grile finante bune

41
1.Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca distinct pot fi mentionate: -indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii 2.Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturarii conceptului de -indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii -indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului 3.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare la dispo mentionate: -impozitele in bani -cheltuielile cu plata soldelor militarilor -tributurile in bani incasate de la popoarele invinse 4.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare necesare function au fost: -darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei -trofee si jafuri de razboi 5.Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statulu -cheltuielile cu plata soldelor militarilor -cheltuielile cu plata functionarilor publici 6.Care din urmatoarele formulary corespund acceptiunii restranse data conceputlu si sferei sale de cuprindere: -finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de re baneasca a produsului creat 7.Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii extinse data conceptului sferei sale de cuprindere: -finantele inglobeaza ansamblul proceselor si realtiilor economice legate distribuirea, utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor banesti necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice juridice 8.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare nu presupun modificare a marimii patrimoniului: -finantele intreprinderilor(firmelor) 9.Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerat ambele acceptiuni date conceputului de finante si sferei sale de cuprindere: -procesele si relatii economice care se deruleaza intre participantii la reparti baneasca 10.Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacer totale se regasesc: -maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data a resurselor ce poti f -maximizarea PIB -maximizarea utilitatii totale

Upload: dada-georgiana

Post on 22-Jul-2015

937 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

1.Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie economica distinct pot fi mentionate: -indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii 2.Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturarii conceptului de finante sunt: -indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii -indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului 3.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate: -impozitele in bani -cheltuielile cu plata soldelor militarilor -tributurile in bani incasate de la popoarele invinse 4.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost: -darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei -trofee si jafuri de razboi 5.Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost: -cheltuielile cu plata soldelor militarilor -cheltuielile cu plata functionarilor publici 6.Care din urmatoarele formulary corespund acceptiunii restranse data conceputlui de finante si sferei sale de cuprindere: -finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartee in forma baneasca a produsului creat 7.Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii extinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: -finantele inglobeaza ansamblul proceselor si realtiilor economice legate de procurarea distribuirea, utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor banesti necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice + persoare fizice si juridice 8.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare nu presupune, intodeauna, o modificare a marimii patrimoniului: -finantele intreprinderilor(firmelor) 9.Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele acceptiuni date conceputului de finante si sferei sale de cuprindere: -procesele si relatii economice care se deruleaza intre participantii la repartitia PIB in forma baneasca 10.Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati totale se regasesc: -maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data a resurselor ce poti fi consummate -maximizarea PIB -maximizarea utilitatii totale

11.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil: -asigurari de bunuri persoane si raspundere civila -credit -asigurari sociale 12.Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului national: -sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare -nu presupun o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste preocese si relatii cid oar o schimbare a formei valorii 14.Ca trasaturi ale bunurilor(utilitatilor publice) se disting: -caracterul neconcurential(si indivizibil) al accesului la consumul acestora -caracterul colectiv al consumului acestora 15.Transferul de valoare ce caracterizeaza finantele in acceptiune restransa: -are loc cu titlu definitive, fie pe principiul rambursabilitatii -in sfera finantelor publice se realieaza de regula fara contraprestatie directa si imediata -reprezinta implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesle si relatiile financiare -in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii 16.Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economie: -reprezinta trasatura definitorie a finantelor -caracterizeaza finantele in acceptiunea extinsa 17.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - procesele si relatiile economice in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartitiei PIB sunt considerate financiare in acceptiune restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere 18.Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare, atat in acceptiune extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: -procesele si relatiile economice prin care se constituie, distribuie si utilizeaza fondurile banesti pentru functionarea diferitelor entitati economic-sociale 19.Care din urmatoarele categorii de procese si relatiile economice nu sunt considerate financiare in niciuna din cele doua acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: - procesele si relatiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca - procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala - procesele si relatiile economice in forma natural-materiala ce nu implica o modifiacre a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii - procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre participantii la repartitia PIB

20.Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptual de finante in sens restrains sunt incluse numai procesele si relatiile economice care: -implica un transfer de valoare definitive sau rambursabil de putere de cumparare intre participant -se deruleaza intre participantii la repartitia PIB in forma baneasca 21.Care din urmatoarele categorii de procese si relatiile economice sunt considerate financiare numai in acceptiune extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: -vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani -toate procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc intre participantii la productia circulatia si consumul PIB 22.Redistribuirea de resurse financare intre persoanele fizice si juridice pentru infaptuirea criteriilor de echitate sau justitie sociala, este rezultatul manifestarii finantelor in functie de: -repartitie a PIB 23.Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati publice create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice exprima in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul funtiei de: -alocare 24.Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice este expresia manifestarii finantelor in fuctia de: -repartitie a PIB 25.Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de redistribuire intre persoanele fizice si juridice cu implicare autoritatilor publice pentru infaptuirea unor criterii de echitate sociala exprima in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei finantelor publice de: -distribuire 26.Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitati private reprezinta un obiectiv specific -controlului financiar inter concomitant -controlului financiar intern preventive 27.Care din urmatoarele forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii operatiunilor financiare: -controlul financiar intern preventive - controlul financiar intern postoperative - controlul financiar extern (al statului) concomitant - controlul financiar intern concomitant - controlul financiar extern (al statului) postoperative 28.Care din urmatoarele forme de control sunt ineficiente: NIMIC DINTRE - controlul financiar intern preventive - controlul financiar intern postoperativ - controlul financiar extern concomitent -controlul financiar intern concomitant

- controlul financiar extern postoperative 29.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin Garda Financiara, Curtea de Conturi etc) sunt adevarate: -este o forma de control financiar extern -atunci cand vizeaza activitatea unei entitati private este un control financiar posoperativ 30.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar extern exercitat de institutiile statului sunt adevarate: -are ca obiectiv la entitatile publice si verificare legalitatii operationilor financiare 31.In faza productiei PIB controlul financiar al statului urmareste: -eficienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca 32.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -controlul financiar inter preventive este mai efficient decat controlul financiar intern postoperative 33.Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in: -existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca 34.Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitati publice reprezinta un obiectiv specific: -controlului financiar intern preventive - controlului financiar intern concomitant - controlului financiar extern al statului postoperative - controlului financiar exern al statului preventive -controlului financiar al statului preventive - controlului financiar intern ulterior 35.Care din urmtoarele afirmatii sunt adevarate: -functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie -in faza de circulatie a produsului national controlul financiar vizeaza viteaza cu care marfurile circula de la producator la consummator 36.Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire a economiei presupune: -majorarea impoztelor(directe si/sau indirecte) -diminuearea cheltuielilor publice de consuma si/sau investitii 37.Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin instrumente financiare se face prin: -majorarea cheltuielilor publice fie ele de consum sau de investitii -acordarea de subventii agentilor economici 38.Suportul obiectiv al indeplinirii de catre finante a functiei de reglarea (stabilizare) a ecomiei rezida in : -interconditionarea ce caracterizeaza derulearea proceselor material cu procesele banestifinanciare

39.Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii, ca expresie a rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societatii, presupune: -achizitionarea de produse agricole, de catre stat, atunci cand oferta de produse agricole este excedentara - achizitionarea de produse agricole, de catre stat, atunci cand preturile manifesta o tendinta de scadere, pentru a proteja producatorii -vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta de crestere pentru a proteja consumatorii

40.Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economic-sociale se concretizeaza in: -imbunatatirea modului de administrare a resurselor 41.Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de recesiune a economiei se poate realize prin: -diminuearea impozitelor(directe si/sau indirecte) -majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii -acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestura din resurse extraordinare 42.Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economic-sociale, acestea isi aduc un aport direct la: -imbunatatirea modului de administrare a resurselor 43.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar specific economiei socialiste sunt adevarate: -include printer component sistemul de relatii economice prin care se vehiculeaza resursele banesti -foloseste ca instrument principal un system de planuri financiare -include in structura sa parghiile financiare 44.Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: -decalat 45.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate: -poate fi definit ca un mod de organizarea si conducere a fluxurilor banesti-financiare -poate fi conceput la nivel global ca un ansamblul de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare -poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de conducere si reglare a fluxurilor banesti 46.Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria : -fondurilor(financiare) de rezerva 47.In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice:

-diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei pentru a atenua ritmul prea ridicat de crestere economica -subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul populatiei sau pentru economia nationala -majorarea cheltuielilor publice in faza de receiune a economiei pentru a timula relansarea economiei 48.In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului: -reducerea impozitului pentru partea din profit destinata reinvestirii -restituirea texelor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele destinate exportului -instituirea de taxe speciale de consumatie pentru produsele de alcool 49.Care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor: -restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in productia destinata exportului -reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in fazele de receciunea sau stagnare a economiei -practicarea unor cote differentiate de impunere a profitului societatilor comerciale in raport cu natura activitatilor desfasurate -instituirea de accize pentru produsele din alcool 50.In balanta financiara a statului la venituri curente se includ: -impozitele directe si indirect -veniturile provenite de la intreprinderile si proprietatile statului 51.Bugetele(publice) functionale: -se intocmesc de regula pentru o perioada de un an (bugetar) 52.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicator ice vizeaza o perioada mai indelungata (termen mediu si lung): -bugetul program -bugetul economiei nationale 53.Rezultatul net al unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si cheltuielilor totale se reflecta prin: -bugetul activitatii generale 54.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin indicatori cu niveluri obigatorii de respectat: -bugetul unitatilor administrative-teritoriale -bugetul de stat(al administratiei-centrale) 55.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare folosite in practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari: -bugetul program -bugetul de obiective

56. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare folosite in practica financiara a statelor include resurselor alocate diferitelor servicii publice pe criteria de cost si randament al serviciilor de finantat: -bugetul de mijloace -bugetul functional 57.In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce functioneaza in sfera activitatilor matariale productive sunt reflectate veniturile si cheltuielilr aferente activitatii de productie: -bugetul activitatii de productie 58. Care din urmatoarele corelatii de echilibru financiar este specifica institutiilor bugetare(din sfera activitatilor nemateriale): NIMIC DINTRE: -venituri=cost+profit -alocatii bugetare+venituri bugetare(ar trebui proprii)=cheltuieli -alocatii bugetare + venituri proprii=cheltuieli+reserve bugetare -venituri bugetare=cheltuieli nominalizate+reserve bugetare 59.Care din urmatoarele corelatii reflecta conditii de echilibru financiar: -alocatii bugetare+venituri proprii=cheltuieli -venituri=cheltuieli 60.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la balanta financiara a statului sunt adevarate: -include la cheltuieli curente dobanzile aferente datoriei publice -folosirea sa nu substituie bugetele cu character operational 61.Bugetul program(folosit in sfera finantelor publice): -reflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung 62.In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare sunt reflectate veniturile si cheltuielile enetitatilor private: -balanta financiara a economiei nationale -conturile prospective ale natiunii 63.In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatilor financiare sunt reflectate resursele financiare totale, publice si private ale tarii: -balanta financiara a economiei nationale -bugetul economic(al economiei nationale) 64.Care din urmatoarele balante si bugete contin prevederi cu nivel obligatoriu de respectat: -balanta financiara a economiei nationale 65.Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica: -bugetului de obiective 66.In care din urmatoarele instrumente financiare de conducere si reglare a activitatilor financiare sunt reflectate veniturile in valuta si cheltuielile in valuta ale entitatilor private: -bugetul activitatii de impor-export.

67.Finantarea temporara ca modalitate de procurarea resurselor financiare necesare unei intreprinderi: -se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare si creditelor bancare pe termen scurt -se asigura in principal pe baza creditelor bancare acordate de banci in vederea formarii unor stocuri si efectuarii unor cheltuieli de productie. 68.Ca surse de financare externa a intreprinderii se pot mentiona: -resursele financiare atrase pe termen lung -datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare -creditelor bancare contractate pe termen scurt 69.Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste: -autofinantarea partiala neta in sens restrains 70.Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi integral necesitatile de dezvoltare pe seama ansamblului resurselor proprii defineste: -autofinantarea integral bruta pe sens restrains 71.Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de dezvoltare a intreprinderii exprima: NIMIC DINTRE: -autofinantarea integral neta in sens restrains - autofinantarea integral bruta in sens larg - autofinantarea partial bruta in sens restrains - autofinantarea partial neta in sens larg 72.Capacitatea unei intreprinderi private de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare prorpii defineste: - autofinantarea partial bruta in sens restrains 73.Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de dezvoltare a intreprinderii exprima: - autofinantarea integral burta in sens restrains 74.Necesarul de fond de rulment se determina: -prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare 75.Fondul de rulment se poate determina ca diferenta dintre: -activele totale si activele imobilizate -activele circulante si datorii pe termen scurt -capitalul permanent si activele brute 76.Fondul de rulment se poate determina: -ca diferenta intre activele totale si activele imobilizate 77.In categoria veniturilor extraordinare realizate de o intreprindere se includ: -veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar

78.Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona: -pierderile din creante legate de participatii 79.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune: -depersonalizarea veniturilor bugetare 80.Eleborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: -neafectarii veniturilor 81.Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune: -reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase in nerealizarea in bugetul pe anul urmator -aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar 82.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului: -inscrierea in buget a unor actiuni de finantat ,,per sold 83. In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului: -prelungirea perioadei de executie a bugetului pentru exercitiul bugetar expirat in exercitiul bugetar urmator -adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului 84.Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetare al unitatii: -conturile special de trezorerie -bugetele anexe -bugetele extraordinare -conturile cu afectatie speciala -bugetele autonome 85.Elaborarea si utilizarea de bugete extraodrinare semnifica o incalcare a principiilor bugetare ale: -unitatii 86.Bugetele anexe sunt: -abateri de la principiul unitatii bugetului -bugetele cuprinse in bugetul statului numai ca sold 87.Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza: -caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei 88.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului: -conturile prospective ale natiunii -bugetele ciclice 89.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune: -reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramanse nerealizate in bugetul pe anul urmator -aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar

90.Care din urmatoarele afirmatii sunt false: -echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si extraordinare) cu cheltuielile totale pentru un an bugetar -principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare 91.Elaborarea utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: NIMIC DINTRE: -realitatii -specializarii -publicitatii -anualitatii -echilibrarii 92.Debugetizarea semnifica: -scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse special 93.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune: -depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului 94.Ca principiu bugetar, universalitatea presupune: -inglobarea in bugetul public a tuturor veniturilor si cheltuielior statului 95.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: -depersonalizarea veniturilor bugetare 96.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatare de la principiul anualitatii bugetului 97.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii: -inscrierea cheltuielilor neefectuate si a veniturilor neincasate pana la finele exercitiului bugetar current in bugetul pe anul urmator -elaborarea de bugete ciclice 98.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de actualizare: -reducerea ratei dobanzii -cresterea ratei inflatiei 99.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea propfilului actualizat obtenabil pe seama unei investitii: -cresterea veniturilor obtenabile -nivelul mai ridicat al ratei inflatiei 100.Care dintre modificarile(separate) ale variabilelor urmatoare determina reducerea profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii: -reducerea veniturilor obtenabile din exploatare -nivelul mai scazut al ratei inflatiei

101.Care dintre modificarile urmatoare determina cresterea valorii nete actualizate (in anul ,,t) in cazul unei investitii: -reducerea cheltuielilor de exploatare (in anul ,,t) -cresterea veniturilor obtenabile (in anul ,,t) -un nivel mai ridicat al ratei dobanzii -un nivel mai scazut al ratei inflatiei 102.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete actualizate (pentru anul ,,t) in cazul unei investitii: -cresterea cheltuielilor de exploatare (anul ,,t) -reducerea veniturilor obtenabile (anul ,,t) -nivelul mai scazut al ratei dobanzii -nivelul mai ridicat al ratei inflatiei 103.Reducerea efectului negataiv al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realize prin: -reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului -esalonaea crescatoare a cheltuielilor de investitii 104.Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele modificari ale factorilor de influenta: -reducerea sumei totale ce se investeste -reducerea perioadei de executie a investitiei -reducerea cheltuielilor de exploatare -cresterea profitului obtenabil(anual) 105.Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinta: -o decizie de politica bugetara -o variant de subventionare directa e economiei -o decizie de politica fiscal 106.Reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor investite (in cazul unei investitii publice) se poate realize prin: -aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investii 107.Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitii (publice) are ca effect: -reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor investite 108.Cresterea ratei nete de actualizare determina: -cresterea valorii nete actulizate ca marime viitoare (in anul ,,t) -cresterea negative al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii 109.Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt prorii impozitelor -caracterul facultative al prelevarii -caracterul rambursabil al prelevarii 110.In sens economic impozitele semnifica: -procese economice de redistribuire a veniturilor si averii -relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice

111.Principalele deosebiri intre conceptia clasica sic ea moderna asupra impozitelor vizeaza: -marimea impozitelor -rolul impozitelor -functia de reglare a impozitelor 112.Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de plata a impozitului este: -platilor -subiect 113.In folosirea impozitelor averea (terenuri, cadiri etc) detinuta de o persoana reprezinta: -materia impozabila -obiectul impozitului 114.In sfera impoztitelor, averea (terenuri, cladiri etc) detinuta de o persoana reprezinta: -materia impozabila -obiectul impozitului 115.Certitudinea impunerii presupune: -cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privind impozitul datorat -cuantificarea exacta a impozitului de pata in sarcina contribuabilului -eliminarea arbitrariului in materie de impunere 116.Pentru respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate: -sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului -cheltuielile mari de administrare a impozitului -acordarea de privilegii fiscal 117.Ca principiu de politica fiscal stabilitatea incasarilor din impozite presupune: -existenta materiei impozabile independent de conjuncture economica 118.Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscal inseamna: -asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat pentru rezidenti cat si pentru nerezidenti 119.Ca instrumente de politica fiscal impozitele indirect pot influenta: -relansarea sau accelarea ritmului de crestere economica -echilibrul economic general -puterea de cumparare a monedei -consumul unor produse 120.Ca premise ale aparitiei impozitelor (in bani) pot fi considerate: -existenta banilor in functia de etalon al valorii -existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii -existenta unor necesitati cu character colectiv(public) 121.In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului: -redistribuirea PIB intre sfere de activitate -stimularea activitatii economice

122.Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi: -cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare -incadrarea in anumite limite a cotelor de impozit 123.Materia impozabila poate semnifica: -veniturile realizate sau averile detinute -obiectul impozitului -cheltuielile de consum 124.Ca premise ale aparitiei impozitelor (in bani) pot fi considerate: -existenta banilor functia de mijloc de prezervare a valorii -aparitia institutiilor de tip statl -existenta banilor in functia de miijlocitori ai schimbului 125.Echitatea fiscal se realizeaza daca: -constribuabili cu capacitate contributive diferita suporta impozite de marimi diferite -contribuabili cu putere (capacitate) contributive egala platesc aceeasi suma ca impozit 126.Asigura venitului minim neimpozabil presupune ca: -toti contribuabilii sa aiba dreptul la un mini scutit de impozit 127.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -echitatea fiscal nu contravene aplicarii venitului mini neimpozabil -echitatea fiscal impune stabilirea diferentiala a impozitelor tinand seama si de situatia sociala a contribuabililor 128.Utilizarea in practica financiara a conturilor cu afectatie speciala reflecta incalcarea principiilor bugetare ale: -echilibrului -unitatii -neafectarea veniturilor 129.Ca principiu bugetar, anualitatea presupune: -executia bugetului sa se faca intr-un an bugetare 130.Bugetele autonome sunt: -bugetele proprii ale unor colectivitati locale, intreprinderi si institutii publice cu larga autonomie(inscrise in bugetul statului numai ca sold) 131.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor prespune: -finantarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor incasate la buget -depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar la statului 132.In care dintre situatiile urmatoare se incalca principiul echilibrarii bugetului: -transferarea unor actiuni din bugetul statului in bugetul unor instituii publice -folosirea bugetelor extraordinare -folosirea conturilor speciale de trezorerie 133.Rectificarile bugetului de stat semnifica:

-operatiuni necesare asigurarii realitatii bugetului 134.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -aplicarea sistemului de executie(exercitiu)reprezinta o abatere de la principiul anualitatii bugetului 135.Ca operatiune specifica executiei bugetului(la cheltuieli) angajarea se concretizeaza prin: -asumarea obligatiei de catre institutia publica a obligatiei de a plati suma de bani de catre o persoana fizica sau juridical 136.Ordonatorii de credite bugetare sunt: -conducatorii institiutiilor publice 137.Deschiderea de ,,roluri la organelle fiscal in cadrul executiei bugetului la venituri este specifica: -lichidarii 138.Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de casier al statului sunt: -furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind executia bugetului -eleborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor -plati privind amortizarea datoriei publice 139.Care din urmatoarele operatiuni (activitati) nu corespund functiei de bancher a trezoreriei publice: -emiterea titlurilor de percepere a veniturilor -elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor 140.Respectarea legislatiei financiare in operatiunile bugetare este un obiectiv specific: -controlului adminitrativ-preventiv -controlului jurisdictional - controlului administrative concomitant - controlului administrative ulterior(postoperativ). 141.Controlul bugetar posoperativ permite: -recuperarea pagubelor aduse patrimoniului public -revizuirea cadrului de derulare a activitatii bugetare 142.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune: -reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator 143.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului: -bugetele extraordinare -conturile de reglementare -bugete anexe 144.Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin: -constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate -intocmirea actului de confirmare a obligatiei de plata

145.Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, ordonanta semnifica: -emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate -emiterea unui ordin de plata in facvoarea unei persoane fizice sau juridice 146.Ca operatiune specifica executiei bugetului la venituri, perceperea presupune: -transferarea efectiva a sumei datorate de la contribuabil la stat -urmarirea respectarii termenlor de plata de catre contribuabili 147.Ca operatiune specifica bugetului la venituri, lichidarea presupune: -determinarea sumelor de incasat la diferite termene de plata si dechiderea de evidente la organe fiscal pentru fiecare platitor 148.Bugetele anexe sunt: -abateri de la principiul unitatii bugetului 149.In aprobarea si publicarea bugetului sunt obligatorii: -promulgarea (ratificarea) de catre seful statului -avizarea de catre comisia parlamantarea specializata 150.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -verificarea respectarii legislatiei financiare reprezinta un obiectiv specific controlului bugetar jurisdictional -bugetele extraordinare presupun separarea unor cheltuieli respective a veniturilor acoperitoare considerate a avea un character exceptional -prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 7 luni reprezinta o abatere de la principiul bugetar al anualitatii -ca principiu bugetar universalitatea presupune inscrierea separate in buget a tuturor veniturilor si cheltuielilor statului 151.Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se refera la: -imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului public -necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie din partea autoritatilor publice

152.In succesiunea lor fireasca, operatiunile specific executiei bugetului la partea de venituri sunt: -aseazarea, lichidarea, omiterea titlurilor de percepere, perceperea 153.In succesiunea lor fireasca etapele specifice executiei bugetului la cheltuieli sunt: -angajarea, lichidarea, ordonantarea, plata propriu-zisa 154.Identificarea si evaluarea materiei impozabile si stabilirea sumei impozitului de incasat in cadrul executiei bugetului la parte de venituri este specifica: -asezarii

155.Ca abatare de la principiul anualitatii bugetului, sistemul de executie (exercitiu) presupune: -prelungirea perioadei de executie a bugetului in anul bugetar urmator 156.Rectificarea bugetului pe parcursul executiei semnifica: -o operatiune necesara asigurarii realitatii bugetului 157.Care din urmatoaraele operatii specific executiei sunt in sarcina contabililor platitori (gestionari de bunuri si bani publici): -plata propriu-zisa (la cheltuieli) 158.Pentru dimensionarea cheltuielilor (veniturilor) bugetare prin metoda automata trebuie sa se cunoasca: -marimea cheltuielilor(veniturilor) realizate effective in penultimul an anterior celui pentru care se face calculul -factorii cu actiune specifica din anul bugetar anterior, respective din anul pentru care se fundamenteaza cheltuielile (veniturile) 159.Care din urmatoarele documente cheltuielilor(veniturilor) bugetare: -programul memorandum -programul fizic si planul financiar sunt utilizate.ce dimensionare a

160.Ca faza a metodei PPBS(planificare-programare-sistem bugetar) de dimensionare a cheltuielilor (veniturilor bugetare) programarea implica: -elaborarea de studii evaluative privind mijloacele utilizabile -alegerea solutiei optime prin prisma raportului cost-avantaje 161.Principalele particularitatii ale metodei ZBB (baza bugetara zero) dedimensionare a cheltuielilor venituri bugetare, comparative cu celelalte metode moderne, vizeaza: -reanalizarea anuala a tuturor cheltuielilor bugetare -utilizarea procedeului reprezentarile grafaice in alegerea programului optim 162.Specifice metodei RCB (rationalizara optiunilor bugetare) de dimensionare a cheltuielilor (veniturilor) bugetare comparative cu celalte metode modern, sunt: -corelarea eforturilor si efectelor pentru actiuni sau obiective de mare complexitate -caracterul de system cybernetic inchis 163. Care din urmatoarele operatiuni (activitati) corespund functiei de bancher al trezoreriei publice? -gestionarea datoriei publice -gestionarea disponibilitatilor banesti din conturile deschide entitatilor publice -deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale entitatilor publice 164.Care din urmatoarele instrumente utilizare in practica financiara a statelor nu semnifica abateri de la principiul unitatii bugetare: -clasificatia bugetare -conturile prospective ale natiunii -bugetele ciclice

165.Bugetele anexe sunt: -abateri de la principiul unitatii bugetului -bugete intocmite de intreprinderi publice si institutii publice cu autonomie functional limitata 166.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune: -raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator -aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar; 167.Care din urmatoarele operatii specific executiei bugetului nu sunt in sarcina gestionarilor de bani publici(contabili platitori) ? -lichidarea cheltuielilor -perceperea veniturilor -lichidarea veniturilor -angajarea cheltuielilor -emiterea titlurilor de percerepe a venitului bugetar -incasarea(perceperea) veniturilor 168.Care din urmatoarele afirmatii sunt false: -echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si extraordinare) si cheltuielile totale pentru un an bugetar -principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare -aplicarea principiului universalitatii contravene unitatii bugetului 169.Ordonarea cheltuielilor publice bugetare presupune: -emiterea unei dispozitii de catre institutia publica pentru efectuarea platii sumei datorate -un ordin de plata a sumei dat in favoarea persoanei indreptatite sa o incaseze 170.Elaborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare: -unitatii 171.Debugetizarea semnifica: -scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse special 172.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor bugetare presupune: -evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala -depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului 173.Constatarile faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate in cadrul executiei bugetului la cheltuieli sunt specific: -lichidarii 174.Executarea silita a debitelor restante din impozite in cazul executiei bugetului la venituri este specifica: -perceperii 175.Ca principiul bugetar universalitatea presupune: -inscrierea separate in buget a veniturilor si cheltuielilor statului

-inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul ,,bruto 176.Care din urmatoarele activitati specific executiei bugetului cad in sarcina gestionarilor de bani publici: -perceperea impozitelor 177.Principalele avantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se refera la: -sincronizarea operatiunilor de incasari si plati atat prin virament cat si prin numerar 178.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: -depersonalizarea veniturilor bugetare -finantarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor incasatea la buget 179.Ordonatorii de credite bugetare sunt: -directorii intreprinderilor cu capital de stat din sfera activitatilor material -conducatorii institutiilor publice -persoanele care au prin lege competent de a contracta credite de la banci in numele institutiilor publice 180.Ca operatiunie specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza in: -intocmirea actului de confirmare a obligatiei de plata -constari faptice privind bunurile livrate, seviciile prestate si lucrarile executate 181.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatare de la principiul anualitatii bugetului 182.Identificarea si evaluarea materiei impozaabile si stabilirea sumei impozitului de incasat in cadrul executiei bugetului la partea de venituri este specifica: -asezarii 183.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii: -elaborarea de bugete ciclice -intocmirea de bugete plurianuale 184.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 30 de zile reprezinta o abatare de la principiul anualitatii -ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala 185.Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se refera la: -necesitatea organizarii unor structure separate de supraveghere si control si decizie din partea autoritaii publice -imposibilitatea redistribuirii resurselor bugetare disponibile temporar in cadrul sectorului public

186.Ca operatiune specifica, ordonantarea semnifica: -emiterea dipozitiei p entru efectuarea platii sumei datorate -emiterea unui ordin de plata in favoarea unei persoane fizice sau juridice

187. Din punct de vedere al continutului economic, in conceptual de buget sunt reflectate: -procese si relatii economice in forma baneasca de redistribuire a resurselor in plan international - procese si relatii economice in forma baneasca de repartitie(primara si secundara) a PIB - procese si relatii economice in forma baneasca de realocare a resurselor intre membrii societatii si autoritatile publice 188.In conturile de reglemetare se inscriu: -transferurile de sume intre guvernele unor tar ice participa la realizarea unor obiective commune 189.In bugetul general consolidate: -se reflecta atat fluvurile de formare a veniturilor fiscal cat si cele de formare a veniturilor nefiscale -se relflecta fluxurile financiare specific bugetelor locale 190.Care din urmatoarele atributiuni corespunde functiei de casier a trezoreriei publice: -integrarea in circuitul economic a fluxurilor determinat de finantarea deficitului bugetar -elaborarea de prognoze privind evolutia viitoare a operatiunilor de incasari si plati 1.Capacitatea unei intreprinderi de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste: -autofinantarea partial neta in sens restrans 2.Necesarul de fond de rulment se determina: -prin insumarea stocurilor,creantelor si activelor de regularizare,din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare 3.Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona: -creditele bancare contractate pe termen scurt 4.In categoria veniturilor realizate de o intreprindere se includ: Nimic dintre: -sumele incasate ca despagubiri din contractile de asigurare de bunuri -veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar -sumele incasate din vanzarea unor active fixe -veniturile realizate din creantele imobilizate 5.Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste: -autofinantarea partial neta in sens restrans

6.Ca principiu bugetar,neafectarea veniturilor presupune: -depersonalizarea veniturilor bugetare 7.Elaborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale : -neafectarii veniturilor 8.Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune: -reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator -aprobabrea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar 9.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului: -inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul bruto 10.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului: -prelungirea perioadei de executie a bugetului pentru exercitiul bugetar expirat in exercitiul bugetar urmator -adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului -rectificarea bugetului pe parcursul executiei 11.Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii: -conturile special de trezorerie -bugetele anexe -bugetele extraordinare -conturile cu afectatie speciala 0bugetele autonome 12.Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor bugetare ale: -unitatii 13.Bugetele anexe sunt: -abateri de la principiul unitatii bugetului 14.Cerintele unei clasificatii corecte vizeaza: -gruparea veniturilor dupa surse de proveninta -caracterul simplu,concis,clar al clasificatiei -gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva 15.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului: -clasificatia bugetara -conturile prospective ale natiunii -bugetele ciclice 16.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune: -reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator -aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar 17.Care din urmatoarele afirmatii sunt false:

-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale (curente si extraordinare) cu cheltuielile totale pentru un an bugetar -principiul specializarii bugetare este incompatibi cu neafectarea veniturilor bugetare -aplicarea principiului universalitatii contravene unitatii bugetului 18.Debugetizarea semnifica: -scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale 19.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune: -evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala -depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului 20.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune: -depersonalizarea veniturilor bugetare 21.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul anualitatii bugetului 22.Care din urmatoarele instrumente de conduce si reglare a activitatilor financiare include indicator ice vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung) -bugetul program -bugetul ec nationale 23.Din punct de vedere al continutului economic ,conceptual de buget exprima: -pocese economice si relatii sociale in forma baneasca de repartitie a unei parti din pib -procese ec in forma baneasca de repartitie primara si secundara a unei parti din pib 24.Interventia reglatoare a autoritatilor publice ,prin instrum financiare in faza de declin economic se poate realiza prin: -diminuarea impozitelor (dir sau indir) -majorarea chelt publice de consum sis au de investitii 25.Printre variantele de subventionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot mentiona -restituirea unor impozite sit axe aferente productiei exportate -reducerea tarifelor la transporturile effectuate cu mijloacele statului -acordarea de avantaje valutare 26.Stabiliti care din urmatoarele enunturi sunt adevarate: -Valoarea platilor facute de institutii publice sub forma cheltuielilor curente reprezinta un consum definitive de pib -participarea statului la finantarea formarii brute de capital o avansare de pib -cheltuielile publice fac parte din categoria instrumentelor specifice ale interventiei statului in economie 27.Cheltuielile bugetare inglobeaza: -cheltuielile administratiei publice centrale -cheltuielile acoperite din bugetele asigurarilor sociale de stat -cheltuielile colectivitatilor locale 28.Sunt adevarate enunturile: -cheltuielile bugetare sunt cuprinse in bugetele definite in cadrul sistemului de bugete aprobate de parlament sub forma creditelor bugetare -cheltuielile effectuate din bugetul trezoreriei publice fac parte din categ cheltuielilor publice

-cheltuielile institutiilor publice autonome fac parte din categoria cheltuielilor bugetare 29.Clasificatia administrative a cheltuielilor publice are la baza: -criteriul institutiilor care efectueaza cheltuielile 30.Cheltuielile curente: -reprezinta un consum definitive de pib -asigura buna intretinere a institutiilor publice -reprezinta cea mai mare parte a cheltuielilor publice 31.Cheltuielile de transfer: -sub aspect economic sunt reprezentate de subventii acordate agentilor economici pentu acoperirea unor cheltuieli de productie sau pentru stimularea exportului -se prezinta sub aspect sociale prin burse,pensii sau alte categorii de indemnizatii 32.Cheltuielile definitive -pot cuprinde atat cheltuieli curente cat si cheltuieli de capital -se finalizaeaza cu plati la scadenta certe -sunt cuprinse ca posture dinstincte in bugetele publice 33.Cheltuielile fara contraprestatie se prezinta sub forma: -alocatiilor bugetare 34.In categoria cheltuielilor reale intra: -plata anuitatilor -plata dobanzilor la imprumuturile de stat 35.Cheltuieli publice negative sunt: -cheltuielile cu intretinerea aparatului de stat 36.Subventiile pentru acoperirea cheltuielilor de productie reprezinta: -cheltuieli de transfer 37.Inscrierea cheltuielilor publice in buget se efectueaza conform principiului -cheltuielile sunt plafoane maxime 38.Sunt cheltuieli de transfer: -primele acordate producatorilor agricoli -plata indemnizatiilor de somaj -primele pentru activitatea de export 39.Garantiile acordate de stat pentru imprumuturi externe contractate de intreprinderi publice in conditiile neplatii de catre acestea a imprumuturilor respective reprezinta: -cheltuieli virtuale 40.Nu fac parte din cheltuielile curente ale unei unitati de invatamant: -achizitionarea de licente 41.Nivelul cheltuielilor publice nu depinde de: -nivelul cantitatii de bani din circulatie 42.Nu reprezinta ajutor (financiar) direct acordat intreprinderilor de catre stat: -plata contributiei pentru asigurari sociale 43.Sunt surse de finantare ale cheltuielilor pentru invatamnat: -bugetul local -fondurile societatilor comerciale -sumele provenind de la persoanele juridice 44.Care din urmatoarele mecanisme financiare nu reprezinta subventii:

-reduceri personale la impozitele pe veniturile persoanelor fizice -transferul direct de resurse banesti de la bugetul de stat la bugetele locale 45.Primele forme de participare la constituirea fondurilor publice de resurse financiare enumeram: -impozitele -taxele -amenzile 46.Printre formele de redistribuire ale resurselor financiare la nive international se pot intalni: -achitarea cotizatiilor la organismele financiare international -acordarea de imprumuturi externe -primirea de ajutoare externe 47.Elasticitatea cheltuielilor publice masoara: -modificarea chletuielilor publice la modificarea pib 48.INtre principiile asigurarilor sociale din Romania putem identifica: -cuprinderea obligatory a tuturor cetatenilor in cadrul sistemului -solidaritatea sociala -finantarea autonoma 49.Care din urmatoarele tendinte este caracteristica pentru evolutia impozitelor in perioada postbelica: -cresterea acestora in marime absoluta si relativa 50.Prin asieta fiscal se intelege: -modul de asezare a impozitului 51.Pentru prima data principiile impunerii au fost enuntate de: -Adam smith 52.Pentru a putea vorbi de echitate fiscal sunt necesare : -scutirea de la plata impozitelor a persoanelor cu venituri mici -generalizarea impunerii -stabilirea minimului neimpozabil 53.Dintre sistemele de impunere utilizate in practica international fiscal cel care permite in mai mare masura respectarea echitatii fiscal este: -sistemul pe baza cotelor progresive compuse: 54.Impunerea in cote regressive este caracteristica mai ales impozitelor: -indirecte 55.Pentru ca impozitele sa aiba un randament fiscal ridicat trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii: -impoitul sa aiba un character viniversal -sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere 56.Prin elasticitate a impozitului intelegem: -posibilitatatea de a fi adaptat in permanenta nevoilor de venituri ale statului 57.Sunt caracterisitici adevarate in privinta impozitelor directe: -reprezinta cea mai veche forma de impunere -sunt impozite nominative -sunt reprezentate si de impozitele reale 58.Impozitele personale se intalnesc sub forma:

-impozitelor pe venit -impozitelor pe avere 58.In calitate de subiecte ale impozitului pe venit intalnim: -persoanele fizice -persoanele juridice -societatile de capital 59.In cazul impozitului pe veniturile persoanelor fizice obiectul impozabil il reprezinta veniturile obtinute din : -industrie -comert -banci 60.Sunt enunturi adevarate in privinta impozitului pe veniturile persoanelor fizice: -reprezinta o forma de impunere individuala -poate fi intalnit sub forma sistemului impuneri separate -este intalnit si sub forma impunerii globale -permite tratarea diferentiata a veniturilor 61.Impunerea veniturilor realizate de societatile de capital se poate realiza prin: -impunerea mai intai a profitului total obtinut de societatea de capital si apoi separate a profitului repartizat actionarilor sub forma de dividente -impunerea numai a dividentelor -impunerea numai a partii de profit ramase la dispozitia societatii de capital 62.Sunt adevarate enunturile: -impozitul asupra activului net are ca obiect intreaba avere mobile si imobila pe care o detine un contribuabil -in cazul impozitului pe succesiuni obiectul impunerii il constituie averea primita drept mostenire de o persoana fizica -impozitul pe cresterea valorii averii are ca obiect sporul de valoare pe care l au inregistrat unele bunuri in cursul unei perioade de timp 63.Baza de calcul a tva o reprezinta: -pretul de vanzare al marfurilor 64.Prelevarile prin impozite se fac: -cu titlu definitiv 65.Componentele sistemului financiar public sunt -bugetul de stat si bugetele locale -fondurile speciale extrabugetare -creditul bancar 66.Executia de casa a bugetelor asigurarilor sociale de stat are loc la: -trezoreria finantelor statului 67.Prelevarile publice cu titlu nerambursabil pot fi: -impozitele -taxele 68.Prelevarile publice cu titlu definitive sunt reprezentate de: -taxe si impozite 69.Participarea statului la formarea bruta a capitalului reprezinta:

-o avansare de produs intern brut 70.Resursele unei natiuni sunt reprezentate de : -pib -importuri 71.Sporirea volumului incasarilor din impozite se poate realiza : -prin cresterea numarului platitorilor -prin extinderea bazei de impunere -prin majorarea cotelor de impunere 72.Sursa impozitului se refera la : -din ce anume s eplateste impozitul 73.Intre principiile impunerii figureaza: -echitatea fiscala -certitudinea impunerii -cheltuielile minime la incasare -comoditatea perceperii 74.Intre principiile echitatii fiscal intalnim: -stabilirea minumului neimpozabil -stabilirea sarcinii fiscal in functie de puterea contributive a platitorului 0generalizarea impunerii 75.Pentru ca impozitul sa aiba un randament fiscal ridicat atunci: -trebuie sa aiba unc aracter universal -sa nu apara sustragerii de la impunere -volumul cheltuielilor privind material impozabila calcularea si perceperea impizitului sa fie cat mai redus posibil 76.Care din enunturile urmatoare apreciati ca sunt adevarate: -impozitele indirecte afecteaza in general pe cei cu venituri mici -impozitele asupra consumului nu tin seama de principiul echitatii fiscal -impozitele indirecte au un character regresiv 77.Dupa forma pe care o imbraca impozitele indirecte se pot grupa in: -taxe de consumatie -taxe vamale -venituri de la monopolurile fiscale 78.Impozitele personale se mai numesc : -impozite subiective 79.Impozitele directe: -se stabilesc nominal 80.Dupa scopul urmarit impozitele se clasifica in: -impozite financiare-impozite de ordine 81.Impozitele personale se impart in: -impozite pe venit-impozite pe avere 82.De regula in tarile in curs de dezvoltare: -ponderea impozitelor indirecte o depaseste pe a celor directe 83.In tarile dezvoltate cel mai important impozit indirect este reprezentat de: -taxele de consumatie

84.Optiunea statelor in curs de dezvoltare dar si a celor dezvoltate pentru utilizarea impozitelor indirecte ca principala sursa a veniturilor fiscal are urmatoarele explicatii: -costul relativ scazut al perceperii impozitelor indirecte -comoditatea impunerii 85.Sunt enunturi adevarate in privinta impozitelor indirecte: -cotele acestora nu sunt differentiate in functie de venitul averea sau situatia personala a celor care cumpara -ponderea acestora in venituri este cu atat mai mare cu cat veniturile realizate sunt mai mici -au un character regresiv 86.Impozitele indirecte: -in perioadele de crestere economica au un randament fiscal ridicat -manifesta o sensibilitate ridicata fata de conjuncture economica -dupa unii economisti au un character benevol 87.In leatura cu taxele de consumatie putem afirma ca: -sunt impozite indirecte care se include in pretul de vanzare al merfurilor -ele imbraca forma taxelor de consumatie pe produs si a taxelor generale pe vanzari -accizele se instituie de regula asupra unor produse cu cerere inelastica la pret pentru a avea un randament fiscal ridicat. 88.Taxele de consumatie pe produs se calculeaza: -in suma fix ape unitatea de masura -pe baza unor cote procentuale aplicate asupra pretului de vanzare 89.Din punct de vedere al verigii (unitatea producatoare,unitatea comertului cu amanuntul sau cu ridicata) la care se incaseaza impozitul pe cifra de afaceri se intalneste sub forma: -impozitului cumulative -impozitului unic 90.Impozitul unic pe cifra de afaceri: -se incaseaza o singura data 91.IMpozitul pe cifra de afaceri bruta: -reprezinta una din formele de clasificare ale impozitului pe cifra de afaceri dupa criteriul bazei de calcul are un randament fiscal ridicat -conduce la o aplicare cumulate a impozitului 0este un impozit lipsit de transparenta 92.Impozitul pe cifra de afaceri neta: -se aplica numai asupra diferentei dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare -este cunoscut sub numele de TVA 93.Cota de impozit in cazul tva se calculeaza: -asupra valorii adaugate in fiecare stadiu parcurs de la producator la consummator -asupra pretului de vanzare din stadiul respective -asupra valorii serviciilor prestate 94.La baza aplicarii tva conform principiului originii se impoziteaza: -valoarea care este adaugata tututot bunurilor autohtone inclusive celor care vor fi ulterior explorate 95.La baza aplicarii tva conform principiului destinatiei se impoziteaza:

-se impoziteaza intreaga valoare adaugata atat in tara cat si in afara pentru toate bunurile destinate consmului tarii respective 96.Sunt corecte enunturile: -tarile ue au optat in calcularea tva unul pentru principiul destinatiei -suportatorul tva este consumatorul final 97.Intre avantajele aplicarii tva putem enumera: -caracterul ei neutru fata de comert exterior -reprezinta o sursa relative stabile de venituri -poate fi incasata mai rapid de catre stat si cu cheltuieli reduse pentru aceasta 98.Dupa forma de exprimare taxele vamale pot fi: -ad-valorem -specifice -compuse 99.Deosebirile intre impozite sit axe constau in: -dreptul platitorului de a beneficia de o contraprestatie in cazul taxelor 100.Taxele ca forma a impozitelor indirecte pot fi intalnite sub forma: -taxelor de notariat -taxelor consulare -taxelor vamale -taxelor de timbru 101.Taxele pot fi incasate: -in numerar -prin aplicarea de timbre fiscale -in sume fixe 102.In privinta bugetului de stat sunt adevarate enunturile: -de regula impozitele indirecte sunt venituri ale administratiei centrale de stat 103.In statele de tip unitary sistemul bugetar cuprinde: -bugetele locale -bugetul autoritatilor publice centrale 104.Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat -poate functiona cu excedent -poate functiona cu deficit -are un character obligatoriu 105.Constituie exceptii de la principiul universalitatii: -fondurile de sprijin -reconstituirea creditelor bugetare -donatiile 106.Bugetul de stat nu cuprinde: -bugetul asigurarilor sociale -bugetele locale -bugetele fondurilor speciale 107.Principiile bugetare sunt: -anualitatatea -univesalitatea

-unitatea 108.Prin anualitate a bugetului se intelege: -perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul -perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile 109.In sistemele de gestiune bugetara -principiul anualitatii este respectat cu strictete -la finele anului bugetar bugetul se inchide automat -se accepta raportul cheltuielilor bugetare de la un an la altul 110.In sistemele de exercitiu bugetar: -functioneaza in paralele doua bugete:bugetul anului expirat si bugetul anului in curs -incasarile veniturilor si realizarea cheltuielilor bugetare se reflecta in contul de incheiere al executiei bugetului anului in care au fost prevazute si autorizate. 111.In conformitate cu principiul universalitatii: -veniturile si cheltuielile se inscriu in buget in sumele lor totale brute 112.Se pot inscribe cu soldul in cadrul bugetelor mixte: -subventiile catre intreprinderile publice -veniturile de la intreprinderile publice -subventiile in completare ale unei universitati 113.Conturile speciale de trezorerie: -evidentiaza plati fara character definitiv -evidentiaza plati cu character definitiv -include si conturi de comert 114.Bugetele anexe: -sunt correlate cu bugetul general al statului prin aceea ca soldul lor figureaza la partea de venituri sau de cheltuieli a bugetului de stat -constituie o exceptie de pa principiul unitatii bugetare 115.In cadrul caror categorii de bugete se admit abateri de la principiul neafectarii veniturilor bugetare: -extraordinare -anexe -autonome 116.Conform principiului specializarii bugetare: -veniturile bugetare trebuie inscrise in buget pe surse de provenienta -creditele bugetare se inscriu in buget pe categorii de cheltuieli 117.Sunt enunturi adevarate: -potrivit principiului specializarii bugetare cheltuielile si veniturile se grupeaza in conformitate cu clasificatia bugetara -abaterile de la principiul unitatii bugetare reprezinta in acelasi timp si abateri de la regula neafectarii veniturilor 118.Bugetul asigurarilor sociale de stat este o component a -bugetului public national 119.taxele vamale la export: -se aplica sporadic asupra unor materii prime 120.Caracteristici ale impozitelor indirecte sunt:

-randamentul fiscal ridicat 121.Accizele: -se instituie pe produse cu o cerere neelastica 122.intre sursele de constituire a fondurilor de asigurari sociale putem identifica -contributiile la constituirea fondului de somaj

Capitolul 4 1. Pentru ca o categorie economica folosita in procesul de constituire si repartizare a fondurilor financiare sa constituie o parghie economico-financiara sunt necesare urmatoarele conditii: - Sa influenteze pozitiv anumite laturi ale activitatii eco in diverse faze ale reproductiei sociale 2. In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatii financiare sunt reflectate veniturile si cheltuielile banesti ale populatiei: - Bugetul economic(al natiunii) 3. In continutul carora din urmatoarele instrumente nu sunt incluse cheltuielile banesti ale populatiei: - Bugetul economiei nationale 4. Care din urmatoarele bugete se constituie ca un ansamblu de conturi ale natiunii: - Bugetul economiei nationale 5. Care sunt urmatoarele corelatii care reflecta conditiile de echilibru financiar: - venituri =cheltuieli - alocatii bugetare+venituri proprii=cheltuieli 6. Bugetele publice functionale: - Se intocmesc de regula pentru o perioada de un an(bugetar) 7. Care din urmatoarele balante financiare sau bugetare sunt intocmite pe termen mai mare de un an: - Bugetul program 8. In bugetul economic al natiunii nu se includ: - Indicatorii cu niveluri obligatorii de respectat 9. In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatii financiare sunt reflectate resursele financiare totale,publice si private ale tarii: - Bugetul economic 10. Care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli se intocmesc pentru o perioada foarte scurta de schimb: - Bugetul de trezorarie(la nivelul unei intreprinderi) 11. Balanta financiara a statului,la venituri curente se regasesc: - Inpozite directe si indirecte - Venituri de la intreprinderi si proprietati ale statului 12. Bugetul program(folosit in sfera finantelor publice) - Reflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung

Capitolul 6 1. Bugetele anexe sunt: Abateri de la principiul unitatii bugetului 2. Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza: Caracterul simplu,concis,clar al clasificatiei 3. Care din urmatoarele operatiuni corespund functiei de bancher a trezorariei publice: Gestionarea datoriei publice 4. Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica: Clasificatia bugetara si conturile prospective a natiunii Bugetele ciclice 5. Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune: Raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator Aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar 6. Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: NIMIC 7. ,,Debugetizarea semnifica: Scoaterea inafara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale 8. Ca principiu bugetar,neafectarea veniturilor presupune: Depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului 9. Care dintre urmatoarele operatiuni corespund functiei de bancher a trezoreriei publice : Gestionarea datoriei publice 10. Ca principiul bugetar,universalitatea presupune: Inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul ,,bruto 11. Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului: Conturi speciale ale trezorariei si conturile de operatiuni monetare 12. In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului: Inscrierea in buget a unor actiuni de finantat ,,persol 13. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: Intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul anualitatii bugetului

-

-

-

-

-

-

-

1.Bugetele anexe semnifica:

-bugete intocmite de intreprinderi publice si institutii publice cu autonomie functional limitata -abateri de la principiul unitatii bugetului

2. Asigurarea unui randament fiscal ridicat ,ca principiu de politica financiara(fiscal)presupune ca -impozitul sa fie aplicat cu caracter universal -sa nu se admita exceptarea unor persoane de la obligatia platii impozitului -mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de administrare cat mai mici

3. In care din urmatoarele politici de dividend pentru determinarea dividentului de platit actionarilor in anul t trebuie sa fie ca marimea dividentului acordat de anul t-1 -politica de participare directa

4.Printre veniturile financiare realizate de o intreprindere se regasesc: - venituri din creanta imobilizate -venituri din diferentele favorabile de curs valutar -veniturile din titluri de plasament

5.Printre factorii sociali de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice se numara -modificarile structurale ale populatiei pe varse ,categorii socio-profesionale -cresterea duratei medii de viata

6.Conform conceptiei economistilor americani R Musgrave si P Musgrave finantele (publice) indeplinesc urmatoarele funcii specifice: -functia de stabilizare -functia de distibuire -functia de alocare

7.Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii desfasurate si care acopera cerintele de dezvoltare a acesteia exprima..

-autofinantarea bruta .partiala .in sens restrans

8.Inscrierea in buget in sume integrale a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice reprezinta o cerinta a respectarii -principiului universalitatii bugetului

9.Ca trasaturi ale utilitatilor bunurilor publice se disting: -(eficienta mai crescuta in producerea consumul acestora, comparative cu utilitatile private) - imposibilitatea individualizarii consumului acestor utilitati, ca proces real -caracterul neconcurential la consum al acestor bucuri -posibilitatea folosirii bunurilor si serviciilor publice in comun de catre o multitudine de persoane

10.In cadrul politicii de dividend a intreprinderii practicare unei rate relative constant de acordare a dividentului este specifica - politica de participare directa

11.Fondul bugetar destinat platii functionarilor din administratia centrala este. -actiunea lor sa fie convergenta pentru a nu se anihila reciproc -sa actioneze diferentiat in raport cu specificul ramurilor si subramurilor de activitate -sa se incadreze organic in sistemul categoriilor economice existente -actiunea lor sa fie circumscrisa indeplinirii anumitor obiective de politica economico-sociala

12.Pentru indeplinirea rolului ce revine acestora ,parghiile financiare trebuie sa raspunda la urmatoarele cerinte -actiunea lor sa fie convergenta pentru a nu se anihila reciproc 13. In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare sunt reflectate resursele totale si destinatia acestora: - bugetul economiei nationale

14. In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in aprecierea costurilor (eforturilor) sunt considerate: -cheltuieli indirecte de invatamant suportate de veniturile familiilor (ajutoarele financiare externe pentru finantarea invatamntului) - "lipsa de castig" pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant -cheltuielile directe finantate din fondurile publice

15. Suportatorul impozitului: -este persoana (fizica sau juridica) care cedeaza parti din venitul sau la dispozitia statului (in cazul impozitelor din venit)

16. Reactia primara a factorilor de decizie financiara fata de conditiile de derulare a fluxurilor reale reprezinta expresia: - conexiune inversa a mecanismului financiar, la nivel microeconomic

17. Pietele financiare in afara cotei : - nu sunt localizate, deoarece tranzactiile se efectueaza de catre societati -in cardul lor, uneori, tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilorpot fi negociate de firmele de brokeraj

18. In sfera inpozitelor, averea (terenuri, caldiri) detinuta de o persoana poate reprezenta: - subiectul impozitului -obiectul impozitului -materia impozabila - unitatea de impunere

19. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autorilatilor publice in faza de supraincalzire a economiei se poate realiza prin: -majorarea impozitelor -acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare

20. Ca principui bugetar, neafectarea veniturilor bugetare: - are ca suport teza depersonalizarii veniturilor preluate la fondul bugetar al statului

21. In diferite acceptiuni, pietele financiare in sens restrans pot fi considerate ca fiind : - piata valorilor imobiliare - piata de capital

22. Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de certificate de depozit se incadreaza in categoria : -resurselor (financiare publice) de trezorerie

23. Nediscriminarea fiscala, ca principiu aplicabil in impunere, presupune: -asigurarea aceluiasi tratament de impunere pentru rezidenti si nerezidenti

24. Printre conditiile pe care asociatiile comerciale trebuie sa le indeplineasca in vederea admiterii mobiliare la bursa, se regasesc: -sa obtina profit in cel putin ultimele trei semestre -sa publice bilantul si contul de profit si pierdere -sa detina un capital de un anumit nivel

25. In calculul investitiei specifice (pentru un obiectiv de investitie) sunt necesare si cunoscute: -capacitatea de productie a obiectivului ce se finanteaza -volumul productiei realizabil -investitia totala

26. Pietele financiare derivate sunt reprezentate de: -pietele futures -pietele obligatiunilor

27. In practica bugetara, treansefrurile de sume intre guvernele unor tari asociate in realizarea de obiective sunt reflectate in: -bugetele anexe -conturile cu afectatie speciale

28. Ca operatiune specifica excutiei bugetului de cheltuieli, ordonantarea semnifica: -transferul prin virament al sumei datorate de entitatea publica

29. Folosirea fondurilor speciale in practica bugetara reprezinta o abatere de la : -principiul anualitatii bugetului

30. Printre caracteristicile titlurilor primare de valori plasate pe pietele financiare se pot mentiona: -iau forma unor inscrisuri sub forma de materie care atesta relatii contractuale intre emitent si destinatar

31.Sistemul de exercitiu(executie)in executia bugetului presupune -NICI UNA

32.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la politica fiscala sunt adevarate -NICI UNA

33.Asigurarea comoditatii in impunere presupune NICI UNA

34.Care din urmatoarele corelatii dintre resursele banesti ,destinatiile acestora sunt caracteristice bugetului economiei nationale NICI UNA

35.Cheltuielile publice temporare -sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente cerute -reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt reflectate in conturile special ale trezoreriei

36.Echitatea fiscala se realizeaza atunci cand. -contribuabilii cu capacitatea contributive ridicata suporta impozite in cuantum sporit

37.Cheltuielile cu achizitionarea mediamentelor necesare ingrijirii bolnavilor in unitatea sanitara se incadreaza in categoria -cheltuieli publice material

38.Din punctual de vedere juridic,bugetul de stat reprezinta. -totalitatea sumelor de bani ce sa acumuleaza la dispozitia statului si se aloca beneficiarilor

39.Interventia reglatorie prin instrumente financiare a autoritatilor publice pentru contractare se poate realiza prin

-intocmirea de bugete excedentare in faza de expansiune si de bugete deficitare in faza de recesiune a economiei -elaborarea de bugete ciclice

40.Elaborarea si utilizarea de bugete autonome semnifica o incalcare a principiilor bugetare ale -echilibrarii

41.Nivelul cheltuielilor publice exprimat in preturi curente intervine in calcul urmatorii indicatori. NICI UNA

42.-contribuabilii cu putere(capacitate)contibutiva egala platesc aceeasi suma ca impozit

30.Impunerea marfurilor produselor numai la o veriga din circuitul economic este specifica -impozitului cumulative pe cifra de afaceri neta

31.Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria -cheltuielilor curente

32.Care din etapele urmatoare referitoare la executia partii de cheltuieli a bugetului de stat sunt de competenta ordonatantei de credite bugetare. NICI UNA

33.Optiunile privind emisiunea de moneda pentru reglarea circulatiei monetare reprezinta coordonatele specific -NICI UNA 34.Ca indicatori sintetici pentru caracterizarea dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza -NICI UNA

35.Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de plata a impozitelor este

NICI UNA

36 In succesiunea lor fireasca etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt -asezarea.emiterea titlului de percepere.perceperea.lichidarea

1. Incasarea la o data ulterioara a contravalorii bunurilor livrate,serviciilor prestate sau lucrarilor executate reprezinta un flux financiar: -decalat 2. Politica financiar-monetara a autoritatilor publice: -corespunde sensului restrans al politicii financiare 3. La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri, in baza de impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior: -impozitul cumulativ pe cifra de afaceri 4. Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii sunt considerate: -refacerea si pastrarea sanatatii persoanelor care beneficiaza de asistenta medicala -cresterea perioadei active a vietii -eradicarea unor boli profesionale -cresterea sperantei medii de viata la nastere 5. Ca asemanari intre emisiunea (inflationista) de moneda, folosita ca resursa financiara publica extraordinara si veniturile indirecte se regasesc: -afecteaza numai venitul disponibil al diferitelor persoane fizice si juridice -implica o contraprestatie directa din partea statului 6. Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii taxelor, ca forme ale prelevarilor obligatorii la bugetul public: -transferul definitive de putere de cumparare la dispozitia autoritatilor publice 7. Deciziile cu privire la angajarea de cheltuieli publice virtual reprezinta o coordonata a: NIMIC DINTRE -politicii monetare,financiare in acceptiune extinsa,bugetare si fiscal 8. In conturile speciale de trezorerie se reflecta: NIMIC DINTRE -imprumuturile acordate de autoritatile publice -cheltuieli publice temporare,extraordinare,virtual 9. Operatiunile pe pietele financiare se deosebesc, dupa scopul urmarit, in: -operatiuni ferme -operatiuni speculative -operatiuni la vedere 10. Finantarea temporara: NICI UNA 11. Fondul de rulment se determina:

-ca diferenta intre activele totale si activele fixe imobilizate 12. Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare, atat in acceptiune extinsa, cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: -toate procesele si relatiile economice de repartitie in forma baneasca a produsului intern brut -procesele si relatiile economice prin care se constituie, distribuie si se utilizeaza fondurile banesti pentru entitatile publice -procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un transfer de valoare si de putere de cumparare intre participant 13. In categoria cheltuielilor publice de transfer nu se include: -cheltuielile cu salariile functionarilor publici -cheltuielile administrativ-gospodaresti -subventiile acordate firmelor 14. Printe cerintele indeplinirii rolului ce revin parghiilor financiare, pot fi mentionate: -instrumentele financiare sa influenteze pozitiv anumite laturi ale activitatii economice 15. Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se regasesc: -analiza si controlul costurilor de productie -asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si scadentele unor obligatiuni -folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile, prin anumite plasamente 16. Printe sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot regasi: -contributiile sau taxele scolare suportate de cei interesati -fondul bugetar -venituri proprii realizate de institutiile de invatamant 17. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la finantele private ale intreprinderii sunt adevarate: NICI UNA 18. Mijlocirea de catre finantele (publice) a unor procese de redistribuire a resurselor intre persoanelor fizice si juridice, implicarea autoritatilor publice, pentru infaptuirea unor criteria de echitate sociala, exprima, in viziunea economistilor R.Musgrave si P. Musgrave, continutul functiei finantelor publice de: -alocare -stabilizare 19. Fluxurile financiar-monetare autonome se caracterizeaza prin: -se interconditioneaza cu realizarea fluxurilor reale corespondente,in mod direct si imediat 20. Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale contribuabililor reprezinta o caracteristica a: -elasticitatii impozitelor 21. Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica: -bugetelor publice autonome 22. Cheltuielile publice pentru dezvoltarea sectorului economic de stat:

-in principiu, reprezinta cheltuieli de investitie in obiective economice proprietate de stat 23. Printre mijloacele (instrumentele) operationale de realizare a obiectivelor politicii financiare a intreprinderilor se numara: -bugetul activitatii generale -actiunile si obligatiunile 24. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine -pietele financiare derivate include pietele contractelor futures si pietele contractelor pe optiuni 25. Indeplinirea functiei banilor de mijloc de schimb presupune: -realizarea unor procese si relatii de alocare-utilizare a unor sume de bani, de vehicular a valorii in forma de operatiuni de incasari si plati -utilizarea lor pentru evaluarea si dimensionarea valorica a diferitelor bunuri si servicii -folosirea acestora in realizarea transferului de valoare intre participant la diferitele tranzactii 26. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: -destinatarul impozitului reprezinta persoana (fizica sau juridica) in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia impozitului 27. Printre factorii economici ce influenteaza dinamica cheltuielilor publice se regasesc: -preocuparea autoritatilor publice pentru o mai buna repartizare a veniturilor in societare -deprecierea monedei nationale 28. Titlurile care acorda anumite drepturi partilor la contract asupra activelor la o scadenta viitoare sunt: -obligatiuni 29. Recuperarea mai rapida a resurselor financiare (publice) investite intr-un obiectiv economic este posibila prin: -cresterea profitului obtenabil din exploatarea obiectivului respective -reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare (in investitia ce se finanteaza) 30. Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului sunt: -gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise institutiilor publice -elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor 31. Care din modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor de investitii: -cresterea sumei ce se investeste anual -cresterea ratei de actualizare 32. Ca factori ce au determinat cresterea semnificativa, in ultimele decenii, a cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanitara se pot mentiona: -amplificarea factorilor de risc -cresterea costului serviciilor medicale 33. Controlul jurisdictional, ca forma a controlului bugetar:

-urmareste verificarea modului in care este administrat patrimonial public -se exercita de Ministrul Finantelor Publice in faza de elaborare a proiectului de buget 34. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la instrumentele de conducere si reglare a activitatilor financiare sunt adevarate: NICI UNA 35. Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria: NICI UNA DINTRE -impozitelor pe venit, reale, indirect, pe cheltuieli -taxelor specific 36. Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona: NICI UNA 37. Operatiunile speculative a la baisse se realizeaa atunci cand: -operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la un curs mai ridicat