grile finante ucdc

Author: merlin334

Post on 10-Feb-2018

267 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  1/56

  1.4. Teste Grila

  1. Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit:

  a) lunar;

  b) trimestrial;

  c) semestrial;

  d) anual, pana la 15 martie inclusiv a anului urmator;

  e) anual, pana la 15 februarie inclusiv a anului urmator.

  2. Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din proprietati imobiliare situate in

  Romania sunt obligate la plata impozitului pe profit:

  a) lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare;

  b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului;

  c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului;

  d) anual, pana la data de 15 inclusiv a lunii anului urmator;

  cheltuieli nedeductibile;

  e) anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii anului urmator.

  3. Profitul impozabil reprezinta:

  a) venituri totale - cheltuieli totale + venituri neimpozabile

  b) venituri totale - cheltuieli totale;

  c) profit contabil - venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile;

  d) profit contabil + venituri neimpozabile - cheltuieli nedeductibile;

  e) profit contabil - venituri neimpozabile.

  4. in categoria veniturilor neimpozabile se cuprind:

  1) venituri financiare;

  2) dividende primite de la o persoana juridica romana;

  3) venituri din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  2/56

  4) venituri din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

  5) dividende primite de la o persoana juridica straina.

  a) 1-2-3:

  b) 1+3 + 4;

  c) 1+3 + 4 + 5;

  d) 2 + 3 + 4;

  e) 3 + 4 + 5.

  5. Cota de impozit pe profit pentru Banca Nationala a Romaniei este:

  a) 16%;

  b) 80%;

  c) 25%;

  d) 50%;

  e) nu plateste impozit pe profit.

  6. Stabiliti persoanele care nu sunt obligate la plata impozitului pe profit:

  1) persoanele Fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile

  realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica;2) trezoreria statului;

  3) cultele religioase pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate

  pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil;

  4) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu

  permanent in Romania;

  5) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din vanzarea titlurilor de participare

  detinute la o persoana juridica romana;6) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice.

  a) 1+2 + 4 + 6;

  b) 2 + 3 + 4 + 5;

  c) 2 + 3 + 6;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  3/56

  d) 2 + 3 + 4;

  e) 1+4 + 5 + 6.

  7. in categoria cheltuielilor nedeductibile se cuprind:

  1) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator in numele angajatului, care nu

  sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului;

  2) penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile locale;

  3) cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

  4) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

  5) cheltuieli cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma

  unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

  6) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, in baza unui

  contract scris;

  7) cheltuieli proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat.

  a) 1+2 + 4 + 5;

  b) 1+2 + 5 + 7;

  c) 1+2 + 6 + 7;

  d) 2 + 4 + 5 + 7;e) 2 + 3 + 4 + 6.

  8. Cheltuielile sociale sunt deductibile daca:

  a) nu depasesc limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

  b) nu depasesc limita cotei de I % aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile

  personalului;

  c) nu depasesc limita cotei de 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariilepersonalului;

  d) nu depasesc limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit;

  e) nu depasesc limita a de 2 ori nivelul iegal stabilit.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  4/56

  9. Rezerva legala este deductibila daca:

  a) nu depaseste limita cotei de 5% aplicata asupra profitului impozabil si nu este mai mare

  decat a treia parte din capitalul social subscris si varsat;

  b) nu depaseste limita cotei de 2% apiicata asupra profitului contabil si nu este mai mare

  decat 20% din capitalul social subscris si varsat;

  c) nu depaseste limita cotei de 5% aplicata asupra profitului contabil si nu este mai mare

  decat 20% din capitalul social subscris si varsat;

  d) nu depaseste limita cotei de 5% aplicata asupra profitului impozabil si nu este mai mare

  decat 30% din capitalul social subscris si varsat;

  e) nu depaseste limita cotei de 5% aplicata asupra profitului contabil si nu este mai mare

  decat a treia parte din capitalul social subscris si varsat.

  10. Provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu 1 ianuarie 2004

  sunt deductibile daca indeplinesc urmatoarele conditii:

  1) sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;

  2) sunt garantate de alta persoana;

  3) sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004:;4) nu au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;

  5) nu sunt garantate de alta persoana;

  6) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

  7) sunt datorate de o persoana care este persoana afiliata contribuabilului;

  8) au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.

  a) 1 + 2 + 3 + 7 + 8|

  b) ] + 2 + 3 + 6 + 8;;.c) 1 + 3 + 5 + 7 + 8;

  d) 1+3 + 4 + 5 + 6;

  e) 1+3 + 5+6 + 8.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  5/56

  11. Care dintre urmatoarele afirmatii este incorecta:

  a) cheltuielile sunt deductibile daca se incadreaza in limita a 3%o din cifra de afaceri si 20%

  din impozitul pe profit datorat;

  b) cheltuielile cu dobanzile de la banci sunt nedeductibile;

  c) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului

  contabil, pana ce atinge a cinci a parte din capitalul social subscris si varsat;

  d) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor sunt deductibile;

  e) amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care activul

  amortizabil se pune in functiune.

  12. Sunt considerate cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit:

  a) cheltuielile de protocol;

  b) cheltuielile sociale;

  c) cheltuielile cu perisabilitatile;

  d) cheltuielile de formare profesionala si perfectionare a angajatilor;

  e) cheltuielile cu amortizarea si leasingul.

  13. Sunt considerate cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit:a) cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

  b) cheltuielile cu tichetele de masa;

  c) cheltuielile cu amortizarea si leasingul;

  d) cheltuielile cu contributiile ia schemele facultative de pensii;

  e) cheltuieli cu primele de asigurare privata de sanatate.

  14 Sunt considerate cheltuieli partial deductibile la calculul impozitului pe profit:a) cheltuielile cu materiile prime;

  b) cheltuielile cu reclama si publicitatea;

  c) cheltuielile cu activitatea de marketing;

  d) cheltuielile de sponsorizare;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  6/56

  e) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor.

  15. Sunt considerate cheltuieli partial deductibile la calculul impozitului pe profit:

  a) cheltuielile cu dobanzile;

  b) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

  c) cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

  d) cheltuieli cu activitatea de marketing;

  e) taxele de inscriere si cotizatiile la fondul destinat negocierii contractului colectiv de

  munca.

  16. Deductibilitatea cheltuielilor de protocol se calculeaza dupa relatia:

  a) 2% * [Venituri totale - (Cheltuieli totale - Cheltuieli protocol - Cheltuieli cu

  impozitul pe profit)];

  b) 2% * [Venituri totale - (Cheltuieli totale - Cheltuieli protocol)];

  c) Venituri totale - Cheltuieli totale - Cheltuieli protocol - Cheltuieli cu impozitul

  pe profit;

  d) Venituri totale - Cheltuieli totale + Cheltuieli protocol.

  17. Cheltuielile cu dobanzile de la alte entitati decat cele bancare sunt deductibile daca:

  a) firma are pierdere;

  b) gradul de indatorare al firmei este mai mare sau egal cu 3;

  c) gradul de indatorare al firmei este mai mic sau egal cu 3;

  d) capitalurile imprumutate sunt mai mari decat capitalurile proprii.

  18. De la plata impozitului pe profit nu mai sunt scutite:a) BNR;

  b) IMM-urile;

  c) Organizatiile non profit;

  d) Fundatiile.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  7/56

  19. Cheltuielile cu dobanzile de la banci sunt deductibile daca:

  a) firma are profit;

  b) sunt intotdeauna deductibile;

  c) gradul de indatorare al firmei este mai mic sau egal cu 3;

  d) capitalurile imprumutate sunt mai mici decat capitalurile proprii.

  20. Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte platesc:

  a) 5% din cifra de afaceri sau 16% din profitul impozabil;

  b) 16% din profitul impozabil;

  c) 5% din cifra de afaceri;

  d) nu platesc impozit.

  21. Sunt considerate cheltuieli partial deductibile la calculul impozitului pe profit:

  a) cheltuieli de protocol;

  b) cheltuieli cu participarea la targuri si expozitii;

  c) cheltuieli efectuate pentru protectia muncii;d) cheltuieli cu perfectionarea managementului.

  22. Sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit:

  a) cheltuieli pentru reparatia locuintelor de serviciu;

  b) cheltuieli cu tichetele de masa;

  c) cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;

  d) cheltuielic

  u diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare.

  23. Cota de impozit pe profit se aplica asupra:

  a) profitului impozabil;

  b) cifrei de afaceri;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  8/56

  c) profitului net;

  d) profitului contabil.

  24. Impozitul pe profit are ca modalitate de calcul:

  a) 16% * Cifra de afaceri;

  b) 16% * Profit impozabil;

  c) 16% * Profit net;

  d) 19% * Profit contabil.

  25. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit:

  a) veniturile din anularea cheltuielilor nedeductibile;

  b) venituri din transport si cazare;

  c) venituri din dobanzi;

  d) venituri din vanzarea serviciilor.

  26. Impozitul este o prelevare:

  a) cu contraprestatie;

  b) folosita pentru satisfacerea necesitatilor de interes personal;c) nerambursabila;

  d) neobligatorie.

  2.1.4. TESTE GRILA

  1. Venitul salarial impozabil reprezinta:a) salariul brut - contributii;

  b) salariul de baza - contributii;

  c) salariul de baza - deduceri personale lunare;

  d) salariul brut - deduceri personale lunare;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  9/56

  e) venitul net - deducerea personala - cotizatia sindicala lunara - contributii la fondurile

  facultative de pensii.

  2. Impozitul pe salariu este virat la bugetul de stat:

  a) trimestrial, pana la 25, inclusiv, a lunii din trimestrul urmator;

  b) semestrial, pana la 15, inclusiv, a lunii din semestrul urmator;

  c) lunar, pana la 25, inclusiv, a lunii urmatoare;

  d) trimestrial, pana la 15, inclusiv, a lunii din trimestrul urmator;

  e) lunar, pana la 15, inclusiv, a lunii urmatoare.

  3. Precizati care din urmatoarele venituri sunt asimilate salariilor:

  1) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica;

  2) drepturile de solda lunara;

  3) ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor

  naturale;

  4) cadourile oferite de angajati in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, in conditiile in care

  acestea nu depasesc 150 lei;

  5) abonamentele si costul convorbirilor telefonice in scop personal;6) ajutoarele pentru boli grave si incurabile.

  a) 1 + 2 + 4;

  b) 1 + 3 + 4 + 5;

  c) 2 + 3 + 5;

  d) 1 + 2 + 5 + 6;

  e) 1 + 2 + 5.

  4. Nu sunt considerate persoane in intretinere:

  a) radele de gradul doi care obtin venituri mai mici de 250 lei lunar;

  b) persoanele fizice care detin terenuri agricole cu o suprafata mai mica de 10.000 mp in

  zonele colinare;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  10/56

  c) persoanele fizice care detin terenuri agricole cu o suprafata mai mica de 20.000 mp in

  zonele montane;

  d) persoanele fizice care detin venituri din cultivarea si valorificarea florilor in sere;

  e) copii minori, in varsta de pana la 18 ani.

  5. Salariul net reprezinta:

  a) Salariul de baza - contributii - deduceri - impozitul pe salariu;

  b) Venit net - impozit pe salariu;

  c) Salariul brut - contributii - deduceri - impozit pe salariu;

  d) Salariul de baza - contributii - impozitul pe salariu;

  e) Salariul de baza - impozitul pe salariu.

  6. Nu sunt considerate venituri din salarii:

  a) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor constituite pe baza de subscriptie

  publica;

  b) indemnizatiile acordate personalului militar;

  c) indemnizatia lunara bruta a administratorilor Regiilor Autonome;

  d) indemnizatiile acordate demnitarilor publici;e) tichetele de cresa.

  7. Cadourile acordate copiilor angajatilor de Sarbatori, sunt considerate neimpozabile

  daca:

  a) depasesc suma de 150 lei de persoana;

  b) sunt 150 lei de persoana;

  c) nu depasesc suma de 150 lei de persoana;d) nu depasesc suma de 250 lei de persoana;

  e) depasesc suma de 250 lei de persoana.

  8. in categoria deducerilor sunt incluse:

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  11/56

  1) deducerea personala;

  2) cotizatia lunara sindicala;

  3) contributiile;

  4) bonurile de masa;

  5) contributiile la fondurile de pensii facultative.

  a) 1 + 3 + 5;

  b) 1 + 2 + 4;

  c) 1 + 2 + 5;

  d) 1 + 2 + 4 + 5;

  e) 2 + 4 + 5.

  9. Impozitul pe salariu se determina ca:

  a) Cota de impozit pe salariu * salariul net;

  b) Cota de impozit pe salariu * venitul net;

  c) Venit net - deduceri;

  d) Cota de impozit pe salariu * Venit/salariu impozabil;

  e) Cota de impozit pe profit * Venit/salariu impozabil.

  10. Deducerea personala depinde de:

  a) Salariul net, contributii, prime;

  b) Salariul brut, contributii, sporuri;

  c) Salariul brut si numarul persoanelor aflate in intretinere;

  d) Salariul brut, numarul persoanelor aflate in intretinere si sporuri;

  e) Salariul de baza si numarul persoanelor aflate in intretinere.

  11. Contributia angajatorului la fondul de somaj se calculeaza la:

  a) impozitul pe profit;

  b) salariul net;

  c) salariul de baza;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  12/56

  d) impozitul pe salariu;

  e) salariul brut.

  12. Printre contributiile platite de angajator pentru angajat nu se numara:

  a) contributia la fondul de somaj;

  b) contributia la fondul de pensii;

  c) contributia la fondul de vechime in munca;

  d) contributia la fondul de accidente;

  e) contributia la fondul de concedii medicale.

  13. Care dintre urmatoarele venituri din salarii sunt impozabile:

  a) sumele sau avantajele primite de persoanele fizice din activitati dependente desfasurate

  intr-un stat strain;

  b) veniturile din salarii obtinute de persoanele cu handicap grav sau accentuat;

  c) cheltuielile pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a angajatilor;

  d) indemnizatia lunara a asociatului unic si a administratorilor;

  e) costul telefoanelor de serviciu.

  14. Care dintre urmatoarele venituri din salarii sunt neimpozabile:

  a) indemnizatiile primite de demnitarii publici;

  b) indemnizatiile din activitatile desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul

  persoanei juridice tara scop lucrativ;

  c) drepturile la solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile acordate

  personalului militar;

  d) orice suma sau avantaj de natura salariata acordate angajatilore) sumele reprezentand plati compensatorii (in caz de disponibilizare sau restructurare).

  15. Urmatoarele venituri din salarii sunt impozabile:

  a) veniturile salariale obtinute pentru crearea de programe pentru calculator;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  13/56

  b) sumele primite de reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de

  Administratie si Comisia de Cenzori;

  c) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate angajatilor;

  d) tichete de cresa;

  e) contravaloarea folosirii locuintelor de servicii, compensarea chiriei angajatilor din

  sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

  16. Tichetele de masa sunt:

  a) venituri din salarii impozabile;

  b) venituri din salarii neimpozabile limitat;

  c) venituri din salarii neimpozabile nelimitat;

  d) prime;

  e) acordate obligatoriu,

  17. Sunt considerate venituri din salarii:

  a) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor constituite pe baza de subscriptie

  publica;

  b) tichetele de cresa;c) ajutoarele de boala si de nastere;

  d) veniturile obtinute pentru crearea programelor de calculator,

  18. Impozitul pe salariu este un impozit:

  a) trimestrial;

  b) final;

  c) anual;d) indirect.

  19. Contributia angajatului la fondul de somaj este de:

  a) 9,5%;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  14/56

  b) 6,5%;

  c) 3%;

  d) 0,5%.

  20. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere, acele persoane care obtin venituri

  din:

  a) cultivarea si valorificarea florilor in sistem personal;

  b) cultivarea si valorificarea legumelor in gradini;

  c) detinerea de terenuri agricole si silvice de peste 10000 mp in zonele colinare si

  de ses, si de peste 20000 mp in zonele montane;

  d) detinerea de terenuri agricole si silvice de peste 20000 mp in zonele colinare si

  de ses, si de peste 10000 mp in zonele montane.

  21. Din categoria deducerilor salariale nu fac parte:

  a) cotizatiile sindicale;

  b) deducerea personala;

  c) contributiile la fondurile de pensii facultative;

  d) persoanele aflate in intretinere.

  22. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane a caror venituri

  lunare depasesc suma de:

  a) 250 lei;

  b) 150 lei;

  c) 200 lei;

  d) 300 lei.

  23. Contributia angajatorului la fondul de sanatate se calculeaza la:

  a) impozitul pe profit;

  b) salariul net;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  15/56

  c) salariul de baza;

  d) salariul brut.

  24. Veniturile obtinute pentru crearea de programe pentru calculator sunt:

  a) venituri salariale impozabile;

  b) venituri din activitati independente;

  c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

  d) venituri salariale neimpozabile.

  25. Cotizatia sindicala intra in categoria:

  a) contributiilor;

  b) deducerilor;

  c) veniturilor brute;

  d) sporurilor.

  26. Plata impozitului pe salariu se face:

  a) de catre angajat;

  b) de catre angajator;c) anual;

  d) trimestrial

  2.2.4. TESTE GRILA

  1. La stabilirea venitului net din activitati independente sunt considerate cheltuielideductibile:

  a) cheltuieli cu primele de asigurare;

  b) donatiile;

  c) contributiile profesionale obligatorii;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  16/56

  d) rata aferenta creditelor angajate;

  e) amenzile.

  2. La stabilirea venitului net din activitati independente sunt considerate cheltuieli

  nedeductibile:

  a) cheltuielile cu tichetele de masa;

  b) cotizatiile le asociatiile profesionale;

  c) impozitul pe venit;

  d) cheltuielile efectuate cu chiria si ratele de leasing;

  e) contributiile profesionale obligatorii.

  3. Cotizatia la asociatiile profesionale ale persoanelor care au obtinut venituri din

  activitati independente este deductibila astfel:

  a) 2% din baza de calcul;

  b) 5% din venitul brut;

  c) 2% din venitul brut;

  d) 5% din baza de calcul;

  e) 3% din baza de calcul.

  4. Persoanele care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de comision, sunt

  obligate la plati anticipate de:

  a) 10% din venitul brut;

  b) 1% din venitul net;

  c) 16% din venitul impozabil;

  d) 20% din castig;e) 19% din venitul brut.

  5. Persoanele care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de comision au

  urmatoarea obligatie:

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  17/56

  a) sa plateasca trimestrial 10% din venitul brut;

  b) nu au nicio obligatie;

  c) sa achite la sfarsitul anului 16% din profit;

  d) sa faca plati anticipate de 10% din venitul brut;

  e) sa-si angajeze un salariat.

  6. La stabilirea venitului net din activitati independente sunt considerate cheltuieli

  deductibile:

  a) dobanzile aferente creditelor angajate;

  b) prima de asigurare aferenta asigurarilor voluntare de sanatate;

  c) impozitul pe venit;

  d) amenzile si confiscarile;

  e) cheltuielile cu bunurile utilizate in interes personal.

  7. La stabilirea venitului net din activitati independente sunt considerate cheltuieli

  nedeductibile:

  a) penalitatile de intarziere;

  b) cotizatiile la asociatiile profesionale;c) contributiile profesionale obligatorii;

  d) cheltuielile aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice.

  8. La stabilirea venitului net din activitati independente sunt considerate cheltuieli

  nedeductibile:

  a) cheltuielile cu tichetele de masa;

  b) cotizatiile la asociatiile profesionale;c) ratele aferente creditelor angajate;

  d) cheltuielile efectuate cu chiria si ratele de leasing.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  18/56

  9. Cheltuielile cu indemnizatia primita pe perioada delegarii in alta localitate sunt

  considerate:

  a) venituri brute;

  b) venituri nete;

  c) cheltuieli deductibile;

  d) cheltuieli nedeductibile.

  10. Veniturile obtinute din inventii fac parte din categoria:

  a) veniturilor comerciale;

  b) veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala;

  c) veniturilor sociale;

  d) veniturilor din profesii libere.

  11. Sunt considerate venituri brute din activitati independente:

  a) sumele primite sub forma de donatii;

  b) sumele primite ca despagubiri;

  c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii;

  d) sumele primite sub forma de credite bancare.

  12. Veniturile obtinute din prestarea de servicii intra in categoria veniturilor:

  a) din profesii libere:

  b) din drepturi de proprietate intelectuala;

  c) agricole;

  d) comerciale.

  13. Cheltuielile sociale ale persoanelor care au obtinut venituri din activitati independente

  sunt:

  a) deductibile integral;

  b) nedeductibile;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  19/56

  c) nule;

  d) deductibile partial.

  14. Cheltuielile privind ratele aferente creditelor angajate ale persoanelor care au obtinut

  venituri din activitati independente sunt:

  a) deductibile integral;

  b) nedeductibile;

  c) nule;

  d) deductibile partial.

  15. Venitul net obtinut de contribuabilul care desfasoara activitate independenta fara

  salariati este stabilit de catre:

  a) Ministerul Finantelor Publice;

  b) contribuabili;

  c) contabil;

  d) Registrul Comertului.

  2.3.4. TESTE GRILA

  1. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina dupa relatia:

  a) 25% * venit brut;

  b) 16% * venit impozabil;

  c) Venit brut - Cheltuieli;

  d) Venit brut - Deduceri;e) Venit brut + Cheltuieli.

  2. Venitul net (impozabil) din cedarea folosintei bunurilor se poate stabile in functie de:

  a) venitul net;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  20/56

  b) cheltuieli;

  c) impozit;

  d) datele din contabilitate in partida simpla;

  e) numarul chiriasilor.

  3. Impozitul pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor este un impozit:

  a) final;

  b) anual;

  c) trimestrial;

  d) indirect;

  e) semestrial.

  4. Ponderea cheltuielilor in venitul brut din cedarea folosintei bunurilor este de:

  a) 20%;

  b) 19%;

  c) 25%;

  d) 16%; e) 10%.

  5. Cheltuielile din cedarea folosintei bunurilor se determina dupa relatia:

  a) 25% * venit brut;

  b) 25% * venit net;

  c) 16 % * venit impozabil;

  d) 16% * venit brut;

  e) 10% * venit brut.

  2.4.4. TESTE GRILA

  1. In cadrul veniturilor din investitii nu sunt incluse:

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  21/56

  a) veniturile din dividende;

  b) veniturile din dobanzi;;

  c) venituri din transferul titlurilor de valoare;

  d) veniturile din chirii;

  e) veniturile agricole,

  2. Urmatoarele venituri din investitii se impoziteaza:

  a) dobanzile aferente titlurilor de stat;

  b) dobanzile aferente titlurilor la vedere;

  c) veniturile din lichidarea sau dizolvarea unei persoane juridice;

  d) dobanzile aferente obligatiunilor municipale:

  e) venituri din vanzarea - cumpararea de valuta la termen tara contract,

  3. in cadrul veniturilor din investitii nu sunt incluse:

  a) venituri din transferul titlurilor de valoare;

  b) veniturile din activitati independente;

  c) venituri din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice;

  d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;e) venituri din dobanzi la depozite la termen.

  4. Veniturile din dividende se impoziteaza cu:

  a) 1%;

  b) 5%;

  c) 16%;

  d) 10%;e) 19%.

  5. Cota de impozitare aferenta veniturilor din titluri de valoare instrainate sau

  rascumparate intr-o perioada mai mica de un an este de:

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  22/56

  a) 16%;

  b) 1%;

  c) 10%;

  d) nu se plateste impozit;

  e) 5%.

  6. Cota de impozitare aferenta veniturilor din titluri de valoare instrainate sau

  rascumparate intr-o perioada mai mare de un an este de:

  a) 16%;

  b) 1%;

  c) 10%;

  d) nu se plateste impozit;

  e) 5%.

  7. Veniturile din contractele de vanzare-cumparare de valuta la termen se impoziteaza

  cu:

  a) 16%;

  b) 1%;c) 10%;

  d) nu se plateste impozit;

  e) 5%.

  8. Care din urmatoarele venituri nu sunt supuse impozitului final?

  a) veniturile din lichidarea unei persoane juridice;

  b) veniturile din dobanzi;c) veniturile din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen;

  d) veniturile din dividende.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  23/56

  9. Impozitul pentru veniturile obtinute din vanzarea-cumpararea de valuta la termen se

  stabileste dupa relatia:

  a) 16% * castig net anual;

  b) 1% * valoarea tranzactiei;

  c) 10% * valoarea tranzactiei;

  d) 16% * castig anual.

  10. Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare se determina dupa relatia:

  a) Pret de vanzare - Pret de cumparare;.

  b) Pret de vanzare - costuri aferente tranzactiei;

  c) Pret de cumparare - costuri aferente tranzactiei;

  d) Pret de vanzare - Pret de cumparare - costuri aferente tranzactiei.

  2.5.4. TESTE GRILA

  1. Impozitul pe veniturile din pensii este un impozit:

  a) anual;

  b) final;c) trimestrial;

  d) indirect;

  e) semestrial.

  2. Venitul impozabil lunar din pensii se determina dupa relatia:

  a) Venit din pensii - 1000 - Contributii;

  b) 16% * Venit impozabil;c) Venit din pensii - Impozit;

  d) Venit din pensii - Contributii;

  e) Venit din pensii - 1000 + Contributii.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  24/56

  3. Venitul net din pensii se determina dupa relatia:

  a) Contributii - Impozit;

  b) Venit impozabil - 1000;

  c) Venit din pensii - Impozit;

  d) Venit din pensii - Contributii - Impozit;

  e) Venit din pensii - Contributii.

  4. Veniturile din pensii sunt impozabile numai daca depasesc suma de:

  a) 760 lei;

  b) 950 lei;

  c) 1000 lei;

  d) 250 lei;

  e) sunt impozabile indiferent de suma.

  5. Pensionarilor care au pensii mai mari de 1000 lei, li se retine si:

  a) somajul; fa) CAS-ul;

  c) CASS-ul;

  d) Fondul de dezvoltare;e) Fondul de risc.

  2.6.4. TESTE GRILA

  1. Veniturile rezultate din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si

  ciupercilor fac parte din categoria veniturilor:a) din activitati independente;

  b) din salarii;

  c) din investitii;

  d) din activitati agricole;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  25/56

  e) din pensii.

  2. Venitul net din activitati agricole se stabileste pe baza de:

  a) norme de venit;

  b) cumpararii

  c) cataloage tehnice;

  d) norme de profit;

  e) norme tehnice.

  3. Veniturile rezultate din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole fac parte din

  categoria veniturilor:

  a) din pensii;

  b) din premii si jocuri de noroc;

  c) din activitati agricole;

  d) din transferul proprietatilor imobiliare;

  e) din salarii.

  4. Impozitul pe veniturile din activitati agricole se stabileste dupa relatia:a) 10% * venit net;

  b) 16% * venit brut;

  c) 16% * venit net;

  d) 19% * venit brut;

  e) 5% * venit brut.

  5. Normele de venit sunt intocmite de catre:a) Ministerul de Externe;

  b) Ministerul de Interne;

  c) Ministerul Economiei si Finantelor;

  d) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii rurale;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  26/56

  e) Ministerul Transporturilor.

  2.7.4. TESTE GRILA

  1. Cota de impozit aplicata asupra veniturilor din jocuri de noroc care depasesc suma de

  10,000 lei este de:

  a) 20%;

  b) 25%;

  c) 16%;

  d) 19%;

  e) 0,1%.

  2. Cota de impozit aplicata asupra veniturilor din premii care depasesc suma de 10.000

  Iei este de:

  a) 19%;

  b) 25%;

  c) 20%;d) 16%;

  e) 5%.

  3. Veniturile din premii si jocuri de noroc se impoziteaza daca depasesc suma de:

  a) se impoziteaza indiferent de suma castigata;

  b) 10.000 lei;

  c) 250 leid) 600 lei;

  e) 760 Iei.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  27/56

  4. Impozitul pe veniturile din jocuri de noroc este platit de:

  a) castigator;

  b) firma organizatoare;

  c) salariati;

  d) pensionari;

  e) bugetul de stat,

  5. Cota de impozit aplicata asupra veniturilor din jocuri de noroc care nu depasesc suma

  de 10.000 lei este de:

  a) 20%;

  b) 25%;

  c) 16%;

  d) 19%.

  6. Cota de impozit aplicata asupra veniturilor din premii care nu depasesc suma de

  10.000 lei este de:

  a) 19%;

  b) 25%;c) 20%;

  d) 16%.

  7. Impozitul pe veniturile din premii si jocuri de noroc este un impozit:

  a) anual;

  b) trimestrial;

  c) final;d) indirect.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  28/56

  2.8.4. TESTE GRILA

  1. Valoarea de la care se modifica impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor

  imobiliare este:

  a) 10.000 lei;

  b) 100.000 lei;

  c) 200.000 lei;

  d) 20.000 lei;

  e) 15.000 lei.

  2. Valoarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor Imobiliare este mai

  mare daca:

  a) cladirea sau terenul au fost mostenite;

  b) transferul a fost facut intr-o perioada mai mare de trei ani;

  c) transferul a fost facut intr-o perioada mai mica de trei ani;

  d) cladirea sau terenul au fost donate;

  e) cladirea urmeaza sa fie inchiriata.

  3. Valoarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare este mai

  mica daca:

  a) cladirea sau terenul au fost mostenite;

  b) transferul a fost facut intr-o perioada mai mare de trei ani;

  c) transferul a fost facut intr-o perioada mai mica de trei ani;

  d) cladirea sau terenul au fost donate;

  e) cladirea urmeaza sa fie inchiriata.

  4. Daca o proprietate imobiliara, care valoreaza 220.000 lei, este transferata intr-un

  termen mai mare de trei ani, impozitul este:

  a) 3% pana la valoarea de 200.000 lei, inclusiv;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  29/56

  b) peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% pentru ce depaseste 200.000 lei;

  c) 2% pana 1a valoarea de 200.000 lei, inclusiv;

  d) peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% pentru ce depaseste 200.000 lei.

  5. Daca o proprietate imobiliara, care valoreaza 180.000 lei este transferata intr-un

  termen mai mare de trei ani, impozitul este:

  a) 2% pana la valoarea de 200.000 lei, inclusiv;

  b) peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% peniru ce depaseste 200.000 iei;

  c) peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% pentru ce depaseste 200.000 lei;

  d) 3% pana la valoarea de 200.000 lei, inclusiv.

  2.9.4. TESTE GRILA

  1. Venitul anual impozabil se stabileste pentru:

  a) venituri din investitii;

  b) venituri din salarii;

  c) venituri din pensii:d) venituri din premii;

  e) venituri din cedarea folosintei bunurilor.

  2. Venitul anual impozabil se stabileste pentru urmatoarele categorii de venituri care

  provin din:

  a) investitii, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor;

  b) salarii, activitati agricole, cedarea folosintei bunurilor;c) cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, activitati independente;

  d) premii, activitati agricole, activitati independente;

  e) cedarea folosintei bunurilor, premii, pensii.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  30/56

  3. Pierderea fiscala anuala inregistrata se reporteaza si se completeaza cu venituri

  obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii:

  a) 5 ani fiscali;

  b) 3 ani fiscali;

  c) 4 ani fiscali;

  d) 7 ani fiscali;

  e) nu se reporteaza, se anuleaza.

  4. Contribuabilii care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna

  declaratia referitoare Ia veniturile si cheltuielile estimate:

  a) in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii;

  b) incepand cu anul fiscal urmator;

  c) in termen de 60 de zile de la inceperea activitatii;

  d) in termen de 15 de zile de la inceperea activitatii;

  e) in termen de 45 de zile de la inceperea activitatii.

  5. Impozitul pe venitul net anual impozabil se determina dupa relatia:

  a) 10% * plata anticipata;b) 16% * venit net anual impozabil;

  c) 10%o * venit net anual impozabil;

  d) 16% * venit brut anual impozabil;

  e) venit net anual impozabil -pierderea fiscala.

  3.1.4. TESTE GRILA

  1. Din categoria impozitelor locale nu fac parte:

  a) impozitul pe cladiri;

  b) taxa hoteliera;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  31/56

  c) impozitul pe salariu;

  d) impozitul pe teren;

  e) impozitul pe profit.

  2. Impozitul pe cladirile detinute de persoanele fizice se calculeaza dupa relatia:

  a) 0.1% * valoare impozabila;

  b) 0,2% * valoarea constructiei;

  c) 0,2% * valoare impozabila;

  d) 0,1% * suprafata construita;

  e) 0,1 * valoare impozabila.

  3. Daca suprafata construita a unei cladiri depaseste 150 mp:

  a) valoarea impozabila se majoreaza cu 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune a acestora;

  b) impozitul se majoreaza cu 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune a acestora;

  c) valoarea impozabila se majoreaza cu 10%;

  d) impozitul se reduce cu 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune a acestora;

  e) valoarea impozabila se majoreaza cu 20%.

  4. In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de trei niveluri si opt

  apartamente:

  a) se reduce cu 0,10% coeficientul de corectie;

  b) se majoreaza cu 0,10 impozitul;

  c) se reduce cu 0,10 coeficientul de corectie;

  d) se reduce cu 10% impozitul;

  e) se majoreaza cu 10% impozitul.

  5. Daca o persoana are in proprietate mai multe cladiri, impozitul pe cladiri se majoreaza

  cu:

  a) 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  32/56

  b) 20% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

  c) 50% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

  d) 75% pentru a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu;

  e) 5% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.

  6. Daca o cladire se afla in proprietatea a trei persoane care stiu suprafetele exacte pe

  care le detin:

  a) impozitul pe cladire se imparte in mod egai intre cele trei persoane;

  b) impozitul pe cladire se plateste de proprietarul care detine cea mai mare suprafata;

  c) impozitul pe cladire se plateste de proprietarul care detine cea mai mica suprafata;

  d) fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea sa de cladire;

  e) nu se mai plateste impozit pe acea cladire.

  7. Pentru cladirile proprietate publica care au fost inchiriate, impozitul se plateste de

  catre:

  a) stat;

  b) chirias;

  c) na se plateste nici un impozit;d) proprietar.

  8. Sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri:

  a) incaperile folosite pentru activitati economice din cladirile institutiilor de invatamant de

  stat sau particulare;

  b) incaperile folosite pentru activitati economice din cladirile unitatilor sanitare publice;

  c) constructiile speciale situate in subteran;d) incaperile folosite pentru activitati economice din cladirile lacaselor de cult.

  9. Daca o cladire se afla in proprietatea a doua persoane care nu stiu suprafetele exacte

  pe care le detin:

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  33/56

  a) impozitul pe cladire se imparte in mod egal intre cele doua persoane;

  b) impozitul pe cladire nu se plateste de nici unul dintre proprietari;

  c) impozitul pe cladire se plateste cand se stabileste suprafata exacta detinuta de fiecare

  proprietar;

  d) fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea sa de cladire.

  10. Daca o cladire are o vechime mai mare de 50 de ani de la data de 1.01. a anului fiscal

  de referinta:

  a) se reduce impozitul cu 10%;

  b) se reduce valoarea impozabila cu 10%;

  c) se majoreaza impozitul cu 10%;

  d) se reduce valoarea impozabila cu 20%.

  11. Valoarea impozabila pentru cladirile detinute de persoane fizice se determina dupa

  relatia:

  a) Suprafata utila * valoarea cladirii * coeficient de corectie;

  b) Suprafata construita * valoarea cladirii * coeficient de corectie;

  c) Suprafata utila * valoarea cladirii;d) Suprafata construita * coeficient de corectie.

  12. Impozitul pentru anexe:

  a) nu se calculeaza;

  b) se calculeaza dupa o metoda de calcul diferita de cea a impozitului pe cladire;

  c) se calculeaza impreuna cu impozitul pe cladire;

  d) se calculeaza separat de impozitul pe cladire, dar dupa aceeasi metoda.

  13. Daca suprafata construita a unei cladiri nu este precizata, se poate determina folosind

  relatia:

  a) 1,2% * suprafata construita;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  34/56

  b) Suprafata totala - anexe;

  c) 1,2 * suprafata utila;

  d) 0,10 * Suprafata totala.

  14. Cota de impozit, in cazul cladirilor detinute de persoane juridice, poate fi cuprinsa

  intre:

  a) 0,25% -1,50%;

  b) 1,25% - 2,50%;

  c) 0,1% - 0,3%;

  d) 1% - 10%.

  15. Daca o cladire este dobandita de o persoana in cursul anului, impozitul pentru acea

  cladire se datoreaza de la data de:

  a) 1 a lunii in care a fost dobandita cladirea;

  b) 1 a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita cladirea;

  c) 1 ianuarie a anulijfi urmator;

  d) 25 a lunii urmatoare celei In care a fost dobandita cladirea.

  3.2.4. TESTE GRILA

  1. Daca un teren este dobandit de o persoana in cursul anului, impozitul pentru acel

  teren se datoreaza de la data de:

  a) 1 a lunii in care a fost dobandit terenul;b) 1 a lunii urmatoare celei in care a fost dobandit terenul;

  c) 1 ianuarie a anului urmator;

  d) 25 a lunii urmatoare celei in care a fost dobandit terenul;

  e) 31 martie.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  35/56

  2. Nu este scutit de la plata impozitului pe teren:

  a) terenul apartinand unui cult religios;

  b) orice teren al unei institutii de invatamant;

  c) terenul neaferent unei cladiri;

  d) orice teren al unei unitati sanitare de interes national;

  e) terenurile parcurilor nationale, stiintifice si tehnologice.

  3. Pentru terenurile poluate sau degradate:

  a) nu se plateste impozit pe teren;

  b) impozitul pe teren este platit de persoana care 1-a degradat sau poluat;

  c) se calculeaza printr-o metoda separata impozitul pe teren;

  d) impozitul se plateste in 4 rate;

  e) se calculeaza majorari la impozit.

  4. In cazul unui teren amplasat in intravilan care are constructii, impozitul se determina

  dupa relatia:

  a) Suprafata libera a terenului * Valoarea corespunzatoare rangului localitatii (Anexa 1);b) Suprafata terenului * Coeficientul de corectie (Anexa 5);

  c) Suprafata terenului * Valoarea corespunzatoare rangulu* localitatii (Anexa 1);

  d) Suprafata terenului * Valoarea corespunzatoare categoriei de folosinta (Anexa2);

  e) Suprafata terenului * Coeficientul de corectie (Anexa 2).

  5. Nu este scutit de la plata impozitului pe teren:

  a) terenul aferent unei cladiri;b) orice teren al unei institutii private;

  c) orice teren degradat sau poluat;

  d) orice teren apartinand unui cult religios;

  e) terenul ocupat de autostrazi.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  36/56

  6. Daca un teren se afla in proprietatea a trei persoane care stiu suprafetele exacte pe

  care le detin:

  a) impozitul pe teren se imparte in mod egal intre cele trei persoane;

  b) impozitul pe teren se plateste de proprietarul care detine cea mai mare suprafata;

  c) impozitul pe teren se plateste de proprietarul carc detine cea mai mica suprafata;

  d) fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea sa de teren.

  7. Pentru terenurile proprietate publica care au fost inchiriate, impozitul se plateste de

  catre:

  a) Stat;

  b) chirias;

  c) nu se plateste nici un impozit;

  d) proprietar.

  8. Daca un teren se afla in proprietatea a doua persoane care nu stiu suprafetele exacte

  pe care le detin:

  a) impozitul pe teren se imparte in mod egal intre cele doua persoane;b) impozitul pe teren nu se plateste de nici unul dintre proprietari;

  c) impozitul pe teren se plateste cand se stabileste suprafata exacta detinuta de fiecare

  proprietar;

  d) fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea sa de teren.

  9. Pentru a calcula impozitul pe teren, suprafata acestuia este exprimata in:

  a) metri patrati;b) kilometri;

  c) hectare;

  d) centimetri patrati.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  37/56

  10. in cazul in care in cursul unui an se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren

  se modifica:

  a) incepand cu 1 a lunii urmatoare celei in care s-a facut modificarea;

  b) incepand cu 1 a lunii in care s-a facut modificarea;

  c) incepand cu 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut modificarea;

  d) incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit modificarea.

  3.3.4. TESTE GRILA

  1. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pentru:

  a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu

  handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

  b) vehicule istorice;

  c) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor

  fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

  d) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

  e) mijloacele de transport ale firmelor private.

  2. Impozitul pe mijloacele de transport se plateste Ia:

  a) Orice Societate de Asigurare;

  b) CEC;

  c) Banca Comerciala Romana;

  d) Trezorerie;

  e) Bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediulsau punctul de lucru.

  3. Impozitul pe mijloacele de transport se determina in functie de:

  a) anul inmatricularii;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  38/56

  b) numar de locuri;

  c) culoare;

  d) capacitatea cilindrica;

  e) greutate.

  4. n cazul unui mijloc de transport dobndit de o persoan n cursul unui an, impozitul

  pe mijloacele de transport se datoreaz:

  a) de la data de nti a lunii urmtoare celei n care mijlocul de transport a fost nstrinat;

  b) de Ia data de nti a lunii urmtoare celei n care mijlocul de transport a fost dobndit;

  c) de la 31 martie;

  d) de la data de nti a lunii n care mijlocul de transport a fost dobndit;

  e) din anul urmtor.

  5. in cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an

  sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de

  administratie publica locala, impozitul pe mijloacele de transport inceteaza sa se mai

  datoreze de acea persoana incepand cu:

  a) 31 martie;b) data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit;

  c) data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau

  radiat din evidenta fiscala;

  d) anul urmator;

  e) data de intai a lunii in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta

  fiscala.

  6. Impozitul anual pe mijlocul de transport trebuie platit integral pana la primul termen

  de plata daca suma este:

  a) pana la 50 lei, inclusiv;

  b) peste 50 lei;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  39/56

  c) peste 60 lei;

  d) peste 100 lei;

  e) pana la 60 lei, inclusiv.

  6.4. TESTE GRILA

  1. O societate comerciala prezinta urmatoarea situatie: imobilizari necorporale: 300 lei;

  imobilizari corporale: 8.000 lei; interese de participare: 500 lei; stocuri: 4.500 lei; clienti: 1.800

  lei; efecte de primit de la clienti: 400 lei; casa: 3.500 lei; conturi la banci: 1.000 lei; acreditive:

  200 lei; datorii financiare: 10.000 lei; datorii de exploatare: 3.000 lei; capital: 4.000 lei; datorii

  bancare curente: 500 lei.

  Determinati valorile indicatorilor fond de rulment (FR), nevoie de fond de rulment (NFR),

  trezoreria neta (TN):

  a) FR = 5.200 Iei;NFR = 4.200 lei;TN= 1.000 lei.

  b) FR = 5.200 lei;NFR =-.3700 lei;TN = 1.500 lei.

  c)FR =-5.200 lei;NFR = 3.700 lei;TN = -1.500 lei.

  d)FR =-5.200 lei;NFR = 4.200 lei;TN =-1.000 lei.

  e) FR = 5.200 lei;NFR - 3.700 lei;TN = 1.500 lei

  2. Se cunosc urmatoarele informatii: active imobilizate: 10.000 lei; stocuri: 4.000 lei; clienti:

  4.500 lei; avansuri acordate personalului: 1.500 lei; disponibilitati: 4.000 lei; avansuri de

  trezorerie: 1.000 lei; datorii financiare: 15.000 lei; datorii de exploatare: 3.600 lei; capital:

  6.000 lei; datorii bancare curente: 400 lei. Determinati valorile indicatorilor fond de rulment

  (FR), nevoie de fond de rulment (NFR), trezoreria neta (TN):

  a) FR = -11.000 lei;NFR = 6.400 lei;TN = -4.600 lei.b) FR - 11.000 lei;NFR = -11.000 lei;TN = 0 lei.

  c) FR = 11.000 lei;NFR = 4.900 lei;TN = 6.100 lei.

  d) FR= 11.000 lei;NFR = 6.400 lei; TN = 4.600 lei.

  e) FR = 6.400 lei; NFR -11.000 lei; TN = 4.600 lei

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  40/56

  3. Se cunosc urmatoarele informatii: active imobilizate: 7.000 Iei; active circulante: 9.000 lei;

  casa si conturi la banci: 2.000 lei; capital: 7.000 lei; provizioane: 1.000 lei; datorii pe termen

  lung: 5.000 lei; datorii de exploatare: 4.000 lei; datorii bancare curente: 1.000 lei. Determinati

  valorile indicatorilor fond de rulment (FR), nevoie de fond de rulment (NFR), trezoreria neta

  (TN):

  a) FR = 6.000 lei; NFR = 5.000 lei: TN = -1.000 lei.

  b) FR = 6.000 lei; NFR = 5.000 lei TN = 1.000 lei.

  c) FR = -6.000 lei; NFR = -5.000lei; TN= -1.000 lei.

  d) FR = 5.000 left NFR = -4.000 lei; TN = 1.000 lei.

  e) FR= 5.000 lei; NFR = 4.000 lei; TN = 1,000 lei

  4. Se cunosc urmatoarele informatii: active imobilizate: 4.000 Iei; stocuri: 3.000 lei; clienti:

  2.000 lei; debitori diversi: 1.000 lei; disponibilitati: 5.000 Ici: capital: 3.000 lei; datorii

  financiare: 6.000 lei; datorii de exploatare: 4.500 lei; creditori diversi: 500 lei; datorii bancare

  curente: 1.000 lei. Determinati valorile indicatorilor fond de rulment (FR), nevoie de fond de

  rulment (NFR), trezoreria neta (TN), situatia neta (SN):a) FR = 5.000 lei; NFR = -1.000 lei; TN = - 4.000 lei.

  b) SN = 3.000 lei; FR = -6.000 lei; TN = 5.000 lei.

  c) SN = 3.000 lei; NFR = 1.000 lei; TN = 4.000 lei.

  d) FR = 5.000 lei; NFR = 1.000 iei; TN = -4.000 lei.

  e) FR = 5.000 Ici; NFR = -1.000 lei; TN = -4.000 lei

  5. Se cunosc urmatoarele informatii: active imobilizate: 10.000 lei; stocuri: 5.000 lei; creante:7.000 lei; cecuri de incasat: 1.000 lei; casa si conturi la banci: 5.000 Ici; capital: 6.500 lei;

  provizioane: 500 lei; datorii financiare: 13.000 lei; datorii de exploatare: 5.000 lei; datorii

  bancare curente: 3.000 Ici. Determinati valorile indicatorilor fond de rulment (FR), nevoie de

  fond de rulment (NFR), trezoreria neta (TN), situatia neta (SN):

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  41/56

  a) FR = 1O.OOO lei; NFR = 7.000 lei;TN = 3.000 lei

  b) SN = 7.000 lei; FR = -10.000 lei;NFR = 7.000 lei.

  c) FR = -10.000 lei; NFR = -7.000 lei;TN = -3.000 lei.

  d) SN = 6.500 lei; FR = -10.000 lei; NFR = -7.0001ei.

  e) FR = -10.000 lei; NFR = 7.0001ei; TN = -3.000 lei

  6. Trezoreria neta se determina dupa relatia:

  a) Total active - Total datorii;

  b) Active de trezorerie - Pasive de trezorerie;

  c) Fond de rulment + Credite de trezorerie;

  d) Resurse permanente -Nevoi permanente;

  e) Resurse permanente + Nevoi permanente.

  7. Fondul de rulment se determina dupa relatia:

  a) Total active - Total datorii;

  b) Active de trezorerie - Pasive de trezorerie;

  c) Fond de rulment - Necesar de fond de rulment;

  d) Resurse permanente - Nevoi permanente;e) Fond de rulment + Necesar de fond de rulment.

  8. Creantele sunt considerate:

  a) nevoi permanente;

  b) resurse temporare;

  c) active de trezorerie:

  d) nevoi temporare;e) pasive de trezorerie.

  9. Imobilizarile financiare sunt considerate:

  a) resurse temporare;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  42/56

  b) nevoi permanente;

  c) active de trezorerie;

  d) nevoi temporare;

  e) pasive de trezorerie.

  10. Situatia neta se calculeaza dupa metoda:

  a) active circulante - datorii pe termen scurt;

  b) fond de rulment + credite de trezorerie;

  c) nevoi temporare - resurse temporare;

  d) total active - total datorii;

  e) capitaluri proprii + imobilizari.

  11. in cazul lichiditatii imediate, un raport subunitar indica:

  a) o garantie clara a lichiditatii firmei;

  b) incasarea contravalorii marfurilor de la furnizori;

  c) o situatie stabila a firmei;

  d) lipsa garantie lichiditatii firmei.

  12. Solvabilitatea curenta se determina folosind relatia:

  a) Active totale / Datorii totale;

  b) Disponibilitati banesti / Credite Bancare Curente;

  c) (Disponibilitati banesti + Investitii pe termen scurt + Creante) / (Credite Bancare Curente

  + Datorii pe termen scurt);

  d) Capital propriu / Pasiv total.

  13. Solvabilitatea patrimoniala se determina folosind relatia:

  a) Active totale / Datorii totale;

  b) Disponibilitati banesti / Credite Bancare Curente;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  43/56

  c) (Disponibilitati banesti + Investitii pe termen scurt + Creante) / (Credite Bancare Curente

  + Datorii pe termen scurt);

  d) Capital propriu / Pasiv total.

  14. Capacitatea unei firme de a transforma in bani activele circulante de care dispune, cu

  scopul asigurarii unui circuit economic normal al capitalului, defineste:

  a) lichiditatea financiara;

  b) capacitatea de plata;

  c) solvabilitatea;

  d) rentabilitatea.

  15. Un coeficient de lichiditate patrimoniala (Clp) subunitar indica:

  a) o lichiditate buna a firmei;

  b) o rentabilitate buna a firmei;

  c) o lichiditate slaba a firmei;

  d) o solvabilitate slaba a firmei.

  16. Capacitatea unei firme de a-si acoperi creditele pe termen mediu si lung din capitalulpropriu defineste:

  a) lichiditatea;

  b) capacitatea de plata;

  c) solvabilitatea;

  d) rentabilitatea.

  17. Posibilitatea unei firme de a face fata platilor scadente fata de furnizori, salariati,bugetul de stat, banca sau alti creditori defineste:

  a) lichiditatea;

  b) capacitatea de plata;

  c) solvabilitatea;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  44/56

  d) rentabilitatea.

  18. Un coeficient de lichiditate patrimoniala (Clp) supraunitar indica:

  a) o lichiditate buna a firmei;

  b) o rentabilitate buna a firmei;

  c) o rentabilitate slaba a firmei;

  d) o solvabilitate slaba a firmei.

  19. Dezechilibrul dintre lichiditatea activelor circulante si exigibilitatea datoriilor pe

  termen scurt este reflectat daca:

  a) nevoia de fond de rulment este pozitiva;

  b) situatia neta este pozitiva;

  c) nevoia de fond de rulment este negativa;

  d) situatia neta este negativa.

  20. Deficitul monetar in cadrul unei firme este reflectat de:

  a) o situatie neta pozitiva;

  b) un fond de rulment negativ;c) un fond de rulment pozitiv;

  d) o trezorerie neta negativa.

  7.4. TESTE GRILA

  1. Sa se determine rentabilitatea financiara stiind ca:

  - rentabilitatea economica: 25%;- rata dobanzii: 60%;

  - cheltuielile cu dobanda: 4.000 lei;

  - datorii: 2.100 lei.

  a) 13,97% b) 13,45% c) 15,2% d) 14,9% e) 14,5%

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  45/56

  2. Se cunosc urmatoarele informatii:

  - EBIT: 8.000 lei;

  - cheltuieli cu dobanda: 1.200 lei;

  - activ economic: 27.648 lei; datorii: 12.218 lei;

  - cota de impozit pe profit: 16%.

  Rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara vor avea urmatoarele valori:

  1) Re = 25,4%; 4) Rf = 46,75%;

  2) Re = 25,8%; 5) Rf = 37,01%;

  3) Re= 25% 6) Rf - 20,65%

  a) 3 + 4 ; b) 2 + 5; c) 3 + 6; d) 3 + 5; e) 1 + 5

  3. Ce valoare va avea rentabilitatea financiara stiind ca:

  - EBIT: 5.600 lei;

  - impozit pe profit: 1.200 lei;

  - profit net: 3.500 lei; rentabilitatea financiara: 31 %;

  - datorii: 5.000 lei.

  a) 38,97% b) 27,01% c) 26,08% d) 88% e) 25,12%

  4. Determinati valoarea rezultatului exploatarii inainte de deducerea

  cheltuielilor cu dobanzile si impozitul pe profit (EBIT), in conditiile in care:

  - rezultatul exploatarii: 4.000 lei;

  - cheltuielile cu dobanda: 500 lei;

  - rentabilitatea economica: 32,83%;

  - activul economic: 12.000 lei- cota de impozit pe profit: 16%.

  a) 4.150 lei b) 4420 lei c) 4.200,5 lei d) 4510,8 lei e) 4499,6 lei

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  46/56

  5. Determinati valoarea rezultatului exploatari* inainte de deducerea cheltuielilor cu

  dobanzile si impozitul pe profit (EBIT), in conditiile in care:

  - rezultatul exploatarii: 6.000 lei; cheltuielile cu dobanda: 1,500 lei;

  - rentabilitatea economica: 22%

  - rentabilitatea financiara: 35%.

  a) 4.050 lei b) 4.000 lei c) 4.020 lei d) 4.100 lei e) 4.010 lei

  6. Se cunosc urmatoarele informatii:

  - rentabilitatea financiara: 45,45%;

  - profit net: 4.091 lei;

  - activ economic: 12.500 lei; cheltuieli cu dobanda: 1.400 lei:

  a) 43,10% b) 42.25% c) 40% d) 43,92% e) 45,45%

  7. Stabiliti valoarea rentabilitatii financiare, stiind ca:

  - rata dobanzii: 60%;

  - cheltuielile cu dobanda: 1.200 lei;

  - rentabilitatea economica: 25%;

  - activul economic: 12.000 leia) 18.75% b) 19,16% c) 18% d) 18,54% e) 19,32%

  8. Rezultatele obtinute de o firma in raport cu activitatea desfasurata sunt evidentiate

  prin intermediul:

  a) ratelor de rentabilitate comerciala;

  b) ratelor de rentabilitate economica;

  c) ratelor de rentabilitate financiara;d) ratelor de rotatie;

  e) costurilor.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  47/56

  9. Rata rentabilitatii economice se calculeaza ca raport intre:

  a) profit brut si cifra de afaceri;

  b) profit bmt si capital permanent;

  c) cifra de afaceri si active circulante;

  d) profit brut si active circulante;

  e) profit net si cifra de afaceri.

  10. Rentabilitatea masoara capacitatea unui capital de a procura:

  a) contracte;

  b) venit;

  c) actionari;

  d) clienti;

  e) rezerve,

  11. Rentabilitatea se exprima, de obicei:

  a) in suma absoluta;

  b) in suma fixa;

  c) procentual;d) sub forma de coeficient;

  e) indirect.

  12. Rezultatele obtinute de o firma in raport cu mijloacele economice folosite sunt

  evidentiate prin intermediul:

  a) ratelor de rentabilitate comerciala;

  b) ratelor de rentabilitate economica;c) ratelor de rentabilitate financiara;

  d) ratelor de rotatie;

  e) ratelor de siguranta.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  48/56

  13. Pragul de rentabilitate mai poate fi definit si ca:

  a) punct zero;

  b) prag absolut;

  c) proportie optima;

  d) punct de echilibru;

  e) prag ideal.

  14. Pragul de rentabilitate se determina folosind relatia:

  a) Costuri fixe f (incasari din vanzari + Costuri variabile) * 100;

  b) (Costuri fixe - incasari din vanzari - Costuri variabile) * 100;

  c) (incasari din vanzari - Costuri variabile) * 100;

  d) Costuri fixe / (incasari din vanzari - Costuri variabile) * 100.

  15. intre risc si rentabilitatea unei investitii exista o legatura:

  a) neconditionata;

  b) direct proportionala;

  c) nu exista nici o legatura;

  d) invers proportionala.

  16. in calculul rentabilitatii se foloseste:

  a) bilantul perioadei de baza;

  b) bilantul perioadei curente;

  c) contul de profit;

  d) balanta curenta.

  17. Cheltuielile cu dobanda si datoriile se folosesc pentru a calcula:

  a) rentabilitatea economica;

  b) rata dobanzii;

  c) capitalurile proprii;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  49/56

  d) cifra de afaceri.

  18. Efectul de levier se calculeaza dupa relatia:

  a) Rentabilitate economica + (Rentabilitate economica + Rata dobanzii) * Capital propriu /

  Datorii;

  b) Rentabilitate economica + (Rentabilitate economica - Rata dobanzii) * Datorii/ Capital

  propriu;

  c) (Rentabilitate economica + Rata dobanzii) * Capital propriu / Datorii;

  d) (Rentabilitate economica - Rata dobanzii) * Datorii / Capital propriu.

  19. Utilizarea banilor imprumutati de o firma pentru a mari rentabilitatea generata de

  capitalul propriu defineste:

  a) rentabilitatea economica;

  b) rentabilitatea financiara;

  c) efectul de levier;

  d) rata de rotatie a capitalului.

  20. Rentabilitatea financiara se calculeaza dupa relatia:a) Rentabilitate economica + (Rentabilitate economica + Rata dobanzii) * Capital propriu /

  Datorii;

  b) Rentabilitate economica + (Rentabilitate economica - Rata dobanzii) * Datorii/ Capital

  propriu;

  c) (Rentabilitate economica + Rata dobanzii) * Capital propriu / Datorii;

  d) (Rentabilitate economica - Rata dobanzii) * Datorii / Capital propriu.

  8.4. TESTE GRILA

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  50/56

  1. Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

  a) amortizarea liniara presupune repartizarea, in primul an, unui procent de pana la 50%

  din valoarea contabila de intrare;

  b) cota de amortizare liniara = 100 / Durata normala de utilizare * k;

  c) cota de amortizare degresiva = 1 / Durata normala de utilizare *100;

  d) amortizarea degresiva presupune repartizarea. in primul an, a unui procent de pana ia

  50% din valoarea contabila de intrare;

  e) cota de amortizare degresiva = 100 / Durata normala de utilizare * k

  2. in cazul amortizarii degresive, coeficientul de amortizare k are valoare 2, daca:

  a) durata de utilizare este intre 2 si 5 ani;

  b) daca durata de utilizare este intre 10 si 11 ani;

  c) daca durata de utilizare este intre 5 si 10 ani;

  d) daca durata de utilizare este intre 15 si 20 ani;

  e) daca durata de utilizare este mai mica de 2 ani.

  3. Un utilaj are valoarea contabila de intrare de 20.000 Iei si durata normala de viata de 5

  ani. Amortizarea anuala liniara va fi:a) 3.000 lei;

  b) 4.000 lei;

  c) 600 lei;

  d) 10.000 lei;

  e) 2.000 lei.

  4.U

  n utilaj are valoarea contabila de intrare de 30.000 lei, durata normala de utilizare de5 ani, si se va amortiza prin metoda degresiva. Din ce an se va renunta la metoda degresiva si

  se va utiliza metoda liniara?

  a) an 2;

  b) an 3;

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  51/56

  c) an 4;

  d) an 1;

  e) nu se poate utiliza metoda liniara.

  5. O instalatie cu valoarea contabila de intrare de 25.000 lei, durata normala de viata de

  10 ani, se amortizeaza prin metoda degresiva. In anul sase de amortizare, amortizarea

  degresiva va fi egala cu amortizarea liniara. Care este valoarea acesteia?

  a) 2.048 lei;

  b) 8.192 lei;

  c) 1.706,66 lei;

  d) 1638,4 lei;

  e) 1.310,72 iei.

  6. Un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 25.000 lei, durata normala de utilizare de

  5 ani, se amortizeaza prin metoda accelerata. Care va fi valoarea amortizata in anul 3?

  a) 3.125 lei;

  b) 5.000 lei;

  c) 4.125 lei;d) 7.500 lei;

  e) 12.500 lei

  7. Amortizarea reprezinta un proces care permite repartizarea costului unei investitii

  asupra exercitiilor financiare in care se utilizeaza mijlocul fix respectiv, din punct de vedere

  (sub aspect):

  a) fizic;b) contabil;

  c) economic;

  d) financiar:

  e) uman.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  52/56

  8. Din categoria imobilizarilor corporale amortizabile fac parte:

  a) terenurile, inclusiv cele impadurite;

  b) amenajarile de terenuri;

  c) bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere;

  d) bunurile din patrimoniul cultural national;

  e) constructiile si instalatiile provizorii.

  9. incepand cu anul al doilea amortizarea degresiva se va calcula la:

  a) Valoarea de intrare;

  b) Valoarea ramasa de amortizat;

  c) Amortizarea degresiva din anul 1;

  d) Valoarea ramasa de recuperat;

  e) Cota de amortizare degresiva.

  10. Din categoria imobilizarilor corporale neamortizabile fac parte:

  a) masini, utilaje, instalatii de lucru;

  b) amenajarile de terenuri;c) concesiuni, brevete, licente;

  d) bunurile de natura armamentului si tehnicii de lupta;

  e) cheltuieli de constituire a firmei.

  11. De regula, imobilizarile corporale asupra carora actioneaza in mod intensiv uzura

  morala, se amortizeaza prin sistemul:

  a) accelerat;b) regresiv;

  c) degresiv;

  d) liniar;

  e) progresiv.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  53/56

  12. Din categoria imobilizarilor corporale neamortizabile fac parte:

  a) cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

  b) mijloacele fixe puse in functiune partial;

  c) bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere;

  d) investitii efectuate la active fixe corporale luate cu chirie;

  e) amenajari de terenuri,

  13. incepand cu anul doi, amortizarea accelerata va fi calculata la:

  a) Valoarea ramasa de recuperat;

  b) Valoarea ramasa de amortizat;

  c) Valoarea de intrare;

  d) Degresiv;

  e) Cota de amortizare liniara.

  14. Din categoria imobilizarilor corporale amortizabile fac parte:

  a) cheltuielile de constituire a firmei;

  b) tablourile si operele de arta;c) bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere;

  d) activele fixe corporale aflate in conservare.

  15. Amortizarea reprezinta o depreciere ireversibila datorata utilizarii mijlocului fix sau

  trecerii timpului din punct de vedere (sub aspect):

  a) fizic;

  b) contabil;c) economic;

  d) financiar.

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  54/56

  16. Metoda prin care valoarea unui activ se recupereaza proportional cu numarul de ani

  de functionare este denumita:

  a) amortizare degresiva;

  b) amortizare egala;

  c) amortizare liniara;

  d) amortizare regresiva,

  17. Amortizarea efectiva se calculeaza in functie de:

  a) amortizarea scriptica;

  b) amortizarea liniara;

  c) cota de amortizare;

  d) impozitul pe profit.

  18. Daca durata de serviciu a unui activ fix este de 10 ani, coeficientul K are urmatoarea

  valoare:

  a) 1.5;

  b) 2;

  c) 2,5;e) 3.

  19. In cazul in care se foloseste regimul de amortizare degresiv, suma amortizata anual

  descreste deoarece:

  a) descreste cota de amortizare;

  b) scade numarul de ani care raman de amortizat;

  c) activul fix se uzeaza;d) descreste valoarea care trebuie amortizata.

  20. Pentru ca regimul de amortizare degresiv sa fie schimbat cu cel liniar trebuie sa fie

  indeplinita urmatoarea conditie:

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  55/56

  a) Amortizarea degresiva = Amortizarea liniara;

  b) Amortizarea degresiva = Amortizarea liniara;

  d) Amortizarea degresiva > Amortizarea liniara.

  21. Amortizarea este un element al:

  a) veniturilor;

  b) profitului;

  c) costurilor;

  d) investitiilor.

  22. Daca durata de serviciu a unui activ fix este de 5 ani, coeficientul K are urmatoarea

  valoare:

  a) 1.5;

  b) 2;

  c) 2,5;

  d) 3.

  23. Sunt considerate active corporale amortizabile:

  a) constructiile si instalatiile provizorii;

  b) echipamentele de protectie si de lucru;

  c) investitii efectuate pentru lucrari in subteran si la suprafata;

  d) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale.

  24. Cheltuielile cu investitiile pentru amenajarea terenurilor se amortizeaza intr-operioada de:

  a) 10 ani;

  b) 3 ani:

  c) 5 ani;:

 • 7/22/2019 Grile Finante UCDC

  56/56

  d) nu se amortizeaza.

  25. Programele informatice create de firme se amortizeaza intr-o perioada de:

  a) 10 ani;

  b) maxim 3 ani;

  c) 5 ani;

  d) nu se amortizeaza.

  26. Operatiunea care presupune inventarierea tuturor imobilizarilor corporale existente

  intr-o firma si determinarea eu exactitate a duratei de

  functionare a acestora este denumita:

  a) Inventariere;

  b) Amortizare;

  c) Reevaluare;

  d) Actualizare.