grafica asistata de calculator

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2016

32 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autocad

TRANSCRIPT

 • GAC - Ill. Editard 0 . .

  C2. DESENARE SI EDITARE 2DIII. EDITARE 2D00

  76

  I

  III. I. Selectarea [email protected]

  .~"

  1O!

  IIL2. Modificarea lunginiii muchiilor

  IIL3. Modificarea colturilorMM

  III.4. Modificarea orientarii si pozitiei obiecte1or

  ~IlLS. Multiplicarea obiectelor.~

  ...." ~"YY.""'""Y" -..",,-, _~ .. -",""

 • GAC - III. Editare 20 GAC - III. Editare 20

  2. Selectia indirecta (multipla). Select objects: k J (se tasteaza 0 litera, arbitrar) ..*Invalid selection *Expects d point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPoly'gon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/.A Uto/Slngle/SUbobject/Object

  Window -:-creeaza un contur dreptunghiular (0 fereastra) in jurulobiectelor si :selecteaza acele obiecte care sunt situate inintregime in interiorul conturului.

  lntocmit: prof.dr.ing. LaurentiaAndrei

  WPolygon, - CPolygon - creeaza un contur poligonal in jurulobiectelor ~i realizeaza selectia in acelasi mod cu optiunileWindow/Crossing;

  ~

  ~~

  ALL - selecteaza toate obiectele din desen;Group - selecteaza un .grup de obiecte predefinit. Definirea sicrearea acestuia se realizeaza prin intennediul comenzii Group si acasetei de dialog Object Grouping si se recomanda in cazuleditarilor repetate ale acelorasi obiecte;Multiple - pemite selectarea mai multor obiecte, la un acelasiprompt, accelerand procesul de selectie.

  7Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei

  GAC - III. Editare 20 GAC - III. Editare 20

  ." .'Crossing> creeazaun contur dreptunghiular (0 fereastra) in jurulobiectelor si selecteaza :acele obiecte care' sunt situate in'intregime in interiorul conturului si intersectate de contur.

  111.2. MODIFICAREALUNGIMIIMUCHIILOR

  : .. CfB1=

 • '

  GAC - III. Editare 20 GAC - III. Editare 20

  Comanda EXTEND Comanda BREAK

  - prelungeste obiectele pana la liniita altar obiecte;- redimensioneaza obiectele prin eliminarea unor portiuni

  specificate;- se apeleaza de la tastatura (ex), din bara cu instrumente deeditare ( sau din meniul Modify;

  - se aneleaza de la tastatura (br), din bara cu instrumente deeditare ( Cl 'c:r ) sau din meniul Modify; .:-opereaza cu doua seturi de obiecte:

  ~ frontiere (boundary edges) ~i Command: brSelect object:Specify second break point or [First point]:~ obiectele ce vor fi prelungite (object to extend)

  pa.lla la limita frontierelor .

  Intoc.hit: prof.dr.ing, Laurentia Andrei9 Ii

  Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei

  GAC - III. Editare 20 GAC - Ill. Editare 20

  Command: ex ...JCurrent settings: Projection=UCS, Edge=NoneSelect boundary edges ...Select objects or :Select objects:Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo 1:

  .OVTIUNI

  Select object - permite selectarea directa a obiectului in primulpunct de intrerupere, dupa care se asteapta .indicarea celui de-aldoilea punct;

  OPTIUNI First point - permite, - dupa selectarea arbitrara a -obiectului,specificarea punctelor de inceput si de sfarsit ale intreruperii.Apelarea rapida a optiunii First se poate face din bara cuinstrumente de modificare, butonul 0Fence, Crossing - selectie de tip Fence, Crossing;

  \0 12

  ProjectiEdgelUndo - opereaza similar ca in cazul comenzii TRIM;

  Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei

 • GAC - IJl. Editare 20 GAC - IJl. Editare 20

  Observatii: : .. . Command. fCurrent settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple}:Selectfirst object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:,Select second object or shift-select to apply corner:

  !! Prin Indicarea celor doua puncte ale intreruperii intr-unacelasipunet, programul separa obiectul In doua elemente individuale, .tara stergeri partiale;

  !! Pentru specificarea punctelor definitorii ale intreruperii serecomanda utilizarea punctelor Osnap;

  OPTIUNI

  !! Arcele de cercsau de elipsa sunt intrerupte In senstrigonometric;

  Radius - defineste valoarea razei de racordare;

  Trim - stabileste daca muchiile sunt retezate sau nu;

  Inlocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei13 15

  14 16

  l! Atunci cand .punctul de intrerupere se aflala -intersectia 'maimultor .elemente, se recomanda selectarea obiectelor In zoneneaglomerate;

  .GAC - IJl. Editare 20 GAC - III. Editare 20

  .' . ". ..111.3.MODIFICAREA COLTURILOR Polyline -:-racordeaza toate colturile unei polilinii;

  Comanda FILLET

  - raeordeaza elementele geometriee, prin aree de cere deraza cunoscuta, tangente la e1ementele se1eetate;

  .'

  -:.se apeleazade la tastatura (I), din meniul Modify sau .din bara eu instrumente deeditare( , ).

  2008 2013

  Undo - anuleaza raeordarea anterioara;

  Multiple - perrnite racordari succesive In eadrul aceleiasi eomenzi,eu optiuni diferite.

  Intocmit: prof.dring. Laurentia Andrei Intocmit: prof.dr.ing, LaurentiaAndrei

 • -.GAC - III. Editare 2D 'GAC- III. Editare2D

  Comanda CHAMFER Polyline - teseste toate colturile unei po1ilinii. !! .Atentie la tesireainegala

  -editeaza colturile obieetelor prin tesire;'3: ".'

  - se apeleaza de la tastatura (cha), din meniul Modify saudin bara eu instrumente de editare ( ,IT. ,C] );

  ~ n

  Undo - anuleaza tesirea anterioara;

  Multiple - permite tesiri succesive Incadrul aceleiasi comenzi, cu optiunidiferite;

  Trim :..decide daca, prin tesire; muchiile colturilor sunt retezate(Trim) sau nu (No Trim);

  Angle - comuta in modul Angle, de definire a tesiturii prin distanta~iunghi " ,

  'D

  2008 2013

  - funetioneaza similar eomenzii FILLET.~!m~al .

  mldUa2mEthod - comuta intre modurile detesire Distance ~iAngle.

  17Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei

  GAC - III. Editare 2D GAC - III. Editare 2D

  Command: cha(TRIM mode) Current chamfer Distl = 0.0000, Dist2 = 0.0000Selectfirst line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple}: d..JSpecify first chamfer distance : 5..JSpecify second chamfer distance :..JSelectfirst line or rUndo/Polyline/Distance/AnJ;le/Trim/mEthod/Multiple}:Select second line or shift-select to apply corner:

  IlIA. MODIFICAREA ORIENTARII SIPOZITIEI OBIECTELOR

  Comanda ROTATE

  - roteste obieete sau eopii ale. aeestora, in jurul unuipunet;

  OPTIUNI

  - se apeleaza de la tastatura (ro), din meniul Modify saudin bara eu instrumente Modify ( o).

  Distance - defineste distantele de tesire;

  18Intocrnit: prof.';fr.ing. Laurentia Andrei Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei

  ," .'

  19

  20

 • GAC - III. Editare 20 GAC - III. Editare 20

  Command: roCurrent positive angle in UCS' ANGDIR=counterclockwiseANGBASE=OSelect objects:Specify base point:Specify rotation angle or [Copy/Reference} :

  Comanda MOVE

  - deplaseaza obieetele, tara a le afeeta orientarea saumarimea;

  - se apeleaza de la tastatura (m), din meniul Modify saudin bara eu instrumente Modify ( ).

  :

  OPTIUNIImplicit - se solicita centrul de.rotatie si specificarea unghiuluirelativ de rotatie, ca valoare algebrica;Copy - creeaza 0 copie. a obiectului selectat si 0 roteste cuunghiul precizat;Reference - permite definirea valorilor de inceput si sfarsit alerotatiei;

  Command: mSelect objects:Specify base point or [Displacement} :Specify second point or :

  21lntocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei

  GAC - Ill. Editare 20 GAC - III. Editare 20

  Base point/ second' point -' se solicita locatiile initiala si finala,respectiv, ale obiectului;

  OPTIUNI

  Rotatie implicita cu unghiul -30

  ~=:JOI Ilij~~+~. .F. I 15. '

  Displacement ~ metoda. implicita de mutare a obiectelor selectate,utilizand distanta relativa de deplasare; distanta se va introducedirect, la solicitarea punctului de baza: ~x,~yiar la solicitarea noii locatii a punctului de baza, se va tasta Enter.

  Rotatie prin optiunea Reference - pozitiainitial a CD, pozitia finala EF

  22lntocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei

  23

  24

 • GAC - Ill. Editare 2D

  111.5.MULTIPLICAREA OBIECTELOR Comanda MIRROR

  GAC - Ill.Editarc 20

  Comanda COpy modifica orientarea obieete1or se1eetate, pastrandu-le forma.si dimensiunile;

  - ereeaza copii identiee ale unui obieet, ea forma, dimensiuni siorientare; genereaza eopii simetriee in raport eu 0 axa specificata de

  utilizator;- se aeeeseaza:~ de la tastatura, prin introdueereapreseurtarii co

  ~ din meniul Modify;~ din b.araeu instrumente Modify (t

 • GAC - Ill. Editare 20 GAC - III. Editare 20

  Conianda OFFSET OPTIUNI

  genereaza rapid elemente grafice paralele sau concentrice cuobiectele selectate;prin decalarea originalului, se obtin copii identice ca forma siorientare, dar cu dimensiunile modificate;

  Implicit - se specifica distanta de decalare;

  Through - se indica un punct prin care trece obiectul creat;

  - se acceseaza:~ de la tastatura, prin introducerea prescurtarii 0~ din meniul Modify;~ din bara cu instrumente Modify (

  Erase - pemite stergerea obiectului original, dupa crearea copieidecalate;

  Layer - decide dacanoul obiect se creeaza pe stratul curent(optiune implicita) sau pe stratul pe care este amplasat obiectuloriginal;(2]-

  29

  Multiple - realizeaza decalari multiple rapide prin selectiasingulara a obiectului si amplasarea copiilor

  -Intocmit: prof.dr.ing, Laurentia Andrei Intocmit: prof.dr.ing. Laurentia Andrei

  GAC - Ill. Editare 2D GAC - Ill. Editare 2D

  ~Iff,

  Command: offset . ..Current settings: Erase source=No Layer=SourceOFFSETGAPT