIE sinteza

Apexul radicular -secţiune longitudinală prin vârful unei rădăcini tinere de

Hyacinthus orientalis (zambilă), familia Liliaceae

SCUFIA

Meristem de întreţinere a scufiei

Centru quiescent

Zonă de proliferare subapicală

Zonă de creştere şi diferenţiere

Page 14: HISTOLOGIE sinteza
Page 15: HISTOLOGIE sinteza

Centrul quiescent

Page 16: HISTOLOGIE sinteza

Apexul caulinar - secţiune longitudinal-axială prin mugurul terminal al tulpinii de Asparagus officinalis (sparangehl),

fam. Liliaceae. APEX CAULINAR

Mugur axilar

Primordiu de ramură

Frunze

Cordoane de procambiu

Page 17: HISTOLOGIE sinteza

Apex caulinar

Page 18: HISTOLOGIE sinteza
Page 19: HISTOLOGIE sinteza

Meristemele secundare (secundare)

• au rol numai histogen, fiind responsabile de creşterea în grosime a organului vegetal sunt reprezentate de:

cambiu – generează liber secundar spre exterior şi lemn secundar spre interior

felogen – generează suber spre exterior şi feloderm spre interior

Page 20: HISTOLOGIE sinteza

Meristeme secundare (laterale)

REŢINEŢI!

Page 21: HISTOLOGIE sinteza
Page 22: HISTOLOGIE sinteza

Periderma

Page 23: HISTOLOGIE sinteza

Cambiul intrafascicular şi interfascicular într-o secţiune transversală prin tulpina de Aristolochia durior , fam.

Aristolochiaceae

CAMBIU INTERFASCICULAR

CAMBIU INTRAFASCICULAR

Tub ciuruit

Celulă anexă

Vas de lemn ciuruit

Fibre lemnoase

Celule de parenchim lemnos

Celule de parenchimale razelor medulare

Page 24: HISTOLOGIE sinteza

Felogenul

Suber

FELOGEN

Feloderm

Peridermă Epidermă

Scoarţă

Page 25: HISTOLOGIE sinteza
Page 26: HISTOLOGIE sinteza

Ţesuturi protectoare

• Tesuturi protectoare primare– Scufia– Rizoderma – Exoderma – Endoderma – Epiderma

- celulele epidermice propriu-zise

- perii protectori (trihomii)

• Tesuturi protectoare secundare

- Suberul

Page 27: HISTOLOGIE sinteza
Page 28: HISTOLOGIE sinteza

Celule epidermice

Page 29: HISTOLOGIE sinteza

Epiderma

Page 30: HISTOLOGIE sinteza

Peri protectori

Peri unicelulari simpli

Păr unicelular ramificat

Peri pluricelulari uniseriaţi Peri pluricelulari ramificaţi

Page 31: HISTOLOGIE sinteza

Tesuturi protectoare

Page 32: HISTOLOGIE sinteza

Ţesuturi absorbante

• Celulele şi ţesuturile absorbante pentru apă şi substanţe minerale – rizoizii (muşchi, protalul ferigilor, unele alge, ciuperci şi licheni), – hialoderma şi hialocitele (muşchi de turbă - Sphagnum sp.), – rizoderma cu peri absorbanţi, – velamenul, – perii absorbanţi de pe frunze şi tulpini.

Page 33: HISTOLOGIE sinteza

Ţesuturi absorbante

• Tesuturile absorbante pentru soluţii de substanţe organice:

- haustorii de la plantele semiparazite (vâsc) şi parazite (cuscută, lupoaie, muma pădurii),

- suspensorul embrionului,

- stratul absorbant al cotiledonului din sămânţa gramineelor ş.a.

Page 34: HISTOLOGIE sinteza

Haustorii

• Haustorii plantei parazite absorb din vasele liberiene ale plantei-gazdă sevă elaborată (soluţie de substanţe organice).

Cuscuta europaea (cuscută, torţel) fam. Cuscutaceae

Page 35: HISTOLOGIE sinteza

Haustorul la vasc

Vâscul este o plantă semiparazită, care se instalează pe ramurile diferiţilor arbori: brad, molid, pin salcâm, stejar etc.Vâscul prezintă frunze verzi (în care are loc procesul de fotosinteză, în urma căruia rezultă substanţele organice), dar este lipsit de rădăcină normală, absorbind apa cu săruri minerale cu ajutorul haustorilor care pătrund în lemnul tulpinii plantei gazdă.

Viscum album (vâsc), fam. Loranthaceae

Page 36: HISTOLOGIE sinteza
Page 37: HISTOLOGIE sinteza

Peri protectori

Page 38: HISTOLOGIE sinteza

Scufia

Page 39: HISTOLOGIE sinteza

Ţesuturi asimilatoare (clorenchimuri)

• Celulele acestor ţesuturi conţin cloroplaste, îndeplinind astfel funcţia de fotosinteză.

• Sunt prezente în toate organele aeriene, la periferia acestora, cu condiţia să fie iluminate, dar mai ales în frunze, organe specializate pentru funcţia de fotosinteză

• Celule asimilatoare sunt vii, cu pereţi subţiri, celulozici, cu spaţii aerifere între ele, cu cloroplaste adaptate pentru captarea cât mai eficientă a luminii.

Page 40: HISTOLOGIE sinteza

Ţesuturi asimilatoare (clorenchimuri)

• Dintre alte tipuri de celule asimilatoare, menţionăm:• celule septate sau cu braţe (pin - Pinus sp., unele ferigi, floarea

paştelui - Anemone ranunculoides, soc ş.a.), • celule ale tecilor clorofiliene, dispuse radiar în jurul fasciculelor

conducătoare (rogoz - Juncus sp., sfeclă, porumb - Zea mays, grâu - Triticum aestivum ş.a.),

• celule asimilatoare izodiametrice (ca în frunzele, sepalele şi bracteile multor graminee, liliacee, unele plante acvatice),

• celule ale parenchimului lacunos, izodiametrice până la puternic ramificate, uneori alungite paralel cu epiderma şi lăsând lacune aerifere între ele (ca în ţesutul lacunos al frunzei şi în scoarţa tulpinilor ierboase).

Page 41: HISTOLOGIE sinteza

Parenchim asimilator

Page 42: HISTOLOGIE sinteza

Parenchim palisadic

Page 43: HISTOLOGIE sinteza
Page 44: HISTOLOGIE sinteza

Ţesuturi şi formaţiuni aerifere

• Aerenchimul – meaturi – lacune – canale – camere

Formaţiuni aerifere- stomate- lenticele

Page 45: HISTOLOGIE sinteza
Page 46: HISTOLOGIE sinteza

Stomata

Page 47: HISTOLOGIE sinteza
Page 48: HISTOLOGIE sinteza

Ţesuturi mecanice (de susţinere)

• Sclerenchimul: fibre de sclerenchim si sclereide• Colenchimul: angular si tangential

Page 49: HISTOLOGIE sinteza

Fibre

Page 50: HISTOLOGIE sinteza

Sclerenchim

Page 51: HISTOLOGIE sinteza
Page 52: HISTOLOGIE sinteza

Sclereide

Page 53: HISTOLOGIE sinteza

Parenchim

Page 54: HISTOLOGIE sinteza

Colenchim

Page 55: HISTOLOGIE sinteza
Page 56: HISTOLOGIE sinteza
Page 57: HISTOLOGIE sinteza

Stomata

Page 58: HISTOLOGIE sinteza

Tesuturi conducatoare

• Lemnos

• Liberian

Page 59: HISTOLOGIE sinteza

Fascicul conducator

Page 60: HISTOLOGIE sinteza

Vase de lemn

Page 61: HISTOLOGIE sinteza

Xilem

Page 62: HISTOLOGIE sinteza

Liber/lemn Cucurbita

Page 63: HISTOLOGIE sinteza

Stomata deschisa

Page 66: HISTOLOGIE sinteza

Floem Cucurbita

Page 67: HISTOLOGIE sinteza

Tub ciuruit

Page 68: HISTOLOGIE sinteza

Xilem primar

Page 70: HISTOLOGIE sinteza

Metaxilem

Page 71: HISTOLOGIE sinteza

Pitted Wall

Page 72: HISTOLOGIE sinteza

Cucurbita sectiune transversala

Page 73: HISTOLOGIE sinteza
Page 75: HISTOLOGIE sinteza
Page 76: HISTOLOGIE sinteza
Page 77: HISTOLOGIE sinteza
Page 78: HISTOLOGIE sinteza